Главная > Документ


2007 року національні художні колективи (А. Авдієвський, М. Вантух, Є. Савчук, П. Чуприна), провідні композитори (Є. Станкович, М. Скорик, Л. Колодуб, М. Чембержі), науковці (В. Апатський, І. Гамкало, В. Воєводін та ін.) доклали чимало зусиль щодо пропаганди у світі національного мистецтва – було проведено гастролі, конференції, конкурси, фестивалі тощо.

Як і в попередні роки, творчі колективи, ВМНЗи, національні творчі спілки не в повному обсязі фінансуються з Державного бюджету. На відміну від зарубіжних гастролей, де всі витрати бере на себе приймаюча сторона, гастролі художніх колективів, авторські концерти провідних композиторів в Україні майже не проводяться за браком коштів у місцевих бюджетах та художніх колективах. У державі відсутні реальні плани гастрольної діяльності.

На високому рівні зберігається підготовка спеціалістів у вищих мистецьких навчальних закладах. Це засвідчують щорічні мистецькі акції АМУ «Мистецтво молодих». Але, на жаль, більшість випускників не знаходять собі місця в творчих колективах України і тому змушені «на кабальних» умовах працювати за кордоном або у приватних закладах.

Сьогодні першочерговими завданнями в музичній галузі залишаються питання, у вирішенні яких планують брати участь і члени музичного відділення АМУ: розширювати творчу та фінансову самостійність колективів, знаходити позабюджетне фінансування; забезпечувати підвищення професійної майстерності творчої молоді та її стажування за кордоном; відродити вітчизняне нотовидавництво, докласти зусиль щодо записів і видання компакт-дисків творів композиторів та вітчизняних виконавців.

Відповідно до планів роботи відділення на 2008 рік, планується заслухати наступні питання:

 • про проведення разом з НМАУ імені П.І. Чайковського наукової конференції «Українська музична культура: проблеми наукового осмислення» (березень);

 • про підготовку і проведення у першому кварталі 2009 року музичної акції АМУ «Мистецтво молодих – 2009»;

 • про участь членів відділення у ХІІ сесії АМУ (березень);

 • про підготовку і проведення у лютому 2009 року Міжнародного конкурсу виконавців на класичних духових інструментах імені Б. Лятошинського;

 • щоквартальні звіти членів відділення про їх наукові публікації, участь у науково-творчих конференціях та створення нових музичних творів, програм, вистав;

 • про підготовку і проведення у жовтні 2008 року декади, присвяченої Міжнародному дню музики.

Здійснення цих та інших завдань буде сприяти розширенню участі України в європейському та світовому культурному співробітництві, інтеграції української музичної культури до світового культурного життя.

ВІДДІЛЕННЯ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

У 2007 році робота відділення театрального мистецтва здійснювалась відповідно до плану роботи відділення та заходів з виконання рішень ХI сесії Загальних зборів АМУ.

Загальний чисельний склад відділення театрального мистецтва АМУ – 16 осіб. З них 6 є академіками: Б.М. Козак, Ю.М. Мажуга, Т.Є. Назарова, Р.Я. Пилипчук, М.Ю. Рєзникович, Б.С. Ступка – та 10 є членами-кореспондентами: О.І. Безгін, Л.М. Венедиктов, Р.Г. Коломієць, М.С. Левитська, А.Г. Новіков, О.З. Смолярова, Ю.О. Станішевський, Ф.М. Стригун, Ю.В. Шевченко.

За цей рік пішли з життя академік С.С. Олексенко та член-кореспондент Л.С. Тарабаринов.

Академік-секретар відділення – М.Ю. Рєзникович.

Учений секретар відділення, заступник академіка-секретаря – Р.Г. Коломієць.

Аналізуючи виконання плану, яким керувалося відділення у своїй роботі протягом 2007 року, слід зазначити, що всі без винятку питання та заходи, що відбувалися за ініціативою відділення, в яких брали участь його члени і розгляд яких було винесено на засідання Президії АМУ, отримали схвальне рішення і високу оцінку та підтримку на її засіданнях.

