Главная > Документ


КВІТЕНЬ

 • С.С.Черниш «Економічний аналіз» (№1/11-2803 від 02.04.10), Тернопільський національний економічний університет;

 • В.М. Глібко, О.П. Бущан «Судова бухгалтерія» (№1/11-2800 від 02.04.10), видавництво « Право»;

 • За ред. Г.В. Назарової « Економіка праці та соціально - трудові відносини» (№1/11-2799 від 02.04.10), видавництво « Знання»;

 • Л.О. Познякова, О.Г. Дейнека, М.Д. Жердев ін. « Економіка залізничного транспорту» (№1/11-2808 від 02.04.10), Українська державна академія залізничного транспорту;

 • Є.В. Мних, Н.С. Барабаш « Фінансовий аналіз» (№1/11-2779 від 02.04.10), Київський національний торговельно- економічний університет;

 • В.І. Штанько, Чорна Н.В., Т.Г. Авксентьєва, Л.А. Тіхонова «Політологія: кредитно–модульний курс» (№1/11-2790 від 02.04.10), Харківський національний університет радіоелектроніки;

 • О.В. Мазепова « Перська мова: розмовний практикум» (№1/11-2786 від 02.04.10), Інститут філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;

 • П.Ф. Олексенко, В.В. Коваль, Г.М. Розорінов, Г.О. Сукач « Теоретичні основи завадостійкого кодування» за ред. В.Ф. Мачуліна (№1/11-2775 від 02.04.10), видавництво « Наукова думка»;

 • Л.Г. Медвідь « Облік в банках» (№1/11-2804 від 02.04.10), видавництво « Магнолія- 2006»;

 • П.С. Тютюнник, О.О. Сотнікова, Г.М. Стародубова та ін. « Бухгалтерський облік: Практикум для самостійного вивчення курсу. Частина 1. Частина 2» за заг. ред. П.С. Тютюнника (№1/11-2780 від 02.04.10), Харківський національний економічний університет;

 • В.В. Чугунов « Діагностика психотерапії та психотерапевтичний діагноз» (№1/11-2794 від 02.04.10), Харківська медична академія післядипломної освіти;

 • Н.В. Барна, В.Д. Ісаєв, Т.В. Лугуценко « Філософія наукового пізнання» (№1/11-2788 від 02.04.10), Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля;

 • Т.В. Футало, Р.А. Крамченко, В.М. Сукульський « Податковий менеджмент» (№1/11-2769 від 02.04.10), видавництво « Академвидав»;

 • Т.С. Пічугіна, О.В.Мірошник, С.В. Шубіна « Фінансовий аналіз у схемах і таблицях» (№1/11-2764 від 02.04.10), видавництво « Новий світ 2000»;

 • Г.М. Азаренкова « Аналіз моделювання і управління ризиком( в схемах та прикладах)» (№1/11-2766 від 02.04.10), видавництво « Новий Світ 2000»;

 • Л.М. Перович, Ю.П. Губар « Оцінка нерухомості» (№1/11-2772 від 02.04.10), Національний університет « Львівська політехніка»;

 • Є.Г. Аляєв « Політологія» (№1/11-2789 від 02.04.10), Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка;

 • В.С. Майборода, М.М. Бобіна, Т.В. Лоскутова, Н.В. Мініцька « Основи механіки руйнування» (№1/11-2785 від 02.04.10), Національний технічний університет України «КПІ»;

 • А.Г. Сорочан « Сигнали та процеси в радіотехніці» (№1/11-2777 від 02.04.10), Донецький національний технічний університет;

 • О.О. Прутська, О.А. Сьомченков, Л.І. Губанова та ін. « Управління державним боргом» (№1/11-2798 від 02.04.10), Київський національний торговельно – економічний університет;

 • О.Г. Баранов « Інституціональна економіка» (№1/11-2806 від 02.04.10), Севастопольський національний технічний університет;

 • О.А. Фрадинський « Основи оподаткування» (№1/11-2784 від 02.04.10), видавництво « Новий Світ - 2000»;

