Главная > Документ


Тема 8. Урок 2. Особливості культурних процесів. Внесок діячів культури Черкаського краю в розвиток вітчизняної культури.

Початковий рівень

1. В якому році розпочав свою роботу Черкаський інститут народної освіти?

А) 8 березня 1920 р. В) 10 січня 1922 р.

Б) 6 лютого 1921 р. Г) 15 травня 1923 р.

2. 20 серпня 1925 року було утворено:

А) Український драматичний театр в Білій Церкві;

Б) Уманський сільськогосподарський інститут

В) Черкаський інститут народної освіти

Г) Державний заповідник “Могила Шевченка”

3. Як називалися передові господарства, приклад, яких всіляко популяризувався:

А) “Маяки” В) “Піонери”

Б) “Флагмани” Г) “Зіркові”

4. В якому районному центрі в 1929 р. було створено першу МТС?

А) Монастирищенському В) Тальнівському

Б) Звенигородському Г) Кам’янському

5. Який рух започаткували молодіжні ланки колгоспу імені Комінтерну Городищенського району, очолювані Марією Демченко і Мариною Гнатенко:

А) стахановський рух; В) ізотовський рух;

Б) рух “п’ятисотенниць”; Г) рух трактористок.

6. Якої артілі не існувало на Черкащині?

А) “Вулик і бджола” В) “Орач”

Б) “Гречкове” Г) “Cталевар”

Середній рівень

7. Встановіть відповідність між територією Черкащини та областями до яких входили ці землі:

А) правобережна Черкащина; 1. Харківська область

Б) лівобережна Черкащина 2. Кіровоградська область

В) Кам'янський і Чигиринський райони 3. Київська область

Г) лівобережна Черкащина 4. Полтавська область(з 1937 р.)

8. Встановіть у хронологічній послідовності:

А) утвердилась радянська влада на Черкащині;

Б) рік переведення українського драматичного театру до м.Черкас;

В) впровадження трьох-ланкової системи: центр-область-район;

Г) створення першої МТС у Тальному.

Достатній рівень

9. Виберіть правильні твердження:

А) У лютому 1930 р. при Кам’янському цукровому заводі створено машинно-кінно-тракторну станцію (МКТС).

Б) В 1927 році була на Черкащині проведена суцільна колективізація.

В) На початку 1920-х років на території Черкащини замість повітів утворюються райони, які входять до чотирьох округ - Уманської, Черкаської, Золотоноської і Шевченківської (центр - Корсунь). Згодом залишається дві укрупнені округи - Уманська і Шевченківська (центр - Черкаси).

Г) Товариства спільного обробітку землі (ТСОЗи) на території Черкащини не створювались.

Д) В 1918-1922 роках територія сучасної Кам’янщини та Чигиринщини входило до складу Холодноярської “республіки”.

Е) Наслідки голодомору 1932-1933 рр. на Черкащині були незначними.

10. Виберіть твердження, які характеризують період репресій на Черкащині:

А) Репресії розпочалися ще у 1920-х роках в різних формах (розкуркулення, голодомор, депортації, викриття “шкідницьких організацій”).

Б) Репресії 20-30-х років на території Черкащини не проводилися.

В) Комуністична партія уникла сталінських репресій.

Г) У 1937 р. був звинувачений у належності до неіснуючої ”української контрреволюційної націоналістичної організації” директор Канівського заповідника “Могила Т.Г. Шевченка” М.С. Стретович.

Д) В 40-х роках видана багатотомна серія книг “Реабілітовані історією. Черкаська область.”

Е) У жовтні 1937 року був заарештований і розстріляний житель Звенигородки П.І. Рудковський, якого звинуватили у поширенні провокаційних чуток про наближення війни фашистських держав проти СРСР і поразку Радянського Союзу в ній.

Високий рівень

11. Назвіть ім’я та прізвище відомої особи нашого краю та України:

“Народилася 26 серпня 1912 р. в с. Старосіллі Городищенського району. У 1935 році на 2-му Всесоюзному з’їзді колгоспників-ударників, як ланкова старосільського колгоспу ім. Комінтерну, взяла зобов’язання виростити високий, на той час, урожай цукрових буряків – по 500 ц/га (було зібрано по 523,7 ц коренів). З 1945 р. працювала агрономом у колгоспі ім. Л.Л. Васильєва, потім – на дослідних ділянках у радгоспі ім. Л.Л. Васильєва (Київ. обл.).

Автор книги «Полюби землю» (1973 р.). Депутат Верховної Ради СРСР І скликання. Нагороджена орденом Леніна, великою Золотою медаллю ВСГВ.”

