Главная > Документ

1

Смотреть полностью

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДАННЯ ГРИФІВ

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ

2010 РІК

За результатами проведеної науково-методичної експертизи у 2010 році було надано грифи підручникам, навчальним посібникам, словникам, довідникам:

СІЧЕНЬ

 • Б.П.Громовик, М.В.Стасевич, Д.Б.Баранович ";Нормативне забезпечення фармацевтичних і біотехнологічних виробництв"; (N 1/11-47 від 15.01.10), Національний університет ";Львівська політехніка";;

 • Г.М.Калетнік, В.М.Пришляк ";Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України (N 1/12-75 від 15.01.10), Міністерство аграрної політики України.

 • О.М. Гетманець, В.Г. Гордієнко, Я.П. Раковський Вища математика (N 1/11-131 від 19.01.2010 р.), Харківська зооветеринарна академія;

 • М.В. Тарасенко Фінанси державних фондів соціального спрямування (N 1/11-106 від 19.01.2010 р.), Одеський державний економічний університет;

 • М.М. Климаш, В.О. Пелішко, П.М. Михайленич Технологія мереж мобільного зв′язку (N 1/11-132 від 19.01.2010 р.), видавництво Освіта України;

 • Г.Е. Гронтковська, А.Ф. Косік Макроекономіка (N 1/11-126 від 19.01.2010 р.), Національний університет водного господарства та природокористування;

 • В.П. Снитко Проектування і розрахунок прогонових будов металевих мостів (N 1/11-128 від 19.01.2010 р.), Національний транспортний університет;

 • А.М. Кулабухов, О.М. Петренко, Ю.М. Чашка Електронні прилади та пристрої (N 1/11-130 від 19.01.2010 р.), Дніпропетровський національний університет ім.Олеся Гончара;

 • Ю.Й. Хведчин, О.Б. Книш, А.Б. Коломієць Брошурувально-палітурне устаткування. Розрахунки виконавчих механізмів (N 1/11-114 від 19.01.2010 р.), Українська академія друкарства;

 • В.Г. Мішалов, А.О. Бурка, В.В. Храпач та ін. Практикум з хірургії (N 1/11-112 від 19.01.2010 р.), Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

 • О.В. Пономаренко Italia e le sue regini (N 1/11-109 від 19.01.2010 р.), Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 • В.Л. Плескач, Т.Г. Затонацька Інформаційні системи і технології на підприємствах (N 1/11-118 від 19.01.2010 р.), видавництво Знання;

 • О.В. Васюренко, О.М. Сидоренко Банківський нагляд (N 1/11-116 від 19.01.2010 р.), видавництво Знання;

 • М.П. Бутко, О.Ю. Акименко, М.І. Мурашко, Л.Д. Оліфіренко Інвестиційний менеджмент: теорія і практика (N 1/11-117 від 19.01.2010 р.), Чернігівський державний технологічний університет;

 • В.Р. Скальський, Г.Т. Сулима Основи акустичних методів неруйнівного контролю (N 1/11-115 від 19.01.2010 р.), Львівський національний університет імені Івана Франка;

 • Т.М. Булах, К.В. Петренко Підприємництво та бізнес-культура (N 1/11-125 від 19.01.2010 р.), Київський національний університет культури і мистецтв;

 • О.І. Менейлюк, В.С. Дорофєєв, Л.Е. Лукашенко та ін. Сучасні технології в будівництві (N 1/11-127 від 19.01.2010 р.), Одеська державна академія будівництва та архітектури;

 • В.П. Трощинський, В.А. Скуратівський, П.К. Ситник та ін. Управління соціальним і гуманітарним розвитком (N 1/11-124 від 19.01.2010 р.), Національна академія державного управління при Президентові України;

 • А.С. Лобанова, І.В. Грабовець, Л.В. Кучерявенко Соціологія культури

 • (N 1/11-107 від 19.01.2010 р.), Криворізький державний педагогічний університет;

 • О.А. Бакалець Історія України з найдавніших часів до початку XXI ст.

 • (N 1/11-108 від 19.01.2010 р.), Глухівський державний педагогічний університет імені Олександра Довженка;

 • Сторожук А.І. Подільський Бар і його околиці: історія та сучасність ( Події. Особистості. Факти) (N 1/11-110 від 19.01.2010 р.), Барський гуманітарно - педагогічний коледж імені М. Грушевського;

 • М.Ю. Федурко, Г.О. Філь, Є.І. Купцевичова Сучасна українська мова з практикумом: збірник завдань для самостійної роботи (N 1/11-111 від 19.01.2010 р.), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;

 • К.А. Кузьміна Усний та письмовий переклад англомовних та україномовних суспільно-політичних та військово-політичних текстів (N 1/11-161 від 20.01.2010 р.), Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;

 • В.В. Суховєєв Органічна хімія (N 1/11-154 від 20.01.2010 р.), Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя;

 • О.Б. Кучменко Основи генетики (N 1/11-155 від 20.01.2010 р.), Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова;

 • О.О. Воробйов, Л.В.Романів, І.Л. Куковська, Л.Г.Логуш Цивільний захист (N 1/11-158 від 20.01.2010 р.), Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича;

 • А.І. Бойко Фармацевтична інформатика (N 1/11-159 від 20.01.2010 р.), Львівський національний університет ім. Д.Галицького;

 • І.І. Бабінчук Французька мова (N 1/11-160 від 20.01.2010 р.), Львівський національний університет ім. Івана Франка;

 • Г.М. Сащук Вступ до спеціальності: телевізійна журналістика (N 1/11-162 від 20.01.2010 р.), видавництво Грамота;

 • Б.В. Максимчук, І.Б. Максимчук Вступ до германської філології (N 1/11-163 від 20.01.2010 р.), Львівський національний університет ім. Івана Франка;

 • А.М. Березюк, В.Т. Шаленний, К.Б. Дікарев О.О. Кириченко Реконструкція промислових та цивільних будівель (N 1/11-166 від 20.01.2010 р.), Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;

 • Н.І. Ільчук Міський транспорт (N 1/11-167 від 20.01.2010 р.), Луцький національний технічний університет;

 • В.В. Сировий, Ю.М. Сенчихін, Л.В. Ушаков, О.В. Бабенко Аналітичні розрахунки для обгрунтування оперативних дій пожежно-рятувальних підрозділів. Практикум (N 1/11-173 від 20.01.2010 р.), Університет цивільного захисту України;

 • Л.А. Булавін, В.М. Сисоєв Фізика фазових переходів (N 1/11-172 від 20.01.2010 р.), Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;

 • Р.М. Іщенко, Т.Д. Шатній, Г.Л. Ісаєнко Збірник задач з фізики (N 1/11-171 від 20.01.2010 р.), Національний транспортний університет;

 • С.В. Діденко, М.В. Проценко, Н.М. Шахман Особливості розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху (N 1/11-170 від 20.01.2010 р.), Херсонський юридичний інститут;

 • О.Г. Колб, П.А. Воробей, С.А. Хомич та ін. Потерпілий від злочину як учасник кримінально-виконавчих відносин (N 1/11-169 від 20.01.2010 р.), Волинський національний університет ім. Лесі Українки;

 • О.П. Орлюк Фінансове право. Академічний курс (N 1/11-168 від 20.01.2010 р.), видавництво ЮРІНКОМ ІНТЕР;

 • За ред. Бардова В.Г. Hygiene and ecology (N 1/11-164 від 20.01.2010 р.), Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

 • Г.М.Калетнік, В.Д.Войтюк, С.М.Бондарь, О.П.Скорук Управління інженерною діяльністю виробничих і сервісних підприємств АПК (N 1/12-190 від 21.01.2010 р.), Міністерство аграрної політики.

 • В.В. Шульгіна ";Променева діагностика"; (N 1/11-192 від 22.01.2010 р.), Буковинський державний медичний університет;

 • В.В. Семенова, О.В. Будьонний, О.О. Махно, Н.А. Омельчук Основи теорії автономних перетворювачів. Ч 2. Інвертори напруги"; (N 1/11-191 від 22.01.2010 р.), Запорізька державна інженерна академія;

 • Т.В. Блудова, О.В. Магда, Т.В. Манжос Типові задачі з теорії кривих і поверхонь другого порядку"; (N 1/11-223 від 22.01.2010 р.), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

 • В.А. Іщенко Електротехніка"; (N 1/11-208 від 22.01.2010 р.), Житомирський державний технологічний університет;

 • Б.С. Каргін, В.К. Олейниченко, К.К. Діамантопуло та ін. Технологічні процеси ковальсько- штампувального виробництва у прикладах і задачах"; (N 1/11-206 від 22.01.2010 р.), Приазовський державний технічний університет;

 • В.П. Бут, В.М. Жартовський, І.Г. Маладик, А.В. Поздєєв, М.О. Пустовіт Первинні засоби пожежогасіння. Тактика використання"; (N 1/11-205 від 22.01.2010 р.), Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля;

 • Г.В. Гетун Архітектура будівель і споруд. Том 1. Основи проектування"; (N 1/11-204 від 22.01.2010 р.) видавництво Вища школа";;

 • Ю.П. Вдовиченко, Г.М. Войтенко, І.М. Білай та ін. ";Фармацевтична опіка при використанні засобів контрацепції"; (N 1/11-203 від 22.01.2010 р.), Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Щупика;

 • Т.Ф. Косянчук, В.В. Швид Прогнозування та мікроекономічне планування"; (N 1/11-201 від 22.01.2010 р.), видавництво Новий Світ- 2000";;

 • А.П. Алексєєнко, В.М. Лісовий, К.І. Карпенко та ін. ";Соціально-філософські та етичні проблеми медицини"; (N 1/11-197 від 22.01.2010 р.), Харківський національний медичний університет;

 • Ю.Р. Швед Партії та вибори. Енциклопедичний словник"; (N 1/11-196 від 22.01.2010 р.), Львівський національний університет ім. Івана Франка;

 • С.В. Овчаренко Етика та естетика. Курс лекцій для майбутніх керівників"; (N 1/11-195 від 22.01.2010 р.), Національна академія державного управліня при Президентові України;

 • Т.М. Мішеніна ";Культура мовлення"; (N 1/11-194 від 22.01.2010 р.), Криворізький державний педагогічний університет;

 • Л.Л. Даховник, О.М. Максимова, О.В. Скребець Сучасні політичні системи"; (N 1/11-188 від 22.01.2010 р.), Севастопольський національний технічний університет;

 • В.І. Мороз, О.В. Братченко, К.В. Астахова Основи конструювання і САПР технічних засобів залізничного транспорту"; (N 1/11-207 від 22.01.2010 р.), Українська державна академія залізничного транспорту;

 • І.І. Павленко, В.А. Мажара Роботизовані технологічні комплекси"; (N 1/11-190 від 22.01.2010 р.), Кіровоградський національний технічний університет;

 • Б.П. Пангелов ";Організація та проведення туристських подорожей з учнівською молоддю"; (N 1/11-189 від 22.01.2010 р.), Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди;

 • В.К. Шкарупа, М.О. Мацелик, Т.О. Мацелик, В.А.Пригодницький Фінансове право"; (N 1/11-186 від 22.01.2010 р.), видавництво ";Знання";;

 • О.Б. Галат, Ю.О. Гордієнко, М.Г. Старжинський Оптоелектроніка"; (N 1/11-184 від 22.01.2010 р.), видавництво Компанія СМІТ";;

 • За ред. М.П. Кучерявенка Фінансове право України"; (N 1/11-187 від 22.01.2010 р.), видавництво Право";;

 • С.М. Братушко, С.М. Новак, С.О. Хайлук Системи підтримки прийняття рішень"; (N 1/11-219 від 22.01.2010 р.), Українська академія банківської справи Національного банку України;

 • Н.Р. Кондратенко Комп′ютерний практикум з математичної логіки"; (N 1/11-220 від 22.01.2010 р.), Вінницький національний технічний університет;

 • Л.О. Лігоненко, І.В. Височин, С.М. Дайновська та ін. Економіка та фінанси підприємства: методика розв′язання практичних завдань"; (N 1/11-221 від 22.01.2010 р.), Київський національний торговельно-економічний університет;

 • Б.Г. Масловський, В.І. Дрововозова, І.І. Михальчук Комп′ютерні побутові мультимедійні системи"; (N 1/11-198 від 22.01.2010 р.), Національний авіаційний університет;

 • М.В. Куркін, В.Д. Понікаров, Д.В. Назаренко Контроль та захист економічної діяльності"; (N 1/11-225 від 22.01.2010 р.), Харківський національний економічний університет;

 • В.Ф. Панібудьласка, В.Ф. Деревінський, С.В. Савойська та ін. ";Історія України"; (N 1/11-185 від 22.01.2010 р.), Київський національний університет будівництва та архітектури;

 • О.Г. Величко, А.М. Должанський, Л.М. Віткін та ін. Інноваційна діяльність у сферах техніки, технології, технічного регулювання і забезпечення якості"; (N 1/11-211 від 22.01.2010 р.), Національна металургійна академія України;

 • В.Г. Шутурмінський, Ю.Г. Романова, А.П. Некрасова та ін. Introduction in prosthodontics equipment and materials technology"; (N 1/11-200 від 22.01.2010 р.), Одеський державний медичний університет;

 • Ж.М. Ломака, Я.К. Кулаченко Фізіологія людини"; (N 1/11-216 від 22.01.2010 р.), Херсонський державний університет;

 • В.О. Міхельс, А.В. Беркут, А.Ф. Гойко та ін. Економіко-математичні методи та моделі у будівництві"; (N 1/11-217 від 22.01.2010 р.), Київський національний університет будівництва і архітектури;

 • О.С. Тєлєтов Маркетингові дослідження"; (N 1/11-218 від 22.01.2010 р.), видавництво Знання України";;

 • За ред. А.М. Герасимовича Фінансовий облік у банках"; (N 1/11-224 від 22.01.2010 р.), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

 • П.Г. Банщиков, В.М. Гордієнко, О.О. Кизенко, Г.С. Скитьова Управління бізнес-процесами підприємства. Комплексний тренінг"; (N 1/11-222 від 22.01.2010 р.), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

 • О.А. Ярхо, Є.Є. Счастний, В.М. Лялюк Гідрогазодинаміка.Частина II"; (N 1/11-210 від 22.01.2010 р.), Українська державна академія залізничного транспорту;

 • Л.С. Шевченко Основи економічної теорії у структурно- логічних схемах"; (N 1/11-199 від 22.01.2010 р.), видавництво Право";;

 • М.А. Саницький, Х.С. Соболь, Т.Є. Марків Модифіковані композиційні цементи"; (N 1/11-193 від 22.01.2010 р.), Національний університет Львівська політехніка";;

 • Н.Б. Ярошевич ";Фінанси підприємства"; (N 1/11-255 від 26.01.2010 р.), видавництво Знання";;

 • О.М. Колодізєва, В.Ф. Колісніченко ";Гроші та кредит"; (N 1/11-256 від 26.01.2010 р.), видавництво Знання";;

 • В.Г. Андрійчук ";Економіка підприємств агропродовольчого комплексу"; (N 1/11-258 від 26.01.2010 р.), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

 • М.О. Туманов ";Економічна соціологія"; (N 1/11-259 від 26.01.2010 р.), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

 • М.І. Бєлявцев, Г.Д. Леонова, А.М. Зайцева Маркетингова політика розподілу"; (N 1/11-260 від 26.01.2010 р.), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

 • О.А. Науменко, С.І. Овсянніков, Т.О. Баньковська та ін. ";Методи проектування технологічних процесів та обладнання"; (N 1/11-266 від 26.01.2010 р.), Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка;

 • В.М. Боровик, В.П. Гамаюн Автоматизоване робоче місце проектування інформаційних систем і баз даних"; (N 1/11-265 від 26.01.2010 р.), Національний авіаційний університет;

 • О.М. Гавва, А.П. Безпалько, А.І. Волчок, О.О. Кохан Пакувальне обладнання"; (N 1/11-264 від 26.01.2010 р.), Національний університет харчових технологій;

 • В.І. Коруд, О.Є. Гамол, С.М. Малинівський Електротехніка"; (N 1/11-263 від 26.01.2010 р.), видавництво Магнолія 2006";;

 • За ред. Ю.М. Грошевого Кримінальний процес України"; (N 1/11-262 від 26.01.2010 р.), видавництво Право";;

 • В.В.Вітлінський, О.В.Піскунова Математичні моделі та методи ринкової економіки"; (N 1/11-261 від 26.01.2010 р.), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

 • І.В.Вернидубов, С.Ф. Денисов, І.О. Доброрез та ін. Кримінальне право України (загальна частина)"; (N 1/11-269 від 26.01.2010 р.), Одеський державний університет внутрішніх справ;

 • За редакцією В.В. Луця Корпоративне право України"; (N 1/11-271 від 26.01.2010 р.), видавництво ЮРІНКОМ ІНТЕР";;

 • А.Л. Касьяненко English for Economists"; (N 1/11-272 від 26.01.2010 р.), Національна академія статистики, обліку та аудиту;

 • О.О. Тимофєєв, С.В. Вітковська, О.О. Тимофєєв, С.В. Максимча Основи дидактики вищої школи на до- і післядипломному етапах навчання лікаря-стоматолога"; (N 1/11-273 від 26.01.2010 р.), Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика;

 • О.Я. Скляров, Н.В. Фартушок, Т.І. Бондарчук Біологічна хімія"; (N 1/11-274 від 26.01.2010 р.), Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького;

 • Л.П. Скалозуб, В.І. Василинчук, В.Р. Сливенко Попередження та викриття підрозділами ДСБЕЗ МВС України злочинів, пов′язаних з відшкодуванням податку на додану вартість"; (N 1/11-275 від 26.01.2010 р.), Київський національний університет внутрішніх справ;

 • Г.Г. Луньова, Г.М. Ліпкан, О.П. Завадецька та ін. ";Дослідження еякуляту в діагностиці чоловічого непліддя"; (N 1/11-276 від 26.01.2010 р.), Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика;

 • Т.Г. Калинюк, П.В. Олійник ";Екстремальна медицина. Організація роботи аптек в умовах надзвичайних ситуацій"; (N 1/11-277 від 26.01.2010 р.), видавництво Медицина";;

 • О.Л. Голубенко, В.О. Хорошко, О.С. Петров, С.М. Головань Методологічні засади викладання інформаційної безпеки у вищих навчальних закладах"; (N 1/11-276 від 26.01.2010 р.), Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля;

 • О.Я. Лаврінець, К.С. Симонова, І.А. Ярошевич Читай і знай-2"; (N 1/11-279 від 26.01.2010 р.), Національний університет Києво-Могилянська академія";;

 • А.О. Кучерявий, М.В. Балко Основи самостійної навчальної діяльності"; (N 1/11-270 від 26.01.2010 р.), Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка;

 • С.І. Алимов, А.І. Андрющенко Індустріальне рибництво"; (N 1/11-267 від 26.01.2010 р.), Національний університет біоресурсів і природокористування України;

 • Н.Б. Литвин Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ)"; (N 1/11-257 від 26.01.2010 р.), Тернопільський національний економічний університет;

 • І.П. Аннєнкова, М.А. Байдан, О.А. Горчаков, В.М. Руссол Педагогіка: модульний курс"; (N 1/11-246 від 26.01.2010 р.), Одеський обласний інститут удосконалення вчителів;

 • О.Г. Видра Вікова та педагогічна психологія"; (N 1/11-247 від 26.01.2010 р.), Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка;

 • В.В. Телеуця Народнопоетична творчість Подунав′я:проблеми регіональної специфіки ч.1"; (N1/11-248 від 26.01.2010 р.), Ізмаїльський гуманітарний університет;

 • В.А. Гладка Соціолінгвістична характеристика романомовного ареалу"; (N 1/11-249 від 26.01.2010 р.), Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича;

 • Ж.Г. Гуменюк, Т.В. Сторчова ";Латинська мова"; (N 1/11-250 від 26.01.2010 р.), Кам′янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка;

 • О.Ю. Андрущенко ";Вступ до германського мовознавства"; (N 1/11-251 від 26.01.2010 р.), Житомирський державний університет ім. Івана Франка;

 • Л.М. Олійник Статеве виховання"; (N 1/11-252 від 26.01.2010 р.), Миколаївський державний університет ім. В.О.Сухомлинського;

 • А.А. Білас Словник французької арготичної і просторічної лексики"; (N 1/11-253 від 26.01.2010 р.), Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника;

 • О.В. Романенко Ділова французька мова"; (N 1/11-254 від 26.01.2010 р.), Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.

ЛЮТИЙ

 • Б.М.Ємельянов, Г.І.Бердов, О.О.Бондарь, П.С.Шелюк “Хімія ” (№ 1/11–487 від 04.02.10), Київський національний університет будівництва і архітектури;

 • Я.Б.Олійник, Н.В.Краснопольська «Розвиток географічної науки в Україні» (№ 1/11–488 від 04.02.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • О.Л.Голубенко, В.О.Хорошко, О.С.Петров, С.М.Головань «Конфіденційне діловодство. Практикум» (№ 1/11–498 від 04.02.10), Східноукраїнський національний університет імені В.Даля;

 • В.Б.Струтинський, О.Я.Юрчишин «Математичне моделювання динамічних процесів в металорізальних верстатів» (№ 1/11–499 від 04.02.10), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;

 • Н.Є.Кошіль, Н.В.Рибіна, Л.В.Собчук «Business English» (№ 1/11–500 від 04.02.10), Тернопільський національний економічний університет;

 • Я.В.Шекера «Хрестоматія китайської літератури (ІІІ – VІ ст.)» (№ 1/11–501 від 04.02.10), Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 • О.І.Олємський, О.В.Ющенко «Самоорганізація складних систем» (№ 1/11–502 від 04.02.10), Сумський державний університет;

 • Я.М.Семчук, І.В.Воєвідко, М.П.Кулик «Охорона праці» (№ 1/11–503 від 04.02.10), Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

 • А.В.Уманець «Theoretical Grammar 4 U : Syntax» (№ 1/11–504 від 04.02.10), Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

 • За редакцією В.В.Рудня «Правове забезпечення процесу оформлення лікарем основної обліково-звітної документації медичного закладу» (№ 1/11–505 від 04.02.10), Львівський національний медичний університет ім.. Данила Галицького;

 • М.І.Лісовий «Культура професійного мовлення» (№1/11–506 від 04.02.10), Вінницький національний медичний університет ім.. М.І.Пирогова ;

 • О.Л.Голубенко, В.О.Хорошко, О.С.Петров, С.М.Головань, Ю.Є.Яремчук «Політика інформаційної безпеки. Практикум» (№ 1/11–507 від 04.02.10), Східноукраїнський національний університет імені В.Даля;

 • І.Л.Приліпко « Сучасні моделі літературознавчого аналізу: теоретико-методологічний й аспект»(№ 1/11–508 від 04.02.10), Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;

 • Т.М.Тимошенкова «Short Stories by English and American Writers» (№ 1/11–509 від 04.02.10), Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»;

 • У.С.Філіпчук «Німецька мова» (№ 1/11–510 від 04.02.10), Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

 • Н.В.Андреюк, Л.В.Кузнєцов, Н.М Салатюк «Мікроекономіка: основи теорії та практикум» (№ 1/11–511 від 04.02.10), Національний університет харчових технологій;

 • А.С.Моргун, М.М.Сорока «Будівельна механіка та будівельні конструкції» (№ 1/11–512 від 04.02.10), Вінницький національний технічний університет;

 • В.В.Осокін, К.А.Ржесік, Ю.А.Селезньова «Основи охорони праці: питання і відповіді» (№ 1/11–513 від 04.02.10), Донецький державний університет економіки т торгівлі імені М.Туган-Барановського;

 • Є.В.Мішура, В.Б.Мішура, В.І.Тулупов « Основи технічної творчості та наукових досліджень» (№ 1/11–514 від 04.02.10), Донбаська державна машинобудівна академія;

 • О.І.Пушкарь, Є.М.Грабовський «Інформаційне забезпечення видавничої діяльності» (№ 1/11–515 від 04.02.10), Харківський національний економічний університет ;

 • І.В.Середа, Н.І.Грицина, І.І.Сукачов «Моделювання в системі КОМПАС», (№ 1/11–516 від 04.02.10), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

 • Ю.Ю.Кукурудзяк, О.В.Рудь, Л.В.Кукурудзяк « Дипломне проектування виробничих підрозділів підприємств автомобільного транспорту», (№ 1/11–517 від 511 від 04.02.10), Національний університету харчових технологій;

 • А.Ф.Головчук, О.І.Кепко, Н.М.Чукак «Інженерна та комп’ютерна графіка» (№ 1/11–480 від 04.02.10), Уманський державний аграрний університет;

 • Т.М.Демків, В.М.Лесівців, Я.І.Шопа «Електрика та магнетизм. Збірник задач з розв’язками» (№ 1/11–481 від 04.02.10), Львівський національний університет імені Івана Франка;

 • Т.Є.Данова «Фізичні основи впливу на атмосферні процеси» (№ 1/11–482 від 04.02.10), Одеський державний екологічний університет ;

 • Я.Б.Олійник, С.М.Шевчук «Методологічні основи розвитку суспільної географії в Україні у ХХ столітті», (№ 1/11–483 від 04.02.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • К.А.Мороз «Карієс і не каріозні ураження твердих тканин зубів» (№ 1/11–486 від 04.02.10), Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;

 • В.М.Стехіна «Практична риторика в масовій комунікації» (№ 1/11–473 від 04.02.10), Національний технічний університет України «КПІ»;

 • А.А.Король «Deutsh in Hotellerie und Tourismus» (2-е видання), (№ 1/11–474 від 04.02.10), Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича;

 • В.В.Калюжна, М.А.Якимчук «GEO- English» (№ 1/11–475 від 04.02.10), Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України;

 • Н.С.Мизак «Політологія релігії» (№ 1/11–476 від 04.02.10), Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича;

 • Н.С.Лобода «Методи статистичного аналізу у гідрологічних розрахунках і прогнозах» (№ 1/11–477 від 04.02.10), Одеський державний екологічний університет;

 • Д.Нелсон, М.Кокс «Основи біохімії за Ленінджером» (№ 1/11–478 від 04.02.10), Київський національний університет технологій та дизайну;

 • Г.В.Чеснокова «Пунктуація та техніка письма», (№ 1/11–389 від 01.02.10), видавництво «Ленвіт»;

 • М.А.Болюха, А.П.Заросило «Управлінський облік і аналіз в бюджетних установах» (збірник задач) , (№ 1/11–463 від 04.02.10) ,Київський національний економічний університет ім.. Вадима Гетьмана ;

 • Т.Н.Каджаметової «Бухгалтерський облік» (№ 1/11–464 від 04.02.10), Кримський державний інженерно-педагогічний університет;

 • І.В.Кочура «Економіка праці» (№ 1/11–465 від 04.02.10), Донецький національний технічний університет;

 • М.В.Кужельний, С.О. Левицька «Організація обліку» (№ 1/11–466 від 04.02.10), Національний університет водного господарства та природокористування;

 • А.А.Марчишина «Basics of Academic Writing », (№ 1/11–467 від 04.02.10), Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

 • Г.Г.Рощін, О.М. Пархоменко, В.О. Кирилюк, О.Л. Зіневич, В.М. Падалка, Г.Г. Лобода «Екстрена медична допомога (гострі серцеві стани)» , (№ 1/11–468 від 04.02.10), Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ;

 • Х.В.Раковський, В.А. Пальоха, І,В. Рогозін «Засоби рухомості озброєння та військової техніки. Системи керування автомобілем» за ред.. Х.В. Раковського (№ 1/11–469 від 04.02.10), Харківський університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;

 • Н.О. Голівер, І.Г. Бондар, Т.Г. Бондаренко, О.П.Георгієва, О.А. Письменна, С.В. Соколова «Англійська мова», (№ 1/11–470 від 04.02.10), Криворізький технічний університет;

 • Є.О.Павлюк «Олімпійський і професійний спорт», (№ 1/11–471 від 04.02.10), видавництво «Новий Світ-2000» ;

 • П.Й.Шиманський «Хорова творчість Волинських композиторів першої половини ХХ століття», (№ 1/11–472 від 04.02.10), Волинський національний університет імені Лесі Українки;

 • В.В.Рибальченко, В.П.Клновал, Е.П.Дрегуляс «Матеріалознавство виробів легкої промисловості. Методи випробувань» (№ 1/11- 479 від 04.02.10), Київський національний університет технологій та дизайну ;

 • О.Т. Тимчук “Практикум з англійської мови” (№1/11 – 632 від 09.02.10), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;

 • Л.М. Бескровна “Шлях від аналітичного читання до аналітичного письма ” ч.2 (№1/11 – 639 від 09.02.10), Київський національний лінгвістичний університет;

 • А.В. Головня, С.Г. Шурма “Єдність у різноманітності” (№1/11 – 638 від 09.02.10), Київський національний лінгвістичний університет;

 • О.Б. Франко “Спонукальний дискурс (на матеріалі німецькомовних художніх творів ХХ ст.)” (№1/11 – 636 від 09.02.10), Київський національний лінгвістичний університет;

 • О.М. Лозова “Психологічні аспекти засвоєння іноземної мови” (№1/11 – 635 від 09.02.10), Київський національний лінгвістичний університет;

 • І.С. Семенюк “Лінгвістичні особливості текстів сучасної американської художньої прози та газетної публіцистики з юридичної тематики” (№1/11 – 632 від 09.02.10), Житомирський державний

 • університет імені Івана Франка;

 • В.В. Дудар “Українська вокальна музика для баса з репертуару В.В. Дударя” (1/11 – 643 від 09.02.10), Львівська національна музична академія ім. М.В.Лисенка;

 • О.Ф. Кирпун “Граматика німецької мови в таблицях і схемах” (№1/11 – 634 від 09.02.10), Житомирський державний університет імені Івана Франка ;

 • Т.І. Бондар “Логіка” (№1/11 – 640 від 09.02.10), Київський університет імені Бориса Грінченка;

 • М.О. Олікова, О.М. Тарнавська, А.А. Семенюк “Словник соціолінгвістичних та етнолінгвістичних термінів” (№1/11 – 637 від 09.02.10), Волинський національний університет імені Лесі Українки;

 • А.М.Богуш, Н.В. Гавриш, О.В. Саприкіна “Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку” (№1/11 – 641 від 09.02.10), Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • С.Є.Шимко, Н.А.Галішевська “Розвиток співацького голосу студентів музичних спеціальностей засобами фонопедичного методу” (№1/11 – 644 від 09.02.10), Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка;

 • А.О.Корнус, І.В.Удовиченко, Г.Г.Леонтьєва, О.Г.Корнус “Географія Сумської області: природа, населення, господарство” (№1/11 – 645 від 09.02.10), Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка;

 • О.М. Вальчук-Оркуша “Загальне землезнавство. Гідрологія” (№1/11 – 646 від 09.02.10), Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;

 • В.Т.Яворський “Технологія сірки і сульфатної кислоти ” (№ 1/11–664 від 10.02.10), Національний університет «Львівська політехніка»;

 • Є.Ю.Бадіян «Практична кристалографія» (№ 1/11–698 від 10.02.10), Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна;

 • В.М.Савицький «Магнітні властивості речовин» (№ 1/11–697 від 10.02.10), Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна;

 • О.М.Адаменко, Г.І.Рудько, О.В.Чепіжка, М.Д.Курочак «Геологія з основами геоморфології» (№ 1/11–666 від 10.02.10), Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

 • В.К.Тащук, Н.А.Турубарова-Леунова, Т.О.Ілащук «Електрокардіографія. Основи діагностики» (№ 1/11–693 від 10.02.10), Буковинський державний медичний університет;

 • О.О.Гуріна «Особливості судово-медичної експертної оцінки травм голови у дітей та підлітків» (№ 1/11–692 від 10.02.10), Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика;

 • В.Ф.Москаленко, О.П.Гульчій, О.З.Децик, Н.І.Кольцова, Л.О.Литвинова, О.А.Полянський, Г.В.Кухленко, Н.М.Захарова, В.Б.Замкевич «Соціальна медицина і організація охорони здоров’я» за загальною редакцією В.Ф.Москаленко (№ 1/11–702 від 10.02.10), Національний медичний університет імені О.О.Богомольця;

 • М.В.Банчук, В.В.Войченко, Г.А.Зарицький, О.Ю.Петрошак «Процесуальні, організаційні та етичні осново судово-медичної експертизи в Україні» під загальною редакцією В.Д.Мішалова (№ 1/11–691 від 10.02.10), Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика;

 • В.Г.Радіонов, Н.Л.Іванова, С.А.Кащенко, Т.П.Тананакіна, О.В.Гаврилюк, О.С.Гусак, Л.Н.Провізіон, Д.М.Болгов «Шкіра як одна з функціональних систем організму» (№ 1/11–690 від 10.02.10), Луганський державний медичний університет ;

 • Т.І.Туркот «Педагогіка вищої школи» (№ 1/11–661 від 10.02.10), Херсонський державний аграрний університет ;

 • П.П.Вирвінський, Ю.Л.Кузін, В.Л.Хоменко «Геологорозвідувальна справа і техніка безпеки» (№1/11–667 від 10.02.10), Національний гірничий університет;

 • О.А.Єременко, М.О.Колесніков «Практикум з основ екологічної хімії» (№ 1/11–665 від 10.02.10), Таврійський державний агротехнологічний університет;

 • І.П.Вакалюк, М.М.Островський, Н.П.Гайналь, Г.З.Корж, Р.В.Нестерак «Сучасна практика внутрішньої медицини. Введення хворих із хворобами системи кровообігу» (№ 1/11–709 від 10.02.10), Івано-Франківський національний медичний унверситет;

 • О.М.Макарчук, М.М.Островський, Н.Л.Глушко, О.М.Остовська «Анемія вагітних: сучасні погляди на діагностику, профілактику та лікування» (№ 1/11–708 від 10.02.10), Івано-Франківський національний медичний університет;

 • З.М.Яремко, С.В.Тимошук, О.І.Третяк, Р.М.Ковтун «Охорона праці» за редакцією З.М.Яремка (№ 1/11–703 від 10.02.10), Львівський національний університет імені Івана Франка;

 • О.Г.Карпенко «Вступ до спеціальності» (№ 1/11–660 від 10.02.10), Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова;

 • О.В.Новакова «Політичний процес: сутність, зміст та сучасні тенденції розвитку» (№ 1/11–706 від 10.02.10), Східноукраїнський національний університет імені В.Даля;

 • С.А.Куліченко, В.О.Дорощук «Організовані середовища поверхнево активних речовин в аналізі» (№ 1/11–683 від 10.02.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • М.Ю.Клевець, В.В.Манько, М.О.Гальків, І.В.Іккерт, С.В.Бичкова «Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем)» (№ 1/11–686 від 10.02.10), Львівський національний університет імені Івана Франка ;

 • М.А.Шульга «Політичні аспекти євроінтеграції» (№ 1/11–707 від 10.02.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • В.Й.Борисенко, А.Б.Гречка «Національно-освітній рух на Лівобережній Україні в 1900 – першій половині 1907 рр.» (№ 1/11–695 від 10.02.10), Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова;

 • О.М.Караульна, В.В.Щукін, В.Я.Дрізо-Омеляненко та ін. «Козацька веселка над Бугом. Свята та обряди за народним календарем в козацьких поселенням Миколаївщини» (№ 1/11–694 від 10.02.10), Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського;

 • «Зброя в службовій діяльності дільничного інспектора міліції» за редакцією Будаг’янца Г.М., Рахівського Ю.В. (№ 1/11–674 від 10.02.10), Прикарпатський юридичний інститут Львівського державного університету внутрішніх справ;

 • М.З.Пелешко, О.Ф.Бабаджанова, О.І.Башинський «Пожежна безпека об’єтів агропромислового комплексу» (№ 1/11–675 від 10.02.10), Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;

 • В.П.Харченко, Г.Ф.Аргунов «Конфліктні ситуації в системі управління повітряним рухом» (№ 1/11–676 від 10.02.10), Національний авіаційний університет ;

 • М.К.Сукач, І.В.Ніколенко, О.Ю.Вольтерс «Будівельна техніка» (№ 1/11–677 від 10.02.10), Національна академія природоохоронного та курортного будівництва;

 • П.П.Федірко, В.І.Дуганець, В.О.Король, А.М.Оленюк «Матеріалознавство і слюсарна справа» (№ 1/11–678 від 10.02.10), Подільський державний аграрно-технічний університет;

 • О.В.Сушко, С.В.Кюрчев «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. Практикум» (№ 1/11–679 від 10.02.10), Таврійський державний агротехнологічний університет ;

 • «Вибрані питання кардіології для сімейних лікарів» за редакцією Заремби Є.Х. (№ 1/11–687 від 10.02.10), Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;

 • М.Г.Дмитренко, М.М.Свічинський, М.В.Рисін «Банківське кредитування: галузевий аспект» (№ 1/11–696 від 10.02.10), Університет банківської справи;

 • Г.П.Табачук, О.М.Бартош, Т.М.Бречко «Фінансовий облік в банках» (№ 1/11–672 від 10.02.10), Університет банківської справи;

 • О.В.Вороновська, П.М.Майданевич, Н.О.Голуб, О.В.Пеньова «Збірник задач з фінансового обліку» (№ 1/11–671 від 10.02.10), Таврійський державний агротехнологічний університет;

 • І.Г.Скоморович «Банківські операції» (№ 1/11–681 від 10.02.10), Львівський національний університет імені Івана Франка;

 • О.П.Мельникова «Економічна інформатика» (№ 1/11–670 від 10.02.10), Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна;

 • В.А.Рач, О.В.Россошанська, О.М.Медведєва «Управління проектами» (№ 1/11–669 від 10.02.10) , Східноукраїнський національний університет імені В.Даля ;

 • Ю.А.Рибінська «Translation Course : Transformations, Cultural Code, Style Interferense » (№ 1/11–689 від 10.02.10), Київський національний університет культури і мистецтв;

 • Н.Ф.Бориско, К.Бруннер, О.Г.Васильченко, Г.В.Гікова, Х.Каспар-Хене, Л.І.Клюшкіна, К.Лайх, М.Льонкер, Л.С.Олексишина, Н.Є.Петращук «DU (німецька мова)» (№ 1/11–682 від 10.02.10), видавництво «Нова книга»;

 • О.В.Асланян «Переклад науково-технічної літератури. Французька мова» (№ 1/11–700 від 10.02.10), Севастопольський національний технічний університет;

 • Т.А.Косаревська, Н.В.Косаревська «English Grammar in the language of science », (№ 1/11–699 від 10.02.10), Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 • В.В.Михайлович, О.Б.Матвійчук, І.Я.Богуцький «Гострий апендицит та його ускладнення» (№ 1/11–705 від 10.02.10), Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького ;

 • І.М.Школа, І.В.Бутирська «Інноваційний менеджмент» (№ 1/11–662 від 10.02.10), Київський національний торговельно-економічний університет ;

 • Ю.М.Руденко, В.В.Токарь «Фінансові системи зарубіжних країн» (№ 1/11–673 від 10.02.10), Київський національний університет імені Вадима Гетьмана;

 • «Методи проведення спеціальних економічних розрахунків» за загальною редакцією П.В. Осіпова (№ 1/11–663 від 10.02.10), Одеська національна академія харчових технологій ;

 • Г.Л.Ковальська «Архітектурне проектування навчальних закладів» (№ 1/11–704 від 10.02.10), Київський національний університет будівництва і архітектури;

 • «Економічна теорія» за загальною редакцією В.М.Семененка, Д.І.Коваленка (№ 1/11- 668 від 10.02.10), Київський національний університет технологій та дизайну

 • Л.В.Войтенко, В.Є.Косматий, В.А.Копілевич, Р.В.Лаврик «Analitytical Chemistry» (№ 1/11–688 від 10.02.10), Національний університет біоресурсів і природокористування;

 • В.І.Ільченко, О.Т.Проказа, М.В.Стріха “Фізичні теорії: люди, ідеї, події” (№ 1/11–829 від 13.02.10), Східноукраїнський національний університет імені В.Даля;

 • Л.О.Штакіна «Phonostylistics through practice» (№ 1/11–959 від 16.02.10), Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов;

 • С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук «Сучасні ділові папери» (№ 1/11–957 від 16.02.10),видавництво «Арій»;

 • О.І. Сушко «Функціонування фразеологічних одиниць у текстах службових документів першої половини ХХ століття» за науковою редакцією Мосенкіса Ю.Л. (№ 1/11–958 від 16.02.10), Слов’янський державний педагогічний університет;

 • І.А.Сверчевська «Лінійна алгебра. Алгебра і теорія чисел» (№ 1/11–953 від 16.02.10), Житомирський державний університет;

 • С.М.Чуйко, К.В.Руновський «Лекції з конструктивної теорії функцій» (№ 1/11–954 від 16.02.10), Слов’янський державний педагогічний університет;

 • С.М.Чуйко «Лекції з теорії імпульсних крайових задач» (№ 1/11–9565 від 16.02.10), Слов’янський державний педагогічний університет;

 • П.С.Атаманчук, О.І.Ляшенко, В.В.Мендерецький, О.М.Ніколаєв “Методика і техніка навчального фізичного експерименту в основній школі” (№1/11 – 1115 від 22.02.10), Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

 • В.В.Бонтлаб, К.М.Біда, В.Л.Костюк, Я.М.Сімутіна, І.Р.Вітик, В.П.Мельник, О.Я.Мельник, Р.Ю.Перехрест “Трудове право України ” (№1/11 – 1128 від 23.02.10), видавництво «Промінь»;

 • С.О.Вакарчук, Т.М.Демків, С.В.Мягкота “Фізика” (№1/11 – 1084 від 19.02.10), Львівський національний університет імені Івана Франка;

 • Г.М.Калетнік, В.М.Ціхановська “Фінансовий менеджмент” (№1/12 – 649 від 23.02.10), Міністерство аграрної політика України;

 • С.І.Мельник, О.Д.Муляр, М.Й.Кочубей, П.Д.Іванцова “Технологія виробництва продукції рослинництва” (№1/12 – 648 від 23.02.10), Міністерство аграрної політика України;

 • П.М.Якібчук “Лекційні демонстрації з курсу фізики. Оптика” (№1/11 – 1155 від 23.02.10), Львівський національний університет імені Івана Франка;

 • В.Ф.Москаленко, О.П.Гульчій, В.М.Лєхан, В.В.Рудень, Т.І.Лосицька , О.П.Максименко, В.В.Таран, О.А.Глазунова “Health Economscs (tadles, schemes, graphics)” за загальною редакцією В.Ф.Москаленка (1/11 – 1164 від 23.02.10), Національна медичний університет імені.О.О.Богомольця;

 • О.С.Гриценко, К.І.Шевчук, І.В.Вахович, Ю.О.Гриценко “Моделювання проектних робіт для будівництва” (№1/11 – 1145 від 23.02.10), Київський національний університет будівництва і архітектури ;

 • О.І.Яценко, В.Є.Хричиков, Т.С.Хохлова, А.Ю.Борисенко, Н.І.Репіна, П.Д.Грушко, О.В. Татарчук “Кристалізація та первинна структура конструкції сталей” (№1/11 – 1135 від 23.02.10), Національна металургійна академія України;

 • Н.Т.Кунда “Організація міжнародних автомобільних перевезень” (№1/11 – 1140 від 23.02.10), Національний транспортний університет;

 • В.Г.Дмитриєнко, О.І.Малік, О.О.Малік “English for you. Grammar from A to Z ” (№1/11 – 1137 від 23.02.10), Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;

 • П.С.Атаманчук, О.І.Ляшенко, В.В.Мендерецький, О.М.Ніколаєв “Методика і техніка навчального фізичного експерименту в старшій школі” (№1/11 – 1116 від 22.02.10), Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

 • Т.С.Клебанова, М.О.Кизим, О.І.Черняк, О.В.Раєвнєва, Л.С.Гур’янова, М.А.Дубровіна, К.А.Стрижеченко, О.В.Мілов, О.Ю.Полякова, Н.Ю.Голіяд, С.В.Мілевський, Р.М.Яценко, О.А.Сергієнко “Математичні методи і моделі ринкової економіки” (№1/11 – 1158 від 23.02.10), Харківський національний економічний університет ;

 • М.О.Перестюк, О.М.Станжицький, О.В.Капустян, Ю.В.Ловейкін “Варіаційне числення та методи оптимізації ” (№1/11 – 1149 від 23.02.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • В.О.Катрич, Д.В.Майборода, С.О.Погарський, С.Л.Просвирнин “Чисельні методи в прикладній фізиці ” (№ 1/11–1152 від 23.02.10), Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна;

 • М.П.Масальська, О.Ю.Бордун «Планування діяльності туристичних підприємств» (№ 1/11–1139 від 23.02.10), видавництво «Знання»;

 • О.А.Сарапіна, Т.А.Пінчук «Фінансовий аналіз» (№ 1/11–1159 від 23.02.10), Херсонський національний технічний університет;

 • М.Н.Воляк, З.Р.Ожоган, О.І.Бульбак, О.В.Бугерчук, Л.В.Мізюк «Шинування та безпосереднє протезування при захворюваннях пародонта» (№ 1/11–1166 від 23.02.10), Івано-Франківський національний медичний університет;

 • В.Г.Ємельянов, С.А.Шевченко «Основи деревинознавства і лісового товарознавства» (№ 1/11–1141 від 23.02.10), Харківський національний технічний університет сільського господарства;

 • О.М.Даренський, Н.В.Бугаєць, В.Г.Вітольберг, Д.О.Потапов, О.С.Саяпін, Г.М.Талавіра «Експлуатація залізничних колій» (№ 1/11–1146 від 23.02.10), Українська державна академія державного транспорту;

 • В.М.Гостіщев, А.В.Сватьєв, Н.В.Богдановськка «Оздоровчі види фізичної культури» (№ 1/11–1170 від 23.02.10), Запорізький національний університет;

 • В.Г.Черкасов, І.В.Дзевульська, О.І.Ковальчук «Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять)» (№ 1/11–1165 від 23.02.10), Національна медичний університет імені О.О.Богомольця;

 • І.А.Зупанець, С.Б.Попов, Ю.С.Рудик та ін. «Основи клінічної медицини: симптоми та синдроми в практичній фармації» (№ 1/11–1167 від 23.02.10), Національний фармацевтичний університет ;

 • В.О.Тімохін, Н.М.Шебек, Т.В.Малік, Н.Ю.Житкова, Г.І.Шемсетдінов, О.П.Чудутова, В.П.Мироненко, Є.М.Бавикін, В.А.Щурова, Ю.С.Супронович, Ю.В.Третяк, О.В.Іванченко «Основи дизайну архітектурного середовища» (№ 1/11–1147 від 23.02.10), Київський національний університет будівництва і архітектури;

 • В.Г.Ковешніків, В.З.Сікора, В.С.Пикалюк, О.О.Устянський, В.Ю.Ільїн, В.І.Бумейстер, М.В.Погорєлов, Г.Ф.Ткач, Л.Г.Сулім, І.В.Болотна, В.В.Сікора «Анатомія живота» (№1/11–1156 від 23.02.10), Сумський державний університет;

 • М.Ф.Ледней. М.А.Разумова, О.В.Романенко, В.М.Хотяїнцев «Збірник задач з векторного та тендерного числення» (№ 1/11–1151 від 23.02.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • Д.В.Дюжев «Логіка» (№ 1/11–1160 від 23.02.10), Донецький інститут ринку та соціальної політики;

 • В.В.Нікуліна «Будівельники кресленики в середовищі АutoCAD» (№ 1/11–1143 від 23.02.10), Луцький національний технічний університет;

 • Г.О.Іванов, В.С.Шебанін, Д.Б.Бабенко. С.І.Пастушенко «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» (№ 1/11–1144 від 23.02.10), Миколаївський державний аграрний університет;

 • І.С.Чекман, Г.І.Степанюк, Н.О.Горчакова, Н.І.Волощук, Т.Ю.Небесна, Н.Г.Чорноіван, О.С.Пашинська «Pharmacology. General prescription. Manual» (№ 1/11–1168 від 23.02.10), Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова;

 • «Економіка військової системи охорони здоров’я» за редакцією А.С.Котузи (№ 1/11–1169 від 23.02.10), Українська військово- медична академія;

 • А.Л.Косаковський, Т.А.Шидловська, В.В.Синяченко, О.Ю.Бредун, І.А.Косаківська, К.Ю.Куреньова «Сурдологія. Збірник тестових запитань» (№ 1/11–1173 від 23.02.10), Національний медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика;

 • К.Г.Валєєв, І.А.Джалладова, С.В.Дегтяр «Вища математика для економістів» (№ 1/11–1161 від 23.02.10), Київський економічний університет ім. Вадима Гетьмана ;

 • Н.І.Головчак «Німецькомовні країни: лінгвокраїнознавство» (№ 1/11–1136 від 23.02.10), Ужгородський національний університет;

 • В.К.Сирцов, Г.А.Зідрашко «Мікроскопічна будова та гістогенез органів ротової порожнини» (№ 1/11–1163 від 23.02.10), Запорізький державний медичний університет;

 • Ф.О.Птащенко «Фізика в запитаннях і відповідях. Електрика, магнетизм, оптика» (№ 1/11–1154 від 23.02.10), Одеська національна медична академія;

 • Г.Я.Попов, В.В.Реут, М.Г.Моісеєв, Н.Д.Вайсфельд «Рівняння математичної фізики. Метод ортогональних многочленів» (№ 1/11–1148 від 23.02.10), Одеський національний університет ім. І.І.Мечнікова;

 • Г.Л.Конончук, В.М.Прокопець, В.В.Стукаленко «Вступ до Фур’є-оптики» (№ 1/11–1157 від 23.02.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • А.Д.Олійник, О.О.Олійник «Основи письмового перекладу науково-технічних текстів » (№ 1/11–1150 від 23.02.10), Національний університет біоресурсів і природокористування ;

 • О.І.Тихонов, Т.Г.Ярних, І.А.Зупанець, О.С.Данкевич, О.Є.Богуцька, Н.В.Бездєтко, Ю.М.Азаренко, Ю.В.Левачкова «Біофармація» (№ 1/11–1172 від 23.02.10), Національний фармацевтичний університет;

 • І.В.Секрет, Н.М.Валуєва «Тестовий контроль англійської комунікативної компетентності» (№ 1/11–1138 від 23.02.10), Дніпродзержинський державний технічний університет;

 • А.Г.Бовтрук, Ю.Т.Герасименко, Б.Ф.Лахін, С.М.Мєняйлов, А.П.Поліщук «Фізика» Модуль 1. «Механіка» за загальною редакцією А.П.Поліщука (№ 1/11–1153 від 23.02.10), Національний авіаційний університет;

 • Г.М.Марковецька «Історія грошей і банківництва» (№ 1/11–1162 від 23.02.10), Тернопільський національний економічний університет;

 • О.І.Тихонов, П.А.Логвин, С.О.Тихонова, О.В.Мазулін, Т.Г.Ярних, О.С.Шпичак, О.М.Котенко, В.АЯкущенко «Технологія ліків» (№ 1/11–1171 від 23.02.10), Національний фармацевтичний університет;

 • А.А.Тунік, О.О.Абрамович «Основи сучасної теорії управління» (№ 1/11–1142 від 23.02.10), Національний авіаційний університет.

БЕРЕЗЕНЬ

 • Л.П.Антоненко, І.М.Дейкун, М.Д.Гомеля “Очистка та рекуперація промислових викидів целюлозно-паперових виробництв” (№1/11 – 1248 від 26.02.10), Національний технічний університет України «КПІ»;

 • В.Г.Ковешніков, В.З.Сікора, В.С.Пикалюк, О.О.Устянський, В.Ю.Ільїн, В.І.Бумейстер, М.В.Погорєлов , Г.Ф.Ткач, Л.Г.Сулім, І.В.Болотна “Опорно-руховий апарат ” (№1/11 – 1245 від 26.02.10), Сумський державний університет;

 • М.І.Дуркач, Г.М.Базюк, І.В.Тринів, Я.С.Янишин “Менеджмент і марнетинг” (№1/11 – 1247 від 26.02.10), Львівський національний аграрний університет;

 • В.Г.Павлюк, І.О.Сухарєва, А.В.Григор’янц “History of Medicine” (№1/11 – 1237 від 26.02.10), Кримський державний медичний університет імені С.І.Георгієвського;

 • В.О.Криволапчук, В.І.Барк, І.В.Клименко “Діагностика професійно-важливих якості керівників органів внутрішніх справ” за загальною редакцією М.Г.Вербенського (№1/12 – 712 від 26.02.10), Міністерство внутрішніх справ України;

 • В.Ф.Москаленко, Т.С.Грузєва, О.П.Гульчій, В.М.Лєхан, В.В.Рудень, Л.І.Галієнко, Т.І.Лосіцька, О.П.Максименко, В.В.Таран “Економіка охорони здоров’я” (№1/11 – 1225 від 26.02.10), Національна медичний університет імені.О.О.Богомольця;

-“Господарське право” за редакцією О.П.Подцерковного (1/11 – 1226 від 26.02.10), видавництво «Одисей»;

-“Аграрне право України” за редакцією В.П.Жушмана, а.м.Стативки (№1/11 – 1234 від 26.02.10), видавництво «Право»;

 • Д.В.Бусуйок “Правове регулювання виникнення, здійснення та припинення прав на землю” (№1/11 – 1235 від 26.02.10), Київський університет права Національної академії наук України;

 • Л.М.Палюх “Примусові заходи виховного характеру: теорія і практика застосування” (№1/11 – 1223 від 26.02.10), Львівський національний університет імені Івана Франка;

 • О.В.Київець, В.О.Голубєва “Міжнародне торгове право” (№1/11 – 1229 від 26.02.10), Київський національний економічний університет ім.Вадима Гетьмана;

 • П.Я.Мінка, Ю.З.Торохтій, А.В.Хрідочкін “Право Європейського Союзу” (№1/11 – 1239 від 26.02.10), ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет ;

 • І.В.Кошова, Н.Ф.Литовченко, І.М.Наказна “Психологічне консультування. Хрестоматія” (№1/11 – 1228 від 26.02.10), Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;

 • І.І.Качан, О.В.Кривенко “Військова адміністрація (право військової сфери у визначеннях та схемах)” (№1/11 – 1244 від 26.02.10), Військовий інститут Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • О.А.Довгаль “Макроекономіка” (№ 1/11–1238 від 26.02.10), Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»;

 • Н.Ю.Пришва «Курс податкового права» (№ 1/11–1231 від 26.02.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • «Кримінально-виконавче право України. Загальна і Особлива частина» за редакцією В.В.Голіни, А.Х.Степанюка (№ 1/11–1224 від 26.02.10), видавництво «Право»;

 • І.В.Апопій «Сімейне право України» (№ 1/11–1232 від 26.02.10), Львівська комерційна академія;

 • Л.Д.Забродська, М.В.Чорна, І.Ю.Мелушова, Г.І.Забродська «Стратегія підприємства: для самостійної роботи студентів» (№ 1/11–1243 від 26.02.10), Харківський державний університет харчування та торгівлі;

 • П.В.Кривенко, К.К.Пушкарьова, В.Б.Барановський, М.О.Кочевих, Ю.Г.Гасан, Б.Я.Константинівський, В.О.Ракша «Будівельне матеріалознавство» (видання друге, доповнене та перероблене) за редакцією Кривенка П.В. (№ 1/11–1240 від 26.02.10), Державне спеціалізоване видавництво «Техніка»;

 • А.Є.Крижанівська, І.Ю.Костінський «Current trends in oncology (Сучасні напрямки в онкології)» (№ 1/11–1227 від 26.02.10), Івано-Франківський національний медичний університет;

 • Г.О.Пономаренко, В.В.Морозюк, О.В.Марцеляк, О.Ю.Синявська, С.Ф.Денисюк, О.О.Теличкін, О.В.Джафарова, В.Т.Комзюк, М.П.Запорожець, І.Г.Запорожець, С.О.Шатрава «Судові та правоохоронні органи України» (№ 1/11–1230 від 26.02.10), Харківський національна університет внутрішніх справ;

 • Г.І.Короткий, І.І.Віннікова «Рекламний менеджмент» (№ 1/11–1246 від 26.02.10), Державна академія житлово-комунального господарства ;

 • С.Ф.Танянський, В.С.Ашанін, О.В.Церковна, Л.М.Барабині, Л.В.Філенко «Російсько-український словник спортивних термінів» (№ 1/11–1236 від 26.02.10), Харківська державна академія фізичної культури;

 • «Міжнародне приватне право» за редакцією В.П.Жушмана, І.А.Шуміло (№1/11–1233 від 26.02.10), видавництво «Право»;

 • А.М.Кривошеєв, А.І.Приходько, В.М.Петренко, Р.В.Сергієнко «Військова топографія» (№ 1/11–1242 від 26.02.10), Сумський державний університет;

 • В.І.Оспіщев, В.В.Кривошей «Технологія наукових досліджень в економіці» (№ 1/11–1249 від 26.02.10), видавництво «Освіта України»;

 • О.Г.Донильян, В.М.Тараненко «Філософія» (№ 1/11–1241 від 26.02.10), видавництво «Право»;

 • В.М.Вашкевич «Історична свідомість студентської молоді» (№ 1/11–1222 від 26.02.10), Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова;

 • Т.М.Чухліб, Н.О.Щур, Л.Г.Скуратівська, С.І.Дичковський «Ну щоб, здавалося, слова…» (№ 1/11–1220 від 26.02.10), Національний авіаційний університет;

 • С.С.Пхиденко «Нариси з історії логіки Стародавнього світу» (№ 1/11–1221 від 26.02.10), Волинський національний університет імені Лесі Українки;

 • Л.М.Дрозд «Українська мова за професійним спрямуванням. Теорія. Методика. Практика» (№ 1/11–1219 від 26.02.10), Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара;

 • Н.В.Василенко «Елементи логіки» (№ 1/11–1214 від 26.02.10), Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників ;

 • В.М.Бойчук, О.Ю.Пінаєва, І.В.Савчук, Л.С.Шевченко, М.Ю.Кадемія «Технології (термінологічний словник-довідник)» (№ 1/11–1216 від 26.02.10), Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського;

 • В.В.Соломонко, Г.А.Лісенчук, В.О.Пилипенко, О.В.Соломонко «Футбол у школі» (№ 1/11–1218 від 26.02.10), Національний університет фізичного виховання і спорту України;

 • В.М.Іванов «Технічне діагностування підйомно-транспортних машин» (№ 1/11–1215 від 26.02.10), Українська інженерно-педагогічна академія;

 • О.Я.Кібальник, О.А.Томенко «Оздоровчий фітнес. Теорія та методика викладання» (№ 1/11–1217 від 26.02.10), Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка;

 • С.П.Архипова, Г.Я.Майборода, О.В.Тютюнник «Методи і технології роботи соціального педагога» (№ 1/11–1324 від 04.03.10), Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;

 • Г.М.Каратєєва, Х.В.Старовойтова «Лінгвістичні особливості ділової комунікації» (№ 1/11–1319 від 04.03.10), Київський національний лінгвістичний університет;

 • Н.Ф.Гладуш, Н.І.Аненко, К.С.Подсєвак «Вивчаємо англійську самостійно» (№ 1/11–1320 від 04.03.10), Київський національний лінгвістичний університет;

 • Н.В.Лешкова «Практикум з української орфографії та пунктуації» (№ 1/11–1321 від 04.03.10), Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов;

 • М.Ю.Федурко «Українська морфологія. Курс лекцій» (№ 1/11–1322 від 04.03.10), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;

 • Т.Ю.Круцевич, Г.В.Безверхня «Рекреація у фізичній культурі різних груп населення» (№ 1/11–1323 від 04.03.10), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

 • Борисенко В.Й., Візер С.О. “Державотворчі та національно-духовні процеси в Україні першої половини XVII ст ” (№1/11-1404 від 09.03.10), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;

 • Гулей О.В.“Декоративно-прикладне мистецтво” (№1/11-1406 від 09.03.10), Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;

 • Чорний Ю.Т., Тимків О.В.“Поліфонічні твори для скрипки. Г.Ф. Телеман. 12 Фантазій” (№1/11-1405 від 09..03.10), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;

 • М.П. Кучерявенко «Податкове право України» (№1/11 -1426 від 09.03.10), видавництво « Право»;

 • В.Я. Кардаш, І.А. Павленко, О.К. Шафалюк, Н.В. Василькова “Товарна інноваційна політика” (№1/12 -1422 від 09.03.10), Національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

 • Н.З. Мачуга « Практикум з курсу « Економіка підприємства» (№1/11- 1410 від 09.03.10), Тернопільський національний економічний університет;

- В.Я. Гуменюк, І.Ю. Міщук, О.О. Олійник “Управління ризиками” (1/11- 1417 від 09.03.10),Національний університет водного господарства та природокористування;

-В.Я. Гуменюк, І.А. Рощик “Менеджмент продуктивності” (№1/11-1408 від 09.03.10), Національний університет водного господарства та природокористування;

 • В.С. Лень “Фінансовий облік” (№1/11-1407 від 09..03.10), Чернігівський державний технологічний університет;

 • Н.Н. Юсеф «Мусульманская цивилизация: влияние религии на современные международные отношения» (№1/11-1425 від 09.03.10), Міжнародна академія управління персоналом;

 • С.В. Скибінський “Маркетинг” ( частина друга) (№1/11-1427 від 09.03.10),Львівська комерційна академія;

 • Ж.М.Мінченко, Т.І.Гавриленко, С.В.Демидов, Н.М.Топчій “Імуногенетика” (№1/11- 1412 від 09.03.10), видавництво « Знання»;

 • Г.Ю. Венгер, А.М. Солдатова, Л.В. Венгер « Офтальмологія. Курс лекцій» (№1/11 -1393 від 09..03.10), Одеський державний медичний університет;

 • А.Г. Журило “Теоретичні і практичні основи аксонометрії ” (№1/11-1415 від 09.03.10), Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет»;

 • Р.В. Фещур, В.П. Кічор, А.Ф. Барвінський, М.Р. Тимощук “Статистика” (№ 1/1-1418 від 09.03.10),Національний університет «Львівська політехніка»;

 • В.О. Ніколаєв, В.Л. Мазур «Виробництво плоского прокату» (№ 1/11-1416 від 09.03.10), Запорізька державна інженерна академія;

 • Л.Б. Коваленко «Вища математика для менеджерів» (№ 1/11-1392 від 05.03.10), Харківська національна академія міського господарства;

 • С.Я. Доценко, Т.Г. Шеховцев, С.І. Свистун та ін. «Синдром лихоманки невизначеного ґенезу в клініці внутрішніх хвороб» (№ 1/11-1400 від 05.03.10), Запорізький державний медичний університет;

 • А.Й. Капська, Н.С. Олексюк, С.М. Калаур, З.З. Фалинська «Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями» (№ 1/11-1411 від 09.03.10), Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка;

 • А.М. Синявська, В.Г. Шукатка «Англійська мова для бухгалтерів та аудиторів» (№ 1/11-1413 від 09..03.10), Львівська комерційна академія;

 • О.С. Доценко «Практикум з загальної теорії статистики» (№ 1/11-1414 від 09.03.10), Севастопольський національний технічний університет;

 • І.В.Федак «Елементи теорії міри та інтеграла Лебега» (№1/11-1631 від 11.03.10), Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

 • С.І.Юшина «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Практикум» (№1/11-2028 від 17.03.10), Київський університет права НАН України;

 • Ю.Г.Кияк, В.А.Скибчик, О.Є.Січкоріз, Г.В.Данилова «Вибрані питання гастроентерології для сімейних лікарів» (№1/11-1636 від 11.03.10), Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького;

 • Д.В.Часовников, І.І.Нестеренко, Ю.Д.Ретинський « Правове регулювання ринку цінних паперів в Україні» (№1/11 -1629 від 11.03.10), Донецький національний університет;

 • А.І.Яковенко «Засади християнського людинознавства» (№1/11 -1641 від 11.03.10), Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля;

 • М.І.Міщенко, А.В.Хімченко, І.Ф.Вороніна, Ф.М.Судак « Загальний курс транспорту» (№1/11- 1647 від 11.03.10), автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»;

- І.О.Мікульонок «Основи інтелектуальної власності» (1/11- 1589 від 11.03.10), Національний технічний університет України «КПІ»;

- В.М.Єрмоленко «Аграрне право України (№1/11-1657 від 11.03.10), видавництво «ЮРІНКОМ ІНТЕР»;

 • Л.В.Усенко, Л.П.Чепкій, Н.О.Волошина «Анестезіологія та інтенсивна терапія» за редакцією Ф.С.Глумчера (№1/11-1642 від 11.03.10), видавництво «Медицина»;

 • А.Є.Конверський, В.І.Лубський, Т.Г.Горбаченко, В.А.Бугров, І.В.Кондратьєв, О.В.Руденко, К.Е.Юштина «Основи методології та організації наукових досліджень» (№1/11-1493 від 11.03.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • М.І.Карташов, О.П.Тимошенко, Д.В.Кібкало, С.Б.Боровиков ,Г.В.Вікуліна, Д.В.Морозенко, Н.В.Вовкотруб, В.А.Пасічник, С.В.Іваннікова, Ф.С.Леонтьєва ; Харківська державна зооветеринарна академія;