 • Р.М. Воронко, Р.В. Крохта, С.Д. Любенко, І.І. Стеців « Контроль в бюджетних установах» (№1/11-2802 від 02.04.10), Львівська комерційна академія;

 • Є.В. Магда, В.М. Павленко, Н.І. Шевченко « Історія міжнародних відносин під час Другої світової війни ( 1939- 1945 роки)» (№1/11-2774 від 02.04.10), Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;

 • А.О. Голошубова « Іміджологія» (№1/11-2773 від 02.04.10), Одеський національний морський університет;

 • А.М. Басинський « Формування самоконтролю в методиці самостійних занять фізичними вправами для майбутніх юристів - правознавців» (№1/11-2795 від 02.04.10), Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ;

 • О.О. Шишкін, В.А. Ковальчук, О.П. Хільченко, О.О. Шишкіна « Управління якістю будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» (№1/11-2770 від 02.04.10), Криворізький технічний університет;

 • Т.М. Басюк, Н.О. Думанський, О.В. Пасічник « Основи інформаційних технологій» (№1/11-2778 від 02.04.10), видавництво « Новий Світ- 2000»;

 • за ред. А.М. Мороза « Банківські операції» (№1/11-2807 від 02.04.10), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

 • А.В. Череп, В.З. Бугай, Є.Л. Білий, А.В. Бугай « Аналіз інвестиційних проектів» (№1/11-2783 від 02.04.10), видавництво « Кондор»;

 • Ю.О. Венгерцев, В.Ю. Худолей, С.В. Ковтун « Технологія зберігання та розподілу нафти і нафтопродуктів» (№1/11-2771 від 02.04.10), Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Юрія Бугая;

 • Ю.А. Сагайдак, Т.В. Харченко « Економіка інноваційного підприємства: практикум» (№1/11-2765 від 02.04.10), Інститут інтелектуальної власності і права;

 • А.С.Бондар «Менеджмент рекреаційно-оздоровчої роботи» (№1/11-2813 від 02.04.10), Харківська державна академія фізичної культури;

 • А.С.Пазенок «Права та свободи людини і громадянина (компаративістський аналіз: законодавство Німеччини – України)» (№1/11-2792 від 02.04.10), Київський університет туризму, економіки і права;

 • Р.В.Яковенко «Національна економіка» (№1/11-2796 від 02.04.10), Кіровоградський національний технічний університет;

 • В.С.Котковський, О.В.Нєізвєстна «Банківські операції» (№1/11-2797 від 02.04.10), видавництво «Кондор»;

 • Н.Д.Чала, Л.В.Лазоренко «Бюджетна система» (№1/11-2763 від 02.04.10), видавництво «Знання»;

 • М.В.Чабанна «Політичні партії та партійні системи» (№1/11-2787 від 02.04.10), Національний університет «Києво-Могилянська академія»;

 • М.М.Семко, М.М.Пискун, Т.М.Задорожня, О.А.Ярова «Математика для економістів (заочна форма навчання) (№1/11-2767 від 02.04.10), Національний університет державної податкової служби України;

 • О.І.Зюкова «Технології маркетингових досліджень» (№1/11-2805 від 02.04.10), видавництво «Магнолія 2006»;

 • А.Ф.Гойко, К.В.Ізмайлова, О.С.Гриценко, Ю.О.Гриценко, О.Ю.Бєлєнкова «Складання кошторисної документації за допомогою укрупнених показників» (№1/11-2781 від 02.04.10), Київський національний університет будівництва і архітектури;

 • І.Л.Литовченко «Інтернет-маркетинг» (№1/11-2809 від 02.04.10), Одеський державний економічний університет;

 • С.Л.Няньковський, Г.В.Булак, Л.П.Дедишин, О.С.Івахненко «Найбільш поширені соматичні захворювання у педіатрії: патологія дітей раннього віку, гастроентерологія та кардіоревматологія» (№1/11-2810 від 02.04.10), Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького;

