Главная > Документ


а) неоднакову щільність демографічного освоєння території,

б) неоднаковий індустріальний потенціал регіонів,

и) неоднакову ресурсну базу й туристичну розрекла-моканість регіонів,

г) неоднаковий стан збереження в регіонах територій,
придатних для рекреаційно-туристичного освоєння,

д) неоднакову екологічну ситуацію в різних регіонах
України,

ж) прорахунки колишньої командно-адміністративної системи планової розбудови туристичної інфраструктури держави.

Тема 9. Західно-Поліський економічний район: краєзнав­чо-туристична характеристика. Регіональні пріоритети та перспективи розвитку туристичного бізнесу

Волинь - зелена перлина України. Збереженість природи и етнокультурних традицій.

Шацький курорт (приватні агрооселі, санаторій ";Лісова пісня";, пансіонат ";Шацькі озера"; та ін). Фестиваль ";На хвилях * пітязя";.

Олександрійський курорт (с.Олександрія Рівненського р-ну санаторії ";Олександрія";, ";Джерельце";, ";Росинка";, ";Над Горинню";).

33

М.Рутинський

ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Центри історико-культурного туризму:

 1. м.Луцьк (замок Любарта XIV-XV ст., монастирі єзуїтів,
  домініканців, тринітаріїв, василіанів, Покровська і Хресто-
  воздвиженська церкви та ін.);

 2. м.Острог - Державний історико-культурний заповідник
  - замок, закладений ще в давньоруські часи й розбудований в
  ХІУ-ХУІІ ст. династією князів Острозьких;

 1. м.Володимир-Волинський (давньоруське городище
  ";Вали";, Успенський собор (Мстиславів храм), 1160 р.);

 2. м.Дубно (Державний історико-культурний заповідник -
  давньоруське городище, замок ХУ-ХУІ ст., культові споруди
  ХУІ-ХУП ст.);

 3. с.Пляшева біля Берестечка - Національний історико-
  меморіальний заповідник ";Поле Берестецької битви";, дерев'яна
  Михайлівська церква, в якій Богдан Хмельницький і козацькі
  полковники молилися перед битвою;

6. с.Синів - одна з найдавніших на Волині пам'яток
дерев'яної сакральної архітектури - церква Івана Богослова
(1595 р.), в якій, за легендою, козаки Богдана Хмельницького
осв'ячували свої знамена й зброю перед Берестецькою битвою.

Найвідоміші замково- і сакрально-архітектурні комплекси регіону: м.Любомль (давньоруське городище ";Замчище";, Георгіївська церква 1264 р., замок XV- XVI ст.); смт.Клевань (замок XV ст., Благовіщенський собор, 1610 р.); м.Гайкури (руїни замку династії Вишневецьких XVI - поч. XVII ст., церква Покрови, 1730 р.); м.Корець (руїни замку XVI ст., Свято-троїцький монастир, 1610 р.); с.Межиріч (давньоруське городище, Троїцький монастир-фортеця XV ст.); м.Новомалин (руїни замку XV ст.), с.Зимне (Святогірський монастир, XV-XX ст. та Успенська церква з печерами, 1495 р.); смт.Олика (замок 1564 р.); с.Мільці (Миколаївський монастир 1542 р.); с.Устеньке Друге (монастир-фортеця ХУ-ХУП ст.); давньо­руські городища (м.Дорогобуж, с.Коршів, Млинів, с.Торчин, с.Перемиль).

34

Екотуризм: Шацький НПП, м.Рівне (заказник ";Соколині і ори";), базальтові і гранітні копальні тощо.

Основна література до теми:

1. Данилюк А.Г. Волинь: Пам'ятки народної архітектури:

Іст.-краєзн. ст. - Луцьк: Надстир'я, 2000. - 100 с.

2. Данилюк А.Г. Традиційна архітектура регіонів України:

Полісся. - Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. -147 с.

3. Павлов В.І., Черчик Л.М. Рекреаційний комплекс

Волині: Теорія, практика, перспективи. - Луцьк, 1998. -124 с.

