Главная > Документ


Н.З. Мачуга « Практикум з курсу « Економіка підприємства» (№1/11- 1410 від 09.03.10), Тернопільський національний економічний університет;

- В.Я. Гуменюк, І.Ю. Міщук, О.О. Олійник “Управління ризиками” (1/11- 1417 від 09.03.10),Національний університет водного господарства та природокористування;

-В.Я. Гуменюк, І.А. Рощик “Менеджмент продуктивності” (№1/11-1408 від 09.03.10), Національний університет водного господарства та природокористування;

 • В.С. Лень “Фінансовий облік” (№1/11-1407 від 09..03.10), Чернігівський державний технологічний університет;

 • Н.Н. Юсеф «Мусульманская цивилизация: влияние религии на современные международные отношения» (№1/11-1425 від 09.03.10), Міжнародна академія управління персоналом;

 • С.В. Скибінський “Маркетинг” ( частина друга) (№1/11-1427 від 09.03.10),Львівська комерційна академія;

 • Ж.М.Мінченко, Т.І.Гавриленко, С.В.Демидов, Н.М.Топчій “Імуногенетика” (№1/11- 1412 від 09.03.10), видавництво « Знання»;

 • Г.Ю. Венгер, А.М. Солдатова, Л.В. Венгер « Офтальмологія. Курс лекцій» (№1/11 -1393 від 09..03.10), Одеський державний медичний університет;

 • А.Г. Журило “Теоретичні і практичні основи аксонометрії ” (№1/11-1415 від 09.03.10), Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет»;

 • Р.В. Фещур, В.П. Кічор, А.Ф. Барвінський, М.Р. Тимощук “Статистика” (№ 1/1-1418 від 09.03.10),Національний університет «Львівська політехніка»;

 • В.О. Ніколаєв, В.Л. Мазур «Виробництво плоского прокату» (№ 1/11-1416 від 09.03.10), Запорізька державна інженерна академія;

 • Л.Б. Коваленко «Вища математика для менеджерів» (№ 1/11-1392 від 05.03.10), Харківська національна академія міського господарства;

 • С.Я. Доценко, Т.Г. Шеховцев, С.І. Свистун та ін. «Синдром лихоманки невизначеного ґенезу в клініці внутрішніх хвороб» (№ 1/11-1400 від 05.03.10), Запорізький державний медичний університет;

 • А.Й. Капська, Н.С. Олексюк, С.М. Калаур, З.З. Фалинська «Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями» (№ 1/11-1411 від 09.03.10), Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка;

 • А.М. Синявська, В.Г. Шукатка «Англійська мова для бухгалтерів та аудиторів» (№ 1/11-1413 від 09..03.10), Львівська комерційна академія;

 • О.С. Доценко «Практикум з загальної теорії статистики» (№ 1/11-1414 від 09.03.10), Севастопольський національний технічний університет;

 • І.В.Федак «Елементи теорії міри та інтеграла Лебега» (№1/11-1631 від 11.03.10), Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

 • С.І.Юшина «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Практикум» (№1/11-2028 від 17.03.10), Київський університет права НАН України;

 • Ю.Г.Кияк, В.А.Скибчик, О.Є.Січкоріз, Г.В.Данилова «Вибрані питання гастроентерології для сімейних лікарів» (№1/11-1636 від 11.03.10), Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького;

 • Д.В.Часовников, І.І.Нестеренко, Ю.Д.Ретинський « Правове регулювання ринку цінних паперів в Україні» (№1/11 -1629 від 11.03.10), Донецький національний університет;

 • А.І.Яковенко «Засади християнського людинознавства» (№1/11 -1641 від 11.03.10), Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля;

 • М.І.Міщенко, А.В.Хімченко, І.Ф.Вороніна, Ф.М.Судак « Загальний курс транспорту» (№1/11- 1647 від 11.03.10), автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»;

- І.О.Мікульонок «Основи інтелектуальної власності» (1/11- 1589 від 11.03.10), Національний технічний університет України «КПІ»;

- В.М.Єрмоленко «Аграрне право України (№1/11-1657 від 11.03.10), видавництво «ЮРІНКОМ ІНТЕР»;

 • Л.В.Усенко, Л.П.Чепкій, Н.О.Волошина «Анестезіологія та інтенсивна терапія» за редакцією Ф.С.Глумчера (№1/11-1642 від 11.03.10), видавництво «Медицина»;

