Главная > Документ


Додаток до рішення позачергової сьомої сесії міської ради шостого скликання від 31 січня 2011 р.

ПРОГРАМА

економічного і

соціального розвитку

на 2011 рік

м. Полтава


З М І С Т

В С Т У П……………………………………………………………………...

3

І. Стійкий економічний розвиток ……………………………………...….

4

1.1. Оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку міста у 2009-2010 роках....................................................................................

4

1.2. Основні проблеми та можливі шляхи їх розв’язання.........................

7

1.3. Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку на 2011 рік...

7

ІІ. Підвищення стандартів життя …………………………………………

8

2.1. Реформа медичного обслуговування ……………….……………….

8

2.2. Пенсійна реформа та розвиток системи загальнообов'язкового державного соціального страхування ..……………………………..

14

2.3. Реформа системи освіти …….………………………………………..

15

2.4. Подолання бідності та реформа системи соціальної підтримки ..…

21

2.5. Підтримка сім'ї, дітей та молоді ………………….………………….

23

2.6. Ринок праці ……………………………………………………………

31

2.7. Сприяння культурному розвитку та створення умов для реалізації творчого потенціалу людини і суспільства …..……………………..

32

2.8. Політика в сфері фізичної культури та спорту ……………………..

35

2.9. Безпечне довкілля та екологічна політика ..………………………...

37

ІІІ. Поліпшення бізнес-клімату та залучення інвестицій ..…………….

43

3.1. Регуляторна політика та розвиток підприємництва………………..

43

3.2. Розвиток науково-технічної та інноваційної сфери………………..

47

3.3. Залучення інвестицій…………………………………………………

49

ІV. Модернізація інфраструктури та базових секторів економіки ……

53

4. Промислова політика…………………………………………………….

53

4.1. Розвиток нафтогазовидобувного комплексу………………………..

54

4.2. Розвиток машинобудування………………………………………….

58

4.3. Розвиток харчової промисловості……………………………………

60

4.4. Енергозабезпечення (ресурсозабезпечення) та енергетична безпека…………………………………………………………………..

61

V. Регіональний економічний розвиток ………………………….……..

64

5.1. Реформа житлово-комунального господарства…………………….

64

5.2. Розвиток будівництва………………………………………………...

74

VІ. Додатки (Основні показники та баланси соціально-економічного розвитку міста на 2011 рік)..………………………………………….…...

79

В с т у п

Проект Програми економічного та соціального розвитку міста Полтава на 2011 рік (далі Програма) розроблений управлінням економічних питань виконавчого комітету Полтавської міської ради спільно з його структурними підрозділами з врахуванням пріоритетних напрямків Стратегічного плану економічного розвитку міста Полтава, статистичних даних, прогнозних показників суб’єктів господарювання.

Законодавчою основою Програми є Закони України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні». Базовими документами для розробки програми є Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», запропонованих до виконання Комітетом з економічних реформ на чолі з Президентом України В.Ф.Януковичем, проект Програми економічного і соціального розвитку Полтавської області на 2011 рік.

Програма містить розділи аналітики стану розвитку економіки міста з врахуванням основних макроекономічних показників 2009-2010 років, визначені основні проблеми та шляхи їх розв’язання, а також цілі та пріоритети розвитку міста Полтава на 2011 рік.

У 2011 році Програмою передбачається продовження реалізації Генерального плану міста, відповідних державних, обласних та міських програм, розвиток його інфраструктури, соціальної, гуманітарної та комунальної сфер, поліпшення екологічного стану довкілля.

Найважливішими питаннями для міста залишаються залучення інвестицій у всі сфери життєдіяльності міста, розвиток промислового комплексу та підприємництва, активізація діяльності будівельної галузі, реформування комунального господарства.

Фінансування реалізації Програми є кошти з державного, місцевого бюджету, кошти залучені з фінансування міжнародних та вітчизняних програм, прямих іноземних інвестицій, інвестиції вітчизняних та місцевих суб’єктів господарювання.

Програма передбачає можливість внесення змін, доповнень у встановленому порядку, які можуть виникнути у період її дії у зв’язку із зміною чинного законодавства, стану справ у економічній, соціальній, гуманітарній, фінансовій, комунальній та інших сферах.

