Главная > Документ


Програма економічного та соціального розвитку міста


ЗМІСТ:

ВСТУП 3

ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА У 2010 РОЦІ 4

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ МІСТА 4

1. Структурні реформи 4

1.1 Промислова політика 4

1.2 Інвестиційно-інноваційна політика 5

1.3 Податково-бюджетна політика 6

1.3.1 Податкова політика 6

1.3.2 Бюджетна політика 7

1.4 Розвиток малого підприємництва, регуляторна політика 8

1.5 Енергозбереження 9

1.6 Енергозабезпечення 10

1.8 Зв'язок 11

1.9 Розвиток будівництва та забезпечення населенням житлом 11

1.10 Реформування і розвиток житлово-комунального господарства 12

1.11 Торгівля та послуги 15

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ В МІСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СОЦІАЛЬНІЙ ТА ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРАХ 16

2. Соціальна сфера 16

2.1 Доходи населення та заробітна плата 16

2.2 Зайнятість населення та ринок праці 16

2.3 Соціальне страхування 17

2.4 Соціальне забезпечення 17

3. Гуманітарна сфера 18

3.1 Охорона здоров’я 18

3.2 Освіта 20

3.3 Підтримка сім’ї, дітей та молоді 21

3.4 Культура та духовність 21

3.5 Туризм 23

3.6 Фізичне виховання та спорт 24

4. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ 25

4.1 Охорона навколишнього природного середовища 25

4.2 Техногенна безпека 25

4.3 Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи 26

4.4 Промислова безпека та охорона праці 27

ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА НА 2011 РІК 27

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА 28

1. Показники економічного та соціального розвитку міста 28

2. Надходження платежів до бюджетів усіх рівнів станом на 01.11.2010 року 28

3. Виконання державних та регіональних програм по бюджету м.Дубно за 10 місяців 2010 року 29

4. Показники розвитку житлового господарства міста 30

5. Основні техніко-економічні показники роботи зв’язку 31

6. Розвиток соціальної сфери 31

7. Основні показники зайнятості населення 32

8. Розвиток роздрібного товарообороту 32

9. Основні показники пенсійного забезпечення 32

ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА НА 2011 РІК 33

ВСТУП

Законодавчою та методичною основою розробки Програми економічного та соціального розвитку міста на 2011 рік є Закони України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України» та «Про місцеве самоврядування в Україні».

Програма економічного та соціального розвитку міста на 2010 рік розроблена з урахуванням завдань і положень наступних документів:

 • Національної програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада»;

 • Стратегічного плану сталого розвитку міста Дубна на 2010-2015 роки затвердженого рішенням міської ради від 17.09.2010 року №2882;

 • Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2011 рік, схвалені Постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2010 року №701;

 • Стратегічного плану дій комунального підприємства «Дубнокомуненергія»;

 • Стратегічного плану дій комунального підприємства «Дубноводоканал».

Відповідно до результатів та тенденцій розвитку господарського комплексу у 2010 році, наявних проблем і впливу фінансової кризи на економіку міста у Програмі визначено цілі, завдання та заходи соціально-економічного розвитку на 2011 рік.

Програму підготовлено управлінням економіки і власності Дубенської міської ради з урахуванням пропозицій підприємств, установ, організацій усіх форм власності, управлінь та відділів Дубенської міської ради.

До Програми додаються основні показники економічного і соціального розвитку міста Дубно та перелік програм, для реалізації яких передбачається використання у 2011 році цільових видатків відповідних бюджетів.

ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА У 2010 РОЦІ

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ МІСТА

1. Структурні реформи

1.1 Промислова політика

Рішенням міської ради від 17 вересня 2009 року №2881 затверджено міську програму пріоритетних напрямків розвитку промисловості на 2011-2015 роки.

Промислова база міста складається з 14 економічно-активних підприємств, 12 з яких, згідно Державного класифікатора видів економічної діяльності, належать до секцій D – «Переробна промисловість» та 2 од. – до секції Е - «Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води».

Обсяг виробництва продукції в порівняних цінах за підсумками 10 місяців 2010 року підприємствами основного промислового кола міста становить 743,2 млн.грн., що на 82,7 млн.грн. (або 12,5%) більше обсягів виробництва продукції за відповідний період 2009 року.

