Главная > Документ


У межах загального ліцензованого обсягу:

Напрями підготовки

Спеціальності (спеціалізації)

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

0305

Економіка та підприємництво

8.03050301

Міжнародна економіка

50

---

1

---

13 400

---

8.03050801

Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

45

25

1

1

13 400

12 300

8.03050802

Банківська справа

60

---

1

---

11 200

---

8.03050901

Облік і аудит

50

50

1

1

11 200

10 600

8.03050401

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

40

50

1

1

11 200

10 600

8.03050701

Маркетинг

20

25

1

1

12 300

10 600

8.03051001

Товарознавство і комерційна діяльність

90

30

1,5

1,5

Товарознавство непродовольчих товарів і комерційна діяльність

50

15

1,5

1,5

9 450

6 950

Товарознавство продовольчих товарів і комерційна діяльність

40

15

1,5

1,5

9 450

6 950

8.03051002

Товарознавство та експертиза в митній справі

55

25

1,5

1,5

13 500

9 000

0306

Менеджмент і адміністрування

8.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

50

30

1,5

1,5

10 500

7 100

0505

Машинобудування та матеріалообробка

8.05050313

Обладнання переробних і харчових виробництв

50

25

1

1,5

7 800

6 450

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

8.05170113

Технології в ресторанному господарстві

50

25

1,5

1,5

9 500

7 000

1401

Сфера обслуговування

8.14010101

Готельна і ресторанна справа

25

-

1,5

---

13 400

---

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

У межах загального ліцензованого обсягу:

Напрями підготовки

Спеціальності (спеціалізації)

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

0305

Економіка та підприємництво

7.03050301

Міжнародна економіка

55

25

1,0

1,0

12 300

7 500

7.03050801

Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

75

315

1,0

1,0

12 300

7 500

7.03050802

Банківська справа

0

40

---

1,0

---

7 500

7.03050901

Облік і аудит

100

320

1,0

1,0

10 100

6 600

7.03050401

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

105

345

1,0

1,0

10 100

6 600

7.03050701

Маркетинг

130

160

1,0

1,0

10 100

6 600

7.03051001

Товарознавство і комерційна діяльність

120

410

1,0

1,0

Товарознавство непродовольчих товарів і комерційна діяльність

70

205

1,5

1,5

7 800

5 600

Товарознавство продовольчих товарів і комерційна діяльність

50

205

1,5

1,5

7 800

5 600

7.03051002

Товарознавство та експертиза в митній справі

80

50

1,5

1,5

12 550

7 600

0306

Менеджмент і адміністрування

7.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

115

195

1,0

1,0

10 600

6 600

0505

Машинобудування та матеріалообробка

7.05050313

Обладнання переробних і харчових виробництв

125

175

1,0

1,5

6 500

4 200

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

7.05170113

Технології в ресторанному господарстві

175

425

1,0

1,5

8 000

5 600

1401

Сфера обслуговування

7.14010101

Готельна і ресторанна справа

25

40

1,0

1,0

12 300

7 500

У тому числі:

Маріупольський навчально-консультаційний центр

0305

Економіка та підприємництво

7.03050401

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

-

50

-

1,0

-

6 600

7.03050801

Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

-

50

-

1,0

-

7 500

Криворізький навчальний центр

0305

Економіка та підприємництво

7.03051001

Товарознавство і комерційна діяльність

-

50

-

1,0

-

5 600

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

-

-

7.05170113

Технології в ресторанному господарстві

-

50

-

1,0

-

5 600

Луганський навчальний центр

0305

Економіка та підприємництво

7.03050801

Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

-

50

-

1,0

-

7 500

7.03051001

Товарознавство і комерційна діяльність

-

25

-

1,0

-

5 600

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

7.05170113

Технології в ресторанному господарстві

-

25

-

1,0

-

5 600

Севастопольський економіко-технологічний факультет

0305

Економіка та підприємництво

-

-

7.03050901

Облік і аудит

40

-

1,0

-

6 600

7.03050401

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

-

35

-

1,0

-

6 600

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

-

-

7.05170113

Технології в ресторанному господарстві

-

25

1,0

-

5 600

Сімферопольський навчальний центр

0305

Економіка та підприємництво

-

-

7.03050901

Облік і аудит

20

-

1,0

-

6 600

7.03050701

Маркетинг

20

-

1,0

-

6 600

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

-

-

7.05170113

Технології в ресторанному господарстві

-

60

-

1,0

-

5 600

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

У межах загального ліцензованого обсягу:

Галузь знань

Напрями підготовки, спеціалізації

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання, років

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

0305

Економіка та підприємництво

6.030503

Міжнародна економіка

105

25

4,0

5,0

10 600

4 800

6.030504

Економіка підприємства

145

375

4,0

5,0

8 900

5 150

6.030507

Маркетинг

150

165

4,0

5,0

8 900

4 800

6.030508

Фінанси і кредит

180

360

Фінанси

120

300

4,0

5,0

10 600

5 600

Фінанси (Пенсійний фонд)

---

4,0

---

---

---

Банківська справа

60

60

4,0

5,0

10 600

5 600

6.030509

Облік і аудит

150

345

4,0

5,0

8900

5 150

6.030510

Товарознавство і торговельне підприємництво

200

460

Товарознавство та комерційна діяльність

100

400

4,0

4,5

7 100

3 900

Товарознавство та експертиза в митній справі

100

60

4,0

4,5

10 600

5 600

0306

Менеджмент і адміністрування

6.030601

Менеджмент

Менеджмент організацій торгівлі

140

200

4,0

5,0

8 900

5 150

1401

Сфера обслуговування

6.140103

Туризм

50

50

4,0

5,0

8 900

5 150

6.140101

Готельно-ресторанна справа

50

50

4,0

5,0

10 600

5600

0505

Машинобудування та матеріалообробка

6.050503

Машинобудування

Обладнання переробних і харчових виробництв

175

200

4,0

4,5

5 300

3250

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

6.051701

Харчові технології та інженерія

Технології в ресторанному господарстві

225

450

4,0

4,5

7 100

4 800

У тому числі:

Маріупольський навчально-консультаційний центр

0305

Економіка та підприємництво

-

-

-

-

6.030504

Економіка підприємства

-

50

-

2,5

-

5 150

6.030508

Фінанси і кредит

-

50

-

-

-

Фінанси

-

50

-

2,5

-

5 600

Криворізький навчальний центр

0305

Економіка та підприємництво

-

-

6.030510

Товарознавство і торговельне підприємництво

-

50

-

-

-

Товарознавство та комерційна діяльність

-

50

-

2,5

-

3 900

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

-

-

-

-

6.051701

Харчові технології та інженерія

-

50

-

-

-

Технології в ресторанному господарстві

50

-

2,5

-

4 800

Луганський навчальний центр

0305

Економіка та підприємництво

-

-

-

-

6.030508

Фінанси і кредит

-

50

-

-

-

Фінанси

-

50

-

2,5

-

5 600

6.030510

Товарознавство і торговельне підприємництво

-

25

-

-

-

Товарознавство та комерційна діяльність

-

25

-

2,5

-

3 900

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

-

-

-

-

6.051701

Харчові технології та інженерія

-

25

-

-

-

Технології в ресторанному господарстві

-

25

-

2,5

-

4 800

Севастопольський економіко-технологічний факультет

0305

Економіка та підприємництво

-

-

-

-

6.030509

Облік і аудит

-

40

-

2,5

-

4 300

6.030504

Економіка підприємства

-

35

-

2,5

-

5 150

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

-

-

-

-

6.051701

Харчові технології та інженерія

-

25

-

-

Технології в ресторанному господарстві

-

25

-

2,5

-

4 800

Сімферопольський навчальний центр

0305

Економіка та підприємництво

-

-

6.030509

Облік і аудит

20

-

2,5

-

4 300

6.050108

Маркетинг

20

-

2,5

-

4 800

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

-

-

6.051701

Харчові технології та інженерія

60

-

-

Технології в ресторанному господарстві

60

-

2,5

-

4 800

Додаток 2 до Правил прийому до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

за умови вступу на споріднений напрям підготовки

За денною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін навчання

Кількість місць

За кошти державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних

осіб

Назва

Код

Код

Назва

Економіка підприємства

5.03050401

6.030504

Економіка підприємства

1

2 р.

-

91

Маркетингова діяльність

5.03050701

6.030507

Маркетинг

1

2 р.

