Главная > Документ


Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова
Наукова бібліотека

Професор

Василь Михайлович

БРОВДІЙ

Біобібліографія

До 70-річчя від дня народження

Київ - 2005

УДК 59

ББК 28.6

Б88

Б88 Професор Василь Михайлович Бровдій:
Біобібліографічний покажчик / Упоряд.: Н.І.Тарасова, НПУ
імені М.П. Драгоманова. Кафедра зоології. Наукова
бібліотека. – Київ, 2005. – 58 с.; портрет. - Серія “Вчені НПУ
імені М.П. Драгоманова”. - 58 с.

Біобібліографічний покажчик серії “Вчені НПУ
імені М.П. Драгоманова” присвячений 70-річчю від дня
народження академіка УЕАН, Заслуженого діяча науки і
техніки України, доктора біологічних наук, професора
В.М. Бровдія. Покажчик містить нарис науково-
педагогічної діяльності, хроніку життя та творчості,
бібліографічний покажчик друкованих праць, наукову школу,
фотографії.

Упорядник: Н.І. Тарасова

Відповідальна за випуск: Е.В Татарчук

Комп’ютерний набір: І.В. Лапига

© Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2005

Життєвий і творчий шлях

Василя Михайловича Бровдія

До 70-річчя від дня народження

Життя кожній людині дається лише один раз - воно неповторне, як і сама природа. Щаслива та людина, життя якої не витрачається даремно, а віддається улюбленій, корисній для людей справі. Суспільство, раніше чи пізніше, справедливо оцінить діяльність кожної особи.

Прикладом високої працездатності, сумлінності, багатогранності наукових інтересів, відданості людям, науці, освіті і суспільству може служити життєвий і творчий шлях видатного вченого - біолога, зоолога, ентомолога, еколога, педагога і громадського діяча - доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри зоології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, академіка Української екологічної академії наук, Заслуженого діяча науки і техніки України Василя Михайловича Бровдія, який 15 червня 2005 року відзначив своє 70-річчя і
48 років науково-педагогічної діяльності.

Народився В.М. Бровдій 15 червня 1935 р. в колишньому селі (сьогодні місто, районний центр) Іршава Закарпатської області. Був третьою дитиною в сім’ї селянина Михайла Петровича Бровдія та його дружини Ганни Іванівни Бровдій (Меренич). Сім’я проживала в приватній сільській хатині на краю села, де, за традицією, ставили хрест з огорожею, за яким залюбки доглядала господиня двору, висаджуючи лілії, хризантеми, “боже деревце” та інші декоративні рослини. Прохожі миряни та церковні процесії, особливо у святкові дні, ставали на коліна перед святим хрестом і оспівували його молитвами. Затишок створювали також дві липи, що зростали обабіч хреста. В дитячій пам’яті Василя Михайловича назавжди закарбувались пісні і святі слова віруючих християн.

На той час територія Закарпаття входила до складу Чехії і батьки Василя Михайловича займались невеликим одноосібним господарством, до чого залучали і дітей – старшого сина Петра і доньку Марту.

Проте державні влади на території Закарпаття так швидко змінювалися, наче погода в горах. Уже в травні 1939 р. територію Закарпаття окупувала влада Угорщини на чолі з її керманичем Хорті Міклошем - союзником гітлерівської Німеччини.

В умовах початку Великої Вітчизняної війни проти фашистської Німеччини, яка вчинила напад на територію колишнього СРСР (1941 р.), малюка Василя Бровдія в шестирічному віці батьки віддали на навчання до першого класу місцевої народної школи.

Важке було тогочасне життя закарпатських селян та їхніх дітей. Батька забрали до війська. Старший син Петро, ще неповнолітній, переховувався в горах від мобілізації, а мати з двома малолітками сама господарювала, щоб забезпечити дітям прожиток.

