Главная > Документ


Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

8-0542-33-10-39 mdu.edu.ua | library_ssu@

Сучасна економіка:

проблеми та перспективи

Поточний інформаційний список

за липень - серпень 2009 року

1. Економіка. Економічні явища

Адамик, В. Торговельні механізми впливу світової фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. на трансформаційні економіки / В.Адамик, А.Савка // Журнал європейської економіки. – 2009. – Т. 8, № 1. – С. 31-49.

Бондаренко, Д. Китаю кризис нипочем: экономический рост в КНР ускорился во втором квартале / Д.Бондаренко //Экономические известия. – 2009. – № 122.- 17 июля. – С. 6.

Бурбела, Т.М. Оптимальна структура економіки України в перехідний період / Т.М.Бурбела, М.О.Дуда // Науково-технічна інформація. – 2009. – № 2. – С. 3-10.

Герасименко, С.С. Статистична характеристика структурних змін в економіці України / С.С.Герасименко, О.А.Чуприна // Статистика України. – 2009. – № 2. – С. 24-27.

Дорошенко, І.В. Нова роль макроекономічних чинників валютних курсів та відсоткових ставок в умовах глобальної фінансової нестабільності / І.В.Дорошенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 13. – С. 39-43.

Дубровіна, О.О. Непродуктивний відплив (вивезення) фінансових ресурсів за межі України як загроза її економічній безпеці / О.О.Дубровіна // Науково-технічна інформація. – 2009. – № 2. – С. 33-37.

Економіка України за січень-травень 2009 року // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 112.- 25 червня. – С. 6.

Економіка України за січень-червень 2009 року // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 132.- 24 липня. – С. 6-7.

Живко, З.Б. Забезпечення соціально-економічної безпеки в умовах інформаційного суспільства / З.Б.Живко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С. 20-28.

Зеленский, О.И. Наноэкономика и венчурное предпринимательство / О.И.Зеленский, И.И.Зеленская //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 5. –

С. 25-30.

Іщенко, Г. Економіка вийшла з піке: що стримує подальший розвиток вітчизняної економіки, можливі загрози та перспективи у коментарях провідних економічних експертів / Г.Іщенко //Урядовий кур'єр. – 2009. – № 124.- 14 липня. – С. 7.

Лукьянихина, Е.А. Качество жизни - базисный элемент формирования экономического потенциала социально-экономических систем регионального уровня / Е.А.Лукьянихина //Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. –

С. 201-205.

Макогон, Ю. Стратегия выхода экономики Украины из кризиса / Ю.Макогон // Економіст. Український журнал. – 2009. – № 6. – С. 28-32.

Рябушка, Л.Б. Бюджетно-податкова політика в системі регулювання економічного розвитку держави / Л.Б.Рябушка, Д.В.Веремчук // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2,

№ 3. – С. 182-187.

Савельева, Н. Танец над пропастью: темп падения украинского ВВП оказался наивысшим в Европе и СНГ /Н.Савельева // Украинская техническая газета. – 2009. – № 28.-

21 июля. – С. 6.

Сологуб, Д. Украинская экономика: quo vadis? / Д.Сологуб //Фондовый рынок. – 2009. – № 26. – С. 2-5.

";100 лучших товаров Сумщины";: В номинации ";Работы и услуги"; в числе победителей - СумГУ (коротко) // Ваш шанс. – 2009. – № 33.- 19 августа. – С. 22А.

Фесенко, В. Лучшие из лучших: Ежегодный конкурс качества подвел итоги на Сумщине. В числе победителей - Сумской государственный университет / В.Фесенко // Ваш шанс. – 2009. – № 33.- 19 августа. – С. 13А.

2. Ризик

Диба, М.І. Основні джерела фінансових ризиків / М.І.Диба //Фінанси України. – 2009. – № 5. – С. 101-111.

Єрмошенко, А.М. Ризики діяльності страховиків і шляхи їх зменшення / А.М.Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С. 207-215.

Керницька, М.І. Планування витрат на імпортування комплектуючих як чинник мінімізації інноваційного ризику /М.І.Керницька // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С. 97-104.

Косарев, А. Укрощение валютных рисков. Как ММК [Магнитогорский металлургический комбинат] защищался от доллара / А.Косарев // Финансовый директор. – 2009. – № 4-5. –

С. 66-70.

3. Інвестиції

Україна. Кабінет Міністрів.

Деякі питання фінансування у 2009 році об'єктів за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів: розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. 933-р / Україна. Кабінет Міністрів // Орієнтир. – 2009. – № 36.-

19 серпня. – С. 7-13.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про надання у 2009 році державних гарантій для виконання інвестиційних проектів: постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року № 686 / Україна. Кабінет Міністрів //Урядовий кур'єр. – 2009. – № 128.- 18 липня. – С. 13.

Берестенко, В.И. Инвестиции и внешние эффекты /В.И.Берестенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 12. – С. 18-20.

Берестенко, В.И. Региональная и отраслевая структура инвестиций и их эффективность / В.И.Берестенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 13. – С. 22-26.

Коломиец, А.Н. Синергия кластеров в стратегии развития национальных конкурентных преимуществ / А.Н.Коломиец, Мохаммед Собхи Кдеир Хавамлех // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 176-181.

Крейдич, І.М. Перспективи розвитку інвестиційного процесу в Україні / І.М.Крейдич // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 14. – С. 6-8.

Крейдич, І.М. Прогнозування прямих іноземних інвестицій та інвестицій в основний капітал в Україні / І.М.Крейдич //Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 12. – С. 2-7.

Крейдич, І.М. Регулювання інвестиційної діяльності проведенням гнучкої амортизаційної політики / І.М.Крейдич //Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009. – № 13. – С. 8-11.

Кулаєць, М.М. Теоретико-методологічні засади інноваційно-інвестиційної діяльності / М.М.Кулаєць // Проблеми освіти. – 2009. – № 59. – С. 100-102.

Кутрань, К.В. Особливості венчурного інвестування в Україні / К.В.Кутрань // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. –

№ 14. – С. 12-16.

Лєонов, С.В. Впровадження системи управлінського обліку в банку - шлях до зміцнення його інвестиційного потенціалу /С.В.Лєонов // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2,

№ 3. – С. 101-105.

Любімов, В.І. Інвестиційне середовище та його роль у залученні прямих іноземних інвестицій / В.І.Любімов // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 13. – С. 4-6.

Любімов, В.І. Оцінювання інвестиційного середовища в умовах ризику / В.І.Любімов // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 14. – С. 2-5.

