Главная > Документ


З метою забезпечення належного санітарного та екологічного стану прибережних територій, утримання інженерних споруд і водних об’єктів на земельних ділянках водного фонду на території міста Полтава, рішенням сорок другої сесії Полтавської міської ради п’ятого скликання від 13.08.09 Октябрська, Київська, Ленінська районні в місті Полтава ради здійснюють повноваження в межах території районів щодо вирішення вищевказаних питань.

Для створення сприятливого гідрологічного режиму використання водних об'єктів, на сьогодні паспортизовані 18 ставків, роботи планується продовжувати. Виконані роботи з розчистки частини русел річок Ворскла, Тарапунька та окремих ставків, а саме: каскаду ставків по вул. Нижньомлинській, проведено розчистку та благоустрій ставка на території садиби-музею Панаса Мирного. Заплановано проведення комплексу робіт з розчистки русла р. Ворскла та кріплення лівого берегу в сел. Вакуленці, розчистки верхніх ставків по вулицям Нікітченка та Тобілевича, закінчення робіт в межах проекту «Інженерний захист від підтоплення ділянки в заплаві р.тарапунька в м.Полтава».

Систематично проводиться робота щодо інформування населення про Порядок дотримання водоохоронного режиму використання прибережних захисних смуг водних об’єктів в межах міста.

Радіаційний стан території. Рівень природної радіації повітря становить 12-16 мікроРг/год, показники щодо води та грунтів – не перевищують допустимих величин природних радіонуклідів. Джерел техногенного радіаційного забруднення міського середовища немає. Дозиметричного паспорту міста немає. Спостереження за радіаційним станом території здійснює відділ радіології обласної СЕС.

Природно-заповідний фонд міста Полтава налічує 33 об'єкти, з них 32 місцевого значення і Полтавський міський парк (дендропарк) – парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Загальна площа зелених насаджень міста складає 3279 га.

Рішенням сімнадцятої сесії Полтавської міської ради п’ятого скликання від 9 серпня 2007 року, затверджено перелік парків і скверів, які передано на баланс для здійснення догляду та утримання КП «Декоративні культури» Полтавської міської ради.

Крім того, виконані роботи з розробки І-ї черги проекту реконструкції та благоустрою парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Полтавський міський парк» з подальшим виконанням робіт. В 2011 році роботи щодо розробки проекту парку будуть виконані в повному обсязі.

Сфера поводження з відходами. В місті Полтава діяльність 273 підприємств пов’язана з утворенням промислових відходів І - ІІІ класів небезпеки, 94 з них включені до Переліків реєстрів об’єктів утворення, оброблення, утилізації відходів та місць їх видалення, затвердженого розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації від 13.10.10 № 388.

Переробка та утилізація окремих видів промислових відходів здійснюється на підприємствах міста, а саме ЗАТ «Науково-виробниче об’єднання «Екоресурс», ТОВ «Фірма Діола», ПАТ НДІ «Емальхіммаш» і НТ «Колан», ЗАТ «Медтехніка», НГВУ «Полтаванафтогаз» ВАТ «Укрнафта».

Побутові відходи-основний вид відходів, що утворюються в житлово-комунальній сфері міста, дрібними виробниками, а також в промисловості та інших сферах економіки міста, які з відходами ІІІ класу небезпеки вивозяться для складування на міське звалище площею 17,4 га розташоване в с.Макухівка на землях Полтавського району відповідно до Державного акту на постійне землекористування. Вивезення відходів здійснюється відповідно до переліків узгоджених міською СЕС.

Звалище експлуатується понад 50 років без належного інженерного забезпечення, внаслідок чого здійснюється негативний вплив на довкілля в цілому та підземні грунтові води зокрема. За станом забруднення грунтових вод проводиться періодичне спостереження. Розроблено паспорт місця видалення відходів на міському звалищі та інструкція по захороненню відходів.

На території міста діють норми накопичення твердих побутових відходів (ТПВ) для населення та юридичних (фізичних) осіб невиробничої сфери, затверджені рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради від 20.02.08 № 50, запроваджена система контейнерного збору сміття.

Відповідно до норм накопичення ТПВ у місті в розрахунку на рік утворюється 677,57 тис.м3 відходів, а саме:

-

населенням ГЖЕД міськвиконкому

-

240 656

м3;

-

населенням ЖБК (ОСББ)

-

47 540

м3;

-

населенням відомчого житлового фонду

-

40 644

м3;

-

населенням приватного сектору

-

219 764

м3;

-

установами бюджетної сфери

-

49 959

м3;

-

інші підприємства невиробничої сфери

-

79 006

м3.

