Главная > Документ


О.Ф. Кирпун “Граматика німецької мови в таблицях і схемах” (№1/11 – 634 від 09.02.10), Житомирський державний університет імені Івана Франка ;

 • Т.І. Бондар “Логіка” (№1/11 – 640 від 09.02.10), Київський університет імені Бориса Грінченка;

 • М.О. Олікова, О.М. Тарнавська, А.А. Семенюк “Словник соціолінгвістичних та етнолінгвістичних термінів” (№1/11 – 637 від 09.02.10), Волинський національний університет імені Лесі Українки;

 • А.М.Богуш, Н.В. Гавриш, О.В. Саприкіна “Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку” (№1/11 – 641 від 09.02.10), Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • С.Є.Шимко, Н.А.Галішевська “Розвиток співацького голосу студентів музичних спеціальностей засобами фонопедичного методу” (№1/11 – 644 від 09.02.10), Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка;

 • А.О.Корнус, І.В.Удовиченко, Г.Г.Леонтьєва, О.Г.Корнус “Географія Сумської області: природа, населення, господарство” (№1/11 – 645 від 09.02.10), Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка;

 • О.М. Вальчук-Оркуша “Загальне землезнавство. Гідрологія” (№1/11 – 646 від 09.02.10), Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;

 • В.Т.Яворський “Технологія сірки і сульфатної кислоти ” (№ 1/11–664 від 10.02.10), Національний університет «Львівська політехніка»;

 • Є.Ю.Бадіян «Практична кристалографія» (№ 1/11–698 від 10.02.10), Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна;

 • В.М.Савицький «Магнітні властивості речовин» (№ 1/11–697 від 10.02.10), Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна;

 • О.М.Адаменко, Г.І.Рудько, О.В.Чепіжка, М.Д.Курочак «Геологія з основами геоморфології» (№ 1/11–666 від 10.02.10), Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

 • В.К.Тащук, Н.А.Турубарова-Леунова, Т.О.Ілащук «Електрокардіографія. Основи діагностики» (№ 1/11–693 від 10.02.10), Буковинський державний медичний університет;

 • О.О.Гуріна «Особливості судово-медичної експертної оцінки травм голови у дітей та підлітків» (№ 1/11–692 від 10.02.10), Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика;

 • В.Ф.Москаленко, О.П.Гульчій, О.З.Децик, Н.І.Кольцова, Л.О.Литвинова, О.А.Полянський, Г.В.Кухленко, Н.М.Захарова, В.Б.Замкевич «Соціальна медицина і організація охорони здоров’я» за загальною редакцією В.Ф.Москаленко (№ 1/11–702 від 10.02.10), Національний медичний університет імені О.О.Богомольця;

 • М.В.Банчук, В.В.Войченко, Г.А.Зарицький, О.Ю.Петрошак «Процесуальні, організаційні та етичні осново судово-медичної експертизи в Україні» під загальною редакцією В.Д.Мішалова (№ 1/11–691 від 10.02.10), Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика;

 • В.Г.Радіонов, Н.Л.Іванова, С.А.Кащенко, Т.П.Тананакіна, О.В.Гаврилюк, О.С.Гусак, Л.Н.Провізіон, Д.М.Болгов «Шкіра як одна з функціональних систем організму» (№ 1/11–690 від 10.02.10), Луганський державний медичний університет ;

 • Т.І.Туркот «Педагогіка вищої школи» (№ 1/11–661 від 10.02.10), Херсонський державний аграрний університет ;

 • П.П.Вирвінський, Ю.Л.Кузін, В.Л.Хоменко «Геологорозвідувальна справа і техніка безпеки» (№1/11–667 від 10.02.10), Національний гірничий університет;

 • О.А.Єременко, М.О.Колесніков «Практикум з основ екологічної хімії» (№ 1/11–665 від 10.02.10), Таврійський державний агротехнологічний університет;

 • І.П.Вакалюк, М.М.Островський, Н.П.Гайналь, Г.З.Корж, Р.В.Нестерак «Сучасна практика внутрішньої медицини. Введення хворих із хворобами системи кровообігу» (№ 1/11–709 від 10.02.10), Івано-Франківський національний медичний унверситет;

