Главная > Документ


Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 mdu.edu.ua

e-mail: library_ssu@

Проблеми вищої школи:

Поточний інформаційний список за листопад 2008 року

1. Вища освіта

1.

378.865.8 А94

Афанасьєв, М.В. Збірник засобів діагностики рівня професійних компетенцій з навчальної дисципліни ";Економіка підприємства"; : Навчальний посібник / М.В.Афанасьєв, О.Б.Плоха. – Х. : ВД ";ІНЖЕК";, 2008. – 104 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

2.

378.815.99(075.8) К21

Карандашев, В.Н. Методика преподавания психологии : Учебное пособие / В.Н.Карандашев. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 250 с. – (Учебное пособие).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

3.

378(477)";18"; Л24

Лапина, М.С. Обретение новой родины (из истории рода Караджи-Каразиных) / М.С.Лапина. – Х., 2008. – 160 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

4.

378.014.1(094.4) П68

Права та обов'язки студентів вищих навчальних закладів

ІІІ - IV рівнів акредитації: збірник основних нормативних актів (станом на 2 квітня 2008 року) / Уклад. Ярошенко О.М.,

Гончарова Г.С., Цесарський та ін. – Х. : Право, 2008. – 616 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

5.

Андрусь, О.І. Організація модульного навчання економічних дисциплін у технічних університетах / О.І.Андрусь // Проблеми освіти. – 2008. – № 54.- Спецвипуск 1. – С. 55 - 61.

6.

Балик, В. Незалежне тестування / В.Балик // Україна і світ сьогодні. – 2008. – № 20.- 13 - 19 листопада. – С. 6.

7.

Болонська система: погляд студентів / Г.Коріневська, Л.Чекалюк, Н.Цаплан, Н.Челін // Новий колегіум. – 2008. – № 4. – С. 12 - 13.

8.

Бродзянська, А. Зробити освіту пріоритетним напрямом розвитку держави / А.Бродзянська // Освіта України. – 2008. –

№ 83.- 4 листопада. – С. 2.

9.

Бурлака, Н. Із чистого все починалось аркуша: святкування 60-річчя одного з провідних навчальних закладів - Сумського державного університету / Н.Бурлака // Голос України. – 2008. –

№ 205.- 28 жовтня. – С. 20.

10.

Вареник, Н. ";Взрослые студенты";: Роскошь или насущная необходимость?: Получать второе высшее, по мнению преподавателей, стремятся 60 - 70% высокооплачиваемых украинцев / Н.Вареник // Зеркало недели. – 2008. – № 41.-

1 - 7 ноября. – С. 23.

11.

Васильєв, А.В. Динамічне сьогодення та погляд у майбутнє: Історія Сумського державного університету / А.В.Васильєв // Сумська старовина. – 2008. – № XXIV. – C. 7 - 16.

12.

Веснич, А. Тесты в пробниках: СумГУ обещает проводить для всех желающих пробные тесты / А.Веснич, Е.Суярко // Панорама. – 2008. – № 46.- 12 - 19 ноября. – С. А8.

13.

Влада допомагає знайти роботу: Відтепер студенти та випускники столичних ВНЗ мають змогу без проблем працевлаштуватися - на базі вузів відкриваються філії Київського молодіжного центру праці // Голос України. – 2008. – № 213.-

7 листопада. – С. 12.

14.

Вперше умови прийому до ВНЗ затверджено у вересні // Світ. – 2008. – № 37 - 38.- жовтень. – С. 1.

15.

Гуторова, Л. Абитуриенты заинтересовались химией

(коротко) / Л.Гуторова // Киевские ведомости. – 2008. – № 212.-

14 ноября. – С.4.

16.

Досвід впровадження положень Болонської декларації в системі вищої фармацевтичної освіти / А.Кричковська, І.Губицька, О.Хоменко, В.Новіков // Новий колегіум. – 2008. – № 4. – С. 13 - 14.

17.

З 1 листопада до 1 грудня 2008 року проводитиметься реєстрація учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання // Освіта України. – 2008. – № 82.- 28 жовтня. – С. 2.

18.

Занданов, А. Подготовка кадров для здравоохранения Бурятии / А.Занданов, С.Николаев // Высшее образование в России. – 2008. – № 9. – С. 55 - 58.

19.

Зачетки для бабушек: В Украине открываются вузы для пенсионеров // Панорама. – 2008. – № 45.- 5 - 12 ноября. – С. С38.

20.

Інформація управління освіти та науки щодо зовнішнього незалежного оцінювання // Суми і сумчани. – 2008. – № 45.-

7 листопада. – С. 15.

21.

Ілляш, І. Слабкі - геть !: Державна акредитаційна комісія анулювала ліцензії навчальним закладам, які порушили законодавство про освіту та ліцензійні умови надання послуг / І.Ілляш // Голос України. – 2008. – № 218.- 14 листопада. – С. 12.

22.

Каленюк, І. Вища освіта в сучасному глобальному середовищі / І.Каленюк // Вища школа. – 2008. – № 9. – С. 55 - 62.

23.

Количество вузов уменьшится: ";В этом году выявлены частные учебные заведения, которые не набрали ни одного студента - у них нет будущего”, - заявил министр образования и науки Иван Вакарчук (кратко) // Киевские ведомости. – 2008. –

№ 197.- 24 октября. – С. 4.

24.

Кратт, О.А. Характер розвитку вітчизняної та закордонних сфер вищої освіти / О.А.Кратт, Л.Г.Дєєва // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 6. – С. 89 - 95.

25.

Кредісов, А. Можливості і перспективи корпоративного ВНЗ / А.Кредісов // Інформаційний вісник. – 2008. – № 4(60) вересень - жовтень. – С. 34 - 40.

26.

Кульчицький, І. Рекомендації для України: Розвиток економіки, може здійснюватись лише шляхом тіснішої співпраці науки та економіки, в якій щоразу більшу активність виявляють науково-дослідні установи / І.Кульчицький, К.Засядли // Винахідник і раціоналізатор. – 2008. – № 7(80). – С. 24 - 28.

27.

Майбутнє молодіжної політики // Освіта України. – 2008. –

№ 78 - 79.- 14 жовтня. – С. 1.

28.

Матухин, Е. Единство образования, науки и производства как принцип современной инженерной педагогики / Е.Матухин, З.Сазонова // Высшее образование в России. – 2008. – № 9. –

С. 15 - 20.

29.

Миленко, Л. Зовнішнє незалежне оцінювання: уроки і перспективи. Що нового нам доведеться очікувати в оцінці знань випускників 2009-го року? Відповідь на це питання намагалися дати учасники прес-конференції, яка відбулася в Сумському державному університеті / Л.Миленко // Сумщина. – 2008. –

№ 123.- 31 жовтня. – С. 2.

30.

Мошик, І.В. Діяльність Шосткинського

хіміко-технологічного інституту (технікуму) у 30-50-х років XX ст. / І.В.Мошик // Сумська старовина. – 2008. – № XXIV. – С. 28 - 36.

31.

Онищенко, Н.В. Інноваційні процеси у функціонуванні вищих навчальних закладів в Україні / Н.В.Онищенко, Н.Й.Радіонова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 6(85). – С. 46 - 49.

32.

Осинский, И. Подготовка преподавателей-философов / И.Осинский // Высшее образование в России. – 2008. – № 9. –

С. 63 - 67.