_____________________________________________________________

12. “Зі спогадів Ірини Йосипівни Вовнянко, жительки с.Черповоди Уманського району (тоді Ладиженського району).”

Тяжко їй пригадувати ті пекельні часи. Під час розповіді Ірина Йосипівна декілька раз зупинялася, на очах виступали сльози. Зі спогадів дізнаємося, що родина у неї була велика: батько та мати, 4 брати і 1 сестра. Було у них велике своє господарство, а після того, як „вступили до колгоспу”, худобу всю забрали, ходили попід хати „сільські комнезами” та все витрушували, навіть із горшків-глечиків. Але завдяки тому, що зберегли два мішки льону, родина змогла пережити зиму та дожити до тепла. „... Коли почалося тепло, то ходили на поле, збирали падалішнє зерно – ячмінь. Хто прийде з дітей з того поля, а хто і не міг – залишалися на полі, бо були худі дуже, не було сил іти, та і помирали. По сьогоднішній день пам’ятаю – лежала дівчинка мертва з чорними косима... З гнилою картошки і полови проса пекли „оладки” (якщо можна так їх назвати), на сьогоднішній день це не їв би ніхто. А тоді це була сама найкраща паска з такою їдою... Все не можна написати і згадати. Той час закарбувався на все врем`я, на все життя”

1. Про які події згадує очевидець?

2. Які наслідки мало проведення цієї політики партії? Що ви знаєте про ці події на території вашого міста, села?

Узагальнююче повторення за рік

1 варіант

1.Українські землі напередодні Першої світової війни входили:

А)Росії та Австро-Угорщини В) Польщі та Австро-Угорщини

Б) Росії та Польщі Г) Німеччини та Австро-Угорщини

2. Хто був головою Ради Міністрів найдовше при гетьману П.Скоропадському:

А) М.Василенко В) С.Гербель

Б) Ф.Лизогуб Г) М.Устимович

3. Яка політика П.Скоропадського принесла найбільші плоди в розбудові Української держави?

А) внутрішня В) національно-культурна

Б) зовнішня Г) соціальна

4. Хто очолював уряд ЗУНР?

А) К.Левицький В) Д.Вітовський

Б) Є.Петрушевич Г) М.Омельянович-Павленко

5. Лідером білогвардійського руху на Півдні Росії був:

А) Колчак В) Пілсудський

Б) Юденич Г) Денікін

6. Хто був визнаний всесоюзним лідером «лівої опозиції»?

А) Ю.Коцюбинський В) Х.Раковський

Б) Г.Петровський Г) М.Волобуєв

7. Який термін відповідає визначенню «Насильницьке втручання однієї, або декількох держав у внутрішні справи іншої держави з метою придушення революційного або національно-визвольного руху, встановлення власного політичного та економічного панування – це…?

А) приєднання В) диктатура

Б) інтервенція Г) переворот

8. Якій події П.Тичина присвятив свій вірш «Пам’яті тридцяти»?

А) Галицька битва В) битва за гору Лисоня

Б) битва на горі Маківка Г) бій під Крутами

9. Незалежність Української Народної Республіки проголошував:

А) Перший універсал УЦР В) Третій універсал УЦР

Б) Другий універсал УЦР Г) Четвертий універсал УЦР

10. Перший уряд України при Центральній Раді очолив…?

А) В.Винниченко В) Є.Петрушевич

Б) М.Грушевський Г) Є.Єфремов

11. Укажіть дату проголошення акту злуки ЗУНР та УНР?

А) 18 грудня 1919 р. В) 14 листопада 1918 р.

Б) 13 листопада 1917 р. Г) 22 січня 1919 р.

12. В яких двох напрямках наступали польські війська під час Радянсько-польської війни 1920 р в Україні.:

А) Київському, Білоцерківському

Б) Вінницькому, Кам’янець-Подільському

В) Київському, Одеському

Г) Одеському, Вінницькому

13. Як називалася політика, проголошена в березні 1921 р. на з`їзді РКП(б), яка прийшла на зміну політиці «воєнного комунізму»?

А) політика Директорії В) нова економічна політика

Б) політика «воєнного комунізму» Г) політика П.Скоропадського

14. Назвіть роки голоду на Україні:

А) 1920-1922рр В) 1921-1922рр

Б) 1921-1923рр Г) 1922-1923рр

15. Коли остаточно Україна втратила свою незалежність?

А) 18 жовтня 1922р В) 26 січня 1924р

Б) 30 грудня 1922р Г) 16 березня 1921р

16. Позначте рік утворення Українського національно-демократичного об‘єднання (УНДО) в Галичині:

А) 1921 р. В) 1925 р.

