Главная > Документ

1

Смотреть полностью

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

ЗАТВЕРДЖЕНО

РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

від 23.06. 2011 року

протокол № 40 ККТ

ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Є.М. Панов

м.п.

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на закупівлю товарів

Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна

Відкриті торги

Київ – 2011

ЗМІСТ

Розділ I. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів.

2. Інформація про замовника торгів.

 1. Інформація про предмет закупівлі.

4. Процедура закупівлі.

 1. Недискримінація учасників.

 2. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів.

 3. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів.

Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Розділ III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів.

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Розділ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів.

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Розділ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця.

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію.

2. Виправлення арифметичних помилок.

3. Інша інформація.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.

Розділ VI. Укладання договору про закупівлю.

1. Терміни укладання договору.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю.

Додатки.

Додаток 1. Форма „Цінова пропозиція";

Додаток 2. Перелік документів, які вимагаються від учасника для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям.

Додаток 3. Документи для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі на підставі пунктів 1 та 2 статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Додаток 4. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

І. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на вимогу Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 року № 2289 VI (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значенях, визначених Законом

2. Інформація про замовника торгів

повне найменування

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (далі – НТУУ «КПІ»)

місцезнаходження

Україна, 03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37.

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Харламова Ольга Павлівна; (044) 454-92-17.

3. Інформація про предмет закупівлі

найменування предмета закупівлі

Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна

Лот 1 - Соціально-економічна література

Лот 2 - Підручники по технічним спеціальностям

Лот 3 - Технічна література

Лот 4 - Технічна та економічна література в галузі поліграфії

Лот 5 - Художня література

Лот 6 - Лінгвістична література

Лот 7 - Плакати, покажчики

Лот 8 - Література в галузі менеджменту та маркетингу

Лот 9 - Загальна навчальна література

вид предмета закупівлі

Товар

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

за адресою замовника, м.Київ, пр.-т Перемоги, 37

Лот 1– 197 найменувань

Лот 2 - 15 найменувань

Лот 3 - 19 найменувань

Лот 4 - 54 найменування

Лот 5 - 125 найменувань

Лот 6 - 79 найменувань

Лот 7 - 16 найменувань

Лот 8 - 87 найменувань

Лот 9 - 562 найменування

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

серпень - грудень 2011р.

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні Учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

У разі, якщо Учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий Учасник зазначає ціну пропозиції конкурсних торгів у Євро (EUR). При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до Євро (EUR), встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Ціна пропозицій конкурсних торгів формується за наступним механізмом (наступним способом):

для іноземних Учасників – з урахуванням всіх витрат Учасника, включаючи вартість самих послуг, а також всіх податків, зборів та мита. Для порівняння цін пропозицій конкурсних торгів Учасників, валюта пропозицій конкурсних торгів іноземного Учасника, яка подана в Євро (EUR), перераховується в гривні за курсом НБУ на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів;

для вітчизняних Учасників – з урахуванням всіх витрат Учасника, включаючи вартість самих послуг, а також всіх податків, зборів та мита. Крім того, ціна пропозиції конкурсних торгів Учасника повинна бути надана з обов’язковим зазначенням ПДВ.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням Замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

1 Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до НТУУ «КПІ» за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів.

НТУУ «КПІ» повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

НТУУ «КПІ» має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання НТУУ «КПІ» роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін НТУУ «КПІ» повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється НТУУ «КПІ» відповідно до статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів НТУУ «КПІ» повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється НТУУ «КПІ» відповідно до статті 10 Закону.

ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи Учасника, скріплена, пронумерована,у запечатаному конверті, скріплена печаткою в разі наявності.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів Учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки в разі наявності.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів Учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки Учасника процедури закупівлі в разі наявності.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження Замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) Учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до 27.07.2011 р. до 15.00 годин».

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається Учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

1) документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів, згідно з вимогами пункту 1 Розділу 3;

2) інформації, що Учасник ознайомився з істотними умовами договору, які зазначені в цій документації конкурсних торгів, та погоджується з включенням їх до договору про закупівлю, якщо його пропозиція буде акцептована;

3) документа, що підтверджує надання Учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);

4) цінової пропозиції, що оформлюється по формі (додаток №1);

5) документів, які підтверджують інформацію про відповідність кваліфікаційним критеріям (додаток № 2);

6) документально підтвердженої інформації про відсутність підстав для відмови Учаснику в участі у процедурі закупівлі на підставі пунктів 1 та 2 статті 17 Закону (додаток № 3);

7) інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (додаток № 4).

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Відсутні, оскільки забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 календарних днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від Учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо воно вимагається);

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо воно вимагається).

6. Кваліфікаційні критерії учасників

При визначені кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів НТУУ «КПІ» керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.

НТУУ «КПІ» зазначаються кваліфікаційні критерії до Учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності Учасників встановленими критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Для участі у процедурі закупівлі Учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;
- наявність фінансової спроможності.

Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям Учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів надає документи, зазначені у додатках 2, 3 до цієї документації конкурсних торгів.

Документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

Всі документи, що подаються в складі конкурсної документації повинні бути дійсними на час розкриття конкурсної документації.

7. Інформація про необхідні тех.-нічні, якісні та кількісні харак-теристики пред-мета закупівлі

Інформація щодо необхідних технічних вимог до предмета закупівлі зазначена у додатку 4 до цієї документації конкурсних торгів.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупів-лі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Конкурсні пропозиції подаються загалом на весь предмет закупівлі або окремо по кожному лоту.

9.Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних тооргів.

Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані НТУУ «КПІ» до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1.Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропо-зицій конкурсних торгів:

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою

місце подання пропозицій конкурсних торгів

Україна, 03056, м. Київ, проспект Перемоги, № 37, кімната № 114 (канцелярія)

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

27.07.2011 р. 11.00

Пропозиції конкурсних торгів, отримані НТУУ «КПІ» після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали.

На запит Учасника НТУУ «КПІ» протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій кон-курсних торгів:

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

Україна, 03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, кімната № 155.

дата і час розкриття пропозицій конкурсних торгів

27.07.2011 р. 15.00

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів НТУУ «КПІ» допускаються всі Учасники або їх уповноважені представники. Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника Учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника Учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного Учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерстврм економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та Учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою НТУУ «КПІ» копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому Учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1.Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

НТУУ «КПІ» має право звернутися до Учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

НТУУ «КПІ» та Учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
Оцінювання здійснюється за єдиним критеріїм – ціна. Методика оцінки – порівняльна та визначена нижче:

Найменування критерію оцінки

Ваговий коефіцієнт

Методика розрахунку балів

G

1

2

3

Ціна,

грн.

100

Величина бала, отримана по категорії, зворотно пропорційна ціні пропозиції конкурснихторгів по відношенню до найменшої ціни із запропонованих:

Q =(K / А1) * G,

де:

А1 – ціна пропозиції, що розглядається;

К – максимально вигідна умова із запропонованих (найнижча ціна)

Всього

100

 

У випадку, якщо дві або декілька пропозицій набрали однакову кількість балів, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів від кворуму. Якщо результати голосування розійшлися порівну, голос голови комітету з конкурсних торгів є вирішальним.

2. Виправленняарифметичних помилок

НТУУ «КПІ» має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це Учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
НТУУ «КПІ» зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок, а саме:

для виправлення виявленої арифметичної помилки НТУУ «КПІ» звертається до Учасника в письмовому вигляді (факсом та поштою) з пропозицією виправлення арифметичної помилки. В листі обов’язково зазначається час, протягом якого Учасник повинен надати свою письмову відповідь (факсом та поштою) на звернення Замовника. В разі не отримання відповіді від Учасника в зазначений час, НТУУ «КПІ» приймає рішення про відхилення конкурсної пропозиції такого Учасника, відповідно до ст.29 Закону.

В тому разі, якщо Учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів також відхиляється.

3. Інша інформація

У день визначення переможця Замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник зобов'язаний протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім Учасникам - письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження Учасника - переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів обов'язково безоплатно публікується у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель відповідно до статті 10 Закону.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

НТУУ «КПІ» відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі, якщо:
1) Учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;
- не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки;

- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося Замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації

конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається Учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

НТУУ «КПІ» відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

-виявлення факту змови Учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;
- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох Учасників.

НТУУ «КПІ» має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:
- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі;
- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.


Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається Замовником Уповноваженому органу та усім Учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття Замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця Замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з Учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

1. Постачальник зобов'язується у серпні – грудні 2011р. поставити Замовникові товар, зазначений в Спеціфікації, що додається до Договору та є його невідємною частиною, а Замовник - прийняти і оплатити такий товар.

2. Найменування товару:Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна

Лот 1 - Соціально-економічна література

Лот 2 - Підручники по технічним спеціальностям

Лот 3 - Технічна література

Лот 4 - Технічна та економічна література в галузі поліграфії

Лот 5 - Художня література

Лот 6 - Лінгвістична література

Лот 7 - Плакати, покажчики

Лот 8 - Література в галузі менеджменту та маркетингу

Лот 9 - Загальна навчальна література

3. Кількість товару:

Лот 1– 197 найменувань

Лот 2 - 15 найменувань

Лот 3 - 19 найменувань

Лот 4 - 54 найменування

Лот 5 - 125 найменувань

Лот 6 - 79 найменувань

Лот 7 - 16 найменувань

Лот 8 - 87 найменувань

Лот 9 - 562 найменування

4. Постачальник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає чинним стандартам України та підтверджується сертифікатом якості виробника.

5. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником фактично поставлених товарів, на підставі накладних, з відстрочкою платежу до 20 календарних днів. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок здійснюється протягом 7 (сім) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

6. Ціна договору вказується у національній валюті України.

7. Термін поставки товару: серпень - грудень 2011р.

8. Місце поставки товару – за адресою замовника, м.Київ, пр-т Перемоги 37;

9.Цей Договір набирає чинності з моменту його укладання і діє до 31.12.2011 року, але до повного виконання сторнами своїх зобов’язань за договором.

10.Замовник зобов'язаний:

10.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар;

10.2. Приймати поставлений товар згідно з накладною;

11.Замовник має право:

11.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 15 календарних днів;

11.2. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

11.3. Зменшувати обсяг закупівлі товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;
12.Постачальник зобов'язаний:

12.1. Забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

2.2. Забезпечити поставку товару, якість яких відповідає умовам, установленим цим Договору;

13.Постачальник має право:

13.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар;

13.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 15 календарних днів;

14. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

15. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

16. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику штрафні санкції:

- за порушення умов зобов’язання щодо якості товару стягується траф у розмірі 20 (двадцять) % неякісного товару;

- за порушення строків виконання зобов’язань стягується пеня в розмірі 0,1% вартості товарів, з яких допущено прострочення виконання зобов'язань за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (сім) % від вказаної вартості.

17. В разі невиконання Постачальником умов договору Замовник має право не продовжувати договір та не укладати господарські договори в майбутніх періодах.

18. Істотні умови Договору про закупівлю не повинні змінюватися після підписання Договору до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення Сторонами Договору ціни Договору про закупівлю.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини Учасника у строк, визначений Законом, Замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору не вимагається

ДОДАТОК 1

Форма „Цінова пропозиція"; подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю товару Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна згідно із технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши документацію конкурсних торгівта технічні вимоги (надалі - ТВ) на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, цієї пропозиції за наступними цінами:

Найменування

Од. виміру

Кількість

Ціна, грн. (без ПДВ)

Всього грн.

(без ПДВ)

Лот 1

Всього по лоту №1 (без ПДВ)

ПДВ

Всього по лоту №1 (з ПДВ)

Лот 2

Всього по лоту №2 (без ПДВ)

ПДВ

Всього по лоту №2 (з ПДВ)

Лот 3

Всього по лоту №3 (без ПДВ)

ПДВ

Всього по лоту №3 (з ПДВ)

Лот 4

Всього по лоту №4 (без ПДВ)

ПДВ

Всього по лоту №4 (з ПДВ)

Лот 5

Всього по лоту №5 (без ПДВ)

ПДВ

Всього по лоту №5 (з ПДВ)

Лот 6

Всього по лоту №6 (без ПДВ)

ПДВ

Всього по лоту №6 (з ПДВ)

Лот 7

Всього по лоту №7 (без ПДВ)

ПДВ

Всього по лоту №7 (з ПДВ)

Лот 8

Всього по лоту №8 (без ПДВ)

ПДВ

Всього по лоту №8 (з ПДВ)

Лот 9

Всього по лоту №9 (без ПДВ)

ПДВ

Всього по лоту №9 (з ПДВ)

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгівВаша документація конкурсних торгівразом з нашою пропозицією конкурсних торгів(за умови її відповідності усім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати усі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, установленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгівзгідно із умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції із більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємось укласти Договір про закупівлю із Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів .

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою, в разі наявності

ДОДАТОК 2

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ВІД УЧАСНИКА ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ*

1. Власна довідка, що містить відомості про підприємство:

- реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

- керівництво (посада, прізвище, ім’я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

- форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб);

- спеціалізація;

- коротка довідка про діяльність підприємства.

2. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази :

2.1.Довідка в довільній формі, що містить перелік найменувань обладнання/матеріально-технічної бази, необхідного для виконання договору, яке Учасник має в наявності;

2.2.Правові підстави наявності обладнання/ матеріально-технічної бази (копія договору купівлі-продажу, оренди, тощо);

2.3.Балансова вартість обладнання/ матеріально-технічної бази.

3. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

3.1. Довідка про наявність в штаті підприємства працівників відповідної кваліфікації (по спеціальностям), які мають необхідні знання та досвід.

4. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:

4.1. Довідка про виконання аналогічних договорів (зазначити предмети договорів, надати список замовників, їх адреси, контактні телефони).

5. Наявність фінансової спроможності:

5.1. Копія балансу підприємства за останній звітній та/або проміжний період з відміткою відповідного органу про прийняття.**

5.2. Копія звіту про рух грошових коштів за останній звітний період з відміткою відповідного органу про прийняття.**

5.3. Копія звіту про фінансові результати за останній звітний та/або проміжний період (форма 2) з відміткою відповідного органу про прийняття.**

5.4. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, датована не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів (оригінал або нотаріально завірена копія).

* Учасники торгів - нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених Додатком 2 документації конкурсних торгів подають у складі своєї пропозиції конкурсних торгів, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.

** у разі якщо учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати вказані документи, такий учасник подає інші фінансові документи, що є документами фінансової звітності та зазначає інформацію про законодавчі підстави для їх ведення.

Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям.

ДОДАТОК 3

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВІДСУТНІСТЬ ПІДСТАВ ДЛЯ ВІДМОВИ УЧАСНИКУ У УЧАСТІ В ПРОЦЕДУРІ ЗАКУПІВЛІ НА ПІДСТАВІ ПУНКТІВ 1 ТА 2 СТАТТІ 17 ЗАКОНУ*

№ з/п

Підстава для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі

Документи, що підтверджують відсутність підстави для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі

1

Пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі.

1.1. Довідка в довільній формі щодо засновників підприємства Учасника (П.І.Б.), їх частки в статутному капіталі.

2

Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура

2.1. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки про те, що підприємство Учасника не визнано у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, датована не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

3

Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

3.1. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з Державної податкової інспекції про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів), дійсна на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів.

3.2. Копія свідоцтва про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП).

3.3. Копія свідоцтва платника ПДВ або платника єдиного податку (для резидентів).

4

Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту

4.1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності);

4.2. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

4.3. Копія статуту або іншого установчого документу;

4.4. Копія ліцензії на провадження відповідної діяльності (якщо це передбачено чинним законодавством України);

4.5. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

4.6. Копія паспорту (для фізичних осіб).

5

Учасник або фізична особа, яка є учасником, був(була) засуджений за злочин,пов'язаний з порушенням процедури закупівлі,чи інший злочин,вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Довідка в довільній формі про те, що учасник в особі керівника підприємства або службова (посадова) особа, уповноважена учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі,чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

* Учасники торгів - нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених Додатком 3 документації конкурсних торгів подають у складі своєї пропозиції конкурсних торгів, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.

ДОДАТОК 4

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна

п/н

автор, назва видання

Кількість

Лот 1 - Соціально-економічна література

1

Соціологія/ За ред. Городянська В. - К. : Академія, 2008.

8

2

Історія вчень про державу і право/ Мироненко О., Горбатенко В. - К. : Академія, 2010.

25

3

Політологія/ За ред. Бабкіна О., Горбатенко В. - К. : Ак
адемія, 2010.

10

4

Прикладна політологія/ За ред. Горбатенко В. - К. : Академія, 2008.

10

5

Професійно-педагогічна комунікація/ Волкова Н. - К. : Академія, 2006.

10

6

Історія української літератури XI - XVIII ст./ Білоус П. - К. : Академія, 2009.

10

7

Українська література XI - XVIII ст./ Білоус П., Білоус О. - К. : Академія, 2010.

10

8

Українська література XI - XVIII ст. Хрестоматія/ Білоус П. - К. : Академія, 2011.

10

9

Історія російської літератури ХІХ століття/ Чижевський Д. - К. : Академія, 2009.

5

10

Українська література для іноземних студентів/ Дяченко С., П'ятецька О. - К. : Академія, 2010.

2

11

Історія зарубіжної літератури/ За ред. Кузьменка В. І. - К. : Академія, 2010.

25

12

Нариси з теорії літератури/ Іванишин В. - К. : Академія, 2010.

2

13

Іван Франко і проблеми теорії літератури/ Гнатюк М. - К. : Академія, 2011.

2

14

Сучасна українська проза. Постмодерний період/ Харчук Р. - К. : Академія, 2008.

10

15

Український фольклор/ Руснак І. - К. : Академія, 2010.

10

16

Легенди і міфи Давньої Греції/ Кун М. - К. : Академія, 2010.

10

17

Історія української мови. Історична фонетика. Історична граматика/ Крижанівська О. - К. : Академія, 2010.

2

18

Вступ до мовознавства/ Карпенко Ю. - К. : Академія, 2009.

5

19

Вступ до мовознавства/ Кочерган М. - К. : Академія, 2010.

100

20

Загальне мовознавство/ Кочерган М. - К. : Академія, 2010.

50

21

Основи зіставного мовознавства/ Кочерган М. - К. : Академія, 2006.

15

22

Основи теорії мовної комунікації/ Семенюк О., Паращук В. - К. : Академія, 2010.

5

23

Основи теорії мовної комунікації/ Яшенкова О. - К. : Академія, 2010.

5

24

Сучасна українсьа мова. Фонетика. Фонологія. Графіка. Практикум/ За ред. Фащенко М. - К. : Академія, 2010.

5

25

Сучасна українська мова. Завдання і вправи/ Дудик П., Литовченко В. - К. : Академія, 2009.

5

26

Синтаксис української мови/ Дудик П., Прокопчук Л. - К. : Академія, 2010.

3

27

Синтаксис української мови/ Шульжук К. - К. : Академія, 2010.

3

28

Морфологія української мови/ Горпинич В. - К. : Академія, 2004.

3

29

Культура української фахової мови/ Мацько Л., Кравець Л. - К. : Академія, 2007.

5

30

Культура наукової української мови/ Семеног О. - К. : Академія, 2010.

5

31

Українська мова за професійним спрямуванням/ За ред. Симоненко Т. - К. : Академія, 2010.

10

32

Технологія сучасного уроку рідної мови/ Остапенко Н., Симоненко Т., Руденко В. - К. : Академія, 2011.

1

33

Лінгвістичний аналіз тексту/ Єщенко Т. - К. : Академія, 2009.

5

34

Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах/ Панова Л., Тезікова С. - К. : Академія, 2010.

5

35

Англійська мова. Вправи з граматики/ Жилко Н., Панова Л. - К. : Академія, 2010.

2

36

Німецька мова. Розмовні теми/ Кияк Р. - К. : Академія, 2009.

2

37

Екологічний менеджмент/ Кожушко Л., Скрипчук П. - К. : Академія, 2007.

2

38

Екологія людини/ Димань Т. - К. : Академія, 2009.

2

39

Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів/ Димань Т., Мазур Т. - К. : Академія, 2011.

2

40

Техноекологія/ Клименко М., Залеський І. - К. : Академія, 2011.

2

41

Моніторинг довкілля/ Клименко М., Прищепа А., Вознюк Н. - К. : Академія, 2006.

2

42

Моделювання і прогнозування стану довкілля/ За ред. Лаврика В. - К. : Академія, 2010.

2

43

Економічна і соціальна географія зарубіжних країн/ Безуглий В. - К. : Академія, 2007.

3

44

Регіональна економічна географія світу/ Безуглий В., Козинець С. - К. : Академія, 2007.

5

45

Економічна теорія/ Мочерний С. - К. : Академія, 2009.

3

46

Основи економічної теорії/ Мочерний С., Устенко О. - К. : Академія, 2009.

5

47

Основи економічної теорії/ Рибалкін В. та ін. - К. : Академія, 2003.

8

48

Регіональна економіка/ Жук М. - К. : Академія, 2008.

3

49

Основи бізнесу/ За ред. Ларіна Я. - К. : Академія, 2009.

3

50

Економіка і організація інноваційної діяльності/ Йохна М., Стадник В. - К. : Академія, 2005.

50

51

Фінансові системи країн Західної Європи/ Карлін М. - К. : Академія, 2009.

3

52

Фінансовий облік/ Чебанова Н., Єфіменко Т. - К. : Академія, 2007.

3

53

Фінансовий облік/ Лень В. - К. : Академія, 2011.

3

54

Управлінський облік/ Радецька Л., Овод Л. - К. : Академія, 2007.

3

55

Податковий облік і аудит/ Войнаренко М., Пухальська Г. - К. : Академія, 2009.

3

56

Організація і технологія надання послуг/За ред. Апопій В. - К. : Академія, 2006.

3

57

Духовна синергетика рідної мови/ Бацевич Ф. - К. : Академія, 2009.

2

58

Український літературний європеїзм/ Матвіїшин В. - К. : Академія, 2009.

2

59

Криза економіки - не криза науки/ Довбенко М. - К. : Академія, 2009.

2

60

Геоекономічні сценарії розвитку і Україна/ За ред. Філіпенко А. - К. : Академія, 2010.

2

61

Економічна енциклопедія у трьох томах. Т. 1. - К. : Академія, 2000.

2

62

Економічна енциклопедія у трьох томах. Т. 2. - К. : Академія, 2001.

2

63

Економічна енциклопедія у трьох томах. Т. 3. - К. : Академія, 2002.

2

64

Зовнішньоекономічний словник-довідник. - К. : Академія, 2009.

2

65

Літературознавча енциклопедія у двох томах. Т. 1. - К. : Академія, 2007.

2

66

Літературознавча енциклопедія у двох томах. Т. 2. - К. : Академія, 2007.

2

67

Словник тропів і стилістичних фігур/ Святовець В. - К. : Академія, 2011.

2

68

Словник рекреаційних термінів/ Бєляєва С. - К. : Академія, 2011.

1

69

Шарітка з рунгу/ Врублевська В. - К. : Академія, 2007.

3

70

Твого ім'я не вимовлю ніколи/ Горак Р. - К. : Академія, 2008.

3

71

Троянда ритуального болю/ Процюк С. - К. : Академія, 2010.

3

72

І ката, і героя він любив…/ Поліщук Я. - К. : Академія, 2010.

1

73

Кров на чорній ріллі/ Горак Р. - К. : Академія, 2010.

3

74

Історія України/ Бойко О. - К. : Академвидав, 2010.

100

75

Політична історія України/ За ред. Танцюра В. - К. : Академвидав, 2008.

5

76

Історія української філософії/ Русин М., Огородник І. та ін. - К. : Академвидав, 2008.

5

77

Філософія/ Причепій Є., Черній А. та ін. - К. : Академвидав, 2009.

5

78

Філософія/ Пазенюк В. - К. : Академвидав, 2008.

5

79

Філософія історії/ Габрієлян О., Кальной І., Цвєтков О. - К. : Академвидав, 2010.

5

80

Релігієзнавство/ Лубський В., Теремко В., Лубська М. - К. : Академвидав, 2008.

5

81

Релігієзнавство/ Черній А. - К. : Академвидав, 2008.

10

82

Права та свободи людини та громадянина/ Пазенюк А. - К. : Академвидав, 2010.

3

83

Політичне маніпулювання/ Бойко О. - К. : Академвидав, 2010.

5

84

Вступ до педагогічної професії/ Мешко Г. - К. : Академвидав, 2010.

2

85

Педагогіка/ Волкова Н. - К. : Академвидав, 2009.

5

86

Педагогіка/ Фіцула М. - К. : Академвидав, 2009.

5

87

Педагогіка вищої школи/ Фіцула М. - К. : Академвидав, 2010.

5

88

Дошкільна педагогіка/ Поніманська Т. - К. : Академвидав, 2008.

3

89

Основи психології і педагогіки/ Степанов О., Фіцула М. - К. : Академвидав, 2006.

3

90

Вікова психологія/ Савчин М., Василенко Л. - К. : Академвидав, 2009.

5

91

Дитяча психологія/ Павелків Р., Цигипало О. - К. : Академвидав, 2010.

5

92

Педагогічна психологія/ Степанов О. - К. : Академвидав, 2011.

3

93

Педагогічна психологія/ Савчин М. - К. : Академвидав, 2007.

3

94

Психологія управління/ Орбан-Лембрик Л. - К. : Академвидав, 2010.

5

95

Соціальна психологія/ Орбан-Лембрик Л. - К. : Академвидав, 2005.

5

96

Диференціальна психологія/ Палій А. - К. : Академвидав, 2010.

2

97

Психологія сексуальності/ Діденко С., Козлова О. - К. : Академвидав, 2009.

2

98

Психологічні джерела виховної майстерності/ Бех І. - К. : Академвидав, 2009.

2

99

Психодіагностика/ Галян І. - К. : Академвидав, 2009.

2

100

Психотерапія/ Каліна Н. - К. : Академвидав, 2010.

3

101

Психологія релігії/ Предко О. - К. : Академвидав, 2008.

5

102

Державне регулювання економіки та економічна політика/ Бодров В., Сафронова О., Балдич Н. - К. : Академвидав, 2010.

5

103

Економічний ризик/ Лук'янова В. - К. : Академвидав, 2007.

5

104

Розміщення продуктивних сил України. Національна макроекономіка/ Заблоцький Б. - К. : Академвидав, 2003.

5

105

Стратегія підприємства/ Клівець П. - К. : Академвидав, 2007.

5

106

Паблік рілейшнз/ Мойсеєв В. - К. : Академвидав, 2007.

5

107

Основи менеджменту/ Кузьмін О., Мельник О. - К. : Академвидав, 2007.

3

108

Основи менеджменту/ Хміль Ф. - К. : Академвидав, 2007.

3

109

Управління персоналом/ Хміль Ф. - К. : Академвидав, 2006.

3

110

Основи управлінського консультування/ Хміль Ф. - К. : Академвидав, 2008.

