Главная > Документ


СПИСОК

рукописів навчальних посібників та підручників для ВНЗ, що поступили на грифування в ІІТЗО у 2010 році

з.п.

Дата, реєстр. номер ІІТЗО

Назва підручника, навчального посібника

Автор (и)

ВНЗ або видавництво

Рецензенти: вч.зв., ВНЗ

Відповідальні виконавці

СІЧЕНЬ

1.4/17-

Г-2925

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Проектування та виготовлення шкіргалантерейних та лимарних виробів»

Якимова Г.П., Садовнікова Т.М.,

Росул Р.В

ТОВ „Кондор”

Коновал В.П., – проф., Київський національний університет технологій та дизайну;

Мороз О.Л. – доц., Київський національний університет технологій та дизайну;

Нестеров В.П. – проф., Українська технологічна академія (м. Київ);

Либа В.П. – проф., Хмельницький нац.університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-2976

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Лідерство сержанта та офіцера (психолого–педагогічний аспект)»

Бойко О.В.,

Копаниця О.В.,

Луньков А.В.,

Романишин Ф.М.,

Спейд Н.,

Ткачук П.П.

Львівський ордена Червоної зірки Інститут сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету „Львівська політехніка”

Ягупов В.В. – проф., Об’єднаний інститут при Національній академії оборони України;

Свистун В.І. – доц., Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Лазарєв М.І. – проф., Українська інженерно–педагогічна академія

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-2976

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Основи будови оптичних та оптико–електронних засобів артилерійської розвідки»

Ткачук П.П.,

Левченко А.А.,

Дробан О.М.,

Рукосуєв В.В.,

Свідунович О.Є.,

Калитич В.М.

Львівський ордена Червоної зірки Інститут сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету „Львівська політехніка”

Корольов В.М. – д.техн.н., Національний університет „Львівська політехніка”;

Єсип А.Г. – полковник, Міністерство оборони України, Озброєння логістики західного оперативного командування;

Шевченко Т.Г. – проф., Нац. ун-т „Львівська політехніка”;

Стрижевський В.В. – проф., Нац.академія оборони України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-2976

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Основи військової риторики»

Панасюк К.В.

Львівський ордена Червоної зірки Інститут сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету „Львівська політехніка”

Гнатюк М.І. – проф., Львівський національний університет імені Івана Франка;

Вознюк Г.Л. – доц., Національний університет „Львівська політехніка”;

Полюга Л.М. – проф., Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-2976

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Етика та естетика»

Бліхар В.с., Гайворонюк Н.В., Гетьманчук М.П., Кожевнікова В.М.,

Луньков А.В., Ортинський В.Л., Турчин Я.Б., Шевкун Г.М.

Львівський ордена Червоної зірки Інститут сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету „Львівська політехніка”

Мельник В.П. – проф., Львівський національний університет ім. І. Франка;

Стельмащук Г.Г. – проф., Львівська національна академія мистецтв;

Мовчан В.С. – проф., Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-2966

від

28.12.09

Підручник

«Інформатика обчислювальна техніка та програмування»

Науменко М.І.,

Стасєва Ю.В.,

Рубан І.В.,

Романенко І.О.,

Сумцов Д.В.,

Осієвський С.В.,

Смеляков К.С.

Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба

Сорока Л.С. – проф., Харківський національний університет ім. В.П. Каразіна;

Потій О.В. – доц., Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба;

Кривуля Г.Ф. – проф., Харківський національний університет радіоелектроніки

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-2967

від

28.12.09

Підручник

«Управління проектами»

Ноздріна Л.В.,

Полотай О.І., Ящук В.І.

Львівська комерційна академія

Поплавська Ж.В. – проф., Нац. ун-т „Львівська політехніка”;

Кошкін К.В. – проф., Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова;

Мізюк Б.М. – проф., Львівська комерційна академія

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-2937

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Теоретична механіка. Збірник завдань для курсових робіт»

Булгаков В.М.,

Березовий М.Г.,

Бурлака В.В.,

Василюк В.І.,

Кучеренко С.І.,

Лукач В.С.,

Мазоренко Д.І., Тіщенко Л.М.

Підрозділ національного університету біоресурсів і природокористування України „Ніжинський агротехнічний інститут”

Морачковський О.К. – проф., Національний технічний університет „ХПІ”;

Ларін О.М. – проф., Університет цивільного захисту України;

Ольшанський В.П. – проф., Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-2943

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Фінансовий менеджмент»

Калетнік Г.М.,

Ціхановська В.М.

Вінницький державний аграрний університет

Мазур А.Г. – проф., Вінницький державний аграрний університет;

Прутська О.О. – проф., Вінницький фінансово–економічний університет;

Месель–Веселяк В.Я. – проф., ННЦ „Інститут аграрної економіки”

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-2922

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Теоретичні основи моделювання та фінансово–економічні розрахунки в менеджменті та бізнесі»

Калетнік Г.М.,

Козловський С.В.,

Підвальна О.Г.

Вінницький державний аграрний університет

Ніколюк П.К. – проф., Вінницький кооперативний інститут;

Мороз О.В. – проф., Вінницький нац.технічний університет;

Мазур А.Г. – проф., Вінницький державний аграрний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-2937

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Управління інженерної діяльності виробничих і сервісних підприємств АПК»

Калетнік Г.М.,

Войтюк В.Д.,

Бондар С.М.,

Скорук О.П.

Вінницький державний аграрний університет

Лінник М.К. – акад., Нац. науковий центр „Інститут механізації та електрофікації сільського господарства”;

Підлісецький Г.М. – д.е.н., Національний науковий центр „Українська академія аграрних наук” (м. Київ);

Сидорчук О.В. – д.т.н., Нац. науковий центр „Інститут механізації та електрофікації сільського господарства”

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-2983

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Основи маркетингу. Кредитно–модульний варіант»

Устенко А.О.,

Тараєвська Л.С.,

Малинка О.Я.

Івано–Франківський національно–технічний університет нафти і газу

Ревтюк Є.А. – доц., Івано–Франківський національний технічний університет;

Ляшенко О.М. – доц., Тернопільський національний економічний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-2933

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Опіки»

Петрюк Б.В.,

Польовий В.п., Іващук О.І.

Буковинський державний медичний університет

Бойко В.В. – проф., ДУ „Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України” Харківського нац. медичного ун-ту;

Бігуняк В.В. – проф., Тернопільський держ.медичний ун-т ім. І.Я. Горбачевського;

Желіба М.Д. – проф., Вінницький нац.медичний університет ім. М.І. Пирогова

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-2937

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Митно–тарифне регулювання»

Пономарьова Н.В.,

Столяр Т.В.,

Павленко О.В., Нефьодов В.М., Шептура О.М.

Харківський національний автомобільно–дорожній університет

Мироненко В.к. – проф., Державний економіко–технологічний ун-т транспорту;

Бабушкін Г.Ф. – проф., Запорізький національний технічний університет;

Котенко А.М. – проф., Українська державна академія залізничного транспорту

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2957

від

28.12.09

Підручник

«Кьырымтатар тили»

Ганієва Е.С.

Міністерство освіти і науки України

Сейтягьяев Н.С. – к. філол.н., Республіканський вищий навчальний заклад „Кримський інженерно–педагогічний університет” (м.Сімферополь);

РУКОПИС

Даниленко В.І

1.4/17-Г-2957

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Історія держави та права зарубіжних країн»

Князькова Л.М.,

Туренко О.С.,

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

Макарчук В.С. – проф., Львівський державний університет внутрішніх справ;

Шевченко А.Є. – проф., Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2955

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Електричні та електромагнітні методи дослідження свердловин»

Курганський В.М.,

Тішаєв І.В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Якимчук М.А. – проф., Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАНУ;

Федоришин Д.Д. – проф., Івано–Франківський національний технічний ун-т нафти і газу;

Карпенко О.М. – проф., Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2954

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Бюджетна система»

Ладюк О.Д.,

Макух Т.О.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”

Романенко Л.Ф. – проф., Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини „Україна”;

Павлов В.І. – проф., Нац. ун-т біоресурсів і природокористування;

Базилюк А.В. – проф., Нац. транспортний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2958

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Курс загальної фізики. Модуль 2. Молекулярна фізика і термодинаміка»

Фоменко В.В.

Державна льотна академія України

Величко С.П. – проф., Кіровоградський державний педагогічний ун-т ім. В. Винниченка;

Пастушенко С.М. – доц., Нац. авіаційний університет;

Коновал О.А. – доц., Криворізький державний педагогічний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2959

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Аналіз і синтез побутової електронної апаратури»

Ключник І.І.,

Хорошайло Ю.Є.,

Сезонова І.К.

Видавництво „Сміт” (м.Харків)

Яковлев С.В. – проф., Харківський інститут управління,

Єрохін А.Л. – проф., Харківський національний університет внутрішніх справ

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2942

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Технологічні розрахунки у виробництві фармацевтичних препаратів»

Галстян Г.А.,

Шапкін В.П.,

Моспанова О.В.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Клєщєв Н.Ф. – проф., Харківський політехнічний інститут;

Чуєшов В.І. – проф., Нац. фармацевтичний університет;

Маслош В.З. – проф., Східноукраїнський національний ун-т імені Володимира Даля

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2970

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Правове регулювання ринку цінних паперів в Україні»

Часовникова Д.В.,

Нестеренко І.І.,

Ретинський Ю.Д.

Донецький національний університет

Кібенко О.Р. – проф., Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого;

Мозговий О.М. – проф., Міжнародна слов’янська академія наук;

Замойський І.Є. – доктор, Донецький університет економіки та права

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2985

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Господарське право України»

Січевлюк В.А.

Київський національний економічний університет „Український інститут розвитку фондового ринку”

Задихайло Д.В. – доц., Нац. юридична академія України імені Ярослава Мудрого;

Ковальчук А.Т. – проф., Київський національний університет ринкових відносин;

Заїка Ю.О. – проф., Київський національний університет внутрішніх справ

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2938

від

28.12.09

Навчально–методичний посібник

«Державна реєстрація прав на землю»

Гринько С.В.

Київський університет права

Курило В.І. –проф., Нац. аграрний університет;

Коваленко Т.О. – доц., Київський нац.ун-т імені Тараса Шевченка;

Семчик В.І. – проф., Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2981

від

28.12.09

Підручник

«Основи проектування гідроенергетичних вузлів»

Самойленко Є.Г.

Запорізька державна інженерна академія

Поташник С.І. – проф., Енергетична компанія України „УкрГідроЕнерго”;

Кривицький В.В. – директор, Публічне акціонерне товариство „Укргідропроект”;

Ландау Ю.О. – д.техн.н., Публічне акціонерне товариство „Укргідропроект”;

Шубін В.М. – директор, Спеціальне проектне та конструкторсько–технологічне бюро „Запоріжгідросталь”;

Рябенко О.А. – проф., Національний університет водного господарства та природокористування;

Крисенков М.І. – доц., Національний університет водного господарства та природокористування;

Потетенко О.В. – проф., Національний технічний університет „ХПІ”;

Труфанов І.Д. – проф., Запорізький нац.технічний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2940

від

28.12.09

Навчально–методичний посібник

«Технологія тваринних жирів»

Паска М.З.

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

Цісарик О.Й. – доц., Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотах нологій імені С.З. Гжицького;

Осейко М.І. – проф., Нац. ун-т харчових технологій;

Янчева М.О. – доц., Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2982

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Проектування приводів»

Пастух І.М.

Хмельницький національний університет

Лютий Є.М. – проф., Національний лісотехнічний університет України;

Боровик О.В. – проф., Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького;

Іскович–Лотоцький Р.Д. – проф., Вінницький нац. технічний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2963

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Дискретна математика»

Ямненко Р.Є.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гусак Д.В. – проф., Інститут математики НАН України;

Майборода Р.Є. – проф., Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка;

Яценко В.О. – проф., Інститут космічних досліджень

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2923

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Загальна гігієна та екологія людини»

Бардов В.Г., Степаненко Г.П., Омельчук С.Т., Швайко І.І.,

Сергета І.В., Краснова Л.І., Постоловська Т.Т.,

Фещук Н.М.,

Яцина О.В.,

Латанюк С.О.,

Григорчук Л.І., Стемпен І.В.,

Гончарук Т.І., Шевчук Т.В.,

Редчіц М.А.,

Зайцева К.А.,

Махнюк В.М.,

Молчанова О.П., Безрукова Н.Ю.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Козярін І.П. – проф., Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика;

Коробчанський В.О. – проф., Харківський національний медичний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2968

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Основи зовнішньоекономічної діяльності»

Богашко О.Л.

ПВНЗ „Європейський університет”

(м. Київ)

Музиченко А.С. – проф., Уманський держ. педагогічний університет імені Павла Тичини;

Костюк В.С. – доц., Уманський державний аграрний ун-т;

Гуткевич С.О. – проф., Європейський університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2953

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Історія садово–паркового мистецтва»

Ловинська В.М.,

Бессонова В.П., Зайцева І.А.,

Ситнік С.А.

Дніпропетровський державний аграрний університет

Григорюк І.П. – проф., Нац. ун-т біоресурсів і природокористування;

Балабак А.Ф. – проф., Уманський держ. аграрний ун-т;

Грицан Ю.І. – проф., Дніпропетровський державний аграрний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2969

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Планування діяльності підприємства»

Дяконн В.М.,

Лисенко Н.О.,

Транченко Л.В.

ПВНЗ „Європейський університет”

Здоровцов О.І. – проф., Уманський держ. аграрний ун-т;

Бурляй О.Л. – доц., Уманський державний аграрний ун-т;

Музиченко А.С. – проф., Уманський держ. педагогічний університет імені Павла Тичини

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2949

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Хрестоматія із загального фортепіано»

Давидовський К.Ю.

Київський інститут музики ім. Р.М. Глієра

Лахновська А.О. – Миколаївське державне вище музичне училище;

Суховерський В.М. – директор, Чернігівське музичне училище;

Лисоконь О.П. – проф., Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського

РУКОПИС

Даниленко В.І.

1.4/17-Г-2936

від

28.12.09

Підручник

«Проектування аеропортів»

Дмитриченко М.Ф.,

Дмитрієв М.М., Папченко О.М., Павлюк Д.О.,

Рутковська І.А.

Національний транспортний університет

Харченко В.П. – проф., Національний авіаційний ун-т;

Гайдачук О.В. – проф., Нац.аерокосмічний ун-т ім. Н.Є. Жуковського „Харківський авіаційний інститут”;

Грабар І.Г. – проф., Житомирський нац. агроекологічний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2979

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Економіка праці і соціально–трудові відносини»

Богуславський Є.І.,

Домбровська С.М.,

Кучена С.П.,

Кузькіна Є.Ю.,

Левчук В.Г.,

Тертичний О.О.

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі (м. Київ)

Дмитрієва О.О. – д.е.н., Український науково–дослідний інститут екологічних проблем з маркетингу НДР;

Пічугіна Т.С. – Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі;

Задорожний Г.В. – проф., Харківський нац. ун-т ім.В.Н.Каразіна

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2934

від

28.12.09

Підручник

«Схемотехніка пристроїв телекомунікацій, частина 1»

Зеленін А.М.,

Костромицький А.І.,

Бондар Д.В.

Видавництво „Сміт”

(м. Харків)

Лемешко О.В. – проф., Харківський ун-т повітряних сил;

Зеленський О.О. – проф., Нац. аерокосмічний ун-т ім. М. Є. Жуковського „ХАІ”

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2961

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Вступ до спеціальності „Видавнича справа та редагування: основи математичних знань»

Рябічев В.Л.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Макаров В.Л. – проф., Інститут математики НАН України;

Вірченко Н.О. – проф., Нац. технічний ун-т України „КПІ”;

Тимошик М.С. – проф., Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2951

від

23.12.09

Навчально–методичний посібник

«Ефективність інформаційних систем»

Юзефович Р.М.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Яворський І.М. – проф., Інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України;

Боднар Д.І. – проф., Тернопільський національний економічний університет;

Григорович В.Г. – доц., Дрогобицький держ. педагог. ун-т імені Івана Франка

РУКОПИС

Даниленко В.І.

1.4/17-Г-2935

від

28.12.09

Навчально–методичний посібник

«Академічний живопис»

Стась М.І.,

Касьян Т.К.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Гладун О.Д. – доц., Черкаський обласний художній музей;

Фізер І.В. – проф., Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2962

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Кардіологія»

Станіславчук М.А.,

Фєркова В.К.,

Осовська М.Ю.,

Кузьмінова Н.В.,

Андрушко І.О.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Маленький В.П. – проф., Вінницький національний медичний ун-т ім. М.І. Пирогова;

Іванов В.П. – доц., Вінницький нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова;

Біловол О.М. – проф., Харківський нац. медичний університет МОЗ України;

Жарінов О.Й. – проф., Нац. медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2969

від

28.12.09

Навчально–методичний посібник

«Вивчення творчості київських неокласиків»

Райбедюк Г.Б., Томчук О.Ф.

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Панченко В.Є. – проф., Національний університет „Києво–Могилянська академія”;

Клочек Г.Д. – проф., Кіровоградський держ. педагогічний ун-т

ім. В. Винниченка

РУКОПИС

Даниленко В.І.

1.4/17-Г-2941

від

28.12.09

Навчально–методичний посібник

«Мультимедійні засоби навчання. Лабораторні роботи»

Гороль П.К.,

Гуревич Р.С.,

Кадемія М.Ю.,

Шестопалюк О.В.

Вінницький державний педагогічний університет

Джеджула О.М. – проф., Вінницький держ. аграрний ун-т;

Петрук В.А. – проф., Вінницький національний технічний ун-т;

Козяр М.М. – проф., Львівський державний ун-т безпеки життєдіяльності

РУКОПИС

Даниленко В.І.

3 папки

1.4/17-Г-2975

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Світова література доби Середньовіччя та епохи Відродження (Картина світу”. Естетика. Поетика»

Козлик І.В.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Лановик З.Б. – проф., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;

Пелешенко Ю.В. – д.філол.н., Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України;

Висоцька Н.О. – проф., Київський нац. лінгвістичний університет

РУКОПИС

Даниленко В.І.

1.4/17-Г-2973

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Археографія: теоретико–прикладні засади»

Сиволапов В.О.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Реєнт О.П. – проф., Інститут історії України НАН України;

Михальський І.С. – проф., Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;

Довжук І.В. – проф., Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2932

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Лінійні простори»

Вишенський В.А.,

Калужнін Л.А.,

Шуб Ц.О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Бондарчук Ю.В. – проф., Національний ун-т „Києво–Могилянська академія”;

Самойленко Ю.С. – проф., Інститут математики НАН України;

Кириченко В.В. – проф., Київський нац.університет імені Тараса Шевченка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2944

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Урбоекологія»

Ситнік С.А., Бессонова В.П., Ловинська В.М., Зайцева І.А.

Дніпропетровський державний аграрний університет

Грицан Ю.І. – проф., Дніпропетровський державний аграрний університет;

Єна А.В. – д.біолог.н., Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України „Кримський агротехнологічний університет”;

Маслов І.І. – д.біолог.н., Нікітський ботанічний сад – Національного наукового центру

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2984

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Економічна теорія: практикум (тести і задачі)»

Ватаманюк О.З.

Львівський національний університет імені Івана Франка

Радіонова І.Ф. –проф., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

Башнянин Г.І. – проф., Львівська комерційна академія;

Воробйов Є.М. – проф., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2947

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Комерційне товарознавство»

Рижкова Г.А., Гончар Л.А.,

Орлова В.М.,

Сєргєєва О.Р., Кузьменко О.В.

Видавництво „Кондор”

(м. Київ)

Осипенко Н.І. – д.техн.н., Донецький нац.ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган–Барановського;

Дудла І.О. – проф., Чернігівський державний технологічний ун-т;

Хасхачик А.Д. – проф., Дніпропетровський нац. університет імені Олеся Гончара

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2978

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Основи економічної безпеки»

Мягченко О.П., Макарова І.А.

Бердянський державний педагогічний університет

Савченко О.Ф. – проф., Полтавський ун-т споживчої кооперації;

Хлобистов Є.В. – проф., Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України;

Галушкіна Т.П. – проф., Інститут проблем ринку та економіко–екологічних досліджень НАН України

РУКОПИС

Даниленко В.І.

1.4/17-Г-2948

від

28.12.09

Підручник

«Філософія»

Данильян О.Г.,

Тараненко В.М.

Видавництво „Право”

(м. Харків)

Штанько В.І. – проф., Харківський національний університет радіоелектроніки;

Бондаренко В.Д. – проф., Вища атестаційна комісія України;

Требін М.П. – проф., Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2921

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Центральний банк і грошово–кредитна політика»

Косова Т.Д.,

Папаіка О.О.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган–Барановського

Кірєєв О.і. – доц., Банкнотно–монетний двір Національного банку України;

Костирко Л.А. – проф., Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля;

Вишневський В.П. – проф., Донецький нац. технічний ун-т;

Аптекар С.С. – проф., Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган–Барановського

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2920

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Організація і методика економічного аналізу»

За ред. Косової Т.Д.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Корінько М.Д.- проф., Державна акаделія статистики;

Іонін Є.Є.- проф., Донецький нац. ун-т;

Лазаришина І.Д.- проф., Національний ун-т водного господарства та природокористування;

Оліфіров О.В.- проф., Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган–Барановського

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2980

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Англо-українсько-російський економічний словник перекладача»

Орел М.В.

Національний гірничий університет (м.Дніпропетровськ)

Панченко О.І.- проф., Дніпропетровський нац. ун-т імені О.Гончара;

Тарнопольський О.Б.- проф., Дніпропетровський ун-т економіки та права;

Галушко О.С.- проф., Нац. гірничий ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2945

від

28.12.09

Підручник

«Оптика»

Романюк М.О., Крочук А.С.,

Пашук І.П.

Львівський національний університет імені Івана Франка

Поперенко Л.В.-проф, Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка;

Сливка О.Г.- проф., Ужгородський нац. ун-т;

Кособуцький П.С.- проф., Нац. ун-т „Львівська політехніка”;

Половинко І.І.- проф., Львівський нац. ун-т імені Івана Франка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2960

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Підтримання прокурором державного обвинувачення»

Грицаєнко Л.Р., Гаєвий В.Ф., Ганова Г.О., Козьяков І.М., Кудрявцев В.В., Лісова Н.В., Малихіна С.М., Пономарьова Н.В., Середа Г.П., Хруслова Л.А., Якимчук М.К.

Національна академія прокуратури України

(м.Київ)

Шумило М.Є.- проф., Нац. академія прокуратури України;

Погорецький М.А.- проф., Київський нац. ун-т внутрішніх справ;

Михайленко О.Р.- проф., Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка;

Давиденко Л.М.- проф., Харківський нац. ун-т ім..В.Н,Каразіна

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

2 папки

1.4/17-Г-2948

від

28.12.09

Навчальний посібник

«Соціологія міста»

За заг. ред. О.К.Міхеєвої

Донецький державний університет управління

Черниш Н.Й.- проф., Львівський нац. ун-т імені Івана Франка;

Філіппова О.А.- доц., Харківський нац. ун-т ім..В.Н,Каразіна;

Бурега В.В.- проф., Донецький держ. ун-т управління

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-3007

від

30.12.09

Навчальний посібник

«Інноваційний менеджмент»

Припотень В.Ю.,

Каховська О.В.,

Новак О.В.

Чернуха Н.М.- доц., Міжрегіональна академія управління персоналом;

Андрієнко В.Н.- проф., Донецький нац. ун-т;

Рамазанов С.К.- проф., Східноукраїнський нац. ун-т ім. В.Даля;

Гайко Г.І.- проф., Донбаський держ. технічний ун-т

РУКОПИС

Устименко В.Д.

1.4/17-Г-2997

від

30.12.09

Навчальний посібник

«Екогеологія України»

Шестопалов В.М., Коржнев М.М., Вижва С.А., Яковлєв Є.О., Абрамов І.Б., Байсарович І.М., Гайдин А.М., Гожик А.П., Жовинський Е.Я., Кізілова О.Т., Климчук О.Б., Кошляков О.Є., Лущик А.В.,

Малахов І.М., Набока М.В., Руденко Ю.Ф., Фесенко О.В., Шапарь А.Г., Шевченко О.Л.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гожик П.Ф.- акад.НАН України;

Бєлєвцев Р.Я.- чл.-кор. НАН України;

Шеляг-Сосонко Ю.Р.- проф., Інститут ботаніки НАН України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2988

від

30.12.09

Навчальний посібник

«Загальний курс фізики. Атомна і ядерна фізика»

Рехтета М.А.,

Дінжос Р.В.,

Махровський В.М.

Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського

Мочалов О.О.- проф., Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова;

Кускова Н.І.- д.т.н., Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України;

Позднєєв В.О.- проф., Одеський нац. ун-т ім. І.Мечникова

РУКОПИС

Даниленко В.І.

1.4/17-Г-2987

від

30.12.09

Навчальний посібник

«Охорона праці та промислова безпека»

За ред. Ткачука К.Н. та Зацарного В.В.

Видавництво „Лібра”

Кравцов М.В.- Нац. НДІ промислової безпеки та охорони праці;

Войналович О.В.- Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-3016

від

30.12.09

Навчальний посібник

«Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка»

За ред. О.З.Ватаманюка

Львівський національний університет імені Івана Франка

Радіонова І.Ф.- проф., КНЕУ ім.. В.Гетьмана;

Башнянин Г.І.- проф., Львівська комерційна академія;

Воробйов Є.М.- проф., Харківський нац. ун-т імені В.Н.Каразіна

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2998

від

30.12.09

Навчальний посібник

«Вступ до спеціальності «Психологія»

Носенко В.М.

Університет цивільного захисту України МНС України

Кузнєцов М.А.- проф., Харківський педагог. ун-т ім. Г.С. Сковороди;

Тимченко О.В.- проф., Ун-т цивільного захисту України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2999

від

30.12.09

Навчальний посібник

«Вибрані питання гастроентерології для сімейних лікарів»

Кияк Ю.Г., Скибчик В.А., Данилова Г.В.

Львівський нац. медичний ун-т ім. Данила Галицького

Свінціцький А.С.- проф., Нац. мед.ун-т О.О.Богомольця;

Стародуб Е.М. – Тернопільський медичний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-3003

від

30.12.09

Навчальний посібник

«Надійність та діагностика електрообладнання»

Доценко Б.І., Казак В.М., Кузьмін В.П., Шепелєв Ю.І., Шевчук Д.О.

Національний авіаційний університет

Жученко А.І.- проф., НТУ „КПІ”;

Ладанюк А.П.- проф., Нац. ун-т харчових технологій;

Горовий А.О.- Державна акціонерна холдінгова компанія „Артем”

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-3002

від

30.12.09

Підручник

«Маркетинг підприємства»

Балабанова Л.В., Холод В.В., Балабанов І.В.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Білопольський М.Г.- проф., Приазовський держ. технічний університет;

Фролова Л.В.- проф., Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;

Горожанкіна М.Є.- проф., Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2989

від

30.12.09

Навчальний посібник

«Ринок фінансових послуг»

Матвєєв В.В., Горбачова О.М., Нєкрасова А.В.

Національний авіаційний університет

Сич Є.М.- проф., Державний економіко-технологічний ун-т транспорту;

Кочетков В.М.- проф., Міжнародний ун-т фінансів;

Ареф’єв О.В.- проф., Європейський ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-3011

від

30.12.09

Посібник

«Теорія інформації»

Стухляка П.Д.,

Іванченко О.В.,

Букетова А.В.,

Долгова М.А.

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

Копп В.Я. – проф., Севастопольський національний технічний університет;

Грицюк Ю.І. – проф., Національний лісотехнічний університет України;

Карпінський М.П. – проф., Тернопільський національний економічний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-3010

від

30.12.09

Підручник

«Стратегічний маркетинг»

Балабанова Л.В.

Холод В.В.,

Балабанова І.В.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган–Барановського

Краснова В.В. – проф., Донецький національний університет;

Чернега О.Б. – проф., Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган–Барановського;

Білопольський М.Г. – проф., Приазовський державний технічний університет

(м. Маріуполь);

Садеков А.А. – проф., Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган–Барановського

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-3000

від

30.12.09

Навчальний посібник

«Математичні моделі в менеджменті та маркетингу»

Рамазанов С.К.,

Рязанцева Н.О.,

Ляшенко Т.В.,

Мусаєва Е.К.,

Припотень В.Ю.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Заруба В.Я. – проф., Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”;

Порохня В.М. – проф., Гуманітарний університет „Запорізького інституту державного муніципального управління”;

Гончаров В.М. – проф., Луганський національний аграрний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2990

від

30.12.09

Навчальний посібник

«Методика викладання курсу безпеки життєдіяльності»

Вдовенко І.С.

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

Сидоренко В.К. – проф., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;

Тверезовська Н.Т. – проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Сахно Є.Ю. – доц., Чернігівський державний інститут економіки і управління

РУКОПИС

Даниленко В.І

1.4/17-Г-3009

від

30.12.09

Навчально–методичний посібник

«У світі художнього слова»

Макаренко О.П., Романюк Т.В.

Кременецький обласний гуманітарно–педагогічний інститут імені Тараса Шевченка

Лисенко Н.В. – проф., Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника;

Маліновська Н.В. – доц., Рівненський державний гуманітарний університет;

Василишин О.В. – доц., Кременецький обласний гуманітарно–педагогічний інститут імені Тараса Шевченка

РУКОПИС

Даниленко В.І.

2 папки

1.4/17-Г-3012

від

30.12.09

Навчальний посібник

«Англійська мова для спортсменів»

Танана С.М.

Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Єрмоленко С.С. – д.філол.н., Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАНУ;

Молодиченко Н.А. – доц., Мелітопольський державний педагогічний університет;

Люріна Т.І. – проф., Київський педагогічний університет ім. Б.Д. Грінченка

РУКОПИС

Даниленко В.І.

1.4/17-Г-3013

від

30.12.09

Навчальний посібник

«Спеціальні історичні дисципліни»

Яременко М.В.

Національний університет „Києво–Могилянська академія”

Волошин Ю.В. – д.істор.н., Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка;

Сокирко О.Г. – доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-3008

від

30.12.09

Навчальний посібник

«Сучасні операції в міжнародній торгівлі»

Грущинська Н.М.

Національний авіаційний університет

Новицький В.Є. – проф., Інститут світової економіки і міжнародних відносин;

Пугачов М.І. – проф., Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки”;

Бакаєв Л.О. – проф., Інститут світової економіки і міжнародних відносин

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2996

від

30.12.09

Навчальний посібник

«Інформаційно–аналітична діяльність у міжнародних відносинах»

Муковський І.Т., Міщенко А.Г., Шевченко М.М.

Видавництво „Кондор”

Бегма В.М. – д.екон.н., Інститут проблем національної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України;

Смолянюк В.Ф. – Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана;

Кисельов М.М. – проф., Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2994

від

30.12.09

Навчальний посібник

«Державні та місцеві фінанси. Бюджетний процес»

Бліщук К.М.,

Михайлишин Л.Р.