Любімов, В.І. Соціально-економічна сутність інвестицій у процесі їхньої реалізації / В.І.Любімов // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 12. – С. 8-11.

Макарюк, О.В. Напрями забезпечення фінансової безпеки через регулювання інвестиційного ринку / О.В.Макарюк //Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С. 38-42.

Мєдвєдкова, Н.С. Шляхи залучення та ефективного використання іноземних інвестицій у металургійній галузі України /Н.С.Мєдвєдкова // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 13. – С. 7-10.

Порвін, М.Ю. Механізми створення привабливого інвестиційного клімату в промисловості / М.Ю.Порвін // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 13. – С. 11-13.

Ржавський, Д.М. Особливості здійснення прямих іноземних інвестицій в країнах центральної і східної Європи в період загострення світової фінансової кризи / Д.М.Ржавський //Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 13. – С. 20-21.

Чернікова, О.В. Залучення інвестицій у транспортну галузь України / О.В.Чернікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 12. – С. 16-17.

Шматенко, Р.М. Формування державної стимулюючої системи інноваційного розвитку підприємств на основі досвіду економічно розвинених країн / Р.М.Шматенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 12. – С. 21-23.

4. Інновації

Україна. Кабінет Міністрів.

До парламентських слухань на тему: ";Стратегія розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів";: Інформаційно-аналітичні матеріали. Світовий досвід та вітчизняна практика забезпечення розвитку інноваційної діяльності / Україна. Кабінет Міністрів // Економіст. Український журнал. – 2009. –

№ 6. – С. 18-27.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року № 680-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 114.- 27 червня. – С. 12-13.

Ганущак, Л.М. Імітаційна модель управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств машинобудівної галузі /Л.М.Ганущак // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. –

С. 73-79.

Гончарова, Н.П. Інноваційна економіка: проблеми і пріоритети / Н.П.Гончарова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С. 11-19.

Дмитренко, М. Інноваційний розвиток суспільства в контексті циклічного розвитку продуктивних сил / М.Дмитренко //Політичний менеджмент. – 2009. – № 2. – С. 136-145.

Євтушенко, В.М. Оцінювання ефективності інноваційної сфери та інноваційної компоненти в діяльності наукових організацій / В.М.Євтушенко // Науково-технічна інформація. – 2009. – № 2. – С. 22-28.

Климова, І.Г. Методи та інструменти фінансово-кредитного механізму державної підтримки інноваційної сфери у країнах з ринковою економікою / І.Г.Климова // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009. – № 11. – С. 26-32.

Концепція розвитку національної інноваційної системи //Економіст. Український журнал. – 2009. – № 6. – С. 15-17.

Кузьмін, О.Є. Фінансова складова в розвитку й функціонуванні національної інноваційної системи / О.Є.Кузьмін, Т.М.Шотік // Фінанси України. – 2009. – № 5. – С. 21-30.

Стратегія інноваційного розвитку може перетворити України на сильну, впливову, економічно розвинуту державу : обговоренню Стратегії інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів були присвячені парламентські слухання // Освіта України. – 2009. – № 47-48.- 26 червня. – С. 2-3.

Халилов, А.Э. Организационная структура инновационной стратегии Украины / А.Э.Халилов // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 5. – С. 11-14.

5. Праця. Організація праці

Безтелесна, Л. Людський розвиток: підходи до трактування суті та умов його забезпечення / Л.Безтелесна // Економіка України. – 2009. – № 7. – С. 4-12.

Какой порядок расчета при увольнении? // Юридическая консультация. – 2009. – № 13.- июль. – С. 3.

Крюкова, І. Проблеми ергономіки / І.Крюкова // Економіка України. – 2009. – № 6. – С. 22-29.

Мишенин, Е.В. Социальный капитал: теоретические подходы к формированию сущности и содержания / Е.В.Мишенин, Н.В.Олейник // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2,

№ 3. – С. 84-91.

Слезко, В. Не жги центр занятости. Он ";занимает";, как умеет / В.Слезко // Кампус. – 2009. – № 4. – С. 40-43.

Шишкін, В.О. Проблема плинності кадрів на підприємстві та шляхи її вирішення / В.О.Шишкін, Н.В.Лозова // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 12. – С. 47-48.

6. Заробітна плата

Меренкова, С. Деякі питання оплати праці працівників бухгалтерських служб / С.Меренкова // Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 30.- 10 серпня. – С. 27-28.

Меренкова, С. Посадовий оклад працівників централізованої бухгалтерії районного відділу освіти /С.Меренкова // Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 30.- 10 серпня. – С. 28-30.

Мінімальні заробітна плата та пенсія збільшилися // Праця і зарплата. – 2009. – № 25.- 8 липня. – С. 1.

Оверковський, Б. Мінімальна зарплата: якою їй бути в Україні / Б.Оверковський // Профспілкові вісті. – 2009. – № 33.-

21 серпня. – С. 4.

Про встановлення тарифних розрядів [бібліотекарів] // Праця і зарплата. – 2009. – № 30.- 12 серпня. – С. 15.

Синько, Н. Обчислення середньої зарплати для оплати часу відпустки / Н.Синько // Праця і зарплата. – 2009. – № 31.-

19 серпня. – С. 11.

Синько, Н. Про оплату праці / Н.Синько // Праця і зарплата. – 2009. – № 30.- 12 серпня. – С. 14.

Синько, Н. Якщо заробітну плату, заборговану за 1998-2000рр., виплачуватимуть у серпні 2009 р. / Н.Синько // Праця і зарплата. – 2009. – № 30.- 12 серпня. – С. 12.

Циганенко, В. Винагорода автора: форма та умови виплати /В.Циганенко, С.Строїч // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – № 57.- 19 червня. – С. 16.

Як оплачується праця бібліотекарів навчальних закладів? //Праця і зарплата. – 2009. – № 30.- 12 серпня. – C. 16.

7. Відпустка

Украина. Министерство труда и социальной политики.

О перенесении дополнительного социального отпуска в случае временной нетрудоспособности работника: письмо Министерства труда и социальной политики Украины от 19.02.2009 г.

№ 34/13/116-09 / Украина. Министерство труда и социальной политики // Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 31.- 17 августа. –

С. 16-17.

Вітковська, О. Відпускні не індексуються / О.Вітковська //Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 24.- 22 червня. – С. 24.

Коркушко, В. Право на невикористані щорічні відпустки /В.Коркушко // Праця і зарплата. – 2009. – № 29.- 5 серпня. – С. 19.