33.

Основні завдання вступної кампанії: Відбулося чергове засідання колегії Міністерства освіти і науки України під головуванням міністра освіти і науки Івана Вакарчука // Освіта України. – 2008. – № 84 - 85.- 7 листопада. – С. 2.

34.

Пасмор, Н. Деякі питання формування і розвитку електронного навчального середовища вищих навчальних закладів / Н.Пасмор // Вища школа. – 2008. – № 8. – С. 49 - 59.

35.

Попов, Н. Фундаментализация подготовки специалистов-математиков в условиях университетского образования / Н.Попов // Высшее образование в России. – 2008. – № 9. – С. 32 - 35.

36.

Присенко, М.О. Проблеми становлення та розвитку стандартизації вищої освіти в України / М.О.Присенко // Проблеми освіти. – 2008. – № 54.- Спецвипуск 1. – С. 10 - 26.

37.

Рапіна, Л. Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов / Л.Рапіна // Освіта України. – 2008. – № 82.- 28 жовтня. – С. 6.

38.

Рябоконь, Л. Освіта по-американськи / Л.Рябоконь // Україна і світ сьогодні. – 2008. – № 20.- 13 - 19 листопада. – С. 7.

39.

Створено оперативний штаб з питань вступної кампанії - 2009 // Освіта України. – 2008. – № 83.- 4 листопада. – С. 2.

40.

Сумський державний університет: Провідний навчальний заклад регіону найвищого рівня акредитації з метою надання допомоги абітурієнтам у підготовці до зовнішнього незалежного тестування, вступу до університету та успішної адаптації до навчання у вищому навчальному закладі проводить набір на підготовчі курси // Данкор. – 2008. – № 42.- 22 октября. – С. А1.

41.

Сурин, А. Подготовка управленческих кадров государства: вопросы организационного развития / А.Сурин // Высшее образование в России. – 2008. – № 9. – С. 22 - 26.

42.

Суярко, Е. Мотай на вуз: С 1 декабря начинается регистрация участников внешнего независимого оценивания / Е.Суярко // Панорама. – 2008. – № 43.- 22 - 29 октября. – С. А15.

43.

Тимирова, Л. Доступность высшего технического образования для выпускника национальной сельской школы / Л.Тимирова // Высшее образование в России. – 2008. – № 9. –

С. 149 - 152.

44.

Ткач, Л. Європейське визнання вітчизняної юридичної освіти / Л.Ткач // Голос України. – 2008. – № 208.- 31 жовтня. –

С. 14.

45.

Чим не задоволені студенти: Міністр освіти і науки Іван Вакарчук підписав накази про проведення перевірки вищих навчальних закладів та їх філій // Урядовий кур'єр. – 2008. –

№ 211.- 11 листопада. – С. 4.

46.

Чікалін, В. Військова освіта: перший крок до золотих зірок / В.Чікалін // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 214.- 14 листопада. – С. 4.

47.

Юрьева, А. Попытка номер два. Усовершенствованная: Внешнее независимое оценивание качества образования в 2009 году / А.Юрьева // В двух словах. – 2008. – № 44.- 29 октября. –

С. А10.

48.

Шинкарук, В. Системний підхід до дослідження інтеграційних процесів у вищій освіті України / В.Шинкарук, Х.Раковський, К.Метешкін // Вища школа. – 2008. – № 9. –

С. 12 - 28.

49.

Шулікін, Д. Іван Вакарчук: Нашу реформу визнало суспільство: Тема зовнішнього незалежного оцінювання і вступної кампанії - 2009 цієї осені порушується постійно. Черговий круглий стіл організувала Програма сприяння зовнішньому тестуванню в Україні / Д.Шулікін // Освіта України. – 2008. – № 82.- 28 жовтня. – С. 1, 2.

2. Коледжі. Ліцеї

50.

Корнійчук, О. Колектив однодумців: Київський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту готує спортсменів до збірних України / О.Корнійчук // Освіта України. – 2008. – № 83.-

4 листопада. – С. 7.

51.

Яворська, І. Школа у школі: Студентів Луцького педагогічного коледжу вчать і профспілковій роботі / І.Яворська // Профспілкові вісті. – 2008. – № 46.- 7 листопада. – С. 11.

3. Факультети. Дистанційна освіта

52.

Кафедра ЮНЕСКО "; UNESCO Chair in Environmental and Engineering Geology for Sustainable Development"; // Инженерная экология. – 2008. – № 5. – С. 77.

53.

Бейзеров, В.А. Медиа и дистанционное образование в эпоху глоболизации / В.А.Бейзеров // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 10. – С. 10 - 18.

54.

90 лет кафедре педиатрии №1 национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика / Е.Н.Охотникова, Е.И.Усова, К.В.Меллина, Н.Ю.Яковлева // Современная педиатрия. – 2008. – № 4. – С. 11 - 15.

55.

Декан Киево-Могилянской Бизнес-Школы Павло Шеремета: ";Быть системным означает стать профессиональным !"; // Финансовый директор. – 2008. – № 9. – С. 24 - 30.

56.

Доналд, Д. Поиски опыта институционального внедрения финансируемого проекта: на примере разработки проекта

";Цифровые библиотеки и устные классные занятия"; в Каледонском университете г.Глазго: Дайджест зарубежных изданий / Д.Доналд, Я.Уоллейс // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. –

№ 10. – С. 61 - 63.

57.

Кононов, І. Організація навчального процесу за дистанційною формою навчання / І.Кононов, Д.Карамишев, С.Бриксін // Новий колегіум. – 2008. – № 4. – С. 11 - 12.

58.

Лемешко, И. Дистанционное образование: история, перспективы, проблемы / И.Лемешко // Пропаганда. – 2008. –

№ 2. – С. 30 - 32.

59.

Михайлова, Л. Маркетолог - звучит перспективно!: Маркетинговое направление в Сумском государственном университете развивается уже более двадцати лет. С 1 сентября 2002 г. была создана кафедра маркетинга / Л.Михайлова // Панорама. – 2008. – № 46.- 12 - 19 ноября. – С. А4.

60.

Немцев, А. Система непрерывного профессионального развития кадров на основе дистанционного образования: Белгородский государственный университет / А.Немцев, В.Беленко // Высшее образование в России. – 2008. – № 9. – С. 120 - 125.

61.

Ребенко, І. Факультет запрошує на зустріч: 14 листопада свій 30-річний ювілей відзначатиме факультет механізації Сумського національного аграрного університету / І.Ребенко // Сумщина. – 2008. – № 125.- 5 листопада. – С. 3.

62.

Ті, що зруйнували монополію: Юридичному факультету Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана 15 років // Освіта. – 2008. – № 38.- 8 - 16 жовтня. –

С. 1 - 7.

63.

Успіх прийде до того, хто працює: Економічному факультету ДВНЗ ";Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди"; - 10 років // Освіта України. – 2008. – № 80 - 81.- 21 жовтня. – С. 4.

4. Організація вищої освіти

64.

Банчук, М. Цьогорічна вступна кампанія була особливою / М.Банчук, О.Волосовець // Ваше здоров'я. – 2008. – № 41. –

24 жовтня. – С. 5.

65.

Вища освіта має бути доступнішою: Бесіда з ректором Одеського національного політехнічного університету Валерієм Малаховим Володимира Карасьова / В.Малахов // Вища школа. – 2008. – № 8. – С. 3 - 11.

