Главная > Документ


- А.І.Вінніков, Т.М.Полішко, О.А.Сірокваша, О.С.Воронкова «Методи лабораторної діагностики мікроорганізмів – збудників інфекційних захворювань репродуктивного тракту у жінок» (№1/11-3200 від 16.04.10), Дніпропетровський національний університет;

- «Європейська економічна політика» за ред. В.І.Чужикова (№1/11-3149 від 16.04.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

- С.І.Іщук, О.В.Гладкий «Географія промислових комплексів» (№1/11-3164 від 16.04.10), видавництво «Знання»;

- Т.В.Петровська «Майстерність спортивного педагога» (№1/11-3190 від 16.04.10), Національний університет фізичного виховання і спорту»;

- І.С.Благун, С.Й.Воробець, В.П.Кічор, Р.В.Фещур «Математичні методи в економіці» за ред. В.П.Кічора (№1/11-3150 від 16.04.10), Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

- В.Г.Радецький, О.П.Дузь-Крятченко, В.М.Воробйов та ін. «Стратегія національної безпеки та оборони держави» (№1/11-3154 від 16.04.10), Національний університет оборони України;

- Г.В.Лагутін, П.М.Куліков, Р.Ю.Тормосов та ін. «Операційний менеджмент у будівництві» (№1/11-3158 від 16.04.10), Київський національний університет будівництва і архітектури;

- С.В.Ротко, О.А.Ужегова, І.В.Задорожнікова «Розрахунок кам’яних і армокам’яних конструкцій» (№1/11-3156 від 16.04.10), Луцький національний технічний університет;

- В.І.Волинець, Б.В.Погріщук, Н.В.Гордополова, В.Ю.Гордополов «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті. Комп’ютерний практикум» (№1/11-3151 від 16.04.10),Вінницький інститут економіки;

- Л.А.Чекаль, О.Ю.Павлова, С.В.Сторожук та ін. «Філософія науки та інноваційного розвитку» (№1/11-3180 від 16.04.10), Національний університет біоресурсів і природокористування України;

- М.Л.Анкін, В.Й.Шуба, А.В.Білоноженко, О.А.Радомський, В.О.Левченко «Ортопедія і травматологія в тестових питаннях та ситуаційних задачах» (№1/11-3210 від 16.04.10), Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика;

- В.М.Шестопалов, М.М.Коржнев, С.А.Вижва та ін. «Екогеологія України» (№1/11-3165 від 16.04.10), Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;

- І.В.Чернова «Історія зарубіжної музики: американські композитори ХХ століття» (№1/11-3206 від 16.04.10), Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;

- Л.Х.Іванова, Л.О.Шапран, О.Ю.Хитько «Точності деталей і виливків. Припуски на механічне оброблення виливків» (№1/11-3155 від 16.04.10), Національна металургійна академія України;

- Ю.Г.Лисенко, Д.М.Жерліцин, В.М.Кравченко «Регіональні моделі» (№1/11-3168 від 16.04.10), Донецький національний університет;

- С.В.Коваленко «Бронхообструктивний синдром» (№1/11-3191 від 16.04.10), Буковинський державний медичний університет;

- І.В.Хохлова, О.П.Шем’якова «Кримінальне право України (Особлива частина). Практикум» (№1/11-3161 від 16.04.10), Макіївський економіко-гуманітарний інститут;

- М.Д.Крочак, А.Ш.Мєнасова «Історична геологія з основами палеонтології. Практикум» (№1/11-3162 від 16.04.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

- Л.Г.Ловінська, Я.В.Олійник, Л.О.Галат «Бухгалтерський облік для економістів та правознавців у схемах та таблицях» (№1/11-3153 від 16.04.10), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

- Н.М.Корсікова «Макроекономіка» (№1/11-3152 від 16.04.10), видавництво «Магнолія 2006»;

- М.М.Мусієнко, О.В.Войцехівська «Загальна екологія» (№1/11-3160 від 16.04.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

- А.С.Алемасов, В.М.Зайцев, Л.Я.Єнальєва, Н.Д.Щепіна та ін. «Аналітична хімія» за редакцією В.М.Зайцева (№1/11-3166 від 16.04.10), Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;