Сташкив, Т. Вопросы предоставления компенсации за неиспользованный отпуск / Т.Сташкив // Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 31.- 17 августа. – С. 30-31.

Тимошенко, В. Додаткові відпустки / В.Тимошенко //Діалог. – 2009. – № 25.- 25 червня. – С. 2.

У кого самый продолжительный отпуск? // Юридическая консультация. – 2009. – № 14.- июль. – С. 16.

Щорічні відпустки, порядок та умови їхнього надання: роз'яснює начальник відділу режимів праці, нормування та професійної класифікації Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці Мінпраці України Т.Сташків // Праця і зарплата. – 2009. – № 25.- 8 липня. – С. 18.

8. Охорона праці

Україна. Закони.

Про внесення змін до статей 21 та 33 Закону України ";Про охорону праці";: Закон України від 4 червня 2009 року № 1454-VI /Україна. Закони // Голос України. – 2009. – № 124.- 8 липня. –

С. 10-11.

Юридичний вісник України. Додаток. – 2009. – № 29.-

18-24 липня. – С. 10-11.

Україна. Закони.

Про охорону праці: Закон України від 14.10 1992 року

№ 2694-ХІІ (із змінами) / Україна. Закони // Юридичний вісник України. Додаток. – 2009. – № 26.- 27 червня-3 липня. – С. 5-15.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про внесення зміни до пункту 42 Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві: постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 739 / Україна. Кабінет Міністрів // Праця і зарплата. – 2009. – № 28.- 29 липня. – С. 7.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про схвалення Концепції проекту Закону України ";Про Основні засади державної політики у сфері профілактики травматизму невиробничого характеру";: розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 червня 2009 року № 632-р / Україна. Кабінет Міністрів // Орієнтир. – 2009. – № 31.- 15 липня. – С. 15.

Вишневська, Н. Медогляд як складова профілактичної роботи: Одним із суттєвих засобів забезпечення охорони праці на виробництві є проведення такого комплексного заходу, як медичний огляд / Н.Вишневська // Охорона праці. – 2009. – № 7. – С. 45-46.

Дуброва, Н.Й. Методичні рекомендації щодо організації системи управління охороною праці в навчальних закладах /Н.Й.Дуброва // Безпека життєдіяльності. – 2009. – № 7. – С. 23-31.

Кулик, С. Озброїти працівника знаннями: На Придніпровській залізниці функціонує Дорожній навчально-методичний центр охорони праці та пересувний вагон охорони праці / С.Кулик // Охорона праці. – 2009. – № 7. – С. 36.

9. Ринок праці. Працевлаштування

Аддесі, В. Реформи ринку праці як причина нещодавньої ";італійської головоломки"; / В.Аддесі, Р.Тіллі // Журнал європейської економіки. – 2009. – Т. 8, № 1. – С. 5-21.

Акімов, Д. Явища толерантності і мігрантофобії в умовах сучасної трудової міграції / Д.Акімов // Освіта України. – 2009. –

№ 46.- 23 червня. – С. 11.

Ищем работу в Сети!: Интернет // Кампус. – 2009. – № 4. –

С. 48-51.

Іляш, О. Негативні наслідки міжнародної міграції людських ресурсів за умови формування в Україні зони вільної торгівлі /О.Іляш // Журнал європейської економіки. – 2009. – Т. 8, № 1. –

С. 50-59.

Коваль, Л. Перше робоче місце гарантує держава: на запитання, яких заходів вживає Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту щодо працевлаштування молоді, зокрема забезпечення її першим робочим місцем, відповідає очільник міністерства Ю.Павленко / Л.Коваль // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 118.-

4 липня. – С. 9.

Кузнецова, Н.Б. Кадри інноваційного типу: сутність, значення та особливості формування в умовах розвитку інноваційної економіки / Н.Б.Кузнецова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С. 115-121.

Павлюк, И. Безработица с европейским гражданством: в Евросоюзе не на шутку встревожены рекордным ростом безработицы / И.Павлюк // Украинская техническая газета. – 2009. – № 26.- 23 июня. – С. 9.

Про ситуацію на ринку праці України // Праця і зарплата. – 2009. – № 29.- 5 серпня. – С. 2.

Створити конкурентні переваги національного ринку праці з урахуванням досвіду європейських держав: про це повідомила міністр праці та соціальної політики Л.Денисова на саміті ";Глобальна криза зайнятості"; // Праця і зарплата. – 2009. – № 24.- 24 червня. – С. 3.

Ткачук, О.В. Стандартизація професійного розвитку кадрів: світовий досвід та можливості використання в Україні / О.В.Ткачук // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. –

С. 220-226.

10. Регіональна економіка

Бутенко, А.І. Феномен кластера у формуванні інноваційної моделі економіки регіону / А.І.Бутенко, Є.В.Лазарєва // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009. – № 11. – С. 14-19.

Величко, В. Розробка теоретичних засад перехідної економіки Китаю та їх регіональний аспект / В.Величко //Економіка України. – 2009. – № 7. – С. 49-63.

Геєць, І.О. Особливості формування сучасного корпоративного сектора економіки України / І.О.Геєць // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 5. – С. 3-6.

Кваша, Т.К. Регіональна інфраструктура України: стан і джерела фінансування / Т.К.Кваша, О.О.Руденко // Науково-технічна інформація. – 2009. – № 2. – С. 11-19.

Кириченко, О.А. Нормативно-правове регулювання системи економічної безпеки підприємства / О.А.Кириченко, О.Л.Коробчинський // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. –

№ 12. – С. 31-34.

Ковальова, Ю.М. Практичні приклади функціонування кластерів у світі / Ю.М.Ковальова, Н.В.Алишева // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 92-100.

Крупін, В.Є. Шляхи вдосконалення інформаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності територіально-виробничих систем / В.Є.Крупін // Науково-технічна інформація. – 2009. – № 2. – С. 55-59.

Маслова, Г. Система інформатизації та її застосування в управлінні регіоном / Г.Маслова, В.Усольцев // Економіка України. – 2009. – № 7. – С. 21-28.

Сарана, О.Ю. Оцінка впливу факторів глобалізації на динаміку розвитку національних систем / О.Ю.Сарана // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 6. – С. 3-7.

Ткаченко, Н.В. Фінансова стійкість страхових компаній: теоретичні підходи / Н.В.Ткаченко // Фінанси України. – 2009. –

№ 6. – С. 104-121.

Фролова, Т. Особливості та перспективи корпоратизації підприємств / Т.Фролова, Т.Римар // Економіка України. – 2009. – № 6. – С. 39-52.

