Главная > Закон


ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Органи управління системою освіти

 1. Андрощук А.О. Система контролю якості середньої та вищої освіти: нові підходи //Вісн. Східноукр. держ.ун-ту. - 1997. - №2 . - С.20-26. - Бібліогр.: 8 назв.

 2. Величко И.П. Проблемы государственного влияния на развитие системы образования //Придніпровський наук. вісн. Сер.:Гум. науки.Дніпрпетровськ.1997. - № 6(17). - С.11-14.

 3. Волков О. Національна гуманітарна політика: від ідей до втілення //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 2. - С. 8-13.

 4. Выхрова В.И. Сущность социального механизма управления образованием в период трансформации общества //Учёные зап. ХГИ “Народная Укр. академия”. - Х.,1997. - Т. 3. - С. 61-69.

 5. Дарманский М.М., Войтенко В.І. Про завдання та функції органів управління освітою в регіонах щодо постатейного виконання положень Закону України “Про освіту”. - Хмельницький: Вид-во “Поділля”, 1997. - 94 с.

 6. Дробноход М., Левицький В. Проблема формування управлінської еліти в Україні //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 4. - С. 29-36.

 7. Єрмола А., Халін А. Комп`ютеризація управління закладами освіти в Київському районі м. Харкова //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №2. - С.147-156.

 8. Згуровський М. Держава має зробити вибір //Освіта України. - 1997. - 14 берез. - С.2.

 9. Згуровський М. Докорінне реформування освіти – це відтворення інтелектуальності і духовності українського народу //Освіта України. - 1997. - 11 лип. - С.1,6.

 10. Згуровський М. Запровадження документів про освіту нового зразка //Освіта України. - 1997. - 28 лют. - Дод.

 11. Згуровський М. “Ми повинні упереджувати ситуацію, а не фіксувати проблеми” //Освіта України. - 1997. - 28 лют. - С.4.

 12. Згуровський М. Міносвіти і далі гостро реагуватиме на прояви порушень законодавства //Освіта України. - 1997. - 1 серп. - С.3.

 13. Згуровський М. Номенклатура спеціальностей: новий підхід: (Структурне реформування освіти) //Освіта України. - 1997. - 11 квіт. - С.2.

 14. Згуровський М. Освіта дійшла крайньої межі //Закон і бізнес. - 1997. - 27 серп. - С.3.

 15. Згуровський М. Освіта – справа незнищенна //Голос України. - 1997. - 30 серп. - С.2.

 16. Згуровський М. Підготовку кадрів – на рівень сучасних вимог //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 2. - С.14-20.; Освіта України. - 1997. - 30 трав. - С.3.

 17. Згуровський М. Працевлаштування молоді: проблеми і перспективи: (Виступ Міністра освіти України у Верховній Раді 8 лип. 1997 р.) //Освіта України. - 1997. - 18 лип. - С.1-2.

 18. Згуровський М. Про що домовлено в Мехіко //Уряд. кур`єр. - 1997. - 2 жовт. - С.3.

 19. Згуровський М. Проблеми і перспективи //Рідна шк. - 1997. - № 3-4. - С.2-6.

 20. Згуровський М. Реальний шлях збереження освіти – реформування //Освіта і управління. - 1997. - №1. - С.6-12.

 21. Згуровський М. “Структурне реформування – це примноження потенціалу освіти” //Освіта України. - 1997. - 4 квіт. - С.1.

 22. Згуровський М. Удосконалення мережі навчальних закладів: причини і перспективи //Освіта України. - 1997. - 18 квіт. - С.2.

 23. Згуровський М. Що рік навчальний нам готує? //Уряд. кур`єр. - 1997. - 30 серп. - С.8.

 24. Згуровський М. “Явища, зумовлені економічною кризою, не повинні затіняти позитивних напрацювань” //Освіта України. - 1997. - № 1, січ. - С.1,3,4.

 25. Згуровський М.З., Доброногов А.В., Померанцева Т.Н. Математические модели управляемых социальных систем типа “Высшее учебное заведение” //Згуровський М.З., Доброногов А.В., Померанцева Т.Н. На основе методологии системного анализа. - К.: Наук. думка,1997. -С.48-57.

