Главная > Документ


Основні завдання на 2010 рік:

 • збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів, розширення напрямків їх діяльності; зокрема – технічного, спортивного, туристсько-краєзнавчого та екологічного спрямування;

 • збільшення гуртків та секцій спортивного напрямку на базі Центру дитячо - юнацьких клубів за місцем проживання, спортивного, туристсько-краєзнавчого технічного – на базі Центру позашкільної освіти;

 • зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів: матеріальне забезпечення роботи гуртків, секцій, клубів, особливо технічного напрямку, вирішення питань їх фінансування;

 • збільшення охоплення позашкільною освітою дітей, в першу чергу учнів пільгових категорій та учнів, схильних до шкідливих звичок, правопорушень та бродяжництва;

 • упровадження типових навчальних планів і програм для гуртків, груп та інших творчих об’єднань за основними напрямами позашкільної освіти;

 • розвиток і підтримка обдарованої учнівської молоді шляхом удосконалення діяльності територіального відділення Малої академії наук України, а саме – забезпечення сучасною комп’ютерною технікою Центру позашкільної освіти, який є координатором діяльності МАН по м. Полтава; заохочення призерів МАН, олімпіад та керівників, що їх підготували;

 • забезпечення літнього оздоровлення дітей на рівні показників 2010 року (пришкільні табори з денним перебуванням - 2800 дітей, КЗ ПЗОВ «Супутник» - 1200 дітей).

Основні проблеми:

- фінансове забезпечення діяльності закладів позашкільної освіти не дозволяє в повній мірі забезпечити видатки на розвиток та покращання матеріально-технічної бази закладів (виконання ремонтних робіт, комп’ютеризація, оновлення навчального обладнання);

Ресурсне забезпечення: за рахунок коштів міського бюджету у межах кошторисних призначень управління освіти міськвиконкому, коштів, передбачених на фінансування міських освітніх програм та із залученням коштів державних субвенцій, спонсорських коштів.

2.4 Подолання бідності та реформа системи соціальної підтримки

Основним принципом, на якому будується система соціального захисту населення м. Полтава, є поєднання зусиль і координація дій районних управлінь праці та соціального захисту населення, районних територіальних центрів по обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян, структурних підрозділів органів виконавчої влади в напрямку реалізації Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Полтава ";Турбота"; на 2010 рік, Програми зайнятості населення м. Полтава на 2010-2011 роки, Програми соціального захисту інвалідів, розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року та інших.

Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Полтава „Турбота” на 2010 рік (далі - Програма) сформована з метою необхідності збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, що дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених мешканців міста.

Програма включає додаткові заходи щодо матеріального забезпечення та поліпшення обслуговування громадян міста, які потребують соціальної допомоги і підтримки, містить додаткові гарантії соціального захисту населення.

Першочерговим завданням Програми є покращення матеріального становища, перш за все сімей з дітьми - багатодітних, неповних сімей, сім'ям, які опікуються дітьми-сиротами, дітьми-інвалідами, тому що саме ці категорії сімей є найбільш вразливими і зазнають негативного впливу внаслідок зовнішніх факторів – економічної нестабільності, що відповідним чином відобразиться на майбутньому дітей;

Особливу увагу приділено підтримці ветеранів війни, інвалідів війни та учасників бойових дій, вдовам померлих ветеранів війни.

За 2010 рік на виконання зазначеної вище Програми профінансовано 8610,6 тис.грн., із них:

 • одноразову матеріальну допомогу (в межах визначеного ліміту) мешканцям міста за особистими зверненнями відповідно до «Положення про порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста» - 1155,2 тис. грн.

 • фінансову підтримку громадських організацій ветеранів, інвалідів, чорнобильців, реабілітованих, інших організацій та об’єднань, які опікуються проблемами інвалідів та сприяють вирішенню інших соціально-важливих загальноміських проблем та завдань – 591,4 тис. грн.