Цеханович, В.Б. Региональные программы как метод государственного регулирования / В.Б.Цеханович // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С. 191-199.

Яремко, Л. Регіон як основна ланка протистояння фінансово-економічній кризі / Л.Яремко // Економіст. Український журнал. – 2009. – № 6. – С. 36-38.

11. Форми організації в економіці

Україна. Президент.

Про стимулювання розвитку підприємницької діяльності в умовах світової фінансової кризи : указ Президента України від 22 червня 2009 року № 466/2009 / Україна. Президент // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 114.- 27 червня. – С. 12.

Праця і зарплата. – 2009. – № 25.- 8 липня. – С. 9.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про утворення місцевих та регіональних галузевих рад підприємців : постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 518 Київ / Україна. Кабінет Міністрів // Орієнтир. – 2009. – № 27.- 24 червня. – С. 10.

Блащук, Т. Фізична особа як суб'єкт підприємницької діяльності / Т.Блащук // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 7. – С. 161-163.

Бутко, М. Генезис соціальної відповідальності бізнесу та її становлення в Україні / М.Бутко, М.Мурашко // Економіка України. – 2009. – № 7. – С. 74-85.

Зеленина, Е. Малый бизнес: время ";Ч"; / Е.Зеленина //Украинская техническая газета. – 2009. – № 26.- 23 июня. – С. 7.

Кармазин, В. Билет на зарубежный рынок / В.Кармазин //Финансовый директор. – 2009. – № 4-5. – С. 4-9.

Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: національна доповідь / Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва // Економіст. Український журнал. – 2009. – № 5. – С. 18-63.

Цобер, І.Ю. Аналіз підходів до оцінювання конкурентоспроможності підприємств / І.Ю.Цобер // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С. 151-155.

Чубай, В.М. Факторна модель оцінювання конкурентоспроможності машинобудівних підприємств /В.М.Чубай // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С. 156-163.

12. Промислові підприємства

АОЗТ ";Сумский фарфоровый завод";: флагман отечественного производства // Ділові новини. – 2009. – № 2. – С. 20-21.

Геренко, О. Український сир із французьким шармом: компанія ";Шостка Бел Україна"; організувала прес-тур для представників всеукраїнських ЗМІ / О.Геренко // Сумщина. – 2009. – № 76-77.- 17 липня. – С. 8.

Єгорченко, Н.О. Організація науково-технічного та інноваційного розвитку українських підприємств у глобальній економіці / Н.О.Єгорченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 14. – С. 17-19.

Жмурков, В. Чому зазіхають на флагман вітчизняної хімії?: Колишній флагман вітчизняної хімічної індустрії - ВАТ ";Сумихімпром"; - повністю зупинив роботу / В.Жмурков // Голос України. – 2009. – № 146.- 7 серпня. – С. 8-9.

Карачина, Н.П. Моделювання економічної поведінки підприємства на рівні мікроекономічного аналізу / Н.П.Карачина //Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. –

С. 114-122.

Кодацкий, В.П. Проблемы планирования на промышленном предприятии / В.П.Кодацкий // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 6. – С. 7-9.

Концерну ";Укрросметал"; - 15 років // Ділові новини. – 2009. – № 2. – С. 10-13.

ОАО ";Selmi"; - 50 лет // Ділові новини. – 2009. – № 2. –

С. 16-18.

13. Фінанси

Булана, О. Надання субсидій за нормами СОТ та державної допомоги згідно з правилами ЄС: нормативно-правове регулювання та практика застосування / О.Булана // Економіст. Український журнал. – 2009. – № 6. – С. 42-45.

Гнибіденко, І. Вплив світової фінансово-економічної кризи на соціальну сферу України / І.Гнибіденко // Економіка України. – 2009. – № 7. – С. 64-74.

Гришин, О.Г. Математична модель електронної платіжної системи як об'єкта керування / О.Г.Гришин, О.С.Біліловець //Управляющие системы и машины. – 2009. – № 3. – С. 72-86.

Долінський, Л.Б. Оцінка вартості векселів із урахуванням ризику неплатежу / Л.Б.Долінський, А.І.Галкін // Фінанси України. – 2009. – № 6. – С. 68-76.

Дубенский, В. Валютный синдром: Финансовая система Украины заметно стабилизировалась. Надолго ли? / В.Дубенский //Украинская техническая газета. – 2009. – № 29.- 28 июля. – С. 4-5.

Каменський, Д. Податкові розслідування діяльності фінансових установ у США: сучасна практика / Д.Каменський //Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 7. – С. 40-45.

Картамишева, О. Правові форми та методи державного регулювання діяльності небанківських фінансових установ /О.Картамишева // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 7. – С. 46-49.

Нехайчук, Д.В. Целевые фонды как составляющая финансовых ресурсов региона / Д.В.Нехайчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 13. – С. 48-50.

Плескач, В.Л. Фінансовий контроль у контексті трансформаційних процесів економіки / В.Л.Плескач, К.С.Жадько //Фінанси України. – 2009. – № 6. – С. 85-92.

Рибалко, Н.О. Фінансові ресурси підприємств: грошові кошти чи щось більше? / Н.О.Рибалко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 14. – С. 28-31.

Сунцова, О.О. Фінанси та економічне зростання: теоретичні аспекти / О.О.Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С. 49-55.

Шеламова, І.Д. Міжнародний досвід формування трансфертних цін / І.Д.Шеламова, В.Р.Костюк // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С. 170-176.

14. Фінансова криза

Барановський, О.І. Сутність і різновиди фінансових криз /О.І.Барановський // Фінанси України. – 2009. – № 5. – С. 3-20.

Фінанси України. – 2009. – № 6. – С. 3-13.

Климчук, Е. Причина финансового кризиса - рыночная экономика / Е.Климчук, В.Тарасов // Фондовый рынок. – 2009. –

№ 27. – С. 2-6.

Ковальчук, А. Уроки фінансової кризи / А.Ковальчук //Урядовий кур'єр. – 2009. – № 115.- 1 липня. – С. 17.

Михайловська, О.В. Світова фінансова криза: роль транснаціональних корпорацій / О.В.Михайловська // Фінанси України. – 2009. – № 6. – С. 93-103.

Хоружий, Г. Соціально-психологічні аспекти фінансової кризи / Г.Хоружий // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 7. – С. 14-16.

15. Бюджет

Інформація про виконання доходної частини міського бюджету станом на 01.06.2009 року // Суми і сумчани. – 2009. –

№ 26.- 26 червня. – С. 5-6.