 • О.М.Макарчук, М.М.Островський, Н.Л.Глушко, О.М.Остовська «Анемія вагітних: сучасні погляди на діагностику, профілактику та лікування» (№ 1/11–708 від 10.02.10), Івано-Франківський національний медичний університет;

 • З.М.Яремко, С.В.Тимошук, О.І.Третяк, Р.М.Ковтун «Охорона праці» за редакцією З.М.Яремка (№ 1/11–703 від 10.02.10), Львівський національний університет імені Івана Франка;

 • О.Г.Карпенко «Вступ до спеціальності» (№ 1/11–660 від 10.02.10), Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова;

 • О.В.Новакова «Політичний процес: сутність, зміст та сучасні тенденції розвитку» (№ 1/11–706 від 10.02.10), Східноукраїнський національний університет імені В.Даля;

 • С.А.Куліченко, В.О.Дорощук «Організовані середовища поверхнево активних речовин в аналізі» (№ 1/11–683 від 10.02.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • М.Ю.Клевець, В.В.Манько, М.О.Гальків, І.В.Іккерт, С.В.Бичкова «Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем)» (№ 1/11–686 від 10.02.10), Львівський національний університет імені Івана Франка ;

 • М.А.Шульга «Політичні аспекти євроінтеграції» (№ 1/11–707 від 10.02.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • В.Й.Борисенко, А.Б.Гречка «Національно-освітній рух на Лівобережній Україні в 1900 – першій половині 1907 рр.» (№ 1/11–695 від 10.02.10), Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова;

 • О.М.Караульна, В.В.Щукін, В.Я.Дрізо-Омеляненко та ін. «Козацька веселка над Бугом. Свята та обряди за народним календарем в козацьких поселенням Миколаївщини» (№ 1/11–694 від 10.02.10), Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського;

 • «Зброя в службовій діяльності дільничного інспектора міліції» за редакцією Будаг’янца Г.М., Рахівського Ю.В. (№ 1/11–674 від 10.02.10), Прикарпатський юридичний інститут Львівського державного університету внутрішніх справ;

 • М.З.Пелешко, О.Ф.Бабаджанова, О.І.Башинський «Пожежна безпека об’єтів агропромислового комплексу» (№ 1/11–675 від 10.02.10), Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;

 • В.П.Харченко, Г.Ф.Аргунов «Конфліктні ситуації в системі управління повітряним рухом» (№ 1/11–676 від 10.02.10), Національний авіаційний університет ;

 • М.К.Сукач, І.В.Ніколенко, О.Ю.Вольтерс «Будівельна техніка» (№ 1/11–677 від 10.02.10), Національна академія природоохоронного та курортного будівництва;

 • П.П.Федірко, В.І.Дуганець, В.О.Король, А.М.Оленюк «Матеріалознавство і слюсарна справа» (№ 1/11–678 від 10.02.10), Подільський державний аграрно-технічний університет;

 • О.В.Сушко, С.В.Кюрчев «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. Практикум» (№ 1/11–679 від 10.02.10), Таврійський державний агротехнологічний університет ;

 • «Вибрані питання кардіології для сімейних лікарів» за редакцією Заремби Є.Х. (№ 1/11–687 від 10.02.10), Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;

 • М.Г.Дмитренко, М.М.Свічинський, М.В.Рисін «Банківське кредитування: галузевий аспект» (№ 1/11–696 від 10.02.10), Університет банківської справи;

 • Г.П.Табачук, О.М.Бартош, Т.М.Бречко «Фінансовий облік в банках» (№ 1/11–672 від 10.02.10), Університет банківської справи;

 • О.В.Вороновська, П.М.Майданевич, Н.О.Голуб, О.В.Пеньова «Збірник задач з фінансового обліку» (№ 1/11–671 від 10.02.10), Таврійський державний агротехнологічний університет;

 • І.Г.Скоморович «Банківські операції» (№ 1/11–681 від 10.02.10), Львівський національний університет імені Івана Франка;

 • О.П.Мельникова «Економічна інформатика» (№ 1/11–670 від 10.02.10), Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна;

 • В.А.Рач, О.В.Россошанська, О.М.Медведєва «Управління проектами» (№ 1/11–669 від 10.02.10) , Східноукраїнський національний університет імені В.Даля ;