 • О.С.Поважний, Н.С.Орлова, А.Л.Свечкіна «Цінні папери та фондовий ринок» (№1/11- 1633 від 11.03.10), видавництво « Магнолія 2006»;

 • В.М.Буряк, Р.Ф.Махмутов Ю.В.Пошехонова «Children’s diseases» (№1/11 -1638 від 11.03.10), Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;

 • В.М.Буряк, С.І.Такташов, Н.С.Ханкевич, І.В.Єрошенко, Р.Ф.Махмутов, Ю.В.Пешехонова, Н.І.Шабан «Дитячі хвороби» за редакцією В.М.Буряка (№1/11-1630 від 11.03.10), Донецький національний медичний університет ім.М.Горького;

 • Г.Г.Бортник, В.М.Кичак, О.В.Стальченко “Засоби оргтехніки” (№ 1/1-1645від 11.03.10), Вінницький національний технічний університет;

 • Н.О.Ботвінова, Г.Є.Жуйков, Т.О.Сорокунська «Фінансовий менеджмент» (№ 1/11-1622 від 11.03.10), Міжнародний університет бізнесу і права;

 • М.А.Карлійчук «Clinical tasks for self-assessment» (№ 1/11-1585 від 11.03.10), Буковинський державний медичний університет ;

 • О.А.Приятельчук «Аудит в схемах і таблицях / Аудит: курс лекцій» (№ 1/11-1654 від 11.03.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • Н.Г.Долбишева, Н.Л.Коваленко, О.С.Кощеєв «Словник-довідник термінів та понять з теорії спорту» (№ 1/11-1656 від 11.03.10), Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту;

 • Л.В.Курмаз «Основи конструювання деталей машин» (№ 1/11-1594 від 11.03.10), Національний технічний університет «ХПІ»;

 • А.Ю.Дриженко, О.О.Шустов «Відкриті гірничі роботи: терміни та їх визначення» (№ 1/11-1612 від 11.03.10), Національний гірничий університет;

 • В.Г.Ковешніков, В.З.Сікора, В.С.Пикалюк, О.О.Устянський, Г.Ф.Ткач, В.Ю.Ільїн, Л.Г.Сулім, М.В.Погорєлов, І.В.Болотна, В.І.Бумейстер, В.В.Сікора. « Спланхнологія. Серцево-судинна система» (№ 1/11-1655 від 11.03.10), Сумський державний університет;

 • З.В.Дудар, О.В.Вечур, О.Л.Лещинська « Олімпіадні задачі з програмування за матеріалами Зимової школи» (№ 1/11-1643 від 11.03.10), видавництво «Компанія CМІТ»;

 • В.Г.Андросюк, Л.І.Казміренко, Т.Б.Кодлубовська, О.І.Кудерміна, Т.М.Малкова, І.М.Охріменко, О.Ю.Сидоренко, Г.О.Юхновець « Практикум з юридичної психології» за загальною редакцією Л.І.Казміренко (№ 1/11-1591 від 11.03.10), Київський національний університет внутрішніх справ;

 • А.І.Яковлєв « Проектний аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності» (№ 1/11-1602 від 11.03.10), Національний технічний університет «ХПІ»;

 • П.Ю.Буряк, С.Д.Смолінська, Н.Б.Татарин « Фінанси» (№ 1/11-1618 від 11.03.10), Львівська державна фінансова академія;

 • В.Г.Ковешніков, В.З.Сікора, В.С.Пикалюк, О.О.Устянський, В.Ю.Ільїн, В.І.Бумейстер, М.В.Погорєлов, Г.Ф.Ткач, Л.Г.Сулім, І.В.Болотна, В.В.Сікора. « Нервова система, органи чуття» (№ 1/11-1637 від 11.03.10), Сумський державний університет;

 • І.А.Зупанець, С.В.Нальотов, Я.Ю.Галаєва та ін. « Фармацевтична опіка» за редакцією І.А.Зупанця, С.В.Нальотова (№ 1/11-1600 від 11.03.10), Національний фармацевтичний університет;

 • В.К.Сирцов, Г.А.Зідрашко, О.Г.Алієва, О.І.Потоцька « Практикум з гістології, цитології та ембріології» (№ 1/11-1604 від 11.03.10), Запорізький державний медичний університет;

 • М.Д.Сахненко, М.В.Ведь, В.В.Штефан, М.М. Волобуєв « Теоретичні основи хімії рідкісних і розсіяних елементів» (№ 1/11-1640 від 11.03.10), Національний технічний університет «ХПІ»;

 • К.А.Чеченя « Практичний курс освоєння сучасної технології гри на гітарі (Гітарні перспективи)» (№ 1/11-1644 від 11.03.10), Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова;

 • В.В.Боковець, С.П.Медецька, І.І.Цаль, А.В.Драбаніч, Л.О.Чорна « Підприємництво» (№ 1/11-1608 від 11.03.10), Вінницький фінансово-економічний університет;

 • Т.З.Герасимів, О.М.Балинська « Проблеми теорії держави і права» (№ 1/11-1598 від 11.03.10), Львівський державний університет внутрішніх справ;

 • О.М.Боярчук, Ж.О.Дзейко, М.І.Карпенко, І.І.Качан, І.М.Коропатник, І.І.Кузьмич, О.Д.Кунець, Н.Г.Макаренко, О.О.Опанасенко, О.П.Петриченко, М.М.Прохоренко, О.М.Сарнавський, В.В.Шульгін «Правова робота в Збройних силах України» (№ 1/11-1492 від 11.03.10), Військовий інститут Київського національного університету імені Т.Шевченка;

 • Н.О.Бондарєва «Стилістика української мови» (№ 1/11-1495 від 11.03.10), Київський національний університет імені Т.Шевченка;

 • А.В.Рабинович « Правове регулювання захисту прав споживачів» (№ 1/11-1649 від 11.03.10), Львівська комерційна академія;

 • І.І.Чубучна, З.О.Гук-Лешневська « Внутрішні хвороби» за редакцією О.М.Радченко (№ 1/11-1634 від 11.03.10), Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького;

 • В.Д.Куроєдова, Н.В.Головко, М.І.Дмитренко « Ортодонтія (збірник тестів та ситуаційних завдань)» (№ 1/11-1651 від 11.03.10), Українська медична стоматологічна академія;

 • І.С.Чекман, О.П.Вікторов, Н.О.Горчаков, І.Ф.Бєленічев,І.А.Мазур, М.І.Загородний, Л.І.Кучеренко, О.В.Матвеєва, І.О.Логвіна, В.П.Яйченя, Н.В.Савченко, Л.В.Журавльова, Н.В.Бухтіярова, С.В.Павлов « Побічні реакції серцево-судинних засобів» (№ 1/11-1653 від 11.03.10), Запорізький державний медичний університет;

 • А.О.Старостіна, А.О.Длігач, Н.В.Богомаз « Економіка зарубіжних країн» (№ 1/11-1620 від 11.03.10), видавництво «Знання»;

 • О.Г.Дейнеко, Л.О.Позднякова, В.О.Котик, О.В.Громова, О.Л.Васильєв, О.М.Череватенко, В.А.Волохов, У.Л.Сторожилова, О.В.Дикань, В.В.Дикань, М.В.Найдьонова, Ю.О.Крихтіна, І.В.Паламарчук, О.В.Семенцова, І.В.Маркова, О.М.Синікова, О.Г.Диколенко « Менеджмент на залізничному транспорті» за редакцією О.Г.Дейнеки та Л.О.Позднякової (№ 1/11-1596 від 11.03.10), Українська державна академія залізничного транспорту;

 • І.О.Соколова, Л.В.Воропаєва, Н.М.Удовиченко, К.В.Скидан, С.І.Герман, Т.В.Томіліна, О.Ю.Стоян, Є.В.Желнін « Економічні питання стоматологічних послуг» (№ 1/11-1646 від 11.03.10), видавництво «Компанія СМІТ»;

 • А.Г.Данилкович « Основи наукових досліджень у вищому навчальному закладі» (№ 1/11-1632 від 11.03.10), Київський національний університет технологій та дизайну;

 • О.М.Ковтун « Правова охорона територій та об’єктів природно-заповідного фонду України» (№ 1/11-1606 від 11.03.10), Академія адвокатури України;

 • О.І.Голубнича, О.Я. Кресан, Д.М.Павкін, Л.М.Киба, О.Т.Купченко, О.Ю.Корницький, О.С.Ніжевська, Т.О.Тимченко, О.В.Шапорєва, І.В.Бровченко, О.В.Бутов « Англійська мова » за редакцією В.Ф.Велівченко (№ 1/11-1610 від 11.03.10), Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;

 • Г.В.Павлов, О.В.Обрубов, О.В.Нікітіна, М.В.Покровський « Мікропроцесорні системи управління резонансними перетворювачами постійної напруги» за редакцією Г.В.Павлова (№ 1/11-1658 від 11.03.10), Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

 • А.В.Зименко « Митне право: аспекти провадження у справах порушення митних правил» (№ 1/11-1639 від 11.03.10), видавництво «Право»;

 • Е.Д.Чихладзе, М.А.Веревічева, Є.І.Галагура, М.О.Ковальов, Л.Б.Кравців, О.В.Опанасенко, А.М.Петров « Основні лінії теорії пружності, поластичності та повзучості» за редакцією Чихладзе Е.Д. (№ 1/11-2080 від 18.03.10), Українська державна академія залізничного транспорту;

 • М.Ф.Дмитриченко, М.М.Дмитрієв, О.М.Папченко, Д.О.Павлюк, І.А.Рутковська « Проектування аеропортів» (№ 1/11-2082 від 18.03.10), Національний транспортний університет;

 • В.І.Орленко, В.В.Орленко « Історія держави і права України» (№ 1/11-2076 від 18.03.10), Київський національний торговельно-економічний університет;

 • В.Л.Рябічев « Видавнича справа та редагування: основи математичних знань» (№ 1/11-2078 від 18.03.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • І.М.Шевченко « Оцінка фізичного та психомоторного розвитку дітей» (№ 1/11-2083 від 18.03.10), Дніпропетровська державна медична академія;

 • С.С.Єрмакова « Довідник з професійно-педагогічної практики майбутнього викладача вищого технічного навчального закладу» (№ 1/11-2077 від 18.03.10), Одеська державна академія будівництва та архітектури;

 • С.І.Юшина « Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Практикум» (№ 1/11-2028 від 17.03.10), Київський університет права НАН України;

 • Л.Ю.Гальчинський, В.О.Капустян « Технології електронної обробки даних в інформаційних системах економіки» (№ 1/11-2081 від 18.03.10), Національний технічний університет України «КПІ»;

 • В.В.Куліш, Н.Л.Козлова, О.Я.Кузнєцова, Г.Є.Марінченко « Фізика для інженерних спеціальностей. Кредитно-модульна система: Модуль 3. Коливання та хвилі. Оптика» та «Фізика для інженерних спеціальностей. Кредитно-модульна система: Модуль 4. Квантова та атомна фізика» (мова англійська) (№ 1/11-2075 від 18.03.10), Національний авіаційний університет .

 • І.С.Полікарпов, Б.Д.Семак, Н.А.Терешкевич та ін.. «Товарознавство. Непродовольчі товари: одягово-взуттєві вироби» (№ 1/11-2074 від 18.03.10), видавництво «Магнолія 2006»;

 • В.О. Крамченкова «Психологія сім’ї» (№1/11-2343 від 24.03.10), Харківський національний педагогічний університет ім.. Г.С. Сковороди;

 • Г.В.Запорожець, М.М.Кучер, Н.Г.Ревенко «Виробничий менеджмент» (№1/11-2325 від 24.03.10), Дніпродзержинський державний технічний університет;

 • Г.Ю.Горенок «Вживання модальних дієслів в англійській мові» (№1/11-2326 від 24.03.10),Дрогобицький державний педагогічний університет ім.. Івана Франка;

 • А.В. Уманець, Т.І. Балакірєва, В.О. Каденко та ін. «Grammar in Use» (№1/11-2327 від 24.03.10), Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка;

 • З.Д. Калініченко «Стратегічне управління підприємством» (№1/11-2317 від 24.03.10), Донецький національний технічний університет;

 • М.А.Погорецький, М.А.Стахівський, О.Ю.Татаров « Наукові досягнення в Україні: кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза» (№1/11-2318 від 24.03.10), Київський національний університет внутрішніх справ ;

-Г.О. Швиданенко, Л.М. Приходько « Оптимізація бізнес-процесів» (№1/11-2314 від 24.03.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

- В.С. Васильченко «Державне регулювання зайнятості» (№1/11-2313 від 24.03.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

 • В.Я. Кардаш, І.А.Павленко, О.К.Шафалюк, Н.В.Василькова « Товарна інноваційна політика» (№1/11-2312 від 24.03.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

 • М.А. Дудля « Промивальні рідини в бурінні» (№1/11-2344 від 24.03.10), Національний гірничий університет;

 • О.М. Варченко, О.В. Шубравська, І.О. Бистрова та ін.. « Логістика: Теорія і практика» (№1/11-2319 від 24.03.10) Міністерство аграрної політики ;

 • В.К. Цапенко, Ю.В. Куц « Основи ультразвукового неруйнівного контролю» (№1/11-2320 від 23.03.10), НТУУ «КПІ»;

 • С.В. Нагорний, Н.Ю. Шраменко « Комерційна робота на автомобільному транспорті» (№1/11-2324 від 24.03.10), Харківський національний автомобільно-дорожній університет;

 • В.С. Лупояд « Типові операції в гінекології» (№1/11-2322 від 24.03.10), Харківський національний медичний університет;

 • О.П. Антонюк, Т.М. Ступницька, Н.М. Купріна, І.Є. Підгорна « Економічний аналіз ( практикум)» (№1/11-2323 від 24.03.10), видавництво « Магнолія-2006»;

 • За ред.. О.О. Бєляєва « Соціально- економічна безпека» (№1/11-2311 від 24.03.10), Київський національний економічний університет ім.. Вадима Гетьмана;

 • І.Т. Матасар, В.І.Ципрян, І.П Колеснікова та ін.. « Гігієна стоматологічних закладів» (№1/11-2321 від 24.03.10), Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця;

 • В.В. Конопльов « Адміністративне право України» (№1/11-2316 від 24.03.10), Автономна республіка Крим, Міністерство освіти і науки України;

 • З.М. Митник « Доказова медицина у спектрі наукової медичної інформації» (№1/11-2315 від 24.03.10) Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця;

 • К.М. Косенко, А.О. Седлецька, П.Д. Рожко та ін. «Терапевтична стоматологія (самостійна робота студентів)» (№1/11-2381 від 24.03.10), Одеський державний медичний університет;

 • Л.М. Князькова, О.С.Туренко, І.В.Іванов та ін. «Історія держави і права зарубіжних країн» (№1/11-2516 від 29.03.10), Донецький юридичний інститут;

 • Т.М. Вахонева, І.О. Ізарова, Н.В. Павловська « Римське приватне право» (№1/11-2501 від 29.03.10), Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці;

 • М.О. Клименко, А.М. Рокочинський, О.О. Бєдункова, Є.З. Маланчук, Р.В. Жомирук, С.Ю. Громченко « Утилізація твердих побутових відходів» (№1/11-2484 від 29.03.10), Український державний університет водного господарства та природокористування;

 • В.Т. Нор, Н.П. Анікіна, Н.Р. Бобечко « Судові та правоохоронні органи України» за ред. В.Т. Нора (№1/11-2504 від 29.03.10), ТОВ « Видавничий дім «Ін Юре»»;

 • Е.В. Суслін « Румунська мова для курсантів-прикордонників» (№1/11-2493 від 29.03.10), Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького;

 • Г.В. Мамонова, О.М. Шимпф « Англо- український, українсько- англійський словник-довідник математичних термінів» (№1/11-2494 від 29.03.10), Національний університет державної податкової служби України;

 • О.М. Мироненко, В.П. Горбатенко « Історія вчень про державу і право» (№1/11-2512 від 29.03.10), Інститут держави і права імені В.М. Корецького;

 • Т.П. Гармаш « Основи екологічної токсикології» (№1/11-2488 від 29.03.10), Полтавський національний технічний університет;

 • Ю.В. Іщенко, В.М. Столбовий, В.П. Чабан та ін. « Митне право України» (№1/11-2505 від 29.03.10), видавництво « ЮРІНКОМ ІНТЕР»;

 • К.А. Сологор, Я.А. Омельковець « Основи зоогеографії» (№1/11-2480 від 29.03.10), Волинський національний університет ім. Лесі Українки;

 • Р.Я. Лемик, С.В. Сеник « Цивільне процесуальне право» (№1/11-2502 від 29.03.10), Львівський національний університет ім. Івана Франка;

 • Ю.І. Буріменко, О.В. Сінявський « Елементи теорії ймовірностей, математичної статистики та випадкових процесів» (№1/11-2491 від 29.03.10), Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова;

 • С.М. Лепех « Сімейне право України» (№1/11-2503 від 29.03.10), Львівський національний університет ім. Івана Франка;

 • Ю.І. Буріменко, О.В. Сінявський, А.Ю. Щуровська «Математичне програмування з розв’язуванням задач на комп’ютері» (№1/11-2490 від 29.03.10), Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова;

 • Г.В.Боярка, С.М. Гусаров, Л.М. Маніна та ін. «Правнича лінгвістика» (№1/11-2482 від 29.03.10), Академія управління Міністерства внутрішніх справ України;

 • І.Т. Матасар « Hygienic and Epidemiological Demands for Dental Clinics» (№1/11-2393 від 25.03.10), Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця;

 • М.З. Паска « Технологія тваринних жирів» (№1/11-2475 від 29.03.10), Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького;

 • О.М. Жданова, М.М. Линець, Л.Я.Чеховська та ін. « Фізична рекреація» кер. авт. кол. Є.Н. Приступа (№1/11-2434 від 25.03.10), Львівський державний університет фізичної культури;

 • за ред. М.О. Перестюка « Збірник задач підвищеної складності з курсу «Диференціальні рівняння», (№1/11-2422 від 25.03.10), Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;

 • І.Я. Пінчук, В.В. Чайковська, Л.А. Стандюк та ін. « Актуальні питання геронтопсихіатрії» (№1/11-2397 від 25.03.10), Національна медична академія ім. П.Л. Шупика;

 • Л.Р. Грицаєнко, В.Ф. Гаєвий, Г.О. Ганова та ін. « Підтримання прокурором державного обвинувачення» (№1/11-2417 від 25.03.10), Національна академія прокуратури України;

 • За ред. К.Н. Ткачука, В.В. Зацарного «Охорона праці та промислова безпека» (№1/11-2439 від 25.03.10), видавництво « Лібра»;

 • В.Д. Жван « Технологія будівельного виробництва у житлово- комунальному господарстві» (№1/11-2447 від 25.03.10), Харківська національна академія міського господарства;

 • Ю.П. Чала « Практикум з перекладу англійських фразових дієслів» (№1/11-2446 від 25.03.10), видавництво « Освіта України»;

 • О.В. Заставецька, Д.О. Зорін, В.М. Триснюк « Географічна, екологічна та туристична практики у Дністровському каньйоні» (№1/11-2445 від 25.03.10), Тернопільський національний педагогічний університет;

 • М.О. Шутова « Лексикологія сучасної англійської мови» (№1/11-2442 від 25.03.10), Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова;

 • О.О. Жихарева « Практичний курс англійської мови для бізнесу і менеджменту» (№1/11-2440 від 25.03.10), Київський національний лінгвістичний університет;

 • Л.С. Тупчієнко « Політологія» (№1/11-2436 від 25.03.10), Національний авіаційний університет;

 • Л.П. Швець, Н.І. Доберчак « Економіка виробництва» (№1/11-2465 від 25.03.10), видавництво « Новий світ - 2000»;

 • О.П. Сагайдак «Дипломатичний протокол та етикет» (№1/11-2413 від 25.03.10), видавництво « Знання»;

 • О.С. Заячківська, О.І. Чупашко «Test Tasks from Medical Physiology. Manual for Independent Work» (№1/11-2391 від 25.03.10), видавництво « МЕДИЦИНА»;

 • О.Л. Голубенко, М.А. Касьянов, О.М. Гунченко « Охорона праці у машинобудівному виробництві» (№1/11-2402 від 25.03.10), Східноукраїнський національний університет;

 • Л.М. Білас « Mastering English Grammar» (№1/11-2404 від 25.03.10), Київський національний університет ім. Т.Шевченка;

 • Л.В. Нападовська « Управлінський облік», 2 –ге видання (№1/11-2415 від 25.03.10), Київський національний торговельно- економічний університет;

 • Н.С. Бушуєва, Ю.Ф. Ярошенко, Р.Ф. Ярошенко « Управління проектами та програмами організаційного розвитку» (№1/11-2431 від 25.03.10), Київський національний університет будівництва та архітектури;

 • Я.І. Кравець « Сорабістичні студії: Україна, Франція, Бельгія» (№1/11-2409 від 25.03.10), Львівський національний університет ім. Івана Франка;

 • Т.О. Карнаух « Комбінаторика» (№1/11-2427 від 25.03.10), Київський національний університет ім. Т.Шевченка;

 • Д.Я. Хусаїнов, І.В. Грицай « Диференціальні рівняння» (№1/11-2429 від 25.03.10, Київський національний університет ім. Т.Шевченка;

 • В.В. Городецький, Я.М. Дрінь, М.І. Нагнибіда «Узагальнені функції. Методи розв’язування задач» (№1/11-2419 від 25.03.10), Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича;

 • М.В. Стасик, О.О. Стадніченко, Н.А. Грозовська , В.М. Ткачук «Українська мова професійного спрямування ( теорія і практика)» (№1/11-2406 від 25.03.10), Запорізький національний університет;

 • А.Я. Середницька, З.Й. Куньч «Українська мова за професійним спрямуванням» (№1/11-2400 від 25.03.10), видавництво « Знання»;

 • М.М. Авраменко «Ділова англійська мова» (№1/11-2342 від 24.03.10), Національний університет біоресурсів і природокористування;

 • О.С. Кучик, О.А. Заяць «Зовнішня політика України» (№1/11-2410 від 25.03.10), видавництво « Знання»;

 • Я.С. Бондаренко, В.М. Турчин, Є.В. Турчин «Теорія ризику в страхуванні. Основні поняття , приклади, задачі» (№1/11-2424 від 25.03.10), Дніпропетровський національний університет;

 • В.А. Яблонський, О.В. Яблонська « Методи наукових досліджень у тваринництві та ветеринарній медицині» (№1/11-2682 від 01.04.10), Міністерство аграрної політики;

 • П.М. Цибульов, П.В. Солошенко, Л.О. Цибульська «Економіка інтелектуальної власності» (№1/11-2681 від 25.03.10), Приазовський державний технічний університет;

 • О.Ю. Табачніков, О.І. Бабюк, Ц.Б. Абдряхимова, Л.А. Гашкова «Основи клінічної психології» (№1/11-2510 від 29.03.10), Донецький національний медичний університет ім. М.Горького;

 • К.В. Коляденко, О.О. Притуло, Г.А. Вінцерська та ін. « Dermatology and venereology» (№1/11-2509 від 29.03.10), Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського;

 • В.П. Подольська, І.В. Каліновська «Тестовий контроль з актуальних питань з акушерства», (№1/11-2389 від 25.03.10), Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України;

 • В.В. Іващенко, Є.Р.Балацький, В.С. Ковальчук та ін. «Догляд за хірургічними хворими» (№1/11-2500 від 29.03.10), Донецький національний медичний університет;

 • І.В. Сухіна, К.Є. Голубов, Р.А. Абдряхимов « Травма органу зору» (№1/11-2506 від 29.03.10), Донецький національний медичний університет ім. М.Горького;

 • О.І. Дядик, І.І. Здиховська, О.Л. Стулікова та ін. «Актуальні проблеми внутрішніх хвороб: Інфекції нирок і сечової системи» (№1/11-2489 від 29.03.10), Донецький національний медичний університет;

 • В.М. Благодаров, О.Г. Рудницька, В.В. Вербицький та ін. « Спеціальна патоморфологія» (№1/11-2498 від 29.03.10), Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця;

 • О.В. Крайдашенко, М.П. Красько, Р.В. Стець «Клінічна фармакологія проти інфекційних лікарських засобів» (№1/11-2507 від 29.03.10), Запорізький національний медичний університет;

 • А.В. Чурілов, Л.І. Бутіна, С.О. Джеломанова та ін. « Патологічне акушерство» (№1/11-2487 від 29.03.10), Донецький національний медичний університет;

 • О.О.Базалук, Н.Ф. Юхименко « Філософія освіти» (№1/11-2525 від 29.03.10), видавництво « Кондор»;

 • А.Ф. Алексєев, В.Г. Єзан « Теорія та методика спортивної боротьби» (№1/11-2497 від 29.03.10), Харківська державна академія фізичної культури;

 • Т.І. Фотіна, А.В. Березовський, М.В. Розпутній та ін. «Загальна та ветеринарна медицина» (№1/11-2515 від 29.03.10), Сумський національний аграрний університет;

 • Г.І. Балюк, О.Ю. Кронда, О.В. Сушик « Правові засади забезпечення радіаційної безпеки» (№1/11-2481 від 29.03.10), Київський національний університет ім. Т.Шевченка;

 • Л.К. Гливінська «Сучасна українська мова. Орфоепія» (№1/11-2511 від 29.03.10), Київський національний університет ім. Т.Шевченка;

 • Т.В. Грошко, Т.В. Черненко «Вік живи, вік навчайся» (№1/11-2478 від 29.03.10), Буковинська державна фінансова академія;

 • О.Є. Поморцева, В.П. Степанов « Комп’ютерні засоби в економіці та підприємництві. Розробка та управління проектами» (№1/11-2483 від 29.03.10), Харківський національний економічний університет;

 • О.Ф. Деменко, П.О. Демчук, В.І. Зелений та ін. «Міжнародні відносини та євроатлантична інтеграція» (№1/11-2496 від 29.03.10), Національна академія оборони України;

 • В.П. Нестеренко « Експертиза предметів і атрибутів: Геральдика.» (№1/11-2492 від 29.03.10), Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв;

 • М.Ф. Дмитриченко, Б.В. Шапошніков, Р.Г. Мнацаканов та ін. « Фізико- хімічні основи металургії» (№1/11-2513 від 29.03.10), Національний транспортний університет;

 • А.В. Чурілов, Л.І. Бутіна « Кесарів розтин в сучасному акушерстві» (№1/11-2486 від 29.03.10), Донецький національний медичний університет;

 • В.М. Улізько « Настільний теніс в системі фізичного виховання» (№1/11-2476 від 29.03.10), Івано- Франківський національний технічний університет нафти і газу;

 • О.Б. Головко « Espana y su Lengua» (№1/11-2477 від 29.03.10), Севастопольський національний технічний університет;

 • Г.В. Шевцова « Історія японської архітектури і мистецтва» (№1/11-2499 від 29.03.10), Київський національний університет будівництва і архітектури;

 • О.В. Лисенко « Аналіз банківської діяльності» (№1/11-2495 від 29.03.10), Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

КВІТЕНЬ

 • С.С.Черниш «Економічний аналіз» (№1/11-2803 від 02.04.10), Тернопільський національний економічний університет;

 • В.М. Глібко, О.П. Бущан «Судова бухгалтерія» (№1/11-2800 від 02.04.10), видавництво « Право»;

 • За ред. Г.В. Назарової « Економіка праці та соціально - трудові відносини» (№1/11-2799 від 02.04.10), видавництво « Знання»;

 • Л.О. Познякова, О.Г. Дейнека, М.Д. Жердев ін. « Економіка залізничного транспорту» (№1/11-2808 від 02.04.10), Українська державна академія залізничного транспорту;

 • Є.В. Мних, Н.С. Барабаш « Фінансовий аналіз» (№1/11-2779 від 02.04.10), Київський національний торговельно- економічний університет;

 • В.І. Штанько, Чорна Н.В., Т.Г. Авксентьєва, Л.А. Тіхонова «Політологія: кредитно–модульний курс» (№1/11-2790 від 02.04.10), Харківський національний університет радіоелектроніки;

 • О.В. Мазепова « Перська мова: розмовний практикум» (№1/11-2786 від 02.04.10), Інститут філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;

 • П.Ф. Олексенко, В.В. Коваль, Г.М. Розорінов, Г.О. Сукач « Теоретичні основи завадостійкого кодування» за ред. В.Ф. Мачуліна (№1/11-2775 від 02.04.10), видавництво « Наукова думка»;

 • Л.Г. Медвідь « Облік в банках» (№1/11-2804 від 02.04.10), видавництво « Магнолія- 2006»;

 • П.С. Тютюнник, О.О. Сотнікова, Г.М. Стародубова та ін. « Бухгалтерський облік: Практикум для самостійного вивчення курсу. Частина 1. Частина 2» за заг. ред. П.С. Тютюнника (№1/11-2780 від 02.04.10), Харківський національний економічний університет;

 • В.В. Чугунов « Діагностика психотерапії та психотерапевтичний діагноз» (№1/11-2794 від 02.04.10), Харківська медична академія післядипломної освіти;

 • Н.В. Барна, В.Д. Ісаєв, Т.В. Лугуценко « Філософія наукового пізнання» (№1/11-2788 від 02.04.10), Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля;

 • Т.В. Футало, Р.А. Крамченко, В.М. Сукульський « Податковий менеджмент» (№1/11-2769 від 02.04.10), видавництво « Академвидав»;

 • Т.С. Пічугіна, О.В.Мірошник, С.В. Шубіна « Фінансовий аналіз у схемах і таблицях» (№1/11-2764 від 02.04.10), видавництво « Новий світ 2000»;

 • Г.М. Азаренкова « Аналіз моделювання і управління ризиком( в схемах та прикладах)» (№1/11-2766 від 02.04.10), видавництво « Новий Світ 2000»;

 • Л.М. Перович, Ю.П. Губар « Оцінка нерухомості» (№1/11-2772 від 02.04.10), Національний університет « Львівська політехніка»;

 • Є.Г. Аляєв « Політологія» (№1/11-2789 від 02.04.10), Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка;

 • В.С. Майборода, М.М. Бобіна, Т.В. Лоскутова, Н.В. Мініцька « Основи механіки руйнування» (№1/11-2785 від 02.04.10), Національний технічний університет України «КПІ»;

 • А.Г. Сорочан « Сигнали та процеси в радіотехніці» (№1/11-2777 від 02.04.10), Донецький національний технічний університет;

 • О.О. Прутська, О.А. Сьомченков, Л.І. Губанова та ін. « Управління державним боргом» (№1/11-2798 від 02.04.10), Київський національний торговельно – економічний університет;

 • О.Г. Баранов « Інституціональна економіка» (№1/11-2806 від 02.04.10), Севастопольський національний технічний університет;

 • О.А. Фрадинський « Основи оподаткування» (№1/11-2784 від 02.04.10), видавництво « Новий Світ - 2000»;

 • Р.М. Воронко, Р.В. Крохта, С.Д. Любенко, І.І. Стеців « Контроль в бюджетних установах» (№1/11-2802 від 02.04.10), Львівська комерційна академія;

 • Є.В. Магда, В.М. Павленко, Н.І. Шевченко « Історія міжнародних відносин під час Другої світової війни ( 1939- 1945 роки)» (№1/11-2774 від 02.04.10), Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;

 • А.О. Голошубова « Іміджологія» (№1/11-2773 від 02.04.10), Одеський національний морський університет;

 • А.М. Басинський « Формування самоконтролю в методиці самостійних занять фізичними вправами для майбутніх юристів - правознавців» (№1/11-2795 від 02.04.10), Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ;

 • О.О. Шишкін, В.А. Ковальчук, О.П. Хільченко, О.О. Шишкіна « Управління якістю будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» (№1/11-2770 від 02.04.10), Криворізький технічний університет;

 • Т.М. Басюк, Н.О. Думанський, О.В. Пасічник « Основи інформаційних технологій» (№1/11-2778 від 02.04.10), видавництво « Новий Світ- 2000»;

 • за ред. А.М. Мороза « Банківські операції» (№1/11-2807 від 02.04.10), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

 • А.В. Череп, В.З. Бугай, Є.Л. Білий, А.В. Бугай « Аналіз інвестиційних проектів» (№1/11-2783 від 02.04.10), видавництво « Кондор»;

 • Ю.О. Венгерцев, В.Ю. Худолей, С.В. Ковтун « Технологія зберігання та розподілу нафти і нафтопродуктів» (№1/11-2771 від 02.04.10), Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Юрія Бугая;

 • Ю.А. Сагайдак, Т.В. Харченко « Економіка інноваційного підприємства: практикум» (№1/11-2765 від 02.04.10), Інститут інтелектуальної власності і права;

 • А.С.Бондар «Менеджмент рекреаційно-оздоровчої роботи» (№1/11-2813 від 02.04.10), Харківська державна академія фізичної культури;

 • А.С.Пазенок «Права та свободи людини і громадянина (компаративістський аналіз: законодавство Німеччини – України)» (№1/11-2792 від 02.04.10), Київський університет туризму, економіки і права;

 • Р.В.Яковенко «Національна економіка» (№1/11-2796 від 02.04.10), Кіровоградський національний технічний університет;

 • В.С.Котковський, О.В.Нєізвєстна «Банківські операції» (№1/11-2797 від 02.04.10), видавництво «Кондор»;

 • Н.Д.Чала, Л.В.Лазоренко «Бюджетна система» (№1/11-2763 від 02.04.10), видавництво «Знання»;

 • М.В.Чабанна «Політичні партії та партійні системи» (№1/11-2787 від 02.04.10), Національний університет «Києво-Могилянська академія»;

 • М.М.Семко, М.М.Пискун, Т.М.Задорожня, О.А.Ярова «Математика для економістів (заочна форма навчання) (№1/11-2767 від 02.04.10), Національний університет державної податкової служби України;

 • О.І.Зюкова «Технології маркетингових досліджень» (№1/11-2805 від 02.04.10), видавництво «Магнолія 2006»;

 • А.Ф.Гойко, К.В.Ізмайлова, О.С.Гриценко, Ю.О.Гриценко, О.Ю.Бєлєнкова «Складання кошторисної документації за допомогою укрупнених показників» (№1/11-2781 від 02.04.10), Київський національний університет будівництва і архітектури;

 • І.Л.Литовченко «Інтернет-маркетинг» (№1/11-2809 від 02.04.10), Одеський державний економічний університет;

 • С.Л.Няньковський, Г.В.Булак, Л.П.Дедишин, О.С.Івахненко «Найбільш поширені соматичні захворювання у педіатрії: патологія дітей раннього віку, гастроентерологія та кардіоревматологія» (№1/11-2810 від 02.04.10), Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького;

 • І.В.Кочіна, О.М.Акулова «Діяльність Державної служби медицини катастроф України з протидії біологічному, хімічному та ядерному тероризму» (№1/11-2793 від 02.04.10), Запорізька медична академія післядипломної освіти;

 • Т.І.Вірченко «Формування духовності студентів вищих навчальних закладів на засадах української ментальності» (№1/11-2791 від 02.04.10), Криворізький економічний інститут;

 • А.Й.Наконечний, Р.А.Наконечний, В.А.Павлиш «Цифрова обробка сигналів» (№1/11-2776 від 02.04.10), Національний університет «Львівська політехніка»;

 • С.К.Рамазанов, Н.О.Рязанцева, Т.В. Ляшенко, Е.К. Мусаєва, В.Ю. Припотень « Математичні моделі в менеджменті та маркетингу» (№1/11-2782 від 02.04.10), Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля;

 • Л.В. Балабанова, В.В. Холод, І.В. Балабанова « Маркетинг підприємства» (№1/11-2768 від 02.04.10), Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган- Барановського;

 • О.С. Проценко, Н.О. Ремньова, С.О. Шерстюк, О.М. Плітень, Р.В. Сидоренко «Загальна патоморфологія» (№1/11-2812 від 02.04.10), Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна;

 • Є.В. Громов « Комп’ютерне документознавство» (№1/11-2760 від 02.04.10), Українська інженерно- педагогічна академія;

 • В.І. Жигірь, О.А. Чернєга « Професійна педагогіка» (№1/11-2762 від 02.04.10), Бердянський державний педагогічний університет;

- Т.В. Слива « Ассоциативно- семантическая группа как форма парадигматической организации лексики( на материале названий сезонов в русском языке)» (№1/11-2757 від 02.04.10), Національний педагогічний університет ім.;

 • В.В. Гебеш, Ю.О. Сухов, М.В. Окружнов та ін.. «Інфекційні хвороби» за ред. Ю.О. Сухова (№1/11-2904 від 08.04.10), Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика;

 • Ю.С. Васейко « Практичний курс польської мови» (№1/11-2891 від 08.04.10), Волинський національний університет імені Лесі Українки;

 • О.В. Антоненко, Ї. Гасіл, Г.Гасілова та ін. « Культура чеського народу – традиції та сучасність» (№1/11-2894 від 08.04.10), Львівський національний університет імені Івана Франка;

 • За ред.. О.З. Ватаманюка « Економічна теорія: практикум( тести і задачі)» (№1/11-2908 від 08.04.10), Львівський національний університет імені Івана Франка;

 • А.Г. Ніколенко « English Practice» (№1/11-2921 від 08.04.10), Національний університет біоресурсів і природокористування;

 • О.С. Роїк, Н.І. Усенко «Фізична хімія». Частина 1. «Основи термодинаміки» (№1/11-2915 від 08.04.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • Д.І. Заболотний, Ю.В. Мітін, С.Б. Безшапочний, Ю.В. Дєєва « Оториноларингологія» за ред.. Д.І. Заболотного, Ю.В. Мітіна (№1/11-2899 від 08.04.10), видавництво « Медицина»;

 • В.М. Руденко «Математична статистика» (№1/11-2918 від 08.04.10), Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету;

 • І.П. Андрощук, І.В. Андрощук, О.В. Пиріжок « Логіко- структурні схеми з декоративно–прикладного мистецтва» (№1/11-2997 від 08.04.10), Хмельницький національний університет;

 • Т.А. Омельченко «Фортепіанний акомпанемент в інструментальних творах українських композиторів» (№1/11-2896 від 08.04.10), Національна музична академія України імені П.І.Чайковського;

 • Г.І. Зеленін, М.В. Романенко «Розвиток навичок усного мовлення з німецької мови» (№1/11-2920 від 08.04.10), Українська інженерна педагогічна академія;

 • М.Ф. Бондаренко, М.М. Биков, М.І. Дзюбенко та ін. « Квантові прилади та пристрої з використанням ЕОМ для дослідження і аналізу» (№1/11-2900 від 08.04.10), Харківський національний університет радіоелектроніки;

 • Д.С. Коробейнікова, Л.В. Дорофеєва «Німецька мова» (№1/11-2892 від 08.04.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • Н.І. Конюхова «Німецька мова для майбутніх менеджерів» (№1/11-2893 від 08.04.10), Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського;

 • Ф.В. Моцний «Лекції з теорії ймовірностей» (№1/11-2917 від 08.04.10), Національна академія статистики, обліку та аудиту;

 • М.В. Денисенко, О.Л. Красиковський, В.В. Осідак, Ю.А. Яременко « Tourism: Vital Elements of Global Tourism and Popular Holiday Destinations in Ukraine» (№1/11-2922 від 08.04.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • В.Л. Дзюба, І.В. Волков « Лазерні і електронні пучки в матеріалообробці» (№1/11-2916 від 08.04.10), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;

 • М.Г. Безпарточний, О.В. Березін « Стратегія підприємства» (№1/11-2909 від 08.04.10), видавництво « Ліра-К»;

 • Д.Фрайхофф, О.В. Бекетова « Ринкова економіка / німецька економічна мова» (№1/11-2926 від 08.04.10), Національна академія державного управління при Президентові України;

 • І.І. Савенкова «Клінічна психологія» (№1/11-2907 від 08.04.10), Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки;

 • Н.О. Фучаджи, Л.М. Кюрчева «Практикум по основам розрахунку конструкційних елементів обладнання харчової промисловості» (№1/11-2914 від 08.04.10), Таврійський державний агротехнологічний університет;

 • В.М. Ковбасенко, Р.Й. Кравців, В.М. Гострик « Сучасні методи контролю якості продукції тваринництва в процесі виробництва» за ред. В.М. Ковбасенка (№1/11-2905 від 08.04.10), Одеський державний аграрний університет;

 • Т.М. Артюх, Л.В. Черняк, О.І. Сім’ячко, І.В. Григоренко « Ювелірні товари та побутові годинники» (№1/11-2910 від 08.04.10), Київський національний торговельно- економічний університет;

 • Р.С. Білик, Р.Р. Білик «Міжнародний менеджмент» (№1/11-2911 від 08.04.10), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

 • В.К. Кіптенко «Менеджмент туризму» (№1/11-2927 від 08.04.10), видавництво « Знання»;

 • М.Й. Хорунжий « Аграрна політика» (№1/11-2912 від 08.04.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

 • С.О. Силантьев « Менеджмент похідних фінансових інструментів» (№1/11-2913 від 08.04.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

 • О.В. Борисова « Практика перекладу з другої мови ( англійської)» (№1/11-2898 від 08.04.10), видавництво « Освіта України»;

 • Л.Ф. Когут, З.З. Коржак, Г.Ф. Проців та ін. « Німецько –український та українсько- німецький словник- довідник студента» (№1/11-2895 від 08.04.10), Івано- Франківський національний технічний університет нафти і газу;

 • Г.Е. Гронтковська, А.Ф. Косік « Макроекономіка. Практикум» (№1/11-2924 від 08.04.10), Національний університет водного господарства та природокористування;

 • В.Р. Кулінченко, І.В. Дубковецький, О.М. Деменюк «Гідравліка, гідравлічні машини та гідропневмопривод. Частина 1. Гідравліка і гідравлічні машини» (№1/11-2919 від 08.04.10), Національний університет харчових технологій;

 • А.Г. Хоронжий «Соціальне управління» (№1/11-2925 від 08.04.10), видавництво « Магнолія- 2006»;

 • Т.В. Іванишин, С.С. Мазепа «Основи автоматики та автоматизації виробничих процесів лісових і деревообробних підприємств» (№1/11-2906 від 08.04.10), видавництво « Магнолія- 2006»;

 • Т.М. Артюх, М.М. Назимка, О.Я. Боровников « Пробірний контроль. Методи аналізу дорогоцінних металів» (№1/11-3034 від 08.04.10), Київський національний торговельно- економічний університет;

 • В.С. Дідковський, М.В. Дідковська, А.М. Продеус « Комп’ютерна обробка акустичних сигналів» (№1/11-3036 від 08.04.10), Національний технічний університет України « КПІ»;

 • за заг. ред. В.А. Манжоли « Міжнародні відносини та світова політика, 1945- 1991 рр.» (№1/11-3039 від 08.04.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • Н.Л. Білик «Історія хорватської культури. Від початків до кінця II тисячоліття» (№1/11-3044 від 08.04.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • Ю.В. Орловська, Г.В. Дугінець, П.О. Фісуненко, О.А. Варламова « Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств» (№1/11-3020 від 08.04.10), Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;

 • В.І. Левченко, В.І. Головаха, І.П. Кондрахін та ін. « Методи лабораторної діагностики хвороб тварин» (№1/11-1473 від 08.04.10), Міністерство аграрної політики України;

 • І.С. Орлова « Термінознавство» (№1/11-3040 від 08.04.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • І.М. Мацюк, Е.М. Шляхов, К.А. Зіборов « Кінематичне і динамічне дослідження плоских важільних механізмів» (№1/11-3027 від 08.04.10), Національний гірничий університет;

 • І.В. Яценко, І.Л. Цивірко, А.М. Труш та ін. « Ветеринарно- санітарна експертиза рослинних харчових продуктів» за ред. І.В Яценка (№1/11-3032 від 08.04.10), Харківська зооветеринарна академія;

 • О.М. Савчук «Вагонний парк» (№1/11-3030 від 08.04.10), Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна;

 • І.В. Яценко, А.М. Труш « Тлумачний словник термінів ветеринарно- санітарної експертизи та судової ветеринарної медицини» (№1/11-3029 від 08.04.10), Харківська державна зооветеринарна академія;

 • О.М. Белянський « Короткочасний рисунок. Майстер- клас» (№1/11-3049 від 08.04.10), Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури;

 • І.В. Яценко, О.М. Якубчак, Р.І. Білик, В.В. Кам’янський « Організаційні та процесуальні основи судово- ветеринарної експертизи в Україні» (№1/11-3028 від 08.04.10), Харківська державна зооветеринарна академія;

 • І.В. Яценко, А.М. Труш, Н.Ю. Югай, М.О. Дегтярьов та ін. « Експрес- довідник з ветеринарно- санітарної експертизи у запитаннях та відповідях» (№1/11-3027 від 08.04.10), Харківська державна зооветеринарна академія;

 • Ю.О. Царьов, Д.А. Купрієнко « Засоби візуального спостереження охорони державного кордону» (№1/11-2954 від 09.04.10), Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;

 • О.В. Ткаченко, А.М. Бабченко, О.В. Гаращук та ін. « Організація, аналіз та управління господарською діяльністю» (№1/11-3022 від 08.04.10), Дніпропетровський університет економіки і права;

 • С.С.Єрошин, В.В. Стратілов « Розрахунок і конструювання механізмів спеціального технологічного обладнання» (№1/11-3033 від 08.04.10), Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля;

 • А.М. Поперечний, В.О. Потапов, В.Г. Корнійчук « Моделювання процесів і обладнання харчових виробництв» (№1/11-3023 від 08.04.10), Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган- Барановського;

 • Л.М. Буценко, Ю.М. Пенчук, Т.П. Пирог « Технології мікробного синтезу лікарських засобів» (№1/11-3050 від 08.04.10), Національний університет харчових технологій;

 • Л.П. Сергієнко « Практикум з психогенетики» (№1/11-3054 від 13.04.10), Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини « Відкритого міжнародного університету розвитку людини « Україна»»;

 • А.В. Станько « В.А. Моцарт. 4 Літанії. Арії та квартети в перекладі для фортепіано» (№1/11-3038 від 13.04.10), Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка;

 • В.М. Андрієнко, Р.В. Ліходід, В.І.Томенко « Пожежна безпека дошкільних та навчальних закладів» (№1/11-3031 від 13.04.10), Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля;

 • О.А. Брона, Л.В. Сологуб, О.Я. Цурковський « Англійська мова» (№1/11-3037 від 13.04.10), Львівський національний університет імені Івана Франка;

 • С.І. Мельничук, Н.Л. Кулинин « Методи та алгоритми обчислень» (№1/11-3035 від 13.04.10), ПВНЗ « Галицька академія»;

 • Н.В. Мережко, Н.К. Зіміна, С.О. Сіренко, О.І Сім’ячко « Матеріалознавство і технологія матеріалів» (№1/11-3025 від 13.04.10), Київський національний торговельно- економічний університет;

 • Л.А. Дем’янюк « Розвиток навичок наукового мовлення» (№1/11-3043 від 13.04.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • В.М. Курганський, І.В. Тішаєв « Електричні та електромагнітичні методи дослідження свердловин» (№1/11-3059 від 13.04.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • М.І. Лобанов, Т.А. Маркіна, І.В. Колокольчикова та ін. « Аграрний маркетинг» за ред. М.І. Лобанова, Т.А. Маркіної (№1/11-3021 від 13.04.10), Міністерство аграрної політики України;

 • Є.О. Ланченко, М.М. Тимошенко « Економіка праці і соціально- трудові відносини» (№1/11-3065 від 13.04.10), Житомирський національний агроекологічний університет;

 • О.Е. Лубенченко « Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики» (№1/11-3019 від 13.04.10), Донбаський державний технічний університет;

 • А.І. Березняков, К.А. Нємець « Фізика землі» (№1/11-3047 від 13.04.10), Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна;

 • Ноздріна Л.В., Полотай О.І., Ящук В.І. «Управління проектами» (№1/11-3063 від 13.04.10), Львівська комерційна академія;

 • В.С. Пінішко, О.В. Рудницька « Ціно- і тарифоутворення у питаннях і відповідях» (№1/11-3060 від 13.04.10), видавництво « Магнолія- 2006»;

 • Н.О. Гура « Облік видів економічної діяльності» (№1/11-3062 від 13.04.10), видавництво « Знання»;

 • О.Н. Сохацька «Фінансовий інжиніринг» (№1/11-3057 від 13.04.10), Тернопільський національний економічний університет;

 • М.Я. Кузьменко, М.В. Бурмістр, Ю.М. Кобельчук «Технологія виробництва високомолекулярних сполук» (№1/11-3026 від 13.04.10), Український державний хіміко- технологічний університет;

 • Р.А. Козлов, Т.М. Макарова « Формування етико- духовних цінностей студентів на матеріалі української драматургії кін. XIX- поч. XX ст.» (№1/11-3048 від 19.04.10), Криворізький державний педагогічний університет;

 • М.В.Моклиця «Вступ до літературознавства» (№1/11-3045 від 13.04.10), Волинський національний університет імені Лесі Українки;

 • І.В.Завгородній, Г.О.Сирова, Н.М.Ткачук та ін. «Медична хімія» за редакцією І.В.Завгороднього, Г.О. Сирової (№1/11-3051 від 13.04.10), Харківський національний медичний університет;

 • А.М. Біловол, С.Г. Ткаченко « Медична косметологія» (№1/11-3055 від 13.04.10), Харківський національний медичний університет;

 • І.В. Завгородній, Г.О. Сирова, Є.Р. Грабовецька та ін. « Medical Chemistry» (№1/11-3053 від 13.04.10), Харківський національний медичний університет;

 • А.Е. Багрій, О.Л. Стулікова, І.І. Здиховська, О.О. Дядик « Системний червоний вовчак» за ред. О.І. Дядика (№1/11-3052 від 13.04.10), Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;

 • В.Г. Марченко, І.Б. Савицька, Б.С. Федак « Основні синдроми ураження нервової системи при невідкладних станах» (№1/11-3056 від 13.04.10), Харківська медична академія післядипломної освіти;

 • Т.А. Писаревська « Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці» (№1/11-3064 від 13.04.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

 • кер. авт. кол. В.Ю. Крушинський « Міжнародні відносини та світова політика, 1945-1991рр.» (№1/11-3039 від 13.04.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • О.В. Зайцев « Гроші та кредит. Лекційне викладення» (№1/11-3061 від 13.04.10), Сумський державний університет;

 • З.І. Галушка, В.О. Соболєв, І.І. Мазур « Економічна нобелелогія» (№1/11-3018 від 13.04.10), Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича;

 • Х.В. Бурштинська, С.А. Станкевич « Аерокосмічні знімальні системи» (№1/11-3058 від 13.04.10), Національний ун-т «Львівська політехніка»;

 • М.В. Галій- Моравська « Духовні твори з репертуару Марії Галій» (№1/11-3042 від 13.04.10), Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка;

 • Р.П. Шологон « Фізична реабілітація при захворюваннях сечовивідної системи» (№1/11-3041 від 13.04.10), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;

- Л.С.Ямпольський, Б.П.Ткач, О.І.Лісовиченко «Системи штучного інтелекту в плануванні, моделюванні та управлінні» (№1/11-3213 від 16.04.10), Міжрегіональна академія управління персоналом;

- М.Я.Кузьменко, М.В.Бурмістр, Ю.М.Кобельчук «Основи проектування будівництва і пожежної безпеки у виробництві та переробці полімерів і деревних плит» (№1/11-3196 від 16.04.10), Український державний хіміко-технологічний університет;

- В.Г.Нефедов, А.М.Кваша, Н.Г.Банник «Конструкційні і футеровочні матеріали електрохімічних систем» (№1/11-3195 від 16.04.10), Український державний хіміко-технологічний університет;

- В.О.Шаповалов, І.В.Шейко, Г.О.Ремізов «Плазмові процеси і устаткування в металургії» за ред. Б.Є.Патона (№1/11-3216 від 16.04.10), НТУУ «КПІ»;

- Є.В.Колесник «Металеві матеріали для обладнання біотехнологічних процесів» (№1/11-3198 від 16.04.10), Український державний хіміко-технологічний університет;

- В.Л.Юшко, О,Б.Шевченко, С.М.Русалін «Техніка підготовки та постачання нафти» (№1/11-3215 від 16.04.10), Український державний хіміко-технологічний університет;

- А.А.Чічановський, О.Г.Старіш «Інформаційні процеси в структурі світових комунікаційних систем» (№1/11-3214 від 16.04.10), видавництво «Грамота»;

- М.В.Сільченко, М.Ю.Красюк, Т.О.Кучерява, І.В.Шабаліна «Інформатика: інноваційні технології навчання. Практикум» за редакцією О.Д.Шарапова (№1/11-3192 від 16.04.10), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

- О.А.Озерова «Плавання» (№1/11-3199 від 16.04.10), Київський національний університет будівництва і архітектури;

- Ю.Г.Резніченко, Г.О.Леженко, Ю.Л.Славкін «Дитяча неврологія» (№1/11-3218 від 16.04.10), Запорізький державний медичний університет;

- О.С.Шальмін, Н.С.Пухальська, О.А.Растворов, О.М.Разнатовська «Фтизіатрія» (№1/11-3217 від 16.04.10), Запорізький державний медичний університет;

- За ред. Я.Б.Олійника, І.Г.Смирнова «Географія світового господарства (з основами економіки)» (№1/11-3201 від 16.04.10), видавництво «Знання»;

- Ф.І.Гюльмамедов, О.П.Кухто, Н.М.Євгенов та ін. «Загальна хірургія» (№1/11-3219 від 16.04.10), Донецький національний медичний університет ім. М.Горького;

- М.С.Каменецький, М.Б.Первак, І.М.Дикан та ін.. «Радіологія. Том 1 Променева діагностика» за ред.. М.С.Каменецького (№1/11-3208 від 16.04.10), Донецький національний медичний університет ім. М.Горького;

- В.Д.Сиволап, В.Г.Каджарян, В.Х.Каленський та ін.. «Основи діагностики. Лікування та профілактика основних хвороб органів травлення» (№1/11-3217 від 16.04.10), Запорізький державний медичний університет;

- О.В.Кравченко, Л.М.Юр’єва, С.М.Ясніковська, В.В.Дикусаров «Захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім’ї» за ред. О.В.Кравченко (№1/11-3187 від 16.04.10), Буковинський державний медичний університет;

- О.М.Литвин, А.Л.Литвинов «Математичне програмування з елементами інформаційних технологій» (№1/11-3204від 16.04.10), Українська інженерно-педагогічна академія;

- Ю.З.Крупський «Геологія та екологія видобутку нафти і газу» (№1/11-3203 від 16.04.10), Львівський національний університет ім. Івана Франка;

- С.М.Бойко «Вступ до біотехнологій» (№1/11-3208 від 16.04.10), Донецький національний університет;

- Т.М.Ісаєва, В.О.Ткач «Комп’ютерна графіка: побудова креслень в AutoCAD» (№1/11-3188 від 16.04.10), Херсонський національний технічний університет;

- С.С.Гребьонкін, В.М.Павлиш, В.Л.Самойлов, Ю.А.Петренко «Управління станом масиву гірських порід» (№1/11-3212 від 16.04.10), Донецький національний технічний університет;

- О.М.Нікітенко «MAPLE: Розв’язання інженерних та наукових задач» (№1/11-3189 від 16.04.10), Харківський національний університет радіоелектроніки;

- С.С.Забара, О.О.Гагарін, І.М.Кузьменко, Ю.Д.Щербашин «Моделювання систем в середовищі Маtlab» (№1/11-3186 від 16.04.10), Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;

- О.В.Шаронова «Банківсько-фінансова та економічна німецька мова (Bank- Finanz-und Wirtschaftsdeutsch)» (№1/11-3205 від 16.04.10), Університет банківської справи;

- К.О.Бардова, І.М.Бондаренко, О.В.Гаврилюк та ін. «Тести з дитячої дерматовенерології» (№1/11-3209 від 16.04.10), Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика;

- О.В.Вороновська, П.М.Майданевич, Л.А.Сахно, Д.В.Єременко «Наочний посібник з аудиту» (№1/11-3157 від 16.04.10), Таврійський державний агротехнічний університет;

- А.І.Вінніков, Т.М.Полішко, О.А.Сірокваша, О.С.Воронкова «Методи лабораторної діагностики мікроорганізмів – збудників інфекційних захворювань репродуктивного тракту у жінок» (№1/11-3200 від 16.04.10), Дніпропетровський національний університет;

- «Європейська економічна політика» за ред. В.І.Чужикова (№1/11-3149 від 16.04.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

- С.І.Іщук, О.В.Гладкий «Географія промислових комплексів» (№1/11-3164 від 16.04.10), видавництво «Знання»;

- Т.В.Петровська «Майстерність спортивного педагога» (№1/11-3190 від 16.04.10), Національний університет фізичного виховання і спорту»;

- І.С.Благун, С.Й.Воробець, В.П.Кічор, Р.В.Фещур «Математичні методи в економіці» за ред. В.П.Кічора (№1/11-3150 від 16.04.10), Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

- В.Г.Радецький, О.П.Дузь-Крятченко, В.М.Воробйов та ін. «Стратегія національної безпеки та оборони держави» (№1/11-3154 від 16.04.10), Національний університет оборони України;

- Г.В.Лагутін, П.М.Куліков, Р.Ю.Тормосов та ін. «Операційний менеджмент у будівництві» (№1/11-3158 від 16.04.10), Київський національний університет будівництва і архітектури;

- С.В.Ротко, О.А.Ужегова, І.В.Задорожнікова «Розрахунок кам’яних і армокам’яних конструкцій» (№1/11-3156 від 16.04.10), Луцький національний технічний університет;

- В.І.Волинець, Б.В.Погріщук, Н.В.Гордополова, В.Ю.Гордополов «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті. Комп’ютерний практикум» (№1/11-3151 від 16.04.10),Вінницький інститут економіки;

- Л.А.Чекаль, О.Ю.Павлова, С.В.Сторожук та ін. «Філософія науки та інноваційного розвитку» (№1/11-3180 від 16.04.10), Національний університет біоресурсів і природокористування України;

- М.Л.Анкін, В.Й.Шуба, А.В.Білоноженко, О.А.Радомський, В.О.Левченко «Ортопедія і травматологія в тестових питаннях та ситуаційних задачах» (№1/11-3210 від 16.04.10), Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика;

- В.М.Шестопалов, М.М.Коржнев, С.А.Вижва та ін. «Екогеологія України» (№1/11-3165 від 16.04.10), Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;

- І.В.Чернова «Історія зарубіжної музики: американські композитори ХХ століття» (№1/11-3206 від 16.04.10), Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;

- Л.Х.Іванова, Л.О.Шапран, О.Ю.Хитько «Точності деталей і виливків. Припуски на механічне оброблення виливків» (№1/11-3155 від 16.04.10), Національна металургійна академія України;

- Ю.Г.Лисенко, Д.М.Жерліцин, В.М.Кравченко «Регіональні моделі» (№1/11-3168 від 16.04.10), Донецький національний університет;

- С.В.Коваленко «Бронхообструктивний синдром» (№1/11-3191 від 16.04.10), Буковинський державний медичний університет;

- І.В.Хохлова, О.П.Шем’якова «Кримінальне право України (Особлива частина). Практикум» (№1/11-3161 від 16.04.10), Макіївський економіко-гуманітарний інститут;

- М.Д.Крочак, А.Ш.Мєнасова «Історична геологія з основами палеонтології. Практикум» (№1/11-3162 від 16.04.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

- Л.Г.Ловінська, Я.В.Олійник, Л.О.Галат «Бухгалтерський облік для економістів та правознавців у схемах та таблицях» (№1/11-3153 від 16.04.10), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

- Н.М.Корсікова «Макроекономіка» (№1/11-3152 від 16.04.10), видавництво «Магнолія 2006»;

- М.М.Мусієнко, О.В.Войцехівська «Загальна екологія» (№1/11-3160 від 16.04.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

- А.С.Алемасов, В.М.Зайцев, Л.Я.Єнальєва, Н.Д.Щепіна та ін. «Аналітична хімія» за редакцією В.М.Зайцева (№1/11-3166 від 16.04.10), Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;

- Ю.Ю.Богуславська «Історія інженерної діяльності. Частина 1. Передісторія. Старий світ та середньовіччя» (№1/11-3193 від 16.04.10), Одеський національний політехнічний університет;

- С.П.Гудзь, Т.Б.Перетятко, Ю.О.Павлова «Загальна вірусологія» (№1/11-3167 від 16.04.10), Львівський національний університет ім. Івана Франка;

- Я.М.Шуба «Основи молекулярної фізіології іонних каналів» (№1/11-3136 від

- В.В.Снітинський, М.А.Саницький, О.Т.Мазурак, А.В.Мазурак «Інженерна екологія» (№1/11-3202 від 16.04.10), Львівський національний аграрний університет;

- Г.Ф.Пономарьова, А.А.Харківська, І.П.Упатова та ін. «Класифікація навчальних видань» (№1/11-3227 від 16.04.10), Харківський гуманітарно-педагогічний інститут;

- Г.Ф.Пономарьова, А.А.Харківська, О.О.Бабкіна, Т.В.Отрошко «Вища освіта і Болонський процес» (№1/11-3226 від 16.04.10), Харківський гуманітарно-педагогічний інститут;

- Ю.А.Степанюк «Ведичні знання про здоров’я» (№1/11-3183 від 16.04.10), Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені Степана Дем’янчука;

- М.А.Скок «Історія психології від анімістичного світобачення до наукової рефлексії» (№1/11-3182 від 16.04.10), Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка.

