Главная > Закон


Про початок 1997/98 навчального року в закладах освіти України: Рішення колегії МО України від 24 верес. 1997 р. № 19/4-5 //ІЗ МО України. - 1997. - № 22. - С. 3-24.

 • Про підсумки експериментальної роботи авторської (М.П. Гузика) школи-інтернату №3 м.Южного Одеської області: Рішення колегії МО України від 29 жовт. 1997 р. № 20/3-3 //ІЗ МО України. - 1997. - № 24. - С. 3-10.

 • Про затвердження Цільової комплексної програми “Вчитель”: Рішення колегії МО України і президії АПН України від 29 жовт. 1997 р. № 20/6-5, №1-7/10-103; Цільова комплексна програма “Вчитель”//ІЗ МО України. - 1997. - № 24. - С. 11-25.

 • Положення про класного керівника середнього закладу освіти: Проект: Лист МО України від 28 лют. 1997 р. № 1/9-77 //ІЗ МО України. - 1997. - № 8. - С. 25-27.

 • Про викладання соціально-гуманітарних дисциплін у 1997/98 навчальному році: Лист МО України від 27 лип.1997 р. № 1/9-281 //ІЗ МО України. - 1997. - № 19. - С. 22-24.

 • Про стан підготовки фахівців з туристсько-краєзнавчої роботи у вищих педагогічних закладах освіти України: Інформ. - метод. лист //ІЗ МО України. - 1997. - № 12. - С. 28-31.

 • Про організацію гурткової роботи у позашкільних закладах освіти: Роз`яснення МО України від 23 січ. 1997 р. № 1/9-28 //ІЗ МО України. - 1997. - № 6. - С. 28-30.

 • Щодо практичного застосування частини першої статті 5 та частини четвертої статті 24 Закону України “Про відпустки”: Роз`яснення МО України від 12 лют. 1997 р. № 10/2-493 //ІЗ МО України. - 1997. - № 17. - С. 5-7.

 • Зведена інформація про кращий педагогічний досвід з проблем виховної роботи, організації, керівництва, контролю за виховним процессом: Інформ. від 1 лип. 1997 р. № 1/9-250 //ІЗ МО України. - 1997. - № 23. - С. 10-26.

 • Про умови, порядок проведення Всеукраїнського конкурсу “Учитель року” та критерії відбору поданих на конкурс матеріалів: Повідомл. МО України від 19 листоп.1996 р. № 1/9-490 //ІЗ МО України. - 1997. - № 2. - С. 24-27.

 • Про закінчення 1996/97 навчального року і проведення екзаменів у середніх закладах освіти: Повідомл. МО України від 26 груд. 1996 р. № 1/9-540 //ІЗ МО України. - 1997. - № 3-4. - С.3-5.

 • Орієнтовнийперелік тем творів з української літератури для випускного екзамену у 11(12)-х класах: Повідомл. МО України від 22 груд. 1997 р. № 3 /1-5 //ІЗ МО України. - 1997. - № 3-4. - С. 6-9.

 • Про порушення порядку видання посібників: Повідомл. МО України від 4 квіт. 1997 р. № 1/9-134 //ІЗ МО України. - 1997. - № 8. – С. 29-30.

 • Про випускні екзамени з математики за 1996/97 навчальний рік: Повідомл. МО України від 9 квіт. 1997 р. № 1/9-139 //ІЗ МО України. - 1997. - № 8. - С. 13-15.

 • Концепція гуманітарної освіти України: Затв. МО України від 10 квіт. 1996 р. – К.:Генеза,1997. –13 с.

 • Перелік навчальних програм, підручників і навчальних посібників для основної і старшої школи, ліцеїв та гімназій з українською мовою навчання на 1997/98 навчальний рік: Затвердж. МО України від 10 черв. 1997 р. //ІЗ МО України. - 1997. - № 12. - С. 8-27.

 • Перелік навчальних програм, підручників і навчальних посібників для початкових класів з українською мовою навчання на 1997/98 навчальний рік: Затвердж. МО України від 10 черв.1997 р. //ІЗ МО України. - 1997. - № 14. - С. 8-16.

 • Перелік навчальних програм, підручників і навчальних посібників для середніх закладів освіти з російською та іншими національними мовами навчання на 1997/98 навчальний рік //ІЗ МО України. - 1997. - № 17. - С.14-30.

 • Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх: Наказ Мін. охорони здоров”я України від 31 берез. 1994 р. № 46; Перелік важких робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх //Законодавство України про охорону праці: Зб. нормативних док. У 3-х тт. Т. 3. - К., 1997. - С. 69-155.

