textarchive.ru

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Бюлетень західного наукового центру

  Документ
  Бюлетень Західного наукового центру. 2008 / Національна академія наук України та Міністерство освіти і науки України. Західний науковий центр. – Львів: Паїс, 2008.
 2. Дн і пропетровський нац i ональний ун i верситет наукова б i бл i отека

  Документ
  Стратегія і тактика комунікацій із громадськістю (PR) для організацій третього сектора : Метод. посіб. / За ред. В. Г. Королька. – К. : Фонд "Інтелект.
 3. Затверджую Програма комплексного державного екзамену з базової освіти

  Документ
  Програма комплексного державного екзамену з базової освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.140101 - „Готельно-ресторанна справа” галузі знань 1401 - „Сфера обслуговування” розглянуто та схвалено на
 4. «турист ичні ресурси україни»

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Туристські ресурси України» / ХНАМГ, Уклад.: М.М. Поколодна. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 28 с.
 5. Інформаційний список №-1-011 нових надходжень літератури у бібліотеку чтеі кнтеу за січень – серпень 2011 року

  Документ
  М. Нефьодов, Т.Ю. Балицька.-К.:Кондор, 011.-3 4с. 5 .17 я73 Руденко В.М. Математична статистика: навчальний посібник /В.
 6. Підсумки діяльності птнз м києва у 2011-2012 н р та перспективи розвитку столичної профтехосвіти на 2012-2013 н р

  Документ
  Напередодні нового навчального року виникає необхідність проаналізувати основні аспекти діяльності та завданнях розвитку профтехосвіти м. Києва у новому навчальному році, відзначити досягнення закладів профтехосвіти, розглянути результати
 7. Підсумки діяльності птнз м києва у 2011-2012 н р та перспективи розвитку столичної профтехосвіти на 2012-2013 н р

  Документ
  Напередодні нового навчального року виникає необхідність проаналізувати основні аспекти діяльності та завданнях розвитку профтехосвіти м. Києва у новому навчальному році, відзначити досягнення закладів профтехосвіти, розглянути результати
 8. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни одеська національна академія харчових технологій

  Документ
  Сторінки друку-2010: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес. нац. акад. харч. технологій. Наук.-техн. б-ка; уклад. О.В.Будякова, Л.
 9. Міністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація Сумський обласний інстит (1)

  Документ
  Н.В.Наливайко, д.филос.н, проф., Ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН, директор УМЦ философии образования НГПУ, главный редактор журнала «Философии образования» (РФ)
 10. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів аспірантів і студентів « маркетинг-дайджест» 24-25 листопада 2011 р том і

  Документ
  У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції викладачів, аспірантів та студентів «МАРКЕТИНГ-ДАЙДЖЕСТ».
 11. Міністерство освіти і науки україни одеська національна академія харчових технологій серія наукові публікації

  Документ
  Сторінки друку-2009: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес. нац. акад. харч. технологій. Наук.-техн. Б-ка; уклад. О.В.Будякова, І.
 12. Нові надходження iii квартал 2012 р п риродничі науки математичні науки технічні науки суспільні науки

  Документ
  Теорія ймовірностей і математична статистика [Электронный ресурс] : метод. вказівки з виконання індивідуальних самостійних завдань студентів ДФН і контрольних робіт студентів ЗФН всіх економічних спеціальностей / В.
 13. Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць

  Документ
  Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.
 14. І мета завдання та результати (компетенції) вивчення дисципліни

  Документ
  Основна мета дисципліни - вивчення студентами правил організації та технології надання послуг, основних нормативно-технічних матеріалів, що регламентують їх роботу.
 15. Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях интеграция в европейское образовательное пространство

  Документ
  Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях: интеграция в европейское образовательное пространство сборник статей под ред. Ермакова С.С.