66.

Вороненко, Ю.В. Роль вчених НМАПО ім. П.Л. Шупика в розвитку медичної науки України / Ю.В.Вороненко, І.С.Зозуля // Современная педиатрия. – 2008. – № 4. – С. 8 - 10.

67.

Кадченко, І. Суспільство має зрозуміти, що лікар - це велика цінність. Про результати вступної кампанії 2008 у розмові з ректором Дніпропетровської державної медичної академії професором Георгієм Дзяком / І.Кадченко // Ваше здоров'я. – 2008. – № 41. - 24 жовтня. – С. 11.

68.

Корлюк, С. Реальна автономія ВНЗ - основна умова розвитку вищої освіти в Україні / С.Корлюк // Вища школа. – 2008. – № 9. – С. 3 - 11.

69.

Корсак, К.В. Особливості XXI ст. в аспектах кадрових вимог і вища освіта / К.В.Корсак // Проблеми освіти. – 2008. – № 54.- Спецвипуск 1. – С. 36 - 40.

70.

Марценюк, В.П. Мефанет: шлях до створення навчальної мережі / В.П.Марценюк, А.В.Качор // Ваше здоров'я. – 2008. –

№ 41. - 24 жовтня. – С. 11.

71.

Петров, Т. Рейтинг ВНЗ : погляд роботодавців / Т.Петров // Вища школа. – 2008. – № 9. – С. 29 - 45.

72.

Тернова, С. Якій бути університетській клініці. Це питання активно обговорювали на черговій апаратній нараді МОЗ України / С.Тернова // Ваше здоров'я. – 2008. – № 41. - 24 жовтня. – С. 2.

5. Органи управління та керівництво університету

73.

Зарипов, Р. Управление воспитательной системой вуза: процессный подход / Р.Зарипов // Высшее образование в России. – 2008. – № 9. – С. 153 - 156.

74.

Михайличенко, А. Управління навчальним процесом / А.Михайличенко // Новий колегіум. – 2008. – № 4. – С. 23 - 35.

6. Керівні посадові особи

75.

378.113.1(477.54)(092) Б48

Березюк, Н.М. Неизвестный В.Я. Джунковский: ректор Харьковского университета 1821-1826 гг. / Н.М.Березюк. – Х. : Тимченко, 2008. – 312 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

76.

К вопросу о кандидатуре на кафедру русской истории в Университете св. Владимира профессора Львовского университета Михаила Грушевского // Вища школа. – 2008. – № 8. – С. 73 - 100.

7. Професорсько-викладацький склад

77.

378.12(477)(092) К78

Кращі науково-педагогічні працівники ВНЗ України.

Вип. 1. – К. : Поліграфкнига, 2004. – 160 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

78.

378.12(092) П65

Почесні члени Харківського університету : Біографічний довідник. – Х. : Тимченко А.М., 2008. – 312 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

79.

Астахова, К.В. Євроінтеграційні трансформації в освіті: готовність викладацького корпусу до їх адекватного сприйняття / К.В.Астахова // Проблеми освіти. – 2008. – № 54.- Спецвипуск 1. – С. 7 - 10.

80.

Перехейда, О.М. Духовна культура педагога: проблема формування / О.М.Перехейда // Вища освіта України. – 2008. –

№ 3. – С. 68 - 74. – Бібліогр. в кінці ст.

81.

Сторей, В.А. Приватность преподавателей дистанционных

(он-лайновых) форм обучения : где продолжается линия? / В.А.Сторей, М.Л.Тебес // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 10. – С. 70 - 71.

8. Організація навчальної роботи

82.

Борисова, Т. Оцінювання навчальних досягнень з основ ергономіки у кредитно-модульній системі навчання / Т.Борисова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Педагогічні науки. – 2008. –

Вип. 4 (62). – С.90 - 99.

83.

Бутаева, И., Рогалева Г. Востребованное образование: Бурятский государственный университет / И.Р.Г.Бутаева // Высшее образование в России. – 2008. – № 9. – С. 43 - 48.

84.

Девисилов, В. Концептуальные основы образования в области безопасности / В.Девисилов // Высшее образование в России. – 2008. – № 9. – С. 27 - 31.

85.

Еш, С. Методологічні підходи до використання новітніх технологій у процесі вивчення фінансових дисциплін / С.Еш // Вища школа. – 2008. – № 8. – С. 60 - 70.

86.

Жукова, М. Подготовка преподавателей технических вузов к проектированию учебно-программной документации / М.Жукова, П.Кубрушко // Высшее образование в России. – 2008. – № 9. –

С. 3 - 10.

87.

Іванов, В. Оцінка ролі й місця фізкультури і спорту в бюджеті вільного часу студентів / В.Іванов // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету

ім. В.Г. Короленка. Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 4 (62). –

С. 100 - 105.

88.

Костюкевич, Р. Методика рейтингового оцінювання ефективності діяльності викладачів, кафедр, факультетів та університету / Р.Костюкевич // Вища школа. – 2008. – № 8. –

С. 29 - 42.

89.

Мяготин, А. О моральном измерении реформ: реформы высшего профессионального образования/ А.Мяготин // Высшее образование в России. – 2008. – № 9. – С. 128 - 131.

90.

Непомнящий, К.Е. Необходимость модернизациии подходов к обучению при преподавании компьютерных наук / К.Е.Непомнящий // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 10. – С. 8 - 9.

91.

Омельченко, Д. Инновационные технологии в образовании: Отыт Иркутского государственного технического университета / Д.Омельченко // САПР и графика. – 2008. – № 6. – С. 38 - 40.

92.

Симаков, А.Л. Разработка структуры информационной среды для контроля успеваемости студента по дисциплинам / А.Л.Симаков, А.В.Одиноков // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 10. – С. 56 - 57.

93.

Система оценки знаний в учебном процессе на кафедре фармацевтической химии / Л.Кучеренко, Е.Портная, З.Моряк, Е.Морозова // Новий колегіум. – 2008. – № 4. – С. 14 - 15.

94.

Слободской, С.А. Новые технологии в процессе образования: дипломное и курсове проектирование / С.А.Слободской, П.В.Карножицкий, А.А.Журавский // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2008. – № 6(52). – С. 45 - 51.

95.

Смовженко, Т. Система управління якістю Університету банківської справи НБУ на базі міжнародного стандарту

ISO 9001:2000 / Т.Смовженко, Р.Семів // Вища школа. – 2008. –

№ 9. – С.63 - 65.

9. Зарахування в вуз

96.

Абітурієнти - 2009: Якщо ви плануєте вступати до вищого навчального закладу наступного року, ця інформація саме для вас (коротко) // Сумщина. – 2008. – № 125.- 5 листопада. – С. 1.

97.

Зовнішнє незалежне оцінювання знань: уроки та перспективи: Відбувся круглий стіл „Зовнішнє незалежне оцінювання знань. Уроки ЗНО-2008 та перспективи ЗНО-2009” // Світ. – 2008. – № 39 - 40.- жовтень. – С. 1, 2.

98.

Ивашкевич, Л. Что зависит от независимого тестирования? / Л.Ивашкевич // Пропаганда. – 2008. – № 2. – С. 2 - 5.

99.

Обнародован календарный план проведения независимого тестирования и вступительной кампании-2009 // Юридическая консультация. – 2008. – № 20(145).- октябрь. – С. 12.