 • привітання до Дня міста інвалідів війни, учасників бойових дій, дітей війни, учасників партизанського руху, видатних людей міста – 1733,1 тис. грн.

 • одноразову матеріальну допомогу батькам новонароджених дітей в День міста та в Новорічну ніч (перерахування коштів установам, де буде перебувати дитина, у разі відмови від неї) – 33,0 тис. грн.

 • утримання Міського центру реабілітації дітей-інвалідів до 18-ти років – 375,2 тис. грн.

 • щомісячну матеріальну допомогу міського голови видатним людям міста – 13,2 тис. грн.

 • одноразову матеріальну допомогу інвалідам – учасникам бойових дій (воїнам-інтернаціоналістам) та сім'ям, померлих учасників бойових дій (воїнів-інтернаціоналістів) – 42,6 тис. грн.

 • одноразову допомогу інвалідам – чорнобильцям (1 категорія) та одноразову матеріальну допомогу вдовам, померлих чорнобильців – 83,8 тис. грн. та інші виплати.

Основні цілі:

- забезпечення реалізації соціальних програм щодо підтримки вразливих верств населення;

- посилення рівня соціального забезпечення окремих категорій громадян відповідно до делегованих органам місцевого самоврядування повноважень.

Основні завдання та заходи на 2011 рік:

 • реалізація комплексу заходів, передбачених Програмою соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Полтава ";Турбота";, Програмою зайнятості населення м. Полтава, Програмою соціального захисту інвалідів, розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року – структурні підрозділи міськвиконкому, районні управління праці та соціального захисту населення, міський центр зайнятості - протягом року;

 • розширення та розвиток соціальної інфраструктури, її удосконалення в напрямку соціального захисту населення - районні управління праці та соціального захисту населення, структурні підрозділи міськвиконкому - протягом року;

 • розширення мережі закладів медико-соціальної та соціально-побутової реабілітації для осіб пенсійного віку та інвалідів, дітей-інвалідів - районні управління праці та соціального захисту населення, структурні підрозділи міськвиконкому - протягом року;

 • зміцнення матеріально-технічної бази та реабілітаційних центрів для дітей–інвалідів та підлітків інвалідів - районні управління праці та соціального захисту населення, структурні підрозділи міськвиконкому - протягом року;

 • забезпечення своєчасного та в обсягах передбачених чинним законодавством надання соціальних послуг мешканцям міста - районні управління праці та соціального захисту населення, структурні підрозділи міськвиконкому, міський центр зайнятості - протягом року;

 • продовження роботи по облаштуванню необхідними засобами безперешкодного доступу до приміщень згідно з розробленим реєстром об’єктів – райвиконкоми, структурні підрозділи міськвиконкому постійно.

 • активізація доброчинної діяльності підприємств, проведення акцій по наданню благодійної допомоги ветеранам та інвалідам, дітям-сиротам підприємницькими структурами до місцевих та державних свят - райвиконкоми, структурні підрозділи міськвиконкому – до свят.

 • сприяння працевлаштуванню осіб, які потребують соціального захисту і не можуть конкурувати на ринку праці, в порядку, визначеному чинним законодавством – міський центр зайнятості, міськвиконком.

 • виконання законодавчих актів України у сфері пенсійного забезпечення, в першу чергу, своєчасне призначення пенсій та здійснення їх перерахунку – районні управління Пенсійного фонду України – постійно.

Ресурсне забезпечення: фінансування заходів, передбачених Програмою соціального забезпечення та соціального захисту населення м.Полтава «Турбота», Програмою зайнятості населення м. Полтава, Програмою соціального захисту інвалідів, розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року, здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету, коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального захисту інвалідів.

