Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Опис кредитного модуля (дисципл і ни) пп -11 “регіональна економіка (регіональна економіка екологія) ”

  Документ
  Згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів за напрямом підготовки “Економіка підприємства” на факультеті менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” дисципліна “Регіональна
 2. Міністерство освіти і науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»

  Документ
  Місце Господарського кодексу в системі господарського законодавства, його співвідношення з Цивільним та спеціальними законами. Розкрийте специфіку господарсько-правових норм.
 3. Національна академія наук україни інститут держави і права ім міжнародний центр космічного права науково-дослідний центр енергетичного

  Документ
  Шемшученко Ю.С. - директор Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України та Національної академії правових наук України;
 4. Міністерство освіти і науки україни харківський національний економічний університет комплексна програма наскрізної практики

  Документ
  Комплексна програма наскрізної практики для студентів напрямку підготовки “Комп’ютерні науки” денної форми навчання / Укл. І. О. Золотарьова, В. М. Федорченко, С.
 5. Національний авіаційний університет ОРОХОВСЬКА Людмила Анатоліївна СВІТОВА СПІЛЬНОТА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

  Автореферат диссертации
  Захист відбудеться “ “ 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.17 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м.
 6. Міністерство освіти і науки україни київський національний економічний університет ім вадима гетьмана

  Документ
  Форми політичної відповідальності: сатисфакція, репресалії, санкції Поняття реторсії Форми матеріальної відповідальності: реституція, репарація, субституція Поняття контрибуції
 7. Національна доповідь україни про виконання рамсарської конвенції про водно-болотні угіддя

  Документ
  Міністр Микола Владиславович Злочевський Поштова адреса: вул. Урицького, 35, 03035, м. Київ, Україна Тел: +380 44 206 31 00, факс:. +380 44 31 07 E-mail: secr@menr.
 8. МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА ОСВІТИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Толстікова Ольга Валентинівна

  Документ
  Актуальність теми. В умовах соціально-орієнтованої ринкової економіки зростають роль і значення перебудови системи мотивації та соціально-трудових відносин як основного джерела підвищення ефективності виробництва й добробуту населення.
 9. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни харківський національний економічний університет методичні рекомендації до виконання дипломного проекту для студентів спеціальностей " інформаційні управляючі системи і технології"

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту для студентів спеціальностей ";Інформаційні управляючі системи і технології";, ";Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг";усіх форм навчання
 10. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

  Документ
  МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, ПОТОЧНОГО Й ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЇХНІХ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»
 11. Кабінет міністрів україни національний університет біоресурсів і природокористування україни

  Конкурс
  Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів.
 12. Кабінет міністрів україни національний університет біоресурсів і природокористування україни

  Конкурс
  Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів.
 13. Економіка Микола Чумаченко

  Документ
  Нова стратегія розвитку вуглезбагачувальних підприємств. Рецензія на монографію Е.А. Прутніка “Міжгалузеві господарські об’єднання – стратегія диверсифікації розвитку вуглезбагачувальних підприємств” (Донецьк: Юго-восток.
 14. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни одеський національний економічний університет

  Документ
  Об’єкт та предмет вивчення географії. Місце географічних дисциплін у системі наук. Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень. Найвизначніші географічні відкриття, видатні мандрівники.
 15. Міністерство освіти і науки україни київський національний економічний університет ім в гетьмана затверджено

  Документ
  Мета проведення вступного іспиту з ділової іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень “МАГІСТР” зі спеціальності “Міжнародна економіка” – перевірка знань, практичних навичок та вмінь, пов’язаних зі всіма видами мовленнєвої