 • Ю.А.Рибінська «Translation Course : Transformations, Cultural Code, Style Interferense » (№ 1/11–689 від 10.02.10), Київський національний університет культури і мистецтв;

 • Н.Ф.Бориско, К.Бруннер, О.Г.Васильченко, Г.В.Гікова, Х.Каспар-Хене, Л.І.Клюшкіна, К.Лайх, М.Льонкер, Л.С.Олексишина, Н.Є.Петращук «DU (німецька мова)» (№ 1/11–682 від 10.02.10), видавництво «Нова книга»;

 • О.В.Асланян «Переклад науково-технічної літератури. Французька мова» (№ 1/11–700 від 10.02.10), Севастопольський національний технічний університет;

 • Т.А.Косаревська, Н.В.Косаревська «English Grammar in the language of science », (№ 1/11–699 від 10.02.10), Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 • В.В.Михайлович, О.Б.Матвійчук, І.Я.Богуцький «Гострий апендицит та його ускладнення» (№ 1/11–705 від 10.02.10), Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького ;

 • І.М.Школа, І.В.Бутирська «Інноваційний менеджмент» (№ 1/11–662 від 10.02.10), Київський національний торговельно-економічний університет ;

 • Ю.М.Руденко, В.В.Токарь «Фінансові системи зарубіжних країн» (№ 1/11–673 від 10.02.10), Київський національний університет імені Вадима Гетьмана;

 • «Методи проведення спеціальних економічних розрахунків» за загальною редакцією П.В. Осіпова (№ 1/11–663 від 10.02.10), Одеська національна академія харчових технологій ;

 • Г.Л.Ковальська «Архітектурне проектування навчальних закладів» (№ 1/11–704 від 10.02.10), Київський національний університет будівництва і архітектури;

 • «Економічна теорія» за загальною редакцією В.М.Семененка, Д.І.Коваленка (№ 1/11- 668 від 10.02.10), Київський національний університет технологій та дизайну

 • Л.В.Войтенко, В.Є.Косматий, В.А.Копілевич, Р.В.Лаврик «Analitytical Chemistry» (№ 1/11–688 від 10.02.10), Національний університет біоресурсів і природокористування;

 • В.І.Ільченко, О.Т.Проказа, М.В.Стріха “Фізичні теорії: люди, ідеї, події” (№ 1/11–829 від 13.02.10), Східноукраїнський національний університет імені В.Даля;

 • Л.О.Штакіна «Phonostylistics through practice» (№ 1/11–959 від 16.02.10), Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов;

 • С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук «Сучасні ділові папери» (№ 1/11–957 від 16.02.10),видавництво «Арій»;

 • О.І. Сушко «Функціонування фразеологічних одиниць у текстах службових документів першої половини ХХ століття» за науковою редакцією Мосенкіса Ю.Л. (№ 1/11–958 від 16.02.10), Слов’янський державний педагогічний університет;

 • І.А.Сверчевська «Лінійна алгебра. Алгебра і теорія чисел» (№ 1/11–953 від 16.02.10), Житомирський державний університет;

 • С.М.Чуйко, К.В.Руновський «Лекції з конструктивної теорії функцій» (№ 1/11–954 від 16.02.10), Слов’янський державний педагогічний університет;

 • С.М.Чуйко «Лекції з теорії імпульсних крайових задач» (№ 1/11–9565 від 16.02.10), Слов’янський державний педагогічний університет;

 • П.С.Атаманчук, О.І.Ляшенко, В.В.Мендерецький, О.М.Ніколаєв “Методика і техніка навчального фізичного експерименту в основній школі” (№1/11 – 1115 від 22.02.10), Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

 • В.В.Бонтлаб, К.М.Біда, В.Л.Костюк, Я.М.Сімутіна, І.Р.Вітик, В.П.Мельник, О.Я.Мельник, Р.Ю.Перехрест “Трудове право України ” (№1/11 – 1128 від 23.02.10), видавництво «Промінь»;

 • С.О.Вакарчук, Т.М.Демків, С.В.Мягкота “Фізика” (№1/11 – 1084 від 19.02.10), Львівський національний університет імені Івана Франка;

 • Г.М.Калетнік, В.М.Ціхановська “Фінансовий менеджмент” (№1/12 – 649 від 23.02.10), Міністерство аграрної політика України;

