Главная > Документ


Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

Бюлетень

нових надходжень літератури

у жовтні 2011 року

м. Дніпропетровськ

Основні розділи Бюлетеня

0 Загальний відділ

00 Загальні питання науки і культури

004 Комп'ютерна наука і технологія, застосування комп'ютера

01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги

02 Бібліотечна справа

1 Філософія. Психологія

159.9 Психологія

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія

2 Релігія. Теологія

3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31 Демографія. Соціологія. Статистика

32 Політика

33 Економіка. Економічні науки

34 Право. Юриспруденція

35 Державне адміністративне управління. Військова справа

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

5 Математика та природничі науки

50 Загальні відомості про математичні та природничі науки

51 Математика

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53 Фізика

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55 Геологія. Науки про землю

56 Палеонтологія

57 Біологічні науки в цілому

58 Ботаніка

59 Зоологія

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка

60 Загальні питання прикладних наук

61 Медичні науки

62 Машинобудування. Техніка в цілому

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65 Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв'язку, поліграфії

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67 Різні галузі промисловості та ремесла

68 Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1 Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2 Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3 Обладнання для обробки даних

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6 Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7 Оптична апаратура та прилади

681.8Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85 Виробництво носіїв запису.Аудіозаписи, звукозаписи

681.9 Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродукування об'ємних форм69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71 Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72 Архітектура

73 Пластичні мистецтва

74 Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75 Живопис

76 Графічні мистецтва. Графіка

77 Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78 Музика

79 Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8 Мова. Мовознавство. 84 Художня література.

8 Літературознавство

9 Географія. Біографії. Історія

902 Археологія

903 Передісторія. Доісторичні залишки, знаряддя праці, Старожитності

904 Археологічні пам'ятки історичних часів

908 Краєзнавство

91 Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94 Історія

0 — Загальний відділ

0

Б59

Бібліотека української діаспори (1991-1997 рр.) : Каталог / Уклала

В. Карпенко; За ред. О. Рибалка. – К. : Пам'ятки України, 2006. –

272 c. – (Пам'ятки України). – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

В31

Вергунов, В. А.

Наукова діяльність бібліотек: чи може вона зашкодити інформатизації та культурі України? (Нотатки до урядового законопроекту 3077)) /

В. А. Вергунов. – К., 2009. – 60 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)

0

Г68

Гордеева, Татьяна Владимировна

";Листки экслибриса"; : Сборник статей / Т. В. Гордеева ; Отв. ред.

А. В. Зюзин. – Саратов : Изд-во ";Науч. книга";, 2008. – 40 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Д20

Дарчі написи в бібліотеці Івана Микитенка : Каталог / Уклад.

О. Микитенко; Ін-т іст. України НАН України. – К., 2007. – 210 c. – (Джерела до культорогічних студій. Вип. 2)

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Д36

Державна історична бібліотека України 1939-2009. : Путівник до

70-річчя / Мін-во культури і туризму України. – К. : ВАРТО, 2009. –

5 c. – 1CD-ROM. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)

0

Д54

Дніпропетровщина - регіон ідей. Молоді вчені - науковий потенціал Дніпропетровщини : Інформ. зб. наук.-інновац. ідей розвитку Дніпропетр. обл. № 1, 2010 / Уклад.: Г. Б. Мегега, А. Л. Демура,

О. І. Демчик та ін.; Відп. за вип. С. Ф. Власов. – Д., 2010. – 83 c. : ілюстр. – 170 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0

Д54

Дніпропетровщина - регіон ідей. Науковий потенціал Дніпропетровщини : Інформ. зб. наук.-інновац. ідей розвитку Дніпропетр. обл. № 2, 2010 / Уклад.: Г. Б. Мегега, А. Л. Демура,

О. І. Демчик та ін.; Відп. за вип. С. Ф. Власов. – Д., 2010. – 62 c. : ілюстр. – 101 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0

І-74

Інформаційно-психологічна безпека людини, суспільства, держави: стан, проблеми та шляхи їх розв'язання : Міжнар. круглий стіл,

27-28 вересня 2010 р. / Ін-т соц. та політ. психол. НАПН України та ін. – К., 2010. – 152 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Л68

Лобузіна, Катерина Вілентіївна

Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах : Монографія / К. В. Лобузіна ; Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського. НАН України. – К., 2010. – 132 c. – 26 грн.

Кільк. прим.: 2 (НМВ. – 2)

0(075.8)

П26

Пергаменты не утоляют жажды: Фаустина как предчуствие большой науки : Учеб. пособ. / Сост. Т. В. Гордеева, А. Г. Роках. – Саратов :

Изд. ";Центр Наука";, 2009. – 32 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Р32

Регечі, Девід

Європейські дослідницькі мережі / Д. Регечі, М. Фьодінгер ; Європейський Союз. – К., 2011. – 117 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Р41

Репертуар української книги 1798 - 1916. : Матеріали до бібліографії. Т. 9. 1914-1916 / Відп. ред. Л. І. Крушельницька. – Л. : Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, 2005. – 342 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Р82

Рубрикатор Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Розділ ";Ж"; Техніка і технічні науки у цілому / К. О. Артюшенко,

А. Г. Бровкін (кер.), С. В. Галицька І. А. Зарічняк (відп. за вип.);

Гол. ред. О. С. Онищенко; НАН України. Нац. б-ка України ім.

В. І. Вернадського. – К., 2010. – 239 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 2 (НМВ. – 2)

0

С17

Саминский, Евгений Матвеевич

Каталог старопечатных изданий : Аннот. каталог книг из собрания Науч. б-ки ДНУ им. О. Гончара. Ч. 5. Книги на латинском языке, напечатанных с 1549-1800 гг. / Е. М. Саминский. – Д. : Изд-во ДНУ, 2011. – 152 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 5, ЧзГ. – 1, ВРК. – 3, ДБВ. – 1)

0

С20

Саратовские издания периода Великой Отечественной войны : Каталог / Сост. Н. А. Попкова, А. В. Зюзин. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 2000. – 56 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Ч-58

Чи було книгодрукування в Україні до Івана Федорова? : Хто ставить це запитання і як на нього відповідають: Зб. матер. / О. В. Мельников, М. А. Низовий, С. А. Сокуров-Величко та ін. – К. : УДУЕФ, 2010. –

48 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004 — Комп'ютерна наука і технологія, застосування комп'ютера

004(075.8)

А72

Антоненко, Анатолій Михайлович

Навчальний посібник із курсу ";Інформаційні системи і технології"; : Для слухачів Центру післядип. освіти ДНУ / А. М. Антоненко,

В. П. Клюєв, В. Г. Мартиненко ; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 48 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 5, Чз8. – 5)

004(063)

И74

Информационные технологии в управлении сложными системами : Сб. док. науч. конф. , 24 июня 2011, г. Днепропетровск, Украина / Под ред. В. В. Пилипенко. – Д. : Свидлер А. Л., 2011. – 406 c. : ил. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004

К49

Клименко, Світлана Володимирівна

Інформаційні технології підтримки прийняття рішень в задачах психометричного тестування : Дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 /

С. В. Клименко. – Д., 2010. – 163 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

004(076)

К71

Косолап, Алла Іванівна

Лабораторний практикум до курсу ";Програмне забезпечення"; : Для студ. ф-ту приклад. мат. ДНУ / А. І. Косолап ; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 80 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, КПМ. – 8)

004.65

М54

Методичні вказівки для самостійної роботи над розділом ";Застосування СУБД ACCESS"; : Для студ. 1 курсу напрям. ";Фінанси і кредит";, ";Маркетинг"; екон. ф-ту ДНУ / Уклад. Ю. А. Басс; ДНУ

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 44 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, Б4. – 10, УБП. – 7)

004(060.55)

Н35

Національний університет ";Львівська політехніка";. Вісник : Зб. наук. праць. № 694. Комп'ютерні науки та інформаційні технології / Відп. ред. Ю. М. Рашкевич. – Л. : Вид-во Львів. нац. ун-ту ";Львівська політехніка";, 2011. – 435 c. – 54 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1 — Філософія. Психологія

1(075.8)

Б32

Бачинін, Владислав Аркадійович

Філософія права : Підруч. для студ. юрид. спец. / В. А. Бачинін ;

В. С. Журавський, М. І. Панов. – К. : Вид. дім ";Ін Юре";, 2003. – 472 c. – Затв. МОНУ для студ. ВНЗ. – 20 грн., 37 грн.

Кільк. прим.: 30 (КСХ. – 5, УБГ. – 25)

1

Б36

Бевз, Григорій Петрович

Про любов / Г. П. Бевз. – Х. : Основа, 2011. – 127 c. – Автограф. –

7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

В25

Вдосконалення методології соціального пізнання, змісту та методики викладання філософських дисциплін на гуманітарних факультетах ВНЗ : Матер. Міжнар. наук.- теорет. конф. 21-22 квітня 2011 року / Гол. редкол. М. А. Лепський; Нац. акад. пед. наук та ін. – К.; Запоріжжя : КСК- Альянс, 2011. – 200 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Г20

Гарин, Игорь Иванович

Пророки и поэты. Т. 1. О Платоне, А. Августине, Фоме Аквинском,

Д. Беркли, Д. Юме, Ф. В. Й. Шеллинге, А. Шопенгауэре, Ф. Вийоне,

Ф. Рабле, У. Блейке и др. / И. И. Гарин. – М. : ТЕРРА, 1992. – 751 c. : ил. – 20 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1

Г20

Гарин, Игорь Иванович

Пророки и поэты. Т. 2. От Бертрана до Малларме, Джойс, Пруст, Музиль, Кафка / И. И. Гарин. – М. : ТЕРРА, 1992. – 688 c. : ил. – 20 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1

К90

Культурні традиції української нації : Матер. наук.-практ. конф.

(м. Дніпропетровськ, 23 бер. 2011 р.) / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. Каф. філос. – Д. : ДДУВС, 2011. – 76 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1

Н35

Національний технічний університет України ";Київський політехнічний інститут";. Вісник : Філософія. Психологія. Педагогіка.

№ 1 (28) / 2010 / Гол. ред. кол.: Б. В. Новіков. – К. : Політехніка, 2010. – 256 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Н35

Національний технічний університет України ";Київський політехнічний інститут";. Вісник : Філософія. Психологія. Педагогіка.