3

111

Ділове спілкування/ Хміль Ф. - К. : Академвидав, 2004.

2

112

Культура міжособистісних стосунків/ Сайтарли І. - К. : Академвидав, 2007.

5

113

Менеджмент/ Стадник В., Йохна М. - К. : Академвидав, 2010.

10

114

Інноваційний менеджмент/ Стадник В., Йохна М. - К. : Академвидав, 2006.

50

115

Основи фінансового менеджменту/ Рясних Є. - К. : Академвидав, 2010.

5

116

Міжнародний маркетинг/ Черномаз П. - К. : Академвидав, 2010.

8

117

Маркетинговий аналіз/ За ред. Липчук В. - К. : Академвидав, 2007.

3

118

Видавничий маркетинг/ Теремко В. - К. : Академвидав, 2009.

5

119

Основні засади видавничого бізнесу/ Теремко В. - К. : Академвидав, 2009.

5

120

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей/ Пангелов Б. - К. : Академвидав, 2010.

3

121

Новітня історія країнЄвропи та Америки/ Мицик Л. - К. : Академвидав, 2008.

10

122

Філософія/ Черній А. - К. : Академвидав, 2011.

10

123

Дитяча психологія/ Павелків Р., Цигипало О. - К. : Академвидав, 2011.

5

124

Лісоруб у пустелі . Письменник і літературний процес/ Даниленко В. - К. : Академвидав, 2008.

1

125

Відбиток часу у дзеркалі буття/ Огнєва Т. - К. : Академвидав, 2008.

1

126

Національний спосіб розуміння у поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л. Костенко/ Іванишин П. - К. : Академвидав, 2008.

2

127

Драма свободи в модернізмі/ Демська-Будзуляк Л. - К. : Академвидав, 2009.

1

128

Дорога до себе від основ суб'єктності до вершин духовності/ Боришевський М. - К. : Академвидав, 2010.

2

129

Державний фінансовий контроль/ Іванова І. - К. : Академвидав, 2010.

1

130

Соціологічна енциклопедія. - К. : Академвидав, 2008.

1

131

Психологічна енциклопедія. - К. : Академвидав, 2006.

1

132

Латинська фразеологія. - К. : Академвидав, 2009.

3

133

Інформатика і комп'ютерна техніка/ Дибкова Л. - К.: Академвидав, 2011.

50

134

Історія Українознавства/ За ред. Кононеко П. - К.: Академвидав, 2011.

5

135

Теорія журналістики: етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації: Навч. пос.-К.: Знання, 2011.- 351 с.

20

136

Комп'ютерна техніка та інформаційні технології: Навч. пос
/ Козловський А.В., Паночишин Ю.М.- К.: Знання, 2011.- 463 с.

50

137

Органічна хімія: Підручник/ Гупало О.П., Тушинський О.П.- К.: Знання, 2010

50

138

Культура ділового спілкування менеджера: Навч. пос./ Чайка Г.Л.- К., 2005.- 442 с.

20

139

Українська мова ( за професійним спрямуванням): Навч. пос./ Галузинська Л.І., Науменко Н.В.- К., 2008.- 430 с.

50

140

Загальне мовознавство: Практичні занятятт, самостійна робота: Навч. пос. / Супрун Л.В.- К., 2010.- 335 с.

20

141

Общая теория документа и книги: учеб. пособие/ Швецова-Водка. - К.: Ліра-К, 2009. - 487 с.

50

142

В.Л.Плескач, Т.Г. Затонацька. Інформаційні системи і технології на підприємствах

15

143

Страхарчук А.Я, Страхарчук В.П.. Інформаційні системи і технології в банках

4

144

Шквір В.Д, Загородній А.Г.. Інформаційні системи і технології в обліку

4

145

Шквір В.Д., Загородній А.Г. Інформаційні системи і технології в обліку.Практикум

4

146

Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту

4

147

Адамик Б.П., Литвин І.С. Інформаційні технології у банківський сфері

4

148

Злупко С.М. Українська економічна думка: Хрестоматія

5

149

Армстронг М. Менеджмент:Методи и приеми

3

150

Євтушевський В.А., Ковальська К.В. Стратегія корпоративного управління

3

151

Гриньова В.М, Новікрва М.М.. Державне регулювання економіки

3

152

Здрок В.В, Лагоцький Т.Я. Економетрія:Підручник+ком пакт диск

5

153

Варналій З.С. Основи підприємництва

5

154

Шегда А.В., Голованенко М.В. Ризики в підприємництві:Оцінювання та управління

5

155

Кудряшов В.П. Курс фінансів

3

156

Азаренкова Г.М., Борисенко І.І. Фінанси:Практикум

5

157

За ред.. Панчишина. Аналітична економія: Макроекономіка і мікроекономіка

5

158

Орленко Н.С., Інформаційні системи і технології в статистиці

3

159

Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент

4

160

Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки

3

161

Балабанова Л.В., Стельмашенко О.В. Стратегічне управління персоналом підприємства

10

162

Макух, Я.Д.,Залуцький І.Р. Кадрове діловодство

5

163

Мурашко М.І. Менеджмент персоналу

5

164

За ред. Базилевича В.Д. Економічна теорія: Політекономія: Практикум

100

165

Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Макроекономіка: Практикум

15

166

Іляш О.І., Гринкевич С.С. Економіка праці та соціально-трудові відносини

18

167

Карлін М.І. Фінанси країн Європейського Союзу

3

168

Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств

10

169

Давидов Г.М., Малахова В.М.Стратегічний аналіз.

30

170

За ред. Базилевича В.Д. Цінні папери

5

171

Петруня Ю.Е., Задоя А.А. Основы экономической теории

10

172

Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент

15

173

Козик Організація виробництва

40

174

Скрипко Т.О. Іноваційний менеджмент

15

175

Митяй О.В. Проектний аналіз

3

176

Дідківський М.І. Міжнародний трансфер технологій

18

177

За ред. Я.Б. Олійника, І.Г. Смирнова. Географія світового господарства

3

178

Шамборовський Г.О.Регіональна політика Європейського Союзу

3

179

Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу

18

180

Литвиненко Я.В. Маркетингова цінова політика

3

181

Івахненков С.В., Мелих О.В. Фінансовий контролінг

5

182

Колотило Д.М. Екологія і економіка

5

183

Штангрет А.М., Копилюк О.І. Антикризове управління підприємством.

20

184

Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Макроэкономика

5

185

Потій В.З. та ін. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації. Дод. тираж

10

186

Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві. Дод. тираж

5

187

Городянська Л. В. Відтворення основних засобів на підприємствах України: теорія і практика обліку та аналізу

5

188

Євдокимова Н. М., Кірієнко А. В.Економічна діагностика. 2-ге вид. без змін

5

189

Вітлінський В.В. Моделювання економіки

15

190

Герасимович А.М. Збірник задач з аналізу банківської діяльності

15

191

Козак І.А. Телекомунікації в бізнесі

15

192

Мендрул О.Г Структурно-логічні схеми до вивчення дисципліни «Економіка підприємств»

30

193

Ласкавий А.О. Менеджмент продуктивності.

5

194

Хміль Ф. Управління персоналом

5

195

Черномаз П Міжнародний маркетинг

10

196

За ред. Осауленко Статистичний щорічник (новий)

3

197

За ред. Осауленко Наука та інноваційна діяльність (новий)

3

Лот 2 - Підручники по технічним спеціальностям

1

Вища математика для економістів: навч. посібник/ Барковський. - К.: Ліра-К, 2010. - 448 с.

50

2

Вища математика: навч. посібник/ Дубовик В.П. - К.: Ліра-К, 2008. - 648 с.

100

3

Теорії функції комплексної змінної. Операційне числення: навч. посібник/ Мартиненко М.А., Юрик І.І. - К.: Ліра-К, 2010. - 296 с.

50

4

Нарисна геометрія: підручник/ Хмеленко. - К.: Ліра-К, 2008. - 400 с.

100

5

Основи електроніки: підручник/ Стахів П.Г. - К.: Ліра-К, 2010. - 208 с.

50

6

Основи інтегральної та волоконної оптики/ Косяченко Л.А. - К.: Ліра-К, 2008. - 348 с.

50

7

Основи конструювання та розрахунок деталей машин: навч. посібник/ Павлише В.Т. - К.: Ліра-К, 2003. - 560 с.

50

8

Практикум із теорії механізмів і машин: навч. посіб./ Кіницький Я.Т. - К.: Ліра-К, 2004. - 456 с.

50

9

Прикладна теорія цифрових автоматів: навч. посіб./ Жабін В.І.- К.: Ліра-К, 2009. - 360 с.

50

10

Твердотільна електроніка. Фізичні основи і властивості напівпровідникових приладів/ Дружинін А.О. - К.: Ліра-К, 2009. - 332 с.

50

11

Антична література: підручник/ Пащенко В. - К.: Ліра-К. - 648 с.

50

12

Загальне редагування. Нормативні основи / Партико З.В. - К.: Ліра-К, 2006. - 416 с.

30

13

Основи журналістики: підручник/ Михайлин І.Л. - К.: Ліра-К, 2011. - 496 с.

30

14

Технічні засоби комп'ютерізованих видавничих систем/ Ткаченко В.П. - К.: Ліра-К, 2008. - 304 с.

30

15

Інформаційне забезпечення видавничої діяльності/ Пушкар О.І. - К.: Ліра-К, 2010. - 128 с.

30

Лот 3 - Технічна література

1

Гнучкі комп'ютерно-інтегровані системи: планування, моделювання, верифікація, управління: підручник/ Л.С. Ямпольський, П.П. Мельничук, К.Б. Остапченко, О.І. Лічовиченко.- Житомир: ЖДТУ, 2010.- 786 с.

30

2

Байконур. Прыжок в космическую бездну / Г. Пономарев - К.: КИТ, 2010.- 800с.

1

3

Основи охорони праці /За редакцією Ткачука К.Н., Зацарного В.В.- К.: Лібра, 2010- 560 с.

200

4

Векерик В.І. Альбом з теоретичної механіки. Частина перша. Статика. Кінетика: Навчально-наочний посібник.- Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2008.- 80 с.
Т.0342- 779892, моб. 067-34-25-646

50

5

Тестові завдання та короькі задачі з теоретичної механіки. Динаміка: Навч. пос.- Івано-Франківськ: Факел.- 2008 - 438 с.
Т. 0342-779892, моб. 067-3425646

50

6

Брагин А.С., Наритник Т.М. Основы управления и
спользования радиочастотного ресурса.- К.: Основа ( 407-65-47, 067-444-07-47 Теодор Миколойович)

25

7

Хмельов К. Основы фотонного транспорта.- К.: Техніка,2008( 228-81-29, 353-74-29 Олена )

25

8

Ільченко О.М. Англійська мова. Науки.- К.: Наукова думка, 2009

100

9

Словники України. Російсько-український словник-довідник / За ред. Бріума.- К.: Довіра, 2008

2

10

Російсько-український словник ділового мовлення / С.В. Шевчук.- К.: Вища школа, 2008

2

11

Новейший русско-украинский, украинско-русский словарь ( 100000 слов )- Харків: Промінь, 2008

2

12

Сучасний російсько-український, україно-російський словник ( 65 000 слів) / За ред. М.Зубков.- Харків Школа видавничий дім

2

13

Патентознавство та авторське право / Кузнєцов Ю.М., Самойленко О.В.: Навч.пос.- К., 2010

100

14

Блохин В.С., Малич Н.Г. Колесные и гусеничные транспортные средства. Комерческий транспорт: В 2-х ч./ Учебное пособие. Ч.1.- Днепропетровск: ИМА-пресс, 2008.- 416 с.

5

15

Блохин В.С., Малич Н.Г. Колесные и гусеничные транспортные средства. Комерческий транспорт: В 2-х ч./ Учебное пособие. Ч.2.- Днепропетровск: ИМА-пресс, 2008.- 429 с.

5

16

Колоїдна хімія: Підручник / За ред. М.О. Мчердова-Петросяна.- Харків: Фоліо, 2005- 304 с.

100

17

Лебідь В.І. Фізична хімія.- Харків: Фоліо, 2005.- 478 с.

100

18

Електродинаміка та поширення радіохвиль. Шокало В.М., Правда В.І., Усін В.А. та ін. Частина 1.Основи теорії електромагнітного поля: Підручник.- Харків: ХНУРЕ; Колегіум, 2009.- 286 с.

50

19

Теорія електромагнітного поля та основи техніки НВЧ / Соколова С.В., Писаренко Л.Д., Журба В.О.: Навч. посібник.- Суми: Сумський державний університет
(0540) 687-713 Медіна Світлана Петрівна ( дир-р видавництва СумГУ)

30

Лот 4 - Технічна та економічна література в галузі поліграфії

1

Основи взаємозамінності, стандартизації, сертифікації, акредитації та технічні вімірювання / М.С.Когут : Підручник.- Львів: Світ, 2010- 560 с.

20

2

Технологія сірки і сульфатної кислоти / В.Т. Яворський- Львів: Львівська політехніка, 2010.- 404 с.

45

3

Основи метрології та електричні вимірювання/ За ред. Б.І. Стадника- Львів: Львівська політехніка, 2011 грн.

