Главная > Документ


ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДАННЯ ГРИФІВ

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ

2010 РІК

За результатами проведеної науково-методичної експертизи у 2010 році було надано грифи підручникам, навчальним посібникам, словникам, довідникам:

СІЧЕНЬ

 • Б.П.Громовик, М.В.Стасевич, Д.Б.Баранович ";Нормативне забезпечення фармацевтичних і біотехнологічних виробництв"; (N 1/11-47 від 15.01.10), Національний університет ";Львівська політехніка";;

 • Г.М.Калетнік, В.М.Пришляк ";Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України (N 1/12-75 від 15.01.10), Міністерство аграрної політики України.

 • О.М. Гетманець, В.Г. Гордієнко, Я.П. Раковський Вища математика (N 1/11-131 від 19.01.2010 р.), Харківська зооветеринарна академія;

 • М.В. Тарасенко Фінанси державних фондів соціального спрямування (N 1/11-106 від 19.01.2010 р.), Одеський державний економічний університет;

 • М.М. Климаш, В.О. Пелішко, П.М. Михайленич Технологія мереж мобільного зв′язку (N 1/11-132 від 19.01.2010 р.), видавництво Освіта України;

 • Г.Е. Гронтковська, А.Ф. Косік Макроекономіка (N 1/11-126 від 19.01.2010 р.), Національний університет водного господарства та природокористування;

 • В.П. Снитко Проектування і розрахунок прогонових будов металевих мостів (N 1/11-128 від 19.01.2010 р.), Національний транспортний університет;

 • А.М. Кулабухов, О.М. Петренко, Ю.М. Чашка Електронні прилади та пристрої (N 1/11-130 від 19.01.2010 р.), Дніпропетровський національний університет ім.Олеся Гончара;

 • Ю.Й. Хведчин, О.Б. Книш, А.Б. Коломієць Брошурувально-палітурне устаткування. Розрахунки виконавчих механізмів (N 1/11-114 від 19.01.2010 р.), Українська академія друкарства;

 • В.Г. Мішалов, А.О. Бурка, В.В. Храпач та ін. Практикум з хірургії (N 1/11-112 від 19.01.2010 р.), Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

 • О.В. Пономаренко Italia e le sue regini (N 1/11-109 від 19.01.2010 р.), Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 • В.Л. Плескач, Т.Г. Затонацька Інформаційні системи і технології на підприємствах (N 1/11-118 від 19.01.2010 р.), видавництво Знання;

 • О.В. Васюренко, О.М. Сидоренко Банківський нагляд (N 1/11-116 від 19.01.2010 р.), видавництво Знання;

 • М.П. Бутко, О.Ю. Акименко, М.І. Мурашко, Л.Д. Оліфіренко Інвестиційний менеджмент: теорія і практика (N 1/11-117 від 19.01.2010 р.), Чернігівський державний технологічний університет;

 • В.Р. Скальський, Г.Т. Сулима Основи акустичних методів неруйнівного контролю (N 1/11-115 від 19.01.2010 р.), Львівський національний університет імені Івана Франка;

 • Т.М. Булах, К.В. Петренко Підприємництво та бізнес-культура (N 1/11-125 від 19.01.2010 р.), Київський національний університет культури і мистецтв;

 • О.І. Менейлюк, В.С. Дорофєєв, Л.Е. Лукашенко та ін. Сучасні технології в будівництві (N 1/11-127 від 19.01.2010 р.), Одеська державна академія будівництва та архітектури;

 • В.П. Трощинський, В.А. Скуратівський, П.К. Ситник та ін. Управління соціальним і гуманітарним розвитком (N 1/11-124 від 19.01.2010 р.), Національна академія державного управління при Президентові України;

 • А.С. Лобанова, І.В. Грабовець, Л.В. Кучерявенко Соціологія культури

 • (N 1/11-107 від 19.01.2010 р.), Криворізький державний педагогічний університет;

 • О.А. Бакалець Історія України з найдавніших часів до початку XXI ст.