4. Рьічков П.А. Дорогами Южной Ровенщиньг. От Корца

до Пляшевой. - М.: Искусство, 1989. - 174 с.

5. піір://\у\у\у.уо1уп1:игІ5Г..соіп.иа
(>. Ьйр://\у\у\у.гіупе.ог£

Тема 10. Центрально-Поліський економічний район: красзнавчо-туристична характеристика. Регіональні пріо­ритети та перспективи розвитку туристичного бізнесу.

Київ - столиця Української держави, в т.ч. столиця іуристична.

Столична індустрія гостинності:

^найпрестижніші туристичні готелі: ";Премєр палас"; 5-

'*; ";Президент-отель Київський"; 4-****; ";Дніпро"; 4-****; ";Київ"; 3-***; ";Братіслава"; 3-***; ";Либідь"; 3-***; ";Славутич"; 3-***; ";Лдріа"; 3-***; ";Русь"; 3-*** тощо.

^модерна індустрія дозвілля: плавучий центр розваг < ' і іропа"; (нічний клуб, готель, казино, басейн, солярій /теплохід Максим Рильський";/); казино ";Габріела";, ";Етуаль";; нічні клуби і піцо.

^класичні заклади дозвілля: Національна опера України ім. І Г.Шевченка; театри: Української драми ім. І. Франка,

35

М.Рутинський

Російської драми ім. Лесі Українки, Класичного балету; Будинок органної і камерної музики та багато ін.

^культурно-історичне ";обличчя"; міста: Національний
Києво-Печерський історико-культурний заповідник; Націо­
нальний заповідник ";Софія Київська"; - у 1990 році внесені до
Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО; Музей історичних
коштовностей України; Музей українського гетьманства; Золоті
ворота; Андріївська церква; Андріївський узвіз; Кирилівська
церква (сер. XII ст.); Державний історико-меморіальний
заповідник ";Лук'янівське кладовище";; ";Байківське кладовище"; .
та багато ін. І

Центри історико-культурного туризму регіону: м.Чернігів - (Національний архітектурно-історичний заповідник ";Чернігів стародавній"; - княжий дитинець ІХ-ХШ ст., ";Болдині гори";, курган ";Чорна могила"; X ст., Спасо-Преображенський і Борисоглібський княжі собори XI ст., Єлецький монастир XII ст. з печерами, П'ятницька церква XII ст., Троїцько-Іллінський монастир XVII ст., Будинок полкової канцелярії XVII ст. та ін. пам'ятки);

м.Переяслав-Хмельницький (літописний Переяслав -Національний історико-етнографічний заповідник - площа Переяславської ради 8-18 січня 1654 р., Вознесенський монастир

1700 р. тощо);

лі. Новгород-Сіверський (Державний історико-культурний музей-заповідник ";Слово о полку Ігоревім";; Спасо-Преобра-женський монастир XVIII ст.);

м.Біла Церква (Замкова гора - літописне м.Юр'їв);

Державний історико-культурний заповідник ";Гетьманська столиця"; (смт Батурин), палац К.Розумовського.

Музей народної архітектури і побуту України під відкритим

небом ";Пирогово";.

м.Бердичів (фортечні мури з баштами та келіями XVI-XVIИ ст., монастир Босих Кармелітів, костел св.Варвари, в якому Оноре де Бальзак брав шлюб з Евеліною Ганською);

36

ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

м.Коростень (три городища літописного древлянського м І скоростеня);

м.Житомир (комплекс споруд Замкової площі та ін.).

Давньоруська спадщина: с.Білогородка (городище літо­писного м.Білгорода); с.Вишгород (городище літописного м Нмнігорода - Державний історико-культурий заповідник); і мт.Любеч (літописне м.Любеч); укріплені городища: (с.Великі Деревині, с.Городоське, с.Колодяжне, с.Ягнятин, с.Яроповичі, с.Ііитачів, с.Зарубенці, с.Ржищів, с.Халеп'є, с.Щучинка); ";Зміїв п,і/і"; (м.Тальне).

