Главная > Документ


18.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії Донецького коледжу технологій та дизайну ДонНУЕТ ім.М.Туган-Барановського. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

18.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України,про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

Голова відбіркової комісії І.О.Кличкова

Відповідальний секретар відбіркової комісії О.В.Риженко

Додаток 1

до Правил прийому Донецького коледжу технологій та дизайну ДонНУЕТ ім.М.Туган-Барановського

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей,

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

0202

Мистецтво

5.02020701

“Дизайн ”

25

-

3 роки

10 місяців

-

5100*

-

5.02020702

“Перукарське мистецтво та декоративна косметика ”

40

25

3 роки

5 місяців

2 роки

5 місяців

5100*

3150*

0305

Економіка і підприємництво

5.03050401

“Економіка підприємства ”

25

25

2 роки

10 місяців

1 рік

10 місяців

3700*

2200*

5.03050702

“Комерційна діяльність ”

25

25

2 роки

10 місяців

1 рік

10 місяців

3700*

2200*

5.03050801

“Фінанси і кредит ”

25

25

2 роки

10 місяців

1 рік

10 місяців

3700*

2200*

0507

Електротехніка та електромеханіка

5.05070104

“Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд ”

25

25

3 роки

10 місяців

2 роки

10 місяців

2200*

1700*

0516

Текстильна та легка промисловість

5.05160201

“Швейне виробництво ”

50

25

3 роки

10 місяців

2 роки

10 місяців

2200*

1700*

5.05160203

“Моделювання та конструювання промислових виробів ”

50

50

3 роки

10 місяців

2 роки

10 місяців

2900*

2200*

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

5.07010602

“Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів ”

50

25

3 роки

10 місяців

2 роки

10 місяців

2900*

2200*

* - вартість одного року навчання станом на 09.11.2011р.

Додаток 2

до Правил прийому Донецького коледжу технологій та дизайну ДонНУЕТ ім.М.Туган-Барановського

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

За денною формою навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт)

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти

державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

Пастижер

5141.2

5.02020702

“Перукарське мистецтво та декоративна косметика ”

2

2 рік

5 місяців

-

1

Гример-пастижер (на роботах високої кваліфікації)

5141.1

Візажист-стиліст

5141.2

Візажист

5141.2

Косметик

5141.2

Манікюрниця

5141.2

Педикюрниця

5141.2

Перукар (перукар-модельєр)

5141.2

Обліковець з реєстрації бухгалтерських данних

4121

5.03050401

“Економіка підприємства ”

2

1 рік

10 місяців

-

1

Конторський службовець(бухгалтерія)

4211

Статистик

4122

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

8290.2

Оператор з введення данних в ЕОМ (ОМ)

4114

Оброблювач інформаційного матеріалу

4141

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

8290.2

5.03050702

“Комерційна діяльність ”

2

1 рік

10 місяців

-

1

Оператор з введення данних в ЕОМ (ОМ)

4114

Контролер якості

7432.1

Контролер-вагар

8275.3

Контролер-приймальник

8152.2

Контролер-приймальник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів

7321.2

Приймальник молочної продукції

7413.2

Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції

8229.3

Приймальник сільськогосподарської продукції та сировини

4131

Приймальник яєць

7411.2

Продавець непродавольчих товарів

5220

Продавець продавольчих товарів

5220

Продавець (з лотка, на ринку)

5230

Комірник

9411

Агент з постачання

4131

Адміністратор

4222

Адміністратор черговий

4222

Адміністратор (господар) залу (у підприємствах торгівлі)

4222

Оператор бюро інформації про підхід і прибуття вантажів

4133

Обліковець міри та виробів

8269.3

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

4121

5.03050801

“Фінанси і кредит ”

2

1 рік

10 місяців

-

-

Конторський службовець (бухгалтерія)

4211

Статистик

4122

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

8290.2

Оператор з введення данних в ЕОМ (ОМ)

4114

Контролер ощадного банку

4212

Контролер-касир

4211

Електромеханік з ліфтів

7241.2

5.05070104

“Монтаж і експлуатація електроустатку

вання підприємств і цивільних споруд ”

2

2 роки

10 місяців

-

-

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7241.1

Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань

7241.1

Лаборант з електроізоляційних матеріалів

7241.1

Електрогазозварник

7212.1

Електрозварник ручного зварювання

7212.1

Контролер електромонтажних робіт

7241.1

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

7241.2

Слюсар-електромонтажник

7241.1

Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин

7241.2

Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників (ліфтів)

