Главная > Документ


Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0-542-33-10-39 mdu.edu.ua | library_ssu@

Проблеми вищої школи

Поточний інформаційний список

за листопад 2009 року

1. Вища освіта

В России при поддержке ООН будут готовить специалистов по правам человека // Alma mater. – 2009. – № 7. – С. 2.

Всемирная конференция ЮНЕСКО по высшему образованию

// Alma mater. – 2009. – № 7. – С. 45-54.

Галушка, Р. Ректори ВНЗ Харківщини за співробітництво з посольствами України за кордоном / Р.Галушка // Освіта України. – 2009. – № 79.- 23 жовтня. – С. 3.

Гаташ, В. ";Охота"; на бакалавра: ";Догонит"; ли вузовское образование потребность в специалистах-ядерщиках? / В.Гаташ

// Украинская техническая газета. – 2009. – № 44.- 3 ноября. –

С. 1, 7.

Геренко, О. Анатолій Васильєв: ";СумДУ прагне максимально використовувати свій потенціал на користь Сумщини"; / О.Геренко // Сумщина. – 2009. – № 120-121.- 30 жовтня. – С. 2.

Гладкий, І. Основні положення системи менеджменту якості освіти / І.Гладкий, В.Шинкаренко, О.Криворучко // Новий колегіум. – 2009. – № 1. – С. 31-34.

Зборовский, Г.Е. Высшее образование как диалог: размышления социолога / Г.Е.Зборовский // Высшее образование в России. – 2009. – № 8. – С. 23-32.

Зона ризиків: Хабарництво у ВНЗ // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 206.- 6 листопада. – С. 18.

Зростає попит на мистецькі освітні послуги. Поки що в іноземців // Голос України. – 2009. – № 206.- 31 жовтня. – С. 1,3.

Ісіпчук, Н. ";Вони - відповідальні за життя";: розповідь директора Медичного інституту СумДУ про здобутки та досягнення медиків / Н.Ісіпчук // Сумщина. – 2009. – № 120-121.- 30 жовтня. – С. 5.

Ісіпчук, Н. Не навчанням єдиним живе університет: як живуть, навчаються, проводять свій вільний час студенти одного з найкращих вишів області - Сумського державного університету

/ Н.Ісіпчук // Сумщина. – 2009. – № 128.- 18 листопада. – С. 4.

Купливанчук, А. Як оплачують керівництво практикою студентів медичних ВНЗ / А.Купливанчук // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – № 97.- 21 жовтня. – С. 59.

Лантух, А. Тенденції вищої школи в сучасному українському суспільстві / А.Лантух, В.Гаргін, М.Мірошниченко // Новий колегіум. – 2009. – № 2. – С. 47-50.

Левківський, К. Професійна спрямованість практичної підготовки студентів - вагома складова майбутнього попиту на них на ринку праці / К.Левківський, Д.Панасевич // Вища школа. – 2009. – № 8. – С. 12-25.

Линовицкая, О. Оценка рейтингов университетов Украины ";Топ 200 Украина"; 2008 год: вторая сотня университетского рейтинга / О.Линовицкая // Кампус. – 2009. – № 5. – С. 32-35.

Морозова, Т. Вища ІТ-освіта в Україні у кількісному вимірі

/ Т.Морозова // Вища школа. – 2009. – № 8. – С. 26-41.

Морозова, Т. До проблеми розширення й упорядкування структури вищої ІКТ-освіти / Т.Морозова // Новий колегіум. – 2009. – № 4. – С. 54-61.

Мукан, В. Болонская система: прогресс или деградация?

/ В.Мукан // Кампус. – 2009. – № 5. – С. 40-43.

Обязательно ли иметь высшее образование, чтобы стать чиновником? // Юридическая консультация. – 2009. – № 20(169).- октябрь. – С. 3.

Овдієнко, Н. Дедалі більше молоді обирає навчання за кордоном / Н.Овдієнко // Голос України. – 2009. – № 204. -

29 жовтня. – С. 23.

Перевод из вуза в вуз // Кампус. – 2009. – № 5.  – С. 58.

Повідомлення про оприлюднення проекту положення про ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти // Освіта України. – 2009. – № 80.- 27 жовтня. – С. 1,6.

Проблема оперативности прохождения документов в вузе

/ Г.В. Данилов, Н.Д. Цхадая, Т.И. Филипсонс, Ф.В. Маракасов

// Высшее образование в России. – 2009. – № 8. – С. 66-73.

Прокопенко, М. Существенные факторы, обусловливающие качество знаний студентов / М.Прокопенко, Н.Сокольская, Ю.Прокопенко // Новий колегіум. – 2009. – № 1. – С. 58-62.

Розлуцька, Г. Сучасні тенденції розвитку педагогіки вищої школи / Г.Розлуцька // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2008. – Вип. 15. –

С. 132-133.

Селезнева, Н.А. Проблема реализации компетентностного подхода к результатам образования / Н.А.Селезнева // Высшее образование в России. – 2009. – № 8. – С. 3-9.

Силичев, Д.А. Болонский процесс и модернизация образования в России / Д.А.Силичев // Вопросы философии. – 2009. – № 8. –

С. 81-91.

Скрипник, О. Шанс навчатися в країні ідей: навчання за обміном / О.Скрипник // Дзеркало тижня. 2009. – № 42.-

31 жовтня. – С. 12.

Соловьев, А.Н. Инженерное образование: гарантии качества и аккредитации / А.Н.Соловьев // Высшее образование в России. – 2009. – № 8. – С. 127-133.

Стажування науковців: Кабмін затвердив Положення про стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників віком до 35 років у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах в Україні та за кордоном // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – № 94.-

12 жовтня. – С. 4.

Студентам уріжуть зимові канікули і змусять відпрацьовувати по суботах // Голос України. – 2009. – № 217.- 17 листопада. – С. 1.

Тамара Смовженко підписала в Болоньї Велику хартію університетів: документ, що окреслює фундаментальні принципи, якими мають керуватися університети й інші вищі навчальні заклади, щоб забезпечити розвиток освіти й інноваційний рух

// Вісник Національного банку України. – 2009. – № 10(164). –

С. 61.

Фоміна, Н.М. Громадська екологічна діяльність у вищих навчальних закладах як обов'язкова складова неперервної екологічної освіти / Н.М.Фоміна, Н.І.Свояк, М.І.Свояк

// Екологічний вісник. – 2009. – № 3. – С. 29-30.

Ходусов, А.Н. Прогнозирование стратегии развития профессионализма будущего специалиста в системе высшего профессионального образования / А.Н.Ходусов // Alma mater. – 2009. – № 7. – С. 14-19.

Чупраков, А.М. Университетский профсоюз как гарант социальной стабильности в городе / А.М.Чупраков, О.И.Беляева

// Высшее образование в России. – 2009. – № 8. – С. 74-78.

Шот, М. У Тернополі буде університетська лікарня / М.Шот

// Урядовий кур'єр. – 2009. – № 200.- 29 жовтня. – С. 16.

2. Післядипломна освіта

Україна. Міністерство освіти і науки.

Про внесення змін до положення про Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 31.07.2009 № 712 / Україна. Міністерство освіти і науки // Освіта України. – 2009. – № 79.-

23 жовтня. – С. 1,6,7.

П'ятниця, Л. 15 років на освітній ниві: нещодавно Центр післядипломної освіти Сумського державного університету (у минулому - факультет перепідготовки фахівців) відзначив своє

15-річчя / Л.П'ятниця // Сумщина. – 2009. – № 120-121.-

30 жовтня. – С. 3.

3. Факультети

Анісімов, І.О. Понад півсторіччя в авангарді науки та освіти: радіофізичний факультет Київського національного університету ім. Т. Шевченка – установа, де ведуть дослідження та розробки з прикладної фізики й навчають цьому інших / І.О.Анісімов, М.П.Січ // Країна знань. – 2009. – № 6(65). – С. 20-22.