 • А.Є.Конверський, В.І.Лубський, Т.Г.Горбаченко, В.А.Бугров, І.В.Кондратьєв, О.В.Руденко, К.Е.Юштина «Основи методології та організації наукових досліджень» (№1/11-1493 від 11.03.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • М.І.Карташов, О.П.Тимошенко, Д.В.Кібкало, С.Б.Боровиков ,Г.В.Вікуліна, Д.В.Морозенко, Н.В.Вовкотруб, В.А.Пасічник, С.В.Іваннікова, Ф.С.Леонтьєва ; Харківська державна зооветеринарна академія;

 • О.С.Поважний, Н.С.Орлова, А.Л.Свечкіна «Цінні папери та фондовий ринок» (№1/11- 1633 від 11.03.10), видавництво « Магнолія 2006»;

 • В.М.Буряк, Р.Ф.Махмутов Ю.В.Пошехонова «Children’s diseases» (№1/11 -1638 від 11.03.10), Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;

 • В.М.Буряк, С.І.Такташов, Н.С.Ханкевич, І.В.Єрошенко, Р.Ф.Махмутов, Ю.В.Пешехонова, Н.І.Шабан «Дитячі хвороби» за редакцією В.М.Буряка (№1/11-1630 від 11.03.10), Донецький національний медичний університет ім.М.Горького;

 • Г.Г.Бортник, В.М.Кичак, О.В.Стальченко “Засоби оргтехніки” (№ 1/1-1645від 11.03.10), Вінницький національний технічний університет;

 • Н.О.Ботвінова, Г.Є.Жуйков, Т.О.Сорокунська «Фінансовий менеджмент» (№ 1/11-1622 від 11.03.10), Міжнародний університет бізнесу і права;

 • М.А.Карлійчук «Clinical tasks for self-assessment» (№ 1/11-1585 від 11.03.10), Буковинський державний медичний університет ;

 • О.А.Приятельчук «Аудит в схемах і таблицях / Аудит: курс лекцій» (№ 1/11-1654 від 11.03.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • Н.Г.Долбишева, Н.Л.Коваленко, О.С.Кощеєв «Словник-довідник термінів та понять з теорії спорту» (№ 1/11-1656 від 11.03.10), Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту;

 • Л.В.Курмаз «Основи конструювання деталей машин» (№ 1/11-1594 від 11.03.10), Національний технічний університет «ХПІ»;

 • А.Ю.Дриженко, О.О.Шустов «Відкриті гірничі роботи: терміни та їх визначення» (№ 1/11-1612 від 11.03.10), Національний гірничий університет;

 • В.Г.Ковешніков, В.З.Сікора, В.С.Пикалюк, О.О.Устянський, Г.Ф.Ткач, В.Ю.Ільїн, Л.Г.Сулім, М.В.Погорєлов, І.В.Болотна, В.І.Бумейстер, В.В.Сікора. « Спланхнологія. Серцево-судинна система» (№ 1/11-1655 від 11.03.10), Сумський державний університет;

 • З.В.Дудар, О.В.Вечур, О.Л.Лещинська « Олімпіадні задачі з програмування за матеріалами Зимової школи» (№ 1/11-1643 від 11.03.10), видавництво «Компанія CМІТ»;

 • В.Г.Андросюк, Л.І.Казміренко, Т.Б.Кодлубовська, О.І.Кудерміна, Т.М.Малкова, І.М.Охріменко, О.Ю.Сидоренко, Г.О.Юхновець « Практикум з юридичної психології» за загальною редакцією Л.І.Казміренко (№ 1/11-1591 від 11.03.10), Київський національний університет внутрішніх справ;

 • А.І.Яковлєв « Проектний аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності» (№ 1/11-1602 від 11.03.10), Національний технічний університет «ХПІ»;

 • П.Ю.Буряк, С.Д.Смолінська, Н.Б.Татарин « Фінанси» (№ 1/11-1618 від 11.03.10), Львівська державна фінансова академія;

 • В.Г.Ковешніков, В.З.Сікора, В.С.Пикалюк, О.О.Устянський, В.Ю.Ільїн, В.І.Бумейстер, М.В.Погорєлов, Г.Ф.Ткач, Л.Г.Сулім, І.В.Болотна, В.В.Сікора. « Нервова система, органи чуття» (№ 1/11-1637 від 11.03.10), Сумський державний університет;

