Главная > Документ


Тема 3 Українська державність в 1917-1921 роках

Тема 3. Урок 1. Проголошення Української Народної Республіки

Початковий рівень

1. Позначте дату утворення Раднаркому на чолі з В.Леніном:

А) 7 листопада 1917 р. В) 12 листопада 1917 р.

Б) 5 грудня 1917 р. Г) 15 грудня 1917 р.

2. ІІІ Універсал УЦР було проголошено:

А) 3 липня 1917 р. В) 10 червні 1917 р.

Б) 7 листопада 1917 р. Г) 12 грудня 1917 р.

3. Згідно з ІІІ Універсалом поміщицьке землеволодіння …

А) Скасовувалося В)Обмежувалося

Б) Зберігалося Г) Перетворювалося на велике державне господарство

4. Яка подія відбулася в Києві відразу після жовтневого більшовицького перевороту в Петрограді?

А) Прийняття ІІІ Універсалу

Б) Відкриття Українського національного конгресу

В) Спроба збройного повстання в Києві

Г) Скликання з’їзду народів Росії

5. Українська Народна Республіка була проголошена:

А) 7 листопада 1917 р. В) 3 липня 1917 р.

Б) 22 січня 1918 р. Г) 10 червня 1917 р.

6. Який термін відповідає визначенню: «Нічим не обмежена влада особи, групи осіб, партії або класу, що спираючись на силу, проводить політику нав’язування своїх умов і домагається їхнього безумовного виконання, - це…»?

А) Диктатура В) Охлократія

Б) Демократія Г) Теократія

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Переворот - _____________________________________________________

Агітація - ______________________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Суверенність - __________________________________________________

Політичний табір - _______________________________________________

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між стислими характеристиками історичних діячів та їхніми іменами:

1) В.Винниченко

А) Громадський політичний діяч, історик, голова УЦР

2)В.Павленко

Б) Громадський політичний діяч, голова Генерального секретаріату УЦР, письменник

3) М.Грушевський

В) Громадський політичний діяч,керівник Жовтневого перевороту в Петрограді

4) В.Ленін

Г) Військовий,учасник бойових дій під час січневого Збройного повстання в Києві, керівник КВО

10. Визначте хронологічну послідовність історичних подій:

А) Проголошення Української Народної Республіки

Б) Проголошення ІІ Універсалу

В) Спроба збройного повстання в Києві

Г) Більшовицький переворот у Петрограді

Високий рівень

11. Як ви гадаєте, чому, за визначенням В.Винниченка, ІІІ Універсал не мав такої підтримки в суспільстві, як І Універсал, хоча й включав широкий спектр соціально-економічних питань?

12. Вкажіть причини, які спонукали М.Грушевського та його колег поставити питання про утворення Української Народної Республіки?

Тема 3. Урок 2. Мирний договір у Брест-Литовську

Початковий рівень

1. Позначте дату підписання Брест-Литовського мирного договору між УНР і країнами Четвертного союзу 1918 р.:

А) 29 квітня В) 3 березня

Б) 30 квітня Г) 9 лютого

2. Позначте варіант у якому названо дату і місце проголошення Української республіки рад робітничих, селянських і солдатських депутатів:

А) 3 липня 1917 р., Київ В) 7 листопада 1917 р., Київ

Б) 5 грудня 1917 р., Харків Г) 12 грудня 1917 р., Харків

3. Позначте назву документа, виголошеного УЦР, який містить такі слова: «Народе Український! Народе селян, робітників,трудящого люду! Волею своєю ти поставив нас, УЦР, на сторожі прав і вольностей Української землі».

А) І Універсал В) ІІІ Універсал

Б) ІІ Універсал Г) ІV Універсал

4. Позначте назву населеного пункту, поблизу якого відбулася подія, описана в уривку документа: «Вона (молодь) йшла в бій із піснею «Ще не вмерла Україна» І не вина цієї молоді, що світ так злегковажив великим шляхетним поривом Української держави. Вина була хіба в тому, що та молодь, як і цілий народ, що її видав, не були підготовлені до взятого на себе завдання».