Це, насамперед:

 • звіт відділення про роботу у 2006 році;

 • план роботи відділення на 2007 рік;

 • про хід підготовки до творчої акції «Мистецтво молодих»;

 • звіт про проведення творчої акції «Мистецтво молодих»;

 • про стан справ у сучасній сценографії в театрах України.

Головним питанням у роботі відділення була підготовка і проведення акції «Мистецтво молодих». Акція була проведена у м. Коломиї на базі Коломийського обласного драматичного театру імені І. Озаркевича. В акції взяли участь: Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки з виставою «Іду за край» за творами Василя Стуса (вистава висунута на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка), Львівський національний академічний драматичний театр імені Марії Заньковецької з виставою «Сестри Річинські» за повістю І. Вільде, Харківська державна академія культури з виставою «Осіння любов» за новелами О. Олеся, Коломийський обласний драматичний театр імені І. Озаркевича з виставою «Суєта» І. Карпенка-Карого та Вінницький обласний театр ляльок «Золотий ключик» з виставою «Івасик-Телесик» за мотивами народної казки (лауреат трьох міжнародних фестивалів). Усі ці вистави здійснені випускниками трьох останніх років вищих театральних навчальних закладів України.

У рамках акції було проведено засідання круглого столу (наукової конференції) з питань театральної педагогіки за участю провідних педагогів вищих театральних навчальних закладів країни. Матеріали конференції відредаговано і підготовлено до публікації Інститутом проблем сучасного мистецтва.

Відзначено двох учасників акції: актор Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки Р.В. Семисал нагороджений Золотою медаллю АМУ, актор Коломийського драматичного театру П.Б. Чичук – Срібною медаллю АМУ.

У рамках акції були також проведені майстер-класи з режисури, сценічного руху та фехтування.

Акція мала значний розголос у місті та регіоні. Глядацькі зали, де проходили вистави, були переповнені. Про хід акції повідомляли місцеві ЗМІ – газети, радіо і телебачення. Підготовлено до друку публікації про хід акції в журналах «Український театр» і «Просценіум».

Другим головним питанням у роботі відділення було питання «Про стан справ у сучасній сценографії в театрах України». У ході підготовки питання було переглянуто вистави 19 театрів України з точки зору якості сценографічного вирішення цих вистав. Було також проаналізовано роботу кафедри сценографії та екранних мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури та кафедр режисури та акторського мистецтва Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. До роботи були залучені провідні сценографи країни – завідувач кафедрою сценографії та екранних мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури, головний художник Національного академічного драматичного театру імені І. Франка А. Александрович-Дочевський, головний художник Тернопільського академічного драматичного театру імені Т. Шевченка К. Сікорський, головний художник Львівського національного академічного театру імені М. Заньковецької М. Киприян, головний художник Івано-Франківського драматичного театру О. Семенюк. У результаті аналізу стану справ у сучасній сценографії було вироблено ряд практичних рекомендацій щодо поліпшення рівня українського сценографічного мистецтва.

Члени відділення брали активну участь як члени і голови журі в ряді міжнародних театральних фестивалів. Це, насамперед, такі фестивалі, як «Тернопільські театральні вечори» (Тернопіль, фестиваль, ініційований зусиллями театрального відділення АМУ ), «Мельпомена Таврії» (Херсон), «Відлуння» (Київ, фестиваль, ініційований зусиллями театрального відділення АМУ), «Моно» (Вроцлав, Польща), «Подільська лялька» (Вінниця, фестиваль, ініційований зусиллями театрального відділення АМУ), «Срібний осетр» (Волгоград, Росія). У відборі вистав для участі в цих фестивалях взяли участь члени «Комісії з театральної критики» при відділенні театрального мистецтва шляхом відкритого рецензування (на трупі) вистав поточного репертуару.

