Главная > Документ


Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

33-10-39 mdu.edu.ua

e-mail: library_ssu@

Проблеми вищої школи:

Поточний інформаційний список за квітень 2009 року

 1. Вища освіта

378(574) В93

Высшее образование в Республике Казахстан. – OECD; The world bank, 2007. – 256 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

378(075.8) О-70

Ортинський, В.Л. Педагогіка вищої школи (+Доступ з локальної мережі СумДУ) : Навч. посіб. / В.Л.Ортинський. – К. : ЦУЛ, 2009. – 472 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (МетК. – 1, УчбЗ. – 1)

378(574) С40

Система высшего и послевузовского образования Республики Казахстан. Достижения и перспективы развития / Редкол. Туймебаев Ж.К. и др. – Астана, 2008. – 94 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

Артюшина, И.А. Рейтинги вузов в России и мире

/ И.А.Артюшина, В.А.Шутилин // Высшее образование в России. – 2009. – № 2. – С. 15-18.

Бородюк, Н. Ну що, здавалося б, слова...: У залі засідань Міністерства освіти і науки відбулася дискусія навколо курсу ";Українська мова (за професійним спрямуванням) у вищих навчальних закладах"; / Н.Бородюк // Урядовий кур'єр. – 2009. –

№ 65.- 10 квітня. – С. 6.

Виноградова, Н. Навчання - темрява для депутатів: Депутати зірвали прийняття законопроекту, який зробив би вступ до вишів прозорим / Н.Виноградова // Єдиний центр. – 2009. –

№ 11.- 23-28 березня. – С. 5.

Горбачев, Н.Н. Инструментальный комплекс управления образовательными информационными ресурсами вуза

/ Н.Н.Горбачев, А.С.Гринберг // Открытое образование. – 2009. –

№ 1. – С. 14-21.

Громыко, Н.В. Немецкая система университетского образования: вклад И.Г.Фихте / Н.В.Громыко // Высшее образование в России. – 2009. – № 2. – С. 120-126.

Дем`яненко, Н.М. Світова інтерпретація ідеї університету: методологія, теорія, досвід реалізації / Н.М.Дем`яненко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Педагогічні науки. – 2008. –

Вип. 6(64). – С. 161-168.

Єрасов, Б.В. Особливості університетів нового часу

/ Б.В.Єрасов // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 6 (64). – С. 203-214.

Жолудь, Р. Может быть, нам тесно в аудитории?: Споры между журналистами-практиками и преподавателями журфаков о том, чему и как учить будущих журналистов / Р.Жолудь

// Журналист. – 2009. – № 3. – С. 59-60.

Загадка черепахи и зайца в электронной трансформации японского и корейского высшего образования: Дайджест зарубежных изданий / К.Латхем, И.Янг, К.Аоки, А.Х.Э.Озкул

// Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 2. –

С. 41-42.

Заходи в галузі освіти, науки, інформатики, інформаційних технологій, інновацій в Україні та за кордоном // Науково-технічна інформація. – 2009. – № 1. – С. 50-63.

Ильин, В.А. Болонский процесс и инновационные программы / В.А.Ильин, Т.А.Ширина // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 57. – С. 183-185.

Интегрированное образовательное учреждение: вопросы моделирования / Б.В.Семкин, В.А.Синицын, Л.В.Шевелева, Н.П.Щербаков // Высшее образование в России. – 2009. – № 2. –

С. 104-111.

Клепко, С. ";Одне коло"; в освіті. Концепція модернізації навчальних програм ЗСО [загальної середньої освіти] / С.Клепко //Управління освітою. – 2009. – № 8(212).- квітень. – С. 6-7.

Костенко, О. Криза правопорядку та юридична освіта (Щодо ";натуралістичної"; модернізації юридичної освіти в Україні)

/ О.Костенко // Юридичний вісник України. – 2009. – № 14.-

4-10 квітня. – С. 14.

Кракович, Д. Застосування методу онлайн-опитування для побудови рейтингу українських закладів освіти / Д.Кракович

// Маркетинг в Україні. – 2009. – № 1. – С. 28-30.

Маркетинг - і сфера діяльності, і стан душі...: Розмова з завідувачем кафедри маркетингу СумДУ, доктором економічних наук, професором Ілляшенком Сергієм Миколайовичем

// Сумщина. – 2009. – № 35.- 1 квітня. – С. 3.

Мелащенко, О.М. Національна система вищої технічної освіти і інтеграція до європейського освітнього простору

/ О.М.Мелащенко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Психологічні науки. – 2008. – Том ІІ, Вип. 59. – С. 40-46.

Мкртчян, Е.Р. Инновационные процессы в вузе глазами студентов (Опыт социологического анализа) / Е.Р.Мкртчян // Alma mater. – 2009. – № 1. – С. 30-32.

Наука - світло?: Журналістська освіта // Телекритика. – 2009. – № 3(61). – С. 24-31.

Овдієнко, Н. Бюджетних місць удвічі менше, ніж абітурієнтів / Н.Овдієнко // Голос України. – 2009. – № 53.-

25 березня. – С. 4.

Онлайн-опитування для побудови рейтингів закладів освіти: новий рейтинг вищих навчальних закладів України, пілотний етап побудови якого КМІС провів у травні-червні 2008 року, був ініційований компанією ";Систем Кепітал Менеджмент"; і благодійним фондом ";Розвиток України"; // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 1. – С. 26.

По делам: Стартует рейтинг ";Топ 50"; - 2009: Номинант Анатолий Васильев, ректор СумГУ // Панорама. – 2009. – № 15.-

8-15 апреля. – С. А14.

