Главная > Документ


- Л.П. Олексенко «Фізична хімія» (№1/11-3870 від 11.05.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

- Л.А. Булавін, В.М. Сисоєв, Д.А. Гаврюшенко «Молекулярна фізика та основи термодинаміки» (№1/11-3867 від 11.05.10), видавництво « Знання»;

- О.Ю. Осипов, А.М. Андреєв « Термодинаміка і статистична фізика у прикладах і задачах» (№1/11-3873 від 11.05.10), Запорізький національний університет;

- А.С. Малиновський, Е.Р. Ермантраут, О.Ф. Смаглій та ін. « Методика наукових досліджень в агрономії» (№1/11-3865 від 11.05.10), Житомирський державний агроекологічний університет;

- О.Д. Луцик, Ю.Б. Чайковський « Міжнародні терміни з цитології та гістології людини: український стандарт» (№1/11-3898 від 11.05.10), видавництво « МЕДИЦИНА»;

- М.Г. Казмирчук «Кінофотофонодокументи в архівознавстві» (№1/11-3864 від 11.05.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

- В.І. Романенко, О.В. Романенко « LaTeX у наукових публікаціях» (№1/11-3874 від 11.05.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

- Р.Й. Кравців, В.О. Наговська, Ю.Р. Гачак та ін. « Виробництво молочних консервів» (№1/11-3896 від 11.05.10), Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій;

- Т.М. Димань, Т.Г. Мазур « Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів» (№1/11-3897 від 11.05.10), Білоцерківський національний аграрний університет;

- В.П. Волков, В.М. Міщенко, О.П. Кравченко та ін. « Технологічне обладнання для підприємств автомобільного транспорту» (№1/11-3886 від 11.05.10), Харківський національний автомобільно- дорожній університет;

- В.І. Гайдаржи, О.Є. Круш « Компонентне програмування» (№1/11-3885 від 11.05.10), Національний технічний університет « КПІ»;

- В.Ф. Болюх, В.Г. Данько « Основи електроніки та мікропроцесорної техніки» (№1/11-3884 від 11.05.10), видавництво « Освіта України»;

- О.М. Нечипоренко « Основи надійності літальних апаратів» (№1/11-3883 від 11.05.10), Національний технічний університет України « КПІ»;

- С.А.Чеховський, І.С. Петришин, Н.М. Піндус та ін. « Метрологія і технологічні вимірювання у нафтовій та газовій промисловості» (№1/11-3882 від 11.05.10), Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

- В.І. Голінько « Основи охорони праці» (№1/11-3872 від 11.05.10), Національний гірничий університет;

- О.К. Асмолов, О.А. Бабуріна, Н.А. Герасимова «Практична підготовка

з фтізіатрії» (№1/11-3629 від 30.04.10), Одеський державний медичний

університет.

- О.М. Пєхота, І.В. Манькусь «Освітні технології: вчитель фізики» (№1/11-2530 від 29.03.10), Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського;

- І.О. Мороз, О.В. Яременко «Молекулярна фізика» (№1/11-2529 від 29.03.10), Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;

- Н.В. Дрожжина « Теоретико-методичні засади естрадно-джазового співу» (№1/11-4143 від 18.05.10), Харківський державний університет мистецтв ім.. І.П. Котляревського;

- Д.В. Лико, І.Б. Грюк, С.М. Лико, О.А. Деркач « Екологія» (№1/11-4097 від 17.05.10), Рівненський державний гуманітарний університет;

- В.В. Білоус, С.П. Бондар, Т.М. Курач, А.М. Молочко, Г.О. Патиченко, І.О. Підлісецька «Дистанційне зондування з основами фотограмметрії» (№1/11-4096 від 17.05.10), Київський національний університет ім. Т. Шевченка;

- Т.В. Ляшенко « Музично-освітня діяльність громадсько-культурних товариств Чернігівщини (перша третина ХХ століття)» (№1/11-4101 від 17.05.10), Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя;

- М.Ю. Макарчук, Т.В. Куценко « Фізіологія центральної нервової системи» (№1/11-4165 від 18.05.10), Київський національний університет ім. Т. Шевченка;

- І.В. Смущинська « Стилістика фігур: фігури нетропеїчного типу» (№1/11-4166 від 18.05.10), Київський національний університет ім. Т. Шевченка;