  1. Підтримка сім'ї, дітей та молоді

Протягом 2009-2010 років з метою підтримки молодого покоління, дітей та сімей нашого міста управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту, Полтавським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено ряд заходів різноманітного спрямування: це благодійні, соціальні, культурні, пропагандистські акції та свята, семінари, тренінги, круглі столи тощо. Ряд заходів проводиться спільно з молодіжними, громадськими організаціями та їх спілками. Так тісно співпрацює з ВСЦ «Воїн», БА «Світло надії», «Європейська молодіжна ліга», «Ексіт», «Сінема-хол», «Вихід є», «Діти Чорнобиля», «центр «Досвід», «Новий генофонд», міська асоціація дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства м.Полтава, Полтавське міське товариство інвалідів, Полтавська міська організація інвалідів «Пролісок», Полтавське міське об’єднання дітей-інвалідів з дитинства та їх опікунів (членів родин), Полтавський місцевий осередок Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» тощо. Активною є робота Студентської ради м.Полтава. Депутати студентської ради приймають участь та залучають молодь до багатьох загальноміських заходів. Також студентська рада є ініціатором створення молодіжних проектів та ряду заходів для студентів.

Одним із найбільших заходів молоді став благодійний студентський бал «Допомогти так легко». Він проводиться уже три роки поспіль, де студенти не лише відпочивають, але й збирають благодійні кошти. Так, кошти зібрані під час балу були направлелені: у 2007 році на лікування студентки нафтового технікуму, у 2008 році на купівлю двох електрокардіографів у дитячу міську клінічну лікарню, у 2010 році на лікування двох онкохворих дітей.

Щороку організовується турнір з боулінгу на кубок міського голови, «Студентське весілля», «Студентська республіка», «Студент року», тощо

Систематичною є робота з органами студентського самоврядування ВНЗ. Так, вже вдруге у квітні спільно зі Студентською радою педагогічного університету організовано та проведено Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Виховання особистісних якостей майбутніх фахівців у системі студентського самоврядування», із загальною кількістю учасників з усієї України понад 100 осіб.

Студентська молодь приймала активну участь у проведенні двомісячника чистоти та благоустрою міста. Всього студентської молоді було залучено 8489 осіб. Також, навчальні заклади м. Полтава згідно графіків тісно співпрацювали з райвиконкомами по прибиранню доріг, бордюрів, вулиць та околиць міста.

Студентською радою м. Полтава в рамках проекту «Життя без сміття» було організовано прибирання парку «Перемога» та центрального пляжу в рамках проведення Всеукраїнського суботнику, який проходив 24 квітня 2010 року.

Вперше в лютому та червні 2010 року спільно зі студентами при підтримці управління охорони здоров’я проведено акцію по здачі донорської крові «Навчись рятувати життя». У ній взяло участь близько 90 чол.

З метою оздоровлення молоді та налагодження більш тісної співпраці між різними громадськими організаціями та студентським самоврядуванням навчальних закладів міста, управлінням щорічно організовується 3-х денний зліт для активістів молодіжних громадських організацій та лідерів студентського самоврядування навчальних закладів на базі спортивно-оздоровчого табору „Олімпійські надії”. У 2010 році зліт мав назву «Євро – 2012 очима молоді».

При ПМЦСССДМ діє «Школа волонтерів», учасниками якої є учні та студентська молодь міста. В жовні 2010 року пройшов перший міський конкурс на кубок міського голови «Волонтер року», де змагалися чотири команди з вищих навчальних закладів. Переможцем стала команда з Полтавської державної аграрної академії.

З метою соціальної підтримки сім’ї, молоді та жінок, при міському клінічному пологовому будинку працює консультативний пункт ПМЦСССДМ, де проводять роботу з жінками, які мають намір відмовитися від дитини. Також працівниками Полтавського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводилася робота з вагітними соцільно-неадаптованими жінками.

Працівники служби у справах дітей та Полтавського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді працюють над впровадженням сімейних форм виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У місті функціонує 1 ДБСТ та 2 прийомні сім’ї. Постійно проводиться інформаційна кампанія та підбір кандидатів у прийомні батьки та батьки вихователі у ДБСТ. Систематично проводяться семінари спільно з міським центром зайнятості на теми: «Прийомна сім’я, як альтернативна форма виховання дитини», «Дитячі будинки сімейного типу – форма само зайнятості».