- Ю.Ю.Богуславська «Історія інженерної діяльності. Частина 1. Передісторія. Старий світ та середньовіччя» (№1/11-3193 від 16.04.10), Одеський національний політехнічний університет;

- С.П.Гудзь, Т.Б.Перетятко, Ю.О.Павлова «Загальна вірусологія» (№1/11-3167 від 16.04.10), Львівський національний університет ім. Івана Франка;

- Я.М.Шуба «Основи молекулярної фізіології іонних каналів» (№1/11-3136 від

- В.В.Снітинський, М.А.Саницький, О.Т.Мазурак, А.В.Мазурак «Інженерна екологія» (№1/11-3202 від 16.04.10), Львівський національний аграрний університет;

- Г.Ф.Пономарьова, А.А.Харківська, І.П.Упатова та ін. «Класифікація навчальних видань» (№1/11-3227 від 16.04.10), Харківський гуманітарно-педагогічний інститут;

- Г.Ф.Пономарьова, А.А.Харківська, О.О.Бабкіна, Т.В.Отрошко «Вища освіта і Болонський процес» (№1/11-3226 від 16.04.10), Харківський гуманітарно-педагогічний інститут;

- Ю.А.Степанюк «Ведичні знання про здоров’я» (№1/11-3183 від 16.04.10), Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені Степана Дем’янчука;

- М.А.Скок «Історія психології від анімістичного світобачення до наукової рефлексії» (№1/11-3182 від 16.04.10), Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка.

- В.Ю.Стрельцов «Європейська економічна інтеграція» (№1/11-3358 від 22.04.10), Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

- О.В.Ушеров-Маршак, К.В.Латорець «Бетони та сухі будівельні суміші. Тлумачний словник» (№1/11-3359від 22.04.10), Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури;

- В.Ю.Стрельцов «Законодавча основа прав та обов’язків Європейської спільноти та держав-членів» (№1/11-3360 від 22.04.10), Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

- В.Б.Дзюндзюк, А.Є.Тамм, В.Ю.Стрельцов «Україна – ЄС: розвиток відносин і основні напрями співробітництва» (№1/11-3363 від 22.04.10), Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

- Ю.М.Уманців, О.І. Міняйло, В.І. Косик «Механізм економічної політики» (№1/11-3362 від 22.04.10), Івано- Франківський національний технічний університет нафти і газу;

- О.Є. Кузьмін, О.Г.Мельник, Н.Я. Петришин « Менеджмент» (№1/11-3369 від 22.04.10), видавничий центр « Академія»;

- за ред. А.Я. Сенчука « Невідкладні стани в акушерстві» (№1/11-3370 від 22.04.10), Київський медичний університет Української асоціації народної медицини;

- Г.Б. Семенина «Нейроендокринні синдроми в гінекології» (№1/11-3372 від 22.04.10), Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького;

- І.І. Земцова, С.А. Олійник « Практикум з біохімії спорту» (№1/11-3371 від 22.04.10), Національний університет фізичного виховання і спорту;

- І.І. Сняданко, Л.М. Карамушко « Психологія організаційної культури (на матеріалі промислових підприємств)» (№1/11-3373 від 22.04.10), Національний університет « Львівська політехніка» ;

- О.О. Труш, Н.В. Мирна, В.Ю. Стрельцов « Бюджетна, сільськогосподарська, торговельна та конкурентна політика ЄС» (№1/11-3364 від 22.04.10), Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

- О.В. Музиченко- Козловська « Регіональна економіка: теоретичні основи» (№1/11-3376 від 22.04.10), Національний університет «Львівська політехніка»;

- Г.П. Буцан, О.П. Марковський, В.Є. Мухін, В.В. Ясинський « Introduction to Numerical Methods» (№1/11-3375 від 22.04.10), Національний технічний університет України «КПІ»;

- В.А. Кручек «Психолого-педагогічні основи міжособистісного спілкування» (№1/11-3374 від 22.04.10), Національний університет біоресурсів і природокористування України;

- В.О. Балашов, П.П. Воробієнко, А.Г. Лашко, Л.М. Ляховецький « Мережі та обладнання широкосмугового доступу за технологіями xDSL» Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова;