 • (N 1/11-108 від 19.01.2010 р.), Глухівський державний педагогічний університет імені Олександра Довженка;

 • Сторожук А.І. Подільський Бар і його околиці: історія та сучасність ( Події. Особистості. Факти) (N 1/11-110 від 19.01.2010 р.), Барський гуманітарно - педагогічний коледж імені М. Грушевського;

 • М.Ю. Федурко, Г.О. Філь, Є.І. Купцевичова Сучасна українська мова з практикумом: збірник завдань для самостійної роботи (N 1/11-111 від 19.01.2010 р.), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;

 • К.А. Кузьміна Усний та письмовий переклад англомовних та україномовних суспільно-політичних та військово-політичних текстів (N 1/11-161 від 20.01.2010 р.), Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;

 • В.В. Суховєєв Органічна хімія (N 1/11-154 від 20.01.2010 р.), Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя;

 • О.Б. Кучменко Основи генетики (N 1/11-155 від 20.01.2010 р.), Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова;

 • О.О. Воробйов, Л.В.Романів, І.Л. Куковська, Л.Г.Логуш Цивільний захист (N 1/11-158 від 20.01.2010 р.), Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича;

 • А.І. Бойко Фармацевтична інформатика (N 1/11-159 від 20.01.2010 р.), Львівський національний університет ім. Д.Галицького;

 • І.І. Бабінчук Французька мова (N 1/11-160 від 20.01.2010 р.), Львівський національний університет ім. Івана Франка;

 • Г.М. Сащук Вступ до спеціальності: телевізійна журналістика (N 1/11-162 від 20.01.2010 р.), видавництво Грамота;

 • Б.В. Максимчук, І.Б. Максимчук Вступ до германської філології (N 1/11-163 від 20.01.2010 р.), Львівський національний університет ім. Івана Франка;

 • А.М. Березюк, В.Т. Шаленний, К.Б. Дікарев О.О. Кириченко Реконструкція промислових та цивільних будівель (N 1/11-166 від 20.01.2010 р.), Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;

 • Н.І. Ільчук Міський транспорт (N 1/11-167 від 20.01.2010 р.), Луцький національний технічний університет;

 • В.В. Сировий, Ю.М. Сенчихін, Л.В. Ушаков, О.В. Бабенко Аналітичні розрахунки для обгрунтування оперативних дій пожежно-рятувальних підрозділів. Практикум (N 1/11-173 від 20.01.2010 р.), Університет цивільного захисту України;

 • Л.А. Булавін, В.М. Сисоєв Фізика фазових переходів (N 1/11-172 від 20.01.2010 р.), Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;

 • Р.М. Іщенко, Т.Д. Шатній, Г.Л. Ісаєнко Збірник задач з фізики (N 1/11-171 від 20.01.2010 р.), Національний транспортний університет;

 • С.В. Діденко, М.В. Проценко, Н.М. Шахман Особливості розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху (N 1/11-170 від 20.01.2010 р.), Херсонський юридичний інститут;

 • О.Г. Колб, П.А. Воробей, С.А. Хомич та ін. Потерпілий від злочину як учасник кримінально-виконавчих відносин (N 1/11-169 від 20.01.2010 р.), Волинський національний університет ім. Лесі Українки;

 • О.П. Орлюк Фінансове право. Академічний курс (N 1/11-168 від 20.01.2010 р.), видавництво ЮРІНКОМ ІНТЕР;

 • За ред. Бардова В.Г. Hygiene and ecology (N 1/11-164 від 20.01.2010 р.), Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

 • Г.М.Калетнік, В.Д.Войтюк, С.М.Бондарь, О.П.Скорук Управління інженерною діяльністю виробничих і сервісних підприємств АПК (N 1/12-190 від 21.01.2010 р.), Міністерство аграрної політики.