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Дєгтяр А.О. – проф., Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

Лазор О.Я. – проф., Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

Галанець В.Г. – проф., Львівська філія Європейського університету

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-3006

від

30.12.09

Навчальний посібник

«Виробнича (позашкільна) практика студентів інститутів та факультетів фізичного виховання і спорту»

Вознюк Т.В.

Вінницький державний педагогічний університет

Солончук М.С. – проф., Кам’янець–Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

Ахметов Р.Ф. – проф., Житомирський державний педагогічний університет імені І. Франка;

Дрюков В.О. – проф., Державний науково–дослідний інститут фізичної культури і спорту;

Лисенчук Г.А. – проф., Національний університет фізичного виховання і спорту

РУКОПИС

Даниленко В.І.

1.4/17-Г-3007

від

30.12.09

Навчальний посібник

«Конкуренція в міжнародному бізнесі»

Грущинська Н.М.,

Антоненко К.В.,

Побоченко Л.М.,

Кустова В.О.

Національний авіаційний університет

Гаврилюк О.В. – проф., Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України;

Марущак В.Т. – к.е.н., Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України;

Бакаєв Л.О. – проф., Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-3005

від

30.12.09

Навчальний посібник

«Основи ергономіки на залізничному транспорті»

Брусенцов В.Г., Кисельова С.О., Брусенцов О.В., Бугайченко І.І.

Українська державна академія залізничного транспорту

(м. Харків)

Ашеров А.Т. – проф., Українська інженерно–педагогічна академія

(м. Харків);

Абрамчук Ф.І. – проф., Харківський національний автомобільно–дорожній університет

РУКОПИС

Устименко В.Д.

1.4/17-Г-2995

від

30.12.09

Навчальний посібник

«Квантова механіка»

Кобушкін О.П., Шпак А.П.

Національний авіаційний університет

Плюйко В.А. – проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Магнер О.Г. – д.фіз.-мат.н., Інститут ядерних досліджень НАНУ;

Васецький Ю.М. – проф., Інститут електродинаміки

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-3004

від

30.12.09

Навчальний посібник

«Пожежна безпека об’єктів підвищеної небезпеки»

Михайлюк О.П., Олійник В.В., Кріса І.Я.,

Білим П.А., Тесленко О.О.

Університет цивільного захисту України

Бикова О.В. – доц., Інститут державного управління у сфері цивільного захисту Університету цивільного захисту України;

Осіпенко В.І. – проф., Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України;

Засунько С.С.- доц., Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України;

Ведь В.Є. – проф., Національний технічний університет „ХПІ”

РУКОПИС

Кривошея А.Н.С

1.4/17-Г-2993

від

30.12.09

Навчальний посібник

«Вишивання. Практикум з художньої обробки матеріалів»

Воїтелєва Г.О.

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Дубова Н.В.- доц., Уманський державний педагогічний ун-т ім.. Павла Тичини;

Коберник О.М.- проф., Уманський державний педагогічний ун-т ім.. Павла Тичини;

Курок В.П.- проф., Глухівський нац. педагогіч. ун-т ім.Олександра Довженка

РУКОПИС

Даниленко В.І.

1.4/17-Г-2992

від

30.12.09

Підручник

«Управління персоналом»

Балабанова Л.В., Сардак О.В.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган–Барановського

Петенко І.В.- проф., Донецький державний ун-т управління;

Краснова В.В.- проф., Донецький нац. ун-т;

Фролова Л.В.- проф., Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган–Барановського

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-2991

від

30.12.09

Навчальний посібник

«Актуальні проблеми управління економікою та фінансами Збройних сил України»

За ред. В.М.Шемаєва

Національна академія оборони України

Дорош Н.І.- проф., Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка;

Сухоруков А.І.- проф., Національний інститут проблем міжнародної безпеки

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

2 частини

1.4/17-Г-3015

від

30.12.09

Навчальний посібник

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Іваненко Ф.В.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Костенко О.І.- к.с-г .н., Українська академія аграрних наук;

Маньковський А.Я.- доц., Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України;

П’ясківський В.М.- доц., Житомирський нац. агроекологічний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-3014

від

30.12.09

Підручник

«Основи господарського права»

Жук Л.А., Корчак Н.М., Жук І.Л.

ТОВ „КОНДОР”

Калюжний Р.А.- проф., Київський нац. ун-т внутрішніх справ;

Колодій А.М.- проф., Київський нац. ун-т внутрішніх справ;

Шумський В.П.- проф., Нац. авіаційний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-13

від

13.01.10

Навчальний посібник

«Економіка та організація виробництва програмних продуктів»(дипломне проектування)

Остапенко В.В., Колпакова Т.О.

Запорізький національний технічний університет

Салига С.Я.- проф., Класичний приватний університет;

Порохня В.М.- проф., Класичний приватний університет;

Ткаченко А.М.- проф., Запорізька державна інженерна академія

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17- Г-12

від

13.01.10

Навчальний посібник

«Автоматизація у промисловості: лабораторний практикум. Ч.І. Пневмоавтоматика та гідроавтоматика»

Пашков Є.В., Полівцев В.П., Карпов М.П., Косинський Ю.О., Майстрішин М.М.

Севастопольський національний технічний університет

Копп В.Я. – проф., Севастопольський нац. технічний університет;

Гайский В.А.- с.н.с., Морський гідрофізичний інститут НАН України;

Дмитрієва В.В. – доц., Севастопольський національний ун-т ядерної енергії та промисловості

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-23

від

15.01.10

Навчальний посібник

«Екологія. Вступ до фаху»

Креховецький О.М.,

Сибірний А.В., М'якуш І.І.,

Філяк О.С.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Гивлюд М.М.- проф., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;

Мальований М.С.- проф., Національний університет „Львівська політехніка”

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-22

від

15.01.10

Навчальний посібник

«Електрика і магнетизм»

Вовк Р.В.,

Попов А.В.

Українська державна залізничного транспорту

Карась В.Г. – проф., Національній науковий центр „Харківський фізико–технічний інститут”;

Оболенський М.О. – доц., Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-21

від

15.01.10

Підручник

«Основи інформаційних технологій та програмування»

Бондаренко М.А.

Українська інженерно–педагогічна академія

Бондаренко М.Ф. – проф., Харківський національний університет радіоелектроніки;

Кривуля Г.Ф. – проф., Харківський національний університет радіоелектроніки;

Хаханов В.І. – проф., Харківський національний університет радіоелектроніки

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-20

від

15.01.10

Навчальний посібник

«Римське приватне право»

Вахонєва Т.М.,

Ізарова І.О.,

Павловська Н.В.

Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці

Перкун К.І. – доц., Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці;

Дзера О.В. – проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Шимон С.І. – доц., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-25

від

15.01.10

Навчальний посібник

«Математика для економістів: вища математика»

Бобик О.І.,

Гладунський В.Н.,

Хлєбніков Д.Г.,

Дутка Г.Я.

Університет банківської справи

(м.Київ)

Копитко Б.І. – проф., Львівський національний університет імені Івана Франка;

Каленюк П.І. – проф., Національний університет „Львівська політехніка”;

Максимук О.В. – проф., Львівська державна фінансова академія

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-24

від

15.01.10

Навчальний посібник

«Соціальна педагогіка»

Дубасенюк О.А.,

Якса Н.В.

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Ничкало Н.Г. – проф., Академія педагогічних наук України;

Хомич Л.О. – проф., Академія педагогічних наук України;

Лісова С.В. – проф., Міжнародний економіко–гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука

РУКОПИС

Даниленко В.І.

1.4/17-

Г-51

від

19.01.10

Навчальний посібник

«Екологічне право України»

Гапотій В.Д.

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Бервено С.М. – проф., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;

Письменицький А.А. – проф., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;

Лисенко В.І. – проф., Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій

РУКОПИС

Даниленко В.І.

1.4/17-

Г-50

від

19.01.10

Навчальний посібник

«Основи вірусології»

Шмарков І.О.,

Марченко М.М.,

Співак М.Я.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Лазаренко Л.М. – доктор біол. наук, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;

Говорун Д.М. – проф., Інститут молекулярної біології і генетики НАН України;

Іваниця В.О. – проф., Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-48

від

19.01.10

Навчальний посібник

«Статистика – ІІ»

МазуренкоО.К., Єріна Д.Л.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Купалова Г.І. – проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Лук’яненко І.Г. – проф., Національний університет „Києво–Могилянська академія”;

Галицька Е.В. – проф., Національний університет „Києво–Могилянська академія”

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-46

від

19.01.10

Навчальний посібник

«Адміністрування податків»

Колінеску Т.В.,

Демидович В.В.,

Корецька–Гармаш В.О.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Колінеску Т.В. – проф., Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;

Давидов Г.М. – проф., Кіровоградський національний технічний університет;

Білопольський М.Г. – проф., Приазовський державний технічний університет;

Міщенко В.А. – проф., Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”;

Долінська Р.Г. – проф., Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-45

від

19.01.10

Навчальний посібник

«Проектування закладів ресторанного господарства»

Мазаракі А.А.

Пересічний М.І.,

Шаповал С.Л.,

Бай С.І.,

Антонюк І.Ю.,

Тарасенко І.І.,

Григоренко О.М.,

Федорова Д.В.,

Гопкало Л.М.

Київський національний торговельно–економічний університет

Пічугін С.Ф. – проф., Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка;

Дейниченко Г.В. – проф., Харківський державний університет харчування та торгівлі;

Кравченко М.Ф. – проф., Київський національний торговельно–економічний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-53

від

19.01.10

Навчальний посібник

«Збірник задач підвищеної складності з курсу „Диференціальні рівняння”»

Перестюк М.О.,

Капустян О.В.,

Касьянов П.О.,

Позур С.В.,

Сукретна А.В.,

Фещенко І.С.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Станжицький О.М. – проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Бойчук О.А. – проф., Інститут математики Національної академії наук України;

Клесов О.І. – проф., Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-52

від

19.01.10

Рукопис

«Збірник кейсів, ситуативних вправ та розвиваючих завдань»

Булавіна О.А.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Даниленко Л.І. – проф., Університет менеджменту освіти АПН України;

Міщенко І.Б. – канд. пед. наук., Національний університет імені М.П. Драгоманова;

Ганечко І.Г. – к.екон.н., Київський національний торговельно–економічний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-47

від

19.01.10

Навчальний посібник

«Фінансовий менеджмент»

Калінеску Т.В.,

Альошкін В.С.,

Кудіна В.Г.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Внукова Н.М. – проф., Харківський національний економічний університет;

Череп А.В. – проф., Запорізький національний університет;

Єгоров П.В. – проф., Донецький національний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-43

від

19.01.10

Навчальний посібник

«Ортодонтія (Збірник тестів та ситуаційних завдань)»

Куроєдова В.Д.,

Головко Н.В.,

Дмитренко М.І.

Українська медична стоматологічна академія

Нідзельський М.Я. – проф., Українська медична стоматологічна академія;

Рожко М.М. – проф., Івано–Франківський національний медичний університет;

Ярова С.П. – проф., Донецький національний медичний університет;

Павленко О.В. – проф., Національна медична академія післядипломна освіти ім. П.Л. Шупіка;

Соколова І.І. – Харківський національний медичний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-44

від

19.01.10

Навчальний посібник

«Безпека життєдіяльності»

Кривенко Г.М.,

Семчук Я.М.,

Савчук Л.Я.,

Камаєва І.О.

Івано–Франківський національний технічний університет нафти і газу

Батлук В.А. – проф., Національний університет „Львівська політехніка”;

Адаменко О.М. – проф., Івано–Франківський національний технічний університет нафти і газу;

Лабій Ю.М. – проф., Прикарпатський національний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-54

від

19.01.10

Навчально–методичний посібник

«Регіональна економіка»

Фащевський М.І.,

Ольшанський О.В.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Біла С.О. – проф., Національний інститут стратегічних досліджень;

Чернюк Л.Г. – проф., Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-55

від

19.01.10

Навчальний посібник

«Інформаційні системи в менеджменті»

Ільканич К.І.

Львівський інститут економіки і туризму

Журавчак Л.М. – д.т.н.. Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України;

Коротєєва Т.О. – доц., Національний університет „Львівська політехніка”;

Сеньків Л.М. – к.ф–м.н., Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України;

Сушинський О.Є. – Національний університет „Львівська політехніка”

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-42

від

19.01.10

Навчальний посібник

«Менеджмент підприємств ресторанного господарства»

П’ятницька Г.Т.

Київський національний торговельно–економічний університет

Білик В.В. – доц., Київський національний торговельно–економічний університет;

Гаврилюк С.П. – доц., Київський національний торговельно–економічний університет;

Яцун Л.М. – доц., Харківський державний університет харчування та торгівлі;

Ткачова С.С. – доц., Харківський державний університет харчування та торгівлі;

Куденко Н.В. – проф., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

Степанов О.П. – проф., Корпорація „Центр” (м. Київ)

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-49

від

19.01.10

Підручник

«Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства»

П’ятницька Н.О.

Київський національний торговельно–економічний університет

Кравченко М.Ф. – Київський національний торговельно–економічний університет;

Малюк Л.П. – проф., Харківський державний університет харчування та торгівлі;

Калакура М.М. – проф. , Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-56

від

19.01.10

Навчальний посібник

«Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Вусик Г.Л.,

Греб М.М.

Бердянський державний педагогічний університет

Глущенко В.А. – проф., Слов’янський державний педагогічний університет;

Харлан О.Д. – доц., Бердянський державний педагогічний університет;

Ломакович С.В. – проф., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

РУКОПИС

Даниленко В.І.

1.4/17-

Г-59

від

20.01.10

Підручник

«Ремонт машин та обладнання»

Сідашенко О.І.,

Науменко О.А.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Подригало М. – проф., Харківський національний автомобільно–дорожній університет;

Пащенко В. – проф., Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва;

Бойко А. – проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-68

від

20.01.10

Навчально–методичний посібник

«Актуальні питання геронтопсихіатрії»

Пінчук І.Я.,

Чайковська В.В.,

Стаднюк Л.А.,

Левада О.А.,

Пустовойт М.М.,

Ширяєва М.І.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Абрамов В.А. – проф., Донецький національний медичний університет ім. І. Горького;

Вержиковська Н.В. – доктор мед.н., Інститут геронтології Академії медичних наук України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-58

від

20.01.10

Підручник

«Цивільний захист області»

Мазоренко Д.І.

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Сотніков А.М. – проф., Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба;

Полянський О.С. – проф., Харківський автомобільно–дорожній університет;

Пащенко В.Ф. – проф., Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

2 папки

1.4/17-

Г-62

від

20.01.10

Навчальний посібник

«Хімія комплексних сполук»

Алексєєв С.О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Калібабчук В.О. – проф., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

Холін Ю.В. – проф., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-61

від

20.01.10

Навчальний посібник

«English Activity Book»

Скляр Ю.С.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Ніконова В.Г. – доц., Інститут міжнародної комунікації Дніпропетровського університету економіки та права;

Коломієць Л.В. – проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Бистров Я.В. – доц., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

РУКОПИС

Даниленко В.І.

1.4/17-

Г-64

від

20.01.10

Навчальний посібник

«Надійність та довговічність інженерних споруд»

Клованич С.Ф.,

Безушко Д.І.,

Мироненко І.М.

Одеський національний морський університет

Гришин В.О. – проф., Одеський національний морський університет;

Яременко О.Ф. – проф., Одеська державна академія будівництва та архітектури

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-63

від

20.01.10

Навчальний посібник

«Державний аудит»

Дікань Л.В.,

Голуб Ю.О.,

Синюгіна Н.В.

Видавництво „Знання”

Олійник О.В. – проф., Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва;

Тимофеєв В.М. – проф., НТУ „Харківський політехнічний інститут”

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-67

від

20.01.10

Навчально–методичний посібник

«Маркетинг у банку»

Нікітін А.В.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Івасів І.Б. – проф., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

Слав’юк Р.А. – проф., Львівський інститут банківської справи НБУ;

Шульга Н.П. – проф., Київський національний торгівельно–економічний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

2 папки

1.4/17-

Г-65

від

20.01.10

Навчальний посібник

«Аеромедична евакуація»

Єна А.І.,

Лурін І.А.,

Кравчук В.В.,

Рум’янцев Ю.В.,

Столяренко О.О.,

Міненко О.І.

Українська військово–медична академія

(м.Київ)

Котуза А.С. – проф., Українська військово–медична академія;

Кононенко В.В. – проф., Одеський державний медичний університет;

Варус В.І. – проф., Науково–дослідний інститут проблем військової медицини Збройних Сил України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-60

від

20.01.10

Навчальний посібник

«Організація управління промисловим підприємством»

Володькіна М.В.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Румянцев А.П. – проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Черевань В.П. – проф., Київський університет ринкових відносин

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-66

від

20.01.10

Навчальний посібник

«Психологія організаційної культури (на матеріалі промислових підприємств)»

Сняданко І.І.,

Карамушка Л.М.

Національний університет

„Львівська політехніка”

(м. Львів)

Кизименко Л.Д. – проф.,

директор Дослідницького Центру МОН України;

Чепелєва Н.В. – проф.,

Інститут психології ім. Г.С. Костюка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-69

від

20.01.10

Навчальний посібник

«Синдром лихоманки невизначеного генезу в клініці внутрішніх хвороб»

Доценко С.Я.,

Шеховцева Т.Г.,

Свистун С.І.

Запорізький державний медичний університет

Катеренчук І.П. – проф.,

Українська медична стоматологічна академія;

Орловський В.Ф., д.м.н.

Сумський державний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-70

від

20.01.10

Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення

«Людський розвиток»

Грішнова О.А.,

Василик А.В.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Петрова І.Л. – проф.,

Університет економіки та права „Крок”;

Онікієнко В.В. – проф.,

Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України;

Щетініна Л.В. – доц.,

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-71

від

20.01.10

Навчальний посібник

«Юридичне документознавство»

Шерман О.М.

Львівський державний університет внутрішніх справ

Космеда Т.А. – проф.,

Львівський державний університет внутрішніх справ;

Бацевич Ф.С. – проф.,

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Фрізман Л.Г. – проф.,

Харківський нац. педагогічний ун-т ім. Г.С. Сковороди

РУКОПИС

2 папки

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-72

від

20.01.10

Навчальний посібник

«Фінансовий аналіз»

Сапліна О.А.

Донбаська державна машинобудівна академія

(м. Краматорськ)

Брюховецька Н.Ю. – проф.,

Інститут економіки промисловості НАН України;

Косова Т.Д. – проф.,

Донецький національний університет економки i торгівлі ім. Туган-Барановського;

Іванов Ю.Б. – проф.,

Харківський національний економічний університет;

Попова Г.Ю. – проф.

Краматорський економіко–гуманітарний інститут

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-Г-73

від

21.01.10

Підручник

«Екологія. Біологічні, технологічні та соціальні основи»

Баштовий М.Г.,

Бондарєва Л.М.,

Жатова Г.О.,

Злобін Ю.А.,

Кирильчук К.С.,

Кочубей Н.В.,

Онопрієнко В.П.,

Скляр В.Г.,

Тихонова О.М.

Сумський національний аграрний університет

Дубина Д.В. – проф., Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України;

Харченко О.В. – д.с.-г.н., Сумський національний аграрний університет;

Смоляр Н.О. – доц., Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка;

Карпенко К.К. – доц., Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-74

від

21.01.10

Навчальний посібник

«Харчова хімія»

Лабій Ю.М.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Калуцький І.Ф. – проф., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

Клименко А.О. – проф., Івано–Франківський національний медичний університет;

Семчук Я.М. – проф., Івано–Франківський національний технічний університет нафти ф газу

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-78

від

21.01.10

Навчальний посібник

«Кінематичне та динамічне дослідження плоских важільних механізмів»

Мацюк І.М.,

Шляхов Е.М.,

Зіборов К.А.

Національний гірничий університет

Дирда В.І. – проф., Дніпропетровський державний аграрний університет;

Ракша С.В. – проф., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-76

від

21.01.10

Навчальний посібник

«Геодезія»

Зуска А.В.

Національний гірничий університет

Гавриленко Ю.М. – проф., Донецький національний технічний університет;

Кірічек Ю.О. – проф., Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-75

від

21.01.10

Навчальний посібник

«Радіоекологія»

Кутлахмедов Ю.О.,

Матвєєва І.В.,

Петрусенко В.П.,

Родіна В.В.

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

(м. Київ)

Серкіз Я.І. – проф., Інститут ядерних досліджень НАН України;

Білявський Г.О. – проф., Національний авіаційний університет;

Тімошенко М.М. – проф., Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління;

Кузьменко М.І. – проф., Інститут гідробіології НАН України

(м. Київ)

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-79

від

21.01.10

Навчальний посібник

«Психологія конфлікту»

Долинська Л.В.,

Матяш–Заяц Л.П.

Видавництво „Каравела”

Пов’якель Н.І. – проф., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;

Чернобровкін В.М. – проф., Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;

Іванчук М.Г. – проф., Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-80

від

21.01.10

Навчальний посібник

«Психологічна служба в системі освіти: практикум з курсу для подвійних спеціальностей з практичною психологією»

Строяновська О.В.

Видавництво „Каравела”

Чепелєва Н.В. – проф., Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України;

Волошина В.В. – доц., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;

Москальова А.С. – доц., Університет менеджменту освіти

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-81

від

21.01.10

Навчальний посібник

«Соціологія»

Докаш В.І.,

Гнатчук О.С.,

Каралаш Н.Г.,

Кохан В.В.,

Медіна Т.В.,

Пержун В.В.,

Ципко С.Ю.,

Яремчук С.С.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Юрій М.Ф. – д.іст.н., Чернівецький торговельно–економічний інститут Київського національного торговельно–економічного університету; Пірен М.І. – проф., Українська Асоціація релігієзнавців

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-77

від

21.01.10

Навчально–методичний посібник

«Методика проведення практичних занять з фізичної підготовки»

Глазунов С.І.,

Молоков О.В.,

Жембровський С.М.,

Сухорада Г.І.

Національна академія оборони України

Круцевич Т.Ю. – проф., Національний університет фізичного виховання і спорту;

Бородін Ю.А. – проф., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-82

від

21.01.10

Навчальний посібник

«Основи створення та експлуатації засобів індивідуального захисту органів дихання»

Ковалишин В.В.,

Кусковець С.Л.,

Лущ В.І.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Демчина Б.Г. – проф., Національний університет „Львівська політехніка”;

Юзьків Т.Б. – доц., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;

Дорофєєв В.Ю. – полковник, Головне управління МНС України в Львівській області

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-116

від

25.01.10

Навчальний посібник

«Економічний аналіз діяльності підприємств водного транспорту»

Коба В.Г.,

Бабина О.Є.,

Ковбатюк М.В.,

Беник Н.Г.

Київська державна академія водного транспорту

Ложачевська О.М. – проф., Національний авіаційний університет;

Сич Є.М. – проф., Державний економіко–технічний університет транспорту;

Базилюк А.В. – проф., Національний транспортний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-115

від

25.01.10

Навчальний посібник

«Безпека життєдіяльності та охорона праці (практичний курс)»

Атаманчук П.С.,

Мендерецький В.В.,

Панчук О.П.,

Чорна О.Г.

Кам’янець–Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Корець М.С. – проф., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;

Буракова С.О. – проф., Подільський державний аграрно–технічний університет;

Плахтій П.Д. – проф., Кам’янець–Подільський національний університет імені Івана Огієнка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-108

від

25.01.10

Навчальний посібник

«Терапевтична стоматологія (самостійна робота студентів)»

Косенко К.М.,

Седлецька А.О.,

Рожко П.Д.,

Новицька І.К.,

Аксінорська О.І.

Одеський державний медичний університет

Борисенко А.В. – проф., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

Журочко О.І. – доц., Кримський державний медичний;

Павленко О.В. – проф., Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупіка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-109

від

25.01.10

Навчальний посібник

«Числові системи»

Лиман Ф.М.

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Працьовитий М.В. – проф., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;

Петравчук А.П. – проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РУКОПИС

Даниленко В.І.

1.4/17-

Г-112

від

25.01.10

Навчальний посібник

«Організаційно–методичні засади підготовки випускових магістерських робіт з напряму „Менеджмент”»

Хміль Ф.І.,

Семак Б.Б.,

Костенко А.В.,

Шиндировський І.М.,

Скрипко Т.О.,

Колянко О.В.,

Свидрук І.І.,

Фединець Н.І.

Львівська комерційна академія

Герасимчук В.Г. – проф., Національний технічний університет „Київський політехнічний інститут”;

Вовканич С.Й. – проф., Інститут регіональних досліджень НАН України;

Синякевич І.М. – проф., Національний лісотехнічний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-113

від

25.01.10

Навчальний посібник

«Управлінський облік»

Добровський В.М.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Шевчук В.О. – проф., Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України;

Осадчий Ю.І. – проф., Міжгалузевий інститут управління МОН України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-100

від

25.01.10

Навчальний посібник

«Медичне і фармацевтичне товарознавство: товари аптечного асортименту»

Громовик Б.П.,

Ярко Н.Б.,

Городецька І.Я.,

Корнієнко О.М.,

Ханик Н.Л.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Новіков В.П. – проф., Національний університет „Львівська політехніка”;

Грошовий Т.А. – проф., Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-98

від

25.01.10

Навчальний посібник

«Курс електротехніки»

Васютін В.Д.,

Фіалковський О.Т.

Київська державна академія водного транспорту імені Гетьмана Петра Конашевича–Сагайдачного

Белявський Є.Д. – проф., Національний технічний університет „Київський політехнічний інститут”;

Дикий М.О. – проф., Національний технічний університет „Київський політехнічний інститут”;

Медведєв В.П. – проф., Київська державна академія водного транспорту імені Гетьмана Петра Конашевича–Сагайдачного

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-97

від

25.01.10

Навчальний посібник

«Моральне зростання підлітків: сучасні технології консультативної діяльності»

Булах І.С.,

Алєксєєва Ю.А.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Бех І.Д. – проф., Інститут проблем виховання АПН України;

Болтівець С.І. – проф., Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України;

Приходько Ю.О. – проф., Інститут педагогіки та психології НПУ імені М.П. Драгоманова

РУКОПИС

Даниленко В.І.

1.4/17-

Г-88

від

25.01.10

Навчальний посібник «Лікарські рослини і фітотерапія (фітотерапевтична рецептура)»

Бензель Л.В.,

Дармограй Р.Є.,

Олійник П.В.,

Бензель І.Л.

Видавництво „Медицина”

Грицик А.Р. – доц., Івано–Франківський державний медичний університет;

Гудивок Я.С. – проф., Івано–Франківський державний медичний університет;

Ганич О.М. – проф., Ужгородський національний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-102

від

25.01.10

Навчальний посібник

«Методи і технології роботи соціального педагога»

Архипова С.П.,

Майборода Г.Я.,

Тютюнник О.В.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Харченко С.Я. – проф., Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;

Шпак В.П. – проф., Полтавський державний педагогічний університет;

Ліщинський О.П. – проф., Черкаський державний технологічний університет

РУКОПИС

Даниленко В.І.

1.4/17-

Г-89

від

25.01.10

Навчальний посібник «Навчальний посібник з практики усного та писемного мовлення (французька мова, початковий ступінь навчання)»

Мокра О.М.,

Луценко О.А.,

Луценко О.Г.

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

Помірко Р.С. – проф., Львівський національний університет імені Івана Франка;

Смущинська І.В. – проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Дербеньова Л.В. – проф., Івано–Франківський національний технічний університет нафти і газу;

Ковальчук І.В. – доц., Національний університет „Острозька академія”

РУКОПИС

Даниленко В.І.

1.4/17-

Г-103

від

25.01.10

Навчальний посібник

«Плавання»

Озерова О.А.

Київський національний університет будівництва і архітектури

Вільчковський Е.С. – проф., Академія педагогічних наук України;

Куц О.С. – проф., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-101

від

25.01.10

Навчальний посібник

«Судова медицина, медичне законодавство»

Федорчук Є.П.

Івано–Франківський національний медичний університет

Михайличенко Б.В. – проф., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця;

Медицький І.Б. – доц., Прикарпатський юридичний інститут Львівського державного університету внутрішніх справ;

Мішалов В.Д. – проф., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-92

від

25.01.10

Навчальний посібник

«Практичний курс англійської мови для бізнесу і менеджменту»

Жихарєва О.О.

Київський національний лінгвістичний університет

Омельченко Л.Ф. – проф., Київський міжнародний університет;

Максименко А.П. – проф., Київський національний лінгвістичний університет;

Анікеєнко І.Г. –доц., Інститут туризму Федерації професійних спілок України (м. Київ)

РУКОПИС

Даниленко В.І.

1.4/17-

Г-110

від

25.01.10

Навчальний посібник

«Інтегрований курс безпеки життєдіяльності (теоретичні основи)»

Атаманчук П.С.,

Мендерецький В.В.,

Панчук О.П.,

Чорна О.Г.

Кам’янець–Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Водяник І.І. – проф., Подільський державний аграрно–технічний університет;

Головко О.Ф. – проф., Кам’янець–Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

Касперський А.В. – проф., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-114

від

25.01.10

Навчальний посібник

«Вступ до спеціальності»

Карпенко О.Г.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Чернуха Н.М. – проф., Міжрегіональна академія управління персоналом;

Лузік Е.В. – проф., Національний авіаційний університет;

Архипова С.П. – проф., Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-111

від

25.01.10

Навчальний посібник

«Гендерна психологія»

Літвінова О.В.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Швалб Ю.М. – проф., Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України;

Ложкін Г.В. – проф., Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України;

Карамушка Л.М. – проф., Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-105

від

25.01.10

Навчально–методичний посібник

«Синдром функціональної диспепсії у дітей» (Педіатрія)

Лембрик І.С.

Івано–Франківський національний медичний університет

Безруков Л.О. – проф., Буковинський державний медичний університет;

Тяжка О.В. – проф., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

Юрцева А.П. – проф., Івано–Франківський національний медичний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-104

від

25.01.10

Навчально–методичний посібник

«Ортопедія і травматологія в тестових питаннях та ситуаційних задачах»

Анкін М.Л.,

Шуба В.Й.,

Білоноженко А.В.,

Радомський О.А.,

Левченко В.О.

Національна медична академія

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Бур’янов О.А. – проф., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

Коструб О.О. – проф., Інститут травматології та ортопедії АМН України;

Герцен Г.І. – проф., Національна медична академія

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-106

від

25.01.10

Навчальний посібник

«Практикум з охорони праці»

Шуаібов О.К.

Ужгородський національний університет

Кіт Ю.В. – доц., Національний університет „Львівська політехніка”;

Лукашевич М.П. – проф., Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України;

Малінін О.М. – проф., Ужгородський національний університет;

Палко Л.В. – доц., Ужгородський національний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-107

від

25.01.10

Навчальний посібник

«Міфологія»

Ткач М.М.

Київський національний університет

культури і мистецтв

Дмитренко М.К. – доктор філол.наук,

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України;

Пошивайло І.В. – к.істор.н.,

Український центр народної культури „Музей Івана Гончара”;

Росковшенко І.А. – проф., Київський національний університет

культури і мистецтв

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-93

від

25.01.10

Навчальний посібник

«Технологія зберігання і переробки плодів та овочів»

Найченко В.М.,

Заморська І.Л.