Саввина, Н.Н. Оптимизация деятельности образовательного учреждения высшего профессионального образования при помощи института представительства / Н.Н.Саввина // Инновации в образовании. – 2009. – № 2. – С. 98-116.

Симоніна, Н. Нас цього не вчили... Журналістська освіта

/ Н.Симоніна // Телекритика. – 2009. – № 3(61). – С. 32-34.

Скворцов, Я. Кризис среднего возраста, или Как теперь учат журналистов-международников / Я.Скворцов // Журналист. – 2009. – № 3. – С. 61.

Станете студентом, отримавши сертифікат зовнішнього оцінювання // Голос України. – 2009. – № 55.- 27 березня. – С. 13.

Старшокурсники викладають першокурсникам: В одному з університетів старшокурсники викладають першокурсникам і другокурсникам // Голос України. – 2009. – № 65.- 10 квітня. –

С. 13.

Стиренко, Л.М. Тонкощі обліку у ВНЗ: розрахунки за навчання, придбане (збудоване) житло для викладачів та багато іншого / Л.М.Стиренко // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – № 35.- 13 квітня. – С. 53-55.

Стровский, Д. Тяжела ты, шляпа журналиста!: Какой профессии учат в университетах Финляндии / Д.Стровский

// Журналист. – 2009. – № 3. – С. 62-63.

СумГУ: эффективный менеджмент и стратегия развития: Беседа с ректором Сумского государственного университета Васильевым Анатолием Васильевичем // Панорама. Спецпроект. – 2008. – С. 12-13.

СумДУ 26 квітня 2009 року о 8:30 проводить безкоштовно пробне тестування з предметів: біологія, фізика, історія України

// В двух словах. – 2009. – № 15.- 15 апреля. – С. А1.

Унікальний, потужний чинник вдосконалення освітянської галузі: Відбувся круглий стіл на тему: ";Законодавчий та суспільний виміри запровадження зовнішнього незалежного оцінювання: ";за"; і ";проти"; // Голос України. – 2009. – № 67.- 14 квітня. – С. 4-6.

Ядвіга, Ю.П. Фізична підготовленість студентів із різним рівнем фізичного розвитку в умовах кредитно-модульної системи організації навчання (на прикладі студентів вузу економічних спеціальностей) / Ю.П.Ядвіга // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2008. – Т. I, Вип. 55. – С. 82-85.

2. Післядипломна освіта

Заноздра, Л.М. Упровадження принципів Болонського процесу в післядипломну освіту - один із напрямків інтеграції до Європейської вищої освіти / Л.М.Заноздра // Сімейна медицина. – 2009. – № 1. – С. 6-7.

Лідери проекту ";Післядипломне навчання"; (Останні дані за 2008 р.) // Ліки України. – 2009. – № 1. – С. 45.

Проект ";Післядипломне навчання на сторінках журналу ";Ліки України"; // Ліки України. – 2009. – № 1. – С. 43-44.

Сенашенко, В.С. Об основных направлениях обновления дополнительного профессионального образования / В.С.Сенашенко // Высшее образование в России. – 2009. – № 2. – С. 86-91.

3. Факультети, відділення

Барт, Г. Проектная инновация: что думают студенты о модели образовательных выборов?: Дайджест зарубежных изданий / Г.Барт // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 2. – С. 37-38.

Ван Дорп, К.-Я. Первичная европейская платформа для электронных интернатур: Дайджест зарубежных изданий

/ К-Я.Дорп Ван // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 2. – С. 38-39.

Левкин, Г.Г. Перспективы развития дистанционного обучения в системе дополнительного образования / Г.Г.Левкин

// Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 2. – С. 4-8.

Янг, П.А. Объединение культуры в проекте ICTS / П.А.Янг

// Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 2. –

С. 46-48.

4. Органи управління

Корюненко, М. Віктор Огнев'юк: Звідки може знати ректор, які проблеми в університеті? Треба постійно спілкуватися із студентами: Віктору Олександровичу - 50! Інтерв'ю з Віктором Огнев'юком, ректором Київського міського педагогічного університету імені Бориса Грінченка / М.Корюненко // Освіта України. – 2009. – № 27.- 10 квітня. – С. 1, 4-5, 6.

Самые авторитетные люди Сумщины 2008 года: Анатолий Васильев ректор Сумского государственного университета

// Панорама. Спецпроект. – 2008. – С. 7.

У СДПУ - новий ректор: Наказом міністра освіти і науки України ректором Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка призначено кандидата педагогічних наук, професора Анатолія Кудренка // Сумщина. – 2009. – № 38.- 8 квітня. – С. 1.

5. Професорсько-викладацький склад

378.124-053.81(063) М34

Матеріали науково-методичної конференції ";Молодь в освіті"; / Ред. кол.: Світайло Н.Д., Кудояр Л.М., Павленко В.П., Радько Л.С. – Суми : СумДУ, 2009. – 140 с.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ. – 1, ДБВі. – 1)

Веснич, А. Фейерверк смеха: Интервью с Владимиром Кривопишиным о кавээновском прошлом, вечных шутках и первоапрельских розыгрышах / А.Веснич // Панорама. – 2009. –

№ 14.- 1-8 апреля. – С. А15.

Рыжкова, И.В. Международный проект в восприятии профессорско-преподавательского состава современного университета: за или против / И.В.Рыжкова // Инновации в образовании. – 2009. – № 2. – С. 37-53.

Хвостенко Г. ";Навчати вчитися!"; - цей девіз професор Світлана Швачко адресує насамперед собі: У 1995 році Швачко Світлана Олексіївна засновує та очолює кафедру перекладу Сумського державного університету / Хвостенко Г. // Сумщина. – 2009. – № 38.- 8 квітня. – С. 3.