 26. Змін на краще не передбачається: Констатувала колегія МО України 14 січ. 1997 р. //Освіта. - 1997. - 15-22 січ. - С.1-3.

 27. Карамушка Л.М. Психологічні основи управління у системі середньої освіти. - К.: ІЗМН, 1997. - 179 с.

 28. Коломінський Н. Стиль керівництва в освіті: проблеми формування та вдосконалення //Освіта і управління. - 1997. - Т. 1, № 2. - С. 106-113.

 29. Курас І. “Ставити запитання легше, ніж відповідати”: (З колегії МО) //Освіта України. - 1997. - 28 лют. - С.3.

 30. Палеха Ю. Методологічні основи культури управління //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 4. - С.82-85.

 31. Подмазін С. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління освітніми системами //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 1. - С.137-139. - Бібліогр.: 7 назв.

 32. Покась В. З доповідної про хід виконання Розпорядження Президента України від 29 груд.1994 р. № 202/94-рп та постанови КМ України від 19 лют. 1996 р. № 222 щодо мережі дошкільних та інтернатних закладів //Дошк. виховання. - 1997. - № 8. - С.5-7.

 33. Росул В., Ситар І. Колективні зусилля дають хороші результати: Обл.управління освіти Закарпаття //Рідна шк. - 1997. - № 5. - С. 75-77.

 34. Савченко А. Школа в фарватере: школьное образование //Правда. - 1997. - 28 марта. - С.2.

 35. Савченко А. “Державні освітні стандарти - важіль управління якістю освіти” //Освіта України. - 1997. - 18 квіт. - С.1-2.

 36. Савченко О.Я. Зберегти мережу (дит. садків та шкіл-інтернатів) //Дошк. виховання. –1997. - № 8. - С.3-4.

 37. Сазоненко Г. Проблеми оцінювання діяльності навчального закладу //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 2. - С.79-84.

 38. Склад Атестаційної колегії МО України //Освіта України. - 1997. - 7 берез. - С.3.

 39. Цушко І. Роль соціально-психологічної служби в управлінській діяльності райво та навчально-виховних закладів //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 2. - С. 123-133.

 40. Чирва А. Щоб узяти - треба мати:/ Нотатки з розширеної колегії МО України 14 січ. 1997 р. //Уряд. кур`єр. - 1997. - 16 січ. - С 3.

ЕКОНОМІКА І СТАТИСТИКА ОСВІТИ

 1. Бескид Й.М. Питання створення нового (фінансового) механізму господарювання в системі вищої школи //Фінанси України. - 1997. - № 1. - С. 27-31.

 2. Затуренська В.О. Питання економічних відносин у документах про шкільну освіту: Господарська діяльність шкіл //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 4. - С.18-25.

 3. Зублілевич С., Шуляк О. Облік платних послуг у державних вищих навчальних закладах //Бух. облік і аудит. - 1997. - № 4. - С. 41-51.

 4. Кігель Р., Радомисельський М. Вузи, наука, ринок //Екон. України. - 1997. - № 3. - С.71-74.

 5. Козаков В., Дзвінчук Д. Мета як основний фактор ефективного освітнього менеджменту //Освіта і управління. - 1997. - Т. 1, № 3. – С .31-35.

 6. Козаков В., Дзвінчук Д. Функціонально-психологічна модель спільної діяльності як основа освітнього менеджменту //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 2. - С.71-78.

 7. Маслов В., Шаркунова В. Принципи менеджменту в установах освіти //Освіта і управління. - 1997. - Т.1,№1. - С.77-84.

 8. Мінюков П.І., Мінюкова Т.П. Регулювання трудових і господарських відносин у закладах освіти України: Зб.законодав. і норм. актів. - К.,1997. - 127 с.

 9. Пирога С., Пирога І. Джерело фінансування освіти //Екон. України. - 1997. - № 2. - С.87-89.

 10. Терновська В. Скільки коштує інформація про освіту //Міжнар.освіта. - 1997. - № 5. - С.33.

 11. Толочко В. Менеджерська роль міськво в освітній діяльності установ //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 3. - С. 128. - 131.

 12. Чернецкий Ю. От каких «орешков» мы отказываемся: Об экономическом значении образования и науки //Зеркало недели. - 1997. - 24 мая. - С. 12.