- Е.Й. Архій, Є.С. Сірчак, О.М. Москаль « Основи медсестринського догляду за терапевтичними хворими» (№1/11-4070 від 14.05.10), Ужгородський національний університет;

- Є.С. Сірчак, В.В. Вайс « Основи лабораторної діагностики» (№1/11-4072 від 14.05.10), Ужгородський національний університет;

- «Курс лекцій з соціології освіти» за ред. В.І. Астахової (№1/11-4169 від 18.05.10), Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»;

- О.І. Ліщинська-Мілян « Прикладна етика» (№1/11-4170 від 18.05.10), Львівський національний університет ім. І. Франка;

- О.В. Бісмак, Н.Г. Мельник «Основи фізичної реабілітації» (№1/11-4171 від 18.05.10), Харківська державна академія фізичної культури;

- А.Ю. Вершигора, Є.У. Пастер, Д.В. Колибо та ін. «Імунологія» (№1/11-4172 від 18.05.10), Київський національний університет ім. Т. Шевченка;

- Г.Д. Казьмирчук, В.Ф. Колесник, А.П. Коцур та ін. « Історія України» (рос. мовою) (№1/11-4100 від 17.05.10), Київський національний університет ім. Т. Шевченка;

- В.М. Дякон, Н.О. Лисенко, Л.В. Транченко « Планування діяльності підприємств» (№1/11-4018 від 13.05.10), ПВНЗ «Європейський університет»;

- «Північноатлантичний альянс: історія, функції, структура, відносини з Україною» за ред. Д.І. Дзвінчука (№1/11-4099 від 17.05.10), Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу ;

- М.П. Вовкотруб, Л.П. Олексенко, Ю.М. Вовкотруб « Фізична та колоїдна хімія. Практикум» (№1/11-4098 від 17.05.10), Київський національний університет ім. Т. Шевченка;

- Ю.М. Дубинянський, В.І. Шостка « Фізика. Основні поняття, закони, формули та завдання» (№1/11-4144 від 18.05.10), Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського;

- В.А. Халаф, В.М. Зайцев « Пробовідбір та пробопідготовка в хроматографії» (№1/11-4147 від 18.05.10), Київський національний університет ім. Т. Шевченка;

- С.М. Левитський, В.В. Загородній «Вступ до радіозв’язку. Випромінювання та поширення радіохвиль» (№1/11-4148 від 18.05.10), Київський національний університет ім. Т. Шевченка;

- В.П. Степанюк, О.П. Петровський, С.Г. Анікеєв « Нафтогазопошукова геофізика» (№1/11-4149 від 18.05.10), Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу ;

- О.С. Никоненко, О.В. Губка, В.А. Грушка та ін.. « Хірургічне лікування захворювань аорти, її гілок та периферичних артерій» (№1/11-4163 від 18.05.10), Запорізький державний медичний університет;

- В.П. Марущак, С.О. Козуліна, О.Й. Токарчук та ін. « Правознавство» (№1/11-4090 від 17.05.10), Одеський регіональний інститут державного управління;

- m І.Л. Дикий, Н.І. Філімонова, М.М. Велика та ін. «Tropical infections» (№1/11-4091 від 17.05.10), Національний фармацевтичний університет;

- О.Є. Пахомов, О.О. Дідура, Ю.Л. Кульбачко, І.М. Лоза « Екохімічні аспекти існування безхребетних тварин у грунті: методи вивчення» (№1/11-4092 від 17.05.10), Дніпропетровський національний університет;

- В.Т. Бачинський, О.Ф. Кулик, І.Г. Савка, О.Я.Ванчуляк « Первинний огляд трупа на місці виявлення» (№1/11-4093 від 17.05.10), Буковинський державний медичний університет;

- В.І. Кабачний, М.Є. Блажеєвський, В.П. Колєсник та ін. «Лекції з колоїдної хімії» (№1/11-4094 від 17.05.10), Національний фармацевтичний університет;

- М.А. Петровська « Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля» (№1/11-4095 від 17.05.10), Львівський національний університет ім. І. Франка;

- Д.О. Березюк, М.С. Мальований, В.В. Дячок та ін. « Екологічна етика» (№1/11-4103 від 17.05.10), Національний університет «Львівська політехніка»;

