Главная > Закон


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА

БІБЛІОТЕКА

УКРАЇНСЬКА

ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОГРАФІЯ

1997 рік

Покажчик літератури

Випуск 8

Київ-НПУ-2003

ББК 91.9:74

УДК 01:371

У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип. 8. – 205 с.

Редкційна колегія: Слєпкань З.І., доктор педагогічних наук,

Стеценко В.П., кандидат педагогічних наук,

Шеремет М.К., доктор педагогічних наук

Науковий консультант: Л.П.Вовк, доктор педагогічних наук

Укладачі: Тарасова Наталія Іванівна,

Татарчук Ельга Володимирівна, засл. працівник культури України

Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні в 1990-1996 рр.

Випуск 8-й подає відомості про нормативні документи, книги, статті з журналів, збірників, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, опубліковані в 1997 році.

Джерельною базою щорічника є реєстраційні видання Книжкової палати України, каталоги провідних бібліотек м. Києва, надходження літератури до Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова.

Обмежений обсяг покажчика зумовив певні скорочення у поданні матеріалів з газет, деяких журналів, тез доповідей на конференціях, внутрішньо-вузівських методичних видань.

Записи групуються за системою розділів, а в межах розділів – за алфавітом авторів і назв. Застосовується система посилань до номерів бібліографічного опису (“Див. також”). У кінці – іменний покажчик, перелік збірників і періодичних видань.

Скорочення подаються за стандартом ДСТУ 3582-97.

Даний покажчик призначений для вчителів, студентів педагогічних навчальних закладів, науковців, працівників системи освіти і бібліотек.

Комп”ютерний набір Н.А.Заславець, О.В.Пекур

С Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, 2003

Нормативні документи з питань освіти

ЗАКОНИ УКРАЇНИ. ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

 1. Закон України “Про загальну середню освіту: Проект //Освіта. – 1997. – 20-27 серп. – С. 6-11.

 2. Закон України “Про вищу освіту: Проект //Освіта України. – 1997. – 14 листоп. – С.7-9; 21листоп. – С. 5-7.

 3. Про інформацію Кабінету Міністрів України “Про забезпечення працевлаштування молоді, зокрема випускників шкіл, вузів та інших навчальних закладів”: Пост. ВР України від 16 лип. 1997 р. № 463/97-ВР //Відомості ВР України. - 1997. - № 38. - С. 676.

 4. Про внесення змiн до Постанови Верховної Ради України “Про встановлення стипендiй Верховної Ради України курсантам і слухачам вищих військово-навчальних закладів”: Пост. ВР України від 12 верес. 1996 р. № 364/96-ВР //Закони, постанови, прийняті Верховною Радою України на шостій сесії , 3 верес. 1996 р. - 24 січ. 1997 р. – К., 1997. - С. 44 -45.

 5. Про грубі порушення урядом законодавства в галузі освіти: Пост. ВР України від 20 верес. 1996 р. №382/96-ВР // Закони, постанови, прийняті Верховною Радою України на шостій сесії ,3 верес. 1996 р. - 24 січ. 1997 р. – К., 1997. - С.75.

 6. Заява Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров`я, материнства і дитинства //Голос України. - 1997. - 10 лип. - С.3.

УКАЗИ І РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 1. Про основні напрями реформування вищої освіти на Україні: Указ Президента України від 12 верес 1995 р. № 832/95; Основні напрями реформування вищої освіти в Україні //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997. - № 1. - С. 6-11

 2. Про основні напрями реформування професійно-технічної освіти в Україні: Указ Президента України від 8 трав. 1996 р. № 322/96; Основні напрями реформування професійно-технічної освіти в Україні //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997. - № 1. - С.12-16.

 3. Про статус Київського державного економічного університету: Указ Президента України від 27 лют. 1997 р. № 184/97 //Уряд. кур”єр. - 1997. - 20 берез. - С.7

 4. Питання Національного фонду соціального захисту матерів і дітей “Україна-дітям”:Указ Президента України від 19 берез. 1997 р.№ 253/97; Положення про Національний фонд соціального захисту матерів і дітей “Україна-дітям” //Уряд. кур”єр. - 1997. - 27 берез. - С.7-8.

