Главная > Документ


Показники розвитку мережі закладів по фізичній культурі та спорту

з/п

Показники

Один.

виміру

2006рік

факт

2007р.

очіку-

ване

2008р.

прогноз

2008 р в

%% до 2007 р.

1.

Дитячо-юнацькі

спортивні школи:

в них вихованців

один.

чол.

2

1160

2

1160

2

1160

100,0

100,0

2.

Спортзали

один.

64

64

64

100,0

3.

Плавальні басейни

один.

3

3

3

100,0

4.

Стадіони

один

7

8

8

100,0

5.

Спортивні майданчики

один.

202

204

206

101,0

6.

Стрілецькі тири

один.

22

22

22

100,0

7.

Тенісні корти

один.

6

9

11

122,0

8.

Фізкультурно-оздоровчий комплекс “Олімпія”

один.

1

1

1

100,0

9.

Міський центр “Спорт для всіх”

один.

1

1

1

100,0

10.

Надання платних послуг спортивни-ми закладами

тис.грн

233

280

300

107,0

Основними напрямками у 2008 році в галузі освіти будуть:

- виконання ІІ етапу регіонального плану переходу загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання;

- продовження роботи над науково-методичною проблемою педагогічних колективів “Рік якості знань”, навчання і управління педагогічним персоналом та виконання заходів щодо вирішення проблеми підвищення якості знань учнів, навчання і управління педагогічним персоналом у 2007-2008 навчальному році;

- забезпечення навчально-виховних закладів комп’ютерною технікою та розширення мережі класів і збільшення кількості дітей, охоплених комп’ютерною грамотністю;

- забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів та дітей з малозабезпечених сімей;

- забезпечення рівного доступу до навчання дітей з вадами фізичного та психічного розвитку.

Показники розвитку закладів освіти

з/п

Показники

Один.

виміру

2006рік

факт

2007р.

очіку-

ване

2008р.

прогноз

2008 р в

%% до 2007 р.

1.

Дошкільне виховання:

- установи

один.

51

51

52

102,0

- місця

місць

6181

6181

6291

102,0

- кількість дітей в дошкільних закладах

чол.

7839

8125

8325

102,4

2.

Загальна середня освіта:

Загальноосвітні школи, коледжі, ліцеї, гімназії

- класи

- учні

один.

один.

чол.

48

878

23422

50

853

22413

50

836

21918

100,0

98,0

98,0

3.

Інтернатні заклади

- учнів

один.

чол.

1

170

1

154

1

155

100,0

100,6

4.

Центр освіти молоді (вечірня форма навчання)

- класи

- учні

один.

один.

чол.

1

10

219

1

10

271

1

11

280

100,0

110,0

103,3

4.

Заклади з поза-шкільної роботи з дітьми

- дітей

один.

чол.

6

3259

6

3423

6

3609

100,0

105,4

5.

Дитячо-юнацькі спортивні школи:

- дітей

один.

чол.

3

1897

2

1933

2

1980

100,0

102,4

6.

Надання платних послуг закладами освіти

тис.

грн.

2425,0

2600,0

2800,0

107,6

Головним завданням на 2008 рік є підвищення якості житлово-комунальнихпослуг, забезпечення прозорості встановлених тарифів на ці послуги, розрахунки за надані послуги, залучення населення до утримання житлового фонду.

Основні заходи, які планується здійснювати, направлені на виконання в повному обсязі Програм реформування житлово-комунального господарства м.Чернівців до 2010 року.

Показники розвитку житлово-комунального господарства

з/п

Показники

Один.

виміру

2006рік

факт

2007р.

очіку-

ване

2008р.

прогноз

2008 р в

%% до 2007 р.

1.

Житлово-комунальне господарство:

- обсяги робіт по капітальному ремонту житлового фонду:

в тому числі:

- ремонт дахів;

- обсяги робіт по капітальному ремонту доріг

- реалізація води

тис.грн.

тис.грн.

тис.грн.