А) Броди В) Крути

Б) Луцьк Г) Київ

5. ІV Універсал було проголошено:

А) 7 листопада 1917 р. В) 10 червня 1917 р.

Б) 3 липня 1917 р. Г) 22 січня 1918 р.

6. Який термін відповідає визначенню: «Мир, укладений державами окремо від решти учасників у війні, - це мир…»

А) Сепаратний В) Повномасштабний

Б) Прелімінарний Г) Вимушений

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Ультиматум - ___________________________________________________

Переговори - ____________________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Національно-персональна автономія - ______________________________

Адміністрація - __________________________________________________

Достатній рівень

9.Встановіть відповідність між датами та історичними подіями:

А) 29 січня 1918р. 1) ІV Універсал

Б) 22 січня 1918р. 2) Бій під Крутами

В) 11-12 грудня 1917р. 3) Збройне повстання на заводі «Арсенал»

Г) 16 січня 1918р. 4) І Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові

5) Ультиматум Раднаркому Росії до УЦР

10. Визначте хронологічну послідовність історичних подій:

А) Збройний виступ самостійників

Б) Проголошення ІІІ Універсалу УЦР

В) Бій під Крутами

Г) Проголошення незалежності України

Високий рівень

11. Поясніть причини появи ІV Універсалу. Які ще положення він містив, крім проголошення незалежності УНР, і чому?

12. У наказі №14 командуючий більшовицькими військами, що наступали на Київ, Муравйов писав: «Цю владу ми несемо з далекої півночі на вістрях своїх багнетів, де її встановлюємо, всемірно підтримуємо її силою цих багнетів»

Чи можна стверджувати, що радянська влада на початку 1918 р., встановилась лише силою зброї?

Тема 3. Урок 3. Українська держава Павла Скоропадського

Початковий рівень

1. Радянська влада в Україні була проголошена:

А) 25 жовтня 1917 р. В) 4 грудня 1917 р.

Б) 12 грудня 1917 р. Г) 22 січня 1918 р.

2. Вкажіть, хто очолив делегацію УНР 1 січня 1918 р., на переговорах у Брест-Литовську:

А) В.Голубович В) М.Любинський

Б) М.Левитський Г) О.Севрюк

3. Позначте назву держави гетьмана П.Скоропадського

А) Україна В) Республіка Україна

Б) Українська республіка Г) Українська Держава

4. Позначте дату проголошення П.Скоропадського гетьманом України:

А) 9 лютого 1918 р. В) 22 січня 1918 р.

Б) 29 квітня 1918 р. Г) 4 березня 1918 р.

5. Головою Кабінету Міністрів гетьманського уряду було обрано:

А) О.Севрюк В) Ф.Лизогуб

Б) М.Грушевський Г) П.Скоропадський

6. Який термін відповідає визначенню: «Закриття власниками підприємств та масове звільнення робітників з метою змусити їх відмовитися від своїх вимог і погодитися на гірші умови праці – це…»

А) Страйк В) Мітинг

Б) Локаут Г) Трудовий конфлікт

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Гетьманат - _____________________________________________________

Інститут влади - _________________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Конституція - __________________________________________________

Адміністрація - __________________________________________________

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між історичними діячами та посадами, які вони займали:

А) П.Скоропадський 1) Очільник ПРОТОФІСу

Б) М.Скрипник 2) Голова Народного секретаріату

В) Ф.Лизогуб 3) Голова Кабінету міністрів

Г) А.Голіцин 4) Почесний отаман Вільного козацтва

10. Визначте хронологічну послідовність історичних подій:

А) Встановлення Української держави

Б) Утворення Директорії

В) Брест – Литовський мирний договір між Центральними державами і УНР

Г) Повернення Центральної Ради до Києва з німецькою адміністрацією

Високий рівень

11. Прочитайте цитату з документа і дайте відповідь на питання: якими внутрішніми мотивами керувався П.Скоропадський, коли погодився стати гетьманом України? Яким чином це характеризує державного діяча?

