Главная > Документ


Основні цілі на 2011 рік:

 • координація зусиль органів місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері реалізації державної молодіжної політики;

 • поліпшення якості життя дітей, сімей та молоді, забезпечення їх прав та задоволення законних інтересів;

 • соціально-профілактична робота щодо запобігання правопорушенням та соціально-небезпечним хворобам, формування навичок здорового способу життя;
  - створення умов для зростання і виховання дітей у колі здорової сім’ї;

 • підготовка до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 • проведення заходів з метою попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми;

 • підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій та їх спілок у реалізації програм, спрямованих на вирішення проблем молоді;
  - утвердження гендерної рівності в суспільстві.

 • активізація роботи в напрямку профорієнтації серед молоді на робітничі професії та підтримка підприємницьких ініціатив молодого покоління.

Основні завдання та заходи на 2011 рік:

 • вивчення та аналіз пріоритетних потреб молоді міста - управління у справах сім’ї, молоді та спорту, ПМЦСССДМ – протягом року;

 • сприяння розвитку громадської активності молоді, підтримка молодіжного руху в місті, залучення до конструктивної співпраці молодіжні громадські організації, лідерів студентського самоврядування з метою розробки та впровадження молодіжних, соціальних проектів та заходів - управління у справах сім’ї, молоді та спорту, ПМЦСССДМ – протягом року;

 • формування позитивного іміджу сім’ї, пропаганда сімейних цінностей, відповідального батьківства, сприяння створенню та функціонуванню у місті прийомних сімей - управління у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей, ПМЦСССДМ – протягом року;

 • проведення координаційної, просвітницької та роз’яснювальної роботи щодо попередження здійснення насильства в сім’ї - управління у справах сім’ї, молоді та спорту, ПМЦСССДМ – протягом року;

 • підтримка багатодітних сімей - управління у справах сім’ї, молоді та спорту, ПМЦСССДМ – протягом року;

 • проведення роботи по утвердженню гендерної рівності у суспільстві - управління у справах сім’ї, молоді та спорту – протягом року;

 • проведення профорієнтаційної роботи, організація заходів в напрямку розвитку молодіжного підприємництва - управління у справах сім’ї, молоді та спорту, ПМЦСССДМ – протягом року;

 • сприяння організації діяльності молодіжних трудових загонів та організація громадських робіт для молоді – управління у справах сім’ї, молоді та спорту, ПМЦСССДМ – літній період;

 • здійснення заходів по національному, духовному, патріотичному вихованню молоді, зміцненню моральності у суспільстві - управління у справах сім’ї, молоді та спорту, ПМЦСССДМ – протягом року

 • пропаганда здорового способу життя, здійснення роботи щодо фізичного розвитку молоді, співпраця всіх зацікавлених державних та недержавних структур щодо соціального партнерства у питаннях формування здорового способу життя та профілактики наркоманії, ВІЛ/СНІДу, виготовлення та розповсюдження відповідних інформаційних матеріалів - управління у справах сім’ї, молоді та спорту, ПМЦСССДМ – протягом року;

 • підтримка інтелектуальних, творчих здібностей молодого покоління, надання допомоги для участі у різноманітних конкурсах, змаганнях та фестивалях - управління у справах сім’ї, молоді та спорту, ПМЦСССДМ – протягом року;

 • активізація роботи щодо соціального захисту дітей, запобігання серед них бездоглядності та правопорушень - управління у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей, ПМЦСССДМ – протягом року;

 • здійснення інформаційно-просвітницької роботи в напрямку протидії торгівлі людьми - управління у справах сім’ї, молоді та спорт – протягом року;

 • покращення якості надання оздоровчих послуг дітям пільгових категорій м.Полтава - управління у справах сім’ї, молоді та спорту – протягом року;

 • удосконалення форм психологічної, юридичної, інших видів послуг з питань шлюбу, сім’ї та виховання дітей - ПМЦСССДМ – протягом року;

 • удосконалення системи надання допомоги сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, взяття їх під соціальний супровід – ПМЦСССДМ– протягом року;

 • соціальна реабілітація і адаптація людей та молоді з обмеженими фізичними можливостями  - ПМЦСССДМ,управління у справах сім’ї, молоді та спорту – протягом року;  

 • розвиток благодійності, залучення приватних підприємців до підтримки соціальних та благодійних проектів - управління у справах сім’ї, молоді та спорту, ПМЦСССДМ – протягом року.