В домашній бібліотеці В.М. Бровдія й досі зберігається свідоцтво, видане йому за перші 4 класи навчання в народній школі с. Іршави.
В свідоцтві – одні лиш одиниці з усіх дисциплін (за сучасною бальною системою – це рівнозначно п’ятіркам). В тогочасній початковій школі вивчали закон Божий (катехізис), мову рідну і угорську, навчалися читати, писати, малювати, були уроки співу, рукоділля та гімнастики, а в третьому та четвертому класах вивчали географію, історію, природознавство, сільське господарство, арифметику, домоведення.

Перша вчителька – керівник класу Отілія Йосипівна Берегій не могла нахвалитися батькам скромністю, сумлінністю й успішністю їхнього найменшого синочка. Такої ж думки про Василька був і пан намісник, вчитель катехізису Євген Кампо, який прививав дітям риси духовності, повчав свято дотримуватись десяти Божих заповідей.

Визволення території Закарпаття від угорсько-німецького фашистського режиму в кінці 1944 року, приєднання до території України в складі колишнього СРСР змінили умови життя її населення. В одній з експозицій Закарпатського краєзнавчого музею (м. Ужгород) серед перших піонерів Закарпаття донедавна демонстрували документальне фото
В.М. Бровдія.

Навчаючись в місцевій семирічній і середній школах Василь Бровдій ще з дитинства захоплювався природою. Бігаючи босоніж по рясних духм’яних травостоях іршавських та боржавських долин і передгір’їв Карпат, малюка займали питання, чому люди винищують гадюк, вужів, кротів та горобців, адже вони великої шкоди не завдають?
Чому на одному й тому ж полі зростають різні рослини, тоді як грунт на ньому однорідний? В середній школі найулюбленішими навчальними дисциплінами були біологія і хімія.

Отримавши атестат зрілості, в 1952 р. юнак без будь-яких вагань поступає на біологічний факультет Ужгородського державного університету. З перших років навчання в університеті бере активну участь в роботі студентського зоологічного гуртка, виступає з доповідями на його засіданнях, на наукових конференціях з проблем ентомології, бере активну участь в громадській, культурно-масовій, спортивній роботі.

Скромно, але повноцінно жили тогочасні студенти вузів. Стипендію призначали тільки тим студентам, які складали іспити на
“4” і “5”. Стипендії вистачало лише на придбання талонів у студентську їдальню триразового харчування та на проїзд в громадському транспорті. Багатьом студентам доводилось просити підтримки батьків, або шукати підзаробітку.

Навчання в університеті завершилось в 1957 році складанням державних іспитів і блискучим захистом дипломної роботи на тему: “Червеці і щитівки (Coсcoidea) Закарпаття”. В дипломі випускника університету в графі спеціальність зазначено “біолог – зоолог, вчитель біології і хімії середньої школи”, що і послужило путівкою в життя.

В 1957 - 1958 рр. В.М. Бровдій працює за призначенням вчителем біології та хімії середньої школи с. Дорожів-I Дублянського району колишньої Дрогобицької (нині Львівська) області, виконує обов’язки класного керівника 9-го класу. Його обирають комсоргом школи, згодом -головою профспілкової організації, призначають керівником районного методичного об’єднання з білогії та хімії.

Протягом 1958 – 1960 рр. на запрошення ректорату Ужгородського державного університету працював на медичному факультеті асистентом кафедри нормальної анатомії людини.