Відповідно до укладених договорів з суб’єктами господарювання на захоронення відходів ІІІ-ІУ класів небезпеки на міському звалищі (2009р. - 2278 од. та 2010р. - 2688 од.), КАТП-1628 перевезено відходів обсягом відповідно 483,8 тис.м3 та 452,4 тис.м3. Фактично за даний період вивезено сміття на 30% більше.

Зазначеним підприємством обслуговується 1933 євроконтейнери та 1087 звичайних контейнерів, ємністю 0,65-0,75 м3. Впроваджено 15 маршрутних графіків роботи сміттєвозів по обслуговуванню контейнерів, в тому числі три з обслуговування урн для сміття.

Роздільне збирання корисних компонентів побутових відходів на місті їх утворення (контейнерні майданчики) не проводиться, генеральна схема санітарного очищення міста не розроблена.

Протягом 2009-2010 років підприємствами, що мають відповідні ліцензії на здійснення цього виду діяльності, забезпечена робота мережі приймальних пунктів по збиранню, заготівлі окремих видів відходів, як вторинної сировини (макулатури, склобою, відходів полімерних матеріалів, матеріалів текстильних вторинних, використаної металевої тари та інших). Обсяги заготівлі вторинних відходів за звітній період мають тенденцію до збільшення.

З метою здійснення контролю за санітарним та екологічним станом міста, запобігання утворення несанкціонованих звалищ побутового сміття, запроваджені «Правила благоустрою та забезпечення чистоти і порядку в м.Полтава та перелік стягнень за порушення цих «Правил».

За 2010 рік інспекцією по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста було складено 2681 протокол, надано 14885 приписів з термінами ліквідації недоліків. Всі порушення були своєчасно усунені.

Зафіксовано 1069 несанкціонованих сміттєзвалищ, які ліквідовані зусиллями ГЖЕД, КАТП 1628. Запроваджена нова форма роботи, а саме: проведення спільних рейдів інспекторів інспекції з представниками міліції, ГЖЕДів, засобів масової інформації.

Проведено 1706 рейдів по перевірці територій, з яких 272 висвітлено в ЗМІ. Організовано 352 засідки в місцях утворення несанкціонованих сміттєзвалищ; проведено 673 зібрання органів самоорганізації населення.

Підсумовуючи вищевикладене, варто зазначити, що загальна тенденція діяльності виконавчого комітету Полтавської міської ради в зазначеній сфері має позитивні зрушення в напрямку зменшення негативного впливу на довкілля та його поліпшення.

Основні цілі діяльності виконавчого комітету в сфері охорони довкілля на 2011 рік:

 • координація природоохоронної діяльності суб’єктів господарювання усіх форм власності на території міста;

 • поліпшення стану повітряного і водного басейнів, земельних ресурсів та якості питної води, збереження природно-заповідного фонду, вирішення питань в сфері поводження з відходами;

 • запровадження природоохоронних заходів міської екологічної програми з метою стабілізації та поліпшення стану навколишнього природного середовища;

 • підвищення рівня екологічної свідомості населення в питаннях охорони навколишнього природного середовища;

 • посилення ролі громадськості в процесі прийняття рішень, що стосуються довкілля.

Основні завдання та заходи на 2011 рік, які передбачаються «Програмою охорони довкілля в м. Полтава на період 2009-2011 роки» і заплановані, як доповнення до програми, з відповідним фінансуванням, а саме:

1. Заходи з координації природоохоронної діяльності суб’єктів господарювання усіх форм власності:

1.1. Виконання поточних і перспективних планів природоохоронної роботи промисловими підприємствами, установами і організаціями міста, погоджених виконавчим комітетом Полтавської міської ради.

2. Заходи в сфері поліпшення стану водного басейну в м. Полтава:

  1. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. р. Ворскла, Тарапунька та інших паспортизованих водних об’єктів (виконання робіт з розчистки ставків по вул.Тобілевича, Нікітченка та р.Ворскла в районі готелю «Турист», закріплення лівого берегу річки Ворскла (УЖКГ);

  2. Виконання робіт з паспортизації водних об’єктів (ставків) в межах міста (УЖКГ);

3. Заходи в сфері поводження з твердими побутовими відходами:

  1. Впорядкування сміттєзвалищ та санітарне очищення території міста (УЖКГ);

4. Заходи в сфері раціонального використання природно-заповідного фонду:

  1. Заходи з озеленення міста Полтава, а саме: посадка саджанців дерев та кущів, догляд за зеленими насадженнями (УЖКГ);