Ресурсне забезпечення: за рахунок та в межах коштів, передбачених на фінансування заходів з питань сім’ї, жінок, дітей та молоді з міського бюджету на 2011 рік.

Забезпечуватиметься виконання міської комплексної програми «Молодь Полтави» на 2007-2011 рр., програми соціального забезпечення та соціального захисту населення м.Полтава «Турбота», міської програми соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді на 2010-2011 роки.

Забезпечуватиметься виконання вищезгаданих програм, шляхом налагодженої та узгодженої роботи працівників управління у справах сім’ї, молоді та спорту, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

2.6 Ринок праці

В 2011 році буде продовжена робота щодо стабілізації ситуації на ринку праці міста.

З метою розширення сфери прикладання легальної праці планується забезпечити збереження існуючих та створити в різних сферах та галузях економіки м. Полтава 5800 нових робочих місць.

Службою зайнятості в прогнозному періоді передбачається працевлашту-вати 4900 осіб.

Для соціального захисту громадян, що не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, передбачено забронювати на підприємствах усіх форм власності 350 робочих місць.

Міським центром зайнятості на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації прогнозується направити 795 осіб за професіями, які користуються попитом на ринку праці, що дасть змогу самостійно вирішити питання зайнятості. До оплачуваних громадських робіт планується залучити 1925 осіб.

Чисельність незайнятих громадян на обліку в службі зайнятості станом на 01.01.2011 року складає 3470 осіб.

Основні заходи на 2011 рік:

 • здійснення державного регулювання у сфері зайнятості шляхом реалізації Програми зайнятості населення міста Полтави на 2010-2011 роки через подальше розширення сфери застосування праці за рахунок створення 5800 нових робочих місць та удосконалення форм соціальної підтримки незайнятих осіб, зареєстрованих у міському центрі зайнятості – Управління та відділи міськвиконкому, Міський центр зайнятості - протягом року;

 • підвищення мобільності робочої сили шляхом якісного та оперативного інформування населення про стан на ринках праці з використанням загальнодержавного банку вакансій – Управління соціального розвитку міськвиконкому, Міський центр зайнятості - протягом року;

 • підвищення якості робочої сили шляхом розширення напрямів професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних –Управління освіти міськвиконком, Управління соціального розвитку міськвиконкому, Міський центр зайнятості - протягом року;

 • проведення системної роботи з учнівською молоддю на виконання заходів Програми професійної орієнтації учнівської молоді на здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей–Управління освіти міськвиконкому, Управління соціального розвитку міськвиконкому, Міський центр зайнятості - протягом року;

 • забезпечення роботи міської комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, погашення заборгованості з виплати заробітної плати та інших соціальних виплат та міської робочої групи з координації діяльності в напрямку легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення – Управління соціального розвитку міськвиконкому, Районні управління праці та соціального захисту населення - протягом року.

2.7 Сприяння культурному розвитку та створення умов для реалізації творчого потенціалу людини і суспільства

Основною метою культурного розвитку є забезпечення продовження сталої динаміки розвитку культурно-мистецьких закладів міста, створення сприятливих умов для професійної, самодіяльної художньої творчості, реалізації творчого потенціалу людини, збереження та розвиток музейних закладів міста, міської бібліотечної мережі.

Основними завданнями є:

 • утвердження гуманістичних ідей, високих моральних засад у суспільному житті міста;

 • збереження і примноження культурних надбань, розвиток культурно-мистецьких, музейних закладів, бібліотек, позашкільних закладів естетичного виховання;

 • забезпечення умов для розвитку творчого потенціалу людини та суспільства, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян.

Головні напрямки виконання щодо здійснення комплексу заходів, спрямованих на удосконалення муніципального управління в галузі культури, зміцнення існуючої та примноження матеріальної бази закладів культури комунальної сфери, створення умов для всебічного гармонійного розвитку творчого потенціалу людини.

