Главная > Закон


СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 1. Киричук В. Соціальна активність старшокласників //Рідна шк. - 1997. - № 7/8. - С. 28-30.

 2. Коваль Л.Г. та ін. Соціальна педагогіка /Соціальна робоота: (Навч. посібн.) / Л.Г. Коваль, І. Д. Звєрєва, С.Р. Хлєбік. - К.: ІЗМН, 1997. - 390 с. –Бібліогр. в кінці тем.

 3. Литвиненко С. Сучасні проблеми соціалізація школярів //Шлях освіти. - 1997. - № 3. - С. 9-13.

 4. Міщик Л.І. Соціальна педагогіка: Навч. посіб. - К.: ІЗМН, 1997. – 138 с. - Бібліогр.: С. 133-138 (103 назви).

 5. Паюк Б.Л. Проблема конфлікту та методичні рекомендації соціальному педагогові з їх профілактики //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 4. - С. 26-34.

 6. Соціальна педагогіка”: перший фаховий посібник //Освіта України. - 1997. - 5 груд. - С. 7.

 7. Соціальна робота з молоддю в Україні: Зб. інф. - метод. матеріалів. – К.,1997. - 152 с.

 8. Туманов Р. Соціологічні дослідження – освіті //Рідна шк. - 1997. - № 6. - С. 42.

Див. також

ПЕДАГОГІКА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

 1. Божко Л.М. Виховання дитячої уяви у художніх образах . - К.: ІЗМН, 1997. - 108 с.

 2. Брежнева О. “Цифри подобаються, а грати з ними важко…”:Дослідження пізнавальної активності дітей шестирічного віку //Дошк. виховання. - 1997. - № 1. - С. 10-11.

 3. Гурлева Т. Відхилення у поведінці й розвитку дошкільнят: Як їх уникнути //Дошк. виховання. - 1997. - № 6. - С. 19-21.

 4. Карабаєва І. У группі – близнята //Дошк. виховання. - 1997. - № 9. - С. 12-13.

 5. Колесіна Т.Є. Соціально-педагогічні передумови негативних проявів у поведінці дітей дошкільного віку //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 19. - С. 194-202.

 6. Котлярова І. Йти за природою дитини //Дошк. виховання. - 1997. - № 11. - С. 24-25.

 7. Кузьменко В. Мислення: Словник психолога //Дошк. виховання. - 1997. - № 9. - С. 18-19.

 8. Кузьменко В. Нервовість //Дошк. виховання. - 1997. - № 10. - С.16-17.

 9. Кулачківська С. Вчити бачити і відчувати: Психол. особливості сприймання дітьми картинки //Дошк. виховання. - 1997. - № 5. - С. 4-5.

 10. Лаврентьєва Г. Зрозуміти дитину //Дошк. виховання. - 1997. - № 8. - С. 20-22.

 11. Марценківська І., Марценківський І. Дитяча агресивність //Дошк. виховання. - 1997. - № 8. - С.18-19.

 12. Марценківська І., Марценківський І. Неконтактні діти: Індивідуальність чи хвороба //Дошк. виховання. - 1997. - № 1. - С.14-15.

 13. Марценківська І., Марценківський І. Уперті діти (погляд психіатра) //Дошк. виховання. - 1997. - № 5. - С. 12-13.

 14. Мдзелурі Т. Захистити дітей від страху. Як з`являються й коли зникають дитячі страхи //Дошк. виховання. - 1997. - № 10. - С.18-19.

 15. Побірченко Н.А. Методичні вказівки до Зошита із сенсомоторики: [Для вихователів,батьків,вчителів]. - К.:Освіта, 1997. – 31 с.

 16. Титаренко Т. Ці прикрі сірі будні: Повсякденні психологічні травми: як їх уникати //Дошк. виховання. - 1997. - № 1. - С. 22-23.

ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ В ДИТЯЧОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 1. Актуальні проблеми дошкільного виховання: Міжвуз. зб. наук. пр. /За ред.А.М.Богуш, Т.І.Поніманської. – Рівне: РДПІ, 1997. - 175 с.

 2. Аматьєва О.П. Розвиток творчих здібностей дошкільників у театрально-ігровій діяльності //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С.42-48.