 • І.В.Кочіна, О.М.Акулова «Діяльність Державної служби медицини катастроф України з протидії біологічному, хімічному та ядерному тероризму» (№1/11-2793 від 02.04.10), Запорізька медична академія післядипломної освіти;

 • Т.І.Вірченко «Формування духовності студентів вищих навчальних закладів на засадах української ментальності» (№1/11-2791 від 02.04.10), Криворізький економічний інститут;

 • А.Й.Наконечний, Р.А.Наконечний, В.А.Павлиш «Цифрова обробка сигналів» (№1/11-2776 від 02.04.10), Національний університет «Львівська політехніка»;

 • С.К.Рамазанов, Н.О.Рязанцева, Т.В. Ляшенко, Е.К. Мусаєва, В.Ю. Припотень « Математичні моделі в менеджменті та маркетингу» (№1/11-2782 від 02.04.10), Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля;

 • Л.В. Балабанова, В.В. Холод, І.В. Балабанова « Маркетинг підприємства» (№1/11-2768 від 02.04.10), Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган- Барановського;

 • О.С. Проценко, Н.О. Ремньова, С.О. Шерстюк, О.М. Плітень, Р.В. Сидоренко «Загальна патоморфологія» (№1/11-2812 від 02.04.10), Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна;

 • Є.В. Громов « Комп’ютерне документознавство» (№1/11-2760 від 02.04.10), Українська інженерно- педагогічна академія;

 • В.І. Жигірь, О.А. Чернєга « Професійна педагогіка» (№1/11-2762 від 02.04.10), Бердянський державний педагогічний університет;

- Т.В. Слива « Ассоциативно- семантическая группа как форма парадигматической организации лексики( на материале названий сезонов в русском языке)» (№1/11-2757 від 02.04.10), Національний педагогічний університет ім.;

 • В.В. Гебеш, Ю.О. Сухов, М.В. Окружнов та ін.. «Інфекційні хвороби» за ред. Ю.О. Сухова (№1/11-2904 від 08.04.10), Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика;

 • Ю.С. Васейко « Практичний курс польської мови» (№1/11-2891 від 08.04.10), Волинський національний університет імені Лесі Українки;

 • О.В. Антоненко, Ї. Гасіл, Г.Гасілова та ін. « Культура чеського народу – традиції та сучасність» (№1/11-2894 від 08.04.10), Львівський національний університет імені Івана Франка;

 • За ред.. О.З. Ватаманюка « Економічна теорія: практикум( тести і задачі)» (№1/11-2908 від 08.04.10), Львівський національний університет імені Івана Франка;

 • А.Г. Ніколенко « English Practice» (№1/11-2921 від 08.04.10), Національний університет біоресурсів і природокористування;

 • О.С. Роїк, Н.І. Усенко «Фізична хімія». Частина 1. «Основи термодинаміки» (№1/11-2915 від 08.04.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • Д.І. Заболотний, Ю.В. Мітін, С.Б. Безшапочний, Ю.В. Дєєва « Оториноларингологія» за ред.. Д.І. Заболотного, Ю.В. Мітіна (№1/11-2899 від 08.04.10), видавництво « Медицина»;

 • В.М. Руденко «Математична статистика» (№1/11-2918 від 08.04.10), Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету;

 • І.П. Андрощук, І.В. Андрощук, О.В. Пиріжок « Логіко- структурні схеми з декоративно–прикладного мистецтва» (№1/11-2997 від 08.04.10), Хмельницький національний університет;

 • Т.А. Омельченко «Фортепіанний акомпанемент в інструментальних творах українських композиторів» (№1/11-2896 від 08.04.10), Національна музична академія України імені П.І.Чайковського;

 • Г.І. Зеленін, М.В. Романенко «Розвиток навичок усного мовлення з німецької мови» (№1/11-2920 від 08.04.10), Українська інженерна педагогічна академія;

 • М.Ф. Бондаренко, М.М. Биков, М.І. Дзюбенко та ін. « Квантові прилади та пристрої з використанням ЕОМ для дослідження і аналізу» (№1/11-2900 від 08.04.10), Харківський національний університет радіоелектроніки;