В 1960 – 1961 рр. був призначений відповідальним секретарем Закарпатської обласної філії Українського товариства охорони природи і сприяння розвитку природних багатств при АН УРСР, якої раніше практично не існувало. В.М. Бровдію разом з тогочасним доцентом (згодом професором) кафедри ботаніки УжДУ В.І. Комендарем довелось провести велику організаційну роботу з налагодження діяльності обласної організації, її районних, міських та первинних осередків. Уже в 60-ті роки XX сторіччя в Карпатському регіоні України хижацьке винищення лісів, руйнування природних екосистем, жорстока експлуатація гірських масивів та передгір’їв спричинили до екологічної криза. Гірські райони Карпат зазнавали водної ерозії, майже щорічні повені завдавали величезних збитків народному господарству, руйнувались унікальні перлини природи. У своїх публікаціях в газеті “Закарпатська правда” під назвами “Багно під захист!”, “Чому міліють річки ?”, “Збережемо природу Карпат” та ін.
В.М. Бровдій і доцент В.І.Комендар закликали до збереження природи рідного краю, заборони суцільного вирубування лісів та руйнування заповідних ділянок, надмірного забруднення навколишнього природного середовища.

Переломним моментом в житті В.М. Бровдія був вступ до аспірантури Інституту зоології Академії наук УРСР, де він навчався протягом 1961 – 1964 рр. під керівництвом видатного вченого-ентомолога, доктора біологічних наук, професора В.Г.Пучкова.

Після завершення строку навчання в аспірантурі Василя Михайловича в листопаді 1964 р. було направлено Президією Академії наук УРСР на роботу у відділ ентомології того ж інституту зоології
АН України на посаду молодшого наукового співробітника.

В 1965 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю “ентомологія” на тему: “Жуки-листоїди підродини Galerucinae (Coleoptera, Сhrysomelidae) Cереднього Придніпров’я”. Дисертацію захищено на спеціалізованій Вченій раді Інституту зоології АН України.

Розпочався період широкомасштабних наукових експедиційно-польових досліджень фауни, систематики, екології, зоогеографії, філогенії жуків-листоїдів фауни України тодішніх республік - Молдавії, Білорусії, багатьох областей і районів Росії, республік Закавказзя тощо. Зокрема було здійснено понад 30 експедицій в усі області України, включаючи й гірські райони Карпат і Криму. Великий фактичний матеріал дали поїздки у Воронезьку, Волгоградську, Ростовську області, в південні райони Білорусії, в Ставропольський і Краснодарський краї. Довелось побувати і в Кавказькому заповіднику, вздовж і в поперек об’їздити Кубань, Дагестан, колишні Кабардино-Балкарську і Чечено-Інгуську автономні області, а ще - Абхазію, Сванетію, Грузію, Вірменію, Азербайджан та багато інших територій колишнього СРСР.

Накопичений в період експедиційно-польових робіт та опрацьований оригінальний матеріал став основою для підготовки фундаментальних наукових монографій, довідників, оглядів та чисельних статей в галузі ентомології.

В 1973 р. виходить друком перша монографія В.М. Бровдія “Жуки-листоїди. Галеруцини (Фауна України, т. 19, в. 17)”. – К.: Наукова думка. – 194 с. Вона одержала високу оцінку наукової громадськості.

В 1974 р. опубліковано другий том колективної тритомної монографії “Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений” (К.: Урожай), в якому В.М. Бровдієм наведено відомості про 130 шкідливих видів жуків-листоїдів фауни України. Серед них найповніше охарактеризовані найважливіші види, які завдають непоправної шкоди господарству, охарактеризовано способи їх розмноження, цикли розвитку, способи їх розмноження, цикли розвитку, способи пошкоджень сільськогосподарських рослин і лісових культур, а також вказуються засоби боротьби з ними. Фактично це довідник для служб системи захисту рослин від шкідливих організмів. Монографію відзначено державною премією УРСР в галузі науки.

Впродовж 1974-1986 рр. Василь Михайлович працював за конкурсом на посаді старшого наукового співробітника відділу ентомології Інституту зоології АН УРСР.

В 1977 р. вийшла друком друга монографія “Жуки-листоїди. Хризомеліни (Фауна України, т.19, в.16)”.- К. Наукова думка. - 385 с.

В 1983 р. опубліковано монографію “Жуки-листоїди. Щитоноски і гіспіни (Фауна України, т.19, в.20)”.- К. Наукова думка. - 188 с.