№ 2 (29) / 2010 / Гол. ред. кол.: Б. В. Новіков. – К. : Політехніка, 2010. – 214 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Н35

Національний технічний університет України ";Київський політехнічний інститут";. Вісник : Філософія. Психологія. Педагогіка.

№ 3 (30) / 2010 / Гол. ред. кол.: Б. В. Новіков. – К. : Політехніка, 2010. – 222 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Р73

Рорти, Ричард

Философия и зеркало природы / Р. Рорти ; Науч. ред. В. В. Целищев ; Пер.с англ. В. В. Целищева. – Новосибирск : Новосиб. ун-т, 1997. –

320 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1(01)

С69

Соціологія підприємництва : Частково анотований бібліогр. покажч.

л-ри за 1982-2010 роки / Уклад.: В. В. Ніколенко, І. С. Дворніченко; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : ДНУ, 2011. – 50 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 1, УБГ. – 8, ДБВ. – 1)

1

С72

Спиркин, Александр Георгиевич

Философия : Учеб. для студ. вузов / А. Г. Спиркин. – М. : Гардарики, 1999. – 816 c. – 27 грн.

Кільк. прим.: 2 (УБГ. – 2)

159.9 - Психологія

15

А43

Актуальні проблеми сучасної психології : Зб. наук. праць. Вип. 3 / Дніпропетр. гуманіст. ун-т. – Д. : ";Інновація";, 2010. – 236 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15(03)

А89

Аршава, Ірина Федорівна

Словник-довідник із дисципліни ";Юридична психологія"; : Для студ. ДНУ спец. ";Психологія";, ";Правознавство"; / І. Ф. Аршава, О. Г. Рєпіна,

І. О. Аршава ; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 96 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБГ. – 10, Б5. – 7)

15

М82

Москвичев, Святослав Георгиевич

Мотивация, деятельность и управление : Монография /

С. Г. Москвичев. – К.; Сан-Франциско, 2003. – 492 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15(075.8)

М82

Москвичев, Святослав Георгиевич

Введение в психологию управления : Учебник / С. Г. Москвичев. – К.; Сан-Франциско, 2005. – 296 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2 - Релігія. Теологія

2

Б61

Білокінь, Сергій

О. Анатолій Жураковський і київські йосифляни : Документальне дослідження / С. Білокінь ; Ін-т іст. України НАН України. – К., 2008. – 117 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Г56

Гностики, или ";о лжеименном знании"; : Антология мировых проблем / Отв. ред. С. И. Ермеев. – К. : УЦИММ-ПРЕСС, 1996. – 386 c. – 16 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Т78

Труди Київської Духовної Академії. №14 / Відп. ред. В. Савельєв; Київська духовна академія і семінарія. – К. : Вид. від. Української Православної Церкви, 2011. – 346 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Щ98

Щуцкий, Юлиан Константинович

Китайская классическая ";Книга Перемен"; / Ю. К. Щуцкий ; Сост. и прил. Н. Н. Сажнева. – Ростов-на-Дону : ";Феникс";, 1998. – 544 c. –

12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

3 — Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля.

Право. Управління. Військова справа.Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

32 – Політика

32(075.8)

Г38

Герман, Юлія Олександрівна

Посібник до вивчення курсу ";Політична іміджологія"; : Для самостійного опрацювання матеріалу студ. ДНУ / Ю. О. Герман ; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 15 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБГ. – 17)

327

Л89

Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник : Серія міжнародні відносини. Вип. 27 / Гол. ред. М. Мальський. – Л. : ЛНУ

ім. І. Франка, 2010. – 417 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

Л89

Львівський національний університет ім.. Івана Франка. Вісник : Серія міжнародні відносини. Вип. 26 / Гол. ред. М. Мальський. – Л. : ЛНУ

ім. І. Франка, 2009. – 324 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

О-48

Ойкумена : Альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций. Вып. 7, 2010 / Науч. ред. и сост. А. А. Фисун; ХНУ им. В. Н. Каразина и др. – Х., 2010. – 255 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(075.8)

П27

Перфільєва, Анастасія Олександрівна

Посібник до вивчення курсу ";Геоекономіка і геостратегія"; : Для студ. ДНУ, які навч. за спец. ";Політологія";, ";Міжнар. відносини"; /

А. О. Перфільєва ; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 20 c. –

2 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)

32

С83

Стратегічні пріоритети : Наук.- аналіт. щокв. зб. № 1 (18), 2011 /

Гол. ред. А. В. Єрмолаєв; Нац. ін-т стратег. дослід. – К. : НІСД, 2011. – 168 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33 - Економіка. Економічні науки

33

Б33

Башнянин, Григорій Іванович

Ефективність соціалізації економічних систем: методологічні проблеми метрологічного аналізу / Г. І. Башнянин, Л. Я. Гончарук. – Л. : Новий Світ - 2000, 2010. – 240 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Г67

Горбулін, В. П.

Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки : Монографія / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. – К. : НІСД, 2011. –

288 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Г82

Гривківська, Оксана Василівна

Збірник задач та тестів з дисципліни ";Фінанси підприємств"; : Навч. посіб. для ВНЗ / О. В. Гривківська. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. –

97 c. – 3 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

33

Є51

Єлісєєва, Оксана Костянтинівна

Моделювання управління соціально-економічними системами : Дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.11 / О. К. Єлісєєва. – Д., 2011. – 461 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

33с6

К65

Контролінг : Навч. посіб. / Г. О. Швиданенко, В. В. Лаврененко,

О. Г. Дерев'янко та ін. – Вид. 2-ге, без змін. – К. : КНЕУ, 2009. – 264 c. – Реком. МОНУ. – 70 грн. 10 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336(075.8)

К84

Крупка, Михайло Іванович

Банківські операції : Підручник / М. І. Крупка ; Є. М. Андрущак,

Н. Г. Пайтра. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 312 c. – Затв. МОНУ. –

31 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

М54

Методичні рекомендації до розв'язання задач із курсу ";Економічна теорія"; : Для студ. екон. ф-ту ДНУ / Уклад.: Н. І. Дучинська, І. М. Лакей, Л. П. Ульянова, В. Б. Щеньова; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 64 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, Б4. – 17)

33

М74

Модернізація України - наш стратегічний вибір : Щорічне Послання Президента України Верховній Раді України. – К. : НІСД, 2011. –

432 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Н34

Наукові праці НДФІ : Наук. зб. Вип. 1 (54) / Гол. ред. Т. І. Єфіменко; Акад. фін. упр.. Наук.-досл. фін. ін-т. – К. : НДФІ, 2010. – 163 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

33

Н35

Національний університет ";Львівська політехніка"; Вісник : Зб. наук. праць. №691. Менеджмент та придприємництво в Україні:етапи становлення і проблеми розвитку / Відп. ред. О. Є. Кузьмін. – Л. :

Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 415 c. – 57 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Н35

Національний університет ";Львівська політехніка"; Вісник : Зб. наук. праць. №692. Філософські науки / Відп. ред. В. Л. Петрушенко. – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 128 c. – 22 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

П78

Проблеми та напрями реалізації експортного потенціалу паливно-енергетичного комплексу України : Аналіт. доп. / За заг. ред.

А. Ю. Сменковського; Нац. ін-т стратег. дослід. – К. : НІСД, 2011. –

48 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

С56

Современные проблемы финансов и учета : Матер. науч.-практ. конф. (21-23 марта 2011 г.) / Ред. кол. Ю. Н. Воробьев, И. М. Пожарицкая,

Е. И. Воробьева; Нац. акад. природоохранного и курортного строительства. – Симф. : ДИАЙПИ, 2011. – 138 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

С83

Стратегії розвитку регіонів: шляхи забезпечення дієвості. Аналіт. доповідь : Зб. Матер. ";круглого столу"; / За ред. С. О. Білої. – К. : НІСД, 2011. – 88 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Т33

Теоретичні та прикладні питання економіки : Зб. наук. праць. Вип. 26 / За заг. ред. Ю. І. Єханурова, А. В. Шегди. – К. : ВПЦ «Київ. Нац. ун-т», 2011. – 335 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Т33

Теоретичні та прикладні питання економіки : Зб. наук. праць. Вип. 24 / За заг. ред. Ю. І. Єханурова, А. В. Шегди. – К. : ВПЦ ";Київ. нац. ун-т";, 2011. – 388 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(477)

Т33

Теоретичні та прикладні питання економіки : Зб. наук. праць. Вип. 25 / За заг. ред. Ю. І. Єханурова, А. В. Шегди. – К. : ВПЦ ";Київ. нац. ун-т";, 2011. – 324 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

У33

Ужгородський національний університет. Науковий вісник : Серія Економіка. Спец. вип. 33. Ч. 2 / Гол. ред. В. П. Мікловда. – Ужгород : УжНУ, 2011. – 314 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

У33

Ужгородський національний університет. Науковий вісник : Серія Економіка. Спец. вип. 33. Ч. 1 / Гол. ред. В. П. Мікловда. – Ужгород : УжНУ, 2011. – 238 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Ф79

Формування ринкових відносин в Україні : Зб. наук. праць. № 4 (119) / Наук. ред. І. Г. Манцуров; Наук.-досл. екон. ін-т. – К. : НДЕІ, 2011. – 238 c. – 66 грн. 26 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Ф79

Формування ринкових відносин в Україні : Зб. наук. праць. № 5 (120) / Наук. ред. І. Г. Манцуров; Наук.-досл. екон. ін-т. – К. : НДЕІ, 2011. – 236 c. – 66 грн. 26 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Ф79

Формування ринкових відносин в Україні : Зб. наук. праць. № 6 (121) / Наук. ред. І. Г. Манцуров; Наук.-досл. екон. ін-т. – К. : НДЕІ, 2011. – 234 c. – 66 грн. 26 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Ф79

Формування ринкової економіки в Україні : Зб. наук.праць. Вип. 23, Ч. 2 / Відп. ред. С. М. Панчишин; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 373 c. – 34 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Ф79

Формування ринкової економіки в Україні : Зб. наук.праць. Вип. 23, Ч. 1 / Відп. ред. С. М. Панчишин; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 364 c. – 33 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Ш38

Шегда, Анатодій Васильевич

Основы менеджмента : Учеб. пособ. для студ. вузов / А. В. Шегда. – К. : Знання, 1998. – 512 c. – 20 грн., 15 грн.