 • В.В. Шульгіна ";Променева діагностика"; (N 1/11-192 від 22.01.2010 р.), Буковинський державний медичний університет;

 • В.В. Семенова, О.В. Будьонний, О.О. Махно, Н.А. Омельчук Основи теорії автономних перетворювачів. Ч 2. Інвертори напруги"; (N 1/11-191 від 22.01.2010 р.), Запорізька державна інженерна академія;

 • Т.В. Блудова, О.В. Магда, Т.В. Манжос Типові задачі з теорії кривих і поверхонь другого порядку"; (N 1/11-223 від 22.01.2010 р.), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

 • В.А. Іщенко Електротехніка"; (N 1/11-208 від 22.01.2010 р.), Житомирський державний технологічний університет;

 • Б.С. Каргін, В.К. Олейниченко, К.К. Діамантопуло та ін. Технологічні процеси ковальсько- штампувального виробництва у прикладах і задачах"; (N 1/11-206 від 22.01.2010 р.), Приазовський державний технічний університет;

 • В.П. Бут, В.М. Жартовський, І.Г. Маладик, А.В. Поздєєв, М.О. Пустовіт Первинні засоби пожежогасіння. Тактика використання"; (N 1/11-205 від 22.01.2010 р.), Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля;

 • Г.В. Гетун Архітектура будівель і споруд. Том 1. Основи проектування"; (N 1/11-204 від 22.01.2010 р.) видавництво Вища школа";;

 • Ю.П. Вдовиченко, Г.М. Войтенко, І.М. Білай та ін. ";Фармацевтична опіка при використанні засобів контрацепції"; (N 1/11-203 від 22.01.2010 р.), Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Щупика;

 • Т.Ф. Косянчук, В.В. Швид Прогнозування та мікроекономічне планування"; (N 1/11-201 від 22.01.2010 р.), видавництво Новий Світ- 2000";;

 • А.П. Алексєєнко, В.М. Лісовий, К.І. Карпенко та ін. ";Соціально-філософські та етичні проблеми медицини"; (N 1/11-197 від 22.01.2010 р.), Харківський національний медичний університет;

 • Ю.Р. Швед Партії та вибори. Енциклопедичний словник"; (N 1/11-196 від 22.01.2010 р.), Львівський національний університет ім. Івана Франка;

 • С.В. Овчаренко Етика та естетика. Курс лекцій для майбутніх керівників"; (N 1/11-195 від 22.01.2010 р.), Національна академія державного управліня при Президентові України;

 • Т.М. Мішеніна ";Культура мовлення"; (N 1/11-194 від 22.01.2010 р.), Криворізький державний педагогічний університет;

 • Л.Л. Даховник, О.М. Максимова, О.В. Скребець Сучасні політичні системи"; (N 1/11-188 від 22.01.2010 р.), Севастопольський національний технічний університет;

 • В.І. Мороз, О.В. Братченко, К.В. Астахова Основи конструювання і САПР технічних засобів залізничного транспорту"; (N 1/11-207 від 22.01.2010 р.), Українська державна академія залізничного транспорту;

 • І.І. Павленко, В.А. Мажара Роботизовані технологічні комплекси"; (N 1/11-190 від 22.01.2010 р.), Кіровоградський національний технічний університет;

 • Б.П. Пангелов ";Організація та проведення туристських подорожей з учнівською молоддю"; (N 1/11-189 від 22.01.2010 р.), Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди;

 • В.К. Шкарупа, М.О. Мацелик, Т.О. Мацелик, В.А.Пригодницький Фінансове право"; (N 1/11-186 від 22.01.2010 р.), видавництво ";Знання";;

 • О.Б. Галат, Ю.О. Гордієнко, М.Г. Старжинський Оптоелектроніка"; (N 1/11-184 від 22.01.2010 р.), видавництво Компанія СМІТ";;

 • За ред. М.П. Кучерявенка Фінансове право України"; (N 1/11-187 від 22.01.2010 р.), видавництво Право";;

 • С.М. Братушко, С.М. Новак, С.О. Хайлук Системи підтримки прийняття рішень"; (N 1/11-219 від 22.01.2010 р.), Українська академія банківської справи Національного банку України;

 • Н.Р. Кондратенко Комп′ютерний практикум з математичної логіки"; (N 1/11-220 від 22.01.2010 р.), Вінницький національний технічний університет;