 • Про затвердження Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов”язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці: Наказ Держ. комітету України по нагляду за охороною праці від 30 груд. 1994 р. № 130; Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов”язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці //Законодавство України про охорону праці: Зб. нормативнихдок.У 3-х тт. Т.З. – К.,1997. – С. 156-166.

 • Про вивчення природничо-математичних дисциплін і трудове навчання у 1997/98 навчальному році //ІЗ МО України. - 1997. - № 18. - С. 28-32.

 • Положення про проведення ХХІ зльоту юних інспекторів руху України та фіналу Всеукраїнського конкурсу серед клубів веселих та найкмітливіших (КВН ЮІР) юних інспекторів руху //ІЗ МО України. - 1997. - № 19. - С. 25-30.

 • Екзаменаційні білети для 11-(12)-х класів середніх закладів освіти (з денною і вечірньою формами навчання) //ІЗ МО України. - 1997. - № 3-4. - С. 9-60.

 • Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу серед клубів веселих та найкмітливіших (КВН) юних інспекторів руху //ІЗ МО України. - 1997. - № 8. - С. 27-28.

 • Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в середніх закладах освіти, які працюють у зонах радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС //ІЗ МО України. - 1997. - № 19. - С. 19-22.

 • Про затвердження Переліку спеціальностей наукових працівників: Наказ ВАК України від 13 квіт. 1997 р. № 86 //Освіта і управління. –1997. – Т. 1, №2. - С.173-186.

 • Молодь і закон: Зб. нормативних актів і документів з проблем виховання студентської молоді /За заг. ред. Н.І. Косаревої. - К.: ІЗМН, 1997. - 352 с.

 • Конвенція про професійну орієнтацію та професіїну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів: Конвенція 142 МОП //Людина і праця. - 1997. - № 9-10. - С.55-58.

  СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ

  1. Актуальні проблеми педагогічної науки сьогодення /В.Мадзігон, М.Бурда //Біол. і хімія в шк. - 1997. - № 3. - С.8. - 11.

  2. Астахова В.І. Освіта в Україні: історичні та соціально-політичні витоки кризи //Нові технології навчання. – К., 1997. – Вип.20. - С. 3-11.

  3. Балл Г. Психолого-педагогічні засади гуманізації освіти //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №2. - С.21-36.

  4. Бєлих О.С. Взаємозв`язок гуманізації загальної середньої та вищої школи //Освіта на Луганщині. –1997. - № ½. - С.8-12.

  5. Бобіна Т.І., Рогозінський В.В. Дещо про перспективи національної школи //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - № 1. - С.2-4.

  6. Васильєв І. Ідеологія професіоналізму: сучасна та на перспективу: Гуманізація і демократизація освіти //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 3. - С. 57-62.

  7. Васьківська Г.О. Національна культура в системі громадянської освіти //Відродження. - 1997. - №3. - С.12-16.

  8. Величко И.П. Проблеми государственного влияния на развитие системы образования //Придніпр. наук. вісн. - 1997. - № 6: Гуманітарні науки. - С.11-14.

  9. Галахер К. Демократичні цінності в навчанні та вихованні //Шлях освіти. - 1997. - №2. - С.27-28.

  10. Гергель О. Забути про романтизм в освіті: Стратегічні напрями реформування освіти //Укр. газ. - 1997. - 11 верес. - С.7.

  11. Гергель О. Час - категорія філософська: (Спроба осмислити криз. стан освіти в Україні та запропонувати заходи його стабілізації) //Освіта і управління. –1997. - Т.1, № 2. - С.167-171.

  12. Головко О. Заради цього треба жити і працювати: Освіта і виховання дітей та молоді //Рідна шк. - 1997. - № 6. - С.3-4.

  13. Гошовська В. Добрий жест окупиться сторицею: (Про стан освіти в Україні) //Голос України. - 1997. - 15 серп. - С.1-4.

  14. Громовий В. Реформування школи: погляд з позиції учня //Шлях освіти. - 1997. - № 3. - С.24-29.

  15. Данилевич О. Інноваційна та експериментальна робота в освітній системі Запорізької області: характер та спрямованість //Освіта і управління. –1997. - Т.1, № 1. - С.140-143.

  16. Діалог для розвитку освіти:(Круглий стіл МФ ”Відродження”Суспільство і держава: діалог для розвитку освіти”) //Міжнар. освіта. - 1995. - № 5. - С.3-7.