 • Д.С. Коробейнікова, Л.В. Дорофеєва «Німецька мова» (№1/11-2892 від 08.04.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • Н.І. Конюхова «Німецька мова для майбутніх менеджерів» (№1/11-2893 від 08.04.10), Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського;

 • Ф.В. Моцний «Лекції з теорії ймовірностей» (№1/11-2917 від 08.04.10), Національна академія статистики, обліку та аудиту;

 • М.В. Денисенко, О.Л. Красиковський, В.В. Осідак, Ю.А. Яременко « Tourism: Vital Elements of Global Tourism and Popular Holiday Destinations in Ukraine» (№1/11-2922 від 08.04.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • В.Л. Дзюба, І.В. Волков « Лазерні і електронні пучки в матеріалообробці» (№1/11-2916 від 08.04.10), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;

 • М.Г. Безпарточний, О.В. Березін « Стратегія підприємства» (№1/11-2909 від 08.04.10), видавництво « Ліра-К»;

 • Д.Фрайхофф, О.В. Бекетова « Ринкова економіка / німецька економічна мова» (№1/11-2926 від 08.04.10), Національна академія державного управління при Президентові України;

 • І.І. Савенкова «Клінічна психологія» (№1/11-2907 від 08.04.10), Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки;

 • Н.О. Фучаджи, Л.М. Кюрчева «Практикум по основам розрахунку конструкційних елементів обладнання харчової промисловості» (№1/11-2914 від 08.04.10), Таврійський державний агротехнологічний університет;

 • В.М. Ковбасенко, Р.Й. Кравців, В.М. Гострик « Сучасні методи контролю якості продукції тваринництва в процесі виробництва» за ред. В.М. Ковбасенка (№1/11-2905 від 08.04.10), Одеський державний аграрний університет;

 • Т.М. Артюх, Л.В. Черняк, О.І. Сім’ячко, І.В. Григоренко « Ювелірні товари та побутові годинники» (№1/11-2910 від 08.04.10), Київський національний торговельно- економічний університет;

 • Р.С. Білик, Р.Р. Білик «Міжнародний менеджмент» (№1/11-2911 від 08.04.10), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

 • В.К. Кіптенко «Менеджмент туризму» (№1/11-2927 від 08.04.10), видавництво « Знання»;

 • М.Й. Хорунжий « Аграрна політика» (№1/11-2912 від 08.04.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

 • С.О. Силантьев « Менеджмент похідних фінансових інструментів» (№1/11-2913 від 08.04.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

 • О.В. Борисова « Практика перекладу з другої мови ( англійської)» (№1/11-2898 від 08.04.10), видавництво « Освіта України»;

 • Л.Ф. Когут, З.З. Коржак, Г.Ф. Проців та ін. « Німецько –український та українсько- німецький словник- довідник студента» (№1/11-2895 від 08.04.10), Івано- Франківський національний технічний університет нафти і газу;

 • Г.Е. Гронтковська, А.Ф. Косік « Макроекономіка. Практикум» (№1/11-2924 від 08.04.10), Національний університет водного господарства та природокористування;

 • В.Р. Кулінченко, І.В. Дубковецький, О.М. Деменюк «Гідравліка, гідравлічні машини та гідропневмопривод. Частина 1. Гідравліка і гідравлічні машини» (№1/11-2919 від 08.04.10), Національний університет харчових технологій;

 • А.Г. Хоронжий «Соціальне управління» (№1/11-2925 від 08.04.10), видавництво « Магнолія- 2006»;

 • Т.В. Іванишин, С.С. Мазепа «Основи автоматики та автоматизації виробничих процесів лісових і деревообробних підприємств» (№1/11-2906 від 08.04.10), видавництво « Магнолія- 2006»;

 • Т.М. Артюх, М.М. Назимка, О.Я. Боровников « Пробірний контроль. Методи аналізу дорогоцінних металів» (№1/11-3034 від 08.04.10), Київський національний торговельно- економічний університет;