Зростання обумовлене збільшенням обсягів виробництва СП «Нива» (виробництво цукру) – на 58,3 млн.грн (40,2%) більше, ВАТ «Дубномолоко» (виробництво молочних продуктів) - на 16,8 млн.грн. (4,5%) більше, ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» (виробництво м’яса, м’ясопродуктів та субпродуктів м’яса) - на 6,5 млн.грн. (5,6%) більше. Вказані підприємства є найбільшими виробниками по питомій частці в загальному обсязі виробництва.

Рис. Найбільшими виробники за підсумками роботи упродовж 10 місяців 2010 року

Рис. Структура промисловості міста за основними видами діяльності переробної промисловості (за підсумками 10 місяців 2010 року)

Інформація про господарський комплекс міста, вільні виробничі площі підприємств міста, на яких можлива організація виробництва із залученням інвестицій, інформація про контактних осіб доступна для ознайомлення та використання на ВЕБ-сторінці Дубенської міської ради (www.dubno-adm.rv.ua).

Прогноз 2010-2011

Згідно даних базових підприємств, очікуваний обсяг реалізації продукції у 2010 році становитимуть 802,0 млн.грн. у діючих цінах, що на 15,5% більше обсягу 2009 року. На 2011 рік прогнозується обсяг реалізації 887,0 млн.грн., що на 10,6% більше очікуваного обсягу 2010 року.

Згідно Програми промислового розвитку міста на 2011-2015 роки, збільшення обсягів виробництва відбуватиметься за трьома основними напрямками, що відображено на рисунку нижче.

Рис. Шляхи нарощування обсягів виробництва протягом 2011-2015 років, у % до об’єму загального прогнозного збільшення

Детальну інформацію щодо технологічних нововведень, створення нових виробництв та реконструкції (технічного переоснащення) існуючого виробництва представлено в розділі «Введення в дію потужностей» Програми промислового розвитку міста на 2011-2015 роки.

1.2 Інвестиційно-інноваційна політика

Рішенням міської ради від 26 березня 2010 року №2593 затверджено Програму інвестиційного розвитку міста на 2010-2012 роки.

Програма містить описи-характеристики 17 вільних земельних ділянок, що пропонуються для довгострокової оренди або продажу на аукціоні чи за конкурсом, викопіювання та описові характеристики індустріального (промислового) парку міста.

Інформація стосовно вільних виробничих площ (площа, місце знаходження, контактна інформація, фото) розміщена в презентаційному буклеті міста «Дубно – інвестиційна характеристика» та для ознайомлення на сайті Дубенської міської ради.

Станом на 01.07.2010 року (офіційні статистичні дані) в економіку міста залучено 16,3 млн.дол.США прямих іноземних інвестицій (звітність ведеться наростаючим підсумком), що становить 99,8% до обсягу на початок року. Зменшення, згідно статистичних даних, обумовлене курсовою різницею. Галузевий розподіл залучених інвестицій та прогноз на 2011 рік представлені на рисунках нижче.

Рис. Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку міста наростаючим підсумком

Рис. Структура іноземних інвестицій в місто за видами економічної діяльності станом на 01.07.2010 року

З метою поширення інформації про місто:

 • управлінням економіки і власності розроблено презентаційний буклет міста «Дубно — інвестиційна характеристика», що містить опис провідних галузей промисловості, обсяги виробництва за роками, фото та характеристики вільних виробничих площ промислових підприємств, контактну інформацію по наведених підприємствах. Буклет в форматі PowerPoint на цифрових носіях представлений в якості презентації міста та роздаткового матеріалу на офіційній зустрічі з відновлення економічних та культурних зв'язків з керівництвом міста Білоградчик (Республіка Болгарія) в квітні 2010 року.

 • Подано викопіювання та описові характеристики індустріального (промислового) парку міста, парку культури та відпочинку «Острівок», земельних ділянок по вул. Вигнанка та Семидубській як пропозиції до концепції розвитку «Західна Брама».

 • 20 жовтня 2010 року на базі міської ради проведено презентацію сміттєпереробного комплексу із застосуванням 2-стадійної технологій високотемпературного спалювання (до 25000С). Представники проекту – TEIS (Європейське об’єднання економічних інтересів, Люксембург). Погоджено підпис меморандуму про співробітництво.