  17. Добрускін М. Освіта і суспільство //Рідна шк. - 1997. - № 7/8. - С.6-9.

  18. Дригус І. Закон уже працюе, проекти ще будуть:(23 берез.1996 р. Парламентом України прийнята нова редакція Закону ”Про освіту”) //Рідна шк. - 1997. - №1. - С. 2-5.

  19. Дубовис М. Якою бути освіті в Україні //Освіта України. - 1997. –25 лип. - С.1-2; 1 серп. - С. 2.

  20. Дусавицький О. Від науки – до практики: (Про нові підходи в системі освіти) //Рідна шк. - 1997. - № 6. - С.45.

  21. Духовні основи суспільно-політичного життя. Науковий і культурно-освітній процеси: деформації, пошуки //Україна: друга половина ХХ століття. - К.:Либідь,1997. - С.146-163.

  22. З чого починаємо і куди йдемо?: Реформи в освіті /В.Орищенко, Л.Моїсеєв, Е.Карпова, О.Саннікова //Освіта. - 1997. - 19-26 лют. - С.3.

  23. Заславская Н. Проблемы и перспективы институционализации приватного образования: оценки экспертов //Харьковские социологические чтения-97: Науч. - метод. обеспечение преподавания социол. дисциплин. - Х.: Основа, 1997. - Ч.2. - С. 417-420.

  24. Звиняцьковський В. Я. Шляхи та завдання практичної гуманітаризації загальної середньої освіти та системи шкіл за педагогічною технологією “Освіта для життя”: /Концептуальні тези/ //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип.19. - С.132-136.

  25. Іванюк І. Ціннісні орієнтації у світлі концепції інтеркультурної освіти //Шлях освіти. - 1997. - № 1. - С. 26-27.

  26. Киричук О.В. Філософія освіти і проблеми виховання //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип.19. - С.4-9.

  27. Кисельов М. Феномен гуманітарної освіти в Україні //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №1. - С.129-133.

  28. Кислова О.Н., Шеремет И.Н. Экспликация методики применения энтропийно-информационной модели развития к изучению проблемы образования в украинской прессе //Харьковские социологические чтения - 97: Науч. - метод. обеспечение преподавания социол. дисциплин. - Х.: Основа, 1997. - Ч. 1. - С. 118-122.

  29. Климишин І. Про концепцію освіти в Україні //Освіта України. - 1997. - Січ., №1. - С.3.

  30. Кононенко П. Національна педагогіка в реформуванні освіти //Освіта і управління. –1997. - Т.1, № 3. - С.19-30.

  31. Кононов А.А. К вопросу о роли образования в постиндустриальном обществе //Харьковские социологические чтения-97: Науч. - метод. обеспечение преподавания социол. дисциплин. - Х.: Основа, 1997. - Ч. 2. - С. 322-324.

  32. Концептуальні засади розвитку освіти національних меншин в Україні: Проект //Відродження. - 1997. - № 2. - С.2-11.

  33. Концепція вивчення мов національних меншин у загальноосвітніх школах України //Освіта України. –1997. - 21 лют. - С.8-9.

  34. Концепція гуманітарної освіти України. - К.: Генеза, 1997. - 14 с.

  35. Концепція інформатизації школи //Міжнар. освіта. - 1997. - № 1. - С.33-34.

  36. Концепція позашкільної освіти та виховання //Освіта України. - 1997. - 14 берез. - С.3-4.

  37. Корсак К. До проблеми парадигми сучасної освіти //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 4. - С.12-22.

  38. Костик Ю. Школа завтрашнього дня //Рідна шк. -1997. - № 7-8. - С.10-13.

  39. Кравцова Л.В., Кравцов Г.М. Мультімедія - новий етап в сучасній освіті //Метода. - К.,1997. - Вип.4. - С.19-23.

  40. Красняков Є. Освіта: здобутки і втрати //Голос України. - 1997. - 22 лип. - С.8.

  41. Кремень В. Орієнтири на перспективу //Шлях освіти. - 1997. - № 2. - С.2-6.

  42. Крижанівська В. Новому поколінню - нову освіту //Час/Time. - 1997. - 3-9 лип., №26. - С. 10.

  43. Крышталев В. Функции гуманитаризации образования в конце ХХ века //Харьковские социологические чтения-97: Науч. - метод. обеспечение преп. социол. дисциплин. - Х.: Основа, 1997. - Ч.2. - С. 415-416.

  44. Кудін В. Виклик майбутнього і сучасна освіта //Віче. - 1997. - № 3. - С.115-119.