Уманський державний аграрний університет

Ковальов В.Б. – проф.,

Інститут сільського господарства Полісся УААН;

Осокіна Н.М – проф.,

Уманський державний аграрний університет;

Колтунов В.А. – проф., Київський національний торговельно–економічний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-94

від

25.01.10

Підручник

«Статистика»

Єріна А.М.,

Пальян З.О.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Пугачова М.В. – доктор економ.наук,

Науково–технічний комплекс статистичних досліджень Державного комітету статистики України;

Швець В.Г. – проф.,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-96

від

25.01.10

Навчальний посібник

«Стилістика німецької мови (лекції, тексти для аналізу, словник термінів)»

Ходаковська Н.Г.

Київський національний лінгвістичний університет

Сойко І.В. – доц.,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Карпусь А.К. – доц.,

Київський національний лінгвістичний університет;

Басок В.А. – доц.,

Гуманітарний інститут Національного авіаційного університету

РУКОПИС

Даниленко В.І.

1.4/17-

Г-95

від

25.01.10

Навчальний посібник

«Основи наукової творчості (як організувати роботу над дисертацією)»

Полонський Л.Г.,

Аверченков В.І.,

Малахов Ю.А.

Видавництво „Освіта України”

Бєсов Л.М. – проф.,

Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”;

Гріффен Л.О. – проф.,

Українське товариство охорони пам’яток історії і культури;

Москвін П.П. – проф., Житомирський державний технологічний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-90

від

25.01.10

Навчальний посібник

«Інформаційні системи і технології підприємства»

Оліфіров О.В.,

Спіцина Н.М.,

Шабельник Т.В.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган–Барановського

Лисенко Ю.Г. – проф., Донецький національний університет;

Андрієнко В.М. – проф., Донецький національний університет;

Берсуцький Я.Г. – проф., Донецький університет економіки і права;

Виноградова О.В. – проф., Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган–Барановського

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-91

від

25.01.10

Навчальний посібник

«Історія України: державотворчі процеси»

Красівський О.Я.,

Пасічник М.С.

Державний комітет телебачення та радіомовлення України „Всеукраїнське спеціалізоване видавництво „Світ”

Панчук М.І. – проф., Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса;

Сухий О.М. – проф., Львівський національний університет ім. І.Я. Франка;

Голод І.В. – проф., Львівська національна академія мистецтв;

Кріль М.М. – проф., Львівський національний університет ім. І.Я. Франка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

ЛЮТИЙ

163

1.4/17-

Г-143

від

28.01.10

Навчальний посібник

«Сучасні інформаційні технології у діяльності перекладача»

Панченко О.І., Попко Л.П., Ходоренко Г.В.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Габідулліна А.Р. – доц., Горлівський педагогічний інститут іноземних мов;

Введенська Т.Ю.- доц., Національний гірничий ун-т;

Власова Т.І.- д.ф.н., Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В.Лазаряна;

Підмогильна Н.В.- проф., Дніпропетровський нац. ун-т імені Олеся Гончара

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

(2 папки)

164

1.4/17-

Г-155

від

28.01.10

Навчальний посібник

„Менеджмент і маркетинг”

Дуркач М.І., Базюк Г.М., Тринів І.В., Янишин Я.С.

Львівський національний аграрний університет

Демяненко С.М.- викладач, Хомутецький ветзоотехнікум ПДАА;

Петловнюк Л.Д.- викладач, Каховський ДАТ

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

165

1.4/17-

Г-127

від

28.01.10

Навчальний посібник

„Технологія переробки продукції тваринництва”

Якименко Т.П.

Янишин Я.С.

Львівський національний аграрний університет

Головченко Т.В.- викладач, Новомосковський коледж Дніпропетровського державного аграрного університету;

Радченко В.І.- викладач Хомутецький ветзоотехнікум ПДАА

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

166

1.4/17-

Г-136

від

28.01.10

Навчальний посібник

«Інтернет-маркетинг»

Литовченко І.Л.

Одеський державний економічний університет

Примак Т.О.- проф., Київський нац. економічний ун-т ім. В.Гетьмана;

Степанов В.Н.- проф., Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України;

Бельтюков Є.А.- проф., Одеський нац.політехнічний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

167

1.4/17-

Г-137

від

28.01.10

Навчальний посібник

«Товарна інноваційна політика»

Кардаш В.Я., Павленко І.А., Шафалюк О.К., Василькова Н.В.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Сологуб О.П.- проф., Національний ун-т харчових технологій;

Загорулько В.М.- проф., Національний авіаційний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

168

1.4/17-

Г-149

від

28.01.10

Підручник

«Health Economics (tables, schemes, graphics)»

Москаленко В.Ф.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Ніколаєва Н.Г.- доц., НПУ імені М.П.Драгоманова;

Солоненко Н.Д.- доц., Нац. академія державного управління при Президентові України;

Литвинова О.Н.- Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

169

1.4/17-

Г-129

від

28.01.10

Навчальний посібник

«Робота в Turbo Pascal 7.0»

Трачук А.А.

Криворізький технічний університет

Мец Ю.С.- проф., Криворізький інститут економіки, інформаційних технологій та управління;

Учитель О.Д.- проф., Національна металургійна академія України;

Зеленський О.С.- Криворізький економічний інститут Київського нац. економічного університету

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

170

1.4/17-

Г-130

від

28.01.10

Навчальний посібник

«Проектування структурних схем електростанцій та підстанцій»

Сегеда М.С.,

Гапанович В.Г., Олійник В.П., Покровський К.Б.

Національний університет «Львівська політехніка»

Лежнюк П.Д.- проф., Вінницький нац. технічний ун-т;

Буткевич О.Ф.- Інститут електродинаміки НАН України;

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

171

1.4/17-

Г-141

від

28.01.10

Навчальний посібник

«Діяльність Державної служби медицини катастроф України з протидії біологічному, хімічному та ядерному тероризму»

Кочін І.В.,

Акулова О.М.

Запорізька медична академія післядипломної освіти

Гудима А.А.- проф., Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського;

Литвин Ю.П.- проф., Дніпропетровська державна медична академія

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

172

1.4/17-

Г-128

від

28.01.10

Навчальний посібник

«Морфологія рослин»

Парпан В.І.,

Кокар Н.В.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Барна М.М.- проф., Тернопільський нац. педагогічний ун-т ім. В.Гнатюка;

Берко Й.М.- проф., Льівський нац. ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжецького;

Стефурак В.П.- проф., Івано-Франківський нац. медичний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

173

1.4/17-

Г-134

від

28.01.10

Навчальний посібник

«Організація аварійно-рятувальних робіт»

Басараб В.З., Кошеленко В.В., Волібрух Б.В., Ковальчук В.М.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Дідух І.М.- перший заступник нач. ГУ МНС у Львівській області;

Батлук В.А.- проф., Національний ун-т «Львівська політехніка»;

Ренкас А.Г.- доц., Львівський державний ун-т безпеки життєдіяльності

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

174

1.4/17-

Г-144

від

28.01.10

Підручник

«Клінічна біохімія»

Бойків Д.П., Бондарчук Т.І., Іванків О.Л., за ред. О.Я.Склярова

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Губський Ю.І.- проф., Національний медичний ун-т імені О.О.Богомольця;

Мещишен І.Ф. – проф., Буковинський держ. медичний ун-т;

Піняжко О.Р.- проф., Львівський нац. медичний ун-т імені Данила Галицького

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

175

1.4/17-

Г-139

від

28.01.10

Навчальний посібник

«Мистецтво в корекції розвитку дошкільників із психофізичними вадами»

Кузава І.Б.

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Дем’янчук О.Н. – проф., Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»;

Вітюк В.В.- к.п.н., Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти

РУКОПИС

Даниленко В.І.

176

1.4/17-

Г-140

від

28.01.10

Навчальний посібник

«Державна служба: запитання та відповіді»

Лазор О.Я., Довгань В.І., Куриляк О.Я.

Хмельницький університет управління та права

Стефанчук Р.О.- проф., Хмельницький університет управління та права;

Кашуба М.В. – проф., Львівський регіональний інститут держ. управління Нац. академії державного управління при Президентові України;

Олуйко В.М. – проф., Хмельницьке відділення Антимонопольного комітету України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

177

1.4/17-

Г-138

від

28.01.10

Навчальний посібник

«Філософія науки та інноваційного розвитку»

Чекаль Л.А., Бойко Ю.А., Павлова О.Ю., Супрун А.Г., Сторожук С.В., Сподін Л.А., Галушко М.М., Горбатюк Т.В., Гейко С.М., Лаута О.Д.

Національний університет біоресурсів та природокористування України

(м. Київ)

Новіков Б.В.- проф., НТУУ «КПІ»;

Черній А.М.- проф., Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України;

Лук’янець В.С. – проф., Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН україни

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

178

1.4/17-

Г-135

від

28.01.10

Навчальний посібник

«Маркетинг»

Пуригіна О.Г., Сардак С.Е., Джинджоян В.В.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Верхоглядова Н.І.- проф., Придніпровська державна академія будівництва і архітектури;

Кукурудза І.І.- проф., Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького;

Хамініч С.Ю.- проф., Дніпропетровський нац. ун-т імені Олеся Гончара

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

179

1.4/17-

Г-150

від

28.01.10

Навчальний посібник

«Міжнародні розрахунки і валютні операції»

Дорошенко Г.О., Дорошенко Н.О.

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Міщенко В.І.- проф., Центр наукових досліджень Національного банку України;

Лепейко Т.І.- проф., Харківський нац. економічний університет;

Башнянин Г.І. – проф, Львівська комерційна академія

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

180

1.4/17-

Г-142

від

28.01.10

Навчальний посібник

«Розвиток навичок наукового мовлення»

Дем’янюк А.А.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Жайворонок В.В.- проф., Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України;

Шевченко Л.Л.- к.філол.н., Український мовно-інформаційний фонд НАН України;

Шевченко Л.І. – проф., Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка;

Ніколаєва Н.С.- доц., Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

181

1.4/17-

Г-145

від

28.01.10

Підручник

";Адміністративне право";

Битяк Ю.П.,

Гаращук В.М.,

Зуй В.В.

Видавництво ";Право";

(м. Харків)

Петрішин О.В. - проф., Академія правових наук;

Комзюк А.Т. - проф., Харківський національний університет внутрішніх справ;

Селіванов А.О. - проф., Академія правових наук

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

2 папки

182

1.4/17-

Г-148

від

28.01.10

Навчальний посібник

";Термінознавство (іспанська мова)";

Орлова І.С.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Орличенко О.В. - доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Данилич В.С. - доц., Київський національний лінгвістичний університет;

Гетьман З.О. - проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

183

1.4/17-

Г-159

від

28.01.10

Підручник

";Легка атлетика";

Ахметов Р.Ф.,

Максименко Г.М.,

Кутек Т.Б.

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Дьяченко А.Ю. -проф., Національний університет фізичного виховання і спорту України;

Волков Л.В. - проф., Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди;

Шкребтій Ю.М. - проф., Національний ун-т фізичного виховання і спорту України

РУКОПИС

Даниленко В.І.

184

1.4/17-

Г-133

від

28.01.10

Підручник

";Економіка охорони здоров'я";

Москаленко В. Ф.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Слабкий Г.О. - проф., Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України"; (м.Київ);

Литвинова О.Н. - доц., Тернопільський державний університет імені І.Я. Горбачевського;

Солоненко Н.Д. - доц., Національна академія державного управління при Президентові України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

185

1.4/17-

Г-151

від

28.01.10

Навчально-методичний посібник

";Хвороба Гіршпрунга";

Юрченко М.І.,

Данилов О.А.,

Толстанов О.К.,

Рибальченко В.Ф.,

Смірнова І.В.,

Русак П.С., Смірнов В.В.

Національна медичні академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Національна медичні академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

Боднар Б.М. - проф., Буковинський державний медичний університет;

Скиба В.В. - проф., Київський медичний університет УАНМ;

Полінкевич Б.С. - проф., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

186

1.4/17-

Г-152

від

28.01.10

Підручник

";Господарське право";

Подцерковний О.П.

Товариство з обмеженою відповідальністю ";Одисей";

(м.Харків)

Беляневич О.А. - проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Притика Д.М. - доктор юридичних наук, Апарат Верховної Ради;

Мамутов В.К. - проф., Інститут економіко-правових досліджень (м.Донецьк)

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

187

1.4/17-

Г-178

від

29.01.10

Навчальний посібник

";Соціально-економічне прогнозування";

Яцура В.В.,

Сенишин О.С.,

Горинь М.О.

Львівський національний університет імені Івана Франка

Маркіна І.А. - проф., Полтавський університет споживчої кооперації України;

Мізюк Б.М. - проф., Львівська комерційна академія;

Петрович Й.М. - проф., Національний університет ";Львівська політехніка";;

Теліженко О.М. - проф., Сумський державний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

188

1.4/17-

Г-180

від

29.01.10

Навчальний посібник

";Русская классика 70-90-х годов XIX века: Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой";

Полежаєва Т.В.

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Чирков А.С. - проф., Житомирський державний університет імені Івана Франка;

Краснова Л.В. - проф., Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

РУКОПИС

Даниленко В.І.

189

1.4/17-

Г-147

від

28.01.10

Навчально-методичний посібник

";Діагностика професійно-важливих якостей керівників органів внутрішніх справ";

Криволапчук В.О.,

Барко В.І., Клименко І.В., Вербенський М.Г.

Міністерство внутрішніх справ

Медвєдєв В.С. - проф., Київський національний університет внутрішніх справ;

Заросило В.О. - доц., Академія управління МВС;

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

190

1.4/17-

Г-153

від

28.01.10

Навчальний посібник

«Внутрішні хвороби»

Чубучна І.І., Гук-Лешневська З.О.,

за ред. О.М.Радченко

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Катеренчук І.П.- проф., Українська медична стоматологічна академія;

Середюк Н.М.- проф., Івано-Франківський нац. медичний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

191

1.4/17-

Г-179

від

29.01.10

Навчальний посібник

«Задачі з опору матеріалів»

Шевченко Ф.Л., Царенко С.М.

Донецький національний технічний університет

Блохін С.Є. – проф., Нац. гірничий університет;

Бохонський О.І.- проф., Севастопольський нац. технічний університет;

Мущанов В.Ф. – проф., Донбаська нац. академія будівництва і архітектури

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

192

1.4/17-

Г-132

від

28.01.10

Підручник

«Соціальна медицина і організація охорони здоров’я»

За ред. В.Ф.Москаленка

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Шульгай А.Г.- проф., Тернопільський держ. медичний ун-т імені І.Я.Горбачевського;

Чепелевська Л.А. – проф., ДУ «Український інститут стратегічних досліджень» МОЗ України;

Гапон В.О.- проф., Українська медична стоматологічна академія

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

193

1.4/17-

Г-157

від

28.01.10

Навчальний посібник

";Футбол";

Ріпак І.М.

Львівський державний університет фізичної культури

Віхров К.Л. - проф., Всеукраїнська спортивна громадська організація;

Фалес Й.Г. - доц., Львівський державний університет фізичної культури

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

194

1.4/17-

Г-131

від

28.01.10

Навчальний посібник

";Історія психології від анімістичного світобачення до наукової рефлексії";

Скок М.А.

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

Бурлачук Л.Ф. - проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Корольчук М.С. - проф., Київський національний торговельно-економічний університет

РУКОПИС

Даниленко В.І.

195

1.4/17-

Г-161

від

28.01.10

Навчальний посібник

";Мікробіологія";

Рудавська Г.Б.,

Голуб Б.О.,

Мандрика В.І.

Київський національний торговельно-економічний університет

Кігель Н.Ф. - д.т.н., Технологічний інститут молока та м'яса УААН;

Сирохман І.В. - проф., Львівська комерційна академія;

Дуденко Н.В. - проф., Харківський державний університет харчування;

Карпенко П.О. - проф., Київський національний торговельно-економічний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

196

1.4/17-

Г-158

від

28.01.10

Навчальний посібник

";Фізична рекреація";

Приступа Є.Н.,

Линець М.М.,

Данилевич М.В.,

Жданова О.М.,

Завидівська Н.Н.,

Кухтій А.О.,

Чеховська Л.Я.,

Сосіна В.Ю.,

Грибовська І.Б.

Львівський державний університет фізичної культури

Магльований А.В. - проф., Львівський національний медичний університет ім. Д.Галицького;

Цьось А.В. - проф., Волинський національний університет імені Лесі Українки;

Мицкан Б.М. - проф., Прикарпатський університет ім.В. Стефаника

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

197

1.4/17-

Г-160

від

28.01.10

Навчальний посібник

";Основні синдроми ураження нервової системи при невідкладних станах";

Марченко В.Г.,

Савицька І.Б.,

Федака Б.С.

Харківська медична академія післядипломної освіти

Андріюк Л.В. - проф., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;

Черній В.І. - проф., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;

Зозуля І.С. - проф., Нац. медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

198

1.4/17-

Г-200

від

02.02.10

Навчальний посібник

";Dermatology and Venereology"; (";Дерматологія і венерологія";)

Коляденко В.Г.,

Притуло О.О.,

Вінцерська Г.А.,

Прохоров Д.В.,

Кауд Д.,

Сугробова Ю.Ю.,

Андрашко Ю.В.,

Радіонов В.Г.,

Гусак О.С.,

Святенко Т.В.,

Денисенко О.І.

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського

Степаненко В.І. - проф., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця;

Буянова О.В. - проф., Івано-Франківський національний медичний університет;

Солошенко Е.М. - проф., Інститут дерматології та венерології Академії медичних наук

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

199

1.4/17-

Г-198

від

02.02.10

Навчальний посібник

";History of Medicine"; (";Історія медицини";)

Павлюк В.Г.,

Сухарева І.О.,

Григор'янц А.В.

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського

Семенова Л.С. - доц., Дніпропетровська державна медична академія;

Качала Л.О. - доц., Ужгородський національний університет;

Северин Г.К. - доц., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

200

1.4/17-

Г-189

від

02.02.10

Навчальний посібник

";Настільний теніс в системі фізичного виховання";

Улізько В.М.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Селезінка М.І. - проф., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

Шиян Б. - проф., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;

Коробейніков Г.В. - проф., Національний університет фізичного виховання і спорту

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

2 роботи

201

1.4/17-

Г-193

від

02.02.10

Підручник

Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми";

Капітан Т.В.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Сорокман Т.В. - проф., Буковинський державний медичний університет;

Павлюк В.П. - д.м.н., Департамент медичних наук Міжнародного фонду ";Україна";

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

202

1.4/17-

Г-206

від

02.02.10

Навчальний посібник

";Комп'ютерні мережі. Базові поняття";

Грицик В.В.,

Кучеренко О.І.

Державний науково-дослідний

Інститут інформаційної інфраструктури

(м.Львів)

Ткаченко Р.О. - проф., Національний університет ";Львівська політехніка";;

Каменський Р.М. - проф., Національний університет ";Львівська політехніка";;

Опотяк Ю.В. - к.т.н., Державний науково-дослідний Інститут інформаційної інфраструктури(м.Львів)

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

203

1.4/17-

Г-185

від

02.02.10

Навчальний посібник

";English Language Case Sstudies: for Engineering Studets Geotechnologies Energy managtmtnt";

Саєнко Н.С.,

Сімкова І.О.

Національний технічний університет України ";Київський політехнічний інститут";

Черноватий Л.М. - проф., Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна;

Праховник А.В. - проф., Інститут енергозбереження та енергоменеджменту;

Пахомова Т.О. - проф., Запорізький національний університет;

Бориско Н.Ф. - проф., Київський національний лінгвістичний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

204

1.4/17-

Г-186

від

02.02.10

Навчальний посібник

";Тилове забезпечення військ";

Саєвич Й.Й.,

Сапіга Р.І.,

Задерієнко С.І.,

Мамін В.А.,

Дричик В.М.,

Яковлев М.Ю.,

Худа Л.Н.,

Бабій Я.В.

Академія сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного

Чухрай Н.І. - проф., Національний університет ";Львівська політехніка";;

Крикавський Є.В. - проф., Національний університет ";Львівська політехніка";

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

205

1.4/17-

Г-146

від

28.01.10

Навчальний посібник

«Цифрова обробка сигналів»

Наконечний А.Й.,

Наконечний Р.А., Павлиш В.А.

Національний університет «Львівська політехніка»

Воробель Р.А.- проф., Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України;

Лукін В.В.- проф., Нац. аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «ХАІ»;

Павлов Г.В.- проф., Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

206

1.4/17-

Г-156

від

28.01.10

Навчальний посібник

«Правові засади забезпечення радіаційної безпеки»

Балюк Г.І., Кронда О.Ю., Сушик О.В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Бобкова А.Г.-проф., Донецький національний університет;

Гетьман А.П.- проф., Нац. юридична академія імені Ярослава Мудрого

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

207

1.4/17-

Г-205

від

02.02.10

Навчальний посібник

«Математичні моделі в менеджменті та маркетингу»

Копич І.М., Сороківський В.М., Стефаняк В.І.

Львівська комерційна академія

Копитко Б.І. –проф., Львівський нац.ун-т ім. І.Франка;

Скасків О.Б. – проф., Львівський нац.ун-т ім. І.Франка;

Єлейко В.І. – проф., Львівська комерційна академія

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

208

1.4/17-

Г-205

від

02.02.10

Навчальний посібник

«Література донецького краю»

Романько В.І.

Слов’янський державний педагогічний університет

Глущенко В.А.- проф., Слов’янський державний педагогічний університет;

Гальченко С.А. – к.філол.н., Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України;

Клепак Г.О. – засл. працівник культури України, Національна спілка краєзнавців України;

РУКОПИС

Даниленко В.І.

209

1.4/17-

Г-204

від

02.02.10

Навчальний посібник

«Формування духовності студентів вищих навчальних закладів на засадах уклаїнської ментальності (дисципліни гуманітарного циклу)»

Вірченко Т.І.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Криворізький економічний інститут

Козлов А.В.- проф., Криворізький державний педагогічний університет;

Скидан С.О. – проф., Київський нац. економічний університет імені Вадима Гетьмана;

Колоїз Ж.В.- д.філол.н., Криворізький державний педагогічний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

210

1.4/17-

Г-190

від

02.02.10

Навчальний посібник

«Фінанси підприємств в таблицях, схемах та тестах»

Гриб С.В.,

Болкунова І.О.

ПП «Магнолія 2006»

(м.Львів)

Оспіщев В.І.- проф., Харківський державний ун-т харчування та торгівлі;

Глущенко В.В.- проф., Харківський нац.ун-т ім.В.Н.Каразіна;

Філіпенко А.В.- проф., Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

211

1.4/17-

Г-202

від

02.02.10

Навчальний посібник

«Історія зарубіжної журналістики (від античності до ІІ пол.ХVIII ст.)»

Жиленко І.Р.

Сумський державний університет

Богданович Г.Ю.- проф.,Таврійський нац. ун-т ім.В.І.Вернадського;

Поплавська Н.М.- д.філол.н., Тернопільський нац. педагогічний ун-т імені Володимира Гнатюка;

Ткаченко О.Г.- проф., Сумський державний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

212

1.4/17-

Г-207

від

02.02.10

Навчальний посібник

«Ведення бухгалтерського і податкового обліку за допомогою програми «1С: Бухгалтерія 7.7» для початківців»

Журавка А.В.,

Уткін О.Ю.

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

Новожилова М.В.- проф., Харківський державний технічний ун-т будівництва та архітектури;

Шевченко Л.П.- проф., Харківський державний технічний ун-т будівництва та архітектури;

Меркулова Т.В.- проф., Харківський нац.ун-т ім.В.Н.Каразіна;

Тімофєєв В.О.- проф., Харківський нац.ун-т радіоелектроніки

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

213

1.4/17-

Г-207

від

02.02.10

Навчальний посібник

«Ведення бухгалтерського і податкового обліку за допомогою програми «1С: Бухгалтерія 7.7» для професіоналів»

Журавка А.В.,

Уткін О.Ю.

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

Новожилова М.В.- проф., Харківський державний технічний ун-т будівництва та архітектури;

Шевченко Л.П.- проф., Харківський державний технічний ун-т будівництва та архітектури;

Меркулова Т.В.- проф., Харківський нац.ун-т ім.В.Н.Каразіна;

Тімофєєв В.О.- проф., Харківський нац.ун-т радіоелектроніки

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

214

1.4/17-

Г-201

від

02.02.10

Навчальний посібник

«Технологічні основи машинобудування (основні способи обробки поверхонь та сучасні Т-системи для їх реалізації)»

Захаркін О.У.

Сумський державний університет

Ступа В.І.- проф., Чернігівський державний технологічний університет ;

Братан С.М.- проф.. Севастопольський нац. технічний ун-т;

Тарельник В.Б.- проф., Сумський нац. аграрний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

215

1.4/17-

Г-203

від

02.02.10

Навчальний посібник

«Англійська мова для допитливих студентів»

Єрченко П.Г., Єрченко О.В.

Львівський національний університет імені Івана Франка

Булатецька Л.- проф., Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки;

Чугу С.Д.- доц., Вінницький державний педавгогічний ун-т імені Михайла Коцюбинського;

Байбакова І.М.- доц., Нац. ун-т «Львівська політехніка»

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

216

1.4/17-

Г-195

від

02.02.10

Навчальний посібник

";Філософія";

Шрамко Т.І.

Приватне підприємство видавництво ";Новий Світ - 2000";

Кузнєцов О.П. - Львівський коледж декоративного й ужиткового мистецтва;

Здоровенко В.В. - проф., Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

217

1.4/17-

Г-197

від

02.02.10

Підручник

";Виготовлення, монтаж та експлуатація обладнання хімічних виробництв";

Мікульонок І.О.

Національний технічний університет України ";Київський політехнічний інститут";

Парфенюк О.С. - проф., Донецький національний технічний університет;

Бондаренко В.М. - канд.техн.наук, ВАТ ";НВП ";Більшовик"; (м.Київ);

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

218

1.4/17-

Г-194

від

02.02.10

Навчальний посібник

";Теорія антагоністичних ігор";

Романюк В.В.

Хмельницький національний університет

Цегелик Г.Г. - проф., Львівський національний університет імені Івана Франка;

Катеринчук І.С. - проф., Національна академія державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького;

Радченко В.М. - проф., Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

219

1.4/17-

Г-191

від

02.02.10

Навчальний посібник

";Художнє проектування одягу";

Корницька Л.А.

Приватне підприємство видавництво ";Новий Світ - 2000";

Ковтуненко Н.О. - канд.пед.наук, Інститут професійно-технічної освіти АПН України;

Баннова І.М. - проф., Хмельницький національний університет;

Радкевич В.О. - канд.пед.наук, Інститут професійно-технічної освіти АПН України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

220

1.4/17-

Г-187

від

02.02.10

Навчальний посібник

";Матеріали з історії літературознавства та генології для самостійної роботи студентів (освітньо-кваліфікаційних рівнів ";спеціаліст"; і ";магістр";)

Васьків М.С.

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Турган О.Д. - проф., Запорізький державний медичний університет;

Іванишин П.В. - докт.ділол.наук, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

РУКОПИС

Даниленко В.І.

221

1.4/17-

Г-192

від

02.02.10

Підручник

";Історія німецької мови";

Левицький В.В.,

Гайнц-Дітер Поль

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Таранець В.Г. - проф., Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

Ягупова Л.М. - проф., Донецький національний університет;

Гостюк Т.М. - доц., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

РУКОПИС

Даниленко В.І.

222

1.4/17-

Г-199

від

02.02.10

Навчальний посібник

";Дерматологія і венерологія";

Коляденко В.Г.,

Притуло О.О.,

Вінцерська Г.А.,

Прохоров Д.В.,

Кауд Д., Сугробова Ю.Ю.,

Андрашко Ю.В.,

Радіонов В.Г.,

Гусак О.С.,

Святенко Т.В.,

Денисенко О.І.

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського

Степаненко В.І. - проф., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця;

Буянова О.В. - проф., Івано-Франківський національний медичний університет;

Солошенко Е.М. - проф., Інститут дерматології та венерології АМН України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

223

1.4/17-

Г-188

від

02.02.10

Навчальний посібник

";Гроші і кредит";

Гойко А.Ф.,

Скрипник А.Л.,

Четверіком Ю.В.,

Сердюченко Н.Б.

Київський національний університет будівництва і архітектури

Кириченко О.А. - проф., Інститут законодавства Верховної Ради України;

Куценко В.І. - проф., Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України (м.Київ);

Бондаренко Є.В. - проф., Українська академія інвестицій в науку і будівництво (м.Київ)

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

224

1.4/17-

Г-154

від

28.01.10

Навчальний посібник

";Гідрогеохімія (геохімія підземних вод)";

Суярко В.Г.,

Безрук К.О.

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Височанський В.І. - доктор геолого-мінералогічних наук, Геолого-тематичний центр;

Бартащук О.В. - кандидат геол.-мінер.наук, Дочірня компанія ";Укргазвидобування"; Національної акціонерної компанії ";Нафтогаз України";

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

225

1.4/17-

Г-283

від

09.02.10

Навчальний посібник

«Інноваційний менеджмент»

Князь С.В.,.

Георгіаді Н.Г.,

Топоровська Л.Й.,

Зінкевич Д.К.

Національний університет «Львівська політехніка»

Алексєєв І.В. – проф., Національний університет «Львівська політехніка»;

Чухрай Н.І. – проф., Національний університет «Львівська політехніка»;

Садова У.Я. – проф., Інститут регіональних досліджень НАН України;

Башнянин Г.І. – проф., Львівська комерційна академія;

Музика П.М. – проф., Львівський національний ун-т ветеринарної медицини

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

226

1.4/17-

Г-267

від

08.02.10

Підручник

«Особливості перекладу текстів різних стилів. Французька мова»

Полюк І.С.,

Бондар Л.В.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Максимекнко О.В. – доц., Інститут філології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Кагановська О.М. – проф., Київський національний лінгвістичний університет;

Жалай В.Я. – доц., Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

227

1.4/17-

Г-223

від

04.02.10

Навчальний посібник

«Облік за видами економічної діяльності»

Бабіч В.В.

Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана

Осадчий Ю.І. – проф., Міжгалузевий інститут управління;

Калюга Є.В. – проф., Найціональний університет біоресурсів і природокористування

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

228

1.4/17-

Г-247

від

04.02.10

Навчальний посібник

«Бюджетна система»

Брюховецька Н.Ю.,

Ігнатова О.А.

Донецький національний університет економіки та права

Дубницький В.І. – проф., Донецький економіко–гуманітарний інститут;

Поважний О.С. – проф.,

Донецький державний університет управління;

Єгоров П.В. – проф., Донецький національний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

229

1.4/17-

Г-246

від

04.02.10

Навчальний посібник

«Планування і контроль на підприємстві»

Шелегеда Б.Г., Берсуцький А.Я., Кравцова Л.В.

Донецький національний університет економіки та права

Кузьменко Л.М. – проф., Донецький державний університет управління;

Гузь М.Г. – проф., Донецький національний університет;

Білопольський М.Г. – проф., Приазовський державний технічний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

230

1.4/17-Г-224

від

04.02.10

Практикум

";Інформатика: інноваційні технології навчання";

Сільченко М.В.,

Краснюк Ю.М.,

Кучерява Т.О.,

Шабаліна І.В.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Шиман О.І. - канд.пед.наук, Бердянський державний педагогічний університет;

Мамченко С.Д. - доц., Нац. університет державної податкової служби України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

231

1.4/17-

Г-227

від

04.02.10

Навчально-методичний посібник

";Лептоспіроз";

Коршенко В.О.,

Полторапавлов В.А.