 3. Артемова Л.В. Колір.Форма.Величина.Число: Для кожної дитини, родини, вихователя, вчителя: Практ. посіб. - К.:Томіріс, 1997. - 173 с.

 4. Барабаш О.Д. Народознавчий аспект формування духовної культури дошкільників. //Проблеми освіти. – К., 1997. - Вип.7. - С. 220-223.

 5. Барташникова И.А., Барташников А.А. Учись играя: Тренировка интелекта: Игры и тесты для детей 5-ти – 7-ми лет. – Х.: Вид-во «Фолио», 1997. –411с.:ил. (Для пап и мам). - Библиогр.:С.407-409 (34 назв.).

 6. Батухтіна О. Українська народна іграшка: діти і національна культура //Дошк. виховання. - 1997. - № 11. - С. 28-29.

 7. Бауер М. Екологічна освіта дошкільників //Шлях освіти. - 1997. - № 2. - С. 10-12.

 8. Бауер М. Екологічну освіту – змалку //Дошк. виховання. - 1997. - №7. - С. 3-4.

 9. Бейба Л. Фізкультурні цікавинки //Дошк. виховання. - 1997. - № 4. - С. 7.

 10. Бовтрук Л. Соціальні ігри дошкільнят //Дошк. виховання. - 1997. - № 5. - С.6-7.

 11. Богуш А.М., Григоренко Г.І. Запрошуємо до розмови: Посіб. для роботи з дошк. - 2-е вид. - К.: Освіти , 1997. - 151 с.

 12. Богуш А. та ін ін. Вчитися – хотіти і вміти /А.Богуш,Н.Кичук, Л.Дудко //Дошк. виховання. - 1997. - № 10. - С. 4-5.

 13. Бойко Є. Система суспільного дошкільного виховання в місті //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 3. - С. 131-136.

 14. Бондар Н. Дихання – це життя : конспект заняття для старшої .групи //Дошк. виховання. - 1997. - № 10. - С. 15.

 15. Борговська Є. Добре бачить тільки серце: Формування еколого-естет. культури [у дошкільнят] //Дошк. виховання. - 1997. - № 7. - С.12-13.

 16. Боса Л., Хоменко Л. “Джентельмен-шоу”: гра-заняття для дітей старшого дошкільного віку //Дошк. виховання. - 1997. - № 11. - С. 29-30.

 17. Будика Л.І., Пушкарьова Т.О. Горішки:Математика для дошкільників [старша група]: Експерим. навч. посібник. - Суми: Вид-во “Слобожанщина”, 1997. - 75 с.

 18. Бурова А.П., Лаврентьєва Г.П. Використання вітчизняних та зарубіжних педагогік, новаторських психологій у роботі з дітьми в дошкільних закладах //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 20. - С.167-173.

 19. Вакуленко Т. Екологічні ланцюжки: Конспект заняття для ст. і підгот. груп //Дошк. виховання. - 1997. - № 7. - С. 18-19.

 20. Весняне первоцвіття: Заняття-подорож для ст. дошкільнят //Дошк. виховання. - 1997. - № 3. - С. 25.

 21. Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку (програма та методичні рекомендації) /Уклад. А.М.Богуш . - К.: ІЗМН,1997. - 110 с.: табл. - Бібліогр.: С.109-110 (21 назва).

 22. Виховання дошкільника в праці: Посібник / Авт. колектив: З.Н.Борисова, Г.В.Бєлєнька, Н.М.Кот та ін. - К., 1997. - 111 с.: табл. - Бібліогр.:С. 109-110 (52 назви)

 23. Виховання дошкільника в праці / Авт.кол.: З.Н.Борисова, Г.В.Бєлєнька, Н.Б.Кривошея, М.А.Машовець. - К.:Віпол,1997. - 112 с

 24. Вільчковский Е., Біленька Г., Богінич О. Весна прийшла - радіймо: Пізнання природи і природа рухів: Для серед. групи //Дошк виховання. – 1997. - №3. – С. 12 – 13.

 25. Вільчковский Е.,Біленька Г., Богінич О.Лісові звірята взимку: Пізнання природи і природа рухів (Заняття для дітей серед. віку) //Дошк. виховання. - 1997. - №1. - С. 20-21.