 • І.А.Зупанець, С.В.Нальотов, Я.Ю.Галаєва та ін. « Фармацевтична опіка» за редакцією І.А.Зупанця, С.В.Нальотова (№ 1/11-1600 від 11.03.10), Національний фармацевтичний університет;

 • В.К.Сирцов, Г.А.Зідрашко, О.Г.Алієва, О.І.Потоцька « Практикум з гістології, цитології та ембріології» (№ 1/11-1604 від 11.03.10), Запорізький державний медичний університет;

 • М.Д.Сахненко, М.В.Ведь, В.В.Штефан, М.М. Волобуєв « Теоретичні основи хімії рідкісних і розсіяних елементів» (№ 1/11-1640 від 11.03.10), Національний технічний університет «ХПІ»;

 • К.А.Чеченя « Практичний курс освоєння сучасної технології гри на гітарі (Гітарні перспективи)» (№ 1/11-1644 від 11.03.10), Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова;

 • В.В.Боковець, С.П.Медецька, І.І.Цаль, А.В.Драбаніч, Л.О.Чорна « Підприємництво» (№ 1/11-1608 від 11.03.10), Вінницький фінансово-економічний університет;

 • Т.З.Герасимів, О.М.Балинська « Проблеми теорії держави і права» (№ 1/11-1598 від 11.03.10), Львівський державний університет внутрішніх справ;

 • О.М.Боярчук, Ж.О.Дзейко, М.І.Карпенко, І.І.Качан, І.М.Коропатник, І.І.Кузьмич, О.Д.Кунець, Н.Г.Макаренко, О.О.Опанасенко, О.П.Петриченко, М.М.Прохоренко, О.М.Сарнавський, В.В.Шульгін «Правова робота в Збройних силах України» (№ 1/11-1492 від 11.03.10), Військовий інститут Київського національного університету імені Т.Шевченка;

 • Н.О.Бондарєва «Стилістика української мови» (№ 1/11-1495 від 11.03.10), Київський національний університет імені Т.Шевченка;

 • А.В.Рабинович « Правове регулювання захисту прав споживачів» (№ 1/11-1649 від 11.03.10), Львівська комерційна академія;

 • І.І.Чубучна, З.О.Гук-Лешневська « Внутрішні хвороби» за редакцією О.М.Радченко (№ 1/11-1634 від 11.03.10), Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького;

 • В.Д.Куроєдова, Н.В.Головко, М.І.Дмитренко « Ортодонтія (збірник тестів та ситуаційних завдань)» (№ 1/11-1651 від 11.03.10), Українська медична стоматологічна академія;

 • І.С.Чекман, О.П.Вікторов, Н.О.Горчаков, І.Ф.Бєленічев,І.А.Мазур, М.І.Загородний, Л.І.Кучеренко, О.В.Матвеєва, І.О.Логвіна, В.П.Яйченя, Н.В.Савченко, Л.В.Журавльова, Н.В.Бухтіярова, С.В.Павлов « Побічні реакції серцево-судинних засобів» (№ 1/11-1653 від 11.03.10), Запорізький державний медичний університет;

 • А.О.Старостіна, А.О.Длігач, Н.В.Богомаз « Економіка зарубіжних країн» (№ 1/11-1620 від 11.03.10), видавництво «Знання»;

 • О.Г.Дейнеко, Л.О.Позднякова, В.О.Котик, О.В.Громова, О.Л.Васильєв, О.М.Череватенко, В.А.Волохов, У.Л.Сторожилова, О.В.Дикань, В.В.Дикань, М.В.Найдьонова, Ю.О.Крихтіна, І.В.Паламарчук, О.В.Семенцова, І.В.Маркова, О.М.Синікова, О.Г.Диколенко « Менеджмент на залізничному транспорті» за редакцією О.Г.Дейнеки та Л.О.Позднякової (№ 1/11-1596 від 11.03.10), Українська державна академія залізничного транспорту;

 • І.О.Соколова, Л.В.Воропаєва, Н.М.Удовиченко, К.В.Скидан, С.І.Герман, Т.В.Томіліна, О.Ю.Стоян, Є.В.Желнін « Економічні питання стоматологічних послуг» (№ 1/11-1646 від 11.03.10), видавництво «Компанія СМІТ»;