100.

Ольшанская, Д. Тестирование: попытка № 2: Тесты остались бесплатными, а вот генеральная репитиция в виде пробного тестирования - за деньги : В СумГУ, как сообщил ректор Васильев Анатолий Васильевич, проводить пробное тестирование будут каждую неделю по воскресеньям / Д.Ольшанская // Данкор. – 2008. – № 43.- 29 октября. – С. А7.

101.

Скрипник, О. Стену коррупции разрушает ВНО, однако есть немало желающих подпереть ее взятками / О.Скрипник // Зеркало недели. – 2008. – № 41.- 1 - 7 ноября. – С. 13.

102.

Сьогодні стартує вступна кампанія-2009: З 1 листопада вищі навчальні заклади України мають оприлюднити правила прийому та перелік предметів для абітурієнтів наступного року. Від сьогодні й до 1 грудня Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) реєструватиме бажаючих пройти пробне тестування з двох предметів // Голос України. – 2008. – № 209.- 1 листопада. –

С. 5.

10. Плата за навчання

103.

Басалин, С. Контракт нон-грата: Государственным вузам запретят брать плату за обучение [Молдавия] / С.Басалин // Поиск. – 2008. – № 42.- 17 октября. – С. 14.

11. Методи навчання

104.

Борисенко, Л.Л. Концепція оптимізації індивідуальних навчальних стилів студентів вищих економічних навчальних закладів / Л.Л.Борисенко // Проблеми освіти. – 2008. – № 54.- Спецвипуск 1. – С. 65 - 70.

105.

Бойко, А. Інтернаціоналізація освіти: тьюторство як педагогічний супровід самостійної роботи студентів / А.Бойко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Педагогічні науки. – 2008. –

Вип. 3(61). – С. 3 - 10.

106.

Воробець, Н. Науково-методичні аспекти наукової та самостійної роботи студентів / Н.Воробець // Новий колегіум. – 2008. – № 4. – С. 6 - 7.

107.

Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на кафедрі біологічної хімії / Л.М.Вороніна, О.А.Красильникова, М.В.Волощенко, А.Л.Загайко // Новий колегіум. – 2008. – № 4. – С. 7 - 8.

108.

Гриценко, Л. Теоретичні та методичні основи застосування інформаційних технологій у самостійній роботі студентів / Л.Гриценко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 4 (62). – С. 121 - 127.

109.

Гришкова, Р.О. Компаративна технологія як засіб формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей / Р.О.Гришкова // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 56 - 61. – Бібліогр. в кінці ст.

110.

Евстегнеев, Е.Н. Учебно-методический комплекс для экономических специальностей вузов: концепция, образовательные инструменты и технологиии, Интернет - ресурсы / Е.Н.Евстегнеев, Н.Г.Викторова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 10. – С. 50 - 52.

111.

Іноземні мови - шлях в Європейську спільноту: У Національному гірничому університеті відбувся науково-практичний семінар з проблем навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах України в умовах інтеграції в європейський простір // Освіта України. – 2008. – № 83.- 4 листопада. – С. 3.

112.

Значенко, О. Інформаційно-комунікаційні технології навчання / О.Значенко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Педагогічні науки. – 2008. – №Вип. 4 (62). – С. 115 - 120.

113.

Ковчин, Н. Диференційоване навчання та комплексне дослідження ефективності дидактичного процесу / Н.Ковчин // Вища школа. – 2008. – № 8. – С. 42 - 48.

114.

Конолли, Т.М. Использование игровых методов обучения в области конструирования компьютерных программ: Дайджест зарубежных изданий / Т.М.Конолли, М.Стенсфилд, Т.Хейни // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 10. –

С. 64 - 66.

115.

Лазарук, Г.І. Комп'ютерне тестування як засіб перевірки якості знань з іноземної мови студентів ВТНЗ / Г.І.Лазарук // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 43 - 47. – Бібліогр. в кінці ст.

116.

Марценюк, В. Щодо інформаційної системи електронного навчання у фармації / В.Марценюк, Л.Соколова // Новий колегіум. – 2008. – № 4. – С. 17 - 18.

117.

Носаченко, І.М. Модульно-рейтингова система організації навчання у вищій школі / І.М.Носаченко // Проблеми освіти. – 2008. – № 54.- Спецвипуск 1. – С. 32 - 36.

118.

Оганесянц, Н. Конструктивистские подходы в e-Learning / Н.Оганесянц // Высшее образование в России. – 2008. – № 9. –

С. 125 - 127.

119.

Сахневич, І.А. Умови ефективної організації самостійної роботи із вивчення іноземної мови майбутніми технічними перекладачами в позааудиторний час / І.А.Сахневич // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 48 - 55. – Бібліогр. в кінці ст.

120.

Создание лабораторной базы опережающего обучения / И.Минаев, А.Вострухин, Е.Вахтина, Д.Ушкур // Высшее образование в России. – 2008. – № 9. – С. 10 - 14.

121.

Тимкин, С. Мотивация студента в модели смешанного обучения / С.Тимкин // Высшее образование в России. – 2008. –

№ 9. – С. 116 - 119.

122.

Тупчій, А.Ф. Використання інтерактивних методів навчання при підготовці майбутнього фахівця з бухгалтерського обліку у ВНЗ / А.Ф.Тупчій // Вища освіта України. – 2008. – № 3. –

С. 62 - 67. – Бібліогр. в кінці ст.

123.

Янг, Д.Р. Коротко и приятно: технология сокращает лекцию: дайджест зарубежных изданий / Д.Р.Янг // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 10. – С. 76 - 78.

12. Будівлі, приміщення, посібники

124.

Україна. Міністерство освіти і науки.

Щодо видання навчальної літератури для вищої школи: Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.06.2008 р. № 588 / Україна. Міністерство освіти і науки // Вища школа. – 2008. –

№ 8. – С. 103 - 104.

13. Піклування про здоров’я студентів та учнів

125.

Махінчук, Н. Урок фізкультури - крок до здоров'я: Під головуванням віце-прем'єр-міністра Івана Васюника відбулося спільне засідання колегій міністерств освіти і науки, охорони здоров'я та у справах сім'ї, молоді і спорту України / Н.Махінчук // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 213.- 13 листопада. – С. 4.

14. Студентське життя

126.

Батиста, Л. Этого требует виртуальное сообщество: продвижение сотрудничества посредством студенческой активности: Дайджест зарубежных изданий / Л.Батиста, К.Форвей, К.Стивенсон // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 10. – С. 58 - 59.

127.

Бурлаку, Н. "; Золотой интеграл - 2008 ";: Конкурс художественной самодеятельности среди 1-курсников СумГУ прошел на ура / Н.Бурлаку // Ваш шанс. – 2008. – № 46.-

12 ноября. – С.18.

128.

За чисте місто: Студенти Сумського державного

університету - проти сміття у місті. І доводять вони це не на словах, а на ділі // Сумщина. – 2008. – № 122.- 29 жовтня. – С. 1.

129.

Печерская, Л. Молодежные лидеры готовятся в большую политику / Л.Печерская // Україна і світ сьогодні. – 2008. – № 19.-

6 - 12 листопада. – С. 11.

130.