 26. Вільчковский Е.,Біленька Г., Богінич О. Літо краснеє прийшло: Пізнання природи і прирола рухів (Заняття для дітей серед. дошк. віку) //Дошк. виховання. - 1997. - № 6. - С. 8-10.

 27. Володіна-Панченко Н. Друг маленького митця – комп”ютер //Дошк. виховання. - 1997. - № 6. - С. 6-7.

 28. Володіна-Панченко Н. Художня творчість з комп”ютерною підтримкою //Дошк. виховання. - 1997. - № 9. - С. 8-10.

 29. Войцехівська Т. До квітів у гості: Заняття для ст. групи //Дошк. виховання. - 1997. - № 8. - С. 27.

 30. Гольденберг Л. Дитяча гра – то серйозно? //Дошк. виховання. - 1997. - № 4. - С. 14-15.

 31. Грама Н.Г. Формування економічної грамотності у дітей дошкільного віку. – Одеса: ПУПУ, 1997. - 215 с. - Бібліогр.: С.197-212 (249 назв.).

 32. Гураш Л. Відчути і збагнути [дошкільникам] допоможуть спостереження й художне слово //Дошк. виховання. - 1997. - № 7. - С. 8-10.

 33. Гураш Л.В. Втілення роботи С. Русової у практику роботи дошкільних закладів України //Нові технології навчання. - К., 1997. - Вип. 29. - С. 164-167.

 34. Данилавічюте Е. Щоб писати грамотно //Дошк. виховання. - 1997. - № 4. - С. 24-25.

 35. Демещенко Т. Перші кроки разом з батьками //Дошк. виховання. - 1997. - № 11. - С. 26-27.

 36. Денисенко Н.Ф. Працездатність дитини дошкільного віку //Проблеми освіти. - К.,1997. - Вип.7. - С. 238-247.

 37. Дерев”янко В. Колесо удачі:Інтелектуальна гра //Дошк. виховання. - 1997. - №12. - С. 24-25.

 38. Димань Т.Ю., Куфко Н.Б. Шляхом театралізованих ігор – у світ духовності //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 19. - С. 262-265.

 39. Дметерко Н.В. Особливості формування прийомів розв”язання пізнавальних задач у старших дошкільників //Гуманізація навчально-виховного процесу. - Слов”янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. - Вип.2. - С. 141-145.

 40. Дметерко Н.В. Формування мислительних дій у старших дошкільників //Гуманізація навчально-виховного процесу. - Слов”янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. - Вип. 2. - С. 145-149.

 41. Доценко Л. Весняна мандрівка: Дозвілля для ст.дошкільнят //Дошк. виховання. - 1997. - № 3. - С. 26-29.

 42. Дронова О., Чистова Т. Під звуки музики: Розвиток гуман.почуттів у дошкільнят засобами музики //Дошк. виховання. - 1997. - № 4. - С. 6.

 43. Економічні знання – дошкільнятам //Дошк. виховання. - 1997. - № 8. - С.10-11.

 44. Єлманова С. Таємниці довкілля: Організація дослідів з дітьми ст. дошк. віку //Дошк. виховання. - 1997. - № 12. - С. 22-24.

 45. Єфименко М. Плавальний основний руховий режим //Дошк. виховання. - 1997. - № 1. - С. 10-11.

 46. Єфименко М. У пошуках скарбів: (Темат. гра для дітей ст. та підготовч. груп) //Дошк.виховання. - 1997. - № 2. - С. 14-15.

 47. Завадович Н.Р. та ін. Фізичне виховання дошкільнят: Навч. посіб. / Н.Р.Завадович, Р.Л. Завадович, Є.Г. Сахарук; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк: ВОРВП “Надстир`я”, 1997. - 167 с.

 48. Захарченко В.Г. Особливості експериментальної методики формування зв`язного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-рольової гри //Проблеми освіти. - К., 1997. - Вип.7. - С. 204-213.

 49. Зачарченко В.Г. Педагогічні можливості сюжетно-рольової гри українознавчого характеру у розвитку зв`язного мовлення дітей дошкільного віку //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 19. - С. 257-262.

