Главная > Документ


- Москальова В.М., Батлук В.А. та ін. «Охорона праці (питання та відповіді). Довідник» (№1/11–10714 від 23.11.10), видавництво «Магнолія 2006».

- Колобродов В.Г., Тимчик Г.С. «Дифракційна теорія оптичних систем» (№1/11–10713 від 23.11.10), Національний технічний університет України «КПІ».

- Чихладзе Е.Д., Кітов Ю.П. «Вибрані задачі з опору матеріалів з розв’язаннями» (видання друге, доповнене та перероблене) (№1/11–10716 від 23.11.10), Українська державна академія залізничного транспорту.

- Павлов С.В., Тимчик С.В. та ін. «Оптоелектронні медичні системи» (№1/11–10712 від 23.11.10), Вінницький національний технічний університет.

- Карпов Ю.О., Кухарчук В.В. та ін. «Теоретичні основи електротехніки. Перехідні процеси в лінійних колах. Синтез лінійних кіл. Електричні та магнітні нелінійні кола» (№1/11–10710 від 23.11.10), Вінницький національний технічний університет.

- Ромашка В.М. «Діагностика та відновлення будинків і споруд. Практикум» (№1/11–10711 від 23.11.10), Національний університет водного господарства та природокористування.

- За редакцією Репецького В.М. «Міжнародне публічне право» (№1/11-10788 від 24.11.10), видавництво «Знання».

- Лагода О.М. «Мода в дизайні одягу: теорія та практика» (№1/11-10790 від 24.11.10), Черкаський державний технологічний університет.

- Савосько В.М. «Меліорація та фіторекультивація земель» (№1/11-10784 від 24.11.10), Криворізький державний педагогічний університет.

- Сорока П.М., Харченко В.В. «Інформаційні системи в менеджменті. Практикум» (№1/11-10786 від 24.11.10), Національний університет біоресурсів і природокористування.

- Романюк В.В. «Теорія антагоністичних ігор» (№1/11-10781 від 24.11.10), Хмельницький національний університет.

- Кривцов М.В., Ніколайчук М.В. «Екологія мікроорганізмів» (№1/11-10782 від 24.11.10), Ужгородський національний університет.

- Гасім Салах, Калюжна І.М. та ін. «Вправи, завдання, тести з курсу «Фінанси» за ред. Ю.М.Кривуци (№1/11-10778 від 24.11.10), Міжнародний Слов’янський університет.

- Вдовенко С.А. «Вирощування їстівних грибів» (№1/11-10779 від 24.11.10), Вінницький національний аграрний університет.

- Пашковський В.М., Яремчук О.Б., Кривецька І.І. «Нейропсихологія» (№1/11-10791 від 24.11.10), Буковинський державний медичний університет.

- Карпов Ю.О., Кухарчук В.В. та ін. «Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами» (№1/11-10780 від 24.11.10), Вінницький національний технічний університет.

- Боярчук В.М., Тригуб А.М. та ін. «Енергетичний менеджмент і аудит в агропромисловому комплексі» (№1/11-10787 від 24.11.10), Львівський національний аграрний університет.

- Бессалов А.В. «Теорія інформації та кодування» (№1/11-10789 від 24.11.10), Національний технічний університет України «КПІ».

- Бірта Г.О., Бурга Ю.Г. «Свинарство з основами технології виробництва свинини» (№1/11-10785 від 24.11.10), Полтавський університет споживчої кооперації України.

- Карасевич А.О. «Майєвтика Сократа» (№1/11 – 10720 від 23.11.2010), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

- Демешко І.М. «Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика. Фонологія. Морфологія. Орфоепія. Графіка Орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Таблиці, схеми» (№1/11 – 10721 від 23.11.2010), Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка.

- Щедролосєва К.О. «Формування професійної майстерності магістра музичного мистецтва» (№1/11–10717 від 23.11.10), Херсонський держ. ун-т.

- Кулик Н.Д. «Zu neuen Ufern. Вдосконалюємо німецьку мову» (№1/11–10719 від 23.11.10), Київський націон. лінгвістичний ун-т.

- Ліннік О.О. «Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» (№1/11-10718 від 23.11.10), Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.

- Лесько О.Й., Прищак М.Д., Залюбівська О.Б., Рузакова Г.Г. «Етика ділових відносин» (№1/11-10703 від 23.11.10), Вінницький націон. технічний ун-т.

- Ткаченко Е.А. Ермократьєв В.О. Гришин В.С. «Надійність повітряних фурм доменних печей» (№1/11–10700 від 23.11.10), Національна металургійна академія України.

- Поляков Б.М. «Право неспроможності (банкрутства) в Україні» (№1/11–10729 від 23.11.10), Київський університет права.

- Секретарюк К.В. Стибель В.В. Сварчевський О.А. Данко М.М. Федорова О.В. та ін. «Гельмінтози жуйних тварин» (№1/11–10707 від 23.11.10), Львівський націон. ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Ґжицького.

- Давиденко Н.М. Данилевська-Жугунісова О.Є. «Теорія фінансів» (№1/11–10701 від 23.11.10), Націон. ун-т біоресурсів і природокористування України.

- Ганжа С.М. «Електроніка» (№ 1/11-10699 від 23.11.10), Східноукраїнський націон. ун-т ім. В.Даля Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум.

- Луцький І.М. «Історія українського права» (№ 1/11-10727 від 23.11.10), Івано-Франківський ун-т права ім. Короля Данила Галицького.

- Луцький І.М. «Історія української філософії» (№ 1/11-10737 від 23.11.10), Івано-Франківський ун-т права ім. Короля Данила Галицького.

- Луцький І.М. Андрушко В.Т. Огірко О.В. «Релігієзнавство: проблеми і перспективи видання» (№ 1/11-10726 від 23.11.10), Івано-Франківський ун-т права ім. Короля Данила Галицького.

- Священко З.В. «Історія міжнародних відносин» (№ 1/11-10731 від 23.11.10), Уманський державний педагогічний ун-т ім. Павла Тичини.

- Карасевич А.О. Левківський К.М. «Політологія» (№ 1/11-10730 від 23.11.10), Уманський державний педагогічний ун-т ім. Павла Тичини.

- Гошовська В.А. «Українська еліта: місце та роль у державотворенні» (№ 1/11-10732 від 23.11.10), Націон. академія державного управління при Президентові України. Інститут підвищення кваліфікації.

- Ісаєв В.Д. Журба М.А. «Естетична імперативність: здобутки та поразки соціуму» (№ 1/11-10734 від 23.11.10), Східноукраїнський націон. ун-т ім. В.Даля.

- Пономаренко Т.О. «Управління в системі дошкільної освіти» (№ 1/11-10733 від 23.11.10), Краматорський економіко-гуманітарний інститут.

- Гарнець В.М. «Методологія створення машин» (№ 1/11-10704 від 23.11.10), Київський націон. ун-т будівництва і архітектури.