Козацька спадщина: м.Ніжин (Миколаївський (1668 р.), Іі.)іпговіщенський (1716 р.) та Введенський (1778 р.) собори, конацькі церкви XVIII ст.); м.Прилуки (Спасо-Преобра-жепський собор (1705-1720 рр.), Полкова козацька скарбниця І 'ІОН р., козацькі церкви XVIII ст.), м.Ромни (давньослов'янське городище, Святодухівський собор, дерев'яна Георгіївська церква); Густинський монастир XVII ст. (с.Густиня); Гама-іііїнський монастир XVII ст. (с.Гамаліївка).

Бальнеологічні курорти: родонові мін.води (Миронівка, Біла І Іерква, Конча-Заспа та ін.).

Парки та інші об'єкти туризму: Національний історико-культурний заповідник ";Качанівка"; (с. Качанівка); Тростянець; і Ьк'ксандрія; Володарська копальня коштовних каменів; Державний музей-заповідник ";Битва за Київ у 1943 році"; (с. І Іоні Петрівці) тощо.

Основна література до теми:

1. Данилюк А.Г. Традиційна архітектура регіонів України:

Полісся. - Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. -147 с.

2. ЬИр://\\плпл^тесііп£о.кіеу.иа/ТаЬ1е_5апаі_8апкіеу.п1:т
!5. Ьир://\у\уш.сіг.у.2І;.иа

А. пир://\у\у\¥.спегпі£ОУ.иа

37

М. Рутинський

Тема 11. ШваІЙно-Східний економічний район: краєзнав­чо-туристична характеристика. Регіональні пріоритети та перспективи розвитку туристичного бізнесу.

Харків - туристична ";столиця"; Сходу України.

^готелі ";Ахтамар"; 4-****, ";Націоналі,"; 3-*** - (Ь«р:// \у\у\у.пат.іопа1. кпагкіу.сош), ";Київська"; 3-*** - (Ьг.ір://\у\у\у. Ьоіеік.кпагкоу.иа), ";Харків"; 3-*** - (пйр://\у\¥\у.по1:е1.кпагкоу. сот), ";Мир"; 2-** - (Ьі;ір://\¥\у\у.Ьо1:е1-тіг.сот.иа), ";Асторія";.

Бізнес-туризм.

^культурне ";обличчя"; міста: архітектурний ансамбль вул.Сумської, 160 парків, садів і скверів (Шевченка, Горького; Журавлевський і ін. гідропарки); дитяча залізниця; планетарій; зоопарк і т.і.

Полтава (ансамбль Круглої площі; Будинок духовної семінарії, 1875-76 рр.; музей-садиба І. П. Котляревського; Хрестоздвиженський монастир, ХУП-ХУШ ст.; Спаська церква, поч. XVIII ст.; дзвіниця Успенського собору, 1774-1801 рр; Сампсоніївська церква, 1805-11 рр; історика-культурний заповідник ";Поле Полтавської битви"; (1709 р.).

Бальнеологічні курорти: Полтавщина:. Миргород (санаторії: ";Миргород";, ";Березовий гай";, ";Полтава";, ";Слава";, ";Україна";, ";Південний";, пансіонат ";Хорол";); смт.Нові Санжари (пансіонат ";Нові Санжари";, санаторій-профілакторій ";Антей";, будинок відпочинку ";Ворскла";). Харківщина: Березівські Мінеральні Води; Рай-Оленівка; Шарівський; Коробів хутір; Готвальд; Богодухів; Гайдари; Волчанськ.

Етнокультурний туризм: с.Вел.Сорочинці (ярмарка наприкінці серпня, Преображенська церква 1734 р.); с. Решети-лівка; Національний музей-заповідник українського гончарства (смт.Опішня); етнографічний музей ";Українська Слобода"; (с.Писарівка); сс.Диканька і Гоголеве; с.Сковородинівка (могила народного філософа Г.С.Сковороди); Сільський фестиваль ";Боромля";.

38

ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Харківський обласний центр сприяння розвитку сільського м'лвного туризму ";Слобода";.

