Главная > Документ

1

Смотреть полностью

Додаток до рішення позачергової сьомої сесії міської ради шостого скликання від 31 січня 2011 р.

ПРОГРАМА

економічного і

соціального розвитку

на 2011 рік

м. Полтава


З М І С Т

В С Т У П……………………………………………………………………...

3

І. Стійкий економічний розвиток ……………………………………...….

4

1.1. Оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку міста у 2009-2010 роках....................................................................................

4

1.2. Основні проблеми та можливі шляхи їх розв’язання.........................

7

1.3. Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку на 2011 рік...

7

ІІ. Підвищення стандартів життя …………………………………………

8

2.1. Реформа медичного обслуговування ……………….……………….

8

2.2. Пенсійна реформа та розвиток системи загальнообов'язкового державного соціального страхування ..……………………………..

14

2.3. Реформа системи освіти …….………………………………………..

15

2.4. Подолання бідності та реформа системи соціальної підтримки ..…

21

2.5. Підтримка сім'ї, дітей та молоді ………………….………………….

23

2.6. Ринок праці ……………………………………………………………

31

2.7. Сприяння культурному розвитку та створення умов для реалізації творчого потенціалу людини і суспільства …..……………………..

32

2.8. Політика в сфері фізичної культури та спорту ……………………..

35

2.9. Безпечне довкілля та екологічна політика ..………………………...

37

ІІІ. Поліпшення бізнес-клімату та залучення інвестицій ..…………….

43

3.1. Регуляторна політика та розвиток підприємництва………………..

43

3.2. Розвиток науково-технічної та інноваційної сфери………………..

47

3.3. Залучення інвестицій…………………………………………………

49

ІV. Модернізація інфраструктури та базових секторів економіки ……

53

4. Промислова політика…………………………………………………….

53

4.1. Розвиток нафтогазовидобувного комплексу………………………..

54

4.2. Розвиток машинобудування………………………………………….

58

4.3. Розвиток харчової промисловості……………………………………

60

4.4. Енергозабезпечення (ресурсозабезпечення) та енергетична безпека…………………………………………………………………..

61

V. Регіональний економічний розвиток ………………………….……..

64

5.1. Реформа житлово-комунального господарства…………………….

64

5.2. Розвиток будівництва………………………………………………...

74

VІ. Додатки (Основні показники та баланси соціально-економічного розвитку міста на 2011 рік)..………………………………………….…...

79

В с т у п

Проект Програми економічного та соціального розвитку міста Полтава на 2011 рік (далі Програма) розроблений управлінням економічних питань виконавчого комітету Полтавської міської ради спільно з його структурними підрозділами з врахуванням пріоритетних напрямків Стратегічного плану економічного розвитку міста Полтава, статистичних даних, прогнозних показників суб’єктів господарювання.

Законодавчою основою Програми є Закони України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні». Базовими документами для розробки програми є Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», запропонованих до виконання Комітетом з економічних реформ на чолі з Президентом України В.Ф.Януковичем, проект Програми економічного і соціального розвитку Полтавської області на 2011 рік.

Програма містить розділи аналітики стану розвитку економіки міста з врахуванням основних макроекономічних показників 2009-2010 років, визначені основні проблеми та шляхи їх розв’язання, а також цілі та пріоритети розвитку міста Полтава на 2011 рік.

У 2011 році Програмою передбачається продовження реалізації Генерального плану міста, відповідних державних, обласних та міських програм, розвиток його інфраструктури, соціальної, гуманітарної та комунальної сфер, поліпшення екологічного стану довкілля.

Найважливішими питаннями для міста залишаються залучення інвестицій у всі сфери життєдіяльності міста, розвиток промислового комплексу та підприємництва, активізація діяльності будівельної галузі, реформування комунального господарства.

Фінансування реалізації Програми є кошти з державного, місцевого бюджету, кошти залучені з фінансування міжнародних та вітчизняних програм, прямих іноземних інвестицій, інвестиції вітчизняних та місцевих суб’єктів господарювання.

Програма передбачає можливість внесення змін, доповнень у встановленому порядку, які можуть виникнути у період її дії у зв’язку із зміною чинного законодавства, стану справ у економічній, соціальній, гуманітарній, фінансовій, комунальній та інших сферах.

І. Стійкий економічний розвиток

1.1 Оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку району (міста) у 2009-2010 роках

Криза, яка розгорталася у світі у 2008 - 2009 роках, продемонструвала значний дисбаланс розвитку світової економіки та структурну відсталість української економіки, її неготовність до різких коливань попиту та загострення конкуренції на сировинних ринках. Україна відчула негативні наслідки світової фінансово-економічної кризи з квітня 2008 року перш за все через різке скорочення зовнішнього попиту.

Відбувся спад виробництва в промисловості та будівництві, виробництві товарів широкого вжитку для внутрішнього ринку. Подорожчав імпортований природний газ, що призвело до значних збитків підприємств металургійної, машинобудівної, хімічної та інших галузей економіки.

Зросли ціни на продовольство, падала реальна заробітна плата, знецінювалися державні соціальні гарантії. Держава не виконала свої власні зобов'язання з рекапіталізації проблемних банків, а кредитні ресурси фінансового ринку вимивалися через урядові запозичення. Все це позначилось в певній мірі на стан справ і в соціальній сфері. Не обійшла криза і місто Полтава. Для запобіганню впливу кризових чинників на стан економіки в місті міською владою були вжиті антикризові заходи, зокрема було активізовано підтримку міського товаровиробника, здійснення дій щодо збереження робочих місць.

У 2009 році складні випробування лягли на промисловий комплекс Полтави. Так, глибина падіння обсягу реалізації промислового виробництва сягала майже 7,0% в порівнянні з 2008 роком.

У цілому в 2009 році можна умовно відокремити три періоди падіння промислового виробництва:

 • перший період (січень-лютий) - продовження рецесійних процесів у роботі промислового комплексу, розпочатих у III кварталі 2008 року. Падіння реалізації продукції до відповідного періоду 2008 року у січні-лютому становило - 6,2%, у січні-березні – майже - 5,0%. У цей час не лише вплив світової фінансової кризи спричинив згортання виробництва, а й невизначеність питання з газопостачанням на початку 2009 року;

 • другий період (березень-травень) - період певної адаптації промислових виробників до кризових умов господарювання та формування нових схем організації виробництва. У цей період виробникам доводилося вирішувати не лише проблеми втрати зовнішніх ринків, а й проблеми, пов'язані із скороченням обсягів фінансування майже з усіх джерел (в першу чергу обмеженням кредитування, встановлення більш жорстких умов отримання кредитів, підвищення відсоткових ставок на кредити.) Зменшився попит населення у зв'язку із зниженням купівельної спроможності через падіння доходів населення, через згортання споживчого кредитування на тлі підвищення вартості обслуговування раніше отриманих валютних кредитів курсової валютної нестабільності. Усе це потребувало від виробників зміни фінансових та виробничих стратегій і призвело за короткостроковий період до різкого звуження не лише інвестиційної активності, а й виробничої через обмеження обігових коштів. Це в свою чергу вплинуло на виробництво кредитозалежних та внутрішньоорієнтованих галузей (харчової промисловості, торгівлі, машинобудування);

 • третій період (червень-грудень) - з початком пожвавлення зовнішніх ринків сформувалася стала тенденція щомісячного уповільнення кумулятивних темпів падіння виробництва (з майже -3,0% у січні - червні до + 5,5% за підсумком 2009 року до 2008 року.). Крім того, причинами відновлення промислового зростання наприкінці 2009 року стали такі фактори, як завершення періоду пристосування виробників до нових складних умов господарювання і відповідно перехід, як зазначалося, на нові схеми організації діяльності.

За основними видами економічної діяльності макроекономічні показники знаходяться у стадії позитивної динаміки, економіка міста має тенденції до розвитку, що позитивно впливає на вирішення соціальних питань.

Місто Полтава отримало за офіційними документами першого півріччя Агентства «Кредит-Рейтинг» м.Київ кредитний рейтинг на рівні uaA за Національною шкалою зі стабільним прогнозом. Рейтинг відображає високу здатність міста виконувати свої боргові зобов’язання в умовах українського фінансового ринку. Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рейтингу протягом року.

За 9 місяців 2010 року у м.Полтава отримана валова додана вартість в сумі 4728,9 млн.грн. з темпом росту до відповідного періоду минулого року 105,8%, в тому числі на душу населення 15831 грн., що більше відповідного періоду 2009 року на 6,2%.

Питома вага ВДВ у ВВП Полтавського регіону 27,7%.

Реалізація продукції, робіт, послуг за січень-листопад 2010 року промисловими підприємствами міста становить 8525,1 млн.грн., що становить 17,9% від обсягів обласної реалізації. Темп росту реалізації продукції, робіт, послуг за зазначений період в порівнянні з відповідним періодом 2009 року - 133,9%.

За січень-листопад 2010 року в економіці міста отримано фінансовий результат (прибуток) 965,2 млн.грн.

Прибутково спрацювали 60,0% суб’єктів господарювання, збитково - 40,0%.

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку м.Полтава станом на
01.10.10 становить 60,6 млн.дол. США. Темп зростання прямих іноземних інвестицій до обсягів на початок року – 109,0%.

Найбільш інвестиційно привабливою в м.Полтава залишається пріоритетна галузь економіки - промисловість, де іноземні капіталовкладення становлять майже 50,0%.

Під впливом світової фінансової кризи та відповідного погіршення як загальнодержавних, так і регіональних економічних процесів ситуація на ринку праці міста на початок 2009 року залишалася напруженою. Але завдяки проведенню службою зайнятості заходів активної політики зайнятості, починаючі з травня 2009 року, на ринку праці почала поступово просліджуватись тенденція на покращення.

За сприяння служби зайнятості у 2010 році на підприємствах різних форм власності працевлаштовано 4901 особа, що на 11,8% більше 2009 року.

З метою кадрового забезпечення галузей економіки відповідно до реальних потреб ринку праці протягом 2010 року службою зайнятості на професійне навчання направлено 794 особи, що на 3,4% менше, ніж у 2009 році.

Для здійснення соціального захисту незайнятого населення та забезпечення тимчасової зайнятості на оплачувані громадські роботи у 2010 році направлено 1790 осіб, що на 28,6% більше 2009 року.

Завдяки проведенню міським центром зайнятості заходів активної політики зайнятості на початок січня 2011 року на обліку у міському центрі зайнятості перебувало 3470 незайнятих громадян, що на 5,6% менше проти 2009 року.

Станом на 01.01.11. на обліку в ДПІ м. Полтава зареєстровано понад 32,3 тисяч суб’єктівгосподарювання. Як і в попередньому році значний відсоток залишається за підприємствами оптової та роздрібної торгівлі – майже 49%, збільшується кількість підприємств готельного господарства та закладів, які надають побутових послуг.

За 2010 рік з 30 ринків та ринкових майданчиків до бюджету міста зібрано 4,1 млн. грн. ринкового збору, при плановому завданні 4,05 млн.грн (виконання-101,2%).

Обсяг роздрібного товарообігупідприємств, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за 2010 рік очікується в сумі 2749,6 млн. грн., що складає 109,0% до 2009 року.

На розвиток бізнесу через комунальну організацію «Фонд підтримки підприємництва» з міського бюджету протягом 2009-2010 років було виділено 250 тис. грн.

З метою подальшого сприяння розвитку бізнесу реалізовується Програма розвитку підприємництва у місті Полтаві на 2009-2010 роки, працює Рада підприємців м. Полтава, одними з основних напрямків діяльності яких, є координація співпраці між органами місцевого самоврядування і підприємцями.

В місті спостерігається подальший розвиток торговельної галузі, в якій сьогодні працює понад 1800 закладів торгівлі та ресторанного господарства.

Протягом 2009-2010 років їх відкрито понад 160, в тому числі об’єкти з ефективними формами торгового обслуговування, насамперед само обслуго-вуванням, впровадженням прогресивних технологій продажу товарів з використанням самого сучасного торговельно-технологічного обладнання.

1.2 Основні проблеми та можливі шляхи їх розв’язання:

 • здолання впливу економічної кризи шляхом пристосування до існуючого стану справ в економіці;

 • відродження ефективного кредитування всіх галузей економіки;

 • розробка та застосування сучасних та міжнародних методів господарювання;

 • створення привабливих умов для розвитку інновацій та залучення інвестицій в економіку міста Полтава;

 • здолання стагнації у галузі будівельної індустрії, будівництві шляхом активної реалізації розбудови міста у відповідності до Генерального плану міста;

 • інтенсифікація розвитку індустрії та енергозбереження – цільове відрахування коштів з прибутків суб’єктами господарювання на ефективне запровадження енергозберігаючих заходів, для збереження обігових коштів підприємств та направлення їх на розвиток виробництва;

 • розширення міськими суб’єктами господарювання споживчих, сировинних ринків для збільшення завантаження промислових потужностей Полтави;

   • складний економічний та фінансовий стан частини підприємств міста;

   • загострення проблеми легалізації зайнятості населення;

   • низька мотивація незайнятого населення до праці;

   • наявність незбалансованого попиту та пропозиції робочої сили;

   • низькі якісні характеристики робочої сили та робочих місць.

1.3 Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку на 2011 рік:

 • продовження втілення у життя положень Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», запропонованих до виконання Комітетом з економічних реформ на чолі з Президентом України В.Ф.Януковичем;

 • виконання завдань Стратегічного плану економічного розвитку міста Полтава, Програми економічного і соціального розвитку міста Полтава на 2011 рік;

 • реалізація в повній мірі Генерального плану міста щодо розвитку його інфраструктури;

 • сприяння покращанню інвестиціно-інноваційній діяльності у місті;

 • підвищення ефективності використання трудових ресурсів;

 • формування конкурентноспроможної робочої сили на ринку праці міста;

 • сприяння підвищенню економічної активності населення міста;

 • сприяння зайнятості безробітних жінок, молоді та інших громадян які не можуть у повній мірі конкурувати на ринку праці;

 • сприяння у створенні робочих місць для соціально незахищених громадян на заброньовані робочі місця на діючих підприємствах.

ІІ. Підвищення стандартів життя

2.1 Реформа медичного обслуговування

Оцінка тенденції розвитку галузі охорони здоров’я. При розробці Програми економічного і соціального розвитку м.Полтава на 2010р. по галузі охорони здоров’я було передбачено наступні завдання та заходи :

 • продовжити реформування системи охорони здоров’я шляхом подальшого впровадження первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики – сімейної медицини .Впровадження у роботу закладів сімейної медицини сучасних інформаційних технологій з відповідним комп’ютерним та програмним забезпеченням;

 • впровадження сучасних перинатальних технологій в акушерстві, впровадження в практику новітніх методів діагностики і лікування захворювань;

 • продовжити забезпечення новітньою медичною лікувальною та діагностичною апаратурою лікувальних закладів;

 • встановлення автономного опалення у лікувальних закладах з метою дотримання санітарного режиму та економії енергоносіїв;

 • раннє виявлення соціально-небезпечного захворювання туберкульозу шляхом профілактичних флюорографічних обстежень. Забезпечити відсоток обстежень на рівні не нижче 98%;

 • зменшити показник ускладнень у осіб, які перенесли гострий інфаркт міокарду шляхом застосування сучасних тромболітичних препаратів;

 • покращити медикаментозне забезпечення хворих, у першу чергу – ветеранів Великої Вітчизняної війни;

 • забезпечення заходів щодо профілактики грипу.

За 2010р. виконано наступне.

1. Продовжити реформування системи охорони здоров’я шляхом подальшого впровадження первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики – сімейної медицини .Впровадження у роботу закладів сімейної медицини сучасних інформаційних технологій з відповідним комп’ютерним та програмним забезпеченням.

Рішенням дванадцятої сесії п’ятого скликання Полтавської міської ради від 27.02.2007р. затверджено Програму розвитку первинної медико –санітарної допомоги в м.Полтава на період 2007-2010рр. На виконання даної Програми, протягом 9 місяців 2010р. продовжувалась робота по реструктуризації галузі охорони здоров’я шляхом розширення мережі закладів сімейної медицини у віддалених мікрорайонах міста.

Одним із таких віддалених районів є забудова навколо вулиці Боженка, де мешкає біля 6-ти тисяч полтавців. Вказана територія має значну віддаленість від районної поліклініки, що спричиняє незручності її мешканцям.

На даний час проведено наступне.

Відповідно Протоколу засідання комісії по розподілу нежитлових приміщень комунальної власності міста від 23.06.09р. за №ПР 6\3-07\06 , 4-й міській лікарні надано в оренду приміщення площею 167,8 кв.м. для створення амбулаторії сімейної медицини за адресою вул.Ветеринарна,32.

Підписано договір оренди зазначеного приміщення між лікувально –профілактичним закладом та управлінням майном комунальної власності міста за №47\4 від 27.08.09р.

Замовником на ремонт та реконструкцію даного приміщення визначено управління капітального будівництва міськвиконкому.

Для проведення проектних робіт по реконструкції та ремонту зазначеного приміщення управлінням капітального будівництва міськвикон-кому у 2009 році використано 44,6 тис. гривень.

У 2010 році управлінню капітального будівництва за рахунок міського бюджету розвитку було виділено коштів у сумі 24,8 тис.грн. для виготовлення проектної документації по реконструкції приміщення амбулаторії сімейної медицини за адресою вул.Ветеринарна,32, які станом на 01.01.11 використано.

Питання знаходиться на контролі в управлінні охорони здоров’я.

На даний час відкрито амбулаторію сімейної медицини 1-ї міської лікарні за адресою вул.П.Юрченка,1В. Для облаштування даної амбулаторії придбано медичне обладнання загальною вартістю 30,0 тис.грн.

2. Впровадження сучасних перинатальних технологій в акушерстві, впровадження в практику новітніх методів діагностики і лікування захворювань.

При формуванні бюджету галузі охорони здоров’я на 2010 рік за рахунок міського бюджету заплановано кошти на виконання заходів по впровадженню сучасних перинатальних технологій в акушерстві, впровадження в практику новітніх методів діагностики і лікування захворювань.

Протягом 2010р. за рахунок бюджетних коштів міським клінічним пологовим будинком придбано ендогенний сурфоктант для проведення замісної сурфоктантної терапії у недоношених дітей, що мають дихальні розлади, на загальну суму 95,05 тис.грн.

3. Раннє виявлення соціально-небезпечного захворювання туберкульозу шляхом профілактичних флюорографічних обстежень. Забезпечити відсоток обстежень на рівні не нижче 98%.

Рішенням сімнадцятої сесії п’ятого скликання Полтавської міської ради від 09.08.2007р. затверджено Програму протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011рр. На виконання даної Програми, протягом 9-ти місяців 2010р. продовжувалась робота щодо раннього виявлення соціально-небезпечного захворювання туберкульозу шляхом профілактичних флюорографічних обстежень.

По галузі охорони здоров’я міста, як і у минулі роки, розроблено мінімальний гарантований рівень надання медичної допомоги в міських лікувально – профілактичних закладах за рахунок бюджетних асигнувань. Одним із складових даного рівня є проведення флюорографічних обстежень.

Протягом 2010р. у міських лікарнях обстежено флюорографічно 183,7 тис. чол. населення міста, що складає 725,4 на 1 тисячу населення (за 2009р.- 696,0 – на тисячу населення).

4. Зменшити показник ускладнень у осіб, які перенесли гострий інфаркт міокарду шляхом застосування сучасних тромболітичних препаратів.

На виконання «Програми запобігання та лікування судинно - мозкових захворювань у місті Полтаві на 2007-2010рр.», з метою зменшення показника ускладнень у осіб, які перенесли гострий інфаркт міокарду, на придбання препарату Металізе у кошторисі станції швидкої медичної допомоги на 2010рік передбачено коштів у сумі 199,6 тис.грн. Протягом 2010 року дані кошти використані у повному обсязі, придбано 12 флаконів препарату Металізе та 5 флаконів –Фармакеназе.

5. Покращити медикаментозне забезпечення хворих, у першу чергу – ветеранів Великої Вітчизняної війни .

При формуванні бюджету 2010р. було передбачено збільшення видатків на медикаментозне забезпечення пільгових верств населення , у першу чергу – ветеранів Великої Вітчизняної війни.

На медикаментозне забезпечення пільгових категорій населення у 2010р. використано 1230,6 тис.грн., що на 33,1 тис.грн. більше використаних у 2009 році, (2009р.- 1197,5 тис. грн.).

У тому числі для надання медичної допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни у 2010р. використано 341,7 тис.грн., тобто 30,0% від усіх пільгових медикаментів .

У порівнянні з 2009р. дана сума збільшена на 17,2 тис.грн. (2009р.- 324,5 тис.грн.), тобто на 5,0%.

На протезування порожнинирота даної категоріїна 2010р виділено 676,6 тис. грн., що на 139,0 тис.грн. більше минулого року (2009р.- 537,6 тис.грн.).

6. Продовжити забезпечення новітньою медичною лікувальною та діагностичною апаратурою лікувальних закладів.

На 2010р. за рахунок бюджетних коштів передбачено придбання медичного та побутового обладнання для міських лікарень на загальну суму 864,9 тис.грн. У тому числі придбано:

 • для 1-ї міської лікарні –на загальну суму 371,8 тис.грн.А саме : лабораторне обладнання для дитячого поліклінічного відділення №1 загальною вартістю 200,0 тис.грн.(фотометр-аналізатор - 63,9 тис.грн., аквадистилятор, дозатор - 13,0 тис.грн., стерилізатор повітряний, мікроскоп-31,6 тис.грн.,меблі медичні на 60,4 тис.грн., центрифуга лабораторна і лікоцетарний лічильник - 7,9 тис.грн., три термостати загальною сумою 19,0 тис.грн. тощо), електрокардіографи на суму 12,6 тис. грн.., стерилізатори на суму 11,2 тис.грн., апарат ЕХВАЧ в хірургічне відділення на суму 11,0 тис. грн. та побутове обладнання на суму 137,0 тис. грн.,

 • для 2-ї міської лікарні –на суму 70,0 тис.грн.(прасувально –сушильний каток та дезкамера – 63,5 тис.грн., мікроскопи на суму 6,5 тис. грн.).

 • міський пологовий будинок- на суму 119,7 тис.грн. (машинка для пакування рулонів для стерилізації-3,4 тис.грн., операційний стіл-21,1 тис.грн., шафа медична-3,4 тис.грн.,дві операційні лампи загальною вартістю 91,8 тис.грн.),

 • дитяча міська лікарня - придбано шприцевий інфузійний насос, пульсоксиметр та інкубатор для новонароджених на загальну суму 174,0 тис.грн.,

 • 3-я міська поліклініка – придбано аналізатор гематологічний – 99,6 тис.грн., комп’ютерна техніка - 22,0 тис. грн. на загальну суму 121,6 тис.грн.,

 • дитяча стоматологічна поліклініка –побутове обладнання (пральна машина та холодильник) на суму 7,7 тис. грн.

Крім того, за рахунок Бюджету Розвитку галузі охорони здоров’я виділено коштів у сумі 660,0 тис.грн.(у т.ч. 1-а міська лікарня -600,0 тис.грн., 2-а міська лікарня – 60,0 тис.грн.), які використані у повному об’ємі.

Вирішити питання встановлення автономного опалення у лікувальних закладах з метою дотримання санітарного режиму та економії енергоносіїв, а також забезпечення заходів щодо профілактики грипу на даний час немає можливості через відсутність коштів.

Реформа медичного обслуговування.

1. Проведення лікування, профілактики та реабілітаційних заходів.

Головною метою в роботі галузі охорони здоров’яміста у 2011році, як і в минулі роки, є здійснення медичної практики, вдосконалення організації лікувальної діяльності, підвищення якості та обсягу професійної медичної допомоги мешканцям міста. Ціллю даної діяльності є зниження рівня захворюваності, покращення основних показників здоров’я населення у місті Полтава, зменшення показників інвалідності та смертності, збільшення середньої тривалості життя , особливо осіб працездатного віку.

Основні завдання та заходи на 2011р:

 • продовжити реформування системи охорони здоров’я шляхом подальшого впровадження первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики – сімейної медицини .Впровадження у роботу закладів сімейної медицини сучасних інформаційних технологій з відповідним комп’ютерним та програмним забезпеченням, продовження роботи по створенню загальноміської корпоративної медичної інформаційної мережі (управління охорони здоров’я МВК, міські ЛПЗ);

 • впровадження сучасних перинатальних технологій в акушерстві, продовження впровадження в практику новітніх методів діагностики і лікування захворювань (управління охорони здоров’я МВК, міські ЛПЗ);

 • продовжити забезпечення новітньою медичною лікувальною та діагностичною апаратурою лікувальних закладів (управління охорони здоров’я МВК, міські ЛПЗ);

 • встановлення автономного опалення у лікувальних закладах з метою дотримання санітарного режиму та економії енергоносіїв (управління охорони здоров’я МВК, міські ЛПЗ).

Основні проблеми та шляхи їх вирішення:

1. Проблема: необхідність наближення якісної та своєчасної медичної допомоги до кожної сім’ї.

Причина: розгалуженість міста.

Шляхи вирішення: продовжити відкриття лікарських амбулаторій загальної практики - сімейної медицини, відкриття амбулаторій сімейної медицини (амбулаторія сімейної медицини 4-ї міської лікарня за адресою вул..Ветеринарна,32).

Ресурсне забезпечення: міський бюджет та інші джерела, не заборонені чинним законодавством - оснащення медичною апаратурою, меблями тощо.

2. Проблема: значна кількість ускладнень під час вагітності та пологів, поширення інфекцій, що передаються статевим шляхом (включаючи ВІЛ\СНІД).

Причини: соціальні та екологічні фактори .

Шляхи вирішення: забезпечення умов безпечного материнства, формування репродуктивного здоров’я у дітей та молоді, удосконалення системи планування сім’ї, збереження репродуктивного здоров’я населення, виконання міської програми «Репродуктивне здоров’я населення м. Полтави на період до 2015 року» відповідно до Державної Програми «Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року».

Ресурсне забезпечення: міський бюджет та інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

3. Проблема:необхідність підвищення базового рівня лікувальних закладів міста для покращення якості медичної допомоги , що неможливе без сучасного діагностичного та лікувального обладнання.

Причини: зношеність медичного обладнання у міських лікарнях.

Шляхи вирішення: виділення коштів за рахунок міського бюджету, спецфонду та «бюджету розвитку» для придбання сучасної медичної лікувальної та діагностичної апаратури для потреб лікувальних закладів міста. Орієнтовна мінімальна потреба - 16,5 млн.грн.

Ресурсне забезпечення: загальний бюджет, «Бюджет розвитку», спеціальний фонд, інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

4. Проблема: відсутність автономного опалення у більшості лікувальних закладів, встановлення якого забезпечить дотримання температурного режиму згідно санітарних норм у приміщеннях лікувальних закладів, економію бюджетних коштів.

Шляхи вирішення: встановлення автономного опалення в лікувальних закладах: 5-й , дитячій міських лікарнях, СШМД, ДМКСП.

Ресурсне забезпечення: міський бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством – не менше 5,0 млн.грн.

2. Зниження рівня захворювання населення на соціально-небезпечні хвороби, цукровий діабет, серцево-судинні та інші захворювання.

Основні завдання та заходи на 2011р.:

 • раннє виявлення соціально-небезпечного захворювання туберкульозу шляхом профілактичних флюорографічних обстежень. Забезпечити відсоток обстежень на рівні не нижче 98% ( управління охорони здоров’я МВК, міські ЛПЗ, міська СЕС);

 • зменшити показник ускладнень у осіб, які перенесли гострий інфаркт міокарду шляхом застосування сучасних тромболітичних препаратів (управління охорони здоров’я МВК, міські ЛПЗ);

 • розширення обсягу гарантованої безоплатної медичної допомоги, в першу чергу для ветеранів війни, пенсіонерів та дітей (управління охорони здоров’я МВК, міські ЛПЗ);

 • забезпечення заходів щодо профілактики грипу (управління охорони здоров’я МВК, міські ЛПЗ, міська СЕС).

Основні проблеми та шляхи їх вирішення:

1. Проблема: поширення соціально-небезпечної хвороби – туберкульозу.

Причини: соціальні фактори.

Шляхи вирішення: Збільшення флюорографічних обстежень з метою раннього виявлення та лікування зазначеної хвороби. Впровадження ДОТС-стратегії, виконання Програми протидії захворювання на туберкульоз у 2007-2011 роках. Виконання наказу ГУОЗ ОДА №426-П від 10.12.08р.

Ресурсне забезпечення: міський бюджет.

2. Проблема: високий показник смертності або інвалідізація осіб, які перенесли гострий інфаркт міокарду.

Причини: соціальні і екологічні фактори .

Шляхи вирішення:Продовження застосування сучасних тромболітичних препаратів.

Ресурсне забезпечення: міський бюджет. У 2009р. використано 150,0 тис.грн., використано у 2010р. – 199,6 тис.грн., план на 2011р. – 150,0 тис.грн.

3. Проблема: значне погіршення основних показників здоров’я населення як у місті Полтаві, так і у державі в цілому, збільшення захворюваності, інвалідності та смертності, скорочення середньої тривалості життя , особливо осіб працездатного віку.

Причини: соціальні та екологічні фактори.