У рамках усіх цих фестивалів членами театрального відділення було ініційовано та проведено науково-практичні конференції, присвячені тим або іншим аспектам театральної та театрально-педагогічної діяльності. Всього було проведено 10 науковитх і науково-практичних конференцій, з них 3 – міжнародні

За участю членів відділення вийшов друком 7 й номер та підготовлено до видання наступне число альманаху «Мистецькі обрії». Членами редакційної колегії є академіки відділення театрального мистецтва Р.Я. Пилипчук та Т.Є. Назарова.

За участю членів відділення виданий збірник наукових праць «Мистецтвознавство України» № 6–7. Ведеться робота з комплектації матеріалів до наступного числа цього збірника.

Члени відділення взяли активну участь у підготовці та проведенні сесії Загальних зборів АМУ. Від відділення виступили академіки М.Ю. Рєзникович та Б.М. Козак.

Інші пункти виконання плану роботи відділення знаходять своє відображення в аналізі особистих звітів членів відділення.

Академік-секретар відділення М.Ю. Рєзникович:

 • виступи на засіданнях сесій Загальних зборів АМУ та відділення театрального мистецтва АМУ з питань сучасних тенденцій розвитку вітчизняного й світового театрального мистецтва;

 • проведення акторсько-режисерських майстер-класів (упродовж року);

 • виступи з лекціями, доповідями, надання інтерв’ю ЗМІ, участь у телевізійних та радіопрограмах з проблем культурології, історії та сьогодення театрального процесу. Серед них найбільш значущі – «Торг здесь не уместен» («Аргументы и факты в Украине», 2007, № 10), «Давид Боровский» («Образотворче мистецтво», 2007, № 1), продовження публікації циклу статей в газетах «Киевский телеграф», «День», «Факты и комментарии»;

 • участь у спільному з Баварською театральною академією імені Евердінга (Мюнхен) міжнародному театральному проекті «Україна – Німеччина», який пов’язано з постановкою трагедії Шекспіра «Ромео і Джульєтта»;

 • участь у спільному з Баварською театральною академією імені Евердінга театральному проекті, пов’язаному з постановкою п’єси П. Вайса «Переслідування та вбивство Жан-Поля Марата»;

 • робота над створенням оригінальної п’єси «Турдейська Манон» за мотивами повісті Вс. Петрова у рамках спільного проекту Театру імені Лесі Українки і КНУТКіТ імені І.К. Карпенка-Карого.

Академік Р.Я. Пилипчук:

 • взяв участь у трьох наукових конференціях – «Українсько-польські і польсько-українські театральні зв’язки як нерозв’язана досі проблема» (Львівський національний університет імені І. Франка), «Перший професіональний театр в Одесі – польсько-російська трупа Яна-Непомуцена Камінського (1805–1809 рр.)» (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова), «Газета «Буковина» (1885–1918 рр.) як джерело з історії українського театру» (Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича);

 • опублікував 5 наукових праць з історії українського театру;

 • здійснив наукову редакцію першого випуску «Наукового вісника Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого»;

 • здійснив наукову редакцію та упорядкування третього збірника «Праць Театрознавчої комісії Наукового товариства імені Шевченка» як чергового тому «Записок НТШ»;

 • працював членом редакційних колегій «Шевченківської енциклопедії», «Української музичної енциклопедії, «Енциклопедії сучасної України»;

 • відрецензував «Календар ювілейних і пам’ятних дат на 2008 рік»;

 • брав участь у роботі журі театральних премій Національної спілки театральних діячів України за 2007 рік;

 • продовжував роботу над першим томом «Історії українського театру».

Академік Ю.М. Мажуга:

 • у КНУТКіТ імені І.К. Карпенка-Карого працював як художній керівник другого акторського курсу;

 • у Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки грав у виставі «Дерева помирають стоячи» А. Касони і репетирував нову роль у виставі «Після заходу сонця».

