textarchive.ru

Главная > Документ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

“Фізіотерапевтичні методи лікування в косметології”

(для лікарів-курсантів ФІПО, цикл ТУ)

Донецьк 2012

Методичні вказівки до практичних занять з фізіотерапетивчних методів лікування у косметології (для лікарів-курсантів ФІПО, цикл ТУ)/За ред. В.М.Сокрута.- Донецьк, 2012.- с.

Автори СокрутВ.М., Поважна О.С., Пеклун І.В.,

Запропоновані методичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи курсантів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні циклу тематичного удосконалення

Рецензенти:

Линевський Ю.В. – доктор медичних наук, професор кафедри внутрішньої медицини №1

Басій Р.В. – кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії людини, зав. навчально-методичного кабінету

Корчак І.В. - кандидат медичних наук, доцент кафедри дерматовенерології

ТЕМА: «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІЗІОТЕРАПІЇ І КУРОРТНОЇ ТЕРАПІЇ»

Актуальність теми: Актуальним питанням сучасної фізіотерапії є складання оптимальних комплексів фізіотерапевтичного лікування окремих захворювань, що значно підвищить загальну ефективність лікувальних заходів, що проводяться, знизити дозування лікарських препаратів або відмінити їх повністю. Використання загальнотеоретичних принципів в складанні схем лікування значно полегшує вибір лікаря і дозволяє використати індивідуальний підхід до кожного пацієнта, лікувавши при цьому хворого, а не хворобу. Це також підвищує ефективність фізіотерапевтичного лікування.

Загальна мета: уміти визначити загальнотеоретичні основи фізіотерапевтичного лікування для використання їх в складанні лікувальних комплексів.

Конкретні цілі:

Уміти:

 1. Виділити теоретичні основи механізмів дії фізичних чинників

 2. Пояснити, з урахуванням механізмів дії, основи використання фізичних чинників з лікувальною метою

 3. Визначити основні принципи фізіотерапії

Література для самоконтроля

Інформацію, необхідну для формування базисних знань-умінь можна знайти в наступних матеріалах.

 1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. М., 1999. С.142-148, 222-228, 279-287, 345-349.

 2. Нечволод М.К., Голоденко М.М. Курс фізики. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Київ, 2001. – С.104-128, 208-213.

 3. Нечволод М.К., Голоденко М.М. Курс фізики. Електрика і магнетизм. Київ, 2001. – С.33-37, 119-143.

 4. Нечволод М.К., Голоденко М.М. Курс фізики. Оптика.Фізика мікрочастинок. Київ, 2001. – С.5-14, 101-103, 184-187.

Змістнавчання

Література

Сокрут В.Н.., Казаков В.Н., Поважная Е.С. и др. Общая физиотерапия и курортология. Учебное пособие. Донецк, 1999.-

С.26-40

 1. Боголюбов В.М.. Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия. М., 1998. – С.

 2. Пономаренко Г.Н. Физические методы лечения.- СПб. 1998- С.

 3. Лекції за темою

 4. Граф логічної структури

Теоретичні питання, необхідні для реалізації

загальних і конкретних цілей

 1. Теоретичні основи механізму дії фізичних чинників

 2. Загальнотеоретичні основи лікувального використання фізичних чинників

 3. Принципи детермінізму і оптимальності в фізіотерапії

 4. Показання і протипоказання до використання фізичних чинників

Повчальні задачі

Задача 1.

Хворому Р., 44 років поставлений діагноз сікоз, ускладнений інфільтратом. У комплексному лікуванні призначена гальванізація ендоназально і ДМХ-терапія.

 1. Назвіть фізичну характеристику гальванічного струму.

А. Постійний малої сили і низького напруження

Б. Постійний малої сили і високого напруження

В. Змінний малої сили і низького напруження

Г. Змінний великої сили і високого напруження

Д. Постійний середньої сили і низького напруження

 1. Назвіть діючий чинник ДМХ-терапії

А. Електричне поле

Б. Електричний струм

В. Магнітне поле

Г. Електромагнітне поле

Д. Механічні коливання

3. Як змінюється електропровідність сполучнотканинних мембран при збільшенні частоти змінного струму?