Воловенко, Ю.М. За лаштунками періодичної системи: актуальність професії хіміка, поєднана із знаннями, до яких залучають студентів викладачі хімічного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка / Ю.М.Воловенко

// Країна знань. – 2009. – № 6(65). – С. 26-29.

Горбачик, А.П. Суспільство під мікроскопом: факультет соціології Київського національного університету ім. Т. Шевченка, до складу якого нині входять чотири кафедри і лабораторія прикладних соціологічних досліджень / А.П.Горбачик, Л.В.Малес

// Країна знань. – 2009. – № 6(65). – С. 50-53.

Інженерно-хімічний факультет КПІ // Кампус. – 2009. – № 5. – С. 56-57.

Конверський, А.Є. Філософія та її місце в системі наук та освіти: зараз на філософському факультеті Київського національного університету ім. Т.Шевченка здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями: філософія, релігієзнавство та політологія / А.Є.Конверський // Країна знань. – 2009. –

№ 6(65). – С. 54-55.

Красота, О.В. Роздуми про економіку: грунтовні економічні знання можна здобути, навчаючись на економічному факультеті Київського національного університету ім. Т. Шевченка

/ О.В.Красота // Країна знань. – 2009. – № 6(65). – С. 30-33.

Макарець, М.В. Місце, яке гордо називають ФІЗФАК: фізичний факультет Київського університету - провідний навчальний та науково-дослідний центр України в галузі фундаментальної фізики та астрономії / М.В.Макарець, В.С.Копань // Країна знань. – 2009. – № 6(65). – С. 11-13.

Олійник, Я.Б. Пізнай обрії прадавньої науки: географічний факультет як самостійний підрозділ організувався в Київському університеті ім.Т.Шевченка в 1944 році / Я.Б.Олійник // Країна знань. – 2009. – № 6(65). – С. 47-49.

Остапченко, Л.І. Сучасна біологія - невід'ємна частина науково-технічного прогресу: різні аспекти й напрямки біотехнології викладаються на кафедрах біологічного факультету Київського національного університету ім.Т.Шевченка

/ Л.І.Остапченко, І.В.Компанець // Країна знань. – 2009. –

№ 6(65). – С. 34-40.

4. Дистанційна освіта

Бажал, А. Единбург і Київ зближує освіта: Програму MBA EBS визнано другою у світі за масштабами в рейтингу ";Найкращі MBA дистанційного навчання"; / А.Бажал // Дзеркало тижня. – 2009. –

№ 42.- 31 жовтня. – С. 12.

Глайсснер, О.Ю. Дистанционное образование в России и мире / О.Ю.Глайсснер // Alma mater. – 2009. – № 7. – С. 26-34.

Дистанционное образование: психолого-педагогические основания / В.М.Кроль, Н.И.Трифонов, Е.Д.Сотникова, М.Ю.Сивергин // Высшее образование в России. – 2009. – № 8. –

С. 93-99.

Логойда, І. Використання дистанційного навчання в процесі вивчення іноземних мов / І.Логойда // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2008. – Вип. 15. – С. 99-101.

5. Професорсько-викладацький склад

378.12/001.895 А18

Авдєєва, І.М. Інноваційні комунікативні технології в роботі куратора академгрупи (Доступ з локальної мережі СумДУ) : навч. пос. / І.М.Авдєєва, І.М.Мельникова. – К. : Професіонал, 2007. – 304с. + Гриф МОН.

Вьюнова, Н.И. Руководитель педагогической практики студентов: проблемы и перспективы роста / Н.И.Вьюнова, Л.А.Кунаковская // Высшее образование в России. – 2009. – № 8. – С. 121-126.

6. Організація навчальної роботи

Андреев, А.А. E-Learning: некоторые направления и особенности применения / А.А.Андреев, В.А.Леднев, Т.А.Семкина // Высшее образование в России. – 2009. – № 8. – С. 88-92.

Андрущенко, В. ";Електронна педагогіка"; впроваджуємо черговий новаторський проект : стратегічним напрямком розвитку університету на шляху становлення його як сучасного європейського університету є впровадження у навчальний процес електронних засобів навчання та високих інформаційних технологій / В.Андрущенко, А.Кудін // Освіта. – 2009. – № 46-47.- 4-11 листопада. – С. 4-5.

Гиріна, О.М. Питання профілактики хронічних та інфекційних захворювань у програмі навчання сімейних лікарів / О.М.Гиріна

// Сімейна медицина. – 2009. – № 3. – С. 102-103.

Долгова, В. Довгий політ ";траєкторії";: з нового року студенти-гуманітарії нарешті вивчатимуть дисципліни за вибором. Якщо старт цієї новації знову не відкладеться / В.Долгова // Україна молода. – 2009. – № 198.- 24 жовтня. – С. 9.

Карбованець, О. Педагогічні інноваційні технології навчання мікробіології студентів медиків / О.Карбованець // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2008. – Вип. 15. – С. 83-85.

Коваленко, О. Організаційно-методичні основи аналізу кваліфікаційних робіт випускників вищого навчального закладу

/ О.Коваленко, С.Кучеренко, В.Лобунець // Новий колегіум. – 2009. – № 1. – С. 24-30.

Левшин, М. Творча лабораторія у студентській аудиторії

/ М.Левшин // Освіта. – 2009. – № 46-47.- 4-11 листопада. – С. 8.

Наркозиев, А.К. Практика внедрения кредитной технологии обучения / А.К.Наркозиев // Высшее образование в России. – 2009. – № 8. – С. 142-145.

Оптимізації навчання з педіатрії на циклах за фахом ";Загальна практика - сімейна медицина"; / В.В.Бережний, Т.В.Марушко, В.В.Корнєва, Н.П.Гдядєлова // Сімейна медицина. – 2009. – № 3. – С. 90-91.

Пасиешвили, Л.М. Некоторые методологические приемы формирования клинического мышления у студента-медика

/ Л.М.Пасиешвили, Л.М.Бобро // Сімейна медицина. – 2009. –

№ 3. – С. 106-107.

Пасієшвілі, Л.М. Оптимізація навчання сімейних лікарів-інтернів / Л.М.Пасієшвілі, В.Є.Шапкін // Сімейна медицина. – 2009. – № 3. – С. 107.

Ренев, В. Методические особенности и опыт оценки знаний обучаемых при внедрении кредитно-модульной системы / В.Ренев, Д.Титов, Е.Петрова // Новий колегіум. – 2009. – № 1. – С. 48-52.

7. Зарахування у ВНЗ

Україна. Міністерство освіти і науки.

Умови прийому до вищих навчальних закладів України: наказ Міністерства освіти і науки України від 18.09.2009 № 873 / Україна. Міністерство освіти і науки // Освіта України. – 2009. – № 82-83.-

6 листопада. – С. 4-6.

Дидора, А. Квоты на льготы: льготы при поступлении в вузы

/ А.Дидора, Е.Соболев // Кампус. – 2009. – № 5. – С. 10-15.

Как будем поступать в 2010-м? // Юридическая консультация. – 2009. – № 19.- октябрь. – С. 11.

Каліновська, І.М. З 1 листопада розпочалася реєстрація на пробне тестування 2010 року : серед попередніх пунктів пробного тестування 2010 року в м. Суми - Сумський державний університет / І.М.Каліновська // Суми і сумчани. – 2009. – № 45.-

6 листопада. – С. 7.

Каліновська, І.М. З 1 листопада розпочалася реєстрація на пробне тестування 2010 року: У 2010 році бажаючі вступити до вищих навчальних закладів України можуть спробувати свої сили під час пробного тестування, яке буде проводитися 13,20 березня 2010 року / І.М.Каліновська // Суми і сумчани. – 2009. – № 46.-

13 листопада. – С. 9.