- В.Ю.Стрельцов «Європейська економічна інтеграція» (№1/11-3358 від 22.04.10), Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

- О.В.Ушеров-Маршак, К.В.Латорець «Бетони та сухі будівельні суміші. Тлумачний словник» (№1/11-3359від 22.04.10), Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури;

- В.Ю.Стрельцов «Законодавча основа прав та обов’язків Європейської спільноти та держав-членів» (№1/11-3360 від 22.04.10), Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

- В.Б.Дзюндзюк, А.Є.Тамм, В.Ю.Стрельцов «Україна – ЄС: розвиток відносин і основні напрями співробітництва» (№1/11-3363 від 22.04.10), Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

- Ю.М.Уманців, О.І. Міняйло, В.І. Косик «Механізм економічної політики» (№1/11-3362 від 22.04.10), Івано- Франківський національний технічний університет нафти і газу;

- О.Є. Кузьмін, О.Г.Мельник, Н.Я. Петришин « Менеджмент» (№1/11-3369 від 22.04.10), видавничий центр « Академія»;

- за ред. А.Я. Сенчука « Невідкладні стани в акушерстві» (№1/11-3370 від 22.04.10), Київський медичний університет Української асоціації народної медицини;

- Г.Б. Семенина «Нейроендокринні синдроми в гінекології» (№1/11-3372 від 22.04.10), Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького;

- І.І. Земцова, С.А. Олійник « Практикум з біохімії спорту» (№1/11-3371 від 22.04.10), Національний університет фізичного виховання і спорту;

- І.І. Сняданко, Л.М. Карамушко « Психологія організаційної культури (на матеріалі промислових підприємств)» (№1/11-3373 від 22.04.10), Національний університет « Львівська політехніка» ;

- О.О. Труш, Н.В. Мирна, В.Ю. Стрельцов « Бюджетна, сільськогосподарська, торговельна та конкурентна політика ЄС» (№1/11-3364 від 22.04.10), Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

- О.В. Музиченко- Козловська « Регіональна економіка: теоретичні основи» (№1/11-3376 від 22.04.10), Національний університет «Львівська політехніка»;

- Г.П. Буцан, О.П. Марковський, В.Є. Мухін, В.В. Ясинський « Introduction to Numerical Methods» (№1/11-3375 від 22.04.10), Національний технічний університет України «КПІ»;

- В.А. Кручек «Психолого-педагогічні основи міжособистісного спілкування» (№1/11-3374 від 22.04.10), Національний університет біоресурсів і природокористування України;

- В.О. Балашов, П.П. Воробієнко, А.Г. Лашко, Л.М. Ляховецький « Мережі та обладнання широкосмугового доступу за технологіями xDSL» Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова;

- С.Д. Івасишен, В.П. Лавренчук, П.П. Настасієва, І.І. Дрінь «Диференціальні рівняння: методи та застосування» (№1/11-3377 від 22.04.10), Київський національний торговельно-економічний університет;

- В.Я. Чабанний, С.О. Магопець, І.М. Осипов та ін. «Експлуатація автомобілів: Курсове і дипломне проектування» (№1/11-3365 від 22.04.10), Кіровоградський національний технічний університет;

- Лапенок М.І., Моїсеєв В.Г. «Формування поетапної готовності школярів до навчання в умовах безперервної освіти» (№1/11-3367 від 22.04.10), Севастопольський міський гуманітарний університет;

- Довжук І.В. «Нова історія України (середина ХVІІ – початок ХХ ст.)» (№1/11-3366 від 22.04.10, Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля;

- Рогожкін О.В., Білий Д.Д., Морозов Р.М. «Історичний атлас України» (№1/11-3225 від 19.04.10), Донецький юридичний інститут;

 • Баумейстер А.О. «Філософія права» (№1/11-3568 від 29.04.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

- Нейко Є.М., Глушко Л.В., Федорчук Є.П. та ін. «Судова медицина, медичне законодавство» (№1/11-3569 від 29.04.10), Івано-Франківський національний медичний університет;

- Юрченко М.І., Данилов О.А., Голстанов О.К. та ін. «Хвороба Гіршпрунга» (№1/11-3570 від 29.04.10), Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика;

- Атаман О.В. «Патофізіологія. Частина І:Загальна патологія» (№1/11-3561 від 29.04.10), Сумський державний університет;

- Бурмак Ю.Г., Ковальов В.К., Лейкіна В.В., Афанасьєвська М.С. «Первинна артеріальна гіпертензія у осіб різних вікових категорій (діагностика, лікування)» (№1/11-3562 від 29.04.10), Луганський державний медичний університет;

- Колесніченко Л.А., Радченко М.І., Сгадова В.В. та ін. «Психологія та педагогіка» (№1/11-3563 від 29.04.10), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

- Сукнов М.П., Танянський С.Ф., Церковна О.В. «Російсько-українсько-англійський тематичний словник спортивних термінів» (№1/11-3558 від 29.04.10), Харківський національний університет радіоелектроніки;

- Мазуренко О.К., Єрін Д.Л. «Статистика -ІІ» (№1/11-3557 від 29.04.10), Київський національний економічний університет ім. .Вадима Гетьмана;

- Смірнова О.О., Мякишевська О.Д., Диба О.М. «Проектно-кошторисна справа» (№1/11-3556 від 29.04.10), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

- Бублейник Л.В. «Проблеми художнього перекладу: семантико-стилістичні аспекти» (№1/11-3555 від 29.04.10), Волинський інститут економіки та менеджменту;

- Бабич Т.С., Жибер Т.В. «Макрофінансове бюджетування» за науковою редакцією В.М.Федосова (№1/11-3554 від 29.04.10), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

- Васильков В.Г., Василькова Н.В. «Організація та управління процесами виробництва»(№1/11-3553 від 29.04.10), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

- Сергеєва Т.В., Куварзіна Н.І., Пивоварова Н.І. «Комунікація в межах архітектури і будівництва» (№1/11-3552 від 29.04.10), Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури;

- Кальченко А.Г., Кривещенко В.В. «Збірник ситуаційних та практичних завдань з курсу «Логістика» (№1/11-3551 від 29.04.10), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

- Михальов О.І., Крамаренко В.В. «Проектування автоматизованих інформаційних систем. Частина І» (№1/11-3560 від 29.04.10), Дніпродзержинський державний технічний університет;

- Михальов О.І., Крамаренко В.В., Гуда А.І. «Проектування автоматизованих інформаційних систем. Частина ІІ» (№1/11-3559 від 29.04.10), Дніпродзержинський державний технічний університет;

- Галицька О.Б. «Прототипна теорія (іноземною мовою)» (№1/11-3573 від 29.04.10), Волинський національний університет імені Лесі Українки;

- Мовчан В.С. «Естетика. Курс лекцій» (№1/11-3572 від 29.04.10), Дрогобицький державний університет імені Івана Франка;

- Дорошко М.С., Шпакова Н.В. «Геополітичне середовище і геополітична орієнтація країн СНД» (№1/11-3571 від 29.04.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

- За редакцією А.М.Колота «Українсько- англійський словник термінів з економіки та підприємництва» (№1/11-3567 від 29.04.10), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

- Єріна А.М., Пальян З.О. «Статистика» (№1/11-3566 від 29.04.10), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

- Михалюк Є.Л. «Гендерні відмінності у спорті та оздоровчому фізичному тренуванні» (№1/11-3565 від 29.04.10), Запорізький державний медичний університет;

- Куроєдова В.Д., Коршенко В.О., Денисенко В.В. «Проблеми ВІЛ/СНІДу в стоматології» (№1/11-3566 від 29.04.10), Українська медична стоматологічна академія.

ТРАВЕНЬ

- В.П.Лисенко, І.М.Болбот «Комп’ютери та комп’ютерні технології. Частина 1.Програмування в математичному пакеті MathCAD» (№1/11-4167 від 18.05.10), Національний університет біоресурсів і природокористування України;

- Т.В.Ковалюк «Алгоритмізація та програмування» (№1/11-3580 від 29.04.10), НТУУ «КПІ»;

- О.С.Яндульський, А.О.Стелюк, М.П.Лукаш «Автоматичне регулювання частоти та перетоків активної потужності в енергосистемах» (№1/11-3583 від 29.04.10), НТУУ «КПІ»;

- Г.Б.Рудавська, Б.О.Голуб, В.І.Мандрик «Мікробіологія» (№1/11-3584 від 29.04.10), Київський національний торговельно-економічний університет;

- В.П.Руденко «Географія природно-ресурсного потенціалу (у 3-х частинах)» (№1/11-3582 від 29.04.10), Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича;

- Д.О.Мельничук, Н.М.Мельникова, С.Д.Мельничук, Є.А.Деркач, А.І.Шепельова «Біохімія. Сучасна термінологія (тлумачний словник)» (№1/11-3576 від 29.04.10), Національний університет біоресурсів та природокористування;

- І.Б.Венцківська «Гінекологія (англійською мовою) (№1/11-3223 від 19.04.10), Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця;

- Б.М.Венцківський, Г.К.Степанівська, М.Є.Яроцький «Акушерство» (№1/11-3224 від 19.04.10),Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця;

- Г.Ф.Пономарьова, І.О.Степанець «Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів ВНЗ на заняттях з педагогіки» (№1/11-3547 від 29.04.10), Харківський гуманітарно- педагогічний інститут;

- О.В.Куделіна «Вища математика. Посібник для самостійної роботи студентів» (№1/11-3550 від 29.04.10), ПВНЗ «Європейський університет»;

- Б.А.Максимчук «Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до фізичного виховання дітей» (№1/11-3601 від 30.04.10), Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського;

- Л.Г.Горяна, Л.М.Кнорозок, О.В.Мельничук, А.В.Семеніхін, О.Г.Шевчук «Основи радіометрії та радіобіології» (№1/11-3600 від 30.04.10), Ніжинський державний університет ім. М.Гоголя;

- Р.Ф.Ахметов, Г.М.Максименко, Т.Б.Кутек «Легка атлетика» (№1/11-3602 від 30.04.10), Житомирський державний університет ім. І.Франка;

- Л.Ю.Іващук, С.М.Онишкевич «Валеологія» (№1/11-3603 від 30.04.10), Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Т.Шевченка;

- В.М.Степаненко «Теорія і методика викладання футболу» (№1/11-3599 від 30.04.10), Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди;

-О.І.Михальов, В.В.Крамаренко, Є.Є.Бистров, К.М.Ялова, В.В.Завгородній «Довідник термінів та понять з методів проектування автоматизованих інформаційних систем, баз даних і структур даних» (№1/11-3581 від 29.04.10), Дніпродзержинський державний технічний університет;

- Л.Й.Дерев’яна «Креативність в соціальній сфері діяльності» (№1/11-3544 від 29.04.10), Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка;

- Л.Й.Дерев’яна, О.М.Ратинська «Основи соціально-медичної роботи» (№1/11-3545 від 29.04.10), Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка;

- В.З.Басараб, В.В.Кошеленко, Б.В.Болібрух, В.М.Ковальчук «Організація аварійно-рятувальних робіт. Частина 1» (№1/11-3766 від 07.05.10), Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;

- Л.Т.Шкельов, А.М.Станкевич, Д.В.Пошивач «Опір матеріалів» (№1/11-3767 від 07.05.10), Київський національний університет будівництва і архітектури;

- О.А.Гордієнко « Методика чтения и развития речи на русском языке в начальных классах общеобразовательных школ» (№1/11-3742 від 06.05.10), Житомирський державний університет імені Івана Франка;

- Т.В. Бикова « Історія української літератури XX століття» (№1/11-3743 від 06.05.10), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;

- Н.Г. Ходаковська « Стилістика німецької мови ( лекції, тексти для аналізу, словник термінів)» (№1/11-3744 від 06.05.10), Київський національний лінгвістичний університет;

- С.О. Застровська, О.А. Застровський, О.А. Зубач « Сучасні граматичні течії ( німецька мова)» (№1/11-3745 від 06.05.10), Волинський національний університет імені Лесі Українки;

- О.А. Зубач, А.О. Кузнєцова, Г.Ф. Новак « Вивчати німецьку з Еріхом Кестнером ( книга для читання для тих, хто вивчає німецьку мову)» (№1/11-3746 від 06.05.10), Волинський національний університет імені Лесі Українки;

- М.І. Радченко, Н.А. Колесніченко, Л.Л. Борисенко та ін. « Психологія діяльності та навчальний менеджмент. Збірник міні- кейсів» (№1/11-3733 від 06.05.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

- М.Ф. Пічугін, Г.П. Грибан, В.М. Романчук та ін. « Фізичне виховання» (№1/11-3734 від 06.05.10), Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова Національного авіаційного університету;

- О.А. Малиновська « Міграція та міграційна політика» (№1/11-3735 від 06.05.10), Київський університет права;

- О.С. Федорців, І.Л. Горішня,І.М. Горішній « Інфекційні хвороби у дітей» (№1/11-3736 від 06.05.10), Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Гобрачевського;

- К.Н. Ткачук, В.М. Москальова, С.Л. Кузьковець, В.В. Зацарний « Правові основи працеохоронної політики України» за ред. К.Н. Ткачука, В.М. Москальової (№1/11-3737 від 06.05.10), Національний університет водного господарства та природокористування;

- О.П. Михайлюк, В.В. Олійник, І.Я. Кріса та ін. « Пожежна безпека об’єктів підвищеної небезпеки» (№1/11-3738 від 06.05.10), Університет цивільного захисту України;

- Н.В. Букалова, Н.М. Богатко, О.А. Хіцька « Ветеринарно- санітарна експертиза кормів, кормових добавок та сировини для їх виробництва» (№1/11-3739 від 06.05.10), Білоцерківський національний аграрний університет;

- В.І. Бойко, А.А. Зорі, В.А. Порєв « Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи ( вступ до фаху)» (№1/11-3740 від 06.05.10), Донецький національний технічний університет;

- В.О. Лєфтеров, О.В. Крюкова, М.Ю. Рогозіна « Психологія в схемах, таблицях, коментарях» (№1/11-3741 від 06.05.10), Донецький національний університет;

- М.М. Рижков, О.Л. Доброжанська, Н.П. Литвиненко, Ж.О. Панченко « Інформаційні ресурси державної ідентичності» (№1/11-3727 від 06.05.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

- О.О. Рижова « Традиції українського символізму в їх втіленості у вітчизняній культурі і фортепіанній спадщині Б.М. Лятошинського» (№1/11-3728 від 06.05.10), Одеська державна музична академія імені А.В. Нежданової;

- В.І. Лукащук « Соціологія» (№1/11-3729 від 06.05.10), Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;

- О.С. Афоніна, В.О. Баранова « Сольфеджіо на основі сучасної джазової та естрадної музики» (№1/11-37430 від 06.05.10), Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв;

- О.С. Афоніна, В.О. Баранова « Сольфеджіо» (№1/11-3731 від 06.05.10), Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв;

- І.О. Талалаєнко, С.К. Боєнко, Д.С. Боєнко, В.М. Гинькут «Хронічні запальні захворювання лімфаденоїдного глоткового кільця дітей» (№1/11-3732 від 06.05.10), Донецький національний медичний університет імені М. Горького;

- В.І. Кабачний, Л.Д. Грицан, Л.К. Осіпенко та ін. « Лекції з фізичної хімії» (№1/11-3900 від 11.05.10), Національний фармацевтичний університет;

- Л.А. Торяник, О.Д. Крепак « Професійна англійська мова: фармація» (№1/11-3899 від 11.05.10), Національний фармацевтичний університет;

- Ю.І. Бажора, Л.Г. Кириченко, С.П. Пашолок, Н.А. Левицька « Медична біологія» (№1/11-3862 від 11.05.10), Одеський державний медичний університет;

- О.Л. Ткачук, Р.П. Герич, М.Г. Шевчук та ін. « Алгоритми діагностики і лікування хворих з гострою патологією органів черевної порожнини» (№1/11-3863 від 11.05.10), Івано-Франківський національний медичний університет;

- Л.Є. Лаповець, Б.Д. Луцик, Г.Б. Лебедь та ін. « Клінічна лабораторна діагностика. Практикум» (№1/11-3866 від 11.05.10), Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького;

- Ю.Б. Ященко, Л.В. Колюбакіна, Р.О. Мойсеєнко, Н.І. Войткевич « Education textbook on neonatology» (№1/11-3876 від 11.05.10), Український інститут стратегічних досліджень;

- Є.В. Прохоров, Т.П. Борисова, Л.Л. Челпан та ін. « Нефрологія дитячого віку» (№1/11-3877 від 11.05.10), Донецький національний медичний університет ім. М.Горького;

- В.М. Пашковський, О.О. Жуковський « Додаткові методи дослідження у неврологічній практиці» (№1/11-3878 від 11.05.10), Буковинський державний медичний університет;

- Ю.І. Шрамко « Функціональна діагностика і наукові методи дослідження» (№1/11-3879 від 11.05.10), Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського;

- Л.Н. Приступа, Ю.О. Атаман « Clinical electrocardiography» (№1/11-3880 від 11.05.10), Сумський державний університет;

- В.А. Гупаловська « Психологія реклами» (№1/11-3881 від 11.05.10), Львівський національний університет ім. Івана Франка;

- В.А. Абрамов, В.М. Князевич, О.В. Абрамов та ін. « Загальна психіатрія» (№1/11-3895 від 11.05.10), Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;

- Т.В. Сидорук « Інтеграційні процеси в сучасній Європі» (№1/11-3889 від 11.05.10), Національний університет « Острозька академія»;

- Н.М. Мадей « Соціологія релігії» (№1/11-3875 від 11.05.10), Львівський національний університет ім. Івана Франка;

- О.В. Куделіна « Вища математика. Посібник для самостійної роботи студентів» (№1/11-3550 від 29.04.10), Європейський університет;

- О.В. Рогожкін, Д.Д. Білий, Р.М. Морозов « Історичний атлас України» (№1/11-3225 від 19.04.10), Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка;

- І.М. Школа, О.П. Корольчук « Менеджмент туризму» (№1/11-3721 від 06.05.10), Київський національний торговельно-економічний університет;

- В.О. Ткач, С.Б. Бєліков, В.М. Зайцева, О.С. Камушков « Менеджмент туризму» (№1/11-3724 від 06.05.10), Запорізький національний технічний університет;

- Ю.М. Крамаренко, О.В. Сировий, О.Є. Курта « Економічна безпека» (№1/11-3722 від 06.05.10), Запорізький національний технічний університет;

- В.О. Ткач, С.Б. Бєліков, В.М. Зайцева, О.С. Камушков « Маркетинг в туризмі» (№1/11-3723 від 06.05.10), Запорізький національний технічний університет;

- З.С. Варналій, К.О. Ващенко, В.М. Кампо, Е.М. Лібанова «Державна політика розвитку підприємництва в Україні» (№1/11-3804 від 07.05.10), Міжрегіональна Академія управління персоналом;

- Л.Л. Прокопенко « Вступ до європейської інтеграції» (№1/11-3887 від 11.05.10), Національна академія державного управління при Президентові України;

- За ред. П.Я. Хомина «Облік і аналіз діяльності фермерських господарств» (№1/11-3901 від 11.05.10), Тернопільський національний економічний університет;

- В.М. Яценко, В.В. Демиденко, С.Л. Демиденко « Стратегічний аналіз» (№1/11-3902 від 11.05.10), Черкаський державний технологічний університет;

- Л.П. Червінська «Економіка праці» (№1/11-3905 від 12.05.10), Білоцерківський інститут економіки і управління Відкритого міжнародного університету розвитку людини « Україна»;

- За ред. С.Г. Волкова, І.В. Ярової « Інформаційні системи і технології в управлінні підприємством» (№1/11-3906 від 12.05.10), Харківський соціально- економічний інститут;

- Ф.І. Хміль « Ділове спілкування» (№1/11-3907 від 12.05.10), ТОВ « Академвидав»;

- І.І. Стец «Потенціал і розвиток підприємства» (№1/11-3908 від 12.05.10), Тернопільський національний економічний університет;

- Б.В. Погріщук, Н.В. Гордополова, В.М. Рожелюк « Стандартизація обліку» (№1/11-3909 від 12.05.10), Тернопільський національний економічний університет;

- І.А. Барбашова « Дидактика» (№1/11-3890 від 11.05.10), Бердянський державний педагогічний університет;

- В.В. Левицький, Гайнц- Дітер Поль « Історія німецької мови» (№1/11-3910 від 12.05.10), Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича;

- С.В. Петренко, О.В. Семеніхіна « Елементи теорії кривих і поверхонь в курсі диференціальної геометрії» (№1/11-3891 від 11.05.10), Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;

- Л.Є. Петухова « Інформатичні компетентності майбутнього вчителя початкових класів» (№1/11-3892 від 11.05.10), Херсонський державний університет;

- Т.М. Попова « Реалізація культурно-історичної складової змісту навчання фізики в загальноосвітній школі» (№1/11-3893 від 11.05.10), Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова;

- П.С. Атаманчук, О.М. Семерня, Т.П. Поведа « Дидактичне забезпечення семінарських занять з курсу « Методика навчання фізики»» (№1/11-3894 від 11.05.10), Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

- Є.П. Соколов, Д.І. Анпілогов « Збірник структурованих комплексних завдань з фізики» (№1/11-3871 від 11.05.10), Запорізький національний технічний університет;

- Л.П. Олексенко «Фізична хімія» (№1/11-3870 від 11.05.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

- Л.А. Булавін, В.М. Сисоєв, Д.А. Гаврюшенко «Молекулярна фізика та основи термодинаміки» (№1/11-3867 від 11.05.10), видавництво « Знання»;

- О.Ю. Осипов, А.М. Андреєв « Термодинаміка і статистична фізика у прикладах і задачах» (№1/11-3873 від 11.05.10), Запорізький національний університет;

- А.С. Малиновський, Е.Р. Ермантраут, О.Ф. Смаглій та ін. « Методика наукових досліджень в агрономії» (№1/11-3865 від 11.05.10), Житомирський державний агроекологічний університет;

- О.Д. Луцик, Ю.Б. Чайковський « Міжнародні терміни з цитології та гістології людини: український стандарт» (№1/11-3898 від 11.05.10), видавництво « МЕДИЦИНА»;

- М.Г. Казмирчук «Кінофотофонодокументи в архівознавстві» (№1/11-3864 від 11.05.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

- В.І. Романенко, О.В. Романенко « LaTeX у наукових публікаціях» (№1/11-3874 від 11.05.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

- Р.Й. Кравців, В.О. Наговська, Ю.Р. Гачак та ін. « Виробництво молочних консервів» (№1/11-3896 від 11.05.10), Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій;

- Т.М. Димань, Т.Г. Мазур « Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів» (№1/11-3897 від 11.05.10), Білоцерківський національний аграрний університет;

- В.П. Волков, В.М. Міщенко, О.П. Кравченко та ін. « Технологічне обладнання для підприємств автомобільного транспорту» (№1/11-3886 від 11.05.10), Харківський національний автомобільно- дорожній університет;

- В.І. Гайдаржи, О.Є. Круш « Компонентне програмування» (№1/11-3885 від 11.05.10), Національний технічний університет « КПІ»;

- В.Ф. Болюх, В.Г. Данько « Основи електроніки та мікропроцесорної техніки» (№1/11-3884 від 11.05.10), видавництво « Освіта України»;

- О.М. Нечипоренко « Основи надійності літальних апаратів» (№1/11-3883 від 11.05.10), Національний технічний університет України « КПІ»;

- С.А.Чеховський, І.С. Петришин, Н.М. Піндус та ін. « Метрологія і технологічні вимірювання у нафтовій та газовій промисловості» (№1/11-3882 від 11.05.10), Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

- В.І. Голінько « Основи охорони праці» (№1/11-3872 від 11.05.10), Національний гірничий університет;

- О.К. Асмолов, О.А. Бабуріна, Н.А. Герасимова «Практична підготовка

з фтізіатрії» (№1/11-3629 від 30.04.10), Одеський державний медичний

університет.

- О.М. Пєхота, І.В. Манькусь «Освітні технології: вчитель фізики» (№1/11-2530 від 29.03.10), Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського;

- І.О. Мороз, О.В. Яременко «Молекулярна фізика» (№1/11-2529 від 29.03.10), Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;

- Н.В. Дрожжина « Теоретико-методичні засади естрадно-джазового співу» (№1/11-4143 від 18.05.10), Харківський державний університет мистецтв ім.. І.П. Котляревського;

- Д.В. Лико, І.Б. Грюк, С.М. Лико, О.А. Деркач « Екологія» (№1/11-4097 від 17.05.10), Рівненський державний гуманітарний університет;

- В.В. Білоус, С.П. Бондар, Т.М. Курач, А.М. Молочко, Г.О. Патиченко, І.О. Підлісецька «Дистанційне зондування з основами фотограмметрії» (№1/11-4096 від 17.05.10), Київський національний університет ім. Т. Шевченка;

- Т.В. Ляшенко « Музично-освітня діяльність громадсько-культурних товариств Чернігівщини (перша третина ХХ століття)» (№1/11-4101 від 17.05.10), Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя;

- М.Ю. Макарчук, Т.В. Куценко « Фізіологія центральної нервової системи» (№1/11-4165 від 18.05.10), Київський національний університет ім. Т. Шевченка;

- І.В. Смущинська « Стилістика фігур: фігури нетропеїчного типу» (№1/11-4166 від 18.05.10), Київський національний університет ім. Т. Шевченка;

- Е.Й. Архій, Є.С. Сірчак, О.М. Москаль « Основи медсестринського догляду за терапевтичними хворими» (№1/11-4070 від 14.05.10), Ужгородський національний університет;

- Є.С. Сірчак, В.В. Вайс « Основи лабораторної діагностики» (№1/11-4072 від 14.05.10), Ужгородський національний університет;

- «Курс лекцій з соціології освіти» за ред. В.І. Астахової (№1/11-4169 від 18.05.10), Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»;

- О.І. Ліщинська-Мілян « Прикладна етика» (№1/11-4170 від 18.05.10), Львівський національний університет ім. І. Франка;

- О.В. Бісмак, Н.Г. Мельник «Основи фізичної реабілітації» (№1/11-4171 від 18.05.10), Харківська державна академія фізичної культури;

- А.Ю. Вершигора, Є.У. Пастер, Д.В. Колибо та ін. «Імунологія» (№1/11-4172 від 18.05.10), Київський національний університет ім. Т. Шевченка;

- Г.Д. Казьмирчук, В.Ф. Колесник, А.П. Коцур та ін. « Історія України» (рос. мовою) (№1/11-4100 від 17.05.10), Київський національний університет ім. Т. Шевченка;

- В.М. Дякон, Н.О. Лисенко, Л.В. Транченко « Планування діяльності підприємств» (№1/11-4018 від 13.05.10), ПВНЗ «Європейський університет»;

- «Північноатлантичний альянс: історія, функції, структура, відносини з Україною» за ред. Д.І. Дзвінчука (№1/11-4099 від 17.05.10), Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу ;

- М.П. Вовкотруб, Л.П. Олексенко, Ю.М. Вовкотруб « Фізична та колоїдна хімія. Практикум» (№1/11-4098 від 17.05.10), Київський національний університет ім. Т. Шевченка;

- Ю.М. Дубинянський, В.І. Шостка « Фізика. Основні поняття, закони, формули та завдання» (№1/11-4144 від 18.05.10), Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського;

- В.А. Халаф, В.М. Зайцев « Пробовідбір та пробопідготовка в хроматографії» (№1/11-4147 від 18.05.10), Київський національний університет ім. Т. Шевченка;

- С.М. Левитський, В.В. Загородній «Вступ до радіозв’язку. Випромінювання та поширення радіохвиль» (№1/11-4148 від 18.05.10), Київський національний університет ім. Т. Шевченка;

- В.П. Степанюк, О.П. Петровський, С.Г. Анікеєв « Нафтогазопошукова геофізика» (№1/11-4149 від 18.05.10), Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу ;

- О.С. Никоненко, О.В. Губка, В.А. Грушка та ін.. « Хірургічне лікування захворювань аорти, її гілок та периферичних артерій» (№1/11-4163 від 18.05.10), Запорізький державний медичний університет;

- В.П. Марущак, С.О. Козуліна, О.Й. Токарчук та ін. « Правознавство» (№1/11-4090 від 17.05.10), Одеський регіональний інститут державного управління;

- m І.Л. Дикий, Н.І. Філімонова, М.М. Велика та ін. «Tropical infections» (№1/11-4091 від 17.05.10), Національний фармацевтичний університет;

- О.Є. Пахомов, О.О. Дідура, Ю.Л. Кульбачко, І.М. Лоза « Екохімічні аспекти існування безхребетних тварин у грунті: методи вивчення» (№1/11-4092 від 17.05.10), Дніпропетровський національний університет;

- В.Т. Бачинський, О.Ф. Кулик, І.Г. Савка, О.Я.Ванчуляк « Первинний огляд трупа на місці виявлення» (№1/11-4093 від 17.05.10), Буковинський державний медичний університет;

- В.І. Кабачний, М.Є. Блажеєвський, В.П. Колєсник та ін. «Лекції з колоїдної хімії» (№1/11-4094 від 17.05.10), Національний фармацевтичний університет;

- М.А. Петровська « Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля» (№1/11-4095 від 17.05.10), Львівський національний університет ім. І. Франка;

- Д.О. Березюк, М.С. Мальований, В.В. Дячок та ін. « Екологічна етика» (№1/11-4103 від 17.05.10), Національний університет «Львівська політехніка»;

- Л.І. Северин, В.Г. Петрук, І.І. Безвозюк, І.В.Васильківський « Природоохоронні технології», ч.1 «Захист атмосфери» (№1/11-4105 від 17.05.10), Вінницький національний технічний університет ;

- В.О. Задорожній, М.О. Медведєва « Міжнародне право навколишнього середовища» (№1/11-4107 від 17.05.10), Київський національний університет ім. Т. Шевченка;

- С.Д. Білоцький « Міжнародно-правове регулювання миротворчої діяльності» (№1/11-4108 від 17.05.10), Київський національний університет ім. Т. Шевченка;

- С.О. Кубіцький, Г.Р. Дубровинський, В.В. Зонь та ін. « Основи загальної та військової психології та педагогіки» (№1/11-4083 від 17.05.10), Військовий інститут Київського національного університету ім. Т. Шевченка;

- В.С. Бруз « Роль ООН у врегулюванні міжнародних конфліктів і в боротьбі проти тероризму» (№1/11-4109 від 17.05.10), Київський славістичний університет;

- М.В. Колосніченко, К.Л. Процик « Мода і одяг. Основи проектування та виробництва одягу» (№1/11-4174 від 18.05.10), Київський національний університет технологій та дизайну;

- Н.В. Чупріна « Спецдисципліна за напрямком наукового дослідження» (№1/11-4173 від 18.05.10), Київський національний університет технологій та дизайну;

- А.А. Щерба, І.А. Курило, Є.А. Кудря та ін. « Лінійні електричні кола синусоїдного та періодичного несинусоїдного струмів» (№1/11-4106 від 17.05.10), Національний технічний університет України «КПІ»;

- С.Ф. Гавенко, О.М. Савченко « Системи автоматичної ідентифікації видавничо-поліграфічної продукції та паковань» (№1/11-4102 від 17.05.10), Українська академія друкарства;

- П.Д. Лежнюк, В.Ц. Зелінський, Л.Н. Добровольська « Комутаційні електричні апарати» (№1/11-4164 від 18.05.10), Луцький національний технічний університет;

- Є.І. Сенько « Організація, планування і управління на підприємствах лісового і садово-паркового господарства» (№1/11-4168 від 18.05.10), Національний лісотехнічний університет України;

- А.М.Головко, І.О.Рубленко «Ветеринарна санітарна мікробіологія» (№1/12-2075 від 19.05.10), Міністерство аграрної політики України;

- М.М.Глибовець, А.М.Глибовець, В.С.Проценко «Практикум з мови програмування Сі» (№1/11-4222 від 19.05.10), Національний університет «Києво-Могилянська академія»;

- В.Ю.Припотень, О.В.Каховська, О.В.Новак «Інноваційний менеджмент» (№1/11-4223 від 19.05.10), Донбаський державний технічний університет;

- В.Г.Брусенцов, О.В.Брусенцов, І.І.Бугайченко, С.О.Кисельова «Основи ергономіки» (№1/11-4196 від 19.05.10), Українська державна академія залізничного транспорту;

- М.І.Крупка, М.С.Мрочко, Б.М.Вишивана та ін.. «Гроші та кредит» (№1/11-4019 від 13.05.10), Львівський національний університет імені Івана Франка;

- Л.А.Фролова, Б.І.Мельников, Ю.Д.Галівець, Н.Б.Мітіна «Математичне моделювання та оптимізація об’єктів технології неорганічних речовин» (№1/11-4195 від 19.05.10), Український державний хіміко-технологічний університет;

- С.В.Совгіра, В.Г.Гончаренко, Г.Є.Гончаренко «Охорона природи: проблеми енергозбереження» (№1/11-4156 від 18.05.10), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

- Л.Б.Заставецька «Демографічна та етнічна географія України: практикум» (№1/11-4204 від 19.05.10), Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;

- В.К.Колпаков, О.В.Кузьменко, Ф.В.Бортняк «Адміністративна діяльність державної виконавчої служби» (№1/11-4203 від 19.05.10), Київський національний університет внутрішніх справ;

- В.П.Метельський «Електричні машини та мікромашини» (№1/11-4161 від 18.05.10), Запорізький національний технічний університет;

- Т.В.Вознюк «Виробнича (позашкільна) практика студентів інститутів та факультетів фізичного виховання та спорту» (№1/11-4213 від 19.05.10), Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;

-О.Я.Кругляк «Рухливі ігри та естафети в школі» (№1/11-4214 від 19.05.10), Самбірський державний педагогічний коледж імені Івана Филипчака;

- С.І.Глазунов, О.В.Молоков, С.М.Жембровський, Г.І.Сухорада «Методика проведення практичних занять з фізичної підготовки» (№1/11-4206 від 19.05.10), Національний університет оборони України;

- С.В.Сорокін «Практичний курс перекладу з турецької мови. Частина 1. Переклад газетно-інформаційних текстів» (№1/11-4215 від 19.05.10), Київський національний лінгвістичний університет;

- П.Ю.Буряк, О.Б.Жихор та ін. «Фінанси: курс для фінансистів» (№1/11-4160 від 18.05.10), Львівська державна фінансова академія;

- О.М.Сумець, Є.М.Ігнатова «Товарна інноваційна політика» (№1/11-4159 від 18.05.10), Харківський інститут бізнесу і менеджменту;

- А.О.Руденко, В.С.Черно «Основи гігієни» (№1/11-4202 від 19.05.10), Миколаївський державний університет ім. В.О.Сухомлинського;

- М.А. Бондаренко «Основи інформаційних технологій та програмування» (№1/11-4269 від 25.05.10), Українська інженерно- педагогічна академія;

- Г.М. Франчук, О.І. Запорожець, Г.І. Архіпова «Урбоекологія та техноекологія» (№1/11-4305 від 25.05.10), Національний авіаційний університет;

- О.І. Герасимчук, В.Б. Дудикевич, В.А. Ромака «Комплексні системи санкціонованого доступу» (№1/11-4306 від 25.05.10), Національний університет «Львівська політехніка»;

- М.Т. Примачов, Н.М. Примачова, О.Ю. Вовк, Н.О. Ксендзова «Підприємництво у торговельному судноплавстві» (№1/11-4310 від 25.05.10), Одеська національна морська академія;

- Н.О. Власова, В.А. Гросул, І.Ю. Мелушова «Економіка та організація інноваційної діяльності» (№1/11-4299 від 25.05.10), Харківський державний університет харчування та торгівлі;

- О.М. Біловол, П.Г. Кравчун, В.М. Савченко та ін. «Діагностика, лікування та профілактика основних хвороб кістково- м’язової системи та сполучної тканини» за ред. О.М. Біловола, П.Г. Кравчуна (№1/11-4298 від 25.05.10), Харківський національний медичний університет;

- За ред. С.Г. Єгорова, І.Ф. Червоного «Моделювання процесів чорної і кольорової металургії» (№1/11-4301 від 25.05.10), Запорізька державна інженерна академія;

- О.М. Біловол, П.Г. Кравчун, В.М. Савченко та ін. «Діагностика, лікування та профілактика основних кардіологічних захворювань» за ред. О.М. Біловола, П.Г. Кравчуна (№1/11-4308 від 25.05.10), Харківський національний медичний університет;

- Б.М. Боднар, С.В. Шестобуз, С.О. Сокольник та ін. «Дитяча хірургія (самостійна аудиторна та позаауадиторна робота студентів)» (№1/11-4304 від 25.05.10), Буковинський державний медичний університет;

- Є.І. Світлична, А.А. Берестова, О.О. Тєлєжкіна «Професійна мова фармацевта» (№1/11-4300 від 25.05.10), Національний фармацевтичний університет;

- Є.В. Мірошниченко «Лексичний мінімум з англійської мови для студентів комп’ютерних спеціальностей ( англо-український словник)» (№1/11-4303від 25.05.10), Криворізький економічний інститут;

- За ред. О.Г. Шевченко, Т.В. Майорової «Портфельні інвестиції» (№1/11-4319 від 25.05.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

- О.Ф.Кулик, В.Т.Бачинська, І.Г.Савка, О.Я.Ванчуляк «Особливості судово-медичного дослідження трупа при окремих видах смерті» (№1/11-4307 від 25.05.10), Буковинський державний медичний університет;

- А.Г. Власов, В.Д. Кузнецов, Н.О. Макаренко, О.А. Богутський «Наплавлення» (№1/11-4311 від 25.05.10), Донбаська державна машинобудівна академія;

- М.В. Щурик, П.Ю. Буряк, М.П. Гарасим, П.М. Гарасим «Фінансовий аналіз» (№1/11-4314 від 25.05.10), Львівська державна фінансова академія;

- В.М. Яценко, О.М. Шинкаренко, Н.М. Бразілій «Фінансовий аналіз» (№1/11-4316 від 25.05.10), Черкаський державний технологічний університет;

- Л.П. Швець, О.В. Пилипяк, Н.І. Доберчак «Проектний аналіз» (№1/11-4318 від 25.05.10), Хмельницький національний університет;

- М.М. Гнатюк, Я.Й. Малик, Л.Л. Прокопенко «Відносини з Європейським Союзом та процес європейської інтеграції України» (№1/11-4309 від 25.05.10), Національний університет «Києво- Могилянська академія»;

- М.А. Потєєва « Управління конкурентоспроможністю підприємства» (№1/11-4313 від 25.05.10), Кримський економічний інститут;

- С.В. Вітріщак, В.Я. Вітріщак, О.Л. Савіна «Гігієна та екологія» (№1/11-4315 від 25.05.10), Луганський державний медичний університет;

- І.В. Прушковська « Історія турецької літератури (XVIII ст.)» (№1/11-4302 від 25.05.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

- О.В. Плахотнік, В.К. Шваб «Основи загальної та військової екології» (№1/11-4320 від 25.05.10), Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

- І.Ф. Гнибіденко, М.В. Кравченко, О.М. Коваль та ін. «Соціальний захист населення України» (№1/11-4312 від 25.05.10), Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України;

- А.П. Крвавич «Техніка літографії» (№1/11-4317 від 25.05.10), Національний технічний університет України «КПІ».

- Д.П. Богиня, В.М. Ніжник, В.М.Краус та ін. «Історія економіки та економічної думки» (№1/11-3549 від 29.04.10), ПВНЗ «Європейський інститут»;

- В.В. Яцура, О.С. Сенишин, Горинь М.О. «Соціально- економічне прогнозування» (№1/11-3548 від 29.04.10), Львівський національний університет імені Івана Франка;

- А.І.Єна, І.А.Лурін, В.В.Кравчук та ін. «Аеромедична евакуація» (№1/11-4398 від 26.05.10), Українська військово-медична академія;

- І.Б.Садовська, Н.В.Тлучкевич, М.П.Гарасим «Управлінський облік» (№1/11-4395 від 26.05.10), Луцький національний технічний університет;

- Н.К.Казімірко, Т.В.Мироненко, М.П.Смирнова та ін. «Черепно-мозкова травма. Гострий і віддалений період (Клініко-діагностичні і терапевтичні алгоритми)» (№1/11-4396 від 26.05.10), Луганський державний медичний університет;

- О.Й. Жабинець, І.В. Цюпко, Л.М. Томаневич «Страхування» (№1/11-4418 від 27.05.10), Львівський державний університет внутрішніх справ;

- М.П. Войнаренко, Н.А. Пономарьова, О.В. Замазій «Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту» (№1/11-4416 від 27.05.10), Хмельницький національний університет;

- І.В. Бойчук, О.М. Музика «Інтернет в маркетингу» (№1/11-4425 від 27.05.10), Львівська комерційна академія;

- І.Г. Єгорова, Г.І. Матукова, А.В. Куценко, Я.О. Ізмайлов, С.І. Мацюра «Міжнародна інвестиційна діяльність» (№1/11-4422 від 27.05.10), Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;

- В.С. Григорків, Р.Р. Білоскурський, О.Ю. Вінничук, А.В. Верстяк, І.С. Вінничук «Економічна інформатика: лабораторний практикум» (№1/11-4419 від 27.05.10), Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича;

- О.Л. Гура, І.В. Степанова «Інвестиційний аналіз» (№1/11-4417 від 27.05.10), Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі;

- О.М. Ніколенко, М.О. Зуєнко «Історія зарубіжної літератури XVII століття» (№1/11-4267 від 25.05.10), Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка;

- Ф.М. Лиман «Числові системи» (№1/11-4420 від 27.05.10), Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;

- Л.Р. Калапуша, Г.П. Кобель, Н.А. Головіна, В.П. Доскоч «Лабораторний практикум з молекулярної фізики і термодинаміки» (№1/11-4421 від 27.05.10), Волинський національний університет імені Лесі Українки;

- Л.М. Балахнічова, В.М. Саврадим «Податкова система» (№1/11-4021 від 13.05.10), ПВНЗ «Європейський університет»;

- В.О. Тіманюк, Ф.Г. Дягілєва «Higher mathematics (Вища математика)» («№1/11-4020 від 13.05.10), Національний фармацевтичний університет МОЗ України;

- В.Т. Сулим, М.С. Смолій «Практична граматика німецької мови», (№1/11-4017 від 13.05.10), Львівський національний університет імені І. Франка.

- Е.Г. Колосова, С.М. Царук «Хрестоматія. Вокально-педагогічний репертуар для високих та середніх жіночих голосів» (№1/11-4266 від 25.05.10), Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

- І.А. Криворучко, В.М. Лісовий «Хірургія» (Модуль І) (№1/11-4158 від 18.05.10), Харківський національний медичний університет.

- А.О. Домаранський «Основи геоморфології: тестові завдання» (№1/11-4157 від 18.05.10), Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка.

- С.В. Шевчук, І.В. Клименко «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (№1/11-4154 від 18.05.10), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

- С.Г. Вонсович «Політичний аналіз і прогноз» (№1/11-4152 від 18.05.10), Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

- Р.І. Олексенко, О.М. Кондрашов, В.О. Шишкін, Г.В. Ортіна, А.Г. Застрожніков «Економіка підприємства» (№1/11-4151 від 18.05.10), Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

- В.О. Петров, А.В. Беспалова, О.І. Книш, О.О. Койчев «Системна організація будівельного виробництва» (№1/11-4150 від 18.05.10), Одеська державна академія будівництва та архітектури.

- Л.М. Балахнічова, В.М. Саврадим, М.М. Балахнічова «Гроші та кредит» (№1/11-4022 від 13.05.10), ПВНЗ «Європейський університет».

- О.І. Кобзар, У.С. Гнідець «Німецька мова» (№1/11-4023 від 13.05.10), Полтавський університет споживчої кооперації.

- Т.П. Карпенко «Концертмейстерський клас» (№1/11-4153 від 18.05.10), Кам'янець-Подільський університет імені Івана Огієнка.

- Т.Е. Котченко «Практикум з німецької мови. Вправи для самостійної роботи студентів немовних спеціальностей» (№1/11-4423 від 27.05.10), Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.

- Г.І. Емірсуінова «Лексикон сучасного англомовного фемінізму» (№1/11-4424 від 27.05.10), Кримський інженерно–педагогічний університет.

ЧЕРВЕНЬ

- П.С. Дудик, Л.В.Прокопчук «Українська мова. Синтаксис» (№1/11-4582 від 01.06.10), ТОВ «Видавничий центр «Академія»»;

- О.В.Асадчих, О.І. Дудченко, Х.Егава та ін. «Основи методики навчання японської мови у вищій школі» (№1/11-4609 від 01.06.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

- Ю.Б.Ященко, Л.В.Колюбакіна, Р.О.Мойсеєнко «Неонатологія» (№1/11-4619 від 01.06.10), Український інститут стратегічних досліджень;

- О.А. Білинська, І.Д. Бабак, О.О. Сизон та ін. «Збірник тестових завдань з дерматовенерології для контролю та самоконтролю» (№1/11-4628 від 01.06.10), Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького ;

- О.О. Сизон, О.Ю. Туркевич «Псоріатична хвороба» (№1/11-4637 від 01.06.10), Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;

- В.І. Макеєв, В.М. Петренко, В.Є. Житник «Стрільба артилерії» (№1/11-4608 від 01.06.10), Сумський державний університет;

- В.Д.Садчиков, І.І.Яковцова, О.В.Довга та ін. «Патоморфологічна діагностика лімфом» (№1/11-4610 від 01.06.10), Харківська медична академія післядипломної освіти;

- М.Т. Гафарова «Епідеміологія інфекційних хвороб» (№1/11-4627 від 01.06.10), Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського;

- В.І. Косинський, О.Ф.Швець «Інформатика та комп’ютерна техніка. Інформаційно- комунікаційні технології» (№1/11-4581 від 01.06.10), видавництво «Знання»;

- М.М.Гіроль, М.В.Бернадський, В.Є. Хомка «Охорона праці у водопровідно-каналізаційному господарстві» (№1/11-4629 від 01.06.10), Національний університет водного господарства та пририродокористування;

- І.В. Герасимчук, С.М.Кустовський, Н.А.Люлькун «Англійська мова за професійним спрямуванням» (№1/11-4618 від 01.06.10), Хмельницький національний університет;

- Г.С. Ратушняк, В.В. Джеджула, К.В. Анохіна «Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання» (№1/11-4621 від 01.06.10), Вінницький національний технічний університет;

- В.І. Бачинський, П.О.Куцик, Л.Г. Медвідь, Т.В.Попітіч «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» (№1/11-4631 від 01.06.10), видавництво « Магнолія- 2006»;

- Н.С. Орлова «Корпоративне управління ( у схемах і таблицях)» (№1/11-4606 від 01.06.10), видавництво «Магнолія- 2006»;

- О.В. Яшенкова « Основи теорії мовної комунікації» (№1/11-4585 від 01.06.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

- В.В. Павлюк « Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1918-1945)» (№1/11-4583 від 01.06.10), Національний університет «Острозька академія»;

- Стадніченко О.О., Мацегора І.Л. «Основи наукових досліджень та інформаційна культура студентів» (№1/11-4580 від 01.06.10), Запорізький національний університет;

- Т.І. Ткаченко «Особливості жіночої прози в українській літературі другої половини XIX- початку XXI століть» (№1/11-4587 від 01.06.10), Київський міжнародний університет;

- Е.Г.Азнакаєв «Моделювання біомедичних процесів (Геоміка)» (№1/11-4620 від 01.06.10), видавництво « Освіта України»;

- П.П. Ткачук, А.О. Левченко, О.М.Дробан та ін. «Основи будови оптичних та оптико-електронних засобів артилерійської розвідки» (№1/11-4630 від 01.06.10), Департамент військової освіти і науки;

- О.Л. Дрозденко « Вища математика. Прикладні задачі. Практикум» (№1/11-4598 від 01.06.10), Таращанський агротехнічний коледж;

- Л.В. Балабанова, Л.О. Юзик «Рекламний менеджмент» (№1/11-4607 від 01.06.10), Донецький державний університет економіки і торгівлі імені М. Туган- Барановського;

- А.О. Савенко «Основи новогрецької ділової комунікації» (№1/11-4622 від 01.06.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

- Н.М. Тимощук, Л.І.Довгань, О.О. Дакалюк, А.А.Гарник «English» (№1/11-4623 від 01.06.10), Вінницький державний аграрний університет;

- В.П.Хапілова «Конфліктологія» (№1/11-4636 від 01.06.10), Запорізький національний університет;

- Г.А. Галстян, В.П.Шапкін, О.В.Моспанова «Технологічні розрахунки у виробництві фармацевтичних препаратів» (№1/11-4635 від 01.06.10), Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля;

- О.А. Грішнова, А.В. Василик «Людський розвиток» (№1/11-4584 від 01.06.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

- Л.В. Гнилицька, Р.С. Коршиков, А.М. Поплюйко « Управлінський облік (практикум)» за ред. В.М.Домбровського (№1/11-4599 від 01.06.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

- С.О. Москвін, В.В.Посполітак, С.Г.Хоружий «Депозитарна діяльність» (№1/11-4595 від 01.06.10), Український міжнародний культурний центр;

- В.Б.Духницький, Г.О.Хмельницький, Г.В.Бойко, В.Д. Іщенко «Ветеринарна мікротоксикологія» (№1/11-2279 від 01.06.10), Міністерство аграрної політики України;

- Л.Р. Прус «Управління потенціалом підприємства» (№1/11-4591 від 01.06.10), Університет економіки і підприємництва;

- О.В.Садовник, О.Ю. Старіков «Економіка підприємства АПК» (№1/11-4594 від 01.06.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

- А.В.Козлов, С.І. Ковпік «Методика викладання українознавства в школі» (№1/11-4588 від 01.06.10), Криворізький державний педагогічний університет;

- І.М. Павленко «Стратегічне управління підприємством» (№1/11-4600 від 01.06.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

- О.Ф. Бантишев, А.М. Благодарний, Ю.Р.Гавдьо та ін. «Боротьба з корупцією» (№1/12-2268 від 01.06.10), Служба безпеки України;

- В.П.Андрющенко, Ю.Ф.Кушта, Д.В. Андрющенко «Перша долікарська допомога» (№1/11-4633 від 01.06.10), Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького;

- О.М.Андрусенко, О.Ф. Бандишев, Ю.Р.Гавдьо та ін «Боротьба з організованою злочинністю» (№1/11-2269 від 01.06.10), Служба безпеки України;

- А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, І.О.Парасюк «Диференціальні рівняння» (№1/11-4596 від 01.06.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

- В.М.Гранатуров, І.В.Литовченко «Управління послугами зв’язку» (№1/11-4632 від 01.06.10), Одеська національна академія зв’язку ім О.С. Попова;

- Д.В. Леонтьєв, А.Г.Сербін, В.В.Россіхін та ін. «Медицинская микология с основами микотоксикологии» за ред. Д.В. Леонтьєва та А.Г. Сербіна (№1/11-4638 від 01.06.10), Національний фармацевтичний університет;

- Л.Г. Кайдалова, Л.В. Пляка «Психологія спілкування» (№1/11-4639 від 01.06.10), Національний фармацевтичний університет;

- Б.А. Самура, О.О. Рябов, Н.В. Ромасько та ін «Фармакотерапія з фармакокінетикою» (№1/11-4640 від 01.06.10), Національний фармацевтичний університет;

- За ред.О.А. Булавіної «Методика викладання економіки. Збірник кейсів, ситуативних вправ та розвиваючих завдань» (№1/11-4634 від 01.06.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

- За ред. Т.Д.Косової, О.О. Папаіки «Центральний банк і грошово- кредитна політика» (№1/11-4605 від 01.06.10), Донецький державний університет економіки і торгівлі імені М. Туган- Барановського;

- В.А. Дворніков, В.С. Кравець, В.П. Гонзуль «Наочні зображення просторових об’єктів» (№1/11-4597 від 01.06.10), Криворізький технічний університет;

- В.Ю. Катеринюк, С.І. Соловей, Г.П.Нечипорук та ін. «Стоматологія. Курс лекцій» за ред. М.М. Рожка (№1/11-4641 від 01.06.10), Івано- Франківський національний медичний університет;

- О.В.Бісмак «Лікувальна фізична культура у спеціальних медичних групах» (№1/11-4693 від 03.06.10), Харківська державна академія фізичної культури;

- В.Г.Климовицький, В.Ю.Черниш, О.В.Борзих та ін. «Травматологія та ортопедія» (№1/11-4711 від 03.06.10), Донецький національний медичний університет ім. М.Горького;

- «Хвороби тканин пародонту. Етіологія. Патогенез. Діагностика. Лікування» за редакцією В.М.Зубачика (№1/11-4712 від 03.06.10), Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького;

- В.Г.Климовицький, В.Ю.Черниш, О.В.Лавриненко та ін. «Травматологія та ортопедія для сімейного лікаря» (№1/11-4713 від 03.06.10), Донецький національний медичний університет ім. М.Горького;

- А.С.Андерс, В.Й.Лемешко «Легка атлетика у фізичному вихованні студентів» (№1/11-4714 від 03.06.10), Національний університет «Львівська політехніка»;

- Т.І.Ткаченко «Український фольклор» (№1/11-4697 від 03.06.10), Київський міжнародний університет;

- І.Д.Немира, Д.Ю.Онищенко «Вивчення «Пісень без слів» Фелікса Мендельсона. Виконавські завдання» (№1/11-4706 від 03.06.10), Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка;

- І.І.Павленко, О.В.Варяниченко, Н.А.Навроцька «Міжнародна торгівля та інвестиції» (№1/11-4699 від 03.06.10), Національний гірничий університет;

- С.С.Чернявський, О.Є.Користін «Протидія легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом» (№1/11-4695 від 03.06.10), Київський національний університет внутрішніх справ;

- М.Ф. Дмитриченко, М.М. Дмитрієв, В.П. Матейчик та ін. «Екологічний менеджмент» (№1/11-4698 від 03.06.10), Національний транспортний університет;

- М.Д. Гомеля, Т.О. Шаблій, О.В. Глушко та ін. «Екологічна безпека» (№1/11-4691 від 03.06.10), Національний технічний університет України «КПІ»;

- В.П. Котляров «Технологія лазерної обробки (операції розмірної обробки)» (№1/11-4692 від 03.06.10), Національний технічний університет України «КПІ»;

- І.І. Кишенько, В.М. Старчова, Г.І. Гончаров «Технологія м’яса і м’ясопродуктів. Практикум» (№1/11-4700 від 03.06.10), Національний університет харчових технологій;

- Ю.М. Кузнєцов, Ю.К. Новосьолов, І.В. Луців «Теорія технічних систем» (№1/11-4705 від 03.06.10), Севастопольський національний технічний університет;

- П.В. Захарченко, О.М. Гавриш, Н.М. Півень та ін. «Практикум з технології та товарознавства систем сухого будівництва» (№1/11-4704 від 03.06.10), Київський національний університет будівництва і архітектури;

- В.П. Червінський «Основи ремонту нафтогазового обладнання» (№1/11-4703 від 03.06.10), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

- М.Б. Гумен, Г.Г. Власюк, В.М. Співак та ін. «Теорія процесів інформаційних систем» (№1/11-4710 від 03.06.10), Національний технічний університет України «КПІ».

- С.Г. Забредовський «Методика роботи з хореографічним колективом» (№1/11-4590 від 01.06.10), Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

- Б.К. Левківський «Юридична етика» (№1/11-4589 від 01.06.10), Американська асоціація юристів.

- А.В. Шамне «Основи самостійного вивчення курсу загальної психології» (№1/11-4643 від 02.06.10), Криворізький державний педагогічний університет.

- Н.М. Макаренко «Самостійне вивчення курсу «Психологія обдарованої дитини» (№1/11-4644 від 02.06.10), Криворізький державний педагогічний університет.

- С.О. Матковський, М.Л. Вдовин, Т.В. Панчишин «Статистика» (№1/11-4567 від 01.06.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

- Г.М. Козлова, Н.М. Драгомирецька «Конфліктологія» (№1/11-4564 від 01.06.10), Одеський державний економічний університет.

- М.І. Звєряков «Діяльність ломбардів на ринку фінансових послуг України» (№1/11-4565 від 01.06.10), Одеський державний економічний університет.

- А.О. Ляш, А.А. Благодир «Застосування примусу під час провадження слідчих дій» (№1/11-4566 від 01.06.10), Київський національний університет культури і мистецтв.

- В.В. Бондаренко, О.О. Резван, Н.С. Моргунова, Л.С. Безкоровайна, О.О. Жигло «Мова для всіх» (№1/11-4568 від 01.06.10), Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

- О.В. Матвієнко, С.В. Дубова «Термінологічний словник з документознавства та інформаційної діяльності» (№1/11-4615 від 01.06.10), Київський національний університет культури і мистецтв.

- О.Л. Вакуленко, О.В. Сахнюк, П.І. Мігірін «Англійська мова для професійного спілкування» (№1/11-4268 від 25.05.10), Видавництво «Магнолія» (м. Львів).

- І.В. Козлик «Світова література доби Середньовіччя та епохи Відродження (Картина світу. Естетика. Поетика)» (№1/11-4577 від 01.06.10), Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

- В.І. Перебийніс, В.М. Сорокін «Традиційна та комп'ютерна лексикографія» (№1/11-4578 від 01.06.10), Київський національний лінгвістичний університет.

- Н.В. Орлова «Англо-український та українсько-англійський словник педагогічних та психологічних термінів і понять» (№1/11-4579 від 01.06.10), Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

- Н.Р. Балик, Г.П. Шмигер «Технології Веб 2.0 в освіті» (№1/11-4645 від 02.06.10), Редакція газети «Підручники і посібники» (м. Тернопіль).

- О.С. Рашковський, М.Г. Слуцький, О.В. Щедролосєв, О.М. Узлов «Основи проектування плавучих доків» (№1/11-4573 від 01.06.10), Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

- А.Г. Семенов, Л.О. Жилянська, О.С. Богма, М.І. Іванова, Д.М. Потьомкін, О.О. Єропутова «Стратегічне управління підприємствами» (№1/11-4571 від 01.06.10), Класичний приватний університет.

- В.М. Андріїв, В.Ф. Пузирний «Трудове право» (№1/11-4572 від 01.06.10), Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці.

- В.М. Горбов «Енциклопедія суднової енергетики» (№1/11-4570 від 01.06.10), Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

- Н.В. Апатова, О.М. Гончарова, Ю.Ю. Дюлічєва «Інформатика для економістів» (№1/11-4563 від 01.06.10), Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського.

- В.П. Самохвалов «Загальна теорія судової влади: системно-правові аспекти розвитку» (№1/11-4616 від 01.06.10), Видавництво «Юстініан».

- А.А. Дубініна, І.Ф. Овчиннікова, М.В. Нечипорук, С.В. Чистякова, В.Ю. Колосков «Товарознавство товарів рослинного походження» (№1/11-4614 від 01.06.10), Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

- В.А. Афанасьєва, В.М. Кобрін, В.В. Вамболь, О.В. Бетін, І.М. Бабак «Товарознавство одягово-взуттєвих товарів» (№1/11-4612 від 01.06.10), Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

- В.А. Афанасьєва, М.В. Нечипорук, І.М. Берешко, О.О. Поліщук, О.В. Бетін «Товарознавство текстильних товарів» (№1/11-4613 від 01.06.10), Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

- О.І. Панченко, Л.П. Попко, Г.В. Ходоренко «Сучасні інформаційні технології у діяльності перекладача» (№1/11-4617 від 01.06.10), Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

- В.М. Падерін, Б.В. Адабашев «Завдання з інженерної і комп'ютерної графіки. Частина 4. Деталювання складальних креслень. Схеми. Будівельні конструкції» (№1/11-4576 від 01.06.10), Кримський інженерно-педагогічний університет.

- В.В. Кулешова, В.В. Мальована «Основи менеджменту у системі професійно-технічної освіти» (№1/11-4575 від 01.06.10), Українська інженерно-педагогічна академія.

- О.А. Дубасенюк, О.В. Вознюк «Професійно-педагогічні задачі: типологія та технологія розв'язання» (№1/11-4574 від 01.06.10), Житомирський державний університет імені Івана Франка.

- В.К. Лебедєв «Словник-довідник з інструментознавства» (№1/11-4562 від 01.06.10), Видавництво «Нова Книга» (м. Вінниця).

- А.В. Береза «Педагогічно-виконавська практика майбутнього вчителя музики» (№1/11-4611 від 01.06.10), Видавництво «Нова Книга» (м. Вінниця).

- Н.Д. Свірідова «Управління регіональним розвитком туризму» (№1/11-4715 від 03.06.10), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

- Н.В. Чупріна «Методологія сучасних наукових досліджень з дизайну» (№1/11-4696 від 03.06.10), Київський національний університет технологій та дизайну.

- В.М. Мороз, Н.А.Рикало, В.А.Рауцкіс «Патофізіологія серцево-судинної та дихальної системи» (№1/11-4870 від 08.06.10), Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова.

- В.А. Абрамов, В.М. Князевич, Т.Л.Ряполова та ін. «Медична психологія» (№1/11-4869 від 08.06.10), Донецький національний медичний університет імені Максима Горького.

- В.І. Вдовиченко, М.А. Бичков, Я.С. Денисюк «Функціональні захворювання органів травлення у світлі Римських III критеріїв» (№1/11-4868 від 08.06.10), Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.

- Н.В. Давидова, І.В. Геруш, І.Ф. Мещишен «Fundamentals of Enzymology» (№1/11-4867 від 08.06.10), Буковинський державний медичний університет.

- Т.В.Бойчук, М.Г.Голубєва, О.С. Левандовський, Л.І. Войчишин «Основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації» (№1/11-4873 від 08.06.10), Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника.

- З.П. Сапєлкіна «Релігія і культура. Релігійний туризм» (№1/11-4872 від 08.06.10), Київський національний університет культури і мистецтв;

- М.О. Клименко, І.І.Залеський, «Техноекологія» (№1/11-4876 від 08.06.10),Український державний університет водного господарства і природокористування.

- Е.Й. Архій, О.М. Москаль, Є.С. Сірчак та ін. «Пропедевтика внутрішніх хвороб. Практикум» (№1/11-4884 від 08.06.10), Ужгородський національний університет.

- І.Л. Покровська «Ділова турецька мова» (№1/11-4885 від 08.06.10), Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

- В.І. Клименко, В.В.Таранов, І.К. Лур’є та ін «Біостатистика» (№1/11-4887 від 08.06.10), Запорізький державний медичний університет;

- Н.Ф. Каліна «Психотерапія» (№1/11-4883 від 08.06.10), ТОВ «Академвидав».

- Т.О. Головань «Пенітенціарна педагогіка та психологія» (№1/11-4882 від 08.06.10), Луганський інститут праці та соціальних технологій.

- Г.Л.Чигирина, Д.Г. Мулявка, О.Я. Прохоренко «Виявлення і перевірка порушень податкового, валютного та пенсійного законодавства» (№1/11-4881 від 08.06.10), Національний університет державної податкової служби України.

- В.Л.Костюк «Право соціального забезпечення України» (№1/11-4880 від 08.06.10), видавництво «ЮРІНКОМ ІНТЕР».

- Ю.М. Бисага, М.М. Палінчак, І.В.Чопей та ін. «Права людини» (№1/11-4879 від 08.06.10), Ужгородський національний університет.

- Т.В. Кіреєва, Л.І. Конопкіна, Є.М. Марциннік та ін. «Внутрішня медицина. Модуль 1» за ред. Т.О. Перцевої (№1/11-4866 від 08.06.10), Дніпропетровська державна медична академія.

- Ю.В. Александров, І.Є.Богданова, Ю.В. Воронова та ін. «Екстремальна та кризова психологія» (№1/11-4865 від 08.06.10), Університет цивільного захисту України.

- В.Д.Москалюк, А.М. Сокол, Н.А. Богачик та ін. «Диференційна діагностика інфекційних хвороб» (№1/11-4864 від 08.06.10), Буковинський державний медичний університет.

- Ю.В. Александров, Л.О. Гонтаренко, О.П. Євсюков та ін. «Кризова психологія» (№1/11-4863 від 08.06.10), Університет цивільного захисту України.

- С.В. Науменкова, С.В. Міщенко «Ринок фінансових послуг» (№1/11-4875 від 08.06.10), видавництво «Знання».

- О.І. Іляш, С.С.Гринкевич «Економіка праці й соціально-трудові відносини» (№1/11-4877 від 08.06.10), видавництво «Знання».

- А.А. Мазаракі, Н.О. П’ятницька, Т.Г.П’ятницька та ін. «Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства» (№1/11-4874 від 08.06.10), Київський національний торговельно-економічний університет.

- І.С. Галик, Б.Д.Семак «Товарознавство трикотажних товарів» (№1/11-4888 від 08.06.10), Львівська комерційна академія.

- А.Б. Кондрашихін, Т.В. Пепа, Т.М. Качала «Інвестиційна діяльність в ринкових умовах господарювання» (№1/11-4889 від 08.06.10), Черкаський державний технічний університет.

- Ю.В. Шепітько «Криміналістика» (№1/11-4878 від 08.06.10), ТОВ «Видавничий дім «Ін Юре».

- О.М. Охотнікова, М.В. Удод, С.С. Шевчук «Правові основи справочинства в державному управлінні» (№1/11-4862 від 08.06.10), Донецький національний університет.

- І.М. Жаровська «Міжнародне гуманітарне право» (№1/11-4860 від 08.06.10), видавництво «Атіка».

- А.В. Іщенко, М.В.Кобець «Засоби виявлення знарядь та предметів злочину» (№1/11-4859 від 08.06.10), Київський національний університет внутрішніх справ.

- За ред. В.Г.Фазикош, С.Б.Булец «Цивільне право України: Загальна частина» (№1/11-4858 від 08.06.10), видавництво «Знання».

- В.О.Сиволапов «Археографія: теоретико- прикладні засади» (№1/11-4857 від 08.06.10), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

- Т.З.Герасимів, І.М.Ситар, С.С.Сливка та ін. «Проблеми правосвідомості особи» (№1/11-4856 від 08.06.10), Львівський державний університет внутрішніх справ.

- С.В.Вахнюк «Технологія створення програмних та інтелектуальних систем» (№1/11-4934 від 10.06.10), Українська академія банківської справи.

- С.С.Аптекар, Г.П.Омельченко, Л.Д.Сарбаш, Л.Я.Маслова «Статистика» (№1/11-4933 від 10.06.10), Донецький державний університет економіки і торгівлі імені М.Туган-Барановського.

- Л.В.Балабанова, В.В.Холод, І.В.Балабанова «Стратегічний маркетинг» (№1/11-4932 від 10.06.10), Донецький державний університет економіки і торгівлі імені М.Туган-Барановського.

- В.І.Щелкунов, В.М.Загорулько, С.М.Подреза та ін. «Стратегічне управління» (№1/11-4932 від 10.06.10), Національний авіаційний університет.

- А.В.Журавка, О.Ю.Уткін «Ведення бухгалтерського обліку і податкового обліку за допомогою програми «1С: Бухгалтерія 7.7» для початківців» (№1/11-4924 від 10.06.10), Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури.

- А.В.Журавка, О.Ю.Уткін «Ведення бухгалтерського обліку і податкового обліку за допомогою програми «1С: Бухгалтерія 7.7» для професіоналів» (№1/11-4925 від 10.06.10), Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури.

- Л.А. Зощенко «Англійська мова для товарознавців» (№1/11-4840 від 08.06.10), Київський національний торговельно-економічний університет.

- А.Г. Латигіна «Англійська мова міжнародного бізнесу та менеджменту» (№1/11-4837 від 08.06.10), Київський національний торговельно-економічний університет.

- Р.В. Павелків, О.П. Цигипало «Дитяча психологія. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів» (№1/11-4839 від 08.06.10), Рівненський державний гуманітарний університет.

- М.Б. Домбровський, Х.І. Куйбіда, О.А. Вацеба, М.А. Тсомпаніс «Латинська мова для математиків та фізиків» (№1/11-4838 від 08.06.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

- М.Р. Шевцов, В.В. Левіт, О.І. Рубльова «Промислові вибухові технології» (№1/11-4841 від 08.06.10), Донецький національний технічний університет.

- А.І. Анцибор «Використання психологічного етюду на уроках та в медіаційній практиці» (№1/11-4848 від 08.06.10), Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників.