Правовою основою реалізації головних напрямків є Конституція України (28.06.1996), Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 року № 280/97, Закон України від 14.02.1992 року № 2117-ХІІ „Основи законодавства України про культуру” (із внесеними змінами), Закон України від 29.06.1995 року № 249/95-ВР „Про музеї та музейну справу” (із внесеними змінами), Закон України від 27.01.1995 року №32/95-ВР „Про бібліотеки і бібліотечну справу” (із внесеними змінами) та інші нормативно-правові акти.

Заходи щодо реалізації завдань.

1. Культурно-мистецькі заходи та діяльність з організації дозвілля:

 • проводити огляди-конкурси, звітні концерти закладів культури і мистецтва міста Полтави;

 • продовжити роботу з підготовки та проведення культурно-мистецьких заходів з нагоди державних та знаменних свят відповідно до щорічних планів заходів управління культури;

 • здійснювати заходи щодо збереження та відродження традиційних народних художніх промислів та ремесел, народних (обрядових) свят, вивчення народознавства;

 • забезпечити окремій соціальній групі громадян (діти дошкільного віку, учні, студенти, інваліди) доступ до культурних цінностей на пільгових умовах;

 • надавати методичну допомогу професійним та аматорським творчим колективам, працівникам культури, окремим громадянам (обдарованим дітям та юнацтву), фінансування участі у фестивалях і конкурсах різного рівня (міжнародні, всеукраїнські, регіональні;

 • проводити фестивалі і конкурси різноманітних жанрів мистецтва;

 • проводити культурно-мистецькі, просвітницькі та освітні заходи з нагоди відзначення знаменних і пам’ятних дат;

 • проводити урочисті вручення: Міська премія ім.Самійла Величка, Літературна премія ім.В.Г.Короленка, Літературна премія ім.І.П.Котлярев-ського, Літературна премія ім. М.В.Гоголя, Міська премія ім.М.Ярошенка;

 • проводити ремонтно-реставраційні роботи та заходи по забезпеченню матеріально-технічної бази закладів культури комунальної сфери міста;

 • сприяти роботі творчих спілок, культурно-мистецьким товариствам, фондам, асоціаціям, іншим громадським організаціям, які діють у сфері культури міста Полтави.

2. Розвиток музеїв та музейної справи:

 • проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень та будівель музейних закладів, що перебувають у комунальній формі власності;

 • покращення матеріально-технічного забезпечення музеїв: придбання комп’ютерної техніки та ліцензійного забезпечення, відео та фотоапаратури;

 • продовження роботи щодо поповнення музейних фондів новими експонатами;

 • проведення комплексу робіт щодо виявлення, консервації та реставрації пам’яток музейного фонду;

 • оновлення експозицій (реєкспозиційна робота) музейних закладів міста на основі тематико-експозиційного плану;

 • здійснення заходів щодо проведення експертних випробувань музейних предметів із дорогоцінних металів та коштовного каміння органами державного пробірного контролю (Державний гемологічний центр України Міністерства фінансів України);

 • проведення міських, регіональних, міжрегіональних, всеукраїнських, міжнародних тематико-історичних, науково-інформаційних конференцій, презентацій, виставок, конгресів, симпозіумів з питань розвитку музейної справи, музеєзнавства, визначних ювілейних подій, пам’ятних дат;

 • розроблення та випуск поліграфічної продукції з музейної тематики: матеріали науково-практичних конференцій, довідники, буклети тощо;

 • організація телерадіопередач, зйомок художньо-публіцистичних фільмів з історії музейних закладів, їх розвитку, знаменних дат;

 • сприяти в організації процесу підвищення кваліфікації музейних працівників (здобуття спеціалізованої освіти, проведення курсів тощо).

3. Розвиток бібліотечної справи:

 • реконструкція та ремонт бібліотечних будівель, приміщень централізованої бібліотечної системи;

 • зміцнення матеріально-технічного оснащення бібліотечних закладів міста: придбання відповідних засобів механізації, розмножувальної техніки, фото кіноапаратури, комп’ютерів, інтернет-залів тощо;

 • комплектування бібліотечного фонду міської бібліотечної мережі: придбання книжкового фонду, періодичних видань, отримання за цільовими програмами книговидання та за акцією „Подаруй бібліотеці книгу” тощо;

 • організація та проведення книжкових виставок, бібліографічних переглядів літератури, круглих столів, інших масових форм науково-просвітницької роботи з нагоди державних та професійних (галузевих) свят, визначних подій, ювілеїв, пам’ятних дат;

 • організація та проведення інформаційно-бібліографічної роботи бібліотек міста;

 • здійснення заходів щодо покращення умов зберігання (викорис-товування) особливо цінних та рідкісних видань.