Монографічні праці В.М. Бровдія про жуків-листоїдів з підродин галеруцин, хризомелін, щитоносок і гіспін фауни України містять детальний аналіз таксономічного складу цих підродин, морфологічну характеристику всіх фаз їхнього розвитку, особливості екології, географічного поширення, біотопічного розподілу, оприлюднюють нові дані з циклів розвитку, сезонної динаміки, фенології, їхніх природних ворогів, а також значення в природі і практичній діяльності людини.

Для працівників-практиків служб захисту рослин від шкідливих видів організмів особливу цінність мають складені вперше в межах території України таблиці для визначення жуків-листоїдів згаданих підродин за всіма фазами їхнього розвитку, ідентифікувати їх полегшують також оригінальні рисунки будови тіла комах, кольорові та чорно-білі фотографії, виконані самим автором. Подібна всеохоплююча повнота і деталізація даних про представників родини відсутня у світовій ентомологічній літературі.

Багаторічна плідна науково-дослідна діяльність В.М. Бровдія в галузі ентомології слугувала основою для підготовки і захисту в 1985 р. докторської дисертації в головній зоологічній науковій установі колишнього СРСР (м. Ленінград) на тему: “Трофические связи жуков-листоедов фауны СССР и их значение для эволюции, систематики и хозяйственной оценки семейства”.

Матеріали докторської дисертації документовані великим і оригінальним фактичним матеріалом, здобутим в періоди копітких експедиційно-польових досліджень в різних районах колишнього СРСР. Це дало можливість вперше скласти анотований каталог жуків-листоїдів фауни СРСР, який налічує 1400 видів, із вказівкою їх географічного поширення та кормових рослин. На прикладі жуків-листоїдів ученим детально охарактеризовано основні етапи і напрями сумісної еволюції комах-фітофагів з їх кормовими рослинами, вивчено біологічні форми і напрями мікроеволюційних перетворень серед комах-фітофагів.

Таким чином, автору вдалося дослідити трофічні зв’язки жуків-листоїдів з життєвими формами, окремими частинами й органами рослин, звернути увагу на їхню вибірковість до рослин, розробити класифікацію трофічних зв’язків комах – фітофагів, з’ясувати їх еволюційне значення, розкрити мікро- і макроеволюційні процеси в родині жуків-листоїдів, механізми формування монофагії, олігофагії і поліфагії серед комах.

Всебічне вивчення морфології, екології і трофічних зв’язків представників родини жуків-листоїдів фауни колишнього СРСР дало підстави по-новому розглянути існуючу систему класифікації жуків-листоїдів, визначити можливості практичного використання даних щодо кормової спеціалізації жуків-листоїдів у народному господарстві. Виділено види, що є перспективними для використання в системі біологічного методу боротьби з бур’янами.

В 1986 р. Василя Михайловича нагороджено медаллю “Ветеран праці”.

Упродовж 1986 – 1987 рр. В.М. Бровдій обіймав посаду провідного наукового співробітника Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена
НАН України.

В 1987 р. вченого за конкурсом було обрано на посаду завідувача кафедри зоології Київського державного педагогічного інституту
імені О.М. Горького (нині НПУ імені М.П. Драгоманова). Його педагогічний досвід роботи в загальноосвітній середній та вищій школах, вагомий науковий доробок, виняткова людяність та любов до роботи з молоддю виявились дуже корисними для діяльності у вищому педагогічному закладі освіти.

Василь Михайлович Бровдій – ерудований біолог-зоолог, морфолог, систематик, еколог, еволюціоніст. Забезпечує на високому науковому, науково-методичному і професійному рівнях лекційні курси з еволюції життя на Землі та екології, веде плідну наукову, науково-методичну і консультативну роботу, керує роботою наукового студентського гуртка з проблем зоології, екології, еволюції життя, виступає з науковими доповідями на численних міжнародних, загальнодержавних з’їздах, симпозіумах, конференціях, наукових та науково-методичних нарадах, семінарах, курсах підвищення кваліфікації працівників освіти. За дорученням Міністерства освіти і науки України бере участь в роботі експертних рад з акредитації вищих закладів освіти, є членом редколегій ряду періодичних видань та головним редактором збірників наукових праць.