І. Стійкий економічний розвиток

1.1 Оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку району (міста) у 2009-2010 роках

Криза, яка розгорталася у світі у 2008 - 2009 роках, продемонструвала значний дисбаланс розвитку світової економіки та структурну відсталість української економіки, її неготовність до різких коливань попиту та загострення конкуренції на сировинних ринках. Україна відчула негативні наслідки світової фінансово-економічної кризи з квітня 2008 року перш за все через різке скорочення зовнішнього попиту.

Відбувся спад виробництва в промисловості та будівництві, виробництві товарів широкого вжитку для внутрішнього ринку. Подорожчав імпортований природний газ, що призвело до значних збитків підприємств металургійної, машинобудівної, хімічної та інших галузей економіки.

Зросли ціни на продовольство, падала реальна заробітна плата, знецінювалися державні соціальні гарантії. Держава не виконала свої власні зобов'язання з рекапіталізації проблемних банків, а кредитні ресурси фінансового ринку вимивалися через урядові запозичення. Все це позначилось в певній мірі на стан справ і в соціальній сфері. Не обійшла криза і місто Полтава. Для запобіганню впливу кризових чинників на стан економіки в місті міською владою були вжиті антикризові заходи, зокрема було активізовано підтримку міського товаровиробника, здійснення дій щодо збереження робочих місць.

У 2009 році складні випробування лягли на промисловий комплекс Полтави. Так, глибина падіння обсягу реалізації промислового виробництва сягала майже 7,0% в порівнянні з 2008 роком.

У цілому в 2009 році можна умовно відокремити три періоди падіння промислового виробництва:

 • перший період (січень-лютий) - продовження рецесійних процесів у роботі промислового комплексу, розпочатих у III кварталі 2008 року. Падіння реалізації продукції до відповідного періоду 2008 року у січні-лютому становило - 6,2%, у січні-березні – майже - 5,0%. У цей час не лише вплив світової фінансової кризи спричинив згортання виробництва, а й невизначеність питання з газопостачанням на початку 2009 року;

 • другий період (березень-травень) - період певної адаптації промислових виробників до кризових умов господарювання та формування нових схем організації виробництва. У цей період виробникам доводилося вирішувати не лише проблеми втрати зовнішніх ринків, а й проблеми, пов'язані із скороченням обсягів фінансування майже з усіх джерел (в першу чергу обмеженням кредитування, встановлення більш жорстких умов отримання кредитів, підвищення відсоткових ставок на кредити.) Зменшився попит населення у зв'язку із зниженням купівельної спроможності через падіння доходів населення, через згортання споживчого кредитування на тлі підвищення вартості обслуговування раніше отриманих валютних кредитів курсової валютної нестабільності. Усе це потребувало від виробників зміни фінансових та виробничих стратегій і призвело за короткостроковий період до різкого звуження не лише інвестиційної активності, а й виробничої через обмеження обігових коштів. Це в свою чергу вплинуло на виробництво кредитозалежних та внутрішньоорієнтованих галузей (харчової промисловості, торгівлі, машинобудування);

 • третій період (червень-грудень) - з початком пожвавлення зовнішніх ринків сформувалася стала тенденція щомісячного уповільнення кумулятивних темпів падіння виробництва (з майже -3,0% у січні - червні до + 5,5% за підсумком 2009 року до 2008 року.). Крім того, причинами відновлення промислового зростання наприкінці 2009 року стали такі фактори, як завершення періоду пристосування виробників до нових складних умов господарювання і відповідно перехід, як зазначалося, на нові схеми організації діяльності.

За основними видами економічної діяльності макроекономічні показники знаходяться у стадії позитивної динаміки, економіка міста має тенденції до розвитку, що позитивно впливає на вирішення соціальних питань.

Місто Полтава отримало за офіційними документами першого півріччя Агентства «Кредит-Рейтинг» м.Київ кредитний рейтинг на рівні uaA за Національною шкалою зі стабільним прогнозом. Рейтинг відображає високу здатність міста виконувати свої боргові зобов’язання в умовах українського фінансового ринку. Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рейтингу протягом року.

За 9 місяців 2010 року у м.Полтава отримана валова додана вартість в сумі 4728,9 млн.грн. з темпом росту до відповідного періоду минулого року 105,8%, в тому числі на душу населення 15831 грн., що більше відповідного періоду 2009 року на 6,2%.