 5. Про статус Українського педагогічного університету імені М.П. Драгоманова: Указ Президента України від 11 лип. 1997 р. № 633/97 //Уряд. кур`єр. - 1997. - 17 лип. - С. 7; Зб. Указів Президента України. - К., 1997. - Вип. 3. –С. 26.

 6. Про затвердження Заходів щодо поліпшення становища дітей сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків: Указ Президента України від 17 жовт. 1997 р. №1153/97; Заходи щодо поліпшення становища дітей сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків //Уряд. кур`єр. - 1997. - 6 листоп. - С. 6; Зб. Указів Президента України. - К.,1997. - Вип. 4. – С. 23.

 7. Про призначення М.Згуровського Міністром освіти України: Указ Президента України //Уряд. кур`єр. - 1997. - 26 лип. - С.3.

 8. Про додаткові заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат населенню: Розпорядження Президента України від 11 лип.1997 р. № 253/97-РП //Уряд. кур`єр. - 1997. - 17 лип. - С.7.

 9. Про заходи щодо проведення новорічних і різдв`яних свят для дітей та юнацтва: Розпорядження Президента України від 9 груд. 1997 р. № 431/97-РП //Уряд. кур`єр. - 1997. - 16 груд. - С.5.

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 1. Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров”я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років: Пост. від 4 листоп. 1993 р. № 909 //Дошк. виховання. – 1997. - № 1. – С.14-15.

 2. Про затвердження Положення про державний вищій заклад освіти: Пост. від 5 верес. 1996 р.; Положення про державний вищій заклад освіти //ІЗ МО України. - 1997. - № 1. - С.2-22.

 3. Про затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися державним навчальним закладом: Пост. від 20 січ. 1997 р. №38; Перелік платних послуг, які можуть надаватися державним навчальним закладом //Уряд. кур`єр. - 1997. - 30 січ. - С.8; Освіта. - 1997. - 19-26 лют. - С. 2.

 4. Про забезпечення виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат з бюджетів усіх рівнів: Пост. від 30 січ. 1997 р. № 91 //Уряд. кур`єр. - 1997. - № 21-22 -С. 9.

 5. Про створення Інституту військово-дипломатичної служби Академії Збройних Сил: Пост. від 30 січ. 1997 р. № 92 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 2. - С.94.

 6. Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи: Пост. від 8 лют. 1997 р. № 155 //Зібр. законодавства України. - 1997. - №3. - С.10-11.

 7. Про внесення змін і доповнень до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМ України від 8 лютого 1995 р. №100: Пост. від 24 лют. 1997 р. № 185 //ІЗ МО України. –1997. - №17. - С.3-4.

 8. Про створення Херсонського державного технічного університету: Пост. від 24 берез. 1997 р. № 254 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С.78.

 9. Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей : Пост. від 25 берез. 1997 р. № 260 //Уряд. кур`єр. - 1997. - 3 квіт. //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С. 81.

 10. Про створення умов роботи Львівського філіалу Української Академії державного управління при Президентові України: Пост. від 25 берез. 1997 р. № 263 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С.86.

 11. Про створення Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.Вінниченка: Пост. від 4 квіт. 1997 р. № 303 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С.150.

 12. Про створення Буковинської державної медичної академії: Пост. від 4 квіт. 1997 р. № 312 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С.188.

 13. Про створення Кримського державного аграрного університету: Пост. від 7 квіт. 1997 р. № 313 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С.189.

 14. Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні: Пост. від 14 квіт. 1997 р. № 323 //Уряд. кур`єр. - 1997. - 22 квіт. - С.10; Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С.191-197.

 15. Про деякі питання організації оздоровлення дітей, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Пост. від 14 квіт. 1997 р. № 336 //Уряд. кур`єр. - 1997. - 22 квіт. - С.9.

 16. Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам: Пост. від 14 квіт. 1997 р. № 346; Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам // Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С.251-259; ІЗ МО України. –1997. - № 17. - С. 8-14;

 17. Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам: Пост. від 14 квіт. 1997 р. № 347 //Людина і праця . - 1997. - № 6. - С.24 - 30.