- С.Д. Івасишен, В.П. Лавренчук, П.П. Настасієва, І.І. Дрінь «Диференціальні рівняння: методи та застосування» (№1/11-3377 від 22.04.10), Київський національний торговельно-економічний університет;

- В.Я. Чабанний, С.О. Магопець, І.М. Осипов та ін. «Експлуатація автомобілів: Курсове і дипломне проектування» (№1/11-3365 від 22.04.10), Кіровоградський національний технічний університет;

- Лапенок М.І., Моїсеєв В.Г. «Формування поетапної готовності школярів до навчання в умовах безперервної освіти» (№1/11-3367 від 22.04.10), Севастопольський міський гуманітарний університет;

- Довжук І.В. «Нова історія України (середина ХVІІ – початок ХХ ст.)» (№1/11-3366 від 22.04.10, Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля;

- Рогожкін О.В., Білий Д.Д., Морозов Р.М. «Історичний атлас України» (№1/11-3225 від 19.04.10), Донецький юридичний інститут;

 • Баумейстер А.О. «Філософія права» (№1/11-3568 від 29.04.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

- Нейко Є.М., Глушко Л.В., Федорчук Є.П. та ін. «Судова медицина, медичне законодавство» (№1/11-3569 від 29.04.10), Івано-Франківський національний медичний університет;

- Юрченко М.І., Данилов О.А., Голстанов О.К. та ін. «Хвороба Гіршпрунга» (№1/11-3570 від 29.04.10), Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика;

- Атаман О.В. «Патофізіологія. Частина І:Загальна патологія» (№1/11-3561 від 29.04.10), Сумський державний університет;

- Бурмак Ю.Г., Ковальов В.К., Лейкіна В.В., Афанасьєвська М.С. «Первинна артеріальна гіпертензія у осіб різних вікових категорій (діагностика, лікування)» (№1/11-3562 від 29.04.10), Луганський державний медичний університет;

- Колесніченко Л.А., Радченко М.І., Сгадова В.В. та ін. «Психологія та педагогіка» (№1/11-3563 від 29.04.10), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

- Сукнов М.П., Танянський С.Ф., Церковна О.В. «Російсько-українсько-англійський тематичний словник спортивних термінів» (№1/11-3558 від 29.04.10), Харківський національний університет радіоелектроніки;

- Мазуренко О.К., Єрін Д.Л. «Статистика -ІІ» (№1/11-3557 від 29.04.10), Київський національний економічний університет ім. .Вадима Гетьмана;

- Смірнова О.О., Мякишевська О.Д., Диба О.М. «Проектно-кошторисна справа» (№1/11-3556 від 29.04.10), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

- Бублейник Л.В. «Проблеми художнього перекладу: семантико-стилістичні аспекти» (№1/11-3555 від 29.04.10), Волинський інститут економіки та менеджменту;

- Бабич Т.С., Жибер Т.В. «Макрофінансове бюджетування» за науковою редакцією В.М.Федосова (№1/11-3554 від 29.04.10), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

- Васильков В.Г., Василькова Н.В. «Організація та управління процесами виробництва»(№1/11-3553 від 29.04.10), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

- Сергеєва Т.В., Куварзіна Н.І., Пивоварова Н.І. «Комунікація в межах архітектури і будівництва» (№1/11-3552 від 29.04.10), Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури;

- Кальченко А.Г., Кривещенко В.В. «Збірник ситуаційних та практичних завдань з курсу «Логістика» (№1/11-3551 від 29.04.10), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

- Михальов О.І., Крамаренко В.В. «Проектування автоматизованих інформаційних систем. Частина І» (№1/11-3560 від 29.04.10), Дніпродзержинський державний технічний університет;

- Михальов О.І., Крамаренко В.В., Гуда А.І. «Проектування автоматизованих інформаційних систем. Частина ІІ» (№1/11-3559 від 29.04.10), Дніпродзержинський державний технічний університет;

- Галицька О.Б. «Прототипна теорія (іноземною мовою)» (№1/11-3573 від 29.04.10), Волинський національний університет імені Лесі Українки;

- Мовчан В.С. «Естетика. Курс лекцій» (№1/11-3572 від 29.04.10), Дрогобицький державний університет імені Івана Франка;