Кільк. прим.: 21 (КСХ. – 3, УБГ. – 1, Б4. – 8, УБП. – 7, Чз8. – 1, Чз2. – 1)

33(075.8)

Э40

Экономика : Учебник / Под ред.: А. С. Булатова. – 34-е изд., перераб. и доп. – М. : Экономистъ, 2003. – 831 c. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

33(075.8)

Э40

Экономическая теория: политэкономия : Учебник / Под ред.

В. Д. Базилевича. – М.; К : Рыбари: Знання, 2009. – 870 c. – 63 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34 - Право. Юриспруденція

34

А53

Алфьоров, Сергій Миколайович

Кримінальна відповідальність за погрози застосування фізичного насильства : Монографія / С. М. Алфьоров, В. В. Шаблистий. – Запоріжжя : ФОП Зеленкевич Л. П., 2011. – 212 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

В83

Врятовані. Збережені. Повернені : до 10-річчя Держ. служби контролю за переміщенням культурних цінностей через держ. кордон України за 2010 рік / Упоряд. О. В. Юрченко-Микита, І. Д. Четверікова. – К. : Держ. служба контролю, 2010. – 63 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

В83

Врятовані. Збережені. Повернені : Публічний звіт Держ. служби контролю за переміщенням культурних цінностей через держ. кордон України за 2010 рік / Упоряд. О. В. Юрченко-Микита, О. В. Татіївська,

І. Д. Четверікова. – К. : Такі справи, 2010. – 63 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Г59

Годованець, Володимир Федорович

Конституційне право України : Навч. посіб. / В. Ф. Годованець,

А. С. Головін. – К. : ДП ";Вид-чий дім ";Персонал";, 2011. – 384 c. –

55 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(016)

Д36

Держава і право : Бібліографічні посібники: Анотований каталог / Уклад. В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна; НАН України; Нац. б-ка України ім. Вернадського. – К., 2010. – 292 c. – 27 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Д36

Державна регістрація актів цивільно стану : Законодавство. Судова практика / За заг. ред. Л. В. Єфіменка. – К. : Юрінком Інтер, 2011. –

304 c. – (Бюл. законодавста і юрид. практики. № 4/2011). – 37 грн. 92 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Д36

Державне управління та місцеве самоврядування : Зб. наук. праць. Вип. 1(8) / Гол. ред. С. М. Серьогін; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр.; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – 312 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Д36

Державне управління та місцеве самоврядування : Зб. наук. праць. Вип. 4 (7) / Гол. ред. С. М. Серьогін; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр.; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – 296 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Е90

Ефективність і Законність: Національні інституції з прав людини / Відп. за вип. Є. Захаров; Харків. правозахисна група. – Х. : Права людини, 2009. – 184 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

З-89

Зразки процесуальних документів по кримінальних справах : Навч. посіб. / За заг. ред.С. В. Слинько; ХНУ внутр. справ. – Х. : Золота миля, 2011. – 316 c. – (Б-ка слідства та дізнання). – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

І-90

Історія вчень про державу і право : Підруч. для юрид. спец. ВНЗ /

За ред. Г. Г. Демиденка, О. В. Петришина; Нац. юрид. акад. України

ім. Я. Мудрого. – Х. : Право, 2009. – 256 c. – Затв. МОНУ. – 38 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34

І-90

Історія українського парламентаризму : Від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення. Т. 3 / Гол. ред. ради

В. Н. Литвин. – К. : Дніпро, 2010. – 814 c. : іл. – 809 грн. 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К53

Книженко, Олександра Олександрівна

Санкції у кримінальному праві : Монографія / О. О. Книженко. – Х. : Ника Нова, 2011. – 336 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К 57

Кодекс законов о труде Украины : Науч.-практ. комментарий / Под ред. И. Н. Пахомова. – 4-е изд., доп. – Х. : Одиссей, 2005. – 736 c. – (Законы Украины). – 31 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57

Кодекси України. Господарський процесуальний кодекс України : Прийн. ВР України 6.11.91: Офіц. текст зі змін. та допов. станом на 30.06.11 р. / Відп. за вип. О. Г Пушенко. – К. : ФОРУМ, 2011. – 127 c. – (Кодекси України, № 7/2011). – 81 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57

Кодекси України. Кодекс адміністративного судочинства України : Кодекс України від 6.07.05 №2747-IV: Офіц. текст зі змін. та допов. станом на 26.04.11 р. / Відп. за вип. О. Г Пушенко. – К. : ФОРУМ, 2011. – 212 c. – (Кодекси України, № 5/2011). – 61 грн. 92 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57

Кодекси України. Кримінальний кодекс України : Кодекс України від 5.04.01 р. №2341-III: Офіц. текст зі змін. і допов. станом на 2.06.11 р. / Відп. за вип. О. Г. Пушенко. – К. : ФОРУМ, 2011. – 330 c. – (Кодекси України, № 6/2011). – 61грн. 92 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57

Кодекси України. Митний кодекс України : Кодекс України від 01.07.02: №92-IIIV: Офіц. текст зі змін. та допов. станом на 26.07.11 р. / Відп. за вип. О. Г. Пушенко. – К. : ФОРУМ, 2011. – 271 c. – (Кодекси України, № 8/2011). – 81 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57

Кодекси України. Повітряний кодекс України : Кодекс України від 19.05.11 р. № 3393-VI: Офіц.текст зі змін. та допов. станом на 01.09.11 р. / Відп. за вип О. Г.Пушенко. – К. : ФОРУМ, 2011. – 119 c. – (Кодекси України, № 9/2011). – 81 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К65

Конституція України у судових рішеннях / Гол. ред. кол.

В. Г. Гончаренко. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 427 c. – (Бюл. законодавста і юрид. практики України. № 7-8, 2011). – 75 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

К78

Кравченко, Віктор Віталійович

Конституційне право України : Навч. посіб. / В. В. Кравченко. – 3-тє вид. , випр. та допов. – К. : Атіка, 2004. – 512 c. – Реком. МОНУ. –

37 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34(075.8)

К93

Курс лекций по криминологии : Учеб. пособ. / Под ред.

И. Н. Даньшина и В. В. Голины. – 2-е изд. – Х. : Одиссей, 2007. –

280 c. – 28 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34

Л89

Львівський національний університет ім. І. Франка. Вісник : Зб. наук. праць: Серія юридична. Вип. 53 / Гол. ред. В. Т. Нор. – Л. : ЛНУ

ім. І.Франка, 2011. – 416 c. – 44 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Л89

Львівський національний університет ім. І. Франка. Вісник : Зб. наук. праць: Серія юридична. Вип. 54 / Гол. ред. В. Т. Нор. – Л. : ЛНУ

ім. І.Франка, 2011. – 408 c. – 43 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

М65

Місцеві вибори - 2010. Пульс країни : Результати експертного моніторингу / Відп. ред.. А. Когут, К. Сідаш. – К. : Лабораторія законодавчих ініціатив, 2011. – 228 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

М89

Музиченко, Петро Павлович

Історія держави і права України : Навч. посіб. / П. П. Музиченко. –

6-те вид., перероб. та допов. – К. : Знання, 2007. – 437 c. – Реком. МОНУ. – 38 грн.

Кільк. прим.: 4 (УБГ. – 4)

34(075.8)

О-63

Ораторське мистецтво : Навч. посіб. для студ. юрид. спец. ВНЗ /

За ред. Н. П. Осипової; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х. : Одіссей, 2008. – 144 c. – Реком. МОНУ. – 14 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34

П68

Права людини в Україні - 2009-2010. Доповідь правозахисних організацій / За ред. Є. Захарова; Українська Гельсінська спілка з прав людини. – Х. : Права людини, 2011. – 488 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П68

Правова охорона атмосферного повітря: практичні аспекти = Legal protection of air: practical aspects : Посібник / За заг. ред.

Т. М. Жиравецького, О. В, Кравченко. – Л. : ЕПЛ, 2011. – 118 c. – (Екологія право людини). – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П68

Правове регулювання інформаційних відносин : Законодавство. Судова практика / Гол. ред. кол. В. Г. Гончаренко. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 304 c. – (Бюл. законодавста і юрид. практики. № 6/2011). –

37 грн. 92 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Р49

Ризики в господарській діяльності : Законодавство. Судова практика / Гол. ред. кол. В. Г. Гончаренко. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 368 c. – (Бюл. законодавста і юрид. практики. № 5/2011). – 37 грн. 92 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

С42

Скакун, Ольга Федоровна

Теория государства и права : Теория государства. Теория демократии. Права человека. Теория права. Основные типы правовых систем мира (Общее сравнительное правоведение): Учеб. для вузов / О. Ф. Скакун ; Ун-т. внутр. дел. – Х. : Консум, 2004. – 704 c. – 46 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

36 -- Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

36(075.8)

С60

Соловйова, Оксана Анатоліївна

Посібник до вивчення курсу ";Страхування"; / О. А. Соловйова. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 76 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБП. – 10, Б4. – 7)

37— Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

37(076)

Д44

Дидактичні засади формування навчальних профілів : Посібник / За наук. ред. В. І. Кизенка: Нац. акад. пед. наук , Ін-т педагогіки. – К. :

Пед. думка, 2010. – 132 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

Д72

Драч, Оксана Олександрівна

Вища жіноча освіта в Російській імперії другої половини XIX - початку ХХ століття : Монографія / О. О. Драч. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 532 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378(477.63)

Д75

Микола Михайлович Дронь. Мальований часом портрет : Біографічний нарис / Упоряд.: О. М. Полішко, В. О. Насєкан,

В. Є Карпович; Худож. оформ. Л. М. Карась; ДНУ. – Д. : АРТ-Прес, 2008. – 168 c. : ілюстр. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

Є51

Єлінов, Іван Михайлович

Нариси з історії національного гірничого університету / І. М. Єлінов. – Д. : НГУ, 2006. – 188 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

І-74

Інформаційні технології в освіті : Збірник наук. праць. Вип. 9 / Гол. ред. О. В. Співаковський; Херсон. Держун-т. – Херсон : ХДУ, 2011. – 212 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37(075.8)

І-90

Історія світової та української культури : Підруч. для ВНЗ /

В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук та ін. – К. : Літера, 2000. – 464 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, Чз2. – 1)

378

К38

Київська академія : Збірник наук. праць. Вип. 8 / Наук. ред.