-

96

Комерційна діяльність

5.03050702

Фінанси і кредит

5.03050801

6.030508

Фінанси і кредит

1

2 р.

-

86

Оціночна діяльність

5.03050802

Бухгалтерський облік

5.03050901

6.030509

Облік і аудит

1

2 р.

-

74

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

6.030510

Товарознавство і торговельне підприємництво

1

2 р.

-

76

Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03051002

Організація виробництва

5.03060101

6.030601

Менеджмент

1

2 р.

-

83

Організація обслуговування на транспорті

5.03060102

Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування

5.05050201

6.050503

Машинобудування

1

2 р.

-

129

Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів

5.05050202

Обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050203

Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050204

Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств

5.05050205

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів

5.05050206

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

5.05050207

Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв

5.05050208

Обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування

5.05050209

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості

5.05050210

Обслуговування машин і технологічних ліній пакування

5.05050211

Обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання

5.05050212

Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт

5.05050213

Експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості

5.05050214

Обслуговування і ремонт геолого­розвідувального устаткування

5.05050215

Експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і обладнання

5.05050216

Інструментальне виробництво

5.05050301

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

5.05050302

Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів

5.05050303

Виробництво абразивного і алмазного інструменту

5.05050304

Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації

5.05050305

Виробництво двигунів

5.05050306

Виробництво автомобілів і тракторів

5.05050307

Виробництво сільськогосподарських машин

5.05050308

Виробництво підйомно-транспортних,

будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050309

Важке машинобудування (за видами)

5.05050310

Хімічне і нафтове машинобудування (за видами)

5.05050311

Виробництво рейкового транспорту (за видами)

5.05050312

Зварювальне виробництво

5.05050401

Газо-електротермічне нанесення покриття

5.05050402

Контроль якості металів і зварних з'єднань

5.05050403

Обслуговування і ремонт устаткування зварювального виробництва

5.05050404

Виробництво харчової продукції

5.05170101

6.051701

Харчові технології та інженерія

1

2 р.

-

140

Консервування

5.05170102

Зберігання і переробка зерна

5.05170103

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

5.05170104

Виробництво цукристих речовин та полісахаридів

5.05170105

Бродильне виробництво і виноробство

5.05170106

Виробництво жирів і жирозамінників

5.05170107

Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів

5.05170108

Зберігання, консервування та переробка м'яса

5.05170109

Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів

5.05170110

Зберігання, консервування та переробка молока

5.05170111

Організація туристичного обслуговування

5.01020701

6.140103

Туризм

1

2

-

12

За заочною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

Економіка підприємства

5.03050401

6.030504

Економіка підприємства

1

2,5 р.

-

274

Маркетингова діяльність

5.03050701

6.030507

Маркетинг

1

2,5 р.

-

129

Комерційна діяльність

5.03050702

Фінанси і кредит

5.03050801

6.030508

Фінанси і кредит

1

2,5 р.

-

244

Оціночна діяльність

5.03050802

Бухгалтерський облік

5.03050901

6.030509

Облік і аудит

1

2,5 р.

-

267

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

6.030510

Товарознавство і торговельне підприємництво

1

2,5 р.

-

354

Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03051002

Організація виробництва

5.03060101

6.030601

Менеджмент

1

2,5р.

-

182

Організація обслуговування на транспорті

5.03060102

Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування

5.05050201

6.050503

Машинобудування

1

2,5 р.

_

-

184

Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів

5.05050202

Обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050203

Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050204

Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств

5.05050205

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів

5.05050206

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

5.05050207

Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв

5.05050208

Обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування

5.05050209

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості

5.05050210

Обслуговування машин і технологічних ліній пакування

5.05050211

Обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання

5.05050212

Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт

5.05050213

Експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості

5.05050214

Обслуговування і ремонт геолого­розвідувального устаткування

5.05050215

Експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і обладнання

5.05050216

Інструментальне виробництво

5.05050301

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

5.05050302

Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів

5.05050303

Виробництво абразивного і алмазного інструменту

5.05050304

Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації

5.05050305

Виробництво двигунів

5.05050306

Виробництво автомобілів і тракторів

5.05050307

Виробництво сільськогосподарських машин

5.05050308

Виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050309

Важке машинобудування (за видами)

5.05050310

Хімічне і нафтове машинобудування (за видами)

5.05050311

Виробництво рейкового транспорту (за видами) '

5.0505031 2

Зварювальне виробництво

5.05050401

Газоелектротермічне нанесення покриття

5.05050402

Контроль якості металів і зварних з'єднань

5.05050403

Обслуговування і ремонт устаткування зварювального виробництва

5.05050404

Виробництво харчової продукції

5.05170101

6.051701

Харчові технології

та інженерія

1

2,5 р.