 50. Захарченко В.Г. Можливості гри у створенні природних стосунків спілкування //Проблеми освіти. - К., 1997. - Вип. 7. - С. 234-238.

 51. Збережемося, якщо збережемо душі: Екологічне виховання //Дошк. виховання. - 1997. - № 3. - С. 22-24.

 52. Здоровий малюк: Прогр. з фіз. культури для дітей від народження до трьох років для батьків та вихователів дошкільних закладів /Уклад. Е.С. Вільчковський. - К.: ІЗМН, 1997. - 39 с.

 53. Іванов Г.І. Теоретичні підходи до визначення шляхів музично-естетичного виховання дошкільників //Питання культурології. – К., 1997. - Вип.15. - С. 116-119.

 54. ІванюкН. У гості до Діда Мороза: фізкульт. розвага для ст. дошкільнят //Дошк. виховання. - 1997. - № 1. - С. 27-28.

 55. Ікуніна З.І. Використання навчального алгоритму при формуванні мислительної операції порівняння у дітей шести-семи років //Гуманізація навчально-виховного процессу. - Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. - Вип. 2. - С. 152-156.

 56. Ікуніна З.І., Прокопенко В.І. Дослідження прийомів навчання вимірювальній діяльності старших дошкільників на заняттях з математики //Гуманізація навчально-виховного процессу. - Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. - Вип . 2. - С. 90-93.

 57. Ікуніна З.І., Дметерко Н.В. Педагогічне керівництво при формуванні мислительної операції порівняння у старших дошкільників //Гуманізація навчально-виховного процессу. - Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. - Вип. 2. - С. 93-97.

 58. Іщенко Л. Екологічне виховання: гуманітарний підхід //Дошк. виховання. - 1997. - № 10. - С. 10.

 59. Калуська Л.В. Виховний вплив народних ремесел на формування особистості старших дошкільників //Проблеми освіти. - К.,1997. - Вип. 7. - С. 213-219.

 60. Карпенко Н. Страх: позитивна і негативна роль у розвитку дітей //Дошк. виховання. - 1997. - № 12. - С. 18-19.

 61. Карпова Н. Гра (для дошкільнят)-це поле чудес! //Дошк. виховання. - 1997. - № 8. - С.16-17.

 62. Кириєнко Т. Цікаве природознавство: Актив. методи екол. виховання дошкільників //Дошк. виховання. - 1997. - № 7. - С. 10-11.

 63. Климович З.К. Веселі заняття.”Лисичка-сестричка”: Розвиток мовлення та музика (Сер. група). “Мандрівка Біма і Бома”: Математика . “Нерозлучні друзі”: Грамота (підготов. група) //Дошк. виховання. - 1997. - № 5. - С.18-20.

 64. Коврижних Ю., Смоляникова Г. Збагачуємо емоційну сферу дітей: (Про дидакт. ігри для дітей) //Дошк. виховання. - 1997. - № 1. - С. 12-13; № 2. - С. 16-17.

 65. Колоскова Н. Баскетбол: Для дітей ст. дошк. віку //Дошк. виховання. - 1997. - № 10. - С.22-23.

 66. Кононко О. Душевність, людяність, щирість (серед дошкільнят) //Дошк. виховання. - 1997. - № 2. - С. 8-9.

 67. Кормиліцина Л.Ю., Кононко О.Л. Про базовий компонент дошкільної освіти //Дошк. виховання. - 1997. - № 1. - С. 4-8.

 68. Кривошия Н. Економічні знання – дошкільнятам //Дошк. виховання. - 1997. - № 10. - С. 24-26.

 69. Кривошия Н. Малятам про економіку: ознайомлення з працею дорослих як провідною економічною категорією //Дошк. виховання . - 1997. - № 1. - С. 26-27.

 70. Крутій К.Л. Використання методів і прийомів навчання дітей граматично-правильного мовлення //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 4. - С. 77-87.

 71. Кулачківська С. Провідні детермінанти психічного розвитку дитини //Дошк. виховання. - 1997. - № 2. - С. 4-5.

 72. Лаврентьєва Г.П. Гуманізація педагогічної діяльності – головна лінія оновлення дошкільного виховання //Проблеми освіти. - К., 1997. - Вип.7. - С.186-198.