Н. М. Яковенко.: Нац. ун-т Києво-Могилянської Академії. – К. : Критика, 2010. – 169 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378(477.63)

К56

Коваленко, Валерій Сергійович

Історія хімічного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (Наукові напрями, події, люди) /

В. С. Коваленко, Ф. О. Чмиленко, В. Ф. Варгалюк. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 192 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

378

М34

Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Т. IV. Бердянський інститут соціального виховання.

Пед. ін-т. Учительский ін-т (1932-1953 роки) / Упоряд.

В. М. Константінова, І. І. Лиман. – К. : Освіта України, 2009. – 781 c. : ілюстр. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

П37

План організаційно-виховної роботи в університеті на 2011/2012 навчальний рік. / Затв. ректором М. В. Поляковим; ДНУ

ім. О. Гончара. – Д., 2011. – 15 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

П78

Про підсумки роботи університету в 2010/2011 навчальному році : Доповідь ректора М. В. Полякова на зборах трудового колективу (вересень 2011 р.) / Уклад. В. П. Сергєєв; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : ДНУ, 2011. – 200 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

Р65

Розробка й атестація стандартних зразків-еталонів : Метод. вказ. до викон. частини магіст. дипломних проектів напрямку ";Видавничо-полігр. справа";... / Розроб.: В. Ф. Селіванов, І. О. Кириченко; За заг. ред. О. М. Величко; Укр. акад. друкарства. – Л., 2007. – 113 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

371.4

С91

Сухомлинский, Василий Александрович

Методика воспитания коллектива / В. А. Сухомлинский. – М. : Просвещение, 1981. – 192 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

373

С91

Сухомлинский, Василий Александрович

Павлышская средняя школа : Обобщение опыта учебно-воспитательной работы в средней школе / В. А. Сухомлинский. –

2-е изд. – М. : Просвещение, 1979. – 402 c. : ил. – 9 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

37(075.8)

Я92

Яценко, Ліана Вікторівна

Гендерні особливості підготовки старшокласників до сімейного життя : Навч.-метод. посіб. / Л. В. Яценко, В. Г. Постовий. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Майдаченко І. С., 2009. – 257 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4 — Мова. Мовознавство

А76

Апоненко, Инна Николаевна

Эволюция собственного имени в жанре русской сказки (от народной к литературной) : Дис. ... канд. филол наук: 10.02.02 / И. Н. Апоненко. – Д., 2009. – 275 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

43

Б30

Бах, А.

История немецкого языка / А. Бах ; Ред., предисл. и прим.

М. М. Гухман ; Пер.с нем. И. С. Семенюк. – М. : Изд-во иностр. л-ры, 1956. – 343 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

Б30

Бах, Ричард

Чайка по имени Джонатан Ливингстон = Jonathan Livingston Seagull / Р. Бах ; Предисл., коммент., слов. У. В. Угаровой. – М. : Айрис-Пресс, 2010. – 128 c. – (English Читаем в оригинале). – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

42

В31

Верба, Георгій Васильович

Граматика сучасної англійської мови : Довідник: Посібник /

Г. В. Верба, Л. Г. Верба. – К. : ТОВ ";ВП Логос-М";, 2010. – 352 c. – (Учням та абітурієнтам). – Реком. МОНУ. – 21 грн.

Кільк. прим.: 2 (УБГ. – 1, УБП. – 1)

42

Г50

Гіпертензивний стан в акушерстві = Hypertensive disorders in pregnancy : Навч. посіб. для студ. мед. ун-тів., що навч. англ. мовою /

S. O. Ostafijchuk, T. N. Drin, N. I. Genik, O. M. Makarchuk. – Ivano-Frankivsk : СПД Ярош, 2011. – 99 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4Р(075.3)

Г76

Грамматические основы правильной русской речи : Учеб. пособ. для неяз. спец. вузов / Е. Н. Ершова, Л. Г. Векилова, Г. И. Рожкова. – М. : Высшая школа, 1991. – 176 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

49

Е51

Елімінація мовних бар'єрів : Наук. зб. / Гол. редкол. С. М. Пахомов; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Вид-во Олександра Гаркуші, 2011. – 164 c. – (Studia Slovakistica. Вип. 11). – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

44(075.8)

К45

Китайгородская, Галина Александровна

Французский язык = Le francais. Cours accelere : Интенсивный курс. Продвинутый этап. Учеб. пособ. для вузов / Г. А. Китайгородская. – М. : Высшая школа, 1989. – 303 c. : ил. – 6 грн.

Кільк. прим.: 12 (УБГ. – 5)

42

К64

Конопелькіна, Олена Олексіївна

Конспект лекцій із дисципліни ";Прагматичні аспекти вивчення сучасних варіантів англійської мови"; / О. О. Конопелькіна. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 56 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБГ. – 17)

4(075.8)

К75

Кочерган, Михайло Петрович

Вступ до мовознавства : Підруч. для філол. спец. ВНЗ /

М. П. Кочерган. – 2-ге вид. – К. : Вид. центр ";Академія";, 2010. – 368 c. – (Альма-матер). – Затв. МОНУ. – 29 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

4(075.8)

К75

Кочерган, Михайло Петрович

Загальне мовознавство : Підруч. для студ. філол. спец. ВНЗ /

М. П. Кочерган. – 3-тє вид., випр. і допов. – К. : Вид. центр ";Академія";, 2010. – 464 c. – (Альма-матер). – Затв. МОНУ. – 42 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

Л59

Лінгводидактика ( Курс лекцій ) : Навч. посіб. для студ. філол. спец. ВНЗ / О. І. Потапенко, Л. П. Кожуховська, Т. І. Товкайло та ін. – К. : Міленіум, 2005. – 402 c. – Реком. МОНУ. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

М63

Мир вверх тормашками : Английский юмор в стихах. На англ. языке / Ред. Т. Н. Шишкина. – 2-е изд. – М. : Прогресс, 1978. – 320 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 16 (КСХ. – 5, УБГ. – 11)

43(075.8)

Н50

Немецкий язык : Практический курс. Учеб. пособ. для студ. вузов.

1 курс / А. Л. Бердичевский, И. А. Гиниатуллин, Ж. Я. Лопасова и др. – М. : Просвещение, 1991. – 352 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 34 (УБГ. – 24, Чз3. – 2, Б5. – 5)

О-92

Охрименко, Татьяна Владимировна

Эволюция системы тропов псевдотождества в русской поэтической речи ( на материале фольклорных произведений и текстов в жанре фольклорных стилизаций XVII-XX вв) : Монография /

Т. В. Охрименко. – К. : Аграр Медиа Груп, 2011. – 328 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

44

П58

Попова, Ирина Николаевна

Французский язык : Практ. курс. для вузов и ф-тов иностр. яз. /

И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. – 12-е изд., перераб. и доп. – Х. : ООО ";Нестор Академик Паблишерз";, 2010. – 480 c. – 44 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

П77

Пристайко, Тамара Степанівна

Посібник до вивчення курсу ";Старослов'янська мова"; : Для студ. ДНУ 2 -го курсу , які навч. за спец. ";Укр. мова та л-ра"; / Т. С. Пристайко,

Ю. В. Датченко ; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 48 c. –

3 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБГ. – 15, Чз3. – 2)

П84

Професор Анатолій Михайлович Поповський : Біобібліогр. До

75-річчя з дня народж. / Ред. А. Самотуга; Дніпропетр. держ.

ун-т. внутр. справ. – Д. : ДДУВС, 2010. – 88 c. – (Біобібліографія визначних вчених. Вип. 14). – Автограф. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42(075.8)

П84

Прохорова, Галина Петровна

Английский язык в диалогах : Учеб. пособ. для ин-тов и ф-тов иностр. яз. / Г. П. Прохорова. – М. : Высшая школа, 1988. – 159 c. – На англ. яз. – 25 к.;4 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 2, УБГ. – 2)

42

Р49

Рижикова, Світлана Юріївна

Англійська мова для студентів-філософів = English for students of philosophy : Для студ. соц.-гум. фак-тів, магістрів, екстернів, аспірантів ДНУ / С. Ю. Рижикова ; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 116 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБГ. – 17)

42

Р64

Розвиток навичок усного мовлення. Практикум із курсу ";іноземна мова за проф. спрямуванням"; у галузі ";журналістика та інформація"; : Англомовні тексти / Укладач Н. С. Стирнік. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. –

48 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 40 (КСХ. – 5, УБГ. – 35)

С13

Савченко, Александр Викторович

Русскоязычный текст улицы: структурно-функциональний аспект : Дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02 / А. В. Савченко. – Д., 2010. – 215 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

4

С91

Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : Зб. наук. праць. Вип. 16 / Відп. ред. І. Сабадаш; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Вид-во УжНУ ";Говерла";, 2011. – 420 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4

С91

Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : Зб. наук. праць. Вип. 15 / Відп. ред. І. Сабадаш; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Вид-во УжНУ ";Говерла";, 2011. – 400 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4

У33

Ужгородський національний університет. Науковий вісник : Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Вип. 23 / Гол. редкол. Ю. М. Бідзіля. – Ужгород : Говерла, 2010. – 158 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

43(075.8)

У91

Учебник немецкого языка / В. А. Гандельман, С. Н. Борисова,

Г. Н. Полубинская. – М. : Высш. школа, 1976. – 303 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

42

Ф66

Фицджеральд, Франсис Скотт

Великий Гэтсби = The Great Gatsby / Ф. С. Фицджеральд ; Предисл., коммент. Е. В. Угаровой. – М. : Айрис Пресс, 2010. – 288 c. : ил. – (Читаем в оригинале). – Облож. и текст на англ. яз. – 28 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

42

Ф75

Фолкнер, У.

Авессалом, авессалом! : Роман на англ. языке / У. Фолкнер. – М. : Прогресс, 1982. – 416 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

42(075.8)

Ц18

Царев, Петр Владимирович

Производные слова в английском языке : Учеб. пособ. / П. В. Царев. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1977. – 134 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

44

Ш28

Шатобриан, Франсуа-Рене

Рене; Адольф/Б. Констан; Исповедь сына века/ Альфред де Мюссе : Три романа-исповеди: Французская романтическая повесть /

Ф. Шатобриан ; Сост. и коммент. И. М. Конаковой. – М. : Прогресс, 1973. – 512 c. – На фр. яз. – 8 грн.

Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 1, ВІЛ. – 1, УБГ. – 4)

42

Э38

Эккерсли, К. Е.

