Главная > Документ


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до обласного бюджету Київської області

на 2011 рік

м. Київ

2011

Основні пріоритетні завдання соціально-економічного

та культурного розвитку Київської області у 2011 році

Основною метою Програми є вирішення соціальних проблем та покращення рівня життя населення, відновлення сталого економічного розвитку територіальних громад області завдяки впровадженню заходів Програми економічних реформ ";Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава";.

Досягнення зазначеної мети планується здійснити шляхом реалізації наступних пріоритетних напрямів:

 • стабілізації роботи промислових підприємств, нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, розширення її асортименту та підвищення якості за рахунок оновлення матеріально-технічної бази відповідно до новітніх досягнень науки, технологій та світових стандартів, комплексної механізації та автоматизації трудомістких процесів;

 • реформування агропромислового комплексу та створення умов для надходження інвестицій з метою забезпечення технологічного переоснащення сільськогосподарської галузі та перетворення її на ефективний, конкурентноспроможний на внутрішньому і зовнішньому ринках сектор економіки;

 • раціонального використання бюджетних коштів, зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни, підвищення якості послуг, що надаються за рахунок місцевих бюджетів, покращення платіжної дисципліни суб’єктів господарювання;

 • підвищення якості надання медичних та освітянських послуг шляхом продовження роботи з оптимізації територіальної мережі медичних та навчальних закладів з урахуванням демографічних та економічних реалій, підвищення самостійності закладів у розпорядженні фінансовими ресурсами;

 • створення сприятливих умов для надходження в область вітчизняних та іноземних інвестицій, підвищення інвестиційного іміджу Київщини, створення спеціальних режимів залучення інвестицій на окремих територіях області та комплексний супровід проектів, які вимагають залучення іноземних інвестицій;

 • створення умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення бізнес-клімату області шляхом залучення фінансових та інвестиційних ресурсів у сферу малого підприємництва, впровадження спрощеної процедури для започаткування бізнесу та виходу з нього, розширення і підтримки діяльності мережі бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, інноваційних центрів, технопарків та інших об'єктів інфраструктури підприємництва;

 • продовження впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери та житлово-комунального господарства, стимулювання раціонального використання енергоресурсів, використання альтернативних видів палива та запровадження енергозберігаючих технологій у галузях виробництва;

 • забезпечення населення Київщини доступним, якісним та комфортним житлом, скорочення обсягів незавершеного житлового будівництва, здійснення заходів, направлених на підтримку індивідуального будівництва на селі;

 • зростання добробуту та підвищення життєвого рівня населення Київщини, створення умов для зростання заробітної плати, усунення внутрішньорегіональних і міжгалузевих диспропорцій в оплаті праці, прискорення погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пом'якшення ситуації на ринку праці, охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення області;

 • продовження роботи з виконання Закону України ";Про планування та забудову території";, завершення виготовлення схеми планування території області, розробка містобудівної документації сільських, селищних, міських рад, опрацювання та прийняття ними Статутів територіальних громад;

 • продовження реалізації в області заходів щодо підготовки до проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Гуманітарна сфера

Освіта

У 2010 році потребу у дошкільній освіті забезпечують 695 закладів. Всього в області дошкільною освітою охоплено близько 50% дітей від загальної кількості осіб дошкільного віку та 65% дітей віком від 1-го до 6-ти років.

Відповідно до завдань Програми економічних реформ на 2010-2014 роки, щодо охоплення дошкільною освітою не менше 75% дітей дошкільного віку, у районах та містах області ведеться робота з створення банків даних п’ятирічних дітей та залучення альтернативних форм дошкільної освіти.

В області функціонує 765 денних загальноосвітніх шкіл, у яких навчаються 174,4 тис. учнів.

Головними цілями на 2011 рік є продовження роботи у напрямку модернізації галузі освіти області, що дасть змогу забезпечити кожній дитині рівний доступ до якісної освіти.

На 2011 рік визначено пріоритетні завдання щодо поліпшення захисту прав дітей:

у галузі дошкільної освіти:

 • використання всіх приміщень дошкільних навчальних закладів за призначенням відповідно до освітніх потреб населення регіону (вивільнення від оренди, виведення, по можливості, перших класів та інших структур з території дошкільних закладів);

 • створення належних умов у дошкільних навчальних закладах для навчання дітей 5-річного віку;

 • створення умов для отримання дошкільної освіти дітям з обмеженими можливостями;

у галузі загальної середньої освіти:

 • впровадження профільного та допрофільного навчання;

 • забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів довідковою літературою, демонстраційними таблицями, дидактичними матеріалами, інструментами, приладами, моделями, технічними засобами навчання;

 • продовження оновлення існуючого парку шкільних автобусів у рамках виконання ";Обласної програми ";Шкільний автобус"; на 2003-2010 роки"; (розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 10.02.2002 №75);

 • заміна та оновлення шкільних меблів відповідно до потреб;

 • поліпшення матеріально-технічної бази гуртків, секцій, студій, об’єднань туристсько-краєзнавчих та науково-технічних напрямів;

 • забезпечення позашкільних навчальних закладів відповідно до їх освітніх потреб програмно-методичним супроводом;

у галузі професійно-технічної освіти:

 • передання функцій оперативного управління ПТУ на місцевий рівень зі збереженням державної форми власності;

 • забезпечення підготовки кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів за актуальними професіями на ринку праці;

Охорона здоров’я

Для забезпечення потреб населення Київщини якісною і доступною медичною допомогою, в області особлива увага приділяється питанню сталого функціонування мережі закладів охорони здоров'я.