 • Л.О. Лігоненко, І.В. Височин, С.М. Дайновська та ін. Економіка та фінанси підприємства: методика розв′язання практичних завдань"; (N 1/11-221 від 22.01.2010 р.), Київський національний торговельно-економічний університет;

 • Б.Г. Масловський, В.І. Дрововозова, І.І. Михальчук Комп′ютерні побутові мультимедійні системи"; (N 1/11-198 від 22.01.2010 р.), Національний авіаційний університет;

 • М.В. Куркін, В.Д. Понікаров, Д.В. Назаренко Контроль та захист економічної діяльності"; (N 1/11-225 від 22.01.2010 р.), Харківський національний економічний університет;

 • В.Ф. Панібудьласка, В.Ф. Деревінський, С.В. Савойська та ін. ";Історія України"; (N 1/11-185 від 22.01.2010 р.), Київський національний університет будівництва та архітектури;

 • О.Г. Величко, А.М. Должанський, Л.М. Віткін та ін. Інноваційна діяльність у сферах техніки, технології, технічного регулювання і забезпечення якості"; (N 1/11-211 від 22.01.2010 р.), Національна металургійна академія України;

 • В.Г. Шутурмінський, Ю.Г. Романова, А.П. Некрасова та ін. Introduction in prosthodontics equipment and materials technology"; (N 1/11-200 від 22.01.2010 р.), Одеський державний медичний університет;

 • Ж.М. Ломака, Я.К. Кулаченко Фізіологія людини"; (N 1/11-216 від 22.01.2010 р.), Херсонський державний університет;

 • В.О. Міхельс, А.В. Беркут, А.Ф. Гойко та ін. Економіко-математичні методи та моделі у будівництві"; (N 1/11-217 від 22.01.2010 р.), Київський національний університет будівництва і архітектури;

 • О.С. Тєлєтов Маркетингові дослідження"; (N 1/11-218 від 22.01.2010 р.), видавництво Знання України";;

 • За ред. А.М. Герасимовича Фінансовий облік у банках"; (N 1/11-224 від 22.01.2010 р.), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

 • П.Г. Банщиков, В.М. Гордієнко, О.О. Кизенко, Г.С. Скитьова Управління бізнес-процесами підприємства. Комплексний тренінг"; (N 1/11-222 від 22.01.2010 р.), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

 • О.А. Ярхо, Є.Є. Счастний, В.М. Лялюк Гідрогазодинаміка.Частина II"; (N 1/11-210 від 22.01.2010 р.), Українська державна академія залізничного транспорту;

 • Л.С. Шевченко Основи економічної теорії у структурно- логічних схемах"; (N 1/11-199 від 22.01.2010 р.), видавництво Право";;

 • М.А. Саницький, Х.С. Соболь, Т.Є. Марків Модифіковані композиційні цементи"; (N 1/11-193 від 22.01.2010 р.), Національний університет Львівська політехніка";;

 • Н.Б. Ярошевич ";Фінанси підприємства"; (N 1/11-255 від 26.01.2010 р.), видавництво Знання";;

 • О.М. Колодізєва, В.Ф. Колісніченко ";Гроші та кредит"; (N 1/11-256 від 26.01.2010 р.), видавництво Знання";;

 • В.Г. Андрійчук ";Економіка підприємств агропродовольчого комплексу"; (N 1/11-258 від 26.01.2010 р.), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

 • М.О. Туманов ";Економічна соціологія"; (N 1/11-259 від 26.01.2010 р.), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

 • М.І. Бєлявцев, Г.Д. Леонова, А.М. Зайцева Маркетингова політика розподілу"; (N 1/11-260 від 26.01.2010 р.), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

 • О.А. Науменко, С.І. Овсянніков, Т.О. Баньковська та ін. ";Методи проектування технологічних процесів та обладнання"; (N 1/11-266 від 26.01.2010 р.), Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка;

 • В.М. Боровик, В.П. Гамаюн Автоматизоване робоче місце проектування інформаційних систем і баз даних"; (N 1/11-265 від 26.01.2010 р.), Національний авіаційний університет;