тис.куб.м

9264,1

7706,5

31298,2

11629,5

15211,9

5699,3

29416,7

11030,2

18254,3

6800,0

33800,0

10800,0

120,0

120,0

115,0

98,0

2.

Реалізація платних послуг населенню підприємствами, які належать до кому-нальної власності міста –всього:

тис.грн

27203,4

31050,0

32913

105,0

В 2008 році продовжуватиме здійснюватися активна політика сприяння зайнятості населення шляхом:

- збереження ефективно функціонуючих та створення нових робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях міста усіх форм власності;

- підготовка робочої сили, професійний склад і кваліфікаційний рівень якої може відповідати потребам ринку праці;

- підтримки самостійної зайнятості населення, розвитку малого підприємництва;

- посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості населення;

- підтримки громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;

- сприяння розвитку системи колективно-договірного забезпечення повної, продуктивної і вільно обраної зайнятості;

- поглиблення співпраці служби зайнятості з органами місцевого самоврядування, об’єднаннями роботодавців, профспілками, іншими громадськими організаціями.

Демографічні показники

з/п

Показники

Один.

Виміру

2006рік

факт

2007р.

очікуване

1.

Населення:

- чисельність постійного населення;

- наявного населення

- населення у

працездатному віці

тис. чол.

-“-

-“-

241,2

244,9

159,3

241,3

245,0

160,0

2.

Зайнятість:

Зайнято у всіх сферах діяльності

тис.чол.

119,4

120,0

3.

Рівень безробіття

%

1,0

0,5

В рамках реалізації міської комплексної програми “Захист” на 2008-2009 роки, надаватиметься додаткова матеріальна підтримка найбільш малозабезпеченим сім’ям за рахунок бюджету міста та благодійних пожертв на рахунок міської благодійної акції “Милосердя”, побутових та культурних заходів, спрямованих на посилення адресної соціальної підтримки малозабезпечених сімей.

Показники соціального захисту населення

№з/п

Показники

Один.

виміру

2006рік

факт

2007р.

очікуване

2008р.

прогноз

1.

Контингент населення, гостро потребуючий соцзахисту – всього

тис.

осіб

28,0

26,7

27,3

2.

Контингент підопічний міському центру “Турбота”

осіб

981

1010

1000

В 2008 році продовжуватиметься робота зі створення сприятливих умов для подальшого розвитку засад місцевого самоврядування через самоорганізацію населення, збільшення кількості комітетів мікрорайонів, кварталів, вулиць та будинків, активного залучення їх до здійснення заходів з благоустрою території, покращанні утримання житла, наведенні належного санітарного стану та посилення роботи з соціально незахищеними категоріями населення.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Державна санітарно-епідеміологічна служба україни

  Документ
  ... флюорограф. Згідно програмисоціально-економічногота культурного розвитку Ставищенського району на 2006 рік у 2008 ... шенням 52 сесії Бучанської міської ради У скликання від 28.05.09р. затверджена Програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Буча на ...
 2. ИСС Зодчий (СНиП ГОСТ ДБН ДСТУ) – нормативные документы в строительстве

  Документ
  ... .12.2006. "ПроПрограмусоціально-економічногота культурного розвитку міста Києва на2007 рік" 3506. Рішення КМР N 5/665 від 25.01.2007. "Прозатвердження Основних ...
 3. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського матеріали конференції

  Документ
  ... винесення насесію Кременчуцької міської ради проектів рішень, спрямованих на спрощення порядку створення та орган ... «Про державне прогнозування та розроблення програмекономічного і соціальногорозвитку України» (визначення правових, економічних та ...
 4. Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць

  Документ
  ... ія, Стратегія таПрограма е-урядування, а також їх включення до складу Програмисоціальноготаекономічногорозвитку України таПрограми діяльності Каб ... їні на2007-2015 роки ”/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 12, ст.102. 6.Про заходи ...
 5. Збірка тез доповідей

  Документ
  ... видатки на розвиток соціально-культурної сфери, що спрямовуються на реалізацію програмсоціально-економічногота культурного розвитку відпов ... затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 571 від 11.12.2003 року та ...

Другие похожие документы..