Главная > Документ


PIELIKUMS NR. 2

INFORMĀCIJA PAR STUDIJU PROGRAMMAS REALIZĀCIJĀ IESAISTĪTAJIEM MĀCĪBSPĒKIEM,

MĀCĪBSPĒKU SARAKSTS

Informācija par studiju programmas realizācijā iesaistītajiem mācībspēkiem, mācībspēku saraksts

Vārds

Uzvārds

Grāds

Amats

Statuss LU

Pamatdarba vieta

Diāna

Apse

M.soc.zin.

lektore

pamata darba vieta

LU JF

Anita

Apsīte

Dipl.med.

pasniedzēja ar samaksu pēc stundu tarifa likmes

blakus darba vieta

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, Tiesu psihiatrisko ekspertīžu nodaļas vadītāja

Kaspars

Balodis

Dr.jur.

asoc. profesors

blakus darba vieta

Latvijas Republikas Satversmes tiesa

Ringolds

Balodis

Dr. jur.

profesors

pamata darba vieta

LU JF

Dagnija

Bērziņa

Dipl.med.

pasniedzēja ar samaksu pēc stundu tarifa likmes

blakus darba vieta

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, tiesu medicīnas eksperte

Gaidis

Bērziņš

M.soc.zin.

lektors

pamata darba vieta

LU JF

Agris

Bitāns

M.ties.

lektors

pamata darba vieta

LU JF

Juris

Bojārs

Dr.h.jur.

profesors

pamata darba vieta

LU JF

Jautrīte

Briede

Dr. jur.

asoc. profesore

pamata darba vieta

LU JF

Baiba

Broka

M.soc.zin.

lektore

pamata darba vieta

LU JF

Edmunds

Broks

M.ties.

lektors

pamata darba vieta

LU JF

Arnis

Buka

M.soc.zin.

lektors

pamata darba vieta

LU JF

Henrijs

Buks-Vaivads

M.ties.

lektors

pamata darba vieta

LU JF

Ilma

Čepāne

Dr.jur.

profesore

blakus darba vieta

Latvijas Republikas Saeima

Linda

Damane

M.soc.zin

lektore

pamata darba vieta

LU JF

Kristīne

Dupate

Dr.jur.

lektore

pamata darba vieta

LU JF

Aivars

Fogels

Dr.jur.

asoc. profesors

pamata darba vieta

LU JF

Oskars

Galanders

M.soc.zin.

lektors

pamata darba vieta

LU JF

Elīna

Grigore-Bāra

M.soc.zin.

lektore

pamata darba vieta

LU JF

Aigars

Gunārs

Dipl.jur

pasniedzējs ar samaksu pēc stundu tarifa likmes

blakus darba vieta

Latvijas Republikas Augstākā tiesa

Diāna

Hamkova

Dr.jur.

lektore

pamata darba vieta

LU JF

Juris

Jelāgins

Dipl.jur.

lektors

blakus darba vieta

LR Satversmes tiesa, tiesnesis

Andra

Kalnača

Dr. philol.

asoc. profesore

pamata darba vieta

LU HZF, Latvistikas un baltistikas nodaļa

Erlens

Kalniņš

M.soc.zin.

pasniedzējs ar samaksu pēc stundu tarifa likmes

blakus darba vieta

A.Grūtupa zvērināta advokāta birojs

Annija

Kārkliņa

Dr.jur.

docente

pamata darba vieta

LU JF

Jānis

Kārkliņš

Dr.jur.

docents

pamata darba vieta

LU JF

Anita

Kovaļevska

M.soc.zin.

lektore

blakus darba vieta

Administratīvā rajona tiesa, tiesnese

Uldis

Krastiņš

Dr.h.jur.

profesors

pamata darba vieta

LU JF

Mārcis

Krūmiņš

M.soc.zin.

lektors

pamata darba vieta

LU JF

Irēna

Kucina

Mag.iur.

lektore

blakus darba vieta

Tieslietu ministrija

Artūrs

Kučs

Dr.jur.

docents

pamata darba vieta

LU JF

Gunārs

Kusiņš

Dipl.jur.

lektors

blakus darba vieta

Saeimas Juridiskais birojs

Gunārs

Kūtris

M.ties.

lektors

blakus darba vieta

LR Satversmes tiesa, tiesas priekšsēdētājs

Jānis

Lapsa

M.soc.zin.

pasniedzējs ar samaksu pēc stundu tarifa likmes

blakus darba vieta

„M.Kalniņas un biedru advokātu birojs”

Jānis

Lazdiņš

Dr.jur

profesors

pamata darba vieta

LU JF

Māris

Lejnieks

M.ties.

lektors

pamata darba vieta

LU JF

Inese

Lībiņa-Egner

Dr.jur.

docente

pamata darba vieta

LU JF

Lauris

Liepa

M.soc.zin.