Подольская, М. День ребенка от студентов: Сумская молодежь учредила еще один детский праздник. Студенты из УАБД совместно со студентами СумГУ, СГПУ и СНАУ устроили праздник малышне из дошкольного отделения интерната / М.Подольская // Ваш шанс. – 2008. – № 44.- 29 октября. – С. 17А.

131.

Прилуцький, В.І. Матеріально-побутові умови життя студентства радянської України 1920-х рр. / В.І.Прилуцький // Український історичний журнал. – 2008. – № 3. – С. 86 - 101.

132.

Шипунова, О. Міжнародний день студентів: історія та сьогодення / О.Шипунова // Суми і сумчани. – 2008. – № 46.-

14 листопада. – С. 17.

15. Стипендії. Грошові кошти студентів

133.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 1372-р / Україна. Кабінет Міністрів // Орієнтир. – 2008. – № 39.-

14 листопада. – С. 15 - 16.

134.

Україна. Міністерство освіти і науки.

Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2008 році : Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 17.09.2008 № 863 / Україна. Міністерство освіти і науки // Юридическая консультация. – 2008. – № 20(145).- октябрь. – С. 12.

135.

Підтримаємо обдаровану молодь: У Міністерстві освіти і науки України вперше організували урочистості, присвячені врученню стипендій Президента України переможцям всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт

учнів-членів Малої академії наук // Освіта України. – 2008. – № 83.-

4 листопада. – С. 2.

136.

Фонд Віктора Пінчука. Стипендіальна програма "; Завтра.ua "; // Світогляд. – 2008. – № 4. – С. 38 - 39.

16. Університети

137.

378.4(477)(09)";192/193"; П18

Парфіненко, А.Ю. У пошуках причин ";ліквідації"; університетів України : Монографія / А.Ю.Парфіненко. – Х. : С.А.М., 2008. – 208 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

138.

378.4(477.51) Ф18

Факультет першого вчителя (до 50-річчя факультету початкового навчання) / За заг. ред. О.В. Бобиря. – Чернігів : Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2008. – 180 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

139.

Україна. Президент.

Про відзначення 350-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка: Указ Президента України від

3 жовтня 2008 року № 904 / Україна. Президент // Орієнтир. – 2008. – № 35.- 31 жовтня. – С. 6.

140.

Україна. Кабінет Міністрів.

Питання Національного аграрного університету: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 945 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 215.-

15 листопада. – С. 10.

141.

Бахметьєва, А. Микола Поляков: Дніпропетровський Національний університет імені Олеся Гончара буде завжди молодим і сучасним / А.Бахметьєва // Освіта України. – 2008. –

№ 78 - 79.- 14 жовтня. – С. 1, 5.

142.

Бугакова, О. Під опікою - широке коло освітянських проблем: З досвіду роботи наукового навчально - педагогічного комплексу / О.Бугакова, О.Світлична // Освіта України. – 2008. –

№ 78 - 79.- 14 жовтня. – С. 3.

143.

Володій інформацією ... світом: Українському інституту науково - технічної і економічної інформації - 50 років // Світ. – 2008. – № 37 - 38.- жовтень. – С.1, 2.

144.

Кафедра ЮНЕСКО на Донбасі: У Східноукраїнському національному університеті (СНУ) імені В.Даля відкрили кафедру ЮНЕСКО ";Духовно-культурні цінності освіти і виховання"; // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 201.- 28 жовтня. – С. 16.

145.

Коваленко, О. Національні інформаційні ресурси: Українському інституту науково-технічної і економічної інформації - 50 / О.Коваленко // Освіта України. – 2008. – № 82.-

28 жовтня. – С. 5.

146.

Кубська, Л. Ім`я Богдана Хмельницького - Мелітопольському Університету ( коротко) / Л.Кубська // Освіта України. – 2008. – № 78 - 79.- 14 жовтня. – С. 4.

147.

Кудашин, А.С. Геофизический центр РАН ( научно - исторический экскурс) / А.С.Кудашин // Инженерная экология. – 2008. – № 5. – С. 4 - 9.

148.

Левицька, Л. Ще один крок до Європи: Тернопільський національний економічний університет став членом Великої Хартії / Л.Левицька // Голос України. – 2008. – № 214.- 8 листопада. –

С. 8, 10.

149.

Луганський національний аграрний університет: становлення і перспективи розвитку // Економіст. – 2008. – № 9. – С. 1.

150.

Луцький, М. Безпека в небі починається на землі: У Національному авіаційному університеті відбувся III Всесвітній конгрес ";Авіація у XXI столітті"; - ";Безпека в авіації та космічні технології"; / М.Луцький // Освіта України. – 2008. – № 82.-

28 жовтня. – С. 5.

151.

Московский университет инженерной экологии // Инженерная экология. – 2008. – № 5. – С. 72 - 76.

152.

Національна академія - символ цивілізованості країни: До 90-річчя НАН України // Державна справа. – 2008. – № 12. –

С. 122 - 123.

153.

Овчинникова, П. Одеській політехніці - 90: Одеський національний політехнічний університет / П.Овчинникова // Державна справа. – 2008. – № 12. – С. 158 - 161.

154.

Освітянська хроніка: МАУП - найкращий ВНЗ України // Персонал. – 2008. – № 2. – С. 136 - 144.

155.

Пасічник, І. Острозькій академії - 400! / І.Пасічник, П.Крапюк // Інформаційний вісник. – 2008. – № 4(60) вересень - жовтень. – С. 121 - 125.

156.

Патрікац, Л. Свято майбутніх банкірів / Л.Патрікац // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 10. – С. 7.

157.

Плоди державницького засіву: Роздуми народного депутата України, віце-президента НАН України, академіка НАН України Володимира Литвина з приводу святкування 90-річчя Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

22 жовтня 2008 року // Голос України. – 2008. – № 203.-

24 жовтня. – С. 3.

158.

Понарина, Е. Из рода вожаков: Ректор и президент - две стороны золотой медали: [Тюменский госуниверситет] / Е.Понарина // Поиск. – 2008. – № 42.- 17 октября. – С. 8 - 9.

159.

Равновесие между традициями и инновациями: (Интервью с ректором Бурятского государственного университета

С.В. Калмыковым) // Высшее образование в России. – 2008. –

№ 9. – С. 36 - 42.

160.

Рожен, А. Переживет ли НАНУ нынешний экономический кризис? / А.Рожен // Зеркало недели. – 2008. – № 42. –

8 -14 ноября. – С.1, 13.

161.

Скуба, В. Своє життя тримаємо в долонях: Острозька академія святкує 432-річчя / В.Скуба // Освіта України. – 2008. –

№ 84 - 85.- 7 листопада. – С. 1.

162.

Тимошик, М. Повернення Івана Огієнка: У Кам'янці-Подільському відбулися урочистості з нагоди 90-річчя від дня заснування Кам'янець-Подільського національного університету та надання закладові імені першого ректора - Івана Огієнка / М.Тимошик // Літературна Україна. – 2008. – № 43.- 6 листопада. – С. 2.

163.

Фузік, М. Ювілеї ";вогнетривкого"; інституту: Донецький державний інститут науково-дослідних, проектних робіт та інженерних послуг у вогнетривкій промисловості / М.Фузік // Державна справа. – 2008. – № 12. – С. 106 - 107.

164.

Фузік, М. НТУ ";ХПІ"; - перший технічний вуз України / М.Фузік // Державна справа. – 2008. – № 12. – С. 162 - 164.