Член-кореспондент Р.Г. Коломієць:

 • поставив виставу «Суєта» І. Карпенка-Карого у Коломийському обласному драматичному театрі імені І. Озаркевича;

 • взяв участь у трьох наукових конференціях – у рамках міжнародних фестивалів «Тернопільські театральні вечори», «Мельпомена Таврії», присвячених проблемам розвитку сучасного українського театру в контексті загальноєвропейського театрального ровитку, а також у науковій конференції в рамках Міжнародного фестивалю «Відлуння», присвяченій проблемам розвитку монотеатрів у Європі;

 • провів круглий стіл з питань театральної педагогіки в рамках творчої акції АМУ «Мистецтво молодих»;

 • виступив головою та членом журі міжнародних театральних фестивалів «Тернопільські театральні вечори» (Тернопіль), «Мельпомена Таврії» (Херсон), «Відлуння» (Київ), «Моно» (Вроцлав), «Подільська лялька» (Вінниця), «Срібний осетр» (Волгоград), а також головою журі творчої акції «Мистецтво молодих – 2007» (Коломия);

 • підготував до публікації три статті для альманаху АМУ «Мистецькі обрії»;

 • опублікував статті: «Духовні вертикалі Сергія Данченка» у збірнику, присвяченому пам’яті майстра; «Театр корифеїв: рід, вид, жанр» у збірнику наукових праць Херсонського державного університету «Південний архів»;

 • переклав з німецької акт трагедії Гете «Фауст»;

 • провів майстер-клас з режисерської аналітики в Тернопільському національному педагогічному університеті (кафедра акторської майстерності);

 • провів відкрите рецензування вистав Севастопольськогого театру «На Великій Морській»;

 • брав участь у засіданнях комісій Міністерства культури і туризму з надання театрам України статусу академічних та надання грантів Президента України молодим митцям.

Член-кореспондент Ю.О. Станішевський:

 • монографія «Український театр у контексті сучасної світової та європейської сценічної культури»;

 • продовжував працювати над другим томом «Історії українського театру»;

 • написав розділи «Театральний процес другої половини 40 х – середини 70 х років» та «Акторське мистецтво повоєнних десятиліть» для третього тому «Історії українського театру»;

 • написав два розділи до п’ятого тому «Історії української культури»;

 • надрукував 25 статей у наукових збірниках, щорічниках, енциклопедіях, зокрема в журналах «Український театр», «Просценіум», альманасі «Мистецькі обрії», «Українське мистецтвознавство», «Аркадія», «Балет», «Музика».

 • написав лібрето і сценічно-режисерську розробку балету «Пер Гюнт» на музику Е. Гріга для Донецького академічного театру опери і балету імені А. Солов’яненка, написав лібрето дл Національної опери України «Любов і пристрасть Нікколо Паганіні» на музику М. Скорика.

Член-кореспондент А.Г. Новіков:

 • поставив у Кримському академічному драматичному театрі імені М. Горького три вистави – «Дружина поліцеймейстера» за п’єсою Горького «Останні», «Такі люди нам потрібні» за п’єсою Островського «На кожного мудреця доволі простоти» і «Замужем за Англією» за п’єсою О. Піддубної. Вистава «Дружина поліцеймейстера» висунута на здобуття Премії АРК за 2007 рік;

 • провів гастролі театру у мм. Керчі та Севастополі;

 • взяв участь у театральному фестивалі «Боспорські агони» з виставою «Діліжанс» за п’єсою Л. Філатова;

 • відбувся випуск у Державній Школі-студії (ВНЗ) при театрі, четверо випускників зараховані в трупу театру.

Академік Б.С. Ступка:

 • на екрани кінотеатрів та телебачення вийшли такі фільми за участю Б.С. Ступки, як «Три напівграції», «Два в одному», «Приватне замовлення», «Заєць над прірвою»;

 • завершив зйомки кінофільму «Тарас Бульба», де виконав заголовну роль, та фільму «Іванов», де виконав роль Лебєдєва;

 • керував акторським курсом у КНУТКіТ імені І.К. Карпенка-Карого;

 • здійснював художнє керівництво Національним академічним драматичним театром імені І. Франка.

Академік Т.Є. Назарова:

 • зіграно 98 вистав поточного репертуару Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки – «Школа скандала» Шерідана, «Тойбеле и ее демон» А. Зінгера, «Госпожа министерша» Б. Нушича, «Наполеон и корсиканка», «Волки и овцы» О. Островського, «Как важно быть серьезным» Оскара Вайлда;

 • поновлення вистави «Любий брехун» Кілті;

 • репетиції поновленої вистави «Ревізор» М. Гоголя (роль Анни Андріївни).