 • В.С. Дідковський, М.В. Дідковська, А.М. Продеус « Комп’ютерна обробка акустичних сигналів» (№1/11-3036 від 08.04.10), Національний технічний університет України « КПІ»;

 • за заг. ред. В.А. Манжоли « Міжнародні відносини та світова політика, 1945- 1991 рр.» (№1/11-3039 від 08.04.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • Н.Л. Білик «Історія хорватської культури. Від початків до кінця II тисячоліття» (№1/11-3044 від 08.04.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • Ю.В. Орловська, Г.В. Дугінець, П.О. Фісуненко, О.А. Варламова « Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств» (№1/11-3020 від 08.04.10), Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;

 • В.І. Левченко, В.І. Головаха, І.П. Кондрахін та ін. « Методи лабораторної діагностики хвороб тварин» (№1/11-1473 від 08.04.10), Міністерство аграрної політики України;

 • І.С. Орлова « Термінознавство» (№1/11-3040 від 08.04.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • І.М. Мацюк, Е.М. Шляхов, К.А. Зіборов « Кінематичне і динамічне дослідження плоских важільних механізмів» (№1/11-3027 від 08.04.10), Національний гірничий університет;

 • І.В. Яценко, І.Л. Цивірко, А.М. Труш та ін. « Ветеринарно- санітарна експертиза рослинних харчових продуктів» за ред. І.В Яценка (№1/11-3032 від 08.04.10), Харківська зооветеринарна академія;

 • О.М. Савчук «Вагонний парк» (№1/11-3030 від 08.04.10), Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна;

 • І.В. Яценко, А.М. Труш « Тлумачний словник термінів ветеринарно- санітарної експертизи та судової ветеринарної медицини» (№1/11-3029 від 08.04.10), Харківська державна зооветеринарна академія;

 • О.М. Белянський « Короткочасний рисунок. Майстер- клас» (№1/11-3049 від 08.04.10), Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури;

 • І.В. Яценко, О.М. Якубчак, Р.І. Білик, В.В. Кам’янський « Організаційні та процесуальні основи судово- ветеринарної експертизи в Україні» (№1/11-3028 від 08.04.10), Харківська державна зооветеринарна академія;

 • І.В. Яценко, А.М. Труш, Н.Ю. Югай, М.О. Дегтярьов та ін. « Експрес- довідник з ветеринарно- санітарної експертизи у запитаннях та відповідях» (№1/11-3027 від 08.04.10), Харківська державна зооветеринарна академія;

 • Ю.О. Царьов, Д.А. Купрієнко « Засоби візуального спостереження охорони державного кордону» (№1/11-2954 від 09.04.10), Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;

 • О.В. Ткаченко, А.М. Бабченко, О.В. Гаращук та ін. « Організація, аналіз та управління господарською діяльністю» (№1/11-3022 від 08.04.10), Дніпропетровський університет економіки і права;

 • С.С.Єрошин, В.В. Стратілов « Розрахунок і конструювання механізмів спеціального технологічного обладнання» (№1/11-3033 від 08.04.10), Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля;

 • А.М. Поперечний, В.О. Потапов, В.Г. Корнійчук « Моделювання процесів і обладнання харчових виробництв» (№1/11-3023 від 08.04.10), Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган- Барановського;

 • Л.М. Буценко, Ю.М. Пенчук, Т.П. Пирог « Технології мікробного синтезу лікарських засобів» (№1/11-3050 від 08.04.10), Національний університет харчових технологій;

 • Л.П. Сергієнко « Практикум з психогенетики» (№1/11-3054 від 13.04.10), Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини « Відкритого міжнародного університету розвитку людини « Україна»»;

 • А.В. Станько « В.А. Моцарт. 4 Літанії. Арії та квартети в перекладі для фортепіано» (№1/11-3038 від 13.04.10), Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка;

 • В.М. Андрієнко, Р.В. Ліходід, В.І.Томенко « Пожежна безпека дошкільних та навчальних закладів» (№1/11-3031 від 13.04.10), Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля;