Б) 1923 р. Г) 1927 р.

17. Чортківська наступальна операція УГА була спрямована проти:

А) польських військ В) частин Червоної армії

Б) російських військ Г) армії УНР

18. Визначте подію періоду Української революції 1917-1921 рр., що описана у цитатовому історичному джерелі:

«…з`їзд став першим кроком відродженої нації на шляху державності… першим каменем у будові української державності… першим підготовчим етапом у творенні, як ідеї української державності, так і в частковому проведенню їх у життя…»

А) Всеукраїнський з’їзд Рад у Києві

Б) Всеукраїнський національний конгрес;

В) Перший Всеукраїнський військовий з’їзд

Г) Всеукраїнський з’їзд Рад у Харкові

19. Хто підтримував політику «українізації» (коренізації) в Україні

А) О.Шумський, М.Срипник, В.Затонський, Г.Гринько

Б) М.Горький, А.Луначарський, В.Липинський, В.Кістяківський

В) Г.Петровський, В.Чубарь, Г.Гринько, М.Горький

Г) О.Шумський, А.Луначарський, В.Чубарь, В.Кістяківський

20. Поставте події у хронологічній послідовності:

А) Брусилівський прорив В) вступ у першу світову війну Росії

Б) створення СВУ Г) Лютнева революція в Росії

21. Встановіть відповідність:

А) А.Шептицький

1. перший командир «усусів»

Б) М.Галущинський

2. митрополит УГКЦ

В) К.Левицький

3. імператор Австро-Угорщини

Г) Франц-Йосиф І

4. Голова ГУР

22. Встановіть відповідність:

А) РУП 1. А.Лотоцткий, Є.Чикаленко, Б.Грінченко

Б) УДРП 2. В.Винниченко, С.Петлюра, М.Порш

В) УНП 3. Д.Антонович, Б.Камінський, Л.Мацієвич, М.Русов

Г) УСДРП 4. М. Міхновський, О. Макаренко

23. Встановіть відповідність:

А) К. Левицький

1. Президент ЗУНР

Б) Є. Петрушевич

2. Очолює Українську Галицьку Армію

Б) Д. Вітовський

3. Голова уряду Державного Секретаріату

Г) М. Омел‘янович-Павленко

4. Очолює українські військові формування

24. Встановіть відповідність:

А) реформатор Росії

Б) прихильник самостійної Української держави

В) лідер Центральної Ради

Г) діяч, який очолює українську парламентську групу в І Думі

1

2

3

4

25.Яка подія зображена на карті:

.

А) Чортківська офензива

Б) Галицька битва

В) Брусилівський порив

Г) взяття Львова австрійцями

2 варіант

1. Позначте назву міста, де в серпні 1914 р. було створено Союз визволення України.

А) Львів В) Прага

Б) Відень Г) Київ

2. Позначте назву української землі, яка напередодні Першої світової війни не входила до складу Австро-Угорщини?

А) Галичина В)Волинь

Б)Буковина Г)Закарпаття

3. Визначте хронологічні рамки Першої світової війни?

А)1914-1917 рр. В) 1914-1919 рр.

Б) 1914-1918 рр. Г) 1914-1920 рр.

4. Позначте назву організації, яка була утворена 1 серпня 1914 року у Львові?

А) Просвіта В) СВУ

Б) ТУП Г) ГУР

5. Позначте назву статті С.Петлюри, яка містить такі слова: «Толерантна постава до українців Австрії… відкрила б великі можливості: вона створила б потяг відірваними історичними умовами частини до національного українського цілого, зв’язаного з Росією: унаслідок того сталося б велике діло виправлення історичної помилки, а українському народові …відкрилась би можливість розвитку його багатих сил у єднанні з відродженою Росією і народами, що її заселяють».

А) «Маніфест до українського народу»

Б) «Війна й українці»

В) «Наша платформа»

Г) «Наша програма»

6. Позначте назву органу влади в Україні, який був утворений 4 березня 1917 року?

А) Тимчасовий уряд В) Генеральний секретаріат

Б) Центральна Рада Г) Військовий Генеральний комітет

7. Позначте прізвище українського політичного діяча, який не був членом Центральної Ради?

А) М.Грушевський В) Є.Петрушевич

Б) В.Винниченко Г) С.Єфремов

8. Позначте назву населеного пункту , поблизу якого відбулася подія, описана в уривку документа: «Вона (молодь) йшла в бій із піснею «Ще не вмерла…» І не вина цієї молоді, що світ так злегковажив великим шляхетним поривом Української держави… Вина була хіба в тому, що та молодь, як і цілий народ, що її видав не були підготовлені до взятого на себе завдання».

