Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ “Фізіотерапевтичні методи лікування в косметології” (для лікарів-курсантів ФІПО цикл ТУ) Донецьк 2012

  Документ
  Методичні вказівки до практичних занять з фізіотерапетивчних методів лікування у косметології (для лікарів-курсантів ФІПО, цикл ТУ)/За ред. В.М.Сокрута.
 2. Інфекції в практиці клініциста антибактеріальна та антивірусна терапія на догоспітальному та госпітальному етапах м а т е р і а л и науково-практичної конференції з міжнародною участю

  Документ
  Збірник містить праці доповідачів, які відображають етіологію, патогенез, клініку, рівень діагностики і напрямки сучасної терапії та профілактики різноманітних інфекцій.
 3. Національна академія наук україни інститут держави і права ім в м корецького стефанчук руслан олексійович особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві україни

  Документ
  Актуальність теми. Питання особистих немайнових прав фізичної особи стає надзвичайно актуальним на тлі суспільних перетворень, які сьогодні відбуваються в Україні.
 4. Ніжинський обласний педагогічний ліцей

  Документ
  Визначною рисою розвитку особистості в сучасному суспільстві є не лише «сума знань», якою вона володіє, а й уміння здобувати їх, доцільно використовувати; бажання й здатність розширювати знання самостійно, оскільки без цього людина
Страницы:

1