 • А.Г.Данилкович « Основи наукових досліджень у вищому навчальному закладі» (№ 1/11-1632 від 11.03.10), Київський національний університет технологій та дизайну;

 • О.М.Ковтун « Правова охорона територій та об’єктів природно-заповідного фонду України» (№ 1/11-1606 від 11.03.10), Академія адвокатури України;

 • О.І.Голубнича, О.Я. Кресан, Д.М.Павкін, Л.М.Киба, О.Т.Купченко, О.Ю.Корницький, О.С.Ніжевська, Т.О.Тимченко, О.В.Шапорєва, І.В.Бровченко, О.В.Бутов « Англійська мова » за редакцією В.Ф.Велівченко (№ 1/11-1610 від 11.03.10), Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;

 • Г.В.Павлов, О.В.Обрубов, О.В.Нікітіна, М.В.Покровський « Мікропроцесорні системи управління резонансними перетворювачами постійної напруги» за редакцією Г.В.Павлова (№ 1/11-1658 від 11.03.10), Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

 • А.В.Зименко « Митне право: аспекти провадження у справах порушення митних правил» (№ 1/11-1639 від 11.03.10), видавництво «Право»;

 • Е.Д.Чихладзе, М.А.Веревічева, Є.І.Галагура, М.О.Ковальов, Л.Б.Кравців, О.В.Опанасенко, А.М.Петров « Основні лінії теорії пружності, поластичності та повзучості» за редакцією Чихладзе Е.Д. (№ 1/11-2080 від 18.03.10), Українська державна академія залізничного транспорту;

 • М.Ф.Дмитриченко, М.М.Дмитрієв, О.М.Папченко, Д.О.Павлюк, І.А.Рутковська « Проектування аеропортів» (№ 1/11-2082 від 18.03.10), Національний транспортний університет;

 • В.І.Орленко, В.В.Орленко « Історія держави і права України» (№ 1/11-2076 від 18.03.10), Київський національний торговельно-економічний університет;

 • В.Л.Рябічев « Видавнича справа та редагування: основи математичних знань» (№ 1/11-2078 від 18.03.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • І.М.Шевченко « Оцінка фізичного та психомоторного розвитку дітей» (№ 1/11-2083 від 18.03.10), Дніпропетровська державна медична академія;

 • С.С.Єрмакова « Довідник з професійно-педагогічної практики майбутнього викладача вищого технічного навчального закладу» (№ 1/11-2077 від 18.03.10), Одеська державна академія будівництва та архітектури;

 • С.І.Юшина « Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Практикум» (№ 1/11-2028 від 17.03.10), Київський університет права НАН України;

 • Л.Ю.Гальчинський, В.О.Капустян « Технології електронної обробки даних в інформаційних системах економіки» (№ 1/11-2081 від 18.03.10), Національний технічний університет України «КПІ»;

 • В.В.Куліш, Н.Л.Козлова, О.Я.Кузнєцова, Г.Є.Марінченко « Фізика для інженерних спеціальностей. Кредитно-модульна система: Модуль 3. Коливання та хвилі. Оптика» та «Фізика для інженерних спеціальностей. Кредитно-модульна система: Модуль 4. Квантова та атомна фізика» (мова англійська) (№ 1/11-2075 від 18.03.10), Національний авіаційний університет .

 • І.С.Полікарпов, Б.Д.Семак, Н.А.Терешкевич та ін.. «Товарознавство. Непродовольчі товари: одягово-взуттєві вироби» (№ 1/11-2074 від 18.03.10), видавництво «Магнолія 2006»;

 • В.О. Крамченкова «Психологія сім’ї» (№1/11-2343 від 24.03.10), Харківський національний педагогічний університет ім.. Г.С. Сковороди;

 • Г.В.Запорожець, М.М.Кучер, Н.Г.Ревенко «Виробничий менеджмент» (№1/11-2325 від 24.03.10), Дніпродзержинський державний технічний університет;

 • Г.Ю.Горенок «Вживання модальних дієслів в англійській мові» (№1/11-2326 від 24.03.10),Дрогобицький державний педагогічний університет ім.. Івана Франка;

 • А.В. Уманець, Т.І. Балакірєва, В.О. Каденко та ін. «Grammar in Use» (№1/11-2327 від 24.03.10), Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка;

 • З.Д. Калініченко «Стратегічне управління підприємством» (№1/11-2317 від 24.03.10), Донецький національний технічний університет;