А. Електропровідність збільшується, потім меншає

Б. Електропровідність збільшується

В. Електропровідність не змінюється

Г. Електропровідність меншає

4. Яким шляхом проходять силові лінії постійного електричного струму в організмі?

А. Найменшому електричному опору

Б. Вивідним протокам потових залоз

В. Проекції кровоносних судин

Г. Найбільшому електричному опору

Д. По електричній осі серця

5. До яких явищ відносяться: електрофорез, поляризація, електроліз?

А. Електрокінез

Б. Електромагнетизм

В. Електростатика

Г. Магнетизм

Д. Динаміка

Еталони відповідей: 1. А., 2. Г, 3. Б, 4. Г, 5.Д

Задача 2

Хворому П., 47 років з діагнозом гіпергідроз призначена індуктотермія і гальванізація коміркової зони.

1. Назвіть вид електротерапії, що приводить до наведення вихрових струмів в організмі?

А.. Гальванізація

Б. Франклінізація

В. Магнітотерапія (постійне поле)

Г. Індуктотерапія

Д. Місцева дарсонвалізація

2. Яка шкіряна зона володіє найбільшою проникністю для ліків при електрофорезі?

А. Плече

Б. Гомілка

В. Лоб

Г. Живіт

Д. Міжлопаткова область

3. Які середи мають високу діелектричну проникність?

А. Сухожилля

Б. Кістка

В. М'язи

Г. Роговий шар шкіри

Д. Жирова клітковина

4. При якій частоті змінного струму спостерігається найменший опір шкіри (при інших рівних умовах)?

А. 100 Гц

Б. 500 Гц

В. 1000 Гц

Г. 3-4 кГц

Д. Понад 4 кГц

Короткі методичні вказівки до самостійної роботи

лікарів-курсантів на занятті:

«Теоретичні основи фізіотерапії і курортної терапії»

Спочатку заняття проводиться перевірка і корекція вихідного рівня знань-умінь. Кожний курсант отримує індивідуальні завдання і виконує його самостійно. Викладач перевіряє і обговорює правильність рішення завдання для самостійної роботи.

Самостійна робота з завданнями по загальним механізмам дії фізичних чинників, показань та протипоказань до фізіотерапії.

Перевірка проведеної роботи за допомогою тестів.

У кінці викладач підводить підсумки заняття.

ТЕМА: «ЕЛЕКТРОЛІКУВАННЯ.

ГАЛЬВАНІЗАЦІЯ ТА ЕЛЕКТРОФОРЕЗ»

Актуальність теми: У цей час об'єктивними методами доведена велика кількість лікувальних ефектів гальванічного струму, що пояснює широке поширення методу в лікувальній практиці. Фізіологічні особливості впливу гальванізації на різні фази розвитку патологічного процесу дозволяють в той же час індивідуально підбирати параметри і методики впливу, збільшуючи ефективність лікування. Поєднання гальванічного струму і лікарської речовини потенцує лікувальну дію, значно розширює показання і поліпшує результати лікування в порівнянні з традиційною медикаментозною терапією. Все це робить гальванізацію і лікарський електрофорез високодоступним та ефективним лікувальним методом різних захворювань.

Загальна ціль: уміти обґрунтовано застосовувати гальванічний струм з урахуванням механізму дії, показань і протипоказань в лікуванні різних патологічних станів.

Конкретні цілі:

Уміти:

 1. Оцінити основні фізико-хімічні і фізіологічні ефекти в дії гальванічного струму і лікарського електрофорезу

 2. Пояснити основну мету призначення гальванічного струму при різній патології

 3. Визначити показання і протипоказання до використання гальванізації і лікарського електрофорезу.