Шляхи вирішення: при формуванні бюджету наступного року передбачити збільшення видатків на медикаментозне забезпечення хворих, у першу чергу – пільгових верств населення (у тому числі – ветеранів Великої Вітчизняної війни). Продовження 100-відсоткового забезпечення коштами на придбання медикаментів СШМД та ДМКСП.

Максимальна потреба галузі охорони здоров’я на придбання медикаментів для пільгових верств населення дорівнює 10,2 млн.грн. (при плановому розрахунку 200 грн. на одного пільговика).

При затвердженні бюджету галузі охорони здоров’я постійно збільшуються видатки на пільгові медикаменти :2005р. - 755,0 тис.грн., 2006р.-1029,6 тис.грн., 2007р. - 1099,6 тис.грн., 2008р. - 1357,6 тис.грн., 2009р. - 1197,5 тис.грн., план на 2010р. – 1230,6 тис.грн.

Ресурсне забезпечення: міський бюджет. На 2011рік при наявності коштів буде збільшено видатки на дані верстви населення.

4. Проблема: підвищення захворюваності на грип та ГРВІ.

Причини: соціальні і екологічні фактори.

Шляхи вирішення: проведення заходів по профілактиці грипу.

Виконання Розпорядження міського голови №329-р від 11.10.10р. «Про заходи по профілактиці та боротьбі з грипом в м.Полтава на 2010-2011 роки».

2.2 Пенсійна реформа та розвиток системи загальнообов'язко-вого державного соціального страхування

Пенсійна система – це важлива складова програм соціального захисту населення. Від стабільності та ефективності системи залежить добробут громадян та рівень стабільності у суспільстві.

Реформування пенсійної системи - складний, і комплексний процес, який має істотно змінити баланс політичних, економічних та соціальних інтересів населення.

Метою реформування пенсійної системи є забезпечення належного рівня життя людей похилого віку на засадах соціальної справедливості. Пенсійна реформа має здійснюватися на системних засадах, перевірених досвідом інших країн та адаптованих до українських умов.

У світовій практиці дедалі ширше застосовується багаторівнева система пенсійного забезпечення, яка має три складові – солідарну (перший рівень), обов'язкову накопичувальну (другий рівень) та додаткову або добровільну накопичувальну (третій рівень). Таке поєднання забезпечує соціальні гарантії та фінансову стабільність пенсійної системи.

Для України найбільш прийнятною є багаторівнева пенсійна система. 3 урахуванням цього пенсійну реформу слід проводити за трьома напрямами: реформування солідарної системи, створення обов'язкової накопичувальної системи і розвиток добровільної накопичувальної системи. Солідарна система має запобігати бідності серед осіб похилого віку через перерозподіл частини коштів Пенсійного фонду в інтересах громадян, які одержували низькі доходи. Основною метою запровадження накопичувальної пенсійної системи є підвищення розміру пенсій за рахунок доходу, отриманого від інвестування частини пенсійних внесків громадян. При цьому пенсійні кошти мають накопичуватись як шляхом обов'язкового пенсійного страхування, так і створенням додаткових (добровільних) пенсійних заощаджень. На початкових етапах реформи пенсійне забезпечення осіб, які не братимуть участі в обов'язковій накопичувальній системі, здійснюватиметься за рахунок коштів солідарної системи.

Успішне реформування пенсійної системи вимагає створення економічних передумов, а саме: зростання виробництва, зміцнення фінансового стану підприємств, мінімізація прихованого безробіття, тіньової зайнятості, погашення заборгованості із заробітної плати, підвищення її розміру і збільшення питомої ваги у валовому внутрішньому продукті.

  1. Реформа системи освіти

Дошкільна освіта і покращання її якості.

Основні тенденції розвитку галузі. У м.Полтава сформовано розгалужену мережу навчальних закладів. У 2010/11 навчальному році функціонує 54 дошкільних навчальних заклади різних форм власності, в яких виховується 9,7 тис. дітей. Відсоток охоплення дітей від 2-х до 6-ти років дошкільною освітою становить 86%. Охоплення дошкільною освітою дітей 5-річного віку становить 98,0%. У групи з короткотривалим перебуванням залучено 75 дітей.

Для дітей з особливими потребами у місті функціонують дошкільні навчальні заклади: спеціального призначення - № 78, санаторного типу - № 42, такі, що мають спеціальні групи для дітей з вадами слуху, мови, зору, розвитку - № 6, № 41, № 77, СНВК №№ 10 та 26.

За наслідками комплектації 2010 року відкрито 2 додаткових групи, всього ж за останні чотири роки в дошкільних навчальних закладах додатково відкрито 53 групи. Реалізується комплекс заходів щодо відновлення діяльності дошкільних навчальних закладів № 4 та № 64.

Вживаються заходи щодо оптимізації мережі з урахуванням демографічної ситуації, задоволення освітніх потреб кожного полтавця відповідно до його інтересів та здібностей. Управлінням освіти систематично поновлюється банк даних дітей дошкільного віку (від 0 до 6 років), які проживають у м. Полтаві.

Основні завдання на 2011 рік:

 • забезпечення рівня охоплення дошкільною освітою дітей, у першу чергу старшого дошкільного віку, не нижче 100 відсотків;

 • розширення мережі груп; формування дошкільних груп для організації ранньої корекції та лікувально-відновлювальної роботи;

 • посилення уваги до утримання, навчання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 • реалізація принципу наступності між дошкільною і початковою освітою;

 • забезпечення дошкільних навчальних закладів належним навчально-методичним матеріалом, необхідним обладнанням, іграшками, дитячою літературою, іншими засобами навчання і виховання;

 • посилення уваги до покращення організації, якості харчування, медичного обслуговування дітей;

 • соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

Основні проблеми:

 • забезпечення функціонування дошкільних навчальних закладів з групами спеціального призначення (для дітей з вадами слуху, зору, мови, ортопедичного та серцево-судинного профілю, санаторні);

  • неузгодженість мережі дошкільних навчальних закладів з реальними потребами демографічної ситуації в місті та бюджетними можливостями;

  • недостатність коштів на фахову періодику, видання власних друкованих матеріалів з метою поширення передового педагогічного досвіду;

  • необхідність оновлення матеріально-технічної бази дошкільних закладів, придбання ліжок, меблів для ігрових та навчальних кімнат, оновлення обладнання харчоблоків, придбання комп’ютерної техніки для електронного зв’язку;

  • необхідність модернізації систем опалення та утеплення приміщень (заміни вікон на склопакети).

Ресурсне забезпечення: за рахунок коштів міського бюджету, районних бюджетів у межах кошторисних призначень управління освіти міськвиконкому та відділів освіти виконавчих комітетів районних рад, коштів, передбачених на фінансування міських освітніх програм та із залученням коштів державних субвенцій, спонсорських коштів.

Підвищення якості загальної середньої освіти.

Основні тенденції розвитку галузі. На початок 2009/2010 навчального року у місті функціонують 52 загальноосвітніх навчальних заклади усіх типів і форм власності, в яких, відповідно до фактичної наповнюваності, здобувають освіту 25034 учні.

Збережена мережа спеціальних навчальних закладів для дітей із особливими потребами (спеціальні загальноосвітні школи № 39 та № 40), в яких навчається 353 учні, для працюючої молоді функціонує вечірня (змінна) школа № 1, в якій навчається 725 учнів.

Щорічно безкоштовно надається можливість отримати базову та загальну середню освіту через екстернат підліткам і дорослим, які з тих чи інших причин не закінчили школу – близько 50 осіб. Для дітей, які за станом здоров’я не можуть відвідувати школу, організовується індивідуальне навчання - близько 200 учнів.

Для розвитку творчих здібностей сформовано мережу закладів для роботи з обдарованими дітьми: 10 гімназій, 1 ліцей, 3 спеціалізовані школи, в яких навчається 10521 учень. У 2010 році переможцями обласних олімпіад з базових дисциплін стали 116 учнів, а переможцями конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН – 74 учні загальноосвітніх навчальних закладів міста.

Із суворим дотриманням вимог проведено зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників на базі 11 загальноосвітніх та 4 вищих навчальних закладів.

Продовжується черговий етап переходу основної школи на новий зміст освіти. Пріоритетним напрямом роботи визначена організація навчально-виховного процесу та підготовка вчителів до роботи за новими програмами у 10-х класах з 1 вересня 2010 року.

Відповідно до вимог сьогодення, поширення, систематизації досвіду роботи щодо запровадження інтерактивних методів навчання, удосконалення психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу вже третій рік на базі міського методичного кабінету функціонують Центр практичної психології і соціальної роботи та Центр освітніх інноваційних технологій.

У школах міста проводиться значна робота щодо вибору майбутньої професії:

 • профільним навчанням охоплено 88,0% учнів 10-11 класів;

 • управлінням освіти спільно з міським центром зайнятості: проведено ярмарок професій за участю професійно-технічних навчальних закладів; протягом березня-квітня випускники закладів освіти міста пройшли тестування на визначення професійних якостей, надано консультативно-інформаційні послуги про сучасний стан ринку праці міста;

 • на виконання програми професійної орієнтації учнівської молоді у 23 загальноосвітніх навчальних закладах встановлені програмно-апаратні комплекси «Профорієнтаційний термінал».

У місті створена наскрізна система виховної роботи, що охоплює всі ланки освіти. Реалізується міська комплексна програма системи виховання учнівської молоді на період до 2012 року, яка практично забезпечує комплексне виховання дітей і підлітків. Важливим кроком для вирішення багатьох молодіжних проблем став відкритий діалог між членами спілки лідерів учнівського самоврядування та представниками управлінь міськвиконкому з теми: «Молодіжне середовище: виклики, проблеми», під час якого запропоновано створення в Полтаві «Території здоров’я», запроваджено систематичні зустрічі працівників управління освіти з батьківською громадськістю у формі відкритого діалогу.

У минулому навчальному році зусилля освітян були направлені на систематизацію роботи щодо патріотичного виховання юних полтавців на основі любові до рідного міста, знання його історії та культури. Даний напрямок є пріоритетним і у 2010/11 н.р.

Виховання патріотів рідного міста неможливе без формування екологічної культури школярів, впровадження системи безперервної екологічної освіти.

З цією метою у 21 загальноосвітньому навчальному закладі діють класи природничого профілю, у 17 класах чотирнадцяти навчальних закладів вивчається 11 спецкурсів та факультативів екологічного спрямування).

З метою формування здоров’язберігаючого навчального середовища управлінням освіти здійснюються відповідні заходи, спрямовані на поліпшення фізкультурно-масової, оздоровчої та навчально-спортивної роботи серед учнівської молоді.

Проведено інвентаризацію спортивної бази навчальних закладів і забезпечено роботу щодо її ремонту, реконструкції та приведення у відповідність до діючих нормативів.

Здійснюється контроль за проходженням щорічного медичного огляду школярів, їх розподілом по групах (основної, підготовчої, спеціальної медичної) у відповідності зі станом здоров’я.

У школах, дошкільних та позашкільних навчальних закладах працює 91 практичний психолог та соціальний педагог. Працівники міської психолого-медико-педагогічної консультації надали фахову допомогу та провели діагностично-корекційні заняття більше ніж з 300 дітьми, які мають особливі потреби та надали майже 250 консультацій батькам.

У поточному році працівникам закладів освіти забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати. Педагогічні працівники отримали матеріальну допомогу на оздоровлення. П’ять кращих працівників галузі нагороджені щорічними преміями міського голови.

Турбуючись про збереження здоров’я дітей, за ініціативи міської влади та підтримці спонсорів 1423 учні перших класів забезпечені новими сучасними одномісними партами, а в усіх перших класах встановлені пристрої з очищеною озонованою питною водою. З метою енергозбереження та економії бюджетних коштів проведено заміну вікон на склопакети у 15 дошкільних та загальноосвітніх закладах.

Усі заклади освіти організовано розпочали 2010/2011 навчальний рік та своєчасно підготовлені до початку опалювального сезону.

Основні завдання на 2011 рік:

 • забезпечення реалізації комплексу заходів щодо чергового етапу переходу основної школи на новий зміст освіти;

 • упровадження Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти;

 • модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, придбання навчальних комп’ютерних комплексів, парт, меблів для навчальних кабінетів, навчального обладнання; забезпечення закладів освіти сучасними комп’ютерами, мультимедійними засобами навчання та інтерактивними дошками, оновлення обладнання харчоблоків.

 • впровадження в навчальний процес педагогічних електронних програмних засобів;

 • впровадження енергозберігаючих технологій в діяльність навчальних закладів, вжиття заходів щодо модернізації систем опалення, утеплення будівель та заміни вікон на склопакети;

 • продовження роботи щодо формування освітнього простору м. Полтава: випуск інформаційних листів та газет; активізація роботи психолого-педагогічного університету для батьків, міської психолого-медико-педагогічної консультації; удосконалення роботи центру практичної психології і соціальної роботи;

 • реалізація принципів особистісно орієнтованого навчання та виховання учнів на історико-культурних традиціях рідного краю шляхом створення системи навчально - виховної роботи, в основу якої покладено ідею виховання патріота рідного міста;

 • всебічне сприяння отриманню середньої освіти дітьми з особливими потребами; забезпечення сучасним спеціальним обладнанням навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, модернізація навчально-реабілітаційної бази;

 • створення здоров’язберігаючого середовища в навчальних закладах міста шляхом: удосконалення просвітницької роботи; продовження і удосконалення проектів «Полтава–територія здоров’я»; поетапне встановлення парт-конторок, масажних килимків для ніг (для учнів 1-4 класів на базі навчально-виховних комплексів №№ 3, 10, 26, 45, 85, 86); ефективного використання басейнів ЗНЗ №№31,32,33 та спортивних антивандальних майданчиків (ЗНЗ №№ 1,3,4,14,17,29,32); футбольних полів (ЗНЗ №№26,28,31,37); футбольних майданчиків зі штучним покриттям (ЗНЗ №№ 10,14,16,25,37) та спортивного комплексу (по вул. Опитна,4-а): хокейних коробок, ковзанок.

Основні проблеми:

 • недостатні обсяги фінансування освітньої сфери, в першу для оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів, оснащення їх сучасними технічними та інформаційними засобами навчання (на підставі формульного розрахунку з урахуванням нормативу витрат на одного учня);

 • забезпечення функціонування шкіл нового типу (ліцею №1, спеціалізованих шкіл №№ 3, 5, 29, гімназій №№ 6, 9, 14, 17, 21, 28, 30, 31, 32, 33), фактична вартість утримання яких є більшою, ніж передбачено нормативом;

 • продовження роботи щодо технічного оснащення навчальних кабінетів природничо-математичного циклу, а саме – 19-и кабінетів відповідно до базового переліку;

 • інформатизацію навчального процесу у відповідності до вимог сьогодення (1 комп’ютер на 6 учнів 7-11 класів) – 1200 одиниць; заміну застарілих комп’ютерів на сучасні – 220 одиниць; 50 одиниць – забезпечення двостороннього електронного зв’язку;

 • недостатність коштів на фахову періодику, видання власних друкованих матеріалів з метою поширення передового педагогічного досвіду;

 • підвищення рівня соціально-економічного, фінансового забезпечення освітян міста.

Ресурсне забезпечення: за рахунок коштів міського бюджету, районних бюджетів у межах кошторисних призначень управління освіти міськвиконкому та відділів освіти виконавчих комітетів районних рад, коштів, передбачених на фінансування міських освітніх програм та із залученням коштів державних субвенцій, спонсорських коштів.

Підвищення рівня позашкільної освіти.

Основні тенденції розвитку галузі. Для забезпечення творчого, інтелектуального та духовного розвитку дітей і підлітків у місті функціонує 4 позашкільні навчальні заклади, в яких виховуються близько 5,5 тис. дітей: Полтавський міський центр позашкільної освіти, на базі якого створено відділ по координації науково-дослідницької роботи учнів міста; Полтавський міський центр дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, у складі якого 14 кімнат школяра у різних районах міста, Палац дитячої та юнацької творчості та комунальний заклад «Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Супутник».

З метою організації літнього відпочинку дітей сформована мережа 40 пришкільних та 1 профільного табору «Левада» з денним перебуванням для 2801 учня. Протягом чотирьох табірних змін у 2010 році в комунальному закладі «Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Супутник» організовано відпочинок для 1029 дітей, в тому числі на пільгових умовах: 915 дітей працівників бюджетної сфери, 91 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, 70 дітей з багатодітних сімей, 6 дітей-інвалідів, 139 дітей, які перебувають на диспансерному обліку, 92 дітей з малозабезпечених родин, 22 дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, повністю за кошти міського бюджету - 70 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в закладах освіти міста. На організацію та проведення оздоровчої компанії використано: для забезпечення повноцінного харчування дітей – 456,4 тис.грн., для організації оздоровчої кампанії в КЗ ПЗОВ «Супутник» - 584,8 тис.грн.

Основні завдання на 2010 рік:

 • збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів, розширення напрямків їх діяльності; зокрема – технічного, спортивного, туристсько-краєзнавчого та екологічного спрямування;

 • збільшення гуртків та секцій спортивного напрямку на базі Центру дитячо - юнацьких клубів за місцем проживання, спортивного, туристсько-краєзнавчого технічного – на базі Центру позашкільної освіти;

 • зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів: матеріальне забезпечення роботи гуртків, секцій, клубів, особливо технічного напрямку, вирішення питань їх фінансування;

 • збільшення охоплення позашкільною освітою дітей, в першу чергу учнів пільгових категорій та учнів, схильних до шкідливих звичок, правопорушень та бродяжництва;

 • упровадження типових навчальних планів і програм для гуртків, груп та інших творчих об’єднань за основними напрямами позашкільної освіти;

 • розвиток і підтримка обдарованої учнівської молоді шляхом удосконалення діяльності територіального відділення Малої академії наук України, а саме – забезпечення сучасною комп’ютерною технікою Центру позашкільної освіти, який є координатором діяльності МАН по м. Полтава; заохочення призерів МАН, олімпіад та керівників, що їх підготували;

 • забезпечення літнього оздоровлення дітей на рівні показників 2010 року (пришкільні табори з денним перебуванням - 2800 дітей, КЗ ПЗОВ «Супутник» - 1200 дітей).

Основні проблеми:

- фінансове забезпечення діяльності закладів позашкільної освіти не дозволяє в повній мірі забезпечити видатки на розвиток та покращання матеріально-технічної бази закладів (виконання ремонтних робіт, комп’ютеризація, оновлення навчального обладнання);

Ресурсне забезпечення: за рахунок коштів міського бюджету у межах кошторисних призначень управління освіти міськвиконкому, коштів, передбачених на фінансування міських освітніх програм та із залученням коштів державних субвенцій, спонсорських коштів.

2.4 Подолання бідності та реформа системи соціальної підтримки

Основним принципом, на якому будується система соціального захисту населення м. Полтава, є поєднання зусиль і координація дій районних управлінь праці та соціального захисту населення, районних територіальних центрів по обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян, структурних підрозділів органів виконавчої влади в напрямку реалізації Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Полтава ";Турбота"; на 2010 рік, Програми зайнятості населення м. Полтава на 2010-2011 роки, Програми соціального захисту інвалідів, розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року та інших.

Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Полтава „Турбота” на 2010 рік (далі - Програма) сформована з метою необхідності збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, що дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених мешканців міста.

Програма включає додаткові заходи щодо матеріального забезпечення та поліпшення обслуговування громадян міста, які потребують соціальної допомоги і підтримки, містить додаткові гарантії соціального захисту населення.

Першочерговим завданням Програми є покращення матеріального становища, перш за все сімей з дітьми - багатодітних, неповних сімей, сім'ям, які опікуються дітьми-сиротами, дітьми-інвалідами, тому що саме ці категорії сімей є найбільш вразливими і зазнають негативного впливу внаслідок зовнішніх факторів – економічної нестабільності, що відповідним чином відобразиться на майбутньому дітей;

Особливу увагу приділено підтримці ветеранів війни, інвалідів війни та учасників бойових дій, вдовам померлих ветеранів війни.

За 2010 рік на виконання зазначеної вище Програми профінансовано 8610,6 тис.грн., із них:

 • одноразову матеріальну допомогу (в межах визначеного ліміту) мешканцям міста за особистими зверненнями відповідно до «Положення про порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста» - 1155,2 тис. грн.

 • фінансову підтримку громадських організацій ветеранів, інвалідів, чорнобильців, реабілітованих, інших організацій та об’єднань, які опікуються проблемами інвалідів та сприяють вирішенню інших соціально-важливих загальноміських проблем та завдань – 591,4 тис. грн.

 • привітання до Дня міста інвалідів війни, учасників бойових дій, дітей війни, учасників партизанського руху, видатних людей міста – 1733,1 тис. грн.

 • одноразову матеріальну допомогу батькам новонароджених дітей в День міста та в Новорічну ніч (перерахування коштів установам, де буде перебувати дитина, у разі відмови від неї) – 33,0 тис. грн.

 • утримання Міського центру реабілітації дітей-інвалідів до 18-ти років – 375,2 тис. грн.

 • щомісячну матеріальну допомогу міського голови видатним людям міста – 13,2 тис. грн.

 • одноразову матеріальну допомогу інвалідам – учасникам бойових дій (воїнам-інтернаціоналістам) та сім'ям, померлих учасників бойових дій (воїнів-інтернаціоналістів) – 42,6 тис. грн.

 • одноразову допомогу інвалідам – чорнобильцям (1 категорія) та одноразову матеріальну допомогу вдовам, померлих чорнобильців – 83,8 тис. грн. та інші виплати.

Основні цілі:

- забезпечення реалізації соціальних програм щодо підтримки вразливих верств населення;

- посилення рівня соціального забезпечення окремих категорій громадян відповідно до делегованих органам місцевого самоврядування повноважень.

Основні завдання та заходи на 2011 рік:

 • реалізація комплексу заходів, передбачених Програмою соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Полтава ";Турбота";, Програмою зайнятості населення м. Полтава, Програмою соціального захисту інвалідів, розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року – структурні підрозділи міськвиконкому, районні управління праці та соціального захисту населення, міський центр зайнятості - протягом року;

 • розширення та розвиток соціальної інфраструктури, її удосконалення в напрямку соціального захисту населення - районні управління праці та соціального захисту населення, структурні підрозділи міськвиконкому - протягом року;

 • розширення мережі закладів медико-соціальної та соціально-побутової реабілітації для осіб пенсійного віку та інвалідів, дітей-інвалідів - районні управління праці та соціального захисту населення, структурні підрозділи міськвиконкому - протягом року;

 • зміцнення матеріально-технічної бази та реабілітаційних центрів для дітей–інвалідів та підлітків інвалідів - районні управління праці та соціального захисту населення, структурні підрозділи міськвиконкому - протягом року;

 • забезпечення своєчасного та в обсягах передбачених чинним законодавством надання соціальних послуг мешканцям міста - районні управління праці та соціального захисту населення, структурні підрозділи міськвиконкому, міський центр зайнятості - протягом року;

 • продовження роботи по облаштуванню необхідними засобами безперешкодного доступу до приміщень згідно з розробленим реєстром об’єктів – райвиконкоми, структурні підрозділи міськвиконкому постійно.

 • активізація доброчинної діяльності підприємств, проведення акцій по наданню благодійної допомоги ветеранам та інвалідам, дітям-сиротам підприємницькими структурами до місцевих та державних свят - райвиконкоми, структурні підрозділи міськвиконкому – до свят.

 • сприяння працевлаштуванню осіб, які потребують соціального захисту і не можуть конкурувати на ринку праці, в порядку, визначеному чинним законодавством – міський центр зайнятості, міськвиконком.

 • виконання законодавчих актів України у сфері пенсійного забезпечення, в першу чергу, своєчасне призначення пенсій та здійснення їх перерахунку – районні управління Пенсійного фонду України – постійно.

Ресурсне забезпечення: фінансування заходів, передбачених Програмою соціального забезпечення та соціального захисту населення м.Полтава «Турбота», Програмою зайнятості населення м. Полтава, Програмою соціального захисту інвалідів, розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року, здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету, коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального захисту інвалідів.

  1. Підтримка сім'ї, дітей та молоді

Протягом 2009-2010 років з метою підтримки молодого покоління, дітей та сімей нашого міста управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту, Полтавським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено ряд заходів різноманітного спрямування: це благодійні, соціальні, культурні, пропагандистські акції та свята, семінари, тренінги, круглі столи тощо. Ряд заходів проводиться спільно з молодіжними, громадськими організаціями та їх спілками. Так тісно співпрацює з ВСЦ «Воїн», БА «Світло надії», «Європейська молодіжна ліга», «Ексіт», «Сінема-хол», «Вихід є», «Діти Чорнобиля», «центр «Досвід», «Новий генофонд», міська асоціація дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства м.Полтава, Полтавське міське товариство інвалідів, Полтавська міська організація інвалідів «Пролісок», Полтавське міське об’єднання дітей-інвалідів з дитинства та їх опікунів (членів родин), Полтавський місцевий осередок Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» тощо. Активною є робота Студентської ради м.Полтава. Депутати студентської ради приймають участь та залучають молодь до багатьох загальноміських заходів. Також студентська рада є ініціатором створення молодіжних проектів та ряду заходів для студентів.

Одним із найбільших заходів молоді став благодійний студентський бал «Допомогти так легко». Він проводиться уже три роки поспіль, де студенти не лише відпочивають, але й збирають благодійні кошти. Так, кошти зібрані під час балу були направлелені: у 2007 році на лікування студентки нафтового технікуму, у 2008 році на купівлю двох електрокардіографів у дитячу міську клінічну лікарню, у 2010 році на лікування двох онкохворих дітей.

Щороку організовується турнір з боулінгу на кубок міського голови, «Студентське весілля», «Студентська республіка», «Студент року», тощо

Систематичною є робота з органами студентського самоврядування ВНЗ. Так, вже вдруге у квітні спільно зі Студентською радою педагогічного університету організовано та проведено Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Виховання особистісних якостей майбутніх фахівців у системі студентського самоврядування», із загальною кількістю учасників з усієї України понад 100 осіб.

Студентська молодь приймала активну участь у проведенні двомісячника чистоти та благоустрою міста. Всього студентської молоді було залучено 8489 осіб. Також, навчальні заклади м. Полтава згідно графіків тісно співпрацювали з райвиконкомами по прибиранню доріг, бордюрів, вулиць та околиць міста.

Студентською радою м. Полтава в рамках проекту «Життя без сміття» було організовано прибирання парку «Перемога» та центрального пляжу в рамках проведення Всеукраїнського суботнику, який проходив 24 квітня 2010 року.

Вперше в лютому та червні 2010 року спільно зі студентами при підтримці управління охорони здоров’я проведено акцію по здачі донорської крові «Навчись рятувати життя». У ній взяло участь близько 90 чол.

З метою оздоровлення молоді та налагодження більш тісної співпраці між різними громадськими організаціями та студентським самоврядуванням навчальних закладів міста, управлінням щорічно організовується 3-х денний зліт для активістів молодіжних громадських організацій та лідерів студентського самоврядування навчальних закладів на базі спортивно-оздоровчого табору „Олімпійські надії”. У 2010 році зліт мав назву «Євро – 2012 очима молоді».

При ПМЦСССДМ діє «Школа волонтерів», учасниками якої є учні та студентська молодь міста. В жовні 2010 року пройшов перший міський конкурс на кубок міського голови «Волонтер року», де змагалися чотири команди з вищих навчальних закладів. Переможцем стала команда з Полтавської державної аграрної академії.

З метою соціальної підтримки сім’ї, молоді та жінок, при міському клінічному пологовому будинку працює консультативний пункт ПМЦСССДМ, де проводять роботу з жінками, які мають намір відмовитися від дитини. Також працівниками Полтавського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводилася робота з вагітними соцільно-неадаптованими жінками.

Працівники служби у справах дітей та Полтавського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді працюють над впровадженням сімейних форм виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У місті функціонує 1 ДБСТ та 2 прийомні сім’ї. Постійно проводиться інформаційна кампанія та підбір кандидатів у прийомні батьки та батьки вихователі у ДБСТ. Систематично проводяться семінари спільно з міським центром зайнятості на теми: «Прийомна сім’я, як альтернативна форма виховання дитини», «Дитячі будинки сімейного типу – форма само зайнятості».

З метою проведення просвітницької та роз’яснювальної роботи щодо запобігання насильства в сім’ї 21 червня 2010 року в прес-центрі Міського будинку культури управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавського міськвиконкому спільно з відділом у справах сім’ї та молоді Полтавської обласної державної адміністрації було організовано семінар на тему: «Повноваження відповідних органів з питань попередження насильства в сім’ї та порядок їх взаємодії». На захід були запрошені усі структури, які задіяні у роботі по попередженню насильства в сім’ї та ведуть активну роботу у напрямку профілактики здійснення насильства та попередження у майбутньому випадків вчинення таких дій.

З метою профорієнтації, працевлаштування та самозайнятості молоді управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту, управлінням освіти, Полтавським міським центром зайнятості, обласним молодіжним центром праці у 2009-2010 роках сформовано спільний план заходів. Відповідно до нього проведено установчі конференції осередків молодіжного центру праці при вищих навчальних закладах міста, проведено цикл семінарів «Правові аспекти працевлаштування молоді. Успіх у пошуку роботи», Регіональні тури Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності, велася робота по створенню молодіжних трудових загонів. Молодь працювала на ВАТ «Полтавський хлібокомбінат», ВАТ «Полтавський турбомеханічний завод». Також протягом літнього періоду 2009-2010 років також було організовано роботу молодіжних трудових екологічних загонів по боротьбі з карантинними бур’янами (амброзією).