А) Броди В) Крути

Б) Луцьк Г) Київ

9. Позначте назву документа, проголошеного Центральною Радою , який містить такі слова: «Народе Український! Народе селян, робітників, трудящого люду! Волею своєю ти поставив нас , Українську Центральну Раду, на сторожі прав і вольностей Української землі».

А) І Універсал В) ІІІ Універсал

Б) ІІ Універсал Г) ІV Універсал

10. Позначте дату утворення Директорії:

А) 11 жовтня 1918 р. В) 27 листопада 1918 р.

Б) 13 листопада 1918 р. Г) 1 грудня 1918 р.

11. Про якого діяча українського визвольного руху йдеться:

«…відомий український громадсько-політичний і державний діяч, належав до членів київської Громади, був в числі засновників Революційної української партії Української соціал-демократичної робітничої партії. Під час Українського національного конгресу був обраний заступником голови Української Центральної Ради».

А) В.Винниченко В) С.Петлюра

Б) М.Грушевський Г) С.Єфремов

12.Позначте першу за чисельністю українську політичну партію на початку 1917р.

А) Українська демократично-хліборобська партія

Б) Українська партія соціалістів-федералістів

В) Українська соціал-демократична

Г) Українська партія соціалістів-революціонерів

13. Коли було прийнято Конституцію УНР:

А) 18 квітня 1918 р. В) 29 квітня 1918 р.

Б) 26 квітня 1918 р. Г) 25 квітня 1918 р.

14. Позначте прізвище першого президента Української Академії Наук:

А) М.Грушевський В) А.Кримський

Б) В.Вернадський Г) Д.Багалій

15. Укажіть галузь культури, з якою пов’язана діяльність Л.Курбаса.

А) театр В) музика

Б) література Г) живопис

16. Позначте дату події, про яку йдеться в наведеному уривку документа: «Союз цей є добровільним об’єднанням рівноправних народів…за кожною республікою забезпечене право вільного виходу… нова держава буде достойним увінчанням закладених ще в жовтні 1917 р. основ мирного співжиття і братерського співробітництва народів..»

А) 1 грудня 1922 р. В) 20 грудня 1922 р.

Б) 10 грудня 1922 р. Г) 30 грудня 1922 р.

17. Хто був автором плану автономізації:

А) В.Ленін В) Х.Раковський

Б) Й.Сталін Г) М.Скрипник

18.Позначте подію, яка відбувалась в той самий рік, коли було проголошено

УСРР.

А) Проголошення ЗУНР

Б) Переворот П.Скоропадського

В) «Київська катастрофа»

Г) Розгром Червоною армією військ П.Врангеля в Криму

18. Встановіть відповідність між назвами документів та їх положеннями:

 1. І Універсал

 2. ІІ Універсал

 3. ІІІ Універсал

 4. ІV Універсал

А. «Віднині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від Російської Республіки й зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі… щоб уся Російська Республіка стала федерацією рівних і вільних народів»

Б. «Ми, Центральна Українська Рада, стоячи, як все, за тим, щоб не відривати України від Росії та щоб разом з усіма її народами змагати до піднесення й розвитку цілої Росії та до єдності її демократичних сил…»

В. «Віднині Українська Народна Республіка стає самостійною, від нікого не залежною, вільною суверенною Державою Українського Народу…»

Г. «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від усієї Росії, не розриваючи з державою російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям».

20. Співвіднесіть поняття та їх визначення:

1. автономія

А) повна незалежність держави від інших держав у її внутрішній і зовнішній політиці

2. диктатура

Б) перехід з приватної власності у власність держави чи суспільства землі, промислових підприємств, банків тощо

3.федерація

В) нічим не обмежена влада особи, групи, класу

4.націоналізація

Г) державний устрій у формі союзної держави, за яким члени цієї держави залишають за собою повний політичний суверенітет

21. Встановіть відповідність між Універсалами Центральної Ради та їх ознаками:

А) І Універсал

1.Самостійність

Б) ІІ Універсал

2.УНР

В) ІІІ Універсал

3. компроміс

Г) ІV Універсал

4. автономія

22. Які поняття та терміни розкривають суть нової економічної політики?

1) стахановці 4) продрозкладка

2) госпрозрахунок 5) кооперація

3) коренізація 6) продподаток

23. Встановіть відповідність:

А) липень 1919 р.

1. Закон Центральної Ради про державну мову.

Б) березень 1918 р

2. Компанія ліквідації неписемності

В) весна 1920 р.

3. Закон про заснування Української Академії Наук

Г) листопад 1918 р.

4. ”Положення про єдину трудову школу”

24. Встановіть відповідність:

1.

