Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ (15)

  Документ
  Сьогодні потреба в економічних знаннях досить велика на всіх рівнях – від держави до різних ринкових інститутів, від законодавчих до виконавчих органів управління, від спеціалістів до тих, хто навчається.
 2. Міністерство освіти і науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля (6)

  Диплом
  Тема №1 Об'єкт і предмет соціології. Структура соціології і її функції. зв'язок соціології з суспільними і гуманітарними науками. Закони, закономірності і категорії соціології.
 3. Автоматизація оперативного обліку та контролю міжнародних економічних операцій /

  Документ
  Монографія присвячена малодослідженій темі в обліку — автоматизації оперативного обліку та контролю, її місцю і ролі в галузі міжнародної фінан­сово-господарської діяльності.
 4. Міністерство культури і туризму україни національна парламентська бібліотека україни харківська державна наукова бібліотека ім

  Документ
  Науково-допоміжний бібліографічний покажчик містить інформацію про книги, статті з наукових збірників, журналів, автореферати дисертацій, рецензії, видані в 1996-2 роках з питань бібліографознавства.
 5. Міністерство освіти і науки україни чернівецький національний унфверситет імені юрія федьковича

  Документ
  Магістр, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», це освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні
 6. О А Лукаш УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА

  Конспект
  Університетська освіта: конспект лекцій для студентів спеціальності 6.050107 «Економіка підприємства» / укладач О.А. Лукаш. – Суми: Сумський державний університет, 2011.
 7. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

  Документ
  1. Ці Критерії визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних досягнень учнів (вихованців) (далі - учні) у системі загальної середньої освіти та встановлюють відповідність між вимогами до знань, умінь і навичок учнів та
 8. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 01135 м Київ проспект Перемоги (12)

  Документ
  Міністерство освіти і науки надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2012/2013 навчальному році.
 9. Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи (2)

  Документ
  Бібліографічний покажчик , що пропонується вашій увазі , допоможе без значних витрат часу отримати вже систематизовану інформацію про нові надходження до бібліотеки у ІІІ кварталі 2011 року.
 10. Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи (3)

  Документ
  Бібліографічний покажчик , що пропонується вашій увазі , допоможе без значних витрат часу отримати вже систематизовану інформацію про нові надходження до бібліотеки у ІІ кварталі 2012 року.
 11. Вісник Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім

  Документ
  Вісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова / Укл. П.В.Дмитренко, О.Л.Макаренко, — К.: НПУ, 2002. – 328 с.
 12. Київський інститут інвестиційного менеджменту економічна історія

  Навчально-методичний посібник
  Предмет “Економічна історія” має велике значення для загальноосвітньої та спеціальної підготовки фахівців. Вивчення господарської діяльності народів різних країн в різні епохи, розвитку техніки, економічних відносин, закономірностей
 13. Правила прийому до київського національного університету імені тараса шевченка в 2012 році

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АГ № 508914 від 24.
 14. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

  Диплом
  ДОППО направляє лист МОНМС України № 1/9-426 від 01.06.2012 ";Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін"; (з додатком) для відома і керівництва.
 15. Міністерство освіти і науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича european credit transfer system (1)

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті I курс II курс III курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік напрямків, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання і викладання,