З метою популяризації робітничих професій, здійснення профорієнтаційної роботи проведено конкурси «Найкращий у своїй професії» кухарської та перукарської майстерності. Для учнів 10-11 класу Полтавської обласної школи-інтернату імені Н.К.Крупської спільно з міським центром зайнятості організовано профорієнтаційні екскурсії до ВАТ «Полтавський автоагрегатний завод», «Фірма «Ворскла», СТО «Рено», «Музей дальньої авіації».

Також у 2010 році випущено тематичний буклет «Я обираю своє майбутнє», кількість 2000 шт., який розповсюджено серед випускників шкіл.

Так, з лютого по липень 2010 року в місті реалізовувався новий пілотний молодіжний проект «Школа місцевого самоврядування «Лідер майбутнього». Для слухачів Школи було організовано теоретичний курс та практичний курс. З 1 червня по 15 червня проведено стажування у структурних підрозділах міськвиконкому. В кінці стажування організовано підсумкову ділову гру по формуванню команди та написанню молодіжних проектів на базі навчально-оздоровчого комплексу «Ворскла» в с. Вакуленці. За результатами проходження навчання та стажування, 42 слухача Школи отримали сертифікати про проходження навчання та дипломи за найкращий проект. 8 чол. рекомендовано на зарахування до кадрового резерву міськвиконкому

ПМЦСССДМ з метою здійснення профорієнтаційної роботи втілено перший соціальний проект «Школа мужності» спільно з Головним управлінням МНС України в Полтавській області. До участі у проекті було залучено 100 осіб - дітей пільгових категорій (діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених та багатодітних родин). Учасники проекту мають змогу три рази на тиждень займатися пожежно-прикладним спортом на базі спортивно-оздоровчого комплексу ГУ МНС України в Полтавській області. Учасники проекту, які матимуть найкращі результати, будуть зараховані на безкоштовне навчання до вищих навчальних закладів МНС України.

В напрямку формування у молоді національної самосвідомості, поваги до культурних традицій свого народу, його історії, патріотичного виховання молоді - управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту налагоджено тісну конструктивну співпрацю з військово-спортивним центром «Воїн», міським козацьким куренем Війська Запорізького Низового, Полтавським кошем ім. М.Міхновського, клубом юних десантників «Гвардія», міським військовим комісаріатом, військовою частиною А 2673 тощо.

Спільно з ВСЦ «Воїн» проводяться акції до Дня Захисника Вітчизни, Дня Перемоги, Дня Незалежності, Дня міста, Дня Українського козацтва, що вже стали традиційними, а також навчально-тренувальні збори «Марш-кидок», «Полігон». В січні 2010 року за сприяння управління у справах сім’ї, молоді та спорту було випущено книгу «Юним героям Полтавщини присвячується…», авторами якої є вихованці центру «Воїн». Книгу в кількості 500 шт. надано до бібліотек загальноосвітніх закладів міста, до ветеранських організацій, розповсюджено серед молодіжних громадських організацій. Презентація її відбулася під час проведення тематичного заходу «Шлях мужності і слави».

Постійно проводяться акції-привітання, соціальні заходи. Традиційними стали привітання в Горбанівському геріатричному пансіонаті ветеранів війни та праці. Спільно з дитячо-юнацькими клубами за місцем проживання для ветеранів, інвалідів війни, учасників бойових дій організовуються соціальні акції до державних свят.

В напрямку військово-патріотичного виховання молоді управління тісно співпрацює з райвиконкомами міста. Так, у 2009 році з нагоди Дня міста управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту спільно з Ленінським райвиконкомом за сприяння мережі «Ваша аптека» було проведено для ветеранів та жителів міста культурно-мистецьке свято «Ми вдячні Вам довіку – славетні наші ветерани». 7 травня в Київському районі на території Авіамістечка культурно-мистецьке свято «Славний неба подвиг на землі». В рамках даного заходу відбулося відкриття пам’ятного знаку М.Ємцю, відкриття меморіальної дошки П.Юрченку, відкриття пам’ятного знаку загиблим воїнам 169-ї авіаційної бази особливого призначення, концертна програма на плацу, солдатська каша, святковий феєрверк. 19 вересня 2010 року в Ленінському районі міста організовано та проведено культурно-мистецьке свято «»Героям Полтави – слава». Під час заходу відбулося відкриття пам’ятного знаку «Визволителям Полтави», святковий концерт та солдатська каша.

Спільно зі Студентською радою організована акція «Допоможи ветерану», де за пропозицією міської ради ветеранів за кожним начальним закладом було закріплено ветеранів, які проживають поруч, для надання їм шефської допомоги.

З метою пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних явищ та правопорушень в дитячому та молодіжному середовищі, утвердження моральності продовжено тісту співпрацю з благодійною асоціацією допомоги ВІЛ-інфікованим та хворих на СНІД «Світло надії», «Вихід є», «Клуб Квітень», Клінікою, дружньою до молоді, Студентською поліклінікою тощо. Спільно з даними організаціями проводиться певна профілактична робота.

Так, для студентів першокурсників у 2009 та 2010 роках проведено курси лекцій на теми: профілактика тютюнокуріння; вживання наркотиків та алкоголю; пропаганда безпечної сексуальної поведінки; профілактика ранньої вагітності та абортів.

Спільно з Протитуберкульозним диспансером було розроблено та випущено інформаційні бюлетені соціального спрямування («Зупини туберкульоз»), які розміщені у лікувальних закладах; вищих навчальних закладах, школах, міському транспорті.

Вперше в грудні 2009 року – січні 2010 було презентовано та відкрито кондомати. Ініціаторами впровадження цієї сучасної технології стали – молоді приватні підприємці. Систематично за ініціативи управління розміщуються відео ролики соціальної реклами на місцевих телеканалах та на великому світлодіодному екрані біля кінотеатру імені І.П. Котляревського.

Спільно з благодійною асоціацією «Світло надії» та за участю молодіжних, громадських організацій, що займаються профілактичною роботою, Клінікою дружньою до молоді, Студентською поліклінікою, Центром боротьби та профілактики СНІДу, з нагоди Всесвітнього дня пам’яті людей, померлих від СНІДу в Корпусному парку щороку організовуються традиційні акції: у 2009 - «Зупини відлік!», а 16 травня 2010 року була проведена акція «Бережи любов». В рамках акції кожен бажаючий міг безкоштовно та анонімно пройти тест на ВІЛ, відвідати виставку робіт полтавських митців на тему: «Наслідки нашої байдужості», взяти участь в ярмарку благодійництва для ВІЛ-інфікованих дітей. Також всі присутні змогли переглянути тематичну концертну програму та вшанувати пам’ять померлих від СНІДу, запаливши свічку та поставивши її на символічну 400-метрову червону стрічку, яка була розміщена навколо пам’ятника Слави.

Управлінням систематично випускаються інформаційні буклети з профілактичною інформацією, які розповсюджуються під час проведення заходів.

Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту, спільно з ПОДТРК «Лтава» було виготовлено відео-ролик соціальної реклами з профілактикою ВІЛ/СНІД та розміщено в травні 2009 р. на місцевому телебаченні: ПОДТРК «Лтава» та на великому світлодіодному екрані біля кінотеатру імені І.П. Котляревського.

У 2009 році ПМЦСССДМ було організовано загальноміську інформаційно-профілактичну акцію «Полтава СНІДу каже: «Ні!», благодійну виставку-ярмарок «Мистецтво проти СНІДу, конкурс фотографій «Життя прекрасне…», конкурс малюнків тощо. Створено спеціалізоване формування - «Мультидисциплінарна команда» на виконання загально держаної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки», проведено в місті перший соціальний ФЛЕШМОБ. У 2010 році - проведено акцію «Здоровим бути здорово». У вересні 2010 року проведено перший у м.Полтаві конкурс серед навчальних закладів міста «День змін», охоплено 10 000 осіб.

З метою підтримки обдарованої молоді, яка навчається у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації виплачується іменна стипендія міського голови в розмірі 400 грн. щомісячно 24 кращим студентам.

Також виплачується іменна стипендія міського голови в розмірі 400 грн. щомісяця 7 кращим молодим та перспективним спортсменам міста.

Структурними підрозділами виконкому, кримінальною міліцією у справах неповнолітніх, райвиконкомами продовжується робота по виконанню заходів направлених на подолання безпритульності та бездоглядності неповнолітніх.

Проводяться профілактичні заходи працівниками управління спільно з відділом громадської безпеки та взаємодії з правоохоронними органами, міліції та інших служб, які залучаються до проведення рейдів щодо попередження вживання алкогольних та слабоалкогольних напоїв молоддю та неповнолітніми.

Протягом 2009-2010 року за сприяння управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради та у співпраці з Полтавським центром сім’ї «Родинний дім», на місцевих телеканалах та на великому світлодіодному екрані в центрі міста продовжується транслюватися ролик соціальної реклами, спрямований на попередження неврегульованої міграції, шахрайства у сфері працевлаштування за кордоном та торгівлі людьми.

Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту, управлінням освіти проводиться оздоровча компанія дітей, особливо приділяється велика увага оздоровленню дітей пільгових категорій.

На проведення літньої оздоровчої кампанії у 2010 році з міського бюджету виділено 1954,3 тис.грн., що на півмільйона більше, ніж у минулому році – 1448,2 тис.грн.

У 2010 році у пришкільних таборах у з денним перебуванням за 18-ти денну відпочинкову зміну оздоровлено 2800 дітей шкільного віку, з них дітей пільгових категорій – 1239 дитини.

Всього охоплено оздоровленням дітей в пришкільних та заміських оздоровчих таборах - 3958 дітей, з них дітей пільгових категорій 1899 дітей.

З метою надання психологічної, юридичної, інших видів послуг при ПМЦСССДМ функціонує телефон «гарячої лінії», де психолог та соціальний педагог надають екстрені інформаційні та психологічні консультації. Функціонує три студентські соціальні служби на базі Полтавського університету економіки і торгівлі, Полтавської державної аграрної академії та Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. З метою запобігання ранньому соціальному сирітству проводиться робота серед навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації «Бажані діти в бажаний час». В рамках програми проводяться лекції, бесіди, тренінги «Я майбутня мама». ПМЦСССДМ проводяться навчання в «Школі молодого подружжя» для молодих пар, які вступають у шлюб

Ще одним з напрямків роботи ПМЦСССДМ є соціальний супровід сімей, які знаходяться у кризовій ситуації. Із сім’ями, що стоять на обліку працюють фахівці, надають соціально-педагогічні, психологічні, юридичні, інформаційні послуги, проводиться відвідування та вивчення умов проживання клієнта, при необхідності надається допомога.

З метою соціалізації молоді з особливими потребами на базі Центру реабілітації дітей-інвалідів до 18 років проводяться заняття з психологом та соціальним педагогом. ПМЦСССДМ з метою розкриття творчих здібностей дітей та молоді з особливими потребами проведено фестиваль творчості «Від серця до серця» та виставку робіт до Дня інваліда, охоплено близько 500 осіб. З нагоди Дня молоді на базі музею В.Г.Короленка проведено виставку робіт молоді з особливими потребами «Літній небокрай»

Управління у справах сім’ї, молоді та спорт, ПМЦСССДМ постійно організовують благодійні заходи. Так, вже традиційними стали привітання ВІЛ-інфікованих дітей денного центру їх перебування «Ти найкращий» Благодійної асоціації «Світло надії», управління постійно залучає до привітань спонсорів, приватних підприємців міста. Не залишаються без уваги і діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування для них кожного року організовується щорічна новорічна акція по збору подарунків від громадян міста «Ялинка янголів», новорічні ранки міського голови, благодійні акції до Великодня, Дня захисту дітей, Дня знань тощо. До державних свят постійно проводяться привітання дітей, які знаходяться в лікарняних закладах.

Традиційними стали привітання в Горбанівському геріатричному пансіонаті ветеранів війни та праці. Так, спільно з дитячо-юнацькими клубами за місцем проживання організовано свята: для жінок з нагоди 8 Березня; для ветеранів та учасників бойових дій з нагоди Дня Перемоги.

Традиційно проходять привітання до Дня Святого Валентина у міському РАГСІ, до Дня матері та Дня сім’ї у міському клінічному пологовому будинку.

Основні цілі на 2011 рік:

 • координація зусиль органів місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері реалізації державної молодіжної політики;

 • поліпшення якості життя дітей, сімей та молоді, забезпечення їх прав та задоволення законних інтересів;

 • соціально-профілактична робота щодо запобігання правопорушенням та соціально-небезпечним хворобам, формування навичок здорового способу життя;
  - створення умов для зростання і виховання дітей у колі здорової сім’ї;

 • підготовка до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 • проведення заходів з метою попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми;

 • підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій та їх спілок у реалізації програм, спрямованих на вирішення проблем молоді;
  - утвердження гендерної рівності в суспільстві.

 • активізація роботи в напрямку профорієнтації серед молоді на робітничі професії та підтримка підприємницьких ініціатив молодого покоління.

Основні завдання та заходи на 2011 рік:

 • вивчення та аналіз пріоритетних потреб молоді міста - управління у справах сім’ї, молоді та спорту, ПМЦСССДМ – протягом року;

 • сприяння розвитку громадської активності молоді, підтримка молодіжного руху в місті, залучення до конструктивної співпраці молодіжні громадські організації, лідерів студентського самоврядування з метою розробки та впровадження молодіжних, соціальних проектів та заходів - управління у справах сім’ї, молоді та спорту, ПМЦСССДМ – протягом року;

 • формування позитивного іміджу сім’ї, пропаганда сімейних цінностей, відповідального батьківства, сприяння створенню та функціонуванню у місті прийомних сімей - управління у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей, ПМЦСССДМ – протягом року;

 • проведення координаційної, просвітницької та роз’яснювальної роботи щодо попередження здійснення насильства в сім’ї - управління у справах сім’ї, молоді та спорту, ПМЦСССДМ – протягом року;

 • підтримка багатодітних сімей - управління у справах сім’ї, молоді та спорту, ПМЦСССДМ – протягом року;

 • проведення роботи по утвердженню гендерної рівності у суспільстві - управління у справах сім’ї, молоді та спорту – протягом року;

 • проведення профорієнтаційної роботи, організація заходів в напрямку розвитку молодіжного підприємництва - управління у справах сім’ї, молоді та спорту, ПМЦСССДМ – протягом року;

 • сприяння організації діяльності молодіжних трудових загонів та організація громадських робіт для молоді – управління у справах сім’ї, молоді та спорту, ПМЦСССДМ – літній період;

 • здійснення заходів по національному, духовному, патріотичному вихованню молоді, зміцненню моральності у суспільстві - управління у справах сім’ї, молоді та спорту, ПМЦСССДМ – протягом року

 • пропаганда здорового способу життя, здійснення роботи щодо фізичного розвитку молоді, співпраця всіх зацікавлених державних та недержавних структур щодо соціального партнерства у питаннях формування здорового способу життя та профілактики наркоманії, ВІЛ/СНІДу, виготовлення та розповсюдження відповідних інформаційних матеріалів - управління у справах сім’ї, молоді та спорту, ПМЦСССДМ – протягом року;

 • підтримка інтелектуальних, творчих здібностей молодого покоління, надання допомоги для участі у різноманітних конкурсах, змаганнях та фестивалях - управління у справах сім’ї, молоді та спорту, ПМЦСССДМ – протягом року;

 • активізація роботи щодо соціального захисту дітей, запобігання серед них бездоглядності та правопорушень - управління у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей, ПМЦСССДМ – протягом року;

 • здійснення інформаційно-просвітницької роботи в напрямку протидії торгівлі людьми - управління у справах сім’ї, молоді та спорт – протягом року;

 • покращення якості надання оздоровчих послуг дітям пільгових категорій м.Полтава - управління у справах сім’ї, молоді та спорту – протягом року;

 • удосконалення форм психологічної, юридичної, інших видів послуг з питань шлюбу, сім’ї та виховання дітей - ПМЦСССДМ – протягом року;

 • удосконалення системи надання допомоги сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, взяття їх під соціальний супровід – ПМЦСССДМ– протягом року;

 • соціальна реабілітація і адаптація людей та молоді з обмеженими фізичними можливостями  - ПМЦСССДМ,управління у справах сім’ї, молоді та спорту – протягом року;  

 • розвиток благодійності, залучення приватних підприємців до підтримки соціальних та благодійних проектів - управління у справах сім’ї, молоді та спорту, ПМЦСССДМ – протягом року.

Ресурсне забезпечення: за рахунок та в межах коштів, передбачених на фінансування заходів з питань сім’ї, жінок, дітей та молоді з міського бюджету на 2011 рік.

Забезпечуватиметься виконання міської комплексної програми «Молодь Полтави» на 2007-2011 рр., програми соціального забезпечення та соціального захисту населення м.Полтава «Турбота», міської програми соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді на 2010-2011 роки.

Забезпечуватиметься виконання вищезгаданих програм, шляхом налагодженої та узгодженої роботи працівників управління у справах сім’ї, молоді та спорту, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

2.6 Ринок праці

В 2011 році буде продовжена робота щодо стабілізації ситуації на ринку праці міста.

З метою розширення сфери прикладання легальної праці планується забезпечити збереження існуючих та створити в різних сферах та галузях економіки м. Полтава 5800 нових робочих місць.

Службою зайнятості в прогнозному періоді передбачається працевлашту-вати 4900 осіб.

Для соціального захисту громадян, що не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, передбачено забронювати на підприємствах усіх форм власності 350 робочих місць.

Міським центром зайнятості на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації прогнозується направити 795 осіб за професіями, які користуються попитом на ринку праці, що дасть змогу самостійно вирішити питання зайнятості. До оплачуваних громадських робіт планується залучити 1925 осіб.

Чисельність незайнятих громадян на обліку в службі зайнятості станом на 01.01.2011 року складає 3470 осіб.

Основні заходи на 2011 рік:

 • здійснення державного регулювання у сфері зайнятості шляхом реалізації Програми зайнятості населення міста Полтави на 2010-2011 роки через подальше розширення сфери застосування праці за рахунок створення 5800 нових робочих місць та удосконалення форм соціальної підтримки незайнятих осіб, зареєстрованих у міському центрі зайнятості – Управління та відділи міськвиконкому, Міський центр зайнятості - протягом року;

 • підвищення мобільності робочої сили шляхом якісного та оперативного інформування населення про стан на ринках праці з використанням загальнодержавного банку вакансій – Управління соціального розвитку міськвиконкому, Міський центр зайнятості - протягом року;

 • підвищення якості робочої сили шляхом розширення напрямів професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних –Управління освіти міськвиконком, Управління соціального розвитку міськвиконкому, Міський центр зайнятості - протягом року;

 • проведення системної роботи з учнівською молоддю на виконання заходів Програми професійної орієнтації учнівської молоді на здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей–Управління освіти міськвиконкому, Управління соціального розвитку міськвиконкому, Міський центр зайнятості - протягом року;

 • забезпечення роботи міської комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, погашення заборгованості з виплати заробітної плати та інших соціальних виплат та міської робочої групи з координації діяльності в напрямку легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення – Управління соціального розвитку міськвиконкому, Районні управління праці та соціального захисту населення - протягом року.

2.7 Сприяння культурному розвитку та створення умов для реалізації творчого потенціалу людини і суспільства

Основною метою культурного розвитку є забезпечення продовження сталої динаміки розвитку культурно-мистецьких закладів міста, створення сприятливих умов для професійної, самодіяльної художньої творчості, реалізації творчого потенціалу людини, збереження та розвиток музейних закладів міста, міської бібліотечної мережі.

Основними завданнями є:

 • утвердження гуманістичних ідей, високих моральних засад у суспільному житті міста;

 • збереження і примноження культурних надбань, розвиток культурно-мистецьких, музейних закладів, бібліотек, позашкільних закладів естетичного виховання;

 • забезпечення умов для розвитку творчого потенціалу людини та суспільства, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян.

Головні напрямки виконання щодо здійснення комплексу заходів, спрямованих на удосконалення муніципального управління в галузі культури, зміцнення існуючої та примноження матеріальної бази закладів культури комунальної сфери, створення умов для всебічного гармонійного розвитку творчого потенціалу людини.

Правовою основою реалізації головних напрямків є Конституція України (28.06.1996), Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 року № 280/97, Закон України від 14.02.1992 року № 2117-ХІІ „Основи законодавства України про культуру” (із внесеними змінами), Закон України від 29.06.1995 року № 249/95-ВР „Про музеї та музейну справу” (із внесеними змінами), Закон України від 27.01.1995 року №32/95-ВР „Про бібліотеки і бібліотечну справу” (із внесеними змінами) та інші нормативно-правові акти.

Заходи щодо реалізації завдань.

1. Культурно-мистецькі заходи та діяльність з організації дозвілля:

 • проводити огляди-конкурси, звітні концерти закладів культури і мистецтва міста Полтави;

 • продовжити роботу з підготовки та проведення культурно-мистецьких заходів з нагоди державних та знаменних свят відповідно до щорічних планів заходів управління культури;

 • здійснювати заходи щодо збереження та відродження традиційних народних художніх промислів та ремесел, народних (обрядових) свят, вивчення народознавства;

 • забезпечити окремій соціальній групі громадян (діти дошкільного віку, учні, студенти, інваліди) доступ до культурних цінностей на пільгових умовах;

 • надавати методичну допомогу професійним та аматорським творчим колективам, працівникам культури, окремим громадянам (обдарованим дітям та юнацтву), фінансування участі у фестивалях і конкурсах різного рівня (міжнародні, всеукраїнські, регіональні;

 • проводити фестивалі і конкурси різноманітних жанрів мистецтва;

 • проводити культурно-мистецькі, просвітницькі та освітні заходи з нагоди відзначення знаменних і пам’ятних дат;

 • проводити урочисті вручення: Міська премія ім.Самійла Величка, Літературна премія ім.В.Г.Короленка, Літературна премія ім.І.П.Котлярев-ського, Літературна премія ім. М.В.Гоголя, Міська премія ім.М.Ярошенка;

 • проводити ремонтно-реставраційні роботи та заходи по забезпеченню матеріально-технічної бази закладів культури комунальної сфери міста;

 • сприяти роботі творчих спілок, культурно-мистецьким товариствам, фондам, асоціаціям, іншим громадським організаціям, які діють у сфері культури міста Полтави.

2. Розвиток музеїв та музейної справи:

 • проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень та будівель музейних закладів, що перебувають у комунальній формі власності;

 • покращення матеріально-технічного забезпечення музеїв: придбання комп’ютерної техніки та ліцензійного забезпечення, відео та фотоапаратури;

 • продовження роботи щодо поповнення музейних фондів новими експонатами;

 • проведення комплексу робіт щодо виявлення, консервації та реставрації пам’яток музейного фонду;

 • оновлення експозицій (реєкспозиційна робота) музейних закладів міста на основі тематико-експозиційного плану;

 • здійснення заходів щодо проведення експертних випробувань музейних предметів із дорогоцінних металів та коштовного каміння органами державного пробірного контролю (Державний гемологічний центр України Міністерства фінансів України);

 • проведення міських, регіональних, міжрегіональних, всеукраїнських, міжнародних тематико-історичних, науково-інформаційних конференцій, презентацій, виставок, конгресів, симпозіумів з питань розвитку музейної справи, музеєзнавства, визначних ювілейних подій, пам’ятних дат;

 • розроблення та випуск поліграфічної продукції з музейної тематики: матеріали науково-практичних конференцій, довідники, буклети тощо;

 • організація телерадіопередач, зйомок художньо-публіцистичних фільмів з історії музейних закладів, їх розвитку, знаменних дат;

 • сприяти в організації процесу підвищення кваліфікації музейних працівників (здобуття спеціалізованої освіти, проведення курсів тощо).

3. Розвиток бібліотечної справи:

 • реконструкція та ремонт бібліотечних будівель, приміщень централізованої бібліотечної системи;

 • зміцнення матеріально-технічного оснащення бібліотечних закладів міста: придбання відповідних засобів механізації, розмножувальної техніки, фото кіноапаратури, комп’ютерів, інтернет-залів тощо;

 • комплектування бібліотечного фонду міської бібліотечної мережі: придбання книжкового фонду, періодичних видань, отримання за цільовими програмами книговидання та за акцією „Подаруй бібліотеці книгу” тощо;

 • організація та проведення книжкових виставок, бібліографічних переглядів літератури, круглих столів, інших масових форм науково-просвітницької роботи з нагоди державних та професійних (галузевих) свят, визначних подій, ювілеїв, пам’ятних дат;

 • організація та проведення інформаційно-бібліографічної роботи бібліотек міста;

 • здійснення заходів щодо покращення умов зберігання (викорис-товування) особливо цінних та рідкісних видань.

Серед прерогативних завдань розвитку культурно-історичного потенціалу м. Полтава, підтримки творчого потенціалу територіальної громади міста є розвиток та утвердження позитивного іміджу м. Полтава, як регіонального лідера туристичної галузі. Основною метою розвитку туристичної галузі є забезпечення сталої динаміки росту туристичного потоку від внутрішнього та міжнародного в’їзного туризму, створення конкурентоспроможного, як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку туристичного продукту.

Основними завданнями розвитку галузі на 2011 рік є:

 • підвищення частки туристичної галузі міста в мікроекономічних показниках;

 • забезпечення галузі висококваліфікованими кадрами;

 • підвищення рівня добробуту громадян і створення додаткових робочих місць;

 • збільшення частки очікуваних доходів від туристичної галузі до місцевого бюджету;

 • туристсько-екскурсійний супровід чемпіонату Європи з футболу – ЄВРО-2012.

Реалізація вищезазначених завдань передбачає втілення наступних основних заходів:

 • участь в роботі регіональних та всеукраїнських туристичних виставках-ярмарків;

 • участь у всеукраїнських поліграфічних проектах з популяризації та просування туристичного територіального продукту м. Полтава;

 • організація та проведення курсів з підготовки фахівців туристичного супроводу;

 • розроблення та втілення інформаційних покажчиків у м. Полтава для вітчизняного та іноземного туриста;

 • сприяння модернізації існуючої та створення умов для появи нових закладів тимчасового розміщення (проживання) у м. Полтава;

 • забезпечення організації дії «Комунального екскурсійного автобусу»;

 • здійснення інформаційно-просвітницьких заходів з безпеки туристичних послуг.

Втілення комплексних заходів, які передбачаються програмою надасть можливість удосконалити муніципальне управління в галузі туризму, зміцнити існуючу та примножити матеріальну базу туризму, створити умови для реалізації інвестиційних проектів коштом вітчизняних та іноземних інвесторів, примножити обсяги надання туристичних послуг, шляхом розширення спектру в’їзного та внутрішнього туризму.

  1. Політика в сфері фізичної культури та спорту

Фізичне виховання є складовою частиною фізичної культури та спорту, метою якого є формування фізично-досконалого, соціально-активного та морально-стійкого покоління.

Спорт в галузі – є її частиною і націлений на результати вищих досягнень та реалізації можливостей людини.

Розвиток фізичної культури і спорту, за статистичними даними, останніх років характеризується щорічними покращеннями основних показників. Піклування про здоров’я людини завжди знаходиться в центрі уваги держави.

Політикою держави є постійна турбота про фізичний розвиток підростаючого покоління, розвиток масової фізичної культури і спорту.

В місті Полтава на підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладів всіх рівнів, що становить 193 об’єкти, всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи в м. Полтава займається 108139 осіб працездатного населення, з них в учбових закладах міста 53 978 осіб серед яких 6168 віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи. На підприємствах, установах, організаціях займається 44 000 осіб. Вживаються заходи щодо розвитку мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл та збільшення видатків на їх утримання. В місті Полтава працює 14 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких займаються 5496 осіб та 1 школа вищої спортивної майстерності, в якій займається 104 спортсмени постійного складу.

Проводиться робота за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення. Для її покращення в місті створено і функціонує Полтавський міський заклад-центр фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” з відділом по роботі з інвалідами. Всього заклад-центром «Спорт для всіх» було проведено 73 змагання за місцем проживання, з них 34 змагань проведено відділенням по роботі з інвалідами. Певна увага приділяється управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту спортсменів-інвалідів з різних нозологій, проводяться змагання з плавання, волейболу, футболу, шахів, шашок та інші. В рамках програми «Турбота» команда міста Полтава інвалідів-візочників брали участь у Міжнародному марафоні «Співдружність», який проходив по містам Росії, Білорусії та України, та вибороли перше місце , кубок змагань. Проводиться підготовка спортсменів-інвалідів м. Полтави до участі у міжнародних, всеукраїнських змаганнях, зимових та літніх Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх. Так, Дмитро Виноградець, паралімпієць, у 2010 рік тричі став переможцем чемпіонату світу з плавання серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. На міжнародному рівні на змаганнях з плавання серед інвалідів Полтавщину захищали майстри спорту України з плавання Хруль Оксана, Богодайко Євген.