Кияниця, О. Вінегрет для мізків: ЗНО / О.Кияниця // Голос України. – 2009. – № 220.- 20 листопада. – С. 13.

Овдієнко, Н. Записувати на тести почнуть 15 грудня: Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) оприлюднив правила реєстрації на зовнішнє тестування

/ Н.Овдієнко // Голос України. – 2009. – № 209.- 5 листопада. – С. 6.

Павлова, Л. Абитуриент - льготник? Только в один вуз!: В 2010-м году льготники при поступлении в вузы должны будут подавать оригиналы документов, а не многочисленные копии

/ Л.Павлова // Ваш шанс. – 2009. – № 43.- 28 октября-4 ноября. –

С. 23А.

Павлова, Л. А ты зарегистрировался на пробное тестирование?: С ноября началась онлайн-регистрация участников пробного тестирования, которая продлится до 15 декабря. Один из пунктов регистрации - в Сумском государственной университете /Л.Павлова // Ваш шанс. – 2009. – № 45.- 11-18 ноября. – С. 9А.

Тесленко, І. Не визубрити, а володіти матеріалом: щоб підготуватися до тестувань з історії України, читайте різні підручники й вивчіть назубок атласи. Наступного року одним з обов'язкових предметів під час Зовнішнього незалежного оцінювання буде історія України / І.Тесленко // Україна молода. – 2009. – № 198.- 24 жовтня. – С. 9.

Шовкопляс, С. В вуз по новым правилам: Министерство образования и науки Украины утвердило новые правила приема абитуриентов в высшие учебные заведения. Подробнее об этом рассказывает проректор по научно-педагогической и учебной работе Сумского национального аграрного университета Валерий Жмайлов / С.Шовкопляс // В двух словах. – 2009. – № 43.-

30 октября. – С. 14.

Ярыжко, В. Поступление - 2009: Вступительная кампания - 2009 / В.Ярыжко // Кампус. – 2009. – № 5. – С. 6-9.

8. Методи навчання

378.014(447)(075.8) Д69

Дороз, В.Ф. Методика викладання української мови у вищій школі (Доступ з локальної мережі СумДУ) : навч. посіб.

/ В.Ф.Дороз. – К. : ЦУЛ, 2008. – 176 с. + Гриф МОН.

378.142:005.57(075.8) К72

Костриця, Н.М. Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності (Доступ з локальної мережі СумДУ) : навч. посіб. / Н.М.Костриця, В.І.Свистун, В.В.Ягупов. – К. : ЦУЛ, 2006. – 272 с. + Гриф МОН.

378.014(447)(075.8) Н16

Нагаєв, В.М. Методика викладання у вищій школі (Доступ з локальної мережі СумДУ) : навч. посіб. / В.М.Нагаєв. – К. : ЦУЛ, 2007. – 232 с. + Гриф МОН.

Васильченко, А. Пиратству - бой!: Украинские студенты и преподаватели переходят на свободный и бесплатный софт

/ А.Васильченко // Кампус. – 2009. – № 5. – С. 46-49.

Григор'єва, Л. Методологія проблеми взаємодії та єдності процесу навчання та контролю знань студентів / Л.Григор'єва

// Новий колегіум. – 2009. – № 2. – С. 43-46.

Зачко, О. Игровые методы обучения в виртуальной среде Moodle / О.Зачко, Т.Рак // Новий колегіум. – 2009. – № 1. – С. 53-57.

Костиков, А.Н. Видеоконференцсвязь: проблемы и пути их решения / А.Н.Костиков // Высшее образование в России. – 2009. – № 8. – С. 104-108.

Литвиненко, Е. Классификация иноязычных терминов как способ оптимизации преподавания иностранных языков

/ Е.Литвиненко, Н.Лалазарова, Ю.Сычёв // Новий колегіум. – 2009. – № 3. – С. 42-44.

Метод проектів - сучасна педагогічна технологія навчання освітніх закладів різних рівнів / О.Карбованець, Н.Куруц, Н.Голуб, А.Майорош // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2008. – Вип. 15. – С. 80-82.

Преподавание фармацевтической опеки средств современной контрацепции провизорам-интернам / И.М.Белай, Е.А.Погорелец, Г.Н.Войтенко, Г.И.Резниченко // Запорожский медицинский журнал. – 2009. – № 2. – С. 120-122.

Чернецька, О. Майстер-класи як інноваційна форма навчання студентів / О.Чернецька // Освіта. – 2009. – № 46-47.-

4-11 листопада. – С. 9.

Ярощук, І. Професійне спілкування як компонент гуманітарної підготовки майбутнього фахівця економічного профілю / І.Ярощук // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2008. – Вип. 15. – С. 170-172.

9. Семінари

За роботу заслужили семінар-практикум: відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, на базі позашкільних навчальних закладів області відбувся Всеукраїнський семінар-практикум голів методичних об'єднань // Сумщина. – 2009. –

№ 120-121.- 30 жовтня. – С. 3.

10. Самостійна та лабораторна робота

Петров, В. Лабораторний практикум: проблеми, методика, техніка / В.Петров, І.Милютченко // Новий колегіум. – 2009. –

№ 1. – С. 35-39.

Рокосовик, Н. До питання про організацію самостійної роботи студентів за кредитно-модульної системи навчання у вищій школі

/ Н.Рокосовик // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2008. – Вип. 15. –

С. 134-135.

Сафронова, Д. Самостійна навчальна робота студентів коледжу / Д.Сафронова // Новий колегіум. – 2009. – № 4. – С. 50-53.

11. Будівлі, приміщення

Литовченко, Д. Пересядем на велики: второй мини-велопаркинг появится на территории СумГУ / Д.Литовченко

// Панорама. – 2009. – № 45.- 4-11 ноября. – С. А5.

У гуртожитках - належні і безпечні умови // Освіта. – 2009. – № 46-47.- 4-11 листопада. – С. 2.

12. Піклування про здоров’я студентів

Томенко, О. Сучасні завдання фізичного виховання: до специфічних завдань фізичного виховання відносять дві групи: перші по оптимізації фізичного розвитку людини, другі - освітні

/ О.Томенко, С.Лазоренко // Суми і сумчани. – 2009. – № 44.-

30 жовтня. – С. 13.

13. Студентське життя

Алова, С. Кто лучший?: До 8 ноября в вузах области будет проходить отбор участников конкурса ";Лучший студент Украины"; / С.Алова // В двух словах. – 2009. – № 42.- 23 октября. – С. 14.

Башкірєв, В.А. Організація досвіду волонтерської діяльності студентів соціальної роботи як різновид інтерактивного навчання

/ В.А.Башкірєв // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2008. – Вип. 15. – С. 14-15.

Бубличенко, В.Н. Университетский поисковый отряд ";Ухтинец";: общественное движение, которое получило развитие в Ухтинском государственном техническом университете с созданием при кафедре истории культуры поискового отряда «Ухтинец»/ В.Н.Бубличенко, А.Н.Кустышев // Высшее образование в России. – 2009. – № 8. – С. 84-87.

Вертіль, О. На кожного волонтера майже три сироти: з доброю ініціативою виступили студенти і викладачі Сумського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом. Вони взяли шефство над вихованцями дошкільного відділення Сумської ЗОШ-інтернату I-II ступенів імені С.Супруна, в якому виховуються 25 хлопчиків і дівчаток, що залишилися без батьківського піклування

/ О.Вертіль // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 211.- 13 листопада. –

С. 24.