  45. Кузьменко В., Путій С. Чого чекати завтра?: Про інновації в системі освіти //Рідна шк. - 1997. - № 6. - С. 50-51.

  46. Культ підходить і нашому суспільству. Якщо є культ освіти: (Бесіда з учасниками “Круглого столу “Голосу України”) //Голос України.- 1997. - 31жовт. - С.12.: Авт.: В.Кремень, В.Семиноженко, М.Згуровський та ін.

  47. Куриленко В. Украинское образование: две головы хорошо, одна—лучше //Независимость. - 1997. - 21февр. - С.6.

  48. Куценко В.І., Удовиченко В.П. Через терни (роздуми про освітянську галузь) //Трибуна. - 1997. - № 3-4. - С.12-14.

  49. Куценко В., Опалева І. Освіта і національна безпека України //Голос Громадянина. - 1997. - № 5. - С. 56-61.

  50. Куценко В., Шпарага Т. Людський капітал: місце і роль у реалізації економічних реформ: (Концепція розвитку освіти) //Вісн. НАН України. - 1997. - № 1-2. - С.27-32.

  1. Кучма Л.Д. Проблеми молоді – проблеми держави: Виступ Президента України на Конгресі укр. молоді 26 трав. 1997 р. //Уряд. кур’єр. – 1997. – 29 трав. – С. 3-4.

  2. Литвиненко С. Сучасні проблеми соціалізації школярів //Шлях освіти. - 1997. - № 3. - С.9-13.

  3. Лігоцький А.О. Методи і вирішення завдань проектування освітніх систем нового типу: Навч. - метод. посіб. - К.,1997. – 44 с.

  4. Лігоцький А. Освіта: якою їй бути завтра //Рідна шк. - 1997. - № 10. –С.62-64.

  5. Лігоцький А. Різнорівнева система підготовки фахівців //Рідна шк. 1997. - № 9. - С.71-73.

  6. Лігоцький А. Стратегія розвитку професійної освіти в Україні: Навч. - метод. посіб. - К., 1997. – 49 с.

  7. Лігоцький А.О. Теоретичні основи проектування сучасних освітніх систем. - К.:Техніка, 1997. - 209 с. - Бібліогр.: С.199-209 (186 назв.).

  8. Лукашевич Н.П., Солодков В.Т. Социология образования: Конспект лекций. К.: МАУП, 1997. – 224 с. – Бібліогр.: 7 назв.

  9. Луханіна Т.П. Головне завдання гуманітарної освіти – духовне відродження народу //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип.19. - С.9-11.

  10. Мальований Ю. Педагогічна сутність гуманізації навчання //Шлях освіти. - 1997. -№ 2. - С.6-10.

  11. Марченко О.Б., Степанов П.В. Стратегія та проблеми інтелектуального розвитку у системі освіти //Культура народов Причерноморья (Симферополь). –1997. - № 2. - С.283-285.

  12. Марченко С. Сучасний стан освіти в Україні //Укр. слово. - 1997. - 11 верес. - С.1-2.

  13. Масляк П. Концептуальні роздуми про сучасну і майбутню освіту України //Розбудова держави. - 1997. - № 4. - С.13-15.

  14. Мирошниченко Е. Культура общества и система образования //Харьковские социологические чтения-97: Науч. - метод. обеспечение преподавания социол. дисциплин. - Х.: Основа, 1997. - Ч. 2. - С. 416-417.

  15. Науменко Г. Про деякі аспекти реформування освіти України //Шлях освіти. - 1997. - № 1. - С.2-6.

  16. Національна комплексна програма “Молодь України”: Проект. - К., 1997. - 39 с.

  17. Національна освіта і школа.Гуманітаризація та гуманізація: Хрестоматія /Упоряд. О.І.Журко та ін. - Хмельницький: Поділля,1997. - Т.1. - 303 с.

  18. Недюха М.П. До питання про гуманітаризацію освіти //Нові технології навчання. - К., 1997. - Вип.19. - С. 60-63.

  19. Ніколаенко С. Як вижити освіті //Освіта. - 1997. - 22-29 січ. - С.2.

  20. Огнев`юк В. Середня освіта в Україні: проблеми, пошуки та перспективи розвитку //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 4. - С.7-11.

  21. Огурцов А.П., Сєтов О.О., Мамаєв Л.М. Філософія освіти і парадигми сцієнтичного й творчого мислення //Творче, практичне і критичне мислення: Матеріали Всеукр. наук. - практ. конф., Житомир, 23-24 верес. 1997 р. - Житомир: ЖДПІ, 1997. - С.120-122.