Учебник английского языка : В 4-х т. Т. 3 / К. Е. Эккерсли. – М. :

АО ";Буклет";, 1994. – 320 c. : ил. – 14 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

Э38

Эккерсли, К. Е.

Учебник английского языка : В 4-х т. Т. 4 / К. Е. Эккерсли. – М. :

АО ";Буклет";, 1994. – 320 c. : ил. – 14 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

5 - Математика та природничі науки

50 - Загальні відомості про математичні та природничі науки

502.211

Н35

Національний природний парк ";Прип'ять-Стохід";. Тваринний світ : Монографія / М. В. Химин, М. Л. Клєстов, А. В. Башта та ін.; Приват. природоохоронне підприємство ";Київ. созологічний центр";. – К., 2010. – 171 c. : ілюстр. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

51 - Математика

51(08)

К67

Корн, Гранино

Справочник по математике для научных работников и инженеров : Определения, теоремы, формулы / Г. Корн ; М. Корн. ; Пер.с англ.

И. Г. Араманович. – М. : Наука, 1970. – 720 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 5, УБП. – 5)

51

Н35

Національний університет ";Львівська політехніка";. Вісник. № 696. Фізико-математичні науки / Відп. ред. П. І. Каленюк. – Л. : Вид-во Львів. нац. ун-ту ";Львівська політехніка";, 2011. – 152 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

51

Р21

Рам, Ж.

Дифференцируемые многообразия / Ж. Рам ; Предисл.

П. С. Александрова ; Пер.с фр. Д. А. Василькова. – М. : Изд-во иностр. л-ры, 1956. – 250 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, ВНЛ. – 1)

53 - Фізика

532

А21

Аврахов, Федір Іванович

Посібник до вивчення курсу ";Гідрогазодинаміка"; : Для студ. фіз.-техн. і мех.-мат. ф-тів ДНУ / Ф. І. Аврахов, М. М. Личагін, Т. І. Русакова. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 84 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 20 (ВНЛ. – 3, Б3. – 10, ФТФ. – 7)

539.3

Л52

Летуча, Світлана Андріївна

Посібник до вивчення курсу ";Опір матеріалів"; : Для студ. фіз.-техн.

ф-ту ДНУ / С. А. Летуча, В. І. Ліповський, О. І. Хащина ; ДНУ

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 52 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 10 (ВНЛ. – 5, ФТФ. – 5)

523.7

М50

Мензел, Дональд Г.

Наше солнце / Д. Г. Мензел ; Пер.с англ. Э. В. Кононовича. – М. : Физматгиз, 1963. – 328 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

539.19

О-33

Овруцький, Анатолій Матвійович

Комп'ютерне моделювання фазових перетворень та поверхневих явищ : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. М. Овруцький ; О. С. Прохода,

М. С. Расщупкина. – Д. : Інновація, 2011. – 114 c. – Реком. МОНУ. –

40 грн.

Кільк. прим.: 5 (ВНЛ. – 5)

53(060.55)

У33

Ужгородський національний університет. Науковий вісник : Серія: Фізика. Вип. 28 / Відп. ред. В. Різак. – Ужгород : Ужгород. нац. ун-т, 2010. – 163 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

54- Хімія. Кристалографія. Мінералогія

54(09)

К76

Кошечко Вячеслав Григорович / Уклад. Я. І. Курись. – К. : Академпериодика, 2011. – 114 c. – (Бібліографія вчених України). –

6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

54(060.55)

Л89

Львівський національний університет ім. І. Франка. Вісник : Зб. наук. праць: Серія хімічна. Вип. 52 / Гол. ред. Б. Котур. – Л. : ЛНУ

ім. І.Франка, 2011. – 403 c. – 55грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

549

П30

Петров, Валерий Петрович

Рассказы о поделочном камне / В. П. Петров. – М. : Наука, 1982. –

105 c. : ил. – (Человек и окружающая среда). – 3 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

54

Р83

Рудзитис, Гунтис Екабович

Химия: ограническая химия: основы общей химии (обобщение и углубление знаний) : Учеб. для 11 кл. ср. шк. / Г. Е. Рудзитис,

Ф. Г. Фельдман. – М. : Просвещение, 1992. – 77 c. – 10 грн. 21 к.

Кільк. прим.: 25 (КСХ. – 3, УБП. – 22)

55 --- Геологія. Науки про землю

553

Г35

Геоінформаційні технології в надрокористуванні (на прикладі

ГIС-MINE) : Монографія / За ред. Г. І. Рудька, М. В. Назаренка. – К. : Академпрес, 2011. – 336 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

551.4

К24

Карнабед, Андрей Антонович

По Черниговщине : Краткий путеводитель / А. А. Карнабед ;

В. А. Карнабед. – К. : Реклама, 1983. – 64 c. : ил. – 3 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

55

М54

Методологічні питання вивчення трасформації геологічного середовища у гірничо-видобувних регіонах / Ред. Т. М. Альохіна,

І. М. Малахов, В. В. Іванченко та ін. – Кривий Ріг : Державна наук. уст.";Віділення морської геології та осадочного рудоутворення"; НАНУ, 2011. – 172 c. – (Геологічне середовище антропогенної екосистеми). –

8 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

556

П61

Посібник до вивчення курсу ";Антропогенна гідрологія"; : Для студ. ДНУ , які навч. за спец. ";Гідрологія"; / Авт.: Б. О. Барановський,

Л. В. Доценко, Р. О. Новіцький, В. В. Демьянов; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 36 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, Б5. – 17)

56 --- Палеонтологія

56

П14

Палеонтологічний збірник : Збірник наук. праць. №42 / Відп. ред.

Р. Лещух. – Л. : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2010. – 142 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57 --- Біологічні науки в цілому

578.7

З-17

Заїка, Леонід Андрійович

Противірусні, протипухлинні та імуномодулюючі властивості лікувального препарату ";Ізатізон"; : Монографія / Л. А. Заїка,

О. І. Болсунова, А. І. Потопальський. – К. : Колобіг, 2010. – 212 c. –

10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

575.17

С13

Савченко, Владимир Кириллович

Геносфера: Генетическая система биосферы : Монография /

В. К. Савченко. – К. : Наука и техника, 1991. – 159 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

575(075.8)

Ю89

Юсипіва, Тетяна Іванівна

Курс лекцій із дисципліни ";Основи біології та генетики людини"; : Призначено для бакалаврів-психол. Центру заоч. та веч. форм навч. ДНУ / Т. І. Юсипіва ; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. –

88 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 40 (КСХ. – 5, Б5. – 35)

58 Ботаніка

581.1(477)

Л38

Легостаєва, Тетяна Вікторівна

Посібник до вивчення курсу ";Біологія грунтів"; : Для студ. ф-ту біології, екології та медицині ДНУ / Т. В. Легостаєва ; ДНУ

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 24 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 7)

59 - Зоологія

595.42(477)

А39

Акимов, Игорь Андреевич

Тетранихоидные клещи - вредители зеленых насаждений мегаполиса / И. А. Акимов, О. В. Жовнерчук ; Ин-т зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины. – К., 2010. – 135 c. : ил. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

6 - Прикладні науки. Медицина. Техніка

62 — Машинобудування. Техніка в цілому

620.22

А67

Аніщенко, Тетяна Іванівна

Курс лекцій із фізичного матеріалознавства : Для студ. ДНУ, які навч. за спец. ";Фізика твердого тіла"; / Т. І. Аніщенко, О. І. Кушнерьов ; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 64 c. – 1 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБП. – 10, ФТФ. – 7)

629.76

Д46

Дінамічне проектування ракет. Задачі динаміки ракет та їх космічних ступенів : Підруч. для студ. ВНЗ / Й. М. Ігдалов, Л. Д. Кучма,

М. В. Поляков, Ю. Д. Шептун. За заг. ред. С. М. Конюхова. – Д. : ДНУ, 2011. – 276 c. – Затв. МОНУ. – 76 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБП. – 10, ФТФ. – 7)

620.179

К49

Клименко, Сергій Михайлович

Інформаційна технологія ультразвукового технічного діагностування бурильних труб в процесі їх експлуатації : Дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / С. М. Клименко. – Д., 2010. – 189 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

620.9

П78

Проблеми загальної енергетики : Наук. зб. № 3 (26) / Гол. ред.

М. М. Кулик. – К. : Ін-т загальної енергетики НАН України, 2011. –

56 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

620.9

П78

Проблеми загальної енергетики : Науковий зб. № 2 (25) / Гол. ред.

М. М. Кулик. – К. : Ін-т загальної енергетики НАН України, 2011. –

64 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.396(075.8)

Р15

Радиоприемные устройства : Учебник / Под ред. А. Г. Зюко,

Ю. Ф. Коробова, Г. И. Левитан и др. – М. : Связь, 1975. – 400 c. : ил. – 25 грн.

Кільк. прим.: 48 (КСХ. – 8, УБП. – 39, ФТФ. – 1)

621.37

Р15

Радиотехника : Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. Вып. 164 / Гл. ред.

В. М. Шокало; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники. – Х. : ХНУРЭ, 2011. – 213 c. – 45 грн. 91 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.37

Р15

Радиотехника : Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. Вып. 165 / Гл. ред.

В. М. Шокало; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники. – Х. : ХНУРЭ, 2011. – 213 c. – 45 грн. 91 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

629.76

Т38

Технологія та організація виробництва клепаних елементів конструкцій виробів : Навч. посіб. / О. В. Кулик, М. М. Убизький,

О. Є. Джур, Д. І. Шевчук та ін. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 88 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБП. – 10, ФТФ. – 7)

621.78

Ф62

Фиргер, Иосиф Владимирович

Термическая обработка сплавов : Справочник / И. В. Фиргер. – Л. : Машиностроение, 1982. – 304 c. : ил. – (Серия справочников для рабочих). – 8 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

63 — Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство. Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

631.3

А67

Аніскевич, Леонід Володимирович

Обгрунтування параметрів польової інформаційної машини для моніторінгу стану сільскогосподарських угідь : Монографія /

Л. В. Аніскевич ; О. О. Броварець. – К. : ПП М. М. Лисенко, 2011. –

230 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

63(060.55)

В55

Вінницький державний аграрний університет.Зб. наук. праць : Сер. Технічні науки. Вип. № 4 / Гол. ред. О. В. Нахайчук. – Вінниця : ВДАУ, 2010. – 91 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630

Л63

Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість = Forestry. Forest. Paper and Woodworking Industry : Міжвід. наук.-техн. зб. Матер. міжнар. наук. конф.";Стан та перспективи розвитку деревообробки. 17-18 травня 2011р. Вип. 37.1 / Гол. ред.