Ісіпчук, Н. Про проблеми молоді замовили слово: нещодавно студенти-активісти, представники молодіжних громадських організацій та припартійних рухів зібрались за ";круглим столом», щоб спробувати вирішити актуальні проблеми молоді / Н.Ісіпчук //Сумщина. – 2009. – № 120-121.- 30 жовтня. – С. 5

Ісіпчук, Н. ";У Бога немає інших рук, окрім твоїх";: напередодні Дня студента за ";круглим столом"; зібралися представники молодіжних громадських організацій Сумщини та працівники відділу у справах сім'ї, молоді та спорту. Обговорювали здобутки та перспективи діяльності активної молоді. Торкалися і питання співпраці молодіжної громадськості з владою міста / Н.Ісіпчук

// Сумщина. – 2009. – № 128.- 18 листопада. – С. 3.

";Золотой интеграл"; в СумГУ: первый экзамен сдан!: Студенты СумГУ тщательно готовились к своему традиционному конкурсу первокурсников ";Золотой интеграл";, который прошел 21 октября

// Ваш шанс. – 2009. – № 43.- 28 октября-4 ноября. – С. 16А.

Лук'яненко, С. ";Кращий студент України"; в Сумах!: Вишівські конкурси пройдуть у жовтні-листопаді, а потім їхні переможці будуть змагатися на обласному рівні 17 листопада 2009 року в Сумському театрі для дітей та юнацтва / С.Лук'яненко // Суми і сумчани. – 2009. – № 43.- 23 жовтня. – С. 11.

Мазур, А. Трое из ларца: иностранные волонтеры назначают свидание в областной библиотеке, где будут проводить бесплатные занятия по обучению языков / А.Мазур // Панорама. – 2009. –

№ 45.- 4-11 ноября. – С. А15.

Масарик, В. На шару, сэр!: студенческое волонтерство

/ В.Масарик // Кампус. – 2009. – № 5. – С. 59-61.

Порсова, Л. Один дома: около 200 тыс. школьников и студентов во время эпидемии гриппа предоставлены сами себе

/ Л.Порсова // Панорама. – 2009. – № 46.- 11-18 ноября. – С. А1.

Прибирають волонтери: у Києві народжується традиція: на вихідні в парки і сквери приходять добровольці - школярі й студенти під егідою Всесвітньої федерації молодих лідерів і підприємців, прибирають там сміття // Голос України. – 2009. – № 203.- 28 жовтня. – С. 9.

14. Вчені звання

Іван Вакарчук - почесний доктор Вроцлавського університету

// Урядовий кур'єр. – 2009. – № 215.- 19 листопада. – С. 2.

Лобанова, Л.С. Архітектура наукових ступенів: міжнародна практика і вітчизняні традиції / Л.С.Лобанова // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 10. – С. 2-13.

Микельсоне, И. Опыт разработки магистерских программ

/ И.Микельсоне // Высшее образование в России. – 2009. – № 8. –

С. 134-141.

Слозанська, Г. Функціонування докторських програм з соціальної роботи у вищих навчальних закладах Австралії

/ Г.Слозанська // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2008. – Вип. 15. – С. 145-147.

Ученую степень, полученную за рубежом, признают в России

// Alma mater. – 2009. – № 7. – С. 2.

15. Дисертації

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук: [Великодний Дмитро Володимирович]

// Науковий світ. – 2009. – № 11. – С. 1.

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук: [Волк Ольга Миколаївна] // Науковий світ. – 2009. – № 11. – С. 12.

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук: [Грищенко Вадим Федорович] // Науковий світ. – 2009. – № 11. – С. 12.

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук: [Костель Микола Васильович] // Науковий світ. – 2009. – № 11. – С. 12.

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук: [Опанасюк Валентина Володимирівна]

// Науковий світ. – 2009. – № 11. – С. 12.

16. Стипендії

Медведев одобрил выплату стипендий первокурсникам с

1 сентября // Alma mater. – 2009. – № 7. – С. 2-3.

Вовченко, Е. Современные стипендиаты. Церемония вручения стипендий главы ОГА лучшим студентам вузов Сумской области: среди стипендиатов студентка медицинского института СумГУ Пустовая Мария / Е.Вовченко // Ваш шанс. – 2009. – № 38.-

23-30 сентября. – С. 16А.

17. Університети

Україна. Кабінет Міністрів.

Про підготовку та відзначення 225-річчя Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 р. № 1250-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 200.- 29 жовтня. – С. 10.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про присвоєння імені К.Д.Ушинського Чернігівському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти: розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 р. № 1292-р

/ Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 214.- 18 листопада. – С. 14.

Alma mater національної еліти: уособлення істинного престижу України - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, - справжній носій інтелекту нації, джерело вільнодумства, пломінь українського духу! // Освіта. – 2009. –

№ 45.- 28 жовтня - 4 листопада. – С. 1-2.

Богданов, Г.И. Научная школа мостостроения ПГУПС: К 200-летию Петербургского государственного университета путей сообщения / Г.И.Богданов, В.Н.Смирнов // Alma mater. – 2009. –

№ 7. – С. 63-72.

Вертікова, І. Друга молодість альма-матер: про сьогодення і майбутнє патріарха вітчизняної педагогічної освіти - Глухівського педагогічного університету, інтерв'ю з ректором Олександром Курко / І.Вертікова // Сумщина. – 2009. – № 117-118.- 23 жовтня. – С. 8.

Вижва, С.А. На гостини до хазяйки мідної гори: одним із найкращих вищих навчальних закладів України, де готують фахівців-геологів, є Київський національний університет

ім. Т.Шевченка / С.А. Вижва // Країна знань. – 2009. –

№ 6(65). – С. 41-43.

Від сесії до сесії жили студенти ...: як і всі класичні університети Європи, Київський університет Святого Володимира мав серйозні автономні права // Освіта. – 2009. – № 45.- 28 жовтня –

4 листопада. – С. 2.

Губерський, Л. Слово ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Л.Губерський // Країна знань. – 2009. – № 6(65). – С. 1.

Допомагати людям і одночасно вчитися самим: створена Лабораторія практичного права юридичного факультету СНАУ та при ній цього року Юридична клініка ";Довіра"; // Сумщина. – 2009. – № 126-127.- 13 листопада. – С. 8.

Ілляш, І. Чи потрібен нам і на дуду грець?: Національна академія прокуратури України / І.Ілляш // Голос України. – 2009. – № 201.- 24 жовтня. – С. 8.

Каленюк, І. Університети в координатах глобального розвитку / І.Каленюк // Вища школа. – 2009. – № 8. – С. 5-11.

Квіт, С. Глобальні виклики та нові стратегії для вітчизняних університетів / С.Квіт // Голос України. – 2009. – № 219.-

19 листопада. – С. 25.

Кіт, Л. Навігатор у морі інформаційних ресурсів: відбулося тестове підключення вищих наукових закладів до онлайн баз даних періодичних видань видавництв Springer, Springer ODB, Cambridge University Press, Royal Society of Chemistry, і ін. / Л.Кіт // Освіта. – 2009. – № 45.- 28 жовтня - 4 листопада. – С. 5.

Когут, Ю. ";Найкращий шлях до успіху";: Британський МВА та ступінь магістра в Києві: Інститут політичних наук представляє нову програму МВА (магістр бізнес-адміністрування) Единбурзької Бізнес Школи / Ю.Когут // День. – 2009. – № 191.- 23 жовтня. –

С. 7.

Козирєва, Т. Зворотній бік освітніх реформ: Львів може втратити один із найавторитетніших ";вишів"; міста - Український католицький університет / Т.Козирєва // День. – 2009. – № 191.-

23 жовтня. – С. 2.

Кушнір, Л. Трудись, абітурієнте, в Острог потрапиш: Завтра наймолодший із найстаріших університетів святкуватиме 15-річчя свого відродження: Інтерв'ю з ректором Національного університету ";Острозька академія"; Ігорем Пасічником / Л.Кушнір

// Україна молода. – 2009. – № 201.- 29 жовтня. – С. 12.