 • М.А.Погорецький, М.А.Стахівський, О.Ю.Татаров « Наукові досягнення в Україні: кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза» (№1/11-2318 від 24.03.10), Київський національний університет внутрішніх справ ;

-Г.О. Швиданенко, Л.М. Приходько « Оптимізація бізнес-процесів» (№1/11-2314 від 24.03.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

- В.С. Васильченко «Державне регулювання зайнятості» (№1/11-2313 від 24.03.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

 • В.Я. Кардаш, І.А.Павленко, О.К.Шафалюк, Н.В.Василькова « Товарна інноваційна політика» (№1/11-2312 від 24.03.10), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

 • М.А. Дудля « Промивальні рідини в бурінні» (№1/11-2344 від 24.03.10), Національний гірничий університет;

 • О.М. Варченко, О.В. Шубравська, І.О. Бистрова та ін.. « Логістика: Теорія і практика» (№1/11-2319 від 24.03.10) Міністерство аграрної політики ;

 • В.К. Цапенко, Ю.В. Куц « Основи ультразвукового неруйнівного контролю» (№1/11-2320 від 23.03.10), НТУУ «КПІ»;

 • С.В. Нагорний, Н.Ю. Шраменко « Комерційна робота на автомобільному транспорті» (№1/11-2324 від 24.03.10), Харківський національний автомобільно-дорожній університет;

 • В.С. Лупояд « Типові операції в гінекології» (№1/11-2322 від 24.03.10), Харківський національний медичний університет;

 • О.П. Антонюк, Т.М. Ступницька, Н.М. Купріна, І.Є. Підгорна « Економічний аналіз ( практикум)» (№1/11-2323 від 24.03.10), видавництво « Магнолія-2006»;

 • За ред.. О.О. Бєляєва « Соціально- економічна безпека» (№1/11-2311 від 24.03.10), Київський національний економічний університет ім.. Вадима Гетьмана;

 • І.Т. Матасар, В.І.Ципрян, І.П Колеснікова та ін.. « Гігієна стоматологічних закладів» (№1/11-2321 від 24.03.10), Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця;

 • В.В. Конопльов « Адміністративне право України» (№1/11-2316 від 24.03.10), Автономна республіка Крим, Міністерство освіти і науки України;

 • З.М. Митник « Доказова медицина у спектрі наукової медичної інформації» (№1/11-2315 від 24.03.10) Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця;

 • К.М. Косенко, А.О. Седлецька, П.Д. Рожко та ін. «Терапевтична стоматологія (самостійна робота студентів)» (№1/11-2381 від 24.03.10), Одеський державний медичний університет;

 • Л.М. Князькова, О.С.Туренко, І.В.Іванов та ін. «Історія держави і права зарубіжних країн» (№1/11-2516 від 29.03.10), Донецький юридичний інститут;

 • Т.М. Вахонева, І.О. Ізарова, Н.В. Павловська « Римське приватне право» (№1/11-2501 від 29.03.10), Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці;

 • М.О. Клименко, А.М. Рокочинський, О.О. Бєдункова, Є.З. Маланчук, Р.В. Жомирук, С.Ю. Громченко « Утилізація твердих побутових відходів» (№1/11-2484 від 29.03.10), Український державний університет водного господарства та природокористування;

 • В.Т. Нор, Н.П. Анікіна, Н.Р. Бобечко « Судові та правоохоронні органи України» за ред. В.Т. Нора (№1/11-2504 від 29.03.10), ТОВ « Видавничий дім «Ін Юре»»;

 • Е.В. Суслін « Румунська мова для курсантів-прикордонників» (№1/11-2493 від 29.03.10), Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького;

 • Г.В. Мамонова, О.М. Шимпф « Англо- український, українсько- англійський словник-довідник математичних термінів» (№1/11-2494 від 29.03.10), Національний університет державної податкової служби України;

 • О.М. Мироненко, В.П. Горбатенко « Історія вчень про державу і право» (№1/11-2512 від 29.03.10), Інститут держави і права імені В.М. Корецького;

 • Т.П. Гармаш « Основи екологічної токсикології» (№1/11-2488 від 29.03.10), Полтавський національний технічний університет;

 • Ю.В. Іщенко, В.М. Столбовий, В.П. Чабан та ін. « Митне право України» (№1/11-2505 від 29.03.10), видавництво « ЮРІНКОМ ІНТЕР»;

