Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет

  Документ
  Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з напряму підготовки 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та відповідає освітньо-професійній
 2. Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» На здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року РЕФЕРАТ Цикл підручників

  Документ
  Павленко Анатолій Федорович – Герой України, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії педагогічних наук України, доктор економічних наук,
 3. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет вінницький інститут економіки робочий зошит

  Документ
  Індивідуальні завдання з дисципліни „Ринок фінансових послуг” виконується самостійно кожним студентом. КПІЗ охоплює усі основні теми дисципліни. Метою виконання КПІЗ є оволодіння навичками проведення операцій на фінансовому ринку,
 4. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет

  Документ
  Л.І. Гончар, Т.В. Гончар Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „ Моделювання і проектування інформаційних систем в економіці ”, для студентів напряму підготовки 6.
 5. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

  Документ
  МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, ПОТОЧНОГО Й ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЇХНІХ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»
 6. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет програма

  Документ
  Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Л. С. Данильченко.
 7. Бібліографічний покажчик нової літератури за листопад 2009 р бібліотека харківського національного університету радіоелектроніки науково-бібліографічний відділ

  Документ
  Александров, К. П. Компьютер без сбоев, вирусов и проблем. Все, что нужно для стабильной работы компьютера / К. П. Александров, Р. Г. Прокди. – СПб. : Наука и Техника, 2008.
 8. Видавництво київського національного економічного університету імені вадима гетьмана найкращі книжки для найкращої освіти (3)

  Документ
  Наводиться характеристика організації міжнародної економічної статистики, розкривається методологія побудови та напрями аналізу її окремих галузей (промисловості, сільського господарства та ін.
 9. Міністерство освіти і науки України Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана ПРОГРАМА з основ держави і права Затверджена на засіданні кафедри правового регулювання економіки протокол № ___ від ___ 2007 р

  Документ
  Наукові концепції про державу та право. Основні причини виникнення держави та права. Сутність та ознаки держави. Місце та роль держави у суспільстві. Історичні типи держави.
 10. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Затверджую Голова приймальної комісії ОНЕУ

  Документ
  Програму вступних іспитів скомпоновано за темами, які створені згідно з нормативними дисциплінами «Освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів» спеціальності, для дисципліни «Облік і аудит».
 11. Видавництво київського національного економічного університету імені вадима гетьмана найкращі книжки для найкращої освіти (2)

  Практикум
  Це видання є реалізацією запропонованої та апробованої авторами трирівневої системи вивчення інформатики. Базовими складовими цієї системи є комплексний індивідуальний підхід та широке використання активних методів навчання, що забезпечує
 12. Тернопільський національний економічний університет

  Диплом
  Тернопільський національний економічний університет – один із провідних вищих навчальних закладів України ІV рівня акредитації, що має більш як сорокарічний досвід підготовки та перепідготовки фахівців.
 13. Національна трагедія і боротьба за незалежність * * *

  Документ
  Нова книга відомого українського громадсько-політичного діяча І.В.Діяка присвячена осмисленню історичного досвіду України. Особлива увага приділяється встановленню і поясненню зв’язків між причинами наших поразок та їх наслідками.
 14. Національний педагогічний університет імені (1)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.
 15. Національний педагогічний університет імені (2)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.