Лазарев, Г.И. Региональный университет в период кризиса

/ Г.И.Лазарев, О.О.Мартыненко // Высшее образование в России. – 2009. – № 8. – С. 9-17.

Мукан, В. Университету №1 - 175 лет!: Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченка / В.Мукан

// Кампус. – 2009. – № 5. – С. 2-5.

Омелянчук, І. Колиска української духовності: Острозька академія / І.Омелянчук // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 202.-

31 жовтня. – С. 7.

Провідним університетам України надано особливого статусу

// Вища школа. – 2009. – № 8. – С. 3.

Решетилова, О. ... +15. Вітаємо!: цікаві сюжети з життя відродженої Острозької академії / О.Решетилова // День. – 2009. – № 196.- 30 жовтня. – С. 6.

Стегний, И. Большой праздник известного университета: Глуховский национальный педагогический университет

им.А.Довженко праздновал два события: 135-летие со дня основания и присвоение ему статуса национальный / И.Стегний // В двух словах. – 2009. – № 43.- 30 октября. – С. 14.

175 років юності: 175-ту річницю від дня заснування святкує Київський національний університет імені Тараса Шевченка

// Голос України. – 2009. – № 205.- 30 жовтня. – С. 1,6-7.

Университеты в России должны подтвердить свой статус

// Alma mater. – 2009. – № 7. – С. 2.

Університети Росії: ";унікальність"; в обмін на свободу: Двом провідним вишам - Московському державному та Санкт-Петербурзькому державному університетам - надається особливий статус ";унікальних науково-освітніх комплексів, найстаріших вишів країни, які мають велетенське значення для розвитку російського суспільства"; // Україна молода. – 2009. – № 197.-

23 жовтня. – С. 7. – Коротко.

Фурдуй, Р.С. Скарбниця див і цікавинок природи у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка / Р.С.Фурдуй // Країна знань. – 2009. – № 6(65). – С. 44-46.

Хвостенко, Г. Віват Національний!: у Глухівському педагогічному університеті відбулися урочистості у зв'язку із

135-річчям з часу заснування вузу / Г.Хвостенко // Сумщина. – 2009. – № 120-121.- 30 жовтня. – С. 8.

Цхадая, Н.Д. Ухта - университетский город: Ухтинский государственный технический университет / Н.Д.Цхадая

// Высшее образование в России. – 2009. – № 8. – С. 48-53.

Чернишова, Є. Університет менеджменту освіти: інформаційно-технологічне керування / Є.Чернишова // Вища школа. – 2009. – № 8. – С. 48-59.

Шулікін, Д. Навчальний заклад, який творить історію:

175 років Київському національному університету імені Тараса Шевченка / Д.Шулікін // Освіта України. – 2009. – № 81.-

3 листопада. – С. 2.

Шулікін, Д. Ювілей у статусі Національного: 135 років Глухівському університету / Д.Шулікін // Освіта України. – 2009. – № 82-83.- 6 листопада. – С. 1, 2.

18. Методика професійної освіти

Борисенко, Ю. Современный кризис: трудная миссия профессионального образования / Ю.Борисенко, Ю.Соколенко

// Новий колегіум. – 2009. – № 4. – С. 6-16.

Журавлева, М.В. Региональная модель непрерывного профессионального образования / М.В.Журавлева // Высшее образование в России. – 2009. – № 8. – С. 117-120.

Корнев, Ю.Г. Информационно-аналитическое обеспечение эффективного взаимодействия рынка труда и рынка высшего профессионального образования в Украине / Ю.Г.Корнев

// Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 9. – С. 235-242.

Медицина праці та її значення у базовій професійній підготовці лікарів в аспекті Болонської системи / В.М.Лісовий, В.А.Капустник, В.О. Коробчанський, М.П. Воронцов

// Експериментальна і клінічна медицина. – 2009. – № 1. –

С. 157-165.

Туркевич, О.Ю. Робоча навчальна програма циклу ТУ ";Дерматоонкологія, дерматопатологія і дерматоскопія"; для лікарів сімейної медицини, терапевтів, педіатрів, дерматологів

/ О.Ю.Туркевич, О.О.Сизон // Український журнал дерматології венерології косметології. – 2009. – № 3. – С. 104-110.

19. Підготовка майбутнього вчителя

Бордакова, О. Особливості підготовки вчителя іноземної мови в умовах глобалізації / О.Бордакова // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2008. – Вип. 15. – С. 30-32.

Морська, Л. Характеристика рівнів готовності вчителя іноземних мов до використання інформаційних технологій у професійній діяльності / Л.Морська // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2008. – Вип. 15. – С. 108-110.

20. Загальні питання освіти

Україна. Кабінет Міністрів.

Деякі питання оплати праці керівних, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників установ та закладів освіти: постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. № 1188 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 211.-

13 листопада. – С. 4.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників: постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 р. № 1130 / Україна. Кабінет Міністрів // Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 42.- 9 листопада. – С. 6.

// Праця і зарплата. – 2009. – № 41.- 4 листопада. – С. 6.

Україна. Міністерство освіти і науки.

Про затвердження нової редакції Конференції профільного навчання у старшій школі: наказ Міністерство освіти і науки України / Україна. Міністерство освіти і науки // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2009. – № 28-29. – С. 57-64.

Україна. Міністерство освіти і науки.

Про підсумки розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти у 2008/2009 навчальному році та завдання на 2009/10 навчальний рік: рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 26.08.09р. № 9/1-2 / Україна. Міністерство освіти і науки // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2009. – № 28-29. – С. 50-56.

Україна. Міністерство освіти і науки, ЦК Профспілки працівників освіти і науки.

Про оплату праці працівників освіти і науки в умовах епідемії грипу: лист Міністерства освіти і науки України, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 02.11.2009 року № 1/9-757, 02.11.2009 року № 02-8/437 / Україна. Міністерство освіти і науки, ЦК Профспілки працівників освіти і науки // Освіта. – 2009. –

№ 46-47.- 4-11 листопада. – С. 1.

// Праця і зарплата. – 2009. – № 42.- 11 листопада. – С. 7.

Баяновська, М. Професійне зростання педагога: антропологічний вимір / М.Баяновська // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2008. – Вип. 15. – С. 15-19.

Бородюк, Н. Уряд - школи: ми партнери: у четвер 29 жовтня, за участі Прем'єр-міністра Ю. Тимошенко відбулося засідання Ради директорів середніх загальноосвітніх шкіл при Кабінеті Міністрів

/ Н.Бородюк // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 202.- 31 жовтня. – С. 3.

Джура, О. Гуманізація і особистісна орієнтація освіти

/ О.Джура // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2008. – Вип. 15. – С. 52-55.

Журавлева, Л.В. Ценность и цена образования. Образовательный менеджмент / Л.В.Журавлева // Alma mater. – 2009. – № 7. – С. 5-9.

Зязюн, І. Учительська професія в якісних вимірах нашого часу: матеріали до Білої книги, підготовлені доктором філософських наук, дійсним членом АПН України Іваном Зязюном, директором Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України / І.Зязюн // Освіта України. – 2009. – № 79.- 23 жовтня. –

С. 4-5.

Козарезенко, Л.В. Соціально-економічна нормаль як індикатор внутрішньої ефективності освітньої сфери України

/ Л.В.Козарезенко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. –

№ 7. – С. 58-62.

Короденко, М. Часопростори української освіти: в історичних стінах Київського будинку вчителя та педагогічного музею, де колись працювала Центральна Рада, відбулася важлива для світового українства подія - Міжнародний конгрес / М.Короденко

// Освіта України. – 2009. – № 79.- 23 жовтня. – С. 2.