Кириленко, О. Унікальна роль бюджету у вирішенні проблеми бідності в Україні / О.Кириленко, І.Білоус // Журнал європейської економіки. – 2009. – Т. 8, № 1. – С. 92-106.

Назімова, Н. Нова редакція Бюджетного кодексу України: переваги і недоліки / Н.Назімова // Профспілкові вісті. – 2009. –

№ 29.- 24 липня. – С. 11.

Плескач, В.Л. Концептуальні підходи щодо створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу доходів і видатків бюджетів регіонів / В.Л.Плескач // Фінанси України. – 2009. –

№ 5. – С. 41-55.

16. Податки. Збори

Україна. Кабінет Міністрів.

Про утворення робочої групи з розроблення проекту Стратегії реформування податкової системи: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 859-р / Україна. Кабінет Міністрів // Орієнтир. – 2009. – № 34.- 5 серпня. – С. 11.

Україна. Державна податкова адміністрація.

Про окремі питання оподаткування: лист Державної податкової адміністрації України від 09.07.2009 р. №14430/7/15-0517 / Україна. Державна податкова адміністрація // Фінансова справа. – 2009. –

№ 8.- серпень. – С. 26-27.

Багрій, О.О. Методичні підходи до формування податку на нерухомість в Україні / О.О.Багрій // Науково-технічна інформація. – 2009. – № 2. – С. 51-55.

Басараб, Д. Податки: Україна і світ / Д.Басараб // Вісник податкової служби України. – 2009. – № 29. – С. 12-13.

Мельник, В.М. Механізм прямого оподаткування у фінансовій теорії / В.М.Мельник, Г.Л.Пенякова // Фінанси України. – 2009. – № 5. – С. 66-77.

Никифоров, А.Є. Податкове стимулювання інноваційної діяльності / А.Є.Никифоров, В.М.Диба, В.О.Парнюк // Фінанси України. – 2009. – № 5. – С. 78-86.

Поддубный, В.И. Місцеві податки - не вистачає і на латки /В.И.Поддубный // Фондовый рынок. – 2009. – № 26. – С. 20-27.

Проскура, К.П. Податкові аспекти управління витратами підприємства / К.П.Проскура, Г.О.Зінов'єв // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С. 255-262.

Рождєственська, Л.Г. Зміни пріоритетів в оподаткуванні: міжнародні зіставлення / Л.Г.Рождєственська, М.В.Мазур //Статистика України. – 2009. – № 2. – С. 43-47.

Чернявська, Я.І. Чинники, що впливають на оподаткування в Україні / Я.І.Чернявська // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. –

№ 6. – С. 20-21.

17. Державний борг. Банкрутство

Вахненко, Т.П. Особливості формування державного боргу та управління його складовими в період фінансової кризи /Т.П.Вахненко // Фінанси України. – 2009. – № 6. – С. 14-28.

Оценка риска банкротства. Мнимое или фактическое банкротство / В.М.Зарубинский, Н.И.Демьянов, Е.Я.Кушлык, И.В.Семеренко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С. 80-90.

Приказюк, Н.В. Державні запозичення: світовий досвід та особливості здійснення в Україні / Н.В.Приказюк, Т.П.Моташко //Фондовый рынок. – 2009. – № 22. – С. 26-31.

18. Грошово-кредитна політика

Іткін, Д.Ф. Вплив підприємства на розробку стратегії кредитно-фінансових установ / Д.Ф.Іткін // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 14. – С. 32-33.

Коновалова, С.О. Специфіка кредитно-грошової політики в умовах світової фінансової кризи / С.О.Коновалова // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009. – № 12. – С. 13-16.

Сомик, А.В. Умови середовища реалізації грошово-кредитної політики в Україні / А.В.Сомик // Фінанси України. – 2009. – № 6. – С. 39-52.

19. Банки. Банківська справа

Україна. Закони.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей проведення заходів з фінансового оздоровлення банків: закон України від 24 липня 2009 року № 1617-VI / Україна. Закони // Голос України. – 2009. – № 144.- 5 серпня. – С. 4-5.

Дмитрова, О. Методичні рекомендації щодо оцінки ділової репутації керівників банків / О.Дмитрова, К.Гончарова // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 6. – С. 37-39.

Задерей, Н. Тестирование кризисом: Новая стратегия УкрСиббанка подразумевает переформатирование сети и уклон в сторону некредитных доходов / Н.Задерей // Фондовый рынок. – 2009. – № 22. – С. 14-18.

Зарицька, І. Передумови та особливості прояву сучасної світової банківської кризи / І.Зарицька // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 6. – С. 20-29.

Заруба, Ю. Державне антикризове регулювання у банківському секторі / Ю.Заруба // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 6. – С. 39-41.

Ігнатенко, С. Щодо деяких аспектів відносин банків з аудиторськими фірмами / С.Ігнатенко, Р.Боднарчук // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 7. – С. 44-48.

Корнилюк, Р. Час розплати: як банки повертатимуть зовнішні борги / Р.Корнилюк // Фондовый рынок. – 2009. – № 28. – С. 12-17.

Криклій, А.С. Банківський капітал: соціально-економічна сутність та структура / А.С.Криклій, М.О.Боровікова // Фондовый рынок. – 2009. – № 23. – С. 10-15.

Лямец, С. ";Родовід"; оживает в июле: после завершения рекапитализации банка вкладчики получат доступ к своим деньгам / С.Лямец // Экономические известия. – 2009. – № 107.- 24 июня. – С. 2.

Пазарбазиолу, Д. Усиление украинского банковского сектора: принципы участия государства / Д.Пазарбазиолу, М.Райзер // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009. – № 11. – С. 4-6.

Пацера, М. Проблеми діяльності міжнародної фінансово-банківської системи - в центрі уваги науковців і банкірів / М.Пацера // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 7. – С. 56-59.

Романчукевич, В. Транспарентність як один із найважливіших принципів діяльності Національного банку Чехії /В.Романчукевич // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 7. – С. 60-66.

Рудинська, О.В. Пріоритетні напрямки економічного моделювання в банківській сфері / О.В.Рудинська, О.А.Мартинюк //Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С. 294-299.

Сисоєва, Л.Ю. Взаємодія банків та інститутів спільного інвестування в Україні: проблеми та перспективи / Л.Ю.Сисоєва //Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. –

С. 267-271.

Хитра, І. Адміністративно-правовий механізм забезпечення банківської діяльності в Україні / І.Хитра // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 7. – С. 50-53.