 18. Про внесення змін і доповнень до переліку і зразків документів про освіту та вчені звання в Україні, затверджених постановою КМ України від 17 груд. 1993 р. № 1058: Пост. від 16 квіт. 1997 р. № 354 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С. 285-295.

 19. Про військову підготовку студентів Українського державного лісотехнічного університету: Пост. від 23 квіт. 1997 р. № 381 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 5. - С.70.

 20. Про реорганізацію Сімферопольського училища міліції МВС України: Пост. від 12 трав. 1997 р. № 446 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 6. - С.11.

 21. Про передачу деяких вищих навчальних закладів до сфери управління МО: Пост. від 24 травня 1997 р. № 491; Перелік вищих навчальних закладів першого та другого рівнів акредитації, які передаються до сфери управління Міносвіти //Зібр. законодавства України. - 1997. -№ 6. - С.100-103.

 22. Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюєтья підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями: Пост. від 24 трав. 1997 р. № 507; Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюетья підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 6. - С.138-179; ІЗ МО України. –1997. - № 15-16. – С. 35-62.

 23. Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів: Постанова КМ України від 26 травня 1997р.№526; Перелік навчальних закладів, що ліквідуються; Перелік навчальних закладів, що створюються на базі ліквідованих //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 6. - С. 203-234.

 24. Про створення Черкаського інституту пожежної безпеки Міністерства внутрішніх справ та присвоення йому імені Героїв Чорнобиля: Пост. від 9 черв. 1997 р. № 550 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 7. - С.26.

 25. Про створення Тернопільського державного педагогічного університету: Пост. від 9 черв. 1997 р. № 555 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 7. - С .30.

 26. Про Типове положення про притулок для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх: Пост. від 9 черв.1997 р. № 565; Типове положення про притулок для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 7. - С.46-54.

 27. Про затвердження порядку присудження наукових ступенів і присвоення вчених звань: Пост. від 28 черв. 1997 р. № 644; Порядок присудження наукових ступенів і присвоення вчених звань // Зібр. законодавства України. - 1997. - № 8. - С.52-69.

 28. Про затвердження Порядку, тривалості та умов надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процесс має свої особливості: Пост. від 28 черв. 1997 р. № 634; Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процесс має свої особливості //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 7. - С.171-177; Людина і праця . - 1997. - № 9-10. - С.43 – 44.

 29. Про затвердження Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій: Пост. від 28 черв. 1997 р. № 700; Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій //Людина і праця . - 1997. - № 9-10. - С.36-39.

 30. Про переліки санаторно-курортних закладів: закладів відпочинку, операції з продажу путівок до яких на санаторно-курортне лікування та відпочинок дітей, не підлягають обкладенню податком на додану вартість: Пост. від 5 серп. 1997 р. № 835 //Уряд. кур`єр. - 1997. - 18 верес. - С.7-8 ; Зібр. законодавства України. - 1997. - № 9. - С.197-216.

 31. Про затвердження переліку спеціальних продуктів дитячого харчування і порядку віднесення таких продуктів до продукції власного виробництва: Пост. від 8 серп. 1997 р. № 859 //Уряд. кур`єр. - 1997. - 16 серп. - С.12 Зібр. законодавства України. - 1997. - № 10. - С.9-14.

 32. Про затвердження переліку спеціальних продуктів дитячого харчування і порядку віднесення таких продуктів до продукції власного виробництва: Пост. від 8 серп 1997 р. №859; Перелік спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, прибуток підприємств від реалізації яких на митній території України звільняється від оподаткування; Порядок віднесення до продукції власного виробництва спеціальних продуктів дитячого харчування //Офіц. вісник України. 1997. - № 33. - С. 20-23.

 33. Про внесення доповнення до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам: Пост. від 21 серп. 1997 р. № 907 // Зібр. законодавства України. - 1997. - № 10. - С.39.; Людина і праця . - 1997. - № 9-10. - С.44.

 34. Про затвердження Положення про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, які навчалися на умовах державного контракту за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління: Пост. від 1 верес. 1997 р. № 949; Положення про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, які навчалися на умовах державного контракту за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 10. - С.186-198; Людина і праця . - 1997. - № 9-10. - С.45-54.