В 2010 році потреба на галузь «Фізична культура збільшена тільки на 2%, з чого видно – 2009р. – 7940,0 тис.грн., а 2010р. – 8103,4 тис.грн., це спричинив нестабільний соціально-економічний стан в Україні. Так, на галузь «Фізична культура і спорт» у 2010 році з державного бюджету було виділено 2988,5тис.грн..З міського бюджету було виділено 5115,7 тис.грн.. За рахунок спонсорських коштів в спортивний табір«Олімпійські надії» (с.Соснівка, Полтавського р-н) придбано сучасне обладнання та спортивний інвентар на суму 2500грн..

За 2010 рік 168 команд міста були відряджені на змагання різного рівня та проведено 75 спортивних заходів в місті на суму 540,0 тис.грн. за бюджетні кошти.

За останні роки найбільшого розвитку набули молодіжні розважально-спортивні заклади – боулінг клуби, ковзанки зі штучним покриттям, більярдні клуби, ролледром. В кожному закладі функціонує соціальний пакет для школярів та студентської молоді. Проводяться турніри, акції, кубки серед молоді з даних видів спорту. Тільки за зимовий сезон 2009-10 років на чотирьох ковзанках зі штучним покриття, згідно соціальному пакету, більше 7000 школярів та студентів безкоштовно відвідали штучні ковзанки.

В оздоровчий період 2010 в СОТ «Олімпійські надії» за три тури оздоровилося 339 дітей з міського бюджету на суму 174,2 тис.грн. та позабюджетні кошти 351,3 тис.грн.

Основні проблеми:

 • Зміцнення існуючої матеріально-технічної бази;

 • Недостатній рівень фінансування капітальних видатків та збереження кадрів галузі фізичної культури і спорту.

Основні завдання на 2011 рік:

 • продовжувати залученню до занять фізичною культурою і спортом населення всіх вікових груп, в тому числі дітей і молодь;

 • працювати над питаннями відкриття нових відділень з Олімпійських видів спорту;

 • збільшувати кількість та якість проведення міських спортивних заходів, свят, конкурсів, першостей, чемпіонатів, спартакіада;

 • підвищувати кваліфікації фізкультурних кадрів та контролювати відповідність освіти тренерсько-викладацького складу;

 • сприяти збільшенню кількості юних спортсменів м. Полтави, які оздоровлюються в літній період в таборах відпочинку;

 • встановити майданчик зі штучним покриттям для гри з футболу на запасному полі стадіону „Ворскла” імені О.Бутовського;

 • відповідно до норм ДБН 360 – 92 „Містобудування, планування і будівництво міських поселень” провести відповідні заходи щодо будування спортивних майданчиків в м. Полтаві.

  1. Безпечне довкілля та екологічна політика

Збереження навколишнього природного середовища, раціональне використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення – головні завдання сьогодення. З метою реалізації зазначених напрямків в галузі охорони довкілля, враховуючи пріоритети державної екологічної політики, виконавчий комітет Полтавської міської ради здійснює діяльність щодо координації природоохоронної діяльності промислових підприємств, організацій та установ і забезпечує запровадження природоохоронних заходів, передбачених «Програмою охорони довкілля в місті Полтава на 2009-2011 роки», яка затверджена рішенням позачергової тридцять шостої сесії Полтавської міської ради п’ятого скликання від 29.01.09 з послідуючим коригуванням її заходів.

На сьогодні у місті Полтава відображені екологічні проблеми будь-якого промислового міста країни. В цілому екологічний стан міста протягом 2009-2010 років залишається стабільним, враховуючи незначну динаміку змін більшості показників, що характеризують стан довкілля, за відсутності техногенних та природних надзвичайних подій і явищ, і є доволі прийнятним у порівнянні з більшістю інших міст України.

Повітряний басейн. Лабораторними дослідженнями Полтавського обласного центру з гідрометеорології Держгідромету встановлено, що загальне фонове забруднення атмосферного повітря в м. Полтава в значній мірі обумовлено наявністю 5-ти пріоритетних токсичних домішок, а саме: пилу, формальдегіду, діоксину азоту, оксиду вуглецю, оксиду азоту.

Забрудненість повітря важкими металами, зокрема : кадмієм, залізом, марганцем, міддю, нікелем, свинцем, хромом та цинком нижча за граничні вимоги (за даними лабораторії моніторингу важких металів Центральної геофізичної обсерваторії м. Київ).

Порівняння даних спостережень в контрольованих точках свідчить, що більш забрудненими залишаються Супрунівський промвузол і райони, які прилягають до площі Зигіна, а також, вулиці з інтенсивним рухом автотранспорту, зокрема: Маршала Бірюзова, Пушкіна, Шевченка, Фрунзе, Кагамлика, Алмазна та інші.

Дані спостережень свідчать, що загальний рівень забруднення атмосферного повітря в Полтаві нижчий за середній рівень в Україні і становить 3,86.

Водний басейн на території міста включає більш ніж 100 водних об'єктів, а саме: 76 ставків площею 1500 м2 (загальною площею 846700 м2), 3 річки: р.Ворскла (площа в межах міста 734970 м2), р. Тарапунька, р. Коломак; 22 струмки загальною протяжністю 15287 м.

Стан водних ресурсів характеризується показниками щодо їх використання по місту Полтаві за 2008 та 2009 роки:

Структура водоспоживання

2008 (млн.м3)

2009 (млн.м3)

Забрано води взагалі

31,18

27,95

Забрано із поверхневих джерел

0,193

0,051

Забрано води з підземних джерел

30,99

27,90

Використано води взагалі

24,09

21,97

Використано води в промисловості (виробничі потреби)

3,711

3,063

Використано води в сфері ЖКГ (на побутово-питні потреби)

20,24

18,71

Структура водовідведення

2008 (млн.м3)

2009 (млн.м3)

Скинуто стічних вод у поверхневі водні об’єкти всього

22,48

22,59

Скинуто нормативно очищених стічних вод

22,47

22,58

Скинуто без очищення стічних вод

-

-

Скинуто недостатньо-очищених стічних вод

0,001

0,000

Скинуто нормативно чистих стічних вод

0,011

0,009

Інші відомості

2008 (млн.м3)

2009 (млн.м3)

Обсяг оборотного та повторно-послідовного водопостачання

8,974

7,626

Відсоток економії свіжої води за рахунок оборотної %

70,68

71,27

Коефіцієнт використання свіжої води

0,773

0,786

З метою забезпечення належного санітарного та екологічного стану прибережних територій, утримання інженерних споруд і водних об’єктів на земельних ділянках водного фонду на території міста Полтава, рішенням сорок другої сесії Полтавської міської ради п’ятого скликання від 13.08.09 Октябрська, Київська, Ленінська районні в місті Полтава ради здійснюють повноваження в межах території районів щодо вирішення вищевказаних питань.

Для створення сприятливого гідрологічного режиму використання водних об'єктів, на сьогодні паспортизовані 18 ставків, роботи планується продовжувати. Виконані роботи з розчистки частини русел річок Ворскла, Тарапунька та окремих ставків, а саме: каскаду ставків по вул. Нижньомлинській, проведено розчистку та благоустрій ставка на території садиби-музею Панаса Мирного. Заплановано проведення комплексу робіт з розчистки русла р. Ворскла та кріплення лівого берегу в сел. Вакуленці, розчистки верхніх ставків по вулицям Нікітченка та Тобілевича, закінчення робіт в межах проекту «Інженерний захист від підтоплення ділянки в заплаві р.тарапунька в м.Полтава».

Систематично проводиться робота щодо інформування населення про Порядок дотримання водоохоронного режиму використання прибережних захисних смуг водних об’єктів в межах міста.

Радіаційний стан території. Рівень природної радіації повітря становить 12-16 мікроРг/год, показники щодо води та грунтів – не перевищують допустимих величин природних радіонуклідів. Джерел техногенного радіаційного забруднення міського середовища немає. Дозиметричного паспорту міста немає. Спостереження за радіаційним станом території здійснює відділ радіології обласної СЕС.

Природно-заповідний фонд міста Полтава налічує 33 об'єкти, з них 32 місцевого значення і Полтавський міський парк (дендропарк) – парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Загальна площа зелених насаджень міста складає 3279 га.

Рішенням сімнадцятої сесії Полтавської міської ради п’ятого скликання від 9 серпня 2007 року, затверджено перелік парків і скверів, які передано на баланс для здійснення догляду та утримання КП «Декоративні культури» Полтавської міської ради.

Крім того, виконані роботи з розробки І-ї черги проекту реконструкції та благоустрою парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Полтавський міський парк» з подальшим виконанням робіт. В 2011 році роботи щодо розробки проекту парку будуть виконані в повному обсязі.

Сфера поводження з відходами. В місті Полтава діяльність 273 підприємств пов’язана з утворенням промислових відходів І - ІІІ класів небезпеки, 94 з них включені до Переліків реєстрів об’єктів утворення, оброблення, утилізації відходів та місць їх видалення, затвердженого розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації від 13.10.10 № 388.

Переробка та утилізація окремих видів промислових відходів здійснюється на підприємствах міста, а саме ЗАТ «Науково-виробниче об’єднання «Екоресурс», ТОВ «Фірма Діола», ПАТ НДІ «Емальхіммаш» і НТ «Колан», ЗАТ «Медтехніка», НГВУ «Полтаванафтогаз» ВАТ «Укрнафта».

Побутові відходи-основний вид відходів, що утворюються в житлово-комунальній сфері міста, дрібними виробниками, а також в промисловості та інших сферах економіки міста, які з відходами ІІІ класу небезпеки вивозяться для складування на міське звалище площею 17,4 га розташоване в с.Макухівка на землях Полтавського району відповідно до Державного акту на постійне землекористування. Вивезення відходів здійснюється відповідно до переліків узгоджених міською СЕС.

Звалище експлуатується понад 50 років без належного інженерного забезпечення, внаслідок чого здійснюється негативний вплив на довкілля в цілому та підземні грунтові води зокрема. За станом забруднення грунтових вод проводиться періодичне спостереження. Розроблено паспорт місця видалення відходів на міському звалищі та інструкція по захороненню відходів.

На території міста діють норми накопичення твердих побутових відходів (ТПВ) для населення та юридичних (фізичних) осіб невиробничої сфери, затверджені рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради від 20.02.08 № 50, запроваджена система контейнерного збору сміття.

Відповідно до норм накопичення ТПВ у місті в розрахунку на рік утворюється 677,57 тис.м3 відходів, а саме:

-

населенням ГЖЕД міськвиконкому

-

240 656

м3;

-

населенням ЖБК (ОСББ)

-

47 540

м3;

-

населенням відомчого житлового фонду

-

40 644

м3;

-

населенням приватного сектору

-

219 764

м3;

-

установами бюджетної сфери

-

49 959

м3;

-

інші підприємства невиробничої сфери

-

79 006

м3.

Відповідно до укладених договорів з суб’єктами господарювання на захоронення відходів ІІІ-ІУ класів небезпеки на міському звалищі (2009р. - 2278 од. та 2010р. - 2688 од.), КАТП-1628 перевезено відходів обсягом відповідно 483,8 тис.м3 та 452,4 тис.м3. Фактично за даний період вивезено сміття на 30% більше.

Зазначеним підприємством обслуговується 1933 євроконтейнери та 1087 звичайних контейнерів, ємністю 0,65-0,75 м3. Впроваджено 15 маршрутних графіків роботи сміттєвозів по обслуговуванню контейнерів, в тому числі три з обслуговування урн для сміття.

Роздільне збирання корисних компонентів побутових відходів на місті їх утворення (контейнерні майданчики) не проводиться, генеральна схема санітарного очищення міста не розроблена.

Протягом 2009-2010 років підприємствами, що мають відповідні ліцензії на здійснення цього виду діяльності, забезпечена робота мережі приймальних пунктів по збиранню, заготівлі окремих видів відходів, як вторинної сировини (макулатури, склобою, відходів полімерних матеріалів, матеріалів текстильних вторинних, використаної металевої тари та інших). Обсяги заготівлі вторинних відходів за звітній період мають тенденцію до збільшення.

З метою здійснення контролю за санітарним та екологічним станом міста, запобігання утворення несанкціонованих звалищ побутового сміття, запроваджені «Правила благоустрою та забезпечення чистоти і порядку в м.Полтава та перелік стягнень за порушення цих «Правил».

За 2010 рік інспекцією по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста було складено 2681 протокол, надано 14885 приписів з термінами ліквідації недоліків. Всі порушення були своєчасно усунені.

Зафіксовано 1069 несанкціонованих сміттєзвалищ, які ліквідовані зусиллями ГЖЕД, КАТП 1628. Запроваджена нова форма роботи, а саме: проведення спільних рейдів інспекторів інспекції з представниками міліції, ГЖЕДів, засобів масової інформації.

Проведено 1706 рейдів по перевірці територій, з яких 272 висвітлено в ЗМІ. Організовано 352 засідки в місцях утворення несанкціонованих сміттєзвалищ; проведено 673 зібрання органів самоорганізації населення.

Підсумовуючи вищевикладене, варто зазначити, що загальна тенденція діяльності виконавчого комітету Полтавської міської ради в зазначеній сфері має позитивні зрушення в напрямку зменшення негативного впливу на довкілля та його поліпшення.

Основні цілі діяльності виконавчого комітету в сфері охорони довкілля на 2011 рік:

 • координація природоохоронної діяльності суб’єктів господарювання усіх форм власності на території міста;

 • поліпшення стану повітряного і водного басейнів, земельних ресурсів та якості питної води, збереження природно-заповідного фонду, вирішення питань в сфері поводження з відходами;

 • запровадження природоохоронних заходів міської екологічної програми з метою стабілізації та поліпшення стану навколишнього природного середовища;

 • підвищення рівня екологічної свідомості населення в питаннях охорони навколишнього природного середовища;

 • посилення ролі громадськості в процесі прийняття рішень, що стосуються довкілля.

Основні завдання та заходи на 2011 рік, які передбачаються «Програмою охорони довкілля в м. Полтава на період 2009-2011 роки» і заплановані, як доповнення до програми, з відповідним фінансуванням, а саме:

1. Заходи з координації природоохоронної діяльності суб’єктів господарювання усіх форм власності:

1.1. Виконання поточних і перспективних планів природоохоронної роботи промисловими підприємствами, установами і організаціями міста, погоджених виконавчим комітетом Полтавської міської ради.

2. Заходи в сфері поліпшення стану водного басейну в м. Полтава:

  1. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. р. Ворскла, Тарапунька та інших паспортизованих водних об’єктів (виконання робіт з розчистки ставків по вул.Тобілевича, Нікітченка та р.Ворскла в районі готелю «Турист», закріплення лівого берегу річки Ворскла (УЖКГ);

  2. Виконання робіт з паспортизації водних об’єктів (ставків) в межах міста (УЖКГ);

3. Заходи в сфері поводження з твердими побутовими відходами:

  1. Впорядкування сміттєзвалищ та санітарне очищення території міста (УЖКГ);

4. Заходи в сфері раціонального використання природно-заповідного фонду:

  1. Заходи з озеленення міста Полтава, а саме: посадка саджанців дерев та кущів, догляд за зеленими насадженнями (УЖКГ);

  2. Виконання робіт з інвентаризації зелених насаджень міських парків та скверів (УЖКГ);

  3. Поетапна розробка проекту реконструкції парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Полтавський міський парк» з послідуючим виконанням робіт (УЖКГ);

5. Організаційно-просвітницькі заходи з підвищення екологічної освіти:

  1. Забезпечення інформування населення з екологічних проблем міста та шляхів їх вирішення через ЗМІ (інспекція по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста за сприяння прес –служби міської ради);

  2. Організація видання поліграфічної продукції екологічного спрямування (інспекція по контролю за благоустроєм міста);

  3. Організація проведення акцій екологічного спрямування, «Чисті джерела» зокрема, здійснення нагородження переможців цінними призами (інспекція по контролю за благоустроєм міста спільно з міським управлінням освіти);

  4. Розвиток взаємодії студентського та місцевого самоврядування у вирішенні нагальних екологічних проблем міста (структурні підрозділи виконкому, вищі навчальні заклади);

  5. Підвищення рівня кваліфікації працівників інспекції в сфері охорони довкілля (інспекція по контролю за благоустроєм міста).

Основні існуючі проблеми в сфері охорони довкілля та шляхи їх подолання в 2011 році:

 • зменшення забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами промислових підприємств та автотранспортними засобами – шляхом удосконалення пилогазоочисного устаткування підприємствами міста, створенням нових об'єктів зеленого господарства та зелених смуг вздовж транспортних магістралей;

 • поліпшення санітарно-екологічного стану водних об’єктів в межах міста – шляхом запровадження заходів спрямованих на поліпшення санітарного стану водоохоронних зон водних об’єктів та запобігання здійсненню скидів неочищених стоків міської зливової каналізації у поверхневі водні об’єкти;

 • збереження та відновлення природно-заповідного фонду міста – шляхом виконання робіт з інвентаризації міських парків і скверів, поліпшення якості догляду та утримання об’єктів зеленого господарства, зокрема пам’яток природно-заповідного фонду;

 • вирішення питань в сфері поводження з відходами – удосконалення системи збору, транспортування, зберігання та утилізації відходів, впровадження безвідходних технологій підприємствами, контроль за виконанням вимог Правил благоустрою, чистоти та порядку в м. Полтава суб’єктами господарювання та мешканцями міста, удосконалення матеріально-технічної бази КАТП 1628;

 • підвищення екологічної свідомості населення в сфері охорони довкілля – запровадження заходів з виховання дбайливого відношення до довкілля у підростаючого покоління і студентської молоді зокрема, та населення міста в цілому.

Ресурсне забезпечення - запровадження природоохоронних заходів загальноміського значення здійснюється в межах бюджетних призначень за рахунок коштів міського та частково обласного фондів охорони навколишнього природного середовища (ФОНПС), власних коштів підприємств, установ та організацій.

За 2009 рік з міського екологічного фонду охорони навколишнього природного середовища на виконання природоохоронних заходів використано 379,48 тис. грн. В 2010 році заплановані видатки в сумі 1 204,82 тис. грн. для реалізації заходів, передбачених «Програмою охорони довкілля в м. Полтава на 2009-2011 рік» за рахунок коштів міського ФОНПС та залишку коштів минулого року.

У зв’язку із запровадженням Порядку погодження місцевих Планів природоохоронної роботи з Кабінетом Міністрів України, фінансування заходів розпочато у жовтні поточного року. В 2010 році профінансовано 739,4 тис.грн. Інвестиції в розвиток зазначеної сфери за звітній період не надходили.

Видатки міського ФОНПС на реалізацію міських природоохоронних заходів в 2011 році становлять суму 1151,6 тис. грн.

ІІІ. Поліпшення бізнес-клімату та залучення інвестицій

  1. Регуляторна політика та розвиток підприємництва

Органами місцевого самоврядування м. Полтава прийняття нормативно-правових актів здійснюється відповідно до вимог Закону України ";Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";.

Координація роботи щодо виконання розробниками регуляторних актів положень цього Закону та дотримання встановленої процедури з регуляторної діяльності здійснюється управлінням сприяння підприємництву.

Рішеннями Полтавської міської ради від 10.12.09 та міськвиконкому від 11.11.09 №324 затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік, до яких з початку року внесено 17 змін та доповнень.

У відповідності до затверджених планів у 2010 році прийнято 12 рішень виконавчого комітету та 5 рішень міської ради.

Регуляторна діяльність була спрямована на врегулювання питань господарської діяльності: у сфері тарифної політики затверджено 12 регуляторних актів, зайнятості населення - 4, містобудування, архітектури та благоустрою - 3, транспортних питань - 1,земельних питань – 1, підприємництва – 1.

Підприємництво є невід’ємною складовою ринкової економіки.

Зростання підприємницької активності у цій сфер сприяє наповненню ринку товарами та послугами, вирішенню проблеми зайнятості населення, створенню нових робочих місць.

Реалізована ";Програма розвитку підприємництва в м.Полтава на 2009-2010 роки";, розроблено проект Програми на 2011-2012 роки.

З початку року кількість суб’єктів господарювання в місті збільшилася майже на 1,9 % і становить понад 32,3 тис. осіб (юридичних осіб – 8,6 тисячі, фізичних осіб – 23,7 тисячі).

На сьогодні в Полтаві працює понад 1,4 тисячі торговельних закладів, близько 400 загально доступних закладів ресторанного господарства, 18 готелів та інших закладів розміщення, понад 500 закладів побутового обслуговування населення.

Розширюється мережа торгових центрів та магазинів типу «супер- та гіпермаркетів» з ефективними формами торгового обслуговування, насамперед впровадженням прогресивних технологій продажу товарів з використанням самого сучасного торговельно-технологічного обладнання.

Протягом 2009-2010 років відкрито 6 таких об’єктів зокрема, торговий центр «Олімп», торгово-культурний центр в мікрорайоні «Левада», супермаркети мережі «Фуршет», «АТБ», «Сільпо» та ін..

Збільшується кількість створених суб’єктами господарювання робочих місць, з початку року їх створено близько 5 тисяч, що на 20,7% більше відповідного періоду минулого року

Кількість малих підприємств на 10 тис. населення на 01.01.09 становила 124 одиниці, на кінець 2009 року цей показник зріс майже на 6% і становив 132 одиниці, за 2010 рік очікується збільшення до 134 одиниць.

Рівень зайнятості на малих підприємствах у відсотках до кількості населення у працездатному віці останні роки зберігається майже на тому ж рівні і становить на сьогодні 11,5%, що майже на 5% більше, ніж в середньому по області.

Розвиток підприємництва потребує створення розвинутої системи інфраструктури, що підтримує її діяльністьврізних напрямках: інформаційному, консультативному, навчальному, технічному та ін.

Зараз в Полтаві функціонують 9 інвестиційних фондів і компаній, два Бізнес – центри, Бізнес-інкубатор, 50 фінансово-кредитних установ (в т.ч.20 кредитних спілок), комунальна організація “Фонд підтримки підприємництва"; Полтавської міської ради, Рада підприємців міста, громадська приймальня з питань сприяння підприємницькій діяльності.

Важливим для розвитку підприємницької діяльності є фінансова підтримка з боку міської влади. Програмою розвитку підприємництва в м.Полтава на 2009-2010 роки були розширені та визначені пріоритетні для міста напрямки діяльності суб’єктів господарювання, згідно яких може надаватися фінансова підтримка

На розвиток бізнесу через комунальну організацію ";Фонд підтримки підприємництва"; з міського бюджету протягом 2009-2010 років було виділено 250 тис. грн.

З метою оперативного вирішення питань, що виникають у мешканців міста з питань започаткування та ведення підприємницької діяльності при громадській приймальні з питань сприяння підприємницькій діяльності діє телефонна інформаційна служба - «гаряча лінія».

З початку року до приймальні за консультаціями звернулися понад 220 осіб.

Протягом 2010 року на засіданнях Ради підприємців м. Полтава обговорювались найбільш актуальні питання розвитку бізнесу, зокрема у сфері оподаткування, дозвільної системи, пенсійної реформа та ін. Підготовлено та направлено ряд пропозицій до Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, Держкомпідприємництва України, Міністерства Економіки України.

Невід’ємним елементом системи підтримки підприємництва є підготовка кваліфікованих кадрів для підприємницьких структур різної форми власності.

Реалізація цих завдань здійснювалась навчальними закладами, міським центром зайнятості, Бізнес-центром, Бізнес-інкубатором, завдяки чому з початку 2010 року понад 900 підприємців підвищили кваліфікацію та майже 600 отримали фахову підготовку для зайняття підприємницькою діяльністю.

Сприяє розвитку підприємництва в місті робота створеного при міськвиконкомі Єдиного дозвільного офісу з видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

В рамках Єдиного дозвільного офісу видаються 14 дозволів в сфері землеустрою, будівництва та торговельної діяльності. На кожну дозвільну процедуру відповідно до вимог ISO розроблена інформаційна та технологічна картка.

За 2010 рік в рамках Єдиного дозвільного офісу надано близько 4 тисяч консультацій, видано понад 2,6 тисячі дозвільних документів.

Проводиться робота по приведенню процедури видачі документів дозвільного характеру через Єдиний дозвільний офіс у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.09 №526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», від 25.0810 № 725 ";Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності, які не можуть проводитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єктів господарської діяльності вимогам законодавства";.

В зв'язку з підготовкою до проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи по футболу 2012 року в готелях міста проводяться добудови, ремонт та оновлення номерів, модернізація тощо.

Із загальної кількості закладів готельного бізнесу міста визначені 6 об'єктів, які приймуть участь у проекті Євро-2012.

Ведеться клопітка робота в напрямку створення сучасної туристичної інфраструктури що надасть можливість забезпечити розміщення гостей та туристичних груп, які прибудуть на чемпіонат, з високим рівнем комфортності та широким спектром надання послуг.

Основна ціль: створення і підтримання сприятливих умов розвитку підприємництва у місті Полтава, формування і впровадження ефективної державної системи його обслуговування, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та влади.

Основні завдання та заходи :

 • дотримання у повному обсязі норм Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (структурні підрозділи виконавчого комітету Полтавської міської ради - протягом року);

 • удосконалення системи правового захисту підприємців (управління розвитку підприємницької діяльності, юридично-адміністративне управління, Полтавська Торгово-промислова палата, Рада підприємців міста - протягом року);

 • впровадження нових механізмів фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки підприємництва, удосконалення роботи комунальної організації «Фонд підтримки підприємництва» Полтавської міської ради та налагодження співпраці з фінансово-кредитними установами міста (управління розвитку підприємницької діяльності, КО «Фонд підтримки підприємництва Полтавської міської ради - протягом року);

 • створеннянових та удосконалення працюючих елементів інфраструктури підтримки підприємництва (управління розвитку підприємницької діяльності, КО «Фонд підтримки підприємництва Полтавської міської ради структурні підрозділи міськвиконкому, суб’єкти господарювання - протягом року);

 • сприяння розвитку закладів торгівлі, ресторанного, готельного господарства та побутового обслуговування, удосконалення роботи ринків (управління розвитку підприємницької діяльності, структурні підрозділи міськвиконкому - протягом року);

 • сприяння та підтримка підприємницьких структур, що займаються пріоритетними для міста видами діяльності, всебічна підтримка місцевого товаровиробника (управління розвитку підприємницької діяльності, структурні підрозділи міськвиконкому-протягом року);

 • сприяння подальшому розвитку системи підготовки висококваліфі-кованих кадрів для сфери підприємництва, підвищення кваліфікації власників та працівників сфери малого підприємництва (міський центр зайнятості, ЦПП «Полтава-Бізнес-Центр, ЦПП «Полтавський Бізнес - інкубатор - протягом року).

Основні проблемні питання:

 • організаційно-правові труднощі започаткування бізнесу, особливо на стадії переходу від реєстрації до початку діяльності;

 • недоступність кредитних ресурсів як для започаткування, так і для ведення бізнесу чи його відновлення, недостатні зв’язки міжнародними фінансовими організаціями по залученню інвестицій і грантів;

 • неоднозначність та суперечливість чинної нормативно-правової бази;

 • несприятлива податкова політика, непомірний тягар оподаткування (особливо в питаннях начислення на заробітну плату, що призводить до значної тінізації в малому бізнесі.);

 • громіздка система бухгалтерського обліку та звітності;

 • однією з найвагоміших перепон на шляху розвитку бізнесу є відсутність фінансових ресурсів;

 • слабкість інфраструктури малого підприємництва;

 • -недостатність професійних знань та досвіду тих, хто займається підприємництвом;

 • низький інноваційний потенціал малого та середнього підприємництва.

  1. Розвиток науково-технічної та інноваційної сфери

У механізмі розвитку передових країн інновації становлять майже 60 відсотків, а питома вага інноваційних підприємств в промисловому комплексі таких країн сягає до 70 відсотків. За останні роки цей показник по Україні складав від 12 до 15 відсотків, у м. Полтава від 11 до 15 відсотків.

На останню звітну дату інноваційною діяльністю в промисловому комплексі м.Полтава займалися 17 підприємств, або 14,3% загальної кількості обстежених, тому числі:

 • ГПУ«Полтавагазвидобування»;

 • ВАТ «Полтавхіммаш»;

 • ВАТ «Елемент шість»;

 • ВАТ«Полтавський автоагрегатний завод»;

 • ПАТ «Полтавський олійноекстракційний завод Кернел Груп»;

 • ТОВ «АСМІ»;

 • ПАТ «Науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій «Колан»;

 • ЗАТ «Полтавриба»;

 • ВАТ «Електромотор»;

 • ПП «Елсис»;

 • ВАТ «Полтавський машинобудівний завод»;

 • ТОВ «СІМО»;

 • ТОВ «Ді-Стар»;

 • ТОВ «Завод ГРЛ»;

 • СТ «ФІТ»;

 • ПАТ «Полтавський алмазний інструмент»;

 • ТОВ «Полтаваіндустрія».

У результаті інноваційної діяльності підприємствами впроваджено 12 нових технологічних процесів, 41 найменування інноваційних видів продукції, з неї види машин, устаткування, приладів, апаратів тощо 9.

Обсяг реалізованої інноваційної продукції становить 23,4 млн.грн., або 0,3% від загального обсягу реалізованої промислової продукції.