  22. Олексієнко А. “Освіта є корінням державницького дерева…” //Київ. вісник. - 1997. - 15 трав. - С.2.

  23. Олексієнко А. Суспільство і держава: діалог для розвитку освіти //Міжнар.освіта. - 1997. - № 2. - С. 34-35.

  24. Онищенко В. Філософсько-педагогічні принципи інноваційної освіти //Пед. і психологія проф. освіти. - 1997. - № 2. - С. 6-9.

  25. Освіта і національна безпека //Освіта. - 1997. - 18-25 черв. - С.2.

  26. Освіта України у перехідний період: [Дискус.доп. для семінару “Стратегії розвитку освіти в Україні” (4-6 лип. 1997) у рамках проекту “Суспільство і держава: діалог для розвитку освіти”]. - К.,1997. - 122 с. - Англ.

  27. Охріменко І.В., Сиротенко Г.О. Якість освіти: мета одна - підходи різні //ПостМетодика. - 1997. - № 2. - С.26-29. - Бібліогр.: с. 29.

  28. Панчук М. Політика в галузях науки, освіти, культури та інформації. //Воля і Батьківщина (Львів). - 1997. - № 2. - С.5-8.

  29. Погрібний А. Дайте добрих учителів, і збудуємо нову державу: (Проблеми освіти в Україні) //Час/Time. - 1997. - 3-9 лип. - С.10.

  30. Погрібний А. Державо- і націєтворче покликання освіти в Україні //Освіта. - 1997. - 5-12 лют. - С.2; 12-19 лют. - С.3.

  31. Погрібний А. Щоб освіта ростила державу: Доля освіти в Україні //Літ. Україна. - 1997. - 3 квіт. - С. 3.

  32. Румянцева А.Е. Сучасний стан розвитку освіти національних меншин на півдні України //Придніпровський науковий вісник. Сер.: Сусп. - пол-ра науки. - 1997. - № 4. - С.6-10. - Бібліогр: 5 назв.

  33. Савченко О. Проблеми розробки державних стандартів загальної середньої освіти в Україні //Освіта України. - 1997. - 7 лют. - С.4.

  34. Савченко О. Освіта має стати загальнодержавним пріоритетом //Почат.шк. - 1997. - № 8. - С.1-3.

  35. Самодрін А. Про деякі проблеми реформування регіональної освіти //Шлях освіти. - 1997. - № 4. - С. 33-34.

  36. Сафарян С.І. Гуманізація та гуманітаризація загальної середньої освіти //Проблеми освіти. - К.,1997. - Вип.7. - С.49-52.

  37. Сачков Л.С. Без первичного не бывает вторичного: Интервью о проблемах образования //Профспілкова газ. - 1997. - 13 серп. - С.1

  38. Свистунов С.В. Деякі питання становлення інноваційної освіти в Україні //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 21. - С.19-24.

  39. Сейко Н. Освіта як провідник мобільності в поліетнічному організмі //Шлях освіти. - 1997. - № 1. - С.13-17.

  40. Сипченко В.І. Гуманізація освіти та виховання //Гуманізація навчально-виховного процесу. - Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. - Вип.2. - С.156-159.

  41. Сиротенко А.И. Актуальные проблемы школьного образования //Політико-психологічні та соціально-педагогічні проблеми освіти і виховання: Матеріали наук. семінару, 14 трав. 1996 р. - К.: ”ДОК-К”,1997. - С.3-10.

  42. Сікорський П. Диференційоване навчання і проблеми реформування освітньої системи //Шлях освіти. - 1997. - № 1. - С. 7-12.

  43. Сімак А.Д., Артюх С.Ф. На шляху до загальноєвропейського стандарту професійної освіти //Проблеми освіти. - К., 1997. - Вип. 7. - С. 44-49.

  44. Скаленко О. Стратегія національної безпеки: інформація, освіта, економіка //Рідна шк. - 1997. - № 10. - С. 3-4.

  45. Солдатенко А., Марущенко О., Комиссарова М. Школа: реформа для выживания //Харьковские социологические чтения-97: Науч. - метод. обеспечение преподавания социол. дисциплин. - Х.: Основа, 1997. - Ч.2. - С.420-422.

  46. Социология культури, образования, науки, воспитания //Социология: наука об обществе: Учеб. пособие /Под общ. ред. В.П. Андрущенко, Н.И. Горлача. - Х., 1997. - С. 514-648.