Товажнянський Л.Л. Капустянко П.О. Бухкало С.І. Арсеньєва О.П. Ольховська - О.І. Орлова Є.І. «Загальна технологія харчової промисловості у прикладах та задачах» (№ 1/11-10708 від 23.11.10), Націон. технічний ун-т «Харківський політехнічний інститут».

- Резніченко С.В. «Зобов’язальне право України. Елементарний курс» (№ 1/11-10736 від 23.11.10), Одеський державний ун-т внутрішніх справ.

- Стасевич М.В., Кричковська А.М., Громовик Б.П., Баранович Д.Б., Корнієнко О.М. «Стратегічний аналіз» (№ 1/11-10702 від 23.11.10), Миколаївський державний аграрний ун-т.

- Стась М.І., Касьян Т.К «Академічний живопис» (№1/11-10804 від 25.11.10), Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

- Халілов В., Абдулгазіс У.А. «Інновації у автомобільному двигунобудуванні» (№1/11-10756 від 23.11.10), Кримський інженерно-педагогічний ун-т (м.Сімферополь).

- Стеценко А.І., Гунько П.М. «Теорія і методика атлетизму» (№1/11-10755 від 23.11.10), Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

- Ібрагімова Г.Т., Ібрагімов Т.Ш. «Хімія. Дидактичний матеріал для самостійної роботи студентів» (рос.мовою) (№1/11-10757 від 23.11.10), Кримський інженерно-педагогічний університет.

- Безбах В.С., Павліковський А.К., Фарадей Р.М., Кривошеєв В.В., Балагура А.С., Овчинніков В.В., Соловйов В.В., Коваленко С.Д., Рейш О.Е., Іващенко Г.І. та ін. «Управління військами (силами) в бою (операції)» (№1/11-10762 від 23.11.10), Національний університет оборони України (м.Київ).

- За заг. ред. Новосьолова В.В. Стрижевський В.В. Чижаньков Ю.В. «Протиповітряна оборона армійського корпусу в операціях» (№1/11-10763 від 23.11.10), Національний університет оборони України (м.Київ).

- Чепок В.І., Чепок Р.В. «Деталі машин та основи конструювання» (№1/11–10754 від 23.11.10), Херсонський державний ун-т.

- Речицький О.Н., Решнова С.Ф. «Індивідуальні завдання з органічної хімії для самостійної роботи студентів» (№1/11–10753 від 23.11.10), Херсонський державний ун-т.

- Решетюк О.В. Стасюк Л.Л. Терлецький В.К. Філіпенко А.Б. «Екологічний туризм» (№1/11–10768 від 23.11.10), Луцький інститут розвитку людини.

- Коваленко В.О., Цихановська І.В., Александров О.В., Лазарєва Т.А., Коваль А.О. «Технічна мікробіологія» (№1/11- 10758 від 23.11.10), Українська інженерно-педагогічна академія (м.Харків).

- Савчин В.П Іжнін І.І. Ваків М.М. «Напівпровідникова фотоелектроніка» (№1/11–10772 від 24.11.10), Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка.

- Цьохла С.Ю. Волошина С.В. Кожемякіна Т.В. Матукова Г.І. Павленко І.Г. Радько В.М. «Обґрунтування та експертиза бізнес проектів» (№1/11–10761 від 23.11.10), Київський націон. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. Криворізький економічний інститут.

- Сафонова І.Г. «Підготовка студентів педагогічних університетів до формування духовних потреб учнів у процесі вивчення філологічних дисциплін» (№1/11–10760 від 23.11.10), Націон. академія керівних кадрів культури і мистецтв.

- Санагурський Д.І. Тарновська А.В. Головчак Н.П. Галан М.Б. Бура М.В. «Практикум з біофізики» (№1/11–10766 від 23.11.10), Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка.

- Давиденко Л.М. Давиденко М.Л. Литвинов О.М. Юхно О.О. «Протидія злочинності» (№1/11–10765 від 23.11.10), Харківський націон. ун-т внутрішніх справ.

- Іванова В.Г. Потапенко Е.В. Іванова Г.П. Ганжа С.Н. «Теорія ймовірностей і елементи математичної статистики» (№1/11–10764 від 23.11.10), Східноукраїнський націон. ун-т ім. Володимира Даля.

- Калюжна О.В. Клочан В.Ф. Іваненко Т.Я Кушнірук В.С. «Інфраструктура товарного ринку» (№1/11–10777 від 23.11.10), Миколаївський державний аграрний ун-т.

- Воробйова Л.М. «Психолінгвістичний глосарій» (№ 1/11-10776 від 23.11.10), Рівненський державний гуманітарний ун-т.

- Смолінська О.Є. «Психологія діяльності та навчальний менеджмент» (№ 1/11-10775 від 23.11.10), Львівський націон. ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького.

- Смолінська О.Є. «Комунікативні процеси у навчанні» (№ 1/11-10774 від 23.11.10), Львівський націон. ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького.

- За заг. ред. М.Я. Азарова «Управління державним бюджетом України» (№1/11–10759 від 23.11.10), Український державний ун-т фінансів та міжнародної торгівлі.

- Шевченко С.В. Муховатий О.А. «Деталі машин. Збірник задач» (№1/11–10767 від 23.11.10), Східноукраїнський націон. ун-т ім. В.Даля.

- Стовбенко М.Є. «Нарисна геометрія» (№1/11–10903 від 30.11.10), Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

- Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л. «Опоряджувальні будівельні матеріали» (№1/11–10907 від 30.11.10), Національний університет водного господарства та природокористування.

- Паламарчук В.Д., Климчук О. В., Поліщук І.С. та ін. «Еколого-біологічні та технологічні принципи вирощування польових культур» (№1/11–10909 від 30.11.10), Вінницький національний аграрний університет.

- Куян В.Г., Пелехатий В.М. «Плодівництво. Практикум» (№1/11–10910 від 30.11.10), Житомирський національний агроекологічний університет.

- Лут М.Т., Радько І.П. «Облік теплової енергії, води і газу» (№1/11–10904 від 30.11.10), Національний університет водного господарства та природокористування.

- Доценко Б.І., Казак В.М., Кузьмін В.П. та ін. «Надійність та діагностика електрообладнання» (№1/11–10908 від 30.11.10), Національний авіаційний університет.

- Поплавко Ю.М., Молчанов В.І., Казміренко В.А. «Мікрохвильова діелектрична спектроскопія» (№1/11–10905 від 30.11.10), Національний технічний університет України «КПІ».

- За ред. Гуткевич С.О. Кроінько М.Д. Сафонов Ю.М. Солоха Д.В «Внутрішній економічний механізм підприємства» (№ 1/11-10773 від 23.11.10), Націон. академія керівних кадрів культури і мистецтв.

- Рехтета М.А., Дінжос Р.В., Махровський В.М. «Загальний курс фізики. Атомна і ядерна фізика» (№1/11-10722 від 23.11.10), Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського.

- Юдаков В.О., Телелим В.М., Науменко М.І., Безбах В.С., Щипанський П.В., Павліковський А.К., Факадей Р.М. та ін. (№1/11-10902 від 30.11.10), Національний університет оборони України (м.Київ).