- Н.М. Мурована «Педагогічне керівництво розвитком професійної компетентності вчителів музики в інститутах післядипломної педагогічної освіти» (№1/11-4849 від 08.06.10), Севастопольський міський гуманітарний університет.

- В.М. Довбня «Філософія освіти Ващенка Г.Г.» (№1/11-4847 від 08.06.10), Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського.

- С.В. Гвоздецька, С.В. Чередніченко «Історія оздоровчої фізичної культури» (№1/11-4846 від 08.06.10), Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка.

- В.І. Коваль «Початкова школа гри на тромбоні» (№1/11-4843 від 08.06.10), Національна музична академія України імені П.І. Чайковського.

- Л.П. Корній, Б.О. Сюта «Історія української музичної культури» (№1/11-4842 від 08.06.10), Національна музична академія України імені П.І. Чайковського.

- Г.С. Лозко «Українське народознавство» (№1/11-4844 від 08.06.10), Київський університет імені Бориса Грінченка.

- С.С. Горбенко «Навчально-наукова діяльність студентів з «Методики музичного виховання» (№1/11-4845 від 08.06.10), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

- Є.М. Суліма, М.А. Шепєлєв «Глобалістика» (№1/11-4935 від 10.06.10), Дніпропетровський національний університет.

- О.В. Співаковський, Я.Б. Федорова, О.О. Глущенко, Н.А. Кудас «Управління інформаційними технологіями вищих навчальних закладів» (№1/11-4923 від 10.06.10), Херсонський державний університет.

- Ю.С. Рамський, В.П. Олексюк, А.В. Балик «Адміністрування комп'ютерних мереж та систем» (№1/11-4922 від 10.06.10), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

- Р.М. Юзефович «Ефективність інформаційних систем» (№1/11-4921 від 10.06.10), Дрогобицький державний педагогічний університет.

- В.П. Бригінець, С.О. Подласов, В.П. Сергієнко «Лекції з курсу загальної фізики» (№1/11-4920 від 10.06.10), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

- О.Б. Голік «Педагогічна майстерність: організаційно-управлінський аспект» (№1/11-4919 від 10.06.10), Бердянський державний педагогічний університет.

- О.В. Яремчук «Актуалізація етнокультурного міфотворчого потенціалу студентів-гуманітаріїв» (№1/11-4918 від 10.06.10), Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.

- Н.О. Гончарова, В.Ф. Моргун «Основи професійної орієнтації» (№1/11-4917 від 10.06.10), Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

- Т.Ф. Бельчева, М.Ф. Єлькін, Т.М. Дюжикова, С.С. Ізбаш, А.М. Солоненко «Педагогічна майстерність сучасного вчителя: теорія і практика» (№1/11-4916 від 10.06.10), Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

- О.М. Паламар, Т.М. Гребенюк «Основи психотренінгу осіб з порушенням зору» (№1/11-4915 від 10.06.10), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

- Д.С. Берестовська, Ю.Ю. Сугробова, І.Д. Карпова, Г.А. Вінцерська, Н.І. Семчук «Культурологія» (№1/11-4914 від 10.06.10), Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського.

- О.А. Халабузар «Технічний переклад: завдання для самостійної роботи студентів» (№1/11-4913 від 10.06.10), Бердянський державний педагогічний університет.

- С.М. Танана «Англійська мова для спортсменів» (№1/11-4912 від 10.06.10), Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.

- П.Ю. Саух, А.А. Герасимчук, О.П. Поліщук, М.А. Козловець, Н.Ю. Бутковська, В.М. Слюсар, Ю.П. Саух, В.М. Заглада (за загальною редакцією професора П.Ю. Сауха) «Геополітичний словник» (№1/11-4911 від 10.06.10), Житомирський державний університет імені Івана Франка.

- О.Б. Величко «Організація процесу сприймання на уроці музики в загальноосвітній школі» (№1/11-4910 від 10.06.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

- І.І. Новаківський, І.І. Грибик «Інформаційні системи в менеджменті: системний підхід» (№1/11-4929 від 10.06.10), Національний університет «Львівська політехніка».

- О.М. Хвисюк, А.А. Калюжка, Ю.Л. Калюжка, С.В. Бондаренко, О.В. Губернаторова, М.В. Молочко, Т.М. Коберник (за ред. Л.Д. Тондія) «Деякі фізичні чинники в практиці сімейного лікаря» (№1/11-4930 від 10.06.10), Харківська медична академія післядипломної освіти.

- Т.М. Гребенюк, В.Д. Макаревич, І.С. Тревого, В.М. Корольов, В.М. Глотов, О.П. Полець, В.Ю. Жидков (за ред. П.П. Ткачука, І.С. Тревого) «Військова топографія» (№1/11-4928 від 10.06.10), Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

- Н.П.Борецька, Є.В.Кравченко «Економіка підприємства» (№1/11-4943 від 10.06.10), Донецький інститут ринку та соціальної політики.

- І.Д.Глазирін, В.С.Лизогуб, В.І.Бузько та ін. «Спортивна метрологія» (№1/11-4942 від 10.06.10), Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

- О.С.Куц, В.А.Леонова, І.М.Дуб «Теоретико-методичні основи розробки лекційного курсу з фізичного виховання» (№1/11-4941 від 10.06.10), Вінницький фінансово-економічний університет.

- В.М.Ждан, М.Ю.Бабанін, Г.О.Крачек та ін. «Гастроентерологія в практиці сімейного лікаря» (№1/11-4940 від 10.06.10),Українська медична стоматологічна академія.

- Є.В.Мироненко, А.В.Остафійчук, І.П.Фоміченко «Стратегічне управління підприємством» (№1/11-4939 від 10.06.10), Донбаська державна машинобудівна академія.

- Ю.Б.Ячнюк, Ю.Ю.Мосейчук, І.О.Ячнюк та ін. «Відновлювальні засоби у фізичній культурі і спорті» (№1/11-4937від 10.06.10), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

- О.Ф.Волик, О.В.Кащеєва, І.В.Додра та ін. «Інформаційні митні технології» (№1/12-2426 від 09.06.10), Державна митна служба України.

- Н.М.Яркіна «Статистика» (№1/11-4938 від 10.06.10), Керченський державний морський технологічний університет.

- Л.М.Гуменюк, І.С.Вітенко, О.М.Прімишева «Медична психологія» (№1/11-4936 від 10.06.10), Кримський державний медичний університет імені С.І.Георгієвського.

- А.А.Ілюшина, Н.В.Пашковська, О.І.Федів та ін. «Медсестринство в ендокринології» (№1/11-4947 від 10.06.10), Буковинський державний медичний університет.

- Н.Л.Козак, І.М.Шоробура «Університетська освіта» (№1/11-4946 від 10.06.10), Хмельницький економічний університет.

- Е.Я.Фісталь, Г.Є.Самойленко, В.В.Солошенко та ін. «Пластична хірургія» (№1/11-4945 від 10.06.10), Донецький національний медичний університет імені М.Горького.

- Ю.М.Тютюнник, С.В.Тютюнник, А.П.Дорошенко «Фінансовий аналіз. Практикум» (№1/11-4952 від 10.06.10), Науково-методичний центр аграрної освіти.

- І.А.Канцір, О.І.Кліпкова, Л.В.Іванець «Макро- мікроекономіка: від теорії до практики» (№1/11-4951 від 10.06.10), Львівський техніко-економічний коледж Національного університету «Львівська політехніка».

- С.В.Писаренко, О.С.Михайлова, Л.М.Болдирєва, Л.М.Назарук «Економіка і організація сільськогосподарського виробництва» (№1/11-4950 від 10.06.10), Науково-методичний центр аграрної освіти.

- Л.В.Балабанова, С.В.Чернишева «Маркетинг відносин» (№1/11-4944 від 10.06.10), Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М.Туган-Барановського.

- В.В.Дорофієнко, Ю.М.Комар, Н.Л.Сапельнікова «Управління персоналом» (№1/11-4949 від 10.06.10), Донецький державний університет управління.

- М.В.Захарова «Гідроекологічні основи водного господарства. Практикум» (№1/11-5160 від 15.06.10), Одеський державний екологічний університет.

- А.Г.Сербін, Т.М.Гонтова, В.П.Руденко, Я.С.Кічімасова «Pharmaceutical Botany» (№1/11-5165 від 15.06.10), Національний фармацевтичний університет.

- О.С.Шальмін, Р.М. Шевченко, О.А.Растворов та ін. «Фтизіатрія» (№1/11-5158 від 15.06.10), Запорізький державний медичний університет.

- Л.П.Сергієнко, Н.Г.Чекмарьова, В.А.Хаджинов «Психомоторика: контроль та оцінка розвитку» (№1/11-5159 від 15.06.10), Національна металургійна академія України.

- Г.В.Дейниченко, Д.В.Горєлков, В.В. Дуб та ін. «Інтелектуальна власність» (№1/11-5155 від 15.06.10), Харківський державний університет харчування та торгівлі.

- А.Д.Войцещук, В.В.Булюк, М.М.Каленський та ін. «Українська класифікація товарів в зовнішньоекономічній діяльності» за заг. ред. А.В. Макаренка (№1/11-5154 від 15.06.10), Державна митна служба України.

- Л.В.Балабанова, Ю.П.Митрохіна «Управління збутовою політикою» (№1/11-5153 від 15.06.10), Донецький державний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського.

- Л.В. Балабанова, О.В.Сердак «Управління персоналом» (№1/11-5152 від 15.06.10), Донецький державний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського.

- О.М.Азарян, Н.О.Криковцева, Л.А.Радкевич та ін.«Промисловий маркетинг» за ред. О.О.Шубіна (№1/11-5151 від 15.06.10), Донецький державний університет економіки і торгівлі імені М.Туган-Барановського.

- І.С.Благун, Д.І.Боднар, М.І.Дмитришин та ін. «Практикум з інформатики та комп’ютерної техніки» (№1/11-5150 від 15.06.10), Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

- В.А.Січевлюк «Господарське право України» (№1/11-5157 від 15.06.10), Український інститут розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету.

- С.В. Гринько «Державна реєстрація прав на землю» (№1/11-5156 від 15.06.10), Київський університет права Національної академії наук України.

- Т.В.Пінкіна «Гідробіологія. Практикум» (№1/11-5163 від 15.06.10), Житомирський державний агроекологічний університет.

- П.І.Штойко «Концепції природознавства» (№1/11-5162 від 15.06.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

- Ю.О.Кутлахметов, І.В. Матвєєва, В.П.Петрусенко, В.В.Родін «Радіоекологія» (№1/11-5161 від 15.06.10), Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління.

- І.В.Ципріанович, О.Ю.Старченко «Комплексні системи сухого будівництва» (№1/11-5164 від 15.06.10), ДП «Кнауф Маркетинг».

- Н.М.Сидоренко, А.М.Волобуєва «Історія української журналістики: Преса Києва (1835-1917)» (№1/11-5212 від 16.06.10), Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

- В.Ф.Іванов, В.В.Бурим, А.І.Башук та ін. «Основи реклами і зв’язків з громадськістю» (№1/11-5213 від 16.06.10), Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

- Н.М.Сидоренко,В.В.Георгієвська «Історія української журналістики: Становлення та розвиток рекламно-довідкової преси на території Східної України (ХІХ-початок ХХ ст.)» за редакцією В.В.Різуна (№1/11-5211 від 16.06.10), Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

- Н.В.Мельникова, Т.В.Супрун «Практика перекладу релігійних текстів (німецька мова)» (№1/11-5202 від 16.06.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- Г.Л.Лисенко, К.Дате «Das Ubersetzen von Fachtexten» («Переклад фахових текстів») (№1/11-5208 від 16.06.10), Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут».

- О.В.Грабовець «Соціологія суспільства» (№1/11-5207 від 16.06.10), Чернігівський державний інститут економіки і управління.

- М.Ю.Северинова «Художній стиль як відображення художньо-світоглядних традицій» (№1/11-5209 від 16.06.10), Національна музична академія України імені П.І.Чайковського.

- О.В.Малікова «Теоретична граматика сучасної англійської мови» (№1/11-5210 від 16.06.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- К.Адягаші, О.Л.Паламарчук, О.С.Снитко та ін. «Українсько-російсько-угорський словник лінгвістичної термінології» (№1/11-5205 від 16.06.10), Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

- Т.В.Барамикова, Л.П.Ільєнко, Н.Д.Ганчик «ESP: Textiles and Dressmaking» (№1/11-5203 від 16.06.10), Київський національний університет технологій та дизайну.

- І.Р.Жиленко «Історія зарубіжної журналістики (від античності до ІІ пол. ХVІІІ ст.» (№1/11-5214 від 16.06.10), Сумський державний університет.

- В.Т.Посвалюк «Теорія і методика виконавства на трубі» (№1/11-5204 від 16.06.10), Національна музична академія України імені П.І.Чайковського.

- С.І.Кострицька, І.І.Зуєнок, О.Д.Швець та ін. «Англійська мова для навчання і роботи» («English for Study and Work. A Coursebook for Mining Engineers» (№1/11-5206 від 16.06.10), Національний гірничий університет.

- В.Й. Кресюн, В.В. Годован «Лікарська рецептура із загальною фармакологією» (№1/11-5075 від 11.06.10), Одеський державний медичний університет.

- Ф.Д. Євчев «Пропедевтика захворювання ЛОР-органів та невідкладна допомога в оториноларингології» (№1/11-5074 від 11.06.10), Одеський державний медичний університет.

- І.С. Полікарпов, І.І. Шийко, І.С. Галик, В.С. Лукашов, Р.В. Кирильчук, А.М. Уська, О.В. Сафронова «Товарознавство. Непродовольчі товари: вироби господарського та культурно-побутового призначення» (№1/11-5145 від 15.06.10), Видавництво «Магнолія 2006».

- В.О. Кравченко «Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства» (№1/11-5144 від 15.06.10), Одеський державний економічний університет.

- О.В. Цуканов, Т.О. Кокодей, О.В. Орлова (за заг. ред. О.В. Цуканова) «Економетричний аналіз з використанням системи GRETL» (№1/11-5143 від 15.06.10), Севастопольський національний технічний університет.

- В.М. Єрмолаєв, І.Г. Мухіна, В.М, Головій, І.Г. Савченко «Історія міжнародних відносин» (№1/11-5147 від 15.06.10), Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі.

- В.І. Шавальова, О.Б. Красножон «Аналітична геометрія і лінійна алгебра з комп’ютерною підтримкою» (№1/11-5146 від 15.06.10), Європейський університет.

- В.В. Петрик «Мистецтво перекладання скрипкових та інших творів для кобзи-домри» (№1/11-5149 від 15.06.10), Луганський державний інститут культури і мистецтв.

- Г.М. Козлова, Н.М. Драгомирецька «Психологія управління» (№1/11-5142 від 15.06.10), Одеський державний економічний університет.

- В.Г. Нікіфорова «Новогрецька мова» (№1/11-5148 від 15.06.10), Київський національний торговельно-економічний університет.

- Н.В. Логутіна «Practical Use of English Grammar» (№1/11-5166 від 15.06.10), Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

- О.П. Макаренко, Т.В. Романюк «У світі художнього слова» (№1/11-5168 від 15.06.10), Кременецький обласний гуманітарно–педагогічний інститут імені Тараса Шевченка.

- С.І. Потапенко «Історія англійської мови у сучасній перспективі» (№1/11-5167 від 15.06.10), Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

- Д.В. Логвинова «Математичні методи у психології» (№1/11-5170 від 15.06.10), Слов'янський державний педагогічний університет.

- М.С. Солопчук, Г.В. Бесарабчук «Виробнича (педагогічна) практика студентів факультету фізичної культури на базі загальноосвітніх навчальних закладів (в умовах кредитно-модульної системи навчання)» (№1/11-5169 від 15.06.10), Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

- О.М. Ельбрехт «Управління навчальною і виховною діяльністю: теорія і практика» (№1/11-5172 від 15.06.10), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

- М.В. Прозар, Є.П. Козак «Волейбол» (№1/11-5171 від 15.06.10), Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

- Є.М. Рудніченко, Є.Г. Рясних, Н.І. Гавловська «Інвестиційний менеджмент» (№1/11-5309 від 17.06.10), Хмельницький національний університет.

- В.Ф. Семенов «Туристичне країнознавство» (№1/11-5231 від 16.06.10), Одеський державний економічний університет.

- В.С. Григорків, П.О. Нікіфоров «Фінансова математика» (№1/11-5234 від 16.06.10), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

- Д.В. Бубнова «Усне ділове спілкування англійською мовою. Методика навчання студентів технічних ВНЗ» (№1/11-5228 від 16.06.10), Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості.

- О.Л. Жихарєва «Вивчаємо грецьку мову» (№1/11-5221 від 16.06.10), Донецький інститут ринку і соціальної політики.

- Р.А. Пеленьо, В.І. Семанюк, Б.М. Куртяк, І.Б. Турко, Р.Л. Ковальчук, А.С. Шах «Методи та засоби мікробної деконтамінації» (№1/11-5220 від 16.06.10), Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.

- Н.Ю. Подольчак «Стратегічний менеджмент» (№1/11-5219 від 16.06.10), Львівський національний університет «Львівська політехніка».

- Л.Г. Смоляр, К.О. Бояринова, О.В. Кам'янська «Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів» (№1/11-5218 від 16.06.10), Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут».

- П.П. Костробій, Д.В. Уханська, Т.М. Сало, О.М. Уханська, Б.М. Маркович «Елементи теорії функцій комплексної змінної перетворення Фур'є і Лапласа. Збірник задач і вправ» (№1/11-5216 від 16.06.10), Товариство з обмеженою відповідальністю «РАСТР-7».

- І.І. Вініченко, О.В. Гончаренко, Л.О. Добрик, Є.А. Кобець «Національна економіка» (№1/11-5215 від 16.06.10), Дніпропетровський державний аграрний університет.

- І.В. Бойчук, О.М. Музика «Основи топології в теоремах і задачах: навчальний посібник; 2-ге видання, доповнене» (№1/11-5236 від 16.06.10), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

- Є.А. Антонович, С.В. Прищенко «Основи рекламного дизайну» (№1/11-5235 від 16.06.10), Інститут реклами.

- А.В. Петенко, Т.В. Уманець, Л.І. Антошкіна «Економіка праці і соціально-трудові відносини» (№1/11-5233 від 16.06.10), Донецький державний університет управління.

- Л.І. Антошкіна, І.О. Тарлопов, І.А. Добренко «Комерційна діяльність посередницьких підприємств» (№1/11-5232 від 16.06.10), Бердянський університет менеджменту і бізнесу.

- Ю.І. Палеха «Документування у підприємницькій сфері» (№1/11-5230 від 16.06.10), Європейський університет.

- О.Л. Богашко «Основи зовнішньоекономічної діяльності» (№1/11-5229 від 16.06.10), Європейський університет.

- Н.М. Власова «Інноваційні форми розвитку туризму» (№1/11-5227 від 16.06.10), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

- С.М. Буленок, Л.С. Дячук, Л.В. Левченко «Англійська мова для психологів» (№1/11-5226 від 16.06.10), Київський національний торговельно-економічний університет.

- Н.Д. Свірідова, С.С. Ларікова «Аналіз діяльності підприємств туризму» (№1/11-5225 від 16.06.10), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

- І.В. Петенко, А.В. Петенко, Л.І. Антошкіна «Комунікативний менеджмент» (№1/11-5310 від 17.06.10), Донецький державний університет управління.

- О.В. Березін, Н.Г. Міценко, С.Т. Дуда «Управління потенціалом підприємства» (№1/11-5224 від 16.06.10), Видавництво «Магнолія 2006».

- С.В. Черкасова «Фінансовий ринок» (№1/11-5223 від 16.06.10), Видавництво «Магнолія 2006».

- Ф.А. Сеферова «Традиції та новаторство в кримськотатарській поезії кінця ХХ ст.-початку ХХІ ст.» (№1/11-5222 від 16.06.10), Кримський інженерно-педагогічний університет.

- Л.С.Патрєва, В.П.Коваленко, О.В.Терещенко, О.О.Катеринич «М’ясне птахівництво» (№1/11-5424 від 21.06.10), Науково-методичний центр аграрної освіти.

- І.В.Веселовський, А.К.Лисенко, Ю.П.Манько «Атлас-визначник бур’янів» (№1/11-5426 від 21.06.10), Науково-методичний центр аграрної освіти.

- Б.В.Довгай, Ю.В.Козаченко, І.В.Розора «Моделювання випадкових процесів у фізичних системах» (№1/11-5425 від 21.06.10), Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка.

- В.М.Найченко, І.Л.Заморська «Технологія зберігання і переробки плодів та овочів» (№1/11-5427 від 21.06.10), Уманський державний аграрний університет.

- В.Д.Іванова, С.І.Таран «Технологія виробництва продукції бджільництва» (№1/11-5432 від 21.06.10), Науково-методичний центр аграрної освіти.

- Б.В.Перелигін, С.Д.Кузніченко «Методи і засоби обробки моніторингової інформації». Частина 1. «Способи і засоби одержання, обробки і надання інформації» (№1/11-5433 від 21.06.10), Одеський державний екологічний університет.

- І.В.Орлов, К.В.Божонок «Додаткові розділи сучасного природознавства. Варіаційне числення в просторі Соболева Н» (№1/11-5434 від 21.06.10), Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського.

- А.Г.Старовойт, Й.І.Малий «Енергозберігаючі технології для коксохімічного виробництва» (№1/11-5435 від 21.06.10), Національна металургійна академія України.

- С.А.Воденніков, Г.Б.Кожемякін, В.Р.Румянцев, І.О.Кутузова «Техноекологія» (№1/11-5431 від 21.06.10), Запорізька державна інженерна академія.

- О.В.Хиля, В.П.Хиля «Хімія вуглеводів. Моносахариди» (№1/11-5429 від 21.06.10), Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка.

- О.В.Білий, Л.М.Біла «Задачі з фізичної хімії» (№1/11-5428 від 21.06.10), Черкаський національний університет.

- Н.О.Князева «Хрестоматія з читання хорових партитур без супроводу ( на матеріалі творів українських композиторів)», частина І (№1/11-5442 від 21.06.10), Луганський державний інститут культури і мистецтв.

- Є.Л.Михалюк «Граничні та патологічні стани при заняттях фізичною культурою і спортом» (№1/11-5437 від 21.06.10), Запорізький державний медичний університет.

- В.І.Бачурін, С.Б.Гавриленко, Г.В.Бачурін «Променеве дослідження заочеревинного простору та органів сечової системи людини в нормі та при патології» (№1/11-5436 від 21.06.10), Запорізький державний медичний університет.

- В.І.Пазинич, А.В.Шулешко «Фінансовий менеджмент» (№1/11-5445 від 21.06.10), Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

- Т.В.Калінеску, В.С.Альошкін, В.Г.Кудіна «Фінансовий менеджмент» (№1/11-5446 від 21.06.10), Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля.

- Ю.Г.Лисенко, В.В.Вітлінський, В.М.Тимохин та ін. «Моделювання економічної динаміки в прикладах і задачах» (№1/11-5443 від 21.06.10), Донбаський державний технічний університет.

- В.В.Козик, А.С.Гавриляк «Організація виробництва» (№1/11-5444 від 21.06.10), видавництво «Знання».

- І.А.Безклубий, О.Й.Вовк, І.С.Гриценко та ін. «Історія українського права» за ред. І.А.Безклубого (№1/11-5440 від 21.06.10), Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка.

- Г.І.Трофанчук «Історія держави і права України» (№1/11-5439 від 21.06.10), видавництво «ЮРІНКОМ ІНТЕР».

- О.І.Ганчев, Ф.Ф.Стоянов, О.М.Шеремета «Історія України» (№1/11-5441 від 21.06.10), Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.Попова.

- Р.Б.Шишка «Митне право України» (№1/11-5438 від 21.06.10), видавництво «ЮРІНКОМ ІНТЕР».

- О.О.Воробйов, Л.В.Романів, А.В.Бабюк та ін. «Безпека життєдіяльності» (№1/11-5447 від 21.06.10), Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича.

- А.М.Рокочинський, О.М.Наумчук, С.В.Величко, Р.М.Коптюк «Основи САПР» (№1/11-5451 від 21.06.10), Національний університет водного господарства та природокористування.

- Л.М.Ковальський, Г.В.Кузьміна, Г.Л.Ковальська «Архітектурне проектування висотних будинків» (№1/11-5462 від 21.06.10), Київський національний університет будівництва і архітектури.

- О.П.Копішинська, А.В.Калініченко, К.Д.Костоглод «Основи роботи в об’єктно-орієнтованому середовищі Visual Basic 6.0» (№1/11-5457 від 21.06.10), Науково-методичний центр аграрної освіти.

- В.С.Козачок, О.О.Скиба, М.І.Цвіліховський «Клінічне дослідження екзотичних тварин» (№1/11-5456 від 21.06.10), Науково-методичний центр аграрної освіти.

- Л.Є.Корнієнко, В.О.Бусол, В.В.Надосєков та ін. «Інфекційні хвороби тварин з везикулярним синдромом» за ред. Л.Є.Корнієнка (№1/11-5448 від 21.06.10), Білоцерківський національний аграрний університет.

- С.П.Коханівський «Апарати керування і захисту» (№1/11-5454 від 21.06.10), Національний університет біоресурсів і природокористування України.

- І.І.Бартковський, Г.Є.Поліщук, Т.Є.Шарахматова та ін. «Технологія морозива» (№1/11-5450 від 21.06.10), Національний університет харчових технологій.

- М.В.Кіндрачук, В.Ф.Лабунець, Т.С.Климова, І.Г.Черниш «Матеріалознавство» (№1/11-5452 від 21.06.10), Національний авіаційний університет.

- І.І.Назаренко, Ф.О.Німко «Вантажопідіймальна техніка (конструкції, ефективне використання, сервіс)» (№1/11-5460 від 21.06.10), Київський національний університет будівництва і архітектури.

- О.Г.Добровольський «Метали і зварювання у будівництві» (№1/11-5449 від 21.06.10), Київський національний університет будівництва і архітектури.

- О.В.Бякова, В.В.Скороход, О.І.Юркова «Спінені та високопористі матеріали з комірковою структурою» (№1/11-5455 від 21.06.10), видавництво «Техніка».

- О.І.Сідашенко, О.А.Науменко, Т.С.Скобло та ін. «Ремонт машин та обладнання» за ред. О.І.Сідашенка, О.А.Науменка (№1/11-5459 від 21.06.10), Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка.

- І.А.Бєлих, М.Ф.Клещев «Біохімічні та хімічні сенсорні системи» (№1/11-5458 від 21.06.10), Національний технічний університет «ХПІ».

- С.С.Руденко, О.Я.Буджиган «Трофічна структура екосистем: рольовий мережевий аналіз» (№1/11-5430 від 21.06.10), Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича.

- С.М.Братан, П.А.Новіков, Д.Є.Сидоров «Теорія різання. Практикум» (№1/11-5464 від 21.06.10), Севастопольський національний технічний університет.

- А.А.Мазаракі, М.І.Пересічний та ін. «Проектування закладів ресторанного господарства» за ред. А.А.Мазаракі (№1/11-5463 від 21.06.10), Київський національний торговельно-економічний університет.

- А.Ю.Чорний «Статистика якості. Практикум» (№1/11-5418 від 21.06.10), Київський національний торговельно-економічний університет.

- Д.І.Козьмич, А.Д.Кобищан, Л.О.Назаренко «Експертиза товарів» (№1/11-5519від 22.06.10), Полтавський університет споживчої кооперації України.

- В.М.Кравчук, К.Г.Кравчук «Правознавство» (№1/11-5520 від 22.06.10), Тернопільський національний економічний університет.

- О.О.Безущак, О.Г.Ганюшкін «Завдання до практичних занять з лінійної алгебри (векторні простори)» (№1/11-5509 від 22.06.10), Київський національний університет ім. Т.Шевченка.

- Л.В.Балабанова «Маркетинг», третє видання (№1/11-5517 від 22.06.10), Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган- Барановського.

- А.Є.Ачкасов, В.А.Лушкін, В.М.Охріменко та ін. «Електротехніка у будівництві» (№1/11-5516 від 22.06.10), Харківська національна академія міського господарства.

- С.М.Злепко, С.В.Павлов, В.Б.Василенко, С.В. Тимчик та ін. «Апаратура для фізіотерапії та діагностики» (№1/11-5510 від 22.06.10), Вінницький національний технічний університет.

- Я.Р. Совин, Ю.М.Наконечний «Мікропроцесори в системах технічного захисту інформації» (№1/11-5511 від 22.06.10), Національний університет «Львівська політехніка».

- Г.О. Іванов, В.С.Шебанін, Д.В.Бабенко, С.І.Пастушенко «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» (№1/11-5515 від 22.06.10), Миколаївський державний аграрний університет.

- О.В. Бякова, О.І.Юркова, Ю.В.Мільман, О.В.Білоцький « Теоретичні основи і методи визначення механічних властивостей матеріалів та покриттів при індентуванні та макро- та мікрорівнях» (№1/11-5512 від 22.06.10), Державне спеціалізоване видавництво «Техніка».

- А.О.Мартиненко, А.В. Подворний «Опір матеріалів (спеціальний курс). Частина 1» (№1/11-5513 від 22.06.10), Національний університет водного господарства та природокористування.

- Є.В.Пашков, В.П.Полівцев, М.П.Карпов, Ю.О.Осинський, М.М.Майстрішин «Автоматизація у промисловості. Практикум. Частина 1. Пневмоавтоматика та гідроавтоматика» (№1/11-5514 від 22.06.10), Севастопольський національний технічний університет;

- О.Г.Біла, І.Р.Чуй «Фінанси» (№1/11-5363 від 18.06.10), видавництво «Магнолія – 2006».

- Л.М.Докієнко, В.В.Клименко, Л.М.Акімова «Інвестиційний менеджмент» (№1/11-5362 від 18.06.10), Міжнародний університет фінансів.

- В.І.Лубський, Т.Г.Горбаченко, М.В.Лубська, А.І.Яковенко «Релігієзнавство» (№1/11-5390 від 21.06.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- С.Г.Афанасьєвський, Л.В.Шкала, Г.Ф.Левченко «Вибрані пульмонологічні та кардіологічні захворювання в практиці дільничного терапевта та сімейного лікаря» (№1/11-5530 від 22.06.10), Луганський державний медичний університет.

- У.І.Ляхович «Адміністративна відповідальність» (№1/11-5561 від 23.06.10), Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

- Є.Г.Сонник, С.А.Сухомлин «Основи сексології та сексопатології» (№1/11-5562 від 23.06.10), Українська медична стоматологічна академія.

- І.А.Зупанець, І.С.Чекман, С.Б.Попов та ін. «Clinical Pharmacy (educational and methodological manual)» за редакцією І.А.Зупанця та І.С.Чекмана (№1/11-5563 від 23.06.10), Національний фармацевтичний університет.

- А.В.Козлов, Р.А.Козлов, С.І.Ковпік «Писемність давньої України (до ХІХ ст.) (№1/11-5569 від 23.06.10), Криворізький державний педагогічний університет.

- В.О.Шаповалова, В.В.Шаповалов, М.М.Халін та ін. «Фармацевтичне законодавство» (друге видання) (№1/11-5564 від 23.06.10), Національний фармацевтичний університет.

- І.М.Перцев, Д.І.Дмитрієвський, В.Д.Рибачук та ін. «Допоміжні речовини в технології ліків: вплив та технологічні, споживчі, економічні характеристики і терапевтичну ефективність» (№1/11-5565 від 23.06.10),Національний фармацевтичний університет.

- М.О.Шкепа «Філософія» (№1/11-5566 від 23.06.10), Київський національний торговельно-економічний університет.

- В.П.Зінчук «Політологія» (№1/11-5567 від 23.06.10), Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.

- Т.О.Андрєєва, Г.В.Гребєньнов, Р.О.Додонов, А.О.Лузан та ін. «Вступ до політології» (№1/11-5568 від 23.06.10), Донецький державний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського.

- О.І.Литвинчук, Ю.О.Гришин, С.О.Іваницький «Кримінальний процес України: Загальна частина» (№1/11-5560 від 23.06.10), Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка.

- Н.В.Дубей «Гідрогеологія та інженерна геологія» (№1/11-5559 від 23.06.10), Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

- Р.Є.Ямненко «Дискретна математика» (№1/11-5558 від 23.06.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- Ф.П.Ткаченко « Морські водорості-макрофіти України (північно-західна частина Чорного моря)» (№1/11-5556 від 23.06.10), Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова.

- В.А.Вишенський, Л.А.Калужнін, Ц.О.Шуб «Лінійні простори» (№1/11-5557 від 23.06.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- С.О.Алексєєв «Хімія комплексних сполук» (№1/11-5555 від 23.06.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- М.А.Сухорольський П.І.Каленюк, В.О.Коломиєць, Л.В.Гошко «Практикум та задачі з математичного аналізу» (№1/11-5554 від 23.06.10), видавництво «Освіта України».

- Ю.Д.Рубан, С.Ю.Рубан «Технологія виробництва молока та яловичини» (№1/11-5553 від 23.06.10), Науково-методичний центр аграрної освіти.

- О.М.Гавриш, М.М.Гавриш, П.В.Захарченко та ін. «Німецько-українсько-російський словник термінології сухого будівництва» (№1/11-5551 від 23.06.10), Київський національний університет будівництва і архітектури.

- В.О.Дорошенко «Сольний спів як засіб виховання студента-актора» (№1/11-5547 від 23.06.10), Харківський державний університет мистецтв імені І.П.Котляревського.

- Л.О.Шевченко «Turismo» (№1/11-5548 від 23.06.10), Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

- Т.О.Приступенко, Ю.Ф.Ярмиш, М.К.Василенко та ін. «Журналістський фах: Газетно-журнальне виробництво» за редакцією В.В.Різуна (№1/11-5549 від 23.06.10), Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

- Н.С.Саєнко, І.О.Сімкова «English Language Case Studies for Engineering Students: Geotechnologies & Energy Management» (№1/11-5550 від 23.06.10), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».

- К.М.Левківський, В.Л.Кулініченко, В.Є.Слушаєнко та ін. «Соціальна робота» за загальною ред. Л.М.Димитрової (№1/11-5552 від 23.06.10), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».

- В.П.Мущанов, В.І.Осика, Є.В.Денисов та ін. «Опір матеріалів – спецкурс» (№1/11-5571від 23.06.10), Донбаська національна академія будівництва і архітектури.

- Б.І.Мокін, В.Б.Мокін, О.Б.Мокін «Математичні методи ідентифікації динамічних систем» (№1/11-5570 від 23.06.10), Вінницький національний технічний університет.

- М.І. Гнатюк «Іван Франко і проблеми теорії літератури» (№1/11-5409 від 21.06.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

- З.П. Буркацький «Особистісно орієнтований підхід до віртуозності кларнетиста» (№1/11-5410 від 21.06.10), Одеська державна музична академія ім. А.В. Нежданової.

- В.П. Ємельянов, Ю.В. Рукавишніков «Будівельна техніка і дорожні машини» (№1/11-5411 від 21.06.10), Харківський національний автомобільно-дорожній інститут.

- За заг. ред. В.Ф. Москаленка «90 років стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця. 1920-2010» (№1/11-5412 від 21.06.10), Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

- Б.Г. Шелегеда, А.Я. Берсуцький, Н.В. Касьянова, Л.В. Кравцова, Д.В. Солоха, Н.В. Рибалко, О.І. Турбіна «Економіка підприємства» (№1/11-5413 від 21.06.10), Донецький університет економіки та права.

- В.Н. Остьянов «Навчання та тренування боксерів» (№1/11-5414 від 21.06.10), Львівський державний університет фізичної культури.

- Я.Я. Чорненький, В.М. Когут, В.Г. Бартєнєва, Г.Г. Гасюк, Н.В. Чорненька (за ред. Я.Я. Чорненького, В.М. Когута) «Організація діловодства» (№1/11-5415 від 21.06.10), Українська академія друкарства.

- О.М. Смірнов, В.Л. Жук, А.І. Туяхов «Виробництво чавуну для виливків» (№1/11-5417 від 21.06.10), Донецький національний технічний університет.

- С.А. Воронов, Ю.Б. Стецишин, Ю.В. Панченко, В.П. Васильєв «Токсикологічна хімія продуктів харчування та косметичних засобів» (№1/11-5418 від 21.06.10), Національний університет «Львівська політехніка».

- В.М. Тарасов, І.В. Трофімов, С.М. Салкуцан та ін. «Оцінка ефективності ударів ракет» (№1/11-5419 від 21.06.10), Національний університет оборони України.

- В.В. Стрижевський «Розвиток тактики сухопутних військ у локальних війнах і збройних конфліктах другої половини ХХ та на початку ХХІ століть» (№1/11-5420 від 21.06.10), Національний університет оборони України.

- І.А. Кравець, В.М. Тарасов, Є.О. Авчінніков «Воєнно-технічна політика» (№1/11-5421 від 21.06.10), Національний університет оборони України.

- А.Й. Дерев'янчук, М.Б. Шелест «Артилерійське озброєння і боєприпаси» (№1/11-5422 від 21.06.10), Сумський державний університет.

- В.М. Дзюба, В.І. Зелений, О.В. Іваненко, С.В. Лисенко, В.П. Примак «Навчання підрозділів діям у бою» (№1/11-5423 від 21.06.10), Київський національний університет внутрішніх справ.

- М.І. Науменко, Ю.В. Стасєв, І.В. Рубан та ін. «Інформатика, обчислювальна техніка та програмування» (№1/11-5407 від 21.06.10), Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

- М.М. Алексієвець, С.В. Бондаренко «Науково-дослідницька діяльність студентів: актуальність та організація» (№1/11-5500 від 22.06.10), Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

- В.І. Лубський, Т.Г. Горбаченко, М.В. Лубська, А.І. Яковенко «Релігієзнавство» (№1/11-5390 від 21.06.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- Л.А. Онуфрієва, Н.В. Вишневська, Ю.М. Захаров «Deutsch fur Hochschulen» (№1/11-5391 від 21.06.10), Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

- Л.А. Онуфрієва «Deutsch fur Fortbildung» (№1/11-5392 від 21.06.10), Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

- Н.М. Івкова, Л.І. Пац «Фонетика і фонологія сучасної української літературної мови» (№1/11-5399 від 21.06.10), Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов.

- Л.М. Горболіс «Екологіча культура героїв у художньому потрактуванні українських письменників» (№1/11-5398 від 21.06.10), Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка.

- О.С. Бондаренко, К.Л. Бондаренко «Зіставна лексикологія (гендерний та соціолінгвістичний аспекти)» (№1/11-5402 від 21.06.10), Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

- Ю.Є. Кійко, Ю.Й. Мацкуляк, С.В. Кійко «Вступ до мовознавства: тести» (№1/11-5396 від 21.06.10), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

- В.М. Бойко, Л.В. Давиденко «Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір» (№1/11-5400 від 21.06.10), Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

- Н.М. Остапенко, Т.В. Симоненко, В.М. Руденко «Технологія сучасного уроку рідної мови» (№1/11-5401 від 21.06.10), Видавничий центр «Академія».

- Н.М. Дяченко «Вступ до мовознавства» (№1/11-5393 від 21.06.10), Житомирський державний університет імені Івана Франка.

- О.О. Гарачковська «Українська новітня література для дітей. Хрестоматія» (№1/11-5394 від 21.06.10), Київський славістичний університет.

- П.О. Бочан «Історія перекладацької думки в Україні» (№1/11-5395 від 21.06.10), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

- О.М. Мокра, О.А. Луценко, О.Г. Луценко «Практика усного та писемного мовлення (французька мова, початковий ступінь навчання)» (№1/11-5404 від 21.06.10), Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов.

- Т.В. Белімова «Проза українськрого модернізму 20-х рр. ХХ ст.» (№1/11-5403 від 21.06.10), Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

- І.С. Вдовенко «Методика викладання курсу безпеки життєдіяльності» (№1/11-5397 від 21.06.10), Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка.

- Н.А. Мостова, Г.М. Каратєєва «ХХІ століття спонукає до навчання» (№1/11-5508 від 22.06.10), Київський національний лінгвістичний університет.

- Г.Ф. Пономарьова, В.М. Бескорса, В.М. Малихіна «Історія української культури» (№1/11-5574 від 23.06.10), Харківський гуманітарно-педагогічний інститут.

- Л.А. Тимофеєва, Г.Л. Комарова, С.С. Тимофеєв, В.М. Остапчук «Транспортне матеріалознавство в питаннях та відповідях» (№1/11-5573 від 23.06.10), Українська державна академія залізничного транспорту.

- Н.М. Лавріненко, О.К. Щетініна, В.В. Фортуна «Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці» (№1/11-5572 від 23.06.10), Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Туган-Барановського.

- Ю.І. Палеха «Менеджмент персоналу» (№1/11-5576 від 23.06.10), Європейський університет.

- М.Л. Рябчиков, І.Г. Дейнека «Розрахунок і конструювання машин легкої промисловості» (№1/11-5575 від 23.06.10), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

- С.М. Яцюк, А.А. Федонюк «Економічна інформатика» (№1/11-5577 від 23.06.10), Волинський національний університет імені Лесі Українки.

- О.Б. Кафарська, І.І. Припхан, Л.Б. Стручкова-Гуменна (за ред. В.І. Кафарського) «Громадська культура студентської молоді»(№1/11-5521 від 22.06.10), Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

- В.Г. Кущов, Ю.Г. Коваль, В.В. Ягупов та ін. «АР: теорія і практика розвідувальної діяльності» (№1/11-5582 від 23.06.10), Воєнно-дипломатична академія.

- В.М. Тарасов, Ю.Є. Репіло, М.П. Грицай та ін. «Бойове застосування ракетних військ і артилерії в бою і операціях» (№1/11-5583 від 23.06.10), Національний університет оборони України.

- В.В. Стрижевський «Застосування загальновійськових підрозділів у тактичних повітряних десантах» (№1/11-5578 від 23.06.10), Національний університет оборони України.

- І.І. Фурман, М.І. Рибак, С.В. Сидоров та ін. «Історія воєнного мистецтва» (№1/11-5579 від 23.06.10), Національний університет оборони України.

- Ю.С. Красильник, С.О. Гудков, В.Ф. Баранівський та ін. «Морально-етична культура військового керівника» (№1/11-5580 від 23.06.10), Національний університет оборони України.

- А.О. Кобзар, О.В. Копаниця, В.М. Грицюк та ін. «Виховна робота у Збройних Силах України» (№1/11-5581 від 23.06.10), Національний університет оборони України.

- В.В. Стрижевський, М.Г. Гончарук, А.В. Голованов та ін. «Загальна тактика» (№1/11-5584 від 23.06.10), Національний університет оборони України.

- В.М. Телелим, М.П. Грицай, В.М. Тарасов та ін. «Управління ракетними ударами та вогнем артилерії» (№1/11-5585 від 23.06.10), Національний університет оборони України.

- Ю.О. Давідіч «Розробка розкладу руху транспортних засобів при організації пасажирських перевезень» (№1/11-5586 від 23.06.10), Харківська національна академія міського господарства.

- Ю.О. Давідіч, Є.І. Куш, Д.П. Понкратов «Ергономічне забезпечення транспортних процесів» (№1/11-5587 від 23.06.10), Харківська національна академія міського господарства.

- Ю.О. Давідіч «Розробка графіку руху транспортних засобів при організації вантажних перевезень» (№1/11-5588 від 23.06.10), Харківська національна академія міського господарства.

- О.І. Лежньова «Організація перевезень пасажирів у містах» (№1/11-5589 від 23.06.10), Харківська національна академія міського господарства.

- О.О. Лобашов, О.В. Прасоленко «Практикум з дисципліни «Організація дорожнього руху»» (№1/11-5590 від 23.06.10), Харківська національна академія міського господарства.

- В.К.Чайка, В.М.Князевич, І.О.Могілевкіна та ін. «Партограма: Попередження затяжних пологів. Надання допомоги у разі затяжних пологів» (№1/11-5711 від 25.06.10), Донецький національний медичний університет ім. М.Горького.

- А.В. Головач, В.Б. Захожай, І.Г. Манцуров, Н.А. Головач «Інформаційно- аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту» (№1/11-5688 від 24.06.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- І.В. Лилик, О.В. Кудирко «Маркетингові дослідження: кейси та ситуаційні вправи» (№1/11-5689 выд 24.06.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- Під ред. В.М. Фєдосова «Місцеві фінанси» (№1/11-5690 від 24.06.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- Під ред. В.З. Потій «Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації» (№1/11-5691 від 24.06.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- Г.Л. Чигрина, С.П. Позняков «Організаційно-правові основи діяльності слідчих підрозділів податкової міліції» (№1/11-5693 від 24.06.10), Національний університет державної податкової служби України.

- О.М. Леонтенко «Служба управління персоналом» (№1/11-5692 від 24.06.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- М.С. Корець, І.Г. Трегуб, С.М. Яшанов «Матеріалознавство інформаційної техніки» (№1/11-5703 від 24.06.10), Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова.

- С.М. Яшанов «Практикум з освітніх Інтернет-технологій» (№1/11-5701 від 24.06.10), Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова.

- Е.Н. Альбітарова, М.С. Корець, С.М. Яшанов «Основи охорони праці. Модуль 1. Правові та організаційні питання охорони праці, основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії» (№1/11-5700 від 24.06.10), Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова.

- Г.А. Смаглій, Л.В. Маловик «Основи теорії музики» (№1/11-5702 від 24.06.10), ТОВ «Факт».

- Н.Б. Самойленко «Метод проектів при вивченні іноземних мов» (№1/11-5699 від 24.06.10), Севастопольський міський гуманітарний університет.

- О.І. Петрик, Р.О. Валецька «Основи патології органів слуху та мови» (№1/11-5779 від 29.06.10), Волинський національний університет імені Лесі Українки.

- О.І. Бондарчук, Т.М. Вакуліч «Психологія девіантної поведінки» (№1/11-5780 від 29.06.10), Університет менеджменту освіти.

- Л.Г. Павлишин «Філософія» (№1/11-5778 від 29.06.10), Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

- О.І. Вовк, В.О. Береза «Комунікативно-когнітивний підхід до навчання іноземних мов: формування критичного мислення студентів-філологів» (№1/11-5777 від 29.06.10), Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

- Н.Я. Захожа, О.П. Митчик, В.В. Пантік «Легка атлетика у фізичному вихованні студентів» (№1/11-5776 від 29.06.10), Волинський національний університет імені Лесі Українки.

- І.А. Аскерова «Польська мова: поглиблений практичний курс граматики (Іменник та прикметник)» (№1/11-5775 від 29.06.10), Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова.

- О.В. Колесников «Економіко-фінансова діяльність підприємства» (№1/11-5785 від 29.06.10), Українська державна академія залізничного транспорту.

- М.М. Касьяненко, О.В. Яцюк, П.В. Цимбал, Г.П. Власова, О.О. Кузьменко (за заг. ред. П.В. Мельника) «Управління органами державної податкової служби України» (№1/11-5786 від 29.06.10), Національний університет державної податкової служби України.

- Я.І. Пасько, М.О. Соболевська, А.В. Стрельникова, О.К. Міхеєва та ін. (за заг. ред. О.К. Міхеєвої) «Соціологія міста» (№1/11-5781 від 29.06.10), Донецький державний університет управління.

- За ред. А.П. Наливайка «Мікроекономіка» (№1/11-5782 від 29.06.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- Л.М. Ємельяненко, О.В. Сімоходська «Управління конфліктами» (№1/11-5789 від 29.06.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- Н.С. Харчук, О.М. Дубовик «Економічна кібернетика» (№1/11-5787 від 29.06.10), Національний університет біоресурсів і природокористування України.

- В.А. Нестеровський, С.Ю. Бортник, Н.М. Погорільчук, О.В. Ковтонюк «Основи мінералогії та петрографії» (№1/11-5783 від 29.06.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- І.П. Лопушинський «Державна мовна політика в Україні» (№1/11-5784 від 29.06.10), Херсонський національний технічний університет.

- О.А. Ткачук, В.О. Шадура «Водопровідні мережі» (№1/11-5769 від 29.06.10), Національний університет водного господарства та природокористування України.

- А.А. Садєков, О.Ю. Гусєва «Стратегічне управління підприємством. Управління змінами» (№1/11-5771 від 29.06.10), Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Туган-Барановського.

- М.С. Конох, З.Ю. Воронова, І.М. Гольтер, Т.А. Бабичева «Філософія екзистенціалізму в художніх творах авторів Європи та Америки» (№1/11-5770 від 29.06.10), Дніпродзержинський державний технічний університет.

- Б.В. Дурняк, О.В. Тимченко, В.І. Сабат, Р.С. Колодій «Інтернет-технології передавання мовних сигналів» (№1/11-5772 від 29.06.10), Українська академія друкарства.

- В.М. Мойсишин, С.І. Гургула, В.І. Горгула, М.М. Осипчук, Б.С. Сікора «Збірник конкурсних завдань з математики» (№1/11-5773 від 29.06.10), Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

- О.Л. Шерстюк «Аудит державних фінансів» (№1/11-5774 від 29.06.10), Київський національний торговельно-економічний університет.

- А.Я. Жук, Н.К. Желябіна, Г.П. Малишев «Основи наукових досліджень в сфері практичної механіки». Книга 1 «Теоретичні дослідження». Книга 2 «Експериментальні дослідження» (№1/11-5698 від 24.06.10), Запорізька державна інженерна академія.

- В.М. Мойсишин, С.І. Гургула, М.М. Осипчук, Я.І. Савчук, В.В. Тирлич «Математика: Збірник тестових завдань для абітурієнтів» (№1/11-5694 від 24.06.10), Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

- С.Я. Салига, В.М. Гельман, І.Ю. Кисільова «Інформаційні системи і технології у фінансах» (№1/11-5695 від 24.06.10), Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет».

- П.І. Федорук, А.В. Ляшеник «Вступ до штучного інтелекту» (№1/11-5696 від 24.06.10), Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

- В.В. Кукуєва, Т.В. Магльована, О.О. Кірєєв, Г.В. Тарасова «Хімія» (№1/11-5697 від 24.06.10), Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля.

ЛИПЕНЬ

- М.Ф.Бондаренко, М.М.Биков, М.І.Дзюбенко, Ю.П.Мачехін, О.Г.Пащенко, Ж.Ф.Пащенко «Квантові прилади та пристрої з використанням ЕОМ для дослідження і аналізу» (№1/11-5860 від 01.07.10), Харківський національний університет радіоелектроніки.

- Р.О.Стефанчук, Д.А.Монастирський, В.Г.Рогожа та ін. «Правове письмо» за редакцією Р.О.Стефанчука (№1/11-5850 від 01.07.10), Американська асоціація юристів «Ініціатива з верховенства права».

- В.С.Бігун, А.О.Галай, Н.М.Крестовська та ін. «Юридична дидактика» за редакцією Р.О.Стефанчука (№1/11-5849 від 01.07.10), Американська асоціація юристів «Ініціатива з верховенства права».

- Л.Б.Шостак, О.І.Дікарєв, О.М.Гончаренко та ін. «Міжнародні економічні відносини» за редакцією Л.Б.Шостак (№1/11-5848 від 01.07.10), Міжрегіональна академія управління персоналом.

- О.М.Батовська «Хоровий компонент в операх західноєвропейських композиторів ХVII-XVIII ст.» (№1/11-5847 від 01.07.10), Харківський державний університет мистецтв імені І.П.Котляревського.

- А.О.Олійник, С.О.Субботін, О.О.Олійник «Еволюційні обчислення та програмування» (№1/11-5846 від 01.07.10), Запорізький національний технічний університет.

- Я.Я.Чорненький, Я.І.Серкіз, М.В.Старовойт «Українська та зарубіжна культура: Культурологія» за ред. Я.Я.Чорненького (№1/11-5845 від 01.07.10), Українська академія друкарства.

- А.Г.Должицька, І.І.Панчук «Фізіологія рослин» (№1/11-5844 від 01.07.10), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

- Н.М.Попова «Географія, культура та історія Іспанії (з практичними вправами») (№1/11-5840 від 01.07.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- Т.В.Панченко «Політична регіоналістика» (№1/11-5838 від 01.07.10), Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна.

- Д.Т.Толстенко, Т.Ю.Брановицька «Технологія та мікробіологія вина» (№1/11-5845 від 01.07.10), Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського.

- Я.В.Дорошенко «Спорудження магістральних трубопроводів» (№1/11-5836 від 01.07.10), Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

- Г.О.Антоненко, Г.Ф.Гаврюк, В.О.Назаренко, В.В.Котенко «Маркшейдерська справа» (№1/11-5835 від 01.07.10), Національний гірничий університет.

- Ф.В.Козак, Б.В.Долішній, С.І.Криштопа «Устаткування нафтогазового технологічного транспорту» (№1/11-5834 від 01.07.10), Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

- А.В.Данько «Сучасний розвиток листопрокатного виробництва» (№1/11-5833 від 01.07.10), Донбаський державний технічний університет.

- Д.С.Берестовська, Ю.Ю.Сугробова, І.Д.Карпова, О.В.Самсонова, Г.А.Вінцерська «Історія української культури» (№1/11-5832 від 01.07.10), Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгієвського.

- Н.М.Мамай «Релігієзнавство» (№1/11-5831 від 01.07.10), Міжнародна академія управління персоналом.

- Г.Ф.Морошкіна «La laugue et la civilization francaise a travers des siecles» (№1/11-5830 від 01.07.10), Запорізький національний університет.

- Н.С.Поповенко, О.В.Лапіна, С.С.Шаповал, М.В.Лапіна «Формування та стратегічне управління інтелектуальним капіталом» за загальною редакцією Н.С.Поповенко (№1/11-5881 від 01.07.10), Одеський національний політехнічний університет.

- С.М.Вязовик «Податкові системи зарубіжних країн» (№1/11-5880 від 01.07.10), Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського.

- С.М.Сологуб, Л.І.Кравцова «Податковий менеджмент» (№1/11-5879 від 01.07.10), видавництво «Академвидав».

- За редакцією І.Г.Манцурова «Статистика ринків. Практикум» (№1/11-5876 від 01.07.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- А.О.Аветисова, Н.С.Палій, Ю.Ю.Юрченко «Економіка ресторанного господарства» (№1/11-5871 від 01.07.10), Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М.Туган-Барановського.

- М.М.Коцупатрий, О.Г.Бірюк «Облікова політика підприємства» (№1/11-5877 від 01.07.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- В.І.Хомяков, В.М.Бєлінська, О.В.Федоренко «Потенціал і розвиток підприємства» (№1/11-5875 від 01.07.10),видавництво «Кондор».

- Л.А.Тітенко «Діловодство з використанням комп’ютерної техніки» (№1/11-5874 від 01.07.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- Л.О.Шевченко «Бренд-менеджмент» (№1/11-5873 від 01.07.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- С.А.Ганжа «Фразеологія епістолярної спадщини (На матеріалі приватного листування українських письменників-класиків ХІХ – поч. ХХ ст.» (№1/11-5865 від 01.07.10), Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

- А.М.Черній «Філософія» (№1/11-5864 від 01.07.10), ТОВ «Академвидав».

- В.Д.Карпуша, Б.Є.Панченко «Моделювання та проектування реляційних баз даних» (№1/11-5863 від 01.07.10), Сумський державний університет.

- В.Д.Шипулін «Основні принципи геоінформаційних систем» (№1/11-5862 від 01.07.10), Харківська національна академія міського господарства.

- В.М.Положенець, Л.В.Немерицька «Генетика рослин» (№1/11-5861 від 01.07.10), Житомирський національний агроекологічний університет.

- В.К.Черненко, О.Ф.Осипов, Г.М.Тонкачеєва та ін. «Технологія монтажу будівельних конструкцій» за ред. В.К.Черненка (№1/11-5859 від 01.07.10), Київський національний університет будівництва і архітектури.

- О.Ю.Зайченко, Ю.П.Зайченко «Комп’ютерні мережі» (№1/11-5858 від 01.07.10), Національний технічний університет України «КПІ».

- О.О.Кузнєцова «Гідрогазодинаміка» (№1/11-5856 від 01.07.10), Київський національний університет технологій та дизайну.

- В.І.Щелкунов, Ю.Ф.Кулаєв, Л.Г.Зайончик та ін. «Основи економіки транспорту» (№1/11-5855 від 01.07.10), видавництво «Кондор».

- Л.М.Черчик, А.М.Іванченко «Економіка будівництва» (№1/11-5854 від 01.07.10), Національний університет водного господарства та природокористування.

- А.Б.Зеленов «Теорія електропривода» (№1/11-5853 від 01.07.10), Донбаський державний технічний університет.

- В.П.Харченко, В.Г.Мелкумян, О.П.Сушич «Радіомаячні системи ближньої аеронавігації» (№1/11-5852 від 01.07.10), Національний авіаційний університет.

- В.М.Булгаков, В.В.Бурлака, В.І.Василюк та ін. «Теоретична механіка. Збірник завдань для розрахунково-графічних робіт» (№1/11-5851 від 01.07.10), Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут».

- В.Г.Щербак «Маркетингова політика розподілення» (№1/11-5878 від 01.07.10), Європейський університет.

- Л.М.Дибкова «Інформатика і комп’ютерна техніка» (№1/11-5461 від 21.06.10), видавничий центр «Академія»;

- В.І. Онопрієнко, В.В. Ткаченко «Історія української науки. Курс лекцій» (№1/11-6098 від 08.07.10), Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва;

- В.В. Ткаченко «Історія Стародавньої Греції» (№1/11-6099 від 08.07.10), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

- В.О.Гордієнко, М.В.Тимошенко «Бюджетний менеджмент» (№1/11-6198 від 09.07.10), видавництво «Знання».

- Я.А.Пасічник «Математика для економістів» (№1/11-6200 від 09.07.10), Національний університет «Острозька академія».

- Л.М.Гарас, Ю.П.Ємельянова, С.М.Осиповська «Соціологія» (№1/11-6201 від 09.07.10), Севастопольський національний технічний університет.

- Г.І.Олешко, О.О.Щербина, С.В.Баранівська «Wirtschaftsdeutsch» (№1/11-6203 від 09.07.10), Національний авіаційний університет.

- М.Г.Гордієнко, Л.Г.Шаповал «Англійська мова для професійного спілкування з електротехніки та електротехнологій» (№1/11-6204 від 09.07.10), Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського.

- М.Ю.Рубцова, О.О.Сльозко «Макроекономічна політика у відкритій економіці» (№1/11-6210 від 09.07.10), видавництво «Освіта України».

- О.В.Лазер-Паньків, О.М.Кощій «Давньогрецька мова в таблицях: Фонетика. Морфологія» (№1/11-6212 від 09.07.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- Л.Л.Дражниця «Інструментознавство (інструменти духових оркестрів)» (№1/11-6217 від 09.07.10), Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка.

- О.Є.Литвин «Spotlight on the international economic activity» (№1/11-6215 від 09.07.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- Т.В.Дудар, О.О.Письменна, В.П.Заскалета «Українсько-англійський та англо-український словник з екологічної безпеки» (№1/11-6213 від 09.07.10), Національний авіаційний університет.

- О.В.Юдіна «Ділова німецька мова» (№1/11-6219 від 09.07.10), Запорізький національний університет.

- М.В.Кісіль «Ділова англійська мова» (№1/11-6221 від 09.07.10), Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

- І.В.Городняк «Соціологія освіти» (№1/11-6223 від 09.07.10), видавництво «Новий світ – 2000».

- Р.М.Коршук «Етнополітологія» (№1/11-6226 від 09.07.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- В.А.Звірковська, І.І.Бегей «Самовчитель із політології» (№1/11-6225 від 09.07.10), Університет банківської справи.

- За ред. А.М.Поддєрьогіна «Оподаткування суб’єктів підприємництва» (№1/11-6306 від 12.07.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- Р.В.Фещур, В.П.Кічор, І.Я.Олексів та ін. «Економіко-математичне моделювання» (№1/11-6307 від 12.07.10), Національний університет «Львівська політехніка».

- В.У.Ігнаткін, О.В.Рязанцева, О.М.С’янов, В.А.Литвиненко «Планування експериментів та обробка їх результатів» (№1/11-6308 від 12.07.10), Дніпродзержинський державний технічний університет.

- О.С.Тонкошкур, В.У.Ігнаткін «Фізичні основи електричного контролю неоднорідних систем» (№1/11-6309 від 12.07.10), Дніпродзержинський державний технічний університет.

- Н.В.Бідасюк, Р.В.Боднар, К.В.Олександренко та ін. «Практикум перекладу» (№1/11-6310 від 12.07.10), Хмельницький національний університет.

- І.І.Шупик, О.С.Песцова-Світалка «Макроекономіка» (№1/11-6298 від 12.07.10), Полтавська державна аграрна академія.

- М.О.Желуденко «Wir uber Deutsch. Німецька мова» (№1/11-6297 від 12.07.10), Національний авіаційний університет.

- Т.С.Ляшенко «Функціональна стилістика німецької мови» («Funktionalstilistik der deutschen Sprache») (№1/11-6299 від 12.07.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

- М.М.Ольхович-Новосадюк, Ю.І.Рудакевич «Ukraine and International Organization» («Україна та міжнародні організації») (№1/11-6300 від 12.07.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

- С.Г.Давтян, Н.В.Піроженко, С.Є.Саханенко «Автономна Республіка Крим у системі територіальної організації влади України» (№1/11-6301 від 12.07.10), Одеський регіональний інститут державного управління.

- В.В.Стацкевич, В.В.Ленська, Л.В.Чорнодід та ін. «Україна: нариси історії державотворення» за загальною редакцією В.В.Стацкевича (№1/11-6302 від 12.07.10), Криворізький технічний університет.

- Д.С.Черняк «Політологія:посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів» (№1/11-6296 від 12.07.10), Київський національний університет технологій та дизайну.

- Т.Д.Булах «Реклама у видавничій справі» (№1/11-6303 від 12.07.10), Харківська державна академія культури.

- О.О.Абрагамович, М.С.Регеда, О.В.Бродик та ін. «Професійні хвороби» за редакцією О.О.Абрагамовича, М.С.Регеди (№1/11-6205 від 12.07.10), Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.

- В.І.Муравйов, І.А.Березовська, І.В.Влялько та ін. «Право Європейського союзу» за редакцією В.І.Муравйова (№1/11-6322 від 12.07.10), видавнича організація «ЮРІНКОМ ІНТЕР».

- М.К Наєнко «Історія українського літературознавства і критики» (№1/11-6323 від 12.07.10), ТОВ «Видавничий центр «Академія».

- Ш.Г.Палтаджян «Формування виконавської майстерності в ансамблях духових інструментів» (№1/11-6324 від 12.07.10), Харківський державний університет мистецтв імені І.П.Котляревського.

- В.В.Колесников «Тлумачний словник джазу» (№1/11-6325 від 12.07.10), Донецька державна музична академія імені С.С.Прокоф’єва.

- Я.М.Кошуба «Цивільне право» (№1/11-6315 від 12.07.10), Національний університет «Львівська політехніка».

- О.М.Тур «Українська мова (професійне спрямування – «Геодезія, картографія та землеустрій»)» (№1/11-6317 від 12.07.10), Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського.

- Е.Л.Носенко, І.Ф.Аршава «Сучасні напрями зарубіжної психології : психологія особистості» за редакцією С.Д.Максименка (№1/11-6318 від 12.07.10), Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

- О.Г.Мордвінов, В.А.Ільяшенко, Т.О.Безземельна та ін. «Основи економічної теорії та види економічної політики держави» (№1/11-6319 від 12.07.10), Класичний приватний університет.

- Є.А.Макаренко, М.А.Ожеван, О.П.Кучмій «Міжнародна інформаційна безпека: теорія і практика» (№1/11-6320 від 12.07.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- О.Н.Горбач «Історія і теорія зовнішньої політики» (№1/11-6321 від 12.07.10), Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола.

- М.П.Климчук, О.В.Кондратюк, С.І.Марко «Боротьба з фальшивомонетництвом в Україні» (№1/12-2976 від 12.07.10), Міністерство внутрішніх справ.

- П.Я.Мінка, Т.П.Мінка, А.В.Хрідочкін, М.Г.Богуславський «Оперативно-розшукова діяльність» (№1/11-6311 від 12.07.10), Дніпропетровський гуманітарний університет.

- О.М.Холод «Соціальні комунікації» (№1/11-6312 від 12.07.10), Київський міжнародний університет.

- Н.В.Любчук «Зіставна граматика німецької та української мов. Морфологія» (№1/11-6313 від 12.07.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- Ж.В.Севастьянова, І.А.Сорока «Англійська мова з менеджменту» (№1/11-6314 від 12.07.10), Університет економіки та права «Крок».

- О.Я.Красівський, М.С.Пасічник «Історія України» (№1/11-6305 від 12.07.10), Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Світ».

- В.А.Жадько «Історія філософії» (№1/11-6367 від 13.07.10), Запорізький державний медичний університет;

- В.В. Кизилова «Теорія і практика мовленнєвої комунікації» (№1/11-6208 від 09.07.10), Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.

- І.Г. Данилюк «Прикладна морфологія» (№1/11-6207 від 09.07.10), Донецький національний університет.