 • О.А. Брона, Л.В. Сологуб, О.Я. Цурковський « Англійська мова» (№1/11-3037 від 13.04.10), Львівський національний університет імені Івана Франка;

 • С.І. Мельничук, Н.Л. Кулинин « Методи та алгоритми обчислень» (№1/11-3035 від 13.04.10), ПВНЗ « Галицька академія»;

 • Н.В. Мережко, Н.К. Зіміна, С.О. Сіренко, О.І Сім’ячко « Матеріалознавство і технологія матеріалів» (№1/11-3025 від 13.04.10), Київський національний торговельно- економічний університет;

 • Л.А. Дем’янюк « Розвиток навичок наукового мовлення» (№1/11-3043 від 13.04.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • В.М. Курганський, І.В. Тішаєв « Електричні та електромагнітичні методи дослідження свердловин» (№1/11-3059 від 13.04.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • М.І. Лобанов, Т.А. Маркіна, І.В. Колокольчикова та ін. « Аграрний маркетинг» за ред. М.І. Лобанова, Т.А. Маркіної (№1/11-3021 від 13.04.10), Міністерство аграрної політики України;

 • Є.О. Ланченко, М.М. Тимошенко « Економіка праці і соціально- трудові відносини» (№1/11-3065 від 13.04.10), Житомирський національний агроекологічний університет;

 • О.Е. Лубенченко « Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики» (№1/11-3019 від 13.04.10), Донбаський державний технічний університет;

 • А.І. Березняков, К.А. Нємець « Фізика землі» (№1/11-3047 від 13.04.10), Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна;

 • Ноздріна Л.В., Полотай О.І., Ящук В.І. «Управління проектами» (№1/11-3063 від 13.04.10), Львівська комерційна академія;

 • В.С. Пінішко, О.В. Рудницька « Ціно- і тарифоутворення у питаннях і відповідях» (№1/11-3060 від 13.04.10), видавництво « Магнолія- 2006»;

 • Н.О. Гура « Облік видів економічної діяльності» (№1/11-3062 від 13.04.10), видавництво « Знання»;

 • О.Н. Сохацька «Фінансовий інжиніринг» (№1/11-3057 від 13.04.10), Тернопільський національний економічний університет;

 • М.Я. Кузьменко, М.В. Бурмістр, Ю.М. Кобельчук «Технологія виробництва високомолекулярних сполук» (№1/11-3026 від 13.04.10), Український державний хіміко- технологічний університет;

 • Р.А. Козлов, Т.М. Макарова « Формування етико- духовних цінностей студентів на матеріалі української драматургії кін. XIX- поч. XX ст.» (№1/11-3048 від 19.04.10), Криворізький державний педагогічний університет;

 • М.В.Моклиця «Вступ до літературознавства» (№1/11-3045 від 13.04.10), Волинський національний університет імені Лесі Українки;

 • І.В.Завгородній, Г.О.Сирова, Н.М.Ткачук та ін. «Медична хімія» за редакцією І.В.Завгороднього, Г.О. Сирової (№1/11-3051 від 13.04.10), Харківський національний медичний університет;

 • А.М. Біловол, С.Г. Ткаченко « Медична косметологія» (№1/11-3055 від 13.04.10), Харківський національний медичний університет;

 • І.В. Завгородній, Г.О. Сирова, Є.Р. Грабовецька та ін. « Medical Chemistry» (№1/11-3053 від 13.04.10), Харківський національний медичний університет;

 • А.Е. Багрій, О.Л. Стулікова, І.І. Здиховська, О.О. Дядик « Системний червоний вовчак» за ред. О.І. Дядика (№1/11-3052 від 13.04.10), Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;

 • В.Г. Марченко, І.Б. Савицька, Б.С. Федак « Основні синдроми ураження нервової системи при невідкладних станах» (№1/11-3056 від 13.04.10), Харківська медична академія післядипломної освіти;

 • Т.А. Писаревська « Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці» (№1/11-3064 від 13.04.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

