Главная > Документ


У роки незалежності України в бібліотеках ВНЗ з’явилась електронна складова. 2006 року бібліотека Кам’янець-Подільського тоді ще державного університету отримала комп’ютерну програму «УФД. Бібліотека», а далі 38 комп’ютерів, ламінатор, 13 сканерів-зчитувачів, 7 принтерів, 3 сканери та іншу техніку. 2007 року був відкритий загальноуніверситетський комп’ютерний читальний зал, 2011 року – комп’ютерний читальний зал педагогічного факультету. Відбувається формування електронного каталогу, до якого внесено 230 тис. бібліографічних записів, бібліотеки електронних видань. Тільки 2011 року до цих ресурсів звернулося майже 16 тис. користувачів.

У вказаний період активізувалася науково-дослідницька бібліотекознавча діяльність колективу бібліотеки, якій 2008 року повернуто статус наукової. У штаті з’явилась посада вченого секретаря – координатора цієї роботи. На базі підрозділів проводяться семінари, діє школа передового бібліотечного досвіду, школа молодого бібліотекаря. Курси підвищення кваліфікації на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти як стаціонарні, так і очно-заочні пройшли майже всі працівники бібліотеки. На основі розробленого нами Положення, затвердженого ректором університету доктором історичних наук, професором О. М. Завальнюком, проведено чотири тури атестації: 17 працівників підтвердили, а 28 підвищили свою кваліфікаційну категорію.

У бібліотеці нині працює 6 магістрів, 4 аспіранти. Троє працівників – випускників Кам’янець-Подільського училища культури заочно здобули повну вищу фахову освіту, а Н.О. Козак на базі Черкаського Східноєвропейського університету економіки і менеджменту завершила магістратуру за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність».

Тільки за останні 7 років наукова бібліотека провела 5 наукових конференцій, круглих столів з актуальних проблем бібліотечної роботи, у тому числі дві міжнародні конференції за співучасті Російської національної бібліотеки (Санкт-Петербург), з якою укладений договір про співпрацю, та науково-технічної бібліотеки Краківської політехніки (Республіка Польща), видано два збірники наукових праць серії «Бібліотекознавство. Книгознавство».5

Працівники наукової бібліотеки взяли участь у наукових заходах, які проводила Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, Харківська державна бібліотека ім. В.Г. Короленка, наукові бібліотеки Львівської політехніки, Хмельницького національного університету, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Хмельницького кооперативного інституту, Краківської політехніки. 2010 року директор наукової бібліотеки та завідувачки відділів наукової бібліографії, комплектування та наукової обробки літератури Т.М. Опря і О. В. Литвиненко виступили на І міжнародному бібліографічному конгресі, що проходив у Санкт-Петербурзі на базі Російської національної бібліотеки. Протягом 2005-2011 рр. під грифом бібліотеки опубліковано більше 30 окремих видань, 80 статей, головним чином, з питань історії і методики бібліотечної справи. Бібліотека отримала свою друковану історію.6 Проведена кропітка дослідницька робота, підготовлена і опублікована також низка статей про організаторську й науково-методичну працю корифеїв бібліотечної справи, видатних бібліографів, бібліотекознавців, керівників фундаментальної бібліотеки Кам’янець-Подільського державного українського університету С.О. Сірополка, Л. У. Биковського, М. І. Ясинського.7

На жаль, у цей перехідний період суспільного життя бібліотеки, як і інші суспільні інституції, супроводжували серйозні проблеми.

Фінансова криза в багатьох бібліотеках спричинила скорочення штату, зменшення витрат на матеріальну базу, поповнення фондів, яке, крім того, гальмують тендерні закупівлі, відновлені новою владою і поширені на придбання книг, періодики. Уповільнилась закупівля комп’ютерної техніки, на сьогодні науковій бібліотеці університету ще не вистачає 20 персональних комп’ютерів, 11 принтерів, 2 сканери, 2 ксерокси, 8 сканерів штрих-кодів.

Є й кадрові проблеми. Низький рівень пенсій не забезпечує оптимального рівня життя людей, тому й зростає частка працівників пенсійного віку. Посилення освітнього потенціалу працюючих розбивається у високу плату за здобуття повної вищої освіти, ступеня магістра тощо.