 35. Комплексні заходи щодо всебічного розвитку і функціонування української мови: Пост. від 8 верес. 1997 р. № 998 //Освіта. - 1997. - 24 верес. - 1жовт. - С.4 – 5.

 36. Про створення єдиної системи військової освіти: Пост. від 15 груд. 1997 р. № 1410; Концепція військової освіти в Україні; Заходи щодо реалізації Концепції військової освіти в Україні; Перелік вищих навчальних закладів, що входять до єдиної системи військової освіти; Склад координаційної ради з питань військової освіти; Положення про підготовку військових фахівців у вищих навчальних закладах єдиної системи військової освіти //Офіц. вісник України. - 1997. - № 51. - С.32-57.

НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ УКРАЇНИ

 1. Про порядок введення в дію Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюетья підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями: Наказ МО України від 27 черв. 1997 р. № 232 //ІЗ МО України. - 1997. - №15-16. - С.35-62.

 2. Про затвердження Положення про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України: Наказ від 8 груд. 1995 р. № 340; Положення про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України //ІЗ МО України. - 1997. - № 15-16. - С.17-23.

 3. Про затвердження Норм часу для розрахунку і обліку навчальної роботи, Переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи викладачів та Рекомендації щодо запровадження їх у вищих закладах освіти 3 і 4 рівнів акредитації: Наказ від 7 черв.1996 р. № 195 //ІЗ МО України. - 1997. - № 15-16. – С. 23-34.

 4. Норми часу для розрахунку і обліку навчальної роботи викладачів вищих закладів освіти 3 і 4 рівнів акредитації //ІЗ МО України. - 1997. - № 15-16. – С. 25-30.

 5. Перелік основних видів методичної роботи викладачів вищих закладів освіти 3 і 4 рівнів акредитації //ІЗ МО України. - 1997. - № 15-16. – С. 30-31.

 6. Перелік основних видів наукової роботи викладачів вищих закладів освіти 3 і 4 рівнів акредитації //ІЗ МО України. - 1997. - № 15-16. – С. 31-32.

 7. Перелік основних видів організаційної роботи викладачів вищих закладів освіти 3 і 4 рівнів акредитації //ІЗ МО України. - 1997. - № 15-16. – С. 32-33.

 8. Рекомендації щодо планування робочого часу викладачів вищих закладів освіти і запровадження Норм часу для розрахунку і обліку їх навчальної роботи та Переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи у вищих закладах освіти 3 і 4 рівнів акредитації //ІЗ МО України. - 1997. - № 15-16. – С. 33-34.

 9. Про розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів освіти: Наказ від 25 лип. 1996 р. № 252 //ІЗ МО України. - 1997. - №6. – С. 13-14.

 10. Про проведення в 1996/97 навчальному році ІІ Всеукраїньського конкурсу “Учитель року”: Наказ від 31 жовт.1996 р. № 342 //ІЗ МО України. - 1997. - №1. – С. 23-30.

 11. Про внесення змін і доповнень до Умов прийому на перший курс вищих навчальних закладів України: Наказ від 9 січ. 1997 р. № 4; Зміни та доповнення до Умов прийому на перший курс вищих навчальних закладів України //ІЗ МО України. - 1997. - № 10. – С. 21-22.

 12. Про внесення змін і доповнень до Наказу від 25 лип.1996 р. №252 “Про розмірипосадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів освіти ”: Наказ від 11 січ. 1997 р. № 7 //ІЗ МО України. - 1997. - № 6. – С. 15-27.

 13. Про координацію та експертизу розробки і виробництва засобів навчання: Наказ від 13 лют. 1997 р. № 40 //ІЗ МО України. - 1997. - № 23. – С. 26-27.

 14. Про підвищення кваліфікації кадрів позашкільних закладів освіти України у 1997 р.: Наказ від 13 лют. 1997 р. №41 //ІЗ МО України. - 1997. - № 7. – С. 5-21.

 15. ХІІ Всеукраїнська олімпіада юних філологів /Українська мова та література/ Про проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 1997 р.:Наказ від 14 лют. 1997 р. № 42/16/14 //Дивослово. – 1997. - № 9. - С.11-18.