- Стрижевський В.В., Кузнєцов В.М., Заболотний О.А., Пістрюга В.М., Наумов В.І. «Застосування авіації Сухопутних військ у бою та операції» (№1/11-10920 від 30.11.10), Національний університет оборони України (м.Київ).

- Савісько П.А., Зінченко А.О., Горьков В.К., Микусь С.А. «Організація автоматизованих систем управління військами (силами) Збройних Сил України. Ч.1» (№1/11- 10901 від 30.11.10), Національний університет оборони України (м.Київ).

- Ментус І.Е. «Ефективність інженерних боєприпасів» (№1/11- 10919 від 30.11.10), Кам'янець-Подільський національний ун-т імені Івана Огієнка.

- Шевченко О.М. «Основи ділової комунікації: китайська мова» (№ 1/11-10911 від 30.11.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- Клімкіна О.І. «Лингвострановедение: русский язык» (№ 1/11-10918 від 30.11.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- Кожушко С.П. Глінська О.М. Кабанов М.Р. «Починаємо вивчати право» (№ 1/11-10913 від 30.11.10), Дніпропетровський ун-т економіки і права.

- Панін В.В. Носовський А.М. Корнієцький О.В. Пінчук В.А. Чуйко О.О. Євсєєв А.В. «Основи експлуатації судового електрообладнання» (№ 1/11-10912 від 30.11.10), Київська державна академія водного транспорту ім. Гетьмана Петра Конашевич – Сагайдачного.

- Блінцов В.С. Козирєв С.С. «Захист програмних продуктів» (№ 1/11-10917 від 30.11.10), Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова.

- Румянцев В.Д. «Теплотехніка» (№ 1/11-10916 від 30.11.10), Націон. металургійна академія України.

- Фабуляк Ф.Г. Іванов С.В. Масленнікова Л.Д. «Хімія і технологія олігомерів» (№ 1/11-10914 від 30.11.10), Національний авіаційний ун-т.

- Волинська О.С. «Художня освіта Галичини» (№ 1/11-10915 від 30.11.10), Івано-Франківський націон. технічний ун-т нафти і газу.

ГРУДЕНЬ

- Цехмістренко С.І., Кононський О.І., Цехмістренко О.С. «Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії. Практикум» (№1/11–11100 від 07.12.10), Науково-методичний центр аграрної освіти.

- Чихладзе Е.Д. «Опір матеріалів» (видання друге, доповнене та перероблене) (№1/11–11099 від 07.12.10), Українська державна академія залізничного транспорту.

- Бендера І.М., Рудь А.В., Козій Я.В. та ін. «Проектування сільськогосподарських машин» (№1/11–11101 від 07.12.10), Подільський державний аграрно-технічний університет.

- Сенаторова Г.С., Ріга О.О., Макєєва Н.І. «Особливості оральної регідратації та інфузійної терапії» (№1/11–11104 від 07.12.10), Харківський національний медичний університет.

- Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., Бездєнєжна О.А. та ін. «Очний ішемічний синдром. Сучасні принципи діагностики та лікування» (№1/11–11105 від 07.12.10), Запорізький державний медичний університет.

- Бабалич О.К., Ходжиєв О.Ч., Костирний О.В. та ін. «Обстеження хірургічного хворого» за ред. О.К.Бабалича (№1/11–11106 від 07.12.10), Кримський державний медичний університет імені С.І.Георгієвського.

- Колоколов В.О., Краснокутський М.І., Семків О.М. «Лижна підготовка» (№1/11–11107 від 07.12.10), Університет цивільного захисту України.

- Павлов О.І. «Тенденції розвитку цивілізації у контексті глобалізації» (№1/11–11108 від 07.12.10), Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України.

- Козак Л.В. «Вступ до фізики космічної плазми» (№1/11–11109 від 07.12.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- Докаш В.І., Гнатчук О.С. та ін. (№1/11–11096 від 07.12.10), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

- Бучин М.А., Гетьманчук М.П. та ін. «Основи теорії міжнародних відносин» (№1/11–11097 від 07.12.10), Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

- Герасимова Е.М., Тополь О.В., Доній Н.Є. «Соціальна робота зі спеціальними групами клієнтів» (№1/11–11095 від 07.12.10), Чернігівський державний інститут економіки і управління.

- Сергеєва Т.В., Кофанова Ю.В. «Communication in the Frame of Newspaper» (Комунікація в межах Преси) (№1/11–11098 від 07.12.10), Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури.

- Товажнянський Л.Л., Шапорев В.П., Моісеєв В.Ф. та ін. «Машини та апарати хімічних, харчових і переробних виробництв» (№1/11-11249 від 09.12.10), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

- Гордієнко С.Б., Гордієнко С.С., Олійник В.В., Богуш В.В. «Управління та технології експлуатації в сучасних телекомунікаційних мережах» (№1/11-11250 від 09.12.10), Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

- Приходько Ю.О., Пономаренко В.Я., Федорова О.В. «Основи протозоології та протозоози тварин» (№1/11-11252 від 09.12.10), Харківська державна зооветеренарна академія.

- Грищенко В.І., Усачова О.В., Лісницький А.І. та ін. «Сучасні принципи діагностики, профілактика та терапія вроджених інфекцій у дітей» (№1/11-11258 від 09.12.10), Запорізький державний медичний університет.

- Мітченко В.С. «Український рукописний шрифт» (№1/11-11257 від 09.12.10), Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури.

- Боронос В.Г., Плікус І.Й., Кобушко І.М. «Управління фінансовою санацією підприємств» (№1/11-11255 від 09.12.10), Сумський державний університет.

- Дема Д.І., Абрамова І.В. та ін. «Ринок фінансових послуг» за заг. ред. Д.І.Деми (№1/11-11256 від 09.12.10), Житомирський національний агроекологічний університет.

- Яшенкова О.В. «Основи теорії мовної комунікації (для самостійної роботи студентів)» (№1/11-11254 від 09.12.10), ТОВ «Академвидав».

- Ференц Н.С. «Основи літературознавства» (№1/11-11253 від 09.12.10), видавництво «Знання».

- Заверуха С.І. «Поділись своєю радістю» (№1/11-11121 від 07.12.10), Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

- Осика О.В. «Мотивація моральної поведінки молодших школярів» (№1/11-11122 від 07.12.10), Слов’янський державний педагогічний університет.

- Головко Б.Б., Калкаманов С.А., Момот М.М., Хижняк В.М. «Системний аналіз бойового застосування та ефективність комплексів авіаційного озброєння» (№1/11-11126 від 07.11.10), Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба.

- Гунько Ю.І., Хамула С.В., Зайцев О.В., Топольницький М.В. «Компютерні технології добування, передачі та аналізу РВ. Збірник завдань для практичних занять» (№1/11-11127 від 07.11.10), Воєнно-дипломатична академія.

- Храбан І.А. «Португальська мова. Військово-спеціальний курс» (№1/11- 11123 від 07.12.10), Воєнно-дипломатична академія.