6. Організація навчальної роботи

Талалакина, Е.В. Модель вспомогательного интернет-ресурса ";стратегии академического успеха"; для студентов российских вузов / Е.В.Талалакина // Открытое образование. – 2009. – № 1. – С. 73-77.

7. Зарахування у ВНЗ

Корчова, Г.Л. Про особливості вступної кампанії до вищих навчальних закладів України у 2009 році / Г.Л.Корчова

// Інформаційний вісник АН Вищої освіти України. – 2009. –

№ 1(62). – С. 76-80.

8. Плата за навчання

Павлова, Л. Где взять деньги на учебу?: сумские вузы с пониманием относятся к неплатежеспособности своих студентов: По словам ректора СумГУ Васильева Анатолия Васильевича плата за обучение (впрочем, как и остальные методы смягчения финансовой нагрузки на студентов) практиковались еще и до кризиса / Л.Павлова // Ваш шанс. – 2009. – № 14.- 8 апреля. –

С. 14А.

9. Методи навчання

Анисимова, В.А. Исследовательская деятельность студентов в контексте личностноразвивающего профессионального образования / В.А.Анисимова, О.Л.Карпова // Alma mater. – 2009. – № 1. – С. 38-41.

Бургун, І.В. Теоретичні основи формування методологічної культури студентів у навчанні фізики / І.В.Бургун // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 57. – С. 146-148.

Гончар, Т.П. Застосування інформаційних технологій при викладанні теми ";Антропогенез"; / Т.П.Гончар // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету

ім. В.Г. Короленка. Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 6(64). –

С. 115-121.

Гордієнко, Т.П. Методи проблемного навчання

/ Т.П.Гордієнко, Г.Ф.Тулупов, О.Ю.Смирнова // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 57. – С. 152-153.

Гуляєва, Т.О. Комп'ютерне навчання як фактор розвитку пізнавальної самостійності студентів / Т.О.Гуляєва // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 57. – С. 157-160.

Дьяченко, Н.В. Проблемы преподавания политологии в вузах / Н.В.Дьяченко // Инновации в образовании. – 2009. – № 2. – С. 18-26.

Корж, З.О. Роль самостійної роботи студентів в процесі написання курсової роботи / З.О.Корж // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2008. – Т. I, Вип. 55. – С. 227-229.

Кузьменко, Г.М. Особисто-орієнтоване навчання на лабораторних заняттях з фізики у контексті Болонського процесу

/ Г.М.Кузьменко, М.Г.Кузьменко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету

ім. В.Г. Короленка. Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 6(64). –

С. 110-114.

Матлин, М.М. Роль интенсивно-информационных технологий в организации лекционного процесса / М.М.Матлин, Н.Г.Дудкина // Высшее образование в России. – 2009. – № 2. –

С. 155-157.

Николс, М. Институциолизированные перспективы: вызовы распространения электронного обучения / М.Николс

// Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 2. –

С. 43-44.

10. Посібники

Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів: постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. №181 / Україна. Кабінет Міністрів

// Орієнтир. – 2009. – № 11.- 25 березня. – С. 12.

Скибицкий, Э.Г. Механизм оценки педагогической полезности дидактического обеспечения подготовки специалистов в техническом вузе / Э.Г.Скибицкий, И.Ю.Скибицкая // Инновации в образовании. – 2009. – № 2. – С. 54-60.

11. Піклування про здоров’я студентів та учнів

Жигульова, Е.О. Фізична культура як складова загальної культури здоров'я студентів / Е.О.Жигульова // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2008. – Т. I, Вип. 55. –

С. 163-167.

Зеленюк, О.В. Сучасна концепція вищої освіти та її екстраполяція у методологію фізичного виховання студентської молоді / О.В.Зеленюк, А.В.Бикова, Л.Л.Тюркіна // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2008. – Т. I, Вип. 55. –

С. 45-48.

Кожевнікова, Л.К. Особистість викладача у формуванні здорового способу життя сучасного студента / Л.К.Кожевнікова, З.Г.Дзюба, Н.І.Вертелецька // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2008. – Т. I, Вип. 55. – С. 222-226.

Мазур, А. Пятнистые каникулы: Из-за краснухи в СНАУ отменили занятия / А.Мазур // Панорама. – 2009. – № 13.-

25 марта-1 апреля. – С. А2.

Панов, С.Ф. Зняття фізичної втоми перекладачів у процесі роботи з комп'ютером / С.Ф.Панов // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2008. – Т. I, Вип. 55. – С. 125-129.

12. Студентське життя

В СумГУ - новый студенческий ректор: Победил Антон Козинцев, третьекурсник гуманитарного факультета по специальности ";журналистика"; // Ваш шанс. – 2009. – № 14.-

8 апреля. – С. 23А.

Ісіпчук, Н. Щоб місто сміялося: У кінці 1984 року Сергій Зотов, Ігор Бодік та інші студенти Сумського ";політеху"; організували студію естрадних мініатюр ";Запасной Выход"; і вперше заявили про себе на Новорічному святі 85-го: Днями у театрі ім. Щепкіна колектив святкував своє двадцятип'ятиріччя

/ Н.Ісіпчук // Сумщина. – 2009. – № 38.- 8 квітня. – С. 4.

Левицька, Л. У волонтерів нині гаряча пора - податкова жнива: Студенти четвертого курсу Тернопільського національного економічного університету працюють волонтерами в Державній податковій адміністрації / Л.Левицька // Голос України. – 2009. –

№ 52.- 24 березня. – С. 6.

