Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Економічні науки інноваці ї в економіці і трансферти управлінських технологій

  Документ
  Дослідження стану трудової еміграції з України та трудової імміграції в Україну, визначення шляхів удосконалення державної міграційної політики ставить перед економічною наукою низку складних проблем, які потребують наукового осмислення
 2. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 0542-33-10-39 http sumdu edu ua e-mail library_ssu@ сучасна економіка

  Документ
  Бобух, І.М. Перспективні напрями трансформації балансів системи національних рахунків / І.М.Бобух Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 243-250.
 3. Перелік документації кафедри для забезпечення навчального процесу у Волинському національному університеті ім

  Документ
  Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців у Волинському національному університеті ім. Лесі Українки ….
 4. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека (3)

  Документ
  3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія
 5. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни донецький національний технічний університет е колог ії та х і м і ч ної технолог ії о р онної д і яльност і

  Документ
  Збірник матеріалів до регіональної наукової конференції аспірантів і студентів «Екологічні проблеми топливно - енергетичного комплексу», (26 - 27 квітня 2011 р, Донецьк): Зб.
 6. Міністерство освіти і науки укра ї н и нац і ональн и й ун і верситет корабле будування і мен і адм і рала макарова

  Диплом
  Для просування економічних реформ, інтеграції української економіки в світове господарство необхідні глибокі знання ринкових механізмів, принципів та методів вивчення ринку, основ стратегічного планування, корінні зміни у підготовці фахівців.
 7. Право Редактор випуску Ільченко Лія

  Документ
  Українське незалежне інформаційне агентство новин (УНІАН). Засновано в березні 1993 року. Генеральний директор Олег НАЛИВАЙКО. Головний редактор Олександр ХАРЧЕНКО.
 8. Міністерство освіти і науки україни київський національний торговельно-економічний університет чернівецький торговельно-економічний інститут програма

  Документ
  В основу Програми покладено принцип невід'ємності вивчення іноземних мов під час професійної підготовки сучасного спеціаліста. З цього випливає комунікативна орієнтованість курсу іноземної мови у вузі.
 9. Міністерство освіти і науки україни донецький національний університет (5)

  Документ
  Дисципліна «Кількісні методи в управлінні» є однією з основних в підготовці магістрів з бізнес адміністрування. Вона забезпечує спеціалістів з прийняття рішень методами їх обґрунтування.
 10. « духовно-творчий потенціал студентської молоді психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації » матеріали ііі всеукраїнської науково- методичної конференції

  Документ
  «Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації»: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції 18-20 травня 2006 року.
 11. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

  Документ
  Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, галузевої термінології, імен власних та інших відомостей.
 12. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

  Документ
  Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, галузевої термінології, імен власних та інших відомостей.
 13. Міжнародне науково-технічне співробітництво принципи механізми ефективність

  Документ
  Матеріали VІ (XVIII) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 березня 2010 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г. Герасимчук (відпов. ред) та ін.].–К.: НТУУ «КПІ», 2010.
 14. В сучасних умовах переходу України до ринкової економіки в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів та методів виро­бництва

  Документ
  В сучасних умовах переходу України до ринкової економіки в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів та методів виро­бництва, здійснюється аналіз сучасного стану, окреслюються пе­рспективи на майбутнє.
 15. Михайло рутинський географія туризму україни навчально-методичний посібник

  Документ
  Історія в'їздного й внутрішнього туризму в Україні нараховує багато тисячоліть. Ще на світанку історії до українських берегів прибували з торговими цілями галери з древніх Егеїди й Фінікії (суч.