 • С.І.Мельник, О.Д.Муляр, М.Й.Кочубей, П.Д.Іванцова “Технологія виробництва продукції рослинництва” (№1/12 – 648 від 23.02.10), Міністерство аграрної політика України;

 • П.М.Якібчук “Лекційні демонстрації з курсу фізики. Оптика” (№1/11 – 1155 від 23.02.10), Львівський національний університет імені Івана Франка;

 • В.Ф.Москаленко, О.П.Гульчій, В.М.Лєхан, В.В.Рудень, Т.І.Лосицька , О.П.Максименко, В.В.Таран, О.А.Глазунова “Health Economscs (tadles, schemes, graphics)” за загальною редакцією В.Ф.Москаленка (1/11 – 1164 від 23.02.10), Національна медичний університет імені.О.О.Богомольця;

 • О.С.Гриценко, К.І.Шевчук, І.В.Вахович, Ю.О.Гриценко “Моделювання проектних робіт для будівництва” (№1/11 – 1145 від 23.02.10), Київський національний університет будівництва і архітектури ;

 • О.І.Яценко, В.Є.Хричиков, Т.С.Хохлова, А.Ю.Борисенко, Н.І.Репіна, П.Д.Грушко, О.В. Татарчук “Кристалізація та первинна структура конструкції сталей” (№1/11 – 1135 від 23.02.10), Національна металургійна академія України;

 • Н.Т.Кунда “Організація міжнародних автомобільних перевезень” (№1/11 – 1140 від 23.02.10), Національний транспортний університет;

 • В.Г.Дмитриєнко, О.І.Малік, О.О.Малік “English for you. Grammar from A to Z ” (№1/11 – 1137 від 23.02.10), Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;

 • П.С.Атаманчук, О.І.Ляшенко, В.В.Мендерецький, О.М.Ніколаєв “Методика і техніка навчального фізичного експерименту в старшій школі” (№1/11 – 1116 від 22.02.10), Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

 • Т.С.Клебанова, М.О.Кизим, О.І.Черняк, О.В.Раєвнєва, Л.С.Гур’янова, М.А.Дубровіна, К.А.Стрижеченко, О.В.Мілов, О.Ю.Полякова, Н.Ю.Голіяд, С.В.Мілевський, Р.М.Яценко, О.А.Сергієнко “Математичні методи і моделі ринкової економіки” (№1/11 – 1158 від 23.02.10), Харківський національний економічний університет ;

 • М.О.Перестюк, О.М.Станжицький, О.В.Капустян, Ю.В.Ловейкін “Варіаційне числення та методи оптимізації ” (№1/11 – 1149 від 23.02.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • В.О.Катрич, Д.В.Майборода, С.О.Погарський, С.Л.Просвирнин “Чисельні методи в прикладній фізиці ” (№ 1/11–1152 від 23.02.10), Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна;

 • М.П.Масальська, О.Ю.Бордун «Планування діяльності туристичних підприємств» (№ 1/11–1139 від 23.02.10), видавництво «Знання»;

 • О.А.Сарапіна, Т.А.Пінчук «Фінансовий аналіз» (№ 1/11–1159 від 23.02.10), Херсонський національний технічний університет;

 • М.Н.Воляк, З.Р.Ожоган, О.І.Бульбак, О.В.Бугерчук, Л.В.Мізюк «Шинування та безпосереднє протезування при захворюваннях пародонта» (№ 1/11–1166 від 23.02.10), Івано-Франківський національний медичний університет;

 • В.Г.Ємельянов, С.А.Шевченко «Основи деревинознавства і лісового товарознавства» (№ 1/11–1141 від 23.02.10), Харківський національний технічний університет сільського господарства;

 • О.М.Даренський, Н.В.Бугаєць, В.Г.Вітольберг, Д.О.Потапов, О.С.Саяпін, Г.М.Талавіра «Експлуатація залізничних колій» (№ 1/11–1146 від 23.02.10), Українська державна академія державного транспорту;

 • В.М.Гостіщев, А.В.Сватьєв, Н.В.Богдановськка «Оздоровчі види фізичної культури» (№ 1/11–1170 від 23.02.10), Запорізький національний університет;