Українська медична стоматологічна академія

Колеснікова І.П. - проф., Національний медичний ун-т імені О.О. Богомольця;

Малий В.П. - проф., Харківська медична академія післядипломної освіти;

Прилуцький К.Ю. - доц., Українська медична стоматологічна академія

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

232

1.4/17-

Г-265

від

08.02.10

Навчальний посібник

"; Стандартизація і сертифікація довкілля";

Петровська М.А.

Львівський національний університет імені Івана Франка

Черняга П.Г. - проф., Національний університет водного господарства та природокористування;

Тревий І.С. - проф., Національний університет ";Львівська політехніка";;

Ковальчук І.П. - проф., Національний університет водного господарства та природокористування

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

233

1.4/17-

Г-263

від

08.02.10

Навчально-методичний посібник

";Педагогічне керівництво розвитком професійної компетентності вчителів музики в Інститутах післядипломної педагогічної освіти";

Мурована Н.М.

Севастопольський міський гуманітарний університет

Даниленко Л.І. - проф., Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Університету менеджменту освіти АПН України;

Хоружа Л.Л. - проф., Київський університет імені Бориса Грінченка

РУКОПИС

Даниленко В.І.

234

1.4/17-

Г-230

від

04.02.10

Навчальний посібник

";Методика викладання автосправи";

Пелагейченко М.Л.

Бердянський державний педагогічний університет

Гусев В.І. - проф., Бердянський державний педагогічний ун-т;

Корець М.С. - проф., Національний педагогічний ун-т імені М.П. Драгоманова;

Павлютенков Є.М. - проф., Запорізький обласний інститут післядипломної освіти

РУКОПИС

Даниленко В.І.

235

1.4/17-

Г-228

від

04.02.10

Навчальний посібник

";Dictionary of medikal terms on Pathophysiology"; (";Словник медичних термінів з патологічної фізіології";)

Кубишкін А.В.,

Харченко В.З.,

Шрамко Ю.І.,

Семенець П.Ф.,

Анісімова Л.В.,

Фомочкіна І.І.,

Алієв Л.Л.,

Щербак В.В.,

Литвинова С.В.,

Петросян А.М.,

Ткачова Н.Ю.

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського

Єльський В.М. - проф., Донецький національний медичний університет;

Костенко В.О. - проф., Українська медична стоматологічна академія;

Гоженко А.І. - проф., Одеський державний медичний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

236

1.4/17-

Г-226

від

04.02.10

Навчальний посібник

";Методика роботи з хореографічним колективом";

Забредовський С.Г.

Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Вантух М.М. - проф., Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського;

Рехвіашвілі А.Ю. - проф., Київський національний університет культури і мистецтв;

Шкоріненко В.О. - доц., Нац. академічний народний хор України ім. Г. Верьовки

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

237

1.4/17-

Г-268

від

08.02.10

Навчальний посібник

";Wirtschaftsdeutsch";

Олешко Г.І.,

Щербина О.О.,

Баранівська С.В.

Національний авіаційний університет

Титаренко О.Ю. - доц., Нац. педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова;

Спіцин Є.С. - проф., Київський нац. лінгвістичний ун-т;

Лисенко Г.Л. - доц., Національний технічний університет України ";КПІ";

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

238

1.4/17-

Г-233

від

04.02.10

Навчальний посібник

";Прототипна теорія"; (іноземною мовою)

Галицька О.Б.

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Кусько К.Я. - проф., Львівський національний університет імені Івана Франка;

Ходаковська Н.Г. - доц., Київський національний лінгвістичний університет;

Коваленко В.Г. - Луцький інститут розвитку людини Університету ";Україна";

РУКОПИС

Даниленко В.І.

239

1.4/17-

Г-254

від

08.02.10

Навчальний посібник

";Основи надійності літальних апаратів";

Нечипоренко О.М.

Національний технічний університет України ";Київський політехнічний інститут";

Лисенко О.І. - проф., Інститут телекомунікаційних систем НТУУ ";КПІ";;

Таланчук П.М. - проф., Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини ";Україна";;

Самков О.В. - проф., Національний авіаційний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

240

1.4/17-Г-257

від

08.02.10

Навчальний посібник

«Кінофотонодокументи в архівознавстві»

Казьмирчук М.Г.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Войцехівська І.Н. – проф., Київський нац. університет імені Тараса Шевченка;

Коцур А.П.- проф., Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

241

1.4/17-

Г-256

від

08.02.10

Словник

«Словник медичних термінів і понять з патологічної фізіології»

Кубишкін А.В., Харченко В.З., Фомочкіна І.І.

Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгієвського

Єльський В.М.- проф., Донецький нац.мед.ун-т;

Кришталь М.В.- проф., Нац. мед. ун-т імені О.О.Богомольця;

Клименко М.О. – проф., Харківський нац. мед. ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

242

1.4/17-

Г-255

від

08.02.10

Навчальний посібник

«Географічна, екологічна та туристична практики у Дністровському каньйоні»

Заставецька О.В., Зорін Д.О., Триснюк В.М.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Семчук Я.М.- проф., Івано-Франківський нац. політехнічний університет нафти і газу;

Шмандій В.М. – проф., Кременчуцький державний політехнічний ун-т імені Михайла Остроградського;

Мальований М.С.- проф., Нац. технічний ун-т «Львівська політехніка»

РУКОПИС

Даниленко В.І.

243

1.4/17-

Г-237

від

04.02.10

Підручник

«Основи стратегії національної безпеки та оборони держави»

Радецький В.Г., Дузь-Крятченко О.П., Воробйов В.М., Грищенко В.П., Даник Ю.Г., Дзюба Т.М., Єфіменко В.І., Косевцов В.О., Лисицин Е.М., Лобанов А.А., Нечхаєв С.М., Петренко М.І., Пунда Ю.В., Рось А.О., Свинаренко В.В., Телелим В.М., Чмельов В.О., Шуляк П.І.

Національна академія оборони України

Серватюк В.М. - проф., Представництво в Україні «Рейтеон технікан сервісез компані»;

Кириченко І.О.- проф., Обєднаний інститут Національної академії оборони України;

Олексієнко Б.М.- проф., Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

244

1.4/17-

Г-232

від

04.02.10

Навчальний посібник

«Історія педагогіки. Ілюстрована. Частина 1»

Скільський Д.М.

Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка

Лисенко Н.В.- проф., Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника;

Вихрущ А.В.- проф., Тернопільський нац. економічний ун-т;

Романишина Л.М.- проф., Нац.академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

РУКОПИС

Даниленко В.І.

245

1.4/17-

Г-237

від

04.02.10

Навчальний посібник

«Безпека дорожнього руху та деякі правові аспекти»

Кищун В.А., Кузнєцов Р.М.,

Мурований І.С., Лаба О.В.

Луцький національний технічний університет

Сахно В.П.- проф., Нац. транспортний ун-т;

Кравченко О.П.- проф., Східноукраїнський нац.ун-т імені В.Даля;

Рудь В.Д.- проф., Луцький національний технічний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

246

1.4/17-

Г-239

від

04.02.10

Навчальний посібник

«Мережі та обладнання широкосмугового доступу за технологіями хDSL»

Балашов В.О., Воробієнко П.П., Лашко А.Г., Ляховецький Л.М.

Одеська Національна академія зв’язку ім.О.С.Попова

Лемешко О.В. – проф., Харківський нац. ун-т радіоелектроніки;

Лега Ю.Г. – проф., Черкаський держ. технологічний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

247

1.4/17-

Г-239

від

04.02.10

Навчальний посібник

«A guid-book of human nutrition (Керівництво з гігієни харчування англійською мовою)»

Дьяченко А.Г.

Сумський державний університет

Коробчанський В.О.- проф., Харківський нац. медичний ун-т;

Козярін І.П.- проф., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика;

Циприян В.І.- проф., Нац. мед. ун-т імені О.О.Богомольця

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

248

1.4/17-

Г-241

від

04.02.10

Навчальний посібник

«Сучасний урок: теорія і практика моделювання»

Мантула Т.І.

Кіровоградська ОДА Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Атаманчук П.С.- проф., Кам’янець-Подільський національний ун-т;

Поліхун Н.І.- к.педагог.н., Інститут обдарованої дитини АПН України;

Бик А.С.- к.педагог.н., Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського;

Андрющенко Т.К.- к.педагог.н., Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

249

1.4/17-

Г-260

від

08.02.10

Навчальний посібник

«History of Ukrainian Culture (Історія української культури)»

Берестовська Д.С., Сугробова Ю.Ю., Карпова І.Д.

Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгієвського

Голод Р.Б.- д.філол.н., Івано-Франківський нац. мед. ун-т;

Качкан В.А.- проф., Івано-Франківський нац. мед. ун-т;

Воронкова В.Г.- проф., Запорізька державна інженерна академія

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

250

1.4/17-

Г-266

від

08.02.10

Навчальний посібник

";Статистика якості";

Чорний А.Ю.

Київський національний торговельно-економічний університет

Мережко Н.В. - проф., Київський національний торговельно-економічний університет;

Захожай В.Б. - проф., Міжрегіональна Академія Управління Персоналом;

Головач А.В. - проф., Київський національний торговельно-економічний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

251

1.4/17-

Г-261

від

08.02.10

Навчальний посібник

";Культорологія";

Берестовська Д.С.,

Сугробова Ю.Ю.,

Карпова І.Д.,

Вінцерська Г.А.,

Семчук Н.І.

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського

Воронкова В.Г. - проф., Запорізька державна інженерна академія;

Голод Р.Б. - доктор філол. наук, Івано-Франківський національний медичний ун-т;

Качкан В.А. - проф., Івано-Франківський національний медичний університет

РУКОПИС

Даниленко В.І.

252

1.4/17-

Г-248

від

04.02.10

Навчальний посібник

";Авіаційна англійська мова для диспетчерів управління повітряним рухом";

Вітряк А.М.,

Омельяненко Н.В.,

Зеленська Л.М.,

Пащенко Г.С.,

Півень В.В., Семенюк Н.Г.,

Гріденко Н.О., Ломакіна М.Є.

Державна льотна академія України

Акмалдінова О.М. - проф., Національний авіаційний університет;

Снитко О.С. - проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

253

1.4/17-

Г-242

від

04.02.10

Навчальний посібник

";Лекції з теорії і методів вибіркових обстежень";

Василик О.І.,

Яковенко Т.О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кнопов П.С. - проф., Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова;

Майборода Р.Є. - проф., Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка;

Пугачова М.В. - доктор економ. наук, Науково-технічний комплекс статистичних досліджень

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

254

1.4/17-

Г-240

від

04.02.10

Навчальний посібник

";Проблеми ВІЛ/СНІДу в стоматології";

Куроєдова В.Д.,

Коршенко В.О.,

Денисенко В.В.

Українська медична стоматологічна академія

(м. Полтава)

Карабан О.М. - проф., Харківський національний медичний університет;

Петрушанко Т.О. - проф., Українська медична стоматологічна академія;

Ніколаєва Л.Г. - проф., Харківська медична академія післядипломної освіти

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

255

1.4/17-

Г-236

від

04.02.10

Підручник

";Введення в технічну діагностику машин";

Нагорний В.М.

Сумський державний університет

Немчин О.Ф. - проф., Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні;

Цибаньов Г.В. - доктор техн. наук, Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка;

Бадаєв Ю.І. - проф., Київська державна академія водного транспорту

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

256

1.4/17-

Г-225

від

04.02.10

Навчальний посібник

";Рекреація у фізичній культурі різних груп населення";

Круцевич Т.Ю.,

Безверхня Г.В.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Побірченко Н.С. - проф., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Вісковатова Т.П. - проф., Одеський національний університет ім. І. Мечникова;

Волков Л.В. - проф., Переяслав-Хмельницький державний педагог. ун-т ім. Г. Сковороди

РУКОПИС

Даниленко В.І.

257

1.4/17-

Г-253

від

05.02.10

Навчальний посібник

";Міколого-мікробіологічний словник-довідник";

Пішак В.П., Яковичук Н.Д.,

Дейнека С.Є.

Буковинський державний медичний університет

(м. Чернівці)

Мінухін В.В. - проф., Харківський державний медичний університет;

Куцик Р.В. - проф., Івано-Франківський національний медичний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

258

1.4/17-

Г-269

від

08.02.10

Навчальний посібник

";Фінансовий менеджмент";

Пазинич В.І.,

Шулешко А.В.

Криворізький економічний інститут державного вищого навчального закладу ";Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана";

Лук'яненко І.Г. - проф., Національний університет ";Київо-Могилянська академія";;

Турило А.М. - проф., Криворізький технічний університет;

Черняк О.І. - проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

259

1.4/17-

Г-235

від

04.02.10

Навчальний посібник

«Логістика НАТО»

Пулим В.О., Малік О.І., Малік О.О.

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Крикавський Є.В.- проф., Нац.ун-т «Львівська політехніка»;

Завгороднєв Ю.А.- Львівський нац. ун-т імені Івана Франка;

Янковська Л.А.- проф., Львівський ун-т бізнесу та права;

Ліпенцев А.В.- доц., Львівський регіональний інститут державного управління

260

1.4/17-

Г-231

від

04.02.10

Навчальний посібник

«Історія української культури»

Берестовська Д.С., Сугробова Ю.Ю., Карпова І.Д.

Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгієвського

Голод Р.Б.- д.філол.н., Івано-Франківський нац. мед. ун-т;

Качкан В.А.- проф., Івано-Франківський нац. мед. ун-т;

Воронкова В.Г.- проф., Запорізька державна інженерна академія

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

261

1.4/17-

Г-259

від

08.02.10

Навчальний посібник

«Природоохоронні технології. Частина І. Захист атмосфери»

Северин Л.І., Петрук В.Г., Безвозюк І.І., Васильківський І.В.

Вінницький національний технічний університет

Порєв В.А.- проф., Нац.технічний ун-т України «КПІ»;

Гомеля М.Д.- проф., Нац.технічний ун-т України «КПІ»;

Ранський А.П.- проф., Вінницький нац. технічний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

262

1.4/17-

Г-244

від

04.02.10

Навчальний посібник

«Вивчати німецьку з Еріхом Кестнером»

(іноземною мовою)

Зубач О.А.,

Кузнєцова А.О.,

Новак Г.Ф.

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Гамзюк М.В. – проф.,

Київський національний лінгвістичний університет;

Денисенко С.Н. – проф.,

Львівський національний університет ім. І. Франка;

Кошкарьова Л.С. – к.філол.н,

Донецький національний університет

РУКОПИС

Даниленко В.І

263

1.4/17-

Г-245

від

04.02.10

Навчальний посібник

«Вправи, завдання, тести з курсу „Фінанси”»

Під ред. Кривуца Ю.М.

Міжнародний Слов’янський університет

(м. Харків)

Соколова Л.В. – проф.,

Харківський національний університет радіоелектроніки;

Борович О.Д. – проф.,

Українська академія залізничного транспорту;

Успаленко В.І. – проф.,

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

264

1.4/17-

Г-243

від

04.02.10

Навчальний посібник

«Сучасні граматичні течії (німецька мова)» (іноземною мовою)

Застровська С.О.,

Застровський О.А.,

Зубач О.А.

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Літвінова М.М. – к.філол.н.,

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля;

Гамзюк М.В. – проф.,

Київський національний лінгвістичний університет;

Басиров Ш.Р. – проф.,

Донецький національний ун-т

РУКОПИС

Даниленко В.І.

265

1.4/17-

Г-258

від

08.02.10

Навчальний посібник

«Теоретичні та практичні аспекти маркетингу транспортих послуг»

Аксьонов І.М.,

Копитво В.І.

Державний економіко–технологічний університет транспорту

(м. Київ)

Загорулько В.М. – проф., Національний авіаційний університет;

Підлесний П.І. – проф,

Державний економіко–технологічний університет транспорту

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

266

1.4/17-

Г-262

від

08.02.10

Навчальний посібник

«Екологічна етика»

Березюк Д.О., Мальований М.С.,

Дячок В.В.,

Ятчишин Ю.Й.

Національний університет „Львівська політехніка”

Гомеля М.Д. – проф.,

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”;

Шмандій В.М. – проф.,

Кременчуцький державний університет;

Пляцук Л.Д. – проф.,

Сумський державний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

267

1.4/17-

Г-264

від

08.02.10

Навчальний посібник

«Історія Чехії»

Антоненко О.В.,

Гасілова Г.,

Гасіл Ї.,

Лобур Н.В.,

Паламарчук О.Л.

Львівський національний університет імені Івана Франка

Пахомова С.М. – проф.,

Ужгородський національний університет;

Черниш Т.О. – проф.,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Зашкільняк Л. – проф.,

Інститут українознавства імені І. Крип’якевича

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

268

1.4/17-

Г-229

від

04.02.10

Навчальний посібник

«Доказова медицина»

Москаленко В.Ф.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Солоненко І.М.- проф., Нац.академія державного управління при Президентові України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

269

1.4/17-

Г-313

від

11.02.10

Навчальний посібник

«Страхові послуги»

Дема Д.І.,

Віленчук О.М.,

Демянюк І.В., за заг.ред. Деми Д.І.

Житомирський національний агроекологвчний університет

Осадець С.С.- проф., Київський національний економічний ун-т імені Вадима Гетьмана;

Борисова В.А.- проф., Сумський національний аграрний ун-т;

Петрук О.М.- проф., Житомирський державний технологічний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

270

1.4/17-

Г-315

від

11.02.10

Навчальний посібник

«Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями»

Капська А.Й., Калаур С.М., Олексюк Н.С., Фалинська З.З.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Кравець В.П.- проф., Тернопільський нац. педагогічний ун-т імені Володимира Гнатюка;

Пєша І.В.- доц., Державний інститут розвитку сім’ї і молоді Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді;

Карпенко О.Г.- проф., НПУ ім. М.П.Драгоманова

РУКОПИС

Даниленко В.І.

271

1.4/17-

Г-314

від

11.02.10

Навчальний посібник

«Український суспільно-політичний рух в ІІ пол. ХІХ ст.»

Доценко О.Г., Іванова Л.Г.

Київський міжнародний університет

Гуржій О.І.- проф., Інститут історії України НАН України;

Калакура Я.С.- проф., Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка;

Гринів О.І.- проф., Київський міжнародний університет;

Виговський М.Ю.- проф., НПУ ім. М.П.Драгоманова

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

272

1.4/17-

Г-316

від

11.02.10

Навчальний посібник

«Стратегічний менеджмент. Практикум з обгрунтування стратегічних рішень для транспортних підприємств»

Семенчук К.Л.

Одеський національний морський університет

Рибак А.І.- проф., Міжнародний гуманітарний університет;

Соколовська З.М.- проф., Одеський нац. ун-т ім. І.І.Мечникова;

Чернов С.К.- проф., Нац. ун-т кораблебудування імені адмірала Макарова

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

273

1.4/17-

Г-320

від

11.02.10

Підручник

„Геополітика та політична географія”

Гольцов А.Г.

Міжрегіональна академія управління персоналом

(м. Київ)

Масляк П.О. – проф.,

Київський національний університет ім. Т.Шевченка;

Дахно І.І. – проф.,

Міжрегіональна академія управляння персоналом;

Горбатенко Г.А.,

Національний педагогічний ун-т ім.М.П. Драгоманова

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

274

1.4/17-

Г-321

від

11.02.10

Навчальний посібник

„Моделі і методи аналізу ієрархій. Теорія. Застосування”

Панкратова Н.Д.,

Недашківська Н.І.,

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”

Наконечний О.Г. – проф.,

Київський національний університет ім. Т. Шевченка;

Волошин О.Ф. – проф.,

Київський національний університет ім. Т. Шевченка;

Кунцевич В.М.,

Інститут космічних досліджень НАН України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

275

1.4/17-

Г-309

від

11.02.10

Навчальний посібник

„Спеціальна генетика (Генетика відтворення)”

Трофименко О.Л.,

Туринський В.М.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

(м. Київ)

Яблонський В. – проф.,

Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Віннчук Д.Г. – проф.,

Інститут гідротехніки і меліорації УААН;

Гиль М.І.

Миколаївський ДАУ;

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

276

1.4/17-

Г-310

від

11.02.10

Навчальний посібник

„Облік зовнішньоекономічної діяльності”

Яценко В.М.,

Гриліцька А.В.

Черкаський державний технологічний університет

Крисанов Д.Ф. – проф.,

Інститут економіки та прогнозування НАН України;

Єрманов О.Ю. – проф.,

Національний університет біоресурсів і природокористування

(м.Київ);

Мостенська Т.Л. – проф.,

Національний університет харчових технологій

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

277

1.4/17-

Г-308

від

11.02.10

Навчальний посібник

„Англійська мова для професійного спілкування з електротехніки та електротехнологій”

Гордієнко М.Г.,

Шаповал Л.Г.

Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського

Клваль Т.І.,

Київський національний лінгвістичний університет;

Заскалєта С.Г.,

МДАУ;

Едмунд Хект – прф.,

Кременчуцький державний пілітехнічний університет імені Михайла Остроградського

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

278

1.4/17-

Г-311

від

11.02.10

Навчальний посібник

„Збірник навчальних програм за освітньо–кваліфікаційним рівнем „Бакалавр” спеціальності 6.010201 фізичне виховання”

За редакцією Шилкіна Г.М.,

Осіпова В.М.,

Бердянський державний педагогічний університет

Конох А.П. – проф.,

Запорізький національний університет;

Маліков М.В.,

Запорізький національний університет;

Це–Кононенко Г.Е.,

Бердянський державний педагогічний університет;

Макаренко Л.В.,

Бердянський державний педагогічний університет

РУКОПИСДаниленко В.І.

279

1.4/17-

Г-307

від

11.02.10

Навчальний посібник

„Екохімічні аспекти існування безхребетних тварин у ґрунті: методи вивчення”

Пахомов О.Є.,

Дідур О.О.,

Кульбачко Ю.Л.,

Лоза І.М.,

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Ярошенко М.М. – проф.,

Донецький національний університет;

Мальцева І.А. – проф.,

Мелітопольський педагогічний університет ім.

Б. Хмельницького;

Грицан Ю.І. – проф.,

Дніпропетровський державний аграрний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

280

1.4/17-

Г-299

від

10.02.10

Підручник

„Методика і техніка навчального фізичного експерименту в основній школі ”

Атаманчук П.С.,

Ляшенко О.І.,

Мендерецький В.В.,

Ніколаєв О.М.

Кам’янець–Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Теплінський Ю.В. – проф.,

Кам’янець–Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

Шут М.І. – проф.,

Інститут фізико–математичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

Пташнік О.В.,

Кам’янець–Подільська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №10

РУКОПИСДаниленко В.І.

281

1.4/17-

Г-318

від

11.02.10

Навчальний посібник

";Завдання до практичних занять з лінійної алгебри (векторні простори)";

Безущак О.О.,

Ганюшкін О.Г.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Бондарчук Ю.В. - проф., Національний університет ";Києво-Могилянська академія";;

Городній М.Ф. - проф., Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка;

Дрозд Ю.А. - проф., Інститут математики НАН України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

282

1.4/17-

Г-319

від

11.02.10

Навчальний посібник

";Північноатлантичний альянс: історія, функції, структура, відносини з Україною";

колектив авторів; за загальною редакцією Д.І. Дзвінчука

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Михальченко М.І. - проф., Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса;

Ситник Г.П. - проф., Національна академія державного управління при Президентові України;

Красівський О.Я. - проф., Національна академія державного управління при Президентові України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

283

1.4/17-

Г-322

від

11.02.10

Навчальний посібник

";Основи радіоелектроніки";

Кичак В.М.,

Крушевський Ю.В.,

Гаврілов Д.В.

Вінницький національний технічний університет

Серков О.А. - проф., Національний технічний університет ";Харківський політехнічний інститут";;

Манойлов В.П. - проф., Житомирський державний технологічний університет;

Климош М.М. - проф., Національний університет ";Львівська політехніка";

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

284

1.4/17-

Г-326

від

11.02.10

Словник

";Українсько-англійський та англо-український словник з екологічної безпеки";

Дудар Т.В.,

Письменна О.О.,

Заскалета В.П.

Національний авіаційний університет

Височинський Ю.І. - доц., Національний технічний університет України ";КПІ";;

Лисиченко Г.В. - доктор т.н., Інститут геохімії навколишнього середовища;

Висоцький А.В. - проф., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

285

1.4/17-

Г-324

від

11.02.10

Навчальний посібник

";Оперативно-розшукова профілактика й розкриття злочинів у сфері діяльності банківських та кредитно-фінансових установ";

Савченко О.О.

Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

Антонов К.В. - проф., Академія митної служби України (м.Дніпропетровськ);

Андрієнко В.М. - проф., Донецький національний університет;

Ортинський В.Л. - проф., Львівський державний університет внутрішніх справ

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

286

1.4/17-

Г-293

від

10.02.10

Навчальний посібник

";Адаптивна оптика";

Васюра А.С.,

Павлов С.В.,

Прокопова М.О.,

Тужанський С.Є.

Козловська Т.І.

Вінницький національний технічний університет

Осінський В.І. - проф., ";Науково-дослідний інститут мікроприладів"; НТК ";Інститут монокристалів";;

Петрук В.Г. - проф., Вінницький національний технічний університет;

Осадчук В.С. - проф., Вінницький національний технічний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

287

1.4/17-

Г-304

від

11.02.10

Навчальний посібник

";Релігійна філософія";

Надурак В.В.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Филипович Л.О. - проф., Інститут філософії імені Г.С. Сковороди;

Ларіонова В.К. - проф., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

Кияк С.Р. - проф., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

Кундеревич О.В. - доц., Київський національний університет культури і мистецтв

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

288

1.4/17-Г-292

від

10.02.10

Практикум

";Теорія розвитку та припинення горіння"; (частина перша і друга)

Тарахно О.В.,

Трегубов Д.Г.,

Жернокльов К.В.,

Шепелева А.І.,

Коврегін В.В.

Університет цивільного захисту України (м.Харків)

Куценко Л.М. - проф., Університет цивільного захисту України;

Сабадаш В.В. - провідний науковий співробітник, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз;

Курко К.В. - доц., Національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

(2 папки)

289

1.4/17-

Г-312

від

11.02.10

Навчальна книга

„Міжнародна торгівля та інвестиції”

Павленко І.І.,

Варяниченко О.В.,

Навроцька Н.А.

Національний гірничий університет

Задоя А.О. – проф.,

Дніпропетровський університет економіки і права;

Макогон Ю.В. – проф.,

Донецький національний університет;

Мокій А.І. – проф.,

Львівська комерційна академія

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

290

1.4/17-

Г-301

від

10.02.10

Навчальний посібник

„Складання кошторисної документації за допомогою укрупнених показників”

Гойко А.Ф.,

Ізмайлова К.В.,

Гриценко О.С.,

Гриценко Ю.О.,

Бєлєнкова О.Ю.

Київський національний університет будівництва і архітектури

Губень П.І.,

Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості будівництва Мінрегіонбуду України;

Бондаренко Є.В. – проф.,

ЗАТ „Укракадемінвестбуд”;

Федоренко В.Г. – проф.,

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

291

1.4/17-

Г-294

від

10.02.10

Посібник для самостійного вивчення

„Фінансовий аналіз”

Яценко В.М.,

Шинкаренко О.М.,

Бразілій Н.М.

Черкаський державний технологічний університет

Мостенська Т.Л. – проф.,

Національний університет харчових технологій (м. Київ);

Червен І.І. – проф.,

Миколаївський державний аграрний університет;

Мостенська Т.Л. – проф.,

Національний університет харчових технологій

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

292

1.4/17-

Г-298

від

10.02.10

Навчальний посібник

„Захист навколишнього середовища при роботі теплотехнологічного устаткування”

Шаройко Н.А.,

Каграманян А.О.,

Полтавський І.П.,

Савенко В.В.

Українська державна академія залізничного тарнспорту

(м. Харків)

Маляренко В.А. – проф.,

Харківська національна академія міського господарства;

Канило П.М. – проф.,

ІПМаш НАНУ;

Шапка О.В. – проф.,

Українська державна академія залізничного транспорту

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

293

1.4/17-

Г-329

від

11.02.10

Навчальний посібник

„Логістика: теорія і практика”

За ред. Даниленка А.С.

Білоцерківський національний аграрний університет

Школьний О.О.,

Уманський державний аграрний університет;

Канінський П.К.,

Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки”;

Шпичак О.М. – проф.,

Національний університет біоресурсів і природокористування України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

294

1.4/17-

Г-327

від

11.02.10

Підручник

„English Grammar. Syntaks (Граматика англійської мови. Синтаксис)”

Федоренко О.І.

Львівський національний університет імені Івана франка

Зацний Ю.А. – проф.,

Запорізький національний університет;

Булатецька Л.І. – проф.,

Волинський національний університет імені Лесі Україники;
Рогатюк А.Є.,

Волинський інститут економіки і менеджменту

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

295

1.4/17-

Г-325

від

11.02.10

Навчальний посібник

„Релігієзнавство: навчальний посібник для бакалаврів негуманітарних спеціальностей заочної форми навчання”

Мамай Н.М.

Міжрегіональна академія управляння персоналом

(м. Київ)

Воловик В.І. – проф.,

Запорізький національний університет;

Сіднєв Л.М. – проф.,

Класичний приватний університет

(м. Запоріжжя);

Кретов А.І.,

Міжрегіональна академія управління персоналом (м. Київ)

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

296

1.4/17-

Г-323

від

11.02.10

Навчальний посібник

„Основи патології органів слуху та мови”

Петрик О.І.,

Валецька Р.О.

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Гавриленко О.Ф. – проф., Київський державний національний лінгвістичний університет;;

Стеценко Г.С. – проф., Луцький біотехнічний інститут Міжнародного науково–технічного університету;

Грейда Б.П. – проф., Волинський національний ун-т імені Лесі Українки

РУКОПИС

Даниленко В.І.

297

1.4/17-

Г-300

від

10.02.10

Підручник

„Методика і техніка навчального фізичного експерименту в старшій школі”

Атаманчук П.С.,

Ляшенко О.І.,

Мендерецький В.В.,

Ніколаєв О.М.

Кам’янець–Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Сиротюк В.Д. – проф., Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова;

Конет І.М. – проф., Кам’янець–Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

Чернецький І.С. – Кам’янець–Подільська спеціалізована загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням інформатики

РУКОПИС Даниленко В.І.

298

1.4/17-

Г-302

від

11.02.10

Навчальний посібник

„Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД”

Дорошко М.С.,

Шпакова Н.В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Крижанівський В.П. – проф.,

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Киридон А.М. – проф.,

Київський міжнародний університет;

Михальченко М.І. – проф.,

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України;

Перепелиця Г.М. – проф.,

Інститут зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України

РУКОПИС Кривошея А.Н.

299

1.4/17-

Г-306

від

11.02.10

Навчальний посібник

„Стратегічний аналіз”

Яценко В.М.,

Демиденко В.В.,

Демиденко С.Л.