За результатами Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2009 року надано грандове фінансування проекту «Надання якісних послуг теплопостачання в установах бюджетної сфери міста Дубно (на прикладі міської лікарні)» розміром 200,0 тис.грн. Вартість проекту – 512 тис.грн. Мета проекту - заміщення використовуваного на даний час котельнею Дубенської міської лікарні природного газу, як палива, дешевим місцевим твердим паливом (фрезерним торфом), покращення якості надання послуг теплопостачання, заміна морально застарілого та технічно зношеного обладнання, зменшення шкідливих викидів в оточуюче середовище. Річна економія бюджетних коштів внаслідок заміщення - 468,8 тис.грн., термін окупності проекту – 1,1 роки. Станом на 15.11.2010 року розроблено техніко-економічне обґрунтування проекту і робочий проект, який проходить експертну оцінку в філії ДП «Спеціалізована державна експертна організація центральної служби Української будівельної експертизи». Фінансування проекту після проходження експертизи здійснюватиметься згідно Державної економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки.

Основною ціллю в 2011 році є: формування сприятливого інвестиційного середовища, стимулювання залучення інвестицій у розвиток господарського комплексу.

1.3 Податково-бюджетна політика

1.3.1 Податкова політика

Станом на 01.11.2010 року по м. Дубно забезпечено збір податків та зборів до Зведеного бюджету в розмірі 51983,7 тис.грн., що становить 100,7% планових показників. Надходження збільшились порівняно з минулим роком на 13821,1 тис.грн.

До Державного бюджету за 10 місяців 2010 року надійшло 11883,3 тис.грн., що становить 77,3% планових показників. Надходження збільшились порівняно з минулим роком на 1457,6 тис.грн.

До Місцевого бюджету надійшло 40100,4 тис.грн. 27736,9 тис.грн., що становить 110,7% планових показників. Ріст надходжень порівняно з аналогічним періодом минулого року становить 12363,5 тис.грн.

Податкова заборгованість боржників міста Дубно станом на 01.11.2010 року становить 3653,0 тис.грн., що зменшилась на 383,9 тис.грн. порівняно з відповідним періодом минулого року (станом на 01.11.2009 року склала 4036,9 тис.грн.).

Найбільшими боржниками податкового боргу є ДП «Райагросервіс» - 1823,0 тис.грн. та ВАТ «Дубенський м’ясокомбінат» - 970,4 тис.грн. по акту перевірки.

Основною ціллю на 2011 рік є: проведення послідовної та ефективної податкової політики, підвищення рівня добровільної сплати податків та зборів, скорочення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів.

1.3.2 Бюджетна політика

За 10 місяців 2010 року одержано доходи до бюджету міста в сумі 90869,7 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду 78593,0 тис.грн., доходи спеціального фонду 12276,7 тис.грн. План по власних надходженнях виконаний на 104,5% при плані 20723,9 тис.грн., фактично надійшло 21658,5 тис.грн.

Iз 14-ти джерел доходів загального фонду міста план виконаний по податку з доходів фізичних осіб, по платі за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, по надходженню адмінштрафів, по оренді майна комунальної власності, по єдиному податку.

Основним джерелом надходжень до загального фонду бюджету міста Дубно є податок з доходів фізичних осіб при плані 15768,5 тис.грн. фактично надійшло 16809,2 тис.грн.

Плати за землю надійшло 1245,3 тис.грн., що складає 89,78 % до планових призначень.

По місцевих податках i зборах до бюджету міста при плані 918,4 тис.грн. фактично надійшло 745,7 тис.грн., в тому числі:

 • по комунальному податку – 64,4 тис.грн.;

 • по ринковому збору – 660,7 тис.грн.;

 • по збору за парковку автомобілів – 0,9 тис.грн.;

 • по податку з реклами – 19,2 тис.грн.;

 • по збору за видачу ордера на квартиру – 0,2 тис.грн.;

 • по збору за розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг - 0,3 тис.грн.

Обсяг видатків загального фонду за 10 місяців 2010 року виконаний на 79,7% і становить 76342,6 тис.грн., в тому числі:

 • по загальному фонду 76342,6 тис.грн., що на 7012,5 тис.грн., або 10,1% більше відповідного періоду 2009 року;

 • по спеціальному фонду – 10713,7 тис.грн.