 73. Лаврентьєва Г.П. Джерела доброти: Навч. - метод. посібник для роботи з дітьми в дошк. закладах, шк. та сім`ї. - К.: Вид. - книготорг.фірма “А.С.К.”,1997. - 301 с.

 74. Лапшина І.М., Литовченко В.М. Букварик – дошколярик: (Для навчання грамоти та ознайомлення з дит. л-ра). - 2-ге вид., перероб. і доп. - Винниця: ТОВ “Антекс”, УЛТД,1997. - 158 с.

 75. Левченко О.О., Сорочан Т.М. Творчий розвиток особистості школярів та “Криза дитинства” //Освіта на Луганщині. - !997. - № 1-2. - С. 96-98.

 76. Лисенко Н. Практична екологія : (Про місця ознайомлення дошкільнят з об`єктами і явищами природи) //Дошк. виховання. - 1997. - №2. - С.6-7.

 77. Луцак Н. “Дрібу, дрібу, дрібушнчки…”: Нар. ігри як засіб збагачення дит. лексики //Дошк. виховання. - 1997. - №4. - С.4-5.

 78. Мазур З. Працездатність - чинник нестабільний: [Про метод. роботу з пед. кадрами дошк. закладів] //Дошк. виховання. - 1997. - №1. – С. 24-25.

 79. Манойленко Н. Нація починається с колиски //Дошк. віховання. – 1997. - №4. – С. 22

 80. Математика дошкільнятам / О.К.Грибанова., В.В.Колечко., А.М.Пасека, К.И.Щербакова. – 2-ге вид. – К.: Освіта. 1997. – 112 с.

 81. Машин Л., Мадишева О. Математичні ігри [для дошкільнят] : Числ. Ряд. //Дошк виховання. – 1997. - №5. - С. 9-10.

 82. Мельник Л. Здоров”я тіла, духу, думки… //Дошк. віховання. – 1997. - №1. – С. 12-13.

 83. Мірошніченко О.О. Теоретичні основи педагогічної моделі формування музичних потреб дітей дошкільного віку //Питання культурології. – 1997. – Вип. 15. - С. 113-116.

 84. Мишаста Г.Й. Дитина і світ прекрасного /з досвіту оновлення змісту естетичного виховання дітей у дошкільніх закладах Івано-Франковської області/ //Проблеми освіти. – К., 1997. – Вип. 7. - С. 224-229.

 85. Міщенко І. Писанки з аплікацією //Дошк. віховання. – 1997. - №3. – С. 20-21.

 86. Міщенко І., Лазаренко К. Квіти з гарбузових плодоніжок: [Труд. заняття] //Дошк. віховання. – 1997. - №8. – С. 28.

 87. Морозовська Т. Вчитися танцювати: корисно чи шкідливо? //Дошк виховання. – 1997. №10. С. 6-7.

 88. Музичний розвиток дітей від 2 до 7 років в умовах дошкільного закладу: (Прогр., метод. рекомендації) / Уклад. Науменко Т.І. ; Ін-т пробл. виховання АПН України. –К.: ІЗМН. 1997. – 102 с.

 89. Назаренко А.І. Актуальні проблеми взаємодії дошкільного закладу, сім”ї і соціального середовища //Проблеми освіти. – К., 1997.- Вип. 7. – С. 199-203.

 90. Науменко Т.І. Музичний фольклор у дошкільних закладах України. //Проблеми освіти. – К., 1997. –Вип. 7. – С. 247-250.

 91. Наумчук М.М. та ін. Універсальний довідник “Хочу все знати”:Читання.Розвиток мовлення.Укр.мова. Математика. Природознавство: Для учнів почат. кл. / М.М.Наумчук, О.П.Корчевська, М.І.Майрук. – Тернопіль: Газ. “Підруч. і посібники” , 1997. –102 с.

 92. Низковська О. Знайомтесь ближче: ритмічна гімнастика [для дошкільнят] //Дошк. виховання. – 1997. - №4. – С. 8-10.

 93. Олійник Н. Казки про цифри: готуємо до школи //Дошк. виховання – 1997 - №1. –С. 16-17.