Черкаський державний технологічний університет

Заїнчковський А.О. – проф.,

Національний університет харчових технологій;

Дацій О.І. – проф.,

Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України;

Єрмаков О.Ю. – проф.,

Національний університет біоресурсів і природокористування;

РУКОПИС Кривошея А.Н.

300

1.4/17-

Г-305

від

11.02.10

Навчальний посібник

„Теплотехнічні процеси та теплова обробка матеріалів і виробів”

Слинько Г.І.,

Бєліков С.Б.,

Улітенко О.М.

Запорізький національний технічний університет

Внуков Ю.М. – проф., Запорізький національний технічний університет;

Яковлєва І.Г. – проф., Запорізька державна інженерна академія;

Губинський М.В. – проф., „Промислова теплоенонергетика” Національної металургійної Академії України

РУКОПИС Кривошея А.Н.

301

1.4/17-

Г-303

від

11.02.10

Навчальний посібник

„Гнійно–некротичні ускладнення ранового процесу”

Вергун А.Р.,

Корпан Н.І.,

Котик В.В.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Зербіно Д.Д. – проф., Інститут клінічної патології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

Філь Ю.Я. – проф., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;

Гощинський В.Б. – проф., Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

РУКОПИС Кривошея А.Н.

302

1.4/17-

Г-296

від

10.02.10

Навчальний посібник

„Депозитарна діяльність”

Москвін С.О.,

Посполітак В.В.,

Хоружий С.Г.

Український міжнародний культурний центр (м.Київ)

Бурмака М.О. – доц., Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (м.Київ);

Лупенко Ю.О. – проф., Державне агенство України з інвестицій та інновацій;

Задоя А.О. – проф., Дніпропетровський університет економіки і права

РУКОПИС Кривошея А.Н.

303

1.4/17-

Г-297

від

10.02.10

Навчальний посібник

„Пенітенціарна педагогіка та психологія”

Головань Т.О.

Луганський інститут праці та соціальних технологій

Стеценко С.Г. – проф., Національна академія прокуратури України;

Супрун М.О. – доктор пед.наук, Київський національний університет внутрішніх справ;

Пометун О.І. – доктор пед.наук, Інститут педагогіки АПН України

РУКОПИС Кривошея А.Н.

304

1.4/17-

Г-317

від

11.02.10

Навчальний посібник

„Страховий менеджмент”

Супрун А.А.,

Супрун Н.В.

Видавництво „Магнолія”

Нусінов В.Я. – проф., Криворізький технічний університет;

Іванов Ю.Б. – проф., Харківський національний економічний університет;

Мартюшева Л.С. – доц., Харківський національний економічний університет

РУКОПИС Кривошея А.Н.

305

1.4/17-

Г-328

від

11.02.10

Навчальний посібник

„Introduction to Numerical Methods”

Буцан Г.П.,

Марковський О.П.,

Мухіна В.Є., Ясинський В.В.

Національний технічний університет України «КПІ»

Шарко В.В. – проф., Інститут математики НАН України;

Белов Ю.А. – проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Задерей П.В. – проф., Київський національний університет технологій та дизайну

РУКОПИС Кривошея А.Н.

306

1.4/17-

Г-328

від

11.02.10

Навчальний посібник

„Practical Tasks in English Theoretikal Grammar” (Практикум з теоретичної граматики англійської мови)

Федоренко О.І.,

Сухорольська С.М.

Львівський національний університет імені Івана Франка

Зацний Ю.А. – проф., Запорізький національний університет;

Положин М.М. – проф., Закарпатський державний університет;

Булатецька Л.І. – проф., Волинський національний університет імені Лесі Українки

РУКОПИС Кривошея А.Н.

307

1.4/17-

Г-362

від

16.02.10

Навчальний посібник

„Управління потенціалом підприємства”

Прус Л.Р.

Університет економіки і підприємництва

Гринчуцький В.І. – проф.,

Тернопільський національний економічний університет;

Тебляшкіна Л.І. – проф.,

Хмельницький національний університет

РУКОПИС Кривошея А.Н.

308

1.4/17-

Г-377

від

16.02.10

Навчальний посібник

„Економіка підприємств АПК”

Садовник О.В.,

Старіков О.Ю.

Київський національний університет імені Вадима Гетьмана

Вихор М.В.,

Білоцерківський державний аграрний університет;

Шкільов О.В. – проф.,

Національний університет біоресурсів і природокористування України

РУКОПИС Кривошея А.Н.

309

1.4/17-

Г-384

від

16.02.10

Підручник

„Основи ультразвукового неруйнівного контролю”

Цапенко В.К.,

Куц Ю.В.

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”

Білокур І.П. – проф.,

Національний авіаційний університет;

Троїцький В.О. – проф.,

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України;

Давидов Є.О. –

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України;

Кісіль І.С. – проф.,

Івано–Франківський національний технічний університет нафти і газу;

Люта З.П. –

Івано–Франківський національний технічний університет нафти і газу

РУКОПИС Кривошея А.Н.

310

1.4/17-

Г-383

від

16.02.10

Навчальний посібник

„Тромбоцитопенії у дітей”

Дубей Л.Я.,

Новак В.Л.,

Красівська В.В.,

Дорош О.,

Дубей Н.,

Трояновська О.,

Цимбалюк І.

Інститут патології крові та транфузійної медицини Академії медичних наук України

Донська С.Б. –

Центр дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку НДСЛ „ОХМАДИТ”;

Лебедь Г.Б. –

Львівський національний університет імені Данила Галицького;

Логінський В. – проф.,

Інститут патології крові та транфузійної медицини АМН України

РУКОПИС Кривошея А.Н.

311

1.4/17-

Г-382

від

16.02.10

Навчальний посібник

„Маркетинг”

Кравчук Г.О.

Київський національний університет культури і мистецтв

Виноградський М.Д. –

ДАЖКТ;

Чорна Л.О. – проф.,

Вінницький торговельно–економічний інститут КНТЕУ;

Сологуб О.П. – проф.,

Київський національний університет харчових технологій

РУКОПИС Кривошея А.Н.

312

1.4/17-

Г-366

від

16.02.10

Навчальний посібник

„Структура, кінематика та динаміка механізмів”

Онищенко О.Г.,

Коробко Б.О.,

Ващенко К.М.

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Маслов О.Г. – проф.,

Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського;

Ємельянова І.А. – проф.,

Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури;

Доброскок В.Л. – проф.,

Національний технічний університет України „Харківський політехнічний інститут”

РУКОПИС Кривошея А.Н.

313

1.4/17-

Г-354

від

16.02.10

Навчальний посібник

„Стандартизація обліку”

Погріщук Б.В.,

Гордополова Н.В.,

Рожелюк В.М.

Тернопільський національний економічний університет

Вінницький інститут економіки

Правдюк Н.Л. – проф.,

Вінницький національний аграрний університет;

Кіндрацька Л.М. – проф.,

Київський національний університет ім. В. Гетьмана

РУКОПИС Кривошея А.Н.

314

1.4/17-

Г-368

від

16.02.10

Навчальний посібник

„Розрахунок кам’яних і армокам’яних конструкцій”

Ротко С.В.,

Ужегова О.А.,

Задорожзнікова І.В.,

Барашиков А.Я.

Луцький національний технічний університет

Андрейків О.Є. – проф.,

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Бліхарський З.Я. – проф.,

Національний університет „Львівська політехніка”;

Шваб’юк В.І. – проф.,

Центр післядипломної освіти Луцького національного технічного університету

РУКОПИС Кривошея А.Н.

315

1.4/17-

Г-381

від

16.02.10

Навчальний посібник

„Фізіологія рослин”

Должицька А.Г.,

Панчук І.І.

Чернівецький національний університет

ім. Ю. Федьковича

Лихолат Ю.В. – проф.,

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара;

Бойко М.І. – проф.,

Донецький національний університет;

Ніколайчук В.І. – проф.,

Ужгородський національний університет

РУКОПИС Кривошея А.Н.

316

1.4/17-

Г-369

від

16.02.10

Навчальний посібник

„Історія держави і права України”

Дудник В.О.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Мінгазудінов Ф.О. – проф.,

Київський національний університет імені Т.Шевченка;

Шевчук В.П.,

Київський славістичний університет;

Капелюшний В.П. – проф.,

Київський національний університет імені Т. Шевченка

РУКОПИС

Даниленко В.І.

317

1.4/17-

Г-374

від

16.02.10

Навчальний посібник

„Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових виробів”

Гевко І.Б.,

Гевко Б.М.

ТОВ „Кондор”

Пархомець М.К. – проф.,

Тернопільський національний економічний університет;

Павлінський В.М. – проф.,

Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України;
Дідух В.Ф. – проф.,

Луцький національний технічний університет

РУКОПИС Кривошея А.Н.

318

1.4/17-

Г-373

від

16.02.10

Навчальний посібник

„Вступ до лексикографії”

Демська О.М.

Національний університет „Києво-Могилянська академія”

Купчинська З.О. –

Львівський національний університет ім. І. Франка;
Монахова Т.В. –

Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

РУКОПИС Кривошея А.Н.

319

1.4/17-

Г-372

від

16.02.10

Навчальний посібник

„Проектування та розрахунок електрообладнання АТЗ”

Бороденко Ю.М.,

Сєріков С.А.

Харківський національний автомобільно–дорожній університет

Гриб О.Г. – проф.,

Національна академія міського господарства;

Александров Є.Є. – проф.,

Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”;

Кошовий М.Д. – проф.,

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

РУКОПИС Кривошея А.Н.

320

1.4/17-

Г-353

від

16.02.10

Навчальний посібник

„Правознавство”

Марущак В.П.,

Козуліна С.О.,

Ровинська К.І.,

Львова Є.О.,

Долгіх Н.П.,

Токарчук О.Й.

Одеський регіональний інститут державного управління

Крижанівський А.В. –

Міжнародний гуманітарний університет;

Крестовська Н.М. – проф.,

Одеська національна юридична академія

РУКОПИС Кривошея А.Н.

(2 папки)

321

1.4/17-

Г-352

від

16.02.10

Навчальний посібник

„Статистика”

Яркіна Н.М.

Керченський державний морський технологічний університет

Новік Л.І. – проф.,

Ялтинський університет менеджменту;

Подсолонко В.А. – проф.,

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського;

Демчук О.В.,

Керченський державний морський технологічний університет

РУКОПИС Кривошея А.Н.

322

1.4/17-

Г-375

від

16.02.10

Навчальний посібник

„Основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітаціїї”

Бойчук Т.В.,

Голубєва М.Г.,

Левандовський О.С.,

Войчишина Л.І.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Тащук В.К. – проф.,

Буковинський державний медичний університет;

Фурман Ю.М. – проф.,

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського;

Вовканич А.С. –

Львівський державний університет фізичної культури

РУКОПИС Кривошея А.Н.

323

1.4/17-

Г-351

від

16.02.10

Навчальний посібник

„Індустрія туризму”

Черненька Н.В.

ТОВ „Атіка”

Ковальчук А.С.,

Львівський національний університет ім. Івана Франка;

Петлін В.М. – проф.,

Львівський національний університет ім. Івана Франка;

Черевко Г.В. – проф.,

Львівський національний аграрний університет;

Купач Т.Г.,

Київський національний університет імені

Тараса Шевченка

РУКОПИС Кривошея А.Н.

324

1.4/17-

Г-363

від

16.02.10

Навчальний посібник

„Технологія круп’яного виробництва”

Шутенко Є.І.,

Соц С.М.

Видавництво „Освіта України”

Чурсінов Ю.О. – проф.,

Дніпропетровський державний аграрний університет;

Осокіна Н.М. – проф.,

Уманський державний аграрний університет;

Дударев І.І. –

Одеський державний аграрний університет

РУКОПИС Кривошея А.Н.

325

1.4/17-

Г-378

від

16.02.10

Навчальний посібник

„Проблеми художнього перекладу: семантико–стилістичні аспекти”

Бублейник Л.В.

Волинський інститут економіки та менеджменту

Оляндер Л.К. – проф.,

Волинський національний університет ім. Лесі Українки;

Лановик М.Б. – проф.,

Тернопільський педагогічний університет ім. В. Гнатюка;

Зимомря М.І. – проф.,

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка

РУКОПИС Кривошея А.Н.

326

1.4/17-

Г-371

від

16.02.10

Навчальний посібник

„Економіка інтелектуальної власності”

Цибульов П.М.,

Солошенко П.В.,

Цибульська Л.О.

Приазовський державний технічний університет

Ларіна Р.Р.- проф.,

Донецький державний університет управління;

Білопольський М.Г. – проф.,

Доненький національний університет економіки і права імені Михайла Туган–Барановського;

Логутова Т.Г. – проф.,

Приазовський державний технічний університет

РУКОПИС Кривошея А.Н.

327

1.4/17-

Г-364

від

16.02.10

Навчальний посібник

„Математичні методи прийняття управлінських рішень”

Скітер І.С.,

Ткаленко Н.В., Трунова О.В.

Чернігівський державний інститут економіки і управління

Казимир В.В. – проф.,

Інститут проблем математичних машин і систем НАН України;
Удовиченко В.П. – проф.,

Славутицький міський голова;

Носовський А.В. – проф.,

Славутицька філія Національного технічного університету України „КПІ”

РУКОПИС Кривошея А.Н.

328

1.4/17-

Г-359

від

16.02.10

Навчальний посібник

„Цивільне право”

Кашуба Я.М.

Національний університет „Львівська політехніка”

Слав’юк Р.А. – проф.,

Львівський інститут банківської справи

Ун-ту банківської справи

Національного банку України;

Сливка С.С. –проф.,

Львівський державний університет внутрішніх справ;

Коссак В.М. – проф.,

Львівський національний університет ім. Івана Франка

РУКОПИС Кривошея А.Н.

329

1.4/17-

Г-376

від

16.02.10

Навчальний посібник

„Кардіоміопатії”

Кошля В.І.,

Запорізька медична академія післядипломної освіти

Ігнатенко Г.А. – проф.,

Донецький національний медичний ун-т ім.М.Горького;

Дзяк Г.В. – проф.,

Дніпропетровська державна медична академія

РУКОПИС Кривошея А.Н.

330

1.4/17-

Г-380

від

16.02.10

Навчальний посібник

„Основи сценічного мовлення”

Наконечна О.В.

Одеський національний університет

ім. І.І. Мечникова

Овчиннікова А.П. – проф.,

Одеська національна юридична академія;

Тарасенко О.А. – проф.,

Південноукраїнський державний педагогічний ун-т ім. К.Д. Ушинського;

Баканурський А.Г. – проф.,

Одеський національний політехнічний університет

РУКОПИС Кривошея А.Н.

331

1.4/17-

Г-356

від

16.02.10

Навчальний посібник

„Генетика”

Положенець В.М.,

Немирицька Л.В.

Житомирський національний агроекологічний університет

Осипчук А.А. – проф.,

Інститут картоплярства УААН;

Корнійчук М.С. – проф.,

ННЦ ";Інститут землеробства УААН";;

Патика В.П. – проф., Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

332

1.4/17-

Г-355

від

16.02.10

Навчальний посібник

„Практика роботи на комп'ютері: друкуємо швидко та якісно в текстовому редакторі MS Word”

Федосєєва О.І.

Волинський інститут економіки та менеджменту

Редько Р.Г. – доц.,

Луцький національний технічний університет;

Горбовий А.Ю. – проф.,

Волинський інститут економіки та менеджменту;

Медиковський М.О. – проф.,

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету ";Львівська політехніка";

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

333

1.4/17-

Г-367

від

16.02.10

Навчальний посібник

„Практична підготовка з фтизіатрії”

Асмолов О.К.,

Бабуріна О.А.,

Герасимова Н.А.

Одеський державний медичний університет

Сервецький К.Л. – проф.,

Одеський державний медичний університет;

Пустовий Ю.Г. – проф.,

Луганський державний медичний університет;

Гришин М.М. – проф.,

Кримський державний медичний ун-т ім.С.І. Георгієвського

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

334

1.4/17-

Г-358

від

16.02.10

Навчальний посібник

„Інструментознавство (інструменти духових оркестрів)”

Дражниця Л.Л.

Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка

Круль П. – проф.,

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника;

Кудряшов О. – проф.,

Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського;

Громченко В.В. – доц.,

Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

335

1.4/17-

Г-357

від

16.02.10

Навчальний посібник

„Економіка праці і соціально-трудові відносини”

Ланченко Е.О.,

Тимошенко М.М.

Житомирський національний агроекологічний університет

Шпичак О.М. – проф.,

Національний університет біоресурсів і природокористування;

Кісіль М.І. – кан.екон.наук,

ННЦ ";Інститут аграрної економіки"; УААН;

Хвесик М.А. – прф.,

Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

336

1.4/17-

Г-361

від

16.02.10

Навчальний посібник

„Теоретичні основи електротехніки. Комп'ютерні розрахунки та моделювання лінійних електричних кіл”

Карпов Ю.О.,

Кацив С.Ш.,

Кухарчук В.В.

Вінницький національний технічний університет

Стахів П.Г. – проф.,

Національний університет ";Львівська політехніка";;

Сібрук Л.В – проф.,

Національний авіаційний університет;

Сенько В.І. – проф.,

Національний технічний університет України ";КПІ";

Макаренко Л.В.,

Бердянський державний педагогічний університет

РУКОПИСКривошея А.Н.

(2 папки)

337

1.4/17-

Г-365

від

16.02.10

Навчальний посібник

„Фінансовий облік у схемах і таблицях”

Онищенко В.О.,

Щур О.В.,

Завора Т.М.

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Цаль-Цалко Ю.С. – проф.,

Житомирський національний агроекологічний університет;

Момот Т.В. – проф.,

Харківська національна академія міського господарства

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

338

1.4/17-

Г-360

від

16.02.10

Навчальний посібник

„Хоровий компонент в операх західноєвропейських композиторів XVII-XVIII”

Батовська О.М.

Харківський державний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського

Кияновська Л.О. – проф.,

Львівська нац. музична академія ім. М. Лисенка;

Самойленко О.І. – проф.,

Одеська державна музична академія ім. А.В. Нежданової;

Васильєва О.В. – доц., Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

РУКОПИС Кривошея А.Н.

339

1.4/17-

Г-370

від

16.02.10

Навчальний посібник

";Основи інформаційної безпеки";

Лужецький В.А.,

Кожухівська А.Д.,

Войтович О.П.

Вінницький національний технічний університет

Архипов О.Є. - проф., Національний технічний університет України ";КПІ";;

Корченко О.Г. - проф., Національний авіаційний університет;

Мазурков М.І. - проф., Одеський національний політехнічний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

340

1.4/17-

Г-379

від

16.02.10

Навчальний посібник

";Філософія";

Петрук Н.К.

Хмельницький національний університет

Виговський Л.В. - проф., Хмельницький університет управління та права;

Предборська І.М. - проф., Хмельницький національний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

341

1.4/17-

Г-463

від

23.02.10

Навчальний посібник

„Проектно-кошторисна справа”

Смирнова О.О.,

Мякишевська О.Д.,

Диба О.М.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Грушко В.І. – проф.,

Університет економіки та права ";Крок";;

Лич В.М. – проф.,

Київський національний університет будівництва і архітектури;

Базилевич В.Д. – проф.,

Київський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

342

1.4/17-

Г-454

від

23.02.10

Навчальний посібник

„Основи стандартизації та сертифікації лікарських засобів”

Сметаніна К.І.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Пімінов О.Ф. – проф.,

Національний фармацевтичний університет;

Грошовий Т.А. – проф.,

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

343

1.4/17-

Г-464

від

23.02.10

Навчальний посібник

„Основи теорії передачі інформації”

Бондарева Б.М.,

Піза Д.М.

Запорізький національний технічний університет

Горбань О.М. – проф.,

Класичний приватний університет (м. Київ);

Переверзев А.В. – проф.,

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

344

1.4/17-

Г-419

від

23.02.10

Навчальний посібник

„Біологічні та хімічні сенсорні системи”

Бєлих І.А.,

Клещев М.Ф.

Національний технічний університет ";Харківський політехнічний інститут";

Санагурський Д.І. – проф.,

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Зінченко В.Д. – проф.,

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

(м.Київ);

Чуєшов В.І. – проф.,

Національний фармацевтичний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

345

1.4/17-

Г-418

від

23.02.10

Навчальний посібник

„Макрофінансове бюджетування”

Бабич Т.С.,

Жибер Т.В.,

Федосов В.М.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Данілов О.Д. – проф.,

Київський економічний інститут менеджменту;

Мельник В.М. – доц., Приватний вищий навчальний заклад ";Європейський університет";

(м. Київ)

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

346

1.4/17-

Г-469

від

23.02.10

Навчальний посібник

„Графіки. Індекси. Моделі. Правила. Схеми”

Гадєєв О.В.,

Головач О.І.

Керченський державний морський технологічний університет

(м. Крим)

Москвін А.М. – доц.,

Керченський державний морський технологічний університет;

Кіслий О.О. – проф.,

Керченський державний морський технологічний університет;

Гринев В.Ф. – проф.,

Керченський економіко-гуманітарний інститут Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського

РУКОПИСКривошея А.Н.

347

1.4/17-

Г-468

від

23.02.10

Навчальний посібник

„Виявлення і перевірка порушень податкового, валютного та пенсійного законодавства”

Чигрина Г.Л., Мулявка Д.Г.,

Прохоренко О.Я.

Національний університет державної податкової служби України

Проценко Т.О. – доц.,

Державний науково-дослідний інститут МВС України;

Удалова Л.Д. – проф.,

Київський національний університет внутрішніх справ

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

348

1.4/17-

Г-452

від

23.02.10

Навчальний посібник

„Основи теорії міжнародних відносин”

Бучин М.А.,

Гетьманчук М.П.,

Ільницька У.В.,

Кучма Л.О.,

Турчин Я.Б.

Департамент військової освіти та науки Міністерства оборони України

Денисенко В.М. – проф.,

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Мирський Р.Я. – проф.,

Національний університет ";Львівська політехніка";;

Романюк А.С. – проф.,

Львівський національний університет імені Івана Франка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

349

1.4/17-

Г-471

від

23.02.10

Навчально-методичний посібник

";Первинний огляд трупа на місці виявлення";

Бачинський В.Т.,

Кулик О.Ф.,

Савка І.Г.,

Ванчуляк О.Я.

Буковинський державний медичний університет

(м. Чернівці)

Мішалов В.Д. - проф., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

Михайличенко Б.В. - проф., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця;

Поцілуйко В.М. - Державний радник юстиції 3 класу (Чернівецька обл.)

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

350

1.4/17-

Г-470

від

23.02.10

Навчальний посібник

";Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп'ютерний практикум";

Волинець В.І.,

Погріщук Б.В.,

Гордополова Н.В.,

Гордополов В.Ю.

Тернопільський національний економічний університет Вінницький інститут економіки

Прутська О.О. - проф., Вінницький фінансово-економічний університет;

Правдюк Н.Л. - проф., Вінницький державний аграрний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

351

1.4/17-

Г-472

від

23.02.10

Навчально-методичний посібник

";Особливості судово-медичного дослідження трупа при окремих видах смерті";

Кулик О.Ф.,

Бачинський В.Т.,

Савка І.Г.,

Ванчуляк О.Я.

Буковинський державний медичний університет

(м. Чернівці)

Мішалов В.Д. - проф., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

Михайличенко Б.В. - проф., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця;

Поцілуйко В.М. - Державний радник юстиції 3 класу (Чернівецька обл.)

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

352

1.4/17-

Г-426

від

23.02.10

Словник

";Словник-довідник з альгології та мікології";

Калинець-Мамчур З.І.

Львівський національний університет імені Івана Франка

Голубець М.А. - проф., Інститут екології Карпат НАН України

(м. Львів);

Дудка І.О. - проф., Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (м. Київ);

Акулов О.Ю. - к.б.н., Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

353

1.4/17-

Г-467

від

23.02.10

Навчальний посібник

";Податковий менеджмент";

Сологуб С.М.,

Кравцова Л.І.

Видавництво ";Академвидав";

Бакаєв Л.О. - проф., Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України;

Чернюк Л.Г. - проф., Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

354

1.4/17-

Г-476

від

23.02.10

Навчальний посібник

";Експлуатація автомобілів: Курсове і дипломне проектування";

Чабанний В.Я.,

Магопець С.О.,

Осипов І.М.,

Солових Є.К., Ляшенко О.О., Яцун В.В.,

Кривоблоцька Л.М.

Кіровоградський національний технічний університет

Бутаков Б.І. - проф., Миколаївський державний аграрний університет;

Посвятенко Е.К. - проф., Київський національний транспортний університет;

Настоящий В.А. - проф., Кіровоградський національний технічний університет

РУКОПИС

Устименко В.Д.

355

1.4/17-

Г-475

від

23.02.10

Навчальний посібник

";Курсове проектування двигунів постійного струму";

Качура О.В.,

С'янов О.М.

Дніпропетровський державний технічний університет

Мазуренко Л.І. - проф., Інститут електродинаміки НАН України

(м. Київ);

Олейников О.М. - проф., Севастопольський національний технічний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

356

1.4/17-Г-486

від

23.02.10

Навчально-методичний посібник

";Підготовка магістрів в агроінженерії";

Дуганець В.І.,

Стрельчук О.Я.,

Бендера І.М.,

Фірман Ю.П.,

Бендера М.І.,

Михайлович Я.М.

Міністерство аграрної політики

Слободян В.Д. - проф., Кам'янець-Подільський державний аграрно-технічний університет;

Атаманчук П.С. - проф., Кам'янець-Подільський державний аграрно-технічний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

357

1.4/17-

Г-485

від

23.02.10

Навчальний посібник

„Лексикон сучасного англомовного фемінізму”

Емірсуінова Гульшат Ібраімівна

Кримський інженерно-педагогічний університет

(м. Сімферополь)

Приходько А.І. – доц.,

Запорізький національний університет;

Латун Л.М. – проф.,

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя);

Козлов А.С. – проф.,

Севастопольський національний технічний університет

РУКОПИС

Даниленко В.І.

358

1.4/17-

Г-450

від

23.02.10

Навчальний посібник

„Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи (вступ до фаху)”

Бойко В.І.,

Зорі А.А.,

Порєв В.А.

Донецький національний технічний університет

Петрук В.Г. - проф., Вінницький національний технічний університет;

Петренко С.Ф. – проф.,

Національний технічний університет України ";КПІ";;

Сучков Г.М. – проф.,

Національний технічний університет України ";ХПІ";

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

359

1.4/17-

Г-449

від

23.02.10

Навчальний посібник

„Курсове проектування з теорії механізмів і машин”

Вірник М.М.,

Булига Ю.В.

Вінницький національний технічний університет

Воробйов М.С. - проф., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

Кіницький Я.Т. - проф., Хмельницький національний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

360

1.4/17-

Г-448

від

23.02.10

Посібник

1) „Вступний іспит з англійської мови”

2)„Кандидатський іспит з англійської мови”

Лічман Л.Ю.,

Будківська Т.Г.,

Ковальчук В.М.,

Палєй Л.А.,

Усова Т.І.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Волкова Г.К. - доц., Запорізький державний медичний університет;

Корнейко І.В. - доц., Харківський національний медичний університет;

Краснов В.В. - доц., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

(2 рукописи)

361

1.4/17-

Г-435

від

23.02.10

Англо-український словник «Лексичний мінімум з англійської мови для студентів комп’ютерних спеціальностей»

Мірошниченко Е.В.

Криворізький економічний інститут, Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана

Лещенко М.П. – проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Шелевицький І.В. – проф.,

Криворізький державний педагогічний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

362

1.4/17-

Г-434

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Писемність давньої України (до ХІХ ст.)»

Козлов А.В.,

Козлов Р.А.,

Ковпік С.І.

Криворізький державний педагогічний університет

Кудрявцев М.Г. – проф., Кам’янець-Подільський державний університет;

Горболіс Л.Н. – проф.,

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

363

1.4/17-

Г-436

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Методика викладання українознавства в школі»

Козлов А.В.,

Ковпік С.І.

Криворізький державний педагогічний університет

Стадніченко О.О. – доц.,

Запорізький національний університет;

Кудрявцев М.Г. – проф., Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

364

1.4/17-

Г-423

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Електричні машини»

Андрієнко В.М.,

Куєвда В.П.

Національний університет харчових технологій

Титко О.І. – проф.,

Інститут електродинаміки НАН України;

Мазуренко Л.І. – проф., Київський національний університет будівництва та архітектури

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

365

1.4/17-

Г-482

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Інтерпретації виконавського романтичного стилю в скрипковій музиці ХІХ століття»

Бахталовська О.М.

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

Кияновська Л.О. – проф.,

Львівська національна музична академія ім. М.В.Лисенка;

Шутко Л.О. – проф., Львівська національна музична академія ім. М.В.Лисенка;

Терпелюк П.І. – проф., Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

РУКОПИС

Даниленко В.І.

366

1.4/17-

Г-422

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Збірник ситуаційних та практичних завдань з курсу «Логістика»

Кальченко А.Г.,

Кривещенко В.В.

Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана

Довгаль І.В. – доц.,

Криворізький інститут ім. Петра Калнишевського Міжрегіональної академії управління персоналом;

Романенко Л.Ф. – проф., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;

Федорченко А.В. – проф.,

Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана;

Герасимчук В.Г. – проф.,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

367

1.4/17-

Г-439

від

23.02.10

Підручник

«Українська та зарубіжна культура: Культурологія»

за ред.

Чорненький Я.Я.

Українська академія друкарства (м. Львів)

Кисельов М.М. – проф.,

Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди

НАН України;

Трофимович В.В. – проф., Національний університет «Острозька академія»;

Пасічник М.С. – доц., Українська академія друкарства

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

368

1.4/17-

Г-477

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Методи прийняття управлінських рішень»

Шамдова Н.В.,

Микитенко В.В.

Херсонський національний технічний університет

Макогон Ю.В. – проф., Донецький національний університет;

Ігнатьєва І.А. – проф.,

Київський національний університет технологій і дизайну;

Мармуль Л.О. – проф., Херсонський державний аграрний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

369

1.4/17-

Г-446

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Креслення»

Черніков О.В.,

Тохтар Г.І.,

Біріна А.Д.,

Кулик О.П.,

Дем’янова В.Г.

Харківський національний автомобільно-дорожній технічний університет

Михайленко В.Є. – проф., Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури;

Ткаченко В.П. – проф., Харківський національний університет радіоелектроніки;

Людвічек К.В. – проф., Українська інженерно-педагогічна академія

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

370

1.4/17-

Г-424

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин»

Левченко В.І.,

Головаха В.І.,

Кондрахін І.П.,

Рубленко М.В.,

Кібкало Д.В.,

Цвіліховський М.І.,

Апуховська Л.І.,

Безух В.М.,

Вовоктруб Н.В.,

Москаленко В.П.,

Розунюк А.В.,

Сахнюк В.В.,

Слівінська Л.Г.,

Тишківський М.Я.,

Чуб О.В.