В 1991 р. Василю Михайловичу Бровдію присвоєно наукове звання професора кафедри зоології.

В наукових працях Василя Михайловича чільне місце посідають екологічні проблеми, важливого значення надається екології видів та їх угруповань.

В 1992 р. В.М. Бровдія призначено (за сумісництвом) керівником структурної науково-дослідної лабораторії з проблем екологічної освіти та виховання при НПУ імені М.П. Драгоманова. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України, вуз було визначено головною установою в Україні з цієї проблеми. Колективом лабораторії виконаний значний обсяг робіт щодо створення Всеукраїнської координаційної ради з цієї проблеми, проведено кілька її засідань, розроблено перспективний план діяльності вузів та наукових установ на 5 років, видано
2 міжвузівських збірника наукових праць.

В 1993 р. професора В.М. Бровдія обрано дійсним членом (академіком) Української екологічної академії наук, де він провадить плідну роботу в галузі екологічної освіти і культури. Він є ініціатором і членом робочих комісій з розробки концепції екологічної освіти в Україні, науковим керівником пріоритетних держбюджетних тем з екологічних проблем.

В 1995 р. В.М. Бровдія нагороджено почесним знаком “Відмінник освіти України”.

В 1998р. вчений на конкурсних засадах виборов грант Міжнародного науково-освітнього фонду “Відродження” Дж. Сороса за видатні успіхи в науковій і освітній діяльності.

Зважаючи на запити національної освіти щодо забезпечення україномовними підручниками, навчальними посібниками та дидактичними матеріалами, В.М. Бровдій веде плідну наукову і науково-методичну роботу. Спільно із співавторами ним підготовлено до видання і опубліковано понад 20 навчальних посібників та підручників із зоології, екології, охорони природи та еволюційного вчення, а також близько 15 навчальних програм, близько 10 навчально-методичних посібників для вищих закладів освіти та загальноосвітніх шкіл.

Популярністю серед освітян користуються підручники та навчальні посібники “Охорона природи”, “Екологія людини” (навчальний посібник і триразові перевидання підручника), “Біологія. Тварини”, “Світ, в якому ми живемо”, “Екологічні проблеми України”, “Енергетичні закони екології”, “Системоутворюючі закони екології”, “Закони екології (соціально-економічні, геофізичні і геохімічні)”, “Проблема еволюції організмів”
та ін.

В 2000 році за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців для національної освіти, багаторічну плідну наукову і педагогічну діяльність В.М. Бровдію указом Президента України присвоєно Почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.

В 2004 р. виходить друком навчальний посібник В.М. Бровдія
(у співавторстві) “Біологічний захист рослин” – К.: Світ. – 374 с., який одержав високу оцінку наукової і науково-педагогічної громадськості. В ньому детально охарактеризовані не тільки групи та види живих організмів - вірусів, бактерій, грибів, безхребетних, хребетних, що придатні для використання в природній регуляції чисельності шкідливих форм організмів, але й вказані способи і технології їх практичного використання як альтернативи згубному для життя хімічному способу боротьби із шкідниками. Видання забезпечене оригінальними мікрофотографіями, рисунками та словником термінів і є фактично енциклопедією працівника служби захисту рослин від шкідливих організмів, біолога і агронома. Сьогодні, в умовах надмірного забруднення навколишнього середовища пестицидами, синтетичними добривами, різноманітними відходами промислового та сільськогосподарського виробництв і побуту, проблема захисту врожаю природними агентами і чистоти навколишнього середовища набуває особливої актуальності і державного значення.