- Павлоцька Л.Ф., Дуденко Н.В., Цихановська І.В., Александров О.В., Лазарєва Т.А., Скуріхіна Л.А., Коваленко В.О., Євлаш В.В. «Нутриціологія» (№1/11- 11111 від 07.12.10), Українська інженерно-педагогічна академія (м.Харків).

- Золотько І.А. «Податкова система» (№1/11- 11125 від 07.12.10), Київський націон. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана.

- Небесна В.В. Дорофєєва О.Є. Рибковський А.Г. «Педагогічні та фізіологічні основи фізичного виховання студентів» (№1/11- 11135 від 07.12.10), Донецький державний ун-т управління.

- Буянов П.Г. Корець М.С. Рогозіна О.В. Сілохін Ю.В. Сиващенко С.І. «Практикум у навчальних майстернях» (№1/11–11120 від 07.12.10), Бердянський державний педагогічний ун-т.

- Блинова О.Є. «Психологічні основи соціальної мобільності особистості» (№1/11–11110 від 07.12.10), Херсонський державний ун-т.

- Чухрай Н.І. Просович О.П. «Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства» (№1/11–11124 від 07.12.10), Націон. ун-т «Львівська політехніка».

- Ушкац М.В. Коваль С.С. Буруніна Ж.Ю. Мочалов О.О. «Коливання та хвилі. Хвильова оптика» (№1/11–11136 від 07.12.10), Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова.

- Опришко В.Ф. Хатнюк Н.С. «Господарське право» (№1/11–11132 від 07.12.10), Київський націон економічний. ун-т ім. Вадима Гетьмана.

- Сминтина В.А. «Курс загальної фізики» (№1/11–11130 від 07.12.10), Одеський націон. ун-т ім. І.І. Мечникова.

- Чернявський С.С. Грищенко В.Г. Іщук І.В. «Протидія шахрайству у сфері автотранспорту» (№1/11–11128 від 07.12.10), Націон. академія внутрішніх справ.

- Мірошниченко В.М. Руденко А.О. Рукавішніков Д.В. Новіков Р.Ю. «Програмування автоматизованого обладнання (обробка тіл обертання)» (№1/11–11138 від 07.12.10), Націон. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова.

- Скрипник О.В. «Конституційне право України» (№1/11–11139 від 07.12.10), ТОВ «Видавничий день «Ін Юре».

- Калетнік Г.М. Часова М.Г. Швайко В.М. «Основи інженерних методів розрахунків на міцність і жорсткість» (№1/11–11140 від 07.12.10), Вінницький націон. аграрний ун-т.

- Лучко Й.Й. Распопов О.С. «Будова та експлуатація штучних споруд» (№1/11–11131 від 07.12.10), Дніпропетровський націон. ун-т залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаря на.

- Кожуховська Л.П. Товкайло Т.І. Довбня Л.Е. Чубань Т.В. Потапенко Я.О. Юрійчук Н.Д. «Сучасна лінгвістика» (№1/11–11133 від 07.12.10), Переяслав – Хмельницький державний педагогічний ун-т ім. Г. Сковороди.

- Бродський О.Л. Доценко А.Д. Самойлов С.М «Диференціальне числення» (№1/11–11134 від 07.12.10), Східноукраїнський націон. ун-т ім. Володимира Даля.

- Панін В.В. Носовський А.М. Корнієцький О.В. Пінчук В.А. Чуйко О.О. «Основи експлуатації судових енергетичних установок» (№1/11–11137 від 07.12.10), Київська державна академія водного транспорту ім. Гетьмана Петра Конашевич – Сагайдачного.

- Замасло О.Т. Приймак І.І. Грін О.В. «Податкова система» (№1/11–11129 від 07.12.10), Львівський націон. ун-т ім. І.Франка.

- Шевряков М.В., Повстяний М.В., Яковенко Б.В., Попович Т.А. «Аналітична хімія» (№1/11–11246 від 09.12.10), Херсонський державний ун-т.

- Менумеров Р.М. «Електротехніка з основами електробезпеки» (№1/11–11247 від 09.12.10), Кримський інженерно-педагогічний ун-т.

- Онєгіна В.М., Накісько О.В., Руденко С.В. «Податкова система» (№1/11–11376 від 14.12.10), Харківський національний технічний університет сільського господарства.

- Петруня Ю.Є., Говоруха В.Б., Літовченко Б.В. та ін. «Прийняття управлінських рішень» (№1/11–11373 від 14.12.10), Академія митної служби України.

- Пістунов І.М. «Комп’ютерні мережі для спеціалістів з економічної кібернетики» (№1/11–11374 від 14.12.10), Національний гірничий університет.

- Дука Н.С. «Основи зовнішньоекономічної діяльності» за ред. Е.А.Зіня (№1/11–11375 від 14.12.10), Національний університет водного господарства та природокористування.

- Андрушків Б.М., Черничинець С.П. «Корпоративне управління» (№1/11–11377 від 14.12.10), видавництво «Кондор».

- Осадчук С.В. «Гроші та банківська справа» (№1/11–11372 від 14.12.10), Одеський регіональний інститут державного управління.

- Ткачук К.Н., Ткачук К.К. та ін. «Охорона праці» (видання друге, доповнене та перероблене) за ред. К.Н.Ткачука (№1/11–11367 від 14.12.10), Криворізький технічний університет.

- Антонюк В.С., Бондаренко М.О., Ващенко В.А. та ін. «Біофізика і біомеханіка» (№1/11–11366 від 14.12.10), Національний технічний університет України «КПІ».

- Внуков Ю.М., Залога В.О. «Зношування та стійкість різальних лезових інструментів» (№1/11–11368 від 14.12.10), Сумський державний університет.

- Нейко В.Є., Тимків І.В. та ін. «Розпитування та фізикальне обстеження хворого терапевтичного профілю» (№1/11–11369 від 14.12.10), Івано-Франківський національний медичний університет.

- Піх С.С., Попель О.М. та ін. «Методи математичної фізики» (№1/11–11378 від 14.12.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

- Борисова С.В. «Озон в атмосфері» (№1/11–11371 від 14.12.10), Одеський державний екологічний університет.

- Михайлов В.І., Кучеренко Н.В. «Спеціальні розділи фізичної океанології» (№1/11–11370 від 14.12.10), Одеський державний екологічний університет.

- Дмитренко О.П., Куліш М.П. «Структура матеріалів» (№1/11–11482 від 16.12.10), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

- Лефтеров В.О., Монастирський В.М. та ін. «Педагогічні та психологічні основи стрілецької підготовки працівників органів внутрішніх справ» (№1/11–11483 від 16.12.10), Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка.

- Бенца В.М., Горват А.А., Височанський Ю.М. «Методика розв’язування задач. Електрика і магнетизм» (№1/11–11481 від 16.12.10), Ужгородський національний університет.

- Гринців Н.М., Іванчов М.І., Пабирівська Н.В. «Збірник задач з рівнянь у частинних похідних» (№1/11–11480 від 16.12.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

- Кісера Я.В. Куртяк Б.М. Ковальчук Р.Л. Федорович В.С. Романович М.С. Божик Л.Я. «Імунобіологічні препарати» (№1/11–11260 від 09.12.10), Львівський націон. ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького.

