Главная > Закон


Див. також

ДИДАКТИКА /ТЕОРІЯ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ/

ЗМІСТ ОСВІТИ

 1. Антоник О., Стадник О. Книга як важливий чинник виховання в традиціях української педагогіки //Вісн. Кн. палати. - 1997. - № 8. - С. 11-14.

 2. Гравцева Т. Як інтегрувати мову й математику //Дивослово. –1 997. - № 9. - С. 60-61.

 3. Гуржій А.М., Жук Ю., Волинський В.П. Державний стандарт загальної середньої освіти і засоби навчання //Нові технології навчання. - К., 1997. - Вип. 21. - С. 32-35.

 4. Дусавицький А.К. Психолого-педагогические принципы разработки учебников для системы развивающего образования //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. Психологія. - 1997. - № 391. - С. 13-19.

 5. Казачук Н. Зміст освіти: Цікаві аспекти //Рідна шк. –1997. - № 6. - С. .58-59.

 6. Лященко О.І. Особливості відображення національного аспекту змісту в освітньому стандарті поліетнічної держави //Проблеми освіти. - К., 1997. - Вип. 10. - С. 38-41.

 7. Мельник В. Сценарій як науково-мистецька форма опису навчальних занять //Рідна шк. - 1997. - № 12. - С. 70-72. - Бібліогр.:10 назв.

 8. Присяжнюк Н. Інтегровані уроки 3 кл. трирічної школи (Метод. рекомендації) //Почат. шк. - 1997. - № 2. - С. 29-35; № 6. - С. 32-36.

 9. Программы середньої загальноосвітньої школи, 1-4(1-3) класи. - К.: Вид-во “Бліц”, 1997. - 204 с. – Те саме. – Рос. - 244 с.

 10. Пушкарьова Т.О. Реалізація ідей гуманітаризації у змісті освіти початкової школи у комплексній програмі розвитку дітей “Росток” //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 19. - С. 158-165.

 11. Сікорський П. До проблеми формування державного стандарту загальної освіти //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997. - № 4. - С. 17-21.

 12. Смалько Т., Костенко І. Інтегрований урок хімії та біології //Біологія і хімія в школі. - 1997. -№ 1. - С. 23-24.

 13. Смирнова Т., Михайлов М. Елементи розвивального навчання в ліцеї //Шлях освіти. - 1997. - № 4. - С. 42.

 14. Степанюк А.В. До проблеми формування цілісних знань школярів про живу природу: Зміст освіти //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 4. - С. 68-77.

 15. Татух М. До проблеми структурування знань [у школі] //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997. - №2. - С. 57-60. - Бібліогр.: 7 назв.

 16. Ушакова Т. Контрабандистка, или Почему укр. педагогам трудно работать //Учит. газ. - 1997. - 21 янв. - С.16.

Див. також 75, 229, 261, 297, 1064, 1231, 1448-1451, 1466, 1544, 1557, 1579, 1605, 1813, 1841, 1888, 1914, 2010, 3463.

ШКОЛА ДУХОВНОСТІ: ЕКСПЕРИМЕНТ СШ №4 м.ЮЖНОГО ОДЕСЬКОЇ ОБЛ.

 1. Програма дослідно – експериментальної роботи на 1997-2006 роки в експериментальній середній школі №4 м. Южного Одеської області //Освіта. –1997. - 8-15 жовт. - С. 2-4.

 2. Плутенко П. Майбутнє залежить від кожного з нас //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С.2.

 3. Журавель О. У своє завтра – з оптимізмом ! //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С.2-3.

 4. Прокопечко М. Храм любові й краси: Виховна робота в СШ №4 м. Южний //Освіта. –1997. - 8-15 жовт.- С.5-6.

 5. Бондаренко А. Святосвіт пізнання: Ескіз народознавства Одещини на уроках у 10-му класі //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С.7.

 6. Мартинюк Г. … І краплинка роси на ромашці: Уроки духовного мовлення у початковій школі //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С.7.

 7. Крамаренко Л. Сценарій мінімодулів з математики за темою “Ділення суми на число”. 2кл. //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С. 8-10.

 8. Бондаренко А. Не зміню я на сотні Америк хвилю сивого батька – Дніпра… //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С.12-13.