Вже кілька років так звана оптимізація руйнує систему масових бібліотек. За п’ять останніх років мережа масових бібліотек Хмельницької області, наприклад, скоротилася з 896 до 884 бібліотек. Серед діючих з’явились такі симбіозні утворення, як бібліотеки-клуби (5 одиниць), клуби-бібліотеки (43), бібліотечні пункти (212), які за сумісництвом і безоплатно обслуговуються працівниками сусідніх бібліотек чи іншими фахівцями, і таких закладів набралося аж 260.8 Звичайно, це ослаблює виконання бібліотеками інформаційних, просвітницьких, виховних функцій. На жаль, грудень 2011 – січень 2012 рр., час підготовки і прийняття бюджетів, ще більше погіршив ситуацію – відбулись нові закриття, об’єднання, реорганізації бібліотечних закладів. Намітилася й негативна тенденція зменшення фонду масових бібліотек. Наприклад, 2010 року вони отримали 175310 документів, а списали 410410. За 2006-2010 рр. тільки по Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Островського фонд зменшився на 228180 примірників, по сільських – на 754 тис., а загалом по системі – на 1 млн. 103 тис. одиниць.9

Тому в найближчій перспективі необхідно динамічно нарощувати інформаційний ресурс, особливо за рахунок електронної складової. Адже студенти-заочники, які в значній мірі послуговуються фондами масових бібліотек, тепер все частіше шукатимуть навчальну літературу в бібліотеках вищих навчальних закладів. До нас прийде міський читач, і ми його маємо обов’язково прийняти, обслужити.

Аналіз діяльності бібліотек у нових умовах висвітлює не тільки проблеми, а й точки прикладання наших зусиль.

Перед науковою бібліотекою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка стоїть невідкладне завдання здійснення повної комп’ютеризації і автоматизації бібліотечних процесів, дальшого формування електронного каталога, нарощування бази електронних видань. При цьому 2012 року основна увага буде приділена створенню електронного каталога рідкісних і цінних видань, а їх у фонді бібліотеки є більше 27 тис., ремонту зношених книг, їх оцифровуванню.

Гостро стоїть проблема площ, особливо у центральному абонементі, де зберігається більше 700 тис. документів, та відділі рідкісних видань. Проблему наближення документів до читача, як і проблему площ для центрального абонемента, у значній мірі вирішило б відкриття читального залу іноземної літератури та залу періодичних видань.

Поповненню фондів, особливо найновішими виданнями, сприяло б звільнення бібліотек від обтяжливих тендерних процедур.

Все настирніше проглядає потреба в кооперації зусиль бібліотек ВНЗ, публічних бібліотек у галузі створення й використання в області корпоративного електронного каталога, повнотекстових баз даних для якомога повного задоволення інформаційних потреб студентів, викладачів, усіх користувачів.

Варто Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України відпрацювати систему підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, у першу чергу – керівників бібліотек та завідувачів загальнобібліотечних підрозділів на базі Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України та провідних бібліотек України (Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського та наукової бібліотеки Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, зокрема), атестацію працівників бібліотек унормувати положенням, як це зроблено, приміром, для педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл.

Аналіз діяльності наукової бібліотеки К-ПНУ ім. І.Огієнка дає підстави для наступних висновків:

 • незалежність, яку отримала наша держава 20 років тому, благотворно вплинула на розвиток університетських бібліотек, без яких отримати вищу освіту неможливо;

 • попри труднощі перехідного періоду, удосконалювалася мережа і внутрішня структура бібліотек, започаткувалася кооперація інформаційних ресурсів, бібліотечні процеси набувають все виразніших ознак автоматизованих, комп’ютеризованих;

 • суттєво зріс фонд книжкових та електронних видань, удосконалювалася матеріальна база й кадровий потенціал, активізувалась наукова діяльність бібліотек;

 • у той же час в умовах комерціоналізації взаємовідносин з’явилось чимало нових проблем, насамперед, з фінансуванням; до різких перемін у діяльності бібліотек і психологічно, і професійно не готовою виявилася значна частина працівників, поповнення фондів ускладнили відновлені тендерні процедури закупівлі книг, електронних і періодичних видань;

 • однак бібліотечна громадськість виявилася здатною долати ці та інші труднощі і, за умови оптимальної фінансової підтримки, сприятливого нормативного поля, перетворити бібліотеки в сучасні потужні інформаційні центри, успішно виконати функції інформаційного забезпечення навчально-виховного, науково-методичного процесу.