_

-

268

Консервування

5.05170102

Зберігання і переробка зерна

5.05170103

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

5.05170104

Виробництво цукристих речовин та полісахаридів

5.05170105

Бродильне виробництво і виноробство

5.05170106

Виробництво жирів і жирозамінників

5.05170107

Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів

5.05170108

Зберігання, консервування та переробка м'яса

5.05170109

Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів

5.05170110

Зберігання, консервування та переробка молока

5.05170111

Організація обслуговування в готелях

5.14010101

6.140101

Готельно-ресторанна справа

1

2,5

-

32

Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства і торгівлі

5.14010102

Організація туристичного обслуговування

5.14010103

6.140103

Туризм

1

2,5

-

43

За заочною формою навчання (відокремлені структурні підрозділи)

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін навчання

Кількість місць

За кошти державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Маріупольський навчально-консультаційний центр

Економіка підприємства

5.03050401

6.030504

Економіка підприємства

1

2,5

-

50

Фінанси і кредит

5.03050801

6.030508

Фінанси і кредит

1

2,5

-

50

Оціночна діяльність

5.03050802

Криворізький навчальний центр

Виробництво харчової продукції

5.05170101

6.051701

Харчові технології та інженерія

1

2,5

-

50

Консервування

5.05170102

Зберігання і переробка зерна

5.05170103

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

5.05170104

Виробництво цукристих речовин та полісахаридів

5.05170105

Бродильне виробництво і виноробство

5.05170106

Виробництво жирів і жирозамінників

5.05170107

Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів

5.05170108

Зберігання, консервування та переробка м'яса

5.05170109

Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів

5.05170110

Зберігання, консервування та переробка молока

5.05170111

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

6.030510

Товарознавство і

торговельне підприємництво

1

2,5

-

50

Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03051002

Луганський навчальний центр

Фінанси і кредит

5.03050801

6.030508

Фінанси і кредит

1

2,5

-

50

Оціночна діяльність

5.03050802

Виробництво харчової продукції

5.05170101

6.051701

Харчові технології та інженерія

1

2,5

-

25

Консервування

5.05170102

Зберігання і переробка зерна

5.05170103

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

5.05170104

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

6.030510

Товарознавство і

торговельне підприємництво

1

2,5

-

25

Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03051002

Севастопольський економіко-технологічний факультет

Економіка підприємства

5.0305040

6.030504

Економіка підприємства

1

2,5

-

35

Бухгалтерський облік

5.03050901

6.030509

Облік і аудит

1

2,5

-

40

Виробництво харчової продукції

5.05170101

6.051701

Харчові технології

та інженерія

1

2,5

-

25

Консервування

5.05170102

Зберігання і переробка зерна

5.05170103

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

5.05170104

Сімферопольський навчальний центр

Маркетингова діяльність

5.03050701

6.030507

Маркетинг

1

2,5 р.

-

20

Комерційна діяльність

5.03050702

Виробництво харчової продукції

5.05170101

6.051701

Харчові технології

та інженерія

1

2,5

-

60

Консервування

5.05170102

Зберігання і переробка зерна

5.05170103

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

5.05170104

Бухгалтерський облік

5.03050901

6.030509

Облік і аудит

1

2,5

-

20

Додаток 3 до Правил прийому до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік

конкурсних предметів

(вступних екзаменів)