Серед прерогативних завдань розвитку культурно-історичного потенціалу м. Полтава, підтримки творчого потенціалу територіальної громади міста є розвиток та утвердження позитивного іміджу м. Полтава, як регіонального лідера туристичної галузі. Основною метою розвитку туристичної галузі є забезпечення сталої динаміки росту туристичного потоку від внутрішнього та міжнародного в’їзного туризму, створення конкурентоспроможного, як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку туристичного продукту.

Основними завданнями розвитку галузі на 2011 рік є:

 • підвищення частки туристичної галузі міста в мікроекономічних показниках;

 • забезпечення галузі висококваліфікованими кадрами;

 • підвищення рівня добробуту громадян і створення додаткових робочих місць;

 • збільшення частки очікуваних доходів від туристичної галузі до місцевого бюджету;

 • туристсько-екскурсійний супровід чемпіонату Європи з футболу – ЄВРО-2012.

Реалізація вищезазначених завдань передбачає втілення наступних основних заходів:

 • участь в роботі регіональних та всеукраїнських туристичних виставках-ярмарків;

 • участь у всеукраїнських поліграфічних проектах з популяризації та просування туристичного територіального продукту м. Полтава;

 • організація та проведення курсів з підготовки фахівців туристичного супроводу;

 • розроблення та втілення інформаційних покажчиків у м. Полтава для вітчизняного та іноземного туриста;

 • сприяння модернізації існуючої та створення умов для появи нових закладів тимчасового розміщення (проживання) у м. Полтава;

 • забезпечення організації дії «Комунального екскурсійного автобусу»;

 • здійснення інформаційно-просвітницьких заходів з безпеки туристичних послуг.

Втілення комплексних заходів, які передбачаються програмою надасть можливість удосконалити муніципальне управління в галузі туризму, зміцнити існуючу та примножити матеріальну базу туризму, створити умови для реалізації інвестиційних проектів коштом вітчизняних та іноземних інвесторів, примножити обсяги надання туристичних послуг, шляхом розширення спектру в’їзного та внутрішнього туризму.

  1. Політика в сфері фізичної культури та спорту

Фізичне виховання є складовою частиною фізичної культури та спорту, метою якого є формування фізично-досконалого, соціально-активного та морально-стійкого покоління.

Спорт в галузі – є її частиною і націлений на результати вищих досягнень та реалізації можливостей людини.

Розвиток фізичної культури і спорту, за статистичними даними, останніх років характеризується щорічними покращеннями основних показників. Піклування про здоров’я людини завжди знаходиться в центрі уваги держави.

Політикою держави є постійна турбота про фізичний розвиток підростаючого покоління, розвиток масової фізичної культури і спорту.

В місті Полтава на підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладів всіх рівнів, що становить 193 об’єкти, всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи в м. Полтава займається 108139 осіб працездатного населення, з них в учбових закладах міста 53 978 осіб серед яких 6168 віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи. На підприємствах, установах, організаціях займається 44 000 осіб. Вживаються заходи щодо розвитку мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл та збільшення видатків на їх утримання. В місті Полтава працює 14 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких займаються 5496 осіб та 1 школа вищої спортивної майстерності, в якій займається 104 спортсмени постійного складу.

Проводиться робота за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення. Для її покращення в місті створено і функціонує Полтавський міський заклад-центр фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” з відділом по роботі з інвалідами. Всього заклад-центром «Спорт для всіх» було проведено 73 змагання за місцем проживання, з них 34 змагань проведено відділенням по роботі з інвалідами. Певна увага приділяється управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту спортсменів-інвалідів з різних нозологій, проводяться змагання з плавання, волейболу, футболу, шахів, шашок та інші. В рамках програми «Турбота» команда міста Полтава інвалідів-візочників брали участь у Міжнародному марафоні «Співдружність», який проходив по містам Росії, Білорусії та України, та вибороли перше місце , кубок змагань. Проводиться підготовка спортсменів-інвалідів м. Полтави до участі у міжнародних, всеукраїнських змаганнях, зимових та літніх Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх. Так, Дмитро Виноградець, паралімпієць, у 2010 рік тричі став переможцем чемпіонату світу з плавання серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. На міжнародному рівні на змаганнях з плавання серед інвалідів Полтавщину захищали майстри спорту України з плавання Хруль Оксана, Богодайко Євген.