  2. Виконання робіт з інвентаризації зелених насаджень міських парків та скверів (УЖКГ);

  3. Поетапна розробка проекту реконструкції парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Полтавський міський парк» з послідуючим виконанням робіт (УЖКГ);

5. Організаційно-просвітницькі заходи з підвищення екологічної освіти:

  1. Забезпечення інформування населення з екологічних проблем міста та шляхів їх вирішення через ЗМІ (інспекція по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста за сприяння прес –служби міської ради);

  2. Організація видання поліграфічної продукції екологічного спрямування (інспекція по контролю за благоустроєм міста);

  3. Організація проведення акцій екологічного спрямування, «Чисті джерела» зокрема, здійснення нагородження переможців цінними призами (інспекція по контролю за благоустроєм міста спільно з міським управлінням освіти);

  4. Розвиток взаємодії студентського та місцевого самоврядування у вирішенні нагальних екологічних проблем міста (структурні підрозділи виконкому, вищі навчальні заклади);

  5. Підвищення рівня кваліфікації працівників інспекції в сфері охорони довкілля (інспекція по контролю за благоустроєм міста).

Основні існуючі проблеми в сфері охорони довкілля та шляхи їх подолання в 2011 році:

 • зменшення забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами промислових підприємств та автотранспортними засобами – шляхом удосконалення пилогазоочисного устаткування підприємствами міста, створенням нових об'єктів зеленого господарства та зелених смуг вздовж транспортних магістралей;

 • поліпшення санітарно-екологічного стану водних об’єктів в межах міста – шляхом запровадження заходів спрямованих на поліпшення санітарного стану водоохоронних зон водних об’єктів та запобігання здійсненню скидів неочищених стоків міської зливової каналізації у поверхневі водні об’єкти;

 • збереження та відновлення природно-заповідного фонду міста – шляхом виконання робіт з інвентаризації міських парків і скверів, поліпшення якості догляду та утримання об’єктів зеленого господарства, зокрема пам’яток природно-заповідного фонду;

 • вирішення питань в сфері поводження з відходами – удосконалення системи збору, транспортування, зберігання та утилізації відходів, впровадження безвідходних технологій підприємствами, контроль за виконанням вимог Правил благоустрою, чистоти та порядку в м. Полтава суб’єктами господарювання та мешканцями міста, удосконалення матеріально-технічної бази КАТП 1628;

 • підвищення екологічної свідомості населення в сфері охорони довкілля – запровадження заходів з виховання дбайливого відношення до довкілля у підростаючого покоління і студентської молоді зокрема, та населення міста в цілому.

Ресурсне забезпечення - запровадження природоохоронних заходів загальноміського значення здійснюється в межах бюджетних призначень за рахунок коштів міського та частково обласного фондів охорони навколишнього природного середовища (ФОНПС), власних коштів підприємств, установ та організацій.

За 2009 рік з міського екологічного фонду охорони навколишнього природного середовища на виконання природоохоронних заходів використано 379,48 тис. грн. В 2010 році заплановані видатки в сумі 1 204,82 тис. грн. для реалізації заходів, передбачених «Програмою охорони довкілля в м. Полтава на 2009-2011 рік» за рахунок коштів міського ФОНПС та залишку коштів минулого року.

У зв’язку із запровадженням Порядку погодження місцевих Планів природоохоронної роботи з Кабінетом Міністрів України, фінансування заходів розпочато у жовтні поточного року. В 2010 році профінансовано 739,4 тис.грн. Інвестиції в розвиток зазначеної сфери за звітній період не надходили.

Видатки міського ФОНПС на реалізацію міських природоохоронних заходів в 2011 році становлять суму 1151,6 тис. грн.

ІІІ. Поліпшення бізнес-клімату та залучення інвестицій

  1. Регуляторна політика та розвиток підприємництва

Органами місцевого самоврядування м. Полтава прийняття нормативно-правових актів здійснюється відповідно до вимог Закону України ";Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";.

Координація роботи щодо виконання розробниками регуляторних актів положень цього Закону та дотримання встановленої процедури з регуляторної діяльності здійснюється управлінням сприяння підприємництву.

Рішеннями Полтавської міської ради від 10.12.09 та міськвиконкому від 11.11.09 №324 затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік, до яких з початку року внесено 17 змін та доповнень.

У відповідності до затверджених планів у 2010 році прийнято 12 рішень виконавчого комітету та 5 рішень міської ради.