«28 квітня після обіду я замінив свою звичайну військову черкеску на цивільне вбрання... вийшов з дому і візником поїхав до скверу, де стоїть пам'ятник Святому Володимирові. Мені хотілося на самоті обдумати тс велике діло, що я звалював тепер на свої плечі; мені хотілося розібратися в своїх власних думках і намірах. Я почував, що переживаю дуже важливі моменти свого життя, усвідомлював... яка колосальна відповідальність ляже на мене і я вже змушений буду забути про особисте життя і особисті інтереси. Я наблизився до пам'ятника і сів на лаву... Переді мною чудово вимальовувався наш Дніпро, свідок не таких ще переворотів! Поза Дніпром розгорталася безмірна далечінь рідної мені Чернігівщини. Я довго, довго сидів, милувався краєвидом, образи минулого мого краю один за другим виникали перед моїми очима; я намагався уявити собі його майбутнє. Я відчував, що починаю якусь нову сторінку в історії мого народу, і хотілося усвідомити собі всі обставини цього початку. Хай буде, що буде, а йти на це діло я мушу. Потраплю врятувати мій край — буду щасливий, не здолаю цього зробити — буду мати чисту совість, бо не маю я особистих цілей».

(Зі спогадів П.Скоропадського)

12. Під час переговорів гетьманського уряду з представниками Антанти з боку Франції і Англії було заявлено,що «Україна не мала ніколи своєї історії, ні національної окремішності. Вона створена німцями. Уряд Скоропадського , як германофільський, має бути зліквідований».

Тема 3. Урок 4. Директорія УНР

Варіант 1

Початковий рівень

1. Позначте дату утворення Директорії:

А) 11 жовтня 1918 р. В) 27 листопада 1918 р.

Б) 14 листопада 1918 р. Г) 1 грудня 1918 р.

2. Головою Директорії було обрано:

А) В.Винниченка В) П.Скоропадського

Б) М.Грушевського Г) Ф.Швець

3. Позначте, хто проводив таку внутрішню і зовнішню політику: «Звільнення всіх призначених раніше чиновників, залишення у руках селян до 15 га землі, передача законодавчої влади Трудовому конгресу, уведення гривні, єдиного платіжного збору».

А) Українська держава П.Скоропадського В) Більшовики

Б) Директорія УНР Г) Польська адміністрація

4. Позначте варіант, у якому названо мету інтервенції Антанти на українські землі. Це допомога:

А) Гетьману П.Скоропадському в боротьбі за збереження Української держави;

Б) Директорії в боротьбі проти гетьманського режиму;

В) Білогвардійцям А.Денікіна відновити «єдину і неділиму Росію»;

Г) Більшовикам у боротьбі за встановлення своєї влади в Україні

5. Позначте дату зречення влади гетьмана П.Скоропадського:

А) 29 квітня 1918 р. В) 14 листопада 1918 р.

Б) 14 грудня 1918 р. Г) 22 січня 1918 р.

6. Який термін відповідає визначенню: «Директорія - це орган влади в Україні, який мав ……… функції»?

А) Виконавчі В) Каральні

Б) Судові Г) Дорадчі

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Реакція - _______________________________________________________

Інтервенція - ___________________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Режим - ________________________________________________________

Реставрація ладу - _______________________________________________

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між поняттями та визначеннями:

1) Державний переворот

А)Насильницька та неконституційна зміна влади в державі;

2) Гетьманат

Б) Період в історії України від 29 квітня 1918 р. до 14 грудня 1918 р., назва походить від тогочасної форми політичної влади;

3) Директорія

В) Найвищий орган державної влади відродженої УНР, який діяв від 14.12.1918 р., до 10.11.1920 р.