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

 1. В Академії педагогічних наук України: (Заг. збори АПН України, підсумки 1996 р. та завдання на 1997-й) //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 2. - С. 230-233.

 2. В АПН України: Звітно - виборні загальні збори, 17 груд. 1997 р. //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 4. - С. 235-338.

 3. Згуровський М. Нова ситуація розвитку освіти і роль педагогічної науки: (Доп. на загальних зборах АПН України, 28-29 січ. 1997 р.) //Освіта України. - 1997. - 7 лют. - С.3.

 4. Нове поповнення АПН України //Освіта України. - 1997. -7 лют. - С. 1.

 5. Про розвиток педагогічної і психологічної науки в Україні в період становлення і діяльності АПН (1992-1997 рр.): Постанова загальних зборів АПН України //Педагогіка і психоологія. - 1997. - № 4. - С. 239-242.

 6. Талалуєва Н. Нове відділення АПН України розпочало роботу //Освіта України. - 1997. - 28 лют. - С.2.

 7. Ярмаченко М. Академія педагогічних наук України: (До 5-річчя від дня заснування) //Шлях освіти. - 1997. - № 4. - С.6-10.

 8. Ярмаченко М.Д. Академія педагогічних наук України (п”ятиріччя становлення і розвитку). - К.: Пед. думка,1997. - 154 с.

З”їзди, конференції, наради з питань освіти

 1. Актуальные проблемы гуманитарных наук и их информационное обеспечение“ : І\/ Междунар. студ. науч. конф., 26 апр.1997 г. - X., 1997. - 120 с.

 2. Актуальные проблемы изучения и преподавания филологических дисциплин в техническом вузе: Тез. междунар. науч. конф. /Сост. З.У.Борисова. - К.: КМУЦА, 1997. - 120 с.

 3. Актуальні питання лінгвістики та методики викладання іноземних мов: Тез. доп. наук. конф.,4-6 лют.1996 р. /Редкол.: В.О.Дмитренко (відп.ред.) та ін. - X.: Основа, 1997. - 87 с.

 4. Актуальні проблеми розвитку творчої особистості в процессі вивчення математики та інформатики”: Міжвуз. наук. - метод. конф. - Суми:СДПІ,1997. - 90 с.

 5. Берегівська українська гімназія: Матеріали наук. - практ.конф.,присвяч. 100-річчю заснування гімназії, 75-річчю відкриття в ній класів з укр. мовою навчання /Ред. - упоряд. В.Худанич. - Ужгород, 1997. - 116 с.

 6. Вероятность и статистика в школе: Междунар.науч. - метод.конф., Донецк,28-30 янв.1997 г. //Математика. - 1997. - №16 /апрель/. - С.1.

 7. Використання комп`ютерних технологій у навчальному процессі”:Тези доп. наук. - метод. конф.,18-20 листоп. 1997 р. – Х.: ХТУРЕ, 1997. - 343 с.

 8. Іван Огіенко (Митрополіт Іларіон) і виховання національно свідомої особистості: Наук. доп. Всеукр. наук. конф., 16-17 січ. 1997 р. - К.: Вид-во Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів, 1997. - 336 с.

 9. Іван Огіенко й утвердження гуманітарної науки та освіти в Україні: Матеріали доп. і повідомл. на Всеукр. наук. - практ. конф., 5 берез. 1997 р. м.Житомир, 1997. - 104 с.

 10. Изучение и преподавание филологических дисциплин в техническом вузе: Материалы междунар. науч. конф., Киев, 10-12 апр. 1997 г. /Сост. З.У. Борисова. - К.: КМУЦА, 1997. - 130 с.

 11. Імідж сучасної школи: Матеріали Всеукр. наук. - пошук. семінару “Як створити позитивний імідж школи нового типу?”, 14-15 берез. 1996 р. - К., 1997. - 539 с.

 12. Інтеграція освіти, науки та виробництва: Матеріали ІІІ міжнар. наук. - метод. конф., 25-29 верес. 1997р. - Луцьк, 1997. - 235 с.