В. М. Максимів. – Л. : НЛТУ України, 2011. – 260 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

63(060.55)

Н35

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник : Серія ";Техніка та енергетика АПК";.

Вип. 166, Ч. 1 / Відп. ред. Д. О. Мельничук. – К., 2011. – 350 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

655.41(01)

У45

Українська академія друкарства. Наук.-техн. зб. ";Наукові записки"; : Сист. анотов. покажч. матер., опуб. у 1939-2009 рр. / Уклад.:

Б. В. Дурняк, О. М. Василишин, О. В. Мельников. – Л. : Укр. акад. друкарства, 2010. – 212 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

66 — Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

669.71

К17

Калініна, Наталія Євграфівна

Використання алюмінієвих сплавів в авіаційній та ракетно-космічній техніці : Для студ. фіз.-техн. ф-ту ДНУ / Н. Є. Калініна,

О. В. Бондаренко ; ДНУ ім.О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 64 c. –

5 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 5, ФТФ. – 5)

7 - Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

7.072

Б61

Білокінь, Сергій Іванович

На шляху інституціоналізації : До соціальної історії гуманітарних наук в Україні, ХХ ст. / С. І. Білокінь ; За ред. О. Ханка. – К. : Видавець Остап Ханко, 2009. – 40 c. : ілюстр. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

7.012(075.8)

Я72

Яремків, Михайло Миколайович

Композиція: творчі основи зображення : Навч. посіб. для студ. ВНЗ

1-2 рівня акред. / М. М. Яремків. – Т. : Підручники і посібники, 2005. – 112 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

73--- Пластичні мистецтва

739

З-88

Зотов, Б. Н.

Художественное литье. : Учеб. пособ. для учащ. СПТУ / Б. Н. Зотов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1982. – 288 c. : ил. –

8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

79 --- Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

791.44

М59

Іван Миколайчук: магія любові : Фотоальбом / Упоряд.

М. Миколайчук. – К. : Ред. журн. ";Міжнар. туризм";, 2011. – 176 c. : ілюстр. – 75 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8 - Літературознавство

8

А39

Акимова, Татьяна Михайловна

О фольклоризме русских писателей : Сб. ст. / Т. М. Акимова ; Отв. ред. Ю. Н. Борисов. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 2001. – 204 c. 

8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

А86

Артамонов, Сергей Дмитриевич

Вольтер и его век : Кн. для учащихся / С. Д. Артамонов. – М. : Просвещение, 1980. – 223 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

А86

Артамонов, Сергей Дмитриевич

История зарубежной литературы XVII - XVIII вв. : Учеб. для студ. вузов / С. Д. Артамонов. – М. : Просвещение, 1978. – 608 c. – 1 р. 70 к.,

7 грн.

Кільк. прим.: 379 (КСХ. – 6, Чз3. – 5, УБГ. – 368)

8

Б66

Битникова, Валерия Викторовна

Предромантические повести Н. М. Карамзина ";Остров Борнгольм"; и ";Сиерра-Морена"; : Просеминарий: Учеб. пособ. / В. В. Битникова ; Отв. ред. Ю. Н. Борисов. – Саратов : Научная книга, 2008. – 60 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Б70

Александр Блок. Новые материалы и исследования / Отв. ред.

И. С. Зильберштейн, Л. М. Розенблюм; Ин-т мировой л-ры

им. А. М. Горького. – М. : Наука, 1987. – 791 c. : ил. – (Литературное наследство. Т. 92 (в 5-ти кн.), Кн. 4). – 20 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

8

Б73

Богиня, Наталія

Поетика експерименту в творчості Гертруди Стайн: рівень перший (від ";Q.E.D.";до ";Ніжних гудзиків"; : Монографія / Н. Богиня. – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2011. – 310 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Б81

Бондарь, Наталия Юрьевна

Художественное своеобразие архетипов дома, дороги и ребенка ( На материале романов У. Стайрона ";Выбор Софи"; и Дж. Барнса ";История мира в 10 главах";) : Дис. ... канд. филол. наук: 10.01.04 /

Н. Ю. Бондарь. – Донецк, 2010. – 225 c. + Автореф. – Б, ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

Б82

Борисов, Юрий Николаевич

История отечественной литературы XVIII - первая четверь Х1Х века : Учеб. пособ. по курсу ";История отеч. л-ры"; для студ. днев. отд., обуч. по напр. ";Журналистика"; / Ю. Н. Борисов, В. В. Биткинова ; СГУ

им. Н. Г. Чернышевского. – Саратов : Саратов. источник, 2010. – 76 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Б89

Валерий Брюсов и его корреспонденты / Отв. ред Н. А. Трифонов. – М. : Наука, 1991. – 831 c. – (Литературное наследство. Т. 98. Кн. 1)

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

8

В99

В'язовський, Григорій Андрійович

Творче мислення письменника : Дослідження / Г. А. В'язовський. – К. : Дніпро, 1982. – 335 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

8

Г22

Гаспаров, Михаил Леонович

Современный русский стих : Метрика и ритмика / М. Л. Гаспаров ; Отв. ред. Л. И. Тимофеев. – М. : Наука, 1974. – 487 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

8

Г54

Глотова, Ірина Валеріївна

Жанрово-стильові особливості прози Є. Гуцала : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / І. В. Глотова. – Д., 2010. – 220 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

Г82

Грибоедов А. С. в воспоминаниях современников / Под общ. ред.

В. Э. Вацуро, Н. К. Гея, С. А. Макашина и др. – М. : Худож. л-ра, 1980. – 448 c. – (Серия литературных мемуаров). – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

Г87

Гром'як, Роман Теодорович

Література золотого вересня : Літературно - критичний нарис /

Р. Т. Гром'як. – К. : Рад. письменник, 1989. – 358 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

Д81

Дузь, Іван Михайлович

Петро Панч : Нариси про життя і творчість / І. М. Дузь. – К. : Дніпро, 1968. – 135 c. – (Літературний портрет). – 1 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 2, УБГ. – 2)

8

З-35

Зарубежная литература XIX век. Романтизм. Хрестоматия / Под. ред. Я. Н. Засурского; Сост.: А. Ф. Головенченко, Н. П. Козлова,

Б. И. Колесников. – М. : Просвещение, 1976. – 512 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

8

З-35

Зарубіжне шевченкознавство ( з матеріалів УВАН). Ч.1 : Укр. культуролог. альманах. Вип. 3 (85) / Гол. ред. Ю. Буряк. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2011. – 353 c. – (Хроніка - 2000). – Вип. здійснено в рамках проекту ";Україна: історія великого народу";. –

53 грн.74 к.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

З-35

Зарубіжне шевченкознавство ( з матеріалів УВАН). Ч.2 : Укр. культуролог. альманах. Вип. 4 (86) / Гол. ред. Ю. Буряк. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2011. – 447 c. – (Хроніка - 2000). – Вип. здійснено в рамках проекту ";Україна: історія великого народу";. – 53 грн.74 к.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

З-36

Засенко, Олекса

Дорогі мої сучасники : Спогади / О. Засенко. – К. : Рад. письменник, 1983. – 271 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

З-50

Зельдович, Моисей Горациевич

Русская литература XIX в. : Хрестоматия критических материалов /

М. Г. Зельдович ; Л. Я. Лившиц. – изд. 3-е. – М. : Высшая школа, 1967. – 528 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 18 (КСХ. – 5, УБГ. – 13)

8

З-91

Зубанич, Федір Іванович

Діалоги серед літа : Літературні бесіди / Ф. І. Зубанич. – К. : Рад. письменник, 1982. – 262 c. : ілюстр. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

І-90

Історія української літератури кінця XIX--початку ХХ століття : Навч. посіб. / Упоряд. О. В. Гонюк; ДНУ. Каф. укр. л-ри. – Д. : Вид-во ДНУ, 2010. – 42 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

І-90

Історія української літератури кінця ХІХ початку ХХ ст. : Підруч. для студ. ВНЗ / За ред. Н. Й. Жука І. В. Лесина. –3-е вид., допов. і перероб. – К. : Вища школа, 1989. – 438 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 108 (КСХ. – 3, УБГ. – 103, Чз3. – 2)

8

И75

Його ім'ям названо наш університет ... ( Олесь Терентійович Гончар. 1918-1995) : Метод. матер. до першої лекції 2011/2012 навч. року / Авт. Н. П. Олійник; Відп. за вип. В. В. Іваненко; ДНУ ім. О. Гончара. – Д., 2011. – 17 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

К55

Коба, Світлана Левкова

Олександр Довженко : Життя і творчість / С. Л. Коба. – К. : Дніпро, 1979. – 195 c. – (Літературний портрет). – 1 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

К65

Контрасти : Збірник. Вип. 2-й / Упоряд. Д. В. Затонський. – К. : Дніпро, 1983. – 308 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

К65

Контрасти : Статті. Дослідження. Портрети / Упоряд. З. Я. Лібман; Відп. ред. А. Т. Гордієнко. – К. : Дніпро, 1978. – 327 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

К71

Косминіна, Поліна

Паростки правди, любові і болю. Творчість Михайла Василенка. : Роздуми, літературно-критичні статті / П. Косминіна. – Коломія : ";Вік";, 2011. – 240 c. : ілюстр., фото. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

К85

Крижанівський, Степан

Василь Чумак : Літературно-критичний нарис / С. Крижанівський. – К. : Рад. письменник, 1990. – 150 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

8

К89

Кузнецов, Юрій Борисович

Слідами феї Моргани : Вивчення творчості М. М. Коцюбинського в школі. Посіб. для вчителя / Ю. Б. Кузнецов ; П. І. Орлик. – К. : Рад. школа, 1990. – 208 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 4, Чз3. – 1)

8

Л64

Литературоведы Саратовского университета 1917-2009 : Матер. к биограф. словарю / Сост. В. В. Прозоров, А. А. Гапоненков; Под. ред.