Питома вага ВДВ у ВВП Полтавського регіону 27,7%.

Реалізація продукції, робіт, послуг за січень-листопад 2010 року промисловими підприємствами міста становить 8525,1 млн.грн., що становить 17,9% від обсягів обласної реалізації. Темп росту реалізації продукції, робіт, послуг за зазначений період в порівнянні з відповідним періодом 2009 року - 133,9%.

За січень-листопад 2010 року в економіці міста отримано фінансовий результат (прибуток) 965,2 млн.грн.

Прибутково спрацювали 60,0% суб’єктів господарювання, збитково - 40,0%.

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку м.Полтава станом на
01.10.10 становить 60,6 млн.дол. США. Темп зростання прямих іноземних інвестицій до обсягів на початок року – 109,0%.

Найбільш інвестиційно привабливою в м.Полтава залишається пріоритетна галузь економіки - промисловість, де іноземні капіталовкладення становлять майже 50,0%.

Під впливом світової фінансової кризи та відповідного погіршення як загальнодержавних, так і регіональних економічних процесів ситуація на ринку праці міста на початок 2009 року залишалася напруженою. Але завдяки проведенню службою зайнятості заходів активної політики зайнятості, починаючі з травня 2009 року, на ринку праці почала поступово просліджуватись тенденція на покращення.

За сприяння служби зайнятості у 2010 році на підприємствах різних форм власності працевлаштовано 4901 особа, що на 11,8% більше 2009 року.

З метою кадрового забезпечення галузей економіки відповідно до реальних потреб ринку праці протягом 2010 року службою зайнятості на професійне навчання направлено 794 особи, що на 3,4% менше, ніж у 2009 році.

Для здійснення соціального захисту незайнятого населення та забезпечення тимчасової зайнятості на оплачувані громадські роботи у 2010 році направлено 1790 осіб, що на 28,6% більше 2009 року.

Завдяки проведенню міським центром зайнятості заходів активної політики зайнятості на початок січня 2011 року на обліку у міському центрі зайнятості перебувало 3470 незайнятих громадян, що на 5,6% менше проти 2009 року.

Станом на 01.01.11. на обліку в ДПІ м. Полтава зареєстровано понад 32,3 тисяч суб’єктівгосподарювання. Як і в попередньому році значний відсоток залишається за підприємствами оптової та роздрібної торгівлі – майже 49%, збільшується кількість підприємств готельного господарства та закладів, які надають побутових послуг.

За 2010 рік з 30 ринків та ринкових майданчиків до бюджету міста зібрано 4,1 млн. грн. ринкового збору, при плановому завданні 4,05 млн.грн (виконання-101,2%).

Обсяг роздрібного товарообігупідприємств, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за 2010 рік очікується в сумі 2749,6 млн. грн., що складає 109,0% до 2009 року.

На розвиток бізнесу через комунальну організацію «Фонд підтримки підприємництва» з міського бюджету протягом 2009-2010 років було виділено 250 тис. грн.

З метою подальшого сприяння розвитку бізнесу реалізовується Програма розвитку підприємництва у місті Полтаві на 2009-2010 роки, працює Рада підприємців м. Полтава, одними з основних напрямків діяльності яких, є координація співпраці між органами місцевого самоврядування і підприємцями.

В місті спостерігається подальший розвиток торговельної галузі, в якій сьогодні працює понад 1800 закладів торгівлі та ресторанного господарства.

Протягом 2009-2010 років їх відкрито понад 160, в тому числі об’єкти з ефективними формами торгового обслуговування, насамперед само обслуго-вуванням, впровадженням прогресивних технологій продажу товарів з використанням самого сучасного торговельно-технологічного обладнання.

1.2 Основні проблеми та можливі шляхи їх розв’язання:

 • здолання впливу економічної кризи шляхом пристосування до існуючого стану справ в економіці;

 • відродження ефективного кредитування всіх галузей економіки;

 • розробка та застосування сучасних та міжнародних методів господарювання;

 • створення привабливих умов для розвитку інновацій та залучення інвестицій в економіку міста Полтава;

 • здолання стагнації у галузі будівельної індустрії, будівництві шляхом активної реалізації розбудови міста у відповідності до Генерального плану міста;

 • інтенсифікація розвитку індустрії та енергозбереження – цільове відрахування коштів з прибутків суб’єктами господарювання на ефективне запровадження енергозберігаючих заходів, для збереження обігових коштів підприємств та направлення їх на розвиток виробництва;

 • розширення міськими суб’єктами господарювання споживчих, сировинних ринків для збільшення завантаження промислових потужностей Полтави;

   • складний економічний та фінансовий стан частини підприємств міста;

   • загострення проблеми легалізації зайнятості населення;

   • низька мотивація незайнятого населення до праці;

   • наявність незбалансованого попиту та пропозиції робочої сили;

   • низькі якісні характеристики робочої сили та робочих місць.