- Федорова О.В. Заярнюк Н.Л. Петріна Р.О. Новікова В.П. та ін. «Технологія та застосування лікувально-косметичних засобів» (№1/11–11487 від 16.12.10), Націон. ун-т «Львівська політехніка».

- Кузьмін О.Є. Мельник О.Г. Мукан О.В. «Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності організацій» (№1/11–11487 від 16.12.10), Націон. ун-т «Львівська політехніка».

- Кузьмін О.Є. Когут У.І. Вербицька Г.Л. Проник І.С. «Національна економіка» (№1/11–11484 від 16.12.10), Націон. ун-т «Львівська політехніка».

- Смирнов О.А. Віхрова Л.Г. Осадчий С.І. Ковтун В.Ю. Мелешко Є.В. «Основи захисту інформації» (№1/11–11486 від 16.12.10), Кіровоградський націон. технічний ун-т.

- Стасевич М.В. Кричковська А.М. Громовик Б.П. Баранович Д.Б. Корнієнко О.М. «Нормативно-правове регулювання діяльності фармацевтичних і біотехнологічних підприємств» (№1/11–11488 від 16.12.10), Націон. ун-т «Львівська політехніка».

- Тройнікова О.М. «Залізнична статистика» (№1/11–11240 від 09.12.10), Українська державна академія залізничного транспорту.

- Суранова О.В. Стефанова В.О. Суранова О.О. «Основи автоматизації будівельних, дорожніх і вантажно-розвантажувальних машин» (№1/11–11239 від 09.12.10), Українська державна академія залізничного транспорту.

- Герасименко В.Г. Замкова А.В. «Організація транспортних подорожей і перевезень туристів» (№1/11–11242 від 09.12.10), Одеський державний економічний ун-т.

- Тихомирова О.В. «Домашнє читання: світи фентезі» (№1/11–11363 від 14.12.10), Київський націон. лінгвістичний ун-т.

- С.І. Балановська Т.І. Степасюк О.С. Гогуля О.П. та ін. «Менеджмент» (№1/11–11359 від 14.12.10), Націон. ун-т біоресурсів і природокористування України.

- Луцій О.П. Новикова І.В. «Маркетинговий менеджмент» (№1/11–11360 від 14.12.10), Європейський ун-т.

- Зеліковська О.О. «Англійська мова для самостійної роботи студентів» (№1/11–11351 від 14.12.10), Націон. ун-т біоресурсів і природокористування.

- Левківський К.М. Петренко Н.В. Салов В.О. «Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу» (№1/11–11354 від 14.12.10), Націон. гірничий ун-т.

- Сабанська Н.М. Цвяк Л.В. «Німецька мова. Практичний курс» (№1/11–11358 від 14.12.10), Націон. академія державної прикордонної служби України ім. Б.Хмельницького.

- Щетинін А.І. «Політична економія» (№1/11–11352 від 14.12.10), Академія митної служби України.

- Балдинюк Д.І. Балдинюк Н.А. «Словник-довідник співака» (№1/11–11355 від 14.12.10), Уманський державний педагогічний ун-т ім. Павла Тичини.

- Чайковська М.П. «Інформаційні системи в менеджменті» (№1/11–11357 від 14.12.10), Одеський націон.. ун-т ім. І.І. Мечникова.

- Марчук Л.М. Попович А.С. Копусь О.А. «Основи термінознавства» (№1/11–11348 від 14.12.10), Кам'янець-Подільський націон. ун-т ім. Івана Огієнка.

- Міняйло А.В. Тіщенко Л.М. Мазоренко Д.І. Дирда В.І. Ловейкін В.С. Борхаленко Ю.О. «Деталі машин» (№1/11–11345 від 14.12.10), Науково-методичний центр аграрної освіти.

- Байрак І.Р. Бойко І.І. Волобуєв В.І. Грабовський О.В. Костюк О.В. та ін. «Соціологія» (№1/11–11341 від 14.12.10), Націон. ун-т біоресурсів і природокористування.

- Задорожний З.В. Ковальчук Є.К. Панасик В.М. «Облік в галузях економіки» (№1/11–11339 від 14.12.10), Тернопільський націон. економічний ун-т.

- Задорожний З.В. Давидович І.Є. Омецінський І.Я. «Управлінський облік» (№1/11–11340 від 14.12.10), Тернопільський націон. економічний ун-т.

- Крупко Я.Д. Задорожний З.В. Ґудзь Н.В. Денчук П.Н. Мельник Р.О. Микитюк Н.Я. «Фінансовий облік» (№1/11–11347 від 14.12.10), Тернопільський націон. економічний ун-т.

- Юрчишин Г.М. «Регіональне мистецтво та архітектура Прикарпаття» (№1/11–11338 від 14.12.10), Івано-Франківський націон. технічний ун-т нафти і газу.

- Андрощук Л.М. Албул І.В. «Формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії» (№1/11–11356 від 14.12.10), Уманський державний педагогічний ун-т ім. П. Тичини.

- Мосієвич О.С. Поліщук Н.В. Панченко М.С. Панасик А.Л. «Фізика атомного ядра та елементи частинок» (№1/11–11261 від 09.12.10), Рівненський державний гуманітарний ун-т.

- Турко Н.Є. «Пісні сучасних українських композиторів у перекладі для бандури» (№1/11–11259 від 09.12.10), Рівненський держ. гуманітарний ун-т.

- Ілюхіна Н.П. Боцян Т.В. Муренко Т.О. Самостріл С.В. «Організація та методика контролю діяльності промислових підприємств» (1/11–11245 від 09.12.10), Одеський державний економічний ун-т.

- Хоботова Е.Б. Уханьова М.І. Крайнюков О.М. «Основи екологічної токсикології» (1/11–11241 від 09.12.10), Харківський націон. автомобільно-дорожній ун-т.

- Сумець О.М. «Операційний менеджмент» (№1/11–11472 від 16.12.10), Харківський націон. технічний ун-т сільського господарства ім. П. Василенка.

- Буянова О.В. Цідило І.Г. Святенко Т.В. Галникіна С.О. та ін. «Вибрані лекції по дерматовенерології» » (№1/11–11473 від 16.12.10), Ужгородський націон. ун-т.

- Шелехов А.О. Некрасов В.А. Аркуша Л.І. Мукоїда Р.В. «Судова бухгалтерія» (№1/11–11474 від 16.12.10), МВС України. Одеський державний ун-т внутр. справ.

- Павловська Л.Д. «Економіка підприємства» (№1/11–11479 від 16.12.10), Житомирський націон. аграрний ун-т.

- Каткова Т.І. Князенко І.І. Ісаєва Т.М. Заболотня К.О. Сумкіна Т.О. «Вища математика» (№1/11–11475 від 16.12.10), Бердянський ун-т менеджменту і бізнесу.

- Педан В.І. Антошкіна В.К. «Кримінальне право України. Модуль І-ІІ» (№1/11–11477 від 16.12.10), Бердянський ун-т менеджменту і бізнесу.