 16. Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет: Наказ від 18 берез. 1997 р. № 72; Положення про районний (міський) методичний кабінет //ІЗ МО України. - 1997. - № 10. – С. 10-16.

 17. Про введення єдиних регіональних планів комплектування навчальних закладів щодо отримання повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів: Наказ від 19 берез. 1997 р. № 74 //ІЗ МО України. - 1997. - №10. – С.3-4.

 18. Про першочергові заходи впровадження основних положень Концепції позашкільної освіти і виховання: Наказ від 19 берез. 1997 р. № 75; Першочерговізаходи впровадження основних положень Концепції позашкільної освіти і виховання //ІЗ МО України. - 1997. - № 10. – С.5-9.

 19. Про затвердження Положення про державну атестацію (екстернат) для одержання документів про загальну середню освіту: Наказ від 27 берез. 1997 р. № 87; Положення про державну атестацію (екстернат) для одержання документів про загальну середню освіту //ІЗ МО України. - 1997. - №10. – С.16-20; Освіта України. –1997. - 23 трав. - С. 8.

 20. Про присвоєння звання “Народний художній коллектив” коллективам художньої самодіяльності закладів освіти МО України: Наказ від 24 берез. 1997 р. № 180-к //ІЗ МО України. - 1997. - № 9. – С.11-13.

 21. Про присвоєння звання “Зразковий художній коллектив” коллективам художньої самодіяльності закладів освіти МО України: Наказ від 24 берез. 1997 р. №181-к //ІЗ МО України. - 1997. - № 9. – С.13-15.

 22. Про навчальні плани середніх закладів освіти на 1997/98 навчальний рік: Наказ від 28 берез. 1997 р. № 92; Базові навчальніплани середніх закладів освіти на 1997/98 навчальний рік //ІЗ МО України. - 1997. - № 8. – С.15-24; Освіта України. - 1997. - 7 трав. - С.4-5.

 23. Про затвердження Положення про вечірню (змінну) середню загальноосвітню школу: Наказ від 9 квіт. 1997 р. № 106; Положення про вечірню (змінну) середню загальноосвітню школу //ІЗ МО України. -1997. - № 11. – С.23-31.

 24. Про порядок науково-педагогічної експертизи, підготовки до видання та виготовлення навчально-наочних посібників, демонстраційних приладів та навчального обладнання: Наказ від 12 трав. 1997 р. № 139 //ІЗ МО України. - 1997. - № 23. – С.27-29.

 25. Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків у 1997р.: Наказ від 19 трав. 1997 р. № 149 //ІЗ МО України. - 1997. - № 12. – С.6-8.

 26. Про затвердження Положення про музей при закладі освіти системи МО України: Наказ від 20 трав.1997 р. № 151; Положення про музей при закладі освіти системи МО України //ІЗ МО України. - 1997. - № 18. – С.3-9.

 27. Про затвердження Положення про відомчу реєстрацію та перереєстрацію музеїв при закладах освіти системи МО України та зразка Свідоцтва про відомчу реєстрацію музею при закладі освіти системи МО України: Наказ від 20 трав 1997 р. № 152; Положення про відомчу реєстрацію та перереєстрацію музеїв при закладах освіти системи МО України та зразка Свідоцтва про відомчу реєстрацію музею при закладі освіти системи МО України //ІЗ МО України. - 1997. - № 18.–С.9-21.

 28. Про затвердження Положення про звання “Зразковий музей” при закладі освіти системи МО України та зразка відповідного диплому: Наказ від 20 трав.1997 р. № 153; Положення про звання “Зразковий музей” при закладі освіти системи МО України //ІЗ МО України. - 1997. - № 18.–С.21-25.

 29. Про забезпечення організованого закінчення 1996/97 навчального року в закладах освіти України та підготовку до нового 1997/98 навчального року: Наказ від 20 трав. 1997 р. № 154 //ІЗ МО України. - 1997. - № 12.– С.3-5.