Головними цілями на 2011 рік є поліпшення здоров'я населення, забезпечення рівного та справедливого доступу всіх членів суспільства до медичних послуг належної якості та проведення реформи медичної галузі відповідно до ";Програми економічних реформ України на 2010-2014 роки";.

На 2011 рік визначено пріоритетні завдання та заходи:

 • продовження роботи у напрямку виконання заходів ";Київської обласної комплексної програми ";Здоров’я нації"; на 2003-2011 роки";;

 • реалізація комплексу заходів ";Програми і централізованих заходів профілактики і лікування Сніду";;

 • виконання заходів ";Київської обласної програми боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2006-2010 роки"; та централізованих заходів по боротьбі з туберкульозом;

 • продовження виконання заходів ";Програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2008-2012 роки";;

 • забезпечення усіх хворих на цукровий діабет в області інсуліном високої якості (безкоштовно) та високоефективними пероральними цуркознижувальними препаратами, засобами, необхідними для введення інсуліну та здійснення самоконтролю, придбання для закладів охорони здоров`я необхідних засобів для лікування ендокринологічних хворих тощо;

 • відповідно до ";Київської обласної програми ";Онкологія"; на 2007-2011 роки"; вжиття заходів щодо забезпечення медичних закладів області сучасним медичним обладнанням (ендоскопічним, рентген-діагностичним, апаратами ультра­звукової діагностики, апаратами для контактного та дистанційного опромінювання хворих) та забезпечення онкологічних закладів області сучасними хіміо­терапевтичними препаратами у кількості, що відповідає затвердженим стандартам діагностики та лікування;

 • забезпечення охорони здоров’я матері і дитини шляхом затвердження в установленому порядку і наступної реалізації заходів обласної програми ";Репродуктивне здоров'я на період до 2015 року";;

 • удосконалення спеціалізованої і високо спеціалізованої медичної допомоги населенню області, особливо при захворюваннях серцево-судинної системи шляхом впровадження обласної програми ";Профілактика та лікування серцево-судинних захворювань";;

 • розширення мережі лікувальних закладів, зокрема, здійснення проектних робіт щодо будівництва Бориспільської центральної районної лікарні та житлового будинку для медичних працівників;

 • розширення мережі сільських медичних амбулаторій та забезпечення їх необхідним обладнанням та кадрами, зокрема, реорганізація 3 фельдшерсько-акушерських пунктів та 4 дільничних лікарень в амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

 

Культура і туризм

Головними цілями на 2011 рік є забезпечення на території області реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва особливо з питань охорони культурної спадщини, збереження мережі та кадрів закладів культури, розвитку туристичної галузі.

На 2011 рік визначено пріоритетні завдання та заходи:

 • затвердження ";Комплексної програми розвитку культури і туризму Київської області на 2011-2015"; та виконання заходів вищевказаної Програми;

 • збереження і розвиток мережі закладів культури та проведення моніторингу ефективності їх діяльності;

 • проведення оглядів-конкурсів різних жанрів, вручення обласних премій та стипендій за особливі заслуги у розвитку культури області;

 • проведення обласного фестивалю-конкурсу дитячої творчості ";Дебют";, сприяння участі солістів та творчих колективів у конкурсах і фестивалях різного рівня;

 • пропагування та популяризація туристичного потенціалу та екскурсійних можливостей Київської області серед громадськості України та за її кордоном, проведення рекламно-промоційної кампанії на українському та міжнародному туристичних ринках;

 • організація прес-турів, пленерів та інших культурно-мистецьких і туристичних заходів за участю провідних турпідприємств області та представників засобів масової інформації;

 • видання високоякісної промоційної поліграфічної продукції (путівники, карти, каталоги, атласи тощо);

 • забезпечення роботи офіційного інтернет-сайту ";Київщина туристична";;

 • забезпечення участі обласної туристичної агенції з експозиційним представленням у роботі провідних міжнародних та всеукраїнських туристичних виставково-ярмаркових заходах, салонах, фестивалях тощо;

 • надання методично-консультаційної допомоги суб'єктам туристичної діяльності щодо ефективної організації їх роботи згідно чинного законодавства.