Водний туризм: Кременчуцьке, Дніпродзержинське, І Ісченізьке і Краснооскольське водосховища.

Пкотуризм: ";острів"; цілинного степу ";Михайлівська ціліша";.

Лавньоісторична спадщина: с.Більськ (археологічний комплекс найграндіознішого в Європі за площею городища скіфської доби УІ-ПІ ст. до Р.Х. - імовірно міста Гелона, <никаного Геродотом).

Старокняжа спадщина: м. Путивль (Державний історико-культурний заповідник - дитинець літописного м.Путивль; Мончанський монастир XV ст.);

Архітектурні і сакральні комплекси: Державний історико-ку.'їьтурний заповідник ум. Глухові; Мгарський монастир, XVII-XІX ст. (с.Мгарь); Суми; Ромни; Конотоп; Лебедин; Тростянець; < >х гирка; Пирогівка; Хотінь; Гамаліївка; Межиріч; Чугуїв; ( гарий Мерчик; Ізюм; Люботин; Вороніж.

Основна література до теми:

1. Вейсберг Б.С., Нестеренко П.А., Стефанов П.А. Від

Десни до Ворскли: Путівник. - Харків, 1986

2. Золотое ожерелье Сумщини: Путивль, Глухов, Ромньї:

Путеводитель / В.И.Белашов и др. - Харків: Прапор, 1987.-150 с.

3. \у\у\у.г.оиг.кпагкоу.иа
А. пйр://\у\у\у.§иту.сот

 1. пир://\у\у-\у.сіт.у.5шпу.иа

 2. пйр://\у\у\у.кпагкоу.пет.

 3. Ьйр://ту.кЬагкоу.ог§

 4. Ьир://\у\у\у.тіг§огосі.сот.иа

39

М.Рутинський

Тема 12. Карпатський економічний район: краєзнавчо- ! туристична характеристика. Регіональні пріоритети та перспективи розвитку туристичного бізнесу

Чинники геотуристської унікальності Карпатського району.

Прикарпаття

Львів - туристична ";перлина"; України, внесена у Світову спадщину ЮНЕСКО.

Львівська індустрія гостинності:

^найпрестижніші туристичні готелі: ";Гранд Готель"; 4-**** (пр.Свободи, 13); ";Дніпро"; 4-****; ";Гранд Резорт"; 3-***; ";Замок Лева"; 3-***; ";Еней"; 3-***; ";Богдан"; 3-***; ";Олена"; 3-***; ";Жорж"; 2-**; ";Валентина"; 2-**; ";Гетьман"; 2-**; ";Вікінг";2-**, ";Львів"; 2-**, ";Тустань"; 1-* тощо.

^модерна індустрія дозвілля: нічні клуби ";Сафарі";, ";Мілле-ніум";; казино ";Спліт-Карпати";; ресторани ";Гранд клуб Софія";, ";Гранд Готель";, ";Амадей";, ";Княжий келих";, ";Княжий Львів";, ";Вежа Крамарів"; тощо.

-/класичні заклади дозвілля: театри: Опери та балету ім.І.Франка, Український драматичний ім.М.Заньковецької, Духовний ";Воскресіння";, Молодіжний ім.Л.Курбаса та ін.; музей народної архітектури та побуту ";Шевченківський гай"; (сектори: ";Бойківщина";, ";Лемківщина";, ";Гуцульщина";, ";Буко­вина";, ";Покуття";, ";Рівнинне Закарпаття";, ";Львівщина";, ";Поділля";, ";Полісся";); Обласна філармонія; Будинок органної та камерної музики; цирк; Картинна галерея; Історико-культурний заповідник ";Личаківський цвинтар";; 44 музеї (Національний, ";Арсенал";, Етнографії та художнього промислу, Історичний...), 10 парків-пам'яток садово-паркового мистецтва та багато ін.

