Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Національний інститут стратегічних досліджень ризики економічної депресії та потенціал післякризового відновлення економіки україни

  Документ
  Більш ніж річний період існування українського суспільства в умовах фінансово-економічної кризи логічним чином привів до певного «згладжування» суспільного сприйняття цього явища.
 2. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ Одеський регіональний інститут державного управління

  Документ
  Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Протокол № 1 від 03 жовтня 2011 р.
 3. Міністерство освіти україни київський національний економічний університет магістерська дисертація

  Документ
  3.1. Збільшення податкових надходжень до Державного бюджету у контексті досвіду країн з розвинутою ринковою економікою та країн з перехідною економікою.
 4. Тернопільський національний економічний університет міжгалузевий інститут управління міжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая благодійна організація

  Документ
  д-р філол. наук, проф. Вовк П.С., д -р юрид. наук, проф. В.О. Глушков, д-р юрид. наук, проф. Н.І. Клименко, д-р юрид. наук, проф. В.П. Колісник, д-р філософ, наук, проф.
 5. Розділ 1 Теоретичні основи формування конкурентоспроможності національної економіки в умовах інноваційної конкуренції

  Документ
  Актуальність теми. Посилення міжнародної конкуренції, обмеженість природних ресурсів, соціальні та політичні проблеми економічного розвитку обумовлюють необхідність постійного удосконалення системи управління конкурентоспроможністю
 6. Дніпропетровський національний (1)

  Документ
  3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія
 7. Міністерство освіти і науки молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка (4)

  Документ
  Спеціальності: „Економіка підприємства”, „Економічна кібернетика”, „Фінанси і кредит”, „Банківська справа”, „Економічна теорія”, „Облік і аудит”, „Прикладна статистика”,
 8. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА Бюлетень з проблем вищої школи за 2010 рік

  Документ
  Бюлетень з проблем вищої школи за 2010 рік / уклад.: Т. Опря, В. Пархоменко ; відп. за вип. В. С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011.
 9. Міністерство освіти і науки України Харківська національна академія міського господарства Державне регулювання економіки

  Документ
  Державне регулювання економіки: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання за напрямком 0501 – «Економіка і підприємництво».
 10. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут економіки промисловості УДК Коновалюк Валерій Ілліч

  Автореферат диссертации
  Науковий консультант – доктор економічних наук, професор, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України Амоша Олександр Іванович, Інститут економіки промисловості НАН України (м.
 11. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ Одеський регіональний інститут державного управління (2)

  Документ
  Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Протокол № 2 від 20 жовтня 2010 р.
 12. Національна академія наук україни секція суспільних і гуманітарних наук концепція гуманітарного розвитку україни

  Документ
  Проект Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 р. підготовлений в установах Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України під загальним керівництвом віце-президента НАН України академіка НАН України В.
 13. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека бюлетень (2)

  Документ
  3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія
 14. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет цикл наукових праць на здобуття щорічної премії президента україни

  Автореферат диссертации
  МОНАСТИРСЬКИЙ Григорій Леонардович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри державного і муніципального управління Тернопільського національного економічного університету
 15. Національний університет державної податкової служби україни затверджую та методичної роботи

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» за магістерською програмою «Облік і аудит в управлінні бюджетними установами та організаціями » складені