lektors

blakus darba vieta

ZAB „Liepa, Skopiņa/

BORENIUS”

Valentija

Liholaja

Dr.jur.

profesore

pamata darba vieta

LU JF

Laimdota

Ločmele

M.hum.zin.

lektore

Pamata darba vieta

LU Valodu centrs

Aivars

Lošmanis

Dr.jur.

docents

pamata darba vieta

LU JF

Ārija

Meikališa

Dr.jur.

profesore

pamata darba vieta

LU JF

Jānis

Neimanis

Dr.jur.

docents

pamata darba vieta

LU JF

Laila

Niedre

M.filol.

lektore

pamata darba vieta

LU Svešvalodu katedra un Valodu centrs

Elita

Nīmande

Dr.jur.

docente

pamata darba vieta

LU JF

Daina

Ose

M.ties.

lektore

blakus darba vieta

zvērināts advokāts

Sanita

Osipova

Dr.jur.

profesore

pamata darba vieta

LU JF

Vita

Paparinska

Dr.Philol.

asoc. profesore

pamata darba vieta

LU HZF, Klasiskās filoloģijas un antropoloģijas studiju nodaļa

Guntars

Precinieks

M.soc.zin.

lektors

blakus darba vieta

ZAB Grīnvalds un partneri

Agra

Reigase

M.ties.

lektore

pamata darba vieta

LU JF

Daiga

Rezevska

Dr.jur.

asoc. profesore

pamata darba vieta

LU JF

Anita

Rodiņa

Dr.jur.

docente

pamata darba vieta

LU JF

Gvido

Romeiko

Dipl.jur.

pasniedzējs ar samaksu pēc stundu tarifa likmes

blakus darba vieta

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Ieva

Roze

M.soc.zin.

lektore

pamata darba vieta

LU JF

Jānis

Rozenfelds

Dr.jur.

profesors

pamata darba vieta

LU JF

Māris

Ruķers

M.soc.zin.

lektors

pamata darba vieta

LU JF

Sanda

Runte

Mag.jur.

lektore

pamata darba vieta

LU JF

Velga

Slaidiņa

dipl.jur.

lektore

blakus darba vieta

Latvijas Republikas Tiesībsargs

Kristīne

Strada- Rozenberga

Dr.jur.

profesore

pamata darba vieta

LU JF

Aigars

Strupišs

Dipl. jur.

lektors

pamata darba vieta

LU JF

Artis

Stucka

Mag.jur.

pasniedzējs ar samaksu pēc stundu tarifa likmes

blakus darba vieta

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija Valsts sekretāra vietnieks pašvaldību darbības, pārraudzības jautājumos

Jurģis

Šķilters

Dr. phil.

docents

pamata darba vieta

LU VFF, Teorētiskās filozofijas un loģikas katedra

Helena

Šulca

Dr.filol.

docente

pamata darba vieta

LU Valodu centra direktore

Annija

Švemberga

M.soc.zin.

pasniedzēja ar samaksu pēc stundu tarifa likmes

blakus darba vieta

ZAB „Kļaviņš & Slaidiņš LAWIN”

Kalvis

Torgāns

Dr.h.jur.

profesors

pamata darba vieta

LU JF

Andrejs

Vilks

Dr. jur.

docents

blakus darba vieta

Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fak. dekāna p.i.

Kārlis

Villerušs

M.ties.

lektors

pamata darba vieta

LU JF

Evija

Vīnkalna

M.soc.zin.

lektore

pamata darba vieta

LU JF

Modrīte

Vucāne

M.soc.zin.

lektore

pamata darba vieta

LU JF

Andis

Zalpēteris

M.ties.

lektors

pamata darba vieta

LU JF

Violeta

Zeppa- Priedīte

M.soc.zin.

lektore

blakus darba vieta

LU JF

Kristīne

Zīle

M.soc.zin.

lektore

pamata darba vieta

LU JFСкачать документ

Похожие документы:

 1. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... ģistra studijuprogrammas organizācija un tās struktūras izmaiņas laikposmā kopš akreditācijas ........................... 7.4.1. Studijuprogrammas ...
 2. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (2)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... Muceniece kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus studijuprogrammas direktore LU Medic ...
 3. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  ... novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... cijas apliecības kopija Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija Dokuments ... nav pieejama elektroniskā formā) Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija (nav ...
 4. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (4)

  Документ
  ... ērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... Studijuprogrammasakreditācijas kopija 7 Dokuments, kas apliecina, ka studijuprogrammas ... pieejama elektroniskā forma) STUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAS KOPIJA (nav ...
 5. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  ... ministrijas Augstākās izglītības departamentam PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAIProgrammas realizēšanā iesaistīto augst ... principi”), kā arī studijuprogrammas gatavošana akreditācijai. 9.8. Vērtēšanas sistēma Studijuprogrammas realizēšanas ...

Другие похожие документы..