Аналіз діяльності інноваційно-активних підприємств, свідчить, що три чверті з них зберегли і розширили ринки збуту, збільшили асортимент продукції, половина - знизили забруднення навколишнього середовища та поліпшили умови праці.

Головна причина недостатньої інноваційної активності більшості підприємств - нестача коштів, значна кількість ризиків, недостатні стимули та гарантії з боку Держави.

При цьому впровадження інновацій на 97,0% профінансовано за рахунок власних коштів підприємств і лише 3% - за рахунок кредитних ресурсів.

Джерелами власних ресурсів фінансування впровадження інновацій на підприємствах, в основному, є амортизаційні відрахування і прибуток самих підприємств.

Сприяє пожвавленню інноваційної роботи в місті діяльність Полтавського державного центру науково-технічної і економічної інформації (ЦНТЕІ). Діяльність Полтавського ЦНТЕІ спрямована на забезпечення науково–технічною та економічною інформацією підприємств та організацій будь-якої відомчої підпорядкованості та форм власності, науковців.

У Полтаві свою діяльність здійснюють науково-дослідницькі установи та вищі учбові заклади різної акредитації та різних форм власності. На останню звітну дату внутрішні витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт по м.Полтава склали 24,9 млн.грн., з них за рахунок держбюджету – 12,2 млн.грн. Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт 25,6 млн.грн., у тому числі: фундаментальні дослідження – 7,0 млн.грн.; прикладні дослідження – 1,3 млн.грн.; науково-технічні розробки – 10,1 млн.грн.; науково-технічні послуги – 2,7 млн.грн.

Інноваційна діяльність суб’єктів господарювання міста Полтави повинна стати одним із стратегічних напрямків розвитку економіки, громади, яка визначається Законами України « Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні», рішенням міськвиконкому про створення міської науково-технічної, інноваційно-інвестиційної ради.

Основні цілі на 2011 рік:

 • розгортання роботи щодо створення інноваційної інфраструктури- запоруки прогресу та розвитку суспільства;

 • співпраця міської науково-технічної, інноваційно-інвестиційної ради з суб’єктами господарювання та науковими установами усіх форм власності міста;

 • сприяння суб’єктам господарювання у розвитку інноваційної діяльності, впровадження новітніх технологій, систем управлінням якістю, спрямованих на зростання конкурентноспроможності економіки та всіх інших сфер життєдіяльності територіальної громади міста.

Основні завдання і заходи на 2011 рік:

 • співпраця та підтримка всіх суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з застосуванням та розвитком інновацій в м.Полтава – структурні підрозділи міськвиконкому, суб’єкти господарювання;

 • стимулювання запровадження в життя інновацій щодо енергозбереження, особливо в комунальній та бюджетній сферах міста - структурні підрозділи міськвиконкому, суб’єкти господарювання;

 • співпраця з Полтавським центром економічної, науково-технічної інформації (ПЦЕНТІ) щодо оновлення та розширення бази даних наукових розробок, особливо готових до впровадження - структурні підрозділи міськвиконкому, суб’єкти господарювання, ПЦЕНТІ.

Основні проблеми та шляхи їх вирішення:

 • необхідність поновлення та застосування ефективного інноваційного законодавства, направленого на реальні позитивні зрушення впровадження інновацій у всіх сферах життєдіяльності людини. Для цього необхідне належне фінансування науки, зацікавленість та спрямованість всіх суб’єктів господарювання, Держави в інноваційному її розвитку;

 • запровадження ефективної співпраці трьох складових інноваційної діяльності – науки, освіти та наукоємного виробництва;

 • активізація дій Держави, суб’єктів господарювання на її індустріалізацію поряд з гармонійним розвитком інших галузей та сфер діяльності суспільства.

Ресурсне забезпечення: за рахунок власних коштів суб’єктів, зовнішні інвестиції, кредитування, бюджетні кошти.

  1. Залучення інвестицій

У сучасному світі зовнішні інвестиції набувають надзвичайної ваги. Вони не лише забезпечують приплив необхідних фінансових ресурсів до місцевих економік, але й приносять з собою нові навички менеджменту, інновації та технології, нові ринки, нові можливості для бізнесу місцевих малих і середніх підприємств. У той же час ця сфера характеризується високим рівнем конкуренції між країнами, регіонами, містами, які пропонують усі можливі пільги для приваблення інвесторів, причому гроші, вкладені в цю конкурентну боротьбу можуть окупитися не раніше ніж через п’ять – десять років.

Спроможність будь-якого міста залучати зовнішні інвестиції визначається багатьма чинниками, серед яких стан технічної інфраструктури, доступність будівель і добре підготовлених ділянок для нової забудови, наявність кваліфікованої робочої сили, бізнес-клімат у місті та його імідж, обсяг та якість послуг, що надаються містом. Безпосередній вплив на здатність влити новий капітал в місцеву економіку має також те, наскільки успішною є поточна стратегія маркетингу та промоції, підтримка якій повинна надаватися на національному рівні.

За останні рік обсяг інвестицій в основний капітал знизився. Внаслідок світової фінансово-економічної кризи, в місті, як і вцілому в державі, спостерігається стагнація будівельної галузі. Банки скоротили інвестування в будівельну сферу, значно зменшилась видача іпотечних кредитів, суттєво збільшилися ставки кредитних ресурсів, спостерігається тенденція виведення іноземними інвесторами своїх грошей з країни. Зростає вартість енергоносіїв та транспортних послуг що спричинило підвищення вартості будівельних матеріалів і будівництва вцілому.

Виконавчий комітет Полтавської міської ради розглядає пропозиції всіх зацікавлених сторін всіх зацікавлених сторін в місті щодо розвитку інвестиційної діяльності в тому числі і міжнародного інвестиційного співробітництва, проводить іміджеві заходи з залученням суб’єктів міжнародної діяльності, дипломатичних представництв, іноземних інвесторів, за результатами укладаються інвестиційні угоди згідно з положеннями чинного законодавства.

Спільно з бізнес-асоціаціями запроваджується система моніторингу ресурсів, рішенням виконавчого комітету полтавської міської ради від 14.07.2010 №225 створено міську науково-технічну інвестиційно-інноваціну раду.

На офіційному веб-сайті міста розміщені інформаційні і промоційні матеріали для забезпечення інвесторів відповідною інформацією та позиціонування Полтави як вигідного місця для ведення бізнесу та інвестування.

Поліпшення комунальної інфраструктури розглядалось як істотно важливий фактор для залучення нових інвестицій у бізнес і створення нових видів бізнесу. Підприємці напевне віддають перевагу тим містам, де стан інфраструктури є добрим або кращим, ніж у їх місцезнаходженні.

Доступність будівель, виробничих та офісних приміщень є надзвичайно важливою для підтримки малих і середніх підприємств, і вимагає іншого підходу, ніж підготовка великих промислових майданчиків для зовнішніх інвесторів.

Однією з переваг у конкурентній боротьбі за інвестиції, які створюють нові робочі місця, є існування переліку земельних ділянок – не надто дорогих та обладнаних інфраструктурою (з доступними тарифами на енергопостачання). Полтава з її розвинутими промисловими зонами та вільними ділянками під забудову має певний потенціал для підготовки привабливої пропозиції ділянок та/або будівель для інвесторів.

Перелік земельних ділянок, що знаходяться в розпорядженні міської ради, право оренди яких підлягає продажу на земельних аукціонах, затверджений та доповнений відповідними рішеннями міської ради.

Для забезпечення виконання показників Програми економічного і соціального розвитку міста на 2011 рік необхідно залучити 2337,0 млн.грн. інвестицій в основний капітал (капітальні вкладення), більшою часткою в яких залишаються інвестиції у капітальне будівництво.

Станом на 01.10.10 обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку м. Полтави, по наростаючому підсумку – 60,6 млн. дол. США, темп зростання до обсягів на початок року – 109,0%, Приріст обсягів прямих іноземних інвестицій за період з початку року – 5,8 млн. дол. США.

Інвестиції належать партнерам з 33 країн світу.

Найбільші обсяги внесено в економіку міста Полтави інвесторами:

 • Айзербаджану – 6,7 млн. дол. США (11,1% до сукупного обсягу);

 • Російської Федерації – 12,5 млн. дол. США (21,8% до сукупного обсягу);

 • Кіпру – 12,1 млн. дол. США (20,1% до сукупного обсягу);

 • Сполучених Штатів Америки – 7,2 млн. дол. США (11,8% до сукупного обсягу).

Найбільш інвестиційно привабливою в м.Полтава залишається промисловість, де іноземні капіталовкладення становлять 28,8 млн. дол. США (47,6% ) до загального обсягу інвестицій.

Питома вага прямих зовнішніх інвестицій за напрямками економічної діяльності станом на 01.10.10 р.

У наступному році робота промислового комплексу буде тісно пов’язана із активізацією інвестиційної діяльності. Інвестиції будуть направлені на впровадження енерго- та ресурсозберігаючого обладнання та технологій, технічного та технологічного переоснащення діючих потужностей, будівництва нових.

Основне завданняна 2011 рік – здійснення подальшого розвитку сприятливого середовища сформованого місцевими органами влади для забезпечення умов ефективної взаємодії бізнесу та інвесторів, які матимуть можливість не тільки входження в компанії, а й вихід по закінченню інвестування;

Основні проблеми:

 • відтік кваліфікованих кадрів;

 • невідповідність професійного рівня трудових ресурсів потребам економіки;

 • зношеність основних фондів підприємств;

 • висока матеріало- та енергомісткість продукції;

 • низька інноваційна діяльність підприємств;

 • недостатнє використання рекреаційних ресурсів;

 • житлово-комунальний сектор з високим ступенем енергоспоживання;

 • недостатній розвиток інфраструктури бізнесу;

 • мала кількість інноваційних структур;

 • забезпечення фінансування розроблення, коригування, експертизи містобудівної документації.

Шляхи вирішення:

 • сприяти покращанню інвестиційного клімату через економічне співробітництво;

 • сприяти забезпеченню зайнятості населення через співробітництво з підприємствам та компаніям, що демонструють спроможність до швидкого зростання;

 • збільшувати обсяги інвестицій в основний капітал через реалізацію завдань за соціальними програмами: „Житло-військовим”, „Житло-молодим";;

 • вдосконалювати подальший розвиток зовнішніх економічних зв’язків та експортного потенціалу підприємств та організацій міста, підвищувати їх інвестиційну привабливість;

 • здійснювати залучення довгострокових інвестицій для забезпечення економічної стабільності майбутнього;

 • розвивати подальше удосконалення роботи зі зверненнями інвесторів;

 • продовження виконання робіт з коригування генерального плану м. Полтава в частині зміни меж міських територій, проведення погодження, експертизи та затвердження;

 • забезпечення фінансування, організація розроблення схеми розміщення автостоянок по мікрорайонах міста;

 • організація розроблення містобудівної документації для кварталів (мікрорайонів), що включені до пілотних проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду на виконання Урядової програми «Територія якісного життя».

Ресурсне забезпечення:

  • збільшення інвестицій в основний капітал передбачено здійснити за рахунок власних коштів вітчизняних підприємств та організацій, бюджетного фінансування, залучення іноземних коштів, розвитку іпотечного кредитування будівництва житла в місті, коштів населення, тощо;

  • фінансування розроблення, коригування, експертизи містобудівної документації здійснюється в передбачених межах з міського та державного бюджету.

ІV. Модернізація інфраструктури та базових секторів економіки

4. Промислова політика

Державним реєстром суб’єктів господарювання міста Полтава налічується понад 12000 підприємств, в тому числі більше 1000 промислових підприємств. Річні обсяги реалізації продукції лише 120 промислових підприємств міста у 2010 році, по яким здійснюється моніторинг, очікуються у розмірі понад 9,0 млрд.грн., при цьому прибутки промислових підприємств -більше 1,0 млрд.грн. В економіці міста задіяно майже 122,0 тис. чол., в промисловості більше четвертої частини від них.

Промисловий комплекс міста складається із підприємств, які справляють свою діяльність у 11 напрямках економічної діяльності, три з них залишаються пріоритетними, а саме:

 • добувна промисловість - питома вага в загальноміських обсягах реалізації продукції – 40,6% (три підприємства) ;

 • виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів –8,3% (25 підприємств);

 • машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування - 12,6% (27 підприємств);

Обсяг реалізації продукції промислових підприємств Полтави становить майже п’яту частину від реалізації по Полтавському регіону.

Питома вага надходжень податків та зборів від промислових підприємств міста до бюджетів усіх рівнів сягає до 60%.

Розвиток промислового комплексу міста, економічно-фінансові результати його діяльності органічно пов'язані із задоволенням соціальних, гуманітарних потреб населення міста, розвитком міської інфраструктури.

Промислова політика в місті спрямована на розвиток промислового виробництва в основному у харчовій та переробній промисловості з врахуванням аграрно-промислового статусу Полтавського регіону, хоча як видно з наведених величин питомих ваг реалізації продукції провідне місце займають підприємства сировинної, добувної галузі промисловості та машинобудування. Це пояснюється не врахуванням в обсягах реалізації продукції харчових та переробних підприємств обсягів переробки продукції давальницької сировини.

Розвиток промисловості у 2011 році буде здійснюватись за рахунок реконструкції та модернізації потужностей підприємств, освоєння територій промислових вузлів та вільних земель на окраїнах міста згідно з реалізацією Генерального плану Полтави. Основні показники динаміки випуску промислової продукції по галузям викладені у таблиці «Промисловість».

  1. Розвиток нафтогазовидобувного комплексу

До підприємств цього напрямку економічної діяльності входять три підприємства міста Полтава – ГПУ «Полтавагазвидобування», НГВУ «Полтаванафтогаз», СП «Газонафтова компанія». За вище вказаними показниками роботи підприємств можна відзначити значимість їх діяльності для економічно-соціального розвитку міста.

ГПУ «Полтавагазвидобування» - одне із найпотужніших підприємств нафтогазодобувної промисловості, якому доручено розробку родовищ вуглеводнів. Газопромислове управління «Полтавагазвидобування» входить до складу дочірньої компанії «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України».

Щорічно підприємство видобуває близько п'яти мільярдів кубометрів газу, близько 400 тисяч тонн газового конденсату, понад 120 тисяч тонн нафти, виробляє 46 тисяч тонн скрапленого газу. Це вагомий внесок до паливно-енергетичного балансу країни та забезпечення її енергетичної безпеки. Переважна більшість родовищ, які нині експлуатуються на пізній та завершальній стадіях розробки. Тому колектив управління наполегливо працює над стабілізацією видобутку, зокрема за рахунок впровадження інженерно-технічних заходів, нової техніки та технологій. Незначне падіння видобутку конденсату перекривається нарощенням видобутку нафти, у першу чергу за рахунок освоєння покладів нафти Яблунівського родовища.

Підприємство щороку витрачає більше мільярда гривень на розвідувальне та експлуатаційне буріння, капітальне будівництво. Постійно впроваджується енергозберігаючі технології та модернізується існуючий парк технологічного обладнання. Зокрема, за останні роки на об'єктах управління було впроваджено шість турбодетандерних агрегатів, що дозволило без використання енергоносіїв більш якісно виконувати підготовку газу перед його подачею в магістральні газопроводи та збільшити видобуток газового конденсату. Крім того, на ГС ";Солоха"; впроваджено турбогенератор, завдяки цьому на 25–30 тонн на добу збільшено виробництво широкої фракції легких вуглеводнів на установці низькотемпературної абсорбції. Крім того, стало можливим утилізувати енергію природного газу, яка виділяється при його розширенні, шляхом перетворення її в електричну за допомогою електрогенератора. Щодоби на цій установці виробляється 13000–14000 кВт.год.енергії.

До кінця 2010 року планується ввести в експлуатацію малогабаритні блочні компресорні установки на Опішнянському, Куличихинському та Комишнянському родовищах. Це дозволить щорічно збільшувати видобуток газу на 60–65 мільйонів кубометрів та газового конденсату –  на 2500–3000 тонн, а також збільшити коефіцієнти кінцевого вилучення газу й конденсату. Протягом 2011–2012 років планується провести аналогічні реконструкції на Розпашнівському, Абазівському, Східно-Полтавському, Машівському та Чутівському.родовищах.

Щоб розширити площу розробки Яблунівського родовища та відповідно збільшити видобуток газу й газового конденсату, намивається штучна площадка в заплаві річки Сули, а в 2011–2012 роках планується розпочати намив такої ж площадки в заплаві Коломака на Чутівському родовищі. Проведення цих робіт дозволить пробурити по чотири додаткові свердловини на кожному родовищі та щорічно збільшувати видобуток газу на 180–200 мільйонів кубометрів та газового конденсату – на 14000–15000 тонн.

Проблемним питанням є відведення земель під виробничі об'єкти підприємства. Цей процес складний і занадто тривалий. Іншою проблемою є проведенням екологічних експертиз, через які гальмується затвердження проектно-кошторисної документації, а значить – своєчасне введення об'єктів.

У рік підприємство сплачує близько мільярда гривень податків, зборів та обов'язкових платежів. Це на рівні обсягу річних інвестицій.
Серед внутрішніх проблем – кадрова. Компанія працює в умовах консолідації сплати податку на прибуток та податку на додану вартість. Тобто філії одна одній надають послуги без нарахування ПДВ, у їх вартість не закладається прибуток. Якщо змінити структуру, то підприємства, котрі здійснюють буріння, будівництво, видобуток, будуть змушені закладати у вартість своїх робіт рівень прибутку та сплачувати податок на додану вартість, що неминуче викличе збільшення собівартості природного газу.

На соціально-економічний розвиток регіонів, де ";Укргазвидобування"; здійснює виробничу діяльність, направляються значні кошти. Наприклад, торік Полтавській області надано допомогу на розвиток соціальної сфери у сумі близько п'яти мільйонів гривень. У 2010 році прогнозований обсяг фінансування – понад шість мільйонів гривень.

Щодо соціального захисту працівників підприємства, то 3220 його робітників користуються вагомим соціальним пакетом, що передбачено колективним договором. Працівники своєчасно й у повному обсязі отримують заробітну плату, мають можливість отримати путівки в санаторії, на бази відпочинку. Безпосередньо на виробничих об'єктах діє мережа їдалень та магазинів відділення громадського харчування та торговельного обслуговування. Значна частина продуктів для їдалень та магазинів виробляється в підсобному сільгосппідприємстві ";Світанок";.

НГВУ «Полтаванафтогаз» - сьогодні нафтогазовидобувне управління ";Полтаванафтогаз"; є одним із провідних виробництв своєї галузі в Україні. Район робіт підприємства охоплює територію Полтавської області та прилеглих районів Дніпропетровської і Сумської областей. Загальна площа гірничих відводів складає 231.5 км.кв. Видобуток нафти та газу здійснюється на 23 родовищах, 8 із яких знаходяться у дослідно-промисловій експлуатації. Експлуатаційний фонд свердловин складає 326 одиниць. Організаційно нафтогазовидобувне управління ";Полтаванафтогаз"; відноситься до складу акціонерного товариства ";Укрнафта";. Нафтогазовидобувне управління ";Полтаванафтогаз"; розташоване у межах найбільш розвинутої у господарському відношенні частини України - Донецько-Придніпровському економічному районі. Для нього характерні відлагоджені виробничі зв'язки між галузями та окремими підприємствами регіону, добре розвинута інфраструктура, наявність висококваліфікованих робочих кадрів.

Ще одним сприятливим фактором розвитку нафтогазового господарства є наявність у районі відповідної виробничої та збутової інфраструктури: розгалуженої трубопровідної мережі, у тому числі магістральної, переробних підприємств, розташованих до того ж поруч із промислами, - Качанівського газопереробного і Кременчуцького нафтопереробного заводів та інші. Нарешті, увесь район являє собою надто ємний ринок збуту продукції. Сприятливими також є і природні умови.

Відповідно до нафтогазогеологічного районування територія району робіт підприємства входить до складу Глинсько-Солохівського нафто-газоносного та Руденківсько-Пролетарського газонафтоносного районів Дніпровсько-Донецької нафтогазоносної області. Глінсько-Солохівський район. Він має найбільшу площу перспективних земель (12 тис.км2). Тут на сьогодні відкрито 28 родовищ нафти та газу.

Підприємство продовжить роботи з добичі вуглеводнів Андріяшівському (Сумська обл.), Глинсько – Розбишенському, Рудівсько – Червонозаводському родовищах (Гадячський, Лохвицький р/ни Полтавської обл.), а також геологорозвідувальні роботи на Рудівсько – Червонозаводському родовищі.

Сьогодні частка «Полтаванафтогазу» в добичі вуглеводнів в Україні складає 9,0%.

СП «Газонафтова компанія»є успішним українсько-британським інвестиційним проектом у нафтогазовій галузі України. СП ПГНК є лідером серед недержавних нафтогазовидобувних компаній, дотримуючись у своїй діяльності міжнародних етичних стандартів. В розвиток діяльності компанії в Україні інвестовано понад 200 млн.дол.США.

Цілі Компанії: динамічний розвиток, одержання стабільного та високого прибутку, впровадження і вдосконалення сучасних технологій у нафтогазовидобувній галузі, захист довкілля.

Сфера діяльності та основні проекти СП ПГНК: видобуток нафти і газу, пошук і розвідка нових родовищ, збільшення видобутку рідких вуглеводнів, розширення бізнесу.

СП „Полтавська газонафтова компанія” постійно бере участь у Міжнародних виставках. Демонструючи сучасні технології, які використовуються у компанії, фахівці переконливо доводять, що залучення іноземних інвестицій у розробку та видобуток українських запасів вуглеводнів є одним з ефективних шляхів поліпшення енергетичної безпеки України, обмінюються набутим досвідом з колегами з інших країн. Участь у позначених заходах дозволила розширити обопільні партнерські відносини і дала поштовх розвитку нових ділових контактів. Завдяки інтенсивним іноземним інвестиціям і цілеспрямованій виробничій діяльності, за 15 років СП ПГНК видобуло 1 млн 895 тис 318 т нафти та 4 млрд 419 млн 642 тис м3 газу.

До кінця 2010 р. відбудуться конкурсні торги з реалізації нафти сирої власного видобутку СП «Полтавська газонафтова компанія», на яких передбачається реалізувати1500 (одна тисяча п'ятьсот)метричних тон нафти сирої.

Конкурсні торги реалізації природного газу планового власного видобутку СП ";Полтавська газонафтова компанія"; з ресурсу листопада 2010 р., на яких передбачається реалізувати 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) метрів кубічних природного газу.

Основні завдання підприємств нафтогазовидобувного комплексу на 2011 рік:

  • збільшення обсягів бурових робіт;

  • врегулювання питання щодо спрощення та прискорення процедури відведення земель при розробці родовищ видобутку вуглеводнів, аналогічно щодо процедури здійснення екологічних експертиз, видачі та поновлення ліцензій;

  • укомплектування та підготовка кваліфікованими робітниками структурних підрозділів газонафтовидобувних компаній;

  • запровадження енергозберігаючих технологій;

  • запровадження та вдосконалення нових методів інтенсифікації видобутку вуглеводнів та здійснення таких заходів у сферах транспортування, підготовки та передачі вуглеводнів;

  • застосування сучасних екологічних засобів рекультивації земель при розробці родовищ вуглеводнів;

  • нарощування обсягів інвестування в розвиток нафтогазовидобувної галузі на Полтавщині.

Заходи:

  • введення в експлуатацію свердловини №180 Барзиківська, № 2 Будівська, № 25 Рудівська НГВУ «Полтаванафтогаз»;

  • оптимізація ГПУ «Полтавагазвидобування» стану справ щодо ситуації із завершенням використання майже 60,0% свердловин, які знаходяться у пізній та завершальній стадіях розробки.

  • здійснення ГПУ «Полтавагазвидобування» капітальних вкладень у фінансування розвідувального буріння, експлуатаційного буріння, облаштування родовищ, придбання обладнання. Введення 15 свердловин, будівництво трьох дожимних компресорних станцій, переведення 13 свердловин на механізований спосіб експлуатації, переоснащення вузлів обліку газу на 14 обєктах, техпереоснащення вузлів обліку конденсату та нафти на шести об’єктах, тех. переоснащення вузлів підігріву газу на АГРС двох об’єктів, облаштування систем пожежної автоматики виробничих приміщень на 12 обєктах.

Критерії оцінки ефективності:

  • при успішному освоєнні свердловин НГВУ «Полтаванафтогаз» планує збільшити видобуток вуглеводнів, отримати прибуток;

  • реалізація ГПУ «Полтавагазвидобування» своїх заходів на 2011 рік дозволить здійснити додатковий видобуток природного газу, газового конденсату та нафти.

  1. Розвиток машинобудування

Машинобудування – важлива галузь промисло­вості розвинутих країн світу. Воно значною мірою визначає не лише галузеву структуру промисловості, а й її розміщення. Рівень розвитку машинобудування є одним з основних показників економічного, і насампе­ред, промислового розвитку країни. На нього припадає понад 40% усього промислово-виробничого потенціалу індустріального виробництва. Частка продукції комплексу в загальному обсязі продукції промисловості становить більше 30%. Роль машинобудування в економічному розвитку країни визначає його обслуговуюча функція в усіх міжгалузевих комплексах. Саме від частки машинобудівної продукції в експортному секторі залежить, багато в чому, статус країни, її місце в міжнародних економічних інтеграційних процесах. У найбільш узагальненому вигляді машинобудування поділяється, перш за все, за металоємністю на важке, загальне, середнє та точне. Галузі загального машинобудування характеризуються середньою металоємністю, невисокою працеємністю й транспортабельністю готової продукції за невеликих обсягів її випуску (виробництво обладнання для нафтової й деяких галузей хімічної промисловості; будівельних, шляхових, транспортних і сільськогосподарських машин). Вони розміщені, як правило, у районах споживання продукції. Так, машини та обладнання для хімічної промисловості виробляють у Сумах, Полтаві, Сніжному.

На основі дії закону територіальної спеціалізації та комплексного розвитку в Україні сформувалося сім машинобудівних районів. Одним з ни є Харківський (основні центри – Харків, Полтава, Кременчук, Суми) зі спеціалізацією на енергетичному, транспортному, тракторному, сільськогосподарському машинобудуванні та випуску електротехніки і приладів. Так ВАТ «Електромотор» може задовольнити до 10,0% потреби України в електродвигунах, ТОВ завод Газорозрядних ламп більш ніж 90,0% потреби у газорозрядних лампах.

Авангард машинобудівної галузі в м.Полтава складають такі підприємства, як ВАТ «Полтавський автоагрегатний завод», ВАТ «Полтавахіммаш», ВАТ «Полтавський турбомеханічний завод», ВАТ Тепловозоремонтний завод, ВАТ «Електромотор», ВАТ «Лтава», ВАТ «Полтавамаш».

Так, зокрема, не зважаючи на кризові чинники, значного розвитку отримало ВАТ «Полтавський автоагрегатний завод», який входить до холдингової компанії «АвтоКраз»,протягом останніх 5 років інвестувало більше 20 мільйонів гривень у нове обладнання відомих провідних європейських і світових фірм. В інструментальному цеху заводу встановленні вертикальні фрезирувально-обробні центри. Американська якість, ціною, більше ніж 120 тисяч євро за кожен.

Для виготовлення гальмівних систем автомобілів усіх рангів придбано та використовується німецький пружинонавивальний станок. Із такою машиною Полтавський Автоагрегатний завод зміг вийти на новий рівень налаштування гальмівних систем. В ливарному цеху змонтовано обладнання з електронною системою управління для литва під тиском у холодній горизонтальній камері пресування. Виробник – Швейцарія та Італія. Вартість – більше ніж півмільйона євро. Деталі із алюмінію, цинку та магнієвих сплавів, що виготовляються на ньому, витримають найсуворіший контроль. Проведені заходи дали можливість наростити обсяги виробництва та реалізації продукції підприємства, а саме головне збільшити обсяги частки експорту в обсягах реалізованої продукції, яка складає більше 70,0%, в тому числі тормозної апаратури більше 90,0%. Зростають експортні поставки до Німмечини, Молдови, Казахстану, встановленні зв’язки із споживачами та ділерами продукції заводу у Вьетнамі.

Одне із старіших провідних машинобудівних підприємств міста

ВАТ ПТМЗ відоме у світі як виробник турбін для гідроелектростанцій, сучасних гвинтових компресорів та компресорного обладнання. Воно входить до потужного концерну «Росметал».

Не менш відомим на зовнішніх та внутрішніх ринках є ВАТ «Полтавахіммаш», яке займається випуском обладнання для хімічної, харчової промисловості, ємностей, котрі працюють під тиском, залізничних платформ тощо.

Основні завдання підприємств машинобудівного комплексу на 2011 рік:

  • модернізація, реконструкція капітальне будівництво потужностей, застосування сучасних технологій та обладнання, поновлення основних фондів при реалізації своїх інвестиційних проектів;

  • застосування енергозберігаючих технологій;

  • створення нових робочих місць;

  • збільшення частки експорту в загальних обсягах реалізації своєї продукції;

  • розширення номенклатури випуску конкурентоздатної продукції для внутрішнього та зовнішнього ринків;

Заходи:

  • реалізація інвестиційних проектів ВАТ ПААЗ;

  • придбання ВАТ «Електромотор» нового технологічного обладнання, освоєння нової продукції за кошти підприємства, а саме: редукторів РЧ-65, РЧМ-75, планетарного редуктора, товарів народного вжитку – масло бійку, подрібнювач гілок.

