Главная > Документ


STUDIJU SATURS UN STUDIJU PLĀNS; LATVIJAS AUGSTSKOLU IEGULDĪJUMS STUDIJU PROGRAMMAS REALIZĒŠANĀ

Starpaugstskolu maģistra studiju programmas “Uzturzinātne” saturs

Modulis
Moduļa tematika

Kredītpunkti

Semestris

A 1

Uzturs un uzturpolitika:

 1. Uzturpolitika un uzturzinātne

 2. Uztures un vielmaiņas novērtēšana

4

2

2

1

A 2

Pārtikas un uzturvielu ķīmija:

 1. Pārtikas ķīmija

 2. Pārtikas produktu uzturvērtība

5

3

2

1

A 3

Pārtikas produktu ražošanas pamati:

 1. Pārtikas produktu tehnoloģija

 2. Jaunā pārtika un ģenētiski modificētie organismi

 3. Pārtikas un uztura kvalitāte

6

2

2

2

2

A 4

Cilvēka fizioloģija un uzturs:

 1. Cilvēka bioķīmija un molekulārā bioloģija

 2. Fizioloģisko funkciju regulācija cilvēka organismā

5

2

3

1

A 5

Uzturs cilvēka mūža laikā:

 1. Uztura regulācijas pamatprincipi sievietēm dažādos dzīves periodos

 2. Bērnu un pusaudžu uzturs

 3. Uzturs gados veciem cilvēkiem

 4. Uzturs un mutes veselība

 5. Uzturs fiziskā un garīgā slodzē

9

2

2

2

1

2

2

A 6

Klīniskā uzturzinātne

 1. Uzturs imūndeficītu un ģenētisku traucējumu profilaksē un ārstēšanā

 2. Medicīniskais uzturs hronisko slimību ārstēšanā

 3. Medicīniskais uzturs akūtu slimību ārstēšanā

 4. Uztura psiholoģija un neirotiskie ēšanas traucējumi

10

2

4

2

2

3

A 7

Sabiedrības veselība un epidemioloģija:

 1. Sabiedrības veselība un epidemioloģiskie pētījumi

 2. Bioloģiskā statistika

4

2

2

3

B kursi

NPK

Kursa tematika

Kr.

Sem.

1

Svešvaloda specialitātē (angļu valoda, .....)

2

1

2

Informāciju tehnoloģija

2

1

3

Uztura bagātinātāji un pārtikas piedevas

2

1

4

Dzeramais ūdens

3

1

5

Pārtikas mikrobioloģija

3

1

6

Cilvēka Anatomija

3

1

7

Skābekļa atvasinājumu un brīvo radikālu bioķīmiskie aspekti bioloģijā un medicīnā

2

1

8

Sabiedriskā ēdināšanas uzņēmumu ražošanas organizācija

2

2

9

Patērētājs un pārtikas mārketings

2

2

10
Pārtikas produktu iesaiņošana

2

2

11
Bioloģiskās lauksaimniecības pārtikas produkti

2

2

12

Uztura nepanesamība un alerģijas

2

2

13

Uztura uzņemšanas un ķermeņa svara neirobioloģija

2

2

14

Metabolais sindroms un medicīniskā uztura terapijas pamatprincipi

2

2

15

Uzturs slimību profilaksē

2

2

16

Medicīnas ētika

2

3

17

Aptaukošanās un tās ārstēšana

2

3

18
Zinātniski pamatotu profilakses programmu plānošana un novērtēšana

2

3

A

Kursa darbs

2

3

A

Maģistra darbs

20

4

Starpaugstskolu maģistra studiju programmā

Uzturzinātne”

realizēšanā iesaistīto Latvijas augstskolu intelektuālais ieguldījums

Modulis

“A” moduļu kursi

Kredītpunkti

Semestris

Atbildīgais

A 1

Uzturs un uzturpolitika:

 1. Uzturpolitika un uzturzinātne (Medi 5034)

 2. Uztures un vielmaiņas novērtēšana(Medi 5023)

4

2

2

1

G.Selga, RSU

Z.Zariņš, RSU

G.Selga, RSU

A 2

Pārtikas un uzturvielu ķīmija:

 1. Pārtikas ķīmija (PārZ 5006)

 1. Pārtikas produktu uzturvērtība(PārZ 5007)

5

3

2

1

I.Jākobsone, LU

I. Jākobsone, LU

J. Švirksts, LU

P. Mekšs, LU

I. Jākobsone, LU

A 3

Pārtikas produktu ražošanas pamati:

 1. Pārtikas produktu tehnoloģija (PārZ 5002)

 2. Jaunā pārtika un ģenētiski modificētie organismi (PārZ 5003)

 3. Pārtikas un uztura kvalitāte (PārZ 5004)

6

2

2

2

2

D.Kārkliņa, LLU

I. Ciproviča, LLU

I. Muižnieks, LU

D. Kārkliņa, LLU

A.Blija, LLU

A 4

Cilvēka fizioloģija un uzturs: ( Biol 5014)

 1. Cilvēka bioķīmija un molekulārā bioloģija

 2. Fizioloģisko funkciju regulācija cilvēka organismā (Biol 5015)

5

2

3

1

U.Kondratovičs,LU

V. Baumanis, LU

L. Ozoliņa-Moll, J.I.Aivars, LU

A 5

Uzturs cilvēka mūža laikā:

 1. Uztura regulācijas pamatprincipi sievietēm dažādos dzīves periodos (Medi 5006)

 2. Bērnu un pusaudžu uzturs (Medi 5007)

 3. Uzturs gados veciem cilvēkiem (Medi 6001)

 4. Uzturs un mutes veselība (Medi 5009)

 5. Uzturs fiziskā un garīgā slodzē( Medi 6002)

9

2

2

2

1

2

2

L. Neimane, RSU

L. Neimane, RSU

Z. Krastiņa, RSU

I. Rumba, LU

D.Zepa, RSU

G. Selga, RSU

bana,LSPA

A 6

Klīniskā uzturzinātne

 1. Uzturs imūndeficītu un ģenētisku traucējumu profilaksē un ārstēšanā (Medi 5013)

 2. Medicīniskais uzturs hronisko slimību ārstēšanā (Medi 5015) (Medi 5016)

 3. Medicīniskais uzturs akūtu slimību ārstēšanā

 4. Uztura psiholoģija un neirotiskie ēšanas traucējumi ( Medi 5017)

10

2

4

2

2

3

R.Ligere, LU

I. Mihailova, RSU

R. Ligere, LU

A.Puķītis, LU

J. Sīpols, LU

A 7

Sabiedrības veselība un epidemioloģija:

 1. Sabiedrības veselība un epidemioloģiskie pētījumi ( Medi 5021)

 2. Bioloģiskā statistika (Medi 5022)

4

2

2

3

I.Kužniece, LU

U.Teibe, RSU

NPK

B kursi

Kr.

Sem.

Atbildīgais

I. Jākobsone, LU

1

Svešvaloda specialitātē (angļu valoda) (Valo 5156)

2

1

I. Kreišmane, LU

2

Informāciju tehnoloģija (DatZ 5005)

2

1

S.Takeris, LU

3

Uztura bagātinātāji un pārtikas piedevas (PārZ5005)

2

1

I.Jākobsone, LU

V. Kreicbergs, LLU

4

Dzeramais ūdens (Ķīmi5005)

3

1

A.Vīksna, LU

S.Pastare,, LU

5

Pārtikas mikrobioloģija (Biol 5016)

3

1

V. Nikolajeva, LU

6

Cilvēka Anatomija(Medi 5024)

3

1

G. Knipše, LU

7

Skābekļa atvasinājumu un brīvo radikālu bioķīmiskie aspekti bioloģijā un medicīnā (Medi5025

2

1

A. Šķesters, RSU


D. Kārkliņa, LLU

8

Sabiedriskā ēdināšanas uzņēmumu ražošanas organizācija (PārZ 5008)

2

2

ciņš, LLU

9

Patērētājs un pārtikas mārketings(Ekon5030)

2

2

A.Melngaile, ZM

10
Pārtikas produktu iesaiņošana(PārZ 5009)

2

2

L.Dukaļska, LLU

11
Bioloģiskās lauksaimniecības pārtikas produkti(PārZ 5010)

2

2

I.Ciproviča,LLU

D.Kārkliņa, LLUR. Ligere, LU

12

Uztura nepanesamība un alerģijas (Medi5026)(5027)

2

2

M.Bukovskis, LU

13

Uztura uzņemšanas un ķermeņa svara neirobioloģija

2

2

J.Sīpols, LU

14

Metabolais sindroms un medicīniskā uztura terapijas pamatprincipi (Medi 5036)

2

2

R.Ligere, LU

15

Uzturs slimību profilaksē(Medi 5031)

2

2

L. Neimane, RSU


16

Medicīnas ētika(Medi 5032)

2

3

V.Sīle, RSU

17

Aptaukošanās un tās ārstēšana (Medi6003)

2

3

L. Neimane, RSU

18
Zinātniski pamatotu profilakses programmu plānošana un novērtēšana (Medi5033)

2

3

G. Selga, RSU

M. Sauka, RSUA


Kursa darbs

2

3

LU, RSU,

LLU, LSPA

A

Maģistra darbs

20

4

LU, RSU,

LLU, LSPA

Starpaugstskolu maģistra studiju programmas

Uzturzinātne”

realizēšanā iesaistīto Latvijas augstskolu ieguldījums kredītpunktos

Augstskola

A kursi

B kursi

Kursa darbs

Maģistra darbs

LU

20

21

2 x 10

20 x 10

LUB

5

3

LUĶ

5

9

LUM

10

9

RSU

15

10

2 x 10

20 x 10

LLU

5

8

2 x 10

20 x 10

LSPA

2

Kopā

Piedāvāts

43

39

60

600

Jāizvēlas

43

15Скачать документ

Похожие документы:

 1. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... ģistra studiju programmas organizācija un tās struktūras izmaiņas laikposmā kopš akreditācijas ........................... 7.4.1. Studiju programmas ...
 2. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (2)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... Muceniece kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus studiju programmas direktore LU Medic ...
 3. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  ... novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... cijas apliecības kopija Studiju programmas akreditācijas lapas kopija Dokuments ... nav pieejama elektroniskā formā) Studiju programmas akreditācijas lapas kopija (nav ...
 4. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS studiju programmas akreditācijai Augstākās izglītības iestādes ... ēmiskās maģistra studiju programmas akreditācijai, kura strādā pie studiju programmas un studiju procesa uzlabošanas ...
 5. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (4)

  Документ
  ... ērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... Studiju programmas akreditācijas kopija 7 Dokuments, kas apliecina, ka studiju programmas ... pieejama elektroniskā forma) STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS KOPIJA (nav ...

Другие похожие документы..