З метою проведення просвітницької та роз’яснювальної роботи щодо запобігання насильства в сім’ї 21 червня 2010 року в прес-центрі Міського будинку культури управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавського міськвиконкому спільно з відділом у справах сім’ї та молоді Полтавської обласної державної адміністрації було організовано семінар на тему: «Повноваження відповідних органів з питань попередження насильства в сім’ї та порядок їх взаємодії». На захід були запрошені усі структури, які задіяні у роботі по попередженню насильства в сім’ї та ведуть активну роботу у напрямку профілактики здійснення насильства та попередження у майбутньому випадків вчинення таких дій.

З метою профорієнтації, працевлаштування та самозайнятості молоді управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту, управлінням освіти, Полтавським міським центром зайнятості, обласним молодіжним центром праці у 2009-2010 роках сформовано спільний план заходів. Відповідно до нього проведено установчі конференції осередків молодіжного центру праці при вищих навчальних закладах міста, проведено цикл семінарів «Правові аспекти працевлаштування молоді. Успіх у пошуку роботи», Регіональні тури Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності, велася робота по створенню молодіжних трудових загонів. Молодь працювала на ВАТ «Полтавський хлібокомбінат», ВАТ «Полтавський турбомеханічний завод». Також протягом літнього періоду 2009-2010 років також було організовано роботу молодіжних трудових екологічних загонів по боротьбі з карантинними бур’янами (амброзією).

З метою популяризації робітничих професій, здійснення профорієнтаційної роботи проведено конкурси «Найкращий у своїй професії» кухарської та перукарської майстерності. Для учнів 10-11 класу Полтавської обласної школи-інтернату імені Н.К.Крупської спільно з міським центром зайнятості організовано профорієнтаційні екскурсії до ВАТ «Полтавський автоагрегатний завод», «Фірма «Ворскла», СТО «Рено», «Музей дальньої авіації».

Також у 2010 році випущено тематичний буклет «Я обираю своє майбутнє», кількість 2000 шт., який розповсюджено серед випускників шкіл.

Так, з лютого по липень 2010 року в місті реалізовувався новий пілотний молодіжний проект «Школа місцевого самоврядування «Лідер майбутнього». Для слухачів Школи було організовано теоретичний курс та практичний курс. З 1 червня по 15 червня проведено стажування у структурних підрозділах міськвиконкому. В кінці стажування організовано підсумкову ділову гру по формуванню команди та написанню молодіжних проектів на базі навчально-оздоровчого комплексу «Ворскла» в с. Вакуленці. За результатами проходження навчання та стажування, 42 слухача Школи отримали сертифікати про проходження навчання та дипломи за найкращий проект. 8 чол. рекомендовано на зарахування до кадрового резерву міськвиконкому

ПМЦСССДМ з метою здійснення профорієнтаційної роботи втілено перший соціальний проект «Школа мужності» спільно з Головним управлінням МНС України в Полтавській області. До участі у проекті було залучено 100 осіб - дітей пільгових категорій (діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених та багатодітних родин). Учасники проекту мають змогу три рази на тиждень займатися пожежно-прикладним спортом на базі спортивно-оздоровчого комплексу ГУ МНС України в Полтавській області. Учасники проекту, які матимуть найкращі результати, будуть зараховані на безкоштовне навчання до вищих навчальних закладів МНС України.

В напрямку формування у молоді національної самосвідомості, поваги до культурних традицій свого народу, його історії, патріотичного виховання молоді - управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту налагоджено тісну конструктивну співпрацю з військово-спортивним центром «Воїн», міським козацьким куренем Війська Запорізького Низового, Полтавським кошем ім. М.Міхновського, клубом юних десантників «Гвардія», міським військовим комісаріатом, військовою частиною А 2673 тощо.