Білоцерківський національний університет (Міністерство аграрної політики України)

Влізло В.В. – проф.,

Інститут біології тварин Української академії аграрних наук;

Лисенко В.В. – проф.,

Дніпропетровський державний аграрний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

371

1.4/17-

Г-445

від

23.02.10

Підручник

«Технологія лазерної обробки (операції розмірної обробки)»

Котляров В.П.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Паустовський О.В.,

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України;

Осипенко В.І. – проф.,

Черкаський державний технологічний університет;

Лихошва В.П.,

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

372

1.4/17-

Г-461

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Фізичні основи електричного контролю неоднорідних систем»

Тонкошкур О.С.,

Ігнаткін В.У.

Дніпродзержинський державний технічний університет

Губар В.І. – проф., Науково–дослідний інститут автоматизації експериментальних досліджень Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;

Дробахін О.О. – проф.,

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара;

Гаврилюк В.І. – проф.,

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

373

1.4/17-

Г-460

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Проектування механізованих технологічних процесів у тваринництві»

Бендера І.М.,

Лаврук В.П.,

Єрмаков С.В.,

Дуганець В.І.,

Бендера М.І.,

Лаврук В.В.,

Дєвін В.В.,

Бурдега В.Ю.,

Супрович М.П.,

Михайлович Я.М.

Подільський державний аграрно-технічний університет (Міністерство аграрної політики України)

Атаманчук П.С. – проф.,

Кам’янець-Подільський національний університет;

Слободян В.Д. – доц.,

Подільський державний аграрно–технічний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

374

1.4/17-

Г-420

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Професійна мова правника: теорія і практика»

Пащук Р.І.,

Скорофатова А.О.,

Васильєва Г.Й.,

Скиба І.Г.,

Шестель О.Г.

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

Єрмоленко С.Я. – проф.,

Інститут української мови НАН України;

Ужченко В.Д. – проф.,

Луганський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка;

Пентилюк М.І. – проф., Херсонський державний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

375

1.4/17-

Г-416

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Операційний менеджмент в будівництві»

Лагутін Г.В.,

Куліков П.М.,

Тормосов Р.Ю.,

Поколенко В.О.,

Шпаков А.В.,

Приходько Д.О.,

Чуприна Ю.А.

Київський національний університет будівництва та архітектури

Федоренко В.Г. – проф.,

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України;

Тян Р.Б. – проф.,

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;

Бондаренко Є.В. – проф.,

Українська академія інвестицій в науку і будівництва

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

376

1.4/17-

Г-486

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Інформаційні ресурси державної ідентичності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів»

Рижков М.М.,

Добржанська О.Л.,

Литвиненко Н.П.,

Панченко Ж.О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Макаренко Е.А. – проф.,

Інститут світової економки і міжнародних відносин;

Ожеван М.А. – проф.,

Національний інститут проблем міжнародної безпеки при РНБОУ

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

377

1.4/17-

Г-414

від

23.02.10

Підручник

«Опір матеріалів»

Шкельов Л.Т.,

Станкевич А.М.,

Пошивач Д.В.

Київський національний університет будівництва та архітектури

Гуляєв В.І. – проф.,

Національний транспортний університет;

Лобода В.В. – проф.,

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара;

Немчинов Ю.І. – проф.,

Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

378

1.4/17-

Г-466

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Формування поетапної готовності школярів до навчання в умовах безперервної освіти»

Лапенюк Н.І.,

Моїсєєв В.Г.

Севастопольськийміський гуманітарний університет

Мальований М.М. – доц.,

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;

Пентилюк Н.І. – проф.,

Херсонський державний університет;

Олексенко В.П. – проф.,

Херсонський державний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

379

1.4/17-

Г-440

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Міжнародні розрахунки і валютні операції»

Чиж Н.М.,

Божидарнік Т.В.

Луцький національний технічний університет

Слав’юк Р.А. – проф.,

Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України;

Мокій А.І. – проф.,

Львівська комерційна академія;

Гаврилюк О.В. – проф.,

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

380

1.4/17-

Г-462

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Дидактичне забезпечення семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики» (загальні питання)»

Атаманчук П.С.,

Семерня О.М.,

Поведа Т.П.

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Величко С.П. – проф.,

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка;

Мартинюк М.Т. – проф., Уманський державний педагогічний університет ім. П.Г.Тичини;

Оленюк І.В., Гусятинський коледж Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя

РУКОПИС

Даниленко В.І.

381

1.4/17-

Г-443

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Теорія алгоритмів. Алгоритмізація. Інженерний підхід»

Бурса О.Г.,

Молчанова В.С.

Приазовський державний технічний університет

(м. Маріуполь)

Каргін А.А. – проф.,

Донецький національний університет;

Корніч Г.В. – проф.,

Запорізький національний технічний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

382

1.4/17-

Г-437

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Товарознавство переробки продукції тваринництва»

Приліпко Т.М., Сірацький Й.З., Кадиш В.О., Федорович Є.І., Назаренко І.В., Букалова Н.В., Булатович О.М., Пустова Н.В.

Міністерство аграрної політики України

Цвігун А.Т.- проф., Подільський держ. аграрно-технічний ун-т;

Мазуренко М.О.- проф., Вінницький держ.аграрний ун-т;

Ніщименко М.П. проф., Білоцерківський нац. аграрний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

383

1.4/17-

Г-442

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Інтелектуальна власність. Практикум»

Ярошевська Т.В.

Дніпродзержинський державний технічний університет

Галянтич М.К.- доц., НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук;

Притика Ю.Д. – д.ю.н., КНУ імені Тараса Шевченка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

384

1.4/17-

Г-474

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Практикум із дискретної математики»

Швай О.Л.

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Смолюк І.О.- проф., Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки;

Максимович В.М. – проф., Луцький нац. технічний ун-т;

Федосов А.В. – проф., Луцький нац. технічний ун-т

РУКОПИС

Даниленко В.І.

385

1.4/17-

Г-441

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»

Чернявський С.С., Користін О.Є.

Київський національний університет внутрішніх справ

Кузьмічов В.С.- проф., Київський нац. університет внутрішніх справ;

Мезенцева І.Є. – доц., Нац. академія прокуратури України;

Савченко А.В.- проф., Київський нац. ун-т внутрішніх справ;

Жултовські Я.- керівник Проекту допомоги Ради Європи з питань боротьби з відмиванням коштів та фінансування тероризму в Україні

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

386

1.4/17-

Г-421

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Diseases of the periodontium. Etiology. Pathogenesis. Diagnosis. Treatment»

Ріпецька О.Р., Денега І.С., Гриновець В.С., Гисик М.В., за ред. В.М.Зубачика

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Борисенко А.В.- проф., Нац.медичний ун-т ім.О.О.Богомольця;

Ісаєва О.С.- доц., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького;

Герелюк В.І.- д.м.н., Івано-Франківська держ. медична академія

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

387

1.4/17-

Г-431

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Курс лекцій з соціології освіти»

Астахова В.І.

(заг.ред.)

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

Сокурянська Л.Г.,

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна;

Лукашевич М.П. – проф.,

Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України;

Городяненко В.І. – проф.,

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

388

1.4/17-

Г-459

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Музично–освітня діяльність громадсько–культурних товариств Чернігівщини (перша третина ХХ століття)»

Ляшенко Т.В.

Ніжинський державний університет ім. М. В. Гоголя

Малиневська В.М. – проф.,

Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв;

Терещенко А.К. – проф., Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Рильського НАН України;

Рожок В.І – проф., Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

389

1.4/17-

Г-432

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Хвороби системи крові у дітей»

Сенаторова Г.С.,

Ніколаєва О.В.,

Макєєва Н.І.,

Ріга О.О.,

Іщенко Т.Б.

Харківський національний медичний університет

Крючко Т.О. – проф., Українська медична стоматологічна академія (м. Полтава);

Дуднік В.М. – проф.,

Вінницький національний медичний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

390

1.4/17-

Г-487

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці. Тести»

Буракова С.О., Супрович М.П., Замойська К.В., Замойський С.М.

Міністерство аграрної політики України

Атаманчук П.С. – проф.,

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

Шелудченко Б.А. – проф., Подільський державний аграрно-технічний університет;

Грабар І.Г. – проф., Житомирський національний агроекологічний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

391

1.4/17-

Г-427

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Проблеми правосвідомості особи»

Гарасимів Т.З., Ситар І.М., Сливка С.С., Грищук О.В., Балинська О.М.

Львівський державний університет внутрішніх справ

Грищук В.К. – проф., Львівський державний університет внутрішніх справ;

Варій М.Й. – проф., Львівський державний університет внутрішніх справ;

Щутяк Л.С. – начальник УБЗПТЛ ГУМВСУ

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

392

1.4/17-

Г-483

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Статистика»

Аптекар С.С., Омельченко Г.П., Сарбаш Л.Д., Маслова Л.Я.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського

Білопольський – проф., Приазовський державний технічний університет;

Лутай – доц., Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського;

Сидорова А.В. – проф., Донецький національний університет;

Бараник З.П. – проф., Київський національний економічний університет імені В.Гетьмана

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

393

1.4/17-

Г-455

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Проектний аналіз»

Швець Л.П., Пилипяк О.В., Доберчак Н.І.

Хмельницький національний університет

Козаченко Г.В.- проф., Східноукраїнський нац. ун-т імені В.Даля;

Орлов О.О.- проф., Хмельницький нац. ун-т;

Ситник Л.С.- проф., Донецький нац. ун-т;

Ячменьова В.М.- д.е.н., Нац. академія природоохоронного та курортного будівництва

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

394

1.4/17-

Г-488

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Технологія виробництва продукції хутрового звірівництва»

Китаєва А.П., Михельсон Л.П., Гончар О.О., Похил А.О., Коцюбенко Г.А.

Міністерство аграрної політики України

Карунський О.Й.- проф., Одеський державний аграрний ун-т;

Вовченко Б.О.- проф., Херсонський державний аграрний ун-т;

Хомут І.С.- д.с-г. н., Одеський інститут агропромислового виробництва УААН

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

395

1.4/17-

Г-417

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Кримінальний процес України: Загальна частина»

Литвинчук О.І., Гришин Ю.О., Іваницький С.О.

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка

Шумило М.Є.- проф., Нац. академія Служби безпеки України;

Капліна О.В. – доц., Нац. академія України ім. Я.Мудрого;

Руденко М.В.- проф., Харківський нац. ун-т імені В.Н.Каразіна

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

396

1.4/17-

Г-453

від

23.02.10

Навчальний посібник

“Клініко-ультразвукові паралелі діагностики захворювань внутрішніх органів”

Опарін О.А., Лаврова Н.В., Благовещенська А.В., Кореновський І.П.

Харківська медична академія післядипломної освіти

Пасієшвілі Л.М. – проф.,

Харківський національний медичний університет;

Абдуллаєв Р.Я. – проф.,

Харківська медична академія післядипломної освіти

РУКОПИСДаниленко В.І.

397

1.4/17-

Г-481

від

23.02.10

Навчальний посібник

“Developing Essay Writing Skills”

Павленко Л.І.

Національний університет “Києво-Могилянська академія”

Сидоренко С.І. – доцент,

Національний авіаційний університет;

Левицький А.Е. – проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

398

1.4/17-

Г-479

від

23.02.10

Навчальний посібник

“Лабораторний практикум з молекулярної фізики і термодинаміки”

Калапуша Л.Р., Кобель Г.П., Головіна Н.А., Доскоч В.П.

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Макарець М.В. – проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Смолюк І.О. - проф., Волинський національний університет імені Лесі Українки;

Федосов А.В. - проф., Луцький нац. технічний університет

РУКОПИС

Даниленко В.І.

399

1.4/17-

Г-480

від

23.02.10

Навчально-методичний посібник

“Формування етико-духовних цінностей студентів на матеріалі української драматургії кін. XІX – XX ст. ”

Козлов Р.А., Макарова Т.М.

Криворізький державний педагогічний університет

Скидан С.О. – проф., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

Шевченко В.Ф. - проф., Запорізький національний університет;

Мельник Н.Г. - проф., Криворізький державний педагогічний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

400

1.4/17-

Г-451

від

23.02.10

Навчальний посібник

“Найбільш поширені соматичні захворювання у педіатрії”

Няньковський С..Л., Булак Г.В., Дедишин Л.П., Івахненко О.С.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Безруков Л.О. – проф., Буковинський державний медичний університет;

Юрцева А.П. - проф., Івано-Франківський національний медичний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

401

1.4/17-

Г-433

від

23.02.10

Навчальний посібник

“Терапевтична стоматологія (самостійна робота студентів)”

Косенко К.М., Седлецька А.О., Новицька І.К., Рожко П.Д., Аксінорська О.І.

Одеський державний медичний університет

Журочко О.І. – доцент,

Київський державний медичний університет;

Борисенко А.В. – проф.,

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця; Павленко О.В. – проф., Київська медична академія післядипломної освіти

ім. П.Л. Шупіка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

402

1.4/17-

Г-473

від

23.02.10

Навчальний посібник

“Планування експериментів та обробка їх результатів”

Ігнаткін В.У., Рязанцев О.В., С’янов О.М., Литвиненко В.А.

Дніпродзержинський державний технічний університет

Губгр В.І. – проф.,

Національний технічний університет України (м. Київ) “Київський політехнічний інститут”;

Нізімов В.Б. – проф.,

Дніпродзержинський державний технічний університет;

Туз Ю.М. - проф.,

Національний технічний університет України (м. Київ) “Київський політехнічний інститут”

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

403

1.4/17-

Г-447

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Фінансовий аналіз»

Щурик М.В., Буряк П.Ю., Гарасим М.П., Гарасим П.М.

Львівська державна фінансова академія

Крупка М.І.- проф., Львівський нац. ун-т імені Івана Франка;

Лайко П.А.- проф., Нац.ун-т біоресурсів і природокористування України;

Правдюк Н.Л.- проф., Вінницький держ. аграрний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

404

1.4/17-

Г-444

від

23.02.10

Словник-довідник

«Психологія: терміни, поняття, визначення»

Ложкін Г.В., Коцан І.Я., Бараннік В.А., Подляшаник В.В.

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Волянюк Н.Ю.- проф., Університет менеджменту освіти (м.Київ);

Вірна Ж.П. – проф., Волинський національний університет імені Лесі Українки

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

405

1.4/17-

Г-425

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Екологія людини»

Петрук В.Г., Турчик П.М., Бобко О.О.

Вінницький національний технічний університет

Макац В.Г.- проф., Український НДІ Медицини транспорту МОЗ України;

Кур’ята В.Г.- проф., Вінницький держ.педагогічний ун-т ім. М.М.Коцюбинського;

Димань Т.М.- проф., Білоцерківський національний аграрний університет;

Прокопчук С.П.- доц., Вінницький нац. технічний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

406

1.4/17-

Г-465

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин»

Приходько Ю.О., Мазанний О.В., Нікіфорова О.В., Пономар С.І., Антіпов А.А., Гончаренко В.П.

Харківська державна зооветеринарна академія

Атамась В.Я.- проф., Одеський держ. аграрний ун-т;

Стибель В.В.- проф., Львівський нац. ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

407

1.4/17-

Г-473

від

23.02.10

Підручник

«Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства»

Орловська Ю.В., Дугінець Г.В., Фісуненко П.А., Варламова О.А.

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Макогон Ю.В.- проф., Донецький нац. ун-т;

Чужиков В.І.- проф., Київський національний економічний університет імені В.Гетьмана;

Сазонець І.Л.- проф., Дніпропетровський національний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

408

1.4/17-

Г-429

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Хвороби ендокринної системи у дітей»

Сенаторова Г.С., Чайченко Т.В., Тельнова Л.Г.,

Ріга О.О.

Харківський національний медичний університет

Леженко Г.О.- проф., Запорізький державний медичний ун-т;

Будрейко О.А.- к.мед.н., Інститут охорони здоровя дітей та підлітків АМН України;

Сенаторова Г.С.- проф., Харківський нац. медичний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

409

1.4/17-

Г-430

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Ветеринарна мікотоксикологія»

Духницький В.Б., Хмельницький Г.О., Бойко Г.В., Іщенко В.Д.

Міністерство аграрної політики України

Коцюмбас І.Я. – проф., ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок;

Гуфрій Д.Ф.- Львівський нац. ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького;

Панікар І.І.- доц., Полтавська держ. аграрна академія

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

410

1.4/17-

Г-478

від

23.02.10

Підручник

«Основи менеджменту»

Шлапак Н.С., Серкутан Т.В.

Приазовський державний технічний університет

Куткевич С.О.- проф., Європейський ун-т;

Єрмошенко М.М.- проф., Нац. академія управління;

Савченко О.Ф.- проф., Бердянський держ.педагогіч.ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

411

1.4/17-

Г-428

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Реалізація культурно-історичної складової змісту навчання фізики в загальноосвітній школі»

Попова Т.М.

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Коршак Є.В.- проф., НПУ ім. М.П.Драгоманова;

Хоменко О.В. – гол.спец. МОН України;

Савченко В.Ф.- проф., Ченігівський держ. педагогічний ун-т ім. Т.Г.Шевченка

РУКОПИС

Даниленко В.І.

412

1.4/17-

Г-457

від

17.02.10

Навчальний посібник

«Практикум з біохімії спорту»

Земцова І.І., Олійник С.А.

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Чумаченко В.Ю.- проф., Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України;

Брінзак В.П.- доц., Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

413

1.4/17-

Г-458

від

17.02.10

Навчальний посібник

«Сольний спів як засіб виховання студента-актора»

Дорошенко В.О.

Харківський державний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського

Смирнова Т.А.- проф., Харківський нац. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди;

Шаша К.Г.- проф., Харківська держ. академія культури;

Гроза А.Г.- проф., Харківський державний ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

414

1.4/17-

Г-456

від

23.02.10

Навчальний посібник

«Давньогрецька мова в таблицях: Фонетика. Морфологія»

Лазер-Паньків О.В., Кощій О.М.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Голубовська І.О.- проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка;

Нікітіна Ф.О.- проф., НПУ імені М.П.Драгоманова;

Собуцький М.А. – проф., НУ «Києво-Могилянська академія»

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

з.п.

Дата, реєстр. номер ІІТЗО

Назва підручника, навчального посібника

Автор (и)

ВНЗ або видавництво

Рецензенти: вч.зв., ВНЗ

Відповідальні виконавці

БЕРЕЗЕНЬ

415

1.4/17-

Г-537

від

27.02.10

Навчальний посібник „Основи теорії росту кристалів”

Богданов В.В.

Харківський національний університет імені Н.В. Каразіна

Рагуля А.В. – доктор техн. наук,

Інститут проблем матеріалознавства НАН України;

Кудін О.М. – доктор техн. наук,

Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України;

КвіткаВ.І. – каннд. фіз.-мат. наук,

Інститут Укргіпроруда

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

416

1.4/17-

Г-514

від

27.02.10

Навчальний посібник „Інформаційні митні технології”

Волик О.Ф.,

Кащеєва О.В.,

Дорда В.І.,

Копосов С.А.,

Ніколайчук О.О.,

Пашко П.В.,

Пісний П.Я.,

Шуляк В.П.

Державна митна служба України

Кузнецов Г.В. – проф.,

Національний гірничий університет;

Коваленко О.В. – проф.,

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

417

1.4/17-

Г-530

від

27.02.10

Підручник

„Англомовний науковий медичний текст в аспекті перекладу”

Лічман Л.Ю.,

Гусар М.В.,

Ковальчук В.М.

Національна медична академія післядипломної освіти імені

П.Л. Шупика

Левицький А.Е. – проф.,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Зацний Ю.А. – проф.,

Запорізький національний університет;

Краснов В.В. – доцент,

Національна медична академія післядипломної освіти

імені П.Л. Шупика;

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

418

1.4/17-

Г-531

від

27.02.10

Навчальний посібник

„Тести з дерматовенерології для циклів „Інтернатура з дерматовенерології”, „Передестанційний цикл з дерматовенерології”, „Спеціалізація з дерматовенерології”

Бардова К.О.,

Бондаренко І.М.,

Гаврилюк О.В.,

Дерев’янко Л.А.,

Калюжна Л.Д.,

Корольова Ж.В.,

Міхньова Е.М.,

Мурзіна Е.О.

Національна медична академія післядипломної освіти імені

П.Л. Шупика

Болотна Л.А. – проф.,

Харківська державна медична академія післядипломної освіти МОЗ України;

Проценко Т.В. – проф.,

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

419

1.4/17-

Г-538

від

27.02.10

Навчальний посібник

„Військово–спеціальна терапія”

Скрипник І.М.,

Шепітько К.В.,

Потяженко М.М.

ДВНЗ „Українська медична стоматологічна академія”

Катеренчук І.П.- проф.,

ДВНЗ „Українська медична стоматологічна академія”;

Литвин Ю.П. – проф.,

Дніпропетровська державна медична академія;

Бойчак М.П.- проф.,

Головний військово–медичний клінічний орден Червоної Зірки центру „ГВКГ” МО України;

Курята О.В. – проф.,

Дніпропетровська державна медична академія

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

420

1.4/17-

Г-534

від

27.02.10

Навчальний посібник

„Аерокосмічні знімальні системи”

Бурштинська Х.В.,

Станкевич С.А.

Національний університет „Львівська політехніка”

Карпінський Ю.О. – проф.,

Науково–дослідний інститут геодезії і картографії;

Мельник В. – проф.,

Волинський національний університет імені Лесі Українки;

Рудий Р. – проф.,

Івано_Франківський національний університет нафти і газу

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

421

1.4/17-

Г-533

від

27.02.10

Навчальний посібник

„Теорія електричних та електронних кіл”

П’яних Б.Є.,

Азнакаєва Е.Г.,

Вішнивський О.В.

Національний авіаційний університет

Федій В.С. – проф.,

Інститут електродинаміки НАН України;

Жуйков В.Я. – проф.,

Національний технічний університет „Київський політехнічний інститут”;

Лошицький П.П. – проф.,

Національний технічний університе „Київський політехнічний інститут”

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

422

1.4/17-

Г-516

від

27.02.10

Навчальний посібник

„Наплавлення”

Власов А.Ф.,

Кузнєцов В.Д.,

Макаренко Н.О.,

Богуцький О.А.

Донбаська державна машинобудівна академія

Чигарьов В.В. – проф.,

Приазовський державний технічний університет;

Фомічов С.К. – проф.,

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут;

Кальянов В.М. – проф.,

Українська інженерно–педагогічна академія

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

423

1.4/17-

Г-517

від

27.02.10

Навчальний посібник

„Управління персоналом”

Гончаров В.М.,

Додонов О.В.,

Гордієнко Т.М.,

Кириченко І.А.

Луганський національний аграрний університет

Бабенко А.Г. – проф.,

Дніпропетровська державна фінансова академія;
Петенко І.В.- проф.,

Донецький державний університет управління;

Лазор О.Я. – проф.,

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

424

1.4/17-

Г-532

від

27.02.10

Навчальний посібник

„Основи програмування”

Сидоров М.О.

Національний авіаційний університет

Кривий С.Л. – проф.,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Резніченко В.- к. фіз.-мат. н.,

Інститут програмних систем НАН України;

Теленик С.Ф. – проф.,

Національний технічний університет „Київський політехнічний інститут”

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

245

1.4/17-

Г-536

від

27.02.10

Навчальний посібник

„Загальна патоморфологія”

Проценко О.С.,

Ремньова Н.О.,

Шерстюк С.О.,

Плітень О.М.,

Сидоренко Р.В.

Харківський національний університет імені В.Н. Каращзіна

Марковський В.Д. – проф.,

Харківський національний медичний університет;

Даниленко А.І. – проф.,

Одеський державний медичний університет;

Романюк А.М. – проф.,

Сумський державний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

426

1.4/17-

Г-515

від

27.02.10

Навчальний посібник

„Фізична реабілітація при захворюваннях сечовивідної системи”

Шологон Р.П.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Матрошилін О.Г. – доцент,

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;

Магльований А.В. – проф.,

Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького;

Мухін В.М. – проф.,

Львівський державний університет фізичної культури

РУКОПИС

Даниленко В.І.

427

1.4/17-

Г-543

від

27.02.10

Підручник „Педагогічна майстерність сучасного вчителя: теорія і практика”

Бєльчева Т.Ф.,

Елькін М.В.,

Дюжикова Т.М.,

Ізбаш С.С.,

Солоненко А.М.

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Аносов І.П. – проф.,

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;

Павлютенков Є.М. – проф.,

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;

Сущенко Т.І. – проф.,

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

РУКОПИС

Даниленко В.І.

428

1.4/17-

Г-535

від

27.02.10

Підручник

„Електричні машини”

Яцун М.А.

Національний університет „Львівська політехніка”

Пуйло Г.В. – проф.,

Одеський національний політехнічний університет;

Глухівський Л. – проф.,

Український інститут промислової власності;

Лозинський О.Ю. – проф.,

Інститут енергетики і систем керування Національного університету „Львівська політехніка”

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

429

1.4/17-

Г-542

від

27.02.10

Навчальний посібник

„Організація туризму (практичні та самостійні роботи)”

Сажнєва Н.М.,

Арсененко І.А.

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ткая А.А. – проф.,

Мелітопольський інститут державного та муніципального управлінняКласичного приватного університету;

Круть О.К. – доцент,

Таврійський державний агротехнічний університет;

Донченко Л.М. – доцент,

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

РУКОПИС

Даниленко В.І.

430

1.4/17-

Г-552

від

27.02.10

Підручник

„Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої (екстренної) медичної допомоги”

Тарасюк В.С.,

Матвійчук М.В.,

Паламар В.В.,

Кучанська Г.Б.,

Корольова Н.Д.,

Новицький О.А.

ВСВ „Медицина”

Годлевський А.І. – доктор мед. наук,

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова;

Бадюк М.І. – доцент,

Організація медичного забезпечення Збройних Сил УВМА;

Вовченко С.Д. – начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,

Вінницької обласної державної адміністрації

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

431

1.4/17-

Г-539

від

27.02.10

Навчальний посібник

„Морфогенез і структурна організація тканин організму людини”

Шепітько В.І.,

Пелипенко Л.Б.,

Лисаченко О.Д.

ДВНЗ „Українська медична стоматологічна академія”

Пушкар М.С. – проф.,

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова;

Шаповалова О.Ю. – проф.,

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського;

Костиленко Ю.П. – проф.,

ДВНЗ „Українська медична стоматологічна академія”

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

432

1.4/17-

Г-522

від

27.02.10

Навчальний посібник

„Актуалізація етнокультурного міфотворчого потенціалу студентів–гуманітаріїв”

Яремчук О.В.

Академія педагогічних наук України

Інститут соціальної та політичної психології

Титаренко Т.М. – проф.,

АПН України;

Чепелєва Н.В. – проф.,

Інститут психології імені Г.С. Костюка;

Карпенко З.С. – проф.,

ДВНЗ „Прикарпатський державний університет ім. В. Стефаника

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

433

1.4/17-

Г-545

від

27.02.10

Навчальний посібник

„Біологія собаки”

Іванова О.В.,

Гиль М.І.,

Литвиненко Т.В.,

Шевченко С.С.,

Трофименко А.О.

Міністерство аграрної політики України

Захаренко М. – проф.,

Національний університет біоресурсів і природокористування;

Рожков І.М. – проф.,

Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

434

1.4/17-

Г-554

від

27.02.10

Навчальний посібник

„Медичне та фармацевтичне товарознавство”

Дем’яненко В.Г.,

Афанасьєва В.А.,

Проскочило А.В.,

Бреусова С.В.

ВСВ „Медицина”

Грошовий Т.А. – проф.,

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського;

Дубініна А.А. – проф.,

Харківський державний університет харчування і торгівлі;

Гудзенко О.П. – проф.,

Луганський державний медичний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

435

1.4/17-

Г-521

від

27.02.10

Навчальний посібник

„Мінно–вибухові засоби”

Колос Р.Л.,

Ментус І.Е.

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Мацько О.Й. – доцент,

Національна академія оборони України;

Зубков А.М. – доцент,

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;

Поляков А.П. – проф.,

Вінницький національний технічний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

436

1.4/17-

Г-524

від

27.02.10

Навчальний посібник

„Реактори об’ємного типу з перемішувальними пристроями (розрахунок та конструювання”

Стороженко В.Я.,

Смірнов В.А.

Сумський державний університет

Вакал С.В. – к.т.н,

Сумський державний науково–дослідний інститут мінеральних добрив та пігментів;

Пляцук Л.Д. – проф.,

Сумський державний університет;

Бєлкін Д.І. – проф.,

Рубіжанська філія Сумського національного університету ім. В. Даля

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-523

від

27.02.10

Навчальний посібник

„Фінанси”

Бечко П.К.,

Тулуш Л.Д.,

Бечко В.П.,

Боровик П.М.

Уманський державний аграрний університет

Грушко В.І. – проф.,

Університет економіки і права „КРОК”;

Панасюк Б.Я. – проф.,

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана;

Малік М.Й. – проф.,

Київський національний університет ім. Т. шевченка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-544

від

27.02.10

Навчальний посібник

„Аграрний маркетинг”

Лобанов М.І.,

Маркіна Т.А.,

Колокольчикова І.В.,

Арестенко Т.В.,

Григор’єв С.М.,

Шевчук О.Ю.,

Вертегал С.Я.,

Хоменко О.М.

Міністерство аграрної політики України

Рульєв В.А. – проф.,

Інститут зрошувального садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН;

Беспалов О.В. – доцент,

ПФ НУБіП України „Кримський агротехнологічний університет”;

Малік М.Й. – проф.,

Національний університет ім. Т.Г. Шевченка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-547

від

27.02.10

Підручник

„Теорія технічних систем”

Кузнєцов Ю.М.,

Новосьолов Ю.К.,

Луців І.В.

Севастопольський національний технічний університет

Рассказов А.О. – проф.,

Національний транспортний університет;

Копп В.Я. – проф.,

Севастопольський національний технічний університет;
Саленко О.Ф. – проф.,

Кременчуцький державний полiтехнiчний університет

ім. М. Остроградського;

Коваленко В.С. – проф.,

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-546

від

27.02.10

Навчальний посібник

„Теорія різання. Лабораторний практикум”

Братан С.М.,

Новіков П.А.,

Сидоров Д.Є.

Севастопольський національний технічний університет

Марчук В.І. – проф.,

Луцький національний технічний університет;

Гусєв В.В. – проф.,

Донецький національний технічний університет;

Саленко О.Ф. – проф.,

Кременчуцький державний полiтехнiчний університет

ім. М. Остроградського;

Новоселов Ю.К. – проф.,

Севастопольський національний технічний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-553

від

27.02.10

Навчальний посібник

„Загальна епідеміологія”

Виноград Н.О.,

Василишин З.П.,

Козак Л.П.,

Романенко Т.А.

ВСВ „Медицина”

Дубинська Г.М. – проф.,

ДВНЗУ „Українська медична стоматолоічна академія”;

Герасун Б.А. – проф.,

Львівський національний медичний університет;

Карабан О.М. – проф.,

Харківський національний медичний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-528

від

27.02.10

Підручник

„Теорія процесів інформаційних систем”

Гумен Н.Б.,

Власюк Г.Г.,

Співак В.М.,

Гумен Т.Ф.,

під ред. Згуровського М.З.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ПавловО.А. – проф.,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;

Кузнєцов В.М. – канд. фіз.-мат. наук,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;

Ковалюк Т.В. – канд. техн. наук,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;

Бойко В.І. – проф.,

Дніпродзержинський державний технічний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-529

від

27.02.10

Навчальний посібник

„Автономна Республіка Крим у системі територіальної організації влади України”

Давтян С.Г.,

Піроженко Н.В.,

Саханенко С.Є.