Використані джерела і література:

    1. Прокопчук В.С. Наукова бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 20 років незалежності України: хроніка, факти / В.С. Прокопчук, В.М. Бунда // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2011. – Т. 17. – С. 121-146.

    2. Премія заснована 2005 року і відповідно з Положенням вручається у Всеукраїнський день бібліотек, її першими лауреатами стали Л.П. Смолінська, В.М. Пархоменко, Н.Д. Крючкова, Т.М. Опря, В.М. Бунда.

    3. Див.: Офіційний вісник України. – 2010. – № 80. – С. 153-154.

    4. Прокопчук В.С. Наукова бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 20 років незалежності: хроніка, факти… – С . 121.

    5. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету / [ред. кол.: О.М. Завальнюк (голова), В.С. Прокопчук (від. ред.) та ін.] – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ, 2008. – 400 с. – (Серія: “Бібліотекознавство. Книгознавство”; вип. 1); Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – Вип. 2. – 648 с.

    6. Прокопчук В.С. Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету: роки становлення й розквіту: іст. нарис / В.С. Прокопчук, Л.Ф. Філінюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 284 с.: іл.

    7. Прокопчук В.С. Кам’янець-Подільський період у бібліотечній діяльності М.І. Ясинського/ Держ. заклад «Харківська держ. б-ка ім. В.Г. Короленка» ; [уклад.: Т.О. Сосновська, В.О. Ярошик]. – Х.: Харк. держ. б-ка ім. В.Г. Короленка, 2009. – С. 14-25; Його. Кам’янець-Подільський період в житті й діяльності видатних українських бібліотекознавців і бібліографів С.О. Сірополка, Л.Ю. Биковського, М.І. Ясинського / В.С. Прокопчук // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства: матер. наук.-практ. конф. 12 листоп. 2009 р., м. Львів. – Л.: Вид-во нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. – С. 214-224; Його. Організаційна і бібліотекознавча праця С.О. Сірополка, Л.Ю. Биковського, М. І. Ясинського у фундаментальній бібліотеці Кам’янець-Подільського державного українського університету / В.С. Прокопчук // Кам’янець-Подільський – остання столиця Української Народної Республіки: матер. всеукр. наук. конф., Кам’янець-Подільський, 6-7 жовтня 1929 р. / редкол.: Смолій В.А., Верестюк В.Ф., Завальнюк О. М. [та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009 – С. 360-367; Його. Бібліотекознавчий доробок Левка Биковського кам’янецького періоду (вересень-травень 1920 рр.) / Прокопчук Віктор Степанович // Матеріали другої науково-практичної конференції «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства» / ред. рада: Ю.Я. Бобало, А.Г. Загородній [та ін.], Львів, 23 вересня 2010 р. – Л.: Вид-во Львівського політехніки, 2010. – С. 26-33; Його. Бібліографія Л.Ю. Биковського кам’янецького періоду (1919-1920) / В.С. Прокопчук, О.В. Литвиненко // Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – С. 597-600. – (Серія: “Бібліотекознавство. Книгознавство”; вип. 2); Його. Кам’янчани-бібліотекознавці в еміграції // Подільська еміграція в контексті європейської та світової культури: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 17-18 берез. 2011 р. – Хмельницький: Заколодний М.І., 2011. – С. 26-40; Його. Бібліотекознавчі погляди І.І.Огієнка і втілення ним їх у практику бібліотечного будівництва в Україні та західній українській діаспорі / В.С. Прокопчук // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: наук. зб. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І Огієнка, 2011. – С. 247-257. – (Серія іст. та філолог.; вип. 8); Його. Огієнко І.І., Сірополко С.О., Биковський Л.Ю. : любов до книги – крізь усе життя / В.С. Прокопчук// Матеріали третьої науково-практичної конференції «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», м. Львів, 29 верес. 2011 р. – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – С. 130-154.

    8. Аналіз діяльності бібліотек Хмельницької області за 2010 р. / ХОУНБ ім. М. Островського; уклад. Маковська В.В., Грудецька Т.М., відп. за вип. Н.М. Синиця. – Хмельницький, 2011. – С. 20-21.

    9. Див.: Аналіз діяльності бібліотек Хмельницької області за 2006, 2007, 2008, 2009 і 2010 рр. , зроблений Хмельницькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. М. Островського.

Глухенька В.О.,

м. Хмельницький

Комплексні інформаційні рішення в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету

В доповіді висвітлені основні напрямки стратегії розвитку інформаційної системи в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету та представлено віртуальну систему обслуговування користувачів.