 • К.А. Сологор, Я.А. Омельковець « Основи зоогеографії» (№1/11-2480 від 29.03.10), Волинський національний університет ім. Лесі Українки;

 • Р.Я. Лемик, С.В. Сеник « Цивільне процесуальне право» (№1/11-2502 від 29.03.10), Львівський національний університет ім. Івана Франка;

 • Ю.І. Буріменко, О.В. Сінявський « Елементи теорії ймовірностей, математичної статистики та випадкових процесів» (№1/11-2491 від 29.03.10), Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова;

 • С.М. Лепех « Сімейне право України» (№1/11-2503 від 29.03.10), Львівський національний університет ім. Івана Франка;

 • Ю.І. Буріменко, О.В. Сінявський, А.Ю. Щуровська «Математичне програмування з розв’язуванням задач на комп’ютері» (№1/11-2490 від 29.03.10), Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова;

 • Г.В.Боярка, С.М. Гусаров, Л.М. Маніна та ін. «Правнича лінгвістика» (№1/11-2482 від 29.03.10), Академія управління Міністерства внутрішніх справ України;

 • І.Т. Матасар « Hygienic and Epidemiological Demands for Dental Clinics» (№1/11-2393 від 25.03.10), Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця;

 • М.З. Паска « Технологія тваринних жирів» (№1/11-2475 від 29.03.10), Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького;

 • О.М. Жданова, М.М. Линець, Л.Я.Чеховська та ін. « Фізична рекреація» кер. авт. кол. Є.Н. Приступа (№1/11-2434 від 25.03.10), Львівський державний університет фізичної культури;

 • за ред. М.О. Перестюка « Збірник задач підвищеної складності з курсу «Диференціальні рівняння», (№1/11-2422 від 25.03.10), Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;

 • І.Я. Пінчук, В.В. Чайковська, Л.А. Стандюк та ін. « Актуальні питання геронтопсихіатрії» (№1/11-2397 від 25.03.10), Національна медична академія ім. П.Л. Шупика;

 • Л.Р. Грицаєнко, В.Ф. Гаєвий, Г.О. Ганова та ін. « Підтримання прокурором державного обвинувачення» (№1/11-2417 від 25.03.10), Національна академія прокуратури України;

 • За ред. К.Н. Ткачука, В.В. Зацарного «Охорона праці та промислова безпека» (№1/11-2439 від 25.03.10), видавництво « Лібра»;

 • В.Д. Жван « Технологія будівельного виробництва у житлово- комунальному господарстві» (№1/11-2447 від 25.03.10), Харківська національна академія міського господарства;

 • Ю.П. Чала « Практикум з перекладу англійських фразових дієслів» (№1/11-2446 від 25.03.10), видавництво « Освіта України»;

 • О.В. Заставецька, Д.О. Зорін, В.М. Триснюк « Географічна, екологічна та туристична практики у Дністровському каньйоні» (№1/11-2445 від 25.03.10), Тернопільський національний педагогічний університет;

 • М.О. Шутова « Лексикологія сучасної англійської мови» (№1/11-2442 від 25.03.10), Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова;

 • О.О. Жихарева « Практичний курс англійської мови для бізнесу і менеджменту» (№1/11-2440 від 25.03.10), Київський національний лінгвістичний університет;

 • Л.С. Тупчієнко « Політологія» (№1/11-2436 від 25.03.10), Національний авіаційний університет;

 • Л.П. Швець, Н.І. Доберчак « Економіка виробництва» (№1/11-2465 від 25.03.10), видавництво « Новий світ - 2000»;

 • О.П. Сагайдак «Дипломатичний протокол та етикет» (№1/11-2413 від 25.03.10), видавництво « Знання»;

 • О.С. Заячківська, О.І. Чупашко «Test Tasks from Medical Physiology. Manual for Independent Work» (№1/11-2391 від 25.03.10), видавництво « МЕДИЦИНА»;

 • О.Л. Голубенко, М.А. Касьянов, О.М. Гунченко « Охорона праці у машинобудівному виробництві» (№1/11-2402 від 25.03.10), Східноукраїнський національний університет;

 • Л.М. Білас « Mastering English Grammar» (№1/11-2404 від 25.03.10), Київський національний університет ім. Т.Шевченка;