Одеський регіональний інститут державного управління

Лопушинський І.П. – проф.,

ерсонський національний технічний університет;
Шаптала О.С. – проф.,

Кримський інститут внутрішніх справ Одеського університету внутрішніх справ

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-518

від

27.02.10

Навчальний посібник

„Контроль та діагностика телекомунікаційних мереж”

Ткаченко О.М.,

Єремеєв Ю.І.,

Олійник В.В.

Державний університет інформаційно–комунікаційних технологій

Савченко Ю.Г. – проф.,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;

Поповський В.В. – проф.,

Харківський національний університет радіоелектроніки

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-540

від

27.02.10

Навчальний посібник

„Сучасні економічні теорії”

Шевчик Б.М.

Львівська комерційна академія

Шевчук В.О. – проф.,

Львівська комерційна академія;

Панчишин С.М. – проф.,

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Башнянин Г.І. – проф.,

Львівська комерційна академія

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-541

від

27.02.10

Навчальний посібник

„Економічний аналіз”

Воронко О.С.,

Штепа Н.П.

Львівська комерційна академія

Рудницький В.С. – проф.,

Львівська комерційна академія;

Усач Б.Ф. – проф.,

Львівський інститут банківської справи УБС НБУ;

Башнянин Г.І. – проф.,

Львівська комерційна академія

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-526

від

27.02.10

Навчальний посібник

„Клінічна фармакогенетика”

Яковлева О.О.,

Коновалова Н.В.,

Косован А.І.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова

Малоштан Л.Н. – проф.,

Національний фармацевтичний університет;

Важнича О.М. – доцент,

ДВНЗУ „Українська медична стоматологічна академія”;

Піскун Р.П. – проф.,

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова;

Петнюк О.О. – проф.,

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова;

Гончакова Н.О. – проф.,

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-527

від

27.02.10

Навчальний посібник

„Фармакотерапія з фармакокінетикою”

Самура Б.А.,

Рябова О.О.,

Ромасько Н.В.

Самура Б.Б.,

Кіреєв І.В.,

Деримедвідь Л.В.

Національний фармацевтичний університет

Власенко М.А. – проф.,

Харківська медична академія післядипломної освіти;

Білай І.М. – проф.,

Запорізький державний медичний університет;

Кравчун П.Г. – проф.,

Харківський національний медичний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-525

від

27.02.10

Навчальний посібник

„Кримінальний процес України”

Грабовський Л.А.,

Цимбал П.В.,

Завидняк В.І.,

Минюк Д.І.

Національний університет державної податкової служби України

Удалова Л.Д. – проф.,

Київський національний університет внутрішніх справ;

Лук’янчиков Є.Д. – проф.,

Науково–технічний університет України „КПІ”

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-549

від

27.02.10

Навчальний посібник

„Латинська мова з основами рецептури та клінічної термінології. Тестові завдання”

Бєляєва О.М.,

Сологор І.М.

ВСВ „Медицина”

Світлична Є.І. – доцент,

Національний фармацевтичний університет;

Смольська Л.Ю. – доц.,

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького;

Кісельова О.І. – зав. каф. латинської мови,

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-550

від

27.02.10

Навчальний посібник

„Гістологія людини у модулях”

За ред.

Барінова Е.Ф.,

Чайковського Ю.Б.

ВСВ „Медицина”

Шаповалова О.Ю. – проф.,

Кримський державний медичний університет;

Сирцов В.К. – проф.,

Запорізький державний медичний університет;

Геращенко С.Б. – проф.,

Івано–Франківський національний медичний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-512

від

27.02.10

Навчальний посібник

„Хімічний експеримент. Практикум”

Мартинюк Г.В.

Рівненський державний гуманітарний університет

Ковальчук Є.П. – проф.,

Львівський національний університет ім. І. Франка;

Никипанчук М.В. – проф.,

Національний університет „Львівська політехніка”;

Тищук В.І. – проф.,

Рівненський державний університет;

Левицька Г.Д. – доцент,

Львівський національний університет ім. І. Франка

РУКОПИС

Даниленко В.І.

1.4/17-

Г-555

від

27.02.10

Підручник

„Клінічне медскстринство в педіатрії”

Тарасюк В.С.,

Титаренко Н.В.,

Паламар І.В.,

Титаренко В.В., Костюченко А.В.,

Доброванова О.Є.,

Семенець Г.І.,

Титаренко Г.Г.

ВСВ „Медицина”

Губенко І.Я. – канд. мед. наук,

Черкаський медичний коледж;

Каблукова О.К. – проф.,

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова;

Свиридюк В.З. – канд. мед. наук,

Житомирський інститут медсестринства

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-519

від

.10

Навчальний посібник

„Соціальна конфліктологія”

Калаур С.М.,

Фалинська З.З.

Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка

Романишина Л.М. –проф.,

НАДПСУ ім. Б Хмельницького;

Мельничук І.М. – доцент,

Тернопільський національний економічний університет;

Коляденко С.М. – доцент,

Житомирський державний університет ім. І. Франка

РУКОПИС

Даниленко В.І.

1.4/17-

Г-513

від

27.02.10

Навчальний посібник

„Прикладна морфологія”

Данилюк І.Г.

Донецький національний університет

Олексенко В.П. – проф.,

Інститут філології та журналістики Херсонський державний університет;

Кочан І.М. – проф.,

Львівський національний університет ім. І. Франка

РУКОПИС

Даниленко В.І.

1.4/17-

Г-520

від

27.02.10

Навчальний посібник

„Основи організації піротехнічних робіт”

Барабашин В.В.,

Назаров О.О.,

Рютін В.В.,

Толкунов І.О.

Університет цивільного захисту України

Одарюк П.В. – генерал–майор служби цивільного захисту,

Головне управління МНС в Харківській області;

Зварич М.Е. – підполковник служби цивільного захисту,

Навчальний центр оперативно–рятувальної служби цивільного захисту МНС України;

Андронов В.А. – полковник служби цивільного захисту,

Університет цивільного захисту України;

Тімченко О.В. – проф.,

Науково–методична комісія з цивільної безпеки

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-551

від

27.02.10

Підручник

„Догляд за хворими (практика)”

за ред.

Лісового В.М.,

Ковальової О.М.,

Шевченка С.І.,

Фролової Т.В.

ВСВ „Медицина”

Дука К.Д. – проф.,

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України;

Коренєв М.М. – проф.,

Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України;

Нетяженко В.З. – проф.,

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

1.4/17-

Г-556

від

02.03.10

Навчальний посібник

„Технології відкритих інформаційних систем: освітні ресурси мережевого доступу”

Саух В.М.

Академія педагогічних наук України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Златкін А.А – проф.,

Черкаський державний технологічний університет;

Туркін І.Б. – проф.,

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського „ХАІ”;

Квасніков В.П. – проф.,

Національний авіаційний унверситет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

459

1.4/17-

Г-69

від

03.03.10

Навчальний посібник

«Традиції українського символізму в їх втіленості у вітчизняній культурі і фортепіанній спадщині Б.М. Лятошинського»

Рижова О.О.

Одеська державна музична академія ім.А.В.Нежданової

Козаренко О.- доктор мистецтвознавства, Львівська національна музична академія ім.А.В.Лисенка;

Гребенюк Н.Є.- проф., Харківський державний ун-т мистецтв ім.І.П. Котляревського;

Шульгіна В.Д.- проф., Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

460

1.4/17-

Г-567

від

03.03.10

Навчальний посібник

«Ділова німецька мова»

Юдіна О.В.

Запорізький національний університет

Гринюк Г.А.- проф., Київський нац. лінгвістичний ун-т;

Павлютенков Є.М.- проф., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

461

1.4/17-

Г-581

від

03.03.10

Навчальний посібник

«Основи соціально-медичної роботи»

Дерев’яна Л.Й., Ратинська О.М.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Вадзюк С.Н.- проф., Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського;

Яресько К.В.- доц., Харківський нац. ун-т імені Г.С.Сковороди;

Семенів Н.М.- Тернопільський державний технічний ун-т імені І.Пулюя

РУКОПИС

Даниленко В.І.

462

1.4/17-

Г-572

від

03.03.10

Навчальний посібник

«Естетика»

Газнюк Л.М., Могильова С.В., М’яснікова Н.О., Салтан Н.М.

ТОВ «Кондор»

Заветний С.О.- проф., Харківський нац. технічний ун-т;

Корабльова Н.С.- проф., Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна;

Степаненко І.В.- проф., Харківський нац. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

463

1.4/17-

Г-571

від

03.03.10

Навчальний посібник

«Корпоративне управління»

Андрушків Б.М., Черничинець С.П.

ТОВ «Кондор»

Пархомець М.К.- проф., Тернопільський інститут агропромислового виробництва УААН;

Гуцайлюк З.В.- проф., Тернопільський державний технічний ун-т імені І.Пулюя;

Брич В.Я.- проф., Тернопільський нац. економічний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

464

1.4/17-

Г-561

від

03.03.10

Навчальний посібник

«Системи технологій промисловості»

Мартиненко В.О.

Українська академія банківської справи Національного банку України

Теліженко О.М.- проф., Сумський державний ун-т;

Тарельник В.Б.- проф., Сумський нац. аграрний ун-т;

Кривенко Л.В.- проф., Українська академія банківської справи Національного банку України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

465

1.4/17-

Г-580

від

03.03.10

Навчальний посібник

«Правове письмо»

Стефанчук Р.О., Монастирський Д.А., Рогожа В.Г., Ватрас В.А.

Американська асоціація юристів Ініціатива з верховенства права

Глушков В.О.- проф., Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка;

Безклубий І.- проф., Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка;

Левківський Б.К.- доц., Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

466

1.4/17-

Г-579

від

03.03.10

Навчальний посібник

«Юридична дидактика»

Бігун В.С., Галай А.О., Крестовська Н.М., Стефанчук Р.О., Савчин М.В., Сенюта І.Я., Стеценко С.Г., Сотниченко В.М., Ярмиш Н.М.

Американська асоціація юристів Ініціатива з верховенства права

Бисага Ю.М.- проф., Ужгородський нац. ун-т;

Кампо В.- доц., Суддя Конституційного суду України;

Пометун О.І.- проф., Інститут педагогіки АПН України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

467

1.4/17-

Г-578

від

03.03.10

Навчальний посібник

«Проектування мікроконтролерних систем»

Оксанич А.П., Притчин С.Е., Волохов С.О.

Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління

Томашевський В.М.- проф., Нац. технічний ун-т України «КПІ»;

Левикін В.М.- проф., Харківський нац. ун-т радіоелектроніки;

Красевич В.Є.- проф., Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

468

1.4/17-

Г-576

від

03.03.10

Навчальний посібник

«Біотестування»

Губачов О.І., Сливка Г.В.

Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління

Горова А.І.- проф., Нац. гірничий ун-т,

Зюман Б.В.- проф., Кременчуцький ун-т економіки, інформаційних технологій і управління;

Бердник В.П.- проф., Полтавська держ. аграрна академія

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

469

1.4/17-

Г-576

від

.10

Навчальний посібник

«Загальна фізика (як розв’язувати задачі)»

Орел В.І., Сливка Г.В., Труш В.Є.

Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління

Резцов В.Ф.- проф., Інститут відновлюваної енергетики НАН України;

Федишин Я.І.- проф., Львівський нац. ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького;

Філевич П.В.- д.ф.-м.н., Львівський нац. ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

470

1.4/17-

Г-566

від

03.03.10

Навчальний посібник „Національна економіка”

Мельникова В.І.,

Мельникова О.П.,

Сідлярук Т.В.,

Тур І.Ю.,

Шведова Г.М.

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського ";Харківський авіаційний інститут";

Яременко О.Л. – проф.,

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;

Кім М.М. – проф.,

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Тютюнникова С.В. – проф.,

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

471

1.4/17-

Г-564

від

03.03.10

Навчально-методичний посібник „Методика використання наочності на уроках алгебри і геометрії в основній школі”

Сморжевський Л.О.,

Сморжевський Ю.Л.

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Бурда М.І. – проф.,

Академія педагогічних наук України;

Бевз В.Г. – проф.,

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;

Атаманчук П.С. – проф., Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

РУКОПИС

Даниленко В.І.

472

1.4/17-

Г-563

від

03.03.10

Навчальний посібник

„English for students of economics”

Ступак М.Г.,

Бурбак О.Ф.

Київський національний торговельно-економічний університет

Євдокименко В.К. – проф.,

Буковинський університет;

Левицький В.В. – проф.,

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

Мурадханян І.С. – доцент,

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

Бербенець Л.І. – доц., Київський національний торговельно-економічний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

473

1.4/17-

Г-562

від

03.03.10

Навчальний посібник

„Практикум з німецької мови. Вправи для самостійної роботи студентів немовних спеціальностей (освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр, заочна форма навчання)”

Котченко Т.Е.

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Кияк Т.Р. – проф.,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Саприкін О.А. – доц.,

Київський національний університет культури і мистецтв;

Швець Т.А. – доц., Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди;

Сєліванова О.О. – проф., Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

РУКОПИС

Даниленко В.І.

474

1.4/17-

Г-583

від

03.03.10

Навчальний посібник

„Облік і аналіз діяльності фермерських господарств”

Хомин П.Я.

Тернопільський національний економічний університет

Кірейцев Г.Г. – проф.,

Національний аграрний університет;

Костирко І.Г. – проф.,

Львівський національний аграрний університет;

Кропивко М.Ф. – проф.,

Українська академія аграрних наук ";Інститут аграрної економіки"; (м. Київ)

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

475

1.4/17-

Г-575

від

03.03.10

Навчальний посібник

„Машини та обладнання для тваринництва”

Ревенко І.І.,

Брагінець М.В.,

Заболотько О.О.,

Ліщинський С.П.,

Пилипенко О.М.,

Ребенко В.І.,

Ревенко Ю.І.,

Хмельовський В.С.,

Чос М.М.,

Василенко Р.Г.,

Потапова С.Є.,

Радчук В.В.

Видавництво ";Кондор";

Фененко А.І. – проф.,

Національний науковий центр ";Інститут механізації та електрифікації сільського господарства";;

Манько В.М. – проф.,

Національний університет біоресурсів і природокористування

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

476

1.4/17-

Г-584

від

03.03.10

Підручник

„Оперативна хірургія та топографічна анатомія”

за ред. проф. М.П. Ковальського

ВСВ ";Медицина";

Костюк Г.Я. – проф.,

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова;

Гумінський Ю.Й. – проф.,

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова;

Шапринський В.О. – проф.,

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова;

Дзюбановський І.Я. – проф.,

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського;

Талько В.І. – проф.,

Медичний інститут української асоціації народної медицини (м. Київ)

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

477

1.4/17-

Г-582

від

03.03.10

Навчальний посібник

„Креативність в соціальній сфері діяльності”

Дерев'яна Л.Й.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Вихрущ А.В. – проф.,

Тернопільський національний економічний університет;

Сейко Н.А. – доц.,

Житомирський державний університет імені Івана Франка;

Яресько К.В. – доц.,

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди;

Прокоп І.А. – доц.,

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського;

Кухарська В.Б. – доц.,

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

РУКОПИС

Даниленко В.І.

478

1.4/17-

Г-573

від

03.03.10

Навчальний посібник

„Економіка підприємств сільського господарства”

Грудзевич І.Т.

Видавництво ";Кондор";

Данилюк М.О. – проф.,

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

Ліпич Л.Г. – проф.,

Волинський національний університет імені Лесі Українки;

Липчук В.В. – проф.,

Львівський національний аграрний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

479

1.4/17-

Г-609

від

09.03.10

Підручник

„Міжнародні відносини та світова політика, 1945-1991 рр.”

за ред. В.А. Манжоли.,

В.Ю. Крушинського

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Левенець Ю.А. – доктор політичних наук, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України;

Мальський М.З. – проф.,

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Коваль І.М. – проф.,

Інститут соціальних наук Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова;

Гончар Б.М. – проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

(3 папки)

480

1.4/17-

Г-565

від

03.03.10

Навчальний посібник

„Аудит”

Колісник Г.М.

Закарпатський державний університет

Ковалюк О. – проф.,

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Орлова В.К. – проф.,

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

481

1.4/17-

Г-570

від

03.03.10

Навчальний посібник

„Відносини з Європейським Союзом та процес європейської інтеграції України”

Гнатюк М.М.,

Малик Я.Й.,

Прокопенко Л.Л.

Національний університет ";Києво-Могилянська академія";

Якушик В.М. – проф.,

Національний університет ";Києво-Могилянська академія";;

Чорногор Я.О. – к.і.н.,

Інститут європейських досліджень НАН України;

Калашников В.М. – проф.,

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

482

1.4/17-

Г-577

від

03.03.10

Навчальний посібник

«Спецрозділи математики»

Вашерук О.В., Дерієнко А.І., Тербан В.А.

Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління

Григор’єв О.Л., проф., Нац. технічний ун-т «ХПІ»;

Тонкошкур О.С.- проф., Дніпропетровський нац. ун-т імені Олеся Гончара;

Андрусенко О.М.- проф., Кременчуцький держ. ун-т імені М.Остроградського

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

483

1.4/17-

Г-569

від

03.03.10

Навчальний посібник

«Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах»

Євтух М.Б., Грищенко С.В., Михайлишин Г.Й.

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Волощук І.С.- доц., Відділення вищої освіти АПН України;

Шевченко Г.П.- проф., Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля;

Ковбас Б.І.- проф., Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника

РУКОПИС

Даниленко В.І.

484

1.4/17-

Г-574

від

03.03.10

Навчальний посібник

«Потенціал і розвиток підприємства»

Хомяков В.І., Бєлінська В.М., Федоренко О.В.

ТОВ «Кондор»

Кукурудза І.І.- проф., Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького;

Гринчуцький В.І.- проф., Тернопільський нац. економічний ун-т;

Пєткова Л.О.- проф., Черкаський держ. технологічний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

485

1.4/17-

Г-568

від

03.03.10

Навчальний посібник

«Комп’ютерна графіка»

Стухляк П.Д., Долгов М.А., Букетов А.В.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Скатков О.В.- проф., Севастопольський держ. технічний ун-т;

Михальов О.І.- проф., Нац. металургійна академія України;

Карпінський М.П.- проф., Тернопільський нац. економічний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

486

1.4/17-

Г-671

від

12.03.10

Навчальний посібник

«Фонетика і фонологія сучасної української літературної мови»

Івкова Н.М.,

Пац Л.І.

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

Калашник В.С. – проф., Харківський нац. ун-т імені В.Н.Каразіна;

Загнітко А.П.- проф., Донецький нац. ун-т

РУКОПИС

Даниленко В.І.

487

1.4/17-

Г-670

від

12.03.10

Навчальний посібник

«Граничні та патологічні стани при заняттях фізичною культурою і спортом»

Михалюк Є.Л.

Запорізький державний медичний університет

Абрамов В.В.- проф., Дніпропетровська держ. медична академія;

Полянська О.С.- проф., Буковинський державний медичний ун-т;

Дорофєєва О.Є.- проф., Донецький держ. ун-т управління МОН України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

488

1.4/17-

Г-669

від

12.03.10

Навчальний посібник

«Теорія та практика формування пізнавальної самостійності у студентів-філологів, майбутніх перекладачів»

Тархова Л.А.

Севастопольський національний технічний університет

Князян М.О.- д.п.н, Одеський нац. ун-т імені І.І.Мечникова;

Курлянд З.Н.- проф., Південноукраїнський нац. педагогічний ун-т імені К.Д.Ушинського;

Кічук Н.В.- проф., Ізмаїльський державний педагогічний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

489

1.4/17-

Г-652

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Макроекономіка: навчально-методичний комплекс дисципліни»

Шупик І.І., Песцова-Світалка О.С.

Полпавська державна аграрна академія

Грудзевич Я.В.- проф., Ун-т банківської справи Національного банку України;

Ястремська О.М.- проф., Харківський нац. економічний ун-т;

Шевченко А.Ф.- проф., Полтавський ун-т споживчої кооперації України;

Опря А.Т.- проф., Полтавський нац. технічний ун-т імені Юрія Кондратюка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

490

1.4/17-

Г- 659

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Основи електродинаміки. Електростатика»

Мороз І.О.

Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка

Проценко І.Ю.- проф., Сумський державний ун-т;

Подопригора Н.В.- доц., Кіровоградський державний педагогічний ун-т імені В.Винниченка;

Холодов Р.І. – к.ф.-м.н., Інститут прикладної фізики НАН України

РУКОПИС

Даниленко В.І.

491

1.4/17-

Г-674

від

12.03.10

Навчальний посібник

«Діагностика та відновлення будинків і споруд. Практикум»

Ромашко В.М.

Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)

Павліков А.М.- проф., Полтавський нац. технічний ун-т імені Юрія Кондратюка;

Клименко Є.В.- проф., Одеська державна академія будівництва та архітектури;

Дворкін О.Л.- проф., Нац. ун-т водного господарства та природокористування (м. Рівне)

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

492

1.4/17-

Г-672

від

12.03.10

Навчальний посібник

«Інформатика та комп’ютерні технології»

Воронкін О.С.

Луганський державний інститут культури і мистецтв

Гальченко В.Я.- проф., Луганський державний медичний ун-т;

Кожемякін Г.М.- доц., Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля;

Дерський Ю.Я.- засл.діяч мистецтв України, Луганський держ. інститут культури і мистецтв

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

493

1.4/17-

Г- 673

від

12.03.10

Навчальний посібник

«Фізика. Початковий курс»

Потапенко Г.Д., Долгошей В.Б., Пономаренко С.М., Глива В.А., Азнаурян І.О.

Київський національний університет будівництва і архітектури

Касперський А.В.- проф., Нац. педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова;

Коваль І.К.- проф., Чернігівський держ. Педагогічний ун-т імені Т.Г.Шевченка;

Король А.М.- проф., Нац. ун-т харчових технологій

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

494

1.4/17-

Г-658

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Партограма. Попередження затяжних пологів. Надання допомоги в разі затяжних пологів»

Чайка В.К., Князевич В.М., Могілевкіна І.О., Слабкий Г.О., Шпатусько М.І., Долгошапко О.М., Чермних С.В., Бабіч Т.Ю., Говоруха І.Т., Морозова Н.А., Желєзна Г.О., Живаго С.Б., Бабенко О.М., Чайка К.В., Шпатусько С.М., Карасьва О.М.

Донецький національний медичний університет ім.М.Горького

Ященко Ю.Б.- д.мед.н., Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України;

Чурилов А.В.- проф., Донецький нац. медичний ун-т ім.М.Горького;

Камінський В.В.- проф., Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

495

1.4/17-

Г- 639

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Основи електродинаміки. Магнітостатика»

Мороз І.О.

Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка

Проценко І.Ю.- проф., Сумський державний ун-т;

Іваній В.С.- доц., Сумський державний педагогічний ун-т імені А.С.Макаренка;

Холодов Р.І. – к.ф.-м.н., Інститут прикладної фізики НАН України

РУКОПИС

Даниленко В.І.

496

1.4/17-

Г-651

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Загальна психіатрія»

Абрамов В.А., Абрамов О.В., Ряполова Т.Л., Бурцев О.К., Пирков С.Г., Виговська О.М., Голоденко О.М., Васильєва Г.Ю., Осокіна О.І., Дєнисов Є.М., Кокотова О.О.

Донецький національний медичний університет ім.М.Горького

Скрипніков А.М.- проф., Українська медична стоматологічна академія;

Казакова С.Є.- проф., Луганський держ.медичний ун-т;

Спіріна І.Д.- проф., Дніпропетровська держ. медична академія

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

497

1.4/17-

Г-660

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Водопостачання та водовідведення»

Орлов В.О., Тугай Я.А., Орлова А.М.

Київський національний університет будівництва і архітектури

Рокочинський А.М.- проф., Нац. ун-т водного господарства та природокористування;

Грабовський П.О.- проф., Одеська державна академія будівництва та архітектури;

Филипчук В.Л.- проф., Нац. ун-т водного господарства та природокористування

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

498

1.4/17-

Г-650

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Історія філософії»

Жадько В.А.

Запорізький державний медичний університет

Гнатенко П.І.- проф., Дніпропетровський нац. ун-т імені О.Гончара;

Ларіонова В.К.- проф., Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

499

1.4/17-

Г- 638

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Комп’ютерна обробка акустичний сигналів»

Дідковський В.С., Дідковська М.В., Продеус А.М.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет»

Анісімов І.О.- проф., Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка;

Мелешко М.А.- проф., Нац. авіаційний ун-т;

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

500

1.4/17-

Г- 640

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Propedevtics of orthopedic stomatology (Пропедевтика ортопедичної стоматології)»

Король М.Д., Ждан В.М., Макеєв В.Ф. та ін.

Українська медична стоматологічна академія

Дворник В.М.- доц., Українська медична стоматологічна академія;

Фліс П.С.- проф., Нац. медичний ун-т ім. О.Богомольця;

Голік В.П.- проф., Харківський медичний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

501

1.4/17-

Г- 668

від

12.03.10

Навчальний посібник

«Зоологія Хордових (Chordata)»

Зайцева І.А.,

Голобородько К.К.,

Пахомов О.Є.,

Ловинська В.М.,

Ситнік С.А.

Дніпропетровський державний аграрний університет

Ємельянов І.Г. - проф., Національний науково-природничий музей НАН України;

Домнич В.І. - проф., Запорізький національний університет;

Цвєткова Н.М. - проф., Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара;

Грицан Ю.І. - проф., Дніпропетровський державний аграрний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

502

1.4/17-

Г- 667

від

12.03.10

Навчальний посібник

«Двигуни внутрішнього згоряння»

Тимченко І.І.,

Воронков О.І.,

Тимченко Д.І.,

Тохтар Г.І.

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Дяченко В. - проф., Національний технічний університет ";ХПІ";;

Єрощенков С. - проф., Українська державна академія залізничного транспорту;

Полянський О. - проф., Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

503

1.4/17-

Г- 620

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Україна в роки Другої світової війни: проблеми дослідження»

Шайкан В.О.,

Шайкан В.О.

Криворізький державний педагогічний університет

Стецкевич В.В. - проф., Криворізький технічний університет;

Шитюк М.М. - проф., Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського;

Дацюк Т.К. - доц., Криворізький економічний інститут державного вищого навчального закладу ";Криворізький національний економічний університет імені Вадима Гетьмана";;

Чирва Ю.І. - доц., Криворізький державний педагогічний університет

РУКОПИС

Даниленко В.І.

504

1.4/17-

Г- 653

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Автоматичне регулювання частоти та перетоків активної потужності в енергосистемах»

Яндульський О.С.,

Стелюк А.О.,

Лукаш М.П.

Національний технічний університет України ";Київський політехнічний інститут";

Олефір Д.О. - Національна енергетична компанія ";Укренерго";;

Калінчик В.П. - к.т.н., НДІ автоматики та енергетики ";Енергія"; Національного технічного університету України ";КПІ";

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

505

1.4/17-

Г- 654

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Органічна хімія. Практикум»

Сливка Н.Ю.

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Комаров І.В. - проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Вовк М.В. - проф., Інститут органічної хімії НАН України;

Геваза Ю.І. - проф., Київський національний торговельно-економічний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

506

1.4/17-

Г- 631

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Термодинаміка»

Мороз І.О.

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Проценко І.Ю. - проф., Сумський державний університет;

Холодов Р.І. - кандидат фіз.-мат. наук, Інститут прикладної фізики НАН України (м. Суми);

Іваній В.С. - проф., Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

507

1.4/17-

Г- 665

від

11.03.10

Підручник

«Стратегічне управління»

Щелкунов В.І.,

Загорулько В.М.,

Подреза С.М.,

Кучерук Г.Ю.,

Колесник М.В.,

Командровська В.Е.,

Лювівс Е.Р.,

Садловська І.П.,

Висоцька М.П.

Національний авіаційний університет

Коба В.Г. - проф., Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного;

Ромат Є.В. - проф., Київський національний торговельно-економічний університет;

Макаренко М.В. - проф., Міністерство транспорту та зв'язку України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

508

1.4/17-

Г- 633

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Облік у банках»

Бобиль В.В.

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Верхоглядова Н.І. - проф., Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;

Макаренко П.М. - проф., Дніпропетровський державний аграрний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

509

1.4/17-

Г- 649

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Тимчасовий глосарій базових термінів та понять з фармацевтичної діяльності (поглиблений порівняльний аналіз чинного законодавства з охорони здоров'я»

Алексєєва І.М.,

Книш Є.Г.,

Пономаренко М.С.,

Шаповалова В.О.,

Рижов О.А.,

Алексєєв О.Г.,

Краснянська Т.М.,

Бабський А.А.

(за заг. ред. Колесника В.О.)

Запорізький державний медичний університет

Трохимчук В.В. - проф., Одеський державний медичний університет;

Пєтков В.П. - проф., Кіровоградський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ;

Криштопа Б.П. - проф., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.А. Шупика

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

510

1.4/17-

Г- 624

від

11.03.10

Підручник

«Економічна статистика»

Мармоза А.Т.

Видавництво ";Кондор";

Вікарчук О.І. - доц., Житомирський державний університет ім. І. Франка;

Крушельницька О.В. - доц., Житомирський державний технологічний університет;

Ходаківський Є.І. - проф., Житомирський національний агроекологічний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

(3 папки)

511

1.4/17-

Г- 656

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Основні закони фізики» (довідник)

Александров В.Д.,

Городенко М.М.,

Сорока В.П.

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Троцан А.І. - доктор технічних наук, Інститут проблем матеріалознавства ім. Францевича Національної академії наук України (м. Макіївка, Донецька обл.);

Смірнов Л.І. - проф., Донецький філіал Європейського університету;

Шамота В.П. - проф., Донецький інститут залізничного транспорту

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

512

1.4/17-

Г- 664

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Семіотика хірургічних захворювань та практичні навики в хірургії»

Кавин В.О.,

Попович Ю.Л.

Івано-Франківський національний медичний університет

Мамчич В.І. - проф., Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика;

П'юрик В.П. - проф., Івано-Франківський національний медичний університет;

Ткачук О.Л. - проф., Івано-Франківський національний медичний університет;

Дзюбановський І.Я. - проф., Тернопільський державний медичний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

513

1.4/17-

Г- 663

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Вступ до мовознавства: тести»

Кійко Ю.Є.,

Мацкуляк Ю.Й.,

Кійко С.В.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Засєкін С.В. - доц., Волинський національний університет імені Лесі Українки;

Козловський В.В. - проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Скаб М.С. - проф., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

РУКОПИС

Даниленко В.І.

514

1.4/17-

Г- 662

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Догляд за хірургічними хворими»

Іващенко В.В.,

Балацький Є.Р.,

Ковальчук В.С.,

Ніколаєва О.І.,

Журавльова Ю.І.,

Іващенко А.В.,

Койко М.А.