 94. Організаційно-педагогічні аспекти діяльності нових типів дошкільних закладів: Метод. рекомендації /Уклад. О.Я.Лобас та ін.]. – К.: ІЗМН. 1997. – 147 с. - Бібліогр.: с. 114-115, 147.

 95. Організація і керівництво дошкільного виховання в Україні: Навчальна програма курсу та технологія проведення занять для студ. спец. “Дошкільне виховання” – К.: НПУ, 1997. – 16 с.

 96. Орієнтоване щотижневе планування: Перша мол. група / Л.М.Олійник, О.В.Рогоза, А.О.Задорожнюк, О.І.Гуренко //Дошк. виховання. – 1997. - №8. – С. 12-14.; № 9. – С. 14-16; № 10.– С. 8-9; № 12. – С. 12-15.

 97. Острівна А. Під крилом “Лебідки” оздоровлюються і навчаються діти-чорнобильці //Дошк. виховання. – 1997. - №10. – С. 11-13.

 98. Павленок Г. В етимологічному зоопарку : Заняття для підготовчої групи //Дошк. виховання. – 1997 - № 4. – С. 21.

 99. Перспективний план навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку: Посібник для вихователів дит. закладів (з досвіду роботі я/с №58 “Калинка”) / [Кузь Ф.О. та ін.]; М-во освіти України та ін. – Полтава: Від-во “Криниця”. 1997. – У надзаг. також: Ясла-садок № 58 “Калинка”. Полтав. обл. упр. освіти. Полтав. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників. - Ч.1: Молодша група. – 127 с.: іл – Бібліогр.: С. 126-127. - Ч. 2: Середня група. – 13О с. –Бібліогр. :с. 128-130.

 100. Побережнікова Т.Г. Українськи витинанки: Метод. рекомендації для батьків, фахівців дошк. та почат. навчання. – Білгород-Дністровський (Одес. обл.), 1997. – 103 с. – Бібліогр.: С.103.

 101. Пономарьова Л. Губи – язичок – зубки : конспект заняття для ст. групи //Дошк. віховання. – 1997. - №1. –С. 14-15.

 102. Портниченко А., Савенко Л. Цілий день – активний рух //Дошк. виховання. – 1997. - №11. С.16

 103. Пруцакова О. Підводний світ: Дидакт. гра //Дошк. виховання. – 1997. - №7. – С. 15-17.

 104. Раєвський Р.Т., Вільчковський Е.С. та ін. Вимоги до фізичного виховання дошкільників, учнів і студентів /пропозиції щодо нормативніх актів з фізичного виховання у навчально-виховній сфері/ //Нові технології навчання. – К., 1997. - Вип. 20. – С. 109-119.

 105. Руднєв С. Самостраховка: Про фізкульт. ігри для дітей //Дошк. виховання. - 1997. - №1. - С. 22-23.

 106. Руднєв С. Слухняний м”яч: Про заняття-розваги з м”ячем //Дошк. виховання. - 1997. - №5. - С. 24-25.

 107. Семенченко П.М. Навчайте думати малят: Ломиголівки, ребуси, кросворди. - К: Вид-во “Довіра”,1997. – 64 с.

 108. Семенченко П.М. Экологический лицей малышам: Как ориентироватиься в сложном мире природы, оберегать его,проводить самостоятельные наблюдения: Рассказы, вопросы, кроссворды. - Донецьк: АТ”Изд-во“Донеччина”,1997. – 34 с.

 109. Сергеев А. Учимся играя…: (Об обучающей программе для детей – “Lekis”). //Компьютеры+Программы. - 1997. - № 5. - С. 70-71.

 110. Сирова К. Ходить осінь по садку: Комплексне заняття //Дошк. виховання. - 1997. - №11. - С. 22.

 111. Сокирко В. Екологічні садки будуть //Дошк. виховання. - 1997. - №11. - С. 14-15.

 112. Сорока В. Комп’ютер навчає і розвиває //Дошк. виховання. - 1997. - № 11. - С.23

 113. Стельмахович М. У згоді з довкіллям: Екологічна культура дошкільнят //Освіта. - 1997. - 8-15 січ. - С. 9.

 114. Тараканова А.П. та ін. Перші кроки в мистецтві: Метод.посібник для худож. - комплекс. занять з дітьми дошк. віку (А.П.Тараканова, В.Ф.Жуковська, П.В.Мережин). - К.: ІЗМН,1997. – 47 с.