В. В. Прозорова. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 2010. – 288 c. : ил. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Л64

Література в контексті культури : Зб. наук. праць. Вип. 21(1) / Відп. ред. В. А. Гусєв; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 168 c. – 29 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

8

М14

Майстренко, Мирослава Іллівна

Шевченко і античність : Літературознавчий нарис /

М. І. Майстренко. – О. : Маяк - Асоціація ";Бригантина";, 1992. – 294 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

М54

Методические указания к изучению курса ";Социокультурные аспекты литературного процесса"; : Предназначено для студ.- филол. ДНУ / Сост.: В. А. Гусев, Г. С. Клюйко; ДнУ им. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 48 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 6, Чз3. – 1)

8

Н17

Наєнко, Михайло Кузьмич

Краса вірності : У творчому світі Олеся Гончара / М. К. Наєнко. – К. : Дніпро, 1981. – 216 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

8

Н19

Называть вещи своими именами : Прогаммные выступления мастеров запад.-европ. лит. XX в. / Под ред. Л. Г. Андреева. – М. : Прогресс, 1985. – 640 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

Н73

Новиченко, Леонід

Поезія і революція : Книга про Павла Тичину / Л. Новиченко. – К. : Дніпро, 1978. – 365 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

О-74

Оскоцкий, Валентин Дмитриевич

В содружестве талантов : Семь портретов. Очерки о выдающихся советских писателях / В. Д. Оскоцкий. – М. : Просвещение, 1978. –

223 c. : ил. – 5 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, Чз3. – 1)

8

П16

Панченко, Володимир

Віч - на - віч з епохою : Літ.-крит.нарис / В. Панченко. – К. : Рад. письменник, 1987. – 246 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

П18

Пархоменко, Михайло Микитович

Оновлення традицій : Традиції і новаторство соц. реалізму в українській прозі / М. М. Пархоменко. – К. : Дніпро, 1978. – 316 c. –

5 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

8

П26

Первомайський, Леонід Соломонович

Творчий будень : З щоденника поета / Л. С. Первомайський. – К. :

Рад. письменник, 1967. – 372 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

П43

Погребенник, Федір Петрович

Іван Франко в українсько-російських літературних взаєминах : Дослідження / Ф. П. Погребенник. – К. : Дніпро, 1986. – 298 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

П50

Полішко, Наталія Євгенівна

Посібник до вивчення курсу ";Історія світової літератури"; : Для

самост. роботи студ., які навч. за спец. ";Журналістика";, ";Видав. справа та редагування";, ";Реклама ...";, а також для студ.- філол. ДНУ /

Н. Є. Полішко ; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 36 c. –

3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)

8

П61

Посібник до вивчення курсу ";Проблеми перекладу художнього тексту"; : Для студ.-філол. ДНУ / Авт.: Т. М. Потніцева, Т. Є. Пічугіна,

Є. В. Гавриленко, О. В. Левченко; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 80 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБГ. – 8)

8

П75

Прижизненные и редкие издания Александра Сергеевича Пушкина : Каталог / Сост. Н. А. Попкова; Отв. ред. А. В. Зюзин. – Саратов

Изд-во Сарат. ун-та, 1999. – 68 c. : ил. – (Редкие книги Зональной науч. б-ки СГУ. Вып 14). – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

П78

Про Василя Кучера : Спогади товаришів і друзів / Ред.

А. М. Макаров. – К. : Рад. письменник, 1971. – 216 c. : іл. – 3 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

8

П78

Про Михайла Стельмаха : Спогади / Упоряд. Л. А. Стельмах,

Д. М. Стельмах. – К. : Радянський письменник, 1987. – 407 c. : іл. –

3 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, УБГ. – 1)

8

П78

Про Олександра Копиленка : Спогади / Упоряд. Цецілія та Любим Копиленки. – К. : Рад. писменник, 1971. – 279 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

П90

Путилов, Борис Николаевич

Песни южных морей / Б. Н. Путилов. – М. : Наука, 1978. – 184 c. –

(Из истории мировой культуры). – 1 грн.

Кільк. прим.: 8 (КСХ. – 7, Чз3. – 1)

8

П91

Пушкин и славянский мир : Матер. 5-х Крымских Пушкинских междунар. чтений, Алупка, 11-15 сент. 1995 г. / Отв. ред. В. П. Казарин; Крым. центр гуманит. исслед. – Симф. : Крым. архив, 1995. – 120 c. –

4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

П91

Пушкинские места : Путеводитель в 2-х частях. Ч. 1. Москва и Подмосковье, Ленинград и его пригороды, Псковский край, Верхневолжье, Болдинская земля / Сост. Н. А. Тархова. – М. : Профиздат, 1988. – 352 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

П91

Пушкинские места : Путеводитель в 2-х частях. Ч.2. Крым, Украина и Молдавия, Кавказ и Закавказье, Поволжье и Урал / Сост.

Н. А. Тархова. – М. : Профиздат, 1988. – 352 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

С22

Сахаров, Всеволод Иванович

Под сенью дружных муз : О русских писателях - романтиках /

В. И. Сахаров. – М. : Худож. л-ра, 1984. – 295 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

С42

А. П. Скафтымов. Новые материалы. Сб. первый / Сост. и отв. ред.

А. В. Зюзин; Саратов. гос. ун-т. Зональная науч. б-ка

им.В. А. Артисевич. – Саратов : Науч. книга, 2006. – 120 c. : ил. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

С48

Слово о полку Игореве : Сб. исследований и статей / Под ред.

В. П. Адриановой-Перетц. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1950. – 480 c. : ил. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Т35

Тернопільський національний пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Наукові записки : Серія: Літературознавство. Вип.32. Матер. Міжнар. наук. конф. ";В. Гнатюк у контексті розв. культ. України";. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 304 с. - ISBN 9-7425-09-6 : 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

У45

Українське літературознавство : Зб. наук. праць. Вип. 74 / Гол. ред.

Т. Салига; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 322 c. – 31 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

У45

Українсько-бельгійські літературні зв'язки. 1870-2008 : Бібліогр. покажч. / Уклад. Т. Добко, Я. Кравець, Н. Дацькова та ін.; Гол. ред. кол. О. Онищенко. – К., 2010. – 246 c. – 43 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Ф17

Файнштейн, Михаил Шмильевич

Писательницы пушкинской поры : Историко-литературные очерки / М. Ш. Файнштейн ; Отв. ред. С. А. Фомичев. – Ленинград : Наука, 1989. – 173 c. – (Литературоведение и языкознание). – 1 грн.

Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 4, УБГ. – 2)

8

Ф36

Фейнберг, Илья Львович

Незавершенные работы Пушкина / И. Л. Фейнберг. – М. : Современник, 1975. – 397 c. : ил. – (Биб-ка ";Любителям российской словесности";). –

5 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

8

Х47

Хінкулов, Леонід Федорович

Літературні зустрічі : Розповіді про письменників у Києві /

Л. Ф. Хінкулов. – К. : Рад. письменник, 1980. – 255 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Ч-88

Чуковский, Корней Иванович

Высокое искусство : О худож. переводе / К. И. Чуковский. – М. : Сов. писатель, 1988. – 348 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 4, УБГ. – 2)

8

Ш30

Шаф, Ольга Вольтівна

Посібник до вивчення курсу ";Історія української літератури

(I пол. XIX ст.)"; / О. В. Шаф. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 44 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБГ. – 8)

8

Ш32

Шаховський, Семен Михайлович

Павло Тичина : Життєпис поета та громадянина / С. М. Шаховський. – К. : Дніпро, 1968. – 218 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Ш32

Шаховський, Семен Михайлович

Уроки радянської класики : Літературно- критичні статті /

С. М. Шаховський. – К. : Дніпро, 1989. – 419 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Ю98

Ющенко, Олекса Якович

В пам'яті моїй : Нариси, етюди, спогади, есе / О. Я. Ющенко. – К. : Рад. письменник, 1986. – 445 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

84 — Художня література

84(4Укр)6

Г12

Гаврилів, Орест

Пам'яті товариша / О. Гаврилів. – Л. : Вид-во Тараса Сороки, 2011. – 50 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(5Гру)

Г95

Гурамішвілі, Давид

Давитіані : Поема / Д. Гурамішвілі ; Авт. передм. О. Г. Барамідзе, Худож. Є. А. Дерлеменко ; Пер. з груз. М. Бажан. – К.; Тбілісі : Мистецтво: Хеловнева, 1980. – 91 c. : ілюстр. – 275-річчю з дня народж. великого груз. поета Давида Гурамішвілі присв. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

84(5Гру)

К60

Колесо хисткої долі : Фотопоема: За мотивами ";Давитіані Давида Гурамішвілі"; та ";Пісні про Давида Гурамішвілі"; Симона Чиковани / Авт.фотопоеми худож. Е. А. Дарлеменко; Передм. та пер. з груз.

М. Бажана. – К.; Тбілісі : Мистецтво: Хеловнева, 1980. – 240 c. : ілюстр. – 275-річчяю з дня народж. великого груз. поета Дадида Гурамішвілі присв.; Укр. та груз. мовами. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

84(4Укр)6

Ч-15

Чайка, Ольга Миколаївна

Ранній промінь : [ Поетичні та прозові твори ] / О. М. Чайка. – Д. : Січ, 2010. – 438 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

908 --- Краєзнавство

908(477.8)

(075.8)

Б69

Близняк, Микола Богданович

Історичне краєзнавство : Навч. посіб. / М. Б. Близняк. – Острог :

Вид-во Нац. ун-ту ";Острозька акад.";, 2011. – 236 c. : ілюстр. – Автограф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

908(477.63)

Ж91

Журид, Александр Олегович

Солнце в рабочей спецовке : Очерк истории закрытого акц. об-ва ";Днепропетровский маслоэкстрационный завод"; / А. О. Журид. – Д., 1998. – 142 c. – 10 грн

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

908(477.63)

К17

Калинова, Дора Василівна

Я вірую у творчість і красу : Худож.-док. проза / Д. В. Калинова. – Д. : Журфонд, 2008. – 464 c. : ілюстр. – 80 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

908(477)(063)

Ч-52

IV з'ізд Національної спілки краєзнавців України (28 жовтня 2008) : Матеріали та документи / Гол. ред. П. Т. Тронько; Нац. спілка краєзнавців України. – К. : ПП Зволейко Д. Г., 2009. – 232 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94- Загальна історія

94(477)

Г61

Голодомор 1932-1933 років на території Запорізької області : Свідчення очевідців. – Запоріжжя : Дике Поле, 2010. – 352 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)(075.8)

Г81

Греченко, Володимир Анатолійович

Історія України. Модульний курс : Стародавня іі середньовічна історія. Нова історія. Новітня історія: Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

В. А. Греченко. – 2-ге вид. – Х. : ПП ";Торсін плюс";, 2009. – 384 c. – (Переходимо до Болонської системи). – Реком. МОНУ. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Д63

Документи та матеріали до історії приазовських албанців / Упоряд.