- Дорошко М.С., Шпакова Н.В. «Геополітичне середовище і геополітична орієнтація країн СНД» (№1/11-3571 від 29.04.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

- За редакцією А.М.Колота «Українсько- англійський словник термінів з економіки та підприємництва» (№1/11-3567 від 29.04.10), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

- Єріна А.М., Пальян З.О. «Статистика» (№1/11-3566 від 29.04.10), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

- Михалюк Є.Л. «Гендерні відмінності у спорті та оздоровчому фізичному тренуванні» (№1/11-3565 від 29.04.10), Запорізький державний медичний університет;

- Куроєдова В.Д., Коршенко В.О., Денисенко В.В. «Проблеми ВІЛ/СНІДу в стоматології» (№1/11-3566 від 29.04.10), Українська медична стоматологічна академія.

ТРАВЕНЬ

- В.П.Лисенко, І.М.Болбот «Комп’ютери та комп’ютерні технології. Частина 1.Програмування в математичному пакеті MathCAD» (№1/11-4167 від 18.05.10), Національний університет біоресурсів і природокористування України;

- Т.В.Ковалюк «Алгоритмізація та програмування» (№1/11-3580 від 29.04.10), НТУУ «КПІ»;

- О.С.Яндульський, А.О.Стелюк, М.П.Лукаш «Автоматичне регулювання частоти та перетоків активної потужності в енергосистемах» (№1/11-3583 від 29.04.10), НТУУ «КПІ»;

- Г.Б.Рудавська, Б.О.Голуб, В.І.Мандрик «Мікробіологія» (№1/11-3584 від 29.04.10), Київський національний торговельно-економічний університет;

- В.П.Руденко «Географія природно-ресурсного потенціалу (у 3-х частинах)» (№1/11-3582 від 29.04.10), Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича;

- Д.О.Мельничук, Н.М.Мельникова, С.Д.Мельничук, Є.А.Деркач, А.І.Шепельова «Біохімія. Сучасна термінологія (тлумачний словник)» (№1/11-3576 від 29.04.10), Національний університет біоресурсів та природокористування;

- І.Б.Венцківська «Гінекологія (англійською мовою) (№1/11-3223 від 19.04.10), Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця;

- Б.М.Венцківський, Г.К.Степанівська, М.Є.Яроцький «Акушерство» (№1/11-3224 від 19.04.10),Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця;

- Г.Ф.Пономарьова, І.О.Степанець «Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів ВНЗ на заняттях з педагогіки» (№1/11-3547 від 29.04.10), Харківський гуманітарно- педагогічний інститут;

- О.В.Куделіна «Вища математика. Посібник для самостійної роботи студентів» (№1/11-3550 від 29.04.10), ПВНЗ «Європейський університет»;

- Б.А.Максимчук «Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до фізичного виховання дітей» (№1/11-3601 від 30.04.10), Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського;

- Л.Г.Горяна, Л.М.Кнорозок, О.В.Мельничук, А.В.Семеніхін, О.Г.Шевчук «Основи радіометрії та радіобіології» (№1/11-3600 від 30.04.10), Ніжинський державний університет ім. М.Гоголя;

- Р.Ф.Ахметов, Г.М.Максименко, Т.Б.Кутек «Легка атлетика» (№1/11-3602 від 30.04.10), Житомирський державний університет ім. І.Франка;

- Л.Ю.Іващук, С.М.Онишкевич «Валеологія» (№1/11-3603 від 30.04.10), Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Т.Шевченка;

- В.М.Степаненко «Теорія і методика викладання футболу» (№1/11-3599 від 30.04.10), Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди;

-О.І.Михальов, В.В.Крамаренко, Є.Є.Бистров, К.М.Ялова, В.В.Завгородній «Довідник термінів та понять з методів проектування автоматизованих інформаційних систем, баз даних і структур даних» (№1/11-3581 від 29.04.10), Дніпродзержинський державний технічний університет;

- Л.Й.Дерев’яна «Креативність в соціальній сфері діяльності» (№1/11-3544 від 29.04.10), Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка;

- Л.Й.Дерев’яна, О.М.Ратинська «Основи соціально-медичної роботи» (№1/11-3545 від 29.04.10), Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка;