 13. Інформаційні технології в науці та освіті”: Матеріали Всеукр. конф. мол. науковців, 15-18 квіт. 1997 р. /Черкаси: ЧДУ, УДПУ, 1997. - Ч. 1. - 244 с.

 14. Конфлікти в педагогічних системах: Зб. доп. наук. - практ. конф., 20-21 трав.1997 р. - Вінниця: ВДТУ, 1997. - 342 с.

 15. Матеріали Міжнародного теоретико-методологічного семінару “Гуцульщинознавство як розділ науки та навчальний предмет”, м. Косів,6 верес. 1996 р. //Гуцул. шк. - 1997. - № 1. - С.49-66.

 16. Мельничук М. Виховувати на принципах християнської моралі: Про Третю міжнар. наук. - практ. конф. “Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процессі духовного відродження України”, трав. 1997 р. м. Острог //Дошк. виховання. - 1997. - № 8. - С.8-9.

 17. Методологія неперервної освіти працівників дошкільних закладів: Матеріали Всеукр. наук. - практ. конф.,м.Рівне,14-15жовт 1997 р./Уклад.Г.І.Поніманська та ін. - Рівне, 1997. - 56 с.

 18. Міжнародні науково-практичні читання: “Цінності у вихованні підростаючого покоління: проблеми, пошуки, перспективи”, Київ, 20-21 листоп. 1996 р.: Статті //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С.105-191.

 19. Педагог, учений, потріот: Матеріали ІV наук. - освітян. конф., присвяч. М.О. Максимовичу, груд. 1994р. - К.: РВЦ “Київ. ун-т”, 1997. - 78 с.

 20. Педагог і державотворення: (Конф. на Донеччині “Роль учителя у державотворенні”) //Освіта. - 1997. - 2-9 квіт. - С.1.

 21. Післядипломна освіта педагогічних кадрів: проблеми розвитку: Матеріали звіт. наук. конф., 31 жовт. - 1 листоп. 1996 р. /Укр. ін-т підвищення кваліфікації кер. кадрів освіти. - К.,1997. - 296 с.

 22. Політико-психологічні та соціально-педагогічні проблеми освіти і виховання: Матеріали наук. семінару, 14 трав. 1996 р. /Редкол.: М.М. Слюсаревський (голов. ред.) та ін. - К.: ДОК- К, 1997. – 178 с.

 23. Приятелі дітей”: Перша Всеукр. конф. (керівників дитячих будинків та інтернатів України), м. Моршин //Укр. слово. - 1997. - 27 листоп. - С.7.

 24. Пріоритетні напрями досліджень в галузі соціально-гуманітарних наук 1997-2005рр.: Проект для обговорення на Всеукр. нараді зав. каф. соц. - гум. дисциплін /МО України; (Уклад.: Андрущенко В.П. та ін. - К.: Генеза, 1997. - 16 с.

 25. Проблеми післядипломної освіти педагогів: Всеукр. наук. - метод. конф., 23-24 жовт. 1997 р.: Матеріали доп. та повідомл. /Редкол.: М.Р.Баяновська та ін. - Ужгород.,1997. - 283 с.

 26. Проблеми удосконалення навчального процессу та поліпшення якості підготовки фахівців: Тези доп. наук. - метод. конф. кафедр Академії залізн. трансп., 4- 5 груд. 1996 р.). - Х.: ХарДАЗТ,1997. - 130 с.

 27. Проект базового компонента дошкільної освіти: Заоч. наук. - практ. конф. //Дошк. виховання. - 1997. - №12. - С.3-8.

 28. Роль шкільної бібліотеки в системі національної освіти України”:Тези доп. всеукр. наук. - практ. конф., Хмельницький. - К.: ІЗМН, 1997. - 115 с.

 29. Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її розбудови: Матеріали Всеукр. наради зав. каф. соц. - гум. дисциплін, Київ., квіт. 1997 р. /Уклад. К.М. Левківський та ін.; Редкол.: В.П. Андрущенко (відп. ред.) та ін. - К.: Генеза, 1997. - 162 с.

 30. Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її розбудови: Матеріали Всеукр. наради зав. каф. соц. - гум. дисциплін, Київ, квіт. 1997 р. / Уклад. О.М. Мовчан та ін.; Редкол.: В.П. Андрущенко (відп. ред.) та ін. - К.: Генеза, 1997. - 183 с.