Основним напрямком стратегії розвитку наукової бібліотеки Хмельницького національного університету на сьогодні є досягнення високого рівня якості бібліотечних послуг для забезпечення навчання і наукових досліджень студентів та науковців університету за допомогою застосування новітніх інформаційних технологій.

З метою більш ефективного впровадження вищезазначеної політики було розроблено перспективну програму розвитку наукової бібліотеки ХНУ на 2007 - 2016 роки.

Основними напрямками реалізації даної програми визначені:

 1. Оперативне, якісне та комфортне обслуговування читачів із застосуванням автоматизованих технологій, задоволення їхніх інформаційних запитів, підвищення загальної культури обслуговування.

 2. Інформаційне забезпечення усіх напрямків роботи ВНЗ; сприяння популяризації наукової діяльності університету - проведення інформаційних заходів, презентацій, виставок наукових робіт викладачів та студентів ХНУ.

 3. Творче партнерство з кафедрами та інститутами.

 4. Подальше впровадження і розвиток інформаційних технологій.

 5. Формування бібліотечного фонду, що максимально забезпечує потреби користувачів бібліотеки в документах та інформації.

Комплексний підхід та покрокове створення інформаційної системи в книгозбірні:

1-й крок – розробка концептуального бачення розвитку електронного середовища в бібліотеці та формування інфраструктурного рішення з відповідним матеріально-технічним забезпеченням:

 • створено зал електронної інформації з 15 АРМ для користувачів, які мають вихід в Інтернет;

 • сформовано штати відділів інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення з секторами програмного забезпечення, технічного забезпечення та адміністрування Wеb-сайту, електронної бібліотеки з сектором обслуговування читачів в залі електронної інформації;

 • для підтримки великої кількості даних та для оперативного виконання звернень користувачів придбано 3 потужних сервери (два 2*Xeon 2400/ RAM 2048 Mb/ HDD 2*80 G, на яких містяться електронний каталог та повнотекстові ресурси та Cel 2400/ RAM 512 Mb/ HDD 120G, який виконує функцію проксі-сервера та Web-сервера бібліотеки);

 • розроблено лінгвістичне забезпечення – створено тематичний рубрикатор на основі таблиць УДК, розроблено систему інших довідкових словників в електронному вигляді;

 • забезпечено методичну підтримку: працівниками науково-методичного відділу разом із фахівцями інших підрозділів розроблено понад 40 інструкцій, положень, пам’яток; організовано навчання роботі на ПК персоналу;

 • придбано систему «УФД. Бібліотека» для автоматизації основних технологічних процесів.

2-й крокважливою складовою успіху в процесі впровадження інформаційних систем є забезпечення фінансуванняпрограми, що вирішується в книгозбірні двома шляхами:

 • із загальноуніверситетського бюджету згідно кошторису, який складається бібліотекою на поточний рік і затверджується ректором університету,

 • за рахунок власних коштів, що надходять від надання додаткових платних послуг користувачам бібліотеки.

3-й крок – впровадження нових інформаційних сервісів для користувачів книгозбірні:

 • розроблено додаткове програмне забезпечення програмістами відділу інформаційного забезпечення бібліотеки (всі програмні продукти, які впроваджені впродовж 2002 - 2011 років, орієнтовані на роботу в комп'ютерній мережі, побудовані за архітектурою клієнт-сервер, базуються на системах управління базами даних реляційного типу, які підтримують стандарт SQL);

 • створені бази даних:

  • електронний каталог наукової бібліотеки ХНУ (бібліографічна),

  • електронна бібліотека ХНУ (повнотекстова),

  • книгозабезпеченість навчального 294роцессу ХНУ (бібліографічна),

  • анотована база даних наукових публікацій (повнотекстова),

  • обмінно-резервний фонд наукової бібліотеки ХНУ (бібліографічна),

  • навігатор Інтернет-ресурсів за профілем ВНЗ (вебліографічна),

  • зведений електронний каталог бібліотек Хмельницької області (бібліографічна).

 • впроваджені додаткові сервіси для користувачів:

  • віртуальна довідкова служба,

  • віртуальні виставки,

  • «Радимо почитати» (огляд художньої літератури),

  • замовлення документів по МБА в он-лайн режимі на Web-сайті книгозбірні,

  • замовлення нової літератури для навчального 294роцессу викладачами університету в он-лайн режимі на Web-сайті книгозбірні,

  • доступ до формуляра читача на Web-сайті бібліотеки.