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Інститут обліку і фінансів

Фінанси і кредит

6.030508

Встановлено 20 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Математика

Профільний

140

3. Історія України або географія

124

Облік і аудит

6.030509

Встановлено 25 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Математика

Профільний

140

3. Історія України або географія

124

Інститут економіки і управління

Міжнародна економіка

6.030503

Встановлено 20 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Математика

Профільний

140

3. Іноземна мова або географія

124

Економіка підприємства

6.030504

Встановлено 20 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Математика

Профільний

140

3. Історія України або географія

124

Менеджмент

6.030601

Встановлено 20 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Математика

Профільний

140

3. Географія або іноземна мова

124

Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи

Маркетинг

6.030507

Встановлено 20 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Математика

Профільний

140

3. Історія України або географія

124

Товарознавство і торговельне підприємництво

6.030510

Встановлено 20 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Математика

Профільний

140

3. Географія або хімія

124

Інститут харчових виробництв

Машино-будування

6.050503

Встановлено 25 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Математика

Профільний

140

3. Фізика або хімія

124

Факультет ресторанно-готельного бізнесу

Харчові технології та інженерія

6.051701

Встановлено 20 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Математика

Профільний

140

3. Хімія або фізика

124

Готельно-ресторанна справа

6.140101

Встановлено 10 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Іноземна мова

124

3. Географія або математика

Профільний

140

Туризм

6.140103

Встановлено 10 відсотків

1. Українська мова та література

124

2. Географія

124

3. Історія України або іноземна мова

Профільний

140

Додаток 4 до Правил прийому до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Таблиця відповідності

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого

за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

1

106,0

3,5

121,0

6

143,0

8,5

166,8

11

190,5

1,1

106,6

3,6

121,6

6,1

144,0

8,6

167,7

11,1

191,4

1,2

107,2

3,7

122,2

6,2

144,9

8,7

168,7

11,2

192,4

1,3

107,8

3,8

122,8

6,3

145,9

8,8

169,6

11,3

193,3

1,4

108,4

3,9

123,4

6,4

146,8

8,9

170,5

11,4

194,3

1,5

109,0

4

124,0

6,5

147,8

9

171,5

11,5

195,2

1,6

109,6

4,1

125,0

6,6

148,7

9,1

172,4

11,6

196,2

1,7

110,2

4,2

125,9

6,7

149,7

9,2

173,4

11,7

197,1

1,8

110,8

4,3

126,9

6,8

150,6

9,3

174,3

11,8

198,1

1,9

111,4

4,4

127,8

6,9

151,6

9,4

175,3

11,9

199,0

2

112,0

4,5

128,8

7

152,5

9,5

176,2

12

200,0

2,1

112,6

4,6

129,7

7,1

153,5

9,6

177,2

2,2

113,2

4,7

130,7

7,2

154,4

9,7

178,1

2,3

113,8

4,8

131,6

7,3

155,4

9,8

179,1

2,4

114,4

4,9

132,6

7,4

156,3

9,9

180,0

2,5

115,0

5

133,5

7,5

157,3

10

181,0

2,6

115,6

5,1

134,5

7,6

158,2

10,1

181,9

2,7

116,2

5,2

135,4

7,7

159,2

10,2

182,9

2,8

116,8

5,3

136,4

7,8

160,1

10,3

183,8

2,9

117,4

5,4

137,3

7,9

161,1

10,4

184,8

3

118,0

5,5

138,3

8

162,0

10,5

185,7

3,1

118,6

5,6

139,2

8,1

163,0

10,6

186,7

3,2

119,2

5,7

140,2

8,2

163,9

10,7

187,6

3,3

119,8

5,8

141,1

8,3

164,9

10,8

188,6

3,4

120,4

5,9

142,1

8,4

165,8

10,9

189,5

Додаток 5

до Правил прийому до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Порядок

подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному

відборі до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

I. Загальні положенняСкачать документ

Похожие документы:

 1. Список рукописів навчальних посібників та підручників для внз що поступили на грифування в іітзо у 2010 році

  Документ
  Єна А.В. – д.біолог.н., Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України „Кримський агротехнологічний університет”;
 2. Список рукописів навчальних посібників та підручників для внз що поступили на грифування в іітзо у 2010 році

  Документ
  Єна А.В. – д.біолог.н., Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України „Кримський агротехнологічний університет”;
 3. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАКАЗ м

  Конкурс
  На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2011роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007р.
 4. 3 5 вища та післядипломна освіта

  Диплом
  - аналітично-прогностичну діяльність у сфері вищої освіти України у розрізі регіонів, вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, форм власності та підпорядкування;

Другие похожие документы..