25

4

Автоматизоване проектування книжкових видань/ Сеньківський В.М., Піх І.В.- Львів: УАД, 2010

20

5

Брошурувально-палітурне устаткування / Хведчин Ю.Й.- Львів: УАД, 2010

50

6

Брошурувально-палітурне устаткування Розрахунки виконавчих механізмів/ Хведчин Ю.Й., Книш О.Б.- Львів: УАД, 2010

30

7

Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні / Дурняк та ін.- Львів: УАД, 2010

50

8

Економіка видавничо-поліграфічної галузі / Швейка Л.А., Штангрет А.М.- Львів: УАД, 2010

50

9

Енергоощадна технологія і засоби виготовлення розгорток картонного пакування / Регей І.І.- Львів: УАД, 2010

20

10

Інтернет-технології передавання мовних сигналів / Дурняк Б.В. та ін.- Львів: УАД, 2010

20

11

Історія книги / Овчинніков В.- Львів: УАД, 2010

50

12

Комп'ютерно-видавничі технології / Хамула О.Г.- Львів: УАД, 2010

50

13

Культура книги / Черніш Н.І.- Львів: УАД, 2010

20

14

Математичне моделювання і комп'ютерне симулювання електромеханічних та стрічкопровідних систем/ Луцків М.М., Хмельницька І.М.- Львів: УАД, 2010

20

15

Основи видавничих технологій з аикористанням системи Page Maker / Сеньківський В.М., Козак Грн.О.- Львів: УАД, 2010

50

16

Основи поліграфії. Друкарські процеси / Гунько С.М.- Львів: УАД, 2010

30

17

Планування, облік, калькулювання та аналіз собівартості видавничо-поліграфічної продукції / Штангрет А.М., Мартинів В.В.- Львів: УАД, 2010

20

18

Проектування додрукарських процесів / Предко- Львів: УАД, 2010

20

19

Реклама: соціологічні впливи на поведінку споживача / Щерба О.І.- Львів: УАД, 2010

10

20

Робочі кресленики деталей поліграфічних машин / Стельмащук С.Г., Гончарук О.С.- Львів: УАД, 2010

20

21

Розвиток і регулювання видавничого підприємства / Швейка Л.А.- Львів: УАД, 2010

20

22

Розробка і дизайн рекламних видань/ Дурняк Б.В. Батюк А.Є.- Львів: УАД, 2010

10

23

Семантичний захист інформації / Дурняк Б.В., Сабат В.І.- Львів: УАД, 2010

20

24

Технологія газетно-журнального виробництва Ч.1:
Технологія газетного виробництва- Львів: УАД, 2010

20

25

Технологія ламінування друкарських відбитків / Гавенко С.Ф.,Мартинюк М.С.- Львів: УАД, 2010

20

26

Технологія набору та верстки / Василишин Д.В.,
Василишин О.М.- Львів: УАД, 2010

20

27

Технологія окантування корінців книжкових блоків /
Гавенко С. та ін.- Львів: УАД, 2010

20

28

УФ - лакування друкарських відбитків: матеріали, технології,
обладнання- Львів: УАД, 2010

20

29

Флок-технології для оздоблення друкованої продукції і
паковань / Гавенко С. та ін.- Львів: УАД, 2010

20

30

Фотополімеризаційні матеріали / Шибанов В.В.- Львів: УАД, 2010

20

31

Фотореєстраційні процеси / Дудяк В.О.- Львів: УАД, 2010

20

32

Інженерна ти комп/ютерна графіка: Підручник/ Михайленко В.Є, Ванін В.В., Коваленко С.М. - К.: Каравела, 2010-360 с.

30

33

Комп'ютерна інженерна нрафіка в середовищі AutoCAD : Навч. пос./ Ванін В.В.,Перевертун В.В., Надкренична Т.В.- К.: Каравела, 2011.- 328 с.

30

34

Оформлення конструкторської документації: Навч. пос./ Ванін В.В., Бліок А.В.,
Гнитецька Г.О.- К.: 2011.- 160 с.

30

35

Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: підручник/ За ред. Баженова В.А. - К.: Ліра-К, 2010. - 592 с.

30

36

Мазурок П.П. Історія економіки та економічної думки

15

37

Костирко І.Г., Гнатишин Л.Ю. Університетська освіта: вступ до фаху

15

38

Чернега О.Б. Міжнародні стратегії економічного розвитку

15

39

Воронко Р.М., Редченко К.І., Благун І.Г.Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту

15

40

Чорноморченко Н.В., Іванова І.С.Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

15

41

Маринець В.П., Ярема Б. П.Податкова система. Збірник задач.

15

42

Єгорова І.Г. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств

5

43

Башнянин Г.І. Економічний словник довідник

3

44

Гринів Л.С. Екологічна економіка

3

45

Реверчук С.К. Грошово-банківські системи зарубіжних країн

3

46

Чернега О.Б. Міжнародний менеджмент

15

47

Корінєв В.Л., Кулішов В.В. Міжнародний маркетинг

10

48

Новак В.О. Інформаційні системи в менеджменті

5

49

Масляк О.О., Жежуха В.Й.Облік, аналіз та аудит ЗЕД

15

50

Масляк О.О., Жежуха В.Й.Облік, аналіз та аудит ЗЕД. Практикум

15

51

Круш П.В. Організація виробництва

60

52

Круш П.В. Макроекономіка та її регулювання

30

53

Смолін О.В. Інвестиції в людський розвиток в умовах глобальної кризи

3

54

Інвестиції і людський розвиток в умовах глобальної трансформації : Навч. посібник- Львів: Магнолія, 2011

30

Лот 5 - Художня література

1

Аксенов В. Ленд-лизовские.

2

2

Акунин Б. Весь мир театр

2

3

Акунин Б. Инь и Янь

2

4

Афанасьева Е. Знак змеи

2

5

Афанасьева Е. Ne - bud - duroi . ru

2

6

Афанасьева Е. Колодец в небо

2

7

Басинский П. Лев Толстой. Бегство из рая.

2

8

Берроуз У. Внутренний кот.

2

9

Браун Д. Утраченный символ

2

10

Быков Д. Эвакуатор

2

11

Быков Д. А был ли Горький

2

12

Быков Д. ЖД (2006)

2

13

Быков Д. Орфография

2

14

Быков Д. Остромов, или Ученик чародея

2

15

Быков Д. Списанные

2

16

Варламов А. Алексей Толстой

2

17

Варламов А. Булгаков

2

18

Варламов А. Платонов

2

19

Веллер М. Легенды Арбата

2

20

Веллер М. Легенды разных перекрёстков

2

21

Веллер М. Махно

2

22

Веллер М. Не ножик не Серёжи не Довлатова

2

23

Вербер Бернард. Энциклопедия относительного и абсолютного знания

2

24

Вербер Бернар. Отец наших отцов

2

25

Вильмонт Е. Мимолетности, или Подумаешь, бином Ньютона!

2

26

Вильмонт Е. Танцы с Варежкой

2

27

Вильмонт Е. Артистка, блин!

2

28

Вильмонт Е. Девственная селедка

2

29

Вильмонт Е. Перевозбуждение примитивной личности

2

30

Володарский Эдуард. Вольф Мессинг. Видевший сквозь время

2

31

Грэй Д. Мужчины с Марса, женщины с Венеры

2

32

Дашвар Люко. Мати все

2

33

Дашвар Люко. Молоко з кров»ю

2

34

Дашвар Люко. Рай. Центр

2

35

Дашвар Люко. Село не люди

2

36

Дашкова П. Точка невозврата

2

37

Дереш Любко. Культ

2

38

Дивов О. Симбионты

2

39

Жадан Сергій. Ворошиловград

2

40

Забужко О. Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій

2

41

Ірванець Олександр. Рiвне-Ровно

2

42

Коэльо Пауло. Валькирии

2

43

Ларссон С. Девушка с татуировкой дракона

2

44

Лузина Лада. Киевские ведьмы. Никола Мокрый

2

45

Лузина Лада. Любовь - не сахар, сахар - не любовь

2

46

Лузина Лада. Мой труп

2

47

Майер Стефани . Затмение

2

48

Майер Стефани . Новолуние

2

49

Майер Стефани . Рассвет

2

50

Майер Стефани . Сумерки

2

51

Малина М. Випаланий шлях

2

52

Малина М. Філетові діти

2

53

Малярчук Таня. Звірослов

2

54

Маринина А Жизнь после жизни

2

55

Маринина А Личные мотивы

2

56

Маринина А. Ад

2

57

Маринина А. Благие намерения

2

58

Маринина А. Все не так

2

59

Маринина А. Дорога

2

60

Матіос Марія, Чотири пори життя

2

61

Декамерон : 10 Українських прозаїкiв останнiх 10 років

2

62

Мураками Х. Кафка на пляже

2

63

МуракамиХ. Послемрак

2

64

Никитин Ю. Башня-2

2

65

Никитин Ю. Возвращение Томаса

2

66

Никитин Ю. Гиперборей

2

67

Никитин Ю. Зачеловек

2

68

Никитин Ю. Золотая шпага

2

69

Никитин Ю. Изгой

2

70

Никитин Ю. Ингвар и Ольха

2

71

Никитин Ю. Истребивший магию

2

72

Никитин Ю. Как стать писателем

2

73

Никитин Ю. Князь Рус

2

74

Никитин Ю. Мрак

2

75

Никитин Ю. Начало всех начал

2

76

Никитин Ю. Откровение

2

77

Никитин Ю. Передышка в Барбусе

2

78

Никитин Ю. Святой Грааль

2

79

Никитин Ю. Семеро Тайных

2

80

Никитин Ю. Стоунхендж

2

81

Никитин Ю. Трансчеловек

2

82

Никитин Ю. Трое в Долине

2

83

Никитин Ю. Трое в песках

2

84

Никитин Ю. Трое и боги

2

85

Никитин Ю. Трое из леса

2

86

Никитин Ю. Фарамунд

2

87

Никитин Ю. Человек с топором

2

88

Палагнюк (Паланік) Чак. Бійцівський клуб : роман

2

89

Памук Орхан. Черная книга. Меня зовут красный

2

90

Платова В. Bye-Bye, Baby

2

91

Платова В. Мария в поисках кита

2

92

Платова В. 8→9→8

2

93

Платова В. STALINGRAD. Станция метро

2

94

Платова В. Из жизни карамели

2

95

Поляков Ю. Гипсовый трубач

2

96

Поляков Ю. Грибной царь

2

97

Поляков Ю. Замыслил я побег

2

98

Попов В. Сергей Довлатов

2

99

Прилепин З. Леонид Леонов

2

100

Роздобудько І, Гра в пацьорк

2

101

Роздобудько І. Все, що я хотіла сьогодні...

2

102

Роздобудько І. Перейти темряву

2

103

Рубина Д. Белая голубка Кордовы

2

104

Рубина Д. Синдром Петрушки

2

105

Рубина Д. На солнечной стороне улицы

2

106

Рубина Д. Почерк Леонардо

2

107

Рубина Д. Синдром петрушки

2

108

Рушди С. Дети полуночи

2

109

Рушди С. Сатанинские стихи

2

110

Сараскина Л. Солженицын

2

111

Скрябин К. Я, «Победа» и Берлин

2

112

Трициліндровий двигун любові

2

113

Улицкая Л. Зеленый шатер

2

114

Устинова Т. Всегда говори «всегда»

2

115

Фридлянд А.В. Похитители мифов

2

116

Фридлянд А.Запах шахмат

2

117

Холина Арина. Прямо по замкнутому кругу

2

118

Чуковская Л. Из дневника. Воспоминания

2

119

Эко У. Имя розы

2

120

Эко У. Остров накануне

2

121

Эко У. Таинственное пламя царицы Лоаны

2

122

Матіос Марія, Чотири пори життя

2

123

Костенко Л. Записки українського самашедшого.- Київ, 2011.- 416 с.

2

124

Василь Шкляр Залишенець, Чорний ворон

2

125

Забужко О. Музей Покинутих Секретів.- Факт, 832 с

2

Лот 6 - Лінгвістична література

1

Білозерська Л.П., Возненко Н.В. Термінологія та переклад. Навч. посібник.- Нова книга, 2010

15

2

Левицький В.В., Гайнц-дітер Поль. Історія німецької мови (німецькою мовою). Навч. Посібник.- Нова книга, 2010.

30

3

Білоус О.М. Практична граматика німецької мови. Навч. посібник длґ ВНЗ.- Нова книга, 2004.

30

4

Драб Н.Л. Практична граматика німецької мови. Навч. посібник.- Нова книга, 2007.

40

5

Драб Н.Л. Практична граматика німецької мови. Ключі.- Нова книга, 2007.

3

6

Кияк Т.Р.,Огуй О.Д., Науменко А.М. Теорія і практика перекладу (німецька мова). Підручник для ВНЗ.- Нова книга, 2006.

3

7

Левицький В.В. Історія німецької мови. Навчальний посібник для ВНЗ.- Нова книга, 2007.

3

8

Волкова Н. Професійно-педагогічна комунікація.-
Видавничий центр Академія , 2006.

5

9

Кочерган Н. Основи зіставного мовознавства-
Видавничий центр Академія , 2006.

10

10

Єщенко Т. Лінгвістичний аналіз тексту .-
Видавничий центр Академія , 2009.

5

11

Фіцула М. Педагогіка вищої школи.-
Видавничий центр Академія , 2006.

10

12

Мойсеєв В Паблік рілейшнз.-
Видавничий центр Академія ,2007.

5

13

Алєексєєва І.О. Курс теоретичної граматики сучасної англійської мови.- Нова книга, 2007.

30

14

ЧерноватийЛ.М., Карабан В.І. Переклад англомовної технічної літератури.- Нова книга.

40

15

Левицький В.В. Семасіологія- Нова книга.

40

16

Харитонов І.К. Теоретична граматика сучасної
англійської мови.- Нова книга, 2008.

5

17

Максімов С.Є. Усний двосторонній переклад -
Видавництво Ленвіт.

10

18

Семенець О.Е., Панасьев А.М. История перевода. Вид-во Либідь.

10

19

Гарбовский Н.К. Теория перевода -
М.: Издательство Московского университета.

10

20

Семенова А.В., Гурін Р.С., Осипова Т.Ю. Основи психології
і педагогіки.- Знання, 2007.