- Антошкіна Л.І. «Системні технології суспільства знань» (№1/11–11476 від 16.12.10), Бердянський ун-т менеджменту і бізнесу.

- Третьяченко В.В. Вереіна Л.В. Галігузова Я.Є. Струніна В.М. «Психотерапія» (№1/11–11471 від 16.12.10), Східноукраїнський націон. ун-т ім. В.Даля.

- Петенко І.В. Стадник А.М. Антошкіна Л.І. «Економіка праці» (№1/11–11478 від 16.12.10), Донецький державний ун-т управління.

- Барилова Г.К. Глуховцева К.Д. «Українська етнолінгвістика» (№1/11–11343 від 14.12.10), Луганський націон. ун-т ім. Т.Шевченка.

- Уманець А.В. «English for Postgraduate Students» (№1/11–11350 від 14.12.10), Кам’янець-Подільський ун-т ім. Івана Огієнка.

- Федірко С.М. Яковлєва О.В. «W.S. MAUGHAM. SELECTED STORIES» (№1/11–11349 від 14.12.10), Кам’янець-Подільський ун-т ім. Івана Огієнка.

- Аносєнков А.А. Антоненко О.А. Баранов С.О. Берлач С.О. Білий П.М. Бутенко В.С. Волощук А.М. Карташов С.В. та ін. «Адміністративна діяльність ОВС на транспорті» (№1/11–11353 від 14.12.10), Одеський державний ун-т внутрішніх справ.

- Антоненко О.А. Баранов С.О. Берлач С.О. Бутенко В.С. Волощук А.М. Карташов С.В. Поляков Є.В. та ін. «Профілактика злочинів на транспорті» (№1/11–11342 від 14.12.10), Одеський державний ун-т внутрішніх справ.

- Антоненко О.А. Баранов С.О. Берлач С.О. Бутенко В.С. Гіжевський В.К. Демський Е.Ф. Поляков Є.В. Продайко С.В. «Транспортне право» (№1/11–11344 від 14.12.10), Одеський державний ун-т внутрішніх справ.

- Бузько І.Р. Бондаренко Г.П. Куценко Л.О. «Українська мова в професійному мовленні економіста (науковий стиль)» (№1/11–11346 від 14.12.10), Східноукраїнський націон. ун-т ім. В.Даля.

- Ковальчук Т.М., Ковальчук В.А., Бабець Є.К. «Теорія ймовірностей і математична статистика для економістів» (№1/11–11263 від 09.12.10), Криворізький технічний ун-т.

- Жилко Н.М. Панова Л.С. «Вправи з граматики англійської мови» (№1/11–11364 від 14.12.10), Ніжинський державний ун-т ім. Миколи Гоголя.

- Вашерук О.В., Дерієнко А.І., Тербан В.А. «Спецрозділи математики» (№1/11–11262 від 09.12.10), Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління.

- Жадько В.О. «Журналістика та основи редакторської майстерності» (№1/11–11365 від 14.12.10), Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.

- Бутузов В.М., Гавловський В.Д., Скалозуб Л.П., Скулиш Є.Д., Тітуніна К.В., Юрченко О.М., Шеломенцев В.П. «Організаційно-правові та тактичні основи протидії злочинності у сфері високих інформаційних технологій » (№1/12- 5925 від 09.12.10), Служба безпеки України (м.Київ).

- Кузнець Т.В. „Історія України ХІХ століття” (№1/11-11362 від 14.12.10), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

- Бєловол В.В., Височин І.А., Галушко С.А. та ін. «Вибір будівельних виробів та конструкцій при проектуванні будівель та споруд» (№1/11-11519 від 17.12.10), Науково-методичний центр аграрної освіти.

- Тридід О.М., Богатіщев О.М. «Регіональна економіка» (№1/11-11514 від 17.12.10), видавництво «Новий Світ-2000».

- Сисоєв В.В., Сисоєв Д.В. «Практикум з логістики» (№1/11-11515 від 17.12.10), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

- Брусиловська О.І. «Системні трансформації посткомуністичних країн Європи» (№1/11-11516 від 17.12.10), Одеський національний університет ім. І.І.Мечнікова.

- Юзюк Н.Ф., Юзюк З.І. «Ансамблі для фортепіано:Улюблені мелодії» (№1/11-11517 від 17.12.10), Навчально-методичний центр освіти м.Львова.

- Вовк Р.А., Кочерженко О.В., Гудима М.І. «Інструментознавство» (№1/11-11518 від 17.12.10), Київський інститут музики імені Р.М.Глієра.

- Зайцева І.А., Голобородько К.К., Пахомов О.Є. та ін. «Зоологія хордових (Chordata).Практикум» (№1/11-11525 від 17.12.10), Дніпропетровський державний аграрний університет.

- Сіренко І.М., Іваник М.Б. «Палеогеоморфологія» (№1/11-11524 від 17.12.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

- Попов В.Г., Литвин О.В. «Теорія ймовірностей та математична статистика» (№1/11-11523 від 17.12.10), Одеська національна морська академія.

- Табунщик Г.В., Кудерметов Р.К., Притула А.В. «Проектування, моделювання та аналіз інформаційних систем» (№1/11-11522 від 17.12.10), Запорізький національний технічний університет.

- Лут М.Т., Радько І.П. «Облік та регулювання витрат енергоресурсів і енергоносіїв. Практикум» (№1/11-11521 від 17.12.10), Національний університет біоресурсів і природокористування України.

- Завадський В.А., Дранчук С.М. «Електронні засоби і системи охорони судна» (№1/11-11520 від 17.12.10), Одеська національна морська академія.

- Єлейко В.І., Боднар Р.Д., Демчишин М.Я. «Економетричний аналіз діяльності підприємств» (№1/11-11513 від 17.12.10), Львівська комерційна академія.

- Погорелов Ю.С., Христенко Л.М., Алейніков А.А., Макухін Г.А. «Управління витратами підприємств» за заг. ред. Г.В.Козаченко (№1/11-11692 від 21.12.10), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

- Гавриш О.А., Кривда В.І., Нараєвський С.В. «Економіка зарубіжних країн» (№1/11-11691 від 21.12.10), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».

- Сорокман Т.В., Боднар Г.Б., Гінгуляк М.Г. «Підіатрія» (№1/11-11696 від 21.12.10), Буковинський державний медичний університет.

- Дурягіна Л.Х., Журочко О.І., Коняєва О.І. та ін. «Лікарські засоби в практиці терапевтичної стоматології» (№1/11-11695 від 21.12.10), Кримський державний медичний університет.

- Бабалич О.К., Волобуєв М.М. та ін. «Долікарська допомога при травмах і гострих захворюваннях» (№1/11-11694 від 21.12.10), Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського.

- Ковальова О.М., Ащеулова Т.А., Демиденко Г.В. «Care of therapy hospital (practice)» (№1/11-11693 від 21.12.10), Харківський національний медичний університет.