- С.В. Соколова «Лінгводидактика професора Степана Пилиповича Бевзенка» (№1/11-6206 від 09.07.10), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

- П.О. Тадєєв, Н.М. Міськова «Математична освіта в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття» (№1/11-6202 від 09.07.10), Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука.

- Л.І. Мацько, Г.О. Денискіна «Українська наукова мова» (№1/11-6199 від 09.07.10), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

- В.А. Волошинець «Фізична та колоїдна хімія (Фізична хімія дисперсних систем та полімерів)» (№1/11-6277 від 12.07.10), Національний університет «Львівська політехніка».

- С.М. Епоян, В.Д. Колотило, О.Г. Друшляк, Г.І. Сухоруков, Т.С. Айрапетян «Водопостачання і очистка природних вод» (№1/11-6275 від 12.07.10), Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури.

- Ф.П. Шкрабець, П.Г. Плєшков «Основи електропостачання» (№1/11-6295 від 12.07.10), Кіровоградський національний технічний університет.

- За ред. Б.М. Коржика, В.М. Іванова «Охорона праці в будівництві» (№1/11-6273 від 12.07.10), Харківська національна академія міського господарства.

- М.І. Ворожбіян, Д.С. Козодой, О.А. Абакумов, Б.К. Гармаш «Актуальні питання охорони праці на залізничному транспорті» (№1/11-6274 від 12.07.10), Українська державна академія залізничного транспорту.

- Т.С. Айрапетян «Водне господарство промислових підприємств» (№1/11-6276 від 12.07.10), Харківська національна академія міського господарства.

- О.В. Заболотний, М.Д. Кошовий, В.О. Книш, О.М. Костенко, М.В. Цеховський «Основи стандартизації» (№1/11-6272 від 12.07.10), Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

- М.Д. Кошовий, В.О. Книш, О.В. Заболотний, М.В. Цеховський, О.М. Костенко «Основи конструювання засобів вимірювальної техніки» (№1/11-6271 від 12.07.10), Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

- М.Д. Кошовий, О.М. Костенко, О.В. Заболотний, Г.В. Павлик, М.В. Цеховський, В.О. Книш «Оптимальне планування експерименту при дослідженні технологічних процесів, приладів і систем» (№1/11-6270 від 12.07.10), Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

- І.І. Демків, П.І. Каленюк, І.І. Клюйник, І.Т. Кравець, А.Ф. Обшта, Р.Й. Петрович «Основи програмування в середовищах Турбо-Паскаль і Delphi» (№1/11-6279 від 12.07.10), Національний університет «Львівська політехніка».

- В.Г. Могилатенко, О.І. Пономаренко, В.М. Дробязко, А.С. Кочешков, М.М. Ямшинський «Теоретичні основи ливарного виробництва» (№1/11-6278 від 12.07.10), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

- О.І. Вовк «Когнітивні аспекти методики викладання англійської мови у вищих навчальних закладах» (№1/11-6245 від 12.07.10), Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

- Г.В. Ярчук «Екологія і мораль» (№1/11-6246 від 12.07.10), Ізмаїлський державний гуманітарний університет.

- О.Т. Заріна «Ukraine» (№1/11-6247 від 12.07.10), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

- В.П. Андрущенко, В.Л. Савельєв «Освітня політика (огляд порядку денного)» (№1/11-6248 від 12.07.10), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

- В.О. Діц «Стилістика української мови. Практикум» (№1/11-6249 від 12.07.10), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

- С.О. Гур'єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула, В.Ю. Кузьмін, Н.І. Іскра, А.В. Терентьєва «Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога» (№1/11-5687 від 24.06.10), Сумський державний університет.

- О.Я. Кравчук, Т.В. Божидарнік, Л.В. Савош «Міжнародна економіка» (№1/11-6288 від 12.07.10), Луцький національний технічний університет.

- В.С. Кривцов, Л.О. Малашенко, В.Л. Малашенко, С.В. Трубаєв «Конструкція літаків та вертольотів» (№1/11-6250 від 12.07.10), Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

- Г.М. Калиновський, В.А. Яблонський, В.Й. Любецький, С.П. Хомин, Г.Г. Харута, М.І. Харенко та ін. «Фізіологія і патологія відтворення великої рогатої худоби» (№1/11-6251 від 12.07.10), Житомирський національний агроекологічний університет.

- Г.М. Калиновський, В.В. Карпюк, П.В. Ковальов, Ю.В. Ковальчук, Р.Л. Ковальчук, М.М. Омеляненко «Хірургія з анатомією коня» (№1/11-6252 від 12.07.10), Житомирський національний агроекологічний університет.

- О.І. Михальов, В.В. Крамаренко, К.М. Ялова, Є.Є. Бистров, В.В. Завгородній «Курсове проектування в прикладах та завданнях» (№1/11-6253 від 12.07.10), Дніпродзержинський державний технічний університет.

- О.В. Посилкіна, Ю.А. Бабіченко, Ю.С. Братішко, Н.М. Мусієнко, Г.В. Кубасова «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (№1/11-6254 від 12.07.10), Національний фармацевтичний університет.

- А.Д. Остапенко «Концертне виконавство: гітара» (№1/11-6255 від 12.07.10), Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

- Л.П. Попко «Культурно-лінгвістична національна ментальність» (№1/11-6256 від 12.07.10), Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

- Н.О. Сибірна, М.В. Гончар, І.В. Бродяк, О.Г. Стасик, М.Л. Барська «Хімія білка» (№1/11-6264 від 12.07.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

- М.М. Торчинський «Українська ономастика» (№1/11-6263 від 12.07.10), Хмельницький національний університет.

- І.А. Кучерявенко, М.І. Ступнік, С.О. Попов «Проектування підземних рудників» (№1/11-6265 від 12.07.10), Криворізький технічний університет.

- В.М. Тіманюк, Я.Г. Онищенко, Н.Й. Баран, О.В. Літвінова «Екологія» (№1/11-6266 від 12.07.10), Національний фармацевтичний університет.

- О.А. Чугаєв «Валютна інтеграція в Європейському Союзі» (№1/11-6267 від 12.07.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- К.А. Іванова, Г.Ф. Крівчикова, О.К. Садовніков, Н.П. Осипова, В.Д. Лихвар, О.М. Кулакова «Філософія: кредитно-модульний курс» (№1/11-6268 від 12.07.10), Національний фармацевтичний університет.

- О.І. Михальов, В.В. Крамаренко, К.М. Ялова, К.Ю. Новікова «Структури даних та алгоритми» (№1/11-6269 від 12.07.10), Дніпродзержинський державний технічний університет.

- А.М. Одарченко, М.О. Янчева, Д.М. Одарченко «Зберігання продовольчих товарів» (№1/11-6287 від 12.07.10), Харківський державний університет харчування та торгівлі.

- С.П. Кожушко, Л.Б. Сліпченко «Бізнес-телефонія: посібник для навчання студентів економічних спеціальностей ділових переговорів» (№1/11-6289 від 12.07.10), Дніпропетровський університет економіки та права.

- П.П. Пивоваров, А.Б. Горальчук, Є.П. Пивоваров, Т.В. Трощий, О.Ю. Рябець, Н.Г. Гринченко «Теоретичні основи харчових технологій» (№1/11-6290 від 12.07.10), Харківський державний університет харчування та торгівлі.

- О.Г. Романовський, В.Є. Михайличенко, Л.М. Грень «Педагогіка успіху» (№1/11-6291 від 12.07.10), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

- В.А. Ткаченко, О.В. Касілов, В.А. Рябик «Комп'ютерні мережі та телекомунікації» (№1/11-6292 від 12.07.10), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

- М.Б. Сліжевський «Гідроаеромеханіка» (№1/11-6294 від 12.07.10), Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

- Б.В. Димо, М.О. Нагорний, В.І. Пилипчак, І.Р. Різун «Енергетичний аудит електротехнічних систем та обладнання» (№1/11-6293 від 12.07.10), Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

- Н.М. Сажнєва, І.А. Арсененко «Організація туризму (практичні та самостійні роботи)» (№1/11-6209 від 09.07.10), Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

- В.В. Бурега, О.В. Мазурик, Н.Ф. Селютіна «Соціологія управління» (№1/11-6222 від 09.07.10), Донецький державний університет управління.

- М.Р. Свердан, Т.П. Свердан «Українська мова з професійним спрямуванням. Практикум для студентів економічних спеціальностей» (№1/11-6224 від 09.07.10), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

- О.М. Гайдаєнко «Стратегічний аналіз» (№1/11-6286 від 12.07.10), Одеський державний економічний університет.

- С.М. Синиця, Л.В. Гринів, О.М. Крупа «Управління конкурентоспроможністю підприємств» (№1/11-6230 від 09.07.10), Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

- В.П. Мікловда, К. Калантаридіс «Підприємництво та менеджмент малого бізнесу» (№1/11-6285 від 12.07.10), Ужгородський національний університет.

- Н.М. Ясницька, О.Б. Ахієзер, А.А. Боєва, О.А. Геляровська «Математичний аналіз. Модульне навчання» (№1/11-6283 від 12.07.10), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

- С.П. Наливайченко, В.Є. Реутов, С.Ю. Цьохла «Бізнес-планування у туріндустрії» (№1/11-6243 від 12.07.10), Кримський економічний інститут державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

- В.С. Пономаренко, К.М. Таньков, Т.І. Лепейко «Логістичний менеджмент» (№1/11-6237 від 09.07.10), Харківський національний економічний університет.

- Т.Б. Кублікова, В.К. Кубліков «Інвестиції на ринку цінних паперів» (№1/11-6236 від 09.07.10), Одеський державний економічний університет.

- Е.Ю. Терещенко, О.А. Лактіонова, В.П. Єгоров «Інноваційний менеджмент» (№1/11-6234 від 09.07.10), Донецький національний університет.

- Ю.А. Верига, А.Ж. Пшенична, Г.О. Соболь «Фінансово-господарський контроль» (№1/11-6233 від 09.07.10), Полтавський університет споживчої кооперації України.

- С.М. Побережний, О.Л. Пластун, Т.М. Болгар «Фінансова безпека банківської діяльності» (№1/11-6231 від 09.07.10), Українська академія банківської справи Національного банку України.

- М.В. Грищук «Політико-правові аспекти становлення та розвитку місцевого самоврядування» (№1/11-6216 від 09.07.10), Національний університет «Острозька академія».

- О.І. Петрик «Монетарний розвиток України» (№1/11-6214 від 09.07.10), Університет банківської справи Національного банку України.

- О.А. Рахманов «Соціологія підприємництва» (№1/11-6282 від 12.07.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- О.В. Небильцова, Р.С. Коршикова, Л.І. Лук'яненко, В.В. Ходзицька «Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку» (№1/11-6280 від 12.07.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- Л.Д. Буряк, А.М. Павліковський, Н.Л. Кремпова, С.В. Онищенко, Т.О. Данькевич, Г.Ю. Жолнерчик «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: задачі, тести, тренінги» (№1/11-6284 від 12.07.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- Є.І. Оленич, О.М. Поплавська, С.Г. Рудакова «Організація праці» (№1/11-6244 від 12.07.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- А.В. Манько, В.Д. Бойко, В.О. Демченко «Металеві конструкції будівель та споруд транспорту» (№1/11-6218 від 09.07.10), Державний економіко-технологічний університет транспорту.

- М.І. Карпов, А.Д. Возненко, В.М. Молчанов, В.М. Твердомед «Комплексна машинізація колійних робіт» (№1/11-6220 від 09.07.10), Державний економіко-технологічний університет транспорту.

- Г.О. Швиданенко, Н.П. Гончарова, В.Г. Васильков, О.Г. Мендрула, Н.І. Норіцина та ін. «Економіка підприємства» (№1/11-6281 від 12.07.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- В.А. Верба, О.М. Гребешкова «Управління розвитком компанії» (№1/11-6242 від 12.07.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- Т.М. Дідур, О.М. Гарас «Економіка будівництва» (№1/11-6211 від 09.07.10), Одеська державна академія будівництва та архітектури.

- М.Ф. Котляр, О.О. Олейников, Р.Г. Симоненко, Є.М. Скляренко, В.Ф. Солдатенко, Є.І. Суїменко, П.П. Толочко, Н.О. Шульга, заг. ред. – П.П. Толочка «Очерки истории Украины» (№1/11-6361 від 13.07.10), Інститут археології Національної академії наук України.

- За ред. Ю.В. Вороненка, Г.І. Лисенка «Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики – сімейної медицини» (№1/11-6368 від 13.07.10), Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

-Ю.П.Сурмін, А.М.Михненко, Т.П.Крушельницька та ін. «Взаємодія органів державної влади та громадянського суспільства» (№1/11-6649 від 20.07.10), Національна академія державного управління при Президентові України.

-В.В.Дорофієнко, Ю.М.Комар, Н.Л.Сапельнікова «Управління персоналом» (№1/11-6650 від 20.07.10), Донецький державний університет управління.

- За ред. В.М.Шемаєва «Актуальні проблеми управління економікою та фінансами Збройних Сил України» (№1/11-6651 від 20.07.10), Національна академія оборони України.

- А.В.Нікітін, Т.Г.Іванова, І.Г.Брітченко, О.М.Момот «Маркетинг у банку» за ред. А.В.Нікітіна (№1/11-6652 від 20.07.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- М.Д.Ведерніков, О.О.Чернушкіна «Нормування праці» (№1/11-6653 від 20.07.10), видавництво «Новий Світ- 2000».

- І.Г.Костирко, Л.Б.Гнатишин, Л.П.Петришин, М.П.Гарасим «Університетська освіта: облік і аудит» (№1/11-6646 від 20.07.10), видавництво «Магнолія-2006».

- І.В.Малков, Ю.А.Тищенко, В.Д.Рябічев, Ю.С.Цапко «Нарисна геометрія» (№1/11-6645 від 20.07.10), Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля.

- Н.К.Литвиненко «Краєзнавча бібліографія Донбасу» (№1/11-6647 від 20.07.10), Луганський державний інститут культури і мистецтв.

- В.О.Роянов, В.Я.Зусін, С.С.Самотугін «Дефекти та якість при зварюванні і споріднених процесах» (№1/11-6648 від 20.07.10), Приазовський державний технічний університет.

- С.М.Шамраєв, О.Г.Кривобок, Ю.О.Віненцов, С.Є.Золотухін «Урологія» (№1/11-6641 від 20.07.10), Донецький національний медичний університет ім. Максима Горького.

- К.І.Сметаніна «Основи стандартизації та сертифікації лікарських засобів» (№1/11-6642 від 20.07.10), Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького.

- О.В.Бойко, О.М.Керницький, А.В.Луньков та ін. «Лідерство сержанта та офіцера (психолого-педагогічний аспект)» за ред. П.П.Ткачука (№1/11-6643 від 20.07.10), Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

- Ю.Г.Бадах, П.П.Притуляк, Л.В.Губицький та ін. «Історія України» (№1/11-6655 від 20.07.10), Київський національний торговельно-економічний університет.

- О.А.Гурбіч, О.С.Поважна, Л.П.Середенко, І.Р.Швиренко, О.В.Литвинова «Спортивна медицина» за ред. В.М.Сокрута (№1/11-6644 від 20.07.10), Донецький національний медичний університет ім. Максима Горького.

- О.Г.Бажан, В.Д.Баран, Т.А.Бевз, Т.Ю.Горбань та ін. «Історія українознавства» (№1/11-6761 від 21.07.10), Національний науково-дослідний інститут українознавства МОНУ.

- М.І.Крупка, Є.М.Андрущак, Н.Г.Пайтра «Банківські операції» (№1/11-6811 від 23.07.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

- Н.Г.Шпанковська, Г.О.Король, К.Ф.Ковальчук, В.В.Костанецький, Ю.О.Распопова, Ю.Т.Труш «Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій, ділова гра на прикладі металургійного підприємства» за ред. К.Ф.Ковальчука (№1/11-6809 від 23.07.10), Національна металургійна академія України.

- За ред. О.М.Охотнікової «Складний діагноз у практиці педіатра і дитячого алерголога» (№1/11-6820 від 23.07.10), Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика.

- А.В.Журавка, О.Ю.Уткін «Ведення бухгалтерського обліку і податкового обліку за допомогою «1С: Бухгалтерія 7.7» для початківців» (№1/11-6814 від 23.07.10), Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури.

- О.І.Волков, М.П.Березненко, С.М.Березненко, М.В.Колосніченко та ін. «Енциклопедія швейного виробництва» (№1/11-6815 від 23.07.10), Київський національний університет технологій та дизайну.

- Н.Б.Андрейшина, В.В.Гоцуленко, О.О.Піддубна «Моделювання економічної динаміки» (№1/11-6816 від 23.07.10), Інститут підприємництва «Стратегія».

- А.М.Рибалка, В.О.Заболотнов, І.К.Камілова «Акушерство і гінекологія» (№1/11-6818 від 23.07.10), Кримський державний медичний університет.

- Ю.І. Макар, О.Ю. Докаш, Т.П. Лаврук «Політологія» (№1/11-6485 від 16.07.10), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

- За заг. ред. В.А. Гошовської «Парламентаризм та парламентська діяльність» (№1/11-6486 від 16.07.10), Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України.

- В.Р. Булачек, О.І. Тьорло «Основи тактико-спеціальної підготовки» (№1/11-6637 від 20.07.10), Львівський державний університет внутрішніх справ.

- А.Г. Бабенко, О.В. Болдуєва, Д.В. Василичев, Г.Ф. Трифонов «Менеджмент продуктивності» (№1/11-6638 від 20.07.10), Запорізький національний технічний університет.

- С.В. Єськов, В.О. Черков, М.Ю. Черкова (за заг. ред. Ю.М. Грошевого) «Контроль та нагляд за дотриманням конституційних прав і свобод людини в оперативно-розшуковій діяльності» (№1/11-6639 від 20.07.10), Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.

- І.М. Мельникова, Ю.М. Кравченко «Педагогічні задачі і методика їх розв'язання» (№1/11-6690 від 20.07.10), Інститут вищої освіти Національної педагогічної академії наук України.

- Б.І. Нестерович «Педагогічні основи позакласної музично-виховної роботи в школі» (№1/11-6691 від 20.07.10), Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

- С.М. Мартиненко «Основи діагностичної діяльності вчителя початкової школи» (№1/11-6688 від 20.07.10), Київський університет імені Бориса Грінченка.

- О.В. Пастовенський, М.М. Осадчий «Оптимізація мереж загальноосвітніх навчальних закладів» (№1/11-6716 від 21.07.10), Житомирський державний університет імені Івана Франка.

- Л.О. Сморжевський, Ю.Л. Сморжевський «Методика використання наочності на уроках алгебри і геометрії в основній школі» (№1/11-6717 від 21.07.10), Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

- І.О. Мороз «Основи електродинаміки. Магнітостатика» (№1/11-6715 від 21.07.10), Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка.

- І.О. Мороз «Основи електродинаміки. Електростатика» (№1/11-6714 від 21.07.10), Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка.

- А.М. Коломієць «Основи інформаційної культури майбутнього вчителя» (№1/11-6713 від 21.07.10), Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

- О.І. Іваницький, С.П. Ткаченко «Технології навчання фізики» (№1/11-6712 від 21.07.10), Запорізький національний університет.

- В.М. Приходько «Словник основних термінів і понять з моніторингу якості освіти та превентивного виховання» (№1/11-6721 від 21.07.10), Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

- Т.В. Калугіна «Современный русский язык. Синтаксис (теория и практика)» (№1/11-6719 від 21.07.10), Кримський інженерно-педагогічний університет.

- Т.А. Капітан, Т.С. Токарєва «Німецька мова за професійним спрямуванням» (№1/11-6720 від 21.07.10), Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

- М.В. Гусар «Phrasal Verbs in Context» (№1/11-6722 від 21.07.10), Національний університет «Києво-Могилянська академія».

- А.Г. Кендюшенко, І.Ю. Тищенко «Русский язык для иностранных студентов-филологов третьего года обучения» (№1/11-6723 від 21.07.10), Київський національний лінгвістичний університет.

- Г.М. Семененко «Історія англійської мови: тести» (№1/11-6724 від 21.07.10), Київський національний лінгвістичний університет.

- Л.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич, О.Є. Мисечко, Л.І. Березенська, Н.П. Сіваєва «Розвиток професійно-методичної компетентності вчителя іноземної мови: проблемні завдання» (№1/11-6725 від 21.07.10), Житомирський державний університет імені Івана Франка.

- В.Д. Гапотій «Екологічне право України» (№1/11-6731 від 21.07.10), Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

- Т.І. Білобровко, К.М. Кукушкін «Філософія управління освітою» (№1/11-6732 від 21.07.10), Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.

- В.С. Прокопчук «Шкільне краєзнавство» (№1/11-6733 від 21.07.10), ТОВ «Кондор».

- О.М. Серняк «Selected Stories for Home Reading» (№1/11-6734 від 21.07.10), Редакція газети «Підручники і посібники».

- А.І. Кузьмінський, С.В. Омельяненко «Технологія і техніка уроку» (№1/11-6736 від 21.07.10), Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

- Н.О. Михальчук, С.А. Бігунова, М.І. Зубілевич «Grammar in Practice» (№1/11-6738 від 21.07.10), Рівненський державний гуманітарний університет.

- В.М. Березенко «Порівняльна типологія англійської та української мов» (№1/11-6739 від 21.07.10), Київський національний лінгвістичний університет.

- Г.Л. Пендяга «Деліктні зобов'язання в цивільному праві» (№1/11-6730 від 21.07.10), Київський національний лінгвістичний університет.

- Г.В. Бондаренко «Теорія та методологія історії» (№1/11-6729 від 21.07.10), Волинський національний університет імені Лесі Українки.

- Ю.А. Хоптяр «Історія Росії ХVII ст.» (№1/11-6728 від 21.07.10), Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

- М.М. Попович «Теоретична граматика французької мови. Морфологія» (№1/11-6727 від 21.07.10), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

- Г.Я. Кутасевич «Розмовна практика» (№1/11-6726 від 21.07.10), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

- С.І. Юрій, О.П. Кириленко «Бюджетна система. Вишкіл студії» (№1/11-6740 від 21.07.10), Тернопільський національний економічний університет.

- В.О. Гаврилін, А.В. Ушаков, Н.К. Казімірко «Загальна фізична підготовка: гігієна та заходи безпеки при проведенні практичних занять» (№1/11-6692 від 20.07.10), Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.

- О.І. Юсипович, М.В. Сороківська «Фінансовий менеджмент» (№1/11-6705 від 20.07.10), Видавництво «Новий світ 2000».

- Л.М. Мамаєв, О.М. Коробочка, В.О. Костюченко, В.І. Зінченко, В.В. Місько «Порадник до виконання розрахунково-графічних завдань з основ інженерної механіки та варіанти завдань. Розділ: Теоретична механіка» (№1/11-6706 від 20.07.10), Дніпродзержинський державний технічний університет.

- О.М. Сумець, М.І. Бондаренко «Стратегічний менеджмент» (№1/11-6707 від 20.07.10), Харківський інститут бізнесу і менеджменту.

- С.Ю. Діхтяренко, Н.В. Чудаєва, Г.Щ. Шулдик, Л.А. Данилевич «Загальна психологія. Практичні заняття» (№1/11-6708 від 20.07.10), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

- Л.І. Прокопенко, О.А. Біда, С.Є. Гриб (за заг. ред. А.І. Кузьмінського) «Дидактика: діагностика навчання» (№1/11-6709 від 20.07.10), Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

- Ю.М. Атаманчук «Управління навчальною та виховною діяльністю освітнього закладу» (№1/11-6710 від 20.07.10), Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

- Т.С. Кукліна, О.М. Сердюк, В.О. Ткач, О.С. Камушков «Технологія ресторанної справи» (№1/11-6702 від 20.07.10), Запорізький національний технічний університет.

- О.О. Васильєва, Л.А. Гіль, Л.Г. Мірошниченко, О.В. Пругло «Організація сучасного діловодства» (№1/11-6703 від 20.07.10), Запорізький національний технічний університет.

- В.М. Головій, Є.Ю. Кузькін, Л.В. Піддубна, В.М. Кузніченко, О.В. Ярмак «Основи наукових досліджень: методологія, організація, оформлення результатів» (№1/11-6704 від 20.07.10), Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

- В.М. Попович, О.А. Агарков «Правові засади соціальної роботи» (№1/11-6699 від 20.07.10), Запорізький національний технічний університет.

- С.М. Журавльова, В.О. Ткач, С.В. Лютий, О.С. Камушков «Організація обслуговування туристів у готелях» (№1/11-6700 від 20.07.10), Запорізький національний технічний університет.

- О.В. Ткач, О.І. Бобирь, О.В. Болдуєва «Фінанси, грошовий обіг та кредит» (№1/11-6701 від 20.07.10), Запорізький національний технічний університет.

- Є.А. Макаренко, М.М. Рижков та ін. «Європейські комунікації» (№1/11-6693 від 20.07.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- С.М. Холодинська «Види мистецтва: проблема синтезу. Естетичний аналіз» (№1/11-6694 від 20.07.10), Приазовський державний технічний університет.

- А.Ф. Волобуєв, О.О. Волобуєв, О.В. Одерій, Т.А. Пазинич, О.А. Самойленко, І.В. Смаль (за заг. ред. А.Ф. Волобуєва) «Криміналістика» (№1/11-6695 від 20.07.10), Донецький національний університет.

- О.М. Прядко «Розвиток співацького голосу» (№1/11-6696 від 20.07.10), Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

- М. Дорожовець, Р. Івах, В. Мотало, І. Питель, Б. Стадник (за ред. Б. Стадника) (№1/11-6697 від 20.07.10), Національний університет «Львівська політехніка».

- О.М.Сердюк, В.М. Зайцева, В.І. Пономаренко, Т.С. Кукліна «Аналіз та оцінка потенціалу туристських територій» (№1/11-6698 від 20.07.10), Запорізький національний технічний університет.

- Л.В. Войтович, Н.Б.Козак, І.М. Лильо, О.В. Файда, М.М. Мельник, С.Б. Сорочан, А.М. Домановський (за ред. С.Б. Сорочана, Л.В. Войтовича) «Історія Візантії. Вступ до візантиністики» (№1/11-6679 від 20.07.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

- В.Л. Дикань, І.В. Воловельська, О.В. Маковоз «Економічна безпека підприємства» (№1/11-6680 від 20.07.10), Українська державна академія залізничного транспорту.

- Т.І. Єфіменко, Н.М. Корольова, О.П. Чебанова «Основи бухгалтерського обліку на підприємствах залізничного транспорту» (№1/11-6681 від 20.07.10), Українська державна академія залізничного транспорту.

- В.Д. Гапотій «Господарське законодавство та підприємницьке право» (№1/11-6659 від 20.07.10), Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

- Л.І. Йовенко, І.Г. Терешко «Традиційне родинне виховання українців» (№1/11-6661 від 20.07.10), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

- С.В. Совгіра, Г.Є. Гончаренко, Л.М. Містюкова, Т.М. Гензьора «Екологія: озеленення навчального середовища» (№1/11-6663 від 20.07.10), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

- І.П. Томашевська «Педагогічна майстерність. Комунікативна діяльність педагога» (№1/11-6666 від 20.07.10), Волинський національний університет імені Лесі Українки.

- Г.Ф. Коршунова, Н.М. Варваріна «Етнічні кухні» (№1/11-6668 від 20.07.10), Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

- О.О. Васильєва «Організація виробництва» (№1/11-6671 від 20.07.10), Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

- Е.І. Даніленко «Залізнична колія (улаштування, проектування і розрахунки, взаємодія з рухомим складом)» (№1/11-6674 від 20.07.10), Державний економіко-технологічний університет транспорту.

- Г.І. Балюк, О.Ю Кронда, О.В. Сушик (за ред. Г.І. Балюк) «Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду» (№1/11-6675 від 20.07.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- Г.І. Балюк, Т.Г. Ковальчук, І.М. Козьяков, О.В. Кохановська, О.О. Погрібний (за заг. ред. І.Г. Балюк) «Еколого-правові проблеми трансплантології» (№1/11-6676 від 20.07.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- Н.Щ. П'ятницька, Л.В. Лукашова, А.М. Расулова, В.Т. П'ятницький, О.М. Григоренко, Т.П. Амброзевич, О.В. Сініцина (за ред. Г.Т. П'ятницької) «Менеджмент ресторанного господарства» (2-ге видання, перероблене та доповнене) (№1/11-6677 від 20.07.10), Київський національний торговельно-економічний університет.

- В.П. Малахов, В.С. Ситніков, Л.О. Богданова «Аналогова електроніка» (№1/11-6678 від 20.07.10), Одеський національний політехнічний університет.

- Л.Б. Коваленко, С.О. Станішевський «Збірник тестових завдань з вищої математики для менеджерів» (№1/11-6754 від 21.07.10), Харківська національна академія міського господарства.

- В.В. Костицький, А.М. Новицький «Податкове право (податкова система України)» (№1/11-6755 від 21.07.10), Видавництво «Коло».

- Т.І. Андрущенко «Проблема естетичного виховання в культурі (матеріали до спецкурсу)» (№1/11-6753 від 21.07.10), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

- М.П. Маслов, Т.Ю. Місостов «Історія Росії (ХІХ сторіччя)» (№1/11-6760 від 21.07.10), Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

- О.М. Буднік «Маркетинг» (№1/11-6757 від 21.07.10), Житомирський національний агроекологічний університет.

- А.В. Кваско, Я.В. Котляревський, О.В. Мельников, М.В. Сірик «Нормування, організація та оплата праці в поліграфії» (№1/11-6758 від 21.07.10), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».

- Ю.М. Сафонов, М.А. Коваленко, К.В. Колісніченко «Ринок фінансових послуг» (№1/11-6756 від 21.07.10), Херсонський національний технічний університет.

- О.А.Опарін, Н.В.Лаврова, А.В.Благовещенська, І.П.Кореновський «Клініко-ультразвукові паралелі діагностики захворювань внутрішніх органів» (№1/11-6961 від 28.07.10), Харківська медична академія післядипломної освіти.

- А.О.Лозинський, Б.Л.Копчак, В.В.Бушер «Системи керування електропобутовими приладами» (№1/11-6965 від 28.07.10), Національний університет «Львівська політехніка».

- М.П.Бутко, І.М.Олійченко, М.Ю.Дітковська, А.Г.Ясько та ін. «Менеджмент якості в умовах поглиблення інтеграції» за загальною редакцією М.П.Бутка (№1/11-6949 від 28.07.10), Чернігівський державний технологічний університет.

- О.М.Охотнікова, Н.Ю.Яковлева «Основи вакцинопрофілактики та її особливості у дітей з алергічними захворюваннями» (№1/11-6950 від 28.07.10), Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.

- С.Г.Гривенко «Збірник завдань з хірургічних хвороб» (№1/11-6951 від 28.07.10), Кримський державний медичний університет імені С.І.Георгієвського.

- К.М.Косенко, Ю.Г.Романова, І.П.Двуліт, І.О.Михайленко, К.В.Скидан, О.П.Ступак «Лікувально-профілактичні зубні еліксири» за редакцією А.П.Левицького (№1/11-6952 від 28.07.10), Інститут стоматології АМН України.

- О.В.Кравченко, І.В.Бирчак, С.Є.Косілова, І.М.Маринчина, Є.С.Карлійчук «Кластерні задачі з акушерства та гінекології» (№1/11-6953 від 28.07.10), Буковинський державний медичний університет.

- І.Ю.Хміль, Б.В.Михайличенко, О.І.Артеменко «Законодавче забезпечення лікарської діяльності» (№1/11-6954 від 28.07.10), видавництво «Медицина».

- В.В.Шпачук, О.І.Пилипенко «Виїзне інспектування банків: практичний аспект» (№1/11-6955 від 28.07.10), Державна академія статистики, обліку та аудиту.

- За загальною редакцією П.Ю.Буряка, О.Г.Гупала «Макроекономіка» (№1/11-6956 від 28.07.10), Львівська державна фінансова академія.

- Л.М.Шульга «Основи плавання» (№1/11-6957 від 28.07.10), Національний університет фізичного виховання і спорту.

- О.М.Бєляєва, І.М.Сологор « Латинська мова з основами рецептури та клінічної термінології. Тестові завдання» (№1/11-6958 від 28.07.10), видавництво «Медицина».

- За редакцією М.П.Ковальського «Оперативна хірургія та топографічна анатомія» (№1/11-6959 від 28.07.10), видавництво «Медицина».

- Ю.М.Нечитайло, В.В.Безрук «Система крові та імунна система дитини» (№1/11-6961 від 28.07.10), Буковинський державний медичний університет.

- В.П.Польовий, О.Й.Хомко, А.С.Паляниця, С.П.Польова «Самостійна позааудиторна робота з медсестринської практики» (№1/11-6962 від 28.07.10), Буковинський державний медичний університет.

- А.В.Кубишкін, В.З.Харченко, І.І.Фомочкіна «Словник медичних термінів і понять з патологічної фізіології» (№1/11-6963 від 28.07.10), Кримський державний медичний університет імені С.І.Георгієвського.

- А.В.Кубишкін, В.З.Харченко, Ю.І.Шрамко та ін. «Словник медичних термінів з патологічної фізіології» (№1/11-6964 від 28.07.10), Кримський державний медичний університет імені С.І.Георгієвського.

- Б.В.Лебедєв, І.С.Сінько, А.В.Павлишко, Л.В.Бовнегра «Прийоми роботи в АutoCAD» (№1/11-6966 від 28.07.10), Одеський національний політехнічний університет.

- В.І.Ряшко, О.В.Ряшко «Теоретичні питання логіки в професійній діяльності юриста» (№1/11-7003 від 29.07.10), Львівський державний університет внутрішніх справ.

- М.М.Гуренко-Вайцман, О.В.Юриста, Н.В.Філик «Актуальні питання права інтелектуальної власності» (№1/11-7004 від 29.07.10), Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ.

- В.І.Федів, О.І.Олар «Medical and biological physics (Vol.I: Mathematical processing of medical and biological data)» (№1/11-7005 від 29.07.10), Буковинський державний медичний університет.

- С.О.Риков, М.М.Сергієнко, Н.С.Лаврик, І.В.Шаргородська «Практична офтальмологія» (№1/11-7006 від 29.07.10), Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика.

- В.Г.Дем’яненко, В.А.Афанасьєва, А.В.Проскочило, С.В.Бреусов «Медичне та фармацевтичне товарознавство» (№1/11-7007 від 29.07.10), видавництво «Медицина».

- В.Є.Воротін, С.Б.Жарая, О.М.Коваль та ін. «Розвиток підприємництва в регіоні» за загальною редакцією В.М.Вакуленка, М.К.Орлатого(№1/11-7008 від 29.07.10), Національна академія державного управління при Президентові України.

- О.І.Пилипенко, В.Ю.Юхновський, С.М.Дударець, В.М.Малюга «Лісові меліорації» (№1/11-7009 від 29.07.10), Національний університет біоресурсів і природокористування.

- Ю.Б.Молодожен «Планування розвитку територій» (№1/11-7010 від 29.07.10), Одеський регіональний інститут державного управління.

- М.В.Сулим, О.С.Пенцак «Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків» (№1/11-7012 від 29.07.10), видавництво «Новий Світ-2000».

- В.Ф.Роль, В.В.Сергієнко, С.М.Попова «Фінансове право» (№1/11-7013 від 29.07.10), Харківський національний економічний університет.

- За редакцією М.П.Павловського «Хірургічна гастроентерологія» (№1/11-7014 від 29.07.10), Львівський національний медичний університет.

- В.А.Скуратовський, В.П.Трощинський, П.К.Ситник та ін. «Державна політика в соціогуманітарній сфері» (№1/11-7015 від 29.07.10), Національна академія державного управління при Президентові України.

- О.А.Мірошниченко «Трудове право України (особлива частина)» (№1/11-7016 від 29.07.10), Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Юрія Бугая.

- В.П.Польовий, В.Д.Фундюр, Ю.С.Царюк та ін. «Катетеризація периферичних та центральних судин в хірургічній практиці» (№1/11-7017 від 29.07.10), Буковинський державний медичний університет.

- В.І.Кривенко, С.П.Пахомов, В.Г.Єремеєв та ін. «Алгоритми лікувально-діагностичних навичок та вмінь з внутрішніх хвороб» (№1/11-7018 від 29.07.10), Запорізький державний медичний університет.

- В.І.Кошля, С.М.Дмитрієва, О.В.Кошля, Ю.Б.Коваленко «Кардіоміопатії» (№1/11-7020 від 29.07.10), Запорізька медична академія післядипломної освіти.

- С.О.Риков, М.М.Сергієнко, Н.С.Лаврик та ін. «Методи корекції аномалій рефракції» (№1/11-7021 від 29.07.10), Національна медична академія післядипломної освіти ім..П.Л.Шупика.

- Ю.С.Роговий, Л.О.Філіпова, В.А.Дорошко «Essential patophysiology for medical students» (№1/11-7022 від 29.07.10), Буковинський державний медичний університет.

- О.Г.Колб, В.П.Захаров, Л.Ф.Гула «Правові питання боротьби зі злочинами у сфері інтелектуальної власності» (№1/11-7024 від 29.07.10), Львівський державний університет внутрішніх справ.

- О.І.Василик, Т.О.Яковенко «Лекції з теорії і методів вибіркових обстежень» (№1/11-7027 від 29.07.10), Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

- С.К. Реверчук, У.В. Владичин, С.М. Лобозинська, І.Г. Скоморович, Т.В. Яворська «Гроші і кредит» (№1/11-6741 від 21.07.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

- В.В. Осокін, Ю.А. Селезньова, К.А. Ржесик, Р.В. Брюшков «Промислова екологія харчових виробництв» (№1/11-6640 від 20.07.10), Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

- К.О. Ващенко, В.О. Корнієнко «Політологія для вчителя» (№1/11-6856 від 26.07.10), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

- М.О. Діленян «Формування та розвиток рухової активності студентської молоді у процесі фізичного виховання» (№1/11-6807 від 23.07.10), Київський національний університет будівництва і архітектури.

- В.М. Новіков та ін. «Аудит в лабораторіях» (№1/11-6808 від 23.07.10), Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості».

- О.М. Варченко, І.О. Бистрова, Ю.С. Гринчук, А.В. Розгон, А.М. Карпенко «Фінансовий менеджмент» (№1/11-6810 від 23.07.10), Білоцерківський національний аграрний університет.

- І.М. Маруненко «Психофізіологія» (№1/11-6960 від 28.07.10), Київський університет імені Бориса Грінченка.

- Л.В. Бабенко, Т.В. Фурсикова «Комп'ютерна графіка» (№1/11-7030 від 29.07.10), Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

- За ред. В.М. Тарасевича «Економічна теорія» (№1/11-7034 від 29.07.10), Національна металургійна академія.

- В.Г. Олюха «Договір підряду» (№1/11-7033 від 29.07.10), Криворізький навчальний центр Одеської національної юридичної академії.

- О.Т. Зарівна, Н.С. Шалова «Інформаційні технології» (№1/11-7031 від 29.07.10), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

- І.Д. Звєрєва, В.О. Кузьмінський, Ж.В. Петрочко, З.П. Кияниця «Оцінка потреб дитини та її сім'ї: від теорії до практики» (№1/11-7011 від 29.07.10), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

- Л.О. Базиль, Г.П. Бондаренко, В.Ю. Пустовіт «Конспект уроку: від запитання до відповіді» (№1/11-7037 від 29.07.10), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

- А.С. Бєліков, А.П. Кожушко, В.В. Сафонов, В.Л. Чесанов, Г.Г. Капленко, О.І. Касьян, М.Ю. Шликов, В.О. Коструб, Г.І. Харачих, К.Ю. Сорока «Охорона праці на підприємствах будівельної індустрії» (№1/11-7036 від 29.07.10), Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

- Г.М. Калетнік, В.М. Ціхановська, О.М. Ціхановська «Менеджмент та маркетинг» (№1/11-7032 від 29.07.10), Вінницький національний аграрний університет.

- О.В. Клочковський, В.М. Ціхановська, О.М. Ціхановська «Організація праці менеджера» (№1/11-7035 від 29.07.10), Вінницький національний аграрний університет.

- Ю.М. Краснобокий, М.Т. Мартинюк, В.І. Хитрук «У світі нанотехнологій» (№1/11-6970 від 28.07.10), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

- О.Д. Балдинюк «Робота соціального педагога з дитячими та молодіжними організаціями» (№1/11-6969 від 28.07.10), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

СЕРПЕНЬ

- С.О.Риков, М.М.Сергієнко, Н.С.Лаврик, І.В.Шаргородська «Офтальмологія» (№1/11-7268 від 03.08.10), Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика.

- Н.М.Чиж, Т.В.Божидарнік «Міжнародні розрахунки і валютні операції» (№1/11-7231 від 03.08.10), Луцький національний технічний університет.

- Ю.П.Битяк, М.М.Тищенко, В.М.Гаращук та ін. «Адміністративне право України» за редакцією Ю.П.Битяка, В.М.Гаращука, В.В.Зуй (№1/11-7228 від 03.08.10), видавництво «Право».

- О.Е.Лубенченко, Н.В.Гришко, І.Л.Чабаненко «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» (№1/11-7269 від 03.08.10), Донбаський державний технічний університет.

- В.А.Левченко, І.П.Вакалюк, В.М.Бондаренко, В.М.Макота, Н.П.Гайналь «Фізична реабілітація в дитячому віці» (№1/11-7267 від 03.08.10), Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника.

- О.В.Розгон, В.В.Сергієнко, Л.В.Єрофєєнко «Правознавство» (№1/11-7266 від 03.08.10), видавництво ПП «Торсінг Плюс».

- За загальною редакцією М.І.Фащевського, О.В.Ольшанської «Регіональна економіка» (№1/11-7264 від 03.08.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- О.І.Бобик, В.Н.Гладунський, Д.Б.Хлебніков, Г.Я.Дутка «Математика для економістів: вища математика» Ч.3 (№1/11-7263 від 03.08.10), Університет банківської справи.

- С.О.Остафійчук, Т.М.Дрінь, Н.І.Геник, О.М.Макарчук «Гіпертензивні розлади при вагітності» (№1/11-7224 від 03.08.10), Івано-Франківський національний медичний університет.

- О.О.Яковлева, Н.В.Коновалова, А.І.Косован «Клінічна фармакогенетика» (№1/11-7223 від 03.08.10), Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова.

- О.В.Біленький, О.Б.Козакова «Інфраструктура товарного ринку» (№1/11-7262 від 03.08.10), Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М.Туган-Барановського.

- Б.О.Ребров, Р.М.Альошина, О.Б.Комарова та ін. « Патологія внутрішніх органів та вагітність» (№1/11-7225 від 03.08.10), Луганський державний медичний університет.

- В.Г.Коба, О.Є.Бабина, М.В.Ковбатюк, Н.Г.Беник «Економічний аналіз діяльності підприємств водного транспорту» (№1/11-7261 від 03.08.10), Київська державна академія водного транспорту імені Петра Конашевича-Сагайдачного.

- Р.Ю.Погоріляк, І.М.Рогач, Л.О.Качала «Соціальна медицина як основа менеджменту в охороні здоров’я» (№1/11-7226 від 03.08.10), Ужгородський національний університет.

- За редакцією Л.Я.Ковальчука «Хірургія» (№1/11-7259 від 03.08.10), Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського.

- І.М.Шевчук, М.Г.Шевчук, О.О.Побуцький, І.М.Сорочинський «Гострі кровотечі у просвіт травного тракту: причини, діагностика. Лікувальна тактика» (№1/11-7257 від 03.08.10), Івано-Франківський національний медичний університет.

- В.Ф.Орловський, Л.Н.Приступа, О.В.Орловський «Внутрішня медицина: нефрологія» (№1/11-7256 від 03.08.10), Сумський державний університет.

- К.М.Косенко, А.О.Седлецька, П.Д.Рожко, І.К.Новицька, О.І.Аксінорська «Терапевтична стоматологія (самостійна робота студентів)» (№1/11-7229 від 03.08.10), Одеський державний медичний університет.

- Н.В.Пономарьова, Т.В.Столяр, О.В.Павленко, В.М.Нефьодова, О.М.Шептура «Митно-тарифне регулювання» (№1/11-7255 від 03.08.10), Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

- В.Г.Бардов, Г.П.Степаненко, С.Т.Омельчук та ін. «Загальна гігієна та екологія людини» (№1/11-7254 від 03.08.10), Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова.

- С.Ф.Денисюк, О.П.Рябченко, О.В.Джафарова та ін. «Адміністративне судочинство» за загальною редакцією О.П.Рябченко (№1/11-7253 від 03.08.10), Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна.

- А.А.Супрун, Н.В.Супрун «Страховий менеджмент» (№1/11-7251 від 03.08.10), видавництво «Магнолія 2006».

- Н.В.Чорненька «Індустрія туризму» (№1/11-7249 від 03.08.10), ТОВ «Атіка».

- В.М.Гурін, В.О.Тімофєєв «Інформаційні системи в економіці» (№1/11-7248 від 03.08.10), ТОВ «Компанія СМІТ».

- Л.В.Балабанова, І.С.Фоломкіна «Стратегія і тактика управління фірмою» (№1/11-7230 від 03.08.10), Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М.Туган-Барановського.

- Т.В.Гончарук, Н.В.Джунгла, Л.П.Мокряк, М.Л.Шумка «Філософія» (№1/11-7245 від 03.08.10), Тернопільський національний економічний університет.

- В.А.Гайченко, І.М.Гудков, В.О.Кашпаров, В.О.Кіцно, М.М.Лазарєв «Практикум з радіобіології та радіоекології» (№1/11-7242 від 03.08.10), ТОВ «Кондор».

- М.Д.Король, В.М.Ждан, В.Ф.Макеєв та ін «Пропедевтика ортопедичної стоматології» за редакцією М.Д.Короля (№1/11-7240 від 03.08.10), Українська медична стоматологічна академія.

- Ю.П.Шаров, І.А.Чикаренко, Н.І.Вишинська та ін «Муніципальний менеджмент: ситуаційні вправи, тренінгові та тестові завдання» (№1/11-7232 від 03.08.10), Дніпропетровський регіональний інститут державного управління при Президентові України.

- І.П.Шмакова, Г.А.Шаповалова, Ю.В.Прокопчук «Основи загальної фізіотерапії, медичної реабілітації та бальнеології» за редакцією В.М.Запорожана (№1/11-7238 від 03.08.10), Одеський державний медичний університет.

- І.Л.Бабій, Н.О.Нікітіна, К.А.Калашнікова «Загальний догляд за здоровими і хворими дітьми» (№1/11-7237 від 03.08.10), Одеський державний медичний університет.

- М.В.Яременко «Спеціальні історичні дисципліни» (№1/11-7236 від 03.08.10), Національний університет «Києво-Могилянська академія».

- З.М.Комаринська «Історія України» (№1/11-7233 від 03.08.10), видавництво «Магнолія 2006».

- В.О.Онищенко, О.В.Щур, Т.М.Затвора «Фінансовий облік у схемах і таблицях» (№1/11-7235 від 03.08.10), Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка.

- О.М.Шерман «Юридичне документознавство» (№1/11-7234 від 03.08.10), Львівський державний університет внутрішніх справ.

- В.І.Парпан, Н.В.Кокар «Морфологія рослин» (№1/11-7310 від 04.08.10), Прикарпатський національний університет .

- А.А.Манжула, І.Г.Оксьома, О.М.Окопник «Соціальна сфера: адміністративно-правове регулювання» (№1/11-7312 від 04.08.10), Харківський національний університет внутрішніх справ.

- О.О.Птащенко «Основи квантової електроніки» (№1/11-7314 від 04.08.10),Одеський національний університет ім. І.І.Мечнікова.

- З.М.Мнушко, Н.М.Скрильова, М.М.Кобець, Ю.М.Кобець, І.Л.Оккерт, О.Ю.Рогуля «Менеджмент та маркетинг у фармації» (№1/11-7317 від 04.08.10), Національний фармацевтичний університет.

- О.П.Герасимчук «Історія держави і права України» (№1/11-7319 від 04.08.10), Національний університет «Острозька академія».

- С.Р.Артем’єв, С.М.Чумаченко, О.М.Блекот, В.В. Марущенко, М.Є.Блажеєвський «Основи екологічної безпеки військ» (№1/11-7321 від 04.08.10), Національний технічний університет «ХПІ».

- П.П.Надточій, Т.М.Мислива, Ю.А.Білявський та ін. «Екологічне інспектування» за загальною редакцією П.П.Надточія, Т.М.Мисливої (№1/11-7323 від 04.08.10), Житомирський державний екологічний університет.

- В.Г.Суярко, К.О.Безрук «Гідрогеохімія (геохімія підземних вод)» (№1/11-7324 від 04.08.10), Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна.

- З.І.Калинець-Мамчур «Словник-довідник з альгології та мікології» (№1/11-7325 від 04.08.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

- Г.Д.Левицька, Л.О.Дубенська «Електрохімічні методи аналізу» (№1/11-7326 від 04.08.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

- В.М.Ловинська, В.П.Бессонова, І.А.Зайцева, С.А.Ситнік «Історія садово-паркового мистецтва» (№1/11-7327 від 04.08.10), Дніпропетровський державний аграрний університет.

- О.Д.Іващенко, М.А.Кудрик, Ю.Б.Нікозять та ін. «Хімія та методи дослідження сировини та матеріалів» (№1/11-7328 від 04.08.10), видавництво «Знання».

- А.В.Бородчук «Молекулярна фізика. Збірник задач. Методика розв’язування» (№1/11-7329 від 04.08.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

- В.В.Бойко, Г.І.Булах, Я.О.Гуменюк та ін. «Фізика» за редакцією В.В.Бойка (№1/11-7330 від 04.08.10), Національний університет біоресурсів і природокористування України.

- В.С.Судавцова, В.Г.Кудін, В.А.Макара «Фазові рівноваги в сплавах» (№1/11-7331 від 04.08.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- С.М.Коваленко, І.Г.Левашова, С.М.Коваленко та ін. «Стандартизація та сертифікація у фармації. Курс лекцій» (№1/11-7332 від 04.08.10), Національний фармацевтичний університет.

- О.І.Залюбовська, Г.П.Фоміна, В.В.Зленко та ін. «Лабораторні дослідження в педіатрії» (№1/11-7333 від 04.08.10), Національний фармацевтичний університет.

- В.В.Щукін, Н.В.Сугацька, А.М.Павлюк «Історія держави і права. Словник термінів і понять» з редакцією М.М.Шитюка (№1/11-7334 від 04.08.10), видавництво «Кондор».

- О.Г.Доценко, Л.Г.Іванова «Український суспільно-політичний рух в ІІ пол. ХІХ ст.» (№1/11-7335 від 04.08.10), Київський міжнародний університет.

- Л.Б.Баранник «Соціальний захист громадян» (№1/11-7336 від 04.08.10), Дніпропетровська державна фінансова академія.

- О.О.Савченко «Оперативно-розшукова профілактика та розкриття злочинів у сфері діяльності банківських та кредитно-фінансових установ» (№1/11-7337 від 04.08.10), Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка.

- Н.В.Шліхта «Історія радянського суспільства» (№1/11-7342 від 04.08.10), Національний університет «Києво-Могилянська академія».

- В.Б.Репета, В.В.Шибанов, «Матеріали і технології цифрового друку» (№1/11-7310 від 04.08.10), Українська академія друкарства.

- В.М.Телелим, В.М.Тарасов, Ю.С.Красильник та ін. «Педагогіка вищої військової школи: теоретико-методичний аспект» (№1/11-7340 від 04.08.10), Національний університет оборони України.

- К.Б.Булига, О.А.Булига, О.А.Чайковська «Розв’язання прикладних задач засобами MathCAD і Excel» (№1/11-7338 від 04.08.10), Київський національний університет культури і мистецтв.

- А.Й.Дерев’янчук, В.Є.Житник, О.В.Білобров «Організація та проведення технічної підготовки в артилерійському дивізіоні самохідних гаубиць» (№1/11-7341 від 04.08.10), Сумський державний університет.

- М.А. Касьянов, В.М. Мальоткін, О.М. Друзь, В.П. Гуляєв «Прогнозування та оцінка хімічної небезпеки при аваріях на промислових обєктах і транспорті» (№1/11-7090 від 30.07.10), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

- Д.В. Карамишев, І.І. Свєточева, І.О. Кононов «Організація праці менеджера» (№1/11-7204 від 02.08.10), Національний фармацевтичний університет.

- Н.М. Філяніна, В.В. Циганенко, Т.В. Гаврюшенко, Т.В. Крисенко, Л.А. Субота, Л.В. Синявіна, О.О. Довга «Русский язык. Пособие по научному стилю речи для иностранных студентов ІІІ-ІV курсов медико-фармацевтического профиля» (№1/11-7205 від 02.08.10), Національний фармацевтичний університет.

- А.С. Немченко, С.В. Огарь, І.В. Кубарєва, В.І. Тітяєв та ін. «Бухгалтерський облік на підприємствах фармацевтичної галузі» (№1/11-7206 від 02.08.10), Національний фармацевтичний університет.

- Л.В. Войтович, Н.Б. Козак, Ю.В. Овсінський, М.І. Чорний «Історія середніх віків» (№1/11-7207 від 02.08.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

- Р.І. Петришин, Т.М. Сопронюк «Наближені методи розв'язування диференціальних рівнянь з імпульсною дією» (№1/11-7208 від 02.08.10), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

- Г.М. Савчук «Хоровий клас: теорія, методика, практика» (№1/11-7212 від 02.08.10), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

- В.В. Болотов, Т.В. Жукова, Л.Ю. Клименко, О.Є. Микитенко, В.П. Мороз, І.Ю. Пєтухова «Аналітична хімія: навчально-довідковий посібник» (№1/11-7211 від 02.08.10), Національний фармацевтичний університет.

- О.А. Рубан, Д.І. Дмитрієвський, С.А. Малиновська, В.Д. Рибачук, Ю.С. Маслій «Практикум з промислової технології лікарських засобів» (№1/11-7209 від 02.08.10), Національний фармацевтичний університет.

- В.В. Моштук, В.І. Терес «Основи наукових досліджень» (№1/11-7092 від 30.07.10), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

- Н.Г. Пшук, М.В. Маркова, А.І. Кондратюк, Л.В. Стукан «Медична психологія» (№1/11-7091 від 30.07.10), Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова.

- Р.І. Пащук, А.О. Скорофатова, Й.Г. Васильєва, І.Г. Скиба, О.Г. Шестель «Професійна мова правника: теорія і практика» (№1/11-7089 від 30.07.10), Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.

- Р.Д. Венгренович, М.О. Стасик «Курс фізики. Частина 3. Оптика. Елементи квантової механіки, атомної та ядерної фізики» (№1/11-7286 від 03.08.10), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

- О.П. Петров, О.П. Шишкін, І.В. Райтаровська, А.О. Федірко «Рухливі ігри у формуванні особистості школяра» (№1/11-7285 від 03.08.10), Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

- О.С. Шмирко «Praktisches Deutsch. Einstieg in das Berufsleben des Lehrers» (№1/11-7284 від 03.08.10), Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

- В.Ф. Олійник «Методика навчання гри на хроматичній сопілці» (№1/11-7283 від 03.08.10), Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

- П.О. Нікіфоров, О.В. Стець, Т.М. Махній «Практикум з аналізу економіки підприємства» (№1/11-7280 від 03.08.10), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

- Н.О. Бігунова, І.В. Рудік «Комунікативні функції інтонації» (№1/11-7277 від 03.08.10), Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.

- А.С. Попович, Л.М. Марчук «Українська мова в засобах масової комунікації: навчально-методичний комплекс» (№1/11-7279 від 03.08.10), Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

- І.М. Конет, В.А. Недокіс «Практикум з теорії ймовірностей» (№1/11-7274 від 03.08.10), Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

- В.С. Поліщук, С.В. Пірожак «Основи інтелектуальної власності» (№1/11-7272 від 03.08.10), Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

- С.М. Шкарлет, Я.В. Жарій «Банківські операції» (№1/11-7270 від 03.08.10), Чернігівський державний технологічний університет.

- В.С. Кривцов, В.Т. Сікульський, В.М. Павленко, В.В. Воронько та ін. «Технологія виготовлення деталей літальних апаратів з видаленням припуску» (№1/11-7365 від 04.08.10), Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського ";Харківський авіаційний інститут";.

- О.А. Архипов «Біомеханічний аналіз» (№1/11-7364 від 04.08.10), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

- І.В. Красноштан, М.І. Пащенко, О.О.Заморський «Основи наукових досліджень в біології» (№1/11-7313 від 04.08.10), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

- І.Л. Сазонець, О.А. Джусов, Н.П. Мешко, С.Е. Сардак, Н.І. Галан, В.О. Ткач (під заг. ред. І.Л. Сазонця) «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (№1/11-7315 від 04.08.10), Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

- І.Л. Сазонець, В.А. Федорова «Інвестування» (№1/11-7311 від 04.08.10), Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

- О.Є. Джур «Економіка високотехнологічних підприємств» (№1/11-7309 від 04.08.10), Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

- І.Л. Сазонець, Н.В. Стукало, О.М. Сазонець, М.А. Шепєлєв «Світова економіка і міжнародні відносини» (№1/11-7307 від 04.08.10), Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

- М.О. Пічкур, І.І. Демченко, Л.В. Базильчук «Методика викладання образотворчого мистецтва» (№1/11-7316 від 04.08.10), Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

- П.В. Волвенко «Актуальні проблеми теорії держави і права» (№1/11-7318 від 04.08.10), Донецький державний університет управління.

- Ю.Л. Воробйов, О.В. Демідюк «Математичні методи та моделі у розрахунках на ЕОМ» (№1/11-7306 від 04.08.10), Одеський національний морський університет.

- С.Б. Довбня, Т.В. Гулик, А.С. Кербікова «Регіональна економіка» (№1/11-7366 від 04.08.10), Національна металургійна академія України.

- Т.Є. Циба, І.М. Труніна, М.І. Сокур «Економічні аспекти управління якістю» (№1/11-7387 від 05.08.10), Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського.

- І.М. Луцький, В.Б. Скоморовський «Проблеми та перспективи розвитку українського краєзнавства» (№1/11-7389 від 05.08.10), Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького.

- В.В. Книш «Принципи земельного права України» (№1/11-7390 від 05.08.10), Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького.

- І.О. Лютий, В.І. Савич, О.М. Калівошко «Іпотека» (№1/11-7393 від 05.08.10), ПВНЗ «Галицька академія».

- Т.В. Лутаєва, Л.Г. Кайдалова «Педагогічна культура» (№1/11-7394 від 05.08.10), Національний фармацевтичний університет.

- Г.В. Павлов, А.В. Обрубов, М.В. Покровський, О.В. Нікітіна (за ред. Г.В. Павлова) «Мікропроцесорні системи управління резонансними перетворювачами постійної напруги» (№1/11-7388 від 05.08.10), Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

- В.А. Никифорак, З.І. Кобеля, Л.В. Вербівська «Організація виробництва» (№1/11-7392 від 05.08.10), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

- Г.К. Кожолянко, О.Г. Кожолянко, А.А. Мойсей «Етнологічні експедиції та студентська етнографічна практика» (№1/11-7395 від 05.08.10), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

- О.С. Гребьонкіна, В.Д. Рябічев, О.Г. Крохмальова «Вища математика» (№1/11-7391 від 05.08.10), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

- Л.С.Ямпольський, П.П.Мельничук, К.Б.Остапченко, О.І.Лісовиченко «Гнучкі комп’ютерно-інтегровані системи: планування, моделювання, верифікація, управління. Книга 1. Планування, моделювання, верифікація та управління в комп’ютерно-інтегрованих системах. Книга 2. Штучний інтелект в плануванні і керуванні виробничими процесами» (№1/11-7469 від 06.08.10), Житомирський державний технологічний університет.

- В.В.Троян «Добавки для бетонів і будівельних розчинів» (№1/11-7467 від 06.08.10), Київський національний університет будівництва і архітектури.

- Б.О.Вахрушев, І.П.Ковальчук, О.О.Комлєв та ін. «Рельєф України» за редакцією В.В.Стецюка (№1/11-7431 від 06.08.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- В.В.Богданов «Основи теорії росту кристалів» (№1/11-7433 від 06.08.10), Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна.

- О.О.Семенченко, В.М.Безпальченко «Хімія» (№1/11-7436 від 06.08.10), Херсонський державний технічний університет.

- Р.М.Смішко, В.Г.Пащенко «Структурна геологія і геологічне картування» (№1/11-7438 від 06.08.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

- Г.Д.Семченко «Теплоізоляційні матеріали» (№1/11-7439 від 06.08.10), Національний технічний університет «ХПІ».

- В.Я.Зуб, В.М.Амірханов «Інфрачервона та електронна спектроскопія неорганічних та координаційних сполук» (№1/11-7440 від 06.08.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- І.П.Ковальчук, Л.П.Курганевич «Гідроекологічний моніторинг» (№1/11-7442 від 06.08.10), Львівський національний університет ім. Івана Франка.

- О.О.Іваненко, Т.В.Іваненко «Курс лекцій з математичного аналізу» (№1/11-7473 від 06.08.10), Сумський державний університет.

- О.Є.Сколоздра «Кристалографія, кристалохімія і мінералогія» (№1/11-7474 від 06.08.10), Луцький національний технічний університет.

- Ю.І.Посудін «Біофізика та методи аналізу навколишнього середовища» (№1/11-7476 від 06.08.10), Національний університет біоресурсів і природокористування.

- В.О.Гірка, І.О.Гірка «Механіка та молекулярна фізика» (№1/11-7478 від 06.08.10), Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна.

- Л.І.Камаєва, Л.І.Криштопа, Т.М.Даляк, С.О.Камаєва «Вища математика (Рівняння математичної фізики. Елементи операційного числення)» (№1/11-7480 від 06.08.10), Івано-Франківський технічний університет нафти і газу.

- Д.П.Бойків, Т.І.Бондарчук, О.Л.Іванків та ін. «Клінічна біохімія» за ред. О.Я.Склярова (№1/11-7424 від 06.08.10), Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького.

- О.І.Панасенко, В.С.Бондар, В.П.Буряк «Токсикологическая химия» (№1/11-7425 від 06.08.10), Запорізький державний медичний університет.

- О.О.Шаповалова, О.В.Старкова, А.В.Литвиненко «Прикладні задачі моделювання економічних процесів» Ч.1 (№1/11-7427 від 06.08.10), Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури.

- К.Ф.Ковальчук, Л.М.Савчук, Л.І.Лозовська, І.Г.Аберніхіна «Моделі і методи прийняття управлінських рішень» (№1/11-7434 від 06.08.10), Національна металургійна академія України.

- Н.Є.Кудла «Маркетинг туристичних послуг» (№1/11-7432 від 06.08.10), видавництво «Знання».

- Б.В.Гринів «Економічний аналіз (торговельна діяльність)» (№1/11-7430 від 06.08.10), Львівська комерційна академія.

- К.Д.Костоглод, А.В.Калініченко, Ю.В.Шмиголь «Економічна інформатика» (№1/11-7435 від 06.08.10), Науково-методичний центр аграрної освіти.

- За загальною редакцією В.М.Вакуленка, М.К.Орлатого «Загальні засади місцевого самоврядування в Україні» (№1/11-7444 від 06.08.10), Національна академія державного управління при Президентові України.

- Б.І.Байрачний, Л.В.Ляшок «Технічна електрохімія», частина ІV «Гідроелектрометалургія» (№1/11-7443 від 06.08.10), Національний технічний університет «ХПІ».

- А.П.Лелеченко, Т.В.Іванова, Л.В.Литвинова та ін. «Діловодство в місцевих органах влади» (№1/11-7456 від 06.08.10), Національна академія державного управління при Президентові України.

- Н.Д.Панкратова,Н.І.Недашківська «Моделі і методи аналізу ієрархій. Теорія. Застосування» (№1/11-7418 від 06.08.10), Національний технічний університет України «КПІ».

- С.М.Гойса, В.Є.Короновський, Н.П.Харченко, Л.В.Іщук «Молекулярна фізика. Задачі, запитання» (№1/11-7423 від 06.08.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- Є.С.Біла, М.Д.Обушак «Органічна хімія», частина 3 «Гетерофункціональні сполуки» (№1/11-7426 від 06.08.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

- В.В.Барбашин, О.О.Назаров та ін. «Основи організації піротехнічних робіт» за редакцією В.П.Садкового (№1/11-7451 від 06.08.10), Університет цивільного захисту України.

- Р.Л.Колос, І.Е.Ментус «Мінно-вибухові засоби» (№1/11-7419 від 06.08.10), Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

- В.В.Вишнівський, П.А.Савков та ін «Основи кадрового менеджменту в Збройних Силах України» (№1/11-7446 від 06.08.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- Н.П.Мельниченко, О.П.Буршенко «Практикум з нарисної геометрії» (№1/11-7422 від 06.08.10), Криворізький технічний університет.