 115. Ткаченко В. Дарують радість і бадьорість: (Загартування дітей в яслах-садку №27 м.Сміла). //Дошк. виховання. - 1997. - № 12. - С. 9.

 116. Труфалова Л. Фізкультура, плавання, духовний гарт: Валеол.виховання в дошк. закладах Дніпропетровщини //Дошк. виховання. - 1997. - № 5. - С. 22-23.

 117. Туров М. Створи свою казку: Метод. робота з дітьми дошк. віку //Дошк. виховання. - 1997. - № 9. - С. 11.

 118. Український садочок: Читанка: У 3 кн. / Упоряд. Д.Чередніченко, Г.Кирпа. – К.: Вид-во “Смолоскип”,1997. - Кн. 3: Методичний додаток до читанки для українського дошкілля. – 205 с.

 119. Усатенко Т. Веселики: українознавство в дошкіллі //Освіта. - 1997. - 22-29 січ. - С.10-11; 29 січ. - 5 лют. - С. 6-7.

 120. Фесюкова Л.Б. От трех до семи: Кн. для пап, мам, дедушек, бабушек. - Х.: Вид-во «Фолио»; Ростов п/Д: Вид-во «Фолио», 1997. - 444 с. - (Для пап и мам). - Библиогр.: 443- 444(28 назв.)

 121. Цей чудовий дивовижний розмаїтий світ [рослин] //Дошк. виховання. - 1997. - № 7. - С. 13-14; № 9. - С. 24-25.

 122. Чепіленко К. Виправляємо вади мови //Дошк. виховання. - 1997. - № 11. - С. 21.

 123. Шаповалова І.В. Особливості вивчення української мови дітьми шестирічного віку в умовах Донбасу //Проблеми українськоі мови та методики. - Слов`янськ: СДПІ, 1997. - С.74-76.

 124. Швець К. Естетичний розвиток дітей у дитячому садку //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 3. - С. 137-138.

 125. Шецкін Г. Математичні таємниці [в дошкільному навчанні] //Дошк. виховання. - 1997. - № 5. - С. 26-27.

 126. Юзвак Ж. Плекаймо високе в людині: Духовність дитини //Дошк. виховання. - 1997. - №1. - С.10-11.

 127. Юрочкіна С. Щоб дбати, треба знати: Про валеолог. освіченість дітей дошк. віку //Дошк. виховання. - 1997. - № 3. - С.14-15, № 4. - С. 18-19.

 128. Юрочкіна С. Валеологія для малят //Дошк. виховання. - 1997. - №1. - С.9.

 129. Якубенко В.В. Виховуємо природолюбів: Екологічна освіта в дошкільному закладі //Проблеми освіти. - К., 1997. - Вип.7. - С. 229-234.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти і науки україни національний педагогічний університет імені

  Закон
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНИЙПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА Наукова бібліотека УКРАЇНСЬКА ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОГРАФІЯ Покажчик літератури ...
 2. Міністерство освіти і науки україни національний педагогічний університет імені наукова бібліотека професор василь михайлович

  Документ
  Міністерствоосвіти і наукиУкраїниНаціональнийпедагогічнийуніверситет імені М.П. Драгоманова Наукова бібліотека Професор ...
 3. М іністерство освіти і науки україни національний педагогічний університет

  Документ
  60-річчя визволення України від фашистських загарбників М ІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНИЙПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА 60-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ ВІД ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИК ...
 4. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ україни Одеський державний економічний університет Ф і л о с о ф і я НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ За редакцією та Автограф Одеса 2008

  Документ
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ ТА НАУКИукраїни Одеський державний економічнийуніверситет Ф і ... країни, національності. Ще ... меня есть книга, мыслящая за меня, если у меня ... Українського вільного університету, професором філософії і логіки педагогічної академії Укра ...
 5. Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в о сухомлинського інститут педагогічної освіти та освіти дорослих апн україни полтавський державний педагогічний університет імені

  Документ
  ... УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ОСВІТИ ДОРОСЛИХ АПН УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕН ... підготовки в умовах національної системи освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. ...

Другие похожие документы..