2.

3.

4.

А) Головний Отаман Армії УНР

Б) Голова Центральної Ради

В) Голова Генерального Секретаріату

Г) Голова ЗУНР

25. Яка подія відображена на карті?

А) Чортківська офензива В) Брусилівський порив

Б) Галицька битва Г) взяття Львова австрійцями

Таблиця відповідей

завдання Урок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вступ

Б

Б

Б

В

А

В

-

-

1В, 2Б, 3Г, 4А

1В, 2Г, 3Б, 4А

Тема 1

1

А

Б

Б

Б

А

А

-

-

1В, 3Б, 4Г, 5А

1Б, 2В, 3Г, 4А

2

А

Б

В

Г

В

1, 2, 5, 7

-

-

1А, 2Б, 4Г, 5В

1В, 2Г, 3Б, 4А

3

А

Б

В

Г

В

А

-

-

1Б, 3В, 4А, 5Г

-

4

Б

Б

Б

В

Б

А

-

-

2А, 3Г, 4Б, 5В

1А, 2Б, 3В, 4Г

5 вар.1

А

А

В

Б

А

В

-

-

1Б, 2А, 3В, 4Г

Чернігівська,

Полтавська,

1 млн.,

70 %

5 вар. 2

Б

В

Г

В

В

Б

-

-

1Б, 2А, 3В, 4Г

1А, 2В, 4Б, 5Г

6 вар. 1

Б

А

Б

Б

Г

В

-

-

1В, 2Г, 3А, 4Б

Б

6 вар.2

А

А

А

А

А

А

-

-

1А, 2Б, 3В, 4Г

1Б, 2Г, 4А, 5В

Узаг.

Г

А

В

А

А

В

-

-

1В, 2А, 3Г, 4Б

1А, 2Б, 3В, 4Г

Тема 2

1

В

А

А

В

А

В

-

-

1В, 3А, 4Б, 5Г

1Б, 2А, 3В, 4Г

2

А

Б

В

Б

Б

Б

-

-

1А, 2Б, 3В, 4Г

1В, 2Г, 3А, 4Б

3

А

В

А

А

Б

Г

-

-

1Г, 2В, 3А, 4Б

1А, 2В, 3Б, 4Г

4

Б

А

Б

А

А

В

-

-

1Г, 2А, 3Б, 4В

1В, 2Б, 3Г, 4А

5

В

Б

А

А

Г

А

-

-

1В, 2Г, 3Б, 4А

1В, 2Б, 3Г, 4А

узаг.

А

В

Б

А

А

А

-

-

1Б, 2А, 3В, 4Г

1Б, 2А, 3В, 4Г

Тема 3

1

А

Б

А

А

А

А

-

-

1Б, 2Г, 3А, 4В

1Г, 2В, 3Б, 4А

2

В

Г

А

В

Г

А

-

-

1Б, 2А, 3Г, 4В

1Б, 2А, 3В, 4Г

3

Б

А

Г

Б

В

Б

-

-

1Г, 2Б, 3В, 4А

1В, 2Г, 3А, 4Б

4 вар. 1

Б

А

Б

В

Б

Г

-

-

1А, 2Б, 3В, 4Д

1В, 2А, 3Б, 4Г

4 вар. 2

Г

Г

Г

Г

А

А

-

-

1Г, 2Б, 4В, 5А

1В, 2Б, 3Г, 4А

5

В

Г

В

Б

Б

А

-

-

1В, 2Б, 3Г, 4А

1В, 2Г, 3А, 4Б

6

В

В

Б

Б

В

В

-

-

1Б, 2Г, 3В, 4А

1А, 2Б, 3В, 4Г

узаг.