- М.Д.Огороднійчук, Ю.Д.Чайка, О.Г.Оксіюк «Комплекси і засоби зв’язку військових телекомунікаційних мереж» (№1/11-7449 від 06.08.10), Національний університет оборони України.

- В.М.Кошевой, В.І.Купровський, О.В.Шишкін «Глобальний морський зв'язок для пошуку та рятування (GMDSS)» (№1/11-7444 від 06.08.10), Одеська національна морська академія.

- В.М.Тарасов, М.О.Шишанов та ін. «Організація безпечного функціонування арсеналів, баз і складів боєприпасів» (для службового користування) (№1/11-7447 від 06.08.10), Національний університет оборони України.

- В.Г.Городецький, С.В.Зайченко «Надійність електромеханічного обладнання» (№1/11-7455 від 06.08.10), Національний технічний університет України «КПІ».

- В.В.Семенець, І.Ш.Невлюдов, В.А.Палагін «Введення в мікросистемну техніку та нанотехнології» (№1/11-7464 від 06.08.10), Харківський національний університет радіоелектроніки.

- Т.М.Гончар, Р.В.Пархоменко «Організація знешкодження та утилізації вибухових матеріалів» (№1/11-7420 від 06.08.10), Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.

- Г.Є.Федоров, М.М.Ямшинський та ін. «Проектування ливарних цехів» (у 2-х частинах) (№1/11-7454 від 06.08.10), Національний технічний університет України «КПІ».

- Г.Г.Бортник, В.М.Кичак, О.В.Стальченко «Системи доступу» (№1/11-7441 від 06.08.10), Вінницький національний технічний університет.

- В.М.Дробязко, А.М.Фесенко та ін. «Ливарна гідравліка» (№1/11-7421 від 06.08.10), Донбаська державна машинобудівна академія.

- І.В.Бейко, П.М.Зінько, О.Г.Наконечний «Задачі, методи і алгоритми оптимізації» (№1/11-7429 від 06.08.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- О.М.Акмалдінова, С.С.Кіраль, О.О.Письменна «Ділова термінологія в авіації. Англо-український. Українсько-англійський словник» (№1/11-7517 від 06.08.10), ТОВ «Академвидав».

- М.М.Назимко, О.Я.Боровиков, В.В.Сергеєв «Благородні метали» (№1/11-7428 від 06.08.10), Національний університет «Львівська політехніка».

- Й.З.Сірацький, Є.І.Федорович та ін. «Товарознавство переробки продукції тваринництва» (№1/12-3528 від 06.08.10), Міністерство аграрної політики України.

- Ю.В.Турбал «Основи сучасного програмування» (№1/11-7416 від 06.08.10), Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука.

- З.М.Скоробогатова, Ю.Д.Турсунова та ін. «Біохімія в рисунках і схемах» (№1/11-7415 від 06.08.10), Донецький національний медичний університет ім. М.Горького.

- Р.М.Панас «Картування грунтів. Польовий практикум» (№1/11-7414 від 06.08.10), видавництво «Новий Світ-2000».

- О.І.Панасенко, В.П.Буряк та ін. «Токсикологічна хімія» (№1/11-7413 від 06.08.10), Запорізький державний медичний університет.

- За загальною редакцією О.В.Крайдашенка, І.Г.Кліща, В.Г.Лизогуба «Фармакотерапія» (№1/11-7412 від 06.08.10), Запорізький державний медичний університет.

- В.В.Анісімов «Історія України» (№1/11-7411 від 06.08.10), Університет банківської справи.

- В.М.Іванов, А.І.Кіссе, В.Г.Стовпець «Конституційне право зарубіжних країн» (№1/11-7410 від 06.08.10), Одеський національний морський університет.

- О.В.Іванова, М.І.Гиль0, та ін. «Біологія собаки» (№1/12-3529 від 06.08.10), Міністерство аграрної політики України.

- Й.Й.Саєвич, Р.І.Сапіга та ін. «Тилове забезпечення військ» (№1/11-7450 від 06.08.10), Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

- О.В.Тарахно, Д.Г.Трегубов «Теорія розвитку та припинення горіння. Практикум (частина 1. 2)» (№1/11-7475 від 06.08.10), Університет цивільного захисту України.

- Б.М.Бондарев, Д.М.Піза «Основи теорії передачі інформації» (видання друге, доповнене та перероблене) (№1/11-7471 від 06.08.10), Запорізький національний технічний університет.

- І.М.Бендера, В.П.Лаврук та ін. «Проектування механізованих технологічних процесів у тваринництві» (№1/11-7452 від 06.08.10), Подільський державний аграрно-технічний університет.

- І.В.Дзюблик, С.Г.Вороненко та ін. «Вірусологія. Збірник тестових завдань» (№1/11-7549 від 09.08.10), Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика.

- О.С.Яблонь, О.С.Рубіна «Неонатологія» (№1/11-7550 від 09.08.10), Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова.

- М.І.Гиль, О.В.Коновалов, Є.М.Агапова, Р.Л.Сусол «Дресирування собак» (№1/11-7553 від 09.08.10), Науково-методичний центр аграрної освіти.

- Ю.М.Нечитайло, Д.Ю.Нечитайло, О.Г.Буряк «Growth and Development of the Child» (№1/11-7555 від 09.08.10), Буковинський державний медичний університет.

- А.С.Журавльов, В.А.Сміянов, М.І.Ященко та ін. «Методи дослідження носа і навколоносових пазух» (№1/11-7556 від 09.08.10), Харківський національний медичний університет.

- І.Б.Єршова, З.В.Нестеренко, Л.М.Осичнюк, Н.М.Головченко «Позалікарняні пневмонії у дітей (особливості діагностики і лікування)» (№1/11-7558 від 09.08.10), Луганський державний медичний університет.

- В.Ф.Москаленко, В.І.Петренко та ін. «Фтизіатрія» (№1/11-7559 від 09.08.10), видавництво «Медицина».

- Г.С.Сенаторова, Т.В.Чайченко та ін. «Хвороби ендокринної системи у дітей» (№1/11-7561 від 09.08.10), Харківський національний медичний університет.

- О.В.Соснін, А.М.Михненко, Л.В.Литвинова «Комунікативна парадигма суспільного розвитку» (№1/11-7560 від 09.08.10), Національна академія управління при Президентові України.

- Л.А.Гарбовський, П.В.Цимбал, В.І.Завидняк, Д.І.Минюк «Кримінальний процес України» (№1/11-7562 від 09.08.10), Національний університет державної податкової служби України.

- Т.Д.Гошко «Хрестоматія з історії України литовсько-польської доби» (№1/11-7564 від 09.08.10), Український Католицький Університет.

- Б.В.Романюк «Участь спеціаліста на стадії досудового слідства» (№1/11-7554 від 09.08.10), Київський національний університет внутрішніх справ.

- І.П.Заневский, Л.Г.Заневська «Комп’ютерні інформаційні технології в активній рекреації та спортивно-оздоровчому туризмі» (№1/11-7557 від 09.08.10), Львівський державний університет фізичної культури.

- І.Г.Бабенко, І.О.Костіцька та ін. «Патогенез, профілактика і лікування ускладнень мено- та андропаузи» (№1/11-7551 від 09.08.10), Івано-Франківський національний медичний університет.

- Л.О.Зуб, О.І.Федів «Основи внутрішньої медицини (нефрології)» (№1/11-7552 від 09.08.10), Буковинський державний медичний університет.

- Л.Г.Дротянко, О.А.Матюхіна та ін. «Філософія» (№1/11-7610 від 10.08.10), Національний авіаційний університет.

- С.М.Кіршо, К,П.Добровольська та ін. «Українська мова для економістів» (№1/11-7585 від 10.08.10), Одеський державний економічний університет.

- В.Л.Петрушенко «Філософія» (№1/11-7615 від 11.08.10), видавництво «Магнолія 2006».

- Ю.Я.Тарасевич «Імовірнісні розрахунки на міцність та вібрацію» (№1/11-7602 від 10.08.10), Сумський державний університет.

- О.А.Голіков, І.В.Логішев, Є.С.Холчев «Технології використання мастильних матеріалів у суднових енергетичних установках» (№1/11-7603 від 10.08.10), Одеська національна морська академія.

- І.В.Логішев, О.А.Голіков, О.П.Зав’ялов «Технології використання палив у суднових енергетичних установках» (№1/11-7604 від 10.08.10), Одеська національна морська академія.

- В.М.Локазюк, О.В.Іванов, В.Ю.Тітова «Засади систем підтримки прийняття рішень на основі комп’ютерних систем та їх компонентів» (№1/11-7607 від 10.08.10), Хмельницький національний університет.

- Г.Ф.Романовський, Ю.О.Султановський, В.І.Харченко «Будова, правила технічної експлуатації та обслуговування газотурбінних двигунів» (№1/11-7608 від 10.08.10), Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

- Г.Ойцевіч, О.Т.Бойко та ін. «Правова міжкультурна комунікація: до Євро-2012» за загальною редакцією А.С.Токарської (№1/11-7605 від 10.08.10), Львівський державний університет внутрішніх справ.

- І.Я.Коцан, В.О.Гринчук, В.Х.Велемець, Л.О.Шварц «Анатомія людини» (№1/11-7606 від 10.08.10), Волинський національний університет імені Лесі Українки.

- Л.Г.Дротянко «Філософія наукового пізнання» (№1/11-7609 від 10.08.10), Національний авіаційний університет.

- В.М.Андрієнко, В.П.Куєвда «Електричні машини» (№1/11-7616 від 11.08.10), Національний університет харчових технологій.

- М.П.Крюков «Бойове застосування авіації Повітряних Сил» (для таємного користування) (№1/11-7617 від 11.08.10), Національний університет оборони України.

- О.В.Калініченко, О.Д.Плотник «Економіка підприємства. Практикум» (№1/11-7634 від 11.08.10), Науково-методичний центр аграрної освіти.

- О.В.Дарморіз «Міфологія» (№1/11-7635 від 11.08.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

- І.П.Мозговий «Утвердження християнства (І-ІІ ст. н.е.)» (№1/11-7637 від 11.08.10), Українська академія банківської справи Національного банку України.

- Г.В.Блакита, Н.О.Ромашевська «Бухгалтерський облік. Практикум» (№1/11-7638 від 11.08.10), Київський національний торговельно-економічний університет.

- Л.А.Захарченко, І.В.Яцкевич, Ю.О.Жаданова, К.В.Захарченко «Управління витратами в галузі зв’язку» (№1/11-7639 від 11.08.10), видавництво «Освіта України».

- В.Ф.Савченко «Національна економіка» (№1/11-7640 від 11.08.10), Чернігівський державний інститут економіки і управління.

- І.Ф.Комарницький, Ю.О.Терлецька «Антикризове управління підприємством: теорія та практика» (№1/11-7641 від 11.08.10), Чернігівський національний університет імені Юрія Федьковича.

- Н.В.Нікуліна «Словник транспортних чужомовних запозичень» (№1/11-7642 від 11.08.10), Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

- Г.Г.Кучеров, М.Д.Попович «Філософія» (№1/11-7643 від 11.08.10), Подільський державний аграрно-технічний університет.

- Т.П.Пирог «Загальна мікробіологія» (№1/11-7629 від 11.08.10), Національний університет харчових технологій.

- М.А.Яцун «Електричні машини» (№1/11-7630 від 11.08.10), Національний університет «Львівська політехніка».

- М.О.Корчемний, П.Б.Клендій, М.В.Потапенко «Теоретичні основи автоматики» (№1/11-7631 від 11.08.10), Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут».

- Р.В.Множинська «Історія філософії. (Антична філософія – Філософія доби Нового часу). Хрестоматія» (№1/11-7633 від 11.08.10), Київський національний університет технологій та дизайну.

- Н.С.Лиса, М.Б.Кривоус, М.П.Тишковець «Українська мова як іноземна: основи граматики у таблицях та вправах» (№1/11-7627 від 11.08.10), Тернопільський національний економічний університет.

- Б.Л.Луців, А.О.Тимків «Інвестиційна політика банків» (№1/11-7628 від 11.08.10), Тернопільський національний економічний університет.

- Н.М.Вознюк «Етика» (№1/11-7623 від 11.08.10), Національний університет біоресурсів і природокористування.

- І.В.Вальченко, Я.М.Прилуцька «Ласкаво просимо» (№1/11-7625 від 11.08.10), Харківська національна академія міського господарства.

- М.М.Бородачов, М.І.Савченко «Опір матеріалів» (№1/11-7626 від 11.08.10), Національний авіаційний університет.

- Л.О.Лігоненко, Г.Л.Піратовський та ін. «Підприємництво та бізнес-культура» (№1/11-7618 від 11.08.10), Київський національний торговельно-економічний університет.

- І.О.Мікульонок «Виготовлення, монтаж та експлуатація обладнання хімічних виробництв» (№1/11-7619 від 11.08.10), Національний технічний університет України «КПІ».

- К.В.Панасюк «Основи військового красномовства» (№1/11-7620 від 11.08.10), Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету «Львівська політехніка».

- М.М.Ткач «Міфологія» (№1/11-7621 від 11.08.10), Київський національний університет культури і мистецтв.

- О.В.Комар, А.А.Кравчук та ін. «Філософія: Хрестоматія» за загальною редакцією І.С.Добронравової (№1/11-7622 від 11.08.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- В.М.Богуш, О.А.Довидьков, В.Г.Кривуца (№1/11-7632 від 11.08.10), Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

- В.І.Мельникова, О.П.Мельникова, Т.В.Сідляр та ін. «Національна економіка» (№1/11-7683 від 11.08.10), Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

- О.О.Сосновська, О.В.Калініченко та ін. «Економіка підприємства» (№1/11-7672 від 11.08.10), Науково-методичний центр аграрної освіти.

- В.Д.Понікаров, С.М.Попова та ін. «Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності» (№1/11-7671 від 11.08.10), Харківський національний економічний університет.

- Н.Я.Дондик, Г.П.Дондик «Судова бухгалтерія» (№1/11-7669 від 11.08.10), Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

- Т.М.Ковальчук «Теорія економічного аналізу» (№1/11-7667 від 11.08.10), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

- Б.Й.Семон, В.М.Тарасов та ін. «Бойове застосування зенітних ракетних військ» (для таємного користування) (№1/11-7666 від 11.08.10), Національний університет оборони України.

- О.Є.Гриджук «Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах» (№1/11-7665 від 11.08.10), Національний лісотехнічний університет України.

- Н.М.Філяніна, Т.В.Гаврюшенко, Т.Є.Суханова та ін. «Практичний курс з російської мови: природничо-науковий профіль» (№1/11-7663 від 11.08.10), Національний фармацевтичний університет.

- Т.Д.Цвірова, В.Є.Чернов «Украинская и зарубежная литература. Фольклор» (№1/11-7662 від 11.08.10), Київський національний торговельно-економічний університет.

- В.Ф.Хлєстов, В.Г.Єфременко «Дипломне проектування термічних підрозділів» (№1/11-7661 від 11.08.10), Приазовський державний технічний університет.

- Р.К.Кудерметов, А.М.Щербаков та ін. «Прикладна теорія цифрових автоматів. Частина 1» (№1/11-7660 від 11.08.10), Запорізький національний технічний університет.

- О.В.Черніков, Г.І.Тохтар та ін. «Креслення» (№1/11-7659 від 11.08.10), Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

- С.О.Кудря, В.М.Головко «Основи конструювання енергоустановок з відновлюваними джерелами енергії» (№1/11-7657 від 11.08.10), Національний технічний університет України «КПІ».

- В.Р.Кулінченко, О.П.Ломейко «Лопатеві і гідроструминні багатофункціональні насосні установки» (№1/11-7656 від 11.08.10), Таврійський державний агротехнологічний університет.

- О.В.Оліфіров, Н.М.Спіцина, Т.В.Шабельник «Інформаційні системи і технології підприємства» (№1/11-7654 від 11.08.10), Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М.Туган-Барановського.

- О.О.Папаіка, В.О.Орлова та ін. «Банківські операції» (№1/11-7652 від 11.08.10), Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М.Туган-Барановського.

- Б.Г.Шелегда, А.Я.Берсуцький, Л.В.Кривцова «Планування і контроль на підприємстві» (№1/11-7677 від 11.08.10), Донецький університет економіки і права.

- В.І.Масальський «Соціологія у конспективному викладенні» (видання 2-ге, доопрацьоване) (№1/11-7676 від 11.08.10), Донецький національний університет.

- І.М.Михайловська, А.В.Олійник «Банківські операції» (№1/11-7675 від 11.08.10), видавництво «Магнолія-2006».

- О.М.Бутнік, А.В.Череп, Н.М.Шмиголь «Моделі та методи прийняття рішень в аналізі і аудиті» (№1/11-7674 від 11.08.10), видавництво «Кондор».

- А.П. Оксанич, С.Е. Притчин, С.О. Волохов «Проектування мікроконтролерних систем» (№1/11-7515 від 06.08.10), Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління.

- П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, Т.П. Шевчук, В.Л. Стрепко, М.Я. Ващишин, В.І. Федорович (за ред. П.Д. Пилипенка) «Право довкілля (екологічне право)» (№1/11-7516 від 06.08.10), ТОВ «Видавничий Дім «Ін Юре».

- Т.М. Сторожук «Облікова політика підприємства» (№1/11-7404 від 06.08.10), Національний університет Державної податкової служби України.

- І.О. Пальшкова «Педагогіка: професійно-педагогічна культура вчителя» (№1/11-7405 від 06.08.10), Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського.

- Ю.М. Поплавко, В.І. Ільченко, С.О. Воронов, Ю.І. Якименко «Фізичне матеріалознавство. Частина ІV. Напівпровідники» (№1/11-7406 від 06.08.10), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».

- О.А. Біда, Л.І. Прокопенко, Г.В. Луценко, М.В. Картель, О.І. Дворчук «Анатомія, фізіологія і патологія дітей з основами генетики» (№1/11-7407 від 06.08.10), Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

- С.М. Попов, Д.А Антонюк, В.В. Нетребко «Триботехнічні та матеріалознавчі аспекти руйнування сталей та сплавів при зношуванні» (№1/11-7408 від 06.08.10), Запорізький національний технічний університет.

- Ю.А. Ведєрніков, С.О. Мосьондза, О.Ю. Поклонська, А.С. Поклонський «Теорія держави і права» (№1/11-7409 від 06.08.10), Університет сучасних знань.

- Ю.Г. Буряк «Україна: поезія тисячоліть» (№1/11-7544 від 09.08.10), Інститут історії України Національної академії наук України.

- М.Ю. Відейко, О.А. Корнієвський, М.Г. Бєлік, Н.С. Абашина «Україна і Світ» (№1/11-7543 від 09.08.10), Інститут історії України Національної академії наук України.

- М.Ю. Відейко, В.М. Горобець «Україна: від Трипілля до сучасності» (№1/11-7542 від 09.08.10), Інститут історії України Національної академії наук України.

- М.М. Бровко, О.В. Курочкін, О.А. Корнієвський, В.Я. Галаган, В.М. Горобець «Україна – Європа: хронологія розвитку» (№1/11-7541 від 09.08.10), Інститут історії України Національної академії наук України.

- П.П. Толочко, Г.Ю. Івакін, Л.Л. Залізняк, С.Д. Крижицький, Д.Н. Козак, В.В. Отрощенко, С.А. Скорий, Ю.В. Кухарчук, О.В. Комар, О.П. Моця, Р.В. Терпиловський, Н.С. Абашина, В.Л. Миц, О.В. Русіна, М.Ф. Котляр; В.М. Горобець, О.П. Реєнт, О.В. Юркова, О.І. Галенко, О.М. Дзюба, Т.М. Лобода, Т.В. Чухліб «Україна: хронологія розвитку» (№1/11-7540 від 09.08.10), Інститут історії України Національної академії наук України.

- І.С. Булах, Ю.А. Алексєєва «Моральне зростання підлітків: сучасні технології консультативної діяльності» (№1/11-7539 від 09.08.10), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

- О.М. Бахталовська «Інтерпретації виконавського романтичного стилю в скрипковій музиці ХІХ століття» (№1/11-7397 від 06.08.10), Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

- Л.М. Котова «Методика підготовки музикантів-інструменталістів до сценічної діяльності» (№1/11-7396 від 06.08.10), Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

- Т.В. Потапчук, Л.П. Ульяновська «Методика виконавського аналізу духовної музики у процесі роботи з хоровим колективом» (№1/11-7398 від 06.08.10), Рівненський державний гуманітарний університет.

- С.І. Заверуха «Практичний курс гармонії» (№1/11-7399 від 06.08.10), Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

- Н.В. Василенко «Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до інноваційної діяльності» (№1/11-7400 від 06.08.10), Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників.

- Н.В. Кукуруза «Майстерність ведучого» (№1/11-7401 від 06.08.10), Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

- П. Гушоватий, І. Бермес, Б. Пиц, М. Михаць «Хор «Боян Дрогобицький», (№1/11-7402 від 06.08.10), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

- Г.Є. Гребенюк, О.С. Филоненко, К.М. Слесик, Н.В. Стигореско «Християнська етика в українській культурі» (№1/11-7403 від 06.08.10), Кримський гуманітарний університет.

- О.І. Гузела, І.П. Босак «Виробниче підприємництво» (№1/11-7548 від 09.08.10), Українська академія друкарства.

- О.В. Савицька, Л.М. Співак «Етнопсихологія» (№1/11-7547 від 09.08.10), Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

- Г.М. Калетнік, С.Т. Олійнічук, М.П. Ковалко «Хімія і технологія біологічних видів палива» (№1/11-7546 від 09.08.10), Вінницький національний аграрний університет.

- О.М. Варченко, І.О. Бистрова «Інвестиційний менеджмент» (№1/11-7545 від 09.08.10), Білоцерківський національний аграрний університет.

- Л.І. Марущак, П.О. Марущак «Управлінський облік у схемах і таблицях» (№1/11-7644 від 11.08.10), Видавництво «Астон».

- Р.П. Власенко, Л.П. Кузьменко «Зоологія хребетних» (№1/11-7651 від 11.08.10), Житомирський державний університет імені Івана Франка.

- Ю.М.Седишев, В.І.Карпенко та ін. «Радіоелектронні системи» (№1/11-7775 від 13.08.10), Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

- А.Я.Барашиков, В.М.Колякова «Будівельні конструкції» (№1/11-7776 від 13.08.10), Київський національний університет будівництва і архітектури.

- Т.М.Тардаскіна, В.Г.Кононович «Менеджмент інформаційної безпеки в галузі зв’язку» (№1/11-7791 від 13.08.10), Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.Попова.

- Л.С.Кириченко, Н.В.Мережко «Основи стандартизації, метрології та управління якістю» (№1/11-7790 від 13.08.10), Київський національний торговельно-економічний університет.

- Б.Т.Солдатов, Д.М.Піза, К.М.Касьян «Асемблер» (видання друге, доповнене та перероблене) (№1/11-7789 від 13.08.10), Запорізький національний технічний університет.

- Л.Й.Івщенко, В.В.Пеорикін, та ін. «Взаємозамінність, стандартизація та метрологічне забезпечення технічних вимірювань» (№1/11-7788 від 13.08.10), Запорізький національний технічний університет.

-. Г.В.Сніжний, С.М.Степаненко «Менеджмент і нормативне забезпечення якості в електронній галузі» (№1/11-7787 від 13.08.10), Запорізький національний технічний університет.

- В.П.Волков, В.М.Скляров, М.В.Скляров «Автомобільні двигуни. Особливості конструкції» (№1/11-7786 від 13.08.10), Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

- Є.І.Шутенко, С.М.Соц «Технологія круп’яного виробництва» (№1/11-7785 від 13.08.10), видавництво «Освіта України».

- В.С.Тарасюк, Н.В.Титаренко та ін. «Клінічне медсестринство в педіатрії» (№1/11-7784 від 13.08.10), видавництво «Медицина».

- За редакцією В.М.Лісового, О.М.Ковальової, С.І.Шевченка, Т.В.Фролової «Догляд за хворими (практика)» (№1/11-7783 від 13.08.10), видавництво «Медицина».

- Л.В.Бензель, Р.Є.Дармограй та ін. «Лікарські рослини і фітотерапія (фітотерапевтична рецептура)» (№1/11-7782 від 13.08.10), видавництво «Медицина».

- Н.О.Виноград, З.П.Василишин та ін. «Загальна епідеміологія» (№1/11-7780 від 13.08.10), видавництво «Медицина».

- П.І.Середа, Н.М.Аксютіна та ін. «Лекарственное растительное сырье и фитосредства» за редакцією П.І.Середи (№1/11-7779 від 13.08.10), видавництво «Медицина».

- О.М.Ковальова, Н.А.Сафаргаліна-Корнілова «Пропедевтика внутрішньої медицини» (№1/11-7778 від 13.08.10),видавництво «Медицина».

- За редакцією В.І.Сушка, Д.Ю.Кривчені «Хірургія дитячого віку» (№1/11-7777 від 13.08.10), видавництво «Медицина».

- С.С.Бульбєнюк, Г.О.Лебединська «Практикум з курсу «Політологія» (№1/11-7867 від 16.08.10), Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського.

- І.В.Ващенко, В.О.Рєзніков «Кредитно-модульний курс з політології» (№1/11-7866 від 16.08.10), Академія внутрішніх військ МВС України.

19. В.Є.Сусликов, Д.М.Титаренко та ін. «Політологія: хрестоматія» (№1/11-7865 від 16.08.10), Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка.

- О.Б.Величко, Н.В.Дрьоміна-Волок та ін. «Людина в полікультурному суспільстві» (№1/11-7868 від 16.08.10), Міжнародна організація з міграції в Україні.

- Т.І.Шрамко, Ю.Т.Шрамко «Філософія» (№1/11-7869 від 16.08.10), видавництво «Новий Світ-2000».

- С.О.Волгін, М.С.Козолуп, Р.І.Комар «Англійська мова для біологів» (№1/11-7870 від 16.08.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

- С.П.Кузик «Географія туризму» (№1/11-7871 від 16.08.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

- В.Г.Радецький, О.П.Дузь-Крятченко та ін. «Воєнна безпека держави та підготовка Збройних Сил до застосування» (для таємного користування) (№1/11-7872 від 16.08.10), Національний університет оборони України.

- В.Г.Радецький, О.П.Дузь-Крятченко та ін. «Застосування Збройних Сил України у кризових ситуаціях» (для таємного користування) (№1/11-7873 від 16.08.10), Національний університет оборони України.

- В.О.Чадюк «Оптоелектроніка: від макро до нано. Т.1. Генерація оптичного вимірювання» (№1/11-7874 від 16.08.10), Національний технічний університет України «КПІ».

- К.О.Бардова, І.М.Бондаренко та ін. «Тести з дерматовенерології» (№1/11-7881 від 16.08.10), Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика.

- В.О.Коршенко, В.А.Полторапавлов «Лептоспіроз» (№1/11-7884 від 16.08.10), Українська медична стоматологічна академія.

- О.К.Асмолов, О.А.Бабуріна, Н.А.Герасимова «Практична підготовка з фтизіатрії» (№1/11-7883 від 16.08.10), Одеський державний медичний університет.

- І.М.Скрипник, К.В.Шепітько, М.М.Потяженко «Військово-спеціальна терапія» (№1/11-7880 від 16.08.10), Українська медична стоматологічна академія.

- Ю.В.Марушко, Г.Г.Шеф «Невідкладна педіатрія» (№1/11-7882 від 16.08.10), Національний медичний університет імені О.О.Богомольця.

- І.І.Ілюк, О.С.Федорук, А.Г.Іфтодій, О.В.Шуляк «Урологія» (№1/11-7878 від 16.08.10), Буковинський державний медичний університет.

- В.І.Денисюк, О.В.Денисюк «Доказова внутрішня медицина» (№1/11-7877 від 16.08.10), Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова .

- А.Й.Чеміріс, К.Ю.Нерянов, К.І.Гейченко, Л.В.Хіль «Термінологічний словник-довідник з травматології та ортопедії» (№1/11-7875 від 16.08.10), Запорізький державний медичний університет.

- Б.В.Михайлов, І.С.Вітенко та ін. «Експериментально-психологічне дослідження в загальній практиці – сімейній медицині» (№1/11-7879 від 16.08.10), Харківська медична академія післядипломної освіти.

- А.Г.Матвієнко, О.М.Глушкова, О.В.Новобранова «Аналітична хімія. Інструментальні методи аналізу» (№1/11-7876 від 16.08.10), Донецький національний медичний університет ім. М.Горького.

- І.С.Лембрик «Синдром функціональної диспепсії у дітей» (№1/11-7885 від 16.08.10), Івано-Франківський національний медичний університет.

- І.В.Кравченко «Формування навчально-виховних груп у вищих закладах освіти» (№1/11-7862 від 16.08.10), Національний технічний університет України «КПІ».

- А.В.Жаркіх, Н.В.Гайдай та ін. «Набуті вади серця у вагітних: кардіологічна та акушерська практика» (№1/11-7864 від 16.08.10), Запорізький державний медичний університет.

- Н.В.Гайдай, Н.К.Сіліна, К.Ю.Нерянов «Акушерські кровотечі у сучасному акушерстві» (№1/11-7863 від 16.08.10), Запорізький державний медичний університет.

- І.І.Ревенко, М.В.Брагінець та ін. «Машини та обладнання для тваринництва. Практикум» (№1/11-7915 від 17.08.10), видавництво «Кондор».

- Л.І.Довгань, Н.М.Тимощук, В.А.Тимкова, Н.Л.Лазоренко «Англійська мова: основи фінансів» (№1/11-7926 від 17.08.10), Вінницький державний аграрний університет.

- Н.П.Михайлюк «Formation and Development of the Institution of Monarchy in Great Britain» (№1/11-7927 від 17.08.10), Oдеська національна юридична академія.

- О.І.Рязанцев, Д.О.Недзельський, С.В.Гусєва «Паралельні обчислювальні системи» (№1/11-7928 від 17.08.10), Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля.

- І.Б.Трегубенко, Г.Т.Олійник, О.М.Панаско «Сучасні технології програмування в мережах» (№1/11-7929 від 17.08.10), Черкаський державний технологічний університет.

- В.І.Дуганець, О.Я.Стрельчук та ін. «Підготовка магістрів в агроінженерії» (№1/12-3717 від 17.08.10), Міністерство аграрної політики України.

- Т.Ю.Габріелова, С.Л.Литвиненко, О.В.Баннов «Перевезення спеціальних вантажів» (№1/11-7930 від 17.08.10), Національний авіаційний університет.

- С.М.Грушецький, І.М.Бендера та ін. «Механізація технологічних процесів в землеробстві» (№1/11-7931 від 17.08.10), Науково-методичний центр аграрної освіти.

- І.Б.Трегубенко, О.В.Коваль «Безпека корпоративних мереж. Служба каталогу Active directory» (№1/11-7932 від 17.08.10), Черкаський державний технологічний університет.

- За загальною редакцією П.Ф.Коваля, Н.О.Алєшугіної «В’їзний туризм» (№1/11-7933 від 17.08.10), Чернігівський державний інститут економіки і управління.

- В.З.Лубяний, Е.С.Аппазов «Основи стандартизації» у 2-х частинах (№1/11-7934 від 17.08.10), Херсонський національний технічний університет.

- В.М.Головко, Л.Г.Якубінська «Апарати керування і захисту» (№1/11-7935 від 17.08.10), Національний університет біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут».

- О.І.Маслак, Л.Д.Воробйова «Економіка промислового підприємства» (№1/11-7936 від 17.08.10), Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського.

- Л.В.Левченко «Гроші та кредит» (№1/11-7937 від 17.08.10), Полтавський університет економіки і торгівлі.

- Ш.Р.Басиров «Література на уроках німецької мови» (№1/11-7938 від 17.08.10), Донецький національний університет.

- А.І.Мокій, Т.П.Яхно, І.Г.Бабець «Міжнародні організації» (№1/11-7939 від 17.08.10), Львівська комерційна академія.

- О.М.Варго «Логіка» (№1/11-7940 від 17.08.10), Міжнародний слов’янський університет.

- В.А.Ткаченко, Г.П.Під’ячий, В.А.Рябик «Економічна інформатика» (№1/11-7941 від 17.08.10), Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет».

- О.О.Гончаренко, Н.Г.Нагайчук «Фінанси страхових компаній» (№1/11-7942 від 17.08.10), Університет банківської справи.

- С.В.Кудін «Історія держави і права України» (№1/11-7943 від 17.08.10), Академія праці і соціальних відносин федерації професійних спілок України.

- О.А.Лащених, О.Ф.Кузькін, С.В.Грицай «Імовірності і статистико- експериментальні методи аналізу транспортних процесів і систем» (№1/11-7921 від 17.08.10), Запорізький національний технічний університет.

- За редакцією Л.В.Анучиної, О.В.Уманець «Естетика» (№1/11-7922 від 17.08.10), видавництво «Право».

- І.І.Ревенко, В.М.Щербак, А.М.Побугін «Машини та обладнання для тваринництва. Практикум» (№1/11-7923 від 17.08.10), Науково-методичний центр аграрної освіти.

- М.М.Авраменко «Англійська мова» (№1/11-7924 від 17.08.10), Національний університет біоресурсів і природокористування.

- В.Д.Сташук «Теорія і комп’ютерне схемотехнічне моделювання радіоелектронних пристроїв» (№1/11-7918 від 17.08.10), Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

- А.П.Кононенко «Об’ємні гідравлічні машини гідроприводів» (№1/11-7919 від 17.08.10), Донецький національний технічний університет.

- А.А.Колб, А.А.Колб «Теорія електроприводу» (№1/11-7920 від 17.08.10), Національний гірничий університет.

- П.О.Яновський «Пасажирські перевезення» (№1/11-7913 від 17.08.10), Національний авіаційний університет.

- Б.Є.П’яних, Е.Г.Азнакаєв, О.В.Вишнівський «Основи теорії нелінійних та параметричних кіл» (№1/11-7916 від 17.08.10), Національний авіаційний університет.

- А.С.Аралкін «Конструкція і технологія виготовлення ливарних заготовок» (№1/11-7917 від 17.08.10), Криворізький технічний університет.

- Л.В.Мірошник «Англійська мова: основні економічні поняття» (№1/11-7925 від 17.08.10), видавництво «Новий Світ-2000».

- П.С. Смоленюк, П.І. Штабалюк «Інвестування» (№1/11-7774 від 13.08.10), Хмельницький економічний університет.

- О.М. Гомонюк, В.Ч. Купчишина, Ю.І. Сердюк (за заг. Ред. О.М. Гомонюк) «Етнопсихологія» (№1/11-7773 від 13.08.10), Хмельницький національний університет.

- Л.Ф. Кривачук «Сім'я, діти, молодь: нормативно-правове забезпечення. Термінологічний словник» (№1/11-7772 від 13.08.10), Львівська державна фінансова академія.

- К.В. Васьківська, О.А. Сич, В.Б. Прокопишак «Управління фінансовою санацією підприємства» (№1/11-7766 від 13.08.10), Львівська державна фінансова академія.

- О.М. Сумець, Є.М. Ігнатова «Стратегічний маркетинг» (№1/11-7767 від 13.08.10), Харківський інститут бізнесу і менеджменту.

- П.Ю. Буряк, Б.П. Ярема, Я.Р. Ярема «Митна справа» (№1/11-7768 від 13.08.10), Львівська державна фінансова академія.

- К.В. Васьківська «Тестовий контроль знань з підготовки фахівців зі спеціальності «Фінанси» (№1/11-7769 від 13.08.10), Львівська державна фінансова академія.

- П.Ю. Буряк, К.В. Васьківська, І.Ф. Ясіновська, І.І. Пасінович «Фінансовий аналіз» (№1/11-7770 від 13.08.10), Львівська державна фінансова академія.

- П.Ю. Буряк, В.В. Юкіш, Т.В.Овчиннікова «Історія економіки та економічної думки» (№1/11-7771 від 13.08.10), Львівська державна фінансова академія.

- О.І. Богучарова «Основи соціальної профілактики» (№1/11-7841 від 16.08.10), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

- Д.М. Одарченко, А.М. Одарченко «Екологічна експертиза виробництва продовольчих товарів» (№1/11-7912 від 17.08.10), Харківський державний університет харчування та торгівлі.

- В.С. Найдьонов «Основи державного регулювання економіки» (№1/11-7911 від 17.08.10), Українська академія бізнесу та підприємництва.

- О.О. Балобанов, Н.О. Балобанова «Правові основи підготовки, працевлаштування та праці моряків» (№1/11-7910 від 17.08.10), Одеський національний морський університет.

- Т.Л. Нагорняк «Вступ до політології: в прізвищах, датах, тезах, практичних завданнях» (№1/11-7909 від 17.08.10), Донецький національний університет.

- В.П. Лащихіна «Les 125ivilizations medievales» (№1/11-7908 від 17.08.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- О.Є. Лугінін, В.М. Фомішина, І.І. Надточій, Г.М. Огорь «Фінансова статистика» (№1/11-7907 від 17.08.10), Видавництво «Новий світ 2000».

- С.В. Прищенко «Теорія та методологія дизайну» (№1/11-7906 від 17.08.10), Інститут реклами.

- Н.В. Тучина, Н.О. Зайцева, І.В. Жарковська, І.М. Каминін, М.В. Колеснік, Л.Є. Красовицька, Г.Ф. Крівчикова, Т.К. Меркулова «A Way to Success. English for University Students. Student’s Book. Year 1; A Way to Success. English for University Students. Teacher’s Book. Year 1» (№1/11-7993 від 18.08.10), ТОВ «Видавництво Фоліо».

- Н.В. Тучина, Ю.В. Невська, Я.Ю. Сазонова, В.В. Перлова, І.В. Жарковська «A Way to Success. English Grammar for University Students. Student's Book. Year 1; A Way to Success. English Grammar for University Students. Student's Book. Year 1» (№1/11-7992 від 18.08.10), ТОВ «Видавництво Фоліо».

- В.М. Гриньова, Т.І. Лепейко, В.О. Коюда, О.П. Коюда, Ю.М. Великий «Інвестиційний менеджмент» (№1/11-8001 від 19.08.10), Харківський національний економічний університет.

- Т.О.Вакуленко, Ю.А.Жароїд, Н.П.Рудь «Psychology» (№1/11-8014 від 19.08.10), Національний авіаційний університет.

- Л.О.Безруков, О.К.Колоскова, Ю.В.Марушко та ін. «Невідкладна допомога в дитячій кардіології (окремі кардіоваскулярні синдроми)» (№1/11-8002 від 19.08.10), Національний медичний університет імені О.О.Богомольця.

- О.П.Гудзенко, Є.О.Передерій, Є.В.Ткаченко «Основи організації та економіки фармації» за редакцією О.П.Гудзенка (№1/11-8003 від 19.08.10), Луганський державний медичний університет.

- К.В.Шепітько, Л.Б.Пелипенко, О.Д.Лисаченко «Морфогенез і структура організації тканин організму людини» (№1/11-8004 від 19.08.10), Українська медична стоматологічна академія.

- О.І.Коленко, Ф.Г.Коленко «Неврологія: неврологічна патологія лицевої ділянки» (№1/11-8005 від 19.08.10), Сумський державний університет.

- С.В.Шепітько, О.Г.Павленко та ін. «Англійська мова для магістрів з міжнародних відносин: Україна та міжнародні організації. Двостороннє співробітництво України» за загальною редакцією Л.М.Черноватого, В.І.Карабанова (№1/11-8006 від 19.08.10), Маріупольський державний гуманітарний університет.

- М.Г.Ступак, О.Ф.Бурбак «English for student of economics» (№1/11-8008 від 19.08.10), Київський національний торговельно-економічний університет.

- О.І.Коленко «Neurology: General Neurology» (№1/11-8009 від 19.08.10), Cумський державний університет.

- Т.В.Бігуняк «Medacal biology» (№1/11-8010 від 19.08.10),Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського.

- За заг. ред. С.П.Ярової «Клінічна пародонтологія. Комплексне лікування генералізованого пародонтиту» (№1/11-8011 від 19.08.10), Донецький національний медичний університет ім. М.Горького.

- Письменна О.Б. «Хорова музика Лесі Дичко» (№1/11-8012 від 19.08.10), Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка.

- В.О.Нестеренко «Шарж і карикатура в системі графічного мистецтва» (№1/11-8013 від 19.08.10), Львівська національна академія мистецтв.

- С.К.Полянський, М.О.Білякович «Технічна експлуатація будівельно-дорожніх машин та автомобілів» (у 3-х частинах) (№1/11-8083 від 20.08.10), Національний транспортний університет.

- Н.М.Александрова, І.М.Лобецька та ін. «Англійська мова як друга іноземна» (№1/11-8098 від 20.08.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- О.Ф.Слюсар «Польська мова» (№1/11-8099 від 20.08.10), видавництво «Букрек».

- В.С.Федічев «Мистецтво скульптури» (№1/11-8093 від 20.08.10), Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

- Н.В.Бойко «Синтаксис латинської мови. Практична частина» (№1/11-8094 від 20.08.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- Н.В.Мукан, І.М.Вислободська та ін. «Іноземна мова професійного спрямування ІІ» за редакцією Н.В.Мукан (№1/11-8095 від 20.08.10), Національний університет «Львівська політехніка».

- М.М.Гавриш, О.Ф.Брагинець та ін. «Німецька мова як друга іноземна» за редакцією М.М.Гавриша (№1/11-8090 від 20.08.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- С.А.Калмиков «Фітотерапія» (№1/11-8100 від 20.08.10), Харківська державна академія фізичної культури.

- А.А.Дем’янюк «Практичний курс української мови» (№1/11-8097 від 20.08.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- О.М.Демська «Вступ до лексикографії» (№1/11-8096 від 20.08.10), Національний університет «Києво-Могилянська академія».

- А.Й.Чеміріс, К.Ю.Нерянов та ін. «Практичні навички та вміння з травматології та ортопедії» (№1/11-8091 від 20.08.10), Запорізький державний медичний університет .

- С.Д.М’ясоєдов, П.І.Гордійчук та ін. «Комп’ютерні контрольні тести з онкохірургії» (№1/11-8092 від 20.08.10), Національна медична академія післядипломної освіти ім..П.Л.Шупика.

- Л.М.Ященко, В.М.Бесєдін та ін. «Handbook at the course of Physiological Obstetrics for students of Faculty of General Medicine» (№1/11-8084 від 20.08.10), видавництво ТОВ «Книга Плюс».

- С.Д.М’ясоєдов, Т.Г.Фецич та ін. «Комп’ютерні контрольні тести з онкології» (№1/11-8085 від 20.08.10), Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика.

- І.М.Алексєєва, Є.Г.Книш та ін. «Тимчасовий глосарій базових термінів та понять з фармацевтичної діяльності» (№1/11-8086 від 20.08.10), Запорізький державний медичний університет.

- М.А.Афанасьєва, М.Б.Жуков «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи» (№1/11-8088 від 20.08.10), Донбаська державна машинобудівна академія.

- Т.А.Мазуркевич, С.В.Міськевич, Ж.Г.Стегней «Екологія у ветеринарній медицині» (№1/11-8089 від 20.08.10), Науково-методичний центр аграрної освіти.

- В.С.Ткачишин «Професійні хвороби» (№1/11-8087 від 20.08.10), Національний медичний університет імені О.О.Богомольця.

- О.А. Бабелюк, О.В. Коляса «Практика усного та писемного мовлення: фразові дієслова і синоніми» (№1/11-8078 від 20.08.10), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

- Н.О. Комарівська «Зарубіжна дитяча література. Хрестоматія» (№1/11-8076 від 20.08.10), Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

- Сліпецька В.Д. «Країнознавство: Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії» (№1/11-8077 від 20.08.10), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

- Є.П. Козак, М.В. Прозар «Методика вдосконалення техніко-тактичних дій волейболістів» (№1/11-8079 від 20.08.10), Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

- С.П. Наливайченко «Збірник задач з економіки підприємства» (№1/11-8082 від 20.08.10), Кримський економічний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

- В.Ф. Сенчуков, Т.В. Денисова «Вища математика. Спеціальні розділи» (№1/11-8080 від 20.08.10), Харківський національний економічний університет.

- В.А. Рульєва, С.О. Гуткевич «Менеджмент» (№1/11-8081 від 20.08.10), Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

ВЕРЕСЕНЬ

- М.Н.Лябук «Розрахунок і конструювання силових трансформаторів» (видання друге, доповнене та перероблене) (№1/11-8277 від 30.08.10), Луцький національний технічний університет.

- К.М.Копійка, О.К.Копійка «Курс загальної фізики для біологів», ч.2 «Електрика і магнетизм» (№1/11-8276 від 30.08.10), Одеський національний університет імені І.І.Мечникова.

- З.Д.Сич, І.О.Федосій «Післязбиральні технології доробки овочів для логістики і маркетингу» (№1/11-8275 від 30.08.10), Національний університет біоресурсів і природокористування.

- А.В.Авдюшина, А.І.Дзундза, І.О.Мойсеєнко, Р.М.Нескородєв «Системне програмування. Формальні граматики та методи синтаксичного аналізу» (№1/11-8274 від 30.08.10), Донецький національний університет.

- К.М.Копійка, О.К.Копійка «Курс загальної фізики для біологів» ч.I «Механіка і молекулярна фізика» (№1/11-8273 від 30.08.10), Одеський національний університет ім. І.І.Мечнікова.

- Л.Л.Тарангул, С.Д.Мамченко, Б.Д.Пацай «Основи комп’ютерного моделювання економічної діяльності» (№1/11-8272 від 30.08.10), Національний університет державної податкової служби України.

- М.В.Вачевський, В.М.Мадзігон, І.Р.Михасюк, Г.Є.Левченко, Н.М.Примаченко «Міжнародний маркетинг» (№1/11-8271 від 30.08.10), Інститут педагогіки АПН України.

- Волков В.П., Вільський Г.Б. «Теорія руху автомобіля» (№1/11-8261 від 30.08.10), Миколаївський політехнічний інститут.

- Т.В.Ярошевська «Інтелектуальна власність. Практикум» (№1/11-8321 від 02.09.10), Дніпродзержинський державний технічний університет. О.М.

- О.М. Пупена, І.В. Ельперін, Н.М. Луцька, А.П. Ладанюк «Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах» (№1/11-8266 від 30.08.10), Національний університет харчових технологій.

- І.М. Парасій-Вергуненко, В.Б. Кириленко, Т.В. Ларікова «Управлінський облік і аналіз в банках» (№1/11-8264 від 30.08.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- С.Ф. Лазарєва, Я.В. Пахольчук «Моделювання бізнес-процесів засобами пакету AllFusion Process Modeler» (Тренінг) (№1/11-8265 від 30.08.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- Г.Г. Маланчук, І.Б. Грибовська «Педагогічна практика у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для глухих дітей» (№1/11-8270 від 30.08.10), Львівський державний університет фізичної культури.

- О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський «Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки ХХ-ХХІ століття. Книга ІІ. Особливості вищої освіти США кінця ХХ-го – початку ХХІ-го століття» (№1/11-8269 від 30.08.10), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

- О.М. Степанов «Педагогічна психологія» (№1/11-8286 від 30.08.10), Видавництво «Академвидав».

- Т.П. Поснова, Н.Г. Рудюк, Г.С. Фесун, О.С. Федорова «Емпіричні методи психологічного дослідження» (№1/11-8267 від 30.08.10), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

- За ред. Водька М.П., Долженкова О.Ф., Зими Л.М. «Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина» (№1/12–3933 від 02.09.10), Міністерство внутрішніх справ України.

- В.М.Астахов, Н.В.Белікова, Є.І.Галагуря та ін. «Вишукування та проектування залізниць» (№1/11-8437 від 09.09.10), Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна.

- І.І.Бех, С.М.Левитський «Фізичні основи комп’ютерної електроніки»(№1/11-8438 від 09.09.10), Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

- О.В.Корнейко, О.В.Кувшинов, О.П.Лежнюк та ін. «Основи теорії телекомунікацій» (№1/11-8439 від 09.09.10), Національний технічний університет України «КПІ».

- Є.В.Щербаков, М.Є.Щербакова, І.С.Скарга-Бандурова «Діалогові засоби системного програмування» (№1/11-8440 від 09.09.10), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

- Ф.Л.Шевченко, С.М.Царенко «Задачі з опору матеріалів» (№1/11-8441 від 09.09.10), Донецький національний технічний університет.

- Г.Н.Семенцов, М.М.Дранчук, О.В.Гутак та ін. «Основи моніторингу технологічних об’єктів нафтогазової галузі» (№1/11-8442 від 09.09.10), Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

- А.М.Єріна, З.О.Пальян «Статистика» (№1/11-8443 від 09.09.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

- Е.Д.Чихладзе «Будівельна механіка» (№1/11-8444 від 09.09.10), Українська державна академія залізничного транспорту;

- О.А.Трунова, Т.А.Романенко, Г.Г.Колеснікова та ін. «Актуальні питання епідеміології інфекційних хвороб тропічних країн» (№1/11-8445 від 09.09.10), Донецький національний медичний університет ім. М.Горького;

- Ю.В.Драгнєв «Методика фізичної підготовки учнівської молоді. Частина 1.Армспорт» (№1/11-8446 від 09.09.10), Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.

- В.М.Огаренко, С.Л.Катаєв, Ж.Д.Малахова «Економічна соціологія» за ред. Малахової Ж.Д. (№1/11–8412 від 08.09.10), Класичний приватний університет.

- Дейнегіна Т.О. «Майстерність телеведучого: введення у спеціальність» (№1/11–8413 від 08.09.10), Інститут екранних мистецтв.

- Єгоров П.В., Сердюк – Копчекчі Ю.В., Шакура О.О., Селіванова Ю.В.«Страхування» (№1/11-8414 від 08.09.10), Донецький національний університет.

- Шебанін В.С., Шебаніна О.В., Клочан В.В., Домаскіна М.А., Хилько І.І., Жорова А.М. «Теорія ймовірностей та математична статистика в економіці» (№1/11- 8411 від 08.09.10), Миколаївський державний аграрний університет.

- Большаков В.І., Сухомлін Г.Д., Лаухін Д.В. «Атлас структур металів та сплавів» (№1/11-8410 від 08.09.10), Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (м.Дніпропетровськ).

- Погиба Л.Г., Грибінченко Т.О., Голіченко Л.М. «Українська мова фахового спрямування» (№1/11-8409 від 08.09.10), Видавництво «Кондор».

- Романова В.А., Богданов О.В. «Практичний посібник для директора малого підприємства» (№1/11-8408 від 08.09.10), Інститут післядипломної освіти Національного університету харчових технологій.

- Попова Л.М., Попова С.М., Успаленко В.І. «Казначейська справа» (№1/11-8405 від 08.09.10), Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури.

- Кириленко В.Б. «Податковий облік і звітність в банках» (№1/11-8406 від 08.09.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- Гунько О.В. «Математика для економістів» (№1/11-8407 від 08.09.10), Харківський національний економічний університет.

- Немченко С.Г. «Рефлексивне управління загальноосвітньою школою»(№1/11-8403 від 08.09.10), Бердянський державний педагогічний університет.

-Сапожников С.В. «Педагогіка вищої школи та Болонський процес» (№1/11-8404 від 08.09.10),Кримський гуманітарний університет (м.Ялта).

- Л.В.Балабанова , О.В.Стельмашенко «Стратегічне управління персоналом підприємства» (№1/11-8588 від 14.09.10), Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М.Туган-Барановського.

- О.С.Яндульський, І.П.Заболотний, В.П.Кабазев «Автоматичне регулювання в електричних системах»(№1/11-8559 від 14.09.10), Донецький національний технічний університет.

- О.І.Додатко «Інженерна і комп’ютерна графіка» (№1/11-8568 від 14.09.10), Національний гірничий університет .

- В.М.Бредіхін, В.В.Карасюк,О.В.Карпухін, Ю.В.Мещеряков «Основи Інтернет-технологій» (№1/11-8567 від 14.09.10), видавництво «Компанія Сміт».

- А.П.Огурцов, Л.І.Пронський, О.О.Могілевцев та ін. «Всеукраїнська студентська олімпіада з ливарного виробництва – організація і проведення» (№1/11-8566 від 14.09.10), Дніпродзержинський державний технічний університет.

- К.В.Ніколаєнко, Т.А.Олійник, В.Д.Прилипенко «Магнітні та електричні методи збагачення корисних копалин» (№1/11-8565 від 14.09.10), Криворізький технічний університет.

- А.П.Оксанич, С.Е.Притчина, С.О. Волохов «Проектування мікроконтролерних систем» (№1/11-8560 від 14.09.10), Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління.

- С.А.Воденніков, Ю.П.Галицький , О.С.Воденнікова «Теорія та технологія електросталеплавильного виробництва» (№1/11-8563 від 14.09.10), Запорізька державна інженерна академія.

- Т.І.Тернова «Числові методи і моделювання на ЕОМ» (№1/11-8561 від 14.09.10), Херсонський національний технічний університет.

- Е.В.Польова, Т.П.Уваренко «Практичний курс перекладу (англ.. та укр.. мова. Частина 1. Галузевий переклад (право та економіка)» (№1/11-8562 від 14.09.10), видавництво «Ленвіт».

- Філон М.І., Хомік О.Є.«Сучасна українська мова. Лексикологія. Ч.1» (№1/11–8564 від 14.09.10), Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна.

- В.П.Свиридюк «Lernen wir selbstandig Referate zu schreiben» (№1/11–8558 від 14.09.10), видавництво «Ленвіт».

- Н.Ф.Бориско, О.Б.Бігич, С.Ю.Ніколаєва та ін.«Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції» за загальною редакцією С.Ю.Ніколаєвої (№1/11-8569 від 14.09.10), видавництво «Ленвіт».

- Т.І.Чернецька «Сучасний урок: теорія і практика моделювання» (№1/11-8574 від 14.09.10), Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

- Ліпич Л.Г. «Економіка підприємства» (№1/11- 8470 від 10.09.10), Волинський національний університет імені Лесі Українки.

- Дронь М.М., Пашков А.В. «Третя задача зовнішньої балістики» (№1/11-8469 від 10.09.10), Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

- Лаврухін О.В., Довгополов П.В., Петрушов В.В., Ходаківський О.М. «Інформаційні системи і технології при управлінні залізничними перевезеннями» (№1/11-8468 від 10.09.10), Видавництво «Сміт».

- В.В.Поповський «Багатоканальний електрозв’язок та телекомунікаційні технології» (№1/11-8465 від 10.09.10), Видавництво «Сміт».

- Кордон М.В. «Історія української культури» (№1/11- 8464 від 10.09.10), Видавництво «Магнолія 2006».

- Хомяк Р.Л., Станасюк В.М., Чубай В.М., Бойчук Т.М., Воськало В.І., Лемішовський В.І. та ін. «Контроль і ревізія» (№1/11- 8467 від 10.09.10), «Магнолія 2006».

- Корінєв В.Л., Кулішов В.В., Одягайло Б.М., Олійник І.В., Сазонец О.М. «Міжнародний маркетинг» (№1/11- 8466 від 10.09.10), Видавництво «Магнолія 2006».

- Камушков О.С., Зайцева В.М., Журавльова С.М., Сердюк О.М. «Маркетинг в індустрії гостинності» (№1/11-8548 від 14.09.10), Запорізький національний технічний університет.

- Камушков О.С., Ткач В.О., Журавльова С.М., Шевченко О.В. «Економіка туризму» (№1/11-8549 від 14.09.10), Запорізький національний технічний університет.

- Камушков О.С., Ткач В.О., Вітка Н.Є., Павлов Р.А. «Ризики і економічна безпека туристичних фірм» (№1/11-8550 від 14.09.10), Запорізький національний технічний університет.

- Камушков О.С., Ткач В.О., Зайцева В.М., Кукліна Т.С. «Управління персоналом туристського підприємства» (№1/11-8551 від 14.09.10), Запорізький національний технічний університет.

- Сазонець І.Л., Зайцева В.М., Камушков О.С., Ткач В.О. «Корпоративне управління в туризмі» (№1/11-8552 від 14.09.10), Запорізький національний технічний університет.

- Кузяєв І.М., Півень О.Н., Місяць В.П. «Основи математичного моделювання процесів з переробки полімерних матеріалів» (№1/11- 8553 від 14.09.10), Український державний хіміко-технологічний ун–т (м. Дніпропетровськ).

- Гаврилін В.О., Казімірко Н.К., Дичко В.В., Ступченко С.І. «Загальна фізична підготовка: планування, контроль, гігієнічні вимоги» (№1/11- 8554 від 14.09.10), Луганський державний медичний університет.

- Мазін В.М. «Легка атлетика з методикою викладання» (№1/11-8547 від 14.09.10), Запорізький національний технічний університет.

-Пущина І.В., Стасюк Т.П. «Оздоровчі технології фізичної культури та спорту» (№1/11-8546 від 14.09.10), Запорізький національний технічний університет.

- Зайцева В.М., Ткач В.О., Вертегел Р.С., Захарова С.Г. «Організація підприємницької діяльності в туризмі» (№1/11-8571 від 14.09.10), Запорізький національний технічний університет.

- Фетісова В.В., Мирний С.П. «Профілактика спортивного травматизму» (№1/11-8572 від 14.09.10), Запорізький національний технічний університет.

- Третенкова В.М. «Математична обробка геодезичних вимірів.Ч.І. Основи теорії похибок вимірів» (№1/12-8576 від 14.09.10), Одеська державна академія будівництва та архітектури.

- Мацевко-Бекерська Л.В. «Методика викладання світової літератури» (№1/11-8570 від 14.09.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

- Крилова І.Г., Шебаніна О.В., Бабенко М.Д., Клочан В.П., Клочан В.В., Безп’ята І.В., Мельник І.О., Христенко О.А. «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (№1/11- 8575 від 14.09.10), Миколаївський державний аграрний університет

- Лопотко О.В. «Інформатика: Exel та Visual Basic for Application» (№1/11- 8556 від 14.09.10), Видавництво «Магнолія 2006».

- Гордієнко М.Г., Захарова Л.Г. «ESP: Information Technology» (№1/11–8557 від 14.09.10), Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського.

- Зайцева І.П. «Введення в лінгвістичну проблематику» (№1/11–8606 від 15.09.10), Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова.

- Ленчук І.Г. «Конструктивна стереометрія в задачах» (№1/11-8573 від 14.09.10), Житомирський державний університет імені Івана Франка.

- Бурштинський М.В., Хай М.В., Харчишин Б.М. «Елементна база систем електропостачання та електроприводу» (№1/11-8635 від 15.09.10), Національний університет «Львівська політехніка».

- Лютко Н.В., Заславська О.О. «Політологія» (№1/11-8624 від 15.09.10), Хмельницький національний університет.

- Кириченко О.А., Денисенко М.П. «Україна і світ» (№1/11-8633 від 15.09.10), Київський національний університет технологій та дизайну.

- Кириченко О.А., Денисенко М.П. «Контролінг» (№1/11-8634 від 15.09.10), Київський національний університет технологій та дизайну.

- Величко Л.Д., Лозинський Р.Я., Семерак М.М. «Термодинаміка і теплопередача в пожежній справі» (№1/11-8621 від 15.09.10), Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.

-Савостенко Т.О., Серьогін С.М., Польських Т.О., Бобровська О.Ю. «Управління регіональним розвитком» (№1/11-8620 від 15.09.10), Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

- Гаврилюк С.М. «Театр для дітей» (№1/11- 8618 від 15.09.10), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

- Волков В.П., Череп А.В., Олейнікова Л.Г., Череп О.Г. «Логістика» (№1/11- 8622 від 15.09.10), Запорізький національний університет.

- Семак Б.Б., Сухорська У.Р. «Маркетингова політика розподілу» (№1/11- 8619 від 15.09.10), Львівська комерційна академія.

- Чухрай Н.І. «Маркетинг інновацій» (№1/11- 8629 від 15.09.10), Національний університет «Львівська політехніка».

-В.Г.Матвіїшин «Французька мова як друга спеціальність» (№1/11-8705 від 17.09.10), Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

- А.Я.Алексєєв «Essai de stylistique contrastive» (№1/11-8707 від 17.09.10), Запорізький державний університет.

- А.С.Ушаков «Англійська мова» (№1/11-8704 від 17.09.10), Східноукраїнський університет імені Володимира Даля.

- С.О.Лиховидов, Ю.В.Клецов «Альбом обладнання та схем електровоза ВЛ-80» (№1/11-8706 від 17.09.10), Учбово-методичний центр.

- Г.Г.Верба, З.О.Гетьман «Manual de traductologia (espanol-ucraniano)» (№1/11-8708 від 17.09.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- Ю.В.Дзядикевич, М.В.Буряк, Р.І.Розум «Енергетичний менеджмент» (№1/11-8701 від 17.09.10), Тернопільський національний економічний університет.

- М.Ю.Григорак, В.Е.Марчук, О.Й.Косарєв та ін. «Логістичний інжиніринг» (№1/11-8702 від 17.09.10), Національний авіаційний університет.

- Г.М.Калетнік, Л.М.Киш, А.Г.Мазур, Н.А.Потапова «Міжгалузевий баланс» (№1/11-8703 від 17.09.10), Науково-методичний центр аграрної освіти.

- Я.М.Корнієнко, Ю.Ю.Лукач, І.О.Мікульонок та ін. «Процес та обладнання хімічної технології» ( у 2-х частинах) (№1/11-8700 від 17.09.10), Національний технічний університет «КПІ».

- О.А.Богушко, В.І.Малиновський, А.Є.Святкіна «Геометрія поверхонь одягу» (№1/11-8852 від 22.09.10), видавництво «Освіта України».

- В.П.Малахов, В.Г.Бровков, О.О.Богатова «Схемотехніка цифрових пристроїв» (№1/11-8811 від 22.09.10), Одеський національний політехнічний університет.

- В.Ф.Галат, В.О.Євстаф’єва, О.С.Клименко та ін. «Ветеринарна арахнологія» (№1/11-8812 від 22.09.10), Науково-методичний центр аграрної освіти.

- А.І.Грабченко, Ю.М.Внуков, В.Л.Доброскок, Л.І.Пупань «Інтегровані генеративні технології» (№1/11-8813 від 22.09.10), Запорізький національний технічний університет.

- В.М.Кичак, Ю.В.Крушевський, Д.В.Гаврілов «Основи радіоелектроніки» (№1/11-8814 від 22.09.10), Вінницький національний технічний університет.

- Р.С.Ямборак, Б.А.Шелудченко, І.А.Шелудченко «Хімічна екологія» (№1/11-8847 від 22.09.10), Подільський державний аграрно-технічний університет.

- В.О.Орлов, Я.А.Тугай, А.М.Орлова «Водопостачання та водовідведення» (№1/11-8848 від 22.09.10), Київський національний університет будівництва і архітектури.

- В.І.Ситар, М.В.Бурмістр, О.С.Кабат «Промислова екологія при виробництві та переробці полімерних матеріалів» (№1/11-8849 від 22.09.10), Український державний хіміко-технологічний університет.

- В.П.Колесніков, М.А.Прялін, П.П.Єрмаков, І.М.Демиденко «Промисловий маркетинг у хімічній галузі» (№1/11-8850 від 22.09.10), Український державний хіміко-технологічний університет.

- Л.Є.Ковалишин «Чеська мова. Військово-спеціальний курс» (№1/11-8851 від 22.09.10), Воєнно-дипломатична академія.

- М.М.Берченко, І.Б.Березовська «Багатоядерні процесори: мікроархітектура та особливості застосування» (№1/11-8846 від 22.09.10), Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя.

- Л.В.Пешук «Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м ‘яса та м’ясних продуктів» (№1/11-8815 від 22.09.10), Національний університет харчових технологій.

- М.О.Турченюк, М.Д.Швець «Маркетинг» (№1/11-8896 від 23.09.10), Національний університет водного господарства та природокористування.

- І.Ф.Хурані, О.Я.Какарькін, А.П.Ковальчук «Основи клінічної онкології» (№1/11-8900 від 23.09.10), Вінницький національний медичний університет.

- Н.Я.Наливайко «Інформатика» (№1/11-8899 від 23.09.10), Полтавський університет споживчої кооперації.

- За загальною редакцією В.В.Костицького «Повітряне право України» (№1/11-8901 від 23.09.10), видавництво «Коло».

- А.А.Астраханцев, В.М.Безрук «Маршрутизація в мережах зв’язку» (№1/11-8887 від 23.09.10), видавництво «Компанія Сміт».

- В.В.Товбич «Законодавче забезпечення архітектурно-проектної справи» (№1/11-8888 від 23.09.10), Київський національний університет будівництва і архітектури.

- Г.Г.Власюк , В.М.Співак, К.О.Трапезон, В.Б.Швайченко «Автоматика і електропривод техніки реєстрації інформації» (№1/11-8889 від 23.09.10), Національний технічний університет України «КПІ».

- Я.В.Вільна «Історико-літературний контекст творчості Г.Квітки-Основ’яненка» (№1/11-8891 від 23.09.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- О.В.Соснін, В.Г.Воронкова, М.А.Ажажа «Інвестиції в людський розвиток в умовах глобальної трансформації» (№1/11-8892 від 23.09.10), Національна академія державного управління при Президентові України.