А. Бойко, Л. Брацило, І. Козлова та ін.; Наук. ред. А. Бойко. – Запоріжжя : ЗНТН, 2006. – 168 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

Ж86

Жукова, Олена Вікторівна

Замки України. Народні перекази. Містичні легенди / О. В. Жукова. – Х., 2010. – 63 c. : ілюстр. – На обкл. назва ";Замки України. Міфи та легенди";. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

З-32

Записки осередку наукового товариства ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську : Зб. наук. праць. Вип. 2 / Відп. ред. С. І. Світленко. – Д. : ІМА-ПРЕС, 2011. – 150 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

94(477)

З-38

Захарова, Наталя Сергіївна

Співробітництво України і Ради Європи у сфері реформування історичної освіти у 1995-2005 рр. : Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 /

Н. С. Захарова. – Д., 2010. – 248 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)(03)

К18

Кам'янське та його околиці середини XVIII - початку ХХ ст. : Топонімічний словник / Авт.-упоряд. Н. М. Буланова,

О. М. Самойленко, Л. А. Кравцова. – Д. : ІМА-прес, 2010. – 108 c. –

(Б-ка ";Каміон";). – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

К59

Козяр, Івн Іванович

Спогади. : Мемуари українського політв'язня / І. І. Козяр ; Упоряд. й пер. з рос. о. Юрія Мицика, І. Тарасенко. – К. : Вид. дім ";Києво-Могилянська академія";, 2010. – 614 c. – (Джерела з історії української еміграції. Т. V). – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

К65

Константінова, Вікторія Миколаївна

Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861-1904 роки) : Монографія / В. М. Константінова. – Запоріжжя : АА Тандем, 2010. – 596 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Л87

Лучка, Людмила Миколаївна

Бібліотеки в культурно-освітньому просторі Катеринославщини другої половини X IX - початку ХХ ст. : Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 /

Л. М. Лучка. – Д., 2010. – 231 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94

М54

Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи з курсу ";Історія країн Азії, Африки і Латинської Америки нового і новітнього часу"; : Для студ. іст. та філол. ф-тів ДНУ / Уклад.

І. В. Толстих; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 64 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 50 (КСХ. – 5, УБГ. – 45)

94(477)

М70

Мицик, Юрій

Іван Сірко / Ю. Мицик. – К. : Вид. дім ";Києво-Могилянська академія";, 2010. – 160 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Н34

Наукові записки з української історії : Зб. наук. статей. Вип. 17 / Ред. кол.: Гол. ред. В. П. Коцур; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т

ім. Г. Сковороди. Каф. іст. та культури України. –

Переяслав-Хмельницький, 2005. – 256 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Н34

Наукові записки з української історії : Зб. наук. статей. Вип. 22 /

Ред. кол.: Гол. ред. В. П. Коцур(; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. Каф. іст. та культури України. –

Переяслав-Хмельницький, 2009. – 308 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Н35

Національний університет ";Києво-Могилянська академія";. Наукові записки. Т. 104. Історичні науки / Відп. ред. В. С. Брюховецький. – К. : Вид-чий дім ";КМ Академія";, 2010. – 80 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Н35

Національний університет ";Львівська політехніка"; Вісник. : Зб. наук. праць. Вип. № 693. Держава та армія / Відп. ред. Л. Є. Дещинський. – Л. : Вид-во Львів. нац. ун-ту ";Львівська політехніка";, 2011. – 276 c. –

6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(73)

Н83

Норт, Джозеф

Нет чужих среди людей : Мемуары, очерки, лит. портреты: Сборник: Пер. с англ. / Д. Норт ; Сост., предисл. и комент. Б. Гиленсона. – М. : Радуга, 1983. – 448 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, УБГ. – 1)

94(47-57)

П12

Павленко, Н. И.

Птенцы гнезда Петрова / Н. И. Павленко. – М. : Мысль, 1985. – 332 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

П12

Павленко, Николай Иванович

История СССР с древнейших времен до 1861 года : Учеб. для студ. вузов / Н. И. Павленко ; В. Б. Кобрин, В. А. Федоров. – М. : Просвещение, 1989. – 559 c. – 1 р. 80 к., 10 грн.

Кільк. прим.: 111 (КСХ. – 4, УБГ. – 105, Чз3. – 2)

94(477)

П59

Пороги : Літературно-мистецький і громадсько-політичний самвидавний журнал. Дніпропетровськ 1988-1990 рр.: Вибране.

Числа 1-9 / Упоряд. Р. Лиша, Ю. Віташ, О. Сокульська. – К. : Смолоскип, 2009. – 624 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(=917)

С48

Слов'янскі обрії : Зб. наук. праць. Вип. 3 / Гол. редкол.

О. С. Онищенко; НАН України. Укр. ком. славістів. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2010. – 228 c. – 41 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94

С88

Студеньські історичні студії : Зб. наук. статей студ. ф-ту іст., політолог. та міжнар. відносин / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича.

Ф-т іст., політолог. та міжнар. відносин. – Чернівці : Яворський С. Н., 2010. – 140 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

Т76

Троцкий, Лев Давидович

Сталинская школа фальсификаций: Поправки и дополнения к литературе эпигонов / Л. Д. Троцкий. – Репринт. изд. 1932 г. ( Изд-во ";Гранит";, Берлин). – М. : Наука, 1990. – 336 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

У45

";Україні XXI сторіччя - інтелект і творчість молоді"; : Матеріали I Всеукраїнського форуму студентів, аспірантів і молодих учених

14-15 квітня 2011 р. / Ред. кол. Є. М. Суліма та ін. – Д. : ДНУ, 2011. – 398 c. – 20 грн., 28 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

У45

Україна незалежна: поступ історії : До 20-ої річничі проголошення незалежності України: Метод. матер. до першої лекції 2011/2012 навч. року / Уклад. С. І. Світленко, О. Ф. Нікілєва; ДНУ ім. О. Гончара. – Д., 2011. – 10 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

У45

Українська Гельсінська Спілка (1988-1990 рр.) у світлинах і документах / Концеп. і упорядкуван. О. Ткачука; Укр. ін-т нац. пам'яті. – К. : Смолоскип, 2009. – 224 c. : ілюстр. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Х85

Хотинська битва 1621 року / Текст і підбірка ілюстр. А. Федорука. – Чернівці : Золоті літаври, 2010. – 75 c. : ілюстр. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Ч-44

Чепурко, О. О.

Історія України: завдання та метод. реком. для абітур. / О. О. Чепурко ; ДНУ ім. О. Гончара. Центр довуз. підгот. – Д., 2010. – 120 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Ч-75

Чорновіл, Вячеслав

Твори : У 10-ти т. Т. 7. Статті, виступи, інтерв'ю (Березень 1990 -грудень 1992 ) / В. Чорновіл ; Гол. ред. кол. А. Пашко; Міжнар. благ. фонд Вячеслава Чорновола. – К. : Смолоскип, 2011. – 1079 c. : ілюстр. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Ш65

Шиханов, Руслан Борисович

Хто є хто на Запоріжжі. 2008 рік / Р. Б. Шиханов. – Запоріжжя : Тандем Арт Студія, 2009. – 212 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

“Бюлетень нових надходжень літератури” є щомісячним виданням та включає нові надходження документів (книг ) до Наукової бібліотеки. Бюлетень — складова частина електронного каталогу, що започаткований в Науковій бібліотеці з 1992 року.

Бюлетень створено за допомогою програмного пакету “УФД/Бібліотека

(версія 2.4) згідно з відповідними ДСТУ та відсортований за певними параметрами ( шифр та автор/назва документа). Загальна кількість надходжень за жовтень місяць 302 назви документів.

Бюлетень щомісяця розміщується на сайті Наукової бібліотеки

http: //library.dnu.dp.ua в розділі “Нові надходження”.

Місце збереження документів, що надійшли за місяць:

АХЛ - Абонемент художньої літератури

Б3 - Бібліотека механіко-математичного факультету

Б4 - Бібліотека економічного факультету

Б5 - Бібліотека корпусу 2

ВНЛ - Відділ наукової літератури (1 поверх б-ки)

ВРК - Відділ рідкісної книги

КПМ - Кабінет ф-ту прикладної математики

КСХ - Книгосховище

УБПТ - Учбова б-ка природничо-технічних наук

УБГ - Учбова б-ка гуманітарних наук

ФТФ - Бібліотека фізико-технічного факультету

ЧзГ -Читальна зала гуманітарних наук

Чз2 - Читальна зала гуртожитку № 1

Чз3 - Читальна зала гуртожитку №3

Чз - Читальна зала корпусу 4

Укладачі бази даних: Воропай А.Т., Міщенко Л. І. , Венглінська О. В.

Редактор: Воропай А. Т.

Комп'ютерна верстка: Воропай А. Т.

Відповідальний за випуск : Кубишкіна С. В.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека бюлетень (2)

  Документ
  Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. ОлесяГончараНаукова бібліотекаБюлетень нових надходжень літератури у грудні 2011 року м. Дніпропетровськ Основні розділи Бюлетеня 0 Загальний відд ...
 2. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека бюлетень

  Документ
  Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. ОлесяГончараНаукова бібліотекаБюлетень нових надходжень літератури у вересні 2011 року м. Дніпропетровськ Основні розділи Бюлетеня 0 Загальний відд ...
 3. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека (1)

  Документ
  Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. ОлесяГончараНаукова бібліотекаБюлетень № 2 нових надходжень літератури у лютому 2011 року м. Дніпропетровськ 0 – Загальний відділ 0 Д85 Дуцяк, Ігор ...
 4. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека (2)

  Документ
  Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. ОлесяГончараНаукова бібліотекаБюлетень № 12 нових надходжень літератури у грудні 2010 року м. Дніпропетровськ 0 – Загальний відділ 0 Б48 Березюк ...
 5. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека

  Документ
  Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. ОлесяГончараНаукова бібліотекаБюлетень № 11 нових надходжень літератури у листопаді 2010 року м. Дніпропетровськ 0 – Загальний відділ 0 А95 Ахмадулин ...

Другие похожие документы..