7241.2

Випробувач електричних машин, апаратів та електричних машин та приладів

7241.1

Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів

7241.1

Складальник електричних машин та апаратів

8282.1

Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів

7242.1

Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики

7242.1

Електромонтер головного щита керування електростанцією

7241.1

Електромонтер з випробувань та вимірювань

7241.1

Електромонтер з експлуатації електролічильників

7241.2

Електромонтер з експлуатації розподільних мереж

7241.2

Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій

7241.2

Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв

7241.1

Електромонтер обслуговування підстанції

7241.1

Електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах

7241.1

Електромонтер з ремонту апаратури, релейного захисту й автоматики

7241.1

Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування

7241.1

Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі

7241.2

Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній

7241.2

Електромонтер оперативно-виїзної бригади

7241

Електрослюсар з обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій

7241.1

Електрослюсар з ремонту електричних машин

7241.1

Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій

7241.2

Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв

7241.1

Електромонтер лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі

7241.2

Електромонтажник вторинних ланцюгів

7241.2

Електромонтажник електричних машин

7241.2

Електромонтажник з кабельних мереж

7245.2

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

7137.2

Електромеханік торговельного та холодильного устаткування

7241.2

Вишивальниця

8263.2

5.05160201

“Швейне виробництво ”

2

2 роки

10 місяців

1

-

Зварник швацьких виробів на установках СВЧ

8263.2

Клеїльник (швацьке виробництво)

7433.2

Комплектувальник матеріалів, крою та виробів

7436.2

Контролер матеріалів, виробів та лекал

7435.1

Кравець

7433.2

Модистка головних уборів

7435.2

Розклад лекал

7433.2

Термообробник швацьких виробів

8264.2

Формувальник головних уборів (швацьке виробництво)

7433.2

Фурнітурник

7436.2

Швачка

8263.2

Обробник головних уборів

7433.2

Вишивальник на шкірі і хутрі

7332.2

Контролер виробів, напівфабрикатів та матеріалів

7442.1

Оброблювач деталей, напівфабрикатів та виробів

7442.2

Обробник виробів

7442.2

Пошивник шкіргалантерейних виробів

8266.2

Швачка (у сировильно-фарбувальних та кушнірських цехах)

8265.2

Контролер матеріалів, виробів та лекал

7435.1

5.05160203

“Моделювання та конструювання промислових виробів ”

2

2 роки

10 місяців

-

4

Кравець

7433.2

Модистка головних уборів

7435.2

Розклад лекал

7433.2

Пошивник шкіргалантерейних виробів

8266.2

Виготовлення лекал (швацьке виробництво)

7346.2

Закрійник

7435.2

Розкрійник шкіри та хутра

7332.2

Розмалювальник виробів із шкіри

7332.2

Розмалювальник моделей

7332.2

Розкрійник шкіряної сировини

7441.2

Розмалювальник шкіргалантерейних виробів

7436.2

Машиніст двигунів внутрішнього згоряння

8161.2

5.07010602

“Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів ”

2

2 роки

10 місяців

-

-

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

7233.2

Випробувач двигунів

7231.1

Авторемонтник

7515

Контролер технічного стану авторото транспортних засобів (автотранспорт)

8322.2

Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів

7241.1

Слюсар з ремонту автомобілів

7231.2

Слюсар з ремонту дорожньобудівельних машин та тракторів

7233.2

Водій автотранспортних засобів

8322.2

Водій-випробувач

7231.1

За заочною формою навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт)

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти

Державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

Пастижер

5141.2

5.02020702

“Перукарське мистецтво та декоративна косметика ”

2

2 роки

5 місяців

5

5

Гример-пастижер (на роботах високої кваліфікації)

5141.1

Візажист-стиліст

5141.2

Візажист

5141.2

Косметик

5141.2

Манікюрниця

5141.2

Педикюрниця

5141.2

Перукар (перукар-модельєр)

5141.2

Обліковець з реєстрації бухгалтерських данних

4121

5.03050401

“Економіка підприємства ”

2

1 рік

10 місяців

5

5

Конторський службовець(бухгалтерія)

4211

Статистик

4122

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

8290.2

Оператор з введення данних в ЕОМ (ОМ)

4114

Оброблювач інформаційного матеріалу

4141

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

8290.2

5.03050702

“Комерційна діяльність ”

2

1 рік

10 місяців

5

5

Оператор з введення данних в ЕОМ (ОМ)

4114

Контролер якості

7432.1

Контролер-вагар

8275.3

Контролер-приймальник

8152.2

Контролер-приймальник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів

7321.2

Приймальник молочної продукції

7413.2

Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції

8229.3

Приймальник сільськогосподарської продукції та сировини

4131

Приймальник яєць

7411.2

Продавець непродавольчих товарів

5220

Продавець продавольчих товарів

5220

Продавець (з лотка, на ринку)

5230

Комірник

9411

Агент з постачання

4131

Адміністратор

4222

Адміністратор черговий

4222

Адміністратор (господар) залу (у підприємствах торгівлі)

4222

Оператор бюро інформації про підхід і прибуття вантажів

4133

Обліковець міри та виробів

8269.3

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

4121

5.03050801

“Фінанси і кредит ”

2

1 рік

10 місяців

5

5

Конторський службовець (бухгалтерія)