Із усіх видатків загального фонду на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ використано 46987,5 тис.грн., на оплату за комунальні послуги і енергоносії бюджетними установами 5035,4 тис.грн., медикаменти 215,6 тис.грн., харчування в освіті та охороні здоров’я 688,8 тис.грн., капітальні видатки 321,9 тис.грн., обслуговування житлово-комунального господарства 1097,8 тис.грн., видатки на соціальний захист населення 21772,3 тис.грн.

Освіта

В 2010 році на освіту м.Дубно без врахування трансфертів передбачалося 28980,3 тис.грн. загального фонду, затверджено з врахуванням змін по бюджету міста 29741,2 тис.грн. Використано на фінансування установ освіти міста за 10 місяців 2010 року 23073,9 тис.грн.

Охорона здоров’я

Згідно розрахунків Міністерства фінансів в 2010 році на 38,1 тис. населення міста фінансування становить 27748,5 тис.грн. Крім того, обсяг витрат, що передається з Дубенського районного бюджету за місцем обслуговування сільського населення становить 9121,6 тис.грн. Затверджено по бюджету міста з врахуванням змін 28107,5 тис.грн., виконання за 10 місяців 2010 року 22552,0 тис.грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

На соціальний захист та соціальне забезпечення населення використано 21772,3 тис.грн., в тому числі на державну допомогу на дітей, матерям в зв’язку з вагітністю і пологами, одиноким матерям, допомога при усиновленні, малозабезпеченим сім’ям з дітьми, дітям інвалідам в сумі 18453,3 тис.грн., надано пільги та субсидії населенню по оплаті комунальних послуг, твердого палива на суму 54,8 тис.грн. На відшкодування пільгового проїзду за рахунок субвенції з державного бюджету використано за 10 місяців 2010 року 423,3 тис.грн.

Фізична культура і спорт

На фізичну культуру і спорт передбачено в бюджеті міста 602,4 тис.грн., за 10 місяців використано 448,1 тис.грн., в тому числі на утримання дитячо-юнацької спортивної школи 403,7 тис.грн., на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 44,4 тис.грн.

Видатки на фінансування місцевого господарства та інших загальноміських програм

На житлово-комунальне господарство на 2010 рік передбачено 1355,0 тис.грн., фактично використано 1097,8 тис.грн.

1.4 Розвиток малого підприємництва, регуляторна політика

На кінець 2010 року на території міста знаходиться близько 480 малих підприємств. Протягом 2010 року створено 14 суб'єктів малого підприємництва - юридичних осіб. Станом на 01.11.2010 року кількість суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб склала 2447 чол., в тому числі з початку року зареєстровано 259 фізичних осіб, скасовано – 140 фізичних осіб.

В місті Дубно створені та діють Єдиний реєстраційний офіс та Єдиний дозвільний офіс. Протягом 10 місяців 2010 року дозвільним центром видано 80 документів дозвільного характеру.

За 10 місяців 2010 року продано на аукціоні 2 об'єкти нерухомого майна територіальної громади м. Дубно. Від приватизації даних об’єктів до міського бюджету надійшло 93,4 тис.грн.

Станом на 01.11.2010 року знаходиться в оренді 103 об’єкти (9088,3 кв.м.) нерухомого майна територіальної громади м. Дубно, в тому числі здано в оренду:

 • юридичним особам – 46 об'єктів (3942,5 кв.м.), з них передано в оренду на пільгових умовах – 30 об'єктів (2905,8 кв.м.);

 • фізичним особам - 57 об’єктів (5145,8 кв.м.).

Протягом року укладено 13 договорів оренди, з них 7 – з юридичними особами, 6 – з фізичними.

Нараховано орендної плати за 10 місяців 2010 року згідно укладених договорів 594,8 тис.грн. Фактично надійшло коштів від орендованого майна до міського бюджету – 525,1 тис.грн., що більше в порівнянні з надходженнями за відповідний період минулого року на 116,8 тис.грн.

Реалізація в місті державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності здійснюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Протягом 10 місяців 2010 міською радою прийнято 7 регуляторних актів. Всі регуляторні акти, їх аналізи впливу та звіти про відстеження оприлюднені в засобах масової інформації газеті «Замок».