Спільно з ВСЦ «Воїн» проводяться акції до Дня Захисника Вітчизни, Дня Перемоги, Дня Незалежності, Дня міста, Дня Українського козацтва, що вже стали традиційними, а також навчально-тренувальні збори «Марш-кидок», «Полігон». В січні 2010 року за сприяння управління у справах сім’ї, молоді та спорту було випущено книгу «Юним героям Полтавщини присвячується…», авторами якої є вихованці центру «Воїн». Книгу в кількості 500 шт. надано до бібліотек загальноосвітніх закладів міста, до ветеранських організацій, розповсюджено серед молодіжних громадських організацій. Презентація її відбулася під час проведення тематичного заходу «Шлях мужності і слави».

Постійно проводяться акції-привітання, соціальні заходи. Традиційними стали привітання в Горбанівському геріатричному пансіонаті ветеранів війни та праці. Спільно з дитячо-юнацькими клубами за місцем проживання для ветеранів, інвалідів війни, учасників бойових дій організовуються соціальні акції до державних свят.

В напрямку військово-патріотичного виховання молоді управління тісно співпрацює з райвиконкомами міста. Так, у 2009 році з нагоди Дня міста управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту спільно з Ленінським райвиконкомом за сприяння мережі «Ваша аптека» було проведено для ветеранів та жителів міста культурно-мистецьке свято «Ми вдячні Вам довіку – славетні наші ветерани». 7 травня в Київському районі на території Авіамістечка культурно-мистецьке свято «Славний неба подвиг на землі». В рамках даного заходу відбулося відкриття пам’ятного знаку М.Ємцю, відкриття меморіальної дошки П.Юрченку, відкриття пам’ятного знаку загиблим воїнам 169-ї авіаційної бази особливого призначення, концертна програма на плацу, солдатська каша, святковий феєрверк. 19 вересня 2010 року в Ленінському районі міста організовано та проведено культурно-мистецьке свято «»Героям Полтави – слава». Під час заходу відбулося відкриття пам’ятного знаку «Визволителям Полтави», святковий концерт та солдатська каша.

Спільно зі Студентською радою організована акція «Допоможи ветерану», де за пропозицією міської ради ветеранів за кожним начальним закладом було закріплено ветеранів, які проживають поруч, для надання їм шефської допомоги.

З метою пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних явищ та правопорушень в дитячому та молодіжному середовищі, утвердження моральності продовжено тісту співпрацю з благодійною асоціацією допомоги ВІЛ-інфікованим та хворих на СНІД «Світло надії», «Вихід є», «Клуб Квітень», Клінікою, дружньою до молоді, Студентською поліклінікою тощо. Спільно з даними організаціями проводиться певна профілактична робота.

Так, для студентів першокурсників у 2009 та 2010 роках проведено курси лекцій на теми: профілактика тютюнокуріння; вживання наркотиків та алкоголю; пропаганда безпечної сексуальної поведінки; профілактика ранньої вагітності та абортів.

Спільно з Протитуберкульозним диспансером було розроблено та випущено інформаційні бюлетені соціального спрямування («Зупини туберкульоз»), які розміщені у лікувальних закладах; вищих навчальних закладах, школах, міському транспорті.

Вперше в грудні 2009 року – січні 2010 було презентовано та відкрито кондомати. Ініціаторами впровадження цієї сучасної технології стали – молоді приватні підприємці. Систематично за ініціативи управління розміщуються відео ролики соціальної реклами на місцевих телеканалах та на великому світлодіодному екрані біля кінотеатру імені І.П. Котляревського.