  47. Степанишин Б. Демократизація українського шкільництва (організаційний аспект) //Освіта. - 1997. - 5-12 лют. - С. 3.

  48. Степанишин Б. Навчання - не самоціль, а розвиток і виховання: Головні проблеми сучас. укр. школи //Рідна шк. - 1997. - №3-4. - С.40-44.

  49. Структурне реформування освіти: Стратегічні цілі /О.Савченко //Освіта України. - 1997. - № 2-3, січ. - С. 4.

  50. Татаринова Л. І плакав наш “Малюк”: Програма “Діти України” //Дем. Україна. - 1997. - 24 трав.

  51. Тетерятник Б. Розвиток освітньої системи в Запорізькій області //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 1. - С.134-137.

  52. Тригубенко В. Національна ідеологія: виховання світогляду //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №4. - С.23-28.

  53. Удод Д. Новий етап у розвитку освіти //Освіта. - 1997. - 3-10 верес. - С.5.

  54. Усатенко Т.П. Зміна парадигми освіти //Вісник Київ. ун-ту ім.Тараса Шевченка. Українознавство. - 1997. - Вип. 2. - С. 71-76.

  55. Федь В. Науково-освітні концепції у світлі естетики //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №3. - С.77-86. - Бібліогр.: 5 назв.

  56. Філіпчук Г. Шляхом національного відродження //Гуцул. шк. –1997. - №1. - С.3-4.

  57. Фіцин О. Освіта Путивльщини в роки незалежності //Гуцул. шк. –1997. - №.1. - С.9-10.

  58. Фролов М. Слід зробити багато, щоб рухатись уперед…: /Про сучас. серед. освіту, м. Запоріжжя //Рідна шк. - 1997. - № 6. - С.4-6.

  59. Чалий С. Освіта і національна безпека: “Круглий стіл” на тему “Освіта в контексті національної безпеки України” //Укр. слово. - 1997. - 19 черв. - С.2.

  60. Чижевський Б.Г. Полікультурна освіта: практика, право, тенденції //Відродження. - 1997. - № 3. - С.8-12.

  61. Чижевський Б.Г. Середня освіта для України - європейська класична освіта //Шлях освіти. - 1997. - № 3. - С. 20.

  62. Шаргородська С.Б. Деякі шляхи реалізації концепції гуманізації освіти //Освіта на Луганщині. - 1997. - № 1/2. - С.13-15.

  63. Шевченко Г.П. Предпосылки рождения новой образовательной системы: концепция, методология, теория //Вісн. Східноукр. держ. ун-ту. - 1997. - №2. -С.15-19.

  64. Шубелка Н.В. Аналіз основних напрямків реформувань в освіті на сучасному етапі //Нові технології навчаня – К.,1997. - Вип. 21. - С. 24-27.

  65. Щекин Г. О международных стандартах образования //Зеркало недели. - 1997. - 23-29 авг. - С.12.

  66. Юцевич В. України не буде, поки не буде української школи //Визвольний шлях. - 1997. - № 9. - С.1080-1081. • Скачать документ

  Похожие документы:

  1. Міністерство освіти і науки україни національний педагогічний університет імені

   Закон
   МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНИЙПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА Наукова бібліотека УКРАЇНСЬКА ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОГРАФІЯ Покажчик літератури ...
  2. Міністерство освіти і науки україни національний педагогічний університет імені наукова бібліотека професор василь михайлович

   Документ
   Міністерствоосвіти і наукиУкраїниНаціональнийпедагогічнийуніверситет імені М.П. Драгоманова Наукова бібліотека Професор ...
  3. М іністерство освіти і науки україни національний педагогічний університет

   Документ
   60-річчя визволення України від фашистських загарбників М ІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНИЙПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА 60-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ ВІД ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИК ...
  4. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ україни Одеський державний економічний університет Ф і л о с о ф і я НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ За редакцією та Автограф Одеса 2008

   Документ
   МІНІСТЕРСТВООСВІТИ ТА НАУКИукраїни Одеський державний економічнийуніверситет Ф і ... країни, національності. Ще ... меня есть книга, мыслящая за меня, если у меня ... Українського вільного університету, професором філософії і логіки педагогічної академії Укра ...
  5. Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в о сухомлинського інститут педагогічної освіти та освіти дорослих апн україни полтавський державний педагогічний університет імені

   Документ
   ... УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ОСВІТИ ДОРОСЛИХ АПН УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕН ... підготовки в умовах національної системи освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. ...

  Другие похожие документы..