165.

Харківський університет радіоелектроніки виходить на європейський рівень // Євробюлетень. – 2008. – № 9. – С. 12.

17. Загальні питання освіти

166.

Документи про освіту чиновників повітових судів (за матеріалами Державного архіву Сумської області) // Сумська старовина. – 2008. – № XXIV. – С. 24 - 27. – Передмова, упорядкування та публікація Дегтярьова С.І.

167.

Жукова, Е. Вызов высоких технологий содержанию образования / Е.Жукова // Высшее образование в России. – 2008. – № 9. – С. 94 - 98.

168.

Роготнева, Е. Аксиологические пределы моделирования образовательных систем / Е.Роготнева // Высшее образование в России. – 2008. – № 9. – С. 99 - 102.

18. Вихованці, учні, студенти

169.

Бушанський, В. Бідні їдуть: У вітчизняних університетах навчається 40 000 іноземних студентів / В.Бушанський // Віче. – 2008. – № 19. – С. 22 - 23.

170.

Твердынин, П. Приоритеты московского студенчества в Интернет-пространстве / П.Твердынин, А.Черемисин // Высшее образование в России. – 2008. – № 9. – С. 79 -82.

171.

Умер студент-иранец: 26 октября в автомобиле ";скорой помощи";, умер студент-медик СумГУ, гражданин Ирана // Ваш шанс. – 2008. – № 44.- 29 октября. – С. 12А.

172.

Харченко, К. Студент на рынке труда: представления и жизненные реалии / К.Харченко // Высшее образование в России. – 2008. – № 9. – С. 83 - 87.

19. Порівняльна педагогіка

173.

Воронкова, Б.А. Про особливості звернення до історичних витоків в освіті і підготовці кадрів (На прикладі України, Росії та Грузії) / Б.А.Воронкова // Проблеми освіти. – 2008. – № 54.- Спецвипуск 1. – С. 45 - 50.

20. Політика в галузі освіти

174.

37.014(470)(09)";1884/1917"; П30

Петренко, І.М. Церковнопарафіяльні школи Лівобережної України в системі освітньої політики уряду Російської імперії (1884-1917 рр.) : Монографія / І.М.Петренко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 161 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

175.

37.014:94(477)";1941/1944"; Є70

Єржабкова, Б. Шкільна справа та шкільна політика в рейхскомісаріаті ";Україна"; 1941-1944 у світлі німецьких документів / Б.Єржабкова. – К. : Наукова думка, 2008. – 272 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

176.

Александрова, О. Мотивы выбора образовательных стратегий на новом этапе реформы высшей школы / О.Александрова // Высшее образование в России. – 2008. – № 9. – С. 72 - 79.

177.

Андрущенко, В.П. Інформаційні технології в системі інноваційної освіти / В.П.Андрущенко, А.М.Олійник // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 5 - 15. – Бібліогр. в кінці ст.

178.

Анульовано ліцензії університетів // Юридичний вісник України. – 2008. – № 45.- 8 - 14 листопада. – С.3.

179.

Бойко, А.І. Конкурентоспроможність освіти як показник її ефективності та якості / А.І.Бойко // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 16 - 22. – Бібліогр. в кінці ст.

180.

Болотин, И. Оценка качества образования: социологический ракурс / И.Болотин, И.Задорожнюк // Высшее образование в России. – 2008. – № 9. – С. 165 - 168.

181.

Бродзянська, А. Шанс модернізації країни через науку і освіту / А.Бродзянська // Голос України. – 2008. – № 219. – С. 2.

182.

Булавко, В. Тестування пройшло успішно. Готуємось до нового прийому студентів / В.Булавко // Освіта України. – 2008. – № 78 - 79.- 14 жовтня. – С. 2.

183.

Взявся за гуж, не кажи, що в науці не дуж: Анульовані ліцензії семи вищим навчальним закладам з формулюванням ";за грубі порушення законодавства про освіту та ліцензійних умов надання освітніх послуг"; // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 209.-

7 листопада. – С. 4.

184.

Гузик, Р. Реалізація принципів і завдань Болонського процесу (Досвід Хорольського агропромислового коледжу Полтавської державної аграрної академії) / Р.Гузик, Л.Діхтярь // Вища школа. – 2008. – № 8. – С. 12 - 28.

185.

Державна акредитаційна комісія анулювала ліцензії кільком навчальним закладам за грубі порушення законодавства про освіту та ліцензійних умов надання освітніх послуг // Освіта України. – 2008. – № 84 - 85.- 7 листопада. – С. 2.

186.

Довідково: 2 вересня 2008 року Міністр освіти і науки

І.О. Вакарчук підписав наказ № 802 ";Про умови прийому до вищих навчальних закладів України";, а 3 вересня 2008 року - наказ № 804 ";Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів України у 2009 році"; // Освіта. – 2008. – № 39 - 40.-

16 - 22 жовтня. – С. 3.

187.

Знання в лабіринті глобалізації: Розмова з президентом Академії наук вищої школи України Миколою Дробноходом // Державна справа. – 2008. – № 12. – С. 152 - 157.

188.

Клименко-Оверченко, Ю. Коледж Європи - Альма-матер для фахівців з Євроінтеграції: Навчання за кордоном в одному з найпрестижніших академічних закладів Західної Європи стало реальністю для українських студентів та молоді з країн Європейської політики сусідства / Ю.Клименко-Оверченко // Євробюлетень. – 2008. – № 9. – С. 9.

189.

Короденко, М. Перспективи впровадження Болонського процесу: Засідання Академії педагогічних наук України у Запорізькому Національному технічному університеті / М.Короденко // Освіта України. – 2008. – № 82.- 28 жовтня. – С. 2.

190.

Лицензии аннулированы: Государственная аккредитационная комиссия аннулировала лицензии нескольким вузам за грубые нарушения законодательства об образовании // Киевские ведомости. – 2008. – № 207.-7 ноября. – С. 4.

191.

Любієва, М. Болонський процес як засіб інтеграції вищої освіти / М.Любієва // Новий колегіум. – 2008. – № 4. – С. 15 - 16.

192.

Мартиненко, М.А. Проблеми входження України в Європейський простір освіти / М.А.Мартиненко // Інформаційний вісник. – 2008. – № 4(60) вересень - жовтень. – С. 61 - 68.

193.

Міністр освіти і науки Іван Вакарчук: ";Зникатимуть усі вищі навчальні заклади, де якість освіти є низькою"; // Світ. – 2008. –

№ 39 - 40.- жовтень. – С. 2.

194.

Науменко, У.В. Європейський вектор розвитку: стратегія для України / У.В.Науменко // Вища освіта України. – 2008. – № 3. –

С. 31 - 36. – Бібліогр. в кінці ст.

195.

Пасова, Т. ";Європа повинна грати у вищій лізі не лише у футболі, а й в освіті";: Європейський Союз готовий зміцнювати відносини з Україною у галузях освіти, культури та спорту / Т.Пасова // Євробюлетень. – 2008. – № 10. – С. 4.

196.

Підсумкова колегія Міністерства освіти і науки України ";Вища освіта України - Європейський вимір: стан, проблеми, перспективи"; // Безпека життєдіяльності. – 2008. – № 5 - 6. –

С. 12 - 13.

197.