1.3 Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку на 2011 рік:

 • продовження втілення у життя положень Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», запропонованих до виконання Комітетом з економічних реформ на чолі з Президентом України В.Ф.Януковичем;

 • виконання завдань Стратегічного плану економічного розвитку міста Полтава, Програми економічного і соціального розвитку міста Полтава на 2011 рік;

 • реалізація в повній мірі Генерального плану міста щодо розвитку його інфраструктури;

 • сприяння покращанню інвестиціно-інноваційній діяльності у місті;

 • підвищення ефективності використання трудових ресурсів;

 • формування конкурентноспроможної робочої сили на ринку праці міста;

 • сприяння підвищенню економічної активності населення міста;

 • сприяння зайнятості безробітних жінок, молоді та інших громадян які не можуть у повній мірі конкурувати на ринку праці;

 • сприяння у створенні робочих місць для соціально незахищених громадян на заброньовані робочі місця на діючих підприємствах.

ІІ. Підвищення стандартів життя

2.1 Реформа медичного обслуговування

Оцінка тенденції розвитку галузі охорони здоров’я. При розробці Програми економічного і соціального розвитку м.Полтава на 2010р. по галузі охорони здоров’я було передбачено наступні завдання та заходи :

 • продовжити реформування системи охорони здоров’я шляхом подальшого впровадження первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики – сімейної медицини .Впровадження у роботу закладів сімейної медицини сучасних інформаційних технологій з відповідним комп’ютерним та програмним забезпеченням;

 • впровадження сучасних перинатальних технологій в акушерстві, впровадження в практику новітніх методів діагностики і лікування захворювань;

 • продовжити забезпечення новітньою медичною лікувальною та діагностичною апаратурою лікувальних закладів;

 • встановлення автономного опалення у лікувальних закладах з метою дотримання санітарного режиму та економії енергоносіїв;

 • раннє виявлення соціально-небезпечного захворювання туберкульозу шляхом профілактичних флюорографічних обстежень. Забезпечити відсоток обстежень на рівні не нижче 98%;

 • зменшити показник ускладнень у осіб, які перенесли гострий інфаркт міокарду шляхом застосування сучасних тромболітичних препаратів;

 • покращити медикаментозне забезпечення хворих, у першу чергу – ветеранів Великої Вітчизняної війни;

 • забезпечення заходів щодо профілактики грипу.

За 2010р. виконано наступне.

1. Продовжити реформування системи охорони здоров’я шляхом подальшого впровадження первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики – сімейної медицини .Впровадження у роботу закладів сімейної медицини сучасних інформаційних технологій з відповідним комп’ютерним та програмним забезпеченням.

Рішенням дванадцятої сесії п’ятого скликання Полтавської міської ради від 27.02.2007р. затверджено Програму розвитку первинної медико –санітарної допомоги в м.Полтава на період 2007-2010рр. На виконання даної Програми, протягом 9 місяців 2010р. продовжувалась робота по реструктуризації галузі охорони здоров’я шляхом розширення мережі закладів сімейної медицини у віддалених мікрорайонах міста.

Одним із таких віддалених районів є забудова навколо вулиці Боженка, де мешкає біля 6-ти тисяч полтавців. Вказана територія має значну віддаленість від районної поліклініки, що спричиняє незручності її мешканцям.

На даний час проведено наступне.

Відповідно Протоколу засідання комісії по розподілу нежитлових приміщень комунальної власності міста від 23.06.09р. за №ПР 6\3-07\06 , 4-й міській лікарні надано в оренду приміщення площею 167,8 кв.м. для створення амбулаторії сімейної медицини за адресою вул.Ветеринарна,32.