^культурно-історичне ";обличчя"; міста: Історико-архітек-турний заповідник ";Львів"; (у 1998 році внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО); давньоруський лик: (Високий Замок, костел Іоанна Хрестителя (збудований в 1260 р. для

40

ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

/іІ>у/кипи князя Лева - угорської королівни Констанції), княжі

цгркни св.Миколая (1292р.), св.Параскеви, св.Онуфрія);

'рсдньовічний лик: (ансамбль площі Ринок, залишки міських

і і пилень, Порохова вежа, XIVст.,); ренесансний лик: (Успенська

ісрішл, монастир Бенедиктинок); бароковий лик: (монастирі

Ьгрнардинів та Домініканів, собор св.Юра, Міський та

Кирилівський Арсенали, Кафедральний Латинський костел,

Кафедральний Вірменський собор); класицистичний лик:

(| >і і туша) - загалом 2312 архітектурних об'єктів, що перебувають

під охороною держави.

Курортополіс Трускавець (бульвар Торосевича; Курорт-мпїї парк; 10 різновидів мінеральних вод; Міжнародний

I її ііґшіітаційний центр ";Еліта";; санаторії і пансіонати: ";Кришта-
пгиии палац"; 3-***, ";Карпати"; 3-***, ";Шахтар"; 3-***, ";Арніка";
,>. **, ";Світязянка"; 2-**, ";Молдова"; 2-**, ";Едельвейс";, ";Аркада";,

II Кристал";, ";Дніпро";, ";Либідь";, ";Женева";, ";Каштан";, ";Прикар-
іш іти";, ";Весна";, ";Берізка";, ";Алмаз";, ";Рубін";, ";Юність"; - загалом
ІН санаторіїв, 19 пансіонатів, 2 курортні поліклініки; 2 бальнео-
і кжерито-лікарні; ресторанно-готельні комплекси: ";Дніпро-
Іігскид"; 4-****, ";Трускавець"; 3-***, ";Червона рута";, агрооселі).

Пшіьнеологічні курорти: Моршин(12 санаторіїв (";Лаванда";

', ";Перлина Прикарпаття"; 2-**, ";Джерело"; 2-**, ";Марму-риіііііі палац";, ";Черемош"; та ін., З пансіонати з лікуванням, п.і лі.меогрязелікарня, аеросолярій, інгаляторій); Східниця (санаторії ";Гуцулка";, ";Верховина";, ";Запорожець";, ";Зелений бір";, ";Карпати";); Великий Любінь; Немирів: Шкло: Новий Мізунь (і аматори ";Джерело Прикарпаття";, ";Мізунь";).

( ільський зелений туризм - Львівський обласний центр с 11 р 11 я 111 ія розвитку сільського зеленого туризму (на Львівщині їй монад 200 агроосель).

Центри сакрального туризму: Крехівський і Унівський мі ніл< тирі, Манявський скит, с.Гошів (Василіянський монастир X VІ с.т. на Ясній горі), печерна Страдчанська церква.

41

М.Рутинський

ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Центри історико -культурного туризму:

 1. с.Крилос (національний історико-архітектурний запо- І
  відник ";Давній Галич"; ХІ-ХШ ст.);

 2. Хотинська фортеця ХШ-ХУПІ ст. - одна з наймогут-1
  ніших фортець України.

 3. Державний музей-заповідник ";Одеський замок"; (смт

Одесько);

 1. Музей-заповідник ";Золочівський замок";;

 2. м.Чернівці (Резиденція буковинських митрополитів,
  архітектурний комплекс центра міста).

 3. м.Рогатин (церква Різдва ХП-ХІУ ст., дерев'яна Свято-
  духівська церква з унікальним іконостасом 1649 р.);

7. с.Бубнище (";Скелі Довбуша"; - скельний і печерний
комплекс ХІП-ХІУ ст.).

Давньоруська спадщина: Державний історико-культурний ■ заповіднику м.Белз; Тисмениця (1143); Снятин (1158); Тлумач (1213); Коломия (1240); с.Підгірці (городище літописного] м.Плісненська); с.Звенигород (городище літописного м.Звени-город); м.Буськ (городище літописного м.Буська); с.Глиняни (городище літописного м.Щекотин).