- В.З.Басараб, В.В.Кошеленко, Б.В.Болібрух, В.М.Ковальчук «Організація аварійно-рятувальних робіт. Частина 1» (№1/11-3766 від 07.05.10), Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;

- Л.Т.Шкельов, А.М.Станкевич, Д.В.Пошивач «Опір матеріалів» (№1/11-3767 від 07.05.10), Київський національний університет будівництва і архітектури;

- О.А.Гордієнко « Методика чтения и развития речи на русском языке в начальных классах общеобразовательных школ» (№1/11-3742 від 06.05.10), Житомирський державний університет імені Івана Франка;

- Т.В. Бикова « Історія української літератури XX століття» (№1/11-3743 від 06.05.10), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;

- Н.Г. Ходаковська « Стилістика німецької мови ( лекції, тексти для аналізу, словник термінів)» (№1/11-3744 від 06.05.10), Київський національний лінгвістичний університет;

- С.О. Застровська, О.А. Застровський, О.А. Зубач « Сучасні граматичні течії ( німецька мова)» (№1/11-3745 від 06.05.10), Волинський національний університет імені Лесі Українки;

- О.А. Зубач, А.О. Кузнєцова, Г.Ф. Новак « Вивчати німецьку з Еріхом Кестнером ( книга для читання для тих, хто вивчає німецьку мову)» (№1/11-3746 від 06.05.10), Волинський національний університет імені Лесі Українки;

- М.І. Радченко, Н.А. Колесніченко, Л.Л. Борисенко та ін. « Психологія діяльності та навчальний менеджмент. Збірник міні- кейсів» (№1/11-3733 від 06.05.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

- М.Ф. Пічугін, Г.П. Грибан, В.М. Романчук та ін. « Фізичне виховання» (№1/11-3734 від 06.05.10), Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова Національного авіаційного університету;

- О.А. Малиновська « Міграція та міграційна політика» (№1/11-3735 від 06.05.10), Київський університет права;

- О.С. Федорців, І.Л. Горішня,І.М. Горішній « Інфекційні хвороби у дітей» (№1/11-3736 від 06.05.10), Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Гобрачевського;

- К.Н. Ткачук, В.М. Москальова, С.Л. Кузьковець, В.В. Зацарний « Правові основи працеохоронної політики України» за ред. К.Н. Ткачука, В.М. Москальової (№1/11-3737 від 06.05.10), Національний університет водного господарства та природокористування;

- О.П. Михайлюк, В.В. Олійник, І.Я. Кріса та ін. « Пожежна безпека об’єктів підвищеної небезпеки» (№1/11-3738 від 06.05.10), Університет цивільного захисту України;

- Н.В. Букалова, Н.М. Богатко, О.А. Хіцька « Ветеринарно- санітарна експертиза кормів, кормових добавок та сировини для їх виробництва» (№1/11-3739 від 06.05.10), Білоцерківський національний аграрний університет;

- В.І. Бойко, А.А. Зорі, В.А. Порєв « Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи ( вступ до фаху)» (№1/11-3740 від 06.05.10), Донецький національний технічний університет;

- В.О. Лєфтеров, О.В. Крюкова, М.Ю. Рогозіна « Психологія в схемах, таблицях, коментарях» (№1/11-3741 від 06.05.10), Донецький національний університет;

- М.М. Рижков, О.Л. Доброжанська, Н.П. Литвиненко, Ж.О. Панченко « Інформаційні ресурси державної ідентичності» (№1/11-3727 від 06.05.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

- О.О. Рижова « Традиції українського символізму в їх втіленості у вітчизняній культурі і фортепіанній спадщині Б.М. Лятошинського» (№1/11-3728 від 06.05.10), Одеська державна музична академія імені А.В. Нежданової;

- В.І. Лукащук « Соціологія» (№1/11-3729 від 06.05.10), Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;

- О.С. Афоніна, В.О. Баранова « Сольфеджіо на основі сучасної джазової та естрадної музики» (№1/11-37430 від 06.05.10), Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв;

- О.С. Афоніна, В.О. Баранова « Сольфеджіо» (№1/11-3731 від 06.05.10), Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв;