Новиков, М. Пропустил занятие - плати: Оплата лекций ";по второму кругу"; иностранным студентам становится не по карману: [Комментарий Н. Свитайло, В. Карпуши] / М.Новиков // Ваш шанс. – 2009. – № 15.- 15 апреля. – С. 17А.

Петрушенко, М. Міністр подякував студентам-спортсменам / М.Петрушенко // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 65.- 10 квітня. –

С. 6.

Прийменко, О. 10 школа - перший володар суперкубку шкільної ліги КВН міста Суми!: У актовій залі СумДУ проходив Перший Міжнародний Супер-кубок КВН серед шкільних команд з Дніпродзержинська, Києва, Мінська, Конотопа та Сум

/ О.Прийменко // Діалог. – 2009. – № 15.- 16 квітня. – С. 4.

Прийменко, О. Сумський КВН підкорює Україну: Цього року у різних лігах Асоціації КВН України для участі зареєструвалися 8 команд, які представляють наше місто одразу в усіх існуючих лігах АКУ. Серед них команда СумДУ

/ О.Прийменко // Діалог. – 2009. – № 12.- 26 березня. – С. 4.

Студенческая олимпиада: 9 апреля на Сумщине прошло торжественное закрытие II этапа Всеукраинской студенческой олимпиады по общепрофильной дисциплине ";Безопасность жизнедеятельности";: Торжественная церемония награждения проходила в актовом зале СумГУ // Ваш шанс. – 2009. – № 15.-

15 апреля. – С. 16А.

Шот, М. Студенти подбали про сиріт: Уперше в Тернополі провели доброчинний вечір міжнародного культурного обміну

/ М.Шот // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 64.- 9 квітня. – С. 8.

13. Вчені ступені. Дипломи. Магістр

378.22:004(075.8) Л93

Любчак, В.О. Державна атестація з інформатики. Методика проведення та завдання : Навч. посіб. / В.О.Любчак, О.П.Чекалов. – Суми : СумДУ, 2009. – 78 с.

Кільк. прим.: 83 (КІнф. – 20, НБар. – 4, НОхт. – 4, НРом. – 4, Прил. – 4, ІКон. – 4, Шост. – 4, Абон. – 34, Стен. – 1, ДБВі. – 1, НауЗ. – 3)

378.213.8:004(082) С91

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання фахівців на міжнародному ринку вищої освіти : Науковий вісник Закарпатського державного університету / Упоряд.: К.Мовчан. – Ужгород : Ліра, 2007. – 314 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

Ивахненко, Е.Н. Проблемы построения магистерских программ в современном российском вузе / Е.Н.Ивахненко // Alma mater. – 2009. – № 1. – С. 5-9.

Пазуха, І.М. Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук: Пазуха І.М., молодший науковий співробітник Сумського державного університету: ";Фізичні процеси в чутливих елементах датчиків температури, деформації і тиску"; / І.М.Пазуха // Науковий світ. – 2009. – № 4. – С. 12.

Саудовская Аравия решила не признавать украинские дипломы // Юридическая консультация. – 2009. – № 6.- март. – С. 6.

14. Стипендії

Коваленко, О. Стипендії молодим науковцям платитимуть японці: Чотири науковці Донецького національного технічного університету здобули перемогу в конкурсі на призначення семестрових стипендій від японської компанії / О.Коваленко

// Освіта України. – 2009. – № 26.- 7 квітня. – С. 3.

Наукові досягнення ЕЛІТу: Одним із пріоритетних напрямів роботи СумДУ є поширення його діяльності у міжнародному науково-освітянському просторі. Серед тих підрозділів вишу, що ведуть активну роботу в цьому напрямку, є кафедра прикладної фізики факультету електроніки та інформаційних технологій (ЕЛІТ) СумДУ // Сумщина. – 2009. – № 41.- 15 квітня. – С. 3.

15. Фінансування академічної науки та освіти

Сапожніков, В.Б. Організація обліку і контролю виконання фінансування в бюджетних і наукових установах / В.Б.Сапожніков // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 6. – С. 52.

16. Університети

378.4(4/5)(082) Е22

Евразийский университет и мир Евразии / Сост.:

С.А. Абдыманапов, С.В. Селиверстов. – 2-е изд. – Астана : ЕНУ

им. Л.Н. Гумилева, 2006. – 744 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

378.4(4/5) О-13

Об образовании. Евразийское пространство. – М. : МГУ; МАКС Пресс, 2009. – 404 с. – (Евразийские университеты ХХI века). – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

Україна. Президент.

Питання Національної академії державного управління при Президентові України: указ Президента України від 6 квітня

2009 року № 223/2009 / Україна. Президент // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 64.- 9 квітня. – С. 9.

Александров, Ю.В. 200 лет астрономии в Харьковском университете / Ю.В.Александров, Ю.Г.Шкуратов // Университеты. – 2008. – № 1. – С. 5-19.

Дизайнерам не пощастило: На початку квітня в Сумах припинив свою роботу гуманітарний інститут ";Україна";

// Сумщина. – 2009. – № 41.- 15 квітня. – С. 1.

Дьяконов, Г.С. Казанский технологический: инновационный поиск: Казанский государственный технологический университет / Г.С.Дьяконов, В.Г.Иванов

// Высшее образование в России. – 2009. – № 2. – С. 65-72.

Мазур, А. Прощание по-украински: Университет ";Украина"; подал в суд на Министерство образования / А.Мазур // Панорама. – 2009. – № 14.- 1-8 апреля. – А5.