Регуляторна діяльність була спрямована на врегулювання питань господарської діяльності: у сфері тарифної політики затверджено 12 регуляторних актів, зайнятості населення - 4, містобудування, архітектури та благоустрою - 3, транспортних питань - 1,земельних питань – 1, підприємництва – 1.

Підприємництво є невід’ємною складовою ринкової економіки.

Зростання підприємницької активності у цій сфер сприяє наповненню ринку товарами та послугами, вирішенню проблеми зайнятості населення, створенню нових робочих місць.

Реалізована ";Програма розвитку підприємництва в м.Полтава на 2009-2010 роки";, розроблено проект Програми на 2011-2012 роки.

З початку року кількість суб’єктів господарювання в місті збільшилася майже на 1,9 % і становить понад 32,3 тис. осіб (юридичних осіб – 8,6 тисячі, фізичних осіб – 23,7 тисячі).

На сьогодні в Полтаві працює понад 1,4 тисячі торговельних закладів, близько 400 загально доступних закладів ресторанного господарства, 18 готелів та інших закладів розміщення, понад 500 закладів побутового обслуговування населення.

Розширюється мережа торгових центрів та магазинів типу «супер- та гіпермаркетів» з ефективними формами торгового обслуговування, насамперед впровадженням прогресивних технологій продажу товарів з використанням самого сучасного торговельно-технологічного обладнання.

Протягом 2009-2010 років відкрито 6 таких об’єктів зокрема, торговий центр «Олімп», торгово-культурний центр в мікрорайоні «Левада», супермаркети мережі «Фуршет», «АТБ», «Сільпо» та ін..

Збільшується кількість створених суб’єктами господарювання робочих місць, з початку року їх створено близько 5 тисяч, що на 20,7% більше відповідного періоду минулого року

Кількість малих підприємств на 10 тис. населення на 01.01.09 становила 124 одиниці, на кінець 2009 року цей показник зріс майже на 6% і становив 132 одиниці, за 2010 рік очікується збільшення до 134 одиниць.

Рівень зайнятості на малих підприємствах у відсотках до кількості населення у працездатному віці останні роки зберігається майже на тому ж рівні і становить на сьогодні 11,5%, що майже на 5% більше, ніж в середньому по області.

Розвиток підприємництва потребує створення розвинутої системи інфраструктури, що підтримує її діяльністьврізних напрямках: інформаційному, консультативному, навчальному, технічному та ін.

Зараз в Полтаві функціонують 9 інвестиційних фондів і компаній, два Бізнес – центри, Бізнес-інкубатор, 50 фінансово-кредитних установ (в т.ч.20 кредитних спілок), комунальна організація “Фонд підтримки підприємництва"; Полтавської міської ради, Рада підприємців міста, громадська приймальня з питань сприяння підприємницькій діяльності.

Важливим для розвитку підприємницької діяльності є фінансова підтримка з боку міської влади. Програмою розвитку підприємництва в м.Полтава на 2009-2010 роки були розширені та визначені пріоритетні для міста напрямки діяльності суб’єктів господарювання, згідно яких може надаватися фінансова підтримка

На розвиток бізнесу через комунальну організацію ";Фонд підтримки підприємництва"; з міського бюджету протягом 2009-2010 років було виділено 250 тис. грн.

З метою оперативного вирішення питань, що виникають у мешканців міста з питань започаткування та ведення підприємницької діяльності при громадській приймальні з питань сприяння підприємницькій діяльності діє телефонна інформаційна служба - «гаряча лінія».

З початку року до приймальні за консультаціями звернулися понад 220 осіб.

Протягом 2010 року на засіданнях Ради підприємців м. Полтава обговорювались найбільш актуальні питання розвитку бізнесу, зокрема у сфері оподаткування, дозвільної системи, пенсійної реформа та ін. Підготовлено та направлено ряд пропозицій до Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, Держкомпідприємництва України, Міністерства Економіки України.

Невід’ємним елементом системи підтримки підприємництва є підготовка кваліфікованих кадрів для підприємницьких структур різної форми власності.

Реалізація цих завдань здійснювалась навчальними закладами, міським центром зайнятості, Бізнес-центром, Бізнес-інкубатором, завдяки чому з початку 2010 року понад 900 підприємців підвищили кваліфікацію та майже 600 отримали фахову підготовку для зайняття підприємницькою діяльністю.

Сприяє розвитку підприємництва в місті робота створеного при міськвиконкомі Єдиного дозвільного офісу з видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

В рамках Єдиного дозвільного офісу видаються 14 дозволів в сфері землеустрою, будівництва та торговельної діяльності. На кожну дозвільну процедуру відповідно до вимог ISO розроблена інформаційна та технологічна картка.