 9. Підмогильний М. Заіскрись, кришталю, в слові!: Викладання образотворчого мистецтва //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С. 13.

МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНА СИСТЕМА:ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ, ДОСВІД

(ЕКСПЕРИМЕНТ В СШ №10 м. БЕРДИЧЕВА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛ.)

 1. Освітні системи майбутнього творяться сьогодні: Матеріали “Круглого столу” / Р. Петронговський, А. Фурман, О. Хилюк, З. Черниш, І. Синявська, Р. Шишко, Т. Семенюк //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 3-13.

 2. Семенюк Т. Творчий пошук педагога – дослідника: Досвід експерим. шк. №10 м. Бердичева //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 14-18.

 3. Скрипник Н. Організаційно – технологічне забезпечення діяльності експериментальної школи //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 18-21.

 4. Балашкевич В. Виховне поле традицій минулого //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 21-23.

 5. Хилимонюк О. Педагогічна майстерня вишиванки (в почат. кл.) //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 23-24.

 6. Фурман А., Гуменюк О. Модульно–розвивальне навчання: передумови, новації, впровадження //Освіта і управління. - 1997. - Т. 1, № 4. - С. 94-120.

 7. Фурман А. Технологія створення граф-схем навчальних курсів у модульно-розвивальній системі //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 25-34.

 8. Граф-схеми курсів навчальних дисциплін //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 35-80.

ЕКСПЕРИМЕНТ В СШ №80 м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

 1. Рішення вченої ради Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти від 22 трав. 1997р.: Про фундаментальний соціально-психологічний експеримент кафедри експериментальних систем освіти інституту //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 16.

 2. Фурман А. Школа ментальності //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 1-4.

 3. Горпинюк В. Український менталітет і проблема національного відродження //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 11.

 4. Завдання другого – концептуально-організаційного етапу експерименту (1997-1998 рр.) //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 7.

 5. Кругленко Е.А. Міні-підручник з геометрії для 7-го класу. Тема: “Суміжні та вертикальні кути” //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 13-14.

 6. Луценко Л.Я. Науковий проект змістовного модуля з хімії 10 клас (фрагменти) //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 15.

 7. Малахова Н. Особистість пізнається у соціумі //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 10.

 8. Основні ідеі школи ментальності //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 10-12.

 9. Попов Б. Ментальність українського народу в контексті вічності //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 6-8.

 10. Удод О. Новий етап у розвитку освіти //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. .5.

 11. Шевченко С. Впроваджуємо нові освітні технології //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С.9.

 12. Шептун Ю. Система комп`ютерної підтримки навчального процессу //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 12.

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

 1. Ануфрієва О. Вимірювання результатів діяльності початкової школи //Освіта і управління. - 1997. - Т. 1, № 4. - С. 64-67.

 2. Бабовал Т. І., Будна Н.О. Довідник-пам`ятка: Робота над помилками: 1-ші – 4-ті кл. – Тернопіль: Богдан. 1997. - 15 с.

 3. Бадер В.І. Роль внутрішніх механізмів мовлення у формуванні загальномовленнєвої культури молодших школярів //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 4. - С. 48-55.

 4. Бароннікова К. Розвиваємо логічне мислення [у школярів] //Рідна шк. - 1997. - № 6. – С. 25-26.

 5. Бабік Н.М. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів: Навч.-метод. посіб. для вчителів почат. кл. – К.: ІЗМН, 1997. - 92 с.

 6. Білоконна Н.І. Лінгвістичні словники як засіб інтелектуального розвитку молодших школярів //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 4. - С. 88-94.

 7. Білоусова В.О. Теорія і методика гуманізація відносин старшокласників у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи: Монографія. - К.: ІЗМН, 1997. - 192 с.

 8. Бочковський В. Розвиток пізнавальних процесів: Урок підвищеної розумової активності в СШ №2 м. Горохова //Почат. шк. – 1997. - № 12. - С. 23-25.

 9. Брусняк І. Розвивальне навчання в молодших класах //Рідна шк. –1997. - № 6. - С. 41.

 10. Веремійчук І. Дидактична гра “Весела карусель” //Почат. шк. –1997. - № 12. - С. 26.