Мызгин, К.В. К тайнам королевства остроготов: За последние три года в ХНУ имени В.Н. Каразина сложились все предпосылки для оформления нового научного направления – археологии позднеримского времени лесостепной зоны Восточной Европы / К.В.Мызгин // Университеты. – 2008. – № 1. – С. 32-41.

На світовому рівні: Про наукові досягнення, з якими Інститут фізики НАН України зустрів свій ювілей – 80-річчя від дня заснування // Науковий світ. – 2009. – № 4. – С. 10-12.

Одеська національна юридична академія // Освіта України. – 2009. – № 25.- 3 квітня. – С. 11.

Ольшевська, Н. Від клініки університету - до багатопрофільної університетської лікарні / Н.Ольшевська // Ваше здоров'я. – 2009. – № 7. - 20 лютого. – С. 3.

Освітні новинки від Києво-Могилянської Академії // Освіта України. – 2009. – № 23.- 24 березня. – С. 1, 2.

Тарапов, И.Е. Об Ассоциации выпускников Харьковского университета / И.Е.Тарапов // Университеты. – 2008. – С. 20-25.

Титаренко, Л. Гартують сильних, мужніх, безстрашних: Черкаська академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля - один з провідних вищих навчальних закладів системи освіти Міністерства України з питань надзвичайних наслідків Чорнобильської катастрофи / Л.Титаренко // Голос України. – 2009. – № 65.- 10 квітня. – С. 10.

17. Загальні питання освіти

Баранник, Є.О. Про медичну фізику і медичних фізиків

/ Є.О.Баранник // Университеты. – 2008. – № 3. – С. 72-85.

Кобель, Л.Ю. Іван Франко про мету і завдання народної освіти і виховання / Л.Ю.Кобель // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету

ім. В.Г. Короленка. Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 6(64). –

С. 256-262.

Корсак, К. Про міфологічність поняття ";Освіта"; / К.Корсак

// Науковий світ. – 2009. – № 4. – С. 2-5.

Львов, Л.В. Реализация принципа пролонгированного, дифференцированного, диагностичного целеполагания и оценивания / Л.В.Львов // Инновации в образовании. – 2009. –

№ 2. – С. 27-36.

";Разыскиваются"; общественные наблюдатели над проведением внешнего тестирования // Юридическая консультация. – 2009. – № 6.- март. – С. 6.

Скок, М.А. К.Д. Ушинский - великий педагог и психолог

/ М.А.Скок // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Психологічні науки. – 2008. – Том І, Вип. 59. –

С. 8-10.

Шарыгин, И.Ф. Математическое образование: вчера, сегодня, завтра... / И.Ф.Шарыгин // Математика в школах України. – 2009. – № 8. – С. 2-8.

18. Вчителі

Бобрышева, И.В. Профессионализм современного учителя с позиции разных моделей педагогической деятельности

/ И.В.Бобрышева // Инновации в образовании. – 2009. – № 2. –

С. 11-17.

Вертикальная модель подготовки учителя на основе интеграции школьного и вузовского образования / Н.И.Пак, Т.А.Степанова, Л.Б.Хегай, Т.А.Яковлева // Открытое образование. – 2009. – № 1. – С. 4-9.

19. Принципи педагогічної діяльності

Жураковский, В.М. Инновационные исследования в центре инженерной педагогики / В.М.Жураковский, В.М.Приходько, З.С.Сазонова // Высшее образование в России. – 2009. – № 2. –

С. 79-82.

Краевский, В.В. Науки об образовании и наука об образовании (методологические проблемы современной педагогики) / В.В.Краевский // Вопросы философии. – 2009. –

№ 3. – С. 77-82.

Онкович, Г.В. Медіапедагогіка та її складові / Г.В.Онкович // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Педагогічні науки. – 2008. –

Вип. 6(64). – С. 76-82.

20. Політика в галузі освіти

Акперов, И.Г. Общественная оценка качества образования в ЮФО (Южно-федеральный округ) / И.Г.Акперов // Высшее образование в России. – 2009. – № 2. – С. 29-33.

Андрющенко, Н. Національний гірничий університет: співробітництво з партнерами ФРН: Делегація Національного гірничого університету на чолі з ректором Геннадієм Півняком побувала в університетах-партнерах і на підприємствах Німеччини / Н.Андрющенко // Освіта України. – 2009. – № 27.- 10 квітня. –

С. 3.

Бабіров, Ю. ";Дипломна"; лихоманка: Сьогодні вищу освіту в Україні здобуває 2,7 млн. студентів, з них близько 400 тис. завершать навчання цього літа. І майже кожний другий з них, незалежно від рівня отриманих знань, сумнівається, чи вдасться йому працевлаштуватися / Ю.Бабіров // Юридичний вісник України. – 2009. – № 15.- 11-17 квітня. – С. 8.

Блинов, Н.М. О необходимости совершенствования законодательной и нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность системы ДПО (дополнительное профессиональное образование) / Н.М.Блинов, В.В.Валентинов // Высшее образование в России. – 2009. – № 2. – С. 72-78.

Бородюк, Н. ";Дорожня карта"; якості для освіти / Н.Бородюк // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 65.- 10 квітня. – С. 4.

Глебова, Л.Н. Что такое общественно-профессиональная аккредитация? / Л.Н.Глебова // Высшее образование в России. – 2009. – № 2. – С. 11-14.

Гликман, И.З. Плюсы и минусы обязательного образования / И.З.Гликман // Инновации в образовании. – 2009. – № 2. – С. 4-10.

Гузаиров, М.Б. Подготовка кадров в области информационных технологий проектирования, производства и эксплуатации сложных технических объектов / М.Б.Гузаиров, Р.А.Бадамшин // Открытое образование. – 2009. – № 1. – С. 67-72.