- І.О. Талалаєнко, С.К. Боєнко, Д.С. Боєнко, В.М. Гинькут «Хронічні запальні захворювання лімфаденоїдного глоткового кільця дітей» (№1/11-3732 від 06.05.10), Донецький національний медичний університет імені М. Горького;

- В.І. Кабачний, Л.Д. Грицан, Л.К. Осіпенко та ін. « Лекції з фізичної хімії» (№1/11-3900 від 11.05.10), Національний фармацевтичний університет;

- Л.А. Торяник, О.Д. Крепак « Професійна англійська мова: фармація» (№1/11-3899 від 11.05.10), Національний фармацевтичний університет;

- Ю.І. Бажора, Л.Г. Кириченко, С.П. Пашолок, Н.А. Левицька « Медична біологія» (№1/11-3862 від 11.05.10), Одеський державний медичний університет;

- О.Л. Ткачук, Р.П. Герич, М.Г. Шевчук та ін. « Алгоритми діагностики і лікування хворих з гострою патологією органів черевної порожнини» (№1/11-3863 від 11.05.10), Івано-Франківський національний медичний університет;

- Л.Є. Лаповець, Б.Д. Луцик, Г.Б. Лебедь та ін. « Клінічна лабораторна діагностика. Практикум» (№1/11-3866 від 11.05.10), Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького;

- Ю.Б. Ященко, Л.В. Колюбакіна, Р.О. Мойсеєнко, Н.І. Войткевич « Education textbook on neonatology» (№1/11-3876 від 11.05.10), Український інститут стратегічних досліджень;

- Є.В. Прохоров, Т.П. Борисова, Л.Л. Челпан та ін. « Нефрологія дитячого віку» (№1/11-3877 від 11.05.10), Донецький національний медичний університет ім. М.Горького;

- В.М. Пашковський, О.О. Жуковський « Додаткові методи дослідження у неврологічній практиці» (№1/11-3878 від 11.05.10), Буковинський державний медичний університет;

- Ю.І. Шрамко « Функціональна діагностика і наукові методи дослідження» (№1/11-3879 від 11.05.10), Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського;

- Л.Н. Приступа, Ю.О. Атаман « Clinical electrocardiography» (№1/11-3880 від 11.05.10), Сумський державний університет;

- В.А. Гупаловська « Психологія реклами» (№1/11-3881 від 11.05.10), Львівський національний університет ім. Івана Франка;

- В.А. Абрамов, В.М. Князевич, О.В. Абрамов та ін. « Загальна психіатрія» (№1/11-3895 від 11.05.10), Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;

- Т.В. Сидорук « Інтеграційні процеси в сучасній Європі» (№1/11-3889 від 11.05.10), Національний університет « Острозька академія»;

- Н.М. Мадей « Соціологія релігії» (№1/11-3875 від 11.05.10), Львівський національний університет ім. Івана Франка;

- О.В. Куделіна « Вища математика. Посібник для самостійної роботи студентів» (№1/11-3550 від 29.04.10), Європейський університет;

- О.В. Рогожкін, Д.Д. Білий, Р.М. Морозов « Історичний атлас України» (№1/11-3225 від 19.04.10), Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка;

- І.М. Школа, О.П. Корольчук « Менеджмент туризму» (№1/11-3721 від 06.05.10), Київський національний торговельно-економічний університет;

- В.О. Ткач, С.Б. Бєліков, В.М. Зайцева, О.С. Камушков « Менеджмент туризму» (№1/11-3724 від 06.05.10), Запорізький національний технічний університет;

- Ю.М. Крамаренко, О.В. Сировий, О.Є. Курта « Економічна безпека» (№1/11-3722 від 06.05.10), Запорізький національний технічний університет;

- В.О. Ткач, С.Б. Бєліков, В.М. Зайцева, О.С. Камушков « Маркетинг в туризмі» (№1/11-3723 від 06.05.10), Запорізький національний технічний університет;

- З.С. Варналій, К.О. Ващенко, В.М. Кампо, Е.М. Лібанова «Державна політика розвитку підприємництва в Україні» (№1/11-3804 від 07.05.10), Міжрегіональна Академія управління персоналом;