 11. Давиденко В. Життя духовного основа: /Удосконалення уроку шляхом оновлення змісту освіти/ СШ №53 м.Киева //Рідна шк. – 1997. - № 7-8. - С. 68-69.

 12. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні: Освітня галузь “Початкова школа” :Проект / Авт. С.У.Гончаренко,О.І.Ляшенко,Ю.І.Мальований,О.Я.Савченко. - К.:Генеза, 1997. -54 с.

 13. Заика Е.В., Назарова Н.П., Кузьменко Н.А. О взаимосвязи развития визуального и вербального мышления у младших школьников //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. Психологія. - 1997. - № 391. - С. 104-106.

 14. Кашуба Л.І. Ваш предмет у новому навчальному році: Про методику викладання учб. предметів у почат. шк. //Пед. пошук. - 1997. - Вип. 3. - С. 32-33.

 15. Курышева И.Г. Готовность учителя начальных класов к организации и проведению самостоятельных работ с учащимися //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. - К.:УДПУ, 1997. - С. 218-219.

 16. Лобова О.В. Становлення творчої активності молодших школярів у процесі роботи із зошитом – підручником //Нові технології навчання. - К., 1997. - Вип. 19. - С. 189-194.

 17. Мішуков О. Інтелект, творчість, стабільність //Почат. шк. - 1997. - № 4. - С. 52-53.

 18. Омельченко Ж. Основні принципи педагогічного процессу //Почат. шк. - 1997. - №11. - С.51.

 19. Перетятко Т. Культура міжнаціональних відносин у початковій школі //Почат. шк. - 1997. - № 4. - С. 54-55.

 20. Плюхіна Н. Формування вміння вчитися як один із факторів розвитку творчих здібностей учнів //Почат. шк. - 1997. - № 12. - С. 8-9.

 21. Початкова школа: Школа у творчому пошуку: Зб. /Н.І. Клока, Н.Г. Слободянюк, В.В. Потіха та ін. - К.,1997. - 148 с. - (Експеримент СШ № 15 м. Біла Церква у підгот. вчителя до інноваційної діяльності).

 22. Программы средней общеобразовательной школы: 1-4(1-3) классы. - К.: Бліц, 1997. -246 с.

 23. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підруч. для студ. пед. фак-тів. –К.: Абрис, 1997. - 416 с.

 24. Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах: Посіб. для вчителя. –2-е вид., доп. - К.: Магістр-5, 1997. – 256 с.

 25. Хайруліна В. Бачити в учневі особистість //Почат. шк. - 1997. - № 9. - С. 40-42.

 26. Шеляг Г.П. Ініціатива та розуміння навчального матеріалу в молодшому шкільному віці //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім. М.В. Гоголя. Сер. “Психол.-пед. науки”. - Ніжин, 1997. - С. 127-130.

 27. Щербань П. Дидактичні ігри у навчально-виховному процессі //Почат. шк. –1997. - №9. - С.18-20.

Див. також

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ В СЕРЕДНІХ І СТАРШИХ КЛАСАХ

 1. Бабін І. Діагностика цілей як важливий чинник організації навчання на основі дидактичного модуля //Наук. зап. Терноп. ун-ту. Сер. Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 113-118.

 2. Володько В.М. Індивідуалізація та диференціалізація навчання: понятійно-категорійний аналіз //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 4. - С. 9-19.

 3. Бондар В. Дидактичне забезпечення управління процессом навчання //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 2. - С. 86-101.

 4. Горбатенко В. На шляху до розвивального навчання //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 1. - С. 150-153.

 5. Губа Н.И., Даневська В.О. Діагностика научуваності як основа орієнтованого навчання //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім. М.В. Гоголя. Сер. Психолого-пед. науки. – Ніжин, 1997. - С. 37-40.

 6. Діалогічна взаємодія у навчально-виховному процессі загальноосвітньої школи: книга для вчителя. / Авт. В.В. Андрієвська, Г.О. Балл, А.Г. Волинець та ін. - К.: ІЗМН, 1997. – 136 с.

 7. Карпенко М.П. Повышение эффективности образова-тельных процессов //Учёные записки ХГИ “Народная Украинская академия”. - -Харьков, 1997. - Т. 3. - С. 85-94.