А

Б

Б

В

А

В

-

-

1Б, 2А, 3Г, 4Д

1Б, 2В, 3Г, 4А

Тема 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

В

Б

Г

Б

Г

А

А, Г, Е

А3, Б1,

В2, Г4

А3, Б1,

В4, Г2

В, А, Б, Г

Володимир Вернадський

2

Б

А

Г

В

Г

А

А, Г, Е

В, Б,

А, Е

А2, Б1,

В3

А3, Б4,

В2, Г1

Агатангел Кримський

3

Г

Б

В

Г

А

В

А4,Б1,

В2, Г3

А2, Б4,

В1, Г3, Д5

Б,В,Г,Е

А2, Б3, В4, Г1

Андрей Шептицький

Тема 5

1

Б

В

В

Б

А

В

А, Г, Е

А, Г, Д, Е

А2, Б4, В3, Г5

А2, Б3, В1

А1, Б3, В1

2

В

Б

Г

Б

А

В

Б, В,Ж

Б, Г, Д

1Д, 2Б, 3А, 4В, 5Г

1Б, 2В, 3Д, 4А

Олександр Шумський

3

Б

Г

В

А

В

Б

А,В,Г,Д,Е

1Б, 2В, 3Д, 4А

Б, Г, Д, В, А

Василь Липківський

Тема 6

1

Б

В

А

Б

Б

Г

В,Д,Е

Г,Б, А,В

А3, Б4, В2, Г1, Д5

А3, Б1, В4, Г2

Лазар Каганович

2

Г

В

Б

Г

А

Б

Б, Г, Д, Е

А2, Б1, В4, Г3

Г, Б, В, А

А, Г, Д, Е

В’ячеслав Молотов

3 вар.1

Г

В

Б

А

Г

Б

А, Б, Д

А4, Б1, В2, Г3

Г, В, Б, А

Сергій Єфремов

3 вар.2

А

Г

А

Б

В

Г

А, В, Г, Е

Г, В, Б, А

Б, В, Е

А4, Б1, В2, Г3

Станіслав Косіор

4

Б

Г

В

А

Б

А

А4,Б5, В1,Г2,Д3

1Б, 2Г, 3А, 4В

А, Б, Е

А, В, Г

Лесь Курбас

Узаг.

А

В

Б

В

Б

А

Б,Г,Е,Є

А2, Б5, В4, Г3

Б,А,В,Г

Б

22 вересня 1939 р.

Тема 7

1

Б

В

А

Г

В

А

А, Б, Г

В, Б, А, Г

А5, Б1, В2, Г3, Д4

В, Г, Е

Дмитро Донцов

2

А

В

Г

Б

А

Г

А, В,Г

Б,Г,В,А

Б, В, Г

А3, Б2, В4, Г1

Августин Волошин

Тема 8

1

Б

А

В

Г

Б

В

А,Б,Д

Г,Б,А,В

А4, Б2, В3, Г1

А,Б,Г

Сергій Єфремов

2

Б

Г

А

В

Б

Г

А3,Б1, В2, Г4

А,Г,В,б

А,В,Д

А,Г,Е

Марія Демченко

Узагальнююче повторення за рік

1 варіант

1А, 2Б, 3В,4А, 5Г, 6В, 7Б, 8Г, 9Г, 10А,

11Г, 12В, 13В, 14Б, 15Б, 16В, 17А, 18А, 19А,

20. В,Б,А,Г;

21. А(2), Б(1), В(4), Г(3);

22. А(3), Б(1), В(4), Г(2);

23. А(3), Б(1), В(4), Г(2);

24. А(3), Б(4), В(1), Г(2);

25. В

2 варіант

1А, 2В,3Б, 4Г, 5Б, 6Б,7В, 8В, 9А,10Б,

11А, 12Г, 13В, 14Б,15А,16Г,17Б, 18В,

19. А(3), Б(2), В(4), Д(1);

20. А(1), Б(4), В(2), Г(3);

21 А(4), Б(3), В(2), Г(1);

22. Б

23. А(4), Б(1), В(2), Г(3);

24. А(3), Б(2),В(1), Г(4);

25. В

Список використаної літератури:

 1. Бойко О.Д. Історія України: Посібник. - К.: Академія, 2002.

 2. Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада: Навч.посіб. — К.: Заповіт, 1997. — 344 с.

 3. Винниченко В.К. Відродження нації. — К.; Відень, 1920. — Ч. II.

 4. Грицак Я.М. Нарис історії України: формування модерної української нації XIX—XX ст. — К.: Генеза, 2000. — 360 с: іл.

 5. І'рушевський М. Новий період історії України за роки від 1914 до 1919 / Упоряд. А.Ф. Трубайчук. — К.: Либідь, 1992. — 46 с.

 6. Даниленко В.М., Гузенков С.Г., Колодяжний М.М. Історія України: Навч.посіб. для 10 кл. серед, загальноосвіт. шк. — Запоріжжя: Прем'єр, 2002.— 224 с.:іл..

 7. Історія України в особах: XIX—XX ст. / І. Войцехівська (кер. авт. кол.), В.Абліцов та ін.К.: Україна, 1995. — 479 с.

 8. Ковальчук М. Війна з більшовицькою Росією за незалежність. 1917— 1920.- К.,2007,- 72с.

 9. Кульчицький С.В., Шаповал Ю.І. Новітня історія України (1914—1939):Підруч.- К.: Генеза, 2003.

 10. Магочій П.-Р.Історія України. —К.: Критика, 2007. — 639 с.