 • О.М. Гавва, А.П. Безпалько, А.І. Волчок, О.О. Кохан Пакувальне обладнання"; (N 1/11-264 від 26.01.2010 р.), Національний університет харчових технологій;

 • В.І. Коруд, О.Є. Гамол, С.М. Малинівський Електротехніка"; (N 1/11-263 від 26.01.2010 р.), видавництво Магнолія 2006";;

 • За ред. Ю.М. Грошевого Кримінальний процес України"; (N 1/11-262 від 26.01.2010 р.), видавництво Право";;

 • В.В.Вітлінський, О.В.Піскунова Математичні моделі та методи ринкової економіки"; (N 1/11-261 від 26.01.2010 р.), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

 • І.В.Вернидубов, С.Ф. Денисов, І.О. Доброрез та ін. Кримінальне право України (загальна частина)"; (N 1/11-269 від 26.01.2010 р.), Одеський державний університет внутрішніх справ;

 • За редакцією В.В. Луця Корпоративне право України"; (N 1/11-271 від 26.01.2010 р.), видавництво ЮРІНКОМ ІНТЕР";;

 • А.Л. Касьяненко English for Economists"; (N 1/11-272 від 26.01.2010 р.), Національна академія статистики, обліку та аудиту;

 • О.О. Тимофєєв, С.В. Вітковська, О.О. Тимофєєв, С.В. Максимча Основи дидактики вищої школи на до- і післядипломному етапах навчання лікаря-стоматолога"; (N 1/11-273 від 26.01.2010 р.), Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика;

 • О.Я. Скляров, Н.В. Фартушок, Т.І. Бондарчук Біологічна хімія"; (N 1/11-274 від 26.01.2010 р.), Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького;

 • Л.П. Скалозуб, В.І. Василинчук, В.Р. Сливенко Попередження та викриття підрозділами ДСБЕЗ МВС України злочинів, пов′язаних з відшкодуванням податку на додану вартість"; (N 1/11-275 від 26.01.2010 р.), Київський національний університет внутрішніх справ;

 • Г.Г. Луньова, Г.М. Ліпкан, О.П. Завадецька та ін. ";Дослідження еякуляту в діагностиці чоловічого непліддя"; (N 1/11-276 від 26.01.2010 р.), Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика;

 • Т.Г. Калинюк, П.В. Олійник ";Екстремальна медицина. Організація роботи аптек в умовах надзвичайних ситуацій"; (N 1/11-277 від 26.01.2010 р.), видавництво Медицина";;

 • О.Л. Голубенко, В.О. Хорошко, О.С. Петров, С.М. Головань Методологічні засади викладання інформаційної безпеки у вищих навчальних закладах"; (N 1/11-276 від 26.01.2010 р.), Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля;

 • О.Я. Лаврінець, К.С. Симонова, І.А. Ярошевич Читай і знай-2"; (N 1/11-279 від 26.01.2010 р.), Національний університет Києво-Могилянська академія";;

 • А.О. Кучерявий, М.В. Балко Основи самостійної навчальної діяльності"; (N 1/11-270 від 26.01.2010 р.), Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка;

 • С.І. Алимов, А.І. Андрющенко Індустріальне рибництво"; (N 1/11-267 від 26.01.2010 р.), Національний університет біоресурсів і природокористування України;

 • Н.Б. Литвин Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ)"; (N 1/11-257 від 26.01.2010 р.), Тернопільський національний економічний університет;

 • І.П. Аннєнкова, М.А. Байдан, О.А. Горчаков, В.М. Руссол Педагогіка: модульний курс"; (N 1/11-246 від 26.01.2010 р.), Одеський обласний інститут удосконалення вчителів;

 • О.Г. Видра Вікова та педагогічна психологія"; (N 1/11-247 від 26.01.2010 р.), Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка;

 • В.В. Телеуця Народнопоетична творчість Подунав′я:проблеми регіональної специфіки ч.1"; (N1/11-248 від 26.01.2010 р.), Ізмаїльський гуманітарний університет;