 8. Коберник О.М. Основи проектування навчально-виховного процессу в творчій діяльності педагога //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. - К.: УДПУ, 1997. - С.39-42.

 9. Любашенко О.В. Методологічні аспекти педагогічного стимулювання в навчально-виховному процессі //Нові технології навчання. - К., 1997. - Вип. 20. - С. 23-28.

 10. Мачуська І.М. Формування культури спілкування суб`єктів навчально-виховного процессу //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 3. - С. 97-104.

 11. Мельник В.В. Наукове проектування навчального модуля //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 71-79.

 12. Момот Л.Л., Шелестова Л.В. До проблеми формування творчих здібностей у процессі навчання //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 2. - С. 53-67.

 13. Савенкова Л.О. Педагогічне спілкування: Навч. посіб. - К.: КДЕУ,1997. – 139 с. - Бібліогр.:С.127-139 (159 назв).

 14. Сікорський П.І. Модульно-рейтингова система навчання у ліцеях: Навч. - метод. посіб. - Львів: НВТ “Акад. Експрес”, 1997. - Бібліогр.: С.94-95 (20 назв).

 15. Сікорський П. Функції диференціації та інтеграції у навчанні //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997 . - № 2. - С. 33-36.

 16. Терещук Г., Уруський В. Діагностика функціональної спрямованості знань випускників школи //Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка і психологія. - 1997. - №1. - С.3-7.

 17. Трифанов С.І. Досвід реалізації створення програмно-методичних комплексів у навчально-виховному процессі //Проблеми освіти. - К., 1997. - Вип.10. - С. 183-200.

 18. Трифанов С.І. Методологічні підходи до створення програмно-методичних комплексів у навчально-виховному процессі //Проблеми освіти. - К. - 1997. - Вип. 10. - С. 66-68.

 19. Тюріна В. Пізнавальна перспектива і перспективні задачі: формування самостійності //Рідна шк. –1997. - № 9. - С. 38-40.

 20. Фурман А. Модульно-розвивальна система: два рівні експериментування //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 1. - С.45-67. - Бібліогр.: с. 67.

 21. Фурман А. Системна діференціація навчання: концепція, теорія, технологія //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 2. - С. 37-67.

 22. Шпак О.М. Деякі аспекти диференційованого навчання //Проблеми освіти. - К. - 1997. - Вип.8. - С.72-81.

 23. Шулдик В.І. Педагогічний аспект диференційованого підходу до учнів у навчальному процессі: Навч. - метод. посіб. – К .: ІЗМН, 1997. - 51 с. - Бібліогр.: -С.49-50.

 24. Хуторской А.В. Эвристическая ситуация как метод самореализации творческого потенциала ученика и учителя //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. - К.: УДПУ, 1997. - С. 53-56.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕССУ

 1. Андронатий В.В. Педагогические условия реализации дифференцированного подхода в процессе обучения общеобразовательным предметам //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. - К.: УДПУ, 1997. - С. 202-204.

 2. Береговой Я.А. Классно-урочная система или Как учиться и учить? //Педагогіка толерантності. - 1997. - № 1-2. - С. 34-78.

 3. Войтович М. Особливості факультативного курсу «Наука і наукові дослідження» (в Луцькій гімназії №21) //Проблеми педагогічних технологій. - Луцьк, 1997. - Вип.1. - С. 12-16.

 4. Гнатюк В.М. Формування творчого потенціалу оособистості //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. – К.: УДПУ,1997. - С. 201-202.

 5. Иванов Ю.А. Дифференцированное обучение в общеобразовательной сельской школе //Пед. пошук. –1997. - Вип. 3. - С. 21-26.

 6. Кизенко В.І. Педагогічні функції і зміст факультативного навчання в основній школі //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 2. - С. 24-32. - Бібліогр.: 7 назв.

 7. Кузьміна О.В. Групова робота і способи її використання при диференціації навчання //Гуманізація навчально-виховного процесу. - Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. - Вип.2. - С.121-125.

 8. Митник О., Шпак В. Народження нестандартного уроку //Почат. шк. –1997. - №12. - С.11-23.

 9. Плівачук К. Захист курсових робіт у Сквирському ліцеї //Дивослово. - 1997. - № 4. - С. 62.