Звітна доповідь, виголошена президентом АН ВО України Дубиною М.І на загальних зборах 27 грудня 2008 р.

// Інформаційний вісник АН Вищої освіти України. – 2009. –

№ 1(62). – С. 23-38.

Коваленко, О. Академія педагогічних наук: підсумки і завдання / О.Коваленко // Освіта України. – 2009. – № 26.-

7 квітня. – С. 4-5.

Короденко, М. Мета реформ у вищій школі - якість і доступність освіти / М.Короденко // Освіта України. – 2009. –

№ 26.- 7 квітня. – С. 1, 2.

Кошкин, В.И. По пути реализации современной модели образования (некоторые итоги конференции и форума):

IX Всероссийская конференция по дополнительному профессиональному образованию ";Кадровое обеспечение инновационных процессов в экономике и образовании России"; и Всероссийский форум ";Социальное партнерство в системе непрерывного образования"; прошли на базе Казанского государственного технологического университета / В.И.Кошкин, И.А.Мосичева, В.П.Шестак // Высшее образование в России. – 2009. – № 2. – С. 60-64.

Міністр започаткував віртуальні дискусії щодо реформ освіти // Освіта України. – 2009. – № 23.- 24 березня. – С. 1.

МОН перевірить 50 вищих навчальних закладів, які порушили процедури ліцензування та акредитації // Освіта України. – 2009. – № 25.- 3 квітня. – С. 2.

Про наболіле - віртуально: Іван Вакарчук впровадив принцип державно-громадського управління освітою. В лютому він започаткував Інтернет-дискусії щодо освітньої політики країни

// Голос України. – 2009. – № 60.- 3 квітня. – С. 12.

Річний звіт про виконання паспортів бюджетних програм за 2008 рік: КВК 220 Міністерство освіти і науки України // Освіта України. – 2009. – № 28.- 14 квітня. – С. 2-36.

Рубин, Ю.Б. Формирование эффективных стратегий взаимодействия в сфере оценки гарантий качества образования /Ю.Б.Рубин // Высшее образование в России. – 2009. – № 2. –

С. 7-10.

Самойлов, В.А. Механизмы взаимодействия государственной и общественно-профессиональной систем оценки качества / В.А.Самойлов, А.А.Коваленко // Высшее образование в России. – 2009. – № 2. – С. 18-28.

Свиридовський, А. Одна сарделька і вісім виделок: Міністерство освіти і науки переводить ВНЗ у режим жорсткої економії / А.Свиридовський // Україна молода. – 2009. – № 67.-

11 квітня. – С. 6.

Суржик, Л. Міністр освіти і науки України Іван Вакарчук: ";Сила традицій і метафізичний страх перед невідомим...";

/ Л.Суржик // Дзеркало тижня. – 2009. – № 11.- 28 березня. – С. 12.

Указ Президента Российской Федерации ";О мерах по усилению государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов и докторов наук"; // Alma mater. – 2009. –

№ 1. – С. 3-4.

Ухвала річних Загальних зборів АН ВО України від 27 грудня 2008 року // Інформаційний вісник АН Вищої освіти України. – 2009. – № 1(62). – С. 63-67.

Шадриков, В.Д. Об участии негосударственных организаций в оценке качества образования и в аккредитации вузов / В.Д.Шадриков // Высшее образование в России. – 2009. – № 2. – С. 4-7.

21. Фінансування освітньої системи

Звіт про витрачення коштів державного бюджету України по Міністерству освіти і науки України за 2008 рік // Освіта України. – 2009. – № 28.- 14 квітня. – С. 37-47.

Кириленко, В. Як у сфері вищої школи розтринькали мільйони / В.Кириленко // Фінансовий контроль. – 2009. – № 2. –

С. 16.

МОН стовідсотково профінансувало навчальні заклади та установи освіти і науки за квітень // Освіта України. – 2009. –

№ 26.- 7 квітня. – С. 1.

Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти: затверджений постановою КМУ від 31.01.2001 р. № 78

// Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 10.- 16 березня. – С. 17-18.

22. Психологія виховання та освіти

Аксьонова, О.П. Системний підхід у навчально-виховному процесі як психолого-педагогічна проблема / О.П.Аксьонова, О.І.Рибалка // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2008. – Т. I, Вип. 55. – С. 129-132.

Психологічні детермінанти інформаційної культури студентів і викладачів гуманітарного ВНЗ / В.Носков, А.Кальянов, О.Єфросиніна, О.Носкова // Соціальна психологія. – 2009. – № 1. – С. 108-120.

23. Курси підвищення кваліфікації

Кирсанов, А.А. Методологические основы современной системы повышения квалификации преподавателей вузов

/ А.А.Кирсанов, В.В.Кондратьев // Высшее образование в России. – 2009. – № 2. – С. 83-86.

24. Загальні питання дидактики та методики

Васіна, Т.Л. Парадигма особистісно-орієнтованого навчання / Т.Л.Васіна // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2008. – Т. I, Вип. 55. – С. 77-79.

Свиридов, А.П. Концепция построения и гармоничного (устойчивого) развития системы образования на основе принципов двойственности и золотого сечения / А.П.Свиридов // Открытое образование. – 2009. – № 1. – С. 48-60.

25. Формування особистості

Адамська, З.М. Особливості становлення особистості студента як суб'єкта навчально-професійної діяльності

/ З.М.Адамська // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Психологічні науки. – 2008. – Том І, Вип. 59. –

С. 11-15.