 • В.А. Гладка Соціолінгвістична характеристика романомовного ареалу"; (N 1/11-249 від 26.01.2010 р.), Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича;

 • Ж.Г. Гуменюк, Т.В. Сторчова ";Латинська мова"; (N 1/11-250 від 26.01.2010 р.), Кам′янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка;

 • О.Ю. Андрущенко ";Вступ до германського мовознавства"; (N 1/11-251 від 26.01.2010 р.), Житомирський державний університет ім. Івана Франка;

 • Л.М. Олійник Статеве виховання"; (N 1/11-252 від 26.01.2010 р.), Миколаївський державний університет ім. В.О.Сухомлинського;

 • А.А. Білас Словник французької арготичної і просторічної лексики"; (N 1/11-253 від 26.01.2010 р.), Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника;

 • О.В. Романенко Ділова французька мова"; (N 1/11-254 від 26.01.2010 р.), Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.

ЛЮТИЙ

 • Б.М.Ємельянов, Г.І.Бердов, О.О.Бондарь, П.С.Шелюк “Хімія ” (№ 1/11–487 від 04.02.10), Київський національний університет будівництва і архітектури;

 • Я.Б.Олійник, Н.В.Краснопольська «Розвиток географічної науки в Україні» (№ 1/11–488 від 04.02.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • О.Л.Голубенко, В.О.Хорошко, О.С.Петров, С.М.Головань «Конфіденційне діловодство. Практикум» (№ 1/11–498 від 04.02.10), Східноукраїнський національний університет імені В.Даля;

 • В.Б.Струтинський, О.Я.Юрчишин «Математичне моделювання динамічних процесів в металорізальних верстатів» (№ 1/11–499 від 04.02.10), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;

 • Н.Є.Кошіль, Н.В.Рибіна, Л.В.Собчук «Business English» (№ 1/11–500 від 04.02.10), Тернопільський національний економічний університет;

 • Я.В.Шекера «Хрестоматія китайської літератури (ІІІ – VІ ст.)» (№ 1/11–501 від 04.02.10), Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 • О.І.Олємський, О.В.Ющенко «Самоорганізація складних систем» (№ 1/11–502 від 04.02.10), Сумський державний університет;

 • Я.М.Семчук, І.В.Воєвідко, М.П.Кулик «Охорона праці» (№ 1/11–503 від 04.02.10), Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

 • А.В.Уманець «Theoretical Grammar 4 U : Syntax» (№ 1/11–504 від 04.02.10), Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

 • За редакцією В.В.Рудня «Правове забезпечення процесу оформлення лікарем основної обліково-звітної документації медичного закладу» (№ 1/11–505 від 04.02.10), Львівський національний медичний університет ім.. Данила Галицького;

 • М.І.Лісовий «Культура професійного мовлення» (№1/11–506 від 04.02.10), Вінницький національний медичний університет ім.. М.І.Пирогова ;

 • О.Л.Голубенко, В.О.Хорошко, О.С.Петров, С.М.Головань, Ю.Є.Яремчук «Політика інформаційної безпеки. Практикум» (№ 1/11–507 від 04.02.10), Східноукраїнський національний університет імені В.Даля;

 • І.Л.Приліпко « Сучасні моделі літературознавчого аналізу: теоретико-методологічний й аспект»(№ 1/11–508 від 04.02.10), Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;

 • Т.М.Тимошенкова «Short Stories by English and American Writers» (№ 1/11–509 від 04.02.10), Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»;

 • У.С.Філіпчук «Німецька мова» (№ 1/11–510 від 04.02.10), Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

 • Н.В.Андреюк, Л.В.Кузнєцов, Н.М Салатюк «Мікроекономіка: основи теорії та практикум» (№ 1/11–511 від 04.02.10), Національний університет харчових технологій;

 • А.С.Моргун, М.М.Сорока «Будівельна механіка та будівельні конструкції» (№ 1/11–512 від 04.02.10), Вінницький національний технічний університет;

 • В.В.Осокін, К.А.Ржесік, Ю.А.Селезньова «Основи охорони праці: питання і відповіді» (№ 1/11–513 від 04.02.10), Донецький державний університет економіки т торгівлі імені М.Туган-Барановського;