Замки, історико-архітектурні й сакральні комплекси: Державний історико-архітектурний заповідник у м. Жовкві; замки: Старосільський, Добромильський, Бродівський, Підгорецький, Свіржський, Нестерівський, Поморянський (Львівщина), Пнівський, Чернелицький (Івано-Франківщина). Державний історико-культурний заповідник ";Нагуєвичі"; (с.Нагуєвичі); народна дерев'яна архітектура: Жовква, Дро­гобич, Стара Воля, Воля Висоцька, Потелич.

Центри екотуризму:

Каньйон Дністра: Дністровський регіональний ландшафт­ний парк, с.Баламутівка (грот з унікальними наскельними малюнками людей первіснообщинної доби); сплав на човнах;

планеризм.

НПП: Яворівський, заповідник ";Розточчя";.

Спелеотуризм: лабіринти печер ";Попелюшка"; (поблизу

 • І Іодиірне, протяжність понад 90 км.), ";Буковинка"; (поблизу

 • ('тальнівці, протяжність 3700 м.), ";Довбуша";, ";Дуча"; та ін.

Карпати та Закарпаття

І іальнеорекреаційний, екологічний, сільський та гірський руриим (літні й зимові види):

І ПІП «Синевир» - туристично-оздоровчий комплекс ";Кар-іьіги"; (смт.Міжгір'я) та його філіали ";Синевирське озеро"; (і Син. Поляна), ";Поляна";, ";Бескид"; (с.Верхнє Студене), і нниторій ";Верховина"; (с.Сойми), туристичні бази ";Едельвейс"; (г М.Студене), ";Подобовець-2000"; (с.Подобовець), ";Затишок"; (і І Іилипець), кемпінг (с.Верхнє Бистре), мотель-водолікарня н,і ()ггріках, агрооселі й усамітнені мисливські будиночки для Гуристів. Туристичні екскурсії на о.Синевир, полонину Иоржппу, водоспад Шипот тощо.

Карпатський біосферний заповідник: Основні об'єкти ІКотуризму - ";Долина нарцисів";, Свидовецький заповідний м>к п н, Угольсько-Широколужанський масив з підземними КНрсговими печерами, гротами, колодязями та мальовничими Иім ніяковими стрімчаками, висота яких сягає понад сімдесят ••грі». Гірський туристичний притулок ";Драгобрат";.

Піосферний заповідник ";Східні Карпати"; (Українська
Похожие документы:

 1. Українська педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  ... . Перелік програм, навчально-методичнихпосібників, рекомендованих МОН України для використання в навчально-виховному процесі в ... Рутинський, М. Й. Концепція та навчально-методичні особливості вивчення курсу "Організація спортивно-оздоровчого туризму" ...
 2. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського матеріали конференції

  Документ
  ... методичнихпосібниках). Методи викладання дисципліни ... Михайла Остроградського. Відповідно до Постанови МОН України та Указу Президента України ... туризмуУкраїни». – Яремче, 2007 р. 3. Рутинський М.Й., Зінько Ю.В. Сільський туризм: Навчальнийпосібник. ...
 3. Центр розвитку освіти науки та інновацій консалтингово-конфліктологічний центр вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу

  Документ
  ... іону України: Навчальнийпосібник. – Чернівці: Книги – ХХI, 2008. – 440 с. Рутинський М.Й., Зінько Ю.В. Сільський туризм: Навч. пос ... Навчально-методичнийпосібник. – Полтава: АСМІ. – 2001. – 156 с. 3. Коментар до постанови Кабінету Міністрів України ...
 4. Дн і пропетровський нац i ональний унiверситет наукова бiблiотека

  Книга
  ... України : Національна макроекономіка: Посібник ... України. – К., 2008. – 289 c. + Автореф. – Б. ц. Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1) 577.1 Н15 Навчально-методичн ... Р90 Рутинський, Михайло Йосипович Зелений туризм / М. Й. Рутинський, Ю. ... української географії ...

Другие похожие документы..