В.М. Бровдій підготував для системи вищої освіти і наукової роботи 6 кандидатів наук. Серед його учнів - Слободянюк В.Я., Шапран Ю.П., Подобівський С.С., Крочко В.Ю., Мателешко О.Ю. і Пархоменко О.В.

Вчений веде активну громадську діяльність – протягом багатьох років є членом кваліфікаційної вченої ради Інституту зоології
імені І.І. Шмальгаузена НАН України з присвоєння наукових ступенів доктора і кандидата біологічних наук за спеціальністю “зоологія”, членом науково-методичної ради МОН України з екології, виконував обов’язки члена науково-методичної ради ВАК України з біології та екології. Очолює постійно діючу комісію Вченої ради університету з науково-дослідної роботи, є заступником голови науково-технічної ради університету, членом Національної комісії з питань Червоної книги України, членом Всеукраїнської ради з проблем екологічної освіти учнівської молоді, заступником голови кваліфікаційної Вченої ради
НПУ імені М.П. Драгоманова з присвоєння вчених звань з методики викладання біології, географії і хімії, науковим консультантом Верховної Ради України з екополітики.

В 2004 р. В.М. Бровдія нагороджено Почесною грамотою Київського міського голови за вагомий особистий внесок у розвиток науки, зміцнення науково-технічного потенціалу столиці України.

В.М. Бровдій – всесвітньо відомий вчений-біолог і педагог, який підтримує тісні контакти із вченими і педагогами 30 країн близького і далекого зарубіжжя. Він увібрав в себе якості невтомного працелюба з намаганням бути корисним людям і суспільству в цілому, відданим науці й освіті. Його висока наукова ерудиція, професіоналізм, скромність, інтелігентність, дисциплінованість, щирість, відвертість і доброзичливість у стосунках з людьми можуть слугувати добрим прикладом для всіх людей, особливо молоді.

Василь Михайлович одружений (1970 р.). Його дружина – Надія Кирилівна Бровдій (Матвієнко) – кандидат фізико-математичних наук, уродженка Київщини. Вищу освіту здобула в Київському університеті імені Т.Г. Шевченка, навчалась в аспірантурі в Інституті математики АН УРСР, працювала молодшим і старшим науковим співробітником в Інститутах кібернетики та космічних досліджень НАН України. В сім’ї двоє дітей-двійнят – Ганна і Юрій.

Василь Михайлович добрий сім’янин, люб’ячий батько і дідусь.

У свої 70 років В.М. Бровдій виглядає порівняно молодим, бадьорим, сповненим енергії, творчих задумів і романтики. Бажаємо йому міцного здоров’я, подальших успіхів у науковій і педагогічній діяльності на благо народу України.

Директор Інституту зоології

імені І.І. Шмальгаузена НАН України,

член-кореспондент НАН України І.А. Акімов

Директор Природничо-географічної

освіти та екології НПУ

імені М.П. Драгоманова, професор В.П. Покась

Основні дати життя і діяльності
В.М. Бровдія

Василь Михайлович Бровдій народився 15 червня 1935 року в селі (сьогодні місті) Іршава Закарпатської області в селянській родині Бровдія Михайла Петровича і
Бровдій (Меренич) Ганни Іванівни.

1949 р. Закінчив семирічну школу с. Іршава

1952 р. Закінчив Іршавську середню школу

1952 - 1957 рр. Студент біологічного факультету Ужгородського державного університету. Одержав диплом за спеціальністю “Біолог – зоолог. Вчитель біології та хімії середньої школи”

1957 - 1958 рр. Працював за призначенням вчителем біології та хімії середньої школи с. Дорожів-I Дублянського району Дрогобицької області

1958 - 1960 рр. Асистент кафедри нормальної анатомії людини медичного факультету Ужгородського державного університету

1960 - 1961 рр. Відповідальний секретар Закарпатської обласної філії Українського товариства охорони природи та сприяння Розвитку природних багатств при Академії наук УРСР