- Л.І. Северин, В.Г. Петрук, І.І. Безвозюк, І.В.Васильківський « Природоохоронні технології», ч.1 «Захист атмосфери» (№1/11-4105 від 17.05.10), Вінницький національний технічний університет ;

- В.О. Задорожній, М.О. Медведєва « Міжнародне право навколишнього середовища» (№1/11-4107 від 17.05.10), Київський національний університет ім. Т. Шевченка;

- С.Д. Білоцький « Міжнародно-правове регулювання миротворчої діяльності» (№1/11-4108 від 17.05.10), Київський національний університет ім. Т. Шевченка;

- С.О. Кубіцький, Г.Р. Дубровинський, В.В. Зонь та ін. « Основи загальної та військової психології та педагогіки» (№1/11-4083 від 17.05.10), Військовий інститут Київського національного університету ім. Т. Шевченка;

- В.С. Бруз « Роль ООН у врегулюванні міжнародних конфліктів і в боротьбі проти тероризму» (№1/11-4109 від 17.05.10), Київський славістичний університет;

- М.В. Колосніченко, К.Л. Процик « Мода і одяг. Основи проектування та виробництва одягу» (№1/11-4174 від 18.05.10), Київський національний університет технологій та дизайну;

- Н.В. Чупріна « Спецдисципліна за напрямком наукового дослідження» (№1/11-4173 від 18.05.10), Київський національний університет технологій та дизайну;

- А.А. Щерба, І.А. Курило, Є.А. Кудря та ін. « Лінійні електричні кола синусоїдного та періодичного несинусоїдного струмів» (№1/11-4106 від 17.05.10), Національний технічний університет України «КПІ»;

- С.Ф. Гавенко, О.М. Савченко « Системи автоматичної ідентифікації видавничо-поліграфічної продукції та паковань» (№1/11-4102 від 17.05.10), Українська академія друкарства;

- П.Д. Лежнюк, В.Ц. Зелінський, Л.Н. Добровольська « Комутаційні електричні апарати» (№1/11-4164 від 18.05.10), Луцький національний технічний університет;

- Є.І. Сенько « Організація, планування і управління на підприємствах лісового і садово-паркового господарства» (№1/11-4168 від 18.05.10), Національний лісотехнічний університет України;

- А.М.Головко, І.О.Рубленко «Ветеринарна санітарна мікробіологія» (№1/12-2075 від 19.05.10), Міністерство аграрної політики України;

- М.М.Глибовець, А.М.Глибовець, В.С.Проценко «Практикум з мови програмування Сі» (№1/11-4222 від 19.05.10), Національний університет «Києво-Могилянська академія»;

- В.Ю.Припотень, О.В.Каховська, О.В.Новак «Інноваційний менеджмент» (№1/11-4223 від 19.05.10), Донбаський державний технічний університет;

- В.Г.Брусенцов, О.В.Брусенцов, І.І.Бугайченко, С.О.Кисельова «Основи ергономіки» (№1/11-4196 від 19.05.10), Українська державна академія залізничного транспорту;

- М.І.Крупка, М.С.Мрочко, Б.М.Вишивана та ін.. «Гроші та кредит» (№1/11-4019 від 13.05.10), Львівський національний університет імені Івана Франка;

- Л.А.Фролова, Б.І.Мельников, Ю.Д.Галівець, Н.Б.Мітіна «Математичне моделювання та оптимізація об’єктів технології неорганічних речовин» (№1/11-4195 від 19.05.10), Український державний хіміко-технологічний університет;

- С.В.Совгіра, В.Г.Гончаренко, Г.Є.Гончаренко «Охорона природи: проблеми енергозбереження» (№1/11-4156 від 18.05.10), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

- Л.Б.Заставецька «Демографічна та етнічна географія України: практикум» (№1/11-4204 від 19.05.10), Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;

- В.К.Колпаков, О.В.Кузьменко, Ф.В.Бортняк «Адміністративна діяльність державної виконавчої служби» (№1/11-4203 від 19.05.10), Київський національний університет внутрішніх справ;

- В.П.Метельський «Електричні машини та мікромашини» (№1/11-4161 від 18.05.10), Запорізький національний технічний університет;

- Т.В.Вознюк «Виробнича (позашкільна) практика студентів інститутів та факультетів фізичного виховання та спорту» (№1/11-4213 від 19.05.10), Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;