 11. Михайло Грушевськиийкий: Фотоальбом/Авт. тексту Л.В. Решедько. —К.: Україна, 1996.- 140с: іл.

 12. Новітня Історія України (1900—2000): Підруч. / А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусев,та ін.- 2-ге вид., перероб. і доп. —К.: Вища шк., 2002. — 719 с.

 13. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання. -К.:СПД Кулінічев Б. М, 2007.-144 с.

 14. Врубльов О.С.,Реєнт О.П. Українські визвольні змагання 1917-1921рр- К.: Альтернативи, 1999.- 320с.

 15. Стрельський Г.,Трубайчук А. Михайло Грушевський, його сподвижники й опоненти.- К.: Четверта хвиля 1996.-192с.

 16. Турченко В.Г. Новітня історія України. Ч.І. 1914—1939. Підруч. для 10-гокл серед.загальноосвіт.навч.закл.- Вид.3-тє,випр. та доп.-К.:Генеза, 2003.-352с.:іл.

 17. Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика.Збірн.статей.-Вип.-15:на пошану д-ра іст.н., проф., чл.-кор. НАН України В.М.Даниленка з нагоди 60-річчя від дня народження та 35-річчя наукової праці/ Гол.ред. В.А.Смолій: У 2 ч.-К.: Ін-т Історії України НАНУ, 2009.

 18. Хрестоматія з історії України: Посіб.для вчит./Червінський В.І.,Кругляков В.Є.та ін.,За ред..В.І.Червінського.-К.:Вежа,1996.-352с.

 19. Підкова З.І., Шуст Р.М. Довідник з історії України. т.1 – К.: Генеза 1993 р., ст.135.

 20. Бондаренко К., Гордієнко В. Довідник з історії України. Тема 2 – К.: Генеза 1995 р., ст.192.

 21. Петровський В.В, Радченко Л.О., Семенко В.І. Історія України. Неупереджений погляд. – Х.: ВД “Школа” 2007 р., ст.. 257-392.

 22. Земерова Т.Ю., Скирда І.М. Історія України.– Х.: ВД “Весна” 2010 р. ст. 229-292.

 23. Гудзенко К.Н. Трагічні голоси. – м. Кам’янка 1993 р., ст. 87.

 24. Воропаєва В.В. Хрестоматія з історії України - Х.: ВД “Весна”, 2010 р., ст.. 253-379.

 25. Мельниченко В.М. Моя Черкащина. – Ч.: “Вертикаль” 2006 р., ст. 123- 168.

 26. Шамрай О.Г., Таран Г.М., Бондаренко Л.О., Вєтров О.В., Ляшко Ю.Ю., Чупак Т.П. Місто на скелястих берегах Тясмину. – Ч.: “Вертикаль”, 2009 р., ст.. 50-92.

 27. Власов В.С., Кульчицький С.В. Історія України.10 клас, підручник –К.: Літера ЛДТ 2011р., ст..3-111.

 28. Власов В.С., Кульчицький С.В. Історія України 10 клас, повний курс підготовки до ЗНО – К.: Літера ЛДТ 2011р., ст. 212-216.

 29. Лебеєва Ю.Г. Вивчення історії України. Посібник для вчителя 10 клас.- Т.: Навчальна книга – Богдан 2002 р., ст. 155-165.

Зміст

Пояснювальна записка

3

Вступ

5

Тема 1. Україна на початку ХХ століття

7

Урок 1. Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперій. Місце української економіки в господарському житті двох імперій

7

Урок 2. Становище населення

9

Урок 3. Проблеми становлення та консолідації української нації

11

Урок 4. Події російської революції 1905-1907рр. в Україні

13

Урок 5 Хід земельної реформи П.Столипіна та її вплив на українські землі

15

Варіант 1

15

Варіант 2

17

Урок 6. Розвиток культури України на початку ХХ ст. Освіта. Наука. Література.

19

Варіант 1

19

Варіант 2

21

Підсумковий урок по темі: «Україна на початку ХХ століття»

23

Тема 2. Україна в роки Першої світової війни. Початок Української революції

25

Урок 1. Україна в геополітичних планах країн Антанти і Троїстого союзу. Заснування Головної Української ради. Союз визволення України. Формування легіону Українських січових стрільців

25

Урок 2. Воєнні дії на території України у 1914 р.

27

Урок 3. Воєнні дії на території України в 1915-1917рр.

29

Урок 4. Початок Української революції

31

Урок 5. І та ІІ Універсали Центральної Ради

33

Підсумковий урок по темі: Україна в роки Першої світової війни. Початок Української революції

35

Тема 3. Українська державність в 1917-1921 рр.