За 2010 рік в рамках Єдиного дозвільного офісу надано близько 4 тисяч консультацій, видано понад 2,6 тисячі дозвільних документів.

Проводиться робота по приведенню процедури видачі документів дозвільного характеру через Єдиний дозвільний офіс у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.09 №526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», від 25.0810 № 725 ";Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності, які не можуть проводитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єктів господарської діяльності вимогам законодавства";.

В зв'язку з підготовкою до проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи по футболу 2012 року в готелях міста проводяться добудови, ремонт та оновлення номерів, модернізація тощо.

Із загальної кількості закладів готельного бізнесу міста визначені 6 об'єктів, які приймуть участь у проекті Євро-2012.

Ведеться клопітка робота в напрямку створення сучасної туристичної інфраструктури що надасть можливість забезпечити розміщення гостей та туристичних груп, які прибудуть на чемпіонат, з високим рівнем комфортності та широким спектром надання послуг.

Основна ціль: створення і підтримання сприятливих умов розвитку підприємництва у місті Полтава, формування і впровадження ефективної державної системи його обслуговування, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та влади.

Основні завдання та заходи :

 • дотримання у повному обсязі норм Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (структурні підрозділи виконавчого комітету Полтавської міської ради - протягом року);

 • удосконалення системи правового захисту підприємців (управління розвитку підприємницької діяльності, юридично-адміністративне управління, Полтавська Торгово-промислова палата, Рада підприємців міста - протягом року);

 • впровадження нових механізмів фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки підприємництва, удосконалення роботи комунальної організації «Фонд підтримки підприємництва» Полтавської міської ради та налагодження співпраці з фінансово-кредитними установами міста (управління розвитку підприємницької діяльності, КО «Фонд підтримки підприємництва Полтавської міської ради - протягом року);

 • створеннянових та удосконалення працюючих елементів інфраструктури підтримки підприємництва (управління розвитку підприємницької діяльності, КО «Фонд підтримки підприємництва Полтавської міської ради структурні підрозділи міськвиконкому, суб’єкти господарювання - протягом року);

 • сприяння розвитку закладів торгівлі, ресторанного, готельного господарства та побутового обслуговування, удосконалення роботи ринків (управління розвитку підприємницької діяльності, структурні підрозділи міськвиконкому - протягом року);

 • сприяння та підтримка підприємницьких структур, що займаються пріоритетними для міста видами діяльності, всебічна підтримка місцевого товаровиробника (управління розвитку підприємницької діяльності, структурні підрозділи міськвиконкому-протягом року);

 • сприяння подальшому розвитку системи підготовки висококваліфі-кованих кадрів для сфери підприємництва, підвищення кваліфікації власників та працівників сфери малого підприємництва (міський центр зайнятості, ЦПП «Полтава-Бізнес-Центр, ЦПП «Полтавський Бізнес - інкубатор - протягом року).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Академі я муніципального управління до 15-р i чч я академ її муніципального управління науковий вісник

  Документ
  ... для скликання секретарем-координатором позачергового засі ... економічного і соціальногорозвитку України на 2002-2011 роки: Послання Президента України до Верховної Ради ... сті Одеса рішенням Одеської міської ради затверджено “Концепцію розвитку участі молод ...
 2. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0

  Документ
  ... і та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Тернополя», затвердженого рішеннясьомої сесії Тернопільської міської радишостогоскликання ...
 3. Укази президента україни зміст

  Документ
  ... сесії відповідних комісії, комітету Ради ... ії до нього від 31 січня 1981 ... шення найгостріших проблем розвитку окремих регіонів: Програмусоціально-економічногорозвитку ... соціально-економічне становище України, у тому числі стан підготовки допозачергових ...
 4. Право xxi століття становлення та перспективи розвитку

  Документ
  ... сестри; до п'ятої – всі інші родичі; дошостої – дружина спадкодавця; досьомої – ... УСРР відбулося на ІІІ сесії ВУЦВК VІІІ скликання 12 жовтня 1924 р. ... міськоюрадою за поданням міського голови і є складовою частиною плану соціально-економічногорозвитку ...
 5. Україна хмельницька обласна рада рішення

  Документ
  ... соціальне - економ ... чного забезпечення та врегулювання відносин власності Головного управління агропромислового розвитку ... шеннямшостої позачергової сесії обласної ради ... шеннямсьомої сесії обласної ради від 31.01.2007 року №16-7/2007 "Про внесення змін до ...

Другие похожие документы..