- Л.Л. Прокопенко « Вступ до європейської інтеграції» (№1/11-3887 від 11.05.10), Національна академія державного управління при Президентові України;

- За ред. П.Я. Хомина «Облік і аналіз діяльності фермерських господарств» (№1/11-3901 від 11.05.10), Тернопільський національний економічний університет;

- В.М. Яценко, В.В. Демиденко, С.Л. Демиденко « Стратегічний аналіз» (№1/11-3902 від 11.05.10), Черкаський державний технологічний університет;

- Л.П. Червінська «Економіка праці» (№1/11-3905 від 12.05.10), Білоцерківський інститут економіки і управління Відкритого міжнародного університету розвитку людини « Україна»;

- За ред. С.Г. Волкова, І.В. Ярової « Інформаційні системи і технології в управлінні підприємством» (№1/11-3906 від 12.05.10), Харківський соціально- економічний інститут;

- Ф.І. Хміль « Ділове спілкування» (№1/11-3907 від 12.05.10), ТОВ « Академвидав»;

- І.І. Стец «Потенціал і розвиток підприємства» (№1/11-3908 від 12.05.10), Тернопільський національний економічний університет;

- Б.В. Погріщук, Н.В. Гордополова, В.М. Рожелюк « Стандартизація обліку» (№1/11-3909 від 12.05.10), Тернопільський національний економічний університет;

- І.А. Барбашова « Дидактика» (№1/11-3890 від 11.05.10), Бердянський державний педагогічний університет;

- В.В. Левицький, Гайнц- Дітер Поль « Історія німецької мови» (№1/11-3910 від 12.05.10), Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича;

- С.В. Петренко, О.В. Семеніхіна « Елементи теорії кривих і поверхонь в курсі диференціальної геометрії» (№1/11-3891 від 11.05.10), Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;

- Л.Є. Петухова « Інформатичні компетентності майбутнього вчителя початкових класів» (№1/11-3892 від 11.05.10), Херсонський державний університет;

- Т.М. Попова « Реалізація культурно-історичної складової змісту навчання фізики в загальноосвітній школі» (№1/11-3893 від 11.05.10), Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова;

- П.С. Атаманчук, О.М. Семерня, Т.П. Поведа « Дидактичне забезпечення семінарських занять з курсу « Методика навчання фізики»» (№1/11-3894 від 11.05.10), Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

- Є.П. Соколов, Д.І. Анпілогов « Збірник структурованих комплексних завдань з фізики» (№1/11-3871 від 11.05.10), Запорізький національний технічний університет;Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інформація про надання грифів міністерства освіти і науки 2010 рік

  Документ
  ІНФОРМАЦІЯ ПРОНАДАННЯГРИФІВ МІНІСТЕРСТВАОСВІТИ І НАУКИ2010 РІК За результатами проведеної науково-методичної експертизи у 2010 році було надано грифи підручникам, навчальним ...
 2. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

  Документ
  ... .10.2010 р. № 1021 «Пронадання навчальним програмам для 11-річної школи грифа «Затверджено Міністерствомосвіти і науки Укра ... Міністерстваосвіти і науки України та оприлюднюється через “Інформаційний збірник Міністерстваосвіти і науки Укра ...
 3. Міністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація Сумський обласний інстит

  Документ
  ... сту освіти Міністерстваосвіти і науки Укра ... освіти (Україна) Вказано, що перехід від „освіти” як надання грамотності до „первинної освіти ... інформацію про систему ... освіти у світлі утворення єдиного європейського освітньо-наукового простору до 2010 ...
 4. Міністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація Сумський обласний інстит (2)

  Документ
  ... сту освіти Міністерстваосвіти і науки Укра ... освіти (Україна) Вказано, що перехід від „освіти” як надання грамотності до „первинної освіти ... інформацію про систему ... освіти у світлі утворення єдиного європейського освітньо-наукового простору до 2010 ...
 5. Міністерство освіти та науки україни національний технічний університет україни

  Документ
  ... К.: НТУУ „КПІ”,2010.-22 с. Гриф надано Методичною радою ... інших джерел інформації з теми проектування ... ід. В відомостях про видавництво слід включити ... і, в якій вони надані в формулі. Перший ... -611с. Додаток 1 МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ...

Другие похожие документы..