 • В.Г.Черкасов, І.В.Дзевульська, О.І.Ковальчук «Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять)» (№ 1/11–1165 від 23.02.10), Національна медичний університет імені О.О.Богомольця;

 • І.А.Зупанець, С.Б.Попов, Ю.С.Рудик та ін. «Основи клінічної медицини: симптоми та синдроми в практичній фармації» (№ 1/11–1167 від 23.02.10), Національний фармацевтичний університет ;

 • В.О.Тімохін, Н.М.Шебек, Т.В.Малік, Н.Ю.Житкова, Г.І.Шемсетдінов, О.П.Чудутова, В.П.Мироненко, Є.М.Бавикін, В.А.Щурова, Ю.С.Супронович, Ю.В.Третяк, О.В.Іванченко «Основи дизайну архітектурного середовища» (№ 1/11–1147 від 23.02.10), Київський національний університет будівництва і архітектури;

 • В.Г.Ковешніків, В.З.Сікора, В.С.Пикалюк, О.О.Устянський, В.Ю.Ільїн, В.І.Бумейстер, М.В.Погорєлов, Г.Ф.Ткач, Л.Г.Сулім, І.В.Болотна, В.В.Сікора «Анатомія живота» (№1/11–1156 від 23.02.10), Сумський державний університет;

 • М.Ф.Ледней. М.А.Разумова, О.В.Романенко, В.М.Хотяїнцев «Збірник задач з векторного та тендерного числення» (№ 1/11–1151 від 23.02.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • Д.В.Дюжев «Логіка» (№ 1/11–1160 від 23.02.10), Донецький інститут ринку та соціальної політики;

 • В.В.Нікуліна «Будівельники кресленики в середовищі АutoCAD» (№ 1/11–1143 від 23.02.10), Луцький національний технічний університет;

 • Г.О.Іванов, В.С.Шебанін, Д.Б.Бабенко. С.І.Пастушенко «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» (№ 1/11–1144 від 23.02.10), Миколаївський державний аграрний університет;

 • І.С.Чекман, Г.І.Степанюк, Н.О.Горчакова, Н.І.Волощук, Т.Ю.Небесна, Н.Г.Чорноіван, О.С.Пашинська «Pharmacology. General prescription. Manual» (№ 1/11–1168 від 23.02.10), Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова;

 • «Економіка військової системи охорони здоров’я» за редакцією А.С.Котузи (№ 1/11–1169 від 23.02.10), Українська військово- медична академія;

 • А.Л.Косаковський, Т.А.Шидловська, В.В.Синяченко, О.Ю.Бредун, І.А.Косаківська, К.Ю.Куреньова «Сурдологія. Збірник тестових запитань» (№ 1/11–1173 від 23.02.10), Національний медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика;

 • К.Г.Валєєв, І.А.Джалладова, С.В.Дегтяр «Вища математика для економістів» (№ 1/11–1161 від 23.02.10), Київський економічний університет ім. Вадима Гетьмана ;

 • Н.І.Головчак «Німецькомовні країни: лінгвокраїнознавство» (№ 1/11–1136 від 23.02.10), Ужгородський національний університет;

 • В.К.Сирцов, Г.А.Зідрашко «Мікроскопічна будова та гістогенез органів ротової порожнини» (№ 1/11–1163 від 23.02.10), Запорізький державний медичний університет;

 • Ф.О.Птащенко «Фізика в запитаннях і відповідях. Електрика, магнетизм, оптика» (№ 1/11–1154 від 23.02.10), Одеська національна медична академія;

 • Г.Я.Попов, В.В.Реут, М.Г.Моісеєв, Н.Д.Вайсфельд «Рівняння математичної фізики. Метод ортогональних многочленів» (№ 1/11–1148 від 23.02.10), Одеський національний університет ім. І.І.Мечнікова;

 • Г.Л.Конончук, В.М.Прокопець, В.В.Стукаленко «Вступ до Фур’є-оптики» (№ 1/11–1157 від 23.02.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • А.Д.Олійник, О.О.Олійник «Основи письмового перекладу науково-технічних текстів » (№ 1/11–1150 від 23.02.10), Національний університет біоресурсів і природокористування ;