-О.Я.Кругляк «Рухливі ігри та естафети в школі» (№1/11-4214 від 19.05.10), Самбірський державний педагогічний коледж імені Івана Филипчака;

- С.І.Глазунов, О.В.Молоков, С.М.Жембровський, Г.І.Сухорада «Методика проведення практичних занять з фізичної підготовки» (№1/11-4206 від 19.05.10), Національний університет оборони України;

- С.В.Сорокін «Практичний курс перекладу з турецької мови. Частина 1. Переклад газетно-інформаційних текстів» (№1/11-4215 від 19.05.10), Київський національний лінгвістичний університет;

- П.Ю.Буряк, О.Б.Жихор та ін. «Фінанси: курс для фінансистів» (№1/11-4160 від 18.05.10), Львівська державна фінансова академія;

- О.М.Сумець, Є.М.Ігнатова «Товарна інноваційна політика» (№1/11-4159 від 18.05.10), Харківський інститут бізнесу і менеджменту;

- А.О.Руденко, В.С.Черно «Основи гігієни» (№1/11-4202 від 19.05.10), Миколаївський державний університет ім. В.О.Сухомлинського;

- М.А. Бондаренко «Основи інформаційних технологій та програмування» (№1/11-4269 від 25.05.10), Українська інженерно- педагогічна академія;

- Г.М. Франчук, О.І. Запорожець, Г.І. Архіпова «Урбоекологія та техноекологія» (№1/11-4305 від 25.05.10), Національний авіаційний університет;

- О.І. Герасимчук, В.Б. Дудикевич, В.А. Ромака «Комплексні системи санкціонованого доступу» (№1/11-4306 від 25.05.10), Національний університет «Львівська політехніка»;

- М.Т. Примачов, Н.М. Примачова, О.Ю. Вовк, Н.О. Ксендзова «Підприємництво у торговельному судноплавстві» (№1/11-4310 від 25.05.10), Одеська національна морська академія;

- Н.О. Власова, В.А. Гросул, І.Ю. Мелушова «Економіка та організація інноваційної діяльності» (№1/11-4299 від 25.05.10), Харківський державний університет харчування та торгівлі;

- О.М. Біловол, П.Г. Кравчун, В.М. Савченко та ін. «Діагностика, лікування та профілактика основних хвороб кістково- м’язової системи та сполучної тканини» за ред. О.М. Біловола, П.Г. Кравчуна (№1/11-4298 від 25.05.10), Харківський національний медичний університет;

- За ред. С.Г. Єгорова, І.Ф. Червоного «Моделювання процесів чорної і кольорової металургії» (№1/11-4301 від 25.05.10), Запорізька державна інженерна академія;

- О.М. Біловол, П.Г. Кравчун, В.М. Савченко та ін. «Діагностика, лікування та профілактика основних кардіологічних захворювань» за ред. О.М. Біловола, П.Г. Кравчуна (№1/11-4308 від 25.05.10), Харківський національний медичний університет;

- Б.М. Боднар, С.В. Шестобуз, С.О. Сокольник та ін. «Дитяча хірургія (самостійна аудиторна та позаауадиторна робота студентів)» (№1/11-4304 від 25.05.10), Буковинський державний медичний університет;

- Є.І. Світлична, А.А. Берестова, О.О. Тєлєжкіна «Професійна мова фармацевта» (№1/11-4300 від 25.05.10), Національний фармацевтичний університет;

- Є.В. Мірошниченко «Лексичний мінімум з англійської мови для студентів комп’ютерних спеціальностей ( англо-український словник)» (№1/11-4303від 25.05.10), Криворізький економічний інститут;

- За ред. О.Г. Шевченко, Т.В. Майорової «Портфельні інвестиції» (№1/11-4319 від 25.05.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

- О.Ф.Кулик, В.Т.Бачинська, І.Г.Савка, О.Я.Ванчуляк «Особливості судово-медичного дослідження трупа при окремих видах смерті» (№1/11-4307 від 25.05.10), Буковинський державний медичний університет;

- А.Г. Власов, В.Д. Кузнецов, Н.О. Макаренко, О.А. Богутський «Наплавлення» (№1/11-4311 від 25.05.10), Донбаська державна машинобудівна академія;