Минобрнауки России займется переподготовкой кадров // Alma mater. – 2009. – № 7. – С. 3.

Московкин, В.М. Образование и наука на постсоветском пространстве (критические размышления) / В.М.Московкин // Alma mater. – 2009. – № 7. – С. 9-13.

Найдовше школярі вчаться в Нідерландах та Угорщині

// Євробюлетень. – 2009. – № 10. – С. 24.

Нікітіна, І.В. Взаємодія ринку освіти і ринку праці як стратегічна складова науково-технологічної сфери національної безпеки України: гендерний аспект / І.В.Нікітіна, Ю.В.Нікіті

// Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 9. – С. 180-189.

Прокопенко, І. Глобальна криза як виклик та стимул розвитку сучасної освіти / І.Прокопенко // Новий колегіум. – 2009. – № 3. – С. 13-16.

Скляренко, А. Компетентностный подход: особенности реализации в российских образовательных стандартах

/ А.Скляренко // Новий колегіум. – 2009. – № 4. – С. 40-43.

Шутенко, Л. Инновационная система подготовки технической интеллигенции: вызовы глобализма (теоретико-методологические основы) / Л.Шутенко, Л.Радионова // Новий колегіум. – 2009. –

№ 1. – С. 4-14.

Ярыжко, В. Катастрофа!: Интервью с Дмитрием Владимировичем Табачником, народным депутатом Украины, первым заместителем главы Комитета по вопросам науки и образования ВР, доктором исторических наук / В.Ярыжко

// Кампус. – 2009. – № 5. – С. 16-22.

21. Основи виховання

Боднар, А. Психологічне консультування як важливий напрям діяльності психологічної служби вузу / А.Боднар

// Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2008. – Вип. 15. – С. 25-26.

Демиденко, Т. Сім'я як соціальна і педагогічна система

/ Т.Демиденко // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2008. – Вип. 15. – С. 51-52.

Заболотна, Н. Основні засади організації психологічної служби УжНУ (Ужгородський національний університет): погляд на проблему / Н.Заболотна, В.Зінич, С.Ісаєвич // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2008. – Вип. 15. – С. 60-62.

Калягин, Н.В. Потерянные поколения: патриотическое воспитание среди молодежи / Н.В.Калягин // Alma mater. – 2009. – № 7. – С. 55-62.

Козубовський, Р. Правове виховання як засіб формування правової культури / Р.Козубовський // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2008. – Вип. 15. – С. 91-93.

Околелов, О.П. О модернизации учебно-воспитательного процесса на основе ФГОС ВПО [федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования] / О.П.Околелов, О.Д.Дячкин, Г.В.Китаева // Высшее образование в России. – 2009. – № 8. – С. 18-22.

Резниченко, М.Г. Проектирование воспитательного пространства в практике высшей школы / М.Г.Резниченко

// Высшее образование в России. – 2009. – № 8. – С. 151-154.

Садковий, О. Харківська наукова школа екстремальної психології / О.Садковий, О.Назаров // Новий колегіум. – 2009. –

№ 1. – С. 15-18.

22. Соціальна педагогіка

37.013.42(075.8) Б40

Безпалько, О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі (Доступ з локальної мережі СумДУ) : навчальний посібник розрахований на студентів і викладачів вузів

/ О.В.Безпалько. – К. : ЦУЛ, 2009. – 208 с. + Гриф МОН.

37.032.42(075.8) С69

Соціальна педагогіка (Доступ з локальної мережі СумДУ) : підручник розрахований на студентів, викладачів навчальних закладів різного рівня акредитації, спеціалістів-практиків, волонтерів у сфері соціальної роботи / За ред. проф. Капської А.Й. – 4-те вид., виправ. та доп. – К. : ЦУЛ, 2009. – 488 с. + Гриф МОН.

23. Політика в галузі освіти

Україна. Кабінет Міністрів.

Про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний заклад: постанова Кабінету Міністрів від 30 вересня 2009 р. № 1033 / Україна. Кабінет Міністрів // Юридическая консультация. – 2009. – № 19.- октябрь. – С. 11.

Україна. Міністерство освіти і науки.

Про тимчасове призупинення навчального процесу у навчальних закладах та установах освіти: наказ Міністерства освіти і науки України від 30.10.2009 року № 996 / Україна. Міністерство освіти і науки // Освіта. – 2009. – № 46-47.- 4-11 листопада. – С. 1.

// Освіта України. – 2009. – № 81.- 3 листопада. – С. 1.

Берест, Я. Несостоявшихся студентов депортировали: В конце октября руководство СумГУ обратилось с просьбой разыскать шестерых студентов - граждан Пакистана, которые с 12 октября не появлялись в вузе / Я.Берест // Ваш шанс. – 2009. – № 45.-

11-18 ноября. – С. 7А.

Бесчастний, В.М. Соціальна політика держави в галузі освіти

/ В.М.Бесчастний // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 19. – С. 42-43.

Гадяцький, В. Псевдоконкурси - невігластво чи корупція?: Відбір персоналу до ВНЗ / В.Гадяцький // Дзеркало тижня. – 2009. – № 42.- 31 жовтня. – С. 12.

Домбровська, С. Формування державної політики в сфері вищої освіти в умовах соціальних трансформацій / С.Домбровська // Новий колегіум. – 2009. – № 4. – С. 29-32.

Заюков, І.В. Забезпечення взаємозв'язку між рівнем освіти та розміром доходів громадян - вагоме джерело розвитку трудового потенціалу / І.В.Заюков // Вісник Сумського державного університету. Економіка. – 2009. – № 2. – С. 152-158.

Ильин, Г.Л. Изменения в отечественном образовании в свете Болонского процесса (субъективные заметки) / Г.Л.Ильин

// Высшее образование в России. – 2009. – № 8. – С. 40-46.

Килимник, Ю. Новий соціальний пріоритет: перспективи розвитку медіа-освіти в Україні / Ю.Килимник // День. – 2009. –

№ 191.- 23 жовтня. – С. 17.

Комюніке Всесвітньої конференції з вищої освіти - 2009 ";Нова динаміка вищої освіти і науки для соціальної зміни і розвитку";

// Вища школа. – 2009. – № 8. – С. 98-104.

Міністр Іван Вакарчук звертається до ректорів з вимогою не виселяти студентів із гуртожитків // Освіта України. – 2009. –

№ 81.- 3 листопада. – С. 1.

Пригоди пакистанців в Україні: правоохоронці депортували за межі України п'ятьох студентів Сумського державного університету - молодих громадян Пакистану, які приїхали до України на навчання, проте на заняття за півтора місяця так і не з'явилися // Сумщина. – 2009. – № 128.- 18 листопада. – С. 1.

Ренев, В. Европейское образование в Украине: миф или реальность / В.Ренев, Ю.Журавлев, Е.Петрова // Новий колегіум. – 2009. – № 4. – С. 17-23.

";Українські викладачі й студенти можуть приємно здивувати партнерів з Європи";: У березні 2009-го сталася значна й довгоочікувана подія: у Києві відкрито Національний Темпус-офіс. Про реалізацію програми в Україні розповіла його директор Світлана Шитікова // Євробюлетень. – 2009. – № 10. – С. 8-9.

Українці Бразилії зможуть навчатися на етнічній Батьківщині

// Вища школа. – 2009. – № 8. – С. 3.

24. Міжнародні зв’язки

Європейська молодь повинна більше навчатися за кордоном

// Євробюлетень. – 2009. – № 8-9. – С. 22.

Коршунов, Г.В. Обмен опытом в сфере подготовки кадров в циркумполярном поясе : представлена система взаимодействия Ухтинского государственного технического университета с зарубежными партнерами / Г.В.Коршунов, Е.В.Огорелышева

// Высшее образование в России. – 2009. – № 8. – С. 62-66.