Критерії оцінки ефективності:

  • при реалізації ВАТ ПААЗ своїх інвестиційних проектів у 2011 році щодо освоєння нових видів продукції очікується залучити більше 8,1 млн.грн, що передбачає, здійснити техпереозброєння із збільшенням обсягів виробництва 2,6 млн.грн., обсягів реалізації продукції на 3,0 млн.грн., обсяг експорту на 2,4 млн.грн.,створити 7 нових робочих місць, залучити 415,0 тис.грн. на застосування енергозберігаючих технологій з ефектом зниження собівартості продукції на 250,0 тис грн.., освоїти 5 одиниць нових видів продукції із збільшенням обсягів виробництва, обсягів реалізації на 550,0 тис.грн., обсяг експорту на 495,0 тис.грн.;

  • при придбанні та введенню в експлуатацію нового високопродуктивного обладнання на ВАТ «Електромотор» планується покращати продуктивність праці та якість своєї продукції;

  1. Розвиток харчової промисловості

Місто Полтава має досить розвинуту, структуризовану і різноманітну харчову промисловість, яка виробляє великий асортимент продуктів харчування. За обсягами виробництва харчової продукції Полтавщина займає місця в першій десятці регіонів за її випуском у розрахунку на душу населення області та вище від аналогічних загальнодержавних показників. Економічна роль харчової промисловості в розвитку економіки визначається, насамперед, тим, що вона забезпечує населення продовольством промислового виробництва. В цілому харчова промисловість нараховує 25 різних підгалузей. За вартістю валової продукції (майже 20%) вона поступається тільки машинобудуванню і металообробці, за кількістю промислового виробництва потенціалу (10,1%) займає третє місце в структурі промислового комплексу, а за вартістю промислово - виробничих фондів - п'яте. Провідними підгалузями харчової промисловості є борошномельна, круп’яна, хлібопекарська, олійно-жирова, плодоовочево-консервна, м'ясна, молочна, харчосмакова, кондитерська та інші.

Майже всі вони представлені у харчовій промисловості міста Полтава. Провідними підприємствами цього напрямку економічної діяльності є такі підприємства, як ВАТ «Полтавакондитер», КП «Полтавський м’ясокомбінат», ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів», ЗАТ «Зоря», ПАТ «Полтавський олійно-екстракційний завод «Кернел Груп», ЗАТ «Полтавський лікерогорільчаний завод», ЗАТ фірма «Полтавапиво», ЗАТ «Світанок», три міських хлібопекарських підприємства. Майже всі підприємства галузі мають тенденції нарощування обсягів виробництва продукції її якості.

Основні завдання підприємств харчової промисловості на 2011 рік:

  • направлення капітальних вкладень на реконструкцію, модернізацію виробничих потужностей, впровадження новітніх технологій, розширення асортименту та якості продукції;

  • випуск екологічно чистої, без ГМО продукції;

  • залучення інвестицій, самоінвестування в розвиток харчової галузі промисловості;

  • запровадження енергозберігаючих технологій.

Заходи:

  • Залучення у 2011 році КП «Полтавський м’ясокомбінат» 400,0 тис. грн. на модернізацію та реконструкцію існуючих потужностей та придбання енергозберігаючого обладнання;

  • Залучення ВАТ «Полтавський хлібзавод «Південий» 100,0 тис.грн. на придбання нового сучасного технологічного обладнання;

  • продовження фінансування розробки проектно-кошторисної документації з будівництва потужностей ВАТ «Полтавакондитер» по вул.9 Січня у м.Полтава;

  • застосування на підприємствах галузі енергозберігаючих заходів.

Критерії оцінки ефективності:

  • модернізація та реконструкція деяких цехів КП «Полтавський м’ясокомбінат», збереження обігових коштів підприємства за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій;

  • після завершення проектних робіт по новим потужностям ВАТ «Полтавакондитер» відкриється можливість будівництва нових сучасних виробничих корпусів підприємства, що обумовить розвиток промислового комплексу міста;

  • придбання ВАТ Полтавський хлібзавод «Південий» нового технологічного обладнання на суму 100.0 тис.грн., дасть змогу покращати якість продукції, яка випускається.

  1. Енергозабезпечення (ресурсозабезпечення) та енергетична безпека

Як у минулі роки, так і сьогодні гостро стоїть питання впровадження ефективних енергозберігаючих заходів. До 70% питомої ваги собівартості послуг з тепло- водопостачання складають витрати на енергоносії. За даними фахівців в результаті незадовільного стану основних засобів в комунальному господарстві, застосування застарілих технологій, в Україні до 40% застосованих енергоресурсів використовується не ефективно. Підтвердженням цьому є і значний знос основних засобів міського теплового господарства.

Наряду з тим, що на Полтавщині добування природного газу сягає до 40% всієї добичі цих вуглеводнів на Україні, тарифи на теплопостачання зростають дуже швидкими темпами. Значне підвищення тарифів на комунальні послуги, особливо ті, котрі пов’язанні із значним використанням енергоносіїв, вносять деструктивні моменти у соціальній, гуманітарній сферах та у всій економіці в цілому.

У місті генерацію та транспортування енергоносіїв для споживачів всіх категорій здійснюють такі підприємства, як: ВАТ «Полтаваобленерго», ВАТ «Полтавагаз», ОКП «Полтаватеплоенерго».

Для покращання надання послуг з теплопостачання в місті створено та ефективно працює комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго», яке експлуатує та обслуговує ряд теплогенераторних та котелень.

В Полтаві, як і в переважній більшості міст України, назріла необхідність у покращенні якості послуг теплопостачання та вчасному початку опалювального сезону, зменшенні споживчої енергії та відповідному зменшенні витрат на енергію в міському бюджеті.

Приймаючи до уваги економічну та соціальну  значимість проблеми ефективності використання енергетичних ресурсів, необхідно надати найвищий пріоритет радикальному скороченню обсягів споживання енергетичних ресурсів в усіх будівлях, енергетичні потреби яких фінансуються за рахунок бюджетних коштів.

У 2009 році м. Полтава обрано для участі у проекті USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні», створена робоча група.

Одним із важливіших елементів реалізації Проекту РМТ є робота з містами-партнерами для покращення теплопостачання та енергоефективності через впровадження енергозберігаючих технологій, систем обліку, розробка енергетичних планів.

Рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради від 27.11.2009 №352 замовником на розроблення оптимізованої схеми теплопостачання визначено МКП «Полтаватеплоенерго»

На нараді з питань впровадження Проекту «Реформа міського теплозабезпечення в Україні» у м. Полтава, яка відбулась 17.03.2010 р. затверджено «План першочергових дій з питань впровадження системи енергоменеджменту в м. Полтава».

На виконання зазначеного плану структурними підрозділами міськвиконкому та районними у місті радами проведено аналіз споживання енергоресурсів за 2006-2009 роки, який засвідчив збільшення видатків м. Полтава за спожиті енергоносії, уточнено дані щодо стану забезпечення приладами обліку будівель віднесених до підпорядкування структурних підрозділів, заведено журнали обліку спожитих енергоресурсів, призначено відповідальних осіб по структурних підрозділах та визначено відповідальних осіб за проведення енергомоніторингу будівель (загальна кількість – 153 особи).

Рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради від 14.04.2010 №116 створено Дорадчий комітет з питань впровадження системи енергоменеджменту в м. Полтава.

Проведено підготовчу роботу по впровадженню муніципальної автоматизованої системи моніторингу споживання енергоресурсів у м. Полтава, а саме:

  • сформовано електронну базу будівель бюджетної сфери і комунальної власності територіальної громади міста;

  • в установах бюджетної сфери (178 об’єктів) проведено інвентаризацію приладів обліку енергоносіїв, присвоєно ідентифікаційні номери будівель, заведено журнали обліку за спожиті енергоресурси, наказами по структурних підрозділах призначено відповідальних за проведення енергомоніторингу по структурному підрозділу та по кожному об’єкту.

В бюджетній сфері застосування енергозберігаючих заходів проводиться шляхом заміни огороджувальних конструкцій (вікон, дверей) учбових, лікувальних, дитячих закладів на сучасні теплозберігаючі метало-пластикові конструкції, продовжується встановлення систем обліку споживання енергоносіїв.

Враховуючи важливість впровадження енергозберігаючих технологій, Полтавська міська рада у 2010 році делегувала управлінню капітального будівництва функцію головного розпорядника коштів міського бюджету та виділила відповідні бюджетні призначення по таких об’єктах:

З метою здійснення на промислових підприємствах міста дій направлених на ефективність енергозбереження розробленні та реалізуються Заходи скорочення енергоспоживання та впровадження енергозберігаючих технологій на 2010-2011 роки промислових підприємствах міста (далі Заходи). Зазначені Заходи затвердженні першим заступником міського голови В.Герасименком 11.01.10. У їх виконанні беруть участь десять провідних промислових та комунальних підприємств міста. Виконання цих заходів у поточному році дозволить зекономити газу природного – 2906,0 тис.м3, електроенергії – 2526,1 тис.кВт/год, теплової енергії – 131,35 Гкал. Впровадження Заходів у 2010 році дасть економію на загальну суму 055,0 тис.грн.

Про результати моніторингу першого півріччя 2010р. прозвітовано десятьма провідними промисловим підприємствами, які здійснюють виконання Заходів, а саме: ВАТ «Електромотор», КП «Полтавський м’ясокомбінат», ВАТ «Медскло», ВАТ «Полтавамаш», ОКП «Полтававодо-канал», ВАТ «Полтавагаз», ОКП «Полтаватеплоенерго», ВАТ Полтавамаш», ВАТ «Полтавакондитер», ВАТ «Лтава»).

За даними перелічених промислових підприємств, у зазначений період, відповідно зекономлено енергоносіїв – газу природного 638,0 тис.м3, теплової енергії 63,23 Гкал, електроенергії 3704,8 тис.кВт/год та коштів від їх раціонального використання і впровадження енергозберігаючих технологій 3515,4 тис.грн.

Головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури ОДА надана пропозиції щодо формування та розробки концепції ІУ етапу регіональної програми енергозбереження «Збережемо енергоресурси Полтавщини» на 2012-2014 роки».

Основні цілі на 2011 рік:

 • впровадження заходів з енергоефективності і енергозбереження, використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії;

 • нарощування ефективності застосування енергозберігаючих заходів суб’єктами господарювання;

 • залучення інвестицій, кредитування та використання коштів з прибутку основної діяльності підприємств на впровадження енергозберігаючих технологій у всіх галузях економіки міста.

Основні завдання та заходи на 2011 рік:

 • проведення обліку споживання енергоресурсів в установах бюджетної сфери та на підприємствах і організаціях комунальної власності територіальної громади міста;

 • вступ м. Полтава до Асоціації ";Енергоефективні міста України";;

 • розробка муніципального енергетичного плану міста Полтави;

 • проведення енергетичних обстежень бюджетних установ і організацій бюджетної сфери та будівель комунальної власності територіальної громади міста;

 • впровадження в основну діяльність підприємств альтернативних енергетичних технологій;

 • зменшення енергоємності споживання паливно-енергетичних ресурсів у галузях економіки та соціальній сфері області;

 • здійснення виваженого підходу до тарифної політики у м. Полтава з надання послуг у сфері тепло-газо-електроенергетики.

Основні проблеми та шляхи їх вирішення:

 • недостатнє фінансування на всіх рівнях розробки та запровадження енергозберігаючих заходів. Шляхом вирішення є забезпечення належного фінансування та введення відповідних стимулів та мотивацій до таких дій;

 • застосування в процесі енергозберігаючих заходів не дорогих інноваційних розробок. Шляхом вирішення є створення відповідної інфраструктури та бізнесового напрямку в цьому питанні;

 • використання для комунальних потреб більш дешевшого ніж імпортний природного газу вітчизняного видобутку для зниження тарифів, підняття соціального рівня населення. Шляхи вирішення – використання вітчизняних родовищ.

Ресурсне забезпечення: фінансування за рахунок власних коштів суб’єктів, зовнішні інвестиції, кредитування, бюджетні кошти.

V. Регіональний економічний розвиток

5.1 Реформа житлово-комунального господарства

Технічний стан житлово-комунального господарства з кожним роком погіршується, основні фонди та обладнання потребують оновлення.

Першочергові потреби населення та стабільну життєдіяльність інфраструктури міста забезпечує одне із найважливіших та приоритетних галузей господарства комплексу міста – житлово-комунальна сфера, у якій зайняті понад 4,2 тис.чол. працездатного населення міста, що обслуговують основні фонди вартістю близько 2 млд.грн.

До складу житлово-комунального управління входять 15 комунальних підприємств, 8 ГЖЕДів.

Житлово-комунальне господарство забезпечує населення, підприємства та організації необхідними житлово-комунальними послугами.

Житловий фонд м.Полтава нараховує 21373 житлових будинків, загальною площею 6597,1 тис.м2, із них:

 • 1959 житлових будинків місцевих рад;

 • 238 житлових будинків відомчого підпорядкування;

 • 136+44 ОСББ житлових будинків колективної власності (ЖБК);

 • 18979 житлових будинків приватного сектору.

У м.Полтава налічується 1010 вулиць, загальною площею 7541,5 тис.м2 та протяжністю 497,3 км, з них 427,9 км з твердим покриттям в т.ч.: 351,7 – з асфальтовим покриттям, площею 4453,9 тис.м2.

Обладнано зливовою каналізацією – 112 км вулиць, зовнішнім освітленням – 369 км. Вулиці м. Полтави обладнані пішохідними тротуарами загальною площею – 2017 тис.м2, 58 перетинів вулиць обладнані світлофорними об’єктами.

Наше місто прикрашає 68 парків, скверів, бульварів загальною площею понад 250 га, та парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва – заповідник на Полі Полтавської битви площею 135 га, ”Легенями” обласного центру є лісозахисні зони, площа яких становить – 377,85 га (ліси, гаї, балки).

На території м. Полтави знаходяться 76 штучних водойм (ставків), загальною площею 84,4 га; 22 струмки довжиною 15287 м, річки Ворскла та Тарапунька.

Мережа електротранспортного сполучення складається з 75 км тролейбусних ліній, на яких задіяні 93 тролейбуси, а також є 18 автобусів.

У місцевому бюджеті щорічно на реалізацію наданих повноважень у сфері житлово-комунального господарства катастрофічно не вистачає коштів, фактичні асигнування місцевого бюджету по житлово-комунальному господарству становили: 2008р. – 70,7 млн.грн., 2009р. – 47,0 млн.грн., 2010р. – 75,7 млн.грн.

Комунальна інфраструктура зношена: 20,9 км, або 28,2% водопровідних мереж та 96,3 км, або 23,4% каналізаційних - аварійні, або знаходяться у ветхому стані; Із 25 котелень та теплогенераторних встановлених в котельних «Полтаватеплоенего» - 52 котла, всі працюють до 5 років, довжина трубопроводу 1,2 км. 85 % в задовільному стані 15 % потребують ремонту. Втрати теплової енергії системи теплопостачання становлять 12,26%, питомі витрати паливно-енергетичних ресурсів на вироблення 1 Гкал. теплової енергії становлять 167,65 кг умовного палива. Мають місце втрати питної води під час її транспортування та розподілу, цей показник по місту складає 28% від фактичного забору води. 60% вулиць та доріг міста потребують капітального або поточного ремонту покриття. Рівень фізичного зносу тролейбусів в м. Полтаві становить 48%. Значна кількість парків скверів, бульварів (68), кладовищ (16) потребують догляду та приведення до належного експлуатаційного стану.

Проблемним питанням залишається питання будівництва полігону твердих побутових відходів та заводу по переробці цих відходів, реалізація заходів по протокольному рішенню спільного засідання постійних комісій, протокол від 27 грудня 2007 року «Про закриття та будівництво нового полігону твердих побутових відходів в с. Макухівка»., управління житлово-комунального господарства провело ряд попередніх заходів, з метою приведення проекту міської програми розвитку системи поводження з твердими побутовими відходами у м.Полтава, розробленого ТОВ “УкрНДІкомунпроект”, у відповідність зі змінами в системі поводження з відходами; в даний час вказана програма знаходиться на розгляді в екологічній раді виконкому Полтавської міської ради.

Метою міської Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства є забезпечення реалізації державної політики, визначеної Загальнодержавною програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки», рішенням Ради національної безпеки і оборони України введеного в дію Указом Президента України від 16.12.06 № 1093/2006, визначення першочергових цілей, спрямованих на його сталий розвиток.

Пріоритетними видами діяльності для ЖКГ є:

1. Утримання житлового фонду комунальної власності міста.

У комунальній власності міста станом на 01.11.10 знаходиться 1959 будинків загальною площею 3600 тис.кв.м. із них кількість багатоквартирних будинків, які мають п’ять поверхів і вище - 503, будинків з підвищеною поверховістю 7 (10 поверхів і вище).

Кількість будинків, обладнаних: - ліфтами - 229, із них станом на 01.11.10 - 208 ліфтів експлуатується більше нормативного терміну ( 25 років).

Кількість дитячих та спортивних майданчиків, обладнаних малими архітектурними формами становлять відповідно 450 та 20 одиниць. Житлово-експлуатаційними дільницями щорічно проводяться ремонтні та опоряджувальні роботи малих архітектурних форм.

2. Система теплопостачання.

Теплопостачання житлового фонду та об’єктів соціального побутового призначення в місті забезпечується в основному обласним підприємством «Полтаватеплоенерго», на балансі якого в м.Полтаві знаходиться 61 котельня, загальною потужністю 841 Гкал/год (встановлено 253 котла). Задіяно 31 центральний тепловий пункт. За рік підприємством «Полтаватеплоенерго» відпускається споживачам 0,802 млн. Гкал. Протяжність теплових мереж складає 192,6 км ( в двотрубному вимірюванні), з яких 5,1 км, або 2,6% знаходяться у ветхому та аварійному стані.

Втрати теплової енергії системи теплопостачання становлять 12,26%.

Питомі витрати паливно-енергетичних ресурсів на вироблення 1 Гкал теплової енергії в середньому становлять 167,65 кг умовного палива.

Із 253 котлів, встановлених в котельнях «Полтаватеплоенего» 15котлів працюють з коефіцієнтом корисної дії менше 82%, а 53 котла мають термін експлуатації більше 20 років.

3. Об’єкти благоустрою та інженерного захисту території.

Загальна протяжність доріг комунальної власності міста складає 496 км, у тому числі з твердим покриттям 426,6 км із штучним освітленням 369км обладнаних зливовою каналізацією 92 км, або 18,5%.

Із загальною протяжністю доріг - 347 км потребує капітального ремонту.

Міською шляхово-експлуатаційною дільницею (ШЕД) експлуатується 5 автомобільних мостів та шляхопроводів загальною протяжністю 0,44 км.

Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення складає 400 км.

Загальна площа зелених насаджень в місті складає 3280 га, у тому числі 969,3 га загального користування, із них газони - 14га .

Кількість парків та скверів, які обслуговуються комунальними підприємствами міста – 68.

4. Міський електроавтотранспорт.

З 13.01.06 на базі Полтавського тролейбусного управління створено комунальне підприємство «Полтаваелектроавтотранс». Рухомий склад підприємства складає 111 тролейбусів та 18 автобусів. Загальна протяжність контактної мережі складає 148,8 км, з яких 45 км потребує заміни.

53 тролейбуса, або 48 % відпрацювали нормативний термін і потребують заміни.

Позитивні здобутки. Житлово-комунальне господарство міста Полтава відіграє одну з головних ролей у забезпеченні населення якісними послугами.

В місті відслідковується позитивна тенденція та бажання депутатів міської ради п’ятого скликання змінити на краще ситуацію із забезпеченням населення якісними житлово-комунальними послугами. Так, у 2009 - 2010 роках були виконані значні роботи по благоустрою міста, дорожньо-мостовому господарству, капітальному ремонту житлового фонду. Підприємствам ЖКГ була надана фінансова підтримка за 2009 рік в сумі 6,7 млн.грн., за 9 міс. 2010р. - 5,2 млн.грн., всього 11,9 млн.грн.

У 2010 році станом на 01.10.10 реалізовано послуг на суму 22660,7 тис.грн, у 2009 році за цей же період реалізовано послуг на суму 22786,7 тис.грн. Поліпшилась робота з боржниками, як наслідок - процент сплати населенням житлово-комунальних послуг за 9 міс. 2010 року складає 99,6%, а за аналогічний період 2009 року - 96,2%.

Основні цілі галузі на 2011 рік:

 • поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг. (створення ОСББ);

 • забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства. (доведення рівня тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та при будинкових територій до економічно обґрунтованого рівня;);

 • технічне переоснащення житлово-комунального господарства, наближення до вимог Європейського союзу показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг. (в результаті впровадження енергозберігаючих заходів (реконструкція котелень з заміною опалювальних котлів на більш економні, заміна електродвигунів в тролейбусах на більш економні) в результаті чого очікується економія паливо- енергетичних ресурсів);

 • підвищення рівня та якості житлово-комунальних послуг. (доведення рівня тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій до економічно обґрунтованого рівня;);

 • формування нової системи управління житлово-комунальним господарством, нових інститутів управління житловим фондом, що базуються на економічних важелях і договірних відносинах.(створення ОСББ та ін.).

Основні завдання та заходи на 2011 рік:

 • стимулювання створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків; - (Прийняти Порядок зняття з балансу житлово-експлуатаційних підприємств багатоквартирних будинків і передачі їх на баланс ОСББ. Затвердити типовий договір між балансоутримувачами (ГЖЕДи) і ОСББ про тимчасову передачу керування й утримуванні будинку до моменту передачі будинку на баланс ОСББ.) ; виконавчий комітет міської ради, виконавчі комітети районних у місті Полтаві радах, управління житлово-комунального господарства;

 • доведення рівня тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та при будинкових територій до економічно обґрунтованого рівня; виконавчий комітет міської ради, відділ тарифної політики та моніторингу цін міськвиконкому, управління житлово-комунального господарства;

 • оснащення житлового фонду засобами обліку споживання води та теплової енергії за рахунок коштів державної субвенції, розробка та впровадження Програми енергозбереження у житловому фонді міста. (встановлення лічильників тепла та обліку води), управління житлово-комунального господарства; підрядні організації;

Основні проблеми:

а) житловий фонд:

 • відсутність даних про технічний стан житлового фонду (необхідність проведення інвентаризації житлового фонду);

 • перегляд тарифу по квартирній платі;(шляхом доведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня та прийняття відповідних рішень Міською радою);

 • дефіцит коштів у місцевому бюджеті та відсутність інших джерел фінансування для забезпечення належного утримання та своєчасного виконання капітального ремонту ( необхідність реконструкції будинків перших масових серій, ремонт покрівель, ремонт та утеплення фасадів, влаштування обліку води і тепла, модернізація та капітальний ремонт (реконструкція) ліфтів, капітальний ремонт внутрішньобудинкової мережі та інші роботи пов’язані з передачею на баланс власника будинку в умовах реформування і розвитку житлово-комунального господарства;

 • відсутність економічних стимулів щодо заохочення населення створювати об’єднання співвласників багатоквартирних будинків; - (Прийняти Порядок зняття з балансу житлово-експлуатаційних підприємств багатоквартирних будинків і передачі їх на баланс ОСББ. Затвердити типовий договір між балансоутримувачами (ГЖЕДи) і ОСББ про тимчасову передачу керування й утримуванні будинку до моменту передачі будинку на баланс ОСББ. Дане рішення спростить правові взаємини між об'єднаннями й ГЖЕДами, дасть можливість останнім формально не нараховувати квартплату мешканцям створених об'єднань до передачі будинків на баланс ОСББ, а самим ОСББ безболісно укладати договори з усіма постачальниками - по електропостачанню, по обслуговуванню ліфтів і ін.);

 • відсутність реальних важелів впливу на боржників за житлово-комунальні послуги та бездіяльність судової виконавчої служби; - (створення будинкових комітетів та проведення роботи працівникамиГЖЕДівз мешканцями будинків );

б) аварійно-диспетчерська служба:

 • невідповідність діючої матеріально-технічної бази для виконання покладених функцій на службу (відсутні елементарні побутові умови для працівників служби);

 • відсутність у складі служби підрозділу по виконанню капітального ремонту внутрішньобудинкової мережі;

 • недостатнє технічне забезпечення (спецавтотранспорт, обладнання та інструмент);

в) комунальне підприємство КАТП-1628:

 • реалізація заходів по протокольному рішенню спільного засідання постійних комісій, протокол від 27 грудня 2007 року «Про закриття та будівництво нового полігону твердих побутових відходів в с. Макухівка». Проблемним питанням залишається питання будівництва полігону твердих побутових відходів та заводу по переробці цих відходів, хоча сьогодні уже намітились позитивні тенденції у вирішенні цього питання. (виконавець заходу Головне управління капітального будівництва МВК);

г) комунальне підприємство «Полтаваелектроавтотранс»:

 • оновлення рухомого складу, контактної та об’єктів енергозабезпечення (із 111 тролейбусів 53 один., або 48% відпрацювали нормативний термін і потребують (заміни);

д) комунальне підприємство «ШЕД»:

 • дефіцит коштів для забезпечення належної експлуатації доріг та вулиць міста, а саме для виконання капітального ремонту ( із 496 км – 347км потребують капітального ремонту), коштів для будівництва зливової каналізації (із 496 км доріг влаштовано зливової каналізації лише на 92 км доріг, або 18,5 %) закупівлі ново спецтехніки.

е) комунальне підприємство «Міськсвітло»:

 • дефіцит коштів для забезпечення належного зовнішнього освітлення околиць міста (шляхом створення плану заходів з економії витрат на електроенергію для зовнішнього освітлення міста – загально сума заощаджених коштів складе 51356,28 грн. ;

ж) зелене господарство:

 • проведення інвентаризації зелених насаджень (парків, скверів, бульварів і вулиць міста) ;

 • проведення інвентаризації основних фондів комунальних підприємств;

 • проведення капітального ремонту зелених насаджень шляхом видалення аварійних, фаутних дерев та тих що досягли вікової межі з подальшою посадкою нових. Комунальне підприємство «Декоративні культури» з метою розробки відповідних заходів щодо покращення матеріально-технічної бази і створення умов по забезпеченню міста посадковим матеріалів (дерев, чагарників та квітів) в достатній кількості;

з) об’єкти водовідведення, водопостачання та теплопостачання, утримання і експлуатація яких забезпечується обласними підприємствами :

 • дефіцит коштів по капітальному ремонту (реконструкція) існуючих мереж, технічний стан яких знаходиться у аварійному стані, особливо каналізаційні колектора;

 • непідпорядкованність обласних підприємств «Полтаватеплоенерго» та «Полтававодоканал» управлінню житлово-комунального господарства міськвиконкому, якому надані повноваження у сфері житлово-комунального господарства міста, не дає можливості сприяти реформуванню і розвитку цих підприємств.

Практично всі підприємства житлово-комунального господарства комунальної власності міста потребують проведення інвентаризації основних фондів та аналізу їх фінансово-господарської діяльності.

Ресурсне забезпечення: зовнішні інвестиції,самоінвестування суб’єктів господарювання, при застосуванні дії Закону України «Про інноваційну діяльність» щодо здійснення інноваційної діяльності, можливе фінансування з державного, обласного, міського бюджетів.

  1. Розвиток будівництва

Соціально-економічний розвиток міста, створення сприятливих умов проживання, відпочинку полтавців значною мірою залежить від роботи будівельних організацій. Протягом 2006-2008 років в місті зберігалася стала тенденція щодо зростання обсягів будівництва. Однак внаслідок кризових явищ та труднощів, пов’язаних із отриманням іпотечних кредитів, значно зменшується купівельна спроможність громадян, у будівельних організацій виникають проблеми, пов’язані з реалізацією побудованого житла.

Незважаючи на існуючі проблеми, багато підприємств міста продовжують впроваджувати прогресивні технології у будівництві житла, постійно дбають про підвищення якості та архітектурної привабливості споруд при мінімальних затратах.

Забудова міста здійснюється відповідно до генерального плану м. Полтава, який затверджений рішенням позачергової двадцять четвертої сесії Полтавської міської ради четвертого скликання від 21.04.06, з терміном реалізації до 2026 року.

Розвиток сельбищної зони передбачається як за рахунок реконструкції кварталів історично сформованої забудови, так і за рахунок внутрішніх територіальних резервів (вільних від забудови земель) міста, а також за рахунок територій військових частин, що припинили своє функціонування і землі яких передані в комунальну власність міста.

Потребу в територіях під багатоповерхове і садибне будівництво передбачено забезпечити як за рахунок територій у існуючих межах міста, так і за рахунок його розширення на південь. При формуванні зон багатоквартирної забудови 20% її від загального обсягу планується розмістити на реконструкції в центральних районах міста з обліком їхньої інвестиційної привабливості, забезпеченістю інженерно-транспортною інфраструктурою.

Реконструкцію ділянок в центральній частині міста намічається робити комплексно з організацією центрів ділової і комерційної активності, а також житлових комплексів з більш комфортним і дорогим житлом, ніж у периферійних районах.