37

Урок 1. Проголошення Української Народної Республіки

37

Урок 2. Мирний договір у Брест-Литовську

39

Урок 3. Українська держава Павла Скоропадського

41

Урок 4. Варіант 1. Директорія УНР

43

Урок 4. Варіант 2. Західноукраїнська Народна Республіка.

45

Урок 5. Запровадження радянської державності та її характер

47

Урок 6. Завершальний етап українського визвольного руху

49

Підсумковий урок по темі: «Українська державність в 1917-1921 рр.»

51

Тема 4. Культура і духовне життя в Україні в 1917-1921 р.

53

Урок 1. Нові тенденції та чинники розвитку культури 1917-1921 р.

53

Урок 2. Подвижництво творців та діячів культури, їх внесок у вітчизняну й світову культуру

55

Урок 3. Розвиток мистецтва в 1917-1920 рр. Релігійне життя

57

Тема 5. Українська СРР у умовах нової економічної політики (1921-1928)

60

Урок 1. Внутрішнє та міжнародне становище України на початку 20 -х років

60

Урок 2. Впровадження НЕПу в Україні та радянської українізації в УСРР

62

Урок 3. Культурно-освітнє та церковне життя в УСРР 1921-1928 рр.

65

Тема 6. Закріплення радянської влади в Україні (1929–1938 рр.)

67

Урок 1. Форсована індустріалізація радянської України

67

Урок 2. Хлібозаготівельні кризи 1927-1929 рр. Перехід до суцільної колективізації

70

Урок 3. Варіант 1. Утвердження тоталітарного ладу. Масові репресії в радянській Україні.

73

Урок 3. Варіант 2. Голодомор 1932-1933 років в Україні

76

Урок 4. Культурне життя в радянські Україні в 30-ті роки: “Розстріляне відродження”

79

Узагальнюючий урок по темах “Культура і духовне життя в Україні в 1917-1921 рр.”, “Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921-1928)”, “Закріплення радянської влади в Україні (1929-1938)”

82

Тема 7. Західноукраїнські землі в 1921-1939 рр.

85

Урок 1. Правовий статус Східної Галичини та північно-східних земель у складі Польщі.

85

Урок 2. Українські землі у складі Чехо-Словаччини та Румунії.

88

Тема 8. Наш край у 1900-1938 рр.

91

Урок 1. Процеси модернізації економічного і соціального життя на початку ХХ ст.

91

Урок 2. Особливості культурних процесів. Внесок діячів культури Черкаського краю в розвиток вітчизняної культури.

94

Узагальнююче повторення за рік

97

Таблиця відповідей

106

Список використаної літератури

109Скачать документ

Похожие документы:

 1. методист центру координації діяльності методичних кабінетів (центрів) та методичної роботи з педагогічними кадрами лауреат обласної педагогічної премії імені василя сухомлинського опорні школи області історія становлення та сучасний стан

  Документ
  ... національного виховання, методисти методичнихкабінетів (центрів) відділів, управлінь освітирайдержадміністрацій, міських рад, голови ...
 2. Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти методичний вісник

  Конкурс
  ... (методичнийкабінет відділу освіти Петрівської райдержадміністрації ), Русавську А.Г. (методичнийкабінет відділу освіти Гайворонської райдержадміністрації), Драчук В.О. (методичнийкабінет відділу освіти Ульяновської райдержадміністрації), Мараренко ...
 3. Додаток № 2 до наказу управління освіти і науки ЗОДА від 05 12 2011 р № 852

  Документ
  ... ії освітньої програми школи» Методисти з психологічної служби методичнихкабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти Запор ... навчально-виховного комплексу «дитячий садок-загальноосвітняшкола I-III ступенів» К-Дніпровського району 6. Борисенко ...
 4. Головне управління освіти і науки черкаської облдержадміністрації черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу в освітніх навчальних закладах черкащини

  Документ
  ... 1-4 класи, автор Поліщук Н.А. (Т.: Мандрі ... Косарська загальноосвітняшкола І-ІІІ ступенів Камянської районно ... представників райдержадміністрацій, мі ... кабінетів) психологічної служби системи освіти та введення у штат відділів освіти та методичнихкабінет ...
 5. Зміст Дошкільна освіта 4 Початкова освіта 38 Українська мова 126 Російська мова література і зарубіжна література … 178 Іноземні мови 211 Історія правознавство та інші суспільні науки …… 237

  Документ
  ... вчитель початкового навчання Камянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Нікопольського району. ... методичнимкабінетом міського відділу освіти м.Першотравенська. Алгоритм річного планування загальноосвітньої школи (6 с.) Посібник містить методичн ...

Другие похожие документы..