 • Л.В. Нападовська « Управлінський облік», 2 –ге видання (№1/11-2415 від 25.03.10), Київський національний торговельно- економічний університет;

 • Н.С. Бушуєва, Ю.Ф. Ярошенко, Р.Ф. Ярошенко « Управління проектами та програмами організаційного розвитку» (№1/11-2431 від 25.03.10), Київський національний університет будівництва та архітектури;

 • Я.І. Кравець « Сорабістичні студії: Україна, Франція, Бельгія» (№1/11-2409 від 25.03.10), Львівський національний університет ім. Івана Франка;

 • Т.О. Карнаух « Комбінаторика» (№1/11-2427 від 25.03.10), Київський національний університет ім. Т.Шевченка;

 • Д.Я. Хусаїнов, І.В. Грицай « Диференціальні рівняння» (№1/11-2429 від 25.03.10, Київський національний університет ім. Т.Шевченка;

 • В.В. Городецький, Я.М. Дрінь, М.І. Нагнибіда «Узагальнені функції. Методи розв’язування задач» (№1/11-2419 від 25.03.10), Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича;

 • М.В. Стасик, О.О. Стадніченко, Н.А. Грозовська , В.М. Ткачук «Українська мова професійного спрямування ( теорія і практика)» (№1/11-2406 від 25.03.10), Запорізький національний університет;

 • А.Я. Середницька, З.Й. Куньч «Українська мова за професійним спрямуванням» (№1/11-2400 від 25.03.10), видавництво « Знання»;

 • М.М. Авраменко «Ділова англійська мова» (№1/11-2342 від 24.03.10), Національний університет біоресурсів і природокористування;

 • О.С. Кучик, О.А. Заяць «Зовнішня політика України» (№1/11-2410 від 25.03.10), видавництво « Знання»;

 • Я.С. Бондаренко, В.М. Турчин, Є.В. Турчин «Теорія ризику в страхуванні. Основні поняття , приклади, задачі» (№1/11-2424 від 25.03.10), Дніпропетровський національний університет;

 • В.А. Яблонський, О.В. Яблонська « Методи наукових досліджень у тваринництві та ветеринарній медицині» (№1/11-2682 від 01.04.10), Міністерство аграрної політики;

 • П.М. Цибульов, П.В. Солошенко, Л.О. Цибульська «Економіка інтелектуальної власності» (№1/11-2681 від 25.03.10), Приазовський державний технічний університет;

 • О.Ю. Табачніков, О.І. Бабюк, Ц.Б. Абдряхимова, Л.А. Гашкова «Основи клінічної психології» (№1/11-2510 від 29.03.10), Донецький національний медичний університет ім. М.Горького;

 • К.В. Коляденко, О.О. Притуло, Г.А. Вінцерська та ін. « Dermatology and venereology» (№1/11-2509 від 29.03.10), Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського;

 • В.П. Подольська, І.В. Каліновська «Тестовий контроль з актуальних питань з акушерства», (№1/11-2389 від 25.03.10), Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України;

 • В.В. Іващенко, Є.Р.Балацький, В.С. Ковальчук та ін. «Догляд за хірургічними хворими» (№1/11-2500 від 29.03.10), Донецький національний медичний університет;

 • І.В. Сухіна, К.Є. Голубов, Р.А. Абдряхимов « Травма органу зору» (№1/11-2506 від 29.03.10), Донецький національний медичний університет ім. М.Горького;

 • О.І. Дядик, І.І. Здиховська, О.Л. Стулікова та ін. «Актуальні проблеми внутрішніх хвороб: Інфекції нирок і сечової системи» (№1/11-2489 від 29.03.10), Донецький національний медичний університет;

 • В.М. Благодаров, О.Г. Рудницька, В.В. Вербицький та ін. « Спеціальна патоморфологія» (№1/11-2498 від 29.03.10), Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця;

 • О.В. Крайдашенко, М.П. Красько, Р.В. Стець «Клінічна фармакологія проти інфекційних лікарських засобів» (№1/11-2507 від 29.03.10), Запорізький національний медичний університет;

 • А.В. Чурілов, Л.І. Бутіна, С.О. Джеломанова та ін. « Патологічне акушерство» (№1/11-2487 від 29.03.10), Донецький національний медичний університет;

 • О.О.Базалук, Н.Ф. Юхименко « Філософія освіти» (№1/11-2525 від 29.03.10), видавництво « Кондор»;