- В.П.Краснов, З.М.Шелест, І.В.Давидова «Фітоекологія з основами лісівництва» (№1/11-8893 від 23.09.10), Житомирський державний технологічний університет.

- А.Ф.Гойко, Ю.В.Четверіков, А.Л.Скрипник, Н.Б.Сердюченко «Гроші та кредит» (№1/11-8894 від 23.09.10), Київський національний університет будівництва та архітектури.

- Л.Б.Баранник, В.В.Даценко, Л.О.Заволока та ін.. «Менеджмент соціального страхування» (№1/11-8895 від 23.09.10), Дніпропетровська державна фінансова академія.

- Шевчук С.П., Шевчук О.С.Скороходов В.А. «Етика та соціальна відповідальність менеджменту» (№1/11- 86249 від 15.09.10), Південнослов'янський інститут ";Київський славістичний ун-т";.

- Шевчук С.П., Нагорний М.О., Шевчук О.С. «Методологія маркетингових досліджень» (№1/11- 86248 від 15.09.10), Південнослов'янський інститут ";Київський славістичний ун-т";.

- Шмалєй С.В., Редько І.В. «Курортологія» (№1/11-8625 від 15.09.10), Херсонський державний університет.

- Коваль Л.М. «Модульний курс синтаксису простого речення в українській мові» (№1/11-8627 від 15.09.10), Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

- Ковалів Ж.В., Цвєткова Т.В. «Практикум по русскому языку для иностранных студентов музыкальных факультетов» (№1/12-8626 від 15.09.10), Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського.

- Волков В.П., Метеленко Н.Г. «Менеджмент і логістика промислового підприємства» (№1/11- 8623 від 15.09.10), Запорізький національний університет.

- Іонова О.М., Золотухіна С.Т., Троцко А.В., Лозова В.І. «Хрестоматія з педагогіки вищої школи» (№1/11- 8589 від 14.09.10), Харківський нац. педагогічний ун-т ім. Г.С. Сковороди.

- Добровольський О.В., Добровольська О.П. «Національна економіка» (№1/11- 8591 від 14.09.10), Кримський агротехнологічний університет (м.Сімферополь).

- Ведєрніков Ю.А., Кульбач С.О., Кучук А.М. «Юридична деонтологія» (№1/11- 8592 від 14.09.10), Університет сучасних знань (м.Київ).

- Сивачук Н.П., Йовенко Л.І., Терешко І.Г., Гончарук В.А., Мамчур Н.С., та ін. «Українознавство в освітньому просторі сучасної школи» (№1/11- 8594 від 14.09.10), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

- Туркот Т.І. «Психологія і педагогіка вищої школи» (№1/11- 8593 від 14.09.10), Херсонський державний аграрний університет.

- Кириченко О.А., Денисенко М.П. «Управління фінансово-економічною безпекою» (№1/11-8631 від 15.09.10), Київський національний університет технологій та дизайну.

- Осьдло В.І., Хміляр О.Ф., Невмержицький В.М. «Військова психологія та педагогіка: інноваційний підхід» (№1/11-8695 від 17.09.10), Національний університет оборони України (м.Київ).

- Андресюк Б.П., Алещенко В.І., Стасюк В.В. та ін. «Морально-психологічне забезпечення у Збройних силах України» (№1/11-8696 від 17.09.10), Національний університет оборони України.

- Раковський Х.В., Рогозін І,В., Пальоха В.А. «Засоби транспортування озброєння та військової техніки. Конструкція. Книга 2. Ходова частина та органи керування» (№ 1/11-8694 від 17.09.10), Харківський ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба.

- Блекот О.М., Артем’єв С.Р., Гаврилко Є.В., Джежулей О.В., Романюк В.П. «Забезпечення екологічної безпеки військ (сил) у повсякденній діяльності» (№ 1/11-8698 від 17.09.10), Харківський ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба.

- Матузко Б.П., Хаустов Д.Є., Чепков І.Б., Чорний М.В., Шаталов О.Є. «Силові установки базових машин: будова та основи експлуатації» (№1/11-8699 від17.09.10), Академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного.

- Остах Ю.П., Щипанський П.В., Бут Ю.І., Бабенко В.П., Шигида А.І., Коркішко А.С., Мельничук Ю.І., Ковба М.Д., Ротарь К.М., Грицай П.М., Яким'як С.В,, Балагура А.С. «Теоретичні основи загальних положень підготовки і ведення оборонної операції оперативного угруповання військ (сил)» (№1/11-8697 від 17.09.10), Національний університет оборони України.

- Нікітіна М.Г. «Геоекономіка» (№1/11-8691 від 17.09.10), Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського.

- Бенца В.М., Горват А.А., Височанський Ю.М. «Методика розв'язування задач. Електрика і магнетизм» (№1/11-8690 від 17.09.10), Ужгородський нац. ун-т.

- Єрохін С.А., Кириченко О.А., Денисенко М.П. „Менеджмент” (№ 1/11-8689 від 17.09.10), Національна академія управління (м.Київ).

- Єрохін С.А., Кириченко О.А., Денисенко М.П. „Фінансовий менеджмент” (№ 1/11-8692 від 17.09.10), Національна академія управління (м. Київ).

- Анафієва Е.А. «Методика викладання української мови у початкових класах в умовах кредитно-модульної системи навчання» (№1/11-8628 від 15.09.10), Кримський державний інженерно-педагогічний університет (м. Сімферополь).

- Мартин О.М. «Економічна теорія» (№1/11- 8630 від 15.09.10), Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.

- Дем'янюк К.Д., Підгайчук С.Я., Боровик О.В. «Нарисна геометрія» (№1/11- 8853 від 22.09.10), Нац. академія держ. прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького.

- Тугай О.А., Гарнець В.М., Баглай В.А., Назаренко І.І., Бойко І.П., Корнієнко М.В., Івлєва Н.П. та ін. «Технічний нагляд за будівництвом та безпечною експлуатацією будівель і інженерних споруд» (№1/11- 8854 від 22.09.10), Київський нац. ун-т будівництва і архітектури.

- Солодкий М.О. «Біржовий ринок» (№1/11- 8855 від 22.09.10), Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ).

- Єщенко Н.О. «Практичний курс української мови: усне мовлення» (№1/11- 8856 від 22.09.10), Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка.

- Данилюк С.С. «Теоретична фонетика англійської мови» (№1/11- 8858 від 22.09.10), Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького.

- Воротіна Л.І., Воротін В.Є, Чайковська В.П. (№1/11- 8860 від 22.09.10), Європейський ун-т (м. Київ).

- Крупка М.І., Мрочко М.С., Вишивана Б.М., Крупка І.М., Остафіль О.В., Тесля С.М., Ільїна К.О., Петик М.І «Гроші та кредит» (№1/11- 8861 від 22.09.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

- Несходовський І.С. «Інформаційні системи і технології фінансового контролю» (№1/11- 8862 від 22.09.10), Київський національний торговельно-економічний університет.

- Чепіль М.М., Возняк А.Б. «Порівняльна педагогіка» (№1/11- 8863 від 22.09.10), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

- Возняк А.Б. «Педагогічна антропологія» (№1/11- 8864 від 22.09.10), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

- Варгалюк В.Ф., Борщевич Л.В., Деркач Т.М. «Загальна хімія. Посібник для студентів технологій харчових виробництв» (№1/11- 8865 від 22.09.10), Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара.

- Проданчук М.А., Петруняк Т.С., Дем'яненко М.Я.Прокопенко Н.С.Гривківська О.В. «Звітність підприємства» (№1/11- 8866 від 22.09.10), Буковинська держ. фінансова академія.

- Щемкунова В.І., Овсак О.П., Кириленко О.М., Філатова З.В., Кривицька Н.Ю. «Економіка та організація діяльності обєднань підприємств» (№1/11- 8859 від 22.09.10), Національний авіаційний університет (м.Київ).

- Титаренко В.П., Титаренко О.О. «Сучасне сільськогосподарське виробництво» (№1/11-8810 від 22.09.10), «Сучасне сільськогосподарське виробництво».

- Джочка І.Ф., Ципердюк О.Д. «Сучасна українська літературна мова. Практична морфологія» (№1/11-8806 від 22.09.10), Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ).

- Скільський Д.М. «Історія педагогіки. Ілюстрована. Частина 1» (№1/11-8809 від 22.09.10), Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка.

- Максимов О.С., Шевчук Т.О. «Історія хімії» (№1/11-8803 від 22.09.10), Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

- Тимчик О.В., Неведомська Є.О., Маруненко І.М. «Генетика людини з основами психогенетики» (№1/11-8804 від 22.09.10), Київський університет імені Бориса Грінченка.

- Тимчик О.В., Маруненко І.М. «Збірник задач з генетики людини» (1/11-8804 від 22.09.10), Київський університет імені Бориса Грінченка.

- Романько В.І. «Література донецького краю» (1/11-8808 від 22.09.10), Слов’янський державний педагогічний університет.

- Шайкан В.О., Шайкан В.О. «Україна в роки Другої світової війни: проблеми дослідження» (1/11-8801 від 22.09.10), Криворізький державний педагогічний університет.

- Хоружа Л.Л. «Соціологія виховання» (№1/11- 8800 від 22.09.10), Київський університет імені Бориса Грінченка.

- Жильцов О.Б., Караман С.О., Климнко Н.П., Левітас Ф.Л., Леонтьєва О.В., Линьов К.О., та ін. За заг. ред. В.О.Огнев’юка. «Я - студент» (Перший модуль курсу «Вступ до спеціальності») (№1/11- 8799 від 22.09.10), Київський університет імені Бориса Грінченка.

- Сокирська В.В. „Нова історія Європи та Америки” (1/11-8807 від 22.09.10), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

- За ред. Швачко С.О. (автор. колектив: Швачко С.О., Баранова С.В., Єгорова О.І., Кобякова І.К., Медвідь О.М., Чернюк Н.І., Шуменко О.А.) «Числівник англійської мови» (№1/11- 8805 від 22.09.10), Сумський державний університет.

- Парасій-Вергуненко І.М., Калабухова С.В., Ямборко Г.А., Івахненко В.М., Бурчевський В.З., Пастернак А.Л. «Економічний аналіз (у схемах і таблицях)» (№1/11- 8897 від 23.09.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- Верига Ю.А., Виноградова М.О., Гладких Т.В., Пшенична А.Ж., Фірсова Н.В., Гусакова О.С «Бухгалтерський облік» (№1/11- 8898 від 23.09.10), Полтавський ун-т економіки і торгівлі.

- А.С.Пушкаренко, О.В.Васильченко, Ю.В.Квітковський та ін. «Вогнезахисне обробляння будівельних матеріалів і конструкцій» (№1/11-8980 від 27.09.10), Національний університет цивільного захисту України.

- Й.Т.Покозій, В.М.Писаренко, С.В.Довгань та ін. «Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур» (№1/11-8981 від 27.09.10), Науково-методичний центр аграрної освіти.

- Д.В.Скринько «Право Світової організації торгівлі» (№1/11-8982 від 27.09.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- С.А.Гавриш, А.С.Гавриш «Охорона праці у галузі телекомунікацій» (№1/11-8977 від 27.09.10), Національний технічний університет України «КПІ».

- П.Л.Пашуля «Стандартизація, метрологія, відповідальність, якість у поліграфії» (№1/11-8978 від 27.09.10), Українська академія друкарства.

- М.О.Сидорова «Основи програмування» (№1/11-8979 від 27.09.10), Національний авіаційний університет.

- О.В.Войналович, Т.О.Білько, Є.І.Марчишина «Охорона праці в ветеринарній медицині» (№1/11-8976 від 27.09.10), Національний університет біоресурсів і природокористування України.

- О.В.Кулаков, В.О.Росоха «Електротехніка та пожежна профілактика в електроустановках» (№1/11-8973 від 27.09.10), Національний університет цивільного захисту України.

- В.П.Горбатенко, В.В.Горбатенко «Кольорові метали та сплави» (№1/11-8975 від 27.09.10), Донецький національний технічний університет

- Г.П.Верхівкер, В.П.Кравченко, В.О.Дубковський «Теплопостачання від АЕС» (№1/11-8974 від 27.09.10), Одеський національний політехнічний університет.

- А.В.Бойко «Оптимальне проектування турбомашин (основи теорії, розрахунок, експеримент) (№1/11-9026 від 29.09.10), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

- О.Г.Онищенко, Б.О.Коробко, К.М.Ващенко «Структура, кінематика та динаміка механізмів» (№1/11-9030 від 29.09.10), Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка.

- А.О.Олійник, О.О.Олійник, С.О.Субботін «Аналіз вимог, моделювання та проектування програмних засобів» (№1/11-9024 від 29.09.10), Запорізький національний технічний університет.

- А.О.Олійник, О.О.Олійник, С.О.Субботін «Конструювання та тестування програмного забезпечення» (№1/11-9025 від 29.09.10), Запорізький національний технічний університет.

- К.Н.Ткачук, В.Л.Филипчук, С.Ф.Каштанов та ін. «Виробнича санітарія» (№1/11-9025 від 29.09.10), Національний університет водного господарства та природокористування.

- М.І.Іванов, Ж.П.Дусанюк, С.В.Дусанюк та ін. «Технологічні основи сільськогосподарського машинобудування. Частина 2» (№1/11-9027 від 29.09.10), Вінницький національний аграрний університет.

- Н.В.Вдовенко «Економіка рибогосподарської галузі» (№1/11-9023 від 29.09.10), Науково-методичний центр аграрної освіти.

- Г.М.Борозенець, В.М.Павлов, та ін. «Прикладна механіка і основи конструювання» (№1/11-9028 від 29.09.10), Національний авіаційний університет.

- О.Р.Горбик «Збірник основних положень державних будівельних норм України щодо архітектурних та дизайнерських проектів громадських будинків і споруд та їх інтер’єрів» (№1/11-9080 від 30.09.10), Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

- О.Р.Горбик, А.І.Ломовський «Збірник основних державних будівельних норм України щодо архітектурного та дизайнерського проектування малоповерхових житлових будинків та їх інтер’єрів» (№1/11-9076 від 30.09.10), Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

- І.А.Колеснік, М.О.Александрова «Валютні операції» (№1/11-9079 від 30.09.10), Київський міжнародний університет.

- Д.І.Дема, О.М.Віленчук, І.В.Дем’янюк «Страхові послуги» за заг. ред. Д.І.Деми (№1/11-9031 від 30.09.10), Житомирський національний агроекологічний університет.

- В.О.Мартиненко «Системи технологій промисловості» (№1/11-9078 від 30.09.10), Українська академія банківської справи Національного банку України.

- П.К.Бечко, Л.Д.Тулуш та ін. «Фінанси» (№1/11-9077 від 30.09.10), Уманський державний аграрний університет.

- Н.Ю.Брюховецька, О.А.Ігнатова «Бюджетна система» (№1/11-9075 від 30.09.10), Донецький університет економіки і права.

- М.М.Швагуляк, З.А.Баран, Г.М.Кипаренко та ін. «Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1945-початок ХХІ ст.)» (№1/11-9072 від 30.09.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

- М.В.Бурмістр, П.І.Баштанник, І.В.Буряк «Дипломне проектування за спеціальністю «Технологія переробки полімерів» (№1/11-9081 від 30.09.10), Український державний хіміко-технологічний університет.

- Романадзе Л.Д., Клім С.І. «Міжнародне авторське право» (№1/11-8913 від 23.09.10), ПП «ФЕНІКС».

- Венгер Є.Ф., Грибань В.М., Мельничук О.В. «Основи теоретичної фізики» (№1/11-8966 від 27.09.10), Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

- Требенко Д.Я., Требенко О.О. «Збірник індивідуальних розрахункових завдань з курсу «Алгебра і теорія чисел. Частина 2» (№1/11-8965 від 27.09.10), Нац. педагог. ун-т ім. М.П. Драгоманова.

- Швай О.Л. «Практикум із дискретної математики» (№1/11-8963 від 27.09.10), Волинський національний університет імені Лесі Українки.

- Требенко Д.Я., Требенко О.О. «Збірник індивідуальних розрахункових завдань з курсу «Алгебра і теорія чисел. Частина 1» (№1/11-8964 від 27.09.10), Нац. педагог. ун-т ім. М.П. Драгоманова.

- Венгер Є.Ф., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В. «Фізика на основі експерименту. Лабораторний практикум» (№1/11-8962 від 27.09.10), Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

- Васьків М.С. ";Матеріали з історії літературознавства та генології для самостійної роботи студентів (освітньо-кваліфікаційних рівнів ";спеціаліст"; і ";магістр";) (№1/11-8968 від 27.09.10), Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

- Маньковська Т.О., Пришляк О.Ю., Цабан Н.І. «Німецько-український тлумачний словник-довідник термінів соціальної роботи та соціальної педагогіки» (№1/11-8969 від 27.09.10), Тернопільський національний університет імені Володимира Гнатюка.

- Сазонова А.В. «Загальнотеоретичні основи природничо-математичної освіти дітей дошкільного віку» (№1/11-8960 від 27.09.10), Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.

- Гетта В.Г. «Гідравліка та гідравлічні машини (лабораторний практикум)» (№1/11- 8971 від 27.09.10), Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка.

- Адаманова З.О., Дмитрієнко Ю.М., Ванієва М.Р. «Мікроекономіка» (№1/11- 8972 від 27.09.10), Кримський інженерно-педагогічний ун-т.

- Помогайба В.І., Петрушов А.В. «Генетика людини» (№1/11-8961 від 27.09.10), ТОВ ";Автограф";.

- Чаус Т.Г., Сидоренко Г.Г., Ляшенко В.П., Плиска О.І., Лазоришинець В.В. «Анатомія людини» (№1/11-8967 від 27.09.10), НПУ ім. М.П. Драгоманова.

- За ред. Майорової Т.В. «Інвестування: практикум» (№1/11- 8989 від 27.09.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- Ковальчук К.Ф., Савчук Л.М., Вишнякова І.В., Сокиринська І.Г. «Банківські операції» (№1/11-8988 від 27.09.10), Національна металургійна академія України.

- Тищенко О.П., Никифоров А.Є., Куценко Т.Ф., Жданов В.І., Чистов С.М., Цуруля О.А., Котенок Д.М. та ін. «Національна економіка» (№1/11-8987 від 27.09.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- Гавриленко О.Г., Долгальова О.В., Югов А.М., Жеребьов Я.І., Пушкарьова Н.О., Девятка В.В. «Управління якістю в будівництві» (№1/11- 8998 від 27.09.10), Донбаська національна академія будівництва і архітектури.

- Тюхтенко Н.А., Синякова К.М. «Макроекономіка» (№1/11-8997 від 27.09.10), Херсонський державний університет.

- Колесніченко Л.А., Борисенко Л.Л. «Психологія та педагогіка» (№1/11-8996 від 27.09.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- Бондар М.І., Ловінська Л.Г. «Фінансовий облік» (№1/11-8995 від 27.09.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- Олюха В.Г. «Господарські договори» (№1/11- 8994 від 27.09.10), Одеська національна юридична академія.

- Григулич С.С., Лісовська В.П., Макаренко О.І., Пахомова І.І., Стасюк В.Д., Черніс Г.М. «Теорія ймовірностей» (№1/11-8991 від 27.09.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- Манелюк Ю.М., Чубур Н.В. «Сучасні ідейно-політичні течії» (№1/11-8990 від 27.09.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- Грещак М.Г., Гордієнко В.М., Коцюба О.С., Лозовик Ю.М «Управління витратами. Практикум» (№1/11-8993 від 27.09.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- Лепейко Т.І., Домбровська Г.П., Геращенко І.О., Шматько Н.М. «Економіка підприємства та маркетинг» (№1/11-8984 від 27.09.10), Українська інженерно-педагогічна академія (м.Харків).

- Лепейко Т.І., Близнюк Т.П., Котлик А.В., Кінас І.О., Миронова О.М. «Менеджмент в структурах видавничо-поліграфічного комплексу» (№1/11-8983 від 27.09.10), Харківський національний економічний університет.

- Масюк Г.Х. «Залізобетонні конструкції інженерних споруд промислових підприємств» (№1/11-89845 від 27.09.10), Національний університет водного господарства та природокористування (м.Київ).

- Дяків О.П., Островерхов В.М., Прохоровська С.А., Слівінська Н.М. (за ред. Качана Є.П.) «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (№1/11- 8992 від 27.09.10), Тернопільський національний економічний університет.

- Реверчук С.К. «Грошово-банківські системи зарубіжних країн» (№1/11-8857 від 27.09.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

ЖОВТЕНЬ

- Давидовський К.Ю. «Хрестоматія із загального фортепіано» (№1/11–9035

від 29.09.10), Київський інститут музики ім. Р.М. Глієра.

- Савицька Л.І., Савицький О.В. «Соціологія і фізична культура» (№1/11- 9046 від 29.09.10), Національний технічний університет України «КПІ».

- Свірко С.В., Кондратюк І.О., Джога Р.Т., Сінельник Л.М., Петрунін В.В., Лондаренко О.О. «Облік у бюджетних установах» (№1/11- 9044 від 29.09.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- Швиданенко Г.О., Кузьомко В.М., Норіцина Н.І., Капарулін І.С., Кужель В.М., Швиданенко О.А., Шергіна Л.А. «Економічна безпека бізнесу» (№1/11- 9041 від 29.09.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- Духневич А.В. «Кредитні спілки в Україні: історія і сучасність» (№1/11- 9050 від 29.09.10), Волинський національний університет імені Лесі України.

- Вільський Г.Б., Гончаров І.М., Крук Ю.Ю., Крушкін Є.Д. «Управління морським портом» (№1/11- 9039 від 29.09.10), Миколаївський політехнічний інститут.

- Штанько О.Д., Борко В.П., Літвінова М.Б., Покорний В.В., Сокуренко Є.В. «Спеціальні розділи математики для студентів електромеханічного напряму у суднобудуванні. Частотні, операційні та дискретні перетворення» (№1/11- 9040 від 29.09.10), Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

- Ніколаєв В.П. «Розвиток економічних відносин у будівництві» (№1/11- 9047 від 29.09.10), Київський національний університет будівництва і архітектури.

- Яремчук Н.Я. «Педагогіка» (№1/11- 9228 від 05.10.10), Львівська комерційна академія.

- Сейдаметова Л.Д. «Фінансовий облік: теорія, практика і тестові завдання» (№1/11- 9033 від 29.09.10), Кримський інженерно-педагогічний ун-т.

- Гавриленко В.В., Серебряков Р.А. «Основи надійності комп’ютеризованих систем» (№1/11- 9220 від 05.10.10), Національний транспортний університет.

- Єременко В.Г., Максименко Г.В. «Посібник для самостійного оволодіння фундаментальними економічними дисциплінами» (№1/11- 9221 від 05.10.10), Державна академія статистики , обліку та аудиту.

- Білобровко Т.І., Кожуховська Л.П., Кукушкін М.К. «Маркетинг освіти» (№1/11- 9218 від 05.10.10), Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет.

- Губарь Є.Я., Фенько І.І. «Практикум з матеріалознавства» (№1/11- 9052 від 29.09.10), Черкаський державний технологічний університет.

- Калетнік Г.М., Чаусова М.Г., Бондар М.М., Пришляк В.М., Бондар С.М. «Машини та обладнання із сільськогосподарської меліорації» (№1/11- 9053 від 29.09.10), Вінницький національний аграрний університет.

- Шурпенкова Р.К., Демко І.І. «Організація і методика економічного аналізу» (№1/11- 9227 від 05.10.10), Університет банківської справи.

- Коновалов М.А., Пилипенко О.В., Кваша Ю.О., Січевий О.В., Скорик О.Д., Стрельников Г.О. «Безшумна автоматична вогнестрільна зброя» (№1/11- 9222 від 05.10.10), Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

- За заг. ред. О.Л.Музики «Професійно-орієнтовані завдання з психології» (№1/11- 9230 від 05.10.10), Житомирський державний ун-т імені Івана Франка.

- Целіщев О.Б., Єлісєєв П.Й., Лорія М.Г., Захаров І.І. «Математичне моделювання технологічних об’єктів» (№1/11- 9049 від 29.09.10), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

- Гордєєв О.О., Гордєєва Д.В., Колдовський М.В. «Комп’ютерні мережі» (№1/11-9229 від 05.10.10), Українська академія банківської справи національного банку України.

- Драганчук В.М. «Музична терапія: теорія та історія» (№1/11-9034 від 29.09.10), Волинський національний університет імені Лесі Українки.

- Шавальова В.І. «Математика для молодших спеціалістів з економіки» (№1/11-9038 від 29.09.10), Європейський університет.

- Щербина О.В., Вакуленко А.В., Кужель М.Ю., Сироватко В.В. «Практикум з дисципліни «Менеджмент»» (№1/11-9226 від 05.10.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- Безкоровайна Н.О., Белякова О.В. «Основи бухгалтерського обліку англійською мовою» (№1/11-9073 від 30.09.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- Коцупатрий М.М., Золотарьова Н.С., Гончар І.І. «Комп’ютерні інформаційні системи в аудиті (практикум)» (№1/11-9224 від 05.10.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- Денисова О.О. «Автоматизоване проектування інформаційних систем» (№1/11-9042 від 29.09.10), «Автоматизоване проектування інформаційних систем».

- Козловська Л.С., Колесникова І.А. «Українська мова (вступний фонетичний курс для іноземних бакалаврів-економістів)» (№1/11-9074 від 30.09.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

- Колінеску Т.В., Демидович В.В., Корецька–Гармаш В.О. «Адміністрування податків» (№1/11-9219 від 05.10.10), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

- Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. «Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка» (№1/11-9043 від 29.09.10), Тернопільський національний економічний університет.

- Малашевська І.А. «Історія української музики» (№ 1/11-9037 від 29.09.10), Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди.

- Скотна Н., Стець В. «Патопсихологія: теорія та методи діагностики» (№1/11-9206 від 04.10.10), Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка.

- Бочелюк В.Й., Турубарова А.В. «Психологія людини з особливими потребами» (№1/11-9207 від 04.10.10), Класичний приватний університет.

- Скребкова–Пабат М.А. «Домашні читання» (англійською мовою) (№1/11-8970 від 27.09.10), «Новий світ – 2000».

- Маньковська Т.О. «Німецько-український словник технічних та інформативних термінів» (нім. мовою) (№1/11-9032 від 29.09.10), Тернопільський національний університет імені Володимира Гнатюка.

- Ковалишин В.В., Кріс І.Я., Васильєва О.Є., Кирилів Я.Б. «Основи експлуатації вогнегасників» (№1/11-9283 від 07.10.10), Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.

- Коваленко А.О., Роговий А.С., Сьомін Д.О. «Планування та обробка результатів випробувань гідропневмосистем» (№1/11-9278 від 07.10.10), Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля.

- Васильченко О.В., Квітковський Ю.В., Луценко Ю.В. «Безпека експлуатації будівель і споруд та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій» (№1/11-9276 від 07.10.10), Національний університет цивільного захисту України.

- Лень В.С., Гливенко В.В. «Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика» (№1/11-9279 від 07.10.10), Чернігівський державний інститут економіки і управління.

- Тоцька О.Л. «Інформаційні системи в інноваційній діяльності» (№1/11-9280 від 07.10.10), Волинський національний університет імені Лесі Українки.

- Лагутенко О.А. «Українська графіка ХХ століття» (№1/11-9277 від 07.10.10), Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури.

- Пащенко В.М., Кузнецов В.Д. «Технологія газотермічного та вакуумно-конденсаційного нанесення покриттів» (№1/11-9297 від 07.10.10), Національний технічний університет України «КПІ».

- Золотько І.А., Мельник В.М., Кокшарова С.М. та ін. «Податкова система» (№1/11-9291 від 07.10.10), Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана.

- Сушко С.О., Кузнецов Г.В., Фомичова Л.Я. та ін. «Математичні основи криптоаналізу» (№1/11-9275 від 07.10.10), Національний гірничий університет.

- Махненко В.І., Єрмолаєв Г.В., Квасницький В.В., Лабарткава А.В. «Напруження і деформації при зварюванні» (№1/11-9290 від 07.10.10), Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

- Гринчак О.В., Марін Б.М. та ін. «Інформаційні системи і технології в економіці» (№1/11-9293 від 07.10.10), Уманський державний аграрний університет.

- За редакцією Березнякова А.І., Регеди М.С. «Патологічна фізіологія» (№1/11-9294 від 07.10.10), видавництво «Магнолія 2006».

- Савчин М.В. «Загальна психологія» (№1/11-9295 від 07.10.10), «Видавничий центр «Академія».

- Оксанич А.П., Петренко В.Р., Олада Т.В., Стрижак А.А. «Програмні засоби для макетування і верстки» (№1/11-9296 від 07.10.10), Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління.

- Ковалишин В.В., Кусковець С.Л., Лущ В.І. «Основи створення та експлуатації засобів індивідуального захисту органів дихання» (№1/11-9287 від 07.10.10), Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.

- За редакцією Ватаманюка О.З. «Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка» (№1/11-9282 від 07.10.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

- Кобець В.М. «Мікроекономіка з використання інформаційних технологій» (№1/11-9275 від 07.10.10), Херсонський державний університет.

- Бондар К.І., Терещенко Т.Д., Дубач В.С. «Довідник швейного обладнання провідних фірм» (видання друге, доповнене та перероблене) (№1/11-9285 від 07.10.10), Хмельницький національний університет.

- .Дідковський В.С., Луньова С.А., Богданов О.В. «Архітектурна акустика» (№1/11-9286 від 07.10.10), Національний технічний університет.

- Ємець О.З., Коваль В.О., Глушкова О.В. «Основи технічної газодинаміки та аеродинаміки» (№1/11-9289 від 07.10.10), Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості.

- Клюшниченко Є.Є., Лісниченко С.В., Денисенко Н.О., Рейцен Є.О. «Житлово-комунальне господарство міст» (№1/11-9298 від 07.10.10), Київський національний університет будівництва і архітектури.

- Дідковський М.І. «Міжнародний трансфер технологій» (№1/11-9471 від

14.10.10), видавництво «Знання».

- Сословський В.Г. «Проектне фінансування» (№1/11-9456 від 14.10.10), видавництво «Новий Світ-2000».

- Візір В.А., Приходько І.Б., Деміденко О.В. «Ехокардіографічні аспекти внутрішньої медицини» (№1/11-9453 від 14.10.10), Запорізький державний медичний університет.

- Дрюков В.О., Шуберт В.С. «Підготовка спортсменів у фехтуванні на шаблях» (№1/11-9457 від 14.10.10), Львівський державний університет фізичної культури.

- Ільїн В.М., Дроздовська С.Б. «Основи молекулярної генетики м’язової діяльності» (№1/11-9459 від 14.10.10), Національний університет фізичного виховання і спорту України.

- Назар П.С., Гусєв Т.П. «Медико-біологічні основи фізичної культури і спорту» (№1/11-9458 від 14.10.10), Національний університет фізичного виховання і спорту України.

- Гребеньков Г.В., Ромадикін В.С., Ковальова І.І. та ін. «Конфліктологія» (№1/11-9467 від 14.10.10), видавництво «Магнолія».

- Трегубов В.А. «Надійність теплоенергетичних систем» (№1/11-9464 від 14.10.10), Криворізький технічний університет.

- Товажнянський Л.Л., Михайліченко В.П., Нечипоренко Д.І. та ін. «Розрахунок і конструювання машин і апаратів хімічної та харчової промисловості» (№1/11-9465 від 14.10.10), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

- Мамчур О.В., Бородіна А.В., Ржецька Т.А., Керемет М.А. «Спеціальне обладнання хімічних виробництв» (№1/11-9468 від 14.10.10), Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне).

- За ред. Мазоренка Д.І. «Цивільний захист області. Том 4» ( у 2-х частинах) (№1/11-9466 від 14.10.10), Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка.

- Бабаєв М.М., Давиденко М.Г., Загарій Г.І. та ін. «Електротехніка та електромеханіка систем залізничної автоматики» (№1/11-9469 від 14.10.10), Українська державна академія залізничного транспорту.

- Борисов О.В. «Основи твердотільної електроніки» (№1/11-9470 від 14.10.10), Національний технічний університет України «КПІ».

- Китаєва А.П., Михельсон Л.П., Гончар А.О. та ін. «Технологія виробництва продукції хутрового звірівництва» (№1/12-4666 від 14.10.10), Міністерство аграрної політики України.

- За ред. Борисенка А.В. «Тести «Крок-2» з терапевтичної стоматології» (№1/11-9523 від 14.10.10), Національний медичний університет імені О.О.Богомольця.

- Борисенко А.В., Сідельникова Л.Ф., Антоненко М.Ю. та ін. «Практикум з терапевтичної стоматології. Том 1. Фантомний курс» за ред. Борисенка А.В.

(№1/11-9522 від 14.10.10), Національний медичний університет імені О.О.Богомольця.

- Помиткіна Л.В., Злагодух В.В., Хімченко Н.С., Погорільська Н.І. «Психологія сім’ї» (№1/11-9521 від 14.10.10), Національний авіаційний університет.

- Подпрятов Г.І., Скалецька Л.Ф., Сеньков А.М. «Зберігання і переробка продукції рослинництва» (№1/11-9519 від 14.10.10), Національний університет біоресурсів і природокористування України.

- Микитчик О.С. «Охорона праці в галузі фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» (№1/11-9518 від 14.10.10), Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту.

- Ложкін Г.В., Коцан Я.Я., Бараннік В.А., Подляшаник В.В. «Психологія: терміни, поняття, визначення» (№1/11-9517 від 14.10.10), Волинський національний університет імені Лесі Українки.

- Яглицький Ю.К. «Технологічність корпусних конструкцій» (№1/11-9524 від 14.10.10), Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

- В.П.Кишневський «Технології підготовки води в енергетиці» (№1/11-9446 від 13.10.10), Одеський національний політехнічний ун-т.

- В.П.Кишневський «Розрахунки та проектування систем обробки води в енергетиці» (№1/11-9447 від 13.10.10), Одеський національний політехнічний ун-т.

- В.Ф. Черкасов «Музично-педагогічна освіта в Україні на межі двох тисячоліть (1991-2010)» (№1/11-9447 від 13.10.10), Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

- В.П Кишневський, О.А. Дорож «Реагенти та матеріали хімічних технологій на електростанціях та промислових підприємствах» (№1/11-9448 від 13.10.10), Одеський національний політехнічний ун-т.

- Ю.В.Дорофєєв, В.М.Кобринець, Ю.В.Заволока, В.М. Кобринець, М.В.Заволока, Ю.М.Заволока «Обстеження і відновлення експлуатаційних якостей залізобетонних конструкцій» (№1/11-9450 від 14.10.10), Одеська державна академія будівництва та архітектури.

- Я.Д. Клубіс, Н.М. Шкатуляк «Збірник задач з електродинаміки» (№1/11-9494 від 14.10.10), Південноукраїнський національний педагогічний ун-т імені К.Д.Ушинського.

- Т.А. Борова, Н.О. Бутковська «Іноземна мова за професійним спрямуванням. Кроки до підприємницької діяльності» (№1/11-9451 від 14.10.10), Харківський національний економічний університет.

- О.С.Шинкевич, Е.С. Луцкін, О.В.Дорофєєв, І.В.Шкрабик, Т.І. Барабаш, О.А. Шаповалова (за загал. ред. Шинкевич О.С.) (№1/11-9452 від 14.10.10), Одеська державна академія будівництва та архітектури.

- Н.В.Самандас, А.О. Матвієць «Основи зовнішньоекономічної діяльності» (№1/11-9492 від 14.10.10), Одеська державна академія будівництва та архітектури.

- П.К.Гороль, Р.С.Гуревич, М.Ю.Кадемія, О.В. Шестопалюк «Мультимедійні засоби навчання. Лабораторні роботи» (№1/11-9514 від 14.10.10), Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;

- Г.В. Мартинюк «Хімічний експеримент. Практикум» (№1/11-9516 від 14.10.10) Рівненський державний гуманітарний ун-т.

- Т.С.Толчеєва, Ю.І. Камінський «Ділова англійська для перекладачів» (№1/11-9444 від 13.10.10), Національний педагогічний ун-т імені М.П.Драгоманова.

- Ю.М. Сафонов, Т.І Макаренко «Стратегічне управління» (№1/11-9505 від 14.10.10) Херсонський національний технічний університет.

- А.М.Поперечний, І.М. Заплетніков, О.І.Баришев «Магістерська робота. Методологія її виконання» (№1/11-9507 від 14.10.10), Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

- С.В.Ковальчук, С.М.Синиця, І.В.Гвоздецька «Маркетингова цінова політика» (№1/11-9513 від 14.10.10), Хмельницький національний університет.

- За ред. Н.А.Волкової «Організація та методика економічного аналізу» (№1/11-9511 від 14.10.10) Одеський державний економічний університет.

- Л.А.Останкова, Н.Ю.Шевченко «Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками» (№1/11-9510 від 14.10.10), Донбаська державна машинобудівна академія.

- В.М.Ковальчук, Л.А.Останкова, Лі Це Гао «Світова економіка: її історія та дослідники» (№1/11-9509 від 14.10.10), Краматорський економіко-гуманітарний інститут.

- О.П.Бодик, Т.М.Рудакова «Сучасна українська літературна мова. Фразеологія. Лексикографія» (№1/11-9508 від 14.10.10), Краматорський економіко-гуманітарний інститут.

- З.І.Перощук «Правове регулювання місцевих бюджетів в Україні» (№1/11-9504 від 14.10.10), Київський національний ун-т внутрішніх справ.

- С.В.Несинова, В.С.Воронко, Т.С.Чебикіна «Господарське право України» (№1/11-9503 від 14.10.10), Дніпропетровський ун-т економіки і права.

- О.В.Пушкіна, В.М.Шкабаро, Т.М.Заворотченко Т.М. «Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні» (№1/11-9502 від 14.10.10), Дніпропетровський університет економіки і права.

- В.М.Шпехт, Т.В.Шпехт «Безпека та захист бізнесу» (№1/11-9500 від 14.10.10), Полтавський університет економіки і торгівлі.

- І.І.Назаренко, А.Т.Свидерський, Р.І.Рибалко, О.П.Дєдов «Основи технології машинобудування» (№1/11-9499 від 14.10.10), Київський національний ун-т будівництва і архітектури.

- «Профілактика злочинів», авторський колектив ун-ту, (№1/11-9498 від 14.10.10), Київський національний ун-т внутрішніх справ.

- А.Ф.Мельник, А.Ю.Васіна, Т.Л.Желюк Т.М.Попович «Національна економіка», Тернопільський національний економічний ун-т.

- В.В.Литвинов, С.В.Голуб, К.М.Григор’єв, В.Ю.Жигульський «Об’єктно-орієнтоване моделювання при проектуванні вбудованих систем і систем реального часу» (№1/11-9496 від 14.10.10), Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

- Солтис М.М., Закордонський В.П. «Математичне моделювання в хімії та хімічній технології» (№1/11-9538 від 15.10.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

- Мойсишин В.М., Сікора Б.С., Лавинюкова Т.Г. «Вступ до математичного аналізу» (№1/11-9543 від 15.10.10), Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу.

- За ред. Гургули С.І., Мойсишина В.М. «Збірник завдань для розрахункових робіт з вищої математики» (№1/11-9544 від 15.10.10), Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і гази.

- Іщук С.І., Гладкий О.В. «Техніко-економічні основи промислового виробництва» (№1/11-9545 від 15.10.10), «Видавничий центр «Академія».

- Мальська М.П., Худо В.В. «Організація туристичного обслуговування» (№1/11-9546 від 15.10.10), видавництво «Знання».

- Орел В.І., Сливка Г.В., Труш В.С. «Фізика (як розв’язувати задачі)» (№1/11-9547 від 15.10.10), Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління.

- Петренко Л.Р., Бережняк М.Ф., Дудар Т.В., Бережняк Є.М. «Основи ґрунтознавства» (англійською мовою) (№1/11-9548 від 15.10.10), Національний авіаційний університет.

- Трофименко О.Л., Туринський В.М. «Спеціальна генетика (Генетика відтворення)» (№1/11-9549 від 15.10.10), Національний університет біоресурсів і природокористування.

- Петрук В.Г., Турчик П.М., Бобко О.О. «Екологія людини», частина І (№1/11-9550 від 15.10.10), Вінницький національний технічний університет.

- Корсун С.М., Шапошнікова І.І. «Комплексні контрольні роботи (Біохімія м’язової діяльності)» (№1/11-9551 від 15.10.10), Харківська державна академія фізичної культури.

- Чижик В.В. «Фізіологія спорту» (№1/11-9552 від 15.10.10), Луцький інститут розвитку людини.

- Філіпов З.І. «Організація і методика спортивно-туристичної роботи» (№1/11-9554 від 15.10.10), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

- Моісєєва Ф.А., Долгіх Г.О., Рассолова Л.В., Усиков В.О. «Англійська мова» (№1/11-9560 від 15.10.10), Донецький державний університет економіки і торгівлі імені М.Туган-Барановського.

- Амеліна О.В., Романенко О.А. «Аудит проектів» (№1/11-9561 від 15.10.10), Київський національний торговельно-економічний університет.

- Кіндрацька Л.М., Абенісова О.К., Тюхляєва М.Ю., Ларікова Т.В. «Облік у банках» (№1/11-9562 від 15.10.10), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана.

- Круш П.В., Подвігіна В.І. та ін. «Організація виробництва» (№1/11-9563 від 15.10.10), видавництво «Каравела».

- Ходаківська О.М. «Професійний стрес як чинник «вигорання» фахівців в системі «людина-людина» (№1/11-9564 від 15.10.10), Хмельницький інститут соціальних технологій.

- Петрук В.Г., Білявський Г.О., Мудрак О.В. «Вступ до фаху» (№1/11-9565 від 15.10.10), Вінницький національний технічний університет.

- Марисюк К.Б. «Кримінально-виконавче право України в схемах і таблицях» (№1/11-9558 від 15.10.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

- Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д., Кулалаєва Н.В. «Ручні та пересувні засоби пожежогасіння: основні типи, будова та безпечне використання» (№1/11-9566 від 15.10.10), Академія безпеки та основ здоров’я.

- Кривенко Г.М., Семчук Я.М., Савчук Л.Я., Камаєва І.О. «Безпека життєдіяльності» (№1/11-9557 від 15.10.10), Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

- Федоришин В., Андрущенко Т., Болгарський Б., Кияновська Л., Корінець З., Козир А., Мельник Л., Михаць М., Пиць Б., Степовик Д. «Українська музика у світовій культурі» та «Вокальні твори українських композиторів на слова Тараса Шевченка в супроводі камерного оркестру», друге видання (№1/11-9661 від 18.10.10), Національний педагогічний ун-т імені М.П. Драгоманова.

- Федоришин В., Андрущенко Т., Болгарський Б., Кияновська Л., Корінець З., Козир А., Мельник Л., Михаць М., Пиць Б., Степовик Д. «Микола Колеса – син сторіччя» та «Україна в контексті європейської культури (музика, живопис)» (№1/11-9660 від 18.10.10), Національний педагогічний ун-т імені М.П. Драгоманова.

- Ушацький С.А., Поколенко В.О., Куликов П.М., Лагутін Г.В., Тугай О.А., Безух А.В., Борисова Н.О. «Маркетинг в будівництві» (№1/11-9662 від 18.10.10), Київський націон. ун-т будівництва і архітектури.

- Данькевич Ю.В., Курило Л.М. «Давня українська література. Нова українська література. Новітня українська література» (№1/11-9592 від 15.10.10), Луганський національний ун-т ім. Т.Шевченка.

- Палагута К.О. «Мовна модель сучасного інформаційного простору» (№1/11-9595 від 15.10.10), Донецький націон. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган – Барановського.

- Бечко В.П., Мальований М.І., Бечко В.П. «Соціальне страхування» (№1/11-9596 від 15.10.10), Уманський націон. ун-т садівництва.

- Гончаренко В.В., Варфоломеєва Т.В., Бояров В.І., Попелюшко В.О. «Криміналістика. Академічний курс» (№1/11-9594 від 15.10.10), Академія адвокатури України.

- Рачкевич Р.В., Стоцький Ф.І., Тутко Т.Ф. «Технічна та прикладна механіка. Курсове проектування» (№1/11-9588 від 15.10.10), Івано–Франківський національний технічний університет нафти і газу.

- Кузнєцов М.С., Климкович Т.О., Бандоріна Л.М. «Програмування з використанням Visual C++ для створення інтелектуальних інформаційних систем» (№1/11-9590 від 15.10.10), Національна металургійна академія України.

- Кучинська О.П. «Кримінально-процесуальні документи. Досудове та судове провадження» (№1/11-9597 від 15.10.10), Академія адвокатури України.

- Кравець С.В., Лук’янчук О.П., Тимейчук О.Ю. “Дослідження робочих процесів машин і методи оптимізації» (№1/11-9768 від 22.10.10), Національний університет водного господарства та природокористування.

- Пашковський В.М., І.І.Білоус «A Practical Guide to Neurological Examination” (№1/11-9772 від 22.10.10), Буковинський державний медичний університет.

- Кудрик І.Д., Пицький Г.М., Хребтова Т.В. «Екологічна експертиза» (№1/11-9771 від 22.10.10), Керченський державний морський технологічний університет.

- Чернієнко В.В., О.В.Заболотний, Граменицький В.А., Тігарєв В.М. «Основи автоматизованого проектування деталей та вузлів у системі AUTOCAD” (№1/11-9763 від 22.10.10), Луцький національний технічний університет.

- Ніколенко І.В., Сукач М.К., Оборський Г.О. та ін. «Стандартизація продукції та технологічних процесів» (№1/11-9769 від 22.10.10), Національна академія природоохоронного та курортного будівництва.

- Буракова С.О., Супрович М.П., Замойська К.В., Замойський С.М. «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці. Тести» за ред. В.І.Дуганця (№1/11-9778 від 22.10.10), Подільський державний аграрно-технічний університет.

- Киричко П.О., Роїк Т.А., Морозов А.С. «Метали і композиційні матеріали в поліграфії» (№1/11-9777 від 22.10.10), Національний технічний університет України «КПІ».

- Фролова Н.Е., Іванова В.Д., Чепель Н.В. «Фізико-хімічні основи одержання ефірних олій. Практикум» (№1/11-9770 від 22.10.10), Національний університет харчових технологій.

- Набивач В.М. «Основи загальної та хімічної екології» (№1/11-9762 від 22.10.10), Український державний хіміко-технологічний університет.

- Устенко А.О., Тараєвська Л.С., Малинка О.Я. «Основи маркетингу. Кредитно-модульний варіант» (№1/11-9776 від 22.10.10), Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

- Носенко В.М. «Вступ до спеціальності «Психологія» (№1/11-9767 від 22.10.10), Університет цивільного захисту України.

- Пустовійт Р.Ф., Січинський М.М., Могильницька М.П. «Менеджмент міжнародних корпорацій» (№1/11-9775 від 22.10.10), Університет банківської справи.

- Карчевський І.Р. «Психологічні проблеми в екстремальних ситуаціях» (№1/11-9766 від 22.10.10), Національний університет «Острозька академія».

 1. Кудояр Л.М., Іванова Т.В., Кривопишна О.А. та ін. «Психологія» (№1/11-9773 від 22.10.10), Сумський державний університет.

- Кулініч І.О. «Психологія управління» (№1/11-9772 від 22.10.10), видавництво «Знання».

- Ткалич М.Г. «Гендерна психологія» (№1/11-9765 від 22.10.10), Запорізький національний університет.

- Якубовська С.С. «Психологія управління» (№1/11-9764 від 22.10.10), Національний університет водного господарства та природокористування.

- Борщовецька В.Д. «Ділова англійська мова» (№1/11-9774 від 22.10.10), видавництво «Ленвіт».

- Гольцов А.Г. «Геополітика та політична географія» (№1/11-9968 від 28.10.10), Міжрегіональна академія управління персоналом.

- Бугрім С.П., Хоружа І.А., Лосєв С.С. «Короткий курс хімії» (№1/11-9969 від 28.10.10), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

- Литвинов О.І., Михайлович Я.М., Бойко А.В., Березовський М.Г. «Теоретична механіка. Частина 1. Статистика. Кінематика. Частина 2. Динаміка» (№1/11-9970 від 28.10.10), Науково- технічний центр аграрної освіти.

- Коцюбенко Г.А., Рясенко В.І., Рясенко Є.М., Галімов С.М. «Технологія виробництва продукції кролівництва та звірівництва» (№1/11-9971 від 28.10.10), Науково- методичний центр аграрної освіти.

- Сухий М.П., Стоян О.І. «Системи виробництва і розподілу енергоносіїв хімічних підприємств» (№1/11-9967 від 28.10.10), Український державний хіміко- технологічний університет.

- Лебєдев Є.О., Братійчук М.С., Чечельницький О.А. та ін. «Збірник задач з прикладної статистики» (№1/11-9966 від 28.10.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- Візір В.А., Березін О.Є. «Clinical cardiology» (№1/11-9972 від 28.10.10), Запорізький державний медичний університет.

- Бузинська В.Є. Горбачевська І.І. «Педагогічна практика: навчально–методичний посібник» (№1/11–9812 від 22.10.10), Чернівецький націон. ун–т ім. Ю.Федьковича;

- Коломієць Т.О. «Курс адміністративного права України» (№1/11–9435 від 13.10.10), Запорізький національний університет;

- Позняк С.П. «Ґрунтознавство і географія ґрунтів» (№1/11–9787 від 22.10.10), Львівський націон. ун-т ім. І.Франка;

- Сухомлинська О.В. Курило В.С. Дічек Н.П. Березовська Л.Д. Побірченко Н.С. Антонець Н.Б. та ін. «Нариси в історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (XX ст.)» (№1/11–9790 від 22.10.10), Луганський національний ун-т ім. Т.Шевченка;

- Вознюк М.Ю. «Переклад текстів з науково – технічної тематики» (№1/11–9786 від 22.10.10), Східноукраїнський націон. ун-т ім. В. Даля;

- Іванюк І.Г. Руденко Л.С. Венгловська О.А. «Психолого-педагогічні основи роботи з обдарованими дітьми» (№1/11–9794 від 22.10.10), Київський ун-т ім. Б. Грінченка;

- Мартиненко Т.В. Савкова О.Й. Турупалов В.В. Фонотов А.М. «Розробка графічних інтерфейсів у середовищі Visual Basic» (№1/11–9802 від 22.10.10), Видавництво «Магнолія 2006»;

- Петрик О.І. Валецька Р.О. «Неврологічні основи логопедії» (№1/11–9801 від 22.10.10), Волинський націон. ун–т ім. Лесі Українки;

- Романчук О.П. «Лікарсько-педагогічний контроль в оздоровчій фізичній культурі» (№1/11–9803 від 22.10.10), Південноукраїнський націон. педагогічний ун-т ім. К.Д. Ушинського;

- Сіренко Н.М., Дубініна М.В., Баришевська І.В., Сирцева С.В., Мельник О.І. «Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах» (№1/11–9806 від 22.10.10), Миколаївський державний аграрний ун-т;

- Антонюк Я.М. Шиндировський І.М. «Комерційна діяльність» (№1/11–9788 від 22.10.10), Видавництво «Магнолія 2006»;

- Хмара Л.А. Кравець С.В. Нічке В.В. Назаров Л.В. Скоблюк М.П. Нікітін В.Г. «Машини для земляних робіт» (№1/11–9797 від 22.10.10), Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;

- Клочан В.П., Вишневська О.М., Костаневич Н.І. «Організація і методика економічного аналізу» (№1/11–9798 від 22.10.10), Миколаївський державний аграрний ун-т;

- Висоцька І.Б. «Фінанси» (№1/11–9795 від 22.10.10), Львівський держ. ун-т внутрішніх справ;

- Чернега О.Б. «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств (організацій)» (№1/11–9805 від 22.10.10), Видавництво «Магнолія 2006»;

- Глущенко В.А Овчаренко В.М. Ледняк Ю.В. Рябів І.М. «Мова як система» (№1/11–9804 від 22.10.10), Слов`янський педагогічний ун-т;

- Кузьмін О.Є. Пшик-Ковальська О.О. Жовтанецька О.О. Жежуха В.Й. «Національна економіка: прикладний аспект» (№1/11–9791 від 22.10.10), Націон. ун-т «Львівська політехніка»;

- Бралатан В.П. Гуцаленко Л.В. Здирко Н.Г. «Професійна етика» (№1/11–9793 від 22.10.10), Вінницький націон. аграрний ун-т;

- Гуцаленко Л.В. Михальчишина Л.Г. Сидорчук В.М. Пентюх І.М. «Судово-бухгалтерська експертиза» (№1/11–9799 від 22.10.10), Вінницький націон. аграрний ун-т.

- Станіслав О.В. «Стилістика французької мови» (№1/11- 9808 від 22.10.10), Волинський націон. ун-т ім. Л.Українки;

- Михалечик О.І. «Практичний курс граматики французької мови» (№1/11- 9813 від 22.10.10), Волинський націон. ун-т ім. Л.Українки;

- За заг. ред. Коваль Т.І. «Інформаційні технології в перекладі» (№1/11- 9814 від 22.10.10), Київський національний лінгвістичний університет;

- Стегней М.І., Іртищева І.О. «Статистика: кредитно-модульний курс» (№1/11- 9205 від 04.10.10), ТОВ «Кондор» (м.Київ);

- Манько Т.А., Ткачова Ю.В. «Технологічні аспекти створення елементів гнучких виробничих систем» (№1/11- 9807 від 22.10.10), Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара;

- Ушакова І.О., Плеханова Г.О. «Практикум з навчальної дисципліни „Основи системного аналізу об`єктів і процесів комп`ютеризації» (№1/11- 9796 від 22.10.10), Харківський націон. економічний ун–т.;

- Вакуленко І.О. «Структурний аналіз в матеріалознавстві» (№1/11–9789 від 22.10.10), Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна;

- Ярощук Л.Г. «Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти» (№1/11-9815 від 22.10.10), Бердянський державний педагогічний університет.

- Полікарпов І.С. Пелик Л.В. «Товарознавство. Непродовольчі товари: килими та килимові вироби» (№1/11–9800 від 22.10.10), Видавництво «Магнолія 2006»;

- Палійчук О.М. «Методика навчання каліграфічного письма» (№1/11-9810 від 22.10.10), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

- Скоморович І.Г. «Банківські операції» (№1/11-9792 від 22.10.10), Львівський національний університет імені Івана Франка;

- Соловей М.І., Спіциин Є.С., Ніколажва С.Ю. «Педагогічна практика студентів у загальноосвітніх навчальних закладах» (№1/11-9811 від 22.10.10), Видавництво ";Ленвіт";;

- Мединська Н.М., Лещенко Г.П. «Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Модульний курс» (№1/11-9809 від 22.10.10), Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука.

ЛИСТОПАД

- Лисенко В.П., Заславський В.А., Шворов С.А. та ін. «Комп’ютерно-інтегровані системи в мережах електропостачання» «(№1/11–10072 від 02.11.10), Національний університет біоресурсів і природокористування України.

- Харута Г.Г., Вельбівець М.В., Волков С.С. та ін. «Словник термінів з відтворення тварин» (№1/11–10073 від 02.11.10), Науково-методичний центр аграрної освіти.

- Дячун З.Й. «Конструювання меблів. Частина 2. Столи, стільці та крісла, меблі для відпочинку, взаємозамінність, міцність» (№1/11–10071 від 02.11.10), Львівська національна академія мистецтв.

- Бойко А.А. «Гідравліка та гідропривід» (№1/11–10070 від 02.11.10), Національний лісотехнічний університет України.

- Рубан М.В., Гадзало Я.М., Лікар Я.О., Бобось І.М. «Сільськогосподарська ентомологія» (2-е видання, перероблене та доповнене) за редакцією М.Б.Рубана (№1/11–10068 від 02.11.10), Науково-методичний центр аграрної освіти.

- Полюк С., Бондар Л.В. «Partscularites de la traduction des textes de styles differents» (Особливості перекладу текстів різних стилів. Французька мова) (№1/11–10069 від 02.11.10), Національний технічний університет України «КПІ».

- Якубів В.М. «Звітність підприємств» (№1/11–10124 від 04.11.10), Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника.

- Шлапак Н.С., Серкутан Т.В. «Основи менеджменту» (№1/11–10125 від 04.11.10), Приазовський державний технічний університет.

- Бахмат М.І., Кащук О.В. та ін. «Лікарське рослинництво» (№1/11–10127 від 04.11.10), Подільський державний аграрно-технічний університет.

- Совтис Н.М. «Тексти для читання з польської мови» (№1/11–10128 від 04.11.10), Національний університет «Острозька академія».

- Шульга Н.П. «Банківський контролінг» (№1/11–10129 від 04.11.10), Київський національний торговельно-економічний університет.

- Антонюк Т.М., Борис Л.М., Стрижаковська О.С. «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (№1/11–10130 від 04.11.10), Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький індустріальний коледж».

- Женченко М.І. «Загальна і спеціальна бібліографія» (№1/11–10122 від 04.11.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- Вієвська М.Г., Красолька Л.І., Шкіря Н.А. «Менеджмент вищої економічної освіти» (№1/11–10121 від 04.11.10), видавництво «Магнолія 2006».

- За ред. О.В.Жадана «Організація виробництва» (№1/11–10118 від 04.11.10), Донецький державний університет управління.

- Левицький В.О. «Історія економіки та економічної думки» (№1/11–10123 від 04.11.10), видавництво «Астон».

- Макар Ю.І., Слюсар О.Ф. «Українсько-польський і польсько-український словник» (№1/11–10126 від 04.11.10), видавництво «Букрек»;

- Чацкіс Ю.Д., Гейєр Е.С., Власова І.О., Наумчук О.А. «Організація бухгалтерського обліку» (№1/11–10081 від 02.11.10), Донецький націон. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського;

- Кравцов В.М., Тимофіїв Г.Г., Кравцов Є.М. «Технологія збагачення сировини» (№1/11–10077 від 02.11.10), Криворізький технічний університет;

- Липчук В.В., Погребняк Л.В. «Маркетингові дослідження» (№1/11–10076 від 02.11.10), Видавництво «Магнолія 2006»;

- Березівська Л.Д. «Реформи шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: документи, матеріали і коментарі» (№1/11–10074 від 02.11.10), Інститут педагогіки Нац. академії пед. наук України;

- Вартанян В.М. «Маркетингові методи ціноутворення» (№1/11–10075 від 02.11.10), Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

- Дрожжина С.В. «Правознавство» (№1/11–10080 від 02.11.10), Донецький національний ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського;

- Керницький І.С., Щур Б.В., Хараберюш І.Ф. «Спеціальна техніка» (№1/11–10079 від 02.11.10), Львівський державний університет внутрішніх справ;

- Курлянд З.Н. «Теорія і методика професійної освіти» (№1/11-10119 від 04.11.10), видавництво «Знання» (м.Київ);

- Гапотченко Н.Є., Мокра О.М., Луценко О.А. «Практика усного та писемного мовлення (французька мова, старший ступінь навчання)» (№1/11-10120 від 04.11.10), Горлівський держ. педагог. інститут іноземних мов.

- Дуленко Л.В., Горяйнова Ю.А., Залигіна В.Д., Дитріх І.В., Полякова А.В., Борзенько Д.О. «Харчова хімія» (№1/11–10132 від 04.11.10), ТОВ «Кондор»;

- Шепелява С.В., Руденко Г.В. «Організація готельного господарства» (№1/11–10131 від 04.11.10), Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського.

- Боярчук В.М., Шолудько Я.В., Шолудько В.П. «Теплотехніка та використання теплоти. Практикум» (№1/11–10312 від 09.11.10), Львівський національний аграрний університет.

- Чопенко Є.Ф., Бамбура О.В. «Геодезичне забезпечення в колійному господарстві та транспортному будівництві» (№1/11–10308 від 09.11.10), Державний економіко-технологічний університет транспорту.

- Бутченко Л.І., Терещенко О.М., Черьопкіна Р.І. «Збірник задач з аналітичної хімії. Якісний аналіз» (№1/11–10348 від 09.11.10), Національний технічний університет України «КПІ».

- Кльомін В.А., Жданов В.Є. «Ортопедическая стоматология» (№1/11–10347 від 09.11.10), видавництво «Медицина».

- Чорновіл А.В., Грицько Р.О., Лишенюк С.А. «Клінічне медсестринство в інфектології» (№1/11–10346 від 09.11.10), видавництво «Медицина».

- За ред. М.Д.Желіби та С.Д.Хіміча «Загальна хірургія» (№1/11–10318 від 09.11.10), видавництво «Медицина».

- Безвесільна О.М., Подчашинський Ю.О., Тимчик Г.С. «Наукові дослідження в галузі вимірювання механічних величин. Інформаційно-комп’ютерні системи та технології» (№1/11–10313 від 09.11.10), Житомирський державний технологічний університет.

- Лужицький В.А., Кожухівський А.Д., Войтович О.П. «Основи інформаційної безпеки» (№1/11–10311 від 09.11.10), Вінницький національний технічний університет.

- Субота Л.А. «Русский язык. Часть ІІІ» (№1/11–10307 від 09.11.10), Національний фармацевтичний університет.

- Запрудін В.Ф., Бєліков А.С. та ін. «Радіаційна безпека будівель з урахуванням інноваційних напрямків у будівництві» (№1/11–10309 від 09.11.10), Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

- Ємельяненко М.Г. «Розрахунки механічних передач приводів робочих машин» (№1/11–10314 від 09.11.10), Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури.

- Власов О.М. «Теоретичні основи солітонних ліній зв’язку» (№1/11–10310 від 09.11.10), Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

- Бочаров В.П., Глазков М.М. та ін. «Гідравліка та гідропневмопристрої авіаційної техніки» (№1/11–10316 від 09.11.10), Національний авіаційний університет.

- Барабаш О.Ф., Ковальов В.Л. та ін. «Хвороби птахів» (№1/11–10363 від 09.11.10), Національний університет біоресурсів і природокористування України.

- Боков В.М., Мірзак В.Я. «Технологія холодного штампування. Курсове проектування. Листове штампування» (№1/11–10392 від 10.11.10), Кіровоградський національний технічний університет.

- Боков В.М. «Конструювання та виготовлення штампів. Проектування штампів: формозмінних, складної дії, для складання та автоматичного штампування» (№1/11–10391 від 10.11.10), Кіровоградський національний технічний університет.

- За ред. С.О.Крамарєва, О.Б.Надраги «Інфекційні хвороби у дітей» (№1/11–10390 від 10.11.10), видавництво «Медицина».

- За ред. О.К.Напрєєнка «Психіатрія і наркологія» (№1/11–10389 від 10.11.10), видавництво «Медицина».

- Маланчук В.О., Воловар О.С., Кульбачна Я.А. та ін. «Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія» (№1/11–10388 від 10.11.10), Національний медичний університет імені О.О.Богомольця.

- Кавин В.О., Попович Ю.Л. «Семіотика хірургічних захворювань та практичні навики в хірургії» (№1/11–10387 від 10.11.10), Івано-Франківський національний медичний університет.

- Іщенко М.П., Руденко І.І. «Філософія науки» (№1/11–10386 від 10.11.10), Університет банківської справи.

- Максимов В.В., Войшвілло В.Д., Синиця Л.В. «Організація виробництва» (№1/11 - 10302 від 09.11.10), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

- Лазоренко Н.Л., Довгань Л.І., Осальчук О.Б., Миколюк О.П. «Німецька мова. Бухгалтерський облік і аудит» (№ 1/11-10305 від 09.11.10), Вінницький націон. аграрний ун-т.

- Калетнік Г.М., Булгаков В.М., Черниш О.М., Кравченко С.І. та ін. «Технічна механіка» (№ 1/11-10304 від 09.11.10), Вінницький націон. аграрний ун-т.

- Калетнік Г.М. Булгаков В.М. Бурлака В.В. Кравченко С.І., та ін. «Теоретична механіка» (1/11-10303 від 09.11.10), Вінницький націон. аграрний ун-т.

- Бондаренко М.І. Євтушенко А.Г. Пустова В.В. «Менеджмент» (№ 1/11-10306 від 09.11.10), Харківський інститут бізнесу і менеджменту.

- Давидюк Г.Є., Мирончук Г.Л. «Радіація і людина» (№ 1/11-10362 від 09.11.10), Волинський націон. ун-т ім. Л. Українки.

- Непочатенко О.О. «Фінанси підприємств» (№ 1/11-10356 від 09.11.10), Уманський національний університет садівництва.

- Мінка П.Я., Торохтій Ю.З., Хрідочкін А.В. «Інтелектуальна власність» (№ 1/11-10359 від 09.11.10), Дніпропетровський гуманітарний ун-т.

- Волков О.Ф., Лумпієва Т.П. «Лабораторний практикум з фізики» (№ 1/11-10360 від 09.11.10), Донецький нац. технічний ун-т.

- Левченко М.М. Калініна Л.Є. «Менеджмент у ресторанному господарстві» (№ 1/11-10365 від 09.11.10), Донецький націон. ун-т економіки і торгівлі.