Васильєв, А.В. Інноваційність і креативність як організаційно-технологічна основа освітньо-розвиваючої діяльності: Робота Сумського територіального відділення МАН України / А.В.Васильєв, Л.Тихенко // Освіта Сумщини. – 2009. –

№ 1. – С. 20-24.

Жарова, Е.Е. ";Индивидуализм - коллективизм"; в ценностных ориентациях студенческой молодежи / Е.Е.Жарова

// Высшее образование в России. – 2009. – № 2. – С. 132-137.

Кон, И. Сексуальное образование - глобальная задача XXI века / И.Кон // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2009. –

№ 1. – С. 94-114.

Нечепоренко, М.В. Загальна естетична культура як педагогічна проблема / М.В.Нечепоренко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету

ім. В.Г. Короленка. Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 6(64). –

С. 28-31.

Павлова, И.Ю. Этнохудожественное образование в высшей школе: методологический аспект / И.Ю.Павлова // Высшее образование в России. – 2009. – № 2. – С. 47-51.

Прокопенко, О. Обережно... інтернет / О.Прокопенко

// Урядовий кур'єр. – 2009. – № 56.- 28 березня. – С. 8.

Томак, М. День ";Дня"; в Чернігові: Розшифрувати смисли історії: студенти Державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка і головний редактор ";Дня"; Лариса Івшина говорили про актуалізовану історію і покоління, яке все-таки не втрачене... / М.Томак // День. – 2009. – № 52.- 27 березня. –

С. 1, 18-19.

26. Професійна орієнтація

Савченко, Л.В. Вирішення проблем із працевлаштування молоді: 18 березня в приміщенні Сумського національного аграрного університету відбувся ";Ярмарок професій";

/ Л.В.Савченко // Суми і сумчани. – 2009. – № 13.- 27 березня. –

С. 4.

27. Кадрові питання

Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників: затверджений постановою КМУ від 14.06.2000 р.

№ 963 // Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 10.- 16 березня. –

С. 18-19.

28. Організація системи освіти та виховання

Мейдер, В.А. О свободе и ответственности в управлении образованием / В.А.Мейдер // Alma mater. – 2009. – № 1. – С. 10-16.

Шарко, В.Д. Самоконтроль як етап самоосвітньої діяльності студентів та його технічне забезпечення при вивченні методики навчання фізики / В.Д.Шарко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 57. – С. 261-270.

29. Сумісництво

Україна. Міністерство праці та соціальної політики.

Про роботу за сумісництвом у закладах освіти: лист Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.09 р. № 77/13/84-09

/ Україна. Міністерство праці та соціальної політики // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – № 28.- 25 березня. – С. 33.

30. Методи перевірки та оцінювання успішності учнів

Малыгина, О.А. Использование NPS-технологии для оценки качества обучения / О.А.Малыгина // Высшее образование в России. – 2009. – № 2. – С. 111-115.

Біляніна, О.Я. Педагогічна діагностика як метод контролю якості математичної освіти / О.Я.Біляніна // Математична газета. – 2009. – № 2.- лютий. – С. 5-12.

31. Тестування

Бодряков, В.Ю. ЕГЭ-тестирование студентов-математиков педагогического вуза как важный индикатор уровня профессиональной подготовленности / В.Ю.Бодряков, Н.Г.Фомина // Alma mater. – 2009. – № 1. – С. 50-54.

Венцковський, А. ... Тож про яку ";Марусю"; річ?: Дискусії з проблем зовнішнього незалежного оцінювання / А.Венцковський

// Літературна Україна. – 2009. – № 12.-26 березня. – С. 8.

Веснич, А. На старт, внимание, тест!: Сумская область на первых позициях в Украине по многим пунктам подготовки к независимому тестированию / А.Веснич // Панорама. – 2009. –

№ 16.- 15-22 апреля. – С. А7.

Григорьев, Л.Г. Единый государственный экзамен: отношение студентов (Социологический опрос) / Л.Г.Григорьев

// Alma mater. – 2009. – № 1. – С. 32-33.

Зовнішнє незалежне оцінювання: правила і відповідальність

// Голос України. – 2009. – № 59.- 2 квітня. – С. 3.

Інформаційний бюлетень: Програма зовнішнього незалежного оцінювання з французької мови // Освіта України. – 2009. – № 25.- 3 квітня. – С. 3-4.

Інформаційний бюлетень: Програма Зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови // Освіта України. – 2009. – № 24.- 27 березня. – С. 3-7.

Інформаційний бюлетень: Програма Зовнішнього незалежного оцінювання з німецької мови // Освіта України. – 2009. – № 24.- 27 березня. – С. 7-11.

Міністерство освіти і науки України. Щодо проведення державної підсумкової атестації з математики учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році / Міністерство освіти і науки України // Математична газета. – 2009. – № 2.- лютий. – С. 1-4.

Павлова, Л. До ";боевого"; тестирования - месяц: Первый тест - по истории Украины запланирован на 6 мая / Л.Павлова

// Ваш шанс. – 2009. – № 13.- 1 апреля. – С. 12 А.

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з іспанської мови // Освіта України. – 2009. – № 25.- 3 квітня. – С. 6.

Рекомендації щодо підготовки до тестування з іспанської мови // Освіта України. – 2009. – № 25.- 3 квітня. – С. 7.

Рыжик, В. Страсти вокруг ЕГЭ / В.Рыжик // Наука и жизнь. – 2009. – № 2. – С. 97-100.

Тематична підготовка до зовнішнього оцінювання якості знань: Планіметрія, стереометрія, вектори і координати

/ Л.І.Захарійченко, Ю.О.Захарійченко, О.В.Школьна, О.В.Школь-ний // Математична газета. – 2009. – № 3.- березень. – С. 16-24.