 • А.Ф. Алексєев, В.Г. Єзан « Теорія та методика спортивної боротьби» (№1/11-2497 від 29.03.10), Харківська державна академія фізичної культури;

 • Т.І. Фотіна, А.В. Березовський, М.В. Розпутній та ін. «Загальна та ветеринарна медицина» (№1/11-2515 від 29.03.10), Сумський національний аграрний університет;

 • Г.І. Балюк, О.Ю. Кронда, О.В. Сушик « Правові засади забезпечення радіаційної безпеки» (№1/11-2481 від 29.03.10), Київський національний університет ім. Т.Шевченка;

 • Л.К. Гливінська «Сучасна українська мова. Орфоепія» (№1/11-2511 від 29.03.10), Київський національний університет ім. Т.Шевченка;

 • Т.В. Грошко, Т.В. Черненко «Вік живи, вік навчайся» (№1/11-2478 від 29.03.10), Буковинська державна фінансова академія;

 • О.Є. Поморцева, В.П. Степанов « Комп’ютерні засоби в економіці та підприємництві. Розробка та управління проектами» (№1/11-2483 від 29.03.10), Харківський національний економічний університет;

 • О.Ф. Деменко, П.О. Демчук, В.І. Зелений та ін. «Міжнародні відносини та євроатлантична інтеграція» (№1/11-2496 від 29.03.10), Національна академія оборони України;

 • В.П. Нестеренко « Експертиза предметів і атрибутів: Геральдика.» (№1/11-2492 від 29.03.10), Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв;

 • М.Ф. Дмитриченко, Б.В. Шапошніков, Р.Г. Мнацаканов та ін. « Фізико- хімічні основи металургії» (№1/11-2513 від 29.03.10), Національний транспортний університет;

 • А.В. Чурілов, Л.І. Бутіна « Кесарів розтин в сучасному акушерстві» (№1/11-2486 від 29.03.10), Донецький національний медичний університет;

 • В.М. Улізько « Настільний теніс в системі фізичного виховання» (№1/11-2476 від 29.03.10), Івано- Франківський національний технічний університет нафти і газу;

 • О.Б. Головко « Espana y su Lengua» (№1/11-2477 від 29.03.10), Севастопольський національний технічний університет;

 • Г.В. Шевцова « Історія японської архітектури і мистецтва» (№1/11-2499 від 29.03.10), Київський національний університет будівництва і архітектури;

 • О.В. Лисенко « Аналіз банківської діяльності» (№1/11-2495 від 29.03.10), Київський національний економічний університет ім. В. ГетьманаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Інформація про надання грифів міністерства освіти і науки 2010 рік

  Документ
  ІНФОРМАЦІЯ ПРОНАДАННЯГРИФІВ МІНІСТЕРСТВАОСВІТИ І НАУКИ2010 РІК За результатами проведеної науково-методичної експертизи у 2010 році було надано грифи підручникам, навчальним ...
 2. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

  Документ
  ... .10.2010 р. № 1021 «Пронадання навчальним програмам для 11-річної школи грифа «Затверджено Міністерствомосвіти і науки Укра ... Міністерстваосвіти і науки України та оприлюднюється через “Інформаційний збірник Міністерстваосвіти і науки Укра ...
 3. Міністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація Сумський обласний інстит

  Документ
  ... сту освіти Міністерстваосвіти і науки Укра ... освіти (Україна) Вказано, що перехід від „освіти” як надання грамотності до „первинної освіти ... інформацію про систему ... освіти у світлі утворення єдиного європейського освітньо-наукового простору до 2010 ...
 4. Міністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація Сумський обласний інстит (2)

  Документ
  ... сту освіти Міністерстваосвіти і науки Укра ... освіти (Україна) Вказано, що перехід від „освіти” як надання грамотності до „первинної освіти ... інформацію про систему ... освіти у світлі утворення єдиного європейського освітньо-наукового простору до 2010 ...
 5. Міністерство освіти та науки україни національний технічний університет україни

  Документ
  ... К.: НТУУ „КПІ”,2010.-22 с. Гриф надано Методичною радою ... інших джерел інформації з теми проектування ... ід. В відомостях про видавництво слід включити ... і, в якій вони надані в формулі. Перший ... -611с. Додаток 1 МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ...

Другие похожие документы..