textarchive.ru

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Людина і закон публічно-правовий вимір

  Документ
  Президент Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України Ківалов С.
 2. Куць о м за б лоцький політика в у країні ана ліз та впровадження

  Документ
  доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного університету Калашник В. С.
 3. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина XIX - початок XXI ст

  Документ
  Шейко В.М., Богуцький Ю.П. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина XIX - початок XXI ст.). Монографія. — К.: Генеза, 2005.
 4. Квіт донцов ідеологічний портрет монографія – вц " ки­ївський університет" 2000 – 260 с isbn 966-594-125-9

  Документ
  Сергій КВІТ (1965) – доцент Інституту журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка. Автор книжок "Свобода стилю" (1996), "Основи герменевтики" (два видання – 1998 і 1 ), "В межах, поза межами
 5. ІВАН ФРАНКО ПРО СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЗМ 103

  Документ
  У другій половині ХІХ ст. і на початку ХХ ст. в політичному житті європейських держав вагоме місце займає соціал-демократизм, який відігравав важливу роль у розвитку робітничого руху.
 6. Донецьке відділення наукового товариства ім шевче нка donetsk compartment of shevchenko scientific society

  Документ
  Вісник містить матеріали березневої 2007 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повідомлення стосуються проблем літературознавства. Секції конференції працювали у Донецьку та Слов’янську.
 7. UKRAINIAN NATIVE FAITH 8VУATУNУA DAZHBOZHA

  Документ
  Ця передмова друкується задля того, щоб ви мали змогу зрозуміти чи існуєрізниця поміж Вірою наших предків, яка нази­вається "ПРАВОСЛАВНА", тобто — Віра, що славить сили, які правлять Всесвітом і які називалися "БОГ",
 8. Секція 1 роль політики в розробці та запровадженні інноваційних моделей розвитку

  Документ
  Н.В.Наливайко, д.филос.н, проф., Ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН, директор УМЦ философии образования НГПУ, главный редактор журнала «Философии образования» (РФ)
 9. Секція 1 роль політики в розробці та запровадженні інноваційних моделей розвитку

  Документ
  Н.В.Наливайко, д.филос.н, проф., Ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН, директор УМЦ философии образования НГПУ, главный редактор журнала «Философии образования» (РФ)
 10. АЗІ Рекомендовано до друку Науково-програмною радою Центру

  Книга
  Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В.П.Тимошук. — К.: Факт, 2003. — 496 с
 11. Редакційна колегія шапірко п м

  Документ
  Директор Відокремленого структурного підрозділу «Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія» Шапірко П.М. (керівник авторського колективу)
 12. Хроніки львова (1946 - 2006) 1 от манкурта 8 львів сталінський (1946 - 1953) 8

  Документ
  Львов времен сталинского режима - любимый период галицких авторов и комментаторов. Собственно, для наших авторов и существуют только два периода - сталинский и независимый.
 13. АНАЛІТИКА РОЗДУМИ Діду а з якого народу наша баба?

  Документ
  Вчора з внучкою- п”ятикласницею до самого вечора кропили якоюсь мутною страшно вонючою гидотою картоплю, що за селом, біля компресорної станції- труїли ”американських супостатів зі штату Колорадо”, в нас ще їх кличуть колорадськими жуками.
 14. Міжнародне науково-технічне співробітництво принципи механізми ефективність

  Документ
  Матеріали VІ (XVIII) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 березня 2010 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г. Герасимчук (відпов. ред) та ін.].–К.: НТУУ «КПІ», 2010.
 15. « духовно-творчий потенціал студентської молоді психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації » матеріали ііі всеукраїнської науково- методичної конференції

  Документ
  «Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації»: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції 18-20 травня 2006 року.