Скубашевська, О.С. Моніторинг якості освіти: поняття та реальність здійснення / О.С.Скубашевська // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 37 - 42. – Бібліогр. в кінці ст.

198.

Тарутіна, З.Є. Науковий прогрес і науково-педагогічна підтримка підготовки кадрів для інноваційного розвитку / З.Є.Тарутіна // Проблеми освіти. – 2008. – № 54.- Спецвипуск 1. – С. 41 - 45.

199.

Трансформация советскости: Пал Тамаш, директор Института социологии Венгерской академии наук, о высшем образовании Украины// Україна і світ сьогодні. – 2008. – № 20.-

13 - 19 листопада. – С. 6.

200.

У Португалії протестують освітяни ( коротко) // Україна і світ сьогодні. – 2008. – № 20.- 13 - 19 листопада. – С. 2.

201.

Українсько-німецькі коопераційні зустрічі в гірничому: У Національному гірничому університеті відбулося відкриття німецько-українських коопераційних зустрічей // Освіта України. – 2008. – № 84 - 85.- 7 листопада. – С. 3.

202.

Швець, В. Болонський процес і стратегія обліково - аналітичної освіти в класичних університетах / В.Швець // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 6. – С. 7 - 14.

203.

Шулікін, Д. Україна і Чилі зацікавлені в співпраці: Міжнародне співробітництво / Д.Шулікін // Освіта України. – 2008. – № 84 - 85.- 7 листопада. – С. 2.

21. Обмін учнями

204.

Учение в обмен на лечение: Грузины будут учиться в Сумах, а сумчане - лечиться в Кутаиси: Как объяснил ректор СумГУ Анатолий Васильев, сумская сторона будет принимать грузинских студентов (в основном на специальности ";перевод";, ";журналистика";, ";информационные технологии"; и ";экономика природопользования";) // Данкор. – 2008. – № 42.- 22 октября. –

С. А7.

22. Основні форми виховання

205.

Мелик-Гайказян, М. Аттрактивный менеджмент: моделирование целей динамики образовательных систем / М.Мелик-Гайказян // Высшее образование в России. – 2008. –

№ 9. – С. 102 - 105.

206.

Пещеріна, Т. Розвиток творчих здібностей учнівської молоді: У Сумах відбулася всеукраїнська науково-практична конференція ";Формування та розвиток творчих здібностей учнівської молоді в креативному освітньому соціумі"; / Т.Пещеріна // Освіта України. – 2008. – № 83.- 4 листопада. – С. 3.

23. Дні відкритих дверей

207.

Сумський державний університет: День відкритих дверей:

26 жовтня факультет економіки та менеджменту, гуманітарний факультет та медичний інститут //

Данкор. – 2008. – № 42.- 22 октября. – С. А1.

Панорама. – 2008. – № 43.- 22 - 29 октября. – С. А3.

24. Формування особистості

208.

37.033 К26

Карпенко, Ю.О. Екологічні експедиції та практики школярів: програми, завдання, підходи до організації і проведення / Ю.О.Карпенко. – Чернігів, 2006. – 112 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

209.

37.036 Ф79

Формування та розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в креативному освітньому соціумі : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / Вербицький В.В., Мачуський В.В. – Суми : Сумська обласна друкарня, 2008. – 296 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

210.

Гребенщикова, В.Ю. Развитие творческой позновательной деятельности учащихся в условиях информатизации образования / В.Ю.Гребенщикова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 10. – С. 4 - 5.

211.

Жорнова, О. Суб`єктивна активність студентів у подієвому вимірі повсякдення / О.Жорнова // Вища школа. – 2008. – № 9. –

С. 90 - 98.

212.

Иванько, А. О воспитании нового человека / А.Иванько // Україна і світ сьогодні. – 2008. – № 20.- 13 - 19 листопада. – С. 7.

213.

Лазаренко, Л.М. Виховання екологічної свідомості в екологічній освіті / Л.М.Лазаренко, В.В.Дивак // Безпека життєдіяльності. – 2008. – № 9 - 10. – С. 20 - 21.

214.

Максимовська, Н.О. Актуалізація соціального виховання у навчально-виховному процесі ВНЗ / Н.О.Максимовська // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 93 - 100. – Бібліогр. в кінці ст.

215.

Нагаєва, В. Формування творчої особистості в умовах управління науково-дослідною роботою студентів / В.Нагаєва // Новий колегіум. – 2008. – № 4. – С. 36 - 44.

216.

Передера, О.В. Деякі з соціально-психологічних передумов формування ідентичності студента в сучасному ВНЗ / О.В.Передера // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 84 - 87.

217.

Плахотнюк, О. Формування у студентів екологічної культури як засіб гуманізації відносин з природою / О.Плахотнюк // Безпека життєдіяльності. – 2008. – № 9 - 10. – С. 22 - 25.

218.

Пономарьов, О.С. Теоретичні засади активізації творчого самовираження особистості інженера / О.С.Пономарьов, М.П.Черемський // Вища освіта України. – 2008. – № 3. –

С. 88 - 92. – Бібліогр. в кінці ст.

25. Професійна орієнтація

219.

Москалик, Г.Ф. Особливості професійної орієнтації та самовизначення особистості в системі ринкових трансформацій / Г.Ф.Москалик // Вища освіта України. – 2008. – № 3. –

С. 101 - 106. – Бібліогр. в кінці ст.

220.

Рогач, С. Кар'єру будувати зі шкільної лави / С.Рогач // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 213.- 13 листопада. – С. 9.

26. Джерела фінансування, підтримки шкіл

221.

Шукевич, Ю. Экономика школы: Прозрачно, честно, легально / Ю.Шукевич // Зеркало недели. – 2008. – № 38.-

11 - 17 сентября. – С. 1, 11.

27. Організація системи освіти і виховання

222.

Акініна, Н.Л. Особливості науково-методичного забезпечення освітніх процесів / Н.Л.Акініна // Проблеми освіти. – 2008. – № 54.- Спецвипуск 1. – С. 95 - 98.

223.

Синьов, В.М. Педагогічні умови формування гуманного ставлення до людей у майбутніх правоохоронців у процесі позанавчальної діяльності / В.М.Синьов, В.І.Кривуша // Проблеми освіти. – 2008. – № 54.- Спецвипуск 1. – С. 76 - 80.

224.

Миронова, С.П. Системний підхід до організації та змісту багаторівневої професійної підготовки корекційного педагога / С.П.Миронова // Вища освіта України. – 2008. – № 3. –

С. 107 - 114. – Бібліогр. в кінці ст.

28. Конкурси, олімпіади

225.

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. Напередодні 9 листопада, в День української писемності та мови, на Буковині розпочнеться Дев'ятий міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика // Освіта України. – 2008. –

№ 83.- 4 листопада. – С. 1, 4 - 6.

226.

Міністерство освіти і науки України оголошує конкурси на виконання у 2009 - 2010 роках заходів Державної програми ";Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці"; на

2006 - 2010 роки та Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004 - 2010 роки // Світ. – 2008. –

№ 37 – 38.- жовтень. – С.4.

227.

Лютий, І. Про результати проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2007/2008 навчального року зі спеціальності ";Фінанси"; / І.Лютий, С.Науменкова //

Вища школа. – 2008. – № 9. – С. 66 - 84.

228.