10

21

Євтушенко Л.І. English Ukrainian Russian Business Thematic dictionary + CD (Англо-українсько-російський діловий тематичний словник). Вид-во Інкос.

5

22

Великий сучасний англо-український та україно-англійський
словник.- Вид-во БАО, 2008.

5

23

Новий англійсько-український політехнічний словник.- Вид-во Арій, 2008.

5

24

Гапонів А.Б., Возна М.О. Лінгвокраїнознавство англомовних країн.- Вінниця: Нова книга.

50

25

Evans, V., Edvards, L. Upstream Advances. Students book.- Express Publishing.

10

26

Evans, V., Edvards, L. Upstream Advances.Workbook.- Express Publishing.

10

27

Evans, V., Edvards, l. Upstream Advanced. Teacher's book.- Express publishing.

10

28

Evans, V., Edvards, L. Upstream Advanced. Набір касет.-
Express publishing.

2

29

Upstream Proficiency. Students book.- Express publishing.

10

30

Upstream Proficiency. Workbook.- Express publishing.

10

31

Upstream Proficiency. Teacher's book.- Express publishing.

10

32

Upstream Proficiency. Набір касет.- Express publishing.

2

33

Side, R., Wellman, G. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced & Proficiency.- Longman.

10

34

Ashley, A. Commercial Correspondence.- Oxford University Press.

5

35

The living Dictionary of contemporary English.- Longman.

10

36

Collins Russian Dictionary.- HarperCollins Publishes.

10

37

Business English Dictionary.- Longman.

10

38

Evans, V. CPE Use of English - 1. - Express Publishing.

10

39

Evans, V. CPE Use of English - 1. Teacher's book. - Express Publishing.

1

40

Obee, B., Evans, V. Upstream Elementary. Student's book.- Express Publishing.

45

41

Obee, B., Evans, V. Upstream Elementary. Workbook.- Express Publishing.

45

42

Obee, B. Evans, V. Upstream Level B 1. Student's book.- Express Publishing.

45

43

Obee, B., Evans, V. Upstream Level B 1. Workbook.- Express
Publishing

45

44

Obee, B., Evans, V. Upstream Beginner. Student's book.- Express
Publishing.

45

45

Obee, B., Evans, V. Upstream Beginner. Workbook.- Express
Publishing.

45

46

Obee, B., Evans, V. Upstream Pre-intermediate. Student's book.- Express Publishing.

45

47

Obee, B., Evans, V. Upstream Pre-intermediate. Workbook.- Express Publishing.

45

48

Obee, B., Evans, V. Upstream Intermediate. Student's book.- Express Publishing.

45

49

Obee, B., Evans, V. Upstream Intermediate. Workbook.- Express Publishing.

45

50

Obee, B., Evans, V. Upstream Upper intermediate. Student's book.- Express Publishing.

45

51

Obee, B., Evans, V. Upstream Upper intermediate. Workbook.- Express Publishing.

45

52

Obee, B., Evans, V. Upstream Advanced. Student's book.- Express Publishing

45

53

Obee, B., Evans, V. Upstream Advanced. Workbook. - Express Publishing

45

54

Obee, B., Evans, V. Upstream Proficiency. Student's book.- Express Publishing.

45

55

Obee, B., Evans, V. Upstream Proficiency. Workbook.- Express Publishing.

45

56

Lescure, R., Chenard, S. DALF C1/C2. 250 activites. Livre.- CLE International, 2007.

15

57

Bloomfield, A. DELF B2. 200 activites. Livre. - CLE International, 2006

15

58

Brilliant, C., Bazou, V., Racine,R., Schenker, J.-C. Le nouveau Edito. Methode de francais. Niveau B2.- Didier, 2010

15

59

Гак, В.Г., Григорьев, Б.Б. Теория и практика перевода: Французский язык.- Интердиалект+, 1999.

50

60

Зацний, Ю.А., Янков, А.В. Нова розмовна лексика і фразеологія: Англо-український словник. Довідкове видання.- 2010.

10

61

Кочерга О., Мейнарович, Є. Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Довідкове видання.

5

62

Верба, Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. Навчальний посібник для ВНЗ.- 2006.

30

63

Карабан, В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Навчальний посібник для ВНЗ.-2004.

20

64

Верба, Л.Г. Історія англійської мови. Навч. Посібник для ВНЗ.-2006

30

65

Карабан, В.І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську. Навч. Посібник для ВНЗ.-2003.

10

66

Корунець,І.В. Порівняльна типологія української та англійської мов.- 2004.

10

67

Монтгомері, Л.М. Анна з Грін Гейбл. Кн. Для читання.- 2007.

30

68

Некряч, Т.Є., Чала, Ю.П. Через терени до зірок: Труднощі перекладу художніх творів. Навч. Посібник для ВНЗ.- 2008

10

69

Нестеренко, Н.М., Лисенко,К.В. Course in Interpreting and
Translation. (Усний переклад). Навч. Посібник для ВНЗ.- 2006.

10

70

Ніколенко, А.Г. Лексикологія англійської мови - теорія і практика Навч. посібник для ВНЗ.- 2007.

30

71

Ребрій, О.В. Основи перекладацького скоропису. Навч. Посібник для ВНЗ.- 2006.

30

72

Черноватий Л.М. Практична граматика англійської мови з вправами. Т. 1. Навч. Посібник для ВНЗ.- 2006

30

73

Черноватий, Л.М. Практична граматика англійської мови з вправами. Т. 2. Навч. Посібник для ВНЗ.- 2006

30

74

Черноватий, Л.М. та ін. Практична граматика англійської мови з вправами: базовий курс. Навч. Посібник для ВНЗ.- 2007.

30

75

Англо-російсько-український словник з економіки та фінансів. За ред. Богині Д.П.- 2002.

10

76

Зацний, Ю.А. Словник неологізмів. Інновації у словниковому складі англійської мови початку 21-го століття: англо-укр.- 2008

15

77

Кочерга, О., Мейнарович, Є. Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки).Ч. 1 - англ.-укр. Довідкове видання.- 2010.

20

78

Кочерга, О., Мейнарович, Є. Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки).Ч. 2 - укр.-англ. Довідкове видання.- 2010.

20

79

Хоменко, Л., Хоменко, О. Підручник німецької мови для студентів університетів /факультетів. Підручник для ВНЗ.- Нова книга, 2010

10

Лот 7 - Плакати, покажчики

1

ПУЕ, 2009

2

2

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.- К.: Основа

1

3

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

1

4

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів / укр. тверда

1

5

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

1

6

Порядок проведення медичних оглядів працівниками певних категорій

1

7

Санитарные правила устройства и содержания общежитий для рабочих, студентов и ПТУ

1

8

2.9. Небезпечна електрична напруга / 150 / самокл.

600

9

6.8. Випробування. Небезпечно для життя / 210х280 / самокл.

10

10

6.1. Не вмикати. Працюють люди / 240х130 / самокл.

10

11

6.2. Не вмикати. Робота на лінії / 240х130 / самокл.

10

12

6.12. Заземлено / 240х130 / самокл.

5

13

Знак ";Вихід"; білого кольору на зеленому фоні / самокл.

300

14

Плакат з питань охорони праці

30

15

Плакат з пожежної безпеки

30

16

Журнал протоколів перевірки знань

2

Лот 8 - Література в галузі менеджменту та маркетингу

1

Іванюта П.В.Управління ресурсами та витратами.2-ге видання. - К.: ЦУЛ,

4

2

Євтух О.Т.Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки+CD- К.: ЦУЛ,

20

3

Пазинич В.І. Фінансовий менеджмент- К.: ЦУЛ,

4

4

Волкова І.А. Облік зовнішньоекономічної діяльності - К.: ЦУЛ,

20

5

Костенко Т.Д. Економічна діагностика.Практикум - К.: ЦУЛ,

15

6

Гронтковська Г.Е. Макроекономіка. Практикум - К.: ЦУЛ,

20

7

Черниш С.С. Економічний аналіз - К.: ЦУЛ,

15

8

Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз - К.: ЦУЛ,

4

9

Ковальчук В.М. Світова економіка: її історія та дослідники - К.: ЦУЛ,

3

10

Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій - К.: ЦУЛ,

15

11

Давидович І.Є. Контролінг - К.: ЦУЛ,

3

12

Непочатенко О.П. Фінанси підприємств - К.: ЦУЛ,

10

13

Кондрашихін А.Б. Фінансовая санація і банкрутство підприємств - К.: ЦУЛ,

3

14

Кучеренко В.Р. Оцінка бізнесу та нерухомості - К.: ЦУЛ

3

15

Приймак В.І. Математичні методи економічного аналізу - К.: ЦУЛ,

15

16

Прокопенко І.Ф. Методика і методологія економічного аналізу - К.: ЦУЛ,

3

17

Рижиков В.С. Проектний аналіз - К.: ЦУЛ,

3

18

Птащенко Л.О. Управління корпоративними фінансами - К.: ЦУЛ,

5

19

Сазонець І.Л. Корпоративне управління:світовий досвід та механізми залучення інвестицій - К.: ЦУЛ,

5

20

Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз - К.: ЦУЛ,

15

21

Іванілов О.С. Економіка підприємства.2-ге вид. - К.: ЦУЛ,

10

22

Гетьман О.О. Економіка підприємства.2-ге вид. - К.: ЦУЛ,

10

23

Шегда А.В. Економіка підприємства: збірник тестів і задач - К.: ЦУЛ

3

24

Ноздріна Л.В. Управління проектами - К.: ЦУЛ

10

25

Збаразська Л.О. Управління проектами - К.: ЦУЛ

10

26

Сазонець І.Л. Інвестування - К.: ЦУЛ

15

27

Маслак О.І. Економіка промислового підприємства - К.: ЦУЛ

10

28

Волков О.І. Економіка та організація інноваційної діяльності.3-тє вид.- К.: ЦУЛ

15

29

Еш С.М. Фінансовий ринок - К.: ЦУЛ

3

30

Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність - К.: ЦУЛ

15

31

Івченко І.Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій - К.: ЦУЛ

3

32

Вдовенко Л.О. Фінанси - К.: ЦУЛ

10

33

Романенко О.Р. Фінанси.4-те вид. - К.: ЦУЛ

10

34

Денисенко М.П. Основи ціноутворення - К.: ЦУЛ

30

35

Засадна Х.О. Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С:Бухгалтерія 7.7 - К.: ЦУЛ

15

36

Літвінов Ю.І. Ціноутворення в умовах ринку - К.: ЦУЛ

3

37

Шило В.П. Практикум з бухгалтерського обліку. - К.: ЦУЛ

15

38

Стельмащук А.М. Бухгалтерський облік:теорія,практикум,тренінг - К.: ЦУЛ

3

39

Захарченко В.І. Інноваційний менеджмент - К.: ЦУЛ

20

40

Салига С.Я. Антикризове фінансове управління підприємством - К.: ЦУЛ

3

41

Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент - К.: ЦУЛ

3

42

Мних Є.В. Економічний аналіз.Практикум - К.: ЦУЛ

3

43

Захарченко В.І. Л.І. Інноваційний менеджмент - К.: ЦУЛ

20

44

Фірсова С.Г. Маркетинг нововведень - К.: ЦУЛ

3

45

Музиченко А.С. Інвестиційна діяльність України - К.: ЦУЛ

3

46

Череп А.В. Інвестознавство - К.: ЦУЛ

3

47

Наливайко Н.Л. Інформатика - К.: ЦУЛ

15

48

Данілов О.Д. Фінанси підприємств у запитаннях та відповідях - К.: ЦУЛ

3

49

Буряк П.Ю. Історія економіки та економічн. думки - К.: ЦУЛ

5

50

Мельникова О.П.Економічна інформатика - К.: ЦУЛ

30

51

Козак Ю.Г. Міжнародні комерційні угоди та розрахунки - К.: ЦУЛ

15

52

Кадуріна Л.О. Облік зовнішньоекономічної діяльності - К.: ЦУЛ

5

53

Кочерга С.В. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах - К.: ЦУЛ

5

54

Бойчук І.В. Інтернет у маркетингу. Начальний посібник.(тверда). Рік видання: 2010. - К.: ЦУЛ

30

55

Оснач О.Ф. Промисловий маркетинг. 2-ге видання. Підручник.(тверда). Рік видання: 2011. - К.: ЦУЛ

30

56

Шевчук С.П. Управління сучасним офісом - К.: ЦУЛ

20

57

Пазуха М.Д. Зовнішньоекономічна діяльність - К.: ЦУЛ

30

58

Козак Ю.Г. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс - К.: ЦУЛ

30

59

Дахно І.І. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності - К.: ЦУЛ

30

60

Козак Ю.Г. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. 3-тє видання - К.: ЦУЛ

30

61

Скібіцька Л.І. Організація праці менеджера - К.: ЦУЛ

25

62

Прокопенко І.Ф. Основи банківської справи - К.: ЦУЛ

20

63

Романова М.І. Основи банківської справи - К.: ЦУЛ

10

64

Раровська В.В. Біржова діяльність - К.: ЦУЛ

10

65

Козак Ю.Г. Транснаціональні корпорації - К.: ЦУЛ

15

66

Дудар Т.Г. Інноваційний менеджмент - К.: ЦУЛ

15

67

Щербань В.М. Створення товару: маркетингове, конструкторське та технологічне забезпечення - К.: ЦУЛ

30

68

Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент. 2-е видання - К.: ЦУЛ

20

69

Кривов′язюк І.В. Антикризове управління підприємством - К.: ЦУЛ

25

70

Зеркалов Д.В. Внешнеэкономическая деятельность. Энциклопедический словарь - К.: ЦУЛ

4

71

Слиньков В.Н. Должностная инструкция и менеджмент. Практические рекомендации - К.: ЦУЛ

10

72

Проскура В.Ф. Збірник тестових завдань за напрямком «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційно рівня «Магістр» (м.пер.) - К.: ЦУЛ

20

73

Проскура В.Ф. Збірник тестових завдань за напрямком «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційно рівня «Спеціаліст» - К.: ЦУЛ(м.пер.)