Підписано договір оренди зазначеного приміщення між лікувально –профілактичним закладом та управлінням майном комунальної власності міста за №47\4 від 27.08.09р.

Замовником на ремонт та реконструкцію даного приміщення визначено управління капітального будівництва міськвиконкому.

Для проведення проектних робіт по реконструкції та ремонту зазначеного приміщення управлінням капітального будівництва міськвикон-кому у 2009 році використано 44,6 тис. гривень.

У 2010 році управлінню капітального будівництва за рахунок міського бюджету розвитку було виділено коштів у сумі 24,8 тис.грн. для виготовлення проектної документації по реконструкції приміщення амбулаторії сімейної медицини за адресою вул.Ветеринарна,32, які станом на 01.01.11 використано.

Питання знаходиться на контролі в управлінні охорони здоров’я.

На даний час відкрито амбулаторію сімейної медицини 1-ї міської лікарні за адресою вул.П.Юрченка,1В. Для облаштування даної амбулаторії придбано медичне обладнання загальною вартістю 30,0 тис.грн.

2. Впровадження сучасних перинатальних технологій в акушерстві, впровадження в практику новітніх методів діагностики і лікування захворювань.

При формуванні бюджету галузі охорони здоров’я на 2010 рік за рахунок міського бюджету заплановано кошти на виконання заходів по впровадженню сучасних перинатальних технологій в акушерстві, впровадження в практику новітніх методів діагностики і лікування захворювань.

Протягом 2010р. за рахунок бюджетних коштів міським клінічним пологовим будинком придбано ендогенний сурфоктант для проведення замісної сурфоктантної терапії у недоношених дітей, що мають дихальні розлади, на загальну суму 95,05 тис.грн.

3. Раннє виявлення соціально-небезпечного захворювання туберкульозу шляхом профілактичних флюорографічних обстежень. Забезпечити відсоток обстежень на рівні не нижче 98%.

Рішенням сімнадцятої сесії п’ятого скликання Полтавської міської ради від 09.08.2007р. затверджено Програму протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011рр. На виконання даної Програми, протягом 9-ти місяців 2010р. продовжувалась робота щодо раннього виявлення соціально-небезпечного захворювання туберкульозу шляхом профілактичних флюорографічних обстежень.

По галузі охорони здоров’я міста, як і у минулі роки, розроблено мінімальний гарантований рівень надання медичної допомоги в міських лікувально – профілактичних закладах за рахунок бюджетних асигнувань. Одним із складових даного рівня є проведення флюорографічних обстежень.

Протягом 2010р. у міських лікарнях обстежено флюорографічно 183,7 тис. чол. населення міста, що складає 725,4 на 1 тисячу населення (за 2009р.- 696,0 – на тисячу населення).

4. Зменшити показник ускладнень у осіб, які перенесли гострий інфаркт міокарду шляхом застосування сучасних тромболітичних препаратів.

На виконання «Програми запобігання та лікування судинно - мозкових захворювань у місті Полтаві на 2007-2010рр.», з метою зменшення показника ускладнень у осіб, які перенесли гострий інфаркт міокарду, на придбання препарату Металізе у кошторисі станції швидкої медичної допомоги на 2010рік передбачено коштів у сумі 199,6 тис.грн. Протягом 2010 року дані кошти використані у повному обсязі, придбано 12 флаконів препарату Металізе та 5 флаконів –Фармакеназе.

5. Покращити медикаментозне забезпечення хворих, у першу чергу – ветеранів Великої Вітчизняної війни .

При формуванні бюджету 2010р. було передбачено збільшення видатків на медикаментозне забезпечення пільгових верств населення , у першу чергу – ветеранів Великої Вітчизняної війни.

На медикаментозне забезпечення пільгових категорій населення у 2010р. використано 1230,6 тис.грн., що на 33,1 тис.грн. більше використаних у 2009 році, (2009р.- 1197,5 тис. грн.).

У тому числі для надання медичної допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни у 2010р. використано 341,7 тис.грн., тобто 30,0% від усіх пільгових медикаментів .

У порівнянні з 2009р. дана сума збільшена на 17,2 тис.грн. (2009р.- 324,5 тис.грн.), тобто на 5,0%.

На протезування порожнинирота даної категоріїна 2010р виділено 676,6 тис. грн., що на 139,0 тис.грн. більше минулого року (2009р.- 537,6 тис.грн.).