 • О.І.Тихонов, Т.Г.Ярних, І.А.Зупанець, О.С.Данкевич, О.Є.Богуцька, Н.В.Бездєтко, Ю.М.Азаренко, Ю.В.Левачкова «Біофармація» (№ 1/11–1172 від 23.02.10), Національний фармацевтичний університет;

 • І.В.Секрет, Н.М.Валуєва «Тестовий контроль англійської комунікативної компетентності» (№ 1/11–1138 від 23.02.10), Дніпродзержинський державний технічний університет;

 • А.Г.Бовтрук, Ю.Т.Герасименко, Б.Ф.Лахін, С.М.Мєняйлов, А.П.Поліщук «Фізика» Модуль 1. «Механіка» за загальною редакцією А.П.Поліщука (№ 1/11–1153 від 23.02.10), Національний авіаційний університет;

 • Г.М.Марковецька «Історія грошей і банківництва» (№ 1/11–1162 від 23.02.10), Тернопільський національний економічний університет;

 • О.І.Тихонов, П.А.Логвин, С.О.Тихонова, О.В.Мазулін, Т.Г.Ярних, О.С.Шпичак, О.М.Котенко, В.АЯкущенко «Технологія ліків» (№ 1/11–1171 від 23.02.10), Національний фармацевтичний університет;

 • А.А.Тунік, О.О.Абрамович «Основи сучасної теорії управління» (№ 1/11–1142 від 23.02.10), Національний авіаційний університет.

  БЕРЕЗЕНЬ

  • Л.П.Антоненко, І.М.Дейкун, М.Д.Гомеля “Очистка та рекуперація промислових викидів целюлозно-паперових виробництв” (№1/11 – 1248 від 26.02.10), Національний технічний університет України «КПІ»;

  • В.Г.Ковешніков, В.З.Сікора, В.С.Пикалюк, О.О.Устянський, В.Ю.Ільїн, В.І.Бумейстер, М.В.Погорєлов , Г.Ф.Ткач, Л.Г.Сулім, І.В.Болотна “Опорно-руховий апарат ” (№1/11 – 1245 від 26.02.10), Сумський державний університет;

  • М.І.Дуркач, Г.М.Базюк, І.В.Тринів, Я.С.Янишин “Менеджмент і марнетинг” (№1/11 – 1247 від 26.02.10), Львівський національний аграрний університет;

  • В.Г.Павлюк, І.О.Сухарєва, А.В.Григор’янц “History of Medicine” (№1/11 – 1237 від 26.02.10), Кримський державний медичний університет імені С.І.Георгієвського;

  • В.О.Криволапчук, В.І.Барк, І.В.Клименко “Діагностика професійно-важливих якості керівників органів внутрішніх справ” за загальною редакцією М.Г.Вербенського (№1/12 – 712 від 26.02.10), Міністерство внутрішніх справ України;

  • В.Ф.Москаленко, Т.С.Грузєва, О.П.Гульчій, В.М.Лєхан, В.В.Рудень, Л.І.Галієнко, Т.І.Лосіцька, О.П.Максименко, В.В.Таран “Економіка охорони здоров’я” (№1/11 – 1225 від 26.02.10), Національна медичний університет імені.О.О.Богомольця;

  -“Господарське право” за редакцією О.П.Подцерковного (1/11 – 1226 від 26.02.10), видавництво «Одисей»;

  -“Аграрне право України” за редакцією В.П.Жушмана, а.м.Стативки (№1/11 – 1234 від 26.02.10), видавництво «Право»;

  • Д.В.Бусуйок “Правове регулювання виникнення, здійснення та припинення прав на землю” (№1/11 – 1235 від 26.02.10), Київський університет права Національної академії наук України;

  • Л.М.Палюх “Примусові заходи виховного характеру: теорія і практика застосування” (№1/11 – 1223 від 26.02.10), Львівський національний університет імені Івана Франка;

  • О.В.Київець, В.О.Голубєва “Міжнародне торгове право” (№1/11 – 1229 від 26.02.10), Київський національний економічний університет ім.Вадима Гетьмана;

  • П.Я.Мінка, Ю.З.Торохтій, А.В.Хрідочкін “Право Європейського Союзу” (№1/11 – 1239 від 26.02.10), ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет ;

  • І.В.Кошова, Н.Ф.Литовченко, І.М.Наказна “Психологічне консультування. Хрестоматія” (№1/11 – 1228 від 26.02.10), Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;