 31. Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її розбудови: Матеріали Всеукр. наради зав. каф. соц. - гум. дисциплін, Київ, квіт. 1997 р. / Уклад. В.П. Фоменко та ін. Редкол.: В.П. Андрущенко (відп. ред.) та ін. - К.: Генеза, 1997. - 213 с.

 32. Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її розбудови: Матеріали Всеукр. наради зав. каф. соц. - гум. дисциплін, Київ, квіт. 1997 р. / Уклад. К.М. Левківський, О.М. Мовчан та ін.; Редкол.: В.П. Андрущенко (відп. ред.) та ін. - К.: Генеза, 1997. - 283 с.

 33. Соціально-педагогічні проблеми виховання дітей та молоді в національній системі освіти та шляхи їх вирішення”:Матеріали наук. - практ. конф. - Дніпропетровськ: ЗАТ Вид-во “Поліграфіст”, 1997. - 77 с.

 34. Студентська наука – тридцятиріччю університету”: Студентська наук. конф. Зб. тез. доп., 9 -11 квіт. 1996 р. - К.: КДТЕУ, 1997. – 131 с.

 35. Сучасні проблеми підготовки інженерних кадрів: Зб. наук. пр. наук. - метод. конф., 28-30 жовт. 1997 р. - Запоріжжя: ЗДТУ, 1997. - 224 с.

 36. Теорія і практика вивчення природничих дисциплін у вищий і середній школі: Матеріали Всеукр. наук. - практ. конф., 17-18 квіт. 1997 р. - Умань: УДПІ, 1997. - 196 с.

 37. Трудова підготовка школярів та підготовка вчителів трудового навчання: історія, сучасність, перспективи розвитку: Матеріали наук. - практ. конф., присвяч. 25-річчю технол. фак. СДПІ, 2-3 жовт. 1997 р. - К.: Словіянск: ІЗМН, 1997. - 191 с.

 38. Університет та регіон: Матеріали міжнар. наук. - практ. конф., 17-18 груд. 1996 р. /Уклад. М.В. Загірняк та ін.; Редкол.: Коняєв О.М. (гол.). - Луганськ: Вид-во Східноукр. держ. ун-ту, 1997. - 194 с.

 39. Філософія освіти в сучасній Україні: Матеріали Всеукр. наук. - практ. конф. 1-3 лют. 1996 р. / В.П. Андрущенко (ред.) та ін. - К., 1997. - 544 с.

 40. Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур”: Матеріали міжнар. конф. (4; 1997; Дніпропетровськ): (У 2 т., 5 ч.). – Дніпропетровськ,1997. - Т.1, ч. 2: Методика викладання іноземних мов. Французька література у контексті літературних зв`язків з літературами Західної Європи та слов`янськими літературами. - 154 с.

СПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ

 1. Андрущенко В. “Погляд влади і прогресивних сил звертаеться до молоді”: Перший Конгрес молоді України //Освіта України. - 1997. - 20 черв. - С.2.

 2. Відбувся з”їзд Спілки викдадачів вищої школи та науковців України //Освіта. - 1997. – 4-11 черв. – С.1.

 3. Відбулася установча конференція нової педагогічної організації - Спілки освітян України //Освіта. - 1997. - 21-28 трав. - С.1.

 4. Гуменюк В. “Боріться – поборете…”: З виступу голови новоствореної Спілки освітян //Освіта. - 1997. - 21-28 трав. - С.12.

 5. Дробноход М. Сьогодні вчений не має права залишатись поза політикою: Промова голови Спілки викладачів вищої школи та науковців України на з`їзді //Освіта. - 1997. - 18-25 черв. - С.4-5.

 6. Онаць О. Асоціація керівників шкіл України: конференція у березні //Освіта України. - 1997. - №2, січ. - С.2.

 7. Русаков А. Ты будешь рад, что знал меня когда-то: Киевский клуб интересных педагогов /О Л.В. Новохацкой, В.Н. Зоц, М.И. Стулаке //Первое сентября /М/. - 1997. - 11 янв., №3-С.6-7.

 8. Сачков Л. Не можна давати суспільству людей з неповноцінними знаннями //Освіта України. - 1997. - 1 серп. - С.1.