 4. Пояснити вибір методики і дозування при призначенні гальванізації і лікарського електрофорезу

Література для самоконтролю

Інформацію, необхідну для формування базисних знань-умінь можна знайти в наступних матеріалах.

1. А.Н.Ремізов Медична і біологічна фізика. М. 1999.- С.251-345

2. В.В..Григорьева, В.М. Самойленко, А.М.Сич Загальна хімія. Київ, 1991. З. 337-345.

3. Фармакологія За ред.І.С Чекмана Київ, 2001.- С.33-36

Змістнавчання

Література

 1. Сокрут В.Н.., Казаков В.Н., Поважная Е.С. и др. Общая физиотерапия и курортология. Учебное пособие. Донецк, 1999.- С.26-40

 2. Боголюбов В.М.. Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия. М., 1998. – С. 25-78

 3. Алексеенко А.В. Внутритканевой электрофорез.- Черновцы, 1991.- С. 27-69

Теоретичні питання, необхідні для реалізації

загальних і конкретних цілей

 1. Механізми дії гальванічного струму і лікарського електрофорезу

 2. Показання і протипоказання до призначення гальванізації і електрофорезу

 3. Методики та техніка відпустки процедури гальванізації і лікарського електрофорезу.

 4. Рецептура гальванізації і лікарського електрофорезу.

Повчальні задачі.

Задача 1.

Хворому З., 25 років поставлений діагноз вітіліго. У комплексному лікуванні призначена гальванізація епігастральної області.

 1. Назвіть фізичний ефект при дії гальванічного струму.

А. Зміна іонної кон′юнктури тканин

В. Підвищення температури на 3-5 градусів

С. Наведення вихрових струмів

Д. Зміна магнітної індукції

Е. Коливання діпольних молекул

 1. Яке з супутніх захворювань може служити протипоказанням до призначення гальванізації

А. Гемофілія

В. Хронічний пієлонефрит

С. Гіпертонічна хвороба 2 стадії

Д. Дісциркуляторна енцефалопатія

Е. Хвороба Бехтерева

 1. Виберіть методику, показану в цьому випадку

А. За Щербаком

В. За Келатом

С. За Бергон′є

Д. Місцева поперечна

Е. Місцева подовжня

 1. Укажіть правильний фізіотерапевтичний рецепт даного призначення

А. Гальванізация на епігастральну область за місцевою подовжньою методикою, амперажем до дрібної вібрації, 20 хвилин, № 10 кд

В. Гальванізація на епігастральну область за місцевою поперечною методикою, амперажем 12 мА при площі прокладки 200см2 20 хвилин, № 12 кд

С. Гальванізація на епігастральну область за місцевою поперечною методикою, амперажем до пощипування, 10 хвилин, № 12 кд

Д. Гальванізація на епігастральну область за Щербаком, амперажем 10 мА 20 хвилин, № 12 кд

Е. Гальванізація на епігастральну область за Келатом,

8 амперажем 3-4 мА при площі прокладки 200см2 2 хвилини,

№ 12 кд

Еталони відповідей: 1. А., 2. А, 3. Д, 4. С

Задача 2

Хворому з діагнозом лейшманіоз шкіри призначений електрофорез цинку.

 1. На який лікувальний ефект треба розраховувати в цьому випадку

А. Протизапальний

В. Трофічний

С. Імуномодуляція

Д. Міостимуляція

Е. Гіпосенсибілізація

 1. Яка оптимальна концентрація розчину цинку в цьому випадку

А. До 5 %

В. 5-10 %

С. 10-15 %

Д. 15-20 %

Е. Більше за 20 %

 1. Яку методику потрібно використати в цьому випадку

А. Місцеву тангенціальну

В. Місцеву поперечну

С. Рефлекторно-сегментарну за Келлатом

Д. Місцеву подовжню.