Спільно з благодійною асоціацією «Світло надії» та за участю молодіжних, громадських організацій, що займаються профілактичною роботою, Клінікою дружньою до молоді, Студентською поліклінікою, Центром боротьби та профілактики СНІДу, з нагоди Всесвітнього дня пам’яті людей, померлих від СНІДу в Корпусному парку щороку організовуються традиційні акції: у 2009 - «Зупини відлік!», а 16 травня 2010 року була проведена акція «Бережи любов». В рамках акції кожен бажаючий міг безкоштовно та анонімно пройти тест на ВІЛ, відвідати виставку робіт полтавських митців на тему: «Наслідки нашої байдужості», взяти участь в ярмарку благодійництва для ВІЛ-інфікованих дітей. Також всі присутні змогли переглянути тематичну концертну програму та вшанувати пам’ять померлих від СНІДу, запаливши свічку та поставивши її на символічну 400-метрову червону стрічку, яка була розміщена навколо пам’ятника Слави.

Управлінням систематично випускаються інформаційні буклети з профілактичною інформацією, які розповсюджуються під час проведення заходів.

Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту, спільно з ПОДТРК «Лтава» було виготовлено відео-ролик соціальної реклами з профілактикою ВІЛ/СНІД та розміщено в травні 2009 р. на місцевому телебаченні: ПОДТРК «Лтава» та на великому світлодіодному екрані біля кінотеатру імені І.П. Котляревського.

У 2009 році ПМЦСССДМ було організовано загальноміську інформаційно-профілактичну акцію «Полтава СНІДу каже: «Ні!», благодійну виставку-ярмарок «Мистецтво проти СНІДу, конкурс фотографій «Життя прекрасне…», конкурс малюнків тощо. Створено спеціалізоване формування - «Мультидисциплінарна команда» на виконання загально держаної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки», проведено в місті перший соціальний ФЛЕШМОБ. У 2010 році - проведено акцію «Здоровим бути здорово». У вересні 2010 року проведено перший у м.Полтаві конкурс серед навчальних закладів міста «День змін», охоплено 10 000 осіб.

З метою підтримки обдарованої молоді, яка навчається у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації виплачується іменна стипендія міського голови в розмірі 400 грн. щомісячно 24 кращим студентам.

Також виплачується іменна стипендія міського голови в розмірі 400 грн. щомісяця 7 кращим молодим та перспективним спортсменам міста.

Структурними підрозділами виконкому, кримінальною міліцією у справах неповнолітніх, райвиконкомами продовжується робота по виконанню заходів направлених на подолання безпритульності та бездоглядності неповнолітніх.

Проводяться профілактичні заходи працівниками управління спільно з відділом громадської безпеки та взаємодії з правоохоронними органами, міліції та інших служб, які залучаються до проведення рейдів щодо попередження вживання алкогольних та слабоалкогольних напоїв молоддю та неповнолітніми.

Протягом 2009-2010 року за сприяння управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради та у співпраці з Полтавським центром сім’ї «Родинний дім», на місцевих телеканалах та на великому світлодіодному екрані в центрі міста продовжується транслюватися ролик соціальної реклами, спрямований на попередження неврегульованої міграції, шахрайства у сфері працевлаштування за кордоном та торгівлі людьми.

Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту, управлінням освіти проводиться оздоровча компанія дітей, особливо приділяється велика увага оздоровленню дітей пільгових категорій.

На проведення літньої оздоровчої кампанії у 2010 році з міського бюджету виділено 1954,3 тис.грн., що на півмільйона більше, ніж у минулому році – 1448,2 тис.грн.

У 2010 році у пришкільних таборах у з денним перебуванням за 18-ти денну відпочинкову зміну оздоровлено 2800 дітей шкільного віку, з них дітей пільгових категорій – 1239 дитини.

Всього охоплено оздоровленням дітей в пришкільних та заміських оздоровчих таборах - 3958 дітей, з них дітей пільгових категорій 1899 дітей.