На виконання Урядової програми «Територія якісного життя» за результатами узгодженого рішення Міністерства регіонального розвитку та будівництва України і Міністерства житлово-комунального господарства України м. Полтава у 2008 році увійшло до переліку населених пунктів для реалізації пілотних проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду. До переліку мікрорайонів, визначених для проведення комплексної реконструкції, увійшли 5 ділянок:

 • ділянка, обмежена вулицями Фрунзе, Кагамлика, пров.Матросова;

 • ділянка, обмежена вулицями Степового Фронту, Фрунзе, Київським шосе, вул. Грушевського;

 • ділянка, обмежена вулицями Яценка, Астрономічною, пров. Суконним, вул. Менжинського, пров. Шкільним, вул. Балакіна, майданом Незалежності;

 • ділянка, обмежена вулицями Артема, Шевченка, Сінною, Енгельса;

 • ділянка, обмежена вулицями Лідова, Жовтневою, Куйбишева, Шевченка, Червноармійською.

З метою реалізації пілотних проектів комплексної реконструкції застарілого житлового фонду на виконання урядової програми «Територія якісного життя» рішенням двадцять сьомої сесії Полтавської міської ради п’ятого скликання від 23.04.08 ВАТ «Полтавтрансбуд» дозволено розробити детальний план території з визначенням черговості забудови у кварталі, що обмежений вулицями Фрунзе, Панаса Мирного, Кагамлика, пров. Чайковського за рахунок знесення амортизованої малоповерхової забудови. На виконання вказаного рішення ВАТ «Полтавтрансбуд» через ДПІМ «Міськбудпроект» розроблено детальний план території кварталу, який на даний час проходить державну експертизу.

На вільних територіях здійснюється освоєння:

 • території 57 мікрорайону (ТОВ «Полтавстрой» рішенням п’ятнадцятої сесії Полтавської міської ради п’ятого скликання від 05.06.07 дозволено розробити детальний план території. На даний час вказана містобудівна документація розроблена, отримала висновок державної експертизи та пройшла громадське обговорення);

 • території колишніх артилерійських складів (ТОВ «П’ятий елемент» рішенням сьомої сесії Полтавської міської ради п’ятого скликання від 12.09.06 погоджене розташування багатофункціонального комплексу житлових будинків та об’єктів соціально-побутового, торгівельного та адміністративного призначення на земельній ділянці по вул. Пушкарівській,22);

 • кварталу, що обмежений вул. О.Бідного, просп. Миру, вул. Головка та бульв. Б.Хмельницького (дозвіл на почергову забудову кварталу наданий ТОВ «Сучасний Дім»);

 • кварталу по бульв. Нестерова (забудовники Закрите акціонерне товариство «ПМК-64» та управління капітального будівництва міськвиконкому);

 • мікрорайону «Левада-2» (ТОВ «Цемахінвестбуд трейдинг лімітид» відповідно до рішення двадцять восьмої сесії Полтавської міської ради п’ятого скликання від 19.06.08 погоджене розташування об’єктів житлово-громадського призначення та дозволено розробити детальний план території. ТОВ «Сіті Кепітал Девелопмент» відповідно до рішення двадцять восьмої сесії Полтавської міської ради п’ятого скликання від 19.06.08 погоджено розташування багатоцільового функціонального комплексу з критим гірськолижним спуском та аквапарком та дозволено розробити детальний план території частини мікрорайону «Левада-2»).

Також відповідно до рішень сесії міської ради здійснюється коригування проектів забудови мікрорайонів «Алмазний» та «Огнівка» з метою визначення резерву території для будівництва багатоквартирних житлових будинків.

Найбільший розвиток сельбищна зона згідно з пропозиціями генерального плану м.Полтава набуде в південному напрямку.

Потреба міста у нових територіях для подальшого містобудівного та соціально-економічного розвитку, розвитку рекреаційних зон, сельбищних, транспортно-комунікаційних зв’язків зумовили проведення роботи з коригування генерального плану м. Полтава. Враховуючи викладене, у 2008 році Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» виконані попередні роботи з коригування генерального плану в частині включення приміських територій, що ставить за мету поліпшення інвестиційних процесів у забудові міста та вирішення питання розташування об’єктів, важливих для життєдіяльності міста. Протягом 2009-2010 років виконані роботи з коригування генерального плану м.Полтава, зміна меж міських територій. На даний час матеріали містобудівної документації направлені для проведення державної експертизи.

Зазначеною містобудівною документацією реконструкція житлових територій включає широкий діапазон перетворень – від повного знесення існуючої забудови і зведення нових житлових і суспільних будинків до повного зберігання (наприклад, забудови, що має історико-культурну цінність). Реалізація задач реконструкції залежить від величини міста і перспектив його подальшого соціально-економічного розвитку.

Намічена під реконструкцію садибна забудова, яка знаходиться в центральній частині міста, необхідна, так як дозволить досягти високої ефективності використання території для розміщення житлово-громадської забудови.

Розміщення нового багатоквартирного будівництва передбачено окрім зазначених ділянок в районі вул. Петровського, вул. Гожулівської, Харківського шосе.

Промислово-складська зона міста сформована з промислово-виробничих і комунально-складських об’єктів, які сконцентровані в трьох промислових зонах і промислових районах:

 • Північно-Західна промзона;

 • Південна промзона;

 • Східна промзона.

У зв’язку з необхідністю передислокації промислових об’єктів, що знаходяться в зонах житлової, історичної забудови, та потребою в розміщенні нових промислових, комунальних і складських об’єктів, генеральним планом намічено формування промислово-складських територій площею 154,57 га в межах Затуринського промислового району.

Транспортно-комунікаційна зона отримає значний розвиток в південному напрямку на землях Щербанівської сільської ради. Крім організації на даних територіях сельбищних та рекреаційних зон, генеральним планом намічена траса сумісного (автомобільного та залізничного) обходів м. Полтава з півдня. Це міжнародний транспортний коридор Київ-Харків.

В організації міського транспорту головною метою став розвиток існуючих кільцевих маршрутів та створення нових транспортних кілець. Винос автостанцій приміського транспорту на радіальні виносні міські магістралі у вигляді транспортних комунікаційних терміналів.

Лінії руху громадського транспорту представлені до розвитку з урахуванням розміщення ділянок нового житлового будівництва, з яких найбільшими за чисельністю є район аеродрому, район артилерійських складів, «Левада – 2, мікрорайон №57, район нового залізничного вокзалу, Харківське шосе, Івончеський масив, Тахтаулівський масив. В силу розвитку ліній руху громадського транспорту першочергово запропоновано побудувати нові тролейбусні лінії по вул. Артема, Герої Сталінграда, Грушевського та Енгельса. Крім того запропоновано прокласти нові лінії для з’єднання житлових мікрорайонів «Сади–2» та «Огнівка» з основними вулицями Жовтневою, Калініна, Великотирновською, Сінною.

З метою безперешкодного доступу для інвалідів вхід до приміщень виконавчих комітетів районних у м. Полтава рад, районних управлінь праці та соціального захисту населення, районних територіальних центрів обладнано пандусами та зручними поручнями. Також резервний вхід до міськвиконкому обладнано спеціальним ліфтовим підйомником для інвалідів на візках.

Для переміщення громадян з обмеженими фізичними можливостями, забезпечення їх вільного доступу до об'єктів виробничого призначення, лікувально-профілактичних установ, спортивних та культурно-масових закладів у кожному районі міста працює ";Соціальне таксі";.

Питання щодо обладнання пандусами, поручнями та іншими пристосуваннями об'єктів громадського та соціально-культурного призначення для вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та створення належних умов для пересування інвалідів на візках знаходиться на постійному контролі в управлінні архітектури та містобудування міськвиконкому.

При видачі дозволів на проектування або переобладнання приміщень обов’язковим є виконання замовниками вимог щодо створення необхідних умов для безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до цих об’єктів.

Виконавчим комітетом Полтавської міської ради прийнято рішення від 19.03.08 р. № 85 ";Про утворення Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при виконавчому комітеті міської ради та затвердження складу комітету";. До складу вищезазначеного комітету входить 50 відсотків представників з числа громадських організацій та громадської колегії при міськвиконкомі.

Запроваджено постійний моніторинг заходів з облаштування необхідними засобами для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до приміщень відповідно до розробленого реєстру об’єктів. Управлінням з питань містобудування та архітектури міськвиконкому надіслано листи підприємствам, об’єкти яких повинні бути обладнані засобами безперешкодного доступу.

За січень - вересень 2010 року по місту введено в експлуатацію 7 багатоповерхових будинків загальною площею 38,1 тис. м2 та 19,8 тис м2 житла індивідуальної забудови. Загалом за І півріччя 2010 року введено 57,9 тис.м2 житла, що на 54,8% більше ніж в аналогічному періоді минулого року (37,4 тис.м2) та дорівнює 80,6 % річного показника передбаченого Програмою економічного та соціального розвитку м. Полтава на 2010 рік (70,6 тис. м2).

В 2011 році планується введення в експлуатацію 9-ти багатоповерхових будинків загальною площею 52,7 тис.м2 та 30 тис.м2 житла індивідуальної забудови, загалом – 82,7 тис. м2 житла.

Показники

2007

2008

2009

2010 (очікуване)

2011

(прогноз)

Введення в експлуатацію багатоповерхового житла (тис.кв.м.)

65,6

77,3

50,3

60,9

52,7

Введення в експлуатацію індивідуального житла (тис.кв.м.)

30,4

30,5

12,1

28,9

30,0

Введення загальної площі житлових будинків за рахунок усіх джерел фінансування (тис.кв.м.)

96,0

107,8

62,4

89,9

85,7

% до попереднього року

104,6

112,5

57,9

144,1

92,0

Одним із пріоритетів житлової політики в місті є будівництво житла для малозабезпечених верств населення за рахунок державного та місцевого бюджетів.

Рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради від 22.05.08 №134 затверджено «Положення про здійснення будівництва житла за рахунок коштів міського бюджету та коштів громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті міської ради», яким передбачено спільну участь у фінансуванні будівництва житла громадян та міського бюджету у розмірах «70х30». Майданчики під виконання «Програми доступне житло» надаються забудовнику з підготовленими інженерними мережами та на вільних від забудови землях з існуючою інфраструктурою.

У 2009 році завершено спорудження 4739,2 м2 житла у соціальному житловому будинку по вул. Марії Башкірцевої,35 на 95 квартир, який введено до Дня міста. Всі квартири передані на чергу при виконавчому комітеті Полтавської міської ради. В 2010 році за програмою «Доступне житло» ведеться будівництво житлового будинку по вул. Марії Башкірцевої, 37.

Державна програма забезпечення молоді житлом прийнята на 2002-2011 роки, затверджена Постановою КМ України від 29.07.02 №1089 і реалізовується Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву. Для реалізації програми «Розвиток молодіжного житлового будівництва у м. Полтава на 2003-2012 роки» у 2010 році, за розрахунками, необхідно 3973 тис. грн., в тому числі 350 тис. грн. за рахунок коштів міського бюджету.

Станом на 01.10.2010 на квартирному обліку при виконавчому комітеті Полтавської міської ради перебуває 3911 чол.

За січень вересень 2010 року отримали житло 160 сімей, які перебували на черзі місцевих рад.

Для забезпечення соціальним житлом громадян, які перебувають на квартирному обліку, згідно з розрахунками потреби загальної площі житла до 2015 року, необхідно спрямовувати щороку кошти державного та міського бюджетів у сумі близько 50 млн. грн. та передавати на чергу понад 20 тис.кв.м. загальної площі житла.

Діюче в місті підприємство ВАТ «Полтавський домобудівельний комбінат», яке спеціалізується на будівництві крупно панельних житлових будинків, задіяне в реалізації програми «Доступне житло». Вартість 1 м2 житла, що споруджується підприємством, становить близько 4000 грн. що менше діючої опосередкованої вартості, встановленої Мінрегіонбудом України для Полтавської області. В даний час ВАТ «Полтавський домобудівельний комбінат» забезпечений обсягами підрядних робіт лише на 10 % від загальної потужності. При достатньому фінансуванні та забезпеченні земельними ділянками це підприємство може будувати до 80 тис.м2 доступного житла в рік.

Основними проблемами, що існують в будівельній галузі є:

 • скорочення іпотечного кредитування;

 • обмеженість фінансування з державного та місцевого бюджетів для спорудження соціального житла;

 • недостатній розвиток будіндустрії в місті;

 • зменшення купівельної спроможності громадян;

 • зростання вартості енергоносіїв та транспортних послуг.

Шляхи подолання кризових явищ в будівництві:

 • відновлення системи іпотечного кредитування будівництва житла;

 • створення умов для залучення інвесторів у будівництво на справедливих конкурентних засадах;

 • стимулювання залучення інвестицій у сферу будівництва шляхом спрощення дозвільної системи;

 • впровадження енергозберігаючих заходів;

Проблеми, які вникли в будівельній галузі, носять системний характер та потребують вирішення на урядовому рівні.

Для забезпечення виконання програми житлового будівництва на 2011 рік необхідно провести ряд заходів:

 • забезпечити динамічний розвиток житлового будівництва завдяки сталому фінансуванню за рахунок усіх джерел;

 • стимулювати залучення інвестицій у сферу житлового будівництва шляхом спрощення дозвільної системи, розроблення та оновлення проектно-планувальної документації та детальних планів розвитку територій, реновація застарілого житла, у тому числі впровадження енергозберігаючих заходів, розвитку фонду фінансування будівництва з метою залучення коштів населення;

 • залучати кошти за рахунок державного бюджету, міського бюджету розвитку, цільового фонду міської ради, власних коштів підприємств та організацій, відновлення іпотечного кредитування будівництва житла в місті, коштів населення;

 • стимулювати розвиток будівельної індустрії в місті;

 • прискорити розв’язання проблеми забезпечення соціальним та доступним житлом;

 • створювати сприятливі умови для розвитку житлового будівництва, удосконалення механізмів придбання житла для більш широких верств населення міста з різним рівнем платоспроможності і забезпечити на цій основі розвиток системи кредитування;

 • з метою зменшення вартості 1 м2 житла створити умови для залучення інвесторів у будівництво на справедливих конкурентних засадах.

Ресурсне забезпечення: збільшення інвестицій в основний капітал передбачено здійснити за рахунок коштів державного бюджету, міського бюджету розвитку, цільового фонду міської ради, власних коштів підприємств та організацій, відновлення іпотечного кредитування будівництва житла в місті, коштів населення, тощо.

Реалізація житлової політики та житлового будівництва в місті передбачається:

 • програма - „Житло – військовим ” – за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів силових міністерств і відомств;

 • програма - „Житло – молодим ” – за рахунок кредитування з державного бюджету, обласного та міського бюджетів розвитку, коштів позичальників.

 • програма «Доступне житло» за рахунок міського бюджетів розвитку, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Фінансування розроблення, коригування, погодження, експертизи, затвердження містобудівної документації здійснюється в передбачених межах з міського та державного бюджету.

VI. Додатки

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

економічного і соціального розвитку міста на 2011 рік

Показники

Одиниці

виміру

2009 р.

звіт

2010 р. очікуване

2011 р. прогноз

2011р.

у % до

2010 р.

Валова додана вартість у діючих цінах (виходячи із складових на рівні області)*

млн.грн.

6183,9

6982,8

7945,6

113,8

У порівняних цінах, у % до попереднього року

%

110,5

103,5

102,7

х

Індекс споживчих цін, % у середньому до попереднього року

%

115,9

109,1

110,8

х

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (у цінах відповідних років)

млн.грн.

1020,7

1140,8

1203,5

105,5

Питома вага прибуткових підприємств

%

63,9

61,0

62,0

х

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах

млн.грн.

7117,7

9217,4

10517,1

114,1

Роздрібний товарооборот субєктів підприємницької діяльності всіх форм власності у діючих цінах

млн.грн.

2521,7

2749,6

2945,0

107,1

у % до попереднього року**/

%

71,4

100,0

97,6

х

Обсяг інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень) за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах

млн.грн.

1228,8

1900,0

2337,0

123,0

у % до попереднього року у порівняних цінах **/

%

41,7

132,2

109,9

х

Обсяг іноземних інвестицій по наростаючому підсумку – всього

млн.дол.США

54,8

62,5

68,5

109,6

у % до попереднього року

%

105,4

114,1

109,6

х

Обсяг прямих іноземних інвестицій з початку року

млн.дол.США

2,8

5,8

6,0

103,4

Інноваційна діяльність:

Впровадження прогресивних технологій

одиниць

12

14

16

114,3

із них ресурсозберігаючих

одиниць

4

5

7

140,0

Освоєння нових видів продукції

одиниць

41

45

49

108,9

Середньомісячна заробітна плата

грн.

1905,0

2286,0

2628,9

115,0

Індекс реальної заробітної плати (рік до року)

%

90,3

110,0

103,8

х

Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості на кінець року

чол.

3675

3470

3215

92,6

Рівень зареєстрованого безробіття

%

1,9

1,9

1,9

х

Розширення сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць

осіб

6140

6350

5800

91,3

*/ розрахунково

**/ темпи зростання розраховані через індекси у порівняних цінах

Промисловість

Показники

Одиниці

виміру

2009 р. звіт

2010 р. очікуване

2011 р. прогноз

2011р.

у % до

2010 р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг)

у відпускних цінах

тис.грн.

7117751,7

9217452,1*

10517112,8*

114,1

у % до попереднього року

(у відпускних цінах)

%

105,5

132,0

114,1

Х

Індекс цін виробників

%

114,3

118,7

111,3

Х

Виробництво основних видів промислової продукції у натуральному виразі по галузям:

- добування паливно-енергетичних корисних копалин:

Газ природний

млн.м3

7217,7

6650,2

6558,7**

98,6**

у % до попереднього року

%

96,1

92,1

98,6**

х

Нафта сира

тис.т

471,3

413,9

253,1**

61,1**

у % до попереднього року

%

95,1

87,8

61,1**

х

- машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування

устаткування технологічне для переробних галузей АПК та запасні частини для нього

тис.грн.

12044,5

12300,0

12700,0

103,2

у % до попереднього року

%

105,7

102,1

103,2

х

електродвигуни

шт.

28619

103285

110000

106,5

у % до попереднього року

%

24,0

в 3,6 р.

106,5

х

вузли гальмівної апаратури

тис.грн.

41715,1

69076,0

72700,0

105,2

у % до попереднього року

%

58,7

в 1,6 р.

105,2

х

ремонт тепловозів

шт.

13

7

8

114,3

у % до попереднього року

%

48,5

53,8

114,3

х

- виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

борошно

тонн

24327,0

20455,0

24320,0

118,9

у % до попереднього року

%

64,5

84,1

118,9

х

крупа манна

тонн

513

812

640

78,8

у % до попереднього року

%

62,1

158,3

78,8

х

м’ясо, включаючи субпродукти І категорії

тонн

244,1

83,4

150,9

180,9

у % до попереднього року

%

12,3

34,2

180,9

х

ковбасні вироби

тонн

1062,3

823,0

924,7

112,4

у % до попереднього року

%

64,5

77,5

112,4

х

пиво

тис.дал

921,8

1043,3

1300,0

124,6

у % до попереднього року

%

85,5

113,2

124,6

х

горілка і лікеро-горілчані вироби

тис.дал

50,7

50,0

55,0

110,0

у % до попереднього року

%

52,4

98,6

110,0

х

олія

тонн

112397,5

169018,1

169980,0

100,6

у % до попереднього року

%

105,6

151,2

100,6

х

кондитерські вироби

тонн

35409,0

31000,0

34000,0

109,7

у % до попереднього року

%

73,5

87,5

109,7

х

- виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

виробництво електроенергії

тис.кВт/г

899849

1090000

1080000

99,1

у % до попереднього року

%

92,6

103,4

99,1

х

*/ розрахунково;

**/ обраховано без даних СП «Полтавська газонафтова компанія», яка через не затверджений Бюджет розвитку компанії на 2011 рік не надала інформацію.

Випуск продукції переробної промисловості

агропромислового комплексу у 2011 році

Показники

Одиниці

виміру

2009 р. звіт

2010 р. очікуване

2011 р. прогноз

2011р.

у % до

2010 р.

Олія

тонн

112397,5

169018,1

169980,0

100,6

Кондитерські вироби

тонн

35409,0

31000,0

34000,0

109,7

Макаронні вироби

тонн

-

10,2

16,5

161,8

Борошно

тонн

24327,0

20455,0

24320,0

118,9

Крупа манна

тонн

513

812,0

640

78,8

М’ясо і субпродукти І категорії

тонн

244,1

83,4

150,9

180,9

Ковбасні вироби

тонн

1062,3

823,0

924,7

112,4

Хліб і хлібобулочні вироби

тонн

29355,0

29971,4

30720,7

102,5

Безалкогольні напої

тис.дал

231,2

129,0

123,0

95,3

Питні води

тис.дал

906,1

926,5

910,0

98,2

Горілка і лікеро-горілчані вироби

тис.дал

50,7

50,0

55,0

110,0

Показники розвитку ринкової інфраструктури та малих підприємств

Показник

2009р.

звіт

2010р.

очікуване

2011р.

прогноз

Інвестиційні та інноваційні компанії та фонди, одиниць

7

9

10

Бізнес-центри, одиниць

2

2

3

Бізнес-інкубатори, одиниць

1

1

1

Кредитні спілки, одиниць

18

20

21

Середньорічна кількість зайнятих працівників на малих підприємствах, осіб

22438

21990

21900

Трудові ресурси

Показники

2009 р. звіт

2010 р. очікуване

2011 р. прогноз

2011р.

у % до

2010 р.

Населення – всього (середньорічне), тис.чол.

300,5

297,0

293,5

98,8

Кількість зайнятих в усіх сферах економічної діяльності, всього, чол.:

120299

121866

121866

100,0

промисловість

33217

*

*

*

будівництво

7616

*

*

*

мисливство, лісове господарство

285

*

*

*

транспорт і зв’язок

14662

*

*

*

освіта

13972

*

*

*

охорона здоров’я

соціальна допомога

11807

*

*

*

Фіксований ринок праці, чол. (чисельність незайнятого населення, яке перебувало на обліку в центрах зайнятості протягом року)

13574

13623

13270

97,4

Чисельність незайнятого населення, яке перебувало на обліку в центрах зайнятості на кінець року, чол.

3675

3470

3215

92,6

* з 2010 року у рамках Стратегії розвитку державної статистики, показник «кількість зайнятих в сферах економічної діяльності по містах та районах» не розробляється (лист ГУ статистики у Полтавській області №01-343/06-08/80 від 09.03.10).

Показники

введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери

за рахунок усіх джерел фінансування

Перелік обєктів

2010 рік

очікуване

2011 рік

прогноз

Загальна площа житла , тис.кв.м

89,9

82,7

Амбулаторно-поліклінічні заклади , відвідувань за зміну

-

100

Показники здоров`я

Показники

2009 р. звіт

2010 р. очікуване

2011 р. прогноз

2011р.

у % до

2010 р.

Захворюваність населення на 1тисячу населення, всього

714,1

715,0

717,0

+ 2,0

у тому числі:

хвороби системи кровообігу

58,7

60,0

61,0

+1,0

травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин

40,3

40,0

38,0

-2,0

злоякісні новоутворення

6,9

7,0

7,0

на рівні

активний туберкульоз

0,5

0,5

0,5

на рівні

хвороби органів дихання

302,5

300,0

300,5

+0,5

хвороби органів травлення

43,8

44,0

44,0

на рівні

Смертність населення за основними причинами на 1 тисячу населення, всього

11,4

11,2

11,0

-0,2

у тому числі:

хвороби системи кровообігу

6,5

6,0

6,0

на рівні

травми та отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин

0,9

0,9

0,9

на рівні

Новоутворення

1,9

1,5

1,5

на рівні

Материнська смертність на 1 тисячу живо народжених

0,28

Х

Х

Х

Смертність дітей до 1 року життя на 1тисячу живо народжених

8,2

7,0

7,0

на рівні

Очікувана тривалість життя при народженні, роки, у тому числі:

66

67

68

+1,5

Чоловіки

63

65

66

+1,5

Жінки

70

70

71

+1,4

Медичні кадри

Показники

2009 р. звіт

2010 р. очікуване

2011 р. прогноз

2011р.

у % до

2010 р.

Загальна чисельність лікарів у закладах охорони здоров’я усіх форм підпорядкування, осіб, з зубними

1119

1115

1115

на рівні

Загальна чисельність лікарів у закладах охорони здоров’я усіх форм підпорядкування, осіб, без зубних

1119

1115

1115

на рівні

Мережа лікарняних закладів, їх ліжковий фонд та місткість

амбулаторно-поліклінічних закладів

Показники

2009 р.

звіт

2010 р. очікуване

2011 р. прогноз

2011р.

у % до

2010 р.

Місткість амбулаторно-поліклінічних закладів (відвідувань за зміну)

5460

5460

5460

на рівні

Кількість лікарняних закладів, одиниць

6

6

6

на рівні

Кількість лікарняних ліжок, одиниць

1307

1307

1307

на рівні

Основні показники розвитку фізичної культури і спорту

Показники

2009 р.

звіт

2010 р. очікуване

2011 р. прогноз

2011р.

у % до

2010 р.

Кількість осіб, що займаються спортом, осіб

7633

7633

8000

104,8

Кількість осіб, що залучені до занять в дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах, школах вищої спортивної майстерності, осіб

5496

5496

5500

100,1

Кількість тренерів, що проводять заняття, осіб: з них:

344

344

344

100,0

штатні тренери зі спорту, осіб

194

194

194

100,0

Мережа фізкультурно-спортивних закладів

Показники

2009 р.

звіт

2010 р. очікуване

2011 р. прогноз

2011р.

у % до

2010 р.

Стадіони, одиниць

3

3

3

100,0

Спортивні зали площею не менш як 162 кв. метрів одиниць

74

74

74

100,0

Плавальні басейни, одиниць

3

3

3

100,0

Спортивні майданчики, одиниць

129

129

129

100,0

Кількість підприємств, установ, організацій, де проводиться фізкультурно-оздоровча робота, одиниць (без урахування кількості загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів)

74

74

74

100,0

Кількість дитячо-підліткових фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання населення, одиниць

9

9

9

1000,0

Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, одиниць

15

15

15

100,0

Загальноосвітні навчальні заклади*

(на початок навчального року)

Показники

2009 р.

звіт

2010 р. очікуване

2011 р. прогноз

2011р.

у % до

2010 р.

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів – всього, одиниць

у тому числі:

52

52

52

100,0

Денних

51

51

51

100,0

Вечірніх

1

1

1

100,0

Із загальної кількості загальноосвітніх навчальних закладів – приватні заклади – всього, одиниць

5

5

5

100,0

Кількість учнів – всього, осіб

26163

25034

25700

102,6

у тому числі:

у денних загальноосвітніх навчальних закладах

25449

24309

24970

102,7

у вечірніх загальноосвітніх навчальних закладах

714

725

730

100,6

Із загальної кількості учнів – у приватних загальноосвітніх навчальних закладах, осіб

208

202

210

103,9

Кількість педагогічних працівників – всього, осіб

2281

2261

2292

101,3

у тому числі кількість педагогічних працівників у приватних закладах, осіб

72

64

66

103,1

Середня кількість учнів на одного вчителя – всього, осіб

11,5

11,1

11,2

101,2

у тому числі у приватних загальноосвітніх навчальних закладах

2,8

3,1

3,2

103,2

Введення в експлуатацію загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок усіх джерел фінансування – всього, учнівських місць

-

-

-

-

* Без учнів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів), санаторних шкіл та учнів спеціальних класів, організованих при загальноосвітніх навчальних закладах.

Денні загальноосвітні навчальні заклади*

(на початок навчального року)

Показники

2009 р.

звіт

2010 р. очікуване

2011 р. прогноз

2011р.

у % до

2010 р.

Кількість закладів – всього, одиниць

50

50

50

100

Кількість учнів у закладах – всього, тис. осіб

25449

24309

24970

102,7

Середня наповнюваність класів – всього, учнів

25,3

24,8

25,0

100,8

Кількість учнів, які навчаються в другу зміну, - всього, тис.

2347

2034

2100

103,2

Питома вага учнів, які навчаються в другу зміну, до загальної кількості учнів

9,2

8,3

8,4

101,2

Кількість учителів – всього, осіб

1855

1798

1821

101,2

Кількість учнів на одного вчителя – всього

13,7

13,8

13,7

99,3

* Без учнів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів), санаторних шкіл та учнів спеціальних класів, організованих при загальноосвітніх навчальних закладах.

Здобуття повної загальної середньої освіти

Показники

2009 р.

звіт

2010 р. очікуване

2011 р. прогноз

2011р.

у % до

2010 р.

Здобуття повної загальної середньої освіти – всього, у відсотках до загальної кількості випускників 9 класів

98,6%

99,7 %

99,0 %

99,3%

з них:

487

3558

2970

83,5%

у 10 класах загальноосвітніх навчальних закладів

у професійно-технічних загальноосвітніх навчальних

291

2119

1770

83,5%

у вищих навчальних закладах І, ІІ рівнів акредитації

57

466

380

81,5%

Професійно-технічні навчальні заклади

Показники

2009 р.