- Зайцев Б.П., Онищенко В.М., Романенко Л.Г., Солодов В.Г. «Механіка тіл, матеріалів і шин» (№ 1/11-10363 від 09.11.10), Харківський націон. автомобільно-дорожній ун-т.

- Мороз В.І. «Основні вимоги з охорони праці на залізничному транспорті» (№ 1/11-10354 від 09.11.10), Українська держ. академія залізничного транспорту.

- Рульєв В.А., Буткевич С.О., Мостенський Т.Л. «Управління персоналом» (№ 1/11-10352 від 09.11.10), Націон. академія керівних кадрів культури і мистецтв.

- Гороть Є.І., Василенко О.В., Кухарук Т.М., Малімон Л.К., Семенюк А.А., Торосян О.М. «Синтаксис сучасної англійської мови» (№ 1/11-10357 від 09.11.10), Волинський національний ун-т імені Лесі Українки.

- Падалко Я.В. «Успішний бізнес (англійською мовою)» (1/11-10350 від 09.11.10), Київський нац. лінгвістичний ун-т.

- Калініченко В.М., Ришард Титко «Відновлювальні джерела енергії (досвід Польщі для України)» (№ 1/11-10355 від 09.11.10), Полтавська державна аграрна академія.

- Орлова Н.В. «English for Psychology Students» (№ 1/11-10351 від 09.11.10), Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького.

- Кузнецов А.М., Зароський Р.І., Гімпель Р.М. «Элеленты теории поля и уравнения математической физики: определения, примеры и задачи» (рос. мовою) (№1/11-10361 від 09.11.10), Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв).

- Маслак О.О., Жежуха В.Й. та ін. «Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності» (№1/11-10364 від 09.11.10), Національний університет «Львівська політехніка».

- Кузнецов А.М., Нєдєлько Є.Ю., Ємельянова Т.В., Цеберна Н.О. «Практикум по теории рядов и их приложениям» (№1/11–10397 від 10.11.10),Нац. ун-т кораблебудування імені адмірала Макарова.

- Піпа Б.Ф., Хомяк О.М., Марченко А.І. «Деталі машин» (№1/11–10393 від 10.11.10), Київський нац. ун-т технологій та дизайну.

- Круль Г.Я. «Основи готельної справи» (№1/11–10398 від 10.11.10), Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича.

44. Тарнавська Т.В. «Ділова англійська мова» (№1/11–10401 від 10.11.10),Міністерство аграрної політики України.

45. Сопільник Л.І., Остапенко О.І «Стандартизація, якість продукції, метрологія і сертифікація в системі адміністративного права» (№1/11–10402 від 10.11.10), Львівський ун-т бізнесу та права.

46. Бурдяк В.І., Василенко С.Д., Веренько В.І. «Політика і права людини» (№1/11–10403 від 10.11.10), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

- Фисун І.В., Ярова Г.М. «Страхування» (№1/11–10404 від 10.11.10), Полтавський ун-т економіки і торгівлі.

- Гунько Т.І. «Німецька мова за професійним спрямуванням» (№1/11–10405 від 10.11.10), Київський націон. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана.

- Перепелиця А.І., Собакар А.О., Палій М.В., Коллер Ю.С., Назименко Є.С. «Адміністративна та кримінальна відповідальність за правопорушення (злочини) у сфері безпеки дорожнього руху» (№ 1/11-10411 від 10.11.10), Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка.

- Добров П.В., Ковальська Л.А. «Аграрний Донбас в роки Великої Вітчизняної війни» (№1/11–10600 від 17.11.10), Донецький національний університет.

- Афанасьєва М.В., Барський В.Р., Григор’єв В.А. та ін. «Проблеми сучасної конституціоналістики» за ред. М.П.Орзіха (№1/11–10598 від 17.11.10), видавництво «Юрінком Інтер».

- Шатило В.Й., Яворський П.В. «Паліативна медицина» (№1/11–10578 від 17.11.10), видавництво «Медицина».

- Нейко В.Є., Камінський В.Я. та ін. «Вибрані питання нефрології» (№1/11–10579 від 17.11.10), Івано-Франківський національний медичний університет.

- Боб А.О., Мазур Л.П. та ін. «Основи внутрішньої медицини» (№1/11–10600 від 17.11.10), Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського.

- Дзюб Г.К., Кузнєцов В.М., Нестерчук Н.В. «Ургентна психіатрія (клініка, психодіагностика, терапія невідкладних станів» (№1/11–10582 від 17.11.10), Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика.

- Чемич М.Д., Ільїна Н.І. та ін. «Інфекційні хвороби: класифікація, схеми діагностики та лікування» (№1/11–10581 від 17.11.10), Сумський державний університет.

- За ред. М.С.Пушкаря «General histology; Special Histology» (№1/11–10609 від 17.11.10), Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова.

- Назаров О.М., Нищенко М.М. «Наноструктури та нанотехнології» (№1/11–10601 від 17.11.10), Національний авіаційний університет.

- Борецька Г.Е., Гордєєва А.Й. «The Categori of Mood. Let’s Practise» (№1/11–10596 від 17.11.10), видавництво «Ленвіт».

- Бориско Н.Ф. «Німецька мова: рівень досконалості» (№1/11–10603 від 17.11.10), видавництво «ВП Логос-М».

- Черепін В.Т., Легкова Г.В. «Фізичні методи визначення складу та структури речовини» (№1/11–10615 від 17.11.10), Національний авіаційний університет.

- Богорош О.Т., Воронов С.О., Якименко Ю.І. «Нові речовини і матеріали» (№1/11–10614 від 17.11.10), Національний технічний університет України «КПІ».

- Афанасьєв В.Д., Гірка І.О. «Розсіяння релятивістських електронів ядрами» (№1/11–10613 від 17.11.10), Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна.

- Нижник В.В., Волошинець В.А., Юхименко Н.М. «Полімеризація в гомо- та гетерогенних системах і властивості розчинів полімерів» (№1/11–10612 від 17.11.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- Макара В.А., Оглобля В.І. та ін. «Загальна фізика для біологів. Збірник задач» (№1/11–10614 від 17.11.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- Моторин Р.М., Чекотовський Е.М. «Статистика для економістів» (№1/11–10617 від 17.11.10), видавництво «Знання».

- Рядно О.А., Піскунова О.В. та ін. «Математичні моделі у фінансах» (№1/11–10597 від 17.11.10), Дніпропетровська державна фінансова академія.

- Данилов О.Д., Паєнтко Т.В. «Податковий менеджмент у запитаннях і відповідях» (№1/11–10608 від 17.11.10), Київський економічний інститут менеджменту.

- Лютко Н.В., Заславська О.О. «Політологія» (№1/11–10602 від 17.11.10), Хмельницький національний університет.

- Скібіцький О.М., Матвєєв В.В., Скібіцька Л.І. «Менеджмент підприємницької діяльності. Книга перша: організація бізнесу» (№1/11–10584 від 17.11.10), ТОВ «Кондор».

- Скібіцький О.М., Матвєєв В.В., Скібіцька Л.І. «Менеджмент підприємницької діяльності. Книга друга: управління виробництвом» (№1/11–10591 від 17.11.10), ТОВ «Кондор».

- Скібіцький О.М., Матвєєв В.В., Скібіцька Л.І. «Менеджмент підприємницької діяльності. Книга третя: соціально-психологічні аспекти» (№1/11–10590 від 17.11.10), ТОВ «Кондор».

- Жигуца Ю.Ю., Лазара В.Ф. «Збірник лабораторних робіт з технології машинобудування» (№1/11–10585 від 17.11.10), ТОВ «Кондор».

- Черній А.Л., Якимчук А.Ю. «Економіка природокористування» (№1/11–10586 від 17.11.10), Національний університет водного господарства та природокористування.

- Сафонов Ю.М., Шандов Н.В. «Методи прийняття управлінських рішень» (№1/11–10606 від 17.11.10), Приватний вищий навчальний заклад Новокаховський політехнічний інститут.

- Воронова З.Ю., Валуєва Н.М., Пастернак Л.Є., Бєляков В.І. «Теоретичні та практичні аспекти перекладу неособових форм дієслова» (№1/11–10605 від 17.11.10), Дніпродзержинський держ. технічний ун-т.

- Шляхтун П.П. «Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін» (№1/11–10607 від 17.11.10), Київський нац. ун-т ім.. Т. Шевченка.

29. Кузьміна О.Є., Литвин І.В. «Управління венчурним бізнесом» (№1/11–10589 від 17.11.10), Націон. ун-т «Львівська політехніка».

- Мулявка Д.Г., Пеньков С.В., Розум О.М., Супруненко А.М. «Оперативно-розшукова справа податкової міліції» (№1/11–10587 від 17.11.10), Націон. ун-т державної податкової служби України.

- Ортинський В.Л., Керницький І.С., Живко З.Б., Керницька М.І., Гук О.І., Шимечко Г.І., Живко М.О. «Економічна безпека підприємств» (№1/11–10588 від 17.11.10), Львівський державний ун-т внутрішніх справ.

- Божидарнік Т.В., Дзюбинський А.В., Кравчук О.Я., Кравчук П.Я. «Експортно-імпортні операції» (№1/11–10595 від 17.11.10), Луцький націон. технічний ун-т.

- Ткачук О.А. Косінов В.П. Новицька О.С. «Системи подачі та розподілення води населених пунктів» (№1/11–10583 від 17.11.10), Націон. ун-т водного господарства та природокористування.

- Стенцель Й.І., Поркуян О.В. «Автоматизація технологічних процесів хімічних виробництв» (№1/11–10594 від 17.11.10), Східноукраїнський націон. ун-т ім. Володимира Даля.

- Шандрук С.І., Лисенко Л.О. «Англійська література Британії» (№1/11–10593 від 17.11.10), Кіровоградський державний педагогічний ун-т ім. В. Винниченка.

- Бакуменко В.М., Латинін Ю.М., Петров С.В. «Електронні пристрої в поліграфії» (№1/11-10616 від 17.11.10), Українська інженерно-педагогічна академія (м.Харків).

- Воронко О.С., Штепа Н.П. „Економічний аналіз” (№1/11-10592 від 17.11.10), Львівська комерційна академія.

- Максимов В.В., Войшвілло В.Д., Тхор С.О. «Економіка та нормування праці» (№1/11-10604 від 17.11.10), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

- Василега П.О. «Електротехнологічні установки» (№1/11–10599 від 17.11.10), Сумський державний університет.

- Москальова В.М., Батлук В.А. та ін. «Охорона праці (питання та відповіді). Довідник» (№1/11–10714 від 23.11.10), видавництво «Магнолія 2006».

- Колобродов В.Г., Тимчик Г.С. «Дифракційна теорія оптичних систем» (№1/11–10713 від 23.11.10), Національний технічний університет України «КПІ».

- Чихладзе Е.Д., Кітов Ю.П. «Вибрані задачі з опору матеріалів з розв’язаннями» (видання друге, доповнене та перероблене) (№1/11–10716 від 23.11.10), Українська державна академія залізничного транспорту.

- Павлов С.В., Тимчик С.В. та ін. «Оптоелектронні медичні системи» (№1/11–10712 від 23.11.10), Вінницький національний технічний університет.

- Карпов Ю.О., Кухарчук В.В. та ін. «Теоретичні основи електротехніки. Перехідні процеси в лінійних колах. Синтез лінійних кіл. Електричні та магнітні нелінійні кола» (№1/11–10710 від 23.11.10), Вінницький національний технічний університет.

- Ромашка В.М. «Діагностика та відновлення будинків і споруд. Практикум» (№1/11–10711 від 23.11.10), Національний університет водного господарства та природокористування.

- За редакцією Репецького В.М. «Міжнародне публічне право» (№1/11-10788 від 24.11.10), видавництво «Знання».

- Лагода О.М. «Мода в дизайні одягу: теорія та практика» (№1/11-10790 від 24.11.10), Черкаський державний технологічний університет.

- Савосько В.М. «Меліорація та фіторекультивація земель» (№1/11-10784 від 24.11.10), Криворізький державний педагогічний університет.

- Сорока П.М., Харченко В.В. «Інформаційні системи в менеджменті. Практикум» (№1/11-10786 від 24.11.10), Національний університет біоресурсів і природокористування.

- Романюк В.В. «Теорія антагоністичних ігор» (№1/11-10781 від 24.11.10), Хмельницький національний університет.

- Кривцов М.В., Ніколайчук М.В. «Екологія мікроорганізмів» (№1/11-10782 від 24.11.10), Ужгородський національний університет.

- Гасім Салах, Калюжна І.М. та ін. «Вправи, завдання, тести з курсу «Фінанси» за ред. Ю.М.Кривуци (№1/11-10778 від 24.11.10), Міжнародний Слов’янський університет.

- Вдовенко С.А. «Вирощування їстівних грибів» (№1/11-10779 від 24.11.10), Вінницький національний аграрний університет.

- Пашковський В.М., Яремчук О.Б., Кривецька І.І. «Нейропсихологія» (№1/11-10791 від 24.11.10), Буковинський державний медичний університет.

- Карпов Ю.О., Кухарчук В.В. та ін. «Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами» (№1/11-10780 від 24.11.10), Вінницький національний технічний університет.

- Боярчук В.М., Тригуб А.М. та ін. «Енергетичний менеджмент і аудит в агропромисловому комплексі» (№1/11-10787 від 24.11.10), Львівський національний аграрний університет.

- Бессалов А.В. «Теорія інформації та кодування» (№1/11-10789 від 24.11.10), Національний технічний університет України «КПІ».

- Бірта Г.О., Бурга Ю.Г. «Свинарство з основами технології виробництва свинини» (№1/11-10785 від 24.11.10), Полтавський університет споживчої кооперації України.

- Карасевич А.О. «Майєвтика Сократа» (№1/11 – 10720 від 23.11.2010), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

- Демешко І.М. «Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика. Фонологія. Морфологія. Орфоепія. Графіка Орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Таблиці, схеми» (№1/11 – 10721 від 23.11.2010), Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка.

- Щедролосєва К.О. «Формування професійної майстерності магістра музичного мистецтва» (№1/11–10717 від 23.11.10), Херсонський держ. ун-т.

- Кулик Н.Д. «Zu neuen Ufern. Вдосконалюємо німецьку мову» (№1/11–10719 від 23.11.10), Київський націон. лінгвістичний ун-т.

- Ліннік О.О. «Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» (№1/11-10718 від 23.11.10), Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.

- Лесько О.Й., Прищак М.Д., Залюбівська О.Б., Рузакова Г.Г. «Етика ділових відносин» (№1/11-10703 від 23.11.10), Вінницький націон. технічний ун-т.

- Ткаченко Е.А. Ермократьєв В.О. Гришин В.С. «Надійність повітряних фурм доменних печей» (№1/11–10700 від 23.11.10), Національна металургійна академія України.

- Поляков Б.М. «Право неспроможності (банкрутства) в Україні» (№1/11–10729 від 23.11.10), Київський університет права.

- Секретарюк К.В. Стибель В.В. Сварчевський О.А. Данко М.М. Федорова О.В. та ін. «Гельмінтози жуйних тварин» (№1/11–10707 від 23.11.10), Львівський націон. ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Ґжицького.

- Давиденко Н.М. Данилевська-Жугунісова О.Є. «Теорія фінансів» (№1/11–10701 від 23.11.10), Націон. ун-т біоресурсів і природокористування України.

- Ганжа С.М. «Електроніка» (№ 1/11-10699 від 23.11.10), Східноукраїнський націон. ун-т ім. В.Даля Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум.

- Луцький І.М. «Історія українського права» (№ 1/11-10727 від 23.11.10), Івано-Франківський ун-т права ім. Короля Данила Галицького.

- Луцький І.М. «Історія української філософії» (№ 1/11-10737 від 23.11.10), Івано-Франківський ун-т права ім. Короля Данила Галицького.

- Луцький І.М. Андрушко В.Т. Огірко О.В. «Релігієзнавство: проблеми і перспективи видання» (№ 1/11-10726 від 23.11.10), Івано-Франківський ун-т права ім. Короля Данила Галицького.

- Священко З.В. «Історія міжнародних відносин» (№ 1/11-10731 від 23.11.10), Уманський державний педагогічний ун-т ім. Павла Тичини.

- Карасевич А.О. Левківський К.М. «Політологія» (№ 1/11-10730 від 23.11.10), Уманський державний педагогічний ун-т ім. Павла Тичини.

- Гошовська В.А. «Українська еліта: місце та роль у державотворенні» (№ 1/11-10732 від 23.11.10), Націон. академія державного управління при Президентові України. Інститут підвищення кваліфікації.

- Ісаєв В.Д. Журба М.А. «Естетична імперативність: здобутки та поразки соціуму» (№ 1/11-10734 від 23.11.10), Східноукраїнський націон. ун-т ім. В.Даля.

- Пономаренко Т.О. «Управління в системі дошкільної освіти» (№ 1/11-10733 від 23.11.10), Краматорський економіко-гуманітарний інститут.

- Гарнець В.М. «Методологія створення машин» (№ 1/11-10704 від 23.11.10), Київський націон. ун-т будівництва і архітектури.

Товажнянський Л.Л. Капустянко П.О. Бухкало С.І. Арсеньєва О.П. Ольховська - О.І. Орлова Є.І. «Загальна технологія харчової промисловості у прикладах та задачах» (№ 1/11-10708 від 23.11.10), Націон. технічний ун-т «Харківський політехнічний інститут».

- Резніченко С.В. «Зобов’язальне право України. Елементарний курс» (№ 1/11-10736 від 23.11.10), Одеський державний ун-т внутрішніх справ.

- Стасевич М.В., Кричковська А.М., Громовик Б.П., Баранович Д.Б., Корнієнко О.М. «Стратегічний аналіз» (№ 1/11-10702 від 23.11.10), Миколаївський державний аграрний ун-т.

- Стась М.І., Касьян Т.К «Академічний живопис» (№1/11-10804 від 25.11.10), Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

- Халілов В., Абдулгазіс У.А. «Інновації у автомобільному двигунобудуванні» (№1/11-10756 від 23.11.10), Кримський інженерно-педагогічний ун-т (м.Сімферополь).

- Стеценко А.І., Гунько П.М. «Теорія і методика атлетизму» (№1/11-10755 від 23.11.10), Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

- Ібрагімова Г.Т., Ібрагімов Т.Ш. «Хімія. Дидактичний матеріал для самостійної роботи студентів» (рос.мовою) (№1/11-10757 від 23.11.10), Кримський інженерно-педагогічний університет.

- Безбах В.С., Павліковський А.К., Фарадей Р.М., Кривошеєв В.В., Балагура А.С., Овчинніков В.В., Соловйов В.В., Коваленко С.Д., Рейш О.Е., Іващенко Г.І. та ін. «Управління військами (силами) в бою (операції)» (№1/11-10762 від 23.11.10), Національний університет оборони України (м.Київ).

- За заг. ред. Новосьолова В.В. Стрижевський В.В. Чижаньков Ю.В. «Протиповітряна оборона армійського корпусу в операціях» (№1/11-10763 від 23.11.10), Національний університет оборони України (м.Київ).

- Чепок В.І., Чепок Р.В. «Деталі машин та основи конструювання» (№1/11–10754 від 23.11.10), Херсонський державний ун-т.

- Речицький О.Н., Решнова С.Ф. «Індивідуальні завдання з органічної хімії для самостійної роботи студентів» (№1/11–10753 від 23.11.10), Херсонський державний ун-т.

- Решетюк О.В. Стасюк Л.Л. Терлецький В.К. Філіпенко А.Б. «Екологічний туризм» (№1/11–10768 від 23.11.10), Луцький інститут розвитку людини.

- Коваленко В.О., Цихановська І.В., Александров О.В., Лазарєва Т.А., Коваль А.О. «Технічна мікробіологія» (№1/11- 10758 від 23.11.10), Українська інженерно-педагогічна академія (м.Харків).

- Савчин В.П Іжнін І.І. Ваків М.М. «Напівпровідникова фотоелектроніка» (№1/11–10772 від 24.11.10), Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка.

- Цьохла С.Ю. Волошина С.В. Кожемякіна Т.В. Матукова Г.І. Павленко І.Г. Радько В.М. «Обґрунтування та експертиза бізнес проектів» (№1/11–10761 від 23.11.10), Київський націон. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. Криворізький економічний інститут.

- Сафонова І.Г. «Підготовка студентів педагогічних університетів до формування духовних потреб учнів у процесі вивчення філологічних дисциплін» (№1/11–10760 від 23.11.10), Націон. академія керівних кадрів культури і мистецтв.

- Санагурський Д.І. Тарновська А.В. Головчак Н.П. Галан М.Б. Бура М.В. «Практикум з біофізики» (№1/11–10766 від 23.11.10), Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка.

- Давиденко Л.М. Давиденко М.Л. Литвинов О.М. Юхно О.О. «Протидія злочинності» (№1/11–10765 від 23.11.10), Харківський націон. ун-т внутрішніх справ.

- Іванова В.Г. Потапенко Е.В. Іванова Г.П. Ганжа С.Н. «Теорія ймовірностей і елементи математичної статистики» (№1/11–10764 від 23.11.10), Східноукраїнський націон. ун-т ім. Володимира Даля.

- Калюжна О.В. Клочан В.Ф. Іваненко Т.Я Кушнірук В.С. «Інфраструктура товарного ринку» (№1/11–10777 від 23.11.10), Миколаївський державний аграрний ун-т.

- Воробйова Л.М. «Психолінгвістичний глосарій» (№ 1/11-10776 від 23.11.10), Рівненський державний гуманітарний ун-т.

- Смолінська О.Є. «Психологія діяльності та навчальний менеджмент» (№ 1/11-10775 від 23.11.10), Львівський націон. ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького.

- Смолінська О.Є. «Комунікативні процеси у навчанні» (№ 1/11-10774 від 23.11.10), Львівський націон. ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького.

- За заг. ред. М.Я. Азарова «Управління державним бюджетом України» (№1/11–10759 від 23.11.10), Український державний ун-т фінансів та міжнародної торгівлі.

- Шевченко С.В. Муховатий О.А. «Деталі машин. Збірник задач» (№1/11–10767 від 23.11.10), Східноукраїнський націон. ун-т ім. В.Даля.

- Стовбенко М.Є. «Нарисна геометрія» (№1/11–10903 від 30.11.10), Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

- Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л. «Опоряджувальні будівельні матеріали» (№1/11–10907 від 30.11.10), Національний університет водного господарства та природокористування.

- Паламарчук В.Д., Климчук О. В., Поліщук І.С. та ін. «Еколого-біологічні та технологічні принципи вирощування польових культур» (№1/11–10909 від 30.11.10), Вінницький національний аграрний університет.

- Куян В.Г., Пелехатий В.М. «Плодівництво. Практикум» (№1/11–10910 від 30.11.10), Житомирський національний агроекологічний університет.

- Лут М.Т., Радько І.П. «Облік теплової енергії, води і газу» (№1/11–10904 від 30.11.10), Національний університет водного господарства та природокористування.

- Доценко Б.І., Казак В.М., Кузьмін В.П. та ін. «Надійність та діагностика електрообладнання» (№1/11–10908 від 30.11.10), Національний авіаційний університет.

- Поплавко Ю.М., Молчанов В.І., Казміренко В.А. «Мікрохвильова діелектрична спектроскопія» (№1/11–10905 від 30.11.10), Національний технічний університет України «КПІ».

- За ред. Гуткевич С.О. Кроінько М.Д. Сафонов Ю.М. Солоха Д.В «Внутрішній економічний механізм підприємства» (№ 1/11-10773 від 23.11.10), Націон. академія керівних кадрів культури і мистецтв.

- Рехтета М.А., Дінжос Р.В., Махровський В.М. «Загальний курс фізики. Атомна і ядерна фізика» (№1/11-10722 від 23.11.10), Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського.

- Юдаков В.О., Телелим В.М., Науменко М.І., Безбах В.С., Щипанський П.В., Павліковський А.К., Факадей Р.М. та ін. (№1/11-10902 від 30.11.10), Національний університет оборони України (м.Київ).

- Стрижевський В.В., Кузнєцов В.М., Заболотний О.А., Пістрюга В.М., Наумов В.І. «Застосування авіації Сухопутних військ у бою та операції» (№1/11-10920 від 30.11.10), Національний університет оборони України (м.Київ).

- Савісько П.А., Зінченко А.О., Горьков В.К., Микусь С.А. «Організація автоматизованих систем управління військами (силами) Збройних Сил України. Ч.1» (№1/11- 10901 від 30.11.10), Національний університет оборони України (м.Київ).

- Ментус І.Е. «Ефективність інженерних боєприпасів» (№1/11- 10919 від 30.11.10), Кам'янець-Подільський національний ун-т імені Івана Огієнка.

- Шевченко О.М. «Основи ділової комунікації: китайська мова» (№ 1/11-10911 від 30.11.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- Клімкіна О.І. «Лингвострановедение: русский язык» (№ 1/11-10918 від 30.11.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- Кожушко С.П. Глінська О.М. Кабанов М.Р. «Починаємо вивчати право» (№ 1/11-10913 від 30.11.10), Дніпропетровський ун-т економіки і права.

- Панін В.В. Носовський А.М. Корнієцький О.В. Пінчук В.А. Чуйко О.О. Євсєєв А.В. «Основи експлуатації судового електрообладнання» (№ 1/11-10912 від 30.11.10), Київська державна академія водного транспорту ім. Гетьмана Петра Конашевич – Сагайдачного.

- Блінцов В.С. Козирєв С.С. «Захист програмних продуктів» (№ 1/11-10917 від 30.11.10), Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова.

- Румянцев В.Д. «Теплотехніка» (№ 1/11-10916 від 30.11.10), Націон. металургійна академія України.

- Фабуляк Ф.Г. Іванов С.В. Масленнікова Л.Д. «Хімія і технологія олігомерів» (№ 1/11-10914 від 30.11.10), Національний авіаційний ун-т.

- Волинська О.С. «Художня освіта Галичини» (№ 1/11-10915 від 30.11.10), Івано-Франківський націон. технічний ун-т нафти і газу.

ГРУДЕНЬ

- Цехмістренко С.І., Кононський О.І., Цехмістренко О.С. «Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії. Практикум» (№1/11–11100 від 07.12.10), Науково-методичний центр аграрної освіти.

- Чихладзе Е.Д. «Опір матеріалів» (видання друге, доповнене та перероблене) (№1/11–11099 від 07.12.10), Українська державна академія залізничного транспорту.

- Бендера І.М., Рудь А.В., Козій Я.В. та ін. «Проектування сільськогосподарських машин» (№1/11–11101 від 07.12.10), Подільський державний аграрно-технічний університет.

- Сенаторова Г.С., Ріга О.О., Макєєва Н.І. «Особливості оральної регідратації та інфузійної терапії» (№1/11–11104 від 07.12.10), Харківський національний медичний університет.

- Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., Бездєнєжна О.А. та ін. «Очний ішемічний синдром. Сучасні принципи діагностики та лікування» (№1/11–11105 від 07.12.10), Запорізький державний медичний університет.

- Бабалич О.К., Ходжиєв О.Ч., Костирний О.В. та ін. «Обстеження хірургічного хворого» за ред. О.К.Бабалича (№1/11–11106 від 07.12.10), Кримський державний медичний університет імені С.І.Георгієвського.

- Колоколов В.О., Краснокутський М.І., Семків О.М. «Лижна підготовка» (№1/11–11107 від 07.12.10), Університет цивільного захисту України.

- Павлов О.І. «Тенденції розвитку цивілізації у контексті глобалізації» (№1/11–11108 від 07.12.10), Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України.

- Козак Л.В. «Вступ до фізики космічної плазми» (№1/11–11109 від 07.12.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- Докаш В.І., Гнатчук О.С. та ін. (№1/11–11096 від 07.12.10), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

- Бучин М.А., Гетьманчук М.П. та ін. «Основи теорії міжнародних відносин» (№1/11–11097 від 07.12.10), Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

- Герасимова Е.М., Тополь О.В., Доній Н.Є. «Соціальна робота зі спеціальними групами клієнтів» (№1/11–11095 від 07.12.10), Чернігівський державний інститут економіки і управління.

- Сергеєва Т.В., Кофанова Ю.В. «Communication in the Frame of Newspaper» (Комунікація в межах Преси) (№1/11–11098 від 07.12.10), Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури.

- Товажнянський Л.Л., Шапорев В.П., Моісеєв В.Ф. та ін. «Машини та апарати хімічних, харчових і переробних виробництв» (№1/11-11249 від 09.12.10), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

- Гордієнко С.Б., Гордієнко С.С., Олійник В.В., Богуш В.В. «Управління та технології експлуатації в сучасних телекомунікаційних мережах» (№1/11-11250 від 09.12.10), Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

- Приходько Ю.О., Пономаренко В.Я., Федорова О.В. «Основи протозоології та протозоози тварин» (№1/11-11252 від 09.12.10), Харківська державна зооветеренарна академія.

- Грищенко В.І., Усачова О.В., Лісницький А.І. та ін. «Сучасні принципи діагностики, профілактика та терапія вроджених інфекцій у дітей» (№1/11-11258 від 09.12.10), Запорізький державний медичний університет.

- Мітченко В.С. «Український рукописний шрифт» (№1/11-11257 від 09.12.10), Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури.

- Боронос В.Г., Плікус І.Й., Кобушко І.М. «Управління фінансовою санацією підприємств» (№1/11-11255 від 09.12.10), Сумський державний університет.

- Дема Д.І., Абрамова І.В. та ін. «Ринок фінансових послуг» за заг. ред. Д.І.Деми (№1/11-11256 від 09.12.10), Житомирський національний агроекологічний університет.

- Яшенкова О.В. «Основи теорії мовної комунікації (для самостійної роботи студентів)» (№1/11-11254 від 09.12.10), ТОВ «Академвидав».

- Ференц Н.С. «Основи літературознавства» (№1/11-11253 від 09.12.10), видавництво «Знання».

- Заверуха С.І. «Поділись своєю радістю» (№1/11-11121 від 07.12.10), Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

- Осика О.В. «Мотивація моральної поведінки молодших школярів» (№1/11-11122 від 07.12.10), Слов’янський державний педагогічний університет.

- Головко Б.Б., Калкаманов С.А., Момот М.М., Хижняк В.М. «Системний аналіз бойового застосування та ефективність комплексів авіаційного озброєння» (№1/11-11126 від 07.11.10), Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба.

- Гунько Ю.І., Хамула С.В., Зайцев О.В., Топольницький М.В. «Компютерні технології добування, передачі та аналізу РВ. Збірник завдань для практичних занять» (№1/11-11127 від 07.11.10), Воєнно-дипломатична академія.

- Храбан І.А. «Португальська мова. Військово-спеціальний курс» (№1/11- 11123 від 07.12.10), Воєнно-дипломатична академія.

- Павлоцька Л.Ф., Дуденко Н.В., Цихановська І.В., Александров О.В., Лазарєва Т.А., Скуріхіна Л.А., Коваленко В.О., Євлаш В.В. «Нутриціологія» (№1/11- 11111 від 07.12.10), Українська інженерно-педагогічна академія (м.Харків).

- Золотько І.А. «Податкова система» (№1/11- 11125 від 07.12.10), Київський націон. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана.

- Небесна В.В. Дорофєєва О.Є. Рибковський А.Г. «Педагогічні та фізіологічні основи фізичного виховання студентів» (№1/11- 11135 від 07.12.10), Донецький державний ун-т управління.

- Буянов П.Г. Корець М.С. Рогозіна О.В. Сілохін Ю.В. Сиващенко С.І. «Практикум у навчальних майстернях» (№1/11–11120 від 07.12.10), Бердянський державний педагогічний ун-т.

- Блинова О.Є. «Психологічні основи соціальної мобільності особистості» (№1/11–11110 від 07.12.10), Херсонський державний ун-т.

- Чухрай Н.І. Просович О.П. «Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства» (№1/11–11124 від 07.12.10), Націон. ун-т «Львівська політехніка».

- Ушкац М.В. Коваль С.С. Буруніна Ж.Ю. Мочалов О.О. «Коливання та хвилі. Хвильова оптика» (№1/11–11136 від 07.12.10), Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова.

- Опришко В.Ф. Хатнюк Н.С. «Господарське право» (№1/11–11132 від 07.12.10), Київський націон економічний. ун-т ім. Вадима Гетьмана.

- Сминтина В.А. «Курс загальної фізики» (№1/11–11130 від 07.12.10), Одеський націон. ун-т ім. І.І. Мечникова.

- Чернявський С.С. Грищенко В.Г. Іщук І.В. «Протидія шахрайству у сфері автотранспорту» (№1/11–11128 від 07.12.10), Націон. академія внутрішніх справ.

- Мірошниченко В.М. Руденко А.О. Рукавішніков Д.В. Новіков Р.Ю. «Програмування автоматизованого обладнання (обробка тіл обертання)» (№1/11–11138 від 07.12.10), Націон. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова.

- Скрипник О.В. «Конституційне право України» (№1/11–11139 від 07.12.10), ТОВ «Видавничий день «Ін Юре».

- Калетнік Г.М. Часова М.Г. Швайко В.М. «Основи інженерних методів розрахунків на міцність і жорсткість» (№1/11–11140 від 07.12.10), Вінницький націон. аграрний ун-т.

- Лучко Й.Й. Распопов О.С. «Будова та експлуатація штучних споруд» (№1/11–11131 від 07.12.10), Дніпропетровський націон. ун-т залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаря на.

- Кожуховська Л.П. Товкайло Т.І. Довбня Л.Е. Чубань Т.В. Потапенко Я.О. Юрійчук Н.Д. «Сучасна лінгвістика» (№1/11–11133 від 07.12.10), Переяслав – Хмельницький державний педагогічний ун-т ім. Г. Сковороди.

- Бродський О.Л. Доценко А.Д. Самойлов С.М «Диференціальне числення» (№1/11–11134 від 07.12.10), Східноукраїнський націон. ун-т ім. Володимира Даля.

- Панін В.В. Носовський А.М. Корнієцький О.В. Пінчук В.А. Чуйко О.О. «Основи експлуатації судових енергетичних установок» (№1/11–11137 від 07.12.10), Київська державна академія водного транспорту ім. Гетьмана Петра Конашевич – Сагайдачного.

- Замасло О.Т. Приймак І.І. Грін О.В. «Податкова система» (№1/11–11129 від 07.12.10), Львівський націон. ун-т ім. І.Франка.

- Шевряков М.В., Повстяний М.В., Яковенко Б.В., Попович Т.А. «Аналітична хімія» (№1/11–11246 від 09.12.10), Херсонський державний ун-т.

- Менумеров Р.М. «Електротехніка з основами електробезпеки» (№1/11–11247 від 09.12.10), Кримський інженерно-педагогічний ун-т.

- Онєгіна В.М., Накісько О.В., Руденко С.В. «Податкова система» (№1/11–11376 від 14.12.10), Харківський національний технічний університет сільського господарства.

- Петруня Ю.Є., Говоруха В.Б., Літовченко Б.В. та ін. «Прийняття управлінських рішень» (№1/11–11373 від 14.12.10), Академія митної служби України.

- Пістунов І.М. «Комп’ютерні мережі для спеціалістів з економічної кібернетики» (№1/11–11374 від 14.12.10), Національний гірничий університет.

- Дука Н.С. «Основи зовнішньоекономічної діяльності» за ред. Е.А.Зіня (№1/11–11375 від 14.12.10), Національний університет водного господарства та природокористування.

- Андрушків Б.М., Черничинець С.П. «Корпоративне управління» (№1/11–11377 від 14.12.10), видавництво «Кондор».

- Осадчук С.В. «Гроші та банківська справа» (№1/11–11372 від 14.12.10), Одеський регіональний інститут державного управління.

- Ткачук К.Н., Ткачук К.К. та ін. «Охорона праці» (видання друге, доповнене та перероблене) за ред. К.Н.Ткачука (№1/11–11367 від 14.12.10), Криворізький технічний університет.

- Антонюк В.С., Бондаренко М.О., Ващенко В.А. та ін. «Біофізика і біомеханіка» (№1/11–11366 від 14.12.10), Національний технічний університет України «КПІ».

- Внуков Ю.М., Залога В.О. «Зношування та стійкість різальних лезових інструментів» (№1/11–11368 від 14.12.10), Сумський державний університет.

- Нейко В.Є., Тимків І.В. та ін. «Розпитування та фізикальне обстеження хворого терапевтичного профілю» (№1/11–11369 від 14.12.10), Івано-Франківський національний медичний університет.

- Піх С.С., Попель О.М. та ін. «Методи математичної фізики» (№1/11–11378 від 14.12.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

- Борисова С.В. «Озон в атмосфері» (№1/11–11371 від 14.12.10), Одеський державний екологічний університет.

- Михайлов В.І., Кучеренко Н.В. «Спеціальні розділи фізичної океанології» (№1/11–11370 від 14.12.10), Одеський державний екологічний університет.

- Дмитренко О.П., Куліш М.П. «Структура матеріалів» (№1/11–11482 від 16.12.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- Лефтеров В.О., Монастирський В.М. та ін. «Педагогічні та психологічні основи стрілецької підготовки працівників органів внутрішніх справ» (№1/11–11483 від 16.12.10), Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка.

- Бенца В.М., Горват А.А., Височанський Ю.М. «Методика розв’язування задач. Електрика і магнетизм» (№1/11–11481 від 16.12.10), Ужгородський національний університет.

- Гринців Н.М., Іванчов М.І., Пабирівська Н.В. «Збірник задач з рівнянь у частинних похідних» (№1/11–11480 від 16.12.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

- Кісера Я.В. Куртяк Б.М. Ковальчук Р.Л. Федорович В.С. Романович М.С. Божик Л.Я. «Імунобіологічні препарати» (№1/11–11260 від 09.12.10), Львівський націон. ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького.

- Федорова О.В. Заярнюк Н.Л. Петріна Р.О. Новікова В.П. та ін. «Технологія та застосування лікувально-косметичних засобів» (№1/11–11487 від 16.12.10), Націон. ун-т «Львівська політехніка».

- Кузьмін О.Є. Мельник О.Г. Мукан О.В. «Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності організацій» (№1/11–11487 від 16.12.10), Націон. ун-т «Львівська політехніка».

- Кузьмін О.Є. Когут У.І. Вербицька Г.Л. Проник І.С. «Національна економіка» (№1/11–11484 від 16.12.10), Націон. ун-т «Львівська політехніка».

- Смирнов О.А. Віхрова Л.Г. Осадчий С.І. Ковтун В.Ю. Мелешко Є.В. «Основи захисту інформації» (№1/11–11486 від 16.12.10), Кіровоградський націон. технічний ун-т.

- Стасевич М.В. Кричковська А.М. Громовик Б.П. Баранович Д.Б. Корнієнко О.М. «Нормативно-правове регулювання діяльності фармацевтичних і біотехнологічних підприємств» (№1/11–11488 від 16.12.10), Націон. ун-т «Львівська політехніка».

- Тройнікова О.М. «Залізнична статистика» (№1/11–11240 від 09.12.10), Українська державна академія залізничного транспорту.

- Суранова О.В. Стефанова В.О. Суранова О.О. «Основи автоматизації будівельних, дорожніх і вантажно-розвантажувальних машин» (№1/11–11239 від 09.12.10), Українська державна академія залізничного транспорту.

- Герасименко В.Г. Замкова А.В. «Організація транспортних подорожей і перевезень туристів» (№1/11–11242 від 09.12.10), Одеський державний економічний ун-т.

- Тихомирова О.В. «Домашнє читання: світи фентезі» (№1/11–11363 від 14.12.10), Київський націон. лінгвістичний ун-т.

- С.І. Балановська Т.І. Степасюк О.С. Гогуля О.П. та ін. «Менеджмент» (№1/11–11359 від 14.12.10), Націон. ун-т біоресурсів і природокористування України.

- Луцій О.П. Новикова І.В. «Маркетинговий менеджмент» (№1/11–11360 від 14.12.10), Європейський ун-т.

- Зеліковська О.О. «Англійська мова для самостійної роботи студентів» (№1/11–11351 від 14.12.10), Націон. ун-т біоресурсів і природокористування.

- Левківський К.М. Петренко Н.В. Салов В.О. «Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу» (№1/11–11354 від 14.12.10), Націон. гірничий ун-т.

- Сабанська Н.М. Цвяк Л.В. «Німецька мова. Практичний курс» (№1/11–11358 від 14.12.10), Націон. академія державної прикордонної служби України ім. Б.Хмельницького.

- Щетинін А.І. «Політична економія» (№1/11–11352 від 14.12.10), Академія митної служби України.

- Балдинюк Д.І. Балдинюк Н.А. «Словник-довідник співака» (№1/11–11355 від 14.12.10), Уманський державний педагогічний ун-т ім. Павла Тичини.

- Чайковська М.П. «Інформаційні системи в менеджменті» (№1/11–11357 від 14.12.10), Одеський націон.. ун-т ім. І.І. Мечникова.

- Марчук Л.М. Попович А.С. Копусь О.А. «Основи термінознавства» (№1/11–11348 від 14.12.10), Кам'янець-Подільський націон. ун-т ім. Івана Огієнка.

- Міняйло А.В. Тіщенко Л.М. Мазоренко Д.І. Дирда В.І. Ловейкін В.С. Борхаленко Ю.О. «Деталі машин» (№1/11–11345 від 14.12.10), Науково-методичний центр аграрної освіти.

- Байрак І.Р. Бойко І.І. Волобуєв В.І. Грабовський О.В. Костюк О.В. та ін. «Соціологія» (№1/11–11341 від 14.12.10), Націон. ун-т біоресурсів і природокористування.

- Задорожний З.В. Ковальчук Є.К. Панасик В.М. «Облік в галузях економіки» (№1/11–11339 від 14.12.10), Тернопільський націон. економічний ун-т.

- Задорожний З.В. Давидович І.Є. Омецінський І.Я. «Управлінський облік» (№1/11–11340 від 14.12.10), Тернопільський націон. економічний ун-т.

- Крупко Я.Д. Задорожний З.В. Ґудзь Н.В. Денчук П.Н. Мельник Р.О. Микитюк Н.Я. «Фінансовий облік» (№1/11–11347 від 14.12.10), Тернопільський націон. економічний ун-т.

- Юрчишин Г.М. «Регіональне мистецтво та архітектура Прикарпаття» (№1/11–11338 від 14.12.10), Івано-Франківський націон. технічний ун-т нафти і газу.

- Андрощук Л.М. Албул І.В. «Формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії» (№1/11–11356 від 14.12.10), Уманський державний педагогічний ун-т ім. П. Тичини.

- Мосієвич О.С. Поліщук Н.В. Панченко М.С. Панасик А.Л. «Фізика атомного ядра та елементи частинок» (№1/11–11261 від 09.12.10), Рівненський державний гуманітарний ун-т.

- Турко Н.Є. «Пісні сучасних українських композиторів у перекладі для бандури» (№1/11–11259 від 09.12.10), Рівненський держ. гуманітарний ун-т.

- Ілюхіна Н.П. Боцян Т.В. Муренко Т.О. Самостріл С.В. «Організація та методика контролю діяльності промислових підприємств» (1/11–11245 від 09.12.10), Одеський державний економічний ун-т.

- Хоботова Е.Б. Уханьова М.І. Крайнюков О.М. «Основи екологічної токсикології» (1/11–11241 від 09.12.10), Харківський націон. автомобільно-дорожній ун-т.

- Сумець О.М. «Операційний менеджмент» (№1/11–11472 від 16.12.10), Харківський націон. технічний ун-т сільського господарства ім. П. Василенка.

- Буянова О.В. Цідило І.Г. Святенко Т.В. Галникіна С.О. та ін. «Вибрані лекції по дерматовенерології» » (№1/11–11473 від 16.12.10), Ужгородський націон. ун-т.

- Шелехов А.О. Некрасов В.А. Аркуша Л.І. Мукоїда Р.В. «Судова бухгалтерія» (№1/11–11474 від 16.12.10), МВС України. Одеський державний ун-т внутр. справ.

- Павловська Л.Д. «Економіка підприємства» (№1/11–11479 від 16.12.10), Житомирський націон. аграрний ун-т.

- Каткова Т.І. Князенко І.І. Ісаєва Т.М. Заболотня К.О. Сумкіна Т.О. «Вища математика» (№1/11–11475 від 16.12.10), Бердянський ун-т менеджменту і бізнесу.

- Педан В.І. Антошкіна В.К. «Кримінальне право України. Модуль І-ІІ» (№1/11–11477 від 16.12.10), Бердянський ун-т менеджменту і бізнесу.

- Антошкіна Л.І. «Системні технології суспільства знань» (№1/11–11476 від 16.12.10), Бердянський ун-т менеджменту і бізнесу.

- Третьяченко В.В. Вереіна Л.В. Галігузова Я.Є. Струніна В.М. «Психотерапія» (№1/11–11471 від 16.12.10), Східноукраїнський націон. ун-т ім. В.Даля.

- Петенко І.В. Стадник А.М. Антошкіна Л.І. «Економіка праці» (№1/11–11478 від 16.12.10), Донецький державний ун-т управління.

- Барилова Г.К. Глуховцева К.Д. «Українська етнолінгвістика» (№1/11–11343 від 14.12.10), Луганський націон. ун-т ім. Т.Шевченка.

- Уманець А.В. «English for Postgraduate Students» (№1/11–11350 від 14.12.10), Кам’янець-Подільський ун-т ім. Івана Огієнка.

- Федірко С.М. Яковлєва О.В. «W.S. MAUGHAM. SELECTED STORIES» (№1/11–11349 від 14.12.10), Кам’янець-Подільський ун-т ім. Івана Огієнка.

- Аносєнков А.А. Антоненко О.А. Баранов С.О. Берлач С.О. Білий П.М. Бутенко В.С. Волощук А.М. Карташов С.В. та ін. «Адміністративна діяльність ОВС на транспорті» (№1/11–11353 від 14.12.10), Одеський державний ун-т внутрішніх справ.

- Антоненко О.А. Баранов С.О. Берлач С.О. Бутенко В.С. Волощук А.М. Карташов С.В. Поляков Є.В. та ін. «Профілактика злочинів на транспорті» (№1/11–11342 від 14.12.10), Одеський державний ун-т внутрішніх справ.

- Антоненко О.А. Баранов С.О. Берлач С.О. Бутенко В.С. Гіжевський В.К. Демський Е.Ф. Поляков Є.В. Продайко С.В. «Транспортне право» (№1/11–11344 від 14.12.10), Одеський державний ун-т внутрішніх справ.

- Бузько І.Р. Бондаренко Г.П. Куценко Л.О. «Українська мова в професійному мовленні економіста (науковий стиль)» (№1/11–11346 від 14.12.10), Східноукраїнський націон. ун-т ім. В.Даля.

- Ковальчук Т.М., Ковальчук В.А., Бабець Є.К. «Теорія ймовірностей і математична статистика для економістів» (№1/11–11263 від 09.12.10), Криворізький технічний ун-т.

- Жилко Н.М. Панова Л.С. «Вправи з граматики англійської мови» (№1/11–11364 від 14.12.10), Ніжинський державний ун-т ім. Миколи Гоголя.

- Вашерук О.В., Дерієнко А.І., Тербан В.А. «Спецрозділи математики» (№1/11–11262 від 09.12.10), Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління.

- Жадько В.О. «Журналістика та основи редакторської майстерності» (№1/11–11365 від 14.12.10), Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.

- Бутузов В.М., Гавловський В.Д., Скалозуб Л.П., Скулиш Є.Д., Тітуніна К.В., Юрченко О.М., Шеломенцев В.П. «Організаційно-правові та тактичні основи протидії злочинності у сфері високих інформаційних технологій » (№1/12- 5925 від 09.12.10), Служба безпеки України (м.Київ).

- Кузнець Т.В. „Історія України ХІХ століття” (№1/11-11362 від 14.12.10), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

- Бєловол В.В., Височин І.А., Галушко С.А. та ін. «Вибір будівельних виробів та конструкцій при проектуванні будівель та споруд» (№1/11-11519 від 17.12.10), Науково-методичний центр аграрної освіти.

- Тридід О.М., Богатіщев О.М. «Регіональна економіка» (№1/11-11514 від 17.12.10), видавництво «Новий Світ-2000».

- Сисоєв В.В., Сисоєв Д.В. «Практикум з логістики» (№1/11-11515 від 17.12.10), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

- Брусиловська О.І. «Системні трансформації посткомуністичних країн Європи» (№1/11-11516 від 17.12.10), Одеський національний університет ім. І.І.Мечнікова.

- Юзюк Н.Ф., Юзюк З.І. «Ансамблі для фортепіано:Улюблені мелодії» (№1/11-11517 від 17.12.10), Навчально-методичний центр освіти м.Львова.

- Вовк Р.А., Кочерженко О.В., Гудима М.І. «Інструментознавство» (№1/11-11518 від 17.12.10), Київський інститут музики імені Р.М.Глієра.

- Зайцева І.А., Голобородько К.К., Пахомов О.Є. та ін. «Зоологія хордових (Chordata).Практикум» (№1/11-11525 від 17.12.10), Дніпропетровський державний аграрний університет.

- Сіренко І.М., Іваник М.Б. «Палеогеоморфологія» (№1/11-11524 від 17.12.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

- Попов В.Г., Литвин О.В. «Теорія ймовірностей та математична статистика» (№1/11-11523 від 17.12.10), Одеська національна морська академія.

- Табунщик Г.В., Кудерметов Р.К., Притула А.В. «Проектування, моделювання та аналіз інформаційних систем» (№1/11-11522 від 17.12.10), Запорізький національний технічний університет.

- Лут М.Т., Радько І.П. «Облік та регулювання витрат енергоресурсів і енергоносіїв. Практикум» (№1/11-11521 від 17.12.10), Національний університет біоресурсів і природокористування України.

- Завадський В.А., Дранчук С.М. «Електронні засоби і системи охорони судна» (№1/11-11520 від 17.12.10), Одеська національна морська академія.

- Єлейко В.І., Боднар Р.Д., Демчишин М.Я. «Економетричний аналіз діяльності підприємств» (№1/11-11513 від 17.12.10), Львівська комерційна академія.

- Погорелов Ю.С., Христенко Л.М., Алейніков А.А., Макухін Г.А. «Управління витратами підприємств» за заг. ред. Г.В.Козаченко (№1/11-11692 від 21.12.10), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

- Гавриш О.А., Кривда В.І., Нараєвський С.В. «Економіка зарубіжних країн» (№1/11-11691 від 21.12.10), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».

- Сорокман Т.В., Боднар Г.Б., Гінгуляк М.Г. «Підіатрія» (№1/11-11696 від 21.12.10), Буковинський державний медичний університет.

- Дурягіна Л.Х., Журочко О.І., Коняєва О.І. та ін. «Лікарські засоби в практиці терапевтичної стоматології» (№1/11-11695 від 21.12.10), Кримський державний медичний університет.

- Бабалич О.К., Волобуєв М.М. та ін. «Долікарська допомога при травмах і гострих захворюваннях» (№1/11-11694 від 21.12.10), Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського.

- Ковальова О.М., Ащеулова Т.А., Демиденко Г.В. «Care of therapy hospital (practice)» (№1/11-11693 від 21.12.10), Харківський національний медичний університет.

- Анісімова А.І., Кошова Л.С. «Сучасні аспекти методики викладання англійської мови: теорія та практика» (№1/11-11702 від 21.12.10), Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

- Кожушко В.П., Більченко А.В., Смолянюк Н.В. «Гірничі виробки та буропідривні роботи в транспортному будівництві» (№1/11-11707 від 21.12.10), Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

- Пашков Є.В., Васютенко О.П. та ін. «Автоматизація у промисловості. Практикум. Частина 2. Транспортно-накопичувальні, завантажувальні, складальні і контрольно-вимірювальні пристрої» (№1/11-11705 від 21.12.10), Севастопольський національний технічний університет.

- Харченко В.П., Мелкумян В.Г., Сушич О.П. «Супутникові та радіомаячні системи посадки» (№1/11-11704 від 21.12.10), Національний авіаційний університет.

- Яремко З.М., Муць І.Р., Галаджун Я.В. «Безпека життєдіяльності: короткий виклад та засоби контролю» за ред. Яремка З.М. (№1/11-11706 від 21.12.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

- Гаращук В.П. «Основи фізики лазерів» (№1/11-11700 від 21.12.10), видавництво «Вища школа».

- Погосов В.В., Куницький Ю.А. та ін. «Нанофізика і нанотехнології» (№1/11-11699 від 21.12.10), Запорізький національний технічний університет.

- Борейко В.І. «Економіка довкілля та природокористування» (№1/11-11698 від 21.12.10), Український державний університет водного господарства та природокористування.

- Яцишин Й.М., Вахула Я.І., Жеплинський Т.Б..Козій О.І. «Технологія скла», частина ІІІ «Технологія скляних виробів» (№1/11-11697 від 21.12.10), ТзОВ «Бескид Біт Плюс».

- Ситько О.М. «Латинська мова для юристів» (№1/11-11728 від 22.12.10), Одеський державний університет внутрішніх справ.

- Карамишева І.Д. «Контрастивна граматика англійської та української мови» (№1/11-11722 від 22.12.10), Національний університет «Львівська політехніка».

- Столярчук П.З.,Півторак Я.І., Голодюк І.П. та ін. «Заготівля кормів та нормова годівля тварин. Профілактика аліментарних захворювань» (№1/11-11731 від 22.12.10), Науково-методичний центр аграрної освіти.

- Шамборовський Г.О. «Регіональна політика Європейського Союзу» (№1/11-11739 від 22.12.10), видавництво «Знання».

- Лавров Є.А., Логвиненко В.Г. «Програмування на Visual basics 6.0» (№1/11-11732 від 22.12.10), Сумський державний університет.

- Шевчук В.О., Коновалов О.В., Пантелеєв В.П. «Аналіз господарської діяльності» (№1/11-11736 від 22.12.10), Державна академія статистики, обліку та аудиту.

- Лопушняк В.І., Корчинський І.О. та ін. «Агрохімічне обслуговування сільськогосподарських формувань» (№1/11-11729 від 22.12.10), видавництво «Новий Світ-2000».

- Тютюнник М.Г. «Підприємництво в аграрних формуваннях» (№1/11-11726 від 22.12.10), Полтавська державна аграрна академія.

- Жданюк В.К., Кожушко В.П., Кіслов О.Г., Титарь В.С. «Розрахунок та будівництво залізобетонних водопропускних труб» (№1/11-11733 від 22.12.10), Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

- Лут М.Т., Радько І.П. «Облік електроенергії» (№1/11-11723 від 22.12.10), Національний університет біоресурсів і природокористування України.

- Самедов А.М., Кравець В.Г. «Будівництво міських підземних споруд» (№1/11-11724 від 22.12.10), Національний технічний університет України «КПІ».

- Гермаш К.М. «Основи тривимірного моделювання громадських та промислових будівель засобами AutoCAD» (№1/11-11737 від 22.12.10), Київський національний університет будівництва і архітектури.

- Васюра А.С., Павлов С.В., Прокопова М.О. та ін. «Лазерна та оптоелектронна техніка» (№1/11-11703 від 21.12.10), Вінницький національний технічний університет.

- За ред. Хрипко С.А. «Аксіологія освіти в царині комунікативної культури» (№ 1/11-11687 від 21.12.10), Національний педагогічний університет iм. М.П.Драгоманова.

- Михальова О.І., Крамаренко В.В., Завгородній В.В., Михайловська Т.В. «Орнанізація баз даних та знань» (№ 1/11-11509 від 17.12.10), Дніпродзержинський державний технічний університет.

- Михальов О.І.; Крамаренко В.В., Бистров Є.Є., Божуха Л.М. „Автоматизовані інформаційні навчальні системи” (№ 1/11-11510 від 17.12.10), Дніпродзержинський державний технічний університет.

- Завалевський Ю.І. Назаренко Г.І. Покроєва Л.Д. «Педагогіка гуманізму» (№ 1/11-11624 від 20.12.10), Харківська академія неперервної освіти.

- За ред. Салімова Р.М. «Говорімо українською!» (№1/11–11686 від 21.12.10), Національний авіаційний ун-т.

- Данькевич Л.Р. Розгон І.Ю. Ямнич Н.Ю. «Ділова англійська мова» (№1/11–11690від 21.12.10), Націон. ун-т біоресурсів і природокористування України.

- Шевчук В.О. Пожарицька І.М. Сурніна К.С. «Аудит» (№1/11–11620 від 20.12.10), Націон. академія природоохоронного та курортного будівництва.

- Кремешна Т.І. «Педагогічна самоефективність: шлях до успішного викладання» (№1/11–11512 від 17.12.10), Уманський державний педагогічний ун-т ім. П. Тичини.

- Калінеску Т.В. Романовська Ю.А. Кирилов О.Д. «Оцінювання майна» (№1/11–11511 від 17.12.10), Східноукраїнський націон. ун-т ім. Володимира Даля.

- Штомпель А.М. «Колійне господарство» (№1/11–11504 від 17.12.10), Українська державна академія залізничного транспорту.

- Верхоглядова Н.І. Герасимова О.Л. Щеглова Д.Л. Левчинський Д.Л. «Економічна діагностика» (№1/11–11508 від 17.12.10), Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

- Онуфрієва Л.А. Онуфрієва І.Л. «Deutsch: Grammatik, Ubungen» (№1/11–11507 від 17.12.10), Кам’янець-Подільський ун-т ім. Івана Огієнка.

- Онуфрієва Л.А. Онуфрієва І.Л. «Lehrbuch fur Fortbildung» (№1/11–11506 від 17.12.10), Кам’янець-Подільський ун-т ім. Івана Огієнка.

- Парфенцева Н.О. Пугачова М.В. Гончар О.В. «Статистичний моніторинг ділової активності підприємств» (№1/11–11503 від 17.12.10), Націон. академія статистики, обліку та аудиту.

- Бутько Т.В. Вовк Р.В. Панченко Н.Г. Рибалко А.П. «Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики в управлінні процесами перевезень» (№1/11–11500 від 17.12.10), Українська державна академія залізничного транспорту.

- Козловська Л.С. Терещенко С.І. Яременко Т.Г. «Говоримо і пишемо правильно» (№1/11–11501 від 17.12.10), Київський націон. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана.

- Парфенцева Н.О. Кулинич Р.О. «Статистичне вивчення соціально – економічного розвитку України» (№1/11–11502 від 17.12.10), Націон. академія статистики, обліку та аудиту.

- Власюк Н.І. Мединська Т.В. Мельник М.І. «Місцеві фінанси» (№1/11–11744 від 22.12.10), Львівська комерційна академія.

- Утенкова К.О. «Аудит» (№1/11–11743 від 22.12.10), ТОВ «Алерта».

- Стадник В.В. Йохна М.А. «Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства» (№1/11–11720 від 22.12.10), Хмельницький націон. ун-т.

- Момот Т.В. Варламова О.В. Бреславська Г.М. «Вступ до спеціальності «Облік і аудит» (№1/11–11745 від 22.12.10), Харківська націон. академія міського господарства.

- Ганжа С.М. «Основи конструювання електронних засобів» (№1/11–11781 від 22.12.10), Східноукраїнський націон. ун-т ім. В.Даля.

- Комар С.В. Ніколенко М.Г. Леонтович В.П. Мазнєва Н.П. Пархоменко Л.О. «Основи екології» (№1/11–11748 від 22.12.10), Українська державна академія залізничного транспорту.

- Галасюк С.С. «Стандартизація, сертифікація туристичних послуг та ліцензування туристичної діяльності» (№1/11–11748 від 22.12.10), Одеський державний економічний ун-т.

- Шинкарук О.М., Бойко Ю.М., Чесановський І.І. «Основи функціонування багатоканальних систем передачі інформації» (№1/11–11741 від 22.12.10), Хмельницький національний ун-т.

- Постолова Н.В. «Пластичні мистецтва» (№1/11–11685 від 21.12.10), Херсонський державний ун-т.

- Дубовик Л.П., Чепок В.І., Чепок Р.В. «Методика викладання креслення» (№1/11–11790 від 22.12.10), Херсонський державний ун-т.

- Малих ін О.В., Павленко І.Г., Лаврентьєва О.О., Матукова Г.І. «Методика викладання у вищій школі» (№1/11–11505 від 17.12.10), Криворізький державний педагогічний ун-т.

- Лопушанський В.М., Пиц Т.Б. «Німецькомовні лексичні запозичення у південно-західних говорах України»(№1/11–11793 від 22.12.10), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

- Упор. Білоус П.В., Шевченко Г.Д., Білоус О.П., за ред. Білоуса П.В. «Українська література ХІ-ХVІІІ ст.. Хрестоматія» (№1/11–11792 від 22.12.10), Житомирський державний університет імені Івана Франка.

- Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Алексєєв О.М., Панченко О.В. «Тактична підготовка підрозділів артилерії» (№1/11–11701 від 21.12.10), Сумський державний університет.

- Коноваленко Т.В., Гуров С.Ю., Тарасенко Т.В. «Методика викладання англійської мови» (№1/11–11791 від 22.12.10), Мелітопольський державний педагогічний ун-т імені Богдана Хмельницького.

- Вольнова Л.М. «Соціальна психологія: формування компетентності майбутнього фахівця» (№1/11–11789 від 22.12.10), Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.

- Іванова І.Б. «Соціальна робота з людьми з особливими потребами» (№1/11–11787 від 22.12.10), Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

- Пірен М.І. «Загальна соціологія» (№1/11–11810 від 22.12.10), Міжрегіональна академія управління персоналом.

- Сирота З.М., Сирота В.М. «Формування творчої особистості майбутнього вчителя початкових класів засобами мистецтва: теорія та практика» (№1/11–11807 від 22.12.10), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

- Бакаєва І.Г., Підлісний П.І., Швець П.А., Чеховська М.М. «Міжнародна економіка», (№1/11–11824 від 22.12.10), Державний економіко-технологічний ун-т транспорту.

- Буняк Н.М., Горбовий А.Ю., Ліпич Л.Г., Степанюк О.М. «Інноваційний менеджмент» (№1/11–11816 від 22.12.10), Волинський національний ун-т імені Лесі Українки.

- Харчук Н.С., Дубовик О.М. «Економічна кібернетика» (№1/11–11819 від 22.12.10), Національний університет біоресурсів і природокористування України.

- Сандюк Л.О., Щубелка Н.В. «Основи культурології» (№1/11–11814 від 22.12.10), Одеський державний економічний університет.

- Фаріон І.Д., Писаренко Т.М. «Управлінський облік» (№1/11–11818 від 22.12.10), Тернопільський національний економічний університет.

- Зайцев Є.П. «Вища математика: лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, вступ до математичного аналізу» (№1/11–11806 від 22.12.10), Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського.

- Прокопенко Л.І., Біда О.А., Луценко Г., Картель М.В., Дворчук О.І. «Тлумачний словник-довідник понять і термінів з «Анатомії, фізіології, патології дітей з основами генетики», (№1/11–11801 від 22.12.10), Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

- Юдін О.К. «Інформаційна безпека. Нормативно-правове забезпечення» (№1/11–11799 від 22.12.10), Національний авіаційний університет.

- Біда О.А., Кучай Т.П., Зорочкіна Т.С., Чичук В.М. «Методика викладання курсу «Я і Україна. Природознавство» та сільськогосподарської праці (теоретичні основи)», (№1/11–11795 від 22.12.10), Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інформація про надання грифів міністерства освіти і науки 2010 рік

  Документ
  ІНФОРМАЦІЯ ПРОНАДАННЯГРИФІВ МІНІСТЕРСТВАОСВІТИ І НАУКИ2010 РІК За результатами проведеної науково-методичної експертизи у 2010 році було надано грифи підручникам, навчальним ...
 2. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

  Документ
  ... .10.2010 р. № 1021 «Пронадання навчальним програмам для 11-річної школи грифа «Затверджено Міністерствомосвіти і науки Укра ... Міністерстваосвіти і науки України та оприлюднюється через “Інформаційний збірник Міністерстваосвіти і науки Укра ...
 3. Міністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація Сумський обласний інстит

  Документ
  ... сту освіти Міністерстваосвіти і науки Укра ... освіти (Україна) Вказано, що перехід від „освіти” як надання грамотності до „первинної освіти ... інформацію про систему ... освіти у світлі утворення єдиного європейського освітньо-наукового простору до 2010 ...
 4. Міністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація Сумський обласний інстит (2)

  Документ
  ... сту освіти Міністерстваосвіти і науки Укра ... освіти (Україна) Вказано, що перехід від „освіти” як надання грамотності до „первинної освіти ... інформацію про систему ... освіти у світлі утворення єдиного європейського освітньо-наукового простору до 2010 ...
 5. Міністерство освіти та науки україни національний технічний університет україни

  Документ
  ... К.: НТУУ „КПІ”,2010.-22 с. Гриф надано Методичною радою ... інших джерел інформації з теми проектування ... ід. В відомостях про видавництво слід включити ... і, в якій вони надані в формулі. Перший ... -611с. Додаток 1 МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ...

Другие похожие документы..