З метою надання психологічної, юридичної, інших видів послуг при ПМЦСССДМ функціонує телефон «гарячої лінії», де психолог та соціальний педагог надають екстрені інформаційні та психологічні консультації. Функціонує три студентські соціальні служби на базі Полтавського університету економіки і торгівлі, Полтавської державної аграрної академії та Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. З метою запобігання ранньому соціальному сирітству проводиться робота серед навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації «Бажані діти в бажаний час». В рамках програми проводяться лекції, бесіди, тренінги «Я майбутня мама». ПМЦСССДМ проводяться навчання в «Школі молодого подружжя» для молодих пар, які вступають у шлюб

Ще одним з напрямків роботи ПМЦСССДМ є соціальний супровід сімей, які знаходяться у кризовій ситуації. Із сім’ями, що стоять на обліку працюють фахівці, надають соціально-педагогічні, психологічні, юридичні, інформаційні послуги, проводиться відвідування та вивчення умов проживання клієнта, при необхідності надається допомога.

З метою соціалізації молоді з особливими потребами на базі Центру реабілітації дітей-інвалідів до 18 років проводяться заняття з психологом та соціальним педагогом. ПМЦСССДМ з метою розкриття творчих здібностей дітей та молоді з особливими потребами проведено фестиваль творчості «Від серця до серця» та виставку робіт до Дня інваліда, охоплено близько 500 осіб. З нагоди Дня молоді на базі музею В.Г.Короленка проведено виставку робіт молоді з особливими потребами «Літній небокрай»

Управління у справах сім’ї, молоді та спорт, ПМЦСССДМ постійно організовують благодійні заходи. Так, вже традиційними стали привітання ВІЛ-інфікованих дітей денного центру їх перебування «Ти найкращий» Благодійної асоціації «Світло надії», управління постійно залучає до привітань спонсорів, приватних підприємців міста. Не залишаються без уваги і діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування для них кожного року організовується щорічна новорічна акція по збору подарунків від громадян міста «Ялинка янголів», новорічні ранки міського голови, благодійні акції до Великодня, Дня захисту дітей, Дня знань тощо. До державних свят постійно проводяться привітання дітей, які знаходяться в лікарняних закладах.

Традиційними стали привітання в Горбанівському геріатричному пансіонаті ветеранів війни та праці. Так, спільно з дитячо-юнацькими клубами за місцем проживання організовано свята: для жінок з нагоди 8 Березня; для ветеранів та учасників бойових дій з нагоди Дня Перемоги.

Традиційно проходять привітання до Дня Святого Валентина у міському РАГСІ, до Дня матері та Дня сім’ї у міському клінічному пологовому будинку.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Академі я муніципального управління до 15-р i чч я академ її муніципального управління науковий вісник

  Документ
  ... для скликання секретарем-координатором позачергового засі ... економічного і соціальногорозвитку України на 2002-2011 роки: Послання Президента України до Верховної Ради ... сті Одеса рішенням Одеської міської ради затверджено “Концепцію розвитку участі молод ...
 2. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0

  Документ
  ... і та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Тернополя», затвердженого рішеннясьомої сесії Тернопільської міської радишостогоскликання ...
 3. Укази президента україни зміст

  Документ
  ... сесії відповідних комісії, комітету Ради ... ії до нього від 31 січня 1981 ... шення найгостріших проблем розвитку окремих регіонів: Програмусоціально-економічногорозвитку ... соціально-економічне становище України, у тому числі стан підготовки допозачергових ...
 4. Право xxi століття становлення та перспективи розвитку

  Документ
  ... сестри; до п'ятої – всі інші родичі; дошостої – дружина спадкодавця; досьомої – ... УСРР відбулося на ІІІ сесії ВУЦВК VІІІ скликання 12 жовтня 1924 р. ... міськоюрадою за поданням міського голови і є складовою частиною плану соціально-економічногорозвитку ...
 5. Україна хмельницька обласна рада рішення

  Документ
  ... соціальне - економ ... чного забезпечення та врегулювання відносин власності Головного управління агропромислового розвитку ... шеннямшостої позачергової сесії обласної ради ... шеннямсьомої сесії обласної ради від 31.01.2007 року №16-7/2007 "Про внесення змін до ...

Другие похожие документы..