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Василюк С.М. - проф., Івано-Франківський національний медичний університет;

Бондарєв В.І. - проф., Луганський державний медичний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

515

1.4/17-

Г- 661

від

11.03.10

Навчально-методичний посібник

«Судово-медична експертиза (дослідження) дітей»

Мішалов В.Д.,

Герасименко О.І.,

Банчук М.В.,

Гуріной О.О.,

Юрченко В.Т.,

Шевчук М.М.,

Голубович А.Л.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Анипкіна Ю.Г. - проф., Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України;

Бабаніна А.А. - проф., Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського;

Кривда Г.Ф. - проф., Одеський державний медичний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

516

1.4/17-

Г- 657

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Основи теорії міжнародних відносин»

Бучин М.А.,

Гетьманчук М.П.,

Ільницька У.В.,

Кучма Л.О.,

Турчин Я.Б.,

Сивак О.І.,

Ткачук П.П.,

Черник П.П.

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Денисенко В.М. - проф., Львівський національний університет імені Івана Франка;

Мирський Р.Я. - проф., Національний університет ";Львівська політехніка";;

Романюк А.С. - проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

517

1.4/17-

Г- 632

від

11.03.10

Підручник

«Fundamental Pharmacology»

Самура І Б.,

Бєленічев І.Ф.,

Самура Б.Б.,

Неруш А.В.

Запорізький державний медичний університет

Мамчур В.Й. - проф., Дніпропетровська державна медична академія;

Літаров В.Є. - доктор медичних наук, Харківська державна зооветеринарна академія;

Степанюк Г.І. - проф., Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

518

1.4/17-

Г- 627

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Вступ до філософії. Історико-філософський та релігієзнавчий аспекти»

Сепетий Д.П.

Запорізький державний медичний університет

Мурашкін М.Г. - проф., Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;

Додонов Р.О. - проф., Донецький національний технічний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

519

1.4/17-

Г- 626

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Стилістика фігур: фігури нетропеїчного типу»

Смущинська І.В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кагановська О.М. - проф., Київський національний лінгвістичний університет;

Неборсіна Н.П. - доктор філологічних наук, Київський університет імені Бориса Грінченка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

520

1.4/17-

Г- 625

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до фізичного виховання учнів»

Максимчук Б.А.

Вінницький державний педагогічний університет

Цьось А.В. - проф., Волинський національний університет імені Лесі Українки;

Колісник П.Ф. - проф., Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пірогова;

Носко М.О. - проф., Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

РУКОПИС

Даниленко В.І.

521

1.4/17-

Г- 610

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Фізика. Основні поняття, закони, формули та завдання»

Дубинянський Ю.М., Шостка В.І.

Таврійський національний університет ім.В.І. Вернадського

Федоркін С.І.- проф., Нац. академія природоохоронного та курортного будівництва;

Попов Е.Г.- проф., Дніпропетровський державний аграрний ун-т;

Мамалуй А.О.- проф., Національний технічний університет «ХПІ»

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

522

1.4/17-

Г- 622

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Хорова музика Лесі Дичко»

Письменна О.Б.

Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка

Терещенко А.К.- проф., Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнології ім. М.Рильського НАН України;

Смоляк О.С.- проф., Тернопільський нац. педагогічний ун-т ім. В.Гнатюка;

Самойленко О.І.- проф., Одеська державна музична академія ім. А.В.Нежданової

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

523

1 - ДСК

від

10.03.10

Навчальний посібник

«Боротьба з фальшивомонетництвом в Україні»

Климчук М.П., Кондратюк О.В., Марко С.І., за заг. ред. Ортинського В.Л.

Міністерство внутрішніх справ України

Львівський державний університет внутрішніх справ

Користін О.Є.- доц., Київський національний університет внутрішніх справ;

Лук’янчиков Є.Д.- проф., Нац. технічний ун-т України «КПІ»

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

524

1.4/17-

Г- 666

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Травма органу зору»

Сухіна І.В.,

Голубова К.Е., Абдрахимова Р.А.

Донецький національний медичний університет ім.М.Горького

Ватченко А.О.- проф., Дніпропетровська державна медична академія;

Аліфанова Т.А.- к.м.н., Державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

525

1.4/17-

Г- 623

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Технологія сучасного уроку рідної мови»

Остапенко Н.М., Симоненко Т.В., Руденко В.М.

Видавничий центр «Академія»

Горошкіна О.М.- проф., Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка;

Олексенко В.П. – проф., Херсонський державний ун-т;

Семеног О.М.- проф., Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

526

1.4/17-

Г- 621

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Основи клінічної психології»

Табачніков О.Ю.,

Бабюк І.О., Абдряхимова Ц.Б.,

Гашкова Л.А.

Донецький національний медичний університет ім.М.Горького

Максименко С.Д.- проф., Інститут психології ім.Г.С.Костюка АПН України;

Чабан О.С.- проф, Нац. медичний ун-т ім.О.Богомольця;

Маркова М.В.- проф., Харківська медична академія післядипломної освіти

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

527

1.4/17-

Г- 637

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Англо-український та українсько-англійський словник педагогічних та психологічних термінів і понять»

Орлова Н.В.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Євтушенко І.В.- доц., Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького;

Біда О.А.- проф., Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького;

Махиня Н.В. – викл., Черкаський державний технічний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

528

1.4/17-

Г- 648

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Променеве дослідження заочеревинного простору та органів сечової системи людини в нормі та при патології»

Бачурін В.І., Гавриленко С.Б., Бачурін Г.В.

Запорізький державний медичний університет

Мягков О.П.- проф., Запорізька медична академія післядипломної освіти;

Люлько О.О.- проф., Запорізька медична академія післядипломної освіти

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

529

1.4/17-

Г- 647

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Медична психологія»

Абрамов В.А., Ряполова Т.Л., Бурцев О.К., Пирков С.Г., Виговська О.М., Голоденко О.М., Васильєва Г.Ю., Осокіна О.І., Денисов Є.М., Кокотова О.О.

Донецький національний медичний університет ім.М.Горького

Казакова С.Є. – проф., Луганський державний медичний ун-т;

Спіріна І.Д.- проф., Дніпропетровська державна медична академія;

Скрипніков А.М.- проф., Українська медична стоматологічна академія

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

530

1.4/17-

Г- 646

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Інноваційний менеджмент»

Буняк Н.М., Горбовий А.Ю., Ліпич Л.Г., Степанюк О.М.

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Лупенко Ю.О.- проф., Державне агенство України з інвестицій та інновацій;

Перерва П.Г.- проф., Нац. технічний ун-т «ХПІ»;

Волков В.П.- проф., Запорізький нац. ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

531

1.4/17-

Г- 645

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Psichology»

Вакуленко Т.О., Жароїд Ю.А., Рудь Н.П.

Національний авіаційний університет

Чеснокова Г.В.- доц., Київський нац. лінгвістичний університет;

Трищенко І.В.- доц., Київський нац. ун-т ім.Т.Г.Шевченка;

Сингаївська А.В.- проф., Житомирський державний ун-т імені Івана Франка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

532

1.4/17-

Г- 636

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Комп’ютерні контрольні тести з онкології»

М’ясоєдов С.Д., Фецич Т.Г., Гордійчук П.І., Євтушенко О.І., Захаричев В.Д., М’ясоєдов Д.В., Тащієв Р.К.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

Ганул В.Л.- проф., ДУ «Національний інститут раку»;

Процик В.С.- проф., ДУ «Національний інститут раку»;

Івчук В.П. – доц., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

533

1.4/17-

Г- 635

від

11.03.10

Підручник

«Радіаційна безпека будівель з урахуванням інноваційних напрямків у будівництві»

Запрудін В.Ф., Бєліков А.С., Гупало О.С., Пилипенко О.В., Савицький М.В.

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Приходченко А.А.- Дніпродзержинський інститут економіки та менеджменту імені Северина Наливайка;

Касьянов М.А.- проф, Східноукраїнський нац. ун-т ім.В.Даля;

Голінько В.І.- проф, Нац. гірничий університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

534

1.4/17-

Г- 628

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Краєзнавча бібліографія Донбасу»

Литвиненко Н.К.

Луганський державний інститут культури і мистецтв

Фомін А.І. - проф., Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;

Саприкін Г.А. - доц., Державна бібліотека України для юнацтва;

Лук'янченко О.Г. - доц., Луганський державний інститут культури і мистецтв

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

535

1.4/17-

Г- 643

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Комп'ютерне моделювання фазових перетворень та поверхневих явищ»

Овруцький А.М.,

Расщупкіна М.С.,

Прохода О.С.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Гіржон В.В. - проф., Запорізький національний університет;

Маслов В.В. - проф., Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України (м. Київ)

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

536

1.4/17-

Г- 630

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Клінічна пародонтологія. Комплексне лікування генералізованого пародонтиту»

Ярова С.П.

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Борисенко А.В. - проф., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця;

Силенко Ю.І. - проф., Українська медична стоматологічна академія;

Онищенко В.С. - проф., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

537

1.4/17-

Г- 634

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Елементи теорії кривих і поверхонь в курсі диференціальної геометрії»

Петренко С.В.,

Семеніхіна О.В.

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Ячменьов В.О. - доц., Сумський державний університет;

Розуменко А.М. - доц., Сумський національний аграрний університет

РУКОПИС

Даниленко В.І.

538

1.4/17-

Г- 644

від

11.03.10

Навчально-методичний посібник

«Позалікарняні пневмонії у дітей (Особливості діагностики і лікування)»

Єршова І.Б.,

Нестеренко З.В.,

Осичнюк Л.М.,

Головченко Н.М.

Луганський державний медичний університет

Буряк В.М. - проф., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;

Богадельніков І.В. - проф., Кримський медичний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

539

1.4/17-

Г- 642

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Інфраструктура товарного ринку»

Біленький О.В.,

Казакова О.Б.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Білопольський М.Г. - проф., Академія економічних наук України;

Макогон Ю.В. - проф., Донецький національний університет;

Кендюхов О.В. - доктор економічних наук, Донецький національний технічний університет;

Саркісян Л.Г. - проф., Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

540

1.4/17-

Г- 625

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Комп'ютерні контрольні тести з онкохірургії»

М'ясоєдов С.Д.,

Гордійчук П.І.,

Думанський Ю.В.,

Євтушенко О.І.,

Захаричев В.Д.,

М'ясоєдов Д.В.,

Тащієв Р.К.,

Борота О.В.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Кіркілевський С.І. - проф., ДУ ";Національний інститут раку";;

Смоланка І.І. - проф., ДУ ";Національний інститут раку";;

Івчук В.П. - доц., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

541

1.4/17-

Г- 618

від

11.03.10

Підручник

«Боротьба з корупцією»

Бантишев О.Ф.,

Благодарний А.М.

та ін.

Служба безпеки України

Якимчук М.К. - проф., Національна академія прокуратури України (м. Київ);

Коваленко В.В. - проф.,

Академія правових наук України (м. Київ)

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

542

1.4/17-

Г- 619

від

11.03.10

Підручник

«Боротьба з організованою злочинністю»

Андрусенко О.М,

Бантишев О.Ф.

та ін.

Служба безпеки України

Іщенко А.В. - проф., Київський національний університет внутрішніх справ;

Костенко О.М. - проф., Інститут держави і права ім. В,М. Корецького НАН України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

543

1.4/17-

Г- 617

від

11.03.10

Посібник

«Висвітлення міжнародної економічної діяльності»

Литвин О.Є.

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

Калита А.А. - проф., Національний технічний університет України ";Київський політехнічний інститут";;

Ільченко О.М. - проф., Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України (м. Київ);

Кощеєв О.О. - к.е.н., Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі;

Кредісов А.І. - проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

544

1.4/17-

Г- 655

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Українська мова» (для іноземних студентів)

Массалов М.П.

Запорізький державний медичний університет

Білоусенко П.І. - проф., Запорізький державний національний університет;

Онуфрієнко Г.С. - доц., Запорізький національний технічний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

545

1.4/17-

Г- 641

від

11.03.10

Навчальний посібник

«Лабораторний практикум з органічної хімії»

Ісак О.Д.,

Потапенко Е.В.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Інститут хімічних технологій (м. Рубіжне)

Галстяг Г.А. - проф., Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;

Роман С.В. - доц., Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;

Дяченко В.Д. - проф., Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

546

1.4/17-

Г- 733

від

18.03.10

Навчальний посібник

«Короткий курс з загальної хімії»

Бугрім С.П., Хоружа І.А., Лосєв С.С.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Дяченко В.Д.-проф., Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевсенка;

Гетьман Є.І.- проф., Донецький нац. університет;

Приседський В.В.- проф., Донецький нац. технічний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

547

1.4/17-

Г- 736

від

18.03.10

Навчальний посібник

«Авіаційна англійська мова для льотного складу»

Асріян В.Л., Омельяненко Н.В., Півень В.В.

Державна льотна академія України

(м.Кіровоград)

Гудманян А.Г.- проф., Нац. авіаційний ун-т;

Акмалдінова О.М.- проф., Нац. авіаційний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

548

1.4/17-

Г- 767

від

19.03.10

Навчальний посібник

«Етика бізнесу»

Лихолат С.М., Гапій І.Б.

Видавництво «Знання»

Садєков А.А.- проф., Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі імені М.Туган-Барановського;

Ортинський В.Л.- проф.,Львівський держ.ун-т внутрішніх справ;

Апопій В.В.- проф., Львівська комерційна академія

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

549

1.4/17-

Г- 731

від

18.03.10

Навчальний посібник

«Історія української музичної культури»

Корній Л.П., Сюта Б.О.

Національна музична академія України імені П.І.Чайковського

Загайкевич М.П.- проф., Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського НАН України;

Шульгіна В.Д.- проф., Нац. академія керівних кадрів культури і мистецтв;

Гуменюк Т.К.- проф., Національна музична академія України імені П.І.Чайковського

РУКОПИС

Даниленко В.І.

3 папки

550

1.4/17-

Г- 726

від

18.03.10

Навчальний посібник

«Гідравліка, гідро- і пневмоприводи.Ч.1.Гідравліка»

Сапєліна Н.В.

Академія Внутрішніх Військ

МВС України

(м. Харків)

Степанов М.С.- проф., Нац.технічний ун-т «ХПІ»;

Солодов В.Г.- проф., Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

551

1.4/17-

Г- 728

від

18.03.10

Навчальний посібник

«Ефективність і живучість систем озброєння та військової техніки»

Ковтун А.В., Маренко Г.М., Кайдалова Р.О.

Академія Внутрішніх Військ

МВС України

(м. Харків)

Калкаманов С.А.- проф., Харківський ун-т Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба;

Барбашин В.В.- доц., Ун-т цивільного захисту України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

552

1.4/17-

Г- 762

від

19.03.10

Підручник

«Теорія електропривода»

Зеленов А.Б.

Донбаський державний технічний університет (м.Алчевськ)

Заблодський М.М.- проф., Донбаський державний технічний ун-т;

Акімов Л.В.- проф., Нац.технічний ун-т «ХПІ»;

Садовой О.В.- проф., Дніпродзержинський держ. технічний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

553

1.4/17-

Г- 729

від

18.03.10

Навчальний посібник

«Вивчення «Пісень без слів» Фелікса Мендельсона. Виконавські завдання»

Немира І.Д., Онищенко Д.Ю.

Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка

Юдкін І.М.- доктор мистецтвознавства, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського НАН України;

Коростельов В.- проф., Нац. музична академія України імені П.І.Чайковського;

Дайч В.С.- проф., Ростовская государственная консерватории им. С.В.Рахманинова

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

554

1.4/17-

Г- 725

від

18.03.10

Навчальний посібник

«Кредитно-модульний курс з політології»

Рєзніков В.О., Ващенко І.В.

Академія Внутрішніх Військ

МВС України

(м. Харків)

Култаєва М.Д.- проф., Харківський нац. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди;

Крюков О.І.- проф., Харківський регіональний інститут державного управління нац. академії державного управління при Президентові України;

Буренко В.І.- проф., Московський гуманітарний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

555

1.4/17-

Г- 758

від

19.03.10

Підручник

«Загальна мікробіологія»

Пирог Т.П.

Національний університет харчових технологій

Дуган О.М.- проф., Еаціональний технічний ун-т України «КПІ»;

Кігель Н.Ф.- д.т.н., Технологічний інститут мяса та молока УААН;

Іутинська Г.О.- проф., Інститут мікробіології і вірусології НАН України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

556

1.4/17-

Г- 777

від

19.03.10

Навчальний посібник

«Економіка і організація сільськогосподарського виробництва»

Писаренко С.В., Махайлова О.С., Болдирєва Л.М., Назарук Л.М.

Науково-методичний центр аграрної освіти Міністерства аграрної політики України

Опря А.Т.- проф., Полтавська державна аграрна академія;

Амбросов В.Я.- проф., Харківський нац. технічний ун-т сільського господарства ім. П.Василенка;

Перебийніс В.І.- проф., Полтавський ун-т споживчої кооперації України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

557

1.4/17-

Г- 776

від

19.03.10

Навчальний посібник

«Міжгалузевий баланс»

Калетнік Г.М., Киш Л.М., Мазур А.Г., Потапова Н.А.

Науково-методичний центр аграрної освіти Міністерства аграрної політики України

Захарченко В.І.- проф., Вінницький соціально-економічний інститут Ун-ту «Україна»;

Чорна Л.О.- проф., Київський нац. торговельно-економічний ун-т;

Мороз О.В.- д.е.н., Вінницький нац. технічний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

558

1.4/17-

Г- 756

від

18.03.10

Навчальний посібник

«Політологія: хрестоматія»

Сусликов В.Є., Титаренко Д.М., Гетьманчук М.П., Грищук О.В.

Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

Денисенко В.М.- проф., Львівський нац. ун-т імені Івана Франка;

Примуш М.В.- проф., Донецький нац. ун-т;

Максимов С.І.- проф., Нац. юридична академія України імені Я.Мудрого

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

559

1.4/17-

Г- 735

від

18.03.10

Навчальний посібник

«Географія, культура та історія Іспанії (з практичними вправами)»

Попова Н.М.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Данилич В.С.- проф., Київський нац. лінгвістичний ун-т;

Корбозерова Н.М.- проф., Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка;

Андрійченко Ю.В.- к.філол.н., Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

560

1.4/17-

Г- 608

від

09.03.10

Навчальний посібник

«Екологічна безпека джерел енергії»

Вінклер І.А.,

Тевтуля Я.Ю.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Ковальчук Є.П. - проф., Львівський національний університет імені Івана Франка;

Ангельський О.В. - проф., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

Ковалюк З.Д. - проф., Інститут проблем матеріалознавства НАН України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

561

1.4/17-

Г- 721

від

18.03.10

Навчальний посібник

«Основи внутрішньої медицини (нефрологія)»

Зуб Л.О.,

Федіва О.І.

Буковинський державний медичний університет

Дудар І.О. - д.мед. н., ДУ ";Інститут нефрології АМН України";;

Федорук О.С. - проф., Буковинський державний медичний університет;

Волошин О.І. - проф., Буковинський державний медичний університет;

Середюк Н.М. - проф., Івано-Франківський національний медичний університет;

Мартинюк Л.П. - д.мед.н., Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

562

1.4/17-

Г- 719

від

18.03.10

Навчальний посібник

«Географія природно-ресурсного потенціалу України: у 3 частинах»

Руденко В.П.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Мальський М.З. - проф., Львівський національний університет імені Івана Франка;

Олійник Я.Б. - проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Кирилюк М.І. - проф., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

563

1.4/17-

Г- 720

від

18.03.10

Навчальний посібник

«Технології Веб 2.0 в освіті»

Балик Н.Р.,

Шмигер Г.П.

Редакція газети

";Підручники і посібники";

(м. Тернопіль)

Мартинюк С.В. - доц., Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка;

Рамський Ю.С. - проф., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;

Приймак М.В. - проф., Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

РУКОПИС

Даниленко В.І.

564

1.4/17-

Г- 772

від

19.03.10

Навчальний посібник

«Устаткування нафтогазового технологічного транспорту»

Козак Ф.В.,

Долішній Б.В.,

Криштопа С.І.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Пушкар П.В. - кан. тех. наук, Нафтогазовидобувне управління ";Надвірнанафтогаз"; (Івано-Франківська обл.);

Крамарев Г.В. - голова правління ВАТ ";Український нафтогазовий інститут";;

Акульшин О.О. - д.те.н., ВАТ ";Український нафтогазовий інститут"; (м. Київ);

Грудз В.Я. - проф., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

565

1.4/17-

Г- 754

від

18.03.10

Навчальний посібник

«Конструкції, експлуатація та обслуговування сучасної гірничорудної прохідницької техніки»

Громадський А.С.,

Горбачов Ю.Г.,

Ліфенцов О.С.

Криворізький технічний університет

Франчук В.П. - проф., Національний гірничий університет;

Надутий В.П. - проф., Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

566

1.4/17-

Г- 753

від

18.03.10

Навчальний посібник

«Машини підготовчих процесів переробки руд»

Громадський А.С.,

Горбачов Ю.Г.,

Ліфенцов О.С.

Криворізький технічний університет

Семенченко А.К. - проф., Донецький національний технічний університет;

Учитель А.Д. - проф., Національна металургійна академія України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

567

1.4/17-

Г- 755

від

18.03.10

Навчальний посібник

«Основи професійної орієнтації»

Гончарова Н.О.,

Моргун В.Ф.

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Помиткін Е.О. - д.психол.н., Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України;

Семиченко В.А. - проф., Університет менеджменту освіти АПН України;

Бурлачук Л.Ф. - проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РУКОПИС

Даниленко В.І.

568

1.4/17-

Г- 743

від

18.03.10

Навчальний посібник

«Теорія та практика перекладу з англійської»

Сорока Т.В.

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Топтигіна Н.М. - доц., Ізмаїльський державний гуманітарний університет;

Хоменко Н.С. - доц., Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Фабіан М.П. - проф., Ужгородський національний університет;

Карпенко О.Ю. - проф., Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

РУКОПИС

Даниленко В.І.

569

1.4/17-

Г- 742

від

18.03.10

Навчальний посібник

«Тести з дерматовенерології»

Бардова К.О., Бондаренко І.М.,

Гаврилюк О,В.,

Дерев'янко Л.А.,

Калюжна Л.Д.,

Корольова Ж.В.,

Міхньова Е.М.,

Мурзіна Е.О.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Проценко Т.В. - проф., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;

Болотна Л.А. - проф., Харківська державна медична академія післядипломної освіти МОЗ України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

570

1.4/17-

Г- 741

від

18.03.10

Навчальний посібник

«Завдання з інженерної і комп'ютерної графіки. Частина 4. Деталіровання складальних креслень. Схеми. Будівельні конструкції»

Падерін В.М., Адабашев Б.

Кримський інженерно-педагогічний університет

Подригало М.А. - проф., Харківський національний автомобільно-дорожній університет;

Бекиров Е.А. - проф., Національні академія природоохоронного і курортного будівництва;

Бабицький Л.Ф. - проф., Південний філіал НУБіП України ";Кримський агротехнологічний університет";;

Шмигальський В.Н. - проф., Кримський інженерно-педагогічний університет;

Пекарский Л.Д. - кан. техн. наук, ОАО ";Сантехпром";

РУКОПИС

Даниленко В.І.

571

1.4/17-

Г- 750

від

18.03.10

Навчальний посібник

«Екологічна культура героїв у художньому потрактуванні українських письменників»

Горболіс Л.М.

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Василь Марко - проф., Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка;

Галич О.А. - проф., Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;

Статівка В.І. - проф., Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

РУКОПИС

Даниленко В.І.

572

1.4/17-

Г- 749

від

18.03.10

Навчальний посібник

«Основи комп'ютерної електроніки»

Масюткін Є.П.,

Чураков А.Я.,

Строкань О.В.

Таврійський державний агротехнологічний університет

Єремєєв В.С. - проф., Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького;

Мунтян В.О. - проф., Таврійський державний агротехнологічний університет;

Овчаров В.В. - проф., Таврійський державний агротехнологічний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

573

1.4/17-

Г- 775

від

19.03.10

Навчальний посібник

«Основи роботи в об'єктно-орієнтованому середовищі Visual Basik 6.0»

Копішинська О.П.,

Калініченко А.В.,

Костоглод К.Д.

Науково-методичний центр аграрної освіти

Лавров Є.А. - проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Горик О.В. - проф., Полтавська державна аграрна академія;

Патика В.П. - проф., Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

574

1.4/17-

Г- 748

від

18.03.10

Навчальний посібник

«Глобалізація і безпека розвитку»

Єрмоленко В.А.

Черкаський державний технологічний університет

Філіпенко А.С. - проф., Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Розпутенко І. - проф., Національна академія державного управління при Президентові України;

Румянцев А.П. - проф., Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

(2 папки)

575

1.4/17-

Г- 737

від

18.03.10

Навчальний посібник

«Соціальна медицина як основа менеджменту в охороні здоров'я»

Погоріляк Р.Ю.,

Рогач І.М

Ужгородський національний університет

Гойда Н.Г. - проф., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

Волошин В.О. - проф., Національна академія СБ України;

Лемко І.С. - д.мед.н., Науково практичне об'єднання ";Реабілітація"; (м. Ужгород)

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

576

1.4/17-

Г- 745

від

18.03.10

Навчальний посібник

«Практикум з аналітичної геометрії»

Кравчук О.М.

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Михалевич В.М. - проф., Вінницький національний технічний університет;

Смолюк І.О. - проф., Волинський національний університет імені Лесі Українки;

Максимович В.М. - проф., Луцький національний технічний університет

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

577

1.4/17-

Г- 744

від

18.03.10

Навчальний посібник

«Современный русский язык. Синтаксис (теория и практика)»

Калугіна Т.В.

Кримський інженерно-педагогічний університет

Брицин В.М. - проф., Інститут мовознавства ім. А.А. Потебні;

Сидоренко Е.Н. - проф., Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського;

Павленко М.І. - доц., Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського

РУКОПИС

Даниленко В.І.

(2 папки)

578

1.4/17-

Г- 765

від

19.03.10

Навчальний посібник

«Економіка праці та соціально-трудові відносини»

Іляш О.І.,

Гринкевич С.С.

Видавництво

";Знання";

Башнянии Г.І. - проф., Львівська комерційна академія;

Костіна Н.І. - проф., Національний університет Державної податкової служби України;

Шевчук Л.Т. - проф., Інститут регіональних досліджень НАН України

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

(2 папки)

579

1.4/17-

Г- 746

від

18.03.10

Підручник

«Основи інтелектуальної власності»

Верба І.І.,

Коваль В.О.

Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості

Сидорук Д.Г. - проф., Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості;

Сердюк Г.Н. - доц., ДВНЗ ";Державний інститут інтелектуальної власності";;

Халаїм Н.О. - доц., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

580

1.4/17-

Г- 781

від

19.03.10

Навчальний посібник

«Фінансовий аналіз. Практикум»

Тютюнник Ю.М., Тютюнник С.В., Дорошенко А.П.

Науково-методичний центр аграрної освіти Міністерства аграрної політики України

Березін О.В.- проф., Полтавський ун-т споживчої кооперації України;

Плаксієнко В.Я.- проф., Полтавська державна аграрна академія;

Ульянченко О.В.- проф., Харківський нац. аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

581

1.4/17-

Г- 757

від

19.03.10

Підручник

«Міжнародні економічні відносини»

За ред. Шостак Л.Б.

Міжрегіональна академія управління персоналом

Пила В.І.- проф., Міжрегіональна академія управління персоналом;

Яценко Б.П. – проф., Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка;

Степанов О.П.- проф., Корпорація «Центр»

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

2 папки

582

1.4/17-

Г- 768

від

19.03.10

Навчальний посібник

«Організація виробництва»

Козик В.В., Гавриляк А.С.

Видавництво «Знання»

Бойко Є.І.- проф., Інститут регіональних досліджень НАН України;

Римар М.В.- проф., Львівський держ. Інститут новітніх технологій та управління ім.В.Чорновола;

Петрович Й.М.- проф., Нац. ун-т «Львівська політехніка»

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

583

1.4/17-

Г- 740

від

18.03.10

Підручник

«Алгоритмізація та програмування»

Ковалюк Т.В.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Болеста І.М.- проф., Львівський нац. ун-т імені Івана Франка;

Пасічник В.В.- проф., Нац. ун-т «Львівська політехніка»;

Цюцюра С.В.- проф., Київський нац. ун-т будівництва і архітектури

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

584

1.4/17-

Г- 739

від

19.03.10

Навчальний посібник

«Контрастивна граматика англійської та української мов»

(англ.мовою)

Карамишева І.Д.

Національний університет «Львівська політехніка»

Андрейчук Н.І. – доц., Нац. ун-т «Львівська політехніка»;

Зацний Ю.А.- проф., Запорізький нац. ун-т;

Левицький А.Е.- проф., Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

585

1.4/17-

Г-

від

19.03.10

Навчальний посібник

«Історія хорватської культури. Від початків до кінця ІІ тисячоліття»

(іноз.мовою)

Білик Н.Л.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Пащенко Є. – д. філол. та істор. н., Загребський ун-т;

Мегела І.П.- проф., Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка;

Міленко Попович – проф., Загребський ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

586

1.4/17-

Г- 724

від

18.03.10

Навчальний посібник

«Технічна термодинаміка та теплопередача»

Андрєєв Л.П., Нікульшин В.Р., Давидов В.О.

Одеський національний політехнічний університет

Нікульшина Д.Г.- проф., Одеська державна академія холоду;

Хобін В.А.- проф., Одеська нац. академія харчових технологій;

Тодорцев Ю.К.- проф., Одеський нац. політехнічний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

587

1.4/17-

Г- 746

від

18.03.10

«Навчальний посібник з наукового стилю мовлення для студентів-іноземців. Економічний профіль»

Романов Ю.О., Северин Н.В.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Канов О.О.- д.е.н., Таврійський нац. ун-т імені В.І.Вернадського;

Петров О.В.- доц., Таврійський нац. ун-т імені В.І.Вернадського;

Снігурова Т.О. – проф., Нац. технічний ун-т «Харківський політехнічний інститут»;

Тарлєва А.В.- доц., Харківський нац. медичний ун-т

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

588

1.4/17-

Г- 713

від

18.03.10

Підручник

«Інформаційні процеси в структурі світових комунікаційних систем»

Чічановський А.А., Старіш О.Г.

Видавництво «Грамота»

Картунов О.В.- проф., Ун-т економіки та права «КРОК»;

Чємшит О.О.- проф., Севастопольський нац. технічний ун-т;

Квіт С.М.- проф., Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія»

РУКОПИС

Кривошея А.Н.

589

1.4/17-

Г- 714

від

18.03.10

Навчальний посібник

«Педагогічні технології»

Чепіль М.М., Дудник Н.З.

Дрогобицький державний педагогічний університет

Голобородько Є.П.- проф., Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів;

Завгородня Т.К.- проф., Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника;

Ковальчук В.Ю.- проф., Дрогобицький державний педагогічний ун-т

РУКОПИС

Даниленко В.І.

590

1.4/17-

Г- 715

від

18.03.10

Навчальний посібник

«Теорія та технологія електросталеплавильного виробництва»

Воденніков С.А., Галицький Ю.П., Воденнікова О.С.

Запорізька державна інженерна ака