 30. Про затвердження Примірного статуту вищого закладу освіти: Наказ від 4 черв 1997 р. № 174; Порядок затвердження Статутів вищих закладів освіти в МО України; Примірний статут вищого закладу освіти //ІЗ МО України. - 1997. - № 20.– С.23-32.

 31. Про впровадження Методичних рекомендацій щодо організації і проведення виховної роботи у вищих закладах освіти І-ІІ рівня акредитації: Наказ від 19 черв. 1997 р. № 217; Методичні рекомендації щодо організації і проведення виховної роботи у вищих закладах освіти І-ІІ рівня акредитації //ІЗ МО України. - 1997. - № 19.– С.12-22.

 32. Про створення Державної академії керівних кадрів освіти: Наказ від 20 трав. 1997 р. № 219 //Освіта. – 1997. –3-10 верес. - С 16.

 33. Основні напрями виховання: Метод. рекомендації //ІЗ МО України. - 1997. - № 19.–С.17-19.

 34. Основні підходи до планування виховної роботи в закладах освіти І-ІІ рівнів акредитації; План виховної роботи вищого закладу освіти І-ІІ рівня акредитації на 1997/98 навчальний рік //ІЗ МО України. - 1997. - № 19.–С.15-17.

 35. Про затвердження Положення про Всеукраїнську біологічну заочну школу учнівської молоді: Наказ від 1 лип. 1997 р. № 238; Положення про Всеукраїнську біологічну заочну школу учнівської молоді //ІЗ МО України. - 1997. - № 23.–С.3-10.

 36. Про затвердження Тимчасового положення про класного керівника середнього закладу освіти: Наказ від 1 лип. 1997 р. № 239; Тимчасове положення про класного керівника середнього закладу освіти //ІЗ МО України. - 1997. - № 19. – С.8-11.

 37. Про відновлення та розвиток навчально-дослідних земельних ділянок у середніх та позашкільних закладах освіти: Наказ від 4 лип. 1997 р. № 248 //ІЗ МО України. - 1997. - № 21.– С.23-25.

 38. Про підсумки атестації колективів художньої самодіяльності на підтвердження звання “Народний художній колектив” закладів освіти МО України: Наказ від 3 верес. 1997 р. № 331 //ІЗ МО України. - 1997. - № 21.–С.22-23.

 39. Про підсумки атестації колективів художньої самодіяльності на підтвердження звання “Зразковий художній колектив” закладів освіти МО України: Наказ від 3 верес.1997 р. № 332 //ІЗ МО України. - 1997. - № 21.– С.19-20.

 40. Про присвоєння звання “Народний художній коллектив” коллективам художньої самодіяльності закладів освіти МО України: Наказ від 3 верес.1997 р. № 582-к //ІЗ МО України. - 1997. - № 21.– С.20-21.

 41. Про присвоєння звання “Зразковий художній коллектив” коллективам художньої самодіяльності закладів освіти МО України: Наказ від 3 верес.1997 р. №583-к //ІЗ МО України. - 1997. - № 21.– С.16-19.

 42. Про Всеукраїнський огляд регіональних програм збереження та розвитку позашкільних закладів освіти: Наказ від 8 верес.1997 р. № 337; Положення про Всеукраїнський огляд регіональних програм збереження і розвитку позашкільних закладів освіти //ІЗ МО України. - 1997. - № 21.– С.11-16.

 43. Про нормативи граничної наповнюваності класів, груп, гуртків та нормативи поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у середніх закладах освіти: Наказ від 10 верес. 1997 р. № 341;Нормативи граничної наповнюваності класів, груп, гуртків та нормативи поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у середніх закладах освіти //ІЗ МО України. - 1997. - № 22.– С.24-28.

 44. Про затвердження Інструкції про медичне обстеження дітей і підлітків, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації для дітей та підлітків, які потребують особливих умов виховання: Наказ Міністра охорони здоров`я України і МО України від 5 трав. 1997 р. №137/131 //Ваше здоров`я. - 1997. - 1 листоп., № 80. - С.8.

 45. Про затвердження Порядку відшкодування витрат на утримання центрів медико-соціальної реабілітації неповнолітніх: Наказ Міністра охорони здоров`я України; МО України від 27 груд. 1996 р. № 393; Порядок відшкодування витрат на утримання центрів медико-соціальної реабілітації неповнолітніх //Ваше здоров`я. - 1997. - 1 листоп., № 80. - С.7.