20

74

Проскура В.Ф. Збірник тестових завдань за напрямком «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційно рівня «Бакалавр» (м.пер.) - К.: ЦУЛ

20

75

Новицький В.Є. Інституційні основи інноваційного розвитку економіки - К.: ЦУЛ

10

76

Шевченко Л.С. Основи економічної теорії. Підручник - К.: ЦУЛ

10

77

Костирко В.С. Програмне забезпечення фінансового менеджменту - К.: ЦУЛ

7

78

Микитюк П.П. Інноваційна діяльність - К.: ЦУЛ

20

79

Сахно Є.Ю. Менеджмент сервісу: теорія та практика. - К.: ЦУЛ

3

80

Дахно І.І. Ділова кар'єра. - К.: ЦУЛ

3

81

Козак Ю.Г. Міжнародна торгівля - К.: ЦУЛ

18

82

Юхименко П.І. Міжнародний менеджмент. - К.: ЦУЛ

18

83

Балабанова Л.В. Управління збутовою політикою. - К.: ЦУЛ

10

84

Апатова Н.В. Інформатика для економістів. - К.: ЦУЛ

15

85

Череп А.В. Аналіз інвестиційних проектів. Практикум - К.: ЦУЛ

15

86

Хомяков В.І. Потенціал і розвиток підприємства - К.: ЦУЛ

18

87

Андрушків Б.М. Корпоративне управління. - К.: ЦУЛ

3

Лот 9 - Загальна навчальна література

1

Абакумов В. Г.Біомедичні сигнали

17

2

Абакумов В. Г.Біомедичні сигнали та їх обробка

2

3

Микроскопические и флуоресцентные методы в медицине Абакумова В. Г.

3

4

Абакумов В. Г. Системы отображения в медицине

9

5

Джерела фінансування інноваційного розвитку підприємств\ Рошило В.І.

1

6

Загальна екологія. Практичний курс: навч.пос. Ч- 2 Природні наземні екосистеми

1

7

Культорологія. Термінологічний словник. Антофійчук В.І.

2

8

Менеджмент виробництва та операцій. Белінський П.І.

1

9

Основи векторного та тензорного аналізу. Валь О.Д.

1

10

Основи національного виховання. Сележан Й.Ю.

1

11

Великдень. Книжка-розмальовка

2

12

Історія України від найдавніший часів до сьогодення. А.П. Коцура

1

13

Основи біогеохімії. Дмитрук Ю.М.

1

14

Теорія ймовірностей від найпростійшого. Валь О.Д.

1

15

Деталі машин. Навч. Пос. Збільшений формат. Мархель.

1

16

Документування господарсько-договірної та господарсько-претензійної діяльності. Олійник

1

17

Механические передачи. Сторожев

1

18

Документознавство. Комова

1

19

Теплові мережі.Навч. Пос.Реком. МОН Укр. Прядко

2

20

Трудове право України. 2006 р. Навч. Пос.Реком. МОН Укр. Пастухов

1

21

Черчение в системе AutoCAD . Учебное пособие. Юсупова.

1

22

Банківська діяльність. Збірник завдань. Навчальний посібник.

1

23

Мова ділових паперів. Підручник 4-е видання

2

24

Облік зовнішньоекономічної діяльності. Навч.пос

1

25

Системи технологій. Навч.пос

1

26

Стратегічний аналіз. 2-е вид. Навч. Пос.Реком. МОН Укр. Гордієнко

1

27

Українське ділове мовлення. 6-е вид. Навч.пос. Шевчук

1

28

Бєсєдіна Л.М. Підготовка рукописів до видання

2

29

Боронко О.О. Теорія пружності Ч-2

8

30

Боронко О.О. Применение и развитие метода поокординатного спуска

2

31

Боронко О.О. Збірник задач з опору матеріалів

10

32

Видавничо - поліграфічна справа. Величко О.М.

33

33

Безпека життєдіяльності М\вк Демиденко Г.П.

142

34

Електроакустичні п";єзокерамічні перетворювачі. Дідковський В.С.

20

35

Св-во гравитонов Калениченко А.Г .

5

36

Коновалов В. А. Проблемы автоматизации инерционных теплоенергетических объектов

2

37

Вища математика (компл.) Кононюк А.Ю.

4

38

Дискретна математика . Кононюк А.Ю.

10

39

Дискретна математика (комп). Кононюк А.Ю.

2

40

Вища математика (компл.)- Кононюк А.Ю.

1

41

Збірник задач з технічної термодінаміки та теплообміну.Константинов С.М

5

42

Механотроника : от структуры системы к алгоритму управления. Левченко О.В.

5

43

Фарватери долі. Лукінюк М.В.

4

44

Книга";Управленческий учет";

1

45

Книга";Внутренняя динамика";

1

46

Книга";Пошаговая система";

1

47

Книга ";Спросил бы.Кого спросить?";

1

48

Книга";Омоложение бренда";

1

49

Книга";Стратегия прорыва";

1

50

Книга";Прибыльный маркетинг";

1

51

Книга";Правила для революционеров";

1

52

Книга";В поисках души сервиса";

1

53

Финансы стратегии с которыми побеждают

1

54

Фінансовий менеджмент. + dvd

1

55

Мартинюк В. Т. Основи додрукарської підготовки образотворчої інформації

11

56

М\вк до аудиторських занять. Англійська мова професійне спрямування. Маслова Т.Б.

5

57

Виготовлення монтаж та експлуатація обладнання хімічних виробництв. Мікульонок І.О.

38

58

Теплові процеси і апарати хімічних і нафтопереробних виробництв. Мікульонок І.О.

7

59

Переробка вторинної сировини екструзією. Мікульонок І.О.

1

60

Моделювання процесів хімічної технології. Ч-1. Теоретичні основи. Мікульонок І.О.

4

61

Методи та інструменти ділової розвідки в інтернеті. Могильний С.Б.

17

62

Лабораторний практикум по фізній електроніці . Москалюк В. О

21

63

Апостолюк С. О. Захист атмосфери від шкідливих промислових викидів

1

64

Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація та управління якістю

1

65

Величко О. М. Фізичні величини та їх одиниці

1

66

Допуски і посадки. Кирилюк Ю.Є.

2

67

Опір матеріалів.Корнілов С.О.

1

68

Асани . Твердохліб О.Ф.

10

69

Лабораторно-комп”ютерний практикум з теорії різання. Петраков Ю. В.

12

70

Автоматичне управління процесами . Петраков Ю. В.

8

71

Підлуцький О. Постаті епохи

1

72

Автоелектронна емісія. Пономаренко Л.П.

20

73

Сучасний словник літератури і журналістики

2

74

Новітній українсько-російський словник

3

75

Рос-укр і укр-рос тлумачний словник

3

76

Новейший русско-укр. Словарь

3

77

Рос.укр словник сталих виразів

2

78

Український орфографічний словник

3

79

Квітка-Основ";яненко. Вибрані твори

3

80

М.Коцюбинський. Збірка творів

3

81

Олесь Гончар. Вибране

3

82

Гоголь М.В. Повісті

3

83

Гоголь М.В. Повісті

5

84

Енциклопедія видавничої справи

35

85

Философия. Данильян О.Г.

2

86

Философия права

1

87

Підручник ";Філософія";

1

88

Навчальний посібник. Біологія

1

89

Іглотерапія

1

90

Вирощування лікарських рослин

5

91

Проф.о целебных травах

5

92

Вирощування лікарських рослин

1

93

Професионали о целебных травах

1

94

Словарь иностранных слов

1

95

Рус-.укр.-англ. Словарь по химии

1

96

Головащук Рус.-укр. Словарик

2

97

Одиниці фізичних величин СІ

2

98

Легкое чтение № 9

1

99

Легкое чтение № 10

1

100

Легкое чтение № 11

1

101

Кошачьи забавы

3

102

Колобок

10

103

Колобок

3

104

Пан коцький

10

105

Пан коцький

3

106

Индийская предсказательная астрология

6

107

Лечебная косметика

3

108

Мауглі

5

109

Оцінка енергетичної ефективності теплових систем Пушкарук В.І.

5

110

Атлас Ч-3

1

111

Ярема С.М. Етикетка

44

112

Пленки карбида кремния. В.А. Сминтина

1

113

Напівпроводникові та акустоелектронні оптичні сенсори. В.А. Сминтина

2

114

Электронно-молекулярные явления на поверхности полупроводников. Пленки селенида. В.А. Сминтина

1

115

Мудри. Твердохліб О.Ф.

8

116

Пранаями. Твердохліб О.Ф.

1

117

Электронно-молекулярные явления на поверхности полупроводников. Полупроводниковые газовые сенсоры. В.А. Сминтина

1

118

Оптика. В.А. Сминтина

1

119

Основні методи розв";язання задач математичної фізики. Н.О. Вірченко

4

120

Солнечная енергия. В.А. Сминтина

1

121

Оптика наносистем. В.А. Сминтина

1

122

Адсорбционная чуствительность полупроводников. В.А. Сминтина

1

123

Унесенные талантом, или не дня без строчки.

3

124

Фізико -хімічні явища В.А. Сминтина

3

125

Физико -химические явления на поверхности твердых тел. В.А. Сминтина

3

126

Головащук С. І. Словник-довідник з укр. літературного вживання

5

127

Головащук С. І. Рос.-укр. словник сталих словосполучень

3

128

Капітонова Ю. Основи дискретної математики

2

129

Киницький Я. Т. Теорія машин і механізмів

1

130

Російсько-український словник

2

131

Словник синонімів укр. мови.

6

132

Стоян Л. М. Українська мова. Посібник

1

133

Українсько-російський словник

1

134

Цигульська Т. Ф. Загальна та прикладна психологія

2

135

Шевченко В. М. Словник-довідник з релігієзнавства

1

136

Радіоелектронні кола і пристрої. Сташука В.Д

1

137

Абрамчук О. Посібник з курсу шкільної математики

3

138

Кучерук І. М. Загальний курс фізики. Т.1.

10

139

Кучерук І. М. Загальний курс фізики. Т.2.

8

140

Кучерук І. М. Загальний курс фізики. Т.3.

8

141

Овчинников П. П. Вища математика. Ч.1

5

142

Овчинников П. П. Вища математика. Збірник задач. Ч.2

1

143

Павловський К. Теорія механіки. Збірник задач

3

144

Лейфура В. М. Математичні олімпіади школярів України

6

145

Борисенко Н. Збірник задач з фінансової математики

3

146

Ушаков Р. П. Повторювальний курс математики

13

147

Тимонін О. Атлас обладнання хімічних виробництв

9

148

Тітов В.А. Высокоскоростные методы обработки металов давлеием

28

149

Болонська система. Політологія

2

150

Іду на урок Усі види диктантів Торсинг Плюс,Харків

1

151

Іду на урок Усі цитати до творів з української літератури. 5-12 класи

1

152

Іду на урок. Усі англійські фрази і діалоги

1

153

Іду на урок. Усі німецькі фрази і діалоги

1

154

Іду на урок. Усі розмовні теми німецька

1

155

Іду на урок. Усі фрази і діалоги English

1

156

Іду на урок. Усі фрази і діалоги німецька

1

157

За 5 хвилин до іспиту Географія. Довідник

1

158

За 5 хвилин до іспиту Форсований курс шкільної математики. Довідник.

1

159

Словники Зубков М Новітній російсько-український українсько-російський політехнічний словник

3

160

Словники Кудрявцева англо-рос рос-англійський словник

1

161

Словники Великий англо-український українсько-англійський словник

1

162

Словники Нечволод Л.І. Універсальний словник української мови 7 в 1.

3

163

Словники Великий Універсальний словник української мови 20 в 1.

1

164

Словники Полякова Л. Великий орфографічний словник 250 000

1

165

Словники Яковлева А Сучасний тлумачний словник української мови 55 000 слів Торсинг Плюс,Харків 2006

2

166

Словники Яковлева А Сучасний тлумачний словник української мови 55 000 слів Торсинг Плюс,Харків 2007

2

167

Словники . Сучасний фразеологічний словник української мови

2

168

Міні-підручник Геометрія Торсинг Плюс,Харків 2006

1

169

Український орфографічний словник. 80 000 слів. Полякова

3

170

SMS Паращич. Українська мова

1

171

Щербань 334 задачі з економіки

1

172

100 кроків до ЗНО Математика

2

173

Словники Дорошенко І.Словник Українського правопису

2

174

Болонская система Філософія

1

175

Словники Зубков М Новітній російсько-український українсько-російський політехнічний словник

3

176

Науково метод. посібник ";Основи дидактичного проектування комп";ютерно-орієнтованих навч комплексів для дистанційної освіти. Шевченко В.Л

2

177

Безпечне використання електроенергії. Рябенко І. С.-

1

178

Шендеровський В. А. Словник фізичної лексики: українсько-англійсько-німецько-російський

8

179

Яхно О. Расчет проектирование и эксплуатация объемного гидропривода

21

180

Журнал ";принт плюс"; № 1

1

181

Прогнозування розвитку технічних систем. Кузнєцов Ю.В.

2

182

Дипломне проектування інтелектуальної власності. Кузнєцов Ю.В.

2

183

Военно инженерный роман . Сташук В.Д.

1

184

Патентознавство та авторське право.Кузнєцов Ю.В.