  • І.І.Качан, О.В.Кривенко “Військова адміністрація (право військової сфери у визначеннях та схемах)” (№1/11 – 1244 від 26.02.10), Військовий інститут Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

  • О.А.Довгаль “Макроекономіка” (№ 1/11–1238 від 26.02.10), Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»;

  • Н.Ю.Пришва «Курс податкового права» (№ 1/11–1231 від 26.02.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

  • «Кримінально-виконавче право України. Загальна і Особлива частина» за редакцією В.В.Голіни, А.Х.Степанюка (№ 1/11–1224 від 26.02.10), видавництво «Право»;

  • І.В.Апопій «Сімейне право України» (№ 1/11–1232 від 26.02.10), Львівська комерційна академія;

  • Л.Д.Забродська, М.В.Чорна, І.Ю.Мелушова, Г.І.Забродська «Стратегія підприємства: для самостійної роботи студентів» (№ 1/11–1243 від 26.02.10), Харківський державний університет харчування та торгівлі;

  • П.В.Кривенко, К.К.Пушкарьова, В.Б.Барановський, М.О.Кочевих, Ю.Г.Гасан, Б.Я.Константинівський, В.О.Ракша «Будівельне матеріалознавство» (видання друге, доповнене та перероблене) за редакцією Кривенка П.В. (№ 1/11–1240 від 26.02.10), Державне спеціалізоване видавництво «Техніка»;

  • А.Є.Крижанівська, І.Ю.Костінський «Current trends in oncology (Сучасні напрямки в онкології)» (№ 1/11–1227 від 26.02.10), Івано-Франківський національний медичний університет;

  • Г.О.Пономаренко, В.В.Морозюк, О.В.Марцеляк, О.Ю.Синявська, С.Ф.Денисюк, О.О.Теличкін, О.В.Джафарова, В.Т.Комзюк, М.П.Запорожець, І.Г.Запорожець, С.О.Шатрава «Судові та правоохоронні органи України» (№ 1/11–1230 від 26.02.10), Харківський національна університет внутрішніх справ;

  • Г.І.Короткий, І.І.Віннікова «Рекламний менеджмент» (№ 1/11–1246 від 26.02.10), Державна академія житлово-комунального господарства ;

  • С.Ф.Танянський, В.С.Ашанін, О.В.Церковна, Л.М.Барабині, Л.В.Філенко «Російсько-український словник спортивних термінів» (№ 1/11–1236 від 26.02.10), Харківська державна академія фізичної культури;

  • «Міжнародне приватне право» за редакцією В.П.Жушмана, І.А.Шуміло (№1/11–1233 від 26.02.10), видавництво «Право»;

  • А.М.Кривошеєв, А.І.Приходько, В.М.Петренко, Р.В.Сергієнко «Військова топографія» (№ 1/11–1242 від 26.02.10), Сумський державний університет;

  • В.І.Оспіщев, В.В.Кривошей «Технологія наукових досліджень в економіці» (№ 1/11–1249 від 26.02.10), видавництво «Освіта України»;

  • О.Г.Донильян, В.М.Тараненко «Філософія» (№ 1/11–1241 від 26.02.10), видавництво «Право»;

  • В.М.Вашкевич «Історична свідомість студентської молоді» (№ 1/11–1222 від 26.02.10), Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова;

  • Т.М.Чухліб, Н.О.Щур, Л.Г.Скуратівська, С.І.Дичковський «Ну щоб, здавалося, слова…» (№ 1/11–1220 від 26.02.10), Національний авіаційний університет;

  • С.С.Пхиденко «Нариси з історії логіки Стародавнього світу» (№ 1/11–1221 від 26.02.10), Волинський національний університет імені Лесі Українки;

  • Л.М.Дрозд «Українська мова за професійним спрямуванням. Теорія. Методика. Практика» (№ 1/11–1219 від 26.02.10), Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара;

  • Н.В.Василенко «Елементи логіки» (№ 1/11–1214 від 26.02.10), Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників ;

  • В.М.Бойчук, О.Ю.Пінаєва, І.В.Савчук, Л.С.Шевченко, М.Ю.Кадемія «Технології (термінологічний словник-довідник)» (№ 1/11–1216 від 26.02.10), Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського;

