Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Перелік документації кафедри для забезпечення навчального процесу у Волинському національному університеті ім

  Документ
  Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців у Волинському національному університеті ім. Лесі Українки ….
 2. Національний університет «львівська політехніка» інститут гуманітарних і соціальних наук рада молодих вчених інституту гуманітарних і соціальних наук

  Документ
  Матеріали другої університетської конференції молодих науковців «Актуальні проблеми гуманітарних і соціальних наук» / Укладач І.Я. Хома. – Львів, 2010.
 3. Міністерство освіти і науки україни державний вищий навчальний заклад " ужгородський національний університет " закарпатська торгово-промислова палата федерація професійних бухгалтерів і аудиторів україни

  Документ
  глобалізаційних процесів у світовій економіці [Текст]: Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції: Ужгород, 26-28 квітня 2010 р. / М-во освіти і науки України, Ужгородський національний університет; відповід.
 4. Міністерство освіти і науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля (1)

  Документ
  Журнал включено до Переліків наукових видань ВАК України № 2 (Бюл. ВАК № 5 (13) 1 р.), № 3 (Бюл. ВАК № 6 (14) 1 р.) та № 4 (Бюл. ВАК № 2 (16) 2 р.), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
 5. Міністерство освіти і науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича european credit transfer system (2)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 6. Благовіщенський храм УПЦ Київського Патріархату при Національному Університеті “ Києво- Могилянська Академія”

  Документ
  Наша Русь-Україна завжди була одним із найпотужніших центрів Віри Православної і не випадково наш славний Київ називали у старовину Другим Єрусалимом.
 7. Міністерство освіти і науки україни донецький національний університет економіки і торгівлі імені михайла туган-барановського інститут обліку і фінансів european credit transfer system

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 8. Прикарпатський національний університет імені василя стефаника марія брус українське

  Документ
  Навчальний посібник є теоретично-практичним курсом з українського ділового мовлення. У ньому вміщено матеріал з культури писемного й усного ділового мовлення, відображено основні норми сучасної української мови, правила написання й
 9. Київський національний університет імені тараса шевченка укладачі

  Документ
  Історія права України вивчає зміни типів, форм права, правових систем, систем окремих галузей права в історії нашої країни. Метою вивчення дисципліни є засвоєння глибоких і тривалих знань студентами про закономірності історичного
 10. Київський національний університет імені тараса шевченка господарське право

  Документ
  Вступ. Дисципліна «Господарське право» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності «Правознавство», що читається в І та ІІ семестрах на 3 курсі денного відділення в обсязі 5 кредитів (за Європейською кредитно-трансферною системою ECTS), в т.
 11. Донецький національний університет проформа модуль економіка праці і соціально-трудові відносини

  Документ
  МЕТА КУРСУ: формування у студентів системи теоретичних та прикладних знань про категорії, поняття, механізми забезпечення розвитку і ефективного використання трудового потенціалу та формування соціально-трудових відносин в Україні.
 12. М іністерство освіти і науки молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць

  Документ
  Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету (головний редактор); Баханов Костянтин Олексійович – д.
 13. М іністерство освіти і науки молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць (2)

  Документ
  Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету (головний редактор); Баханов Костянтин Олексійович – д.
 14. Тернопільський національний економічний університет міжгалузевий інститут управління міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая благодійна організація

  Документ
  д-р філол. наук, проф. Вовк П.С., д -р юрид. наук, проф. В.О. Глушков, д-р юрид. наук, проф. Н.І. Клименко, д-р юрид. наук, проф. В.П. Колісник, д-р філософ, наук, проф.
 15. Самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу центр розвитку освіти науки та інновацій управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності

  Документ
  Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 20-22 жовтня 2011 р. – Сімферополь: Кримський інститут бізнесу УЕУ, 2011.