20. Кредитні спілки

Пригуза, П. Кредитні спілки України: проблеми платоспроможності / П.Пригуза // Юридичний вісник України. – 2009. – № 27.- 4-10 липня. – С. 5.

Терещенко, Г.М. Перспективи розвитку кредитних спілок України / Г.М.Терещенко // Фінанси України. – 2009. – № 5. –

С. 87-94.

21. Гроші. Валюта

Витковская, О. Индексация денежных доходов за август 2009 года / О.Витковская // Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 29.- 3 августа. – С. 26-28.

Контопська битва - у сріблі: Національний банк України ввів у обіг ювілейну монету ";350-річчя Конотопської битви";, номіналом 10 гривень // Сумщина. – 2009. – № 67.- 24 червня. – С. 1.

Кочетков, Л. Долар: простий смертний / Л.Кочетков //Сумщина. – 2009. – № 90.- 19 серпня. – С. 3.

Кочетов, Л. Долар: простий смертний: Від світової валюти готується відмовитися навіть її батьківщина - США / Л.Кочетов //Діалог. – 2009. – № 31.- 6 серпня. – С. 2.

Литвицький, В. Дезінфляція і дезрецесія / В.Литвицький //Вісник Національного банку України. – 2009. – № 6. – С.3-11.

Лысенко, Н. Как управлять денежным потоком? Принципы использования концепции ТСМ в условиях ограниченных ресурсов. Часть 2 / Н.Лысенко // Финансовый директор. – 2009. – № 4-5. –

С. 50-60.

Отрощенко, В. Деньги: между прошлым и будущим /В.Отрощенко // Украинская техническая газета. – 2009. – № 30.-

4 августа. – С. 16.

Савин, А. Техника работы с деньгами. Регламенты для казначейства / А.Савин // Финансовый директор. – 2009. – № 4-5. – С. 38-47.

Сирко, Н. Как оценить денежный поток отдельного бизнес-направления / Н.Сирко // Финансовый директор. – 2009. – № 4-5. – С. 61-65.

Старі банкноти вилучатимуться з обігу: вилучення з обігу банкнот зразків 1994, 1995 років та випуску 2000 року номінальною вартістю 10 та 20 гривень // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 118.-

4 липня. – С. 5.

22. Фондовий ринок

Бурмака, М. Здійснення DvP на фондовому ринку України: міжнародний досвід та особливості впровадження / М.Бурмака, С.Антонов // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 7. – С. 18-25.

Горобець, Н.О. Стан і перспективи діяльності інституту реєстраторів в Україні / Н.О.Горобець // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 6. – С. 17-19.

Желіхівська, А.М. Визначення ефективності функціонування інститутів інфраструктури фондового ринку України / А.М.Желіхівська // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 14. – С. 24-27.

Калач, Г.М. Сучасні тенденції фінансової політики у сфері фондового ринку / Г.М.Калач // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С. 216-222.

Ковалева, В. Открытые фонды остаются: [фондовый рынок] / В.Ковалева // Фондовый рынок. – 2009. – № 22. – С. 10-13.

Курганська, Н.М. Особливості обліку фінансових зобов'язань за облігаціями / Н.М.Курганська // Фондовый рынок. – 2009. – № 27. – С. 12-15.

Пасечник, Т.О. Європейська інтеграція фондового ринку України як механізм зниження ризиків / Т.О.Пасечник, О.В.Копилова // Фінанси України. – 2009. – № 6. – С. 77-84.

Приймак, В.І. Моделювання вибору оптимальної опціонної стратегії / В.І.Приймак, Н.А.Купрій // Фінанси України. – 2009. –

№ 6. – С. 58-67.

Святненко, А. Весенний оптимизм: фондовый рынок Украины вырос уже почти в 2,5 раза за 2,5 месяца / А.Святненко //Фондовый рынок. – 2009. – № 22. – С. 8-9.

23. Економічне становище. Економічна політика

Архангельський, Ю. Про точність прогнозування розвитку економіки України на основі міжгалузевого балансу /Ю.Архангельський // Економіка України. – 2009. – № 7. – С. 29-37.

Бабець, І.Г. Досвід державного регулювання міжрегіональної співпраці у країнах Європейського Союзу /І.Г.Бабець // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. –

С. 4-10.

Березянко, Т.В. Інституціональні проблеми розвитку корпоративного сектора / Т.В.Березянко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 14. – С. 20-23.

Березянко, Т.В. Оновлення системи державного регулювання корпоративного сектору / Т.В.Березянко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 13. – С. 30-33.

Березянко, Т.В. Трансформації корпоративних структур у процесі розбудови національної ринковості / Т.В.Березянко //Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 12. – С. 27-30.

Жиляев, И.Б. Определение времени завершения социально-экономических реформ в Украине / И.Б.Жиляев // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 74-83.

Кальченко, В.М. Перший етап реформування ринку електричної енергії. Проблеми та їх рішення / В.М.Кальченко, С.К.Комова // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 5. – С. 18-24.

Ковалев, А. Потребительская ценность в сфере услуг /А.Ковалев // Маркетинг и реклама. – 2009. – № 6. – С. 30-35.

Ковеня, Т.В. Підсумки роботи хімічного комплексу України у 2008 році. Основні тенденції та прогноз розвитку галузі на 2009 рік / Т.В.Ковеня // Хімічна промисловість України. – 2009. – № 3. – С. 3-17. – Закінчення, початок у № 2 2009 р.

Колесник, О.О. Еволюція статистики туризму /О.О.Колесник // Статистика України. – 2009. – № 2. – С. 39-43.

Кудря, Я.В. Принципи і системи управління корпораціями в машинобудуванні: суть, взаємозв'язок, значення / Я.В.Кудря //Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 12. – С. 40-46.

Макарова, О. Соціальний захист в Україні: сучасні проблеми та спадщина минулого / О.Макарова // Праця і зарплата. – 2009. – № 27.- 22 липня. – С. 4-5.

Подлєсна, В.Г. Проблеми реформування житлово-комунального господарства / В.Г.Подлєсна // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 132-136.

Ставицький, А.В. Етапи довгострокового прогнозування /А.В.Ставицький // Науково-технічна інформація. – 2009. – № 2. – С. 19-22.

Унинець-Ходаківська, В.П. Роль державного регулювання на ринку фінансових послуг / В.П.Унинець-Ходаківська //Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С. 238-247.