Академік Б.М. Козак:

 • поставив виставу за п’єсою Е. Шмітта «Готель між двох світів» у Національному академічному театрі імені М. Заньковецької;

 • зіграв роль Сальєрі у виставі «Амадей» за п’єсою П. Шеффера у Національному академічному театрі імені М. Заньковецької;

 • брав участь (читав вірші Шевченка) у музично-поетичній композиції «Євангеліє від Тараса»;

 • брав участь у двох міжнародних наукових конференціях, зокрема «Шляхи розвитку театрознавства: Україна – Польща» (26 червня – 1 липня 2007 р.);

 • брав участь у Всеукраїнській науковій конференції «Національний академічний драматичний театр імені М. Заньковецької» з доповіддю «Театр імені М. Заньковецької і львівська театральна школа» (6 грудня 2007 р.);

 • брав участь в академічній конференції Львівського національного університету імені І. Франка з доповіддю «Про наукову роботу факультету культури і мистецтва Львівського національного університету імені І. Франка»;

 • підготував дві наукові публікації: «Твори Франка на сцені театру імені М. Заньковецької» (Мистецькі обрії. – 2005–2006. – Вип. 8–9), «Штрихи до портрета Сергія Данченка» (Кіно-Театр. – К., 2007. – № 4);

 • Працював у складі ДЕК;

 • працював у редакційних колегіях театрознавчого журналу «Просценіум», журналу «Український театр», вісника Львівського університету (серія «Мистецтвознавство»);

 • викладав курс акторської майстерності на акторському курсі факультету культури Львівського університету імені І. Франка.

Член-кореспондент О.І. Безгін:

 • монографія «Проблеми підготовки мистецьких кадрів» (К.: ВПП «Компас», 2007. – 200 с.);

 • статті: «Актуальні проблеми мистецтвознавства і мистецької педагогіки» (Науковий вісник КНУТКіТ імені І.К. Карпенка-Карого. – К., 2007. – № 1); «Болонські стандарти в системі театральної освіти: адаптивний ракурс» (Матеріали Міжнародної наукової конференції. – К., 8–9 червня 2007 р. – Ч. 2), «Міжнародні театральні зустрічі на Філіппінах» (Просценіум. – 2007. – № 2–3), «Проблем вистачає завжди, але немає таких, які неможливо вирішити» (Народне слово. – 2007. – № 14), «У нашего искусства есть будущее» (Стиль и дом. – 2007. – № 4);

 • голова Державної екзаменаційної комісії зі спеціальності «Театральне мистецтво» (Харківська державна академія культури);

 • участь у роботі 7 міжнародних наукових конференцій, у тому числі у Румунії (Міжнародний семінар та конференція керівників театральних шкіл «Театр і культура цивілізацій», м. Сінай, липень 2007 р.), у Китаї (Всесвітня конференція директорів театральних шкіл, м. Пекін, листопад 2007 р.);

 • участь у фестивалях театральних шкіл у Москві, Пекіні, Казахстані;

 • участь у роботі V з’їзду Національної спілки театральних діячів України;

 • нагороди – «Орден за заслуги» перед Литовською державою.

Член-кореспондент Ю.В. Шевченко:

 • створення балету «Буратіно» за казкою О. Толстого в постановці Національної опери України.

Член-кореспондент О.З. Смолярова:

 • грала ролі у виставах поточного репертуару Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки – «Камінний господар» Лесі Українки, «Школа скандалу» Шерідана, «Маскарад» Лермонтова, «Поки вона вмирала» Птушкіної;

 • знялась у фільмі «Ідеальний мужчина» у головній ролі;

 • репетирує роль Адаме в п’єсі А. Зінгера «Останнє кохання».