 10. Сікорський П. Диференційоване навчання і проблеми реформування освітньої системи //Шлях освіти. - 1997. - №1. - С.7-12.

 11. Чашечнікова О. Нестандартний урок як засіб розвитку здібностей учнів //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997. - №1. - С. 92-93.

 12. Юрченко А.Г. Самоподготовка як складова частина навчально-виховного процессу //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 19. - С. 173-176.

 13. Цимбалюк В. Загальноосвітні спецкурси у Сквирському ліцеї //Шлях освіти. - 1997. - №3. - С. 29-30.

Див. також

ТЕХНОЛОГІЇ, МЕТОДИ, ФОРМИ, ЗАСОБИ НАВЧАННЯ

 1. Волинський В.П. Можливості аудіовізуальних засобів навчання //Педагогіка і психологія. - 1997. - №3. - С. 65-72.

 2. Графічний спосіб одержання знань як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів у основній школі /Баштовий В.І., Величко Л.П., Величко С.П., Сальник І.В. - К.: УДПУ, 1997. – 57 с.

 3. Громадянська спрямованність уроків //Виховання громадянина. - К., 1997. - С. 132-147.

 4. Гуржій А.М. та ін. Засоби навчання: Навч. посіб. для вищих. навч. закладів та слухачів системи підвищення кваліфікації / А.М. Гуржій, Ю.О. Жук, В.П. Волинський. - К.: ІЗМН, 1997. - 208 с. - Бібліогр.: С. 195-208 (158 назв).

 5. Гуржій А.М., Жук Ю.О. Засоби навчання і нова парадигма освіти //Нові технології навчання. - К., 1997. - Вип. 19. - С. 30-34.

 6. Гуржій А.М., Самсонов В.В. Проблеми забезпеченості навчальних закладів України засобами навчання //Проблеми освіти. - К., 1997. - Вип. 10. - С. 48-55.

 7. Дещо про інформаційне забезпечення шкіл національних меншин //Відродження. - 1997. - №2. - С.11-13.

 8. Дідух В., Торубара О. Сучасний комп`ютерний комплекс технічних засобів навчання //Трудова підготовка в закладах освіти. - 1997. - № 1. - С. 33-34.

 9. ЗязюнІ., Сагач Г. Краса педагогічної дії. - К.,1997. –(Урок – театр одного актера..- Філософські проекції освіти і освітньо-виховних технологій).- С.117-126, 34-51.

 10. Жилко Н.М., Панова Л.С. Формування механізмів читання в учнів старших класів //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім. М.В. Гоголя. Сер. Психол.-пед. науки. –Ніжин, 1997. - С. 41-44.

 11. Колесник М.І. Наочність у навчальному процесі //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 2. - С. 32-37.

 12. Концепція створення засобів навчання нового покоління для середніх закладів освіти України / Савченко О.Я., Гуржій А.М., Доній В.М., Волинський В.П., Жук Ю.О., Самсонов В.В., Шут М.І. //Проблеми освіти. - К.,1997. - Вип.10. - С. 207-218.

 13. Корсунська Н. Про визначення поняття “технологія навчання”.Аналіз ситуації. //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997. - № 2. - С. 27-32. - Бібліогр.:8назв.

 14. Кущенко И.Ю. Коллективные формы работы как способ расширения информационной основы знаний. //Учёные записки ХГИ “Народная Украинская академия”. - Харьков, 1997. –Т. 3. - С.111-114.

 15. Ломако Л.І. Проблема ціннісного пізнання в навчальній діяльності //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 160-165.

 16. Львов М.,Співаковський О. Нові інформаційні технології і початкова освіта //Почат.шк. - 1997. - № 4. - С. 48-49.

 17. Макрідіна Л. Сучасні технології навчання: (Формування творчої особистості школяра) //Рідна шк. - 1997. - № 6. - С. 46-48.

 18. Одарченко Н.І. Організація навчання в школах нового типу //Педагогіка і психологія. - 1997. - №4. - С. 103-109.

 19. Подмазін С.І. Особистісно-орієнтований освітній процес. Принципи. Технології //Педагогіка і психологія. - 1997. - №2. - С. 37-43. - Бібліогр.:8назв.