Е. Загальну за Вермелєм

 1. Виберіть правильний фізіотерапевтичний рецепт

А. Електрофорез цинку за місцевою подовжньою методи-кою, амперажем до відчуття тепла, 20 хвилин, № 12 кд

В. Електрофорез цинку за місцевою поперечною методи-кою, амперажем до пощипування, 20 хвилин, № 12 кд

С. Електрофорез цинку за місцевою поперечною методи-кою, амперажем до дрібної вібрації, 12 хвилин, № 10 кд

Д. Електрофорез цинку за місцевою подовжньою методикою, амперажем до пощипування, 10 хвилин, № 5 кд

Е. Електрофорез цинку за місцевою поперечньою методикою, інтенсивністю 3 Вт/см2, 12 хвилин, № 10 кд

Короткі методичні вказівки до самостійної роботи лікарів-курсантів на занятті: « Гальванізація і електрофорез»

Спочатку заняття провести перевірку та корекцію рівня знань-умінь, використовуючи набори тестів та ситуаційних задач. Кожний курсант отримує індивідуальні завдання, включаючи призначення гальванізації при різній патології і виконує його самостійно.

Викладач перевіряє і обговорює правильність рішення завдання для самостійної роботи.

Самостійна робота в кабінетах електролікування: вивчення апаратури, техніки відпустки процедур гальванізації, лікарського електрофорезу, методик при різній патології, рецептури гальванізації.

Перевірка проведеної роботи за допомогою тестів.

У кінці викладач підводить підсумки заняття та проводить корекцію знань-умінь.

ТЕМА: «ІМПУЛЬСНІ СТРУМИ НИЗЬКОЇ І ЗВУКОВОЇ ЧАСТОТИ

(ДДС, СМС, ФС, ІНТЕРФЕРЕНЦТЕРАПІЯ)»

Актуальність теми: Дуже багато які патологічні стани характеризуються розвитком больового синдрому. Біль не тільки є сигналом про неблагополуччя в організмі, але може стати і причиною інших, не менш важких розладів. У ряді випадків вона може зберігатися і після усунення загрози організму або з'являтися внаслідок розладу самої системи формування болю. Тому, нарівні з усуненням причини, що викликала біль, необхідно усувати і сам біль. Імпульсні струми низької частоти дозволяють здійснити цей процес максимально фізіологічно, діючи на різні етапи в патогенезі виникнення болю. Крім того, можливість підбору індивідуального дозування і сумісної дії з лікарськими препаратами ставить вказаний вплив в авангард боротьби з больовим синдромом.

Другим специфічним напрямом застосування імпульсних струмів є електростимуляція, необхідна при різних атоніях, атрофії, паралічах, парезах, як в гострих випадках, так і при хронічних станах.

Все це робить використання імпульсних струмів низької частоти доступним і високоефективним методом лікування різних захворювань.

Загальна ціль: Уміти обґрунтовано застосовувати імпульсні струми низької частоти з урахуванням механізму дії, показань і протипоказань в лікуванні різних патологічних станів.

Конкретні цілі:

 1. Виділити основні фізико-хімічні і фізіологічні ефекти в дії цих струмів.

 2. Пояснити основну мету призначення імпульсних струмів при різній патології.

 3. Визначити показання і протипоказання до використання імпульсних струмів низької частоти.

 4. Вибрати методики і дозування при призначенні імпульсних струмів.

Література для самоконтроля:

  1. Ремізов А.Н. Медична і біологічна фізика. М., 1999.-с.251-345.

  2. Грігорьев В.В. Самойленко В.М., Сич А.М. Загальна хімія. Київ, 1991.-с.337-345.

  3. Фармакологія під ред. Чекмана И. С. Киев.2001.-с.33-36.

Зміст навчання:

Література

 1. Сокрут В.Н. и соавт. Общая физиотерапия и курортология. Учебное пособие. Донецк, 1999, с.40-76.

 2. Богомолов В.М., Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия М.,1998.- С. 87-101.

 3. Лекції за темою

 4. Граф логічної структури.

Теоретичні питання, необхідні для реалізації загальних і конкретних цілей.

1. Механізми дії імпульсних струмів низької частоти.

2. Показання і протипоказання до призначення імпульсних струмів низької частоти.

3. Техніка відпустки процедур ДДТ, СМТ, ФТ, ИТ.

4. Методики лікування імпульсними струмами.

5.Рецептура при призначенні імпульсних струмів.

Повчальні задачі:

Задача 1.

Хворому 20 років, з кератодермією призначені СМС.

 1. Укажіть фізіологічний ефект дії цих струмів.

А. Прискорення венозного відтоку

В. Збільшується набряк

С. Спазм артерій

Д. З’явлення періневрального набряку

Е. Зменшення колатералів

 1. Яка основна ціль призначеної процедури даному хворому?

А. Міостимуляція

В. Трофічна

С. Седатація

Д. Аналгезія

Е. Прозапальна

 1. Виберіть оптимальну для даного хворого методику:

А. Поперечну.

В. Подовжню.

С. Тангенціальну.

Д. Ефлювіальную.

Е. Паравертебральную.

 1. Яке з супутніх захворювань може служити протипоказанням до призначення цієї процедури?

А. Енцефалопатія.

В. Перелом кісток стопи в анамнезі.

С. Ендартеріїт.

Д. Тромбофлебіт.

Е. Гломерулонефріт.

Еталони відповідей: 1- А, 2-Д, 3-А, 4-Д.

Задача 2

Хворому 50 років, з явищами парезу кишечнику (2 доба після операції резекції шлунка за методом Більрот 1) призначені діадинамічні струми.

 1. Який основний фізико-хімічний ефект є у дії даного струму?

А. Зниження температури тканин

Б. Коагуляція білків

В. Перерозподіл іонів

Г. Намагнічення тканин

Д. Завіхрення

2. Яка основна мета призначення процедури

А. Прозапальна

Б. Стимуляція

В. Аналгезія

Г. Трофічна

Д. Регенераторна

 1. Які струми доцільно призначати в цьому випадку?

А. Однотактні.

Б. Двотактні.

В. Чергування однотактних з двотактними (1:1).

Г. Чергування двотактних з однотактнми (2:1).

Д. Тритактні

 1. Виберіть оптимальну методику для даного хворого:

А. Подовжнє

Б. Тангенційно

В. Поперечно (катод спереду)

Г. Поперечно (анод спереду)

Д. Кругову

Короткі методичні вказівки до самостійної роботи лікарів-курсантів

на занятті: «Імпульсні струми низької і звукової частотСкачать документ

Похожие документы:

 1. Інфекції в практиці клініциста антибактеріальна та антивірусна терапія на догоспітальному та госпітальному етапах м а т е р і а л и науково-практичної конференції з міжнародною участю

  Документ
  ... вказує ... косметологии) ... вки. Одним з важливих компонентів консервативного лікування ... фізіотерапевтичне лікування. ... для виявлення характеру його враження, розробки раціональних методів патогенетичного лікування ... методом поляризаційної флуоресценції. Методичн ...
 2. Національна академія наук україни інститут держави і права ім в м корецького стефанчук руслан олексійович особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві україни

  Документ
  ... Міжнародній науково-методичній конференції «Сучасн ... на косметологічне лікування, ... зична особа, без вказівки на стать, вік ... отерапевтичними процедурами, дієтою та іншими лікувальними методами. Він ефективно застосовується у медичній практиці для лікування ...
 3. Ніжинський обласний педагогічний ліцей

  Документ
  ... платівки та ... ваші методичні рекомендації ... самі косметологи кажуть, ... підходить: - для створення контрастних сполучень ... отерапевтичні процедури і промивання горла. Однак не завадить і самостійне лі­кування ... методи боротьби. Можна використовувати й методи ... вказі ...

Другие похожие документы..