  • В.В.Соломонко, Г.А.Лісенчук, В.О.Пилипенко, О.В.Соломонко «Футбол у школі» (№ 1/11–1218 від 26.02.10), Національний університет фізичного виховання і спорту України;

  • В.М.Іванов «Технічне діагностування підйомно-транспортних машин» (№ 1/11–1215 від 26.02.10), Українська інженерно-педагогічна академія;

  • О.Я.Кібальник, О.А.Томенко «Оздоровчий фітнес. Теорія та методика викладання» (№ 1/11–1217 від 26.02.10), Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка;

  • С.П.Архипова, Г.Я.Майборода, О.В.Тютюнник «Методи і технології роботи соціального педагога» (№ 1/11–1324 від 04.03.10), Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;

  • Г.М.Каратєєва, Х.В.Старовойтова «Лінгвістичні особливості ділової комунікації» (№ 1/11–1319 від 04.03.10), Київський національний лінгвістичний університет;

  • Н.Ф.Гладуш, Н.І.Аненко, К.С.Подсєвак «Вивчаємо англійську самостійно» (№ 1/11–1320 від 04.03.10), Київський національний лінгвістичний університет;

  • Н.В.Лешкова «Практикум з української орфографії та пунктуації» (№ 1/11–1321 від 04.03.10), Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов;

  • М.Ю.Федурко «Українська морфологія. Курс лекцій» (№ 1/11–1322 від 04.03.10), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;

  • Т.Ю.Круцевич, Г.В.Безверхня «Рекреація у фізичній культурі різних груп населення» (№ 1/11–1323 від 04.03.10), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

  • Борисенко В.Й., Візер С.О. “Державотворчі та національно-духовні процеси в Україні першої половини XVII ст ” (№1/11-1404 від 09.03.10), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;

  • Гулей О.В.“Декоративно-прикладне мистецтво” (№1/11-1406 від 09.03.10), Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;

  • Чорний Ю.Т., Тимків О.В.“Поліфонічні твори для скрипки. Г.Ф. Телеман. 12 Фантазій” (№1/11-1405 від 09..03.10), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;

  • М.П. Кучерявенко «Податкове право України» (№1/11 -1426 від 09.03.10), видавництво « Право»;

  • В.Я. Кардаш, І.А. Павленко, О.К. Шафалюк, Н.В. Василькова “Товарна інноваційна політика” (№1/12 -1422 від 09.03.10), Національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана; • Скачать документ

  Похожие документы:

  1. Інформація про надання грифів міністерства освіти і науки 2010 рік

   Документ
   ІНФОРМАЦІЯ ПРОНАДАННЯГРИФІВ МІНІСТЕРСТВАОСВІТИ І НАУКИ2010 РІК За результатами проведеної науково-методичної експертизи у 2010 році було надано грифи підручникам, навчальним ...
  2. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

   Документ
   ... .10.2010 р. № 1021 «Пронадання навчальним програмам для 11-річної школи грифа «Затверджено Міністерствомосвіти і науки Укра ... Міністерстваосвіти і науки України та оприлюднюється через “Інформаційний збірник Міністерстваосвіти і науки Укра ...
  3. Міністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація Сумський обласний інстит

   Документ
   ... сту освіти Міністерстваосвіти і науки Укра ... освіти (Україна) Вказано, що перехід від „освіти” як надання грамотності до „первинної освіти ... інформацію про систему ... освіти у світлі утворення єдиного європейського освітньо-наукового простору до 2010 ...
  4. Міністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація Сумський обласний інстит (2)

   Документ
   ... сту освіти Міністерстваосвіти і науки Укра ... освіти (Україна) Вказано, що перехід від „освіти” як надання грамотності до „первинної освіти ... інформацію про систему ... освіти у світлі утворення єдиного європейського освітньо-наукового простору до 2010 ...
  5. Міністерство освіти та науки україни національний технічний університет україни

   Документ
   ... К.: НТУУ „КПІ”,2010.-22 с. Гриф надано Методичною радою ... інших джерел інформації з теми проектування ... ід. В відомостях про видавництво слід включити ... і, в якій вони надані в формулі. Перший ... -611с. Додаток 1 МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ...

  Другие похожие документы..