2

185

Теорія технічних систем.Кузнєцов Ю.В.

2

186

Винаходи.Кузнєцов Ю.В.

4

187

Обробка полігональних поверхонь:теорія і практика.Кузнєцов Ю.В.

2

188

Біофізика та медична апаратура. Доброва В.Є

1

189

Монография. Компоновка станков (русск.).Кузнєцов Ю.В.

2

190

Агрегатно-модульне технологічне обладнання. Кузнєцов Ю.В.

2

191

Кузнєцов Ю.В..Агрегатно-модульне технологічне обладнання. Ч-1

2

192

Кузнєцов Ю.В..Агрегатно-модульне технологічне обладнання. Ч-2

2

193

Кузнєцов Ю.В..Агрегатно-модульне технологічне обладнання. Ч-3

2

194

Вища математика для економістів. Барковський В.В.

1

195

Кузнєцов Ю.В. Зажимные механизмы ч-1

2

196

Кузнєцов Ю.В. Зажимные механизмы ч-2

2

197

Відрізування прудків Кузнєцов Ю.В.

1

198

Практикум із дисципліни патентознавство. Кузнєцов Ю.В

3

199

Основи технічної творчості Кузнєцов Ю.В

2

200

Компоновка станков с механизмами паралельной структури. Кузнєцов Ю.В

6

201

Контрольно вимірювальні системи ....Кузнєцов Ю.В

2

202

Гусєв В.І. Видатні постаті в історії України (ІХ-ХІХ ст.)

1

203

Голота А.Д. Автоматика в електро-енергетичних системах

1

204

Мацько Л. І. Стилістика української мови

1

205

Мацько Л. І. Риторика. Навчальний посібник.

1

206

Плющ М. Я. Сучасна українська літературна мова: Зб. Вправ

1

207

Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі

1

208

Шпак В. К. Англійська мова для повсякденного спілкування

1

209

Максимович М. О. Вибрані твори з історії Київської Русі, Києва і України

1

210

Слюсаренко А. Г. Новітня історія України(1900-2000)

1

211

Косміна Р. М. Бухгалтерський облік

1

212

Бардачов Ю. М. Дискретна математика/Підручник

1

213

Дюженкова Л. І.Математичний аналіз у задачах і прикладах. Ч.1

1

214

Дюженкова Л. І.Математичний аналіз у задачах і прикладах. Ч.2

1

215

Бушок Г.Ф. Курс фізики

1

216

Василенко М. В. Теорія коливань та стійкості руху

2

217

Венгер Є. Ф. Основи квантової механіки

1

218

Венгер Є. Ф. Збірник задач з квантової механіки

1

219

Можаровський М. С. Теорія пружності, пластичності і повзучості

1

220

Бойко В. І. Схемотехніка електронних систем.

4

221

Національна економіка. Тарасевич В.М.

2

222

Михайленко В. Є. Нарисна геометрія/Підручник

1

223

Прищепа М. М. Мікроелектроніка. В 3 ч. Ч. 2. Елементи мікроелектроніки

2

224

Зінченко О. І. Біологічне рослиництво

1

225

Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води.

2

226

Михайленко В.Є. Нарисна геометрія

1

227

Піскунов В.Г. Будівельна механіка будівельних конструкцій

1

228

Місцеві фінанси України. 2-е видання Сунцова С.О.

2

229

Тимошик М. Книга для автора, редактора,видавця.

5

230

Філософія. Губар О.М.

2

231

Маркетингова цінова політика. Навч. Пос. Длігач А.О.

2

232

Великий тлумачний словник

1

233

Воловик П. М. Фізика для вузів

1

234

Комірна Є. В. Французька мова для вузів

1

235

Великий зведений орфографічний словник

1

236

Українсько-російський словник наукової термінології

1

237

Польсько-український словник

1

238

Банківський маркетинг. Лютий І.О.

2

239

Українсько-польський розмовник

1

240

Англійсько-український/ українсько-англійський словник

1

241

Англо-русский / русско-английский словарь

1

242

Німецько-український/ українсько-німецький словник

1

243

Немецко-русский/ русско-немецкий словарь

1

244

Французько-український / українсько-французький словник

1

245

Французско-русский / русско-французский словарь

1

246

Іспансько-український / українсько - іспанський словник

1

247

Испано-русский / русско-испанский словарь

1

248

Італійсько-український / українсько-італійський словник

1

249

Итало-русский / русско-итальянский словарь

1

250

Португальсько-український / українсько-португальський словник

1

251

Португальско-русский / русско-португальский словарь

1

252

Політехнічний російсько-український словник

1

253

Загальна та неорганічна хімія

1

254

Бобрівник Л. Д. Органічна хімія

1

255

Гладюк М. М. Основи агрохімії

1

256

Французька мова DELF

1

257

Французька мова 1 курс. Опацький С.

1

258

Константінов С. М. Теплообмін

2

259

Основні формули фізики для шк. з додат. Пугач О.

40

260

Основні формули класичної механіки для шк. з додат. Пугач О.

40

261

Основні формули молекулярної фізики для шк. з додат. Пугач О.

50

262

Теорія похибок. Пугач О.

10

263

Зайченко Ю.П. Дослідження операцій. Підручник

2

264

Основи проектування інтелектуальних систем. Зайченко Ю.П.

2

265

Иследование операций. Зайченко Ю.П.

1

266

Основи аудиту. Кадуріна Л.О.

2

267

Теплотехніка. Гуржій О.А

1

268

Акімова С. Статистика

1

269

Елементи теорії ймовірності та математичної статистика. Іванюта І.

1

270

Інженерна гідравліка. Константінов Ю.М.

1

271

Краплинки! Іващенко В.В.

1

272

Зернятко! Іващенко В.В.

1

273

О, женщина! Іващенко В.В.

1

274

Проснувшись утром,улыбнись Іващенко В.В.

1

275

Загляньмо в душу! Іващенко В.В.

1

276

Сьогодні живемо! Іващенко В.В.

1

277

Вторая любовь! Іващенко В.В.

1

278

Тобі кохана! Іващенко В.В.

1

279

Ми, українці! Іващенко В.В.

10

280

Мозаїка життя! Іващенко В.В.

1

281

Слова любви! Іващенко В.В.

1

282

История любви! Іващенко В.В.

1

283

Нечаянная радость! Іващенко В.В.

1

284

Ярошевська В. М. Словник термінів з БЖД

5

285

Тимонюк В. А. Биофизика

5

286

Цимбалюк І. М. Загальна психологія

5

287

Бобир О. І. Теорія ймовірностей і математична статистика

5

288

Цимбалюк І.М. Психологія

5

289

Цимбалюк. Психологія спілкування.

5

290

Гетало В.П. Бізнес-планування Г. П.

5

291

Дубініна А.А. Токсичні речовини у харчових продуктах та методи їх визначення

5

292

Скороходов В.А. Автоматизоване робоче місце менеджера.

5

293

Салига Економіка та підприємство

5

294

Пантелєєв В.П. Аудит

5

295

Одінцова С.Г. Теорія та історія державного управління

5

296

Ковтюх С.Л. Репетитор (як навчитись грамотно писати)

5

297

Дикий И.Л. Микробиология

5

298

Сумець О.М. Логістика. Теорія та практика.

5

299

Денисенко М.П. Провайдинг інновацій

5

300

Денисенко М.П, Кредитування та ризики

7

301

Кирхлер. Психологические теории организации

1

302

Дискретна математика.Нікольський Ю. В.

10

303

Основи системного аналізу. Згуровський М.З

10

304

Моделювання систем. Томашевський В. М.

10

305

Базовий курс інформатики. Кн.1

10

306

Базовий курс інформатики. Кн.2

10

307

Операційні системи. Шеховцов В. А.

10

308

Організація баз даних та знань. Пасічник В.

10

309

Основи програмування.Ковалюк Т. В.

10

310

Числені методи в інформатиці.Фельдман Л.

10

311

Безпека інформаційно-комунікаційних систем. Грайворонський

10

312

Воронов С.О. Фізичне матеріалознівство

50

313

Теорія прийняття рішень. Катренко А.

10

314

Дубовик П. Вища математика

1

315

Дубовик П. Вища математика. Збірник задач

1

316

Коганов О. Граматика англійської мови в таблицях

1

317

Решебник основных конкурсных задач по математике из зборника Сканави. Истер А.С.

1

318

Литвин О. Сучасна українська мова в схемах і таблицях

5

319

Вступний курс фонетики німецької мови. Лисенко О.

1

320

Истер А.С. Решебник основных конкурсных задач по математике. (Алгебраич.)

1

321

Истер А.С. Решебник основных конкурсных задач по математике. (Прогресии)

10

322

Латиський.Фізика.Основні поняття та закони

1

323

Англійський за 6 неділь. Смит.

10

324

Англійський за 6 неділь. Смит.(касета)

10

325

Збірник задач з хімії для вступників Хомченко О.

10

326

Математичні олімпіади

10

327

Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях

1

328

Граматика французької мови

1

329

Самоучитель по созданию Web-страниц

1

330

Самоучитель работы на ПК

1

331

Итальянский за 6 недель.Смит

1

332

Турчин. Теорія ймовірностей

1

333

Новий німецько-український словник

1

334

Високотемпературні процеси та установки. Ткаченко П.

1

335

Чак. Складні випадки правопису

1

336

Українська та зарубіжна культура.Кордон М,В,

3

337

Юридична психологія. Бочелюк В.Й.

6

338

Відибіда О. К. Стохатичні моделі

6

339

Апостолюк С. О. Захист атмосфери від шкідливих промислових викидів

1

340

Саранча. Метрологія, стандартизація та управління якістю

1

341

Величко О. М. Фізичні величини та їх одиниці

3

342

Допуски і посадки. Кирилюк

1

343

Опір матеріалів

1

344

Антикризовий самоучитель. Ноутбук. Ковтанюк Ю.С.

2

345

Антикризовий самоучитель. Интернет. Ковтанюк Ю.С.

2

346

Измерение, управление и регулирование с помощью AVR-микроконтроллеров.+CD// Трамперт В. [МК-Пресс, 2006]

2

347

Измерение, управление и регулирование с помощью PIC-микроконтроллеров.+CD// Дитер Кохц [МК-Пресс, 2006]

2

348

Импульсные источники питания от А до Z/ Cfyl;fq. Санджай Маниктала

2

349

Інформаційна безпека держави (Гриф МО України).// Юдін О., Богуш В. [МК-Пресс, 2005]

4

350

Качественный звук - сегодня это просто. Авраменко Ю. Ф.

2

351

Комп'ютерна схемотехніка. Підручник для ВУЗів (Гриф МО України).// Бабич, Жуков [МК-Пресс, 2004]

2

352

Одноплатные микроконтроллеры. Проектирование и применение.// Швец В.А. [МК-Пресс, 2005]

2

353

Windows XP. Установка, обновление, настройка и восстановление.// Ковтанюк [МК-Пресс, 2006]

2

354

Один на один с FreeBSD. +2CD// Дидок А.А. [МК-Пресс, 2006]

2

355

Построение систем защиты информации на нечетких множествах.// Корченко А.Г. [МК-Пресс, 2006]

2

356

Программирование в Turbo Pascal. Переход к Delphi (+CD)// Шпак Ю.А. [МК-Пресс, 2006]

2

357

Сети передачи пакетных данных. Конахович Г.

2

358

10 практических устройств на AVR-микроконтролерах + СД. Кравченко А.В. Кн-1

2

359

10 практических устройств на AVR-микроконтролерах + СД. Кравченко А.В. Кн-2

2

360

Микроконтролеры Р!С и встроенные системы. Применение ассемблера и С для Р!С 18. Барри Брэй

2

361

Радіолюбительская конструкция на РІС -мікроконтрол.Кн 4 + СД Заєц Н.И.

2

362

3 ds max 9. Океан из капель. Самоучитель+ СД Шпак Ю.А.

2

363

Сучасні компьютерні мережі.// Антонов В.М. [МК-Пресс, 2005]

2

364

Построение систем защиты информации на нечетких множествах. Корченко А.Г.

2

365

Програмирование на языке С для АVR- и РІС микроконтролеров +СД. Иванов В.Б.

2

366

Цифровая реставрация фотографий. Методики восстановления старых и поврежденных снимков + ДВД. Ктейн

2

367

Зарубежные электромагнитные реле . Вовк

2

368

Комп";ютерні мережі військового призначення. Антонов В.М.

2

369

Один на один с Autocad 2009/ Русская версия. Климачева Т.Н.

2

370

Основы сетевых технологий. Ластовченко

1

371

Юридична психологія. Бочелюк В.Й.

2

372

Разработка приложений в Delphi 2005\2006 Конахович

2

373

Windows Xp .Установка, обновление, настройка и востановление. 2-е издание. Ковтанюк Ю.С.

4

374

Математичний аналіз для програмістів. Чертов О.

14

375

Офсетний друк №1

6

376

Флексографія

5

377

Журнал ";Друкарство";

6

378

Кушнір І. Математика у прикладах і задачах. 101 порада абітурієнту

10

379

Дороговцев А .Ввведение в дифференциальное и интегральное исчисление

8

380

Апостолова Г. В. Антьє і мантиса числа

4

381

Апостолова Г. В. Перші зустрічі з параметром

2

382

Дороговцев А. Математичний аналіз

2

383

Беркута В. Г. Ультразвукова дефектоскопія

13

384

Журна ";Упаковка";

1

385

Кривошей В. М. Упаковка в нашому житті

10

386

Городнянський В. В. Топливные елементы

10

387

М. Т. Брик. Енциклопедія мембран. 2-Т

2

388

Симетрія та методи теорії груп у фізиці

1

389

Математика. Збірник тестових завдань для абітурієнтів

1

390

А. Антонюк. Основи захисту інформації в автоматизованих системах

1

391

М. Глибовець. Штучний інтелект

1

392

В. Лаврик. Методи математичного моделювання в екології

1

393

Англо-український соціалістичний словник

1

394

Т. Семигіна. Словник із соціальної політики

1

395

А. Шимків. Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1

396

М. Т. Брик. Енциклопедія мембран. Т.2.