Вживаються заходи щодо використання потенціалу малого підприємництва для вирішення проблем зайнятості. Постійно надаються індивідуальні консультації по розробці бізнес-планів. Проведено 8 інформаційних та 8 консультаційних семінарів з підприємництва. Розміщено 2 інформаційно-рекламних матеріали на WEB-сторінці ДСЗ в Рівненській області.

За 10 місяців 2010 року зареєстровано 482 договори між фізичними особами та найманими працівниками.

В Дубенській міські раді спільно з Дубенським міськрайонним центром зайнятості, Дубенською ОДПІ, Дубенською асоціацією підприємців «Перспектива» 07.09.2010 року проведено «круглий стіл» до Дня підприємця, де нагороджено Грамотою Дубенської міської ради 9 підприємців, 2 підприємців відповідно відзнакою облдержадміністрації та почесною грамотою обласної ради, 2 підприємців подякою від обласного центру зайнятості.

З нагоди святкування Дня підприємця Дубенським міськрайонним центром зайнятості проведено Тиждень підприємця.

Протягом січня-жовтня 2010 року проходили навчання на курсах «Підприємець-початківець» та отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для відкриття власної справи 20 осіб — жителів міста.

Забезпечується прозора процедура закупівель товарів, робіт, послуг за державні кошти у суб’єктів малого підприємництва – переможців відповідних тендерів. При закупівлі товарів, робіт, послуг за 9 місяців 2010 року проведено 2 тендери, в яких взяло участь 1 учасник, який став переможцем. Загальна сума державних коштів за укладеними договорами у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг становить 19847,4 тис.грн.

Координаційною радою при Дубенській міській раді з питань розвитку підприємництва за 11 місяців 2010 року проведено 5 засідань координаційної ради з питань підприємництва з проблемних питань щодо розвитку малого підприємництва. В III кварталі 2010 року рішенням міської ради від 07.05.2010 року №2707 виділено кошти в сумі 3,0 тис.грн. на проведення урочистостей з нагоди Дня підприємця. На організацію свята використано 2,435 тис.грн.

Основною ціллю на 2011 рік є підтримка розвитку малого підприємництва та підвищення ефективності використання його потенціалу для вирішення найбільш актуальних проблем міста.

Ресурсне забезпечення: кошти бюджету міста.

1.5 Енергозбереження

Рішенням міської ради від 29.04.2004 року №747 затверджено міську комплексну Програму енергозбереження на період 2004-2010 років.

Програма охоплює промисловість міста, бюджетні установи, сферу житлово-комунального господарства. Першочергові завдання Програми орієнтовані на проведення організаційних та маловитратних заходів, спрямованих на зведення до мінімуму марнотратства, ліквідацію непродуктивних витрат енергоресурсів, а значить і бюджетних витрат на енергоносії, зокрема:

 • зменшення витрат енергоресурсів і виплат коштів за енергоносії організаціями і установами, що фінансуються з міського бюджету;

 • зменшення обсягу субсидій для населення за спожиті енергоносії;

 • зменшення обсягу компенсацій для підприємств-постачальників енергоресурсів за надання субсидій для населення та витрат бюджетних установ і організацій.

До складу програми входять понад 100 першочергових та перспективних заходів з енергозбереження на період 2004-2010 років на загальну суму 2,5 млн. грн. Очікувана економія паливно-енергетичних ресурсів від впровадження передбачених заходів становить 3,4 тис. тонн умовного палива вартістю 301,5 тис.грн. за цінами 2004 року (рік затвердження Програми) або 7,4 млн.грн. за цінами листопада 2009 року, а саме: 2,1 млн.м.куб. природного газу; 508,0 тис.кВт-год електроенергії; 2,3 тис.Гкал теплової енергії.

До заходів програми щорічно вносяться доповнення, які відповідним чином затверджуються рішеннями міської ради.

За період з початку виконання програми (2004 – 9 місяців 2010 року) виконано заходів на загальну суму 6,5 млн.грн. (кошти бюджету, підприємств, населення, інвестиції). Сумарна економія паливно-енергетичних ресурсів, згідно впроваджених заходів, становить 20,1 млн.грн. за цінами жовтня 2010 року. Економія по енергоресурсах:

 • 3,3 млн.м.куб. природного газу;

 • 8 тонн вугілля;

 • 2,7 млн.кВт-год. електроенергії;

 • 13,2 тис.Гкал теплової енергії;

 • 0,9 тонн умовного палива інших енергоносіїв (реактивна енергія, торфобрикет, деревина).