Член-кореспондент Ф.М. Стригун:

 • провів звітну конференцію Львівського відділення НСТДУ;

 • брав участь в роботі з’їзду НСТДУ;

 • як шеф-редактор брав участь у випуску журналу «Театральна бесіда»;

 • брав участь у виданні книги «Заньківчанам – 90»;

 • голова державної комісії випуску музичного училища (акторський факультет) у Тернополі;

 • брав участь у науковій конференції до 90-річчя Львівського національного драматичного театру імені М. Заньковецької;

 • брав участь у театральних фестивалях у Черкасах, Чернігові, Чернівцях, Кіровограді;

 • голова журі фестивалю «Тернопільські театральні вечори»;

 • художній керівник вистави «Безіменна зірка» М. Себастьяну (постановка Б. Ревкевича);

 • проведення гастролей Львівського національного драматичного театру імені М. Заньковецької у Києві, Польщі, Вітебську;

 • здійснював художнє керівництво Львівським національним драматичним театром імені М. Заньковецької.

Член-кореспондент Л.М. Венедиктов:

 • підготовлені хори до прем’єрних вистав «Ярослав Мудрий» Г. Майбороди, «Макбет» Дж. Верді, «Норма» В. Белліні;

 • проведені роботи з поновлення вистав «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччіні, «Тарас Бульба» М. Лисенка до зарубіжних гастролей театру;

 • вступна стаття-передмова до збірника «Magnum opus musicum» («Велике творіння музичне»);

 • завершено термін навчання і випущено двох асистентів-стажерів Музичної академії України.

Член-кореспондент М.С. Левитська:

 • отримання почесного звання «Народний художник України»;

 • декорації і костюми до «Різдвяної вистави» в Національній опері України;

 • підготовка декларацій і костюмів до вистави-балету «Попелюшка» С. Прокоф’єва у Театрі опери і балету м. Марібор (Словенія);

 • участь у виставці «Підсумки сезону»;

 • створення циклу художніх робіт (20 робіт, 40 х 60, пастель) у результаті творчої поїздки на Близький Схід;

 • робота над виставою «Турдейська Манон» у Національному театрі російської драми імені Лесі Українки;

 • створення циклу робіт у результаті творчої поїздки до Італії;

 • початок роботи над оперою Дж. Верді «Бал-маскарад» у Національній опері України;

 • участь у заході «Віденський бал» у Національній опері України.

ВІДДІЛЕННЯ КІНОМИСТЕЦТВА

Протягом 2007 року робота відділення велась відповідно до плану, затвердженого Президією Академії мистецтв України (Постанова від 18 січня 2007 р. № 1/1–09), та плану заходів на виконання рішень сесії Загальних зборів АМУ (Постанова Загальних зборів від 10 травня 2007 р. № 5/30–09).

Загальний чисельний склад відділення кіномистецтва – 16 осіб (7 дійсних членів /академіків/: М.П. Мащенко – академік-секретар відділення, член бюро відділення; В.М. Кузнєцов – заступник академіка-секретаря, член бюро відділення; Р.Г. Балаян, М.О. Бєліков, Ю.Г. Іллєнко, К.Г. Муратова, В.Л. Скуратівський – та 9 членів-кореспондентів: Г.П. Чміль – заступник академіка-секретаря, член бюро відділення; В.Г. Іллєнко, М.Г. Іллєнко, О.І. Коваль, В.С. Криштофович, В.З. Новак, О.О. Сердюк, О.Б. Фіалко, Д.Я. Черкаський).

Учений секретар відділення – І.Б. Зубавіна (член бюро відділення).

Протягом 2007 року хід виконання заходів загального плану роботи відділення та особистих планів членів відділення обговорювався на засіданнях бюро (5) та на загальних зборах відділення (2).

Пріоритетними напрямками роботи відділення кіномистецтва звітного року було визначено: проведення наукових досліджень з історії та теорії мистецтва екрану, творча та творчо-організаційна практика, опрацювання найактуальніших питань інформаційно-культурних та правових норм з метою поліпшення загальної ситуації у вітчизняному кінематографі.