Урванцева, Т. Цена вопроса - вопрос цены: специфика ценообразования в период кризиса / Т.Урванцева // Финансовый директор. – 2009. – № 4-5. – С. 28-31.

Шаблиста, Л. Механізми подолання збитковості підприємств і забезпечення їх фінансової стійкості / Л.Шаблиста //Економіка України. – 2009. – № 6. – С. 53-64.

24. Економічна криза

Архангельский, Ю.С. Общие причини кризиса и меры борьбы с ним / Ю.С.Архангельский // Фондовый рынок. – 2009. –

№ 22. – С. 2-4.

Бондаренко, Д. МВФ подсчитал кризис: Мир тратит на кризис $ 10,8 трлн., залезая в долговую яму / Д.Бондаренко //Экономические известия. – 2009. – № 133.- 3 августа. – С. 6.

Валлерстайн, И. Иммануил Валлерстайн о современном кризисе / И.Валлерстайн // Социологические исследования. – 2009. – № 6. – С. 91-94.

Елкина-Старк, Л. Кризис - время перемен? / Л.Елкина-Старк // Финансовые услуги. – 2009. – № 3. – С. 25-27.

Ковтун, Н.В. Статистична оцінка передумов економічної кризи в Україні / Н.В.Ковтун // Статистика України. – 2009. – № 2. – С. 33-39.

Малиновский, Б. Время собирать камни: год в ВТО: Экономический кризис нивелировал ряд новых возможностей Украины на мировых рынках, подаренных ВТО. Но плюсы тоже налицо / Б.Малиновский // Украинская техническая газета. – 2009. – № 30.- 4 августа. – С. 4-5.

Нечай, А. Государственное регулирование фондового рынка и кризис: кто кого? / А.Нечай // Финансовые услуги. – 2009. –

№ 3. – С. 2-6.

Сколотяный, Ю. Владимир Стельмах: ";Главная причина кризиса - политика и революционный пафос социального популизма. А от него идут все остальные метастазы"; /Ю.Сколотяный, А.Дубинский // Фондовый рынок. – 2009. – № 25. – С. 10-16.

Чернова, І.М. Скористаємося кризою, або як увійти у двері, що відкрили? / І.М.Чернова // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 3. – С. 9-10.

25. Джерела отримання продуктів харчування

Генетично модифіковані рослини: ризик чи небезпека? //Освіта України. – 2009. – № 55.- 24 липня. – С. 4.

Обережно ГМ-продукти // Голос України. – 2009. – № 143.-

4 серпня. – С. 14.

Усі проблеми зі здоров'ям через ГМ продукти // Голос України. – 2009. – № 148.- 11 серпня. – С. 12.

Чим небезпечні ГМО для навколишнього середовища? //Голос України. – 2009. – № 138.- 28 липня. – С. 9.

26. Торгівля

Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Програми розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року: постанова Кабінету Міністрів України від

24 червня 2009 року № 632 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 126.- 16 липня. – С. 12.

Україна. Міністерство економіки.

Щодо застосування норм положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти / Україна. Міністерство економіки //Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 24.- 22 червня. – С. 7-11.

Аптекар, С. Розвиток конкуренції в Україні / С.Аптекар, О.Жамойда // Економіка України. – 2009. – № 7. – С. 13-21.

Балик, У.О. Застосування реклами для покращення показників життєвого циклу інноваційного товару / У.О.Балик //Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 13. – С. 27-29.

Гладченко, А. Лизинговый капкан: лизинг в Украине по-прежнему остается единственным инструментом приобретения техники для бизнеса: банки практически остановили кредитование /А.Гладченко // Logistics. Логистика. – 2009. – № 5-6. – С. 36-39.

Исследование информационного рынка России //Маркетинговые исследования. – 2009. – № 3 (34). – С. 50-51.

Ковальова, В. Фондові біржі влаштовують тарифну війну? /В.Ковальова // Фондовый рынок. – 2009. – № 25. – С. 6-9.

Філюк, Г.М. Вплив бюджетно-податкової політики на трансформацію ринкових структур в Україні / Г.М.Філюк //Фінанси України. – 2009. – № 5. – С. 56-65.

Ягольник, А. Закон о недобросовестной конкуренции: разъясняет Антимонопольный комитет / А.Ягольник // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – № 64.- 13 июля. – С. 36-40.

27. Маркетинг

Безбородова, Т.В. Впровадження методики оцінки інформаційного потенціалу маркетингової діяльності підприємств машинобудування / Т.В.Безбородова // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 13. – С. 51-54.

Кирилова, О.В. Маркетинг на ринку туристичних послуг /О.В.Кирилова // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 3. – С. 57-59.

Окландер, М.А. Стратегічні маркетингові дослідження перспектив впливу наукових досліджень на інноваційний розвиток національної економіки / М.А.Окландер // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 3. – С. 14-20.

Томин, О. Маркетинг. А теперь серьезно! / О.Томин //Маркетинг и реклама. – 2009. – № 6. – С. 38-39.

Тренды в маркетинге и рекламе: жажда рационального результата в цифре // Маркетинг и реклама. – 2009. – № 6. – С. 21.

Унинець, О.М. Стратегії фінансового маркетингу на регіональному рівні / О.М.Унинець, Л.М.Кострач // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С. 229-237.

Федорченко, А.В. Маркетингові дослідження та прийняття управлінських рішень у складних економічних системах /А.В.Федорченко // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 3. – С. 24-29.

28. Зовнішня торгівля. Міжнародні економічні зв’язки

Закомлистов, С.В. Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства / С.В.Закомлистов //Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 13. – С. 55-56.

Крисоватий, А.І. Економічний зміст і складові митної системи держави / А.І.Крисоватий, В.П.Мартинюк // Фінанси України. – 2009. – № 6. – С. 29-38.

Курищук, В. Державна фінансова підтримка експортної діяльності в Україні / В.Курищук // Економіст. Український журнал. – 2009. – № 6. – С. 39-41.

Мельник, Л.Г. Инвестиционная деятельность в контексте зкологизации зкономики Китая / Л.Г.Мельник, Ж.Ли // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009. – № 12. – С. 24-29.

Олефір, В. Перспективи світової економіки (огляд прогнозів) / В.Олефір // Економіст. Український журнал. – 2009. – № 6. –

С. 33-35.

Панфілова, Т. Україна в глобальному торговельному та інвестиційному середовищі / Т.Панфілова // Економіка України. – 2009. – № 6. – С. 75-84.

Сайкевич, М.І. Вплив міжнародного кредитування на перспективи розвитку економіки України / М.І.Сайкевич, Л.Є.Лебединець // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С. 43-48.