 • Є.В.Мішура, В.Б.Мішура, В.І.Тулупов « Основи технічної творчості та наукових досліджень» (№ 1/11–514 від 04.02.10), Донбаська державна машинобудівна академія;

 • О.І.Пушкарь, Є.М.Грабовський «Інформаційне забезпечення видавничої діяльності» (№ 1/11–515 від 04.02.10), Харківський національний економічний університет ;

 • І.В.Середа, Н.І.Грицина, І.І.Сукачов «Моделювання в системі КОМПАС», (№ 1/11–516 від 04.02.10), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

 • Ю.Ю.Кукурудзяк, О.В.Рудь, Л.В.Кукурудзяк « Дипломне проектування виробничих підрозділів підприємств автомобільного транспорту», (№ 1/11–517 від 511 від 04.02.10), Національний університету харчових технологій;

 • А.Ф.Головчук, О.І.Кепко, Н.М.Чукак «Інженерна та комп’ютерна графіка» (№ 1/11–480 від 04.02.10), Уманський державний аграрний університет;

 • Т.М.Демків, В.М.Лесівців, Я.І.Шопа «Електрика та магнетизм. Збірник задач з розв’язками» (№ 1/11–481 від 04.02.10), Львівський національний університет імені Івана Франка;

 • Т.Є.Данова «Фізичні основи впливу на атмосферні процеси» (№ 1/11–482 від 04.02.10), Одеський державний екологічний університет ;

 • Я.Б.Олійник, С.М.Шевчук «Методологічні основи розвитку суспільної географії в Україні у ХХ столітті», (№ 1/11–483 від 04.02.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • К.А.Мороз «Карієс і не каріозні ураження твердих тканин зубів» (№ 1/11–486 від 04.02.10), Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;

 • В.М.Стехіна «Практична риторика в масовій комунікації» (№ 1/11–473 від 04.02.10), Національний технічний університет України «КПІ»;

 • А.А.Король «Deutsh in Hotellerie und Tourismus» (2-е видання), (№ 1/11–474 від 04.02.10), Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича;

 • В.В.Калюжна, М.А.Якимчук «GEO- English» (№ 1/11–475 від 04.02.10), Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України;

 • Н.С.Мизак «Політологія релігії» (№ 1/11–476 від 04.02.10), Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича;

 • Н.С.Лобода «Методи статистичного аналізу у гідрологічних розрахунках і прогнозах» (№ 1/11–477 від 04.02.10), Одеський державний екологічний університет;

 • Д.Нелсон, М.Кокс «Основи біохімії за Ленінджером» (№ 1/11–478 від 04.02.10), Київський національний університет технологій та дизайну;

 • Г.В.Чеснокова «Пунктуація та техніка письма», (№ 1/11–389 від 01.02.10), видавництво «Ленвіт»;

 • М.А.Болюха, А.П.Заросило «Управлінський облік і аналіз в бюджетних установах» (збірник задач) , (№ 1/11–463 від 04.02.10) ,Київський національний економічний університет ім.. Вадима Гетьмана ;

 • Т.Н.Каджаметової «Бухгалтерський облік» (№ 1/11–464 від 04.02.10), Кримський державний інженерно-педагогічний університет;

 • І.В.Кочура «Економіка праці» (№ 1/11–465 від 04.02.10), Донецький національний технічний університет;

 • М.В.Кужельний, С.О. Левицька «Організація обліку» (№ 1/11–466 від 04.02.10), Національний університет водного господарства та природокористування;

 • А.А.Марчишина «Basics of Academic Writing », (№ 1/11–467 від 04.02.10), Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

 • Г.Г.Рощін, О.М. Пархоменко, В.О. Кирилюк, О.Л. Зіневич, В.М. Падалка, Г.Г. Лобода «Екстрена медична допомога (гострі серцеві стани)» , (№ 1/11–468 від 04.02.10), Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ;