4211

Статистик

4122

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

8290.2

Оператор з введення данних в ЕОМ (ОМ)

4114

Контролер ощадного банку

4212

Контролер-касир

4211

Електромеханік з ліфтів

7241.2

5.05070104

“Монтаж і експлуатація електроустатку

вання підприємств і цивільних споруд ”

2

2 роки

10 місяців

5

5

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7241.1

Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань

7241.1

Лаборант з електроізоляційних матеріалів

7241.1

Електрогазозварник

7212.1

Електрозварник ручного зварювання

7212.1

Контролер електромонтажних робіт

7241.1

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

7241.2

Слюсар-електромонтажник

7241.1

Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин

7241.2

Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників (ліфтів)

7241.2

Випробувач електричних машин, апаратів та електричних машин та приладів

7241.1

Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів

7241.1

Складальник електричних машин та апаратів

8282.1

Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів

7242.1

Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики

7242.1

Електромонтер головного щита керування електростанцією

7241.1

Електромонтер з випробувань та вимірювань

7241.1

Електромонтер з експлуатації електролічильників

7241.2

Електромонтер з експлуатації розподільних мереж

7241.2

Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій

7241.2

Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв

7241.1

Електромонтер обслуговування підстанції

7241.1

Електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах

7241.1

Електромонтер з ремонту апаратури, релейного захисту й автоматики

7241.1

Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування

7241.1

Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі

7241.2

Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній

7241.2

Електромонтер оперативно-виїзної бригади

7241

Електрослюсар з обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій

7241.1

Електрослюсар з ремонту електричних машин

7241.1

Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій

7241.2

Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв

7241.1

Електромонтер лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі

7241.2

Електромонтажник вторинних ланцюгів

7241.2

Електромонтажник електричних машин

7241.2

Електромонтажник з кабельних мереж

7245.2

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

7137.2

Електромеханік торговельного та холодильного устаткування

7241.2

Вишивальниця

8263.2

5.05160201

“Швейне виробництво ”

2

2 роки

10 місяців

5

5

Зварник швацьких виробів на установках СВЧ

8263.2

Клеїльник (швацьке виробництво)

7433.2

Комплектувальник матеріалів, крою та виробів

7436.2

Контролер матеріалів, виробів та лекал

7435.1

Кравець

7433.2

Модистка головних уборів

7435.2

Розклад лекал

7433.2

Термообробник швацьких виробів

8264.2

Формувальник головних уборів (швацьке виробництво)

7433.2

Фурнітурник

7436.2

Швачка

8263.2

Обробник головних уборів

7433.2

Вишивальник на шкірі і хутрі

7332.2

Контролер виробів, напівфабрикатів та матеріалів

7442.1

Оброблювач деталей, напівфабрикатів та виробів

7442.2

Обробник виробів

7442.2

Пошивник шкіргалантерейних виробів

8266.2

Швачка (у сировильно-фарбувальних та кушнірських цехах)

8265.2

Контролер матеріалів, виробів та лекал

7435.1

5.05160203

“Моделювання та конструювання промислових виробів ”

2

2 роки

10 місяців

5

5

Кравець

7433.2

Модистка головних уборів

7435.2

Розклад лекал

7433.2

Пошивник шкіргалантерейних виробів

8266.2

Виготовлення лекал (швацьке виробництво)

7346.2

Закрійник

7435.2

Розкрійник шкіри та хутра

7332.2

Розмалювальник виробів із шкіри

7332.2

Розмалювальник моделей

7332.2

Розкрійник шкіряної сировини

7441.2

Розмалювальник шкіргалантерейних виробів

7436.2

Машиніст двигунів внутрішнього згоряння

8161.2

5.07010602

“Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів ”

2

2 роки

10 місяців

5

5

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

7233.2

Випробувач двигунів

7231.1

Авторемонтник

7515

Контролер технічного стану авторото транспортних засобів (автотранспорт)

8322.2

Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів

7241.1

Слюсар з ремонту автомобілів

7231.2

Слюсар з ремонту дорожньобудівельних машин та тракторів

7233.2

Водій автотранспортних засобів

8322.2

Водій-випробувач

7231.1Скачать документ

Похожие документы:

 1. Список рукописів навчальних посібників та підручників для внз що поступили на грифування в іітзо у 2010 році

  Документ
  Єна А.В. – д.біолог.н., Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України „Кримський агротехнологічний університет”;
 2. Список рукописів навчальних посібників та підручників для внз що поступили на грифування в іітзо у 2010 році

  Документ
  Єна А.В. – д.біолог.н., Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України „Кримський агротехнологічний університет”;
 3. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАКАЗ м

  Конкурс
  На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2011роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007р.
 4. 3 5 вища та післядипломна освіта

  Диплом
  - аналітично-прогностичну діяльність у сфері вищої освіти України у розрізі регіонів, вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, форм власності та підпорядкування;

Другие похожие документы..