Технічні характеристики тесту з французької мови для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року // Освіта України. – 2009. – № 25.- 3 квітня. – С. 4.

Технічні характеристики тесту з іспанської мови для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року // Освіта України. – 2009. – № 25.- 3 квітня. – С. 7.

Шипунова, О. ЗНО стає популярнішим / О.Шипунова

// Суми і сумчани. – 2009. – № 14.- 3 квітня. – С. 4.

Школьний, О. 33 тестових завдання до ЗНО з математики

/ О.Школьний, Ю.Захарійченко // У світі математики. – 2009. – Т.15, Вип. 1. – С. 55-70.

32. Методи та форми навчання

Лупанов, В.Н. Интерактивные видеоконференции в системе открытого образования: опыт, проблемы и перспективы

/ В.Н.Лупанов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 2. – С. 24-28.

Поляков, С.Д. О методических принципах и функциональных моделях оценки качества электронных обучающих средств и систем / С.Д.Поляков // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 2. – С. 9-14.

33. Конкурси

Вакулішина, М. Сумська відповідь ";Брейн-рингу";: Вже 7 раз на базі СНАУ відбулася мультимедійна комп`ютерна олімпіада з історії / М.Вакулішина // Суми і сумчани. – 2009. – № 13.-

27 березня. – С. 14.

34. Нагороди

Нагороди: Нагорода Ярослава Мудрого: Васильєву Анатолію Васильовичу // Інформаційний вісник АН Вищої освіти України. – 2009. – № 1(62). – С. 72-73.

35. Самоврядування в навчальних закладах

Костюченко, О. В Острозькій Академії створили Національний студентський союз / О.Костюченко // Освіта України. – 2009. – № 23.- 24 березня. – С. 3.

Наумов, С.О. Харківська українська студентська громада (кінець XIX - початок XX ст.) / С.О.Наумов // Университеты. – 2008. – № 2. – С. 18-28.

36. Середня школа

Мітченко, О. Проблеми шкіл у період кризи: Які проблеми постають перед міськими школами у період кризи та як їх допомагає вирішувати міська влада / О.Мітченко // Суми і сумчани. – 2009. – № 13.- 27 березня. – С. 14.

Прусс, И. Безграмотность времен интеллектуальных технологий / И.Прусс // Знание - сила. – 2009. – № 3. – С. 62-73.

Шовкопляс, С. Оцінка школі і школярам / С.Шовкопляс

// В двух словах. – 2009. – № 13.- 1 апреля. – С. А7.

37. Позашкільна освіта

Геренко, С. Наука та практика: діалог на рівних: Всеукраїнська науково-практична конференція ";Формування та розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в креативному освітньому соціумі";: Ректор Сумського державного університету, професор, А.В.Васильєв приймав участь у конференції / С.Геренко // Освіта Сумщини. – 2009. – № 1. – С. 7-8.

Коваленко, О. Позашкілля не має бути поза увагою: На нараді в Міністерстві освіти і науки України розглядали питання формування системи цінностей особистості засобами позашкільної освіти / О.Коваленко // Освіта України. – 2009. – № 27.- 10 квітня. – С. 2.

38. Професійно-технічне навчання

Гаранина, О.Д. Культурологическое и профессионально техническое образование: грани взаимодействия / О.Д.Гаранина

// Alma mater. – 2009. – № 1. – С. 42-45.

Катюк, Я. Психологічні особливості діяльності керівників професійно-технічних навчальних закладів / Я.Катюк // Соціальна психологія. – 2009. – № 1. – С. 131-136.

Полозенко, Д.В. Проблеми фінансування

професійно-технічних навчальних закладів в Україні

/ Д.В.Полозенко // Фінанси України. – 2009. – № 2. – С. 22-30.

39. Розвиток вузівських бібліотек

027.7(082) Б59

Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : Научно-практический и теоретический сборник. – Вып. 6. – К. : МААН Совет директоров научных библиотек информационных центров, 2008. – 476 с. –

З обмінного фонду Нац. б-ки Укр. ім. В.І.Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

Місця збереження документів:

Схов - Книгосховище

МетК - Методичний кабінет

УчбЗ - Читальний зал учбової літератури

ДБВі - Інформаційно-бібліографічний відділ

НауЗ - Читальний зал науково-технічної та економічної літератури

КІнф - Кафедра Інформатики

НБар - Науково консультаційний пункт Бар

НОхт - Науково консультаційний пункт Охтирка

НРом - Науково консультаційний пункт Ромни

Прил -Прилуки

ІКон - Конотоп - Інститут

Шост -Шостка

Абон - Абонемент

СтендСкачать документ

Похожие документы:

 1. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (6)

  Документ
  Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39mdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ Проблеми вищої школи: Поточний інформаційний список за грудень 2008 ...
 2. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (5)

  Документ
  ... Сумськийдержавнийуніверситет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. 33-10-39mdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ Проблеми вищої школи: Поточний інформац ... Місця збереження документів: Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх Учбовий зал ...
 3. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (7)

  Автореферат диссертации
  Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39mdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ Нові надходження літератури: Поточний інформаційний список за лютий - кві ...
 4. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (9)

  Автореферат диссертации
  Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39mdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ Нові надходження літератури: Поточний інформаційний список за лютий - кві ...
 5. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39 mdu edu ua e-mail library_ssu@ (12)

  Автореферат диссертации
  Сумськийдержавнийуніверситет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. 33-10-39mdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ Нові надходження літератури: Поточний інформаційний список за листопад - грудень ...

Другие похожие документы..