1

397

Симетрія та методи теорії груп у фізиці

1

398

Математика. Збірник тестових завдань для абітурієнтів

1

399

А. Антонюк. Основи захисту інформації в автоматизованих системах

1

400

М. Глибовець. Штучний інтелект

2

401

В. Лаврик. Методи математичного моделювання в екології

1

402

Англо-український соціалістичний словник

2

403

Т. Семигіна. Словник із соціальної політики

1

404

А. Шимків. Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1

405

Метрологія, стандартизація і сертифікація. Підручник. Тарасова В.В.

2

406

Журнал ";Мастер-конструктор";

10

407

Копець М. М. Сучасний англо-український математичний словник

26

408

Електротехніка. Лінійні кола. Лабораторний практикум за змішаною формою виконання. Петренко І.А.

20

409

Захист друкованої продукції. Лазаренко Е.

1

410

Справочна книга автора. Мельніков

1

411

Теорія автоматичного керування.Артюшин

2

412

Технологія виготовлення паперу. Олексій Л. М.

2

413

Розробка й атестація стандартних зразків

2

414

Розвиток і регулювання видавничих підприємств

1

415

Технологія плоского офсетного друку. Мельников

1

416

Стандарти у видавничо-поліграфічній галузі.

1

417

Обладнання лісового комплексу. Марчевський В.М.

50

418

Введение в мехатронику. Яхно О.

25

419

Загальна фізика ";кінематика"; метод. Рекомендації. Немировський А.В.

4

420

Інтелектуальні обчислення. Шелестов А.Ю.

1

421

Интелектуальные вычисленния в зад. обработки Земли. Шелестов А.Ю.

10

422

Grid-системы задач для исследования Земли/Шелестов А.Ю.

4

423

Комплементарные и спектральноэффективные коды в радиотехнологиях четвертого поколения. ГепкоИ.О.

20

424

Журнал ";Кампус";

1

425

Експертні технології прийняття рішень. Снитюк В.

8

426

Прогнозування. Снитюк В.

8

427

Економіко-математичні методи та моделі у фінансах. Снитюк В

6

428

Эволюционные технологии принятия решений при пожаротушении . Снитюк В.

8

429

Будинок нуль енергії

1

430

Про енергетику для споживачів та скептиків. М.Даковський

1

431

Ілюмінація об";єктів. В.Жаган

1

432

Інженерні мережі з полімерів. І.М. Крупак

1

433

Побутові газові котли-підбір, встановлення,експлуатація. Я Швець

1

434

Хмеленко О.С. ";Нарисна геометрія";

19

435

Сенсей -І А .Нових

8

436

Сенсей -ІІ А .Нових

8

437

Сенсей -ІІІ А. Нових

7

438

Сенсей -ІV А. Нових

7

439

Перекрестье А. Нових

5

440

Птицы и камень А. Нових

8

441

Эзоосмос А .Нових

7

442

Метод. вказівки до виконання лабораторних робіт ";Сучасні комп";ютерні технології. Джигирей Ф.М.

22

443

Процеси та апарати промислових технологій. Навчальний посібник рекомендований МОН України. Шалугін В.С

2

444

Інтелектуальна власність та її захист. Нормативна база ( 3-є вид.) Упоряд. Роїна О.М.

5

445

Інформаційні технології. Нормативні документи. Пашутинський Є.К.

5

446

Історія держави і права України. Джерела права періоду Київської Русі . Гуз А.М.

5

447

Історія філософії. Проблема людини: Навч. Хамітов М.

5

448

Економічний тлумачний словник. Гордієнко Д.Д.

5

449

Керування транспортними засобами в екстремальних умовах: Навч. наочн. Посібник. Павленко Б.В.

6

450

Колективний договір. Пашутинський Є.К.

5

451

Коментар змін і доповнень до Цивільного процесуального кодексу України станом на 22 червня 2006 року. Зейкан Я.П.

6

452

Коментар Цивільного процесуального кодексу України (видання друге, доповнене) Зейкан Я.П.

1

453

Конкурси, тендери, аукціони. Нормативна база . Упоряд. Роїна О.М.

6

454

Контроль та перевірки в Україні. Нормативна база (3-є вид.) Упоряд. Роїна О.М.

5

455

Кримінальне право України. Загальна частина. Практикум. Навч. посіб. За редаг. Матвійчука В.К.

5

456

Ліцензування та патентування в Україні. Нормативна база Упоряд. Роїна О.М.

6

457

Что полиграфист должен знать о красках

4

458

Что полиграфист должен знать о бумаге

4

459

Післядрукарські процеси. Т.Ю.Киричок

11

460

Фінансове право України. Навчальний посібник рекомендований МОН України. Воронова Л.К.

2

461

Несправність та їх усунення в аркушевому офсетному друку

3

462

Головащук С. І. Словник-довідник з укр. літературного вживання

1

463

Головащук С. І. Рос.-укр. словник сталих словосполучень

1

464

Капітонова Ю. Основи дискретної математики

1

465

Киницький Я. Т. Теорія машин і механізмів

1

466

Російсько-український словник

1

467

Словник синонімів укр-мови. Т. 1.

1

468

Словник синонімів укр-мови. Т. 2.

1

469

Стоян Л. М. Українська мова. Посібник

1

470

Українсько-російський словник

1

471

Цигульська Т. Ф. Загальна та прикладна психологія

1

472

Шевченко В. М. Словник-довідник з релігієзнавства

1

473

Лиман Ф. М. Вища математика. У 2 ч.

2

474

Будівельна механіка /Баженов В.А., Шишов О.В./

1

475

Всесвітня історія /Голованов С.О./

1

476

Електроніка і мікросхемотехніка /Сосков А.Г., Колонтаєвський Ю.П./

1

477

Електротехніка,електроніка та мікропроцесорна техніка /Мілих В.І., Шавьолкін О.О./

1

478

Загальна електротехніка: теорія і практикум /Паначевний Б.І., Свергун Ю.Ф./

1

479

Загальна психологія /Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В./

1

480

Загальна психологія:практикум / Долинська Л.В./

1

481

Інженерна та комп`ютерна графіка /Михайленко В.Є., Ванін В.В./

1

482

Історія України /Світлична В.В./ (тверда обкл.)

1

483

Історія філософії /ред.Волинки Г.І./

1

484

Макроекономіка та її регулювання /Круш П.В./

1

485

Медицинская химия (рос) /Мироновыч Л.М./

1

486

Медична хімія /Миронович Л.М./

1

487

Менеджмент соціальної роботи

1

488

Національна економіка /Круш П.В./

1

489

Основи економічної теорії /Круш П.В./

1

490

Основи композиції: геометричні аспекти в дизайні /Михайленко В.Є, Яковлєв М.І./

1

491

Основи менеджменту /Мартиненко М.М./ (укр.м.)

1

492

Основи охорони праці /Гандзюк М.П., Желібо Є.П./

1

493

Основи правознавства /Шпиталенко Г.А./

1

494

Педагогічна психологія /Лисянська Т.М./

1

495

Політологія / Бебик/

1

496

Полупроводниковые аппараты: коммутация, управление,защита / Сосков А. Г./

1

497

Вища математика в прикладах і задачахю Клепко В.Ю.

1

498

Вступ до органічної хімії. Навч.пос. Мітрясова О.П.

1

499

Охорона праці. Грибан В.Г.

3

500

Ділова мова. Сучасний вимір Кацавець Р.С.

1

501

Дипломне проектування з економіки підприємства Семенов Г.А.

1

502

Мікроекономіка. Практикум. Пилипенко В.В.

1

503

Основи наукових досліджень. Навчальний посібник рекомендований МОН України. Соловйов С.М.

1

504

Психологія . Варій М.Й.

1

505

Потенціал і розвиток підприємств. Бачевський Б.Є.

1

506

Стратегічний менеджментю Навчальний посібник.Скібіцький О.М

1

507

Облік у бюджетних установах.Ватуля І.Д.

1

508

Аудит. Практикум. Ватуля І. Д.

1

509

Загальне мовознавство. Навчальний посібник рекомендований МОН України. Дорошенко С.І.

1

510

Українська мова професійного спілкування. Мацюк З. О., Станкевич Н. І.

1

511

Соціологія. Базовий курс. Туленков М. В., Лукашевич М. Й.

1

512

Соціологія економіки. Лукашевич М. Й.

1

513

Соціологія. Загальний курс. Туленков М. В., Лукашевич М. Й.

1

514

Основи правознавства. Шпиталенко Г. А.

1

515

Шишов О. В. Інформатика.

1

516

Рейтер Л. Г. Теоретичні розділи загальної хімії

1

517

Басов В. П. Хімія

1

518

Загальне мовознавство. Навчальний посібник рекомендований МОН України. Дорошенко С.І.

1

519

Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності

1

520

Тарасюк Г. М. Управління проектами

1

521

Тарасюк Г. М. Планування діяльності під- ва

1

522

Сосков А. Г. Полупроводниковые аппараты

1

523

Маслов С. О. Фінансовий ринок

1

524

Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємства

1

525

Кравчук С. О. Основи комп";ютерної техніки

1

526

Колонтаєвський Ю. П.Промислова електроніка і мікросхемотехніка

1

527

Ванін В. В. Комп";ютерна і інженерна графіка в Auto Cad

1

528

Паначевний Б. І. Загальна електротехніка

1

529

Злобін Г. Г. Архітектура та апаратне забеспечення

3

530

Ванін В. В. Оформлення конструкторської документації

3

531

Волинки Г. І. Історія філософії

2

532

Михайленко В. Є. Інженерна графіка

2

533

Михайленко В. Є. Інженерна та комп";ютерна графіка

3

534

Мартиненко М. М. Основи менеджменту(укр.)

3

535

Мілих В. І. Електротехніка та електромеханіка

3

536

Голованов С. О. Всесвітня історія

3

537

Шваб Л. І. Економіка підприємства (тверда)

3

538

Долинська Л. В. Загальна психологія. Практикум

2

539

Кадрове діловодство. Данюк В. М., Кулаковська Л. П.

2

540

Алексєєв Ю. М. Історія України

2

541

Світлична В. В. Історія України

2

542

Шкаруба Л. М. Російсько-український словник

2

543

Дацюк В. М. Кадрове діловодство

2

544

Дука А. П. Інвестування. Теорія і практика .

2

545

Мартиненко М. М. Стратегічний менеджмент

2

546

Мозгова Н. Г. Логіка

2

547

Верхоли А. П. Інженерна графіка: креслення

2

548

Баженов В. А. Будівельна механіка

2

549

Інформатика. Комп";ютерна техніка. Башенов

2

550

Фізика. Підручник. Король А.М.

2

551

Харкенян Л. В. Макроекономіка

1

552

Комп";ютерна інженерна графіка в середовищі Т-FLEX CAD

4

553

Теорія ймовірності та математична статистика. Барковська В.В

1

554

Страхування в запитаннях та відповідях. Долгошея Н.О.

1

555

Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник рекомендований МОН України. Микитюк П.П.

3

556

Економетрія. 2-ге видання.Навчальний посібник рекомендований МОН України. Лугінін О.Є.

1

557

web-проект. Руководство по созданию web-сайтов. Шантир С.

1

558

Брановицька С. В. Обчислювальна математика та програмування

43

559

Гайдаржи В. І., Дацюк О. А. Основи проектування та використання баз даних

75

560

Гладкий А. В. Методи числового моделювання екологічних процесів

75

561

Спекторський І. Я. Дискретна математика

75

562

Каніовська І. Ю. Теорія ймовірностей у прикладах і задачах

75

Інші вимоги:

- доставка товару на об’єкт Замовника виконується Постачальником;

- місце, куди товар має бути поставлений: за адресою замовника, 03156, м. Київ, пр-т Перемоги, 37.

- умови постачання: частинами відповідно до замовлення Замовника;

- додаткові послуги, які повинні бути надані: погрузка / розгрузка, доставка, до місця, зазначеного в заявці Замовника.

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут»

  Документ
  ... І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНИЙТЕХНІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТУКРАЇНИКИЇВСЬКИЙПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” Кафедра української мови, літератури та культури ...
 2. Національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут» інститут енергозбереження та енергоменеджменту

  Документ
  НАЦІОНАЛЬНИЙТЕХНІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТУКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Кафедра охорони ...
 3. Національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут» інститут енергозбереження та енергоменеджменту

  Документ
  НАЦІОНАЛЬНИЙТЕХНІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТУКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Кафедра охорони ...
 4. НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КРЕДИТНОГО МОДУЛЮ “СОЦІОЛОГІЯ” для усіх напрямків підготовки та форм навчання

  Документ
  НАЦІОНАЛЬНИЙТЕХНІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТУКРАЇНИКИЇВСЬКИЙПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ, ... складена з врахуванням специфікиполітехнічного ВУЗу. Передбачає ... розвитку духовної культури населення України. Лекція 2.2. Соці ...
 5. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” З В І Т про наукову діяльність НДЧ за 2008 рік Київ – 2008 ЗМІСТ

  Документ
  ... ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИНаціональнийтехнічнийуніверситетУкраїниКиївськийполітехнічний інститут” З В І Т ... О.В. Семенко // Наукові вісті Національноготехнічного університетуУкраїни «Київськийполітехнічний інститут». – 2008. - №6. Носовский А.В. ...

Другие похожие документы..