- М.В. Щурик, П.Ю. Буряк, М.П. Гарасим, П.М. Гарасим «Фінансовий аналіз» (№1/11-4314 від 25.05.10), Львівська державна фінансова академія;

- В.М. Яценко, О.М. Шинкаренко, Н.М. Бразілій «Фінансовий аналіз» (№1/11-4316 від 25.05.10), Черкаський державний технологічний університет;

- Л.П. Швець, О.В. Пилипяк, Н.І. Доберчак «Проектний аналіз» (№1/11-4318 від 25.05.10), Хмельницький національний університет;

- М.М. Гнатюк, Я.Й. Малик, Л.Л. Прокопенко «Відносини з Європейським Союзом та процес європейської інтеграції України» (№1/11-4309 від 25.05.10), Національний університет «Києво- Могилянська академія»;

- М.А. Потєєва « Управління конкурентоспроможністю підприємства» (№1/11-4313 від 25.05.10), Кримський економічний інститут;

- С.В. Вітріщак, В.Я. Вітріщак, О.Л. Савіна «Гігієна та екологія» (№1/11-4315 від 25.05.10), Луганський державний медичний університет;

- І.В. Прушковська « Історія турецької літератури (XVIII ст.)» (№1/11-4302 від 25.05.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

- О.В. Плахотнік, В.К. Шваб «Основи загальної та військової екології» (№1/11-4320 від 25.05.10), Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

- І.Ф. Гнибіденко, М.В. Кравченко, О.М. Коваль та ін. «Соціальний захист населення України» (№1/11-4312 від 25.05.10), Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України;

- А.П. Крвавич «Техніка літографії» (№1/11-4317 від 25.05.10), Національний технічний університет України «КПІ».

- Д.П. Богиня, В.М. Ніжник, В.М.Краус та ін. «Історія економіки та економічної думки» (№1/11-3549 від 29.04.10), ПВНЗ «Європейський інститут»;

- В.В. Яцура, О.С. Сенишин, Горинь М.О. «Соціально- економічне прогнозування» (№1/11-3548 від 29.04.10), Львівський національний університет імені Івана Франка;

- А.І.Єна, І.А.Лурін, В.В.Кравчук та ін. «Аеромедична евакуація» (№1/11-4398 від 26.05.10), Українська військово-медична академія;

- І.Б.Садовська, Н.В.Тлучкевич, М.П.Гарасим «Управлінський облік» (№1/11-4395 від 26.05.10), Луцький національний технічний університет;

- Н.К.Казімірко, Т.В.Мироненко, М.П.Смирнова та ін. «Черепно-мозкова травма. Гострий і віддалений період (Клініко-діагностичні і терапевтичні алгоритми)» (№1/11-4396 від 26.05.10), Луганський державний медичний університет;

- О.Й. Жабинець, І.В. Цюпко, Л.М. Томаневич «Страхування» (№1/11-4418 від 27.05.10), Львівський державний університет внутрішніх справ;

- М.П. Войнаренко, Н.А. Пономарьова, О.В. Замазій «Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту» (№1/11-4416 від 27.05.10), Хмельницький національний університет;

- І.В. Бойчук, О.М. Музика «Інтернет в маркетингу» (№1/11-4425 від 27.05.10), Львівська комерційна академія;

- І.Г. Єгорова, Г.І. Матукова, А.В. Куценко, Я.О. Ізмайлов, С.І. Мацюра «Міжнародна інвестиційна діяльність» (№1/11-4422 від 27.05.10), Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;

- В.С. Григорків, Р.Р. Білоскурський, О.Ю. Вінничук, А.В. Верстяк, І.С. Вінничук «Економічна інформатика: лабораторний практикум» (№1/11-4419 від 27.05.10), Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича;

- О.Л. Гура, І.В. Степанова «Інвестиційний аналіз» (№1/11-4417 від 27.05.10), Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі;

- О.М. Ніколенко, М.О. Зуєнко «Історія зарубіжної літератури XVII століття» (№1/11-4267 від 25.05.10), Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка;

- Ф.М. Лиман «Числові системи» (№1/11-4420 від 27.05.10), Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;

- Л.Р. Калапуша, Г.П. Кобель, Н.А. Головіна, В.П. Доскоч «Лабораторний практикум з молекулярної фізики і термодинаміки» (№1/11-4421 від 27.05.10), Волинський національний університет імені Лесі Українки;

- Л.М. Балахнічова, В.М. Саврадим «Податкова система» (№1/11-4021 від 13.05.10), ПВНЗ «Європейський університет»;

- В.О. Тіманюк, Ф.Г. Дягілєва «Higher mathematics (Вища математика)» («№1/11-4020 від 13.05.10), Національний фармацевтичний університет МОЗ України;

- В.Т. Сулим, М.С. Смолій «Практична граматика німецької мови», (№1/11-4017 від 13.05.10), Львівський національний університет імені І. Франка.