 20. Садова В.В. Творча комунікативна взаємодія вчителя та учнів //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 20. - С. 131-134.

 21. Сікорська П.І. Модульно-рейтингова система навчання у ліцеї //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 31-37.

 22. Соболева С. Оцінка ефективності педагогічних технологій за допомогою алгоритму тестування //Освіта і управління. - 1997. - Т. 1, № 4. - С. 73-77.

 23. Сучасні лінгафонні лабораторії – ключ до успіху //Міжнар.освіта. - 1997. - №3. - С.17.

 24. Чашко Л.В. Взаємозв”язок аудіовізуальних інформаційних засобів та слова вчителя //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 2. - С. 59- 67.

 25. Черниш З. Дбаємо про нові технології //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №1. - С.147-150.

 26. Шаповалова І.О.Використання вчителем методів педагогічного стимулювання в процесі вивчення старшокласниками гуманітарних предметів //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. - К.:УДПУ. 1997. – С. 209-210.

Див. також

ПЕРЕВІРКА І ОЦІНКА ЗНАНЬ

 1. Безверха В.Є. Педагогічні умови використання в школі тестового контролю знань учнів //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 53-58.

 2. Глуханюк Д. Як об”єктивно оцінити знання учнів //Педагогіка толерантності. - 1997. - № 1-2. - С. 86-91.

 3. Кобецький Р.З. Управління якістю знань учнів у сучасній школі //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 20. - С. 135-139.

 4. Мурій Б. Структурний аналіз функцій навчального контролю //Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 7-10.

 5. Про закінчення 1996/97 навчального року і проведення екзаменів у середніх закладах освіти //Освіта. - 1997. - 5-12 берез. - С. 8.

 6. Прогнозування успішності навчання учнів за результатами психологічного тестування / Л.М. Гриненко, А.М. Продеус, Ю.В. Шукевич, С.В. Якубов //Педагогіка і психологія. –1997 . - № 2. - С.114-123. - Англ.

 7. Романішина Л. Вхідний контроль – складова системи контролю знань і вмінь //Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 20-22.

 8. Скок А. Про застосування тестування у школі //Шлях освіти. - 1997. - № 2. - С. 30-34.

 9. Шавальова В.Г. До проблеми наступності у здійсненні контролю результатів навчання в школі та педагогічному вузі //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 3. - С. 73-77.

 10. Шевчук В. Оптимально розвивати здібності кожного :(Оцінка знань учня) //Біологія і хімія в школі. - 1997. - № 2. - С. 38-39.

 11. Школьный тест умственного развития (ШТУР). Форма А. – Х.: “РА”, 1997. – 39 с.

 12. Шмуклер Е.Г. Принцип гуманизации системи оценивания знаний учащихся //Педагогіка толерантності. - 1997. - № 1-2. - С. 91-98.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти і науки україни національний педагогічний університет імені

  Закон
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНИЙПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА Наукова бібліотека УКРАЇНСЬКА ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОГРАФІЯ Покажчик літератури ...
 2. Міністерство освіти і науки україни національний педагогічний університет імені наукова бібліотека професор василь михайлович

  Документ
  Міністерствоосвіти і наукиУкраїниНаціональнийпедагогічнийуніверситет імені М.П. Драгоманова Наукова бібліотека Професор ...
 3. М іністерство освіти і науки україни національний педагогічний університет

  Документ
  60-річчя визволення України від фашистських загарбників М ІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНИЙПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА 60-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ ВІД ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИК ...
 4. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ україни Одеський державний економічний університет Ф і л о с о ф і я НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ За редакцією та Автограф Одеса 2008

  Документ
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ ТА НАУКИукраїни Одеський державний економічнийуніверситет Ф і ... країни, національності. Ще ... меня есть книга, мыслящая за меня, если у меня ... Українського вільного університету, професором філософії і логіки педагогічної академії Укра ...
 5. Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в о сухомлинського інститут педагогічної освіти та освіти дорослих апн україни полтавський державний педагогічний університет імені

  Документ
  ... УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ОСВІТИ ДОРОСЛИХ АПН УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕН ... підготовки в умовах національної системи освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. ...

Другие похожие документы..