звіт

2010 р. очікуване

2011 р. прогноз

2011р.

у % до

2010 р.

Кількість закладів всього

10

10

10

100

Кількість учнів, слухачів – всього, осіб

3739

4272

Прийнято учнів, слухачів – всього, осіб

2537

в тому числі за рахунок державного замовлення, осіб

2537

Підготовлено (випущено) кваліфікованих робітників – всього, осіб

1937

1998

2059

103

Вищі навчальні заклади

Показники

2009 р.

звіт

2010 р. очікуване

2011 р. прогноз

2011р.

у % до

2010 р.

Кількість закладів - всього, одиниць

24

24

24

100,0

у тому числі державної форми власності*:

ВНЗ

6

8

8

100,0

технікуми, коледжі

10

10

10

100,0

Кількість студентів у закладах – всього, осіб

52824

50830

у тому числі у державних закладах

48148

48361

Прийнято студентів – всього, осіб

9633

8374

у тому числі державних закладів

9088

8136

Випущено фахівців – всього, осіб

12423

13971

12715

91

у тому числі державними закладами

10043

13375

* Без закладів комунальної форми власності

Показники ефективності політики стосовно сім’ї, дітей та молоді

Показники

2009 р.

звіт

2010 р.

очікуване

2011 р.

прогноз

Кількість дитячих будинків сімейного типу

1

1

1

в них дітей-вихованців

5

1

5

Кількість прийомних сімей

2

2

4

в них прийомних дітей

2

2

4

Кількість притулків для неповнолітніх

1

1

1

Кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей (Центр реабілітації дітей-інвалідів до 18 років)

1

1

1

Кількість дітей, влаштованих у притулки для неповнолітніх, з них:

-

-

-

безпритульних, схильних до бродяжництва та жебракування

-

-

-

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, в тому числі сільські та селищні, одиниць

(міський Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді)

1

1

1

Центри соціально-психологічної допомоги, одиниць

-

-

-

Центри матері та дитини (міський), одиниць

-

-

-

Соціальні гуртожитки, одиниць

-

-

-

Центри соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, одиниць

-

-

-

Центрів для ВІЛ–інфікованих дітей та молоді, одиниць

-

-

-

Показники інноваційної діяльності

№ з\п

Показник

2009р.

звіт

2010р.

очікуване

2011р.

прогноз

2011р.

у % до

2010р.

1.

Кількість інноваційно-активних підприємств, одиниць

17

20

22

110,0

2.

Впровадження інноваційних технологій, одиниць,

12

14

16

114,3

в тому числі, ресурсо, - енергозберігаючих, одиниць

4

5

7

140,0

3.

Освоєно інноваційної продукції (найменувань), одиниць

41

45

49

108,9

4.

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, тис.грн.

23457,7

30000,0

35000,0

116,7

Перелік інвестиційних проектів, які плануються до виконання у 2011 році

№ зп

Назва проекту

Термін початку

та закін-чення реалізації проекту

Загальний

обсяг

фінансу-вання

проекту,

тис. грн.

Загальний

обсяг

фінансу-вання

у 2010р.,

тис.грн.

Джерела фінансування у 2011 році, тис грн.

Вплив реалізації

проекту (економічні, соціальні, екологічні наслідки)

Буде ство-рено нових

робочих

місць за ра-хунок впро-вадження

інвестиційного

проекту

у 2011 році

Дер-жавний

бюджет

Місцевий

бюджет

Кошти підпри-

ємств

Кошти інозем-ного інвестора,

тис.грн.(дол.США)

Інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ВАТ «Полтавський автоагрегатний завод»

Впровадження нового обладнання (циліндр приводу вимикання зчеплення 11.1602010-10)

2011 р.

1800,0

1800,0

1800,0

Збільшення об’ємів ви-робництва

1

ВАТ «Автоагрегатний завод»

Впровадження нового обладнання (пневмо-гідравлічний підсилювач зчеплення 11.1609010)

2011 - 2012 рр.

4800,0

2400,0

2400,0

Збільшення об’ємів ви-робництва

1

ВАТ «Автоагрегатний завод»

Впровадження нового обладнання (кран гальмівний 2-х секційний з педаллю 121,3514308)

2011 - 2012 рр.

5200,0

2600,0

2600,0

Збільшення об’ємів ви-робництва

2

ВАТ «Автоагрегатний завод»

Впровадження нового обладнання (головний гальмівний циліндр з бачком 11.3505008)

2011 р.

2500,0

2500,0

2500,0

Збільшення об’ємів ви-робництва

2

ВАТ «Електромотор»

Придбання високопродуктивного обладнання

2011 р.

1010,0

1010,0

1010,0

Збільшення об’ємів ви-робництва

ВАТ «Полтавамаш»

Розробка устаткування для охолодження птиці

2011 р.

400,0

400,0

400,0

Збільшення обсягів реалі-зації, вирішен-ня соціальних проблем підприємства

ВАТ «Полтавамаш»

Розробка устаткування для завантаження сировиною технологічного обладнання

2011 р.

350,0

350,0

350,0

Збільшення обсягів реалі-зації, вирішен-ня соціальних проблем підприємства

ВАТ «Полтавамаш»

Розробка устаткування для виготовлення фаршу усіх видів ковбас

2011 р.

350,0

350,0

350,0

Збільшення обсягів реалі-зації, вирішен-ня соціальних проблем підприємства

ВАТ «Полтаваобленерго»

Реконструкція ПЛ 0,4-10 кВ

2011 р.

28693,07

28693,07

28693,07

Вдосконалення системи енергопостачання

ВАТ «Полтаваобленерго»

Реконструкція КЛ 6-10 кВ

2011 р.

2132,61

2132,61

2132,61

Вдосконалення системи енергопостачання

ВАТ «Полтаваобленерго»

Будівництво розвантажувальних КТП 10/0,4 кВ

2011 р.

1319,25

1319,25

1319,25

Вдосконалення системи енергопостачання

ВАТ «Полтаваобленерго»

Будівництво ПС 110/6 кВ

2010 - 2014 рр.

141791,78

52707,22

52707,22

Вдосконалення системи енергопостачання

ВАТ «Полтаваобленерго»

Заміна силових трансформаторів 35/6 кВ

2010 – 2011 рр.

4298,88

3348,88

3348,88

Вдосконалення системи енергопостачання

ВАТ «Полтавський хлібзавод «Південний»

Придбання технічного обладнання

2011 р.

100,0

100,0

100,0

Покращання якості продукції

ТОВ «Ді-Стар»

Добудова нового цеху для сегментного виробництва

2010 – 2011 рр.

5000,0

4000,0

4000,0

Зменшення тепловтрат, впровадження новітніх технологій, товарів

ТОВ «Ді-Стар»

Введення в експлуатацію ділянки свобідного спікання відрізних кругів

2010 – 2011 рр.

1500,0

500,0

500,0

Зменшення енергозатрат, зменшення собівартості продукції

ТОВ «Ді-Стар»

Переоснащення ділянки спікання відрізних кругів

2010 – 2011 рр.

600,0

200,0

200,0

Зменшення енергозатрат, покращання умов праці, стабілізація якості продукції

КП «Полтавський м’ясокомбінат»

Капітальне будавництво

2011 р.

350,0

350,0

350,0

Економічні: модернізація,техпереоснащення

КП «Полтавський м’ясокомбінат»

Придбання обладнання

2011 р.

50,0

50,0

50,0

Економічні: енергозберігаюче обладнання

НГВУ «Полтаванафтогаз»

Реконструкція та облаштування

св..№180 Барзаківська

2009 – 2011 рр.

38005,8

Власні інвестиційні джерела

Збільшення видобутку

НГВУ «Полтаванафтогаз»

Реконструкція та облаштування

св..№2 Будівська

2010 – 2011 рр.

33440,7

Власні інвестиційні джерела

Збільшення видобутку

НГВУ «Полтаванафтогаз»

Реконструкція та облаштування

св..№125 Рудівська

2010 – 2012 рр.

34191,2

Власні інвестиційні джерела

Збільшення видобутку

УКБ міськвиконкому

ІІ черга забудови ділянки по Першотравневому проспекту,15-17(54 квартири)

2010-2012

26565,0

18000,0

18000,0

Збільшення житлового фонду міста

УКБ міськвиконкому Будівництво житлового будинку забудови кварталу, обмеженого вул. Жовтнева, Паризька Комуна, Конституції (ІІ черга, блок 2 В)

2011-2012

16000,0

9000,0

9000,0

Збільшення житлового фонду міста

УКБ міськвиконкому Житловий будинок по вул.Панянка,1 (12 квартир)

2010-2012

17511

100

4000,0

Збільшення житлового фонду міста

УКБ міськвиконкому Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення по вул.Курчатова,3а (63 квартири)

2010-2011

17511,0

100,0

100,0

Збільшення житлового фонду міста

УКБ міськвиконкому Будівництво багатоповерхового житлового будинку по бульв.Боровиковського,5

2009-2011

23809,0

500,0

500,0

Збільшення житлового фонду міста

УКБ міськвиконкому Будівництво соціального багатоквартирного житлового будинку з вбудованими торгівельними приміщеннями по вул. Боровиковського, 5

2008 -2012

25000

500,0

500,0

Збільшення житлового фонду міста

УКБ міськвиконкому Реконструкція терапевтичного корпусу 2-ї міської клінічної лікарні

2010

9493,0

9381,0

6381

3000

Збільшення ліжко-місць

УКБ міськвиконкому Реконструкція діагностичного центру по вул. Залізній,17 під терапевтичний центр з добудовою

2008-2012

28969,0

500,0

500,0

Вдоскона-лення ме-дичного об-слуговування мешкан-ців міста

УКБ міськвиконкому Реконструкція приміщення по вулю Ветеринарній під амбулаторію сімейної медицини

2010-2011

1159,0

1085,0

785,0

300,0

Вдоскона-лення ме-дичного об-слуговування мешкан-ців міста

УКБ міськвиконкому Реконструкція дошкільного навчального закладу №4 по пров. Гористому, 11

2010-2011

3826,0

3636,0

2536,0

1100,0

Задоволення потреб міста в дошкільних закладах

УКБ міськвиконкому Реконструкція з добудовою гімназії №9 по вул.Шведська,3

2010-2011

868

479,0

479,0

Покращення умов навчання учням гімназії

УКБ міськвиконкому Будівництво полігону твердих побутових відходів для м. Полтава

2008-2012

5861,0

1000,0

1000,0

Забезпечен-ня утиліза-ції сміття в місті згідно із сучасни-ми санітар-ними вимо-гами

УКБ міськвиконкому Будівництво полігону твердих побутових відходів з будівництвом заводу по їх переробці в Затуринському промвузлі

100,0

100,0

Забезпечен-ня утиліза-ції сміття в місті згідно сучасних санітарних вимог

УКБ міськвиконкому Будівництво транспортної магістралі по вул. Лазурна в м. Полтава (І черга)

2008-2013

60817,0

9000,0

6000,0

3000,0

Удоскона-лення тран-спортного сполучення в місті

УКБ міськвиконкому Водозабезпечення селища Лісок, Лісок-2

2008-2011

3858,8

1100,0

1100,0

Забезпечен-ня безпере-бійним во-допостачанням мешкан-ців

УКБ міськвиконкому Першочергові невідкладні роботи по локалізації зсувних процесів в селищі Вороніно

.

2007-2011

4355,0

4355,0

4355,0

Локалізація зсувних процесів порушених природними чинниками

УКБ міськвиконкому Реконструкція системи теплопостачання від котельні ВАТ «Полтавських турбомеханічний завод»

2010-2012

6000,0

6000,0

4000,0

2000,0

Підвищення ефективнос-ті теплопос-тачання

ЗАТ «ПМК-64»

Житловий будинок по вул.Гожулівській, 30 (80 квартир)

2009-2011

19828,0

5000,0

5000,0

Збільшення житлового фонду міста

ГУ МВС України в Полтавській області

Житловий будинок

по вул. Половки, 105

2009-2012

50000,0

3000,0

3000,0

Збільшення житлового фонду міста

ГУ МВС України в Полтавській області Житловий будинок по бул.Боровиковського,2/2

2007-2012

26000,0

6000,0

6000,0

Збільшення житлового фонду міста

ГУ МВС України в Полтавській області Житловий будинок по вул.Ватутіна,36/11 (ІІІ секція)

2008-2012

13390,0

2000,0

2000,0

Збільшення житлового фонду міста

ТОВ «Каспі»

Багатоповерховий житловий будинок готельного типу з вбудовано-прибудованими приміщеннями по вул. Коваля, 2

2008-2011

223220,0

92000,0

92000,0

Збільшення житлового фонду міста

ЗАТ «Будінвест СМ»

Житловий будинок по вул.Жовтневій,60-а

2011-2013

65745,92

5000,0

5000,0

Збільшення житлового фонду міста

ЗАТ «Будінвест СМ»

Житловий будинок по вул. Станіславського, 6

2011-2011

Збільшення житлового фонду міста

ЗАТ «Будінвест СМ»

Об’єкт житлово-громадського призначення з готелем по

вул.Жовтнева,46-в

2010-2013

500,0

500,0

Збільшення житлового фонду міста

підвищення рівня готе-льного обс-луговування та розвиток туризму в місті.

ВБР БУ «Укрбургаз»

Житловий будинок по пров.Токарному,27

2007-2011

14417,0

3272,0

3272,0

Збільшення житлового фонду міста

ТОВ «Сучасний дім»

Житловий будинок по вул.Котляревського,22

2010-2011

22400,0

12100,0

12100,0

Збільшення житлового фонду міста

ТОВ «Сучасний дім»

9-10 поверховий будинок (№1)

у кварталі, обмеженому вул. О.Бідного, вул. Головка, просп. Миру та бульв. Б.Хмельницького з вбудованими приміщеннями

2008-2010

63009,0

4000,0

4000,0

Збільшення житлового фонду міста

ТОВ «Сучасний дім»

9-10 поверховий будинок (№2)

у кварталі, обмеженому вул. О.Бідного, вул. Головка, просп. Миру та бульв. Б.Хмельницького з вбудованими приміщеннями

2009-2013

60991,0

20000,0

20000,0

Збільшення житлового фонду міста

ТОВ «Сучасний дім»

Житловий будинок на Майдані Незалежності,1б

2010-2012

12000,0

8000,0

8000,0

Збільшення житлового фонду міста

ТОВ «Сучасний дім»

Житловий будинок по вул.Монастирській,11

2010-2012

54000,0

23850,0

23850,0

Збільшення житлового фонду міста

ТОВ «Сучасний дім»

Квартал, обмежений вул. Артема Ватутіна, Зигіна, Жовтневою: -7 пусковий комплекс, офісні приміщення

2008-2012

58000,0

26000,0

26000,0

Введення в експлуатацію офісних приміщень

ТОВ «Сучасний дім»

Офісні приміщення по вул.Котляревського,22

2010-2011

24500,0

24200,0

24200,0

Введення в експлуатацію офісних приміщень

ТОВ «Сучасний дім»

Дві багатоярусні стоянки для автомобілів в кварталі О.Бідного, Головка, пр. Миру та бульв. Б.Хмельницького

2010-2012

23000,0

11300,0

11300,0

Збільшення місць для паркування автомобілів

ТОВ «Консоль ЛТД»

Житловий будинок по вул.Артема,21 (ІІ черга)

2011-2014

22000,0

12000,0

12000,0

Збільшення житлового фонду міста

ВАТ «Полтавтрансбуд»

Житловий будинок по вул.Панянка,65

2009-2011

18870,91

7761,01

7761,01

Збільшення житлового фонду міста

ВАТ «Полтавтрансбуд»

Житловий будинок по вул.Панянка,65 б

2011-2012

44268,98

22134,5

22134,5

Збільшення житлового фонду міста

ВАТ «Полтавтрансбуд»

Житловий будинок по вул. Паризької Комуни, 24 (33 квартири)

2010-2011

14996,02

22134,5

22134,5

Збільшення житлового фонду міста

ВАТ «Полтавтрансбуд»

Житловий будинок по вул. Панянка, 75

2011-2012

53042,29

25460,34

25460,34

Збільшення житлового фонду міста

ТОВ «Лідер-Плюс»

Багатоповерховий будинок з вбудовано-прибудованими при-міщеннями та підземним паркінгом по вул. Героїв Сталінграда,8

2010-2012

106000,0

40000,0

40000,0

Збільшення житлового фонду міста

Полтавський ДБК

Житловий будинок по вул.Фрунзе,233а

2010 -2011

5000,0

5000,0

Забезпечення доступним житлом мешканців міста

ТОВ «Полтавстрой»

Житловий будинок по вул. Степового Фронту,18/28

2009-2011

27337,3

16410,0

16410,0

Збільшення житлового фонду міста

ТОВ «ЗБВ-7»

Будинок готелю по вул.Леніна,9а «Гоголь»

2008-2011

22009,0

3000,0

3000,0

Підвищення рівня готе-льного обс-луговування та розвиток туризму в місті

ПП Патара

Вікторія Іванівна

Готель з комплексом обслуговування та торговельними приміщеннями по вул. Київське шосе,38

2009-2012

1000,0

1000,0

Підвищення рівня готе-льного обс-луговування та розвиток туризму в місті

Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого

Будівництво учбового корпусу по просп. Першотравневому,5

2010-2013

48554,0

15000,0

15000,0

Збільшення мережі ВНЗ, забезпечення відповідності сучасним вимогам організації навчального процесу

Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого

Будівництво гуртожитку по просп. Першотравневому,5

2010-2013

31939

15000,0

15000,0

Збільшення мережі ВНЗ, забезпечення відповідності сучасним вимогам організації навчального процесу

ПП «Гостинний двір»

Ресторанно-готельний комплекс з підземним паркингом «Гостинний двір» по Першотравневому проспекту, 18

2010-2011

500,0

500,0

Підвищення рівня готе-льного обс-луговування та розвиток туризму в місті, організація дозвілля молоді

ТОВ «Біоніка СМ»

Спортивно-розважальний комплекс з готелем по проспекту Миру,5

2010-2011

500,0

500,0

Підвищення рівня готе-льного обс-луговування та розвиток туризму в місті, організація дозвілля молоді

ПЕРЕЛІК

територіальних цільових програм, реалізація яких передбачається у 2011 році

зп

Назва цільової програми

На виконання якого документу (ініціативи) розроблена

Коли і яким

документом

затверджена

Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів за джерелами

фінансування (тис.грн.)

Відповідальні за реалізацію програми

Всього

Державний

бюджет

Місцевий бюджет

Інші джерела фінан-

сування

обласний

бюджет

районний

бюджет

міський

бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Стратегічний план економічного розвитку м.Полтава

Рушенням 27 сесії Полтавської міської ради 5 скликання від 23.04.08

-

-

-

-

-

-

структурні підрозділи МВК,

Рада підприємців, Рада директорів

Програма розвитку підприємництва

в місті Полтава

на 2011-2012 роки

ЗУ «Про держав-ну підтримку ма-лого підприєм-ництва»

№2063-ІІІ

від 19.10.00

Рішенням

поз. 7 сесії

Полтавської міської ради

6 скликання від 31.01.11

100,0

-

-

-

100,0

-

управління розвитку підприємни-цької діяльності

Програма приватизації об'єктів, що належать до комунальної власності м.Полтава на 2011рік

ЗУ «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»

Затверд-жується

на початку року

30,0

-

-

-

30,0

-

управління майном комунальної власності міста – орган приватизації

Програма розвитку міського пасажирського транспорту м.Полтава на 2009-2011 роки

Рішенням 39 сесії

Полтавської міської ради

5 скликання від 16.04.09

-

-

-

-

-

-

структурні підрозділи МВК,

СП «Умак», КП «Полтава-електроавто-транс»

«Програма охорони довкілля в м.Полтава

на 2009-2011 роки»

Рішення постійної комісії з питань інноваційного, науково-технічного екологічного розвитку, природокористування та безпеки життєдіяльності

Рішення позач.36 сесії

Полтавської міської ради

5 скликання від 29.01.09

зі змінами внесеними

рішеннями позач 54 сесії 5 скликання від 3106.10 та позач.58 сесії 5 скликання від 21.10.10

1151,6

-

-

-

1151,6

-

Інспекція по контролю за благоустроєм міста,

УЖКГ ,

міське управління освіти

Програма розвитку загальної середньої освіти на 1999-2012рр.

Рішенням МВК

від 21.01.04 № 01

-

-

-

-

-

-

управління освіти

Програма «Вчитель»

Розп.МВК від 01.04.03 № 237

-

-

-

-

-

-

управління освіти

Програма патріотичного виховання дітей дошкільного віку та учнів на 2010-2015 роки

Рішення позачергової 54 сесії 5 скликання Полтавської міської ради від 31.05.10

52,7

-

-

-

52,7

-

управління освіти

Програма роботи з обдарованою молоддю на 2011-2015 рр.

Розробляється

48,0

-

-

-

48,0

-

управління освіти

Міська програма розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки

ЗУ «Про фізичну культуру і спорт», Указу Президента України 02.09.04 №1148/2004 «Про національну док-трину розвитку фізичної культури і спорту»

Рішенням

15 сесії

Полтавської міської ради

5 скликання від 5.06.07

590,0

-

-

-

590,0

-

управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради

Міська комплексна програма «Молодь Полтави» на 2007-2011 роки

Обласна програма «Молодь Полтавщини»

Рішенням

15 сесії

Полтавської міської ради

5 скликання від 5.06.07

360,0

-

-

-

360,0

-

управління у справах сім’ї, молоді та спорту, ПМЦСССДМ

Міська програма соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді на 2010-2011 роки

Закон України «Про місцеве самоврядування»

Рішенням

50 сесії

Полтавської міської ради

5 скликання від 25.02.10

255,0

-

-

-

255,0

-

Полтавський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Міська комплексна цільова Програма боротьби зі злочинністю на 2011-2015 роки

Рішенням

поз. 5 сесії

Полтавської міської ради

6 скликання від 24.12.10

100,0

-

-

-

100,0

-

відділ громадської безпеки та взаємодії з правоохорон-ними органами

Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту міста Полтава на

2011-2013 роки»

З ініціативи управління з питань НС та ЦЗН

Рішенням

поз. 5 сесії

Полтавської міської ради

6 скликання від 24.12.10

2246,7

-

-

-

247,8

1998,9

управління з питань НС та ЦЗН

Міська Програма протизсувних заходів та відновлення попереднього стану земель, порушеного внаслідок природних умов (чинників) на 2006-2012 р.р.

З ініціативи управління з питань НС та ЦЗН

Рішення

12 сесія

Полтавської міської ради

5 скликання від 27.02.07

Першочергові невідкладні заходи

управління з питань НС та ЦЗН,

Управління капітального будівництва

4270,0

3000,0

-

-

-

1270,0

Протизсувні заходи ІІ черги

3200,0

2600,0

-

-

-

600,0

Разом

7470,0

5600,0

-

-

1870,0

-

Міська Програма забезпечення пожежної безпеки з 2011 по 2013 роки

З ініціативи ГУ МНС України в Полтавській області, на вико-нання обласної Програми

Розробляє-

ться

-

-

-

-

-

-

управління з питань НС та ЦЗН, Бюджетно-фінансове управління

Програма реформування системи управління житловим фондом м.Полтава на 2010-2014 р.р.

Рішення

позач. 47 сесія

5 скликання від 24.12.09

-

-

-

-

-

УЖКГ

Програма Діяльності житлово-комунального

господарства м. Полтави на 2011 р.

розробляється

58221,0

-

-

-

58221,0

-

УЖКГ

Програма розвитку міського – електротранспорту м. Полтава

на 2007- 2015 р.

Рішення

19 сесії

Полтавської міської ради

5 скликання

від 11 09.07

-

-

-

-

-

-

УЖКГ

Програма соціального захисту інвалідів, розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року

Рішення

22 сесії

Полтавської міської ради

5 скликання

від 06.12.07

-

-

-

-

-

-

управління соціального розвитку, РВК, структурні підрозділи

Програма зайнятості населення м. Полтава на 2010-2011 роки.

Рішенням

59 сесії

Полтавської міської ради

5 скликання від 25.02.10

-

-

-

-

-

-

МЦЗ, управління соціального розвитку, структурні підрозділи

Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення м.Полтава «Турбота» на 2011 рік

Рішенням

поз. 6 сесії

Полтавської міської ради

6 скликання від 30.12.10

4500,0

-

-

-

4500,0

управління соціального розвитку, структурні підрозділи

«Міська комплексна програма «Про подальший розвиток зв’язків територіальної громади міста Полтави з містами країн світу» на період 2011 – 2014 роки».

Управління культури

Розробляється

-

-

-

-

-

-

відділ куль-турно-мисте-цької роботи управління культури

«Міська програма розвитку культури м.Полтава на 2011 – 2014 роки».

Управління культури

Розробляється

-

-

-

-

-

-

Відділ куль-турно-мисте-цької роботи управління культури

«Міська міжгалузева комплексна програма «Полтава туристична»

на 2011 – 2014 роки»

Управління культури

Розробляється

-

-

-

-

-

-

Відділ туриз-му та культур-ної спадщини управління культури

«Міська програма охорони культурної спадщини і збереження історичного середо-вища міста Полтави на 2010-2012 роки»

Управління культури

Рішення 46 сесії Полтавської міської ради 5 скликання від 10.12.09

10,0

-

-

-

10,0

-

відділ туриз-му та культур-ної спадщини управління культури

Програма протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011роках

ЗУ «Про затвер-дження Загально-державної прог-рами протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 рр.»

від 08.02.07р. №648-У

Рішення

17 сесії Полтавської міської ради

5 скликання від 09.08.07

-

-

-

-

-

-

управління охорони здоров’я, керівники міських лікувально – профілактичних закладів

Міська Програма «Репродуктивне здоров’я населення м.Полтава на період до 2015року»

Постанова КМУ від 27.12.06 №1849 «Про затвердження Державної Про-грами Репродук-тивне здоров’я нації на період до 2015 року

Рішенням 26 сесії Полтавської міської ради 5 скликання від 28.03.08

150,0

-

-

-

150,0

-

управління охорони здоров’я, керівники міських лікувально – профілактичних закладів

Програма «Цукровий діабет»

Указ Президента України від 21.05.99р. №545\99 «Про комплексну Прог-раму «Цукровий діабет»

Роз поряд-ження МВК від 10.08.99 №581р.

141,3

-

-

-

141,3

-

управління охорони здоров’я, керівники міських лікувально – профілактичних закладів

Міська Міжгалузева комплексна Програма «Здоров’я нації» на 2002-2011рр.

Розпорядження ОДА від 28.05.02 №160 «Про зат-вердження обласної Міжга-лузевої комплек-сної Програми «Здоров’я нації» на 2002-2011рр.

Розпорядження МВК «Про затверд-ження міської Міжгалузевої комплексної Програми «Здоров’я нації» на 2002-2011рр.

-

-

-

-

-

-

управління охорони здоров’я, керівники міських лікувально – профілактичних закладів

Програма «Дитяча стоматологія на 2008-2012 роки у м.Полтава»

Рішення

29 сесії Полтавської міської ради 5 скликання від 14.08.08

395,0

395,0

управління охорони здоров’я, керівники міських лікувально – профілактичних закладів

Програма розвитку житлового будівництва м.Полтава на 2011 рік

розробляється

-

-

-

-

-

-

управління економічних питань, замовники по будівництву житла

Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Полтава у засобах масової інформації на 2011 рік

ЗУ «Про місцеве самоврядування

в Україні», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пре-су) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення»

Рішенням

поз. 6 сесії

Полтавської міської ради

6 скликання від 30.12.10

500,0

-

-

-

500,0

-

прес-служба міської ради

Міський голова О.Мамай

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Академі я муніципального управління до 15-р i чч я академ її муніципального управління науковий вісник

  Документ
  ... для скликання секретарем-координатором позачергового засі ... економічного і соціальногорозвитку України на 2002-2011 роки: Послання Президента України до Верховної Ради ... сті Одеса рішенням Одеської міської ради затверджено “Концепцію розвитку участі молод ...
 2. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0

  Документ
  ... і та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Тернополя», затвердженого рішеннясьомої сесії Тернопільської міської радишостогоскликання ...
 3. Укази президента україни зміст

  Документ
  ... сесії відповідних комісії, комітету Ради ... ії до нього від 31 січня 1981 ... шення найгостріших проблем розвитку окремих регіонів: Програмусоціально-економічногорозвитку ... соціально-економічне становище України, у тому числі стан підготовки допозачергових ...
 4. Право xxi століття становлення та перспективи розвитку

  Документ
  ... сестри; до п'ятої – всі інші родичі; дошостої – дружина спадкодавця; досьомої – ... УСРР відбулося на ІІІ сесії ВУЦВК VІІІ скликання 12 жовтня 1924 р. ... міськоюрадою за поданням міського голови і є складовою частиною плану соціально-економічногорозвитку ...
 5. Україна хмельницька обласна рада рішення

  Документ
  ... соціальне - економ ... чного забезпечення та врегулювання відносин власності Головного управління агропромислового розвитку ... шеннямшостої позачергової сесії обласної ради ... шеннямсьомої сесії обласної ради від 31.01.2007 року №16-7/2007 "Про внесення змін до ...

Другие похожие документы..