Щорічно розпорядженням міського голови встановлюються ліміти споживання паливно-енергетичних ресурсів установами бюджетної сфери міста. Завдяки впровадженню енергозберігаючих заходів та лімітній дисципліні забезпечується щорічне скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів установами бюджетної сфери міста. Так, за результатами 2009 року обсяг споживання установами бюджетної сфери міста паливно-енергетичних ресурсів склав лише 60,7% відносно базового рівня 1998-1999 років.

Протягом 9 місяців 2010 року впроваджено 14 заходів енергозбереження загальною вартістю 674,2 тис.грн. Результатом є отримання річної економії паливно-енергетичних ресурсів на загальну суму 363,3 тис.грн., а саме:

 • природного газу — 75,0 тис.м.куб.;

 • електроенергії — 322,6 тис.кВт-год.;

 • теплової енергії — 11,9 Гкал.

Одними з найефективніших заходів є:

 • Нагрів води на процесі пакування сиру в плівку ТЕНами замість газу (ВАТ «Дубномолоко») - використання іншого енергоносія в процесі, за рахунок різниці в ціні яких досягається економія 72 тис.м.куб. природного газу в рік (215 тис.грн.).

 • Встановлення автоматичної системи управління насосами (ГКНС міста) — дає змогу зменшити споживання електроенергії на 60,0 тис.кВт-год/рік (вартість зекономленої електроенергії — 42,0 тис.грн.).

Станом на 01.10.2010 року по установах бюджетної сфери міста встановлено:

 • 31 лічильник холодної води, існує потреба в 1 лічильнику (управління праці та соціального захисту населення);

 • 1 лічильник гарячої води (гуртожиток училища культури), додаткова потреба відсутня;

 • 8 лічильників теплової енергії, додаткова потреба — 11 лічильників (ЗНЗ №1, №7, ДНЗ №2, №3, №4, №5, №7, ДЮСШ, міський будинок культури (провул. Шкільний, 5), школа мистецтв, Будинок дітей та молоді).

По трансформаторних підстанціях міста встановлено 17 двотарифних лічильників електричної енергії. Лічильники використовуються для обліку електричної енергії, що використовується для вуличного освітлення міста. Графік включення-виключення встановлено згідно постанови Національної комісії регулювання електроенергетики.

Основною ціллю на 2011 рік є: впровадження заходів з енергоефективності і енергозбереження, використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, малої гідро- і теплоенергетики у галузях господарського комплексу та соціальної сфери міста.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Законодавчою та методичною основою розроблення Програми економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2012 рік (далі - Програма - 2012) є Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального

  Документ
  ... основою розроблення Програми економічноготасоціальногорозвитку Рівненської області на 2012 рік (далі - Програма - 2012) ... , Забрама, центральної частини міста). Основні показники економічноготасоціальногорозвитку міста Дубно Показники одиниця вим ...
 2. Програма економічного і соціального розвитку міста луганська на 2007 рік

  Документ
  ... ї міської ради від ________№ ___ Програмаекономічного і соціальногорозвитку міста Луганська на 2007 рік ЛУГАНСЬК 2007 ... навколишнього природного середовища 50 ВСТУП Програмаекономічноготасоціальногорозвитку міста Луганська на 2007 рік розроблена ...
 3. Програма економічного і соціального розвитку м стаханова на 2009 рік

  Документ
  ... оновленні структури економіки та залученні інвестицій недержавного сектору. Програмаекономічного і соціальногорозвитку міста Стаханова на 2009 ...
 4. Додаток до рішення позачергової сьомої сесії міської ради шостого скликання від 31 січня 2011 р програма економічного і соціального розвитку

  Документ
  ... та баланси соціально-економічногорозвитку міста на 2011 рік)..………………………………………….…... 79 В с т у п Проект Програми економічноготасоціальногорозвитку міста Полтава на 2011 рік (далі Програма ...
 5. Про міську комплексну програму "

  Закон
  ... ради І.В.Турський 6/18/7 Ю,П.Дейнека Про Програмуекономічноготасоціальногорозвитку міста Тернополя на 2012 рік В додаток 2 внесен ...

Другие похожие документы..