 9. Тимошенко І.І. Асоціація недержавних навчальних закладів. Кроки становлення //Освіта. - 1997. - 16-23 лип. - С.1.

 10. У ЦК профспілки працівників освіти і науки //Освіта України. - 1997. - 4 квіт. - С.3.

 11. Усенко Л. “Я вмію робити те, чого у цій країні не вміє робити ніхто...”: Президент освітньої корпорації “Гранд” В.М. Співаковський (Приватна освіта) //Київ. вісник. - 1997. -1 квіт., №36. - С.

МАТЕРІАЛЬНО-ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ

 1. Мінюков П., Мінюкова Т., Мінюков А. Нова система регулювання трудових відносин з керівними і науково-педагогічними працівниками закладів освіти України //Освіта і управління. - 1997. - Т. 1, № 4. - С. 86-93.

ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА

 1. Барна М. Часопис, потрібний освітянам: (“Рідна школа”) //Рідна шк. - 1997. - №5. - С.5.

 2. Дятлов В. Историю на свободу пытается выпустить новый педагогический журнал “Історія в школі” //Всеукр. ведомости. - 1997. - 5 февр. - С.7.

 3. Зязюн І., Юрас І. [“ПостМетодика”-] часопис педагогічної Мекки //Рідна шк. - 1997. - № 7/8. - С.9.

 4. Кравченко Б. Видання освітньої літератури, преса /у 1930-ті рр./ //Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ століття. - К.: Основи, 1997. - С.175-184.

 5. Кравченко Б. Освіта, книговидавнича справа, преса //Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ століття. - К.: Основи, 1997. - С.280-306.

 6. Кузнецов Ю. Фахові журнали: думки вголос //Освіта України. - 1997. - 14 берез. - С.7.

 7. Степанишин Б. “Рідна школа” на Рівненщині //Рідна шк. - 1997. - № 10. - С. 12.

 8. Федоренко Д. Єдиній і неповторній “Рідній школі” //Рідна шк. - 1997. - № 5. - С.35.

 9. Щербатенко І. “Рідна школа” - вчора, сьогодні, завтра: Пед. щомісячнику - 75 років //Уряд. кур`єр. - 1997. - 24 трав., № 90-91. - С. 11.

 10. Ярмиш Ю. Неформальна студентська преса. Стіннівки 50-х рр. //Освіта. - 1997. - 28 трав. - 4 черв. - С.7.

ФОНДИ НА ПІДТРИМКУ ОСВІТИ

 1. Питання Національного фонду соціального захисту матерів і дітей ”Україна- дітям”: Указ Президента України від 19 берез.1997 № 253/92 і Положення про національний фонд социального захисту матерів і дітей”Україна- дітям“ //Ваше здоров”я. - 1997. Дод. ”Вісник МОЗ України”. № 4. - С.5-6.

 2. Стрілько В. Де закритий скарб фонду ім. Ярослава Мудрого: (Бесіда з президентом Міжнар.освіт.фонду) //Робітнича газ. - 1997. - 15 серп.

 3. Фонд “Відродження”.Третя Соросівська олімпіада з математики, фізики, біологіі, хімії:Для учнів 9-11-х кл. загальноосвіт.шк.: В 4 кн. - К.: Міжнар. фонд“Відродження”,1997. - Кн.1:.З математики. - 24 с.:іл. -Кн.2: З фізики. - 44 с.:іл. -Кн.3: З біології . - 32 с.:іл. -Кн. 4. З хімії. - 36 с.

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ

 1. Вяткіна Н.,Каналес М. Українсько-американські премії за досягнення у викладанні. //Міжнар. освіта. - 1997. - № 3. - С.27.

 2. Основні положення меморандуму про співробітництво між Урядом України і Організацією Об”єднаних Націй з питань освіти, науки і культури /ЮНЕСКО/ //Бюлетень ЮНЕСКО. - 1997. - Вип. 3. - С. 3-5.

 3. Терновська В. Навіщо потрібен TOEFL: Центр міжнар.обмінів в галузі освіти та науки //Міжнар. освіта. - 1997. - № 3. - С. 8.