4-й крокорганізація Web-сайту книгозбірні, який за своєю суттю є Web-порталом і виконує такі головні завдання:

 • організація масового і ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі,

 • формування інформаційних ресурсів, направлених на задоволення потреб спільноти університету та колег-бібліотекарів методичного об’єднання книгозбірень ВНЗ Хмельницької області,

 • підвищення якості обслуговування та надання додаткових послуг бібліотекою ХНУ студентам та науковцям університету,

 • формування публічних інформаційних ресурсів для представлення у всесвітній мережі наукових здобутків вчених університету,

 • налагодження зворотного зв’язку між бібліотекою та її користувачами.

Сьогодні в науковій бібліотеці ХНУ під впливом інформаційних технологій створена нова система обслуговування читачів (див. рис.1), розроблено засоби віддаленого доступу до інформаційних ресурсів, а також досліджуються джерела, які можна використовувати, якщо у книгозбірні відсутня необхідна інформація. Формування системи обслуговування визначають такі фактори: активізація бібліотеки як інформаційного центру університету; створення електронних баз бібліотеки; зміни в інформаційних потребах користувачів; структурні зміни фонду бібліотеки.


Рис. 1. Віртуальна система обслуговування НБ ХНУ

Запровадження в бібліотечну практику нових технологій зумовлює перегляд концепції обслуговування користувачів, розширює можливості книгозбірні: водночас із обслуговуванням своїми фондами та ресурсами вона забезпечує доступ до зовнішніх інформаційних ресурсів. Надається доступ користувачам бібліотеки до відомих в світі БД, як, наприклад, Springer, Blackwell тощо.

Протягом всього часу запровадження нових технологій нас цікавила думка читача, його сприйняття нововведень й уміння ними користуватися. Тому ряд досліджень було присвячено вивченню думки користувача щодо запровадження інформаційних технологій: “Комп’ютеризація в бібліотеці: думка читачів та бібліотекарів”, “Використання інформаційних електронних ресурсів бібліотеки”. Логічним продовженням стало дослідження інформаційних потреб молоді “Інформаційні запити користувачів в системі ОЗО”, “Система ціннісних орієнтирів студентів”, “Використання бібліотечних ресурсів та задоволення попиту читачів” тощо. Результати досліджень дають відповіді на такі важливі запитання: канали надходження інформації до студентів в сучасному інформаційному середовищі; роль бібліотеки в наданні інформації студентам, якість цієї інформації та її вплив на розвиток окремої людини. Використовуючи результати досліджень, книгозбірня намагається не тільки забезпечити навчальний процес, а й допомогти студентові розвинути творчі та комунікативні здібності, знайти своє місце у житті.

Підводячи підсумки 50-річного шляху розвитку наукової бібліотеки Хмельницького національного університету, можна з впевненістю сказати, що книгозбірня виконує свою місію із забезпечення інформацією наукового та навчального процесів університету на сучасному рівні.

Трунова І.М.,Чабан К.А.

м. ХмельницькийСкачать документ

Похожие документы:

 1. Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів

  Документ
  ... верситету Бібліотекатасучасні тенденції в інформаційномузабезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищихнавчальнихзакладів Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького ...
 2. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 0 1135 м Київ проспект Перемоги

  Документ
  ... України, Відділ освіти Бердянської міської ради Бібліотекатасучасні тенденції в інформаційномузабезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищихнавчальнихзаклад Хмельницький національний ...
 3. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 01135 м Київ проспект Перемоги (1)

  Документ
  ... України, Відділ освіти Бердянської міської ради Бібліотекатасучасні тенденції в інформаційномузабезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищихнавчальнихзаклад Хмельницький національний ...
 4. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 01135 м Київ проспект Перемоги (2)

  Документ
  ... України, Відділ освіти Бердянської міської ради Бібліотекатасучасні тенденції в інформаційномузабезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищихнавчальнихзаклад Хмельницький національний ...
 5. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 01135 м Київ проспект Перемоги (3)

  Документ
  ... України, Відділ освіти Бердянської міської ради Бібліотекатасучасні тенденції в інформаційномузабезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищихнавчальнихзаклад Хмельницький національний ...

Другие похожие документы..