 • Х.В.Раковський, В.А. Пальоха, І,В. Рогозін «Засоби рухомості озброєння та військової техніки. Системи керування автомобілем» за ред.. Х.В. Раковського (№ 1/11–469 від 04.02.10), Харківський університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;

 • Н.О. Голівер, І.Г. Бондар, Т.Г. Бондаренко, О.П.Георгієва, О.А. Письменна, С.В. Соколова «Англійська мова», (№ 1/11–470 від 04.02.10), Криворізький технічний університет;

 • Є.О.Павлюк «Олімпійський і професійний спорт», (№ 1/11–471 від 04.02.10), видавництво «Новий Світ-2000» ;

 • П.Й.Шиманський «Хорова творчість Волинських композиторів першої половини ХХ століття», (№ 1/11–472 від 04.02.10), Волинський національний університет імені Лесі Українки;

 • В.В.Рибальченко, В.П.Клновал, Е.П.Дрегуляс «Матеріалознавство виробів легкої промисловості. Методи випробувань» (№ 1/11- 479 від 04.02.10), Київський національний університет технологій та дизайну ;

 • О.Т. Тимчук “Практикум з англійської мови” (№1/11 – 632 від 09.02.10), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;

 • Л.М. Бескровна “Шлях від аналітичного читання до аналітичного письма ” ч.2 (№1/11 – 639 від 09.02.10), Київський національний лінгвістичний університет;

 • А.В. Головня, С.Г. Шурма “Єдність у різноманітності” (№1/11 – 638 від 09.02.10), Київський національний лінгвістичний університет;

 • О.Б. Франко “Спонукальний дискурс (на матеріалі німецькомовних художніх творів ХХ ст.)” (№1/11 – 636 від 09.02.10), Київський національний лінгвістичний університет;

 • О.М. Лозова “Психологічні аспекти засвоєння іноземної мови” (№1/11 – 635 від 09.02.10), Київський національний лінгвістичний університет;

 • І.С. Семенюк “Лінгвістичні особливості текстів сучасної американської художньої прози та газетної публіцистики з юридичної тематики” (№1/11 – 632 від 09.02.10), Житомирський державний

 • університет імені Івана Франка;

 • В.В. Дудар “Українська вокальна музика для баса з репертуару В.В. Дударя” (1/11 – 643 від 09.02.10), Львівська національна музична академія ім. М.В.Лисенка;Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інформація про надання грифів міністерства освіти і науки 2010 рік

  Документ
  ІНФОРМАЦІЯ ПРОНАДАННЯГРИФІВ МІНІСТЕРСТВАОСВІТИ І НАУКИ2010 РІК За результатами проведеної науково-методичної експертизи у 2010 році було надано грифи підручникам, навчальним ...
 2. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

  Документ
  ... .10.2010 р. № 1021 «Пронадання навчальним програмам для 11-річної школи грифа «Затверджено Міністерствомосвіти і науки Укра ... Міністерстваосвіти і науки України та оприлюднюється через “Інформаційний збірник Міністерстваосвіти і науки Укра ...
 3. Міністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація Сумський обласний інстит

  Документ
  ... сту освіти Міністерстваосвіти і науки Укра ... освіти (Україна) Вказано, що перехід від „освіти” як надання грамотності до „первинної освіти ... інформацію про систему ... освіти у світлі утворення єдиного європейського освітньо-наукового простору до 2010 ...
 4. Міністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація Сумський обласний інстит (2)

  Документ
  ... сту освіти Міністерстваосвіти і науки Укра ... освіти (Україна) Вказано, що перехід від „освіти” як надання грамотності до „первинної освіти ... інформацію про систему ... освіти у світлі утворення єдиного європейського освітньо-наукового простору до 2010 ...
 5. Міністерство освіти та науки україни національний технічний університет україни

  Документ
  ... К.: НТУУ „КПІ”,2010.-22 с. Гриф надано Методичною радою ... інших джерел інформації з теми проектування ... ід. В відомостях про видавництво слід включити ... і, в якій вони надані в формулі. Перший ... -611с. Додаток 1 МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ...

Другие похожие документы..