1965 р. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю “ентомологія” на тему “Жуки-листоїди підродини Galeruccinae (Coleoptera, Chrysomelidae) Середнього Придніпров’я” у спеціалізованій вченій раді Інституту зоології АН УРСР. Дисертація виконана під керівництвом доктора біологічних наук, професора Пучкова Василя Георгійовича

1964 - 1974 рр. Молодший науковий співробітник інституту зоології АН УРСР

1970 р. Взяв шлюб з Матвієнко Надією Кирилівною, молодшим науковим співробітником Інституту кібернетики АН УРСР, кандидатом фізико-математичних наук. Надія Кирилівна уродженка Київщини, вищу освіту здобула в Київському університеті імені Т.Г. Шевченка, навчалась в аспірантурі Інституту математики АН УРСР

1971 р. Народились двійнята – Ганна і Юрій

1974 – 1986 рр. Старший науковий співробітник Інституту зоології АН УРСР

1982 р. Відзначений медаллю “В память 1500 летия Киева”. Присвоєно звання “Ударник комуністичної праці”

1983 р. Нагороджений Почесною грамотою Правління товариства “Знання” Української РСР за багаторічну активну лекційну та організаційно-методичну роботу в товаристві “Знання”

1985 р. Захистив докторську дисертацію в зоологічному інституті Академії наук СРСР на тему “Трофические связи жуков-листоедов (Coleoptera, Crhrysomelidae) фауны СССР и их значение для эволюции, систематики и хозяйственной оценки семейства”

1986 р. Присвоєно медаль “Ветеран праці”

1986 – 1987 рр. Провідний науковий співробітник інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України

1987 р. Обраний за конкурсом завідувачем кафедри зоології Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького

1989 р. Нагороджений Почесною грамотою ректорату, парткому і профкому Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького за високі показники в соціалістичному змаганні

1991 р. Присвоєно звання професора кафедри зоології

1992 р. Призначений (як сумісник) керівником структурної науково-дослідної лабораторії з проблем екологічної освіти та виховання при
Київському державному педагогічному інституті
імені О.М. Горького. Лабораторію визнано провідною в системі педагогічних вузів України

1993 р. Обраний дійсним членом (академіком) Української екологічної академії наук.

1995 р. Нагороджений знаком “Відмінник освіти України”

1998 р. Виборов грант Міжнародного науково-освітнього фонду “Відродження” Дж. Сороса за видатні успіхи в науковій та освітній діяльності

2000 р. Указом президента України присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”

2004 р. Нагороджений Почесною грамотою Київського міського голови за вагомий особистий внесок у розвиток науки, зміцнення науково-технічного потенціалу столиці УкраїниСкачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти і науки україни національний педагогічний університет імені

  Закон
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 2. М іністерство освіти і науки україни національний педагогічний університет

  Документ
  60-річчя визволення України від фашистських загарбників: внесок українського народу в перемогу над фашизмом у роки Другої світової війни: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 27 жовтня 2004 р.
 3. Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в о сухомлинського інститут педагогічної освіти та освіти дорослих апн україни полтавський державний педагогічний університет імені

  Документ
  С 71 Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності: 1991 – 2008 рр. : до 120-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / Акад. пед. наук України, Держ.
 4. Міністерство освіти і науки україни національний аерокосмічний університет ім «харківський авіаційний інститут»

  Конспект
  Історія України. / Г.Ю.Каніщев, Ю.І. Кисіль, В.О.Малишев, Г.Г.Півень, О.А.Яцина. – Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей. – Харків: Нац.
 5. М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛА ТИЧИНИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Частина 3 Умань – 2009

  Документ
  Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол. ред.: Мартинюк М.Т. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2009. – Ч.
 6. М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛА ТИЧИНИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Частина 3 Умань – 2009

  Документ
  Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол. ред.: Мартинюк М.Т. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2009. – Ч.

Другие похожие документы..