29. Організація виробництва

Баліцька, В.В. Тенденції капіталоутворення вітчизняних підприємств / В.В.Баліцька // Науково-технічна інформація. – 2009. – № 2. – С. 37-47.

Волошина, К.А. Оцінка стану ділової активності підприємства / К.А.Волошина, В.В.Комірна // Фондовый рынок. – 2009. – № 24. – С. 18-23.

Дерев'янко, Ю.М. Оцінка ефективності використання обмежених ресурсів підприємств машинобудівної галузі /Ю.М.Дерев'янко // Механізм регулювання економіки. – 2008. –

Т. 2, № 3. – С. 161-165.

Долгопятова, І.С. Облік, аналіз і аудит фінансових результатів на малих підприємствах / І.С.Долгопятова //Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009. – № 13. – С. 12-16.

Журбенко, Н. Кризис в логистике: аналитики рынка уверены, что 2009 год будет самым сложным / Н.Журбенко //Logistics. Логистика. – 2009. – № 5-6. – С. 10-13.

Крисак, А.О. Формування інноваційного потенціалу малого підприємства / А.О.Крисак // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 12. – С. 24-26.

Ластовляк, О.В. Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку, її аналіз та контроль / О.В.Ластовляк //Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009. – № 13. – С. 17-21.

Пономарьова, О.С. Вплив якості продукції на конкурентоспроможність підприємства / О.С.Пономарьова, Г.Ю.Кучерук // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 5. – С. 7-9.

Сіднєва, Ж.К. Інноваційні технології у сфері управління якістю / Ж.К.Сіднєва // Науково-технічна інформація. – 2009. –

№ 2. – С. 47-51.

Сумец, А.М. Экспертные оценки в маркетинговых исследованиях: специфика вопроса / А.М.Сумец // Маркетинговые исследования. – 2009. – № 3 (34). – С. 66-71.

TMS: Проблемы транспортной логистики и их решение //Logistics. Логистика. – 2009. – № 5-6. – С. 32-35.

Ціпан, О.Я. Основні аспекти і проблеми розвитку бенчмаркінгу в Україні / О.Я.Ціпан // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 5. – С. 9-11.

Ядранський, Д. Нормування праці як управлінський інструмент запобігання соціальній кризі / Д.Ядранський //Соціальна психологія. – 2009. – № 2. – С. 85-92.

30. Управління. Менеджмент

Аналіз розвитку систем управління соціальною відповідальністю підприємства та проблеми їх упровадження в Україні / Л.Корчевна, В.Новіков, В.Домницьна, В.Жогло //Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2009. – № 3. – С. 50-53.

Божко, В.П. Кількісна оцінка ділової репутації підприємства / В.П.Божко, Г.С.Сінько // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. –

№ 5. – С. 15-17.

Кислий, В.М. Формування системи показників для управління природним потенціалом регіону / В.М.Кислий, Г.М.Шевченко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 44-49.

Крикунов, М. Кому он нужен, этот маркетинговый менеджмент? / М.Крикунов // Маркетинг и реклама. – 2009. – № 6. – С. 24-28.

Кудря, Я.В. Теоретичний аналіз суті управління корпораціями в машинобудуванні України / Я.В.Кудря // Фондовый рынок. – 2009. – № 23. – С. 20-29.

Літовченко, Б. Зміна парадигми стратегічного менеджменту у контексті економіки знань / Б.Літовченко // Журнал європейської економіки. – 2009. – Т. 8, № 1. – С. 76-91.

Лукаш, О.А. Стратегічні підходи щодо підвищення еколого-економічної ефективності транскордонного співробітництва /О.А.Лукаш // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2,

№ 3. – С. 68-73.

Люлёв, А.В. Особенности и тенденции развития предприятий машиностроительной отрасли / А.В.Люлёв //Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 154-160.

Мамчук, І.В. Урахування та аналіз природоохоронних витрат у системі екологічного менеджменту / І.В.Мамчук, М.Ю.Абрамчук // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 233-240.

Мозенков, О.В. Механізм управління процесом санації підприємств-банкрутів / О.В.Мозенков // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С. 122-126.

Москаленко, В.О. Модель механізму формування кадрового потенціалу підприємств харчової промисловості України /В.О.Москаленко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 14. – С. 38-40.

Одноволик, В.І. Контролінг - сучасна концепція забезпечення стабільного розвитку підприємства / В.І.Одноволик //Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С. 127-130.

Половян, О.В. Особливості управління малим підприємством / О.В.Половян, К.Г.Петренко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С. 131-135.

Потєряхін, О. Самоефективність і мотивація страхової діяльності / О.Потєряхін // Страхова справа. – 2009. – № 2. –

С. 50-53.

Рудковский, В.Н. От аттестации к мотивации /В.Н.Рудковский, В.Н.Пик // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2009. – № 3. – С. 59-61.

Турило, А.М. Оцінка вартості підприємства в системі фінансово-економічної стратегії його розвитку / А.М.Турило //Фінанси України. – 2009. – № 5. – С. 95-100.

Усик, С.П. Вибір стратегії розвитку з урахуванням ступеня готовності підприємства до стратегічних змін / С.П.Усик //Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С. 142-150.

Чигрин, О.Ю. Підходи до екологізації інноваційного підприємництва / О.Ю.Чигрин, Л.В.Сапун // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 55-61.

Шаманська, О.І. Стратегічне планування інноваційної діяльності в системі ресурсного потенціалу підприємства /О.І.Шаманська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С. 164-169.

Шапочка, Н.К. Проектирование продукта в системе управления отходами / Н.К.Шапочка, Т.И.Шевченко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 137-142.

Місця збереження документів:

Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх

Учбовий зал – 3 поверх

Науковий зал – 4 поверхСкачать документ

Похожие документы:

  1. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 8-0542-33-10-39 mdu edu ua | library_ssu@ нові надходження літератури

    Документ
    ... Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 8-0542-33-10-39mdu.edu.ua | library_ssu@ Нові надходження літератури Поточний інформац ... Енциклопедія Сучасної Укра ... 10, НауЗ. – 3) 19. Економіка праці. Регіональна економіка ...
  2. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 8-0542-33-10-39 mdu edu ua | library_ssu@ проблеми вищої школи

    Документ
    ... Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 8-0542-33-10-39mdu.edu.ua | library_ssu@ Проблеми вищої школи Поточний інформац ... університету "Львівська політехніка" ... ональний економічнийуніверситет: минуле, сучасне, ...

Другие похожие документы..