Фонд цивільних досліджень та розвитку США Міністерство освіти і науки України оголошують конкурс за програмою ";Науково - технічне підприємництво"; (STEP) // Світ. – 2008. –

№ 37. - 38.- жовтень. – С.4.

29. Нагороди, призи

229.

Україна. Міністерство освіти і науки.

Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України: Наказ Міністерства освіти і науки України № 605 від 13.07.2008 р. / Україна. Міністерство освіти і науки // Вища школа. – 2008. – № 9. – С.101

230.

Україна. Міністерство освіти і науки.

Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України: Затверджено наказом Міністерства освіти і науки 13.07.07 р. № 605 / Україна. Міністерство освіти і науки // Вища школа. – 2008. – № 9. – С.102 - 111.

30. Стан здоров’я та медичне обслуговування учнів

231.

Україна. Закони.

Про оздоровлення та відпочинок дітей: Закон України від

4 вересня 2008 року № 375-VI / Україна. Закони // Голос України. – 2008. – № 204.- 25 жовтня. – С. 4 - 5.

232.

Лише 30 відсотків дітей можуть виконати фізкультурні нормативи без ризику для здоров`я // Голос України. – 2008. –

№ 221.- 19 листопада. – С.7.

233.

Чеховська, Л. У групі ризику - всі?: Відповідає на запитання професор Національного університету фізичної культури та спорту України, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання Тетяна Круцевич, яка вже протягом багатьох років займається саме таким аспектом: фізкультура і здоров'я / Л.Чеховська // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 209.- 7 листопада. –

С. 8.

31. Загальноосвітні школи

234.

373.5(075.8) К38

Кизенко, В.І. Варіативний компонент змісту освіти в старшій школі : Посібник для вчителів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, працівників органів освіти, аспірантів і студентів / В.І.Кизенко. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 133 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ. – 1, Схов. – 1)

235.

Україна. Міністерство освіти і науки.

Про внесення змін до положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.09.2008 р. № 845 / Україна. Міністерство освіти і науки //

Освіта України. – 2008. – № 80 - 81.- 21 жовтня. – С. 1, 2.

Офіційний вісник України. – 2008. – № 79. – С. 169 - 170.

236.

Кирей, В. Гімназія славна випускниками: Смілянській гімназії ім. В.Сенатора виповнилося сто років. / В.Кирей // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 217.- 19 листопада. – С. 24.

237.

Литовченко, Д. О детях забыли: Областная власть за два месяца не смогла найти место для учебы талантливых детей Сумщины. Ежедневно дети вынуждены ездить на занятия информатикой в СумГУ / Д.Литовченко // Панорама. – 2008. –

№ 46.- 12 - 19 ноября. – С. А5.

238.

Лук`яненко, С. Гімназія - привид / С.Лук`яненко // Суми і сумчани. – 2008. – № 46.- 14 листопада. – С. 17.

239.

Людмила Супрун : необходим стандарт базового образования для всех детей // Україна і світ сьогодні. – 2008. – № 20.-

13 - 19 листопада. – С.6.

240.

Навчаємося жити разом: інклюзивна модель освіти: ";Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні"; - це унікальний канадсько-український проект з бюджетом п'ять мільйонів доларів, що фінансує Канадське агентство з міжнародного розвитку, розрахований на п'ять років (2008 - 2013) // Освіта України. – 2008. – № 84 - 85.- 7 листопада. – C. 7.

241.

Петрушенко, М. Країні потрібні математики: Лише половина протестованих дев’ятикласників, які у школі мали високий рівень знань із математики, підтвердили бали річного оцінювання / М.Петрушенко // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 216.-

18 листопада. – С.10.

242.

Писанська, В. Померти на уроці фізкультури...: Після смерті впродовж останнього місяця вже четвертого за ліком учня на уроці фізкультури Кабінет Міністрів рекомендує припинити проведення кросів у школах без спеціального медичного обстеження / В.Писанська // Голос України. – 2008. – № 216.- 12 листопада. –

С. 7.

243.

Пузикова, Л. А великий до тебе обов'язково прийде: Як у Греції поповнюють лави відданих Орфеїв. Гімназія-ліцей у місті Агрініон – центр розробки концепції нової школи / Л.Пузикова // Віче. – 2008. – № 19. – С. 24 - 25.

244.

Уряд рекомендує: Уряд скасував постанову Кабінету Міністрів від 15 січня 1996 р. № 80 ";Про державні тести і нормативні оцінки фізичної підготовленості населення України"; // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 209.- 7 листопада. – С. 8.

245.

Шот, М. Шкільне харчування за держстандартом / М.Шот // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 215.- 15 листопада. – С. 7.

246.

Шпильова, В. ";Ми робимо школу..."; - так пишуть у творі її учні: Одна з найстаріших на Поділлі шкіл відзначає 175 років від дня заснування, сьогодні заклад найбільше славиться тим, що входить до Асоціації шкіл ЮНЕСКО / В.Шпильова // Голос України. – 2008. – № 216.- 12 листопада. – С. 6.

32. Післядипломна освіта

247.

Чернишова, Є. Актуальні питання здійснення міжнародної діяльності в системі післядипломної освіти / Є.Чернишова // Вища школа. – 2008. – № 9. – С. 46 - 54.

33. Освіта інвалідів

248.

Корниенко, В. Высшее образование для лиц с ограниченными физическими возможностями: проблема и опыт / В.Корниенко // Новий колегіум. – 2008. – № 4. – С. 20 - 22.

34. Професійно-технічне навчання

249.

Кізтуганова, Л. Я у столяри піду, нехай мене навчать: Про актуальність професії столяр та її особливості йшлося на презентації професії столяр, яку спільно з Шосткинським вищим училищем організував Шосткинський міськрайцентр зайнятості для безробітних та старшокласників шкіл міста / Л.Кізтуганова // Діалог. – 2008. – № 45.- 13 листопада. – С. 1.

250.

Княжевич, В. Що робити з ";професійним"; подарунком ?: Обласна Влада пропонує ПТУ поміркувати над самозабезпеченням / В.Княжевич // В двух словах. – 2008. – № 46.- 12 ноября. – С. 7.

251.

Навчальній роботі - оновлений зміст: У Донецькому індустріально-педагогічному технікумі відбулося засідання обласного методоб’єднання заступників директорів з навчальної роботи // Освіта України. – 2008. – № 78 - 79.- 14 жовтня. – С. 4.

Місця збереження документів:

Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх

Учбовий зал – 3 поверх

Науковий зал – 4 поверх

Схов – Книгосховище

Мед.Інст. -Мед. інститут

32
Скачать документ

Похожие документы:

 1. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (6)

  Документ
  Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39mdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ Проблеми вищої школи: Поточний інформаційний список за грудень 2008 ...
 2. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (7)

  Автореферат диссертации
  Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39mdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ Нові надходження літератури: Поточний інформаційний список за лютий - кві ...
 3. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (9)

  Автореферат диссертации
  Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39mdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ Нові надходження літератури: Поточний інформаційний список за лютий - кві ...
 4. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (12)

  Автореферат диссертации
  Сумськийдержавнийуніверситет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. 33-10-39mdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ Нові надходження літератури: Поточний інформаційний список за листопад - грудень ...
 5. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (3)

  Документ
  Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39mdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ Проблеми вищої школи: Поточний інформаційний ... ї літератури ДБВі - Інформаційно-бібліографічний відділ НауЗ - Читальний зал науково ...

Другие похожие документы..