textarchive.ru

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Порядок допуску до електронної торгової системи тб «українська енергетична біржа» 1 загальні положення

  Документ
  1.1. Порядок допуску до електронної торгової системи ТБ «Українська енергетична біржа» (далі Порядок) розроблено та затверджено відповідно до Закону України «Про товарну біржу», Статуту ТБ «Українська енергетична біржа», Правил біржової
 2. Міжнародне науково-технічне співробітництво принципи механізми ефективність

  Документ
  Матеріали VІ (XVIII) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 березня 2010 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г. Герасимчук (відпов. ред) та ін.].–К.: НТУУ «КПІ», 2010.
 3. В сучасних умовах переходу України до ринкової економіки в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів та методів виро­бництва

  Документ
  В сучасних умовах переходу України до ринкової економіки в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів та методів виро­бництва, здійснюється аналіз сучасного стану, окреслюються пе­рспективи на майбутнє.
 4. Прикарпатський національний університет імені василя стефаника марія брус українське

  Документ
  Навчальний посібник є теоретично-практичним курсом з українського ділового мовлення. У ньому вміщено матеріал з культури писемного й усного ділового мовлення, відображено основні норми сучасної української мови, правила написання й
 5. «молода наука-2010» збірник матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів та молодих учених

  Документ
  Невід’ємною складовою діяльності нашого університету, який у цьому році святкує свій 80-річний ювілей, є наукова робота. Вона підсилює активні, творчі начала в навчальному процесі, сприяє інтеграції зусиль та досягнень різних генерацій
 6. Людина і світ ВСТУП

  Документ
  Скільки значень має слово "суспільство"? Як пов'язана природа і суспільство? Чим відрізняються соціальні інститути від інститутів, у які ви хотіли б піти вчитися? Є така сфера життя суспільства,
 7. Хроніки львова (1946 - 2006) 1 от манкурта 8 львів сталінський (1946 - 1953) 8

  Документ
  Львов времен сталинского режима - любимый период галицких авторов и комментаторов. Собственно, для наших авторов и существуют только два периода - сталинский и независимый.
 8. Інформаційні технології в журналістиці вітчизняний і світовий досвід київ 2002

  Документ
  Редколегія: Різун В.В., д-р філол. наук, проф. (голова); Єсипенко Р.М., д-р іст. наук, проф.; Іванов В.Ф., д-р філол. наук, проф.; Мелещенко О.К., д-р філол.
 9. Київський університет туризму економіки і права «основи готельного менеджменту»

  Документ
  У посібнику систематизовані і викладені теоретичні, методичні і практичні питання управління сучасним готелем. Простежено історію управління готелями, приведений основний понятійний апарат, докладно досліджені сучасні функції управління
 10. Ministry of Education and Science of Ukraine The Ivan Franko National University of Lviv Solomiya Zinko Middle Eastern Countries in the Contemporary International Information Relations Monograph Lviv - Liga-Press – 2009

  Документ
  Монографія присвячена дослідженню інформаційного виміру сучасних міжнародно-політичних процесів у близькосхідних країнах в умовах формуван­ня глобального інформаційного суспільства.
 11. Юрій кобзенко матір мов 2 земля – тісна місцина

  Документ
  До другого тому увійшли слова й вирази інших мов і медицини, назви народів та географічні, те що стосується козацтва, юриспруденції, збочень, фєні, тощо.
 12. Акціонерний банк “укргазпромбанк”

  Документ
  Ми провели аудиторську перевірку річної фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства Акціонерного банку “Укргазпромбанк” (далі - АБ “Укргазпромбанк”, Банк) станом на кінець дня 31 грудня 2009 року, а саме: Балансу, Звіту
Страницы:

1