25. Фінансування освітньої системи

Україна. Кабінет Міністрів.

Про доповнення Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти: постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 р. № 1111 Київ / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 198.- 27 жовтня. – С. 12.

Бесчастний, В.М. Механізм пільгового державного кредитування освітніх послуг / В.М.Бесчастний // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 20. – С. 71-73.

Пільги одержувачам кредиту для отримання вищої освіти, які мають дітей // Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 41.-

2 листопада. – С. 3.

Савчук, В.А. Аналіз використання фінансових ресурсів закладами освіти Хмельницької області / В.А.Савчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 20. – С. 59-61.

26. Економіка системи освіти

Древаль, О.Ю. Вплив факторів інноваційного розвитку на управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів

/ О.Ю.Древаль, О.О.Павленко // Вісник Сумського державного університету. Економіка. – 2009. – № 2. – С. 5-9.

Козарезенко, Л.В. Вплив освітньої сфери України на динаміку валового внутрішнього продукту / Л.В.Козарезенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 19. – С. 32-35.

Кравец, Н. Методы DATA MINING в маркетинговых исследованиях с целью сегментации рынка потребителей образовательных услуг / Н.Кравец // Новий колегіум. – 2009. –

№ 3. – С. 34-37.

27. Формування особистості

Березина, Т.Н. Развитие способностей как гуманистическая составляющая образования / Т.Н.Березина // Alma mater. – 2009. – № 7. – С. 19-25.

Вовканич, М. Вивчення конфліктності як риси особистості студентської молоді / М.Вовканич // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2008. – Вип. 15. – С. 34-35.

Зарубінська, І. Соціально компетентна особистість уміє пояснити причини поведінки людей / І.Зарубінська // Освіта. – 2009. – № 46-47.- 4-11 листопада. – С. 7.

Компетентність як пріоритетний напрямок розвитку особистості в системі сучасної освіти / О.Карбованець, Н.Куруц, Н.Голуб, А.Майорош // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2008. – Вип. 15. – С. 76-79.

Рибалко, Л. Феномен «акме» як найвищий ступінь розвитку людини / Л.Рибалко // Новий колегіум. – 2009. – № 4. – С. 33-39.

Федоров, А.В. Технология развития медиакомпетентности и критического творческого мышления в процессе медиаобразования студентов: общие подходы / А.В.Федоров // Alma mater. – 2009. – № 7. – С. 34-44.

28. Естетичне виховання

Україна. Міністерство освіти і науки.

Про затвердження Плану дій щодо поліпшення якості художньо-естетичної освіти на 2009-2012 роки: наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2009 р. № 524 / Україна. Міністерство освіти і науки // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2009. – № 28-29. – С. 43-49.

Україна. Міністерство освіти і науки.

Про План дій щодо поліпшення якості художньо-естетичної освіти на 2009-2012 роки: рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 28.05.2009 р. № 6/4-2 / Україна. Міністерство освіти і науки // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2009. – № 28-29. – С. 41-42.

29. Самоосвіта

Лобанов, Ю.И. Самообразование в открытой сетевой информационной среде / Ю.И.Лобанов, О.А.Ильченко // Высшее образование в России. – 2009. – № 8. – С. 99-103.

30. Професійна орієнтація

Алексеенко, Л. Что ты умеешь дизайнер?: О профессии - дизайнер / Л.Алексеенко // Кампус. – 2009. – № 5. – С. 44-45.

31. Підготовка викладачів

Кайдалова, Л. Психолого-педагогічна підготовка викладачів

/ Л.Кайдалова, С.Мосенцева // Новий колегіум. – 2009. – № 3. –

С. 38-41.

32. Підготовка за фахом

Кириченко, І. Роль і місце фізико-математичної освіти в підготовці сучасних фахівців з інформаційно-вимірювальних технологій / І.Кириченко, О.Полярус // Новий колегіум. – 2009. –

№ 4. – С. 44-49.

Морозова, Т. Освітні стандарти підготовки фахівців

/ Т.Морозова // Новий колегіум. – 2009. – № 3. – С. 23-30.

Ярхо, Т. Концепция преемственности классической математической подготовки бакалавров, магистров и аспирантов в техническом вузе / Т.Ярхо // Новий колегіум. – 2009. – № 2. –

С. 51-53.

33. Підвищення кваліфікації викладачів

ІІ Всеукраїнський методичний семінар з підвищення кваліфікації викладачів облікових дисциплін у Житомирі // Вища школа. – 2009. – № 8. – С. 85-87.

Каргалина, А.А. Аттестационно-методический центр университета: представлена деятельность института повышения квалификации - независимого аттестационно-методического центра Ухтинского государственного технического университета

/ А.А.Каргалина, И.В.Карабинская // Высшее образование в России. – 2009. – № 8. – С. 54-57.

34. Навчальний процес

Білявський, Г.О. Феномен екологічної культури в оптимізації навчального процесу у вищій школі в контексті парадигми збалансованого розвитку / Г.О.Білявський, Т.В.Саєнко

// Екологічний вісник. – 2009. – № 3. – С. 14-16.

Підласий, І.П. Проектуємо навчальний процес / І.П.Підласий

// Математика в школах України. – 2009. – № 29. – С. 2-6. – Продовження. Початок у № 26.

35. Навчальні програми, плани

Україна. Міністерство освіти і науки.

Про введення навчального предмета ";Українська жестова мова"; та внесення змін до Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку: наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 р. № 852

/ Україна. Міністерство освіти і науки // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2009. – № 30. – С. 14-24.

Про виконання наказу МОН від 11.09.2009 р. № 852 про введення навчального предмета ";Українська жестова мова";: Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій від 05.10.09 р., № 1/9-684

// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2009. – № 30. – С. 25-26.

36. Екзамени, тести

Бех, М. ";Лакмус"; для абітурієнта: українські школярі проходитимуть тест для виявлення здібностей та майбутньої успішності / М.Бех // Україна молода. – 2009. – № 209.-

10 листопада. – С. 2.

Бродзянська, Т. Шляхи вдосконалення зовнішнього незалежного оцінювання / Т.Бродзянська // Освіта України. – 2009. – № 78.- 20 жовтня. – С. 4.

Во время тестирования-2010 будущие абитуриенты останутся без мобильной поддержки // Юридическая консультация. – 2009. –

№ 20(169).- октябрь. – С. 12.

До реєстрації готові?: О 9-й годині 15 грудня ц. р. в Україні розпочнеться реєстрація абітурієнтів на зовнішнє незалежне оцінювання знань. Закінчиться вона 31 березня 2010-го // Голос України. – 2009. – № 215.- 13 листопада. – С. 14.

Кухта, І. Технологія створення тестових завдань з іноземної мови / І.Кухта, О.Рацюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2008. – Вип. 15. –

С. 96-97.

Михайлов, В. База даних тестових завдань як стандартний засіб діагностики рівня якості вищої освіти / В.Михайлов, В.Черінько

// Вища школа. – 2009. – № 8. – С. 42-47.

Шпильова, В. Тестування не розв'яже всіх проблем

/ В.Шпильова // Голос України. – 2009. – № 209.- 5 листопада. –

С. 22-23.

Шулікін, Д. Міністерство готується до вступної кампанії - 2010 / Д.Шулікін // Освіта України. – 2009. – № 81.- 3 листопада. – С. 2.

37. Олімпіади, конкурси

Веснич, А. Лучшие студенты - только в Сумах: Сумы готовятся принимать всеукраинский конкурс ";Лучший студент Украины";

/ А.Веснич // Панорама. – 2009. – № 45.- 4-11 ноября. – С. А6.