ПЕДАГОГІКА

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ

 1. Бурда М. Педнаука і системне методологічне забезпечення практики. //Пед. газ. - 1997. - Серп.

 2. Bелемець О. Вплив ідей реформації і відродження на розвиток української культури та педагогіки. //Шлях освіти. - 1997. - №2. - С.41-44.

 3. Жуковська Т.Б. Використання народної педагогіки у системі підвищення кваліфікації працівників культури. //Культура України: стан, проблеми, тенденції розвитку. - К.,1997. - С.109-ІІІ.

 4. Зязюн І., Сагач Г. Краса педагогічної дії. - К.,1997. – 304 с.

 5. Коваленко В., Герасименко Н. Философия педагогики //Судоходство. - 1997. - № 7/8. - С. 68-69.

 6. Кононенко П.П. Національна педагогіка в реформуванні системи освіти //Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Українознавство. - 1997. - Вип. 2. - С. 3-19.

 7. Кононенко П.П. Національна педагогіка в реформуванні освіти //Освіта і управління. -1997. - Т. 1, № 3. -С. 19-30.

 8. Лубенко В. “Система стрижневої істини” в поліфункціональній освіті //Почат. шк. - 1997. - № 6. - С. 37-39.

 9. Петров Ю. Ідеал освіченості: Інформаційна база суб`єкта культури //Шлях освіти. - 1997. - № 4. - С. 11-15.

 10. Питишкин-Потанич В.А. Лекции по педагогике //Сімферополь: Журн. ”Крым. Арх.», 1997. - Ч. 2. - 1997. - 96 с.

 11. Сліпухов М.І. Єдність та взаемозв”язок закономірностей педагогічного процессу, пинципів і правил педагогічної діяльності //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: 3б. - Горлівка: ГДПІІМ, 1997. - Вип. 3. - С. 131-138.

 12. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка: Навч. - метод. посіб. (для студ. пед. навч. закладів, держ. ун-тів). - К.: ІЗМН, 1997. – 231 с.- Бібліогр.: с. 228-230.

 13. Струманський В. На засадах народності: (Про етнопедагогіку) //Пед. вісн. -1997.-№ 2.-С. 9-11.

 14. Тарасюк М., Мельник Т. Історичні аспекти педагогічної технології //Проблеми педагогічних технологій. – Луцьк, 1997. - Вип.1. - С. 63-66.

 15. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посіб. для студ. вищ. пед. закладів освіти. - Тернопіль: Навч. кн. – Богдан, 1997. - 190 с.- Бібліогр.: с. 187-188 (63 назви).

 16. Чупилко Г.Р. Використання засобів української народної педагогіки в навчально-виховному процессі //Гуманізація навчально-виховного процессу. - Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. - Вип. 2. - С. 17-23.

 17. Яцина Н. Народна педагогіка: Матеріали до уроку //Дивослово. - 1997. - № 1. - С. 21.

Див. такожСкачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти і науки україни національний педагогічний університет імені

  Закон
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНИЙПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА Наукова бібліотека УКРАЇНСЬКА ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОГРАФІЯ Покажчик літератури ...
 2. Міністерство освіти і науки україни національний педагогічний університет імені наукова бібліотека професор василь михайлович

  Документ
  Міністерствоосвіти і наукиУкраїниНаціональнийпедагогічнийуніверситет імені М.П. Драгоманова Наукова бібліотека Професор ...
 3. М іністерство освіти і науки україни національний педагогічний університет

  Документ
  60-річчя визволення України від фашистських загарбників М ІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНИЙПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА 60-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ ВІД ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИК ...
 4. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ україни Одеський державний економічний університет Ф і л о с о ф і я НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ За редакцією та Автограф Одеса 2008

  Документ
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ ТА НАУКИукраїни Одеський державний економічнийуніверситет Ф і ... країни, національності. Ще ... меня есть книга, мыслящая за меня, если у меня ... Українського вільного університету, професором філософії і логіки педагогічної академії Укра ...
 5. Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в о сухомлинського інститут педагогічної освіти та освіти дорослих апн україни полтавський державний педагогічний університет імені

  Документ
  ... УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ОСВІТИ ДОРОСЛИХ АПН УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕН ... підготовки в умовах національної системи освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. ...

Другие похожие документы..