 • кер. авт. кол. В.Ю. Крушинський « Міжнародні відносини та світова політика, 1945-1991рр.» (№1/11-3039 від 13.04.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • О.В. Зайцев « Гроші та кредит. Лекційне викладення» (№1/11-3061 від 13.04.10), Сумський державний університет;

 • З.І. Галушка, В.О. Соболєв, І.І. Мазур « Економічна нобелелогія» (№1/11-3018 від 13.04.10), Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича;

 • Х.В. Бурштинська, С.А. Станкевич « Аерокосмічні знімальні системи» (№1/11-3058 від 13.04.10), Національний ун-т «Львівська політехніка»;

 • М.В. Галій- Моравська « Духовні твори з репертуару Марії Галій» (№1/11-3042 від 13.04.10), Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка;

 • Р.П. Шологон « Фізична реабілітація при захворюваннях сечовивідної системи» (№1/11-3041 від 13.04.10), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;

- Л.С.Ямпольський, Б.П.Ткач, О.І.Лісовиченко «Системи штучного інтелекту в плануванні, моделюванні та управлінні» (№1/11-3213 від 16.04.10), Міжрегіональна академія управління персоналом;

- М.Я.Кузьменко, М.В.Бурмістр, Ю.М.Кобельчук «Основи проектування будівництва і пожежної безпеки у виробництві та переробці полімерів і деревних плит» (№1/11-3196 від 16.04.10), Український державний хіміко-технологічний університет;

- В.Г.Нефедов, А.М.Кваша, Н.Г.Банник «Конструкційні і футеровочні матеріали електрохімічних систем» (№1/11-3195 від 16.04.10), Український державний хіміко-технологічний університет;

- В.О.Шаповалов, І.В.Шейко, Г.О.Ремізов «Плазмові процеси і устаткування в металургії» за ред. Б.Є.Патона (№1/11-3216 від 16.04.10), НТУУ «КПІ»;

- Є.В.Колесник «Металеві матеріали для обладнання біотехнологічних процесів» (№1/11-3198 від 16.04.10), Український державний хіміко-технологічний університет;

- В.Л.Юшко, О,Б.Шевченко, С.М.Русалін «Техніка підготовки та постачання нафти» (№1/11-3215 від 16.04.10), Український державний хіміко-технологічний університет;

- А.А.Чічановський, О.Г.Старіш «Інформаційні процеси в структурі світових комунікаційних систем» (№1/11-3214 від 16.04.10), видавництво «Грамота»;

- М.В.Сільченко, М.Ю.Красюк, Т.О.Кучерява, І.В.Шабаліна «Інформатика: інноваційні технології навчання. Практикум» за редакцією О.Д.Шарапова (№1/11-3192 від 16.04.10), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

- О.А.Озерова «Плавання» (№1/11-3199 від 16.04.10), Київський національний університет будівництва і архітектури;

- Ю.Г.Резніченко, Г.О.Леженко, Ю.Л.Славкін «Дитяча неврологія» (№1/11-3218 від 16.04.10), Запорізький державний медичний університет;

- О.С.Шальмін, Н.С.Пухальська, О.А.Растворов, О.М.Разнатовська «Фтизіатрія» (№1/11-3217 від 16.04.10), Запорізький державний медичний університет;

- За ред. Я.Б.Олійника, І.Г.Смирнова «Географія світового господарства (з основами економіки)» (№1/11-3201 від 16.04.10), видавництво «Знання»;

- Ф.І.Гюльмамедов, О.П.Кухто, Н.М.Євгенов та ін. «Загальна хірургія» (№1/11-3219 від 16.04.10), Донецький національний медичний університет ім. М.Горького;

- М.С.Каменецький, М.Б.Первак, І.М.Дикан та ін.. «Радіологія. Том 1 Променева діагностика» за ред.. М.С.Каменецького (№1/11-3208 від 16.04.10), Донецький національний медичний університет ім. М.Горького;