Ісіпчук, Н. Про здоров'я фізичне і духовне: 9 листопада - День української писемності та мови: У СумДУ було заплановано ряд заходів, присвячених Дню української писемності та мови. Це і

I тур конкурсу знавців української мови, і відкриття виставки словників в університетській бібліотеці / Н.Ісіпчук // Сумщина. – 2009. – № 123-124.- 6 листопада. – С. 2.

Крук, А. Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності завершилася ІІ Міжнародна науково-практична конференція: ";Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті"; / А.Крук // Освіта України. – 2009. – № 78.-

20 жовтня. – С. 5.

Підсумки 16-ї Міжнародної математичної олімпіади в Республіці Угорщина // Вища школа. – 2009. – № 8. – С. 3.

38. Підручники

Перелік програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською та іншими мовами національних меншин у 2009/10 році // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2009. – № 28-29. – С. 3-19.

Перелік програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/10 навчальному році // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2009. – № 28-29. – С. 20-40.

У навчальні програми впровадять гендерний компонент: навчальний посібник для школярів загальноосвітніх шкіл

9-12 класів ";Ми різні - ми рівні. Основи культури гендерної рівності"; презентували в Чернівецькій ОДА // Голос України. – 2009. – № 206.- 31 жовтня. – С. 22.

39. Шкільні та студентські об’єднання, клуби

Безгодов, Д.Н. Гуманитарный проект УГТУ: созвездие умных клубов: система интеллектуальных клубов Ухтинского государственного технического университета / Д.Н.Безгодов

// Высшее образование в России. – 2009. – № 8. – С. 79-83.

Возна, Ю. Особливості побудови соціально-педагогічної роботи з асоціальними молодіжними об'єднаннями в Німеччині

/ Ю.Возна // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2008. – Вип. 15. – С. 36-38.

40. Основи мови та мовлення

372.8(075.8) Д69

Дороз, В.Ф. Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах (Доступ з локальної мережі СумДУ) : навч. посіб. / В.Ф.Дороз. – К. : ЦУЛ, 2008. – 386 с. + Гриф МОН.

Антіпова, А. Луганчани бажають учити китайську: для одних - це хобі, для інших - шлях до бізнесу / А.Антіпова // Голос України. – 2009. – № 205.- 30 жовтня. – С. 32.

Вишневская, Н. Do you speak English?: Знание иностранного языка является важным компонентом / Н.Вишневская // Кампус. – 2009. – № 5. – С. 36-37.

Ворнова, Є. Проблеми навчання професійно-орієнтованій іноземній мові в технічних ВНЗ / Є.Ворнова // Новий колегіум. – 2009. – № 1. – С. 46-47.

Кулик, О. Вивчення іноземних мов за умов входження до європейського освітнього простору / О.Кулик, Л.М.Любчик

// Новий колегіум. – 2009. – № 1. – С. 19-23.

41. Загальноосвітні навчальні заклади

Україна. Міністерство освіти і науки.

Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на

2009-2012 роки: наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 р. № 855 / Україна. Міністерство освіти і науки // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2009. – № 30. – С. 3-13.

Гриценко - про необхідність скорочення терміну навчання у школі: народний депутат Анатолій Гриценко пропонує Верховній Раді ухвалити законопроект, який передбачає повернення до десятирічного терміну здобуття загальної середньої освіти

// Профспілкові вісті. – 2009. – № 43.- 30 жовтня. – С. 2.

Кушнір, Л. ";Ну що б, здавалося, слова ...";: школи де не цураються української, будуть отримувати подарунки, вийшла постанова Кабміну, яка впорядковує у школах використання української мови та мов нацменшин / Л.Кушнір // Україна молода. – 2009. – № 205.- 4 листопада. – С. 11.

Організаційно-методичні засади здійснення комплексної реабілітації учнів (вихованців) у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах: Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій від 04.08.09 р., № 1/9-515 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2009. – № 30. – С. 26-32.

42. Позашкільна освіта

Україна. Кабінет Міністрів.

Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. № 1260-р Київ

/ Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 204.-

4 листопада. – С. 17.

43. Освітаінвалідів

Короденко, М. Кримська освіта для студентів-інвалідів

/ М.Короденко // Освіта України. – 2009. – № 80.- 27 жовтня. – С. 5.

Швецов, В.И. Поддержка образовательного процесса студентов - инвалидов по зрению / В.И.Швецов, М.А.Рощина // Высшее образование в России. – 2009. – № 8. – С. 109-116.

44. Технікуми, коледжі

Павлова, Л. Техникумов скоро не станет?: На сегодня в Украине более 500 техникумов и колледжей. Чиновники министерства уже подготовили законопроект о высшем образовании / Л.Павлова // Ваш шанс. – 2009. – № 43.-

28 октября-4 ноября. – С. 16А.

Стригун, Н. Мудрість творити солодкість: Смілянському технікуму харчових технологій - 125 / Н.Стригун // Освіта. – 2009. – № 46-47.- 4-11 листопада. – С. 3.

45. Розвиток вузівських бібліотек

02(477)(09)";19"; Д79

Дубровіна, Л.А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті : монографія / Л.А.Дубровіна, О.С.Онищенко. – К., 2009. – 530 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

021.85(477)(09),1918/2008"; М19

Малолєтова, Н.І. Міжнародний книгообмін національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. 1918-2008. Започаткування. Становлення. Розвиток / Н.І.Малолєтова, Р.Л.Красій. – К. : НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2009. – 144 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

025.4(09) С32

Сербін, О. Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку : монографія / О.Сербін. – К. : НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2009. – 139 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 1, ДБВі. – 1)

Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження плану заходів щодо розвитку бібліотечної справи на період до 2011 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1226-р Київ / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 199.- 28 жовтня. – С. 18.

Клименко, Є. Читальний зал рідкісних видань відкрито в Національному педуніверситеті / Є.Клименко // Освіта України. – 2009. – № 78.- 20 жовтня. – С. 5.

";Паралельні світи"; для комп'ютерного покоління: німецькі бібліотеки активно оцифровують свої фонди // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 213.- 17 листопада. – С. 12.

Шрайберг, Я. Бібліотеки в електронному середовищі і виклики сучасного суспільства / Я.Шрайберг // Вища школа. – 2009. – № 8. – С. 60-84.

Місця збереження документів:

Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх

Мед.Інст. -Мед. Інститут

Науковий зал – 4 поверх

Схов – Книгосховище

Учбовий зал – 3 поверхСкачать документ

Похожие документы:

 1. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 mdu edu ua | library_ssu@ проблеми вищої школи (8)

  Документ
  ... Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39mdu.edu.ua | library_ssu@ Проблемивищої школи Поточний інформаційний список за грудень 2009 року 1. Вища ... документів: Інформаційно-бібліографічний відділ – ...
 2. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 mdu edu ua | library_ssu@ проблеми вищої школи (6)

  Документ
  Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39mdu.edu.ua | library_ssu@ Проблемивищої школи Поточний інформаційний список за жовтень 2009 року 1. Вища освіта 378.1 Б79 ...
 3. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 mdu edu ua | library_ssu@ проблеми вищої школи (7)

  Документ
  Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39mdu.edu.ua | library_ssu@ Проблемивищої школи Поточний інформаційний список за жовтень 2010 року Вищашкола Україна. Міністерство осв ...
 4. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 mdu edu ua | library_ssu@ проблеми вищої школи (2)

  Документ
  Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39mdu.edu.ua | library_ssu@ Проблемивищої школи Поточний інформаційний список за вересень 2010 року Вищашкола 378.011.3-057.157 ...
 5. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 mdu edu ua | library_ssu@ проблеми вищої школи (5)

  Документ
  ... Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39mdu.edu.ua | library_ssu@ Проблемивищої школи Поточний інформаційний список за травень 2010 року 1. Вища ... ДБВі - Інформаційно-бібліографічний відділ 2 поверх ...

Другие похожие документы..