- Анісімова А.І., Кошова Л.С. «Сучасні аспекти методики викладання англійської мови: теорія та практика» (№1/11-11702 від 21.12.10), Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

- Кожушко В.П., Більченко А.В., Смолянюк Н.В. «Гірничі виробки та буропідривні роботи в транспортному будівництві» (№1/11-11707 від 21.12.10), Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

- Пашков Є.В., Васютенко О.П. та ін. «Автоматизація у промисловості. Практикум. Частина 2. Транспортно-накопичувальні, завантажувальні, складальні і контрольно-вимірювальні пристрої» (№1/11-11705 від 21.12.10), Севастопольський національний технічний університет.

- Харченко В.П., Мелкумян В.Г., Сушич О.П. «Супутникові та радіомаячні системи посадки» (№1/11-11704 від 21.12.10), Національний авіаційний університет.

- Яремко З.М., Муць І.Р., Галаджун Я.В. «Безпека життєдіяльності: короткий виклад та засоби контролю» за ред. Яремка З.М. (№1/11-11706 від 21.12.10), Львівський національний університет імені Івана Франка.

- Гаращук В.П. «Основи фізики лазерів» (№1/11-11700 від 21.12.10), видавництво «Вища школа».

- Погосов В.В., Куницький Ю.А. та ін. «Нанофізика і нанотехнології» (№1/11-11699 від 21.12.10), Запорізький національний технічний університет.

- Борейко В.І. «Економіка довкілля та природокористування» (№1/11-11698 від 21.12.10), Український державний університет водного господарства та природокористування.

- Яцишин Й.М., Вахула Я.І., Жеплинський Т.Б..Козій О.І. «Технологія скла», частина ІІІ «Технологія скляних виробів» (№1/11-11697 від 21.12.10), ТзОВ «Бескид Біт Плюс».

- Ситько О.М. «Латинська мова для юристів» (№1/11-11728 від 22.12.10), Одеський державний університет внутрішніх справ.

- Карамишева І.Д. «Контрастивна граматика англійської та української мови» (№1/11-11722 від 22.12.10), Національний університет «Львівська політехніка».

- Столярчук П.З.,Півторак Я.І., Голодюк І.П. та ін. «Заготівля кормів та нормова годівля тварин. Профілактика аліментарних захворювань» (№1/11-11731 від 22.12.10), Науково-методичний центр аграрної освіти.

- Шамборовський Г.О. «Регіональна політика Європейського Союзу» (№1/11-11739 від 22.12.10), видавництво «Знання».

- Лавров Є.А., Логвиненко В.Г. «Програмування на Visual basics 6.0» (№1/11-11732 від 22.12.10), Сумський державний університет.

- Шевчук В.О., Коновалов О.В., Пантелеєв В.П. «Аналіз господарської діяльності» (№1/11-11736 від 22.12.10), Державна академія статистики, обліку та аудиту.

- Лопушняк В.І., Корчинський І.О. та ін. «Агрохімічне обслуговування сільськогосподарських формувань» (№1/11-11729 від 22.12.10), видавництво «Новий Світ-2000».

- Тютюнник М.Г. «Підприємництво в аграрних формуваннях» (№1/11-11726 від 22.12.10), Полтавська державна аграрна академія.

- Жданюк В.К., Кожушко В.П., Кіслов О.Г., Титарь В.С. «Розрахунок та будівництво залізобетонних водопропускних труб» (№1/11-11733 від 22.12.10), Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

- Лут М.Т., Радько І.П. «Облік електроенергії» (№1/11-11723 від 22.12.10), Національний університет біоресурсів і природокористування України.

- Самедов А.М., Кравець В.Г. «Будівництво міських підземних споруд» (№1/11-11724 від 22.12.10), Національний технічний університет України «КПІ».

- Гермаш К.М. «Основи тривимірного моделювання громадських та промислових будівель засобами AutoCAD» (№1/11-11737 від 22.12.10), Київський національний університет будівництва і архітектури.

- Васюра А.С., Павлов С.В., Прокопова М.О. та ін. «Лазерна та оптоелектронна техніка» (№1/11-11703 від 21.12.10), Вінницький національний технічний університет.

- За ред. Хрипко С.А. «Аксіологія освіти в царині комунікативної культури» (№ 1/11-11687 від 21.12.10), Національний педагогічний університет iм. М.П.Драгоманова.

- Михальова О.І., Крамаренко В.В., Завгородній В.В., Михайловська Т.В. «Орнанізація баз даних та знань» (№ 1/11-11509 від 17.12.10), Дніпродзержинський державний технічний університет.

- Михальов О.І.; Крамаренко В.В., Бистров Є.Є., Божуха Л.М. „Автоматизовані інформаційні навчальні системи” (№ 1/11-11510 від 17.12.10), Дніпродзержинський державний технічний університет.

- Завалевський Ю.І. Назаренко Г.І. Покроєва Л.Д. «Педагогіка гуманізму» (№ 1/11-11624 від 20.12.10), Харківська академія неперервної освіти.

- За ред. Салімова Р.М. «Говорімо українською!» (№1/11–11686 від 21.12.10), Національний авіаційний ун-т.

- Данькевич Л.Р. Розгон І.Ю. Ямнич Н.Ю. «Ділова англійська мова» (№1/11–11690від 21.12.10), Націон. ун-т біоресурсів і природокористування України.

- Шевчук В.О. Пожарицька І.М. Сурніна К.С. «Аудит» (№1/11–11620 від 20.12.10), Націон. академія природоохоронного та курортного будівництва.

- Кремешна Т.І. «Педагогічна самоефективність: шлях до успішного викладання» (№1/11–11512 від 17.12.10), Уманський державний педагогічний ун-т ім. П. Тичини.

- Калінеску Т.В. Романовська Ю.А. Кирилов О.Д. «Оцінювання майна» (№1/11–11511 від 17.12.10), Східноукраїнський націон. ун-т ім. Володимира Даля.

- Штомпель А.М. «Колійне господарство» (№1/11–11504 від 17.12.10), Українська державна академія залізничного транспорту.

- Верхоглядова Н.І. Герасимова О.Л. Щеглова Д.Л. Левчинський Д.Л. «Економічна діагностика» (№1/11–11508 від 17.12.10), Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

- Онуфрієва Л.А. Онуфрієва І.Л. «Deutsch: Grammatik, Ubungen» (№1/11–11507 від 17.12.10), Кам’янець-Подільський ун-т ім. Івана Огієнка.

- Онуфрієва Л.А. Онуфрієва І.Л. «Lehrbuch fur Fortbildung» (№1/11–11506 від 17.12.10), Кам’янець-Подільський ун-т ім. Івана Огієнка.

- Парфенцева Н.О. Пугачова М.В. Гончар О.В. «Статистичний моніторинг ділової активності підприємств» (№1/11–11503 від 17.12.10), Націон. академія статистики, обліку та аудиту.

- Бутько Т.В. Вовк Р.В. Панченко Н.Г. Рибалко А.П. «Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики в управлінні процесами перевезень» (№1/11–11500 від 17.12.10), Українська державна академія залізничного транспорту.

- Козловська Л.С. Терещенко С.І. Яременко Т.Г. «Говоримо і пишемо правильно» (№1/11–11501 від 17.12.10), Київський націон. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана.

