Главная > Документ


Примітка. Кількість місць станом на 09.11.2011р.

Додаток 3

до Правил прийому Донецького коледжу технологій та дизайну ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Квота пільгових категорій

“Дизайн ”

5.02020701

Встановлено 5%

1. Українська мова та література

Профільний

124

2. Творчий конкурс

124

“Перукарське мистецтво та декоративна косметика ”

5.02020702

Встановлено 5%

1. Українська мова та література

Профільний

124

2. Творчий конкурс

124

“Економіка підприємства ”

5.03050401

Встановлено 5%

1. Українська мова та література

124

2. Історія України або математика

Профільний

124

“Комерційна діяльність ”

5.03050702

Встановлено 5%

1. Українська мова та література

124

2. Історія України або математика

Профільний

124

“Фінанси і кредит ”

5.03050801

Встановлено 5%

1. Українська мова та література

124

2. Історія України або математика

Профільний

124

“Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд ”

5.05070104

Встановлено 5%

1. Українська мова та література

124

2. Фізика або математика

Профільний

124

“Швейне виробництво ”

5.05160201

Встановлено 5%

1. Українська мова та література

124

2. Фізика або математика

Профільний

124

“Моделювання та конструювання промислових виробів ”

5.05160203

Встановлено 5%

1. Українська мова та література

124

2. Фізика або математика

Профільний

124

“Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів ”

5.07010602

Встановлено 5%

1. Українська мова та література

124

2. Фізика або математика

Профільний

124

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти

Спеціальності молодшого спеціаліста

Перелік вступних екзаменів

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

“Дизайн ”

5.02020701

Встановлено 5%

1. Українська мова ( диктант )

Профільний

4

2. Творчий конкурс

4

“Перукарське мистецтво та декоративна косметика ”

5.02020702

Встановлено 5%

1. Українська мова ( диктант )

Профільний

4

2. Творчий конкурс

4

“Економіка підприємства ”

5.03050401

Встановлено 5%

1. Українська мова ( диктант )

4

2. Математика

Профільний

4

“Комерційна діяльність ”

5.03050702

Встановлено 5%

1. Українська мова ( диктант )

4

2. Математика

Профільний

4

“Фінанси і кредит ”

5.03050801

Встановлено 5%

1. Українська мова ( диктант )

4

2. Математика

Профільний

4

“Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд”

5.05070104

Встановлено 5%

1. Українська мова ( диктант )

4

2. Математика

Профільний

4

“Швейне виробництво”

5.05160201

Встановлено 5%

1. Українська мова ( диктант )

4

2. Математика

Профільний

4

“Моделювання та конструювання промислових виробів”

5.05160203

Встановлено 5%

1. Українська мова ( диктант )

4

2. Математика

Профільний

4

“Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів”

5.07010602

Встановлено 5%

1. Українська мова ( диктант )

4

2. Математика

Профільний

4

Додаток 4

до Правил прийому Донецького коледжу технологій та дизайну ДонНУЕТ ім.М.Туган-Барановського

Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого

за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

2,5

115,0

4,9

132,6

7,3

155,4

9,7

178,1

2,6

115,6

5

133,5

7,4

156,3

9,8

179,1

2,7

116,2

5,1

134,5

7,5

157,3

9,9

180,0

2,8

116,8

5,2

135,4

7,6

158,2

10

181,0

2,9

117,4

5,3

136,4

7,7

159,2

10,1

181,9

3

118,0

5,4

137,3

7,8

160,1

10,2

182,9

3,1

118,6

5,5

138,3

7,9

161,1

10,3

183,8

3,2

119,2

5,6

139,2

8

162,0

10,4

184,8

3,3

119,8

5,7

140,2

8,1

163,0

10,5

185,7

1

106,0

3,4

120,4

5,8

141,1

8,2

163,9

10,6

186,7

1,1

106,6

3,5

121,0

5,9

142,1

8,3

164,9

10,7

187,6

1,2

107,2

3,6

121,6

6

143,0

8,4

165,8

10,8

188,6

1,3

107,8

3,7

122,2

6,1

144,0

8,5

166,8

10,9

189,5

1,4

108,4

3,8

122,8

6,2

144,9

8,6

167,7

11

190,5

1,5

109,0

3,9

123,4

6,3

145,9

8,7

168,7

11,1

191,4

1,6

109,6

4

124,0

6,4

146,8

8,8

169,6

11,2

192,4

1,7

110,2

4,1

125,0

6,5

147,8

8,9

170,5

11,3

193,3

1,8

110,8

4,2

125,9

6,6

148,7

9

171,5

11,4

194,3

1,9

111,4

4,3

126,9

6,7

149,7

9,1

172,4

11,5

195,2

2

112,0

4,4

127,8

6,8

150,6

9,2

173,4

11,6

196,2

2,1

112,6

4,5

128,8

6,9

151,6

9,3

174,3

11,7

197,1

2,2

113,2

4,6

129,7

7

152,5

9,4

175,3

11,8

198,1

2,3

113,8

4,7

130,7

7,1

153,5

9,5

176,2

11,9

199,0

2,4

114,4

4,8

131,6

7,2

154,4

9,6

177,2

12

200,0

 Станом на 11.11.2011 р.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Список рукописів навчальних посібників та підручників для внз що поступили на грифування в іітзо у 2010 році

  Документ
  Єна А.В. – д.біолог.н., Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України „Кримський агротехнологічний університет”;
 2. Список рукописів навчальних посібників та підручників для внз що поступили на грифування в іітзо у 2010 році

  Документ
  Єна А.В. – д.біолог.н., Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України „Кримський агротехнологічний університет”;
 3. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАКАЗ м

  Конкурс
  На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2011роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007р.
 4. 3 5 вища та післядипломна освіта

  Диплом
  - аналітично-прогностичну діяльність у сфері вищої освіти України у розрізі регіонів, вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, форм власності та підпорядкування;

Другие похожие документы..