В 2010 році потреба на галузь «Фізична культура збільшена тільки на 2%, з чого видно – 2009р. – 7940,0 тис.грн., а 2010р. – 8103,4 тис.грн., це спричинив нестабільний соціально-економічний стан в Україні. Так, на галузь «Фізична культура і спорт» у 2010 році з державного бюджету було виділено 2988,5тис.грн..З міського бюджету було виділено 5115,7 тис.грн.. За рахунок спонсорських коштів в спортивний табір«Олімпійські надії» (с.Соснівка, Полтавського р-н) придбано сучасне обладнання та спортивний інвентар на суму 2500грн..

За 2010 рік 168 команд міста були відряджені на змагання різного рівня та проведено 75 спортивних заходів в місті на суму 540,0 тис.грн. за бюджетні кошти.

За останні роки найбільшого розвитку набули молодіжні розважально-спортивні заклади – боулінг клуби, ковзанки зі штучним покриттям, більярдні клуби, ролледром. В кожному закладі функціонує соціальний пакет для школярів та студентської молоді. Проводяться турніри, акції, кубки серед молоді з даних видів спорту. Тільки за зимовий сезон 2009-10 років на чотирьох ковзанках зі штучним покриття, згідно соціальному пакету, більше 7000 школярів та студентів безкоштовно відвідали штучні ковзанки.

В оздоровчий період 2010 в СОТ «Олімпійські надії» за три тури оздоровилося 339 дітей з міського бюджету на суму 174,2 тис.грн. та позабюджетні кошти 351,3 тис.грн.

Основні проблеми:

 • Зміцнення існуючої матеріально-технічної бази;

 • Недостатній рівень фінансування капітальних видатків та збереження кадрів галузі фізичної культури і спорту.

Основні завдання на 2011 рік:

 • продовжувати залученню до занять фізичною культурою і спортом населення всіх вікових груп, в тому числі дітей і молодь;

 • працювати над питаннями відкриття нових відділень з Олімпійських видів спорту;

 • збільшувати кількість та якість проведення міських спортивних заходів, свят, конкурсів, першостей, чемпіонатів, спартакіада;

 • підвищувати кваліфікації фізкультурних кадрів та контролювати відповідність освіти тренерсько-викладацького складу;

 • сприяти збільшенню кількості юних спортсменів м. Полтави, які оздоровлюються в літній період в таборах відпочинку;

 • встановити майданчик зі штучним покриттям для гри з футболу на запасному полі стадіону „Ворскла” імені О.Бутовського;

 • відповідно до норм ДБН 360 – 92 „Містобудування, планування і будівництво міських поселень” провести відповідні заходи щодо будування спортивних майданчиків в м. Полтаві.

  1. Безпечне довкілля та екологічна політика

Збереження навколишнього природного середовища, раціональне використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення – головні завдання сьогодення. З метою реалізації зазначених напрямків в галузі охорони довкілля, враховуючи пріоритети державної екологічної політики, виконавчий комітет Полтавської міської ради здійснює діяльність щодо координації природоохоронної діяльності промислових підприємств, організацій та установ і забезпечує запровадження природоохоронних заходів, передбачених «Програмою охорони довкілля в місті Полтава на 2009-2011 роки», яка затверджена рішенням позачергової тридцять шостої сесії Полтавської міської ради п’ятого скликання від 29.01.09 з послідуючим коригуванням її заходів.

На сьогодні у місті Полтава відображені екологічні проблеми будь-якого промислового міста країни. В цілому екологічний стан міста протягом 2009-2010 років залишається стабільним, враховуючи незначну динаміку змін більшості показників, що характеризують стан довкілля, за відсутності техногенних та природних надзвичайних подій і явищ, і є доволі прийнятним у порівнянні з більшістю інших міст України.