4) Радянська влада

Г) Тимчасове захоплення збройними силами однієї держави території іншої держави

Д) Форма української держави, яка була встановлена після приходу до влади більшовиків

10. Визначте хронологічну послідовність історичних подій:

А) Утворення Директорії

Б) Інтервенція військ Антанти в Україну

В) Зречення гетьмана П.Скоропадського

Г) Зібрання делегатів Трудового конгресу в Києві

Високий рівень

11. Як ви вважаєте, чому Директорії не вдалося надовго втримати владу? Які з її помилок ви б виправили і яким чином?

12. Складіть тези на тему: «Внутрішня і зовнішня політика Директорії УНР».

Тема 3. Урок 4. Західноукраїнська Народна Республіка

Варіант 2

Початковий рівень

1. Вкажіть дату створення ЗУНР:

А) 18 жовтня 1918 р. В) 8 листопада 1918 р.

Б) 1 листопада 1918 р. Г) 13 листопада 1918 р.

2. Хто став президентом ЗУНР?

А) В.Винниченко В) К.Левицький

Б) С.Петлюра Г) Є.Петрушевич

3. Яку назву отримав уряд ЗУНР:

А) Генеральний секретаріат В) Рада народних комісарів

Б) Рада міністрів Г) Державний секретаріат

4. Вкажіть, як називалися регулярні війська ЗУНР?

А) Українські Січові Стрільці В) Галицький полк Січових стрільців

Б) Військовий клуб ім.Полуботка Г) УГА

5. Декларація про об’єднання УНР і ЗУНР була проголошена:

А) 22 січня 1919 р. В) 3 січня 1919 р.

Б) 3 листопада 1918 р. Г) 28 січня 1919 р.

6. Який термін відповідає визначенню: «Об’єднання двох українських державних утворень УНР і ЗУНР в одну соборну незалежну Українську державу – це Акт…».

А) Злуки В) Возз’єднання

Б) Приєднання Г) Входження

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Коронний край - ________________________________________________

Регентська рада - ________________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Чортківська офензива - ___________________________________________

Соборність - ____________________________________________________

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між особами та стислою характеристикою їх діяльності:

А) П.Скоропадський

1) Український громадський-політичний діяч, президент ЗУНР

Б) К.Левицький

2) Найвизначніший політичний діяч Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., голова Державного Секретаріату ЗУНР

В) Д.Вітковський

3) Письменник,громадський і державний діяч, Голова Директорії УНР

Г) Є.Петрушевич

4) Політик, сотник Легіону УСС, полковник УГА.

5) Український громадський,політичний і військовий діяч, гетьман Української Держави в 1918 р.

10. Визначте хронологічну послідовність історичних подій:

А) Повстання у Львові

Б) Утворення Української Національної Ради

В) Проголошення ЗУНР

Г) Хотинська повстання

Високий рівень

11. Спираючись на знання з історії, сформулюйте власну точку зору з приводу причин поразки ЗУНР в україно-польській війні.

12. Уявіть, що вам потрібно розробити на державному рівні низку заходів з нагоди святкування річниці підписання Акта злуки УНР і ЗУНР.

Складіть перелік заходів.

Тема 3. Урок 5. Запровадження радянської державності та її характер

Початковий рівень

1. Назвіть дату прийняття першої Конституції УСРР:

А) Березень 1918 р. В) Березень 1919 р.

Б) Січень 1918 р. Г) Січень 1919 р.

2. Коли в Україні був встановлений білогвардійський окупаційний режим:

А) Березень 1918 р. В) Березень 1919 р.

Б) Січень 1918 р. Г) Січень 1919 р.

3. Позначте складову частину політики більшовиків в Україні в 1919 р.:

А) Встановлення нової назви України – УРСР

Б) Формування більшовицького уряду – Ради Міністрів

В) Проведення політики «воєнного комунізму»

Г) Розширення суверенітету України

4. Головою Раднаркому було обрано:

А) Г.Петровського В) С.Петлюра

Б) Х.Раковський Г) В.Винниченко

5. Вкажіть, які положення характеризують економічну політику Денікіна:

1) Створення колективних господарств на селі

2) Встановлення 8-годинного робочого дня

3)Відновлення поміщицького землеволодіння

4) Збільшення норм виробітку на промислових підприємствах

А) 1.2; В) 2.3;

Б) 3.4.; Г) 1.4;

6. Який термін відповідає визначенню: «Примусове вилучення державними органами майна окремих громадян чи юридичних осіб – це…»?

А) Конфіскація В) Арешт майна

Б) Реквізиція Г) Взяття в борг

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Неоголошена війна - _____________________________________________

Воєнний комунізм - _____________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Отаманщина - ___________________________________________________

Анархія - _______________________________________________________

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між особами та посадою,яку вони займали:

1) Х.Раковський А) Голова Раднаркому РСФРР

2) Г.Петровський Б) Голова ВУЦВК

3) М.Григор´єв В) Голова Раднаркому УСРР

4) В.Ленін Г) Отаман повстанських військ

10. Визначте хронологічну послідовність історичних подій:

А) Прийняття першої Конституції УСРР

Б) Проведення політики «воєнного комунізму» на Україні

В) Вступ УГА в Київ

Г) Перехід отамана Григор’єва на бік більшовиків

Високий рівень

11. Вставте пропущені слова та дати в тексті

Встановлення радянської влади в Україні почалося після революції у Німеччині у листопаді 1918 р.. коли російський радянський уряд ану­лював умови... ………. мирного договору. У січні 1919 р. було прийнято нову назву держави — Українська.................................................................................., Тимчасовий робітничо-селянський уряд України було перейменовано на Раду....................................... Головою українського уряду було призначено... ………………………………………. Соціально-економічна полі­тика радянської влади викликала опір українського населення, проти якого більшовики застосували... ………. Масовий повстанський рух, що охопив Україну влітку 1919 р„ привів до падіння радянської влади. У результаті контрнаступу радянських військ, здійсненого... …………………………….., денікінців було вигнано з України, і більшовики знову захопили владу. З 1919 р. в Україні більшовики запровадили політику... …………………………………………….., основними складовими якої були продрозкладка,... …………………………………………. і мілітаризація праці.Скачать документ

Похожие документы:

 1. методист центру координації діяльності методичних кабінетів (центрів) та методичної роботи з педагогічними кадрами лауреат обласної педагогічної премії імені василя сухомлинського опорні школи області історія становлення та сучасний стан

  Документ
  ... національного виховання, методисти методичнихкабінетів (центрів) відділів, управлінь освітирайдержадміністрацій, міських рад, голови ...
 2. Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти методичний вісник

  Конкурс
  ... (методичнийкабінет відділу освіти Петрівської райдержадміністрації ), Русавську А.Г. (методичнийкабінет відділу освіти Гайворонської райдержадміністрації), Драчук В.О. (методичнийкабінет відділу освіти Ульяновської райдержадміністрації), Мараренко ...
 3. Додаток № 2 до наказу управління освіти і науки ЗОДА від 05 12 2011 р № 852

  Документ
  ... ії освітньої програми школи» Методисти з психологічної служби методичнихкабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти Запор ... навчально-виховного комплексу «дитячий садок-загальноосвітняшкола I-III ступенів» К-Дніпровського району 6. Борисенко ...
 4. Головне управління освіти і науки черкаської облдержадміністрації черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу в освітніх навчальних закладах черкащини

  Документ
  ... 1-4 класи, автор Поліщук Н.А. (Т.: Мандрі ... Косарська загальноосвітняшкола І-ІІІ ступенів Камянської районно ... представників райдержадміністрацій, мі ... кабінетів) психологічної служби системи освіти та введення у штат відділів освіти та методичнихкабінет ...
 5. Зміст Дошкільна освіта 4 Початкова освіта 38 Українська мова 126 Російська мова література і зарубіжна література … 178 Іноземні мови 211 Історія правознавство та інші суспільні науки …… 237

  Документ
  ... вчитель початкового навчання Камянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Нікопольського району. ... методичнимкабінетом міського відділу освіти м.Першотравенська. Алгоритм річного планування загальноосвітньої школи (6 с.) Посібник містить методичн ...

Другие похожие документы..