Фізична культура і спорт

Подальший розвиток фізкультурно-оздоровчої роботи у 2010 році сприяв зростанню кількості осіб, які займалися регулярно займалися спортивно-масовою роботою.

Головними цілями на 2011 рік є створення умов для підвищення рівня фізичного розвитку населення, забезпечення розвитку всіх видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та спорту ветеранів, розвитку та зміцнення спортивної інфраструктури області.

Основними завданнями та заходами на 2011 рік визначено:

 • сприяння розширенню мережі сучасних спортивних клубів;

 • продовження цілеспрямованої підготовки кандидатів на участь у ХХХ літніх Олімпійських іграх 2012 року (у м.Лондон);

 • продовження створення у районних центрах та містах обласного значення центрів фізичного здоров'я ";Спорт для всіх"; та фізкультурно-оздоровчих комплексів із плавальними басейнами;

 • впровадження постійно діючих курсів підвищення кваліфікації фізкультурних кадрів;

 • продовження роботи з придбання спортивного інвентарю та поліпшення матеріально-технічної бази для інтернатних спортивних закладів;

 • адаптування спортивних споруд і об’єктів до потреб інвалідів та використання їх для реабілітації інвалідів засобами фізичної культури і спорту;

 • продовження роботи зі створення у населених пунктах області велосипедних доріжок та велосипедних стоянок, спортивних площадок та бігових доріжок для активного відпочинку населення.

Доходи обласного бюджету

Загальний фонд

В основу розрахунків власних і закріплених доходів загального фонду обласного бюджету на 2011 рік покладено основні прогнозні показники соціально-економічного розвитку області, вимоги статей 66, 69 Бюджетного кодексу України (в новій редакції).

У процесі визначення доходів загального фонду обласного бюджету також враховані динаміка та тенденція надходжень податків, зборів, обов’язкових платежів за попередні роки, зміни передбачені Податковим кодексом України та розрахунки, надані структурними підрозділами облдержадміністрації.

Прогнозні показники дохідної частини загального фонду обласного бюджету (без трансфертів) на 2011 рік обраховані у сумі 648818,5 тис.гривень:

(тис. грн.)

з/п

Код бюджетної класифікації

Найменування доходів загального фонду місцевих бюджетів

Прогноз на 2011рік

Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, разом

642 058,5

1

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

568 501,7

2

14061100

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

24 400,0

3

13010000

50 відсотків збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

8 374,4

4

13020000

50 відсотків збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення)

30 467,0

5

13030000

50 відсотків плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім плати за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони)

1 193,8

6

13070000

Плата за використання інших природних ресурсів

5,0

7

14060200

Плата за видачу ліцензій та сертифікатів

3 347,0

8

14060500

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

4,0

9

14060700

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами

4,0

10

14060900

Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців)

82,7

11

14061000

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

5 448,0

12

22120000

Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення

230,9

Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, разом

6 760,0

1

11010400

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю

500,0

2

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належить до комунальної власності

3 000,0

3

21010300

Частина чистого прибутку господарських організацій, які належать до комунальної власності

460,0

4

22080400

Плата за оренду цілісних майнових комплексів, що знаходяться у комунальній власності

2 500,0

5

24060300

Інші надходження

300,0

Разом обсяг доходів загального фонду обласного бюджету

648 818,5Скачать документ

Похожие документы:

 1. П р о г р а м а соціально-економічного та культурного розвитку київської області на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки

  Документ
  ... 2011році 5 2. Мета тапріоритети соціально-економічноготакультурногорозвиткуКиївської області у 2012 році.................................................................... 6 3. Основні напрями соціально-економічноготакультурногорозвиткуКи ...
 2. ПРОГРАМА соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2008 рік

  Документ
  ... пріоритетних напрямків Програми та вирішення проблемних питань соціально-економічногорозвитку. Таб.2. Пріоритетні завданнясоціально-економічноготакультурногорозвиткуобласті на 2008 рік № з/п Пріоритетнезавданнясоціальноекономічногорозвитку ...
 3. Протягом 2011 року облдержадміністрація разом з місцевими органами виконавчої влади спрямовувала свою діяльність на організацію виконання положень Конституції та Законів України

  Закон
  ... розвитку господарського комплексу області. Практично усі показники, передбачені Програмою соціально-економічноготакультурногорозвиткуКиївської області на 2011 рік, виконані. Зокрема, у 2011роц ...
 4. Про програму соціально-економічного та на 2012 рік

  Документ
  ... і та Кубки. . 2. Цілі тапріоритети соціально - економічноготакультурногорозвитку району у 2012 році Основною метою Програми є вирішення соціальних проблем та підвищення ...
 5. Програма соціально-економічного розвитку міста одеси на 2008 рік зміст

  Документ
  ... 84 Вступ Програма соціально-економічногорозвитку м. Одеси на 2008 рік визначає основні цілі соціально-економічногорозвитку міста, пріоритетні завданнята заходи стосовно ...

Другие похожие документы..