Повітряний басейн. Лабораторними дослідженнями Полтавського обласного центру з гідрометеорології Держгідромету встановлено, що загальне фонове забруднення атмосферного повітря в м. Полтава в значній мірі обумовлено наявністю 5-ти пріоритетних токсичних домішок, а саме: пилу, формальдегіду, діоксину азоту, оксиду вуглецю, оксиду азоту.

Забрудненість повітря важкими металами, зокрема : кадмієм, залізом, марганцем, міддю, нікелем, свинцем, хромом та цинком нижча за граничні вимоги (за даними лабораторії моніторингу важких металів Центральної геофізичної обсерваторії м. Київ).

Порівняння даних спостережень в контрольованих точках свідчить, що більш забрудненими залишаються Супрунівський промвузол і райони, які прилягають до площі Зигіна, а також, вулиці з інтенсивним рухом автотранспорту, зокрема: Маршала Бірюзова, Пушкіна, Шевченка, Фрунзе, Кагамлика, Алмазна та інші.

Дані спостережень свідчать, що загальний рівень забруднення атмосферного повітря в Полтаві нижчий за середній рівень в Україні і становить 3,86.

Водний басейн на території міста включає більш ніж 100 водних об'єктів, а саме: 76 ставків площею 1500 м2 (загальною площею 846700 м2), 3 річки: р.Ворскла (площа в межах міста 734970 м2), р. Тарапунька, р. Коломак; 22 струмки загальною протяжністю 15287 м.

Стан водних ресурсів характеризується показниками щодо їх використання по місту Полтаві за 2008 та 2009 роки:

Структура водоспоживання

2008 (млн.м3)

2009 (млн.м3)

Забрано води взагалі

31,18

27,95

Забрано із поверхневих джерел

0,193

0,051

Забрано води з підземних джерел

30,99

27,90

Використано води взагалі

24,09

21,97

Використано води в промисловості (виробничі потреби)

3,711

3,063

Використано води в сфері ЖКГ (на побутово-питні потреби)

20,24

18,71

Структура водовідведення

2008 (млн.м3)

2009 (млн.м3)

Скинуто стічних вод у поверхневі водні об’єкти всього

22,48

22,59

Скинуто нормативно очищених стічних вод

22,47

22,58

Скинуто без очищення стічних вод

-

-

Скинуто недостатньо-очищених стічних вод

0,001

0,000

Скинуто нормативно чистих стічних вод

0,011

0,009

Інші відомості

2008 (млн.м3)

2009 (млн.м3)

Обсяг оборотного та повторно-послідовного водопостачання

8,974

7,626

Відсоток економії свіжої води за рахунок оборотної %

70,68

71,27

Коефіцієнт використання свіжої води

0,773

0,786Скачать документ

Похожие документы:

 1. Академі я муніципального управління до 15-р i чч я академ її муніципального управління науковий вісник

  Документ
  ... для скликання секретарем-координатором позачергового засі ... економічного і соціальногорозвитку України на 2002-2011 роки: Послання Президента України до Верховної Ради ... сті Одеса рішенням Одеської міської ради затверджено “Концепцію розвитку участі молод ...
 2. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0

  Документ
  ... і та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Тернополя», затвердженого рішеннясьомої сесії Тернопільської міської радишостогоскликання ...
 3. Укази президента україни зміст

  Документ
  ... сесії відповідних комісії, комітету Ради ... ії до нього від 31 січня 1981 ... шення найгостріших проблем розвитку окремих регіонів: Програмусоціально-економічногорозвитку ... соціально-економічне становище України, у тому числі стан підготовки допозачергових ...
 4. Право xxi століття становлення та перспективи розвитку

  Документ
  ... сестри; до п'ятої – всі інші родичі; дошостої – дружина спадкодавця; досьомої – ... УСРР відбулося на ІІІ сесії ВУЦВК VІІІ скликання 12 жовтня 1924 р. ... міськоюрадою за поданням міського голови і є складовою частиною плану соціально-економічногорозвитку ...
 5. Україна хмельницька обласна рада рішення

  Документ
  ... соціальне - економ ... чного забезпечення та врегулювання відносин власності Головного управління агропромислового розвитку ... шеннямшостої позачергової сесії обласної ради ... шеннямсьомої сесії обласної ради від 31.01.2007 року №16-7/2007 "Про внесення змін до ...

Другие похожие документы..