- Парфенцева Н.О. Кулинич Р.О. «Статистичне вивчення соціально – економічного розвитку України» (№1/11–11502 від 17.12.10), Націон. академія статистики, обліку та аудиту.

- Власюк Н.І. Мединська Т.В. Мельник М.І. «Місцеві фінанси» (№1/11–11744 від 22.12.10), Львівська комерційна академія.

- Утенкова К.О. «Аудит» (№1/11–11743 від 22.12.10), ТОВ «Алерта».

- Стадник В.В. Йохна М.А. «Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства» (№1/11–11720 від 22.12.10), Хмельницький націон. ун-т.

- Момот Т.В. Варламова О.В. Бреславська Г.М. «Вступ до спеціальності «Облік і аудит» (№1/11–11745 від 22.12.10), Харківська націон. академія міського господарства.

- Ганжа С.М. «Основи конструювання електронних засобів» (№1/11–11781 від 22.12.10), Східноукраїнський націон. ун-т ім. В.Даля.

- Комар С.В. Ніколенко М.Г. Леонтович В.П. Мазнєва Н.П. Пархоменко Л.О. «Основи екології» (№1/11–11748 від 22.12.10), Українська державна академія залізничного транспорту.

- Галасюк С.С. «Стандартизація, сертифікація туристичних послуг та ліцензування туристичної діяльності» (№1/11–11748 від 22.12.10), Одеський державний економічний ун-т.

- Шинкарук О.М., Бойко Ю.М., Чесановський І.І. «Основи функціонування багатоканальних систем передачі інформації» (№1/11–11741 від 22.12.10), Хмельницький національний ун-т.

- Постолова Н.В. «Пластичні мистецтва» (№1/11–11685 від 21.12.10), Херсонський державний ун-т.

- Дубовик Л.П., Чепок В.І., Чепок Р.В. «Методика викладання креслення» (№1/11–11790 від 22.12.10), Херсонський державний ун-т.

- Малих ін О.В., Павленко І.Г., Лаврентьєва О.О., Матукова Г.І. «Методика викладання у вищій школі» (№1/11–11505 від 17.12.10), Криворізький державний педагогічний ун-т.

- Лопушанський В.М., Пиц Т.Б. «Німецькомовні лексичні запозичення у південно-західних говорах України»(№1/11–11793 від 22.12.10), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

- Упор. Білоус П.В., Шевченко Г.Д., Білоус О.П., за ред. Білоуса П.В. «Українська література ХІ-ХVІІІ ст.. Хрестоматія» (№1/11–11792 від 22.12.10), Житомирський державний університет імені Івана Франка.

- Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Алексєєв О.М., Панченко О.В. «Тактична підготовка підрозділів артилерії» (№1/11–11701 від 21.12.10), Сумський державний університет.

- Коноваленко Т.В., Гуров С.Ю., Тарасенко Т.В. «Методика викладання англійської мови» (№1/11–11791 від 22.12.10), Мелітопольський державний педагогічний ун-т імені Богдана Хмельницького.

- Вольнова Л.М. «Соціальна психологія: формування компетентності майбутнього фахівця» (№1/11–11789 від 22.12.10), Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.

- Іванова І.Б. «Соціальна робота з людьми з особливими потребами» (№1/11–11787 від 22.12.10), Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

- Пірен М.І. «Загальна соціологія» (№1/11–11810 від 22.12.10), Міжрегіональна академія управління персоналом.

- Сирота З.М., Сирота В.М. «Формування творчої особистості майбутнього вчителя початкових класів засобами мистецтва: теорія та практика» (№1/11–11807 від 22.12.10), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

- Бакаєва І.Г., Підлісний П.І., Швець П.А., Чеховська М.М. «Міжнародна економіка», (№1/11–11824 від 22.12.10), Державний економіко-технологічний ун-т транспорту.

- Буняк Н.М., Горбовий А.Ю., Ліпич Л.Г., Степанюк О.М. «Інноваційний менеджмент» (№1/11–11816 від 22.12.10), Волинський національний ун-т імені Лесі Українки.

- Харчук Н.С., Дубовик О.М. «Економічна кібернетика» (№1/11–11819 від 22.12.10), Національний університет біоресурсів і природокористування України.

- Сандюк Л.О., Щубелка Н.В. «Основи культурології» (№1/11–11814 від 22.12.10), Одеський державний економічний університет.

- Фаріон І.Д., Писаренко Т.М. «Управлінський облік» (№1/11–11818 від 22.12.10), Тернопільський національний економічний університет.

- Зайцев Є.П. «Вища математика: лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, вступ до математичного аналізу» (№1/11–11806 від 22.12.10), Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського.

- Прокопенко Л.І., Біда О.А., Луценко Г., Картель М.В., Дворчук О.І. «Тлумачний словник-довідник понять і термінів з «Анатомії, фізіології, патології дітей з основами генетики», (№1/11–11801 від 22.12.10), Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

- Юдін О.К. «Інформаційна безпека. Нормативно-правове забезпечення» (№1/11–11799 від 22.12.10), Національний авіаційний університет.

- Біда О.А., Кучай Т.П., Зорочкіна Т.С., Чичук В.М. «Методика викладання курсу «Я і Україна. Природознавство» та сільськогосподарської праці (теоретичні основи)», (№1/11–11795 від 22.12.10), Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інформація про надання грифів міністерства освіти і науки 2010 рік

  Документ
  ІНФОРМАЦІЯ ПРОНАДАННЯГРИФІВ МІНІСТЕРСТВАОСВІТИ І НАУКИ2010 РІК За результатами проведеної науково-методичної експертизи у 2010 році було надано грифи підручникам, навчальним ...
 2. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

  Документ
  ... .10.2010 р. № 1021 «Пронадання навчальним програмам для 11-річної школи грифа «Затверджено Міністерствомосвіти і науки Укра ... Міністерстваосвіти і науки України та оприлюднюється через “Інформаційний збірник Міністерстваосвіти і науки Укра ...
 3. Міністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація Сумський обласний інстит

  Документ
  ... сту освіти Міністерстваосвіти і науки Укра ... освіти (Україна) Вказано, що перехід від „освіти” як надання грамотності до „первинної освіти ... інформацію про систему ... освіти у світлі утворення єдиного європейського освітньо-наукового простору до 2010 ...
 4. Міністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація Сумський обласний інстит (2)

  Документ
  ... сту освіти Міністерстваосвіти і науки Укра ... освіти (Україна) Вказано, що перехід від „освіти” як надання грамотності до „первинної освіти ... інформацію про систему ... освіти у світлі утворення єдиного європейського освітньо-наукового простору до 2010 ...
 5. Міністерство освіти та науки україни національний технічний університет україни

  Документ
  ... К.: НТУУ „КПІ”,2010.-22 с. Гриф надано Методичною радою ... інших джерел інформації з теми проектування ... ід. В відомостях про видавництво слід включити ... і, в якій вони надані в формулі. Перший ... -611с. Додаток 1 МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ...

Другие похожие документы..