Творчо-організаційну активність членів відділення було спрямовано на вдосконалення законодавчого забезпечення в галузі екранних мистецтв: член-кореспондент Г.П. Чміль як голова Державної служби кінематографії брала активну участь у підготовці та затвердженні комплекту документів з проблем, що вимагають нагального реформування з метою кардинального виходу з кризи, штучно утвореної в національній кіногалузі. Відпрацьовано пакет законів про створення сприятливих умов для розвитку кінематографа (брошуру із зібранням документів підготовлено до друку), підготовлено Комплексну програму розвитку кіноіндустрії. Вдосконалюються правові підвалини кіновиробництва, зокрема зміцнення правового статусу копродукції із зарубіжними партнерами, що дає підстави очікувати розширення присутності українського фільму не тільки в Україні, а й за її межами, відкриває перспективи поступово змінити позицію держави щодо спонсорства та інвесторства, бо кіно – це, крім мистецтва, ще й бізнес.

Усвідомлюючи всю важливість збереження зацікавленості глядача вітчизняним фільмом, було запроваджено комплекс робіт зі створення та розповсюдження кіножурналу «Молодик» – покази короткометражних фільмів молодих кінематографістів України як передсеансові кіножурнали перед сеансами прокатних фільмів. Окрім того, записано та тиражовано серію з 7 DVD-дисків – тематичні добірки робіт учасників фестивалю «Відкрита ніч» з кращими роботами молодих майстрів екрану (ініціатор та незмінний президент фесту – Михайло Іллєнко); організовано тур мандрівного кінофестивалю по містах та селах України (варто додати, що голова Державної служби кінематографії Г.П. Чміль була куратором програми оснащення DVD-проекторами переглядових залів – по Україні облаштовано 20 залів для кінопереглядів). Акція проходила з широким розголосом та значним успіхом – з дитячими сеансами, нічними показами, демонстрацією тематичних добірок фільмів: відбулося возз’єднання українського глядача з українським кінематографом (виконавчий директор та упорядник програми М.Г. Іллєнко, куратор та продюсер – Г.П. Чміль). Колекція фільмів «Відкритої ночі» отримала запрошення на кілька фестивалів, серед яких: фестиваль «Мазепа-фест» (Полтава), фестиваль «КіноЛев» (Львів), театральний фестиваль у Донецьку, фестиваль мистецтв (Луцьк).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Академія наук вищої освіти україни довідник (адреси і телефони)

  Документ
  ... іти України ______________ Радники Президії АН ВО України, Почесні академіки АН ВО України ... .: (044) 253-34-19. Академія мистецтвУкраїни; Президент – акад. Чебикін Андрій Володимирович; адреса: 04053 ...
 2. Академія адвокатури україни серія “настільна книга адвоката” науково-практичний коментар

  Закон
  ... ів адвокатської діяльності, ораторсько­го мистецтва; адвокат зобов’язаний підтримувати ... регіонах України, разом із Центром підвищення кваліфікації Академії адвокатури України, в ... зокрема спільно з Академією адвокатури Ук­раїни, одним із співзасновник ...
 3. Міністерство культури і туризму україни національна парламентська бібліотека україни харківська державна наукова бібліотека ім

  Документ
  ... V. 538 Покажчик установ Академія гуманітарних наук 9, 1067 Академія мистецтвУкраїни 1119 Академія праці та ... соціальних відносин Федерації профспілок України 375 ...
 4. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ НАРОДОЗНАВСТВА HAH УКРАЇНИ

  Документ
  ... ільних наук Академії наук України у Львові (тепер Інститут українознав­ства їм. І.Крипякевича HAH України). У 1956 ... . Увагу Куби привернули кобзарі України з їх репертуа­ром і мистецтвом гри. Першими його друзями стали ...
 5. Міністерство культури і мистецтв україни національна музична академія україни ім п і чайковського науковий вісник

  Документ
  ... України, академік Академії мистецтвУкраїни, професор, ректор НМАУ ім. П. І. Чайковського (голова) Скорик М. М. – народний артист України, член-кореспондент Академії мистецтвУкраїни ...

Другие похожие документы..