 46. Про хід та результати соціально-педагогічного експерименту “Комплексна психологічна, медична, педагогічна реабілітація вихованців санаторних шкіл-інтернатів” у Хортицькому навчально-реабілітаційному багатопрофільному центрі: Рішення колегії МО України від 27 листоп. 1996 р. № 14/1-7 //ІЗ МО України. - 1997. - № 2. - С.3-9.

 47. Про інтеграцію діяльності МО України і Академії педагогічних наук України з метою покращення використання результатів наукових досліджень для потреб освіти та виховної роботи: Постанова колегії МО України та Президії АПН України від 27 листоп.1996 р. № 14/4-6, 27 листоп.1996 р. № 1-7/12-109 //ІЗ МО України. - 1997. - № 2. - С.9-24.

 48. Про тимчасовий порядок виготовлення та адресного продажу шкільної форми для учнів середніх закладів освіти: Рішення МО України від 11 груд. 1996 р. № 1/9-522 //ІЗ МО України. - 1997. - № 2. - С. 28-30.

 49. Про стан підготовки і атестації наукових та науково-педагогічних кадрів в системі МО України: Рішення колегії МО України від 12 груд. 1996 р. №15/-9 //ІЗ МО України. - 1997. - № 5. - С.3-28.

 50. Про стан підготовки учнів з загальнотехнічних дисциплін у профессійно-технічних навчальних закладах Івано-Франківської та Миколаївської областей: Рішення колегії МО України від 25 груд. 1996 р. № 16/1-16 //ІЗ МО України. - 1997. - № 6. - С. 3-12.

 51. Про концепцію позашкільної освіти та виховання: Рішення колегії МО України від 25 груд.1996 р. № 16/3-8; Концепція позашкільної освіти та виховання //ІЗ МО України. - 1997. - № 7. - С.22-32.

 52. Про стан освіти в Україні та завдання щодо її розвитку в 1997 році: Рішення колегії МО України від 14 січ. 1997 р. № 1/1 //ІЗ МО України. - 1997. - № 5. - С.28-32.

 53. Про стан та заходи щодо фінансового забезпечення освітянської галузі: Рішення колегії МО України від 19 лют. 1997 р. № 2/1 //ІЗ МО України. - 1997. - № 7. - С.3-5.

 54. Про хід реалізації Закону України “Про фізичну культуру і спорт” та заходів, передбачених Державною програмою розвитку фізичної культури і спорту в Україні: Рішення колегії МО України від 26 лют. 1997 р. № 3/5-5 //ІЗ МО України. - 1997. - № 9. - С.3-11.

 55. Про стан виконання Указів Президента України, завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України щодо структурного реформування вищої освіти, удосконалення мережі вищих навчальних закладів: Рішення колегії МО України від 26 берез. 1997 р. № 4/3-5 //ІЗ МО України. - 1997. - № 8. - С.3-13.

 56. Про наслідки проведення міністерських контрольних робіт з фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін підготовки фахівців спеціальностей економічного напряму: Рішення колегії МО України від 23 квіт.1997 р. № 7/2-16; Доповідна записка про наслідки проведення міністерських контрольних робіт з фундаментальних та професійно орієнтованних дисциплін підготовки фахівців спеціальностей економічного напряму //ІЗ МО України. - 1997. - № 11. - С.3-12.

 57. Про хід виконання розпорядження Президента України від 29 груд. 1994 р. № 202/94-РП та постанови Кабінету Міністрів України від 19 лют.1996 р. № 222 щодо мережі дошкільних та інтернатних закладів: Рішення колегії МО України від 23 квіт. 1997 р. № 7/5-7 //ІЗ МО України. - 1997. - № 15-16. - С. 3-16.

 58. Про концепцію фізичного виховання в системі освіти України: Рішення колегії МО України від 23 квіт. 1997 р. № 7/6-18; Концепція фізичного виховання в системі освіти України //ІЗ МО України. - 1997. - № 13. - С. 3-16.