- В.Д.Сиволап, В.Г.Каджарян, В.Х.Каленський та ін.. «Основи діагностики. Лікування та профілактика основних хвороб органів травлення» (№1/11-3217 від 16.04.10), Запорізький державний медичний університет;

- О.В.Кравченко, Л.М.Юр’єва, С.М.Ясніковська, В.В.Дикусаров «Захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім’ї» за ред. О.В.Кравченко (№1/11-3187 від 16.04.10), Буковинський державний медичний університет;

- О.М.Литвин, А.Л.Литвинов «Математичне програмування з елементами інформаційних технологій» (№1/11-3204від 16.04.10), Українська інженерно-педагогічна академія;

- Ю.З.Крупський «Геологія та екологія видобутку нафти і газу» (№1/11-3203 від 16.04.10), Львівський національний університет ім. Івана Франка;

- С.М.Бойко «Вступ до біотехнологій» (№1/11-3208 від 16.04.10), Донецький національний університет;

- Т.М.Ісаєва, В.О.Ткач «Комп’ютерна графіка: побудова креслень в AutoCAD» (№1/11-3188 від 16.04.10), Херсонський національний технічний університет;

- С.С.Гребьонкін, В.М.Павлиш, В.Л.Самойлов, Ю.А.Петренко «Управління станом масиву гірських порід» (№1/11-3212 від 16.04.10), Донецький національний технічний університет;

- О.М.Нікітенко «MAPLE: Розв’язання інженерних та наукових задач» (№1/11-3189 від 16.04.10), Харківський національний університет радіоелектроніки;

- С.С.Забара, О.О.Гагарін, І.М.Кузьменко, Ю.Д.Щербашин «Моделювання систем в середовищі Маtlab» (№1/11-3186 від 16.04.10), Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;

- О.В.Шаронова «Банківсько-фінансова та економічна німецька мова (Bank- Finanz-und Wirtschaftsdeutsch)» (№1/11-3205 від 16.04.10), Університет банківської справи;

- К.О.Бардова, І.М.Бондаренко, О.В.Гаврилюк та ін. «Тести з дитячої дерматовенерології» (№1/11-3209 від 16.04.10), Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика;

- О.В.Вороновська, П.М.Майданевич, Л.А.Сахно, Д.В.Єременко «Наочний посібник з аудиту» (№1/11-3157 від 16.04.10), Таврійський державний агротехнічний університет;Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інформація про надання грифів міністерства освіти і науки 2010 рік

  Документ
  ІНФОРМАЦІЯ ПРОНАДАННЯГРИФІВ МІНІСТЕРСТВАОСВІТИ І НАУКИ2010 РІК За результатами проведеної науково-методичної експертизи у 2010 році було надано грифи підручникам, навчальним ...
 2. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

  Документ
  ... .10.2010 р. № 1021 «Пронадання навчальним програмам для 11-річної школи грифа «Затверджено Міністерствомосвіти і науки Укра ... Міністерстваосвіти і науки України та оприлюднюється через “Інформаційний збірник Міністерстваосвіти і науки Укра ...
 3. Міністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація Сумський обласний інстит

  Документ
  ... сту освіти Міністерстваосвіти і науки Укра ... освіти (Україна) Вказано, що перехід від „освіти” як надання грамотності до „первинної освіти ... інформацію про систему ... освіти у світлі утворення єдиного європейського освітньо-наукового простору до 2010 ...
 4. Міністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація Сумський обласний інстит (2)

  Документ
  ... сту освіти Міністерстваосвіти і науки Укра ... освіти (Україна) Вказано, що перехід від „освіти” як надання грамотності до „первинної освіти ... інформацію про систему ... освіти у світлі утворення єдиного європейського освітньо-наукового простору до 2010 ...
 5. Міністерство освіти та науки україни національний технічний університет україни

  Документ
  ... К.: НТУУ „КПІ”,2010.-22 с. Гриф надано Методичною радою ... інших джерел інформації з теми проектування ... ід. В відомостях про видавництво слід включити ... і, в якій вони надані в формулі. Перший ... -611с. Додаток 1 МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ...

Другие похожие документы..