6. Продовжити забезпечення новітньою медичною лікувальною та діагностичною апаратурою лікувальних закладів.

На 2010р. за рахунок бюджетних коштів передбачено придбання медичного та побутового обладнання для міських лікарень на загальну суму 864,9 тис.грн. У тому числі придбано:

 • для 1-ї міської лікарні –на загальну суму 371,8 тис.грн.А саме : лабораторне обладнання для дитячого поліклінічного відділення №1 загальною вартістю 200,0 тис.грн.(фотометр-аналізатор - 63,9 тис.грн., аквадистилятор, дозатор - 13,0 тис.грн., стерилізатор повітряний, мікроскоп-31,6 тис.грн.,меблі медичні на 60,4 тис.грн., центрифуга лабораторна і лікоцетарний лічильник - 7,9 тис.грн., три термостати загальною сумою 19,0 тис.грн. тощо), електрокардіографи на суму 12,6 тис. грн.., стерилізатори на суму 11,2 тис.грн., апарат ЕХВАЧ в хірургічне відділення на суму 11,0 тис. грн. та побутове обладнання на суму 137,0 тис. грн.,

 • для 2-ї міської лікарні –на суму 70,0 тис.грн.(прасувально –сушильний каток та дезкамера – 63,5 тис.грн., мікроскопи на суму 6,5 тис. грн.).

 • міський пологовий будинок- на суму 119,7 тис.грн. (машинка для пакування рулонів для стерилізації-3,4 тис.грн., операційний стіл-21,1 тис.грн., шафа медична-3,4 тис.грн.,дві операційні лампи загальною вартістю 91,8 тис.грн.),

 • дитяча міська лікарня - придбано шприцевий інфузійний насос, пульсоксиметр та інкубатор для новонароджених на загальну суму 174,0 тис.грн.,

 • 3-я міська поліклініка – придбано аналізатор гематологічний – 99,6 тис.грн., комп’ютерна техніка - 22,0 тис. грн. на загальну суму 121,6 тис.грн.,

 • дитяча стоматологічна поліклініка –побутове обладнання (пральна машина та холодильник) на суму 7,7 тис. грн.

Крім того, за рахунок Бюджету Розвитку галузі охорони здоров’я виділено коштів у сумі 660,0 тис.грн.(у т.ч. 1-а міська лікарня -600,0 тис.грн., 2-а міська лікарня – 60,0 тис.грн.), які використані у повному об’ємі.

Вирішити питання встановлення автономного опалення у лікувальних закладах з метою дотримання санітарного режиму та економії енергоносіїв, а також забезпечення заходів щодо профілактики грипу на даний час немає можливості через відсутність коштів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Академі я муніципального управління до 15-р i чч я академ її муніципального управління науковий вісник

  Документ
  ... для скликання секретарем-координатором позачергового засі ... економічного і соціальногорозвитку України на 2002-2011 роки: Послання Президента України до Верховної Ради ... сті Одеса рішенням Одеської міської ради затверджено “Концепцію розвитку участі молод ...
 2. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0

  Документ
  ... і та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Тернополя», затвердженого рішеннясьомої сесії Тернопільської міської радишостогоскликання ...
 3. Укази президента україни зміст

  Документ
  ... сесії відповідних комісії, комітету Ради ... ії до нього від 31 січня 1981 ... шення найгостріших проблем розвитку окремих регіонів: Програмусоціально-економічногорозвитку ... соціально-економічне становище України, у тому числі стан підготовки допозачергових ...
 4. Право xxi століття становлення та перспективи розвитку

  Документ
  ... сестри; до п'ятої – всі інші родичі; дошостої – дружина спадкодавця; досьомої – ... УСРР відбулося на ІІІ сесії ВУЦВК VІІІ скликання 12 жовтня 1924 р. ... міськоюрадою за поданням міського голови і є складовою частиною плану соціально-економічногорозвитку ...
 5. Україна хмельницька обласна рада рішення

  Документ
  ... соціальне - економ ... чного забезпечення та врегулювання відносин власності Головного управління агропромислового розвитку ... шеннямшостої позачергової сесії обласної ради ... шеннямсьомої сесії обласної ради від 31.01.2007 року №16-7/2007 "Про внесення змін до ...

Другие похожие документы..