 59. Про стан та заходи щодо поліпшення роботи з профілактики правопорушень серед неповнолітніх та молоді: Рішення колегії Міністерства України у справах сім`ї та молоді, МВС України, МО України від 25 квіт. 1997 р. //ІЗ МО України. - 1997. - № 14. - С.17-22.

 60. Про результати ревізій фінансово-господарської діяльності закладів і установ МО України в 1996 р.: Рішення колегії МО України від 26 квіт. 1997 р. № 4/8-13; Доповідна записка про результати ревізій фінансово-господарської діяльності закладів і установ МО України в 1996 р. //ІЗ МО України. - 1997. - № 11. - С.13-22.

 61. Про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу ”Учитель року” в 1996/97 навчальному році: Рішення колегії МО України від 28 трав. 1997 р. № 9/1-3; Доповідна записка “Пропідсумки проведення Всеукраїнського конкурсу ”Учитель року” в 1996/97 навчальному році” //ІЗ МО України. - 1997. - № 14. - С. 3-7.

 62. Про стан безпеки життедіяльності в закладах та установах освіти: Рішення колегії МО України від 28 трав. 1997 р. № 9/4-16 //ІЗ МО України. - 1997. - № 13. - С.17-31.

 63. Про хід виконання Рішення Координаційного комітету по боротьбі з корупціею і організованою злочинністю при Президентові України від 24 квіт. 1997 р. № 4/97-РК “Про хід виконання Розпорядження Президента України від 25 лют. 1997 р. № 98/97 “Про незадовільний стан виконання заходів щодо боротьби зі злочинністю”: Рішення колегії МО України від 28 трав. 1997 р. № 9/8-13 //ІЗ МО України. - 1997. - № 14. - С. 23-31.

 64. Про стан загальноосвітньої підготовки учнів шкіл і професійно-технічних училищ Полтавської і Рівненської областей: Рішення колегії МО України від 25 черв.1997 р. № 12/1-16 //ІЗ МО України. - 1997. - № 20. - С.8-22.

 65. Про заходи Міністерства освіти України щодо реалізації пропозицій комісії Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України: Рішення колегії МО України від 25 черв.1997 р. № 12/2-8р //ІЗ МО України. - 1997. - № 21. - С. 3-10.

 66. Про хід виконання постанови Кабінету міністрів України від 7 груд. 1995 р. № 987 “Про стан дотримання органами державної виконавчої влади вимог щодо забезпечення державного і колективного майна”: Рішення колегії МО України від 25 черв. 1997 р. № 12/3-13 //ІЗ МО України. - 1997. - № 20. - С.3-8.

 67. Про підготовку закладів освіти до нового 1997/98 навчального року: Рішення колегії МО України від 12 серп. 1997 р. № 16/2-5 //ІЗ МО України. - 1997. - № 19. - С. 3-8.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти і науки україни національний педагогічний університет імені

  Закон
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНИЙПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА Наукова бібліотека УКРАЇНСЬКА ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОГРАФІЯ Покажчик літератури ...
 2. Міністерство освіти і науки україни національний педагогічний університет імені наукова бібліотека професор василь михайлович

  Документ
  Міністерствоосвіти і наукиУкраїниНаціональнийпедагогічнийуніверситет імені М.П. Драгоманова Наукова бібліотека Професор ...
 3. М іністерство освіти і науки україни національний педагогічний університет

  Документ
  60-річчя визволення України від фашистських загарбників М ІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНИЙПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА 60-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ ВІД ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИК ...
 4. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ україни Одеський державний економічний університет Ф і л о с о ф і я НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ За редакцією та Автограф Одеса 2008

  Документ
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ ТА НАУКИукраїни Одеський державний економічнийуніверситет Ф і ... країни, національності. Ще ... меня есть книга, мыслящая за меня, если у меня ... Українського вільного університету, професором філософії і логіки педагогічної академії Укра ...
 5. Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в о сухомлинського інститут педагогічної освіти та освіти дорослих апн україни полтавський державний педагогічний університет імені

  Документ
  ... УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ОСВІТИ ДОРОСЛИХ АПН УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕН ... підготовки в умовах національної системи освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. ...

Другие похожие документы..