- Е.Г. Колосова, С.М. Царук «Хрестоматія. Вокально-педагогічний репертуар для високих та середніх жіночих голосів» (№1/11-4266 від 25.05.10), Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

- І.А. Криворучко, В.М. Лісовий «Хірургія» (Модуль І) (№1/11-4158 від 18.05.10), Харківський національний медичний університет.

- А.О. Домаранський «Основи геоморфології: тестові завдання» (№1/11-4157 від 18.05.10), Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка.

- С.В. Шевчук, І.В. Клименко «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (№1/11-4154 від 18.05.10), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

- С.Г. Вонсович «Політичний аналіз і прогноз» (№1/11-4152 від 18.05.10), Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

- Р.І. Олексенко, О.М. Кондрашов, В.О. Шишкін, Г.В. Ортіна, А.Г. Застрожніков «Економіка підприємства» (№1/11-4151 від 18.05.10), Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

- В.О. Петров, А.В. Беспалова, О.І. Книш, О.О. Койчев «Системна організація будівельного виробництва» (№1/11-4150 від 18.05.10), Одеська державна академія будівництва та архітектури.

- Л.М. Балахнічова, В.М. Саврадим, М.М. Балахнічова «Гроші та кредит» (№1/11-4022 від 13.05.10), ПВНЗ «Європейський університет».

- О.І. Кобзар, У.С. Гнідець «Німецька мова» (№1/11-4023 від 13.05.10), Полтавський університет споживчої кооперації.

- Т.П. Карпенко «Концертмейстерський клас» (№1/11-4153 від 18.05.10), Кам'янець-Подільський університет імені Івана Огієнка.

- Т.Е. Котченко «Практикум з німецької мови. Вправи для самостійної роботи студентів немовних спеціальностей» (№1/11-4423 від 27.05.10), Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.

- Г.І. Емірсуінова «Лексикон сучасного англомовного фемінізму» (№1/11-4424 від 27.05.10), Кримський інженерно–педагогічний університет.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інформація про надання грифів міністерства освіти і науки 2010 рік

  Документ
  ІНФОРМАЦІЯ ПРОНАДАННЯГРИФІВ МІНІСТЕРСТВАОСВІТИ І НАУКИ2010 РІК За результатами проведеної науково-методичної експертизи у 2010 році було надано грифи підручникам, навчальним ...
 2. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

  Документ
  ... .10.2010 р. № 1021 «Пронадання навчальним програмам для 11-річної школи грифа «Затверджено Міністерствомосвіти і науки Укра ... Міністерстваосвіти і науки України та оприлюднюється через “Інформаційний збірник Міністерстваосвіти і науки Укра ...
 3. Міністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація Сумський обласний інстит

  Документ
  ... сту освіти Міністерстваосвіти і науки Укра ... освіти (Україна) Вказано, що перехід від „освіти” як надання грамотності до „первинної освіти ... інформацію про систему ... освіти у світлі утворення єдиного європейського освітньо-наукового простору до 2010 ...
 4. Міністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація Сумський обласний інстит (2)

  Документ
  ... сту освіти Міністерстваосвіти і науки Укра ... освіти (Україна) Вказано, що перехід від „освіти” як надання грамотності до „первинної освіти ... інформацію про систему ... освіти у світлі утворення єдиного європейського освітньо-наукового простору до 2010 ...
 5. Міністерство освіти та науки україни національний технічний університет україни

  Документ
  ... К.: НТУУ „КПІ”,2010.-22 с. Гриф надано Методичною радою ... інших джерел інформації з теми проектування ... ід. В відомостях про видавництво слід включити